Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren"

Transcriptie

1 Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren

2 Zekerheid voor ambtenaren Toenemende claimbewustheid De claimbewustheid in Nederland neemt toe. Steeds vaker worden ambtenaren verantwoordelijk gesteld voor schade, ontstaan als gevolg van onzorgvuldig handelen binnen de uitoefening van de functie. Overheidsfunctionarissen lopen het risico om strafrechtelijk en civielrechtelijk aangesproken te worden. Dit is de reden dat VNG Verzekeringen en Centraal Beheer Achmea de Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren aanbiedt. Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren Ter bescherming van ambtenaren biedt de Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren binnen één product een toegesneden dekking bestaande uit componenten van: Rechtsbijstand Traumabegeleiding Rechtsbijstand De Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren biedt dekking voor juridische ondersteuning bij het verhalen van de eigen geleden schade. Daarnaast bestaat er dekking voor het voeren van verweer wanneer de overheidsfunctionaris civielrechtelijk, strafrechtelijk of tuchtrechtelijk wordt aangesproken. Ook ontvangen klokkenluiders bijstand, wanneer zij arbeidsrechtelijke problemen ondervinden. Traumabegeleiding Overheidsfunctionarissen worden vroeg of laat geconfronteerd met een schokkende gebeurtenis. De aard van de functie brengt dit met zich mee, maar ook de verharding van de samenleving heeft hier invloed op. De Rechtsbijstandverzekering biedt daarom opvang en begeleiding bij trauma. Samenwerking Verschillende partijen werken samen om een optimale bescherming te kunnen bieden. Voor uw begrip geven wij de rolverdeling weer: VNG Verzekeringen VNG Verzekeringen is de tussenpersoon van gemeenten. VNG Verzekeringen ontwikkelt verzekeringsproducten voor gemeenten en biedt deze ook zelf aan. Centraal Beheer Achmea Centraal Beheer Achmea is de schadeverzekeraar, risicodrager en administrateur. Met meer dan 100 jaar ervaring, bekendheid met de overheidsmarkt en meer dan 400 gemeenten in de boeken is de verzekeraar uit Apeldoorn bij uitstek geschikt. Stichting Achmea Rechtsbijstand Stichting Achmea Rechtsbijstand is de onafhankelijke uitvoerder van de rechtshulp. Met 600 juridische professionals en een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren wordt optimale juridische ondersteuning gewaarborgd. Achmea Vitale Achmea Vitale is de uitvoerder van de begeleiding en opvang bij trauma. Eurocross Assistance Eurocross Assistance is de alarmcentrale die er voor zorgt dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week gepaste ondersteuning kan worden geboden.

3 De zekerheid die de Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren biedt Verzekeringsnemer De Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren komt op naam te staan van de gemeente, waarbij de gemeente als verzekeringsnemer optreedt en als zodanig premieplichtig is. Verzekerden Als verzekerden staan op de polis vermeldt: Verzekeringsnemer CAR/UWO ambtenaar Vrijwilliger brandweer Vrijwilliger ambulance Vrijwilliger rampenbestrijding Optioneel kan door het afsluiten van de Module Plusoptie een groep natuurlijke personen worden meeverzekerd, voor zover zij werkzaamheden voor de gemeente verrichten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ambtenaren van de burgerlijke stand, verkeersbrigadiers, leden van gemeentelijke commissies en meer! Verzekeringsgebied De Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren biedt dekking voor geschillen in Nederland, België en Duitsland. De traumabegeleiding wordt enkel in Nederland gegeven. Verzekerde kosten rechtsbijstand De interne kosten van de geboden rechtshulp door de juridische professionals van Stichting Achmea Rechtsbijstand zijn onbeperkt verzekerd. De externe kosten van de door Stichting Achmea Rechtsbijstand ingeschakelde advocaten en deskundigen zijn verzekerd tot , - per gebeurtenis. Dekkingen De Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren biedt een dekking bestaande uit componenten van rechtsbijstand en traumabegeleiding. De verzekering kent de volgende dekkingen: Module Basisdekking Straf- en Civielrecht Module Verhaal Geweld en Bedreiging Module Tuchtrecht Module Traumabegeleiding Module Plusoptie Module Klokkenluiders

4 Zorg dat dit ambtenaren bespaard blijft! Module Basisdekking Strafen Civielrecht Rechtsbijstand bij het voeren van verweer bij strafrechtelijke vervolging in verband met de functie uitoefening. Een ambtenaar achter de balie van het gemeentehuis wordt aangevallen door een boze inwoner. Uit noodweer geeft de ambtenaar een vuistslag. De ambtenaar wordt door het OM vervolgd. Rechtsbijstand bij het voeren van verweer op civielrechtelijke aanspraken van derden in verband met de functie uitoefening. De boze inwoner heeft als gevolg van de schermutseling schade aan bril en gebit. De ambtenaar wordt voor de schade aansprakelijk gesteld. Module Verhaal Geweld en Bedreiging Rechtsbijstand bij het verhalen van (loon) schade als gevolg van geweld en bedreiging door derden, ontstaan in verband met de functie uitoefening. Een vrijwilliger bij de brandweer wordt grove nalatigheid verweten bij de uitoefening van zijn taak. Er wordt een tuchtklacht tegen hem ingediend. Module Traumabegeleiding Traumabegeleiding aan verzekerde die in het kader van de functie-uitoefening of opgedragen werkzaamheden geconfronteerd is met geweld en/of bedreiging door derden. Een ambtenaar van de gemeente wordt bij het begeleiden van een groot evenement door aangeschoten jeugd lastiggevallen. De zaak escaleert volledig en de ambtenaar wordt met een mes gestoken. Deze schokkende gebeurtenis gaat hem niet in de koude kleren zitten. De ambtenaar krijgt in een hersteltraject psychische begeleiding. Module Plusoptie Indien de Module Plusoptie wordt bijgesloten wordt de verzekeringsdekking van toepassing verklaard op een nader omschreven groep natuurlijke personen voor zover zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van verzekeringsnemer. Een opsporingsambtenaar wordt op straat aangevallen na het geven van een boete. De ambtenaar loopt hierbij schade aan zijn kleding en gezicht op. De materiële schade en letselschade wordt op de dader verhaald. De opsporingsambtenaar is verminderd inzet baar. De loonschade en re-integratiekosten van verzekeringsnemer worden op de dader verhaald. Module Tuchtrecht Rechtsbijstand bij een klacht op grond van het toepasselijke tuchtrecht ten aanzien van de functie uitoefening Module Klokkenluiders Rechtsbijstand bij arbeidsrechtelijke problemen als gevolg het melden van een vermoedelijke misstand, het zogenaamde klokkenluiden. Een ambtenaar van de gemeente vermoedt dat een wethouder steekpenningen heeft aangenomen van aannemer X. De ambtenaar kaart deze misstand intern aan. Kort daarna wordt de ambtenaar ontslag aangezegd. De ambtenaar wordt bijgestaan in zijn arbeidsrechtelijk geschil met de gemeente.

5 De Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren is zo geregeld Per verzekerde Premie per gemeente 5 Aantal Inwoners Premie per gemeente voor de Van Tot Module Plusoptie meer * Premies zijn exclusief 7,5% assurantiebelasting Premie en looptijd van de verzekering De premie bedraagt 5, - per verzekerde. Afhankelijk van de grootte van de gemeente wordt de premie voor de Module Plusoptie vastgesteld. Hierboven treft u de premies per gemeente aan. Premievaststelling vindt ieder verzekeringsjaar plaats, op basis van het aantal inwoners van de gemeente. Het aantal inwoners wordt jaarlijks door de gemeente opgegeven door middel van een enquêteformulier dat zij hiervoor van Centraal Beheer Achmea ontvangt. Per gemeente wordt door Centraal Beheer Achmea een verzekeringspolis afgegeven.

6 Sterke punten van de Rechtsbijstandverzekering voor Gemeenteambtenaren op een rij Ruime dekking voor Rechtsbijstand Aantrekkelijke premies Inclusief Traumabegeleiding Geen wachttijden of eigen risico s Hoge kostenvergoeding Meer weten Voor een vrijblijvende offerte op maat of aanvullende informatie kunt u terecht bij de volgende contactpersonen van VNG Verzekeringen: mr. John van der Voordt, (070) , mr. Arthur van Waart, (070) , Telefoon: (055) Internet: Adres: Centraal Beheer Achmea, Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn, t.a.v. Achmea Relatie Administratie. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. KvK Achmea Schadeverzekeringen N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Gemeentebeschermingspolis Module 3: Rechtsbijstand verzekering voor Gemeenteambtenaren ALGEMENE VOORW AARDEN Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Algemeen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel omschrijven wij een aantal veel voorkomende begrippen. In de verdere tekst van deze Productvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie BIG-risico 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie BIG-risico 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie BIG-risico 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie BIG-risico 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2013 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online of schriftelijk.

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Verenigingen 2013 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online of schriftelijk.

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

VOORWAARDEN ARAG PRORECHTCOMBINATIE ZAKELIJKE MARKT

VOORWAARDEN ARAG PRORECHTCOMBINATIE ZAKELIJKE MARKT RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN ARAG PRORECHTCOMBINATIE ZAKELIJKE MARKT 1. INLEIDING De verzekeringsvoorwaarden van de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt zijn opgebouwd uit verschillende modules. Op uw polisblad

Nadere informatie

PERSONELE VERZEKERINGEN BRANDWEER INFORMATIEBROCHURE BRANDWEER. Fryslân

PERSONELE VERZEKERINGEN BRANDWEER INFORMATIEBROCHURE BRANDWEER. Fryslân PERSONELE VERZEKERINGEN BRANDWEER INFORMATIEBROCHURE BRANDWEER Fryslân Inhoud 1. Woord vooraf 3 2. Ons verzekeringspakket 4 3. Ongevallenverzekering 5 4. Eigendommenverzekering 10 5. Collectieve rechtsbijstandsverzekering

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2015) 10-5554-081 U De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan de

Nadere informatie

VOORWAARDEN ARAG PRORECHTCOMBINATIE ZAKELIJKE MARKT

VOORWAARDEN ARAG PRORECHTCOMBINATIE ZAKELIJKE MARKT VOORWAARDEN ARAG PRORECHTCOMBINATIE ZAKELIJKE MARKT 1. INLEIDING De verzekeringsvoorwaarden van de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt zijn opgebouwd uit verschillende modules. Op uw polisblad staat vermeld

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering Vrijwilligersverzekering 1 Toelichting vrijwilligersverzekering. Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Tynaarlo heeft

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Rechtsbijstandverzekering - RBS 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Rechtsbijstandverzekering - RBS 2.1 Polisvoorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Rechtsbijstandverzekering - RBS 2.1 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Inleiding Pagina 2 Artikel 2: Algemene regels voor de verzekering Pagina 2 Artikel 3: Hoe doet

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Algemene Informatie Hoe doet u een beroep op uw polis? 1. Telefonische informatie (eerstelijns hulp) U kunt telefonisch contact opnemen

Nadere informatie

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau

Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau Hoe verzeker je besluitvaardigheid? De Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De BTA-verzekering houdt rekening met de

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier, 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier, 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier, 2015 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. U kunt de afhandeling van uw

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Vrijw illigersverzekering DEKKINGSOVERZICHT Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER

VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER VERZEKERINGSOPLOSSINGEN VERENIGING VOOR KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER Brandverzekering Aflopende groepsreisverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

U heeft voor ons gekozen of overweegt voor ons te kiezen als uw intermediair voor verzekeringen en/of andere financiële diensten.

U heeft voor ons gekozen of overweegt voor ons te kiezen als uw intermediair voor verzekeringen en/of andere financiële diensten. Introductie U heeft voor ons gekozen of overweegt voor ons te kiezen als uw intermediair voor verzekeringen en/of andere financiële diensten. Met Korsaan kiest u voor een hoogwaardige dienstverlening.

Nadere informatie