GGD Amsterdam Jaarverslag meldingen Milieu en Gezondheid 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD Amsterdam Jaarverslag meldingen Milieu en Gezondheid 2011"

Transcriptie

1

2

3 GGD Amsterdam Jaarverslag meldingen Milieu en Gezondheid 2011 Meldingen over milieu en gezondheid van burgers in het werkgebied van GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Leefomgeving, mei 2012 Tekst Remon Jonker m.m.v. Frits van den Berg, Ben Rozema, Martijn Krijgsman en Dusanka Noot. Vormgeving Henke Groenwold 1

4 2

5 GGD Amsterdam Jaarverslag meldingen Milieu en Gezondheid 2011 Meldingen over milieu en gezondheid van burgers in het werkgebied van GGD Amsterdam Inleiding 4 1 Meldingen: een aantal voorbeelden 5 Vocht, schimmel en ventilatie 5 Sloopwoningen 6 Lekkage en de gevolgen 6 Waterpijpcafés (Sishalounges) en koolmonoxide 7 Koolmonoxide 8 Asbest en koolmonoxide 8 Gaskachel met asbestkoord 9 Hinderlijke lage geluiden 9 Kwikbarometer kapot tijdens verhuizing 10 2 Meldingen per stadsdeel/gemeente 11 3 Aantal meldingen per compartiment 13 4 Agentia (milieuoorzaken) 14 5 Gezondheidseffecten 15 6 Bronnen van klachten 16 7 Tevredenheid cliënten 17 8 Financiering en tijdsbesteding Financiering Tijdsbesteding 18 9 Vooruitblik 20 Bijlage: behandeling van meldingen 21 Vocht en schimmel 21 Stankproblemen 22 Koolmonoxide 23 3

6 Inleiding Dit jaarverslag geeft een overzicht van de milieugerelateerde gezondheidsklachten van burgers (inwoners) die de afdeling Milieu & Gezondheid van de GGD Amsterdam in 2011 heeft behandeld. De opdrachtgevers voor de behandeling van deze klachten zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, alsmede de Amsterdamse stadsdelen. Doel van deze rapportage is inzicht geven in de aard en het aantal van deze klachten. Vanaf 2006 registreert de afdeling Milieu & Gezondheid meldingen in het landelijk registratieprogramma MGK (MilieuGezondheidsKlachten). Sinds 1 januari 2009 zijn we overgestapt op het nieuwe landelijke programma OSIRIS Milieugezondheidsklachten wat beheerd wordt door het RIVM. Het RIVM zorgt periodiek voor een landelijk overzicht van geregistreerde milieugerelateerde gezondheidsklachten waardoor landelijk inzicht kan worden verkregen in aantal en aard van de meldingen. Na een jaartotaal in 2008 van 480 meldingen en een lichte stijging in 2009 (495) en 2010 (510), laat 2011 (435) weer een daling zien. 4

7 1 Meldingen: een aantal voorbeelden Hieronder volgen ter illustratie van de werkzaamheden een aantal meldingen uit Deze zijn verdeeld over de gemeenten en verschillende onderwerpen, waarin kort het probleem en de behandeling door de afdeling Milieu & Gezondheid worden geschetst. Vocht, schimmel en ventilatie Een gezin met vier kinderen woont in Amstelveen in een 4-kamerhoekwoning in een flat uit de jaren zestig. De woning heeft forse vocht- en schimmelproblemen. Een kinderlongverpleegkundige van het VUmc heeft contact met ons opgenomen om te vragen of wij de woning kunnen gaan bekijken. Het gezin beheerst de Nederlandse taal niet zo goed waardoor het voor de kinderlongverpleegkundige moeilijk is een beeld te krijgen van het binnenmilieu van de woning. Het jongste kind is namelijk in de afgelopen twee maanden twee keer opgenomen in het ziekenhuis in verband met astma-aanvallen. Het kind is daarnaast allergisch voor huisstofmijt. Een aantal andere gezinsleden vertoont ook klachten aan de luchtwegen. Tijdens het huisbezoek is te zien dat er schimmel is op alle buitenmuren in de woning en op het plafond van de inpandige badkamer. De badkamer blijkt onvoldoende ventilatiecapaciteit te hebben waardoor er niet genoeg vochtige lucht afgevoerd kan worden. Daarom zet het gezin de deuren van de badkamer open om de badkamer sneller te laten drogen. De vochtige lucht die in de woning geproduceerd wordt slaat neer op de koude buitenmuren met schimmel als gevolg. Aan de bewoners geven we adviezen over hoe zij de vochtproductie in de woning kunnen verminderen. Daarnaast adviseren wij hen over het instelbaar maken van klep- en draairamen zodat men comfortabeler kan ventileren bij koud weer. De verhuurder vragen wij om mechanische ventilatie aan te brengen in de badkamer. Ook adviseren wij de verhuurder roosters in alle tussendeuren in de woning aan te brengen zodat lucht zich makkelijker kan verplaatsen. De verhuurder volgt onze adviezen op. Het is te verwachten dat de aanpassingen in de woning het binnenklimaat verbeteren. Dit komt ten goede aan gevoelige luchtwegen van de bewoners. In de gemeente Amsterdam kunnen astmapatiënten na een doorverwijzing van de huisarts een huisbezoek krijgen van een gespecialiseerde astmaverpleegkundige. Wij wijzen bewoners met astma en/of huisstofmijtallergie regelmatig op deze mogelijkheid. Amsterdam biedt deze service aan via Cordaan thuiszorg. De astmaverpleegkundige kan bij de patiënt thuis gericht adviseren over astma en huisstofmijtallergie in relatie met het binnenmilieu en de woninginrichting. De thuiszorgorganisaties die werkzaam zijn in Amstelveen en andere Amstellandgemeenten voorzien niet (meer) in deze service. Bij meldingen uit de regio over vocht en schimmel doen wij meestal meer aan bemiddeling tussen huurder en verhuurder dan in Amsterdam. De regiogemeenten beschikken niet over onafhankelijke diensten zoals de Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam die huurders kunnen bijstaan in contact met hun verhuurder bij bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. 5

8 Sloopwoningen Ook het afgelopen jaar zijn er meerdere meldingen ontvangen uit woningen die op de nominatie staan te worden gesloopt. In veel gevallen is de sloop enkele jaren uitgesteld of gaat helemaal niet meer door. In de afgelopen jaren is er nauwelijks in onderhoud geïnvesteerd door de verhuurders (meestal corporaties). De bewoners lijken vaak niet te weten hoe het zit met onderhoud of renovatie. Een voorbeeld is een melding waarbij er sprake is van een vochtprobleem (lekkage van de woning er boven), veel schimmel (vooral op de vloeren) en last van tocht. De bewoonster zegt de problemen al in 2007 bij de verhuurder te hebben gemeld en heeft zelf last van luchtwegklachten. Haar geduld is op omdat er in het verleden al verschillende bedrijven zijn langs geweest om te kijken zonder dat daar actie op volgde. Vanwege vermoedelijk bouwkundige problemen is mevrouw door ons verwezen naar de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van haar stadsdeel. We hebben zelf contact gezocht met de verhuurder. Daar was al vastgesteld wat er in de woning moet gebeuren, zoals opsporen lekkage, vervangen verrot deurpaneel, verbeteren ventilatie van de badkamer, schimmel verwijderen en water onder de vloer wegzuigen om te zien wat de oorzaak van het water onder de vloer is. Echter dit was nog niet duidelijk gemaakt aan de bewoonster zelf. Ook ontbrak er een termijn waarbinnen de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Communicatie met de bewoonster over de werkzaamheden en begrip voor de situatie waar zij zich al jaren in bevindt lijkt te ontbreken. Mevrouw vindt het heel vervelend dat ze verschillende partijen in moet schakelen om haar verhuurder de klachten te laten verhelpen, maar neemt nu contact op met BWT. Die spoort de verhuurder aan tot actie. Door de financiële crisis is gebleken dat veel woningcorporaties nieuwbouwplannen hebben ingetrokken. Het gevolg is dat wij geregeld meldingen krijgen van huurders die wonen in woningen die op de nominatie stonden gesloopt te worden. Deze oude, vaak vlak na de oorlog gebouwde woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Vanwege deze nominatie tot slopen is er de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in onderhoud van deze woningen met als gevolg vooral klachten over vocht, schimmel en lekkages. Als wij aan de hand van binnengekomen meldingen structurele problemen (bij meerdere woningen) signaleren, nemen wij contact op met BWT van het stadsdeel en de betreffende wooncorporatie. Lekkage en de gevolgen Twee maanden geleden is de woning boven mevrouw leeggehaald. Bij het weghalen van de wasmachine is een waterleiding kapot getrokken. Toen de bewoonster het water in haar keuken naar beneden zag stromen heeft ze de eigenaar gewaarschuwd, maar het duurde nog drie kwartier voordat een loodgieter de waterleiding had afgesloten. In de slaapkamer is het water langs de muur achter de kledingkast naar beneden gestroomd. Mevrouw ontdekt later de schimmel in de ingebouwde keukenkastjes. Ze heeft schoongemaakt en nat geworden spullen weggegooid maar heeft nu nog steeds last van schimmel en een muffe geur. Haar zoon heeft een longontsteking gehad en ze maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de stank en schimmel op zijn gezondheid. (Lekkage (vocht- en schimmelproblemen) zijn geen oorzaak van de longontsteking. Schimmel en vocht kunnen de luchtwegklachten wel verergeren) Tijdens het huisbezoek blijkt dat het vooral in de afgesloten keukenkastjes nog vochtig en schimmelig is en op sommige plekken de verf van het houtwerk opbolt. Het gegeven advies is gericht op het voorkomen van schimmelvorming en aantasting van de materialen. 6

9 Na een lekkage raken veel materialen zoals muur en stucwerk verzadigd met water. Het drogen van muren en vloeren kan meestal weken duren. In het algemeen geldt daarom dat nadat de oorzaak van een lekkage is weggenomen het belangrijk is dat daarna alles goed kan drogen om schimmelvorming en stankproblemen te voorkomen. In veel gevallen kan dit door middel van ventileren en verwarmen of door geforceerd ventileren met een bouwdroger. Soms moet plaatmateriaal of isolatiemateriaal worden vervangen. Specifiek bij afvoer- en rioolwaterlekkages speelt de angst bij bewoners voor infecties met ziekteverwekkers. Overstromingen kunnen ingrijpend zijn voor bewoners. Aan de bewoners wordt aangegeven dat enkel bij direct contact met rioolwater er een gezondheidsrisico bestaat. Vaak blijkt het weer belangrijk te zijn dat bewoners een inboedelverzekering hebben voor dekking van de kosten van salvage en schade aan inboedel. Waterpijpcafés (Shishalounges) en koolmonoxide Het afgelopen jaar hebben we enkele malen meldingen gehad van bewoners die boven een café wonen waar waterpijp wordt gerookt, een shishalounge. Bij het gebruik van waterpijpen worden kooltjes gebruikt om het mengsel van fruit en tabak te verwarmen. Door gebruik van de kooltjes komt er koolmonoxide vrij in de ruimte waar de waterpijpen worden gerookt en waar kooltjes worden voorbereid voor gebruik, vaak een keukentje. De gebruikers en het personeel lopen hierdoor gezondheidsrisico s. Deze meldingen door bewoners betreffen meestal meerdere vormen van overlast, waaronder geluid- en geurhinder. Een probleem is dat de rook die vrijkomt in het waterpijpcafé ook doortrekt naar de woning erboven. Hierdoor ontstaat niet alleen geur- en rookoverlast, maar worden bewoners ook blootgesteld aan koolmonoxide en andere voor de gezondheid schadelijke stoffen. Als GGD hanteren we gezondheidskundige grenswaarden voor koolmonoxide die ook rekening houden met de meest kwetsbare groepen, zoals zwangeren, kinderen en ouderen. Een voorbeeld is een melding van maart 2011 uit stadsdeel West. De bewoners hadden een koolmonoxide -melder aangeschaft omdat zij al meerdere malen rook in hun woning hadden waargenomen. Na een eerdere melding bij het stadsdeel en de brandweer, namen zij contact op met de GGD. Tijdens het bezoek dat direct daarop volgde werd inderdaad koolmonoxide gemeten. In de maanden daarna heeft er continu een koolmonoxidemeter van de GGD, met datalogger, in de woning gestaan. Ook heeft de GGD in die periode, samen met de afdeling Handhaving van stadsdeel West, een week lang gemeten in zowel het café als de woning. Hieruit bleek duidelijk dat er in ieder geval koolmonoxide vanuit het café in de woning erboven terecht kwam, waarbij andere bronnen van koolmonoxide inmiddels waren uitgesloten. Zowel bij deze melding als ook een melding uit stadsdeel Centrum is op verschillende manieren onderzocht of er eventueel verbindingen bestaan tussen de woning en het café eronder. Kortdurende metingen (gedurende enkele uren) leveren niet de gewenste informatie op. In dit soort gevallen is samenwerking tussen het stadsdeel en de GGD van groot belang om te kunnen bepalen welk onderzoek nodig is. Er heeft inmiddels heel wat juridisch getouwtrek plaatsgevonden, wat eind 2011 nog steeds niet ten einde is gekomen. De kaders voor het exploiteren van een waterpijpcafé lijken lastig te bepalen, zeker als er sprake is van woningen boven een dergelijk café. Stadsbreed beleid met betrekking tot waterpijpcafés lijkt nodig om te voorkomen dat ieder stadsdeel opnieuw het wiel moet gaan uitvinden. Ook kan dan het frequent inschakelen van de brandweer en GGD worden verminderd of voorkomen. Vanuit stadsdeel West is hiervoor het eerste initiatief genomen. 7

10 Koolmonoxide Vermoedelijke aanwezigheid van koolmonoxide is nog steeds een probleem dat met name in de wintermaanden bij ons wordt gemeld. Vaak heeft het te maken met slecht ventileren, met onvoldoende onderhoud van het apparaat (geisers zonder afvoer, gaskachels, CV-installaties), of een slecht functionerende afvoer/schoorsteen. Soms komt het door onderdruk in de woning als gevolg van mechanische afzuiging in combinatie met te weinig toevoer van lucht. De meeste meldingen van koolmonoxide komen bij de brandweer terecht. De brandweer verstrekt algemene informatie over koolmonoxide aan de bewoners en geeft een kaartje af van de GGD voor het geval men vragen heeft over koolmonoxide en gezondheid. Als GGD ontvangen wij over ieder koolmonoxide-incident een bericht van de brandweer. In gevallen waarbij er onduidelijkheden zijn, nemen wij contact met de bewoners op voor vragen of aanvullend onderzoek. Een van deze bewoners had in eerste instantie de brandweer gebeld in verband met klachten over hoofdpijn. Hij kreeg het advies een koolmonoxidemelder aan te schaffen. Na enkele dagen ging deze melder af en werd bij aankomst van de brandweer nog 18 ppm koolmonoxide gemeten. Aangezien melders pas afgaan bij een hogere concentratie (30 ppm, soms hoger) is deze waarde vermoedelijk hoger geweest. De koolmonoxidebron werd door de brandweer niet gevonden. Naar aanleiding van het incidentrapport van de brandweer wordt er door de GGD contact opgenomen met de bewoner. Tijdens het huisbezoek dezelfde middag blijkt er wederom koolmonoxide in de woon- annex slaapkamer aanwezig. In overleg met de bewoner werd gezocht naar een bron. Langs de gevel van de bewoner loopt een schoorsteen, afkomstig uit een ander pand. In eerste instantie werd er via de brievenbus van dat pand gemeten en werd een zeer hoge koolmonoxidewaarde geconstateerd. Het stadsdeel werd ingeschakeld en dat ging direct over tot handhaving. Achteraf bleek de eigenaresse van het betreffende pand ook al langer hoofdpijnklachten te hebben. Zij dacht dat dit door de verf kwam die zij onlangs hadden gebruikt. De dader, een CV ketel, en de schoorsteen werden vervangen. Asbest en koolmonoxide Soms komen onderwerpen samen. Deze melding kwam binnen via de afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD. Zij verzorgen ook de inspecties binnen de kinderopvang. In dit geval gaat het om een kinderdagverblijf (KDV) in een voormalig parochiehuis, waar tevens appartementen zijn gemaakt voor meerdere bewoners. Binnen de GGD is er contact tussen de afdelingen Milieu en Gezondheid (M&G) en Inspectie Kinderopvang over deze casus. Tussentijds vindt er steeds terugkoppeling plaats. De afdeling M&G kijkt naar milieuproblemen in combinatie met gezondheid. De Inspectie Kinderopvang kijkt of en hoe de kinderen veilig worden opgevangen en hoe eventueel vervangende voorzieningen worden geregeld. In het KDV is asbest geconstateerd in de kelderruimte waar zich de Cv-ketel bevindt. De Cv-ketel wordt gebruikt voor verwarming van de woningen en het kinderdagverblijf. Het water van de Cv-ketel moet dagelijks worden bijgevuld doordat er ergens sprake is van lekkage. Als de ruimte waar de Cv-ketel hangt door aanwezigheid van asbest niet meer mag worden betreden, loopt de Cv-ketel langzaam leeg. Het pand zal niet meer goed zijn te verwarmen. Het is dan begin december parts per million, een maat voor de concentratie in de lucht 8

11 Voor warm water maakt het KDV gebruik van een oude geiser met een defecte afvoer naar de schoorsteen. De risico s hier zijn de mogelijke blootstelling aan asbest en koolmonoxide. Tijdens het bezoek, begin december, blijkt de ruimte waar asbest is geconstateerd afgesloten. De geiser is sinds 2006 niet meer gecontroleerd Bij gebruik van de geiser komt er koolmonoxide vrij. Ook blijken er verbrandingsgassen in de keuken te komen. Bij visuele inspectie is duidelijk zichtbaar dat de aansluiting naar de schoorsteen lek is. Een rapportage van de uitgevoerde metingen waaruit dit bovenstaande blijkt wordt verstuurd aan het KDV, de verhuurder en het stadsdeel. Enkele dagen later wordt de asbestinventarisatie uitgevoerd. Het stadsdeel houdt toezicht. De GGD is beschikbaar voor gezondheidsvragen. Na de asbestinventarisatie volgen een asbestsanering en een bijeenkomst voor ouders van het KDV. Zowel KDV, het bedrijf dat de asbestinventarisatie heeft uitgevoerd, het stadsdeel en de GGD zijn vertegenwoordigd. Kleefmonsters tonen aan dat er geen asbest is gevonden in het KDV. Na de sanering van de Cv-ruimte, zijn de Cv-ketel en de geiser inclusief afvoer hersteld. Het KDV communiceerde naar de ouders via de oudercommissie. Gezien de complexiteit van het geheel en de onervarenheid van het KDV zou in voorkomende gevallen meer advies/hulp kunnen worden aangeboden. n.b. Na de inventarisatie bleek dat de kinderen in het KDV konden verblijven gedurende de asbestsanering. Voor extra radiatoren in verband met gebrekkige verwarming werd gezorgd. Door overbelasting van het elektra viel de stroom uit en hierdoor het vacuüm van de ruimte waar gesaneerd werd. Er kon geen garantie meer worden gegeven van het asbestvrij zijn van de ruimten waar de kinderen verbleven. Omdat er geen goede vervangende ruimte beschikbaar was is het KDV gedurende de verdere sanering gesloten geweest. Gaskachel met asbestkoord In april belt een meneer uit Amstelveen ons in verband met een gaskachel. Rond het ruitje van de kachel zit asbestkoord. Het ruitje is al eens uit de opening gevallen. Het koord is vrijwel intact. Asbesthoudend afdichtkoord betreft in principe losgebonden asbest. Vezels kunnen hierbij makkelijk loslaten, vooral bij beschadiging van het koord. Omdat het koord vrijwel intact is en slechts eenmalig het ruitje eruit was gevallen, is de kans klein dat er langdurig grote hoeveelheden asbestvezels zijn vrijgekomen. De blootstelling aan losse vezels is vermoedelijk verwaarloosbaar, evenals het gezondheidsrisico door deze blootstelling. Meneer was van plan om een andere kachel te nemen. Wij hebben hem geadviseerd om de oude kachel goed verpakt te vervoeren naar het afvalbrengstation van Amstelveen. Hij is ook gewezen op de informatie over het verwijderen van asbest op de website van de gemeente. Hinderlijke lage geluiden De GGD krijgt met enige regelmaat klachten over laagtonige of laagfrequente geluiden waarvan de oorzaak niet altijd duidelijk is. Melders kunnen vaak slecht (in)slapen en vaak gaat het ook gepaard met een gevoel dat er trillingen aanwezig zijn. Soms gaat het om meer mensen die er last van hebben, meestal om individuen. Op grond van een meting kan in principe worden bepaald of er echt een geluidbron is of dat misschien een neurologische oorzaak een rol speelt. Goede metingen zijn echter ingewikkeld en duur. Een voorbeeld is een melder uit stadsdeel Zuid. Zijn klachten werden veroorzaakt door een zware, zwakke bromtoon, zoals van een stationair draaiende motor buiten. 9

12 Hij heeft s avonds en s nachts, vooral als hij ligt, last van trillingen in voeten, benen en buik/maagstreek, maar alleen in zijn eigen woning. De huisarts kan niets vinden. Hij raakt er door geïrriteerd en gebruikt al een maagzuurremmer. Hij woont boven een restaurant; aan de achterzijde is een ander bedrijf met koeling. De GGD constateert bij huisbezoek dat het geluid nauwelijks of niet hoorbaar is en zeer waarschijnlijk voldoet aan het officieel toegestane geluidniveau. De trillingen in het been zijn geen direct gevolg van geluid, maar zouden een gevolg van spanning/stress, o.a. vanwege het geluid, kunnen zijn. De melder is aangeraden met zijn huisarts te bespreken of een slechte doorbloeding van de benen of zogeheten restless legs een oorzaak kunnen zijn. Deze melder was wat teleurgesteld dat er niets aan het geluid werd gedaan, maar bedankte wel voor het advies, de deskundigheid en de tijd die we ervoor had uitgetrokken. Er zijn echter ook melders die ontevreden blijven als het geluid zelf niet wordt aangepakt, zelfs als dat niet goed mogelijk is. Kwikbarometer kapot tijdens verhuizing Een verhuisbedrijf belt dat bij het uitpakken in de nieuwe woning een kwikbarometer tijdens de verhuizing kapot is gegaan. De barometer is door de bewoners zelf niet goed ingepakt. Het kwik is deels uit de barometer gelopen en mogelijk verspreid geraakt door de woning. Het betreft een gezin met twee baby s Als restanten kwik achterblijven kan langdurige blootstelling aan kwikdamp plaatsvinden met mogelijk vervelende consequenties voor de gezondheid. Op aanraden van de GGD is contact opgenomen met een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf dat ook kwikdampmetingen kan uitvoeren. Door de hele woning werden behoorlijk hoge kwikdampconcentraties gemeten. Diezelfde avond en nacht nog werd er schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf. Een aantal matten waar kwik terecht is gekomen doordat de bewoners door het kwik heen zijn gelopen, zijn weggegooid. Het gezin heeft in een hotel overnacht. Bij de controlemeting bleek nog een lichte verhoging van de kwikdampconcentratie. Met veel ventileren zou ook dat restant de komende tijd wel verdwijnen. Ook is er contact geweest met de medewerker van het verhuisbedrijf van wie de kleding mogelijk in aanraking is geweest met kwik. Hij heeft zijn kleding en schoenen in een plastic zak gedaan een weggegooid. Ook heeft hij uitleg gekregen over de risico s van kwikdamp. 10

13 2 Meldingen per stadsdeel/gemeente In 2011 behandelde de afdeling Milieu & Gezondheid 469 milieugezondheidsklachten uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Daarvan waren er 34 in 2010 ingediend, die in 2011 werden afgehandeld. Er kon dit jaar geen onderscheid meer worden gemaakt tussen het aantal klachten en vragen om informatie. In het landelijk gebruikte registratiesysteem is de mogelijkheid dit onderscheid te maken verdwenen. Tabel 2.1 geeft een overzicht van het totale aantal behandelde klachten per stadsdeel/ gemeente in Figuur 1 geeft hetzelfde overzicht, maar alleen van de in 2011 binnengekomen meldingen. Op een kleine toename van meldingen in stadsdeel West, Diemen en Uithoorn na is het aantal meldingen over de gehele lijn voor dit jaar afgenomen. In totaal gaat het om 72 minder meldingen dan in Tabel 2.1 Aantal behandelde klachten in 2011 Stadsdeel/gemeente Aantal Klachten (uit ) Aantal klachten per woningen 1 Aantal klachten per inwoners 1 Centrum 58 11,7 6,9 West 90 12,3 6,8 Nieuw west 52 8,4 3,8 Zuid 76 9,9 5,6 Oost 62 10,8 5,2 Noord ,4 Zuidoost 24 6,5 2,9 Amsterdam stadsdeel onbekend 12 Amsterdam ,7 5,4 Aalsmeer 2 1,7 0,7 Amstelveen 15 4,0 1,8 Diemen 5 4,8 2 Ouder-Amstel 2 3,5 1,5 Uithoorn 11 9,1 3,9 Onbekend/overig 13 Totaal Aantallen woningen en inwoners uit Stadsdelen in cijfers 2011 van Dienst Onderzoek en Statistiek (Amsterdam) en Demografische kerncijfers per gemeente 2011 van CBS (andere gemeenten) 11

14 Bij sommige milieugezondheidsklachten is het noodzakelijk om ter plaatse een onderzoek in te stellen of huisbezoek af te leggen. In 2011 is dit 98 keer gedaan, dat wil zeggen bij 21% van het aantal ontvangen meldingen. Met behulp van een inspectie van de woning en/of woonomgeving worden mogelijke bronnen geïnventariseerd die in relatie zouden kunnen staan met de gemelde gezondheidsklachten. Het onderzoek wordt indien nodig met metingen ondersteund. Bij een duidelijke relatie tussen de klachten en het binnenmilieu wordt de verantwoordelijke (bewoner, huiseigenaar, bedrijfseigenaar of omwonenden) geïnformeerd of benaderd met het verzoek om maatregelen te nemen teneinde de extra blootstelling te verminderen. Soms doet een adviseur van de afdeling Milieu & Gezondheid dit, maar bij voorkeur gebeurt dit door de melder zelf met behulp van het verstrekte advies. Figuur 1 Aantal in 2011 ontvangen meldingen per woningen en per inwoners van de stadsdelen in Amsterdam, en van Amstelland en Diemen per woningen per inwoners West Noord Oost Centrum Amsterdam totaal Zuid Nieuw w est Zuidoost Uithoorn Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Aalsmeer 12

15 3 Aantal meldingen per compartiment In het registratiesysteem wordt onderscheid gemaakt tussen binnenmilieu en buitenmilieu. Bij buitenmilieu zijn de compartimenten bodem, water, lucht en directe woonomgeving ondergebracht. Bij binnenmilieu kan onderscheid worden gemaakt naar het type gebouw en een restcategorie overige binnenmilieuklachten. Bijna 2/3 van het totaal aantal meldingen die in 2011 werden ontvangen betrof klachten over het binnenmilieu van huurwoningen (zie tabel 3.1). Bij 7 % van de meldingen ging het om klachten in koopwoningen. Over andere gebouwen, zoals kantoren en scholen, komen relatief weinig meldingen terecht bij de GGD, omdat die vooral door een Arbodienst of Inspectie worden behandeld. Van de meldingen betreffende het buitenmilieu betrof het grootste deel klachten of vragen over de directe omgeving en lucht. Ook bij de Amstellandgemeenten komen meldingen met betrekking tot het binnenmilieu het meeste voor en hebben daarin huurwoningen het grootste aandeel. Tabel 3.1 Aantal klachten in 2011 per compartiment Compartiment Aantal Percentages binnen compart. Percentages totaal meldingen Binnenmilieu Totaal % Huurwoningen % 65% Koopwoningen 24 7% 6% Scholen 12 3% 3% Kantoor/bedrijfsgebouw 3 1% 1% Kinderdagverblijven/kindercentra 4 1% 1% Overig binnenmilieu 31 9% 7% Buitenmilieu Totaal 67 15% Directe woonomgeving 31 46% 7% Lucht 26 39% 6% Bodem 4 9% 1% Onbekend/overig 6 6% 1% Niet bekend Totaal10 2% 13

16 4 Agentia (milieuoorzaken) Bewoners relateren gezondheidsklachten of bezorgdheid over schade aan de gezondheid meestal aan een of meerdere agentia van fysische, chemische of biologische aard. Bij klachten worden meestal een of meerdere agentia genoemd; bij 17% is het niet bekend wat de klachten zou veroorzaken. Schimmels, asbest/asbestbevattend materiaal, stank, vervuilde lucht en vocht zijn net als vorig jaar de vijf meest genoemde agentia in de in 2011 ontvangen meldingen (tabel 4.1). Uit de Amstellandgemeenten kwamen relatief de meeste meldingen over vocht en schimmels en over asbest. In vergelijking met voorgaande jaren blijven dezelfde agentia een rol spelen, maar de aantallen variëren wat over de jaren. In 2011 gaan nog steeds de meeste klachten over schimmels, asbest en stank. Het aantal meldingen over insectenplagen en andere dierplagen is fors afgenomen bij onze afdeling (en nu uit de top 10 verdwenen). Over de gehele lijn is de verhouding van meldingen over de agentia zo goed als gelijk gebleven. Tabel 4.1 Top 10 van genoemde milieuoorzaken (agentia) in 2011 Agentia Aantal Percentage Schimmels 99 23% Asbest/asbestbevattend materiaal 55 13% Stank 43 10% Luchtkwaliteit (uitlaat- & verbrandingsgassen/fijn stof) 32 7% Vocht 24 6% Koolmonoxide (CO) 18 4% Grof stof/bouwstof 16 4% Geluid/laagfrequent geluid 12 3% Chemische verontreinigingen 11 3% Kwik 6 1% 14

17 5 Gezondheidseffecten De gezondheidseffecten die in 2011 het meest werden genoemd zijn, net als in voorgaande jaren, bezorgdheid algemeen, klachten in verband met de luchtwegen en geurhinder. In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de genoemde gezondheidseffecten in 2011 (effecten die minder dan 1% vormden van het totaal zijn niet vermeld). Bij bezorgdheid algemeen gaat het vooral om een vermoeden van of vrees voor schadelijke effecten van een mogelijke bron. Soms kan dat niet bevestigd worden, maar vaak is het veronderstelde verband redelijk ondanks dat het niet altijd hard kan worden aangetoond. Een vochtige woning is bijvoorbeeld een bekende risicofactor bij luchtwegaandoeningen, maar dat een kind astma heeft hoeft niet alleen aan de vochtige woning te liggen. Tabel 5.1 De meest genoemde klachten over gezondheid 2011 Milieugezondheidsklachten Aantal Percentage Bezorgdheid % Luchtwegen (astma, benauwd/kortademig, irritatie luchtwegen, hoesten, longontsteking, bronchitis) % Geurhinder 55 13% Hoofdpijn, migraine 17 4% Huidproblemen (eczeem, jeuk, lokale roodheid) 11 3% Overige hinder 8 2% Geluidhinder 9 2% Duizeligheid 7 1% Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aandeel meldingen in verband met luchtwegklachten met 12% toegenomen Het percentage meldingen betreffende bezorgdheid en geurhinder is gelijk gebleven. Klachten over hoofdpijn en overige hinder zijn verminderd met 3%. Voorbeelden van klachten die onder overige hinder vallen zijn problemen met de temperatuur in een woning en stofoverlast door bouwwerkzaamheden in de omgeving. Nieuw is dat er meer klachten zijn in verband met huidproblemen waarbij burgers vaak zelf de koppeling maken met het vochtige of juist droge klimaat in de woning. De verdeling van type gezondheidsklachten is in de verschillende gemeenten niet duidelijk verschillend. 15

18 6 Bronnen van klachten Bij de registratie van milieugerelateerde gezondheidsklachten wordt zo mogelijk geregistreerd welke bron door de melder in verband wordt gebracht met de gezondheidsklacht. Voor binnenmilieuklachten is de bron van de klachten vaak het binnenmilieu zelf waarbij niet altijd duidelijk is om welke component het gaat. Ten opzichte van vorig jaar zijn bronnen minder vaak aangegeven. Typische problemen in het binnenmilieu zijn vaker wel herkenbaar, vooral als het gaat om vocht, slecht functionerende gastoestellen of ventilatieproblemen. In tabel 6.1 zijn de genoemde bronnen van klachten in 2011 weergegeven (bronnen die minder dan 1% vormden van het totaal zijn niet vermeld). Bronnen binnenshuis vormen het grootste aandeel. Daarna gaat het het meest om twee belangrijke bronnen buitenshuis: verkeer en bouw- en sloopactiviteiten. Ten opzichte van vorig jaar zijn de bronnen dieren/natuur en bedrijven verdwenen (minder dan 1%) en inrichting woning en EMV (elektromagnetische velden) toegevoegd. Er is een afname van klachten over riolering. Bij de bronnen ventilatie (-voorziening) en renovatie/sloop/bouw is een toename zichtbaar in de tabel ten opzichte van Van de meldingen binnenmilieu gaan veel klachten over vocht/schimmel en asbest. Het is te verwachten dat van de niet gespecificeerde bronnen van het binnenmilieu er een groot aantal een bron heeft uit de categorie vocht, ventilatie en renovatie. De percentages van deze bronnen zouden dus eigenlijk nog hoger moeten liggen. De verdeling van bronnen is in de verschillende gemeenten niet duidelijk verschillend. Tabel 6.1 De meest genoemde bronnen van klachten in 2010 Bronnen Aantal Percentage Binnenmilieu (niet gespecificeerd) % Vocht (lekkage, optrekkend, doorslag, koudebrug) 70 16% Ventilatie (-voorziening) 36 8% Renovatie/sloop/bouw (wegen/huizen) 35 8% Riolering, riooloverstort 19 4% Gaskachel, geiser 17 4% Wegverkeer 17 4% Buren, bewonersgedrag 15 3% Inrichting woning 11 3% EMV (hoogspanningsleidingen, transformatorhuisjes 5 1% Bronnen Aantal Percentage 16

19 7 Tevredenheid cliënten Er is in 2010 gestart met een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) onder burgers met een melding. Dit onderzoek wordt elke twee jaar gedurende een half jaar uitgevoerd. Het eerste onderzoek vond plaats in 2008 (zie jaarverslag 2008). Het onderzoek van 2010 is enkele maanden doorgelopen in 2011 omdat we minder reacties hadden gekregen dan verwacht. Het onderzoek is in maart 2011 afgerond. In 2012 zal er opnieuw een CTO starten. Hieronder volgt een korte samenvatting van de rapportage van het CTO van 2010/2011. De respons op de toegestuurde vragenformulieren is ten opzichte van 2008 gezakt van 48% naar 34%. Na het CTO van 2008 hebben we de doelstelling op een gemiddeld rapportcijfer van 7 gesteld. Met het rapportcijfer van gemiddeld 7,8 is deze doelstelling ruim gehaald. De vriendelijkheid en deskundigheid van de werknemer wordt door respectievelijk 93% en 79% positief beoordeeld. Deze hoge waardering blijkt ook uit de extra opmerkingen die zijn gemaakt. De duur van de afhandeling is in 89% van de gevallen naar verwachting van de melder of beter of sneller dan verwacht. De vraag naar informatieverstrekking laat zien dat in 62% van de gevallen de mensen hierover geen opmerkingen hebben. Er blijkt wel een lichte stijging te zijn in de behoefte aan uitkomsten van onderzoeken van de GGD. Er blijkt ten opzichte van 2008 een verdubbeling te zijn opgetreden van mensen die aangeven dat het advies niet heeft geholpen. Aan de andere kant is het aantal gevallen waarin nog onbekend was of het advies geholpen heeft, gehalveerd. Aangezien het om een advies gaat is het onduidelijk wat verschillende partijen, waaronder ook de cliënt zelf, met het advies hebben gedaan. Naar aanleiding van deze laatste conclusie is actie ondernomen. Uiteindelijk blijkt dat niet geholpen in veel gevallen niet betekent dat men ontevreden is over de GGD. Soms wordt er wel verwacht dat de GGD meer zou kunnen doen zoals meer weten over milieuproblemen in de omgeving bij stankklachten, een actievere opstelling in het debat en meer aandacht voor het milieu in het algemeen. Ook zijn in een paar gevallen de problemen opgelost waaraan ons advies kennelijk geen bijdrage heeft geleverd. Ook bij meer inspanning kunnen wij niet altijd zorgen voor een oplossing omdat die buiten onze competentie valt of omdat we niet altijd een oorzaak kunnen vinden. Omdat is gebleken dat de klanten over het algemeen tevreden zijn met onze dienstverlening achten wij het niet noodzakelijk onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Deze tevredenheid is ook de reden dat het CTO niet eerder zal worden afgenomen dan gebruikelijk. Dit betekent dat het volgend CTO in de tweede helft van 2012 weer zal starten. 17

20 8 Financiering en tijdsbesteding Overleg met de hoofden van de afdelingen Handhaving van de stadsdelen, verenigd in het MOHA (Managersoverleg Handhaving), heeft geleid tot nieuwe afspraken over de aanpak en financiering van meldingen. 8.1 Financiering en nieuwe aanpak In het contact met MOHA is zoveel mogelijk verduidelijkt wie wat financiert (zie jaarverslag 2010). De afdeling Milieu & Gezondheid betaalt uit de algemene bijdrage van de gemeente Amsterdam de met de meldingen gemoeide secretariaatswerkzaamheden en het inwerken en scholen van medewerkers. De geoormerkte bijdrage van Amsterdam wordt gebruikt voor algemene met meldingen gemoeide kosten (overhead en onvoorzien) en voor meerwerk zoals kwaliteitszorg, registratie en analyse. De bijdragen van de stadsdelen hebben betrekking op het direct afhandelen van hun meldingen. Tot nog toe werden de uitgaven alleen geïndexeerd. In 2011 is voor de komende jaren afgesproken dat elk stadsdeel elk kwartaal een voorschotnota zal ontvangen, gebaseerd op het aantal meldingen in voorafgaande jaren en een overeengekomen tijdsbesteding per melding. Direct na afloop van 2012 wordt een eindrekening opgemaakt gebaseerd op het werkelijk aantal meldingen in 2011 per stadsdeel. Daarnaast is afgesproken dat meldingen over vocht, schimmel en ventilatie zullen worden doorverwezen naar de afdeling Handhaving (Bouw- en Woningtoezicht of BWT) van het betreffende stadsdeel. Het gaat hierbij om meldingen waarbij er volgens de bewoner sprake zou zijn van bouwtechnische gebreken aan de woning. Het was al gebruikelijk huurders eerst naar hun verhuurder te verwijzen als de melder nog geen contact had opgenomen. Ook werd soms doorverwezen naar BWT, maar dat gebeurde relatief weinig. Het nadrukkelijker doorverwijzen naar BWT zal de GGD gedurende tenminste een aantal maanden doen en vervolgens evalueren. De evaluatie zal in 2012 gereed zijn en voorgelegd worden aan het MOHA. 8.2 Tijdsbesteding Alle meldingen worden geregistreerd in een landelijk registratiesysteem (OSIRIS MGK = milieu gezondheidsklachten) dat door het RIVM wordt beheerd. Daarbij wordt elke melding gedetailleerd gecategoriseerd naar het betreffende milieucompartiment, het agens dat de klacht veroorzaakt, de bron van dat agens en de gezondheidsklacht. Dit komt eerder in dit verslag uitgebreid aan de orde. Op basis van deze gegevens maken zowel de GGD Amsterdam als het RIVM (over de meldingen van alle GGD-en in Nederland) een jaarverslag. Persoonlijke gegevens van melders zijn alleen door de betreffende GGD in te zien. Bij de GGD Amsterdam kan een melding door elke medewerker worden aangenomen en geregistreerd. De meeste meldingen werden in 2011 door een team van vijf medewerkers behandeld. De medewerkers moeten een melding van elkaar kunnen overnemen als dat nodig is. Daarom wordt ook een tamelijk gedetailleerde beschrijving van elke melding geregistreerd. Tegelijk is dit ter documentatie van een 18

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Vochtproblematiek in sociale huurwoningen in Den Haag

Vochtproblematiek in sociale huurwoningen in Den Haag Eindrapport Vochtproblematiek in sociale huurwoningen in Den Haag dr. A. Meijer dr.ir. E. Hasselaar prof.dr.ir. H.J. Visscher Vochtproblematiek in sociale huurwoningen in Den Haag Eindrapport Dit onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl Jaarverslag 2012 Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. De Klachtencommissie... 3 2.1 Doel... 3 2.2 Samenstelling...

Nadere informatie

Handboek Binnenmilieu 2007

Handboek Binnenmilieu 2007 Handboek Binnenmilieu 2007 De meest actuele digitale versie van dit handboek staat op http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/binnenmillieu/handboek-binnenmilieu.jsp Rotterdam, oktober 2007 Redactie:

Nadere informatie

Onderzoek ventilatieproblematiek DUWO-complex Korvezeestraat Delft

Onderzoek ventilatieproblematiek DUWO-complex Korvezeestraat Delft DUWO-complex Korvezeestraat Delft Datum: 25 juli 2014 GGD Haaglanden, afdeling Leefomgeving Hans Jansen Adviseur Milieu en Gezondheid Postbus 16.130 2500 BC Den Haag Tel. 070 353 71 82 E-mail gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl

Jaarverslag 2011. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. De Klachtencommissie... 3 2.1 Doel... 3 2.2 Samenstelling... 3 2.3 Werkwijze...

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Wierden 2011 SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2011 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht, 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Anneke Baan (Stichting De Welle) Stichting De Welle Marktstraat 21 7642 AK Telefoon: 0546

Nadere informatie

Gasinstallatieongevallen

Gasinstallatieongevallen VGI / 554 / Rpk 5 april 2013 Gasinstallatieongevallen 2012 Overzicht VGI / 554 / Rpk 5 april 2013 Gasinstallatieongevallen 2012 Overzicht 2013 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter

Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter VGI / 610 / Rpk 16 mei 2014 Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter Jaaroverzicht 2013 VGI / 610 / Rpk 16 mei 2014 Registratie van gasinstallatieongevallen achter de meter Jaaroverzicht

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611

Jaarverslag 2010. Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. De Klachtencommissie... 3 2.1 Doel... 3 2.2 Samenstelling... 3 2.3 Werkwijze...

Nadere informatie

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait Werken met Asbest Weet als ondernemer waar u aan begint De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting en conclusies. Conclusies. 3 december 2009 RA0944776

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting en conclusies. Conclusies. 3 december 2009 RA0944776 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Noord/Zuidlijn Vijzelgracht Deel 3 Afhandeling gevolgen verzakkingen Gemeente Amsterdam Schadebureau Noord/Zuidlijn Stadsdeel Centrum Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Inhouds opgave PUNT VAN DE HUUR. Colofon

Inhouds opgave PUNT VAN DE HUUR. Colofon PUNT VAN DE HUUR 2010 Inhouds opgave PUNT VAN DE HUUR Voorwoord.........................................................................4 HOOFDSTUK 1 Het recht van de huurder........................................5

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere

Huurders Ymere aan het woord. Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Huurders Ymere aan het woord Rapportage naar aanleiding van het SP-meldpunt over Ymere Inleiding Woningcorporaties lijken de laatste jaren alleen nog maar uit op het maken van grote winsten. Sinds de verzelfstandiging

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Overlast gevende huis-houdens (voorheen woonunits onaange-paste huurders)

Molendijkzaal 0.01. Overlast gevende huis-houdens (voorheen woonunits onaange-paste huurders) OVERZICHT De Raad 22-04-2008 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Openbare toiletten + Meer woningen voor ouderen VERVALLEN: Amersfoort 750 Openstellen Van Asch van Wijckstraat en Stationsstraat in twee

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie