OUDERFORMULIEREN Openbare Jenaplanschool de Kleine Planeet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OUDERFORMULIEREN 2015-2016. Openbare Jenaplanschool de Kleine Planeet"

Transcriptie

1 OUDERFORMULIEREN Openbare Jenaplanschool de Kleine Planeet

2 Geachte ouders/verzorgers, Een belangrijk uitgangspunt op Jenaplanschool de Kleine Planeet is om een leef- en werkgemeenschap te willen zijn. Je kunt echter wel een leef- en werkgemeenschap willen zijn, maar daarmee ben je het nog niet. Wij kunnen alleen met uw hulp en inzet een leef- en werkgemeenschap zijn. Als iedere ouder/verzorger achter 1 activiteit van de ouderhulplijst een kruisje zet, dan kunnen we als school veel bereiken. Wij vragen u bijgaande formulieren in te vullen, zodat uw gegevens bij ons actueel zijn. Hierbij treft u aan: Een beschrijving van werkgroepen en andere ouderhulp Twee opgavenlijsten voor ouderhulp (graag voor elke ouder een apart formulier gebruiken) Ouder contact lijst voor controle van kindgegevens Eigen verklaring Opgave achtergronden ( hobby s/talenten) Graag vragen wij u deze formulieren uiterlijk 27 augustus aanstaande in te leveren bij een van de stamgroepleidsters of digitaal te retourneren Edwin Solen, Directeur Jenaplanschool de Kleine Planeet

3 BESCHRIJVING WERKGROEPEN EN OUDERHULP SCHOOLJAAR Auto rijden bij uitstapjes en excursies: Tijdens uitstapjes en excursies zijn er altijd auto s nodig. De stamgroepleider zal u evt. benaderen voor een uitstapje met de kinderen. Ouders die zich opgeven om te rijden, dienen de Eigen Verklaring (bijgaand) in te vullen en te ondertekenen. Taakbelasting: Onregelmatig en in overleg. Schoolreisje: Wie gaat er mee als begeleider bij een schoolreisje in de onderbouw en middenbouw? De stamgroepleider bepaalt wie er definitief meegaat. Taakbelasting: De dag van het schoolreisje. Schoolkamp: Wie gaat er mee als begeleider met kamp in de bovenbouw? De stamgroepleiders bepalen wie er definitief meegaat. Taakbelasting: 3 tot 6 Bijeenkomsten, 2 dagdelen voorbereiding (boodschappen doen, inpakken en opruimen) en de kampdagen zelf. Klussen/tuin: Op school zijn vele kleine klusjes die door ouders worden gedaan. Bijvoorbeeld het ophangen van planken en lijsten, het bevestigen van kapstokken en haken. Ook rondom de school zijn er geregeld dingen te doen: ouders die onze groentetuin willen helpen ontwikkelen, onderhouden of mee willen denken om onze groene schoolplein verder uit te bouwen. Taakbelasting: 2 tot 4 keer per jaar Schoonmaken en opruimen: Hygiëne is een belangrijk gegeven op school. Specifieke schoonmaakactiviteiten, zoals kasten uitruimen en schoonmaken, speelgoed reinigen, verftekeningen van de ramen halen e.d., worden door het schoonmaakbedrijf niet gedaan. Daarom maken we met elkaar een paar keer per jaar de boel eens extra schoon. Vaak gebeurt dit rond de vakanties. Taakbelasting: 2x per jaar een schoonmaakmiddag.

4 Verkeersouder: Welke ouder wil samen met de Kleine Planeet de schoolomgeving aanpassen en zo de verkeersveiligheid rond de school verbeteren? Daarnaast zoeken we mensen die willen helpen met het organiseren van het praktische verkeersexamen en de jaarlijkse fietsenkeuring voor het kamp. Taakbelasting: in overleg. WO-ouder: Voor het vakgebied wereldoriëntatie moeten er vaak praktische zaken worden geregeld, afspraken moeten worden gemaakt voor excursies, materialen moeten worden geleend en de stamgroepen worden in het thema aangekleed. Taakbelasting: In overleg bij de voorbereiding en opstart van het nieuwe thema. Ondersteuning bij Sinterklaas, Kerst of Pasen: Er zal een aantal keer overlegd worden over de aard van de activiteiten, onder andere over spelletjes, inkopen, versieren, thema. De ouderraad neemt het initiatief en maakt graag gebruik van uw aanbod bij het ondersteunen van deze activiteiten. Taakbelasting: Een aantal bijeenkomsten met de werkgroep (ouderraad en lid van het team) en het uitvoeren van de afgesproken activiteiten. Eindfeest: Aan het eind van het schooljaar sluiten we af met een feest voor kinderen, het team en ouders/familie. Wie wil helpen bij het organiseren en/of de praktische uitvoering? Onder andere meedenken, organiseren, versieren, bardienst, opruimen e.d. De ouderraad maakt graag van uw aanbod gebruik. Taakbelasting: Enkele vergaderingen en de dag van het feest zelf( 14 juli 2016) Leesouders: Met name de middenbouwgroepen hebben ouders nodig die regelmatig een groepje kinderen willen helpen bij het lezen. Taakbelasting: Een periode in de ochtenden in overleg met de stamgroepleider + 1 bijeenkomst voor een uitleg.

5 Ateliers: In blokken van een aantal vrijdagmiddagen worden er ateliers georganiseerd voor de kinderen van groep 3 en 4 door elkaar en de kinderen van groep 5 en de bovenbouw door elkaar. U kunt hierin uw eigen interesse en kwaliteiten laten zien. De groepjes zullen maximaal 6 tot 8 kinderen zijn en u kunt ook een activiteit verzorgen met een andere ouder of met een andere ouder afwisselen. De kinderen vinden dit geweldig om te kunnen doen. Voorbeelden zijn: toneel spelen, muziek maken, timmeren, eigen kleding maken, in de tuin werken, schilderen enz. + 1 voorbereidingsgesprek over de invulling en materialen. Taakbelasting: vier vrijdagmiddagen tussen en uur en een voorbereidend gesprek over de invulling atelier en materiaalgebruik. Het eerste atelier start op vrijdag 11 september. Bibliotheekouders: Regelmatig schaffen we nieuwe boeken aan. Deze boeken moeten worden ingevoerd in het uitleensysteem. Daarnaast worden er regelmatig boeken geplastificeerd. Taakbelasting: in overleg Luizenpreventieteam: Op de woensdagochtenden na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Onder leiding van juf Hannie controleren een aantal ouders de kinderen. We zoeken nog een paar ouders die willen helpen. Taakbelasting: ongeveer 6 woensdagochtenden. Pr en website: We willen de ouders graag op de hoogte houden wat er zoal in de school gebeurt. Ook mag ook heel Deventer weten dat wij de beste( okee, er is er maar 1) Jenaplanschool van Deventer zijn. We zoeken ouders die digitaal handig zijn, goed kunnen fotograferen of hierover mee willen denken. Taakbelasting: in overleg. Natuurouder: We zoeken ook ouders die graag met de kinderen de natuur willen ontdekken. Iedere stamgroep doet een veldwerkexcursie op locatie. De ouders kunnen een veldwerkcursus bij IVN Deventer volgen om zelf meer te weten te komen. De Kleine Planeet schaft de komende jaren, stapsgewijs, de veldexcursiematerialen aan zodat de kinderen vaker op onderzoek kunnen gaan. Taakbelasting: in overleg.

6 Oproep: Kunnen we u spontaan oproepen voor incidentele activiteiten of taken die zich tijdens het schooljaar voordoen? Of kunt u bijvoorbeeld in de winter vaak wel en in de zomer nooit? Altijd handig om een paar handen achter de hand te hebben. Taakbelasting: Incidenteel. Opa s en oma s: Kent u een handige opa of oma die graag mee zou willen helpen bij 1 van deze activiteiten? Vermeld dit dan aub onder aan de ouderhulplijst.

7 OPGAVE OUDERHULP NAAM OUDER 1: Zet een kruis voor uw opgave. Auto rijden Schoolreisje Schoolkamp Klussen / tuin Schoonmaken en opruimen Verkeersouder WO-ouder Sinterklaas-Kerst-Pasen Eindfeest Leesouders Ateliers Bibliotheek Luizenpreventieteam PR en website Natuurouder OPGAVE OUDERHULP NAAM OUDER 2: Zet een kruis voor uw opgave. Auto rijden Schoolreisje Schoolkamp Klussen / tuin Schoonmaken en opruimen Verkeersouder WO-ouder Sinterklaas-Kerst-Pasen Eindfeest Leesouders Ateliers Bibliotheek Luizenpreventieteam PR en website Natuurouder

8 OPGAVE ACHTERGRONDEN OUDERS _ Op Jenaplanschool de Kleine Planeet werken we met wereld oriënterende thema s vanuit de de verschillende domeinen van het Jenaplanonderwijs.. Bij de uitvoering van de thema s proberen we kinderen zoveel mogelijk te laten ervaren en beleven om vervolgens met eigen leervragen aan de slag te kunnen gaan. Soms komen we er pas na afronding van een thema achter dat een ouder van de Kleine Planeet ook heel veel van het thema weet of misschien zelfs wel een gastles of excursie zou kunnen (helpen-) verzorgen. Graag willen we een database aanleggen van achtergronden van ouders, die we kunnen gebruiken bij de voorbereiding van thema s. Deze database is voor intern gebruik en zal niet worden gepubliceerd in jaarkalender of op de website. Naam ouder 1: Vader/moeder van: Beroep: Hobby: Weet veel van/heeft ervaring met: Naam ouder 2: Vader/moeder van: Beroep: Hobby: Weet veel van/heeft ervaring met:

9 Contactlijst : Om te voorkomen dat we bij ziekte of andere dringende zaken u niet kunnen bereiken, wil ik u vragen de volgende gegevens in te vullen. Naam kind(eren): Adres: Telefoon: Thuis: Mobiel vader: Mobiel moeder: Werk vader: Werk moeder: adres: (voor onze nieuwsbrieven) 2e adres en telefoonnummer voor spoedgevallen Huisarts en telefoonnummer Gebruikt uw kind medicijnen op school? Wilt u dit dan persoonlijk bij de stamgroepleider aangeven?

10 E I G E N V E R K L A R I N G Eigen verklaring voor ouders van Jenaplanschool de Kleine Planeet die onder schooltijd kinderen vervoeren tijdens excursies, uitstapjes, schoolreizen en kampen. Deze verklaring hoeft u slechts eenmalig in te vullen en zullen we toevoegen bij het aanmeldingsdossier van uw kind. Ondergetekende verklaart Te beschikken over een geldig rijbewijs Bekend te zijn met het gegeven dat bij schade aan de auto tijdens het vervoer van kinderen in eerste instantie een beroep wordt gedaan op de autoverzekering van de bestuurder. Schade aan kinderen of bagage zal in eerste instantie worden verhaald op de inzittendenverzekering van de bestuurder. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een beroep worden gedaan op de schoolverzekering Te beschikken over een auto met veiligheidsgordels en erop toe te zullen zien dat tijdens het vervoer van kinderen hiervan ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt Op de hoogte te zijn van het feit dat er geen mogelijkheid bestaat tot declaratie van reiskosten of bekeuringen Toe te zien in overleg met de stamgroepsleider - op het gebruik van een kinderzitje bij kinderen die kleiner zijn dan 135 cm. (meer info op Datum:. Naam ouder 1:... Naam ouder 2:.. Handtekening ouder 1: Handtekening ouder 2:.

intekenlijst voor ouderhulp schooljaar 2014-2015

intekenlijst voor ouderhulp schooljaar 2014-2015 De Bonckert intekenlijst voor ouderhulp schooljaar 2014-2015 Boxmeer, 3 september 2014 Beste ouders, Het schooljaar 2014-2015 is weer begonnen. We hebben een goede start gemaakt en we gaan opnieuw investeren

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) DAKOVDA Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2011 / 2012 Geachte ouder(s) / verzorger(s): Dakovda 2011-2012 Als u aankomend schooljaar géén gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang,

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep 1 8.30 14.30 8.30 14.30 8.30 12.15 8.30 14.30 8.30 11.45

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep 1 8.30 14.30 8.30 14.30 8.30 12.15 8.30 14.30 8.30 11.45 6. PRAKTISCHE ZAKEN 6.1 Organisatie van de school 6.1.1 Schooltijden/ continurooster Wij hanteren een continurooster op school. Dit houdt in dat alle kinderen van 8.30 uur tot 14.30 uur aanwezig zijn op

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015

Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 Bijlage bij Jaarkalender 2014-2015 1 Schooljaar 2014/2015 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Vakantieoverzicht en vrije dagen schooljaar 2014/2015 4 1.3 Studiedagen Team 4 1.4 Extra

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin Schoolgids deel B 2014-2015 B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin - algemene informatie inleiding Voor u ligt het informatiebulletin. In deze info vindt

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1

BELEID INSTROOM EN DOORSTROOM GROEP 1 EN 2. Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Beleid aanmelding, instroom en doorstroom in groep 1 en 2 SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Inhoud 1. Instroom pag. 3 2. Wat zegt de inspectie/wet? pag. 4 3. Wat vinden wij belangrijk? pag. 5 4. Bijlagen - 05 Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Maandinfo September 2013

Maandinfo September 2013 Maandinfo September 2013 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag weekend 2 3 4 Kriebelen 5 6 Kleedjesmarkt 7 9 10 11 12 groepsinformatieavond 16 17 18 19 23 24 25 kinderpostzegelactie 26 Schoolfotograaf

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z van a tot z 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z klik op om hier weer terug te komen! Wie informatie mist wordt verzocht dat te melden

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, www.agora.

Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, www.agora. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Tijstroom, Integraal kind centrum van Agora. Voor informatie over ons bestuur, zie de schoolgids van Agora, www.agora.nu De schoolgids bevat een beschrijving

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest Informatieboekje Vlaaienactie 2011 Inhoud Voorwoord 1. Waarom een vlaaienactie?...7 1.1. Geld verdienen voor de groep... 7 1.2. Geld verdienen voor je speltak... 7 1.3. Bekendheid voor de groep... 7 1.4.

Nadere informatie

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 GROEP 1 EN 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de brede school De Kersenboom! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 Een school om: Samen te leren - Samen te leren begrijpen - Samen te doen REGENBOOGPAD 7, 2317 XK LEIDEN TELEFOON: 071 5215507 Website www.dukdalf-leiden.nl Kalender 2015-2016

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie

Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie VOORBLAD Vinden van een geschikt persoon voor een bepaalde taak of functie Als er een vacature in de vereniging is, bijvoorbeeld omdat iemand stopt met een functie in het bestuur of een commissie, ga je

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie