GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes"

Transcriptie

1

2 Gezondheidsmonitor 2012, Volwassenen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes

3 Inhoud Leeswijzer 2 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland 4 Tabel 1b: Resultaten voor de gemeente, regio en provincie naar jaar (trends) 13 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor 17 Tabel 2b: Resultaten naar opleiding en inkomen voor 26 Tabel 2c: Resultaten naar etniciteit en gezinssamenstelling voor 35

4 Leeswijzer In dit tabellenboek vindt u de resultaten van de Gezondheidsmonitor 2012 die door de GGD is uitgevoerd onder volwassenen van jaar in. Dit onderzoek is met een aangepaste vragenlijst - tegelijkertijd uitgevoerd onder ouderen van 65-plus. Hiervan is een apart tabellenboek. Het onderzoek In het najaar van 2012 zijn ruim vragenlijsten verstuurd naar Zeeuwse inwoners van 19 t/m 64 jaar. Hiervan hebben mensen de vragenlijst ingevuld, een respons van 46%. In de tabel vindt u de respons per gemeente en regio. Tabel: respons per gemeente en regio (19-64 jarigen) Aangeschreven (aantal) Respons (aantal) Respons (%) gemeente: Borsele % Goes % Kapelle % Noord-Beveland % Reimerswaal % Schouwen-Duiveland % Tholen % Middelburg % Veere % Vlissingen % Hulst % Sluis % Terneuzen % regio: Oosterschelderegio % Walcheren % Zeeuws Vlaanderen % Totaal % De aantallen zijn voldoende om betrouwbare uitspraken over een gemeente of regio te kunnen doen. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen zijn de cijfers gewogen naar gemeente, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, huishoudgrootte, etniciteit en inkomen. Voor het eerst is het onderzoek door alle GGD en tegelijk uitgevoerd. Een deel van de vragenlijst was voor iedere GGD gelijk zodat voor deze onderwerpen nu goede landelijke referentiecijfers beschikbaar zijn. Deze zijn ook in de tabellen weergegeven. 2

5 Toelichting bij de tabellen Tabel 1a: resultaten voor de gemeente. In tabel 1a vindt u de cijfers voor achtereenvolgens: de gemeente, de regio, provincie en - waar beschikbaar - het landelijke cijfer. In de tabel worden ook significante verschillen weergegeven. De gemeente, regio en de provincie zijn vergeleken met Nederland (uiteraard voor zover landelijke cijfers beschikbaar waren). Significante verschillen met Nederland zijn weergegeven met een grijs bolletje naast het percentage. Daarnaast is de gemeente vergeleken met de provincie. Dit is in de kolom van de gemeente aangegeven met een rood of een groen cijfer (en vet/cursief zodat het ook in zwart-wit goed te zien is). Een rood cijfer betekent dat de gemeente significant ongunstig afwijkt van en een groen cijfer dat de gemeente significant gunstig afwijkt van. Als de indeling in gunstig of ongunstig niet eenduidig is dan heeft het percentage geen kleur maar is het gewoon zwart. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Mantelzorg ontvangen : een hoog percentage is zowel gunstig als ongunstig te duiden. Tabel 1b: resultaten naar jaar In tabel 1b staan voor een aantal onderwerpen de percentages afkomstig uit de monitors van 2005 en Deze zijn vergeleken met Als een percentage (uit 2005 of 2009) significant afwijkt van het percentage uit 2012 is dit aangegeven door het cijfer vet en cursief te maken. In 2005 is alleen in de Oosterschelderegio een monitor geweest. Voor de gemeenten uit de andere regio s zijn daarom geen cijfers uit dit jaar beschikbaar. Tabellen 2a, 2b en 2c: resultaten naar achtergrondkenmerken. Deze tabellen naar achtergrondkenmerken zijn gebaseerd op totaal. In tabel 2a worden de Zeeuwse cijfers uitgesplitst naar geslacht en leeftijdscategorie. In tabel 2b naar opleiding en inkomen en in tabel 2c naar etniciteit en huishoudsamenstelling. Significante verschillen tussen de groepen worden weergegeven met een vet en cursief cijfer. Voor alle tabellen geldt dat de percentages altijd gebaseerd zijn op de totale groep respondenten. Bijvoorbeeld: Geeft mantelzorg is 13% en Voelt zich zwaar belast door het geven van mantelzorg is 2%. Dan is niet 2% van de mantelzorgers zwaar belast, maar 2% van de totale groep. Als u wilt weten hoeveel procent van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt kunt u dit berekenen door 2% te delen door 13% (=15%). Dus dan is 15% van de mantelzorgers zwaar belast. 3

6 Tabel 1a Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland 4

7 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland Gemeente Tholen * Regio Oosterschelde Nederland Gezondheid en ziekten % % % % Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht of zeer slecht Chronische ziekten Heeft ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad Heeft ooit een hartinfarct gehad Heeft ooit kanker gehad Heeft één of meer chronische ziekten, en is daarvoor onder behandeling of onder controle van een arts (nu of afgelopen jaar) Heeft twee of meer chronische ziekten, en is daarvoor onder behandeling of onder controle van een arts (nu of afgelopen jaar) Enkele chronische ziekten waarvoor men onder behandeling of controle is van een arts (nu of afgelopen jaar): - Diabetes mellitus Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. Hernia) Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder Andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand Zelfredzaamheid Beperkingen Beperkt in bezigheden door de lichamelijke gezondheid Beperkt in gehoor, gezichtsvermogen en/of mobiliteit Gehoorbeperking Gezichtsbeperking Mobiliteitsbeperking Is niet in staat om: - zelfstandig het huishouden te doen (boodschappen, schoonmaken e.d.) zelfstandig warme maaltijden klaar te maken zich zelfstandig te verzorgen (wassen, aankleden) 0,2 0,3 0,3 - zich zelfstandig te verplaatsen in en om de woning 0 0,1 0 - zelfstandig ergens naar toe te gaan met eigen of openbaar vervoer 1 1 0,9 - zelfstandig geldzaken en/of andere administratie te regelen 0, zelfstandig sociale contacten te leggen en te onderhouden 0,2 0,8 0,7 Kan één of meer van bovenstaande handelingen niet zelfstandig uitvoeren Kan vanwege de gezondheid niet de dingen doen die men zou willen doen Welbevinden Ervaren psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Gevoelens Is niet (zo) gelukkig Rood/groen cijfer (en vet/cursief): percentage gemeente is significant resp ongunstiger/gunstiger tov Grijs bolletje: percentage gemeente/regio/ is significant lager/hoger tov Nederland 5

8 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland Gemeente Tholen * Regio Oosterschelde Nederland % % % % Stress Heeft veel stress ervaren afgelopen 4 weken Stress ervaren door: - Werk Studie 0, Opvoeding (Mantel)zorg Gezondheid Financiën Hobby's 0,9 0,7 0,9 - Andere activiteiten Psychiatrische aandoeningen Matig of hoog risico op een angststoornis of een depressie Hoog risico op angststoornis of depressie Gebruikt medicijnen tegen angst en/of depressie Leefstijl Roken Roker Alcohol Drinkt alcohol Zware drinker (minstens 1x per week 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen of meer per dag) Overmatige drinker (mannen meer dan 21 glazen/week, vrouwen meer dan 14 glazen/week) Bewegen Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief lichamelijk actief) Voldoet niet aan de Fitheidsnorm (drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen) Voldoet aan geen van beiden normen Denkt te weinig te bewegen Redenen voor te weinig beweging: - Te weinig tijd Te duur Geen ruimte in of om huis 0, Ik ben het niet gewend Ik merk geen vooruitgang Geen interesse (meer) Lichamelijke beperking/kan ik niet (meer) Accommodatie is slecht bereikbaar 2 0,9 0,8 - Er is geen begeleiding beschikbaar 1 0,6 0,6 - Geen idee hoe je (het beste) kunt bewegen Andere hobby's Andere reden Gewicht Heeft overgewicht (inclusief obesitas) (BMI >= 25) Heeft ernstig overgewicht/ obesitas (BMI >= 30) Heeft ondergewicht (BMI < 18,5) GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 1a 6

9 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland Gemeente Tholen * Regio Oosterschelde Nederland Leefomgeving % % % % Binnenmilieu Schimmel- of vochtplekken in woon- of slaapkamer Dagelijks in huis gerookt Geluidshinder Wordt ernstig gehinderd door geluid Geluidshinder van: - Verkeer op wegen waar je harder mag dan 50 km/uur 0, Verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur Treinverkeer 0 0,7 0,4 - Vliegverkeer 0 0,2 0,2 - Bedrijven / Industrie 0,6 0,9 1 - Buren Brommers / scooters (eventueel ook als ze stilstaan) Bouwen, verbouwen, slopen of graven Geurhinder Wordt ernstig gehinderd door geur Geurhinder van: - Wegverkeer 0,2 0,8 1 - Riolering / zuivering Open haard / allesbrander / andere houtkachel Landbouw- en veeteeltactiviteiten Andere bedrijven / industrie 0, Stallen met vee, pluimvee, enz Mest uitrijden Bezorgdheid Bezorgd over de invloed van de omgeving op de gezondheid Bezorgd over de invloed van: - Wonen in een drukke straat Zendmasten voor radio en TV of bij antennes voor mobiele telefoons in de buurt Wonen op verontreinigde grond 0,5 0,6 0,6 - Bedrijven of industrie in de buurt Veehouderij in de buurt Eén of meer windturbines in de buurt 0,8 0,6 0,4 - Akkerbouw / tuinbouw in de buurt Hoogspanningslijnen in de buurt Wonen langs een route (weg, water, spoor, pijp) voor gevaarlijke stoffen Vliegveld in de buurt 0 0,1 0 - Kerncentrale in de buurt Wonen in een polder onder zee- of rivierniveau Groen in de buurt Vindt groen in de buurt belangrijk Geeft een onvoldoende voor het groen in de buurt Vindt dat er niet voldoende groen in de buurt is Rood/groen cijfer (en vet/cursief): percentage gemeente is significant resp ongunstiger/gunstiger tov Grijs bolletje: percentage gemeente/regio/ is significant lager/hoger tov Nederland 7

10 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland Gemeente Tholen * Regio Oosterschelde Nederland Leefbaarheid % % % % Woning en de buurt Geeft onvoldoende voor eigen woning Geeft onvoldoende voor eigen buurt Ontevreden over betrokkenheid buurt (sociale cohesie) Is actief geweest om buurt te verbeteren Vindt dat gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in buurt te betrekken Voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt Sociale veiligheid Voelt zich overdag of 's avonds/'s nachts onveilig Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/'s nachts Eenzaamheid Is eenzaam Is (zeer) ernstig eenzaam Is emotioneel eenzaam Is sociaal eenzaam Minder dan 2x per maand contact met familieleden, vrienden, kennissen of buurtgenoten Minder dan 2 keer per maand contact met familie Minder dan 2 keer per maand contact met vrienden of kennissen Minder dan 2 keer per maand contact met buren of mensen in de straat Kan niet zelfstandig sociale contacten leggen en onderhouden 0,2 0,8 0,7 Sociale uitsluiting Normatieve integratie Matig tot sterk uitgesloten op het terrein van normatieve integratie Geeft geen geld aan goede doelen Doet niet af en toe iets voor de buren Brengt geen glas naar de glasbak Vindt werken slechts een manier om geld te verdienen Voelt zich wel eens gediscrimineerd Materiële deprivatie Matig tot sterk uitgesloten op het terrein van materiële deprivatie Heeft onvoldoende geld om huis goed te verwarmen Heeft onvoldoende geld om lidmaatschap van sportclub of vereniging te betalen Heeft onvoldoende geld om bij vrienden/familie op bezoek te gaan Is niet in staat een onverwachte uitgave van 1000 euro te betalen Sociale grondrechten Matig tot sterk uitgesloten op het terrein van sociale grondrechten Vindt dat mensen in de buurt kunnen over het algemeen slecht met elkaar kunnen opschieten - Geeft onvoldoende voor eigen woning Heeft (zelf of huisgenoot) in de afgelopen 12 maanden een medische of tandheelkundige behandeling nodig gehad maar niet gekregen GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 1a 8

11 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland Gemeente Tholen * Regio Oosterschelde Nederland % % % % Sociale participatie Matig tot sterk uitgesloten op het terrein van sociale participatie Minder dan 2 keer per maand contact met buren of mensen uit de straat Kan niet altijd bij iemand in de omgeving terecht voor dagelijkse probleempjes Ervaart een leegte om zich heen Mist gezelligheid om zich heen Heeft onvoldoende mensen waarmee men zich nauw verbonden voelt Voelt zich vaak in de steek gelaten Sociale uitsluiting Matig tot sterk sociaal uitgesloten Subjectief ervaren sociale uitsluiting Heeft vaak het gevoel buiten de samenleving te staan (ervaart sociale uitsluiting) Maatschappelijke participatie Vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk in: - Verzorging, welzijn of hulpverlening Sport- of recreatievereniging Overig Lidmaatschappen Is lid van een (sport)vereniging of (sport)club Is lid van een sportvereniging of sportclub Mantelzorg geven Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven Geeft momenteel mantelzorg Geeft langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week mantelzorg Belasting mantelzorger Voelt zich (tamelijk) zwaar belast door het geven van mantelzorg Aantal uur mantelzorg per week Incidenteel 0 0,1 0, uur per week uur per week 0, uur of meer per week 1 0,7 0,8 Behoefte aan hulp Heeft als mantelzorger behoefte aan (meer) hulp (praktische of emotionele steun nodig) Heeft behoefte aan: - Informatie en advies 0,7 0,6 0,9 - Vervanger ivm vrije dagen of vakantie 0 0,3 0,4 - Emotionele steun 1 0,5 0,6 - Ontspannende activiteiten 0,4 0,4 0,4 - Belangenbehartiging 0,6 0,3 0,2 Rood/groen cijfer (en vet/cursief): percentage gemeente is significant resp ongunstiger/gunstiger tov Grijs bolletje: percentage gemeente/regio/ is significant lager/hoger tov Nederland 9

12 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland Gemeente Tholen * Regio Oosterschelde Nederland Huiselijk geweld % % % % Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Psychisch of emotioneel geweld Lichamelijk geweld Ongewenste seksuele toenadering Seksueel misbruik Is slachtoffer geweest van huiselijk geweld door: - Partner 0, Ex-partner (Stief)kind 0 0,2 0,2 - (Stief)ouder(s) (Stief)broer(s)/zus(sen) 0,9 0,6 0,9 - Ander familielid 2 1 0,8 - Huisvriend 0,3 0,1 0,3 - Anders 0,7 1 1 Is slachtoffer geweest van huiselijk geweld: - 1 jaar geleden of korter 0 0,5 0,7 0,9 - tussen 1 en 5 jaar geleden langer dan 5 jaar geleden Zorg en hulp Zorggebruik Heeft afgelopen 2 maanden contact gehad met de huisarts Heeft afgelopen jaar contact gehad met huisarts Mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Ontvangt momenteel mantelzorg Hulp ontvangen Onvangt vanwege de gezondheid hulp Ontvangt naast eventuele hulp van mantelzorger (ook) hulp van: - Een betaalde hulp (bijv iemand van de thuiszorg) Vrijwilliger 0,3 0,5 0,4 Zorgbehoefte Heeft in verband met de gezondheid behoefte aan meer hulp Als men nu of in de toekomst vanwege de gezondheid behoefte aan hulp heeft, is deze hulp dan in de omgeving beschikbaar? - Hulp beschikbaar van huisgenoot Hulp beschikbaar van kinderen, andere familieleden of buren, vrienden of kennissen Geen hulp beschikbaar van iemand in de omgeving Heeft (zelf of huisgenoot) in de afgelopen 12 maanden een medische of tandheelkundige behandeling nodig gehad maar niet gekregen GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 1a 10

13 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland Gemeente Tholen * Regio Oosterschelde Nederland Wmo-voorzieningen % % % % Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van één of meer Wmovoorzieningen Heeft gebruik gemaakt van: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Opvoedingsondersteuning Heeft behoefte aan een Wmo-voorziening, maar maakt daar nog geen gebruik van Heeft behoefte aan: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Opvoedingsondersteuning Wil informatie maar weet voor 1 of meer Wmo-voorzieningen niet waar in de gemeente deze informatie is te verkrijgen (bekendheid) Wil informatie over onderstaande Wmo-voorziening, maar weet niet waar in de gemeente deze informatie te verkrijgen: Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Ondersteuning/hulp ivm gezondheidsprobemen (bijv hulp in huis, woningaanpassing of vervoersvoorziening) Opvoedingsondersteuning Financiële problemen Heeft moeite met rondkomen Heeft onvoldoende geld om huis goed te verwarmen Heeft onvoldoende geld om lidmaatschap van sportclub of vereniging te betalen Heeft onvoldoende geld om bij vrienden/familie op bezoek te gaan Is niet in staat om een onverwachte uitgave van 1000 euro te betalen Achtergrondkenmerken Geslacht Man Vrouw Leeftijd 19 t/m 24 jaar t/m 39 jaar t/m 54 jaar t/m 64 jaar Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Burgerlijke staat Gehuwd / samenwonend Ongehuwd / nooit gehuwd geweest Gescheiden / gescheiden levend Weduwe / weduwnaar Rood/groen cijfer (en vet/cursief): percentage gemeente is significant resp ongunstiger/gunstiger tov Grijs bolletje: percentage gemeente/regio/ is significant lager/hoger tov Nederland 11

14 Tabel 1a: Resultaten voor de gemeente, regio, provincie en Nederland Gemeente Tholen * Regio Oosterschelde Nederland % % % % Huishoudsamenstelling 1-persoonshuishouden Huishouden met thuiswonende kinderen oudergezin Opleidingsniveau Laag (Geen opleiding/lager onderwijs) Midden 1 (MAVO / LBO) Midden 2 (HAVO / VWO / MBO) Hoog (HBO / WO) Werksituatie Heeft geen betaald werk (pensioen, werkloos/-zoekend, arbeidsongeschikt, bijstandsuitkering, huisman/-vrouw, onderwijs volgend) Arbeidsongeschikt Werkloos/-zoekend Gestandaardiseerd huishoudinkomen ** max euro max euro max euro max euro > euro * Een percentage van 1% komt voor de gemeente Tholen overeen met ca: 150 ** besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden inwoners van 19 t/m 64 jaar GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 1a 12

15 Tabel 1b Resultaten voor de gemeente, regio en provincie naar jaar (trends) 13

16 Tabel 1b: Resultaten voor de gemeente, regio en provincie naar jaar gemeente Tholen regio Oosterschelde Zelfredzaamheid % % % % % % % % Beperkingen Beperkt in bezigheden door de lichamelijke gezondheid Welbevinden Ervaren psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Psychiatrische aandoeningen Matig of hoog risico op een angststoornis of een depressie Hoog risico op angststoornis of depressie Gebruikt medicijnen tegen angst en/of depressie Leefstijl Roken Roker Alcohol Drinkt alcohol Zware drinker (minstens 1x per week 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen of meer per dag) Overmatige drinker (mannen meer dan 21 glazen/week, vrouwen meer dan 14 glazen/week) Bewegen Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief lichamelijk actief) Voldoet niet aan de Fitheidsnorm (drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen) Voldoet aan geen van beiden normen Gewicht Heeft overgewicht (inclusief obesitas) (BMI >= 25) Heeft ernstig overgewicht/ obesitas (BMI >= 30) Heeft ondergewicht (BMI < 18,5) 2 0, Leefomgeving Geluidshinder Geluidshinder van: - Verkeer op wegen waar je harder mag dan 50 km/uur - 2 0, Verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur Treinverkeer 0 0, ,7 1 0,4 - Vliegverkeer 0,2 0,6 0 0,4 0,6 0,2 0,6 0,2 - Bedrijven / Industrie 0,7 1 0, , Buren Brommers / scooters (eventueel ook als ze stilstaan) Geurhinder Geurhinder van: - Wegverkeer 2 1 0, , Open haard / allesbrander / andere houtkachel Landbouw- en veeteeltactiviteiten Andere bedrijven / industrie 3 0,6 0, GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 1b 14

17 Tabel 1b: Resultaten voor de gemeente, regio en provincie naar jaar gemeente Tholen regio Oosterschelde Leefbaarheid % % % % % % % % Woning en de buurt Geeft onvoldoende voor eigen woning Geeft onvoldoende voor eigen buurt Ontevreden over betrokkenheid buurt (sociale cohesie) Is actief geweest om buurt te verbeteren Vindt dat gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in buurt te betrekken Voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt Sociale veiligheid Voelt zich overdag of 's avonds/'s nachts onveilig Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/'s nachts Eenzaamheid Is eenzaam Is (zeer) ernstig eenzaam Is emotioneel eenzaam Is sociaal eenzaam Minder dan 2x per maand contact met familieleden, vrienden, kennissen of buurtgenoten Minder dan 2 keer per maand contact met familie Minder dan 2 keer per maand contact met vrienden of kennissen Minder dan 2 keer per maand contact met buren of mensen in de straat Maatschappelijke participatie Vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk Lidmaatschappen Is lid van een (sport)vereniging of (sport)club Is lid van een sportvereniging of sportclub Mantelzorg geven Geeft momenteel mantelzorg Belasting mantelzorger Voelt zich (tamelijk) zwaar belast door het geven van mantelzorg 0,7 0,9 1 0, Huiselijk geweld Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Psychisch of emotioneel geweld Lichamelijk geweld Ongewenste seksuele toenadering Seksueel misbruik Zorg en hulp Zorggebruik Heeft afgelopen 2 maanden contact gehad met de huisarts Heeft afgelopen jaar contact gehad met huisarts GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 1b 15

18 Tabel 1b: Resultaten voor de gemeente, regio en provincie naar jaar gemeente Tholen regio Oosterschelde Wmo-voorzieningen % % % % % % % % Wil informatie over onderstaande Wmo-voorziening, maar weet niet waar in de gemeente deze informatie te verkrijgen: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Opvoedingsondersteuning Financiële problemen Heeft moeite met rondkomen In 2005 is alleen in de Oosterschelderegio een onderzoek geweest Vet en cursief cijfer: percentage 2005 of 2009 wijkt significant af van 2012 GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 1b 16

19 Tabel 2a Resultaten naar geslacht en leeftijd voor 17

20 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor Totaal mannen vrouwen jr jr jr jr Gezondheid en ziekten % % % % % % % Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht of zeer slecht Chronische ziekten Heeft ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad ,4 0,3 1 4 Heeft ooit een hartinfarct gehad ,3 0,4 1 4 Heeft ooit kanker gehad Heeft één of meer chronische ziekten, en is daarvoor onder behandeling of onder controle van een arts (nu of afgelopen jaar) Heeft twee of meer chronische ziekten, en is daarvoor onder behandeling of onder controle van een arts (nu of afgelopen jaar) Enkele chronische ziekten waarvoor men onder behandeling of controle is van een arts (nu of afgelopen jaar): - Diabetes mellitus , Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. Hernia) Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder Andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand Zelfredzaamheid Beperkingen Beperkt in bezigheden door de lichamelijke gezondheid Beperkt in gehoor, gezichtsvermogen en/of mobiliteit Gehoorbeperking Gezichtsbeperking , Mobiliteitsbeperking Is niet in staat om: - zelfstandig het huishouden te doen (boodschappen, schoonmaken e.d.) , zelfstandig warme maaltijden klaar te maken 1 2 0,6 0,8 0,7 0,6 2 - zich zelfstandig te verzorgen (wassen, aankleden) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 - zich zelfstandig te verplaatsen in en om de woning 0 0 0, ,2 - zelfstandig ergens naar toe te gaan met eigen of openbaar vervoer 0,9 0,7 1 0,7 0,6 0,8 2 - zelfstandig geldzaken en/of andere administratie te regelen zelfstandig sociale contacten te leggen en te onderhouden 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,5 1 Kan één of meer van bovenstaande handelingen niet zelfstandig uitvoeren Kan vanwege de gezondheid niet de dingen doen die men zou willen doen Welbevinden Ervaren psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Gevoelens Is niet (zo) gelukkig GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2a 18

21 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor Totaal mannen vrouwen jr jr jr jr % % % % % % % Stress Heeft veel stress ervaren afgelopen 4 weken Stress ervaren door: - Werk Studie ,7 0,3 - Opvoeding , ,5 - (Mantel)zorg 1 0,8 1 0, Gezondheid Financiën Hobby's 0,9 1 0,5 2 0,6 0,9 0,8 - Andere activiteiten Psychiatrische aandoeningen Matig of hoog risico op een angststoornis of een depressie Hoog risico op angststoornis of depressie Gebruikt medicijnen tegen angst en/of depressie Leefstijl Roken Roker Alcohol Drinkt alcohol Zware drinker (minstens 1x per week 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen of meer per dag) Overmatige drinker (mannen meer dan 21 glazen/week, vrouwen meer dan 14 glazen/week) Bewegen Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief lichamelijk actief) Voldoet niet aan de Fitheidsnorm (drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen) Voldoet aan geen van beiden normen Denkt te weinig te bewegen Redenen voor te weinig beweging: - Te weinig tijd Te duur Geen ruimte in of om huis ,4 - Ik ben het niet gewend Ik merk geen vooruitgang Geen interesse (meer) Lichamelijke beperking/kan ik niet (meer) Accommodatie is slecht bereikbaar 0,8 0,4 1 0,5 0,7 0,9 0,8 - Er is geen begeleiding beschikbaar 0,6 0,7 0,4 1 0,7 0,4 0,3 - Geen idee hoe je (het beste) kunt bewegen ,9 - Andere hobby's Andere reden Gewicht Heeft overgewicht (inclusief obesitas) (BMI >= 25) Heeft ernstig overgewicht/ obesitas (BMI >= 30) Heeft ondergewicht (BMI < 18,5) GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2a 19

22 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor Totaal mannen vrouwen jr jr jr jr Leefomgeving % % % % % % % Binnenmilieu Schimmel- of vochtplekken in woon- of slaapkamer Dagelijks in huis gerookt Geluidshinder Wordt ernstig gehinderd door geluid Geluidshinder van: - Verkeer op wegen waar je harder mag dan 50 km/uur Verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur Treinverkeer 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5 0,2 - Vliegverkeer 0,2 0,1 0, ,3 0,3 - Bedrijven / Industrie 1 0,9 1 0,4 0, Buren Brommers / scooters (eventueel ook als ze stilstaan) Bouwen, verbouwen, slopen of graven , Geurhinder Wordt ernstig gehinderd door geur Geurhinder van: - Wegverkeer , Riolering / zuivering ,9 2 - Open haard / allesbrander / andere houtkachel Landbouw- en veeteeltactiviteiten , Andere bedrijven / industrie Stallen met vee, pluimvee, enz. 1 0, , Mest uitrijden Bezorgdheid Bezorgd over de invloed van de omgeving op de gezondheid Bezorgd over de invloed van: - Wonen in een drukke straat Zendmasten voor radio en TV of bij antennes voor mobiele telefoons in de buurt Wonen op verontreinigde grond 0,6 0,5 0,8 0,3 1 0,6 0,3 - Bedrijven of industrie in de buurt Veehouderij in de buurt ,5 0, Eén of meer windturbines in de buurt 0,4 0,3 0,6 0 0,2 0,7 0,4 - Akkerbouw / tuinbouw in de buurt Hoogspanningslijnen in de buurt , ,9 - Wonen langs een route (weg, water, spoor, pijp) voor gevaarlijke stoffen , Vliegveld in de buurt 0 0 0, ,1 0 - Kerncentrale in de buurt Wonen in een polder onder zee- of rivierniveau Groen in de buurt Vindt groen in de buurt belangrijk Geeft een onvoldoende voor het groen in de buurt Vindt dat er niet voldoende groen in de buurt is GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2a 20

23 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor Totaal mannen vrouwen jr jr jr jr Leefbaarheid % % % % % % % Woning en de buurt Geeft onvoldoende voor eigen woning Geeft onvoldoende voor eigen buurt Ontevreden over betrokkenheid buurt (sociale cohesie) Is actief geweest om buurt te verbeteren Vindt dat gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in buurt te betrekken Voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt Sociale veiligheid Voelt zich overdag of 's avonds/'s nachts onveilig Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/'s nachts Eenzaamheid Is eenzaam Is (zeer) ernstig eenzaam Is emotioneel eenzaam Is sociaal eenzaam Minder dan 2x per maand contact met familieleden, vrienden, kennissen of buurtgenoten ,6 3 2 Minder dan 2 keer per maand contact met familie Minder dan 2 keer per maand contact met vrienden of kennissen Minder dan 2 keer per maand contact met buren of mensen in de straat Kan niet zelfstandig sociale contacten leggen en onderhouden 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,5 1 Sociale uitsluiting Normatieve integratie Matig tot sterk uitgesloten op het terrein van normatieve integratie Geeft geen geld aan goede doelen Doet niet af en toe iets voor de buren Brengt geen glas naar de glasbak Vindt werken slechts een manier om geld te verdienen Voelt zich wel eens gediscrimineerd Materiële deprivatie Matig tot sterk uitgesloten op het terrein van materiële deprivatie Heeft onvoldoende geld om huis goed te verwarmen Heeft onvoldoende geld om lidmaatschap van sportclub of vereniging te betalen Heeft onvoldoende geld om bij vrienden/familie op bezoek te gaan Is niet in staat een onverwachte uitgave van 1000 euro te betalen Sociale grondrechten Matig tot sterk uitgesloten op het terrein van sociale grondrechten Vindt dat mensen in de buurt kunnen over het algemeen slecht met elkaar kunnen opschieten Geeft onvoldoende voor eigen woning Heeft (zelf of huisgenoot) in de afgelopen 12 maanden een medische of tandheelkundige behandeling nodig gehad maar niet gekregen GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2a 21

24 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor Totaal mannen vrouwen jr jr jr jr % % % % % % % Sociale participatie Matig tot sterk uitgesloten op het terrein van sociale participatie Minder dan 2 keer per maand contact met buren of mensen uit de straat Kan niet altijd bij iemand in de omgeving terecht voor dagelijkse probleempjes Ervaart een leegte om zich heen Mist gezelligheid om zich heen Heeft onvoldoende mensen waarmee men zich nauw verbonden voelt Voelt zich vaak in de steek gelaten Sociale uitsluiting Matig tot sterk sociaal uitgesloten Subjectief ervaren sociale uitsluiting Heeft vaak het gevoel buiten de samenleving te staan (ervaart sociale uitsluiting) Maatschappelijke participatie Vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk in: - Verzorging, welzijn of hulpverlening Sport- of recreatievereniging Overig Lidmaatschappen Is lid van een (sport)vereniging of (sport)club Is lid van een sportvereniging of sportclub Mantelzorg geven Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven Geeft momenteel mantelzorg Geeft langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week mantelzorg Belasting mantelzorger Voelt zich (tamelijk) zwaar belast door het geven van mantelzorg 1 0, ,6 2 3 Aantal uur mantelzorg per week Incidenteel 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0, uur per week uur per week 1 0,7 1 0,3 0, uur of meer per week 0,8 0,4 1 0,5 0,4 1 1 Behoefte aan hulp Heeft als mantelzorger behoefte aan (meer) hulp (praktische of emotionele steun nodig) , Heeft behoefte aan: - Informatie en advies 0,9 0, , Vervanger ivm vrije dagen of vakantie 0,4 0,3 0,5 0 0,2 0,5 0,5 - Emotionele steun 0,6 0, ,5 0,7 1 - Ontspannende activiteiten 0,4 0,1 0,7 0,2 0,3 0,6 0,3 - Belangenbehartiging 0,2 0,2 0, ,3 0,5 GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2a 22

25 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor Totaal mannen vrouwen jr jr jr jr Huiselijk geweld % % % % % % % Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Psychisch of emotioneel geweld Lichamelijk geweld Ongewenste seksuele toenadering 2 0,1 3 0, Seksueel misbruik 1 0,2 2 0, Is slachtoffer geweest van huiselijk geweld door: - Partner 1 0,2 2 0,3 0,9 2 0,9 - Ex-partner (Stief)kind 0,2 0,1 0, ,2 0,4 - (Stief)ouder(s) ,9 - (Stief)broer(s)/zus(sen) 0,9 0, ,8 0,5 - Ander familielid 0,8 0,4 1 0,9 0,8 0,6 1 - Huisvriend 0,3 0,3 0,3 1 0,1 0,1 0,5 - Anders 1 0,6 1 0,9 0,5 1 1 Is slachtoffer geweest van huiselijk geweld: - 1 jaar geleden of korter 0,7 0,4 1 0,5 0,8 0,9 0,4 - tussen 1 en 5 jaar geleden ,9 - langer dan 5 jaar geleden Zorg en hulp Zorggebruik Heeft afgelopen 2 maanden contact gehad met de huisarts Heeft afgelopen jaar contact gehad met huisarts Mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Ontvangt momenteel mantelzorg Hulp ontvangen Onvangt vanwege de gezondheid hulp Ontvangt naast eventuele hulp van mantelzorger (ook) hulp van: - Een betaalde hulp (bijv iemand van de thuiszorg) Vrijwilliger 0,4 0,3 0,5 1 0,2 0,3 0,5 Zorgbehoefte Heeft in verband met de gezondheid behoefte aan meer hulp Als men nu of in de toekomst vanwege de gezondheid behoefte aan hulp heeft, is deze hulp dan in de omgeving beschikbaar? - Hulp beschikbaar van huisgenoot Hulp beschikbaar van kinderen, andere familieleden of buren, vrienden of kennissen Geen hulp beschikbaar van iemand in de omgeving Heeft (zelf of huisgenoot) in de afgelopen 12 maanden een medische of tandheelkundige behandeling nodig gehad maar niet gekregen GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2a 23

26 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor Totaal mannen vrouwen jr jr jr jr Wmo-voorzieningen % % % % % % % Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van één of meer Wmovoorzieningen Heeft gebruik gemaakt van: - Ondersteuning bij mantelzorg , Ondersteuning bij vrijwilligerswerk ,7 0,9 2 - Opvoedingsondersteuning ,7 Heeft behoefte aan een Wmo-voorziening, maar maakt daar nog geen gebruik van Heeft behoefte aan: - Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Opvoedingsondersteuning ,8 Wil informatie maar weet voor 1 of meer Wmo-voorzieningen niet waar in de gemeente deze informatie is te verkrijgen (bekendheid) Wil informatie over onderstaande Wmo-voorziening, maar weet niet waar in de gemeente deze informatie te verkrijgen: Ondersteuning bij mantelzorg Ondersteuning bij vrijwilligerswerk Ondersteuning/hulp ivm gezondheidsprobemen (bijv hulp in huis, woningaanpassing of vervoersvoorziening) Opvoedingsondersteuning Financiële problemen Heeft moeite met rondkomen Heeft onvoldoende geld om huis goed te verwarmen Heeft onvoldoende geld om lidmaatschap van sportclub of vereniging te betalen Heeft onvoldoende geld om bij vrienden/familie op bezoek te gaan Is niet in staat om een onverwachte uitgave van 1000 euro te betalen Achtergrondkenmerken Geslacht Man Vrouw Leeftijd 19 t/m 24 jaar t/m 39 jaar t/m 54 jaar t/m 64 jaar Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Burgerlijke staat Gehuwd / samenwonend Ongehuwd / nooit gehuwd geweest Gescheiden / gescheiden levend Weduwe / weduwnaar 2 0, ,1 0,8 5 GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2a 24

27 Tabel 2a: Resultaten naar geslacht en leeftijd voor Totaal mannen vrouwen jr jr jr jr % % % % % % % Huishoudsamenstelling 1-persoonshuishouden Huishouden met thuiswonende kinderen oudergezin , Opleidingsniveau Laag (Geen opleiding/lager onderwijs) Midden 1 (MAVO / LBO) Midden 2 (HAVO / VWO / MBO) Hoog (HBO / WO) Werksituatie Heeft geen betaald werk (pensioen, werkloos/-zoekend, arbeidsongeschikt, bijstandsuitkering, huisman/-vrouw, onderwijs volgend) Arbeidsongeschikt Werkloos/-zoekend Gestandaardiseerd huishoudinkomen * max euro max euro max euro max euro > euro * besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden Vet/cursief percentage: significante verschillen tussen mannen en vrouwen, resp tussen de leeftijdsgroepen GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2a 25

28 Tabel 2b Resultaten naar opleiding en inkomen voor 26

29 Tabel 2b: Resultaten naar opleiding en inkomen voor Gezondheid en ziekten geen opleiding/ HAVO/ Inkomen Totaal Inkomen lager VWO/ laag niet laag onderwijs/ MBO/ (<15.200) (>15.200) MAVO/ HBO/ WO * LBO % % % % % Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht of zeer slecht Chronische ziekten Heeft ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad Heeft ooit een hartinfarct gehad 2 3 0,9 3 1 Heeft ooit kanker gehad Heeft één of meer chronische ziekten, en is daarvoor onder behandeling of onder controle van een arts (nu of afgelopen jaar) Heeft twee of meer chronische ziekten, en is daarvoor onder behandeling of onder controle van een arts (nu of afgelopen jaar) Enkele chronische ziekten waarvoor men onder behandeling of controle is van een arts (nu of afgelopen jaar): - Diabetes mellitus Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën Ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. Hernia) Andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder Andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand Zelfredzaamheid Beperkingen Beperkt in bezigheden door de lichamelijke gezondheid Beperkt in gehoor, gezichtsvermogen en/of mobiliteit Gehoorbeperking Gezichtsbeperking Mobiliteitsbeperking Is niet in staat om: - zelfstandig het huishouden te doen (boodschappen, schoonmaken e.d.) zelfstandig warme maaltijden klaar te maken 1 2 0,6 3 0,9 - zich zelfstandig te verzorgen (wassen, aankleden) 0,3 0,4 0,3 0,7 0,3 - zich zelfstandig te verplaatsen in en om de woning 0 0, ,1 - zelfstandig ergens naar toe te gaan met eigen of openbaar vervoer 0,9 2 0,5 2 0,8 - zelfstandig geldzaken en/of andere administratie te regelen 2 3 0, zelfstandig sociale contacten te leggen en te onderhouden 0,7 1 0,5 2 0,5 Kan één of meer van bovenstaande handelingen niet zelfstandig uitvoeren Kan vanwege de gezondheid niet de dingen doen die men zou willen doen Welbevinden Ervaren psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Gevoelens Is niet (zo) gelukkig GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2b 27

30 Tabel 2b: Resultaten naar opleiding en inkomen voor geen opleiding/ HAVO/ Inkomen Totaal Inkomen lager VWO/ laag niet laag onderwijs/ MBO/ (<15.200) (>15.200) MAVO/ HBO/ WO * LBO % % % % % Stress Heeft veel stress ervaren afgelopen 4 weken Stress ervaren door: - Werk Studie 2 0, Opvoeding (Mantel)zorg Gezondheid Financiën Hobby's 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 - Andere activiteiten Psychiatrische aandoeningen Matig of hoog risico op een angststoornis of een depressie Hoog risico op angststoornis of depressie Gebruikt medicijnen tegen angst en/of depressie Leefstijl Roken Roker Alcohol Drinkt alcohol Zware drinker (minstens 1x per week 6 (mannen) of 4 (vrouwen) glazen of meer per dag) Overmatige drinker (mannen meer dan 21 glazen/week, vrouwen meer dan 14 glazen/week) Bewegen Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minstens vijf dagen per week een half uur matig intensief lichamelijk actief) Voldoet niet aan de Fitheidsnorm (drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen) Voldoet aan geen van beiden normen Denkt te weinig te bewegen Redenen voor te weinig beweging: - Te weinig tijd Te duur Geen ruimte in of om huis Ik ben het niet gewend Ik merk geen vooruitgang Geen interesse (meer) Lichamelijke beperking/kan ik niet (meer) Accommodatie is slecht bereikbaar 0,8 0,7 0,9 1 0,7 - Er is geen begeleiding beschikbaar 0,6 0,6 0,6 1 0,4 - Geen idee hoe je (het beste) kunt bewegen Andere hobby's Andere reden Gewicht Heeft overgewicht (inclusief obesitas) (BMI >= 25) Heeft ernstig overgewicht/ obesitas (BMI >= 30) Heeft ondergewicht (BMI < 18,5) GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2b 28

31 Tabel 2b: Resultaten naar opleiding en inkomen voor Leefomgeving geen opleiding/ HAVO/ Inkomen Totaal Inkomen lager VWO/ laag niet laag onderwijs/ MBO/ (<15.200) (>15.200) MAVO/ HBO/ WO * LBO % % % % % Binnenmilieu Schimmel- of vochtplekken in woon- of slaapkamer Dagelijks in huis gerookt Geluidshinder Wordt ernstig gehinderd door geluid Geluidshinder van: - Verkeer op wegen waar je harder mag dan 50 km/uur Verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur Treinverkeer 0,4 0,3 0,4 0 0,4 - Vliegverkeer 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 - Bedrijven / Industrie 1 1 0, Buren Brommers / scooters (eventueel ook als ze stilstaan) Bouwen, verbouwen, slopen of graven Geurhinder Wordt ernstig gehinderd door geur Geurhinder van: - Wegverkeer ,5 1 - Riolering / zuivering Open haard / allesbrander / andere houtkachel Landbouw- en veeteeltactiviteiten Andere bedrijven / industrie Stallen met vee, pluimvee, enz ,9 0,4 1 - Mest uitrijden Bezorgdheid Bezorgd over de invloed van de omgeving op de gezondheid Bezorgd over de invloed van: - Wonen in een drukke straat Zendmasten voor radio en TV of bij antennes voor mobiele telefoons in de buurt Wonen op verontreinigde grond 0,6 0,3 0,7 1 0,5 - Bedrijven of industrie in de buurt Veehouderij in de buurt Eén of meer windturbines in de buurt 0,4 0,5 0,4 0,2 0,5 - Akkerbouw / tuinbouw in de buurt Hoogspanningslijnen in de buurt Wonen langs een route (weg, water, spoor, pijp) voor gevaarlijke stoffen Vliegveld in de buurt 0 0 0,1 0 0,1 - Kerncentrale in de buurt Wonen in een polder onder zee- of rivierniveau Groen in de buurt Vindt groen in de buurt belangrijk Geeft een onvoldoende voor het groen in de buurt Vindt dat er niet voldoende groen in de buurt is GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 2012 Volwassenen - versie 2.0 september 2013 Tabel 2b 29

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de wijken, en wijken, Gezondheid en ziekten Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor jaar

Tabellenboek Gezondheidsmonitor jaar Tabellenboek Gezondheidsmonitor 19 64 jaar 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 19-64 jaar 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting Respons

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Volwassenen Gemeente Tilburg

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Volwassenen Gemeente Tilburg Tabellenboek Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 Gemeente Tilburg Colofon Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 Epidemiologen, programma Leefomgeving, GGD Hart voor Brabant, okt 2013 GGD Hart voor Brabant

Nadere informatie

VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN GEMEENTE VALKENSWAARD

VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN GEMEENTE VALKENSWAARD VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN 2016-2017 GEMEENTE VALKENSWAARD Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Nederland Tabel 2. Kernindicatoren

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Emmen

Volwassenen in Emmen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; gemeente ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de gemeente

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl.

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl. Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD, update januari 2015 Toelichting: De bevindingen worden weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Volwassenen in Aa en Hunze

Volwassenen in Aa en Hunze Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de dorpen zijn uitgesplitst naar en 65 jarigen en ouder.

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeente Tilburg

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeente Tilburg Tabellenboek Gezondheidsmonitor Ouderen 2012 Gemeente Tilburg Colofon Gezondheidsmonitor Ouderen 2012 Epidemiologen, programma Leefomgeving, GGD Hart voor Brabant, oktober 2013 GGD Hart voor Brabant Postbus

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen

Nijmegen. Woonsituatie Nijmegen Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NIJMEGEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Laarbeek. Tabellenboek

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Laarbeek. Tabellenboek Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen 2012-2013 Tabellenboek Volwassenenmonitor 19-64 jaar 2012-2013 Gemeente Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefomgeving Leefbaarheid

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Ouderen in Midden-Drenthe

Ouderen in Midden-Drenthe Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in Assen. Resultaten Assen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen.

Ouderen in Assen. Resultaten Assen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Ouderen in De Wolden

Ouderen in De Wolden Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Ouderen in Emmen. Resultaten Emmen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen.

Ouderen in Emmen. Resultaten Emmen van het ouderenonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Veldhoven. Tabellenboek

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Veldhoven. Tabellenboek Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen 2012-2013 Tabellenboek Volwassenenmonitor 19-64 jaar 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefomgeving Leefbaarheid Eenzaamheid

Nadere informatie

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Waalre Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Waalre Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Someren Tabellenboek

Someren Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Nuenen c.a. Tabellenboek

Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen Nuenen c.a. Tabellenboek Volwassenenmonitor 19 t/m 64-jarigen 2012-2013 c.a. Tabellenboek Volwassenenmonitor 19-64 jaar 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefomgeving Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Oirschot Tabellenboek

Oirschot Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Oirschot Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Oirschot Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

Ouderen in Hoogeveen

Ouderen in Hoogeveen Ouderen in Resultaten van het enonderzoek 2016 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse en Juli 2017 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Marjan Kuilman Esther

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenmonitor Bladel. Tabellenboek

Ouderenmonitor Bladel. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 NIEUWKOOP De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop Hollands Midden Nederland N=428 19-64 jaar

Nadere informatie

OUDERENMONITOR GEMEENTE GELDROP-MIERLO

OUDERENMONITOR GEMEENTE GELDROP-MIERLO OUDERENMONITOR 65+ 2016-2017 GEMEENTE GELDROP-MIERLO Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Nederland Tabel 2. Kernindicatoren Wijk-/buurtclusters

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente ) 1 Achtergrond Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 In dit

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Volwassenen in Borger-Odoorn

Volwassenen in Borger-Odoorn Volwassenen in Borger- Resultaten Borger- van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie