Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13"

Transcriptie

1

2

3 Inhoud Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent Het bedrijf Kerncijfers Essent Missie, ambitie en doelen van Essent De Raad van Bestuur De Raad van Commissarissen Organogram Over RWE Corporate Responsibility Corporate Responsibility en bestuur Maatschappelijke beleid en speerpunten...16 Speerpunt emissiereductie Speerpunt aandeel duurzame energie in de energiemix Speerpunt energiebesparing Speerpunt innovatie Speerpunt gezonde en veilig werkomgeving (HSE) Speerpunt goed werkgeverschap Speerpunt klanttevredenheid Speerpunt mensenrechten Speerpunt bedrijfsburgerschap Het MVO-beleid van Essent in Verantwoording en stakeholderoverleg...22 Verantwoording In gesprek met onze stakeholders De CR Council van Essent Zeven hoofdthema s in Voortgang Essent maatschappelijke speerpunten UN Global Compact conferentie Biomassa en duurzaamheid...32 Biomassa van houtpellets Duurzame biomassarichtlijn RWE Green Gold Label voor de certificatie van biomassa Onderzoek naar de invloed van biomassa op het klimaat Bijdrage van Essent aan duurzame doelstellingen Biobased economy...38 Ontwikkelingen

4 3.5 Steenkool...42 De Nederlandse steenkolendialoog Bettercoal Kolentaks De impact van steenkool op duurzaamheid Centrale Eemshaven bijna klaar...46 De centrale in de Eemshaven Arbeidsvoorwaarden op de Eemshavencentrale Dialoog met stakeholders Essent/RWE duurzame partner in de regio Essent als energiedienstverlener...51 Producten en diensten voor de consumentenmarkt Producten en diensten voor de zakelijke markt Overige thema s Energieproductie centraal en decentraal...58 Amercentrale Centrale Moerdijk Claus C-centrale Waterkrachtcentrale Linne Windenergie Essent en warmte/koude Lokale energieopwekking Innovatie...65 Power Matching City Essent stimuleert elektrisch rijden Biogas Essent en groene IT Essent als werken: het nieuwe werken bij Essent Diversiteit binnen Essent HSE-ontwikkelingen in Companius Aan Essent toegekende prijzen in Online social media Samenwerking met HIER en BNR...78 HIER en Essent: samenwerking met duurzame ambities Partnership BNR Duurzaam Campagnes Essent levert en Weer een stapje dichter bij écht duurzaam...79 Essent Levert Weer een stapje dichter bij écht duurzaam... 80

5 Corporate Responsibility Dashboard 81 Kerncijfers MVO 82 Over het MVO Verslag GRI tabel 85 Colofon 92

6 Voorwoord Voorwoord Voor Essent was 2012 een enerverend en inspirerend jaar. Een jaar waarin de klant voor Essent nog meer centraal kwam te staan, de aandacht voor het centraal en decentraal opwekken van energie toenam en de politiek in Den Haag uitdagende doelstellingen formuleerde op het gebied van duurzaamheid. En dat in de context van de economische malaise, die ook de energiesector raakt. In tijden als deze komen de beste bedrijven boven. En Essent wil daar bij horen. In het proces om Essent aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden werden belangrijke stappen gezet. Zo hebben we onze strategische doelen onder de loep genomen en prioriteiten benoemd. Dat is uitgemond in een nieuw plan van aanpak waarmee we de voorwaarden scheppen om onze doelen te realiseren: een duurzame, betaalbare en beschikbare energievoorziening. Een belangrijke steunpilaar voor het bereiken van onze doelen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Niet slechts met mooie woorden, maar met concrete en controleerbare daden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie zijn een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Met andere woorden: het is ons dagelijks werk. We zijn ons daar bewust van en we handelen daar ook naar. Dat vraagt om heldere keuzes. Hoe wij die gemaakt hebben en wat daarbij onze afwegingen zijn geweest, leest u in dit verslag. Onderdeel van de maatschappij Essent is als onderneming onderdeel van de maatschappij. Een onderneming die meegroeit met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en alert is op innovaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt bij aan het draagvlak dat wij voor ons beleid en bedrijfsvoering krijgen. En maatschappelijk draagvlak is essentieel voor het bouwen van nieuwe centrales en windparken, en het produceren van duurzame energie uit biomassa. Hierbij gaan we dilemma s niet uit de weg. Zo leidt de bouw van de Eemshavencentrale tot discussie. Ook de herkomst van kolen en de duurzaamheid van biomassa leeft in het publieke debat. Door open gesprekken en meer transparantie krijgen onze gesprekspartners en wij meer begrip voor elkaars achtergrond en motivatie. Soms leidt dat tot nieuwe inzichten verrassende oplossingen en leggen we een basis voor samenwerking en overleg in de toekomst. Essent is de grootste producent van groene energie in Nederland. Daarnaast bieden wij onze klanten producten die energiebewustwording en energiecontrole vergroten. Zo introduceerden we afgelopen jaar E-inzicht, dat klanten informatie geeft over energieverbruik- en kosten per elektrisch apparaat. Daarmee geven we de klant een nieuw instrument in handen om zo inzicht en controle te krijgen in hun verbruik waardoor zij slimmer en zuiniger met energie om kunnen gaan. Met deze innovaties toonden we ons commercieel leiderschap. Dat onze klanten dat waarderen blijk uit een hogere klanttevredenheid. Ook nam het aantal nieuwe klanten toe en kregen we waardering in de vorm van verschillende prijzen op het gebied van onze klachtafhandeling en callcenters Global Compact In het afgelopen jaar organiseerden we de lustrumconferentie van het Nederlandse Global Compact netwerk met als centrale thema duurzaamheid en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven om hieraan bij te dragen. Daar deelden we onze visie op een duurzame energietoekomst met andere grote Nederlandse en Duitse bedrijven en gaven een boodschap mee aan de Rio+20 conferentie over duurzame ontwikkeling. We bevestigden er onze inzet en bijdrage aan UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en bestrijding van corruptie. De principes van de Global Compact zijn vertaald naar onze Code of Conduct; de leidraad voor onze handelswijze. 6

7 Voorwoord Zeven thema s in 2012 In het Verslag gaan we in op de zeven thema s die in 2012 relevant waren voor hoe wij omgingen met MVO: de studie naar de herkomst en duurzaamheid van biomassa, de ontwikkelingen rondom de biobased economy, de voortgang van de kolendialoog, de voortgang van de bouw van onze centrale in de Eemshaven, de verschillende zaken waarmee we onze klanten meer inzicht en sturing op hun energieverbruik bieden en ten slotte de door Essent georganiseerde Global Compact conferentie in aanloop naar de duurzaamheidsconferentie Rio+20, gehouden in Rio de Janeiro. En dit alles komt samen in het Corporate Responsibility Dashboard. Beleid 2013 Met het CR Dashboard maken we onze maatschappelijke inspanningen inzichtelijk en meetbaar. Hiermee zijn we transparant over onze resultaten en laten zien wat goed en wat minder goed ging. Daarbij vragen we ons voortdurend af of we op de goede weg zitten en of onze ambities de juiste zijn. In 2013 zullen we onze de uitgangpunten van ons MVO-beleid herzien en de waarden duurzaam, beschikbaar, betaalbaar en onze organisatie centraal stellen. Met realistische ambities zullen we laten zien dat Essent levert. Aan onze klanten en aan de maatschappij. Erwin van Laethem CEO Essent 7

8 Het profiel van Essent 1 Het profiel van Essent 1.1 Het bedrijf Essent NV levert gas, elektriciteit, warmte en energiediensten aan consumenten en bedrijven. Nederland en België zijn onze thuismarkten. Een groot deel van de energie die Essent levert, produceren we zelf. In de productie van duurzame energie zijn we de grootste van Nederland. Er werken zo n mensen bij Essent en we hebben een jaaromzet van 5,9 miljard euro (2012). Ons hoofdkantoor staat in s-hertogenbosch. Essent is onderdeel van het internationale energieconcern RWE (zie ook 1.7 Over RWE). 1.2 Kerncijfers Essent Verschil (in mln) Externe opbrengsten % Elektriciteit % Gas % Anders % EBITDA % Bedrijfsresultaat % Investeringen % Klanten (x 1.000) Elektriciteit % Gas % Personeel FTE's % Klanten Van de elektriciteitsklanten is zo n 1,1 miljoen klanten afnemer van Groene Stroom, groene zakelijke producten of Windkracht220 Essent kreeg in nieuwe klanten. Dat is een direct gevolg van de nieuwe commerciële strategie die in 2012 verder is uitgerold. Met een andere klantenservice, dienstverlening en smart energy-producten(mijn-e) sluit Essent beter aan op vragen uit de markt en dat merken we in het aantal klanten. Opgesteld vermogen Productievermogen centrales en windparken: MW Waarvan 621 MW duurzaam ingezet. Financieel In 2012 is de netto-omzet van Essent gestegen naar 5,9 miljard euro (5,8 miljard in 2011). Naast eerder genoemde ontwikkelingen hebben ook successen op de zakelijke markt en optimaal portfoliomanagement een positieve bijdrage geleverd aan het operationeel resultaat van Essent. Het bereikte operationeel resultaat (228 miljoen euro) ligt in lijn met dat van 2011 (245 miljoen euro). 8

9 Het profiel van Essent Op het productiepark moest Essent een eenmalige afboeking van 1,7 miljard euro doen. Dat is het gevolg van moeilijke marktomstandigheden (economische recessie, hoge brandstofprijzen, grote aanvoer van zonne- en windenergie) en de invoering van de kolenbelasting. Aantal medewerkers FTE 1.3 Missie, ambitie en doelen van Essent Essent is actief in een snel veranderende omgeving. De economische recessie zorgt ervoor dat marges kleiner worden en dat Essent minder ruimte heeft om investeringen te doen. Er is een toenemende aandacht voor klimaatverandering, de energiemarkt wordt steeds meer Europees, de concurrentie is heviger en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarnaast verandert de relatie met onze klanten. Ze stellen hoge eisen aan het bedrijf en aan de producten en diensten van Essent. Al deze veranderingen dwingen ons om voortdurend af te vragen of we de juiste dingen doen en of we die op de juiste manier doen. Om op koers te blijven, hebben we een heldere missie en ambitie en concrete doelen geformuleerd. Missie van Essent Essent is leidend, door onze energie. Ambitie van Essent Essent is het best presterende energiebedrijf. Doelen van Essent Om het best presterende energiebedrijf te worden, heeft Essent zichzelf ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van klanten, technologie, duurzaamheid en organisatie. Bij Essent maken we energie beschikbaar, betaalbaar én duurzaam. Vandaag én in de toekomst. Zodat Nederland kan blijven draaien, voluit kan leven en bedrijven concurrerend kunnen werken. Geen bestaande energiebron is én beschikbaar én betaalbaar én duurzaam. Daarom hebben we een gespreid energieportfolio waarin we elke dag weer opnieuw de balans moeten vinden. We richten onze organisatie zo in dat we op deze manier kunnen leveren. Daarbij is ons uitgangspunt dat de klant bepaalt hoe hij met zijn energie omgaat. Essent adviseert hierin. De kernwaarden van Essent Waarmaken, inventief, sympathiek en transparant: dat zijn de vier kernwaarden van Essent. Onze kernwaarden vatten samen hoe wij onze missie, ambities en doelen realiseren. Waarmaken Essent doet wat ze belooft. Daar kunnen onze klanten op rekenen. Goede ideeën zetten we om in concrete acties. We werken samen aan ambitieuze doelen en blijven focussen op het resultaat dat we moeten leveren. En we spreken elkaar aan op de uitvoering van acties. Inventief Kennis op een slimme en creatieve manier combineren, dat doen we bij Essent. Zo werken we met elkaar aan simpele, handige en efficiënte oplossingen. Daarbij durven we te experimenteren en laten we op een kritische en constructieve manier onze mening horen over voorgestelde verbeteringen en oplossingen. Sympathiek Oprechte interesse in en luisteren naar elkaar, de klant en de omgeving staan centraal bij Essent. Met respect voor ieders expertise, mening en achtergrond maken we de beloftes van Essent waar. We worden gedreven door het gezamenlijk leveren van resultaten, zonder onszelf hierin 9

10 Het profiel van Essent centraal te stellen. Op een sympathieke manier nemen wij initiatief in ons werk en in de relatie met onze stakeholders. Transparant Essent levert heldere producten en diensten. Onze klanten, stakeholders en medewerkers kunnen daarop rekenen. In onze communicatie en naar elkaar zijn we eveneens helder en doen we niet ingewikkeld. Zo weten onze klanten, stakeholders en medewerkers precies waar ze aan toe zijn. 1.4 De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Essent bestaat uit de Chief Executive Officer Erwin van Laethem, Chief Financial Officer Arjan Blok en Chief Commercial Officer Patrick Lammers. De Raad van Bestuur bepaalt de strategie en de doelstellingen van Essent. Daarnaast maken én bewaken de leden het beleid op het gebied van commercie, financiën, personeel, juridische zaken, investeringen, communicatie, milieu en technologie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de contacten met de stakeholders van Essent. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van RWE en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van Essent. Erwin van Laethem Arjan Blok Patrick Lammers Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) Chief Commercial Officer (CCO) 1.5 De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op (de uitvoering van) het beleid van Essent. De Raad van Bestuur legt dan ook verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC telt vijf leden: Ir. Rein Willems (voorzitter, voormalig president-directeur Shell Nederland B.V.) Dr. Bernhard Günther (Chief Financial Officer RWE AG) Dr. Rolf Martin Schmitz (Chief Operational Officer RWE AG) Dr. Filip Thon (CEO RWE Polen en Managing Director RWE East) Eric van Amerongen (benoemd volgens voorstel van de centrale medezeggenschapsraad van Essent) 10

11 Het profiel van Essent 1.6 Organogram De Essent-organisatie is vereenvoudigd weer te geven in onderstaand organogram: 1.7 Over RWE Essent is sinds 30 september % onderdeel van RWE, een van Europa s vijf belangrijkste energiebedrijven. RWE is een van Europa s belangrijkste elektriciteits- en gasbedrijven. RWE is in Duitsland de grootste, in Nederland de op één na grootste en in het Verenigd Koninkrijk de op twee na grootste energieproducent. Daarnaast is RWE actief in Midden- en Zuidoost-Europa. Met expertise in olie-, gas- en bruinkoolproductie, de bouw en inzet van conventionele en duurzame energiecentrales, maar ook met handel in commodities en met transport en verkoop van gas en elektriciteit, houdt RWE zich bezig met de volledige waardeketen. Kerncijfers Meer dan werknemers Elektriciteit: ongeveer 16 miljoen klanten Gas: ongeveer 8 miljoen klanten Omzet 2012: ongeveer 53 miljard euro Pijlers voor groei Het RWE heeft twee belangrijke pijlers voor toekomstige groei: de energiecentrales en het investeringsprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke en flexibele opwekkingscapaciteit. Vraag van de klant Met nieuwe producten voor huishoudens, de handel en het bedrijfsleven speelt het concern in op veranderingen in de behoeften van klanten. Klimaatbescherming en efficiënt omgaan met energie worden daarbij steeds belangrijker Voor meer informatie zie voetnoot 5 in het Productie en emissieoverzicht 2013

12 Het profiel van Essent Duurzame waarde Het doel van RWE is duurzame waarde te creëren voor investeerders, klanten en werknemers. Daarom is haar strategie gericht op organische groei, aangevuld met acquisities die de waarde van het bedrijf verhogen. RWE streeft ernaar duurzamer, internationaler en robuuster te opereren om zo het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige uitdagingen in de sector. RWE Generation RWE heeft per 1 januari 2013 een centraal gecoördineerd Europees productiebedrijf opgericht; RWE Generation SE. De coördinatie en de operationele aansturing van alle centrales van de RWE Groep in Duitsland, Groot Brittannië, Nederland en België worden nu op Europees niveau geregeld. De centrales in Nederland blijven wel gewoon Essent-centrales, alleen zal de operationele inzet niet meer vanuit uitsluitend een Nederlands, maar vanuit een Europees perspectief plaatsvinden. 12

13 Corporate Responsibility 2 Corporate Responsibility Voor Essent is Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) of ook wel Corporate Responsibility (CR) genoemd, een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Als grootste energiebedrijf van Nederland gaat onze aandacht in eerste instantie uit naar het beschikbaar, betaalbaar en duurzaam laten zijn van de energievoorziening. Dit waarborgen we door een doordachte inzet van ons steeds efficiëntere productiepark en door de grootschalige inzet van biomassa en windenergie. Ook leveren we concrete producten en diensten die onze klanten helpen bij het verlagen van de energienota en die bijdragen aan een beter milieu. We handelen als organisatie volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de RWE Gedragscode. We hebben ons MVO-beleid vertaald in negen speerpunten die niet alleen het gebied van duurzaamheid bestrijken, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid in brede zin. Wij onderhouden contact met verschillende belanghebbenden, met wie we in dialoog gaan: onze klanten, non-gouvernementele organisaties, lokale overheden en de nationale overheid, collega-energiebedrijven, omwonenden van centrales, de Essent CR Council, onze medewerkers, ons moederbedrijf RWE en onze oud-aandeelhouders. Het gesprek gaan we ook aan via allerlei overlegkanalen zoals platforms en commissies. Een goed voorbeeld daarvan is het overleg met natuurbeschermingsorganisaties die zich bezighouden met de natuuraspecten rondom de Eemshavencentrale. Ook nemen we actief deel aan de Nederlandse dialoog over de herkomst van steenkool. Daarnaast maken we druk gebruik van social media, en zoeken we bijvoorbeeld ook de dialoog via het dialoogplatform EnergieExpert, dat we speciaal voor dit doel hebben opgezet. Zo vinden we de balans tussen maatschappelijke belangen en die van Essent. 2.1 Corporate Responsibility en bestuur Om te zorgen dat Essent beleid maakt én uitvoert op het gebied van corporate responsibility hebben we de volgende structuur ingesteld: de Raad van Bestuur van Essent is verantwoordelijk voor het corporate responsibility- of MVO-beleid. CEO Erwin van Laethem is portefeuillehouder en namens de Raad van Bestuur opdrachtgever aan de afdeling Corporate Responsibility van Essent. Deze afdeling onder leiding van een CR-manager coördineert in samenwerking met de verschillende bedrijfsonderdelen de vormgeving, sturing en implementatie van het CR-beleid. De CR-manager legt hiervoor verantwoording af aan Erwin van Laethem, die dat op zijn beurt doet aan de Raad van Commissarissen van Essent en aan RWE. In 2013 zal de afdeling Corporate Responsibility onderdeel worden van de afdeling Corporate Affairs. CR Council Essent heeft een onafhankelijke adviesraad, de CR Council, ingesteld die de Raad van Bestuur en de CR-manager gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die relevant zijn voor hoe wij omgaan met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De CR Council adviseert ook bij de evaluatie van het beleid. Zie ook paragraaf 2.4 CR Council. UN Global Compact Essent is zich ervan bewust dat haar activiteiten impact hebben op mens en milieu. Om daarin de juiste keuzes te maken, hebben we ons aangesloten bij de UN Global Compact. De UN Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties waarin overheden, het bedrijfsleven en uiteenlopende instellingen samenwerken om universele principes rondom mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding te ontwikkelen en toe te passen. Essent 13

14 Corporate Responsibility is sinds 2007 aangesloten bij Nederlandse afdeling van de Global Compact en was daarmee het eerste Nederlandse energiebedrijf dat die stap zette. Bij ontwikkeling van haar MVO-beleid volgt Essent de principes van de UN Global Compact. In haar handelen houdt Essent zich aan de RWE Gedragscode die zijn oorsprong vindt in de uitgangspunten van de UN Global Compact. Naast eigen doelstellingen ondersteunt de UN Global Compact ook de millenniumontwikkelingsdoelen. Dit zijn afspraken die de lidstaten van de Verenigde Naties in 2000 hebben afgesproken om voor 2015 vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Hier zijn acht meer concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Twee van deze doelen hebben onze bijzondere aandacht omdat ze aansluiten bij onze activiteiten als energieleverancier: het uitbannen van honger en armoede en het ontwikkelen van een duurzaam leefmilieu. Als bedrijf streven we naar het bereiken van deze doelen door volgens strikte regels goederen en diensten in te kopen. De inkoop van gecertificeerde biomassa voldoet bijvoorbeeld aan strikte voorwaarden op sociaal gebied en op het terrein van natuur en milieu. Ook als het gaat om een fossiele brandstof als steenkool dragen we bij door deel te nemen aan de Nederlandse kolendialoog om zo maatschappelijke en ecologisch misstanden in de kolenketen terug te dringen. RWE Gedragscode Voor Essent is net als voor alle andere Groepsmaatschappijen binnen de RWE Groep de RWE Gedragscode van toepassing. Deze gedragscode zorgt voor duidelijkheid, geeft weer wat onze principes en uitgangspunten zijn en waar we voor staan. De Gedragscode stimuleert elke medewerker om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar handelen. De Gedragscode ligt ook ten grondslag aan onze klokkenluiders- en klachtenregeling. Essent destilleerde uit de RWE Gedragscode tien essentiële afspraken. Ze vormen een samenvatting van de regels die we onszelf, onze medewerkers en onze zakelijke partners opleggen: We respecteren de internationaal aanvaarde mensenrechten. We handelen integer en transparant. We handelen in het belang van de klant. We tonen maatschappelijke betrokkenheid. We gaan zorgvuldig om met het milieu. We staan voor vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie. We houden ons continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze prestaties. We behandelen elkaar gelijkwaardig en met vertrouwen. Medewerkers en sollicitanten mogen geen nadelen ondervinden vanwege geslacht, burgerlijke staat, ras, nationaliteit, leeftijd, religie of seksuele geaardheid. We zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. We stellen aan onze zakelijke relaties dezelfde eisen als aan onszelf. In 2012 zijn er geen afwijkingen van de RWE Gedragscode gerapporteerd of gepubliceerd waaruit een overtreding van de Gedragscode blijkt. Voor eventuele vragen over de Gedragscode of opmerkingen over de naleving hiervan, dient u contact op te nemen via het contactformulier. Behandeling zal vertrouwelijk en op individuele basis plaatsvinden en in volgorde van ontvangst. Klokkenluidersregeling De klokkenluiderregeling van Essent is van toepassing op alle medewerkers en geeft hen de mogelijkheid om te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand binnen Essent, zonder dat hun rechtspositie daarmee in gevaar komt. Een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van: een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, fraude, corruptie en valsheid in geschrifte; 14

15 Corporate Responsibility een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, alsmede interne regels, een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. In 2012 waren er geen meldingen onder de klokkenluidersregeling. Klachtenregeling Essent wil dat haar medewerkers zich veilig en beschermd voelen in hun werkomgeving. Daar hoort geen ongewenst gedrag van collega s bij. Om die reden heeft Essent een klachtenregeling en een klachtencommissie. In de regeling staat wat er wordt verstaan onder ongewenst gedrag op de werkvloer en wat een medewerker ertegen doen kan. Onder deze regeling vallen (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, geweld en discriminatie door collega s op het werk of in een werkgerelateerde situatie. Onder de regeling vallen ook situaties buiten werktijd. Medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag kunnen zich wenden tot een vertrouwenspersoon. In 2012 werkten er bij Essent vijf vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen kregen in meldingen. Dat zijn er drie minder dan in De meeste meldingen resulteerden in een vorm van mediation of werden geschikt. Vier meldingen resulteerden in een officiële klacht. Van die klachten werden er twee niet ontvankelijk verklaard omdat de klacht niet onder de definitie van de klachtenregeling viel, of omdat de verweerder al in een eerder stadium op grond van dezelfde klacht gestraft was. Eén klacht werd ongegrond verklaard wegens gebrek aan bewijs. Eén klacht werd gegrond verklaard. Richtlijn ISO Sinds eind 2011 volgt Essent als één van de eerste bedrijven wereldwijd de internationale ISO richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ingesteld in 2010) die bedrijven moet ondersteunen bij de implementatie van MVO. ISO is geen certificeerbare norm, maar een richtlijn. ISO26000 is opgebouwd rondom zeven kernthema s, die organisaties handvatten bieden om concrete resultaten te boeken: 1. Bestuur van de organisatie 2. Mensenrechten 3. Werknemers (arbeidspraktijk) 4. Milieu 5. Eerlijk zakendoen 6. Consumentenonderwerpen 7. Maatschappelijke betrokkenheid Daarnaast adviseert de standaard een aantal stappen die Essent laat terugkomen in haar beleid en handelen. Onderken als bedrijf je verantwoordelijkheid ten aanzien van de effecten die je bedrijfsvoering heeft op mens, maatschappij en milieu, en dat je invloed kunt uitoefenen op bijvoorbeeld leveranciers. Identificeer je stakeholders en ga met hen in dialoog. Analyseer relevante thema s en kijk welke belangrijk zijn voor de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie. Integreer maatschappelijke verantwoordelijkheid in beleid, besluitvorming, cultuur en dagelijks werk van het bedrijf. Elk bedrijf stelt zelf vast welke thema s voor hem het meest relevant zijn. Essent heeft de negen speerpunten van haar MVO-beleid hiervoor gebruikt. 15

16 Corporate Responsibility Maatschappelijk verantwoord inkopen Wij beschouwen maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) als een natuurlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Essent ziet het ook als haar verantwoordelijkheid om naast het meer verduurzamen de eigen energieproductie, ook verder te gaan met het stimuleren van verantwoord inkoopgedrag binnen ons bedrijf en binnen ons invloedsfeer. Hierbij worden niet alleen milieu aspecten, maar ook mensenrechten, HSE & arbeidsrechten gerespecteerd en gehandhaafd. Met andere woorden: we vragen onze leveranciers om óók maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Essent hanteert hiervoor de RWE-richtlijnen voor MVI. In 2012 ontwikkelde Essent een toolbox waarmee verantwoord inkopen overzichtelijk en gemakkelijk wordt voor de inkoopteams binnen Essent welke verantwoordelijk zijn voor de inkoop van non-commodity producten en diensten. Als basis voor de toolbox dienden de uitgangspunten van de UN Global Compact, de RWE Code of Conduct en de ISO richtlijn. De toolbox sluit aan op alle fases in het inkoopproces en maakt het mogelijk bij elke inkoop helder te krijgen hoe leveranciers omgaan met bijvoorbeeld milieu, HSE of mensenrechten. Ook reikt de toolbox een methode aan om na afloop te controleren of de leverancier heeft gedaan wat hij had beloofd. Momenteel wordt er een pilot uitgevoerd met de praktische werking van de toolbox. Essent is onderdeel van de Stichting Inkoop Grote Bedrijven van het NEVI kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Deze hebben de toolbox ook met veel enthousiast ontvangen. 2.2 Maatschappelijke beleid en speerpunten We hebben ons MVO-beleid vertaald in negen speerpunten die niet alleen het gebied van duurzaamheid bestrijken, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid in brede zin. 1. emissiereductie 2. duurzame energie 3. energiebesparing 4. innovatie 5. een gezonde, veilige werkomgeving 6. goed werkgeverschap 7. klanttevredenheid 8. mensenrechten 9. bedrijfsburgerschap Aan de negen speerpunten hebben we concrete doelstellingen gekoppeld, die in ons CR Dashboard staan. De Raad van Bestuur van Essent evalueert de voortgang van ons CR-beleid ieder jaar. Speerpunt emissiereductie Klimaatbescherming is een belangrijke doelstelling voor de energiesector als geheel. Reductie van de CO 2 -uitstoot per kilowattuur opgewekte elektriciteit is dan ook een van de negen MVO-speerpunten van Essent. In 2009 ondertekende Essent net als veel andere Europese energiebedrijven de Eurelectricverklaring. Daarin is vastgelegd dat de ondertekenaars streven naar een CO 2 -neutrale elektriciteitsvoorziening in Op deze manier werken we grensoverschrijdend aan het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. Efficiëntere energie-installaties en meer groene stroom Essent investeert in efficiëntere energie-installaties zoals warmtekrachtcentrales, de Eemshavencentrale, de Claus C centrale en de centrale Moerdijk 2. De twee laatstgenoemde centrales zijn in 2012 officieel geopend, de moderne en efficiënte Eemshavencentrale opent 16

17 Corporate Responsibility in Ook investeren we in de productie van meer Groene Stroom door het meestoken van biomassa, bijvoorbeeld door voorbereidingen te treffen om de inzet van biomassa in de Amercentrale op te voeren. Ook in de nieuwe Eemshavencentrale is het straks mogelijk om biomassa mee te stoken. Of dit ook gebeurt is afhankelijk van het beschikbaar zijn van een vorm van stimulering voor de grootschalige inzet van biomassa. Via zusterbedrijf RWE Innogy investeren we daarnaast in het uitbreiden van windmolenparken. Ook blijven we inzetten op innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van biobased economy en door onderzoek te laten doen naar het efficiënt inzetten van biomassa. Doelstelling emissiereductie Essent heeft concrete doelstellingen geformuleerd voor emissiereductie. Die meten we jaarlijks. De voortgang wordt gerapporteerd in het CR Dashboard. Ambities onder druk Ondanks de recente investeringen in gascentrales en windenergie staan onze CO 2 -ambities onder druk. De marktomstandigheden zijn momenteel niet gunstig voor productie uit aardgas: aardgas is duur, onder andere vanwege een belastingverhoging en doordat de prijs gekoppeld is aan de stijgende aardolieprijzen. Dat betekent dat de Essent-centrales die op gas gestookt worden, geen bijdrage kunnen leveren aan de CO 2 -reductie, maar dat andere, minder duurzame centrales moeten worden ingezet. De overheid heeft CCS (het opvangen en opslaan van CO 2 - emissies) onder land verboden zodat een gepland pilotproject geen doorgang kan vinden. Ook heeft de overheid subsidies voor grootschalige biomassa en wind op zee opgeschort zodat deze ontwikkelingen voorlopig niet doorgaan in Nederland maar in andere EU-landen waar RWE actief is. Speerpunt aandeel duurzame energie in de energiemix Het vergroten van het aandeel duurzame energie in onze energiemix is een van de negen MVOspeerpunten van Essent. Essent is in Nederland koploper als het gaat om het produceren van hernieuwbare elektriciteit uit onder andere biomassa en wind. Duurzaam geproduceerde energie maakt dan ook een substantieel deel uit van onze totale productie. De komende jaren willen we het aandeel duurzame energie in onze energiemix nog verder vergroten. Dit willen we bereiken door het meestoken van meer biomassa in de Amercentrale (Geertruidenberg) en de nieuwe Eemshavencentrale (provincie Groningen). Of dit ook gebeurt is afhankelijk van het beschikbaar zijn van een vorm van stimulering voor de grootschalige inzet van biomassa. Daarnaast investeren we in onderzoek naar het efficiënter inzetten van biomassa in onze bio-energiecentrale in Cuijk. Via zusterbedrijf RWE Innogy investeert Essent in windenergie in Nederland en op de Noordzee. Aandeel duurzame energie We meten het aandeel duurzame energie in onze totale energieproductie. Een aanvullende doelstelling voor duurzame energie is het percentage van de gebruikte biomassa (geïmporteerde houtpellets) dat is gecertificeerd volgens het Green Gold Label. Hiermee bewaken wij dat de biomassa van goed beheerde bossen afkomstig is en dat er sprake is van substantiële reductie van CO 2 -emissies. 17

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Supplementary Communication on Progress

Supplementary Communication on Progress Supplementary Communication on Progress Period covered: 1 January 2010 to 31 December 2010 2 Facepe repudam volorisque pre 3 This document is supplementary to the communication on progress Essent reported

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO principes Enexis Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Een betrouwbare, veilige energievoorziening is een van de hoekstenen van een moderne samenleving en vertegenwoordigt dan ook een

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 In dialoog met de samenleving Pagina 6 Voorwoord Peter Terium 2 Profiel Pagina 9 30 Duurzaamheid en

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Op zoek naar erkenning voor de toepassing van ISO 26000

Op zoek naar erkenning voor de toepassing van ISO 26000 Maak uw MVO prestaties transparant(er) Op zoek naar erkenning voor de toepassing van ISO 26000 NSC, 30 november 2011 Ingeborg Boon en Julia Chatelain 401.621 / 10.10.27 Programma 1. Introductie: wat betekent

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering

Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering Algemene Gedragscode voor Bedrijfsvoering Augustus 2017 Pagina 1 van 6 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ( Boskalis ) is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Essent & Duurzame Energie. Bert Blommendaal Directeur Essent Corporate Strategie

Essent & Duurzame Energie. Bert Blommendaal Directeur Essent Corporate Strategie Essent & Duurzame Energie Bert Blommendaal Directeur Essent Corporate Strategie 2 Inhoudsopgave Toenemend belang van duurzame energie Essent duurzame energie strategie Essent Groene Stroom Essent productie

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang DELTA Zakelijk Meeting with DACT 27 oktober 2011 Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang Agenda Bedrijfspresentatie DELTA NV DELTA: Uw strategische gesprekspartner

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

: Statuten Stichting Essent Sustainability Development. : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): H.

: Statuten Stichting Essent Sustainability Development. : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): H. Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit : Deelname in Stichting Essent Sustainability Development : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder(s): H. Nijskens :

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs

Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Betekenis Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de Installatiebranche Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 3 februari 2014 / VSK beurs Inhoud Introductie Duurzame Energie Koepel en Sector beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Mark Frequin Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Energiebeleid: van context tot acties. Mark Frequin Rijks Universiteit Groningen Inhoud 1. Context 2. Richting

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties 2 Inhoudsopgave ISO 26000: een richtlijn voor iedereen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Essent en duurzame energieproductie in Nederland

Essent en duurzame energieproductie in Nederland Essent en duurzame energieproductie in Nederland Een manifest Essents inspanningen voor duurzame energie Essent is een leidend bedrijf bij de inspanningen voor duurzame energie, vooral op het gebied van

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring Duurzaamheidsverklaring 2 > Duurzaamheidsverklaring Ricoh Duurzaamheidsverklaring Als wereldwijde speler in een snel veranderende maatschappij wil Ricoh, samen met haar internationale en lokale klanten,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Actiepunten energiebedrijven m.b.t. uitvoering van het kolenconvenant

Actiepunten energiebedrijven m.b.t. uitvoering van het kolenconvenant Actiepunten energiebedrijven m.b.t. uitvoering van het kolenconvenant Het kolenconvenant zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de energiebedrijven E.ON, EPZ, Essent, NUON en GDF Suez dat hebben

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten.

Deze perskit bevat informatie over Ecofys, de geschiedenis van het bedrijf, de kenmerken, enkele feiten en cijfers en de belangrijkste activiteiten. Ecofys Perskit Ecofys Experts in Energy Inleiding Ecofys is al meer dan 25 jaar een toonaangevend internationaal consultancybedrijf in energie en klimaatbeleid. De visie van Ecofys is "sustainable energy

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie