Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent 8. 2 Corporate Responsibility 13"

Transcriptie

1

2

3 Inhoud Voorwoord 6 1 Het profiel van Essent Het bedrijf Kerncijfers Essent Missie, ambitie en doelen van Essent De Raad van Bestuur De Raad van Commissarissen Organogram Over RWE Corporate Responsibility Corporate Responsibility en bestuur Maatschappelijke beleid en speerpunten...16 Speerpunt emissiereductie Speerpunt aandeel duurzame energie in de energiemix Speerpunt energiebesparing Speerpunt innovatie Speerpunt gezonde en veilig werkomgeving (HSE) Speerpunt goed werkgeverschap Speerpunt klanttevredenheid Speerpunt mensenrechten Speerpunt bedrijfsburgerschap Het MVO-beleid van Essent in Verantwoording en stakeholderoverleg...22 Verantwoording In gesprek met onze stakeholders De CR Council van Essent Zeven hoofdthema s in Voortgang Essent maatschappelijke speerpunten UN Global Compact conferentie Biomassa en duurzaamheid...32 Biomassa van houtpellets Duurzame biomassarichtlijn RWE Green Gold Label voor de certificatie van biomassa Onderzoek naar de invloed van biomassa op het klimaat Bijdrage van Essent aan duurzame doelstellingen Biobased economy...38 Ontwikkelingen

4 3.5 Steenkool...42 De Nederlandse steenkolendialoog Bettercoal Kolentaks De impact van steenkool op duurzaamheid Centrale Eemshaven bijna klaar...46 De centrale in de Eemshaven Arbeidsvoorwaarden op de Eemshavencentrale Dialoog met stakeholders Essent/RWE duurzame partner in de regio Essent als energiedienstverlener...51 Producten en diensten voor de consumentenmarkt Producten en diensten voor de zakelijke markt Overige thema s Energieproductie centraal en decentraal...58 Amercentrale Centrale Moerdijk Claus C-centrale Waterkrachtcentrale Linne Windenergie Essent en warmte/koude Lokale energieopwekking Innovatie...65 Power Matching City Essent stimuleert elektrisch rijden Biogas Essent en groene IT Essent als werken: het nieuwe werken bij Essent Diversiteit binnen Essent HSE-ontwikkelingen in Companius Aan Essent toegekende prijzen in Online social media Samenwerking met HIER en BNR...78 HIER en Essent: samenwerking met duurzame ambities Partnership BNR Duurzaam Campagnes Essent levert en Weer een stapje dichter bij écht duurzaam...79 Essent Levert Weer een stapje dichter bij écht duurzaam... 80

5 Corporate Responsibility Dashboard 81 Kerncijfers MVO 82 Over het MVO Verslag GRI tabel 85 Colofon 92

6 Voorwoord Voorwoord Voor Essent was 2012 een enerverend en inspirerend jaar. Een jaar waarin de klant voor Essent nog meer centraal kwam te staan, de aandacht voor het centraal en decentraal opwekken van energie toenam en de politiek in Den Haag uitdagende doelstellingen formuleerde op het gebied van duurzaamheid. En dat in de context van de economische malaise, die ook de energiesector raakt. In tijden als deze komen de beste bedrijven boven. En Essent wil daar bij horen. In het proces om Essent aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden werden belangrijke stappen gezet. Zo hebben we onze strategische doelen onder de loep genomen en prioriteiten benoemd. Dat is uitgemond in een nieuw plan van aanpak waarmee we de voorwaarden scheppen om onze doelen te realiseren: een duurzame, betaalbare en beschikbare energievoorziening. Een belangrijke steunpilaar voor het bereiken van onze doelen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Niet slechts met mooie woorden, maar met concrete en controleerbare daden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie zijn een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Met andere woorden: het is ons dagelijks werk. We zijn ons daar bewust van en we handelen daar ook naar. Dat vraagt om heldere keuzes. Hoe wij die gemaakt hebben en wat daarbij onze afwegingen zijn geweest, leest u in dit verslag. Onderdeel van de maatschappij Essent is als onderneming onderdeel van de maatschappij. Een onderneming die meegroeit met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en alert is op innovaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt bij aan het draagvlak dat wij voor ons beleid en bedrijfsvoering krijgen. En maatschappelijk draagvlak is essentieel voor het bouwen van nieuwe centrales en windparken, en het produceren van duurzame energie uit biomassa. Hierbij gaan we dilemma s niet uit de weg. Zo leidt de bouw van de Eemshavencentrale tot discussie. Ook de herkomst van kolen en de duurzaamheid van biomassa leeft in het publieke debat. Door open gesprekken en meer transparantie krijgen onze gesprekspartners en wij meer begrip voor elkaars achtergrond en motivatie. Soms leidt dat tot nieuwe inzichten verrassende oplossingen en leggen we een basis voor samenwerking en overleg in de toekomst. Essent is de grootste producent van groene energie in Nederland. Daarnaast bieden wij onze klanten producten die energiebewustwording en energiecontrole vergroten. Zo introduceerden we afgelopen jaar E-inzicht, dat klanten informatie geeft over energieverbruik- en kosten per elektrisch apparaat. Daarmee geven we de klant een nieuw instrument in handen om zo inzicht en controle te krijgen in hun verbruik waardoor zij slimmer en zuiniger met energie om kunnen gaan. Met deze innovaties toonden we ons commercieel leiderschap. Dat onze klanten dat waarderen blijk uit een hogere klanttevredenheid. Ook nam het aantal nieuwe klanten toe en kregen we waardering in de vorm van verschillende prijzen op het gebied van onze klachtafhandeling en callcenters Global Compact In het afgelopen jaar organiseerden we de lustrumconferentie van het Nederlandse Global Compact netwerk met als centrale thema duurzaamheid en de mogelijkheden voor het bedrijfsleven om hieraan bij te dragen. Daar deelden we onze visie op een duurzame energietoekomst met andere grote Nederlandse en Duitse bedrijven en gaven een boodschap mee aan de Rio+20 conferentie over duurzame ontwikkeling. We bevestigden er onze inzet en bijdrage aan UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en bestrijding van corruptie. De principes van de Global Compact zijn vertaald naar onze Code of Conduct; de leidraad voor onze handelswijze. 6

7 Voorwoord Zeven thema s in 2012 In het Verslag gaan we in op de zeven thema s die in 2012 relevant waren voor hoe wij omgingen met MVO: de studie naar de herkomst en duurzaamheid van biomassa, de ontwikkelingen rondom de biobased economy, de voortgang van de kolendialoog, de voortgang van de bouw van onze centrale in de Eemshaven, de verschillende zaken waarmee we onze klanten meer inzicht en sturing op hun energieverbruik bieden en ten slotte de door Essent georganiseerde Global Compact conferentie in aanloop naar de duurzaamheidsconferentie Rio+20, gehouden in Rio de Janeiro. En dit alles komt samen in het Corporate Responsibility Dashboard. Beleid 2013 Met het CR Dashboard maken we onze maatschappelijke inspanningen inzichtelijk en meetbaar. Hiermee zijn we transparant over onze resultaten en laten zien wat goed en wat minder goed ging. Daarbij vragen we ons voortdurend af of we op de goede weg zitten en of onze ambities de juiste zijn. In 2013 zullen we onze de uitgangpunten van ons MVO-beleid herzien en de waarden duurzaam, beschikbaar, betaalbaar en onze organisatie centraal stellen. Met realistische ambities zullen we laten zien dat Essent levert. Aan onze klanten en aan de maatschappij. Erwin van Laethem CEO Essent 7

8 Het profiel van Essent 1 Het profiel van Essent 1.1 Het bedrijf Essent NV levert gas, elektriciteit, warmte en energiediensten aan consumenten en bedrijven. Nederland en België zijn onze thuismarkten. Een groot deel van de energie die Essent levert, produceren we zelf. In de productie van duurzame energie zijn we de grootste van Nederland. Er werken zo n mensen bij Essent en we hebben een jaaromzet van 5,9 miljard euro (2012). Ons hoofdkantoor staat in s-hertogenbosch. Essent is onderdeel van het internationale energieconcern RWE (zie ook 1.7 Over RWE). 1.2 Kerncijfers Essent Verschil (in mln) Externe opbrengsten % Elektriciteit % Gas % Anders % EBITDA % Bedrijfsresultaat % Investeringen % Klanten (x 1.000) Elektriciteit % Gas % Personeel FTE's % Klanten Van de elektriciteitsklanten is zo n 1,1 miljoen klanten afnemer van Groene Stroom, groene zakelijke producten of Windkracht220 Essent kreeg in nieuwe klanten. Dat is een direct gevolg van de nieuwe commerciële strategie die in 2012 verder is uitgerold. Met een andere klantenservice, dienstverlening en smart energy-producten(mijn-e) sluit Essent beter aan op vragen uit de markt en dat merken we in het aantal klanten. Opgesteld vermogen Productievermogen centrales en windparken: MW Waarvan 621 MW duurzaam ingezet. Financieel In 2012 is de netto-omzet van Essent gestegen naar 5,9 miljard euro (5,8 miljard in 2011). Naast eerder genoemde ontwikkelingen hebben ook successen op de zakelijke markt en optimaal portfoliomanagement een positieve bijdrage geleverd aan het operationeel resultaat van Essent. Het bereikte operationeel resultaat (228 miljoen euro) ligt in lijn met dat van 2011 (245 miljoen euro). 8

9 Het profiel van Essent Op het productiepark moest Essent een eenmalige afboeking van 1,7 miljard euro doen. Dat is het gevolg van moeilijke marktomstandigheden (economische recessie, hoge brandstofprijzen, grote aanvoer van zonne- en windenergie) en de invoering van de kolenbelasting. Aantal medewerkers FTE 1.3 Missie, ambitie en doelen van Essent Essent is actief in een snel veranderende omgeving. De economische recessie zorgt ervoor dat marges kleiner worden en dat Essent minder ruimte heeft om investeringen te doen. Er is een toenemende aandacht voor klimaatverandering, de energiemarkt wordt steeds meer Europees, de concurrentie is heviger en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Daarnaast verandert de relatie met onze klanten. Ze stellen hoge eisen aan het bedrijf en aan de producten en diensten van Essent. Al deze veranderingen dwingen ons om voortdurend af te vragen of we de juiste dingen doen en of we die op de juiste manier doen. Om op koers te blijven, hebben we een heldere missie en ambitie en concrete doelen geformuleerd. Missie van Essent Essent is leidend, door onze energie. Ambitie van Essent Essent is het best presterende energiebedrijf. Doelen van Essent Om het best presterende energiebedrijf te worden, heeft Essent zichzelf ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van klanten, technologie, duurzaamheid en organisatie. Bij Essent maken we energie beschikbaar, betaalbaar én duurzaam. Vandaag én in de toekomst. Zodat Nederland kan blijven draaien, voluit kan leven en bedrijven concurrerend kunnen werken. Geen bestaande energiebron is én beschikbaar én betaalbaar én duurzaam. Daarom hebben we een gespreid energieportfolio waarin we elke dag weer opnieuw de balans moeten vinden. We richten onze organisatie zo in dat we op deze manier kunnen leveren. Daarbij is ons uitgangspunt dat de klant bepaalt hoe hij met zijn energie omgaat. Essent adviseert hierin. De kernwaarden van Essent Waarmaken, inventief, sympathiek en transparant: dat zijn de vier kernwaarden van Essent. Onze kernwaarden vatten samen hoe wij onze missie, ambities en doelen realiseren. Waarmaken Essent doet wat ze belooft. Daar kunnen onze klanten op rekenen. Goede ideeën zetten we om in concrete acties. We werken samen aan ambitieuze doelen en blijven focussen op het resultaat dat we moeten leveren. En we spreken elkaar aan op de uitvoering van acties. Inventief Kennis op een slimme en creatieve manier combineren, dat doen we bij Essent. Zo werken we met elkaar aan simpele, handige en efficiënte oplossingen. Daarbij durven we te experimenteren en laten we op een kritische en constructieve manier onze mening horen over voorgestelde verbeteringen en oplossingen. Sympathiek Oprechte interesse in en luisteren naar elkaar, de klant en de omgeving staan centraal bij Essent. Met respect voor ieders expertise, mening en achtergrond maken we de beloftes van Essent waar. We worden gedreven door het gezamenlijk leveren van resultaten, zonder onszelf hierin 9

10 Het profiel van Essent centraal te stellen. Op een sympathieke manier nemen wij initiatief in ons werk en in de relatie met onze stakeholders. Transparant Essent levert heldere producten en diensten. Onze klanten, stakeholders en medewerkers kunnen daarop rekenen. In onze communicatie en naar elkaar zijn we eveneens helder en doen we niet ingewikkeld. Zo weten onze klanten, stakeholders en medewerkers precies waar ze aan toe zijn. 1.4 De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Essent bestaat uit de Chief Executive Officer Erwin van Laethem, Chief Financial Officer Arjan Blok en Chief Commercial Officer Patrick Lammers. De Raad van Bestuur bepaalt de strategie en de doelstellingen van Essent. Daarnaast maken én bewaken de leden het beleid op het gebied van commercie, financiën, personeel, juridische zaken, investeringen, communicatie, milieu en technologie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de contacten met de stakeholders van Essent. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur van RWE en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van Essent. Erwin van Laethem Arjan Blok Patrick Lammers Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) Chief Commercial Officer (CCO) 1.5 De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op (de uitvoering van) het beleid van Essent. De Raad van Bestuur legt dan ook verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC telt vijf leden: Ir. Rein Willems (voorzitter, voormalig president-directeur Shell Nederland B.V.) Dr. Bernhard Günther (Chief Financial Officer RWE AG) Dr. Rolf Martin Schmitz (Chief Operational Officer RWE AG) Dr. Filip Thon (CEO RWE Polen en Managing Director RWE East) Eric van Amerongen (benoemd volgens voorstel van de centrale medezeggenschapsraad van Essent) 10

11 Het profiel van Essent 1.6 Organogram De Essent-organisatie is vereenvoudigd weer te geven in onderstaand organogram: 1.7 Over RWE Essent is sinds 30 september % onderdeel van RWE, een van Europa s vijf belangrijkste energiebedrijven. RWE is een van Europa s belangrijkste elektriciteits- en gasbedrijven. RWE is in Duitsland de grootste, in Nederland de op één na grootste en in het Verenigd Koninkrijk de op twee na grootste energieproducent. Daarnaast is RWE actief in Midden- en Zuidoost-Europa. Met expertise in olie-, gas- en bruinkoolproductie, de bouw en inzet van conventionele en duurzame energiecentrales, maar ook met handel in commodities en met transport en verkoop van gas en elektriciteit, houdt RWE zich bezig met de volledige waardeketen. Kerncijfers Meer dan werknemers Elektriciteit: ongeveer 16 miljoen klanten Gas: ongeveer 8 miljoen klanten Omzet 2012: ongeveer 53 miljard euro Pijlers voor groei Het RWE heeft twee belangrijke pijlers voor toekomstige groei: de energiecentrales en het investeringsprogramma voor de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke en flexibele opwekkingscapaciteit. Vraag van de klant Met nieuwe producten voor huishoudens, de handel en het bedrijfsleven speelt het concern in op veranderingen in de behoeften van klanten. Klimaatbescherming en efficiënt omgaan met energie worden daarbij steeds belangrijker Voor meer informatie zie voetnoot 5 in het Productie en emissieoverzicht 2013

12 Het profiel van Essent Duurzame waarde Het doel van RWE is duurzame waarde te creëren voor investeerders, klanten en werknemers. Daarom is haar strategie gericht op organische groei, aangevuld met acquisities die de waarde van het bedrijf verhogen. RWE streeft ernaar duurzamer, internationaler en robuuster te opereren om zo het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige uitdagingen in de sector. RWE Generation RWE heeft per 1 januari 2013 een centraal gecoördineerd Europees productiebedrijf opgericht; RWE Generation SE. De coördinatie en de operationele aansturing van alle centrales van de RWE Groep in Duitsland, Groot Brittannië, Nederland en België worden nu op Europees niveau geregeld. De centrales in Nederland blijven wel gewoon Essent-centrales, alleen zal de operationele inzet niet meer vanuit uitsluitend een Nederlands, maar vanuit een Europees perspectief plaatsvinden. 12

13 Corporate Responsibility 2 Corporate Responsibility Voor Essent is Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) of ook wel Corporate Responsibility (CR) genoemd, een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Als grootste energiebedrijf van Nederland gaat onze aandacht in eerste instantie uit naar het beschikbaar, betaalbaar en duurzaam laten zijn van de energievoorziening. Dit waarborgen we door een doordachte inzet van ons steeds efficiëntere productiepark en door de grootschalige inzet van biomassa en windenergie. Ook leveren we concrete producten en diensten die onze klanten helpen bij het verlagen van de energienota en die bijdragen aan een beter milieu. We handelen als organisatie volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de RWE Gedragscode. We hebben ons MVO-beleid vertaald in negen speerpunten die niet alleen het gebied van duurzaamheid bestrijken, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid in brede zin. Wij onderhouden contact met verschillende belanghebbenden, met wie we in dialoog gaan: onze klanten, non-gouvernementele organisaties, lokale overheden en de nationale overheid, collega-energiebedrijven, omwonenden van centrales, de Essent CR Council, onze medewerkers, ons moederbedrijf RWE en onze oud-aandeelhouders. Het gesprek gaan we ook aan via allerlei overlegkanalen zoals platforms en commissies. Een goed voorbeeld daarvan is het overleg met natuurbeschermingsorganisaties die zich bezighouden met de natuuraspecten rondom de Eemshavencentrale. Ook nemen we actief deel aan de Nederlandse dialoog over de herkomst van steenkool. Daarnaast maken we druk gebruik van social media, en zoeken we bijvoorbeeld ook de dialoog via het dialoogplatform EnergieExpert, dat we speciaal voor dit doel hebben opgezet. Zo vinden we de balans tussen maatschappelijke belangen en die van Essent. 2.1 Corporate Responsibility en bestuur Om te zorgen dat Essent beleid maakt én uitvoert op het gebied van corporate responsibility hebben we de volgende structuur ingesteld: de Raad van Bestuur van Essent is verantwoordelijk voor het corporate responsibility- of MVO-beleid. CEO Erwin van Laethem is portefeuillehouder en namens de Raad van Bestuur opdrachtgever aan de afdeling Corporate Responsibility van Essent. Deze afdeling onder leiding van een CR-manager coördineert in samenwerking met de verschillende bedrijfsonderdelen de vormgeving, sturing en implementatie van het CR-beleid. De CR-manager legt hiervoor verantwoording af aan Erwin van Laethem, die dat op zijn beurt doet aan de Raad van Commissarissen van Essent en aan RWE. In 2013 zal de afdeling Corporate Responsibility onderdeel worden van de afdeling Corporate Affairs. CR Council Essent heeft een onafhankelijke adviesraad, de CR Council, ingesteld die de Raad van Bestuur en de CR-manager gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die relevant zijn voor hoe wij omgaan met onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De CR Council adviseert ook bij de evaluatie van het beleid. Zie ook paragraaf 2.4 CR Council. UN Global Compact Essent is zich ervan bewust dat haar activiteiten impact hebben op mens en milieu. Om daarin de juiste keuzes te maken, hebben we ons aangesloten bij de UN Global Compact. De UN Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties waarin overheden, het bedrijfsleven en uiteenlopende instellingen samenwerken om universele principes rondom mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding te ontwikkelen en toe te passen. Essent 13

14 Corporate Responsibility is sinds 2007 aangesloten bij Nederlandse afdeling van de Global Compact en was daarmee het eerste Nederlandse energiebedrijf dat die stap zette. Bij ontwikkeling van haar MVO-beleid volgt Essent de principes van de UN Global Compact. In haar handelen houdt Essent zich aan de RWE Gedragscode die zijn oorsprong vindt in de uitgangspunten van de UN Global Compact. Naast eigen doelstellingen ondersteunt de UN Global Compact ook de millenniumontwikkelingsdoelen. Dit zijn afspraken die de lidstaten van de Verenigde Naties in 2000 hebben afgesproken om voor 2015 vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Hier zijn acht meer concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Twee van deze doelen hebben onze bijzondere aandacht omdat ze aansluiten bij onze activiteiten als energieleverancier: het uitbannen van honger en armoede en het ontwikkelen van een duurzaam leefmilieu. Als bedrijf streven we naar het bereiken van deze doelen door volgens strikte regels goederen en diensten in te kopen. De inkoop van gecertificeerde biomassa voldoet bijvoorbeeld aan strikte voorwaarden op sociaal gebied en op het terrein van natuur en milieu. Ook als het gaat om een fossiele brandstof als steenkool dragen we bij door deel te nemen aan de Nederlandse kolendialoog om zo maatschappelijke en ecologisch misstanden in de kolenketen terug te dringen. RWE Gedragscode Voor Essent is net als voor alle andere Groepsmaatschappijen binnen de RWE Groep de RWE Gedragscode van toepassing. Deze gedragscode zorgt voor duidelijkheid, geeft weer wat onze principes en uitgangspunten zijn en waar we voor staan. De Gedragscode stimuleert elke medewerker om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar handelen. De Gedragscode ligt ook ten grondslag aan onze klokkenluiders- en klachtenregeling. Essent destilleerde uit de RWE Gedragscode tien essentiële afspraken. Ze vormen een samenvatting van de regels die we onszelf, onze medewerkers en onze zakelijke partners opleggen: We respecteren de internationaal aanvaarde mensenrechten. We handelen integer en transparant. We handelen in het belang van de klant. We tonen maatschappelijke betrokkenheid. We gaan zorgvuldig om met het milieu. We staan voor vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie. We houden ons continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze prestaties. We behandelen elkaar gelijkwaardig en met vertrouwen. Medewerkers en sollicitanten mogen geen nadelen ondervinden vanwege geslacht, burgerlijke staat, ras, nationaliteit, leeftijd, religie of seksuele geaardheid. We zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. We stellen aan onze zakelijke relaties dezelfde eisen als aan onszelf. In 2012 zijn er geen afwijkingen van de RWE Gedragscode gerapporteerd of gepubliceerd waaruit een overtreding van de Gedragscode blijkt. Voor eventuele vragen over de Gedragscode of opmerkingen over de naleving hiervan, dient u contact op te nemen via het contactformulier. Behandeling zal vertrouwelijk en op individuele basis plaatsvinden en in volgorde van ontvangst. Klokkenluidersregeling De klokkenluiderregeling van Essent is van toepassing op alle medewerkers en geeft hen de mogelijkheid om te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand binnen Essent, zonder dat hun rechtspositie daarmee in gevaar komt. Een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van: een (dreigend) strafbaar feit, zoals diefstal, fraude, corruptie en valsheid in geschrifte; 14

15 Corporate Responsibility een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, alsmede interne regels, een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. In 2012 waren er geen meldingen onder de klokkenluidersregeling. Klachtenregeling Essent wil dat haar medewerkers zich veilig en beschermd voelen in hun werkomgeving. Daar hoort geen ongewenst gedrag van collega s bij. Om die reden heeft Essent een klachtenregeling en een klachtencommissie. In de regeling staat wat er wordt verstaan onder ongewenst gedrag op de werkvloer en wat een medewerker ertegen doen kan. Onder deze regeling vallen (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, geweld en discriminatie door collega s op het werk of in een werkgerelateerde situatie. Onder de regeling vallen ook situaties buiten werktijd. Medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag kunnen zich wenden tot een vertrouwenspersoon. In 2012 werkten er bij Essent vijf vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen kregen in meldingen. Dat zijn er drie minder dan in De meeste meldingen resulteerden in een vorm van mediation of werden geschikt. Vier meldingen resulteerden in een officiële klacht. Van die klachten werden er twee niet ontvankelijk verklaard omdat de klacht niet onder de definitie van de klachtenregeling viel, of omdat de verweerder al in een eerder stadium op grond van dezelfde klacht gestraft was. Eén klacht werd ongegrond verklaard wegens gebrek aan bewijs. Eén klacht werd gegrond verklaard. Richtlijn ISO Sinds eind 2011 volgt Essent als één van de eerste bedrijven wereldwijd de internationale ISO richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ingesteld in 2010) die bedrijven moet ondersteunen bij de implementatie van MVO. ISO is geen certificeerbare norm, maar een richtlijn. ISO26000 is opgebouwd rondom zeven kernthema s, die organisaties handvatten bieden om concrete resultaten te boeken: 1. Bestuur van de organisatie 2. Mensenrechten 3. Werknemers (arbeidspraktijk) 4. Milieu 5. Eerlijk zakendoen 6. Consumentenonderwerpen 7. Maatschappelijke betrokkenheid Daarnaast adviseert de standaard een aantal stappen die Essent laat terugkomen in haar beleid en handelen. Onderken als bedrijf je verantwoordelijkheid ten aanzien van de effecten die je bedrijfsvoering heeft op mens, maatschappij en milieu, en dat je invloed kunt uitoefenen op bijvoorbeeld leveranciers. Identificeer je stakeholders en ga met hen in dialoog. Analyseer relevante thema s en kijk welke belangrijk zijn voor de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie. Integreer maatschappelijke verantwoordelijkheid in beleid, besluitvorming, cultuur en dagelijks werk van het bedrijf. Elk bedrijf stelt zelf vast welke thema s voor hem het meest relevant zijn. Essent heeft de negen speerpunten van haar MVO-beleid hiervoor gebruikt. 15

16 Corporate Responsibility Maatschappelijk verantwoord inkopen Wij beschouwen maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) als een natuurlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Essent ziet het ook als haar verantwoordelijkheid om naast het meer verduurzamen de eigen energieproductie, ook verder te gaan met het stimuleren van verantwoord inkoopgedrag binnen ons bedrijf en binnen ons invloedsfeer. Hierbij worden niet alleen milieu aspecten, maar ook mensenrechten, HSE & arbeidsrechten gerespecteerd en gehandhaafd. Met andere woorden: we vragen onze leveranciers om óók maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Essent hanteert hiervoor de RWE-richtlijnen voor MVI. In 2012 ontwikkelde Essent een toolbox waarmee verantwoord inkopen overzichtelijk en gemakkelijk wordt voor de inkoopteams binnen Essent welke verantwoordelijk zijn voor de inkoop van non-commodity producten en diensten. Als basis voor de toolbox dienden de uitgangspunten van de UN Global Compact, de RWE Code of Conduct en de ISO richtlijn. De toolbox sluit aan op alle fases in het inkoopproces en maakt het mogelijk bij elke inkoop helder te krijgen hoe leveranciers omgaan met bijvoorbeeld milieu, HSE of mensenrechten. Ook reikt de toolbox een methode aan om na afloop te controleren of de leverancier heeft gedaan wat hij had beloofd. Momenteel wordt er een pilot uitgevoerd met de praktische werking van de toolbox. Essent is onderdeel van de Stichting Inkoop Grote Bedrijven van het NEVI kennisnetwerk voor inkoop en supply management. Deze hebben de toolbox ook met veel enthousiast ontvangen. 2.2 Maatschappelijke beleid en speerpunten We hebben ons MVO-beleid vertaald in negen speerpunten die niet alleen het gebied van duurzaamheid bestrijken, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid in brede zin. 1. emissiereductie 2. duurzame energie 3. energiebesparing 4. innovatie 5. een gezonde, veilige werkomgeving 6. goed werkgeverschap 7. klanttevredenheid 8. mensenrechten 9. bedrijfsburgerschap Aan de negen speerpunten hebben we concrete doelstellingen gekoppeld, die in ons CR Dashboard staan. De Raad van Bestuur van Essent evalueert de voortgang van ons CR-beleid ieder jaar. Speerpunt emissiereductie Klimaatbescherming is een belangrijke doelstelling voor de energiesector als geheel. Reductie van de CO 2 -uitstoot per kilowattuur opgewekte elektriciteit is dan ook een van de negen MVO-speerpunten van Essent. In 2009 ondertekende Essent net als veel andere Europese energiebedrijven de Eurelectricverklaring. Daarin is vastgelegd dat de ondertekenaars streven naar een CO 2 -neutrale elektriciteitsvoorziening in Op deze manier werken we grensoverschrijdend aan het terugdringen van de CO 2 -uitstoot. Efficiëntere energie-installaties en meer groene stroom Essent investeert in efficiëntere energie-installaties zoals warmtekrachtcentrales, de Eemshavencentrale, de Claus C centrale en de centrale Moerdijk 2. De twee laatstgenoemde centrales zijn in 2012 officieel geopend, de moderne en efficiënte Eemshavencentrale opent 16

17 Corporate Responsibility in Ook investeren we in de productie van meer Groene Stroom door het meestoken van biomassa, bijvoorbeeld door voorbereidingen te treffen om de inzet van biomassa in de Amercentrale op te voeren. Ook in de nieuwe Eemshavencentrale is het straks mogelijk om biomassa mee te stoken. Of dit ook gebeurt is afhankelijk van het beschikbaar zijn van een vorm van stimulering voor de grootschalige inzet van biomassa. Via zusterbedrijf RWE Innogy investeren we daarnaast in het uitbreiden van windmolenparken. Ook blijven we inzetten op innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van biobased economy en door onderzoek te laten doen naar het efficiënt inzetten van biomassa. Doelstelling emissiereductie Essent heeft concrete doelstellingen geformuleerd voor emissiereductie. Die meten we jaarlijks. De voortgang wordt gerapporteerd in het CR Dashboard. Ambities onder druk Ondanks de recente investeringen in gascentrales en windenergie staan onze CO 2 -ambities onder druk. De marktomstandigheden zijn momenteel niet gunstig voor productie uit aardgas: aardgas is duur, onder andere vanwege een belastingverhoging en doordat de prijs gekoppeld is aan de stijgende aardolieprijzen. Dat betekent dat de Essent-centrales die op gas gestookt worden, geen bijdrage kunnen leveren aan de CO 2 -reductie, maar dat andere, minder duurzame centrales moeten worden ingezet. De overheid heeft CCS (het opvangen en opslaan van CO 2 - emissies) onder land verboden zodat een gepland pilotproject geen doorgang kan vinden. Ook heeft de overheid subsidies voor grootschalige biomassa en wind op zee opgeschort zodat deze ontwikkelingen voorlopig niet doorgaan in Nederland maar in andere EU-landen waar RWE actief is. Speerpunt aandeel duurzame energie in de energiemix Het vergroten van het aandeel duurzame energie in onze energiemix is een van de negen MVOspeerpunten van Essent. Essent is in Nederland koploper als het gaat om het produceren van hernieuwbare elektriciteit uit onder andere biomassa en wind. Duurzaam geproduceerde energie maakt dan ook een substantieel deel uit van onze totale productie. De komende jaren willen we het aandeel duurzame energie in onze energiemix nog verder vergroten. Dit willen we bereiken door het meestoken van meer biomassa in de Amercentrale (Geertruidenberg) en de nieuwe Eemshavencentrale (provincie Groningen). Of dit ook gebeurt is afhankelijk van het beschikbaar zijn van een vorm van stimulering voor de grootschalige inzet van biomassa. Daarnaast investeren we in onderzoek naar het efficiënter inzetten van biomassa in onze bio-energiecentrale in Cuijk. Via zusterbedrijf RWE Innogy investeert Essent in windenergie in Nederland en op de Noordzee. Aandeel duurzame energie We meten het aandeel duurzame energie in onze totale energieproductie. Een aanvullende doelstelling voor duurzame energie is het percentage van de gebruikte biomassa (geïmporteerde houtpellets) dat is gecertificeerd volgens het Green Gold Label. Hiermee bewaken wij dat de biomassa van goed beheerde bossen afkomstig is en dat er sprake is van substantiële reductie van CO 2 -emissies. 17

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 In dialoog met de samenleving Pagina 6 Voorwoord Peter Terium 2 Profiel Pagina 9 30 Duurzaamheid en

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Toepassing van ISO26000 bij Essent. Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011)

Toepassing van ISO26000 bij Essent. Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011) Toepassing van ISO26000 bij Essent Antwoorden op zelfonderzoekvragen NPR9026 (op basis van Ontwerp Praktijkrichtlijn, versie januari 2011) Afdeling Corporate Responsibility Essent Oktober 2011 1 Inleiding

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010 Keuzes voor de toekomst Nuon Energy Jaarverslag 2010 Profiel Nuon is een energieonderneming met 5.800 FTE s die ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en (publieke) organisaties bedient in Nederland

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

MVO-verslag 2009. Milieu. Mens. Markt

MVO-verslag 2009. Milieu. Mens. Markt MVO-verslag 2009 Milieu Mens Markt Inhoud Samenvatting 4 Van nature betrokken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 6 1. Over TenneT 8 1.1 Wie zijn wij? 9 1.2 Wat doen wij? 9 1.3 Maatschappelijk

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Voortgang Essent Sustainability Development Foundation Oktober 2012. Inhoud. Informatie vooraf. Inleiding Actuele situatie Essent en RWE

Voortgang Essent Sustainability Development Foundation Oktober 2012. Inhoud. Informatie vooraf. Inleiding Actuele situatie Essent en RWE Voortgang Essent Sustainability Development Foundation Oktober 2012 Inhoud Informatie vooraf Inleiding Actuele situatie Essent en RWE Hoofdstuk 1 Voortgang Duurzaamheidsovereenkomst ESDF Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

jaarverslag 2010 in verbinding

jaarverslag 2010 in verbinding jaarverslag 2010 in verbinding inhoudsopgave Over dit verslag Kerngegevens Voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 4 5 I Alliander Profiel Missie, visie, ambities en kernwaarden Strategie

Nadere informatie

samen slim met energie Jaarverslag 2011

samen slim met energie Jaarverslag 2011 samen slim met energie Jaarverslag 2011 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen en resultaten 2011 Uitvalduur elektriciteit Forse daling uitvalduur elektriciteit Liander: van 31,2 minuten in 2010 naar

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie