MR VERGADERING 3 maart 2014 ( uur) Notulen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MR VERGADERING 3 maart 2014 (19.15 21.15 uur) Notulen"

Transcriptie

1 Aanwezig: MR personeelsgeleding: MR oudergeleding: Afwezig: MR VERGADERING 3 maart 2014 ( ) Notulen Angela de Koning, Anneke Venema, Marga Vreeswijk (voorzitter) en Ed Linthout (vanaf 20:00) Ellis van den Berg, Erik van der Horst, Joke de Wit, Yvonne Maasbommel (verslag) Carolien Punt Actiepuntenlijst Datum Aktie Door wie? Gereed dd Aanpassend Ouderkamer (u, jullie, je) Angela, Joke en Marga Aanpassen notulen 8-1 Ellis Brief nav verhoging ouderbijdrage Erik Begroting op de agenda Anneke Rondsturen doc. Krimpscholen Joke Aanpassen meldcode Kindermishande- ling Ed Begroting MR op de agenda Ellis Jaarplanning op agenda Ellis Onderwerpen leobs op agenda Ellis/allen Ouderkamer op agenda, vaststellen Ellis/Ed SOP op agenda Ellis/allen Trudy vragen om data leobs Anneke Aanpassen plan ziekteverzuim Ed zsm Aanpassen stuk ouderkamer en mailen Ed naar Ellis SOP verspreiden onder ouders Ed Gereed Vragen over SOP naar Ed mailen allen Gereed Attenderen van alle MR leden bij rele- Marga doorlopend vante stukken GMR Voor elke Leob een stukje van de MR Yvonne: even nrs doorlopend schrijven Erik: oneven nrs Berichtje naar Erik voor uitgave Leob Carolien doorlopend School OBS de Lingewaard Arkel Notulen MR vergadering 3 maart 2014 pag. 1

2 Agendapunten vergadering Onderwerp Voorbereiding door Informeel A Opening Marga B Terugkoppeling strategisch beleidsplan Personele geleding C Onderwerpen Leobs Allen D Ouderkamer Allen E Sop Allen F Jaarplanning Allen G Voortgang rapport Personele geleding H GMR Allen I Financieel Overzicht Joke Formeel 1 Opening + verslag 8 januari Allen Ouderkamer Ed 3 SOP Ed/allen 4 Jaarplanning Ed/ouders 5 Begroting Allen 6 Meldcode kindermishandeling Ed/allen 7 Verhoging ouderbijdrage TSO Ed/allen 8 Rondvraag Allen Informeel deel A. Opening B. Terugkoppeling meerjarenbeleidsplan Dit agendapunt is onbekend. Later in de vergadering wordt gesteld, dat het hier gaat om het strategisch meerjaren- plan van O2A5. Dit is besproken binnen het team. C. Onderwerpen leobs Anneke mailt aanleverdata (even en oneven weken) door naar Erik en Yvonne. Erik schrijft de volgende Leob, Yvonne die daarop volgt. Er worden onderwerpen tbv. de Leobs verzameld: - nieuwe lesmethode van de zaakvakken - nieuwe rapport soort (dat er onderzoek plaatsvindt, de MR is er bij betrokken) - de meldcode (volgende keer), ingestemd, er wordt verwezen naar de website. - ouderkamer D. Ouderkamer Het A4 document (kortste) is geschreven voor ouders. Dit kan op de website worden geplaatst zodra het is goedgekeurd. U, jullie en je worden in het stuk door elkaar gebruikt. Kritisch kijken waar het moet; afwisselend gebruiken om het wij- gevoel te benadrukken. Nader bepalen wie de wijzigingen doorvoert. E. SOP Vragen/opmerkingen: - scores zijn voor het kalenderjaar; voor 1 december inleveren - hoe komen de scores voor leerlingen zonder rugzak tot stand? - de scores lijken lastig te interpreteren: er kan maar op 1 item gescoord worden (vraag: het aantal kinderen met dyslexie lijkt minder, is dit ook zo? Of zijn het kinderen met meerdere problematiek, waardoor dyslexie niet wordt gescoord.) - pag. 9: waar nee op wordt gescoord; zijn er plannen om dit te ontwikkelen? 'Nee' staat vooralsnog geparkeerd. School OBS de Lingewaard Arkel Notulen MR vergadering 3 maart 2014 pag. 2

3 - pag. 6: (4.4) wat zegt diversiteit? Score > 1; steekt de school daarmee boven het gemiddelde uit? Is score 1 normaal/het gemiddelde? Het SOP wordt verder doorgenomen in het formele gedeelte van de vergadering met directeur. F. Jaarplanning De jaarplanning zou ieder jaar op deze wijze terug moeten komen met aanvullingen van de actualiteit. Anneke past de jaarplanning aan. G. Voortgang rapport Marga deelt een formulier over oudergesprekken SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) uit. In de eerste weken van het schooljaar wordt een ouder- vertelgesprek gepland. Vroeg in het jaar heeft de voorkeur, om ook de leerkracht te leren kennen. De inhoud voor de bovenbouw is anders dan voor de onderbouw. De ouders in de MR vinden het van belang dat het kind er zelf bij is. De nieuwe vorm voor rapporten is overzichtelijk en biedt ruimte voor vrije opmerkingen. De mogelijkheden om te scoren zijn veel (MV: matig voldoende, wat zegt dit? En is dit helder voor alle ouders/kinderen?) Een toelichting erop zou zinvol zijn; wat is MV. Dit kan voor in het rapport worden opgenomen. Incl. Uitleg van de Cito toetsen (avi, dmt). Het wordt een losbladig systeem (snel aanpasbaar) in een multomap met showtassen. H. Gmr Op 12 maart is de volgende GMR vergadering. Agendapunten die aardig zijn om na te slaan: zorgplan 2013/14, toelichting op mobiliteitsbeleid, ondersteuningsplan Driegang (in het kader van Passend Onderwijs). Op 20 maart wordt dit gepresenteerd aan alle medezeggenschapsraden. Iedereen is welkom. Yvonne, Ellis, Anneke en Ed nemen deel. I. Financieel overzicht. Kosten zijn niet opgenomen; bijv. Presentjes voor twee MR leden. Deze zijn in december gedeclareerd. Reiskosten zijn waarschijnlijk op school gedeclareerd. Na de vergadering wordt gecontroleerd wat er in het postvak MR aanwezig is. Sponsoring shirts: zou in 2013 worden geboekt. Dat is niet gebeurd. Dat betekent dat dit bedrag nu per 2014 wordt afgeboekt (999,- ). De offerte hiervoor is niet gezien en dus ook niet formeel goedgekeurd. Daarbij komt, dat het bedrag tweemaal zo hoog is dan vooraf gereserveerd. Afspraak met directeur: de shirts worden afgeboekt van MR budget Als er een tekort in dit jaar ontstaat voor de MR dan wordt dit bespreekbaar gemaakt met de directeur. Afspraak MR: kosten, incl. reiskosten worden daadwerkelijk geboekt op de MR. Agenderen voor volgende keer: begroting voor Formeel deel Opening en verslag - strategisch beleidsplan (o2a5) is besproken. Ellis past de naamgeving aan in de notulen van de vorige keer. Geen relevante terugkoppeling nav de bespreking. - trudy ipv trudi op pag. 3 - het etentje kan uit het verslag op pag. 4 Actie Ellis: past aan, slaat op in pdf, mailt Anneke. 2. Ouderkamer: vaststellen Inhoudelijk geen aanpassingen; echter, te veel 'jullie als ouder'. Angela, Joke en Marga passen het aan. School OBS de Lingewaard Arkel Notulen MR vergadering 3 maart 2014 pag. 3

4 3. Sop: vragenstellend, discussie Vervolg van discussie. 4.1: leerlingen met autisme worden gescoord onder leerlingen met speciale onderwijsvragen. Gedragsproblemen kunnen ook zonder diagnose voorkomen maar is niet zichtbaar in dit overzicht. 4.4: diversiteit. Wat betekent de lijn op 1? Dat de klas door 1 leerkracht kan worden bemand. En hoe scoort BSL ten opzichte van de andere scholen? Dit is niet inzichtelijk. De diversiteit wordt ook gebaseerd op het aantal leerlingen. 9.2: is er een plan om verbeteringen door te voeren bij lagere scores? Het is mogelijk dat er laag is gescoord danwel dat niet alle vraagstellingen op dezelfde manier zijn geïnterpreteerd. Volgend jaar volgt er een uitleg. Zo ontstaat er een eenduidiger beeld. De dertien peilers van inclusief onderwijs zijn de aandachtspunten; daar zijn prioriteiten aan gegeven. Acceptatie, scholing en geen doorverwijzing aan het speciaal onderwijs zijn essentiële peilers voor een inclusieve school. Een uitleg bij dit document is van belang voor het begrijpen van de uitkomsten. 4. Jaarplanning Reeds gedaan in het informele deel van de vergadering. Anneke past aan. 5. Meerjarenbegroting/formatie Korte uitleg van de directeur: 2013 werd afgesloten met een tekort van eur. Overschrijding op leermiddelen. Herfstakkoord 2013: heeft de school eur eenmalig opgeleverd. Er zijn 7 leerlingen minder ( ). Uiteindelijk dus nog een tekort. Komend schooljaar moeten er twee dagen worden ingeleverd om de begroting kloppend te krijgen. Er hoeft door een aantal maatregelen geen mobiliteit georganiseerd te worden. Volgend jaar blijft het leerlingaantal gelijk; de twee jaren erna is er een krimp te verwachten. Binnen o2a5 zijn een aantal scholen die onder de gemeentelijke opheffingsnorm zitten (tussen de 60 en 70). Er wordt bijv. onderzocht of scholen kunnen worden geclusterd. Oriëntatie op bijv. Slim fit scholen (met minder leerkrachten). Rapport over krimpscholen wordt rondgestd door Joke. 6. Meldcode kindermishandeling Werkwijze is door de leerkrachten vastgesteld als werkbaar. Voorstel van Yvonne: er moeten min. twee personen zijn die de melding doen (nooit de eigen leerkracht zelfstandig wanneer zij ook een IBer is). Bij stap 3 wordt toegevoegd dat er wordt afgesloten wanneer het vermoeden tot mis- handeling is weggenomen. 7. Verhoging ouderbijdrage overblijf Het bedrag van 2,75 zou eerder zijn vastgesteld, maar wordt nu versneld ingevoerd. Het is de vraag wanneer het is vastgelegd, want het bedrag is bij de ouders in de MR niet bekend. - Er worden oneigenlijke argumenten gebruikt in de brief. - Waaruit blijkt de kwaliteitsverbetering? Erik zal verhelderende vragen stellen bij deze brief. De MR stemt niet in met deze brief met gemelde verhoging. Agendapunten vergadering Onderwerp Informeel A Opening B Jaarplanning C Vervolg ouderbijdrage TSO D Begroting E F Voorbereiding door School OBS de Lingewaard Arkel Notulen MR vergadering 3 maart 2014 pag. 4

5 G Formeel 1 Opening School OBS de Lingewaard Arkel Notulen MR vergadering 3 maart 2014 pag. 5

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie

Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie Illustraties: Susi Bikle Regeldrukagenda gaat strijd aan met bureaucratie Iedereen is het erover eens: er moet een einde komen aan de overbodige papieren rompslomp in het onderwijs. Werkgevers, werknemers

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie