NIBE-SVV, februari Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

2 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden. 1b. Wat kan het gevolg voor de verzekerde zijn van het NIET tijdig melden? 2. Wanneer is de Overeenkomst Samenloop van toepassing? 3. De familie Maassen woont in een stenen woonhuis met rieten dak. Voor dit huis hebben zij een extra uitgebreide gevarenverzekering voor gebouwen lopen met opname van de indexclausule. Het woonhuis is verzekerd voor EUR ,-. De index is voor het laatst toegepast op 1 januari Als gevolg van een vuurpijl brandt in de nacht van 31 december 2011 op 1 januari 2012 het gehele woonhuis tot de grond toe af. Pogingen het woonhuis te redden hebben helaas GEEN resultaat. De hiermee gepaard gaande kosten zijn door de expert vastgesteld op EUR ,-. De opruimingskosten zijn vastgesteld op EUR ,-. De expertisekosten bedragen EUR 8.330,- voor de expert van de verzekeraars en EUR 7.140,- (inclusief btw) voor de expert van de verzekerde. De expert vermeldt verder in zijn rapport dat de indexpercentages voor 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 5%, 8% en 4% bedroegen. De werkelijke waarde van het woonhuis wordt door de expert vastgesteld op EUR ,-. Welke bedragen worden door de verzekeraar vergoed? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 4. Een snackbar heeft zijn inventaris op uitgebreide voorwaarden verzekerd volgens de NBUG 2006 voor een bedrag van EUR ,-. Op 31 oktober 2011 gaat de snackbar door een brand geheel verloren. De schade wordt door de expert vastgesteld op EUR ,- nieuwwaarde en EUR ,- vervangingswaarde. De verzekerde wil de schadepenningen gebruiken om een bloemenzaak te beginnen. Heeft de beslissing van de verzekerde gevolgen voor de schade-uitkering? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

3 5. Op 15 augustus wordt er ingebroken en vervolgens brand gesticht. Na deze schade ontvangt de verzekerde een opzegging van de verzekeraar van polis A per 1 januari. Per 1 januari sluit verzekerde een nieuwe polis bij verzekeraar B. Op nieuwjaarsochtend ontstaat schade aan de telefooncentrale en computers door inductie als gevolg van bliksemontlading. De schade wordt vastgesteld op EUR ,-. Polisgegevens Polis A: Verzekerde som EUR ,- voor opstal en inhoud op basis van de NBB Er zijn GEEN aanvullende clausules opgenomen. Polis B: Verzekerde som EUR ,- voor opstal en inhoud op basis van de NBUG Er zijn GEEN aanvullende clausules opgenomen. Uit de respectievelijke expertiserapporten blijkt het volgende: Schade aan de loods: Braakschade aan de deur EUR 1.500,- Brandschade EUR ,- Schade door inductie: Schade aan de telefooncentrale EUR 7.500,- Schade aan computer EUR ,- Welke verzekeraar zal hoeveel uitkeren aan de drukkerij? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. 6a. Verzekerde heeft twee verzekeringen gesloten. Polis A verzekerd bedrag EUR ,- (er geldt een eigen risico van EUR 250,-) Polis B verzekerd bedrag EUR ,- De werkelijke waarde is EUR ,-. Na een op beide polissen gedekte schade wordt door de expert vastgesteld dat de schade EUR ,- bedraagt. De verzekerde meldt de schade bij verzekeraar A. Moet verzekeraar A direct tot uitkering overgaan? Motiveer uw antwoord. 6b. Welke bedragen ontvangt verzekerde van verzekeraars A en B? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. 6c. Welk bedrag kan verzekeraar A terugvorderen op verzekeraar B? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. 7. Hoe stelt een verzekeraar zijn rechten veilig na het betalen van een inbraakschade? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

4 8. Voor grote bedrijfsmatige risico s is de koelhuisschadeclausule ontwikkeld. Onder andere schade als direct gevolg van overstroming is uitgesloten. Noem twee specifieke uitsluitingen (dus GEEN catastroferisico s) die zijn opgenomen in de koelhuisschadeclausule. 9. Als gevolg van het tillen van een te zware last valt een kraan om en komt op een fietsenstalling terecht. De kraan en de fietsenstalling zijn beide verzekerd onder dezelfde NBUG 2006-polis. Het eigen risico bedraagt EUR 2.500,- per gebeurtenis. De schade bedraagt: - schade aan de kraan EUR ,-; - schade aan de fietsenstalling EUR 5.000,-. Welk bedrag zal de verzekeraar uitkeren? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 10a. Eigenaar van een fabriekshal heeft een Extra uitgebreide gevarenverzekering voor gebouwen gesloten. De verzekerde som bedraagt EUR ,-. Het eigen risico bedraagt EUR 1.000,-. De indexclausule is NIET van toepassing. Tijdens laswerkzaamheden gaat de huurder onvoorzichtig te werk en er ontstaat een brand die een groot gedeelte van de hal in de as legt. De ingeschakelde expert rapporteert het volgende: De werkelijke waarde is EUR ,-. Schade aan de opstal gebaseerd op herbouwwaarde bedraagt EUR ,-. Op basis van verkoopwaarde bedraagt de schade EUR ,-. Om een bouwvergunning voor het herstel te krijgen, eist de gemeente dat er een brandmuur wordt geplaatst. Tevens moeten brandluiken worden aangebracht. Hierdoor kan verzekerde pas na acht maanden met herstel beginnen. Welk bedrag zal de verzekeraar direct na ontvangst van de rapportage aan verzekerde uitkeren? Stel dat de uitkering niet het gehele schadebedrag is, wanneer en onder welke voorwaarde betaalt de verzekeraar welk bedrag aanvullend? Motiveer uw antwoord. 10b. Verzekerde overweegt door alle vertraging om op een andere locatie te gaan herbouwen. Heeft dit consequenties voor de te ontvangen uitkering? Motiveer uw antwoord. 10c. De totale kosten voor de brandmuur en de brandluiken bedragen EUR ,-. De opruimingskosten bedragen EUR ,-. De bereddingskosten bedragen EUR ,-. Geef per onderdeel aan of en zo ja, welk bedrag, de verzekeraar zal uitkeren. Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

5 10d. De verzekeraar ontvangt het schaderapport op 15 maart maar hij betaalt vanwege achterstanden pas circa 6 weken later op 29 april. Vanaf welke datum heeft de verzekerde recht op wettelijke rente? Motiveer uw antwoord. Een exacte berekening van het wettelijke rente bedrag hoeft u NIET te geven. 11a. De beursvoorwaarden regelen dat dat verzekerde bij een schade de mogelijkheid heeft om een contra-expert te benoemen. Noem twee -en niet meer dan twee- voordelen van deze regeling. 11b. Noem twee -en NIET meer dan twee- nadelen van deze regeling. 12. Het kan wel eens voorkomen dat een schade op basis van transactie wordt afgewikkeld. In welke 2 situaties wordt hiervoor gekozen? 13. Geolux B.V. heeft zijn bedrijfsgebouw tegen brand-, vliegtuig- en stormschade verzekerd voor een bedrag van EUR ,-, als vorkbedrag van EUR ,- volle waarde. Voor opruimingskosten is een bedrag van EUR ,- verzekerd. Door een brand gaat het gebouw grotendeels verloren. De expert stelt de waarde voor de brand vast op EUR ,- en de waarde na de brand op EUR ,-. In verband met de aanwezigheid van asbest stelt de expert de opruimingskosten vast op EUR ,-. Welk bedrag zal de verzekeraar vergoeden? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 14. Frits heeft op 1 augustus 2012 een extra uitgebreide gevarenverzekering voor inboedels gesloten. Op 15 november 2012 meldt hij bij zijn verzekeraar een inbraakschade. De achterdeur is geforceerd en verschillende zaken zijn gestolen. De schade bedraagt volgens Frits ca. EUR 5.000,-. De verzekeraar schakelt een expert in. Tijdens zijn bezoek op 17 november 2012 ontdekt de expert dat er sprake is van het niet nakomen van de mededelingsplicht. Op 1 februari 2013 rapporteert de expert zijn bevindingen aan de verzekeraar. Welke consequenties heeft de verzwijging voor de schadevergoeding aan verzekerde? Motiveer uw antwoord. 15 Noem drie -en NIET meer dan drie- gevallen waarin het wettelijke regresrecht onverkort van kracht is. NIBE-SVV, februari

6 16a. Een stichting heeft haar inventaris via een registermakelaar in co-assurantie verzekerd op uitgebreide voorwaarden van de NBUG 2006, met een aanvullende dekking van 20% over de schade-uitkering. Er is een eigen risico van toepassing van EUR 5.000,- per schadegeval. Door een gesprongen leiding ontstaat waterschade aan de inventaris en goederen. Zowel de verzekeraars als de verzekerde benoemen een expert. De schade aan de inventaris wordt vastgesteld op EUR ,-. De opruimingskosten bedragen EUR ,-. De verzekerde som is voldoende. De expert van de verzekeraars dient een nota in van EUR 3.570,-, inclusief btw. De expert van de verzekerde declareert EUR 2.975,- inclusief btw. De makelaar regelt de schade en berekent afmakingscourtage over het schadebedrag. Stel de schadeberekening op. Geef uw berekening. 16b. Noem drie -en NIET meer dan drie- punten die op de schaderekening moeten worden vermeld. 17. Geef bij onderstaande artikelen uit het Burgerlijk Wetboek aan of sprake is van dwingend of regelend recht: Artikel 7:936 BW. Artikel 7:953 BW. Artikel 7:956 BW. 18. In het bewijsrecht zijn er twee uitzonderingen mogelijk op de hoofdregel wie stelt, bewijst. Op grond waarvan zijn die uitzonderingen mogelijk? NIBE-SVV, februari

7 19. Een fabrikant van kunststofartikelen heeft haar eigendommen verzekerd op een NBUG polis. Er is een eigen risico van EUR ,- per gebeurtenis van toepassing. Er zijn GEEN bijzondere voorwaarden opgenomen in de polis. Op 28 februari 2012 breekt brand uit in de productiehal. De productiehal en het magazijn lopen grote schade op. De machines en de goederen die zich in de productiehal bevinden raken eveneens zwaar beschadigd. Op 1 februari 2012 is een oude verwerkingsmachine met een getaxeerde waarde van EUR ,- afgevoerd. Een nieuwe machine is wel besteld maar nog NIET geleverd. De overige nog aanwezige zaken zijn juist getaxeerd. Verzekerde Sommen Verschil in werkelijke waarde voor en na Werkelijke waarde expertiserapport Productiehal getaxeerd op maart 2008 à 2 Magazijn getaxeerd op januari 2009 à 3 Bedrijfsuitrusting/inventaris getaxeerd op 1 januari 2012 à 2,5 Bedrijfsuitrusting/inventaris ongetaxeerd à 2,5 Bedrijfsuitrusting/inventaris getaxeerd en ongetaxeerd samen Goederen à 1,75 Opruimingskosten , Welk bedrag vergoedt de verzekeraar voor de fabriek? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

8 NIBE-SVV, februari

9 CORRECTIEMODEL 1a. 2 punten (2 x 1 punt) Let op: twee gevraagd!. - De grootte van de schade kan daardoor in negatieve zin worden beïnvloed; - het niet tijdig melden kan van negatieve invloed zijn op de controleerbaarheid van de grootte van de schade; - het niet tijdig melden kan van negatieve invloed zijn op de controleerbaarheid van de schadeoorzaak. 1b. Het gevolg kan zijn dat de verzekerde de daardoor ontstane schade of vermeerdering van schade niet vergoed krijgt. (1 punt) 2. In de gevallen dat er bij schade sprake is van samenloop tussen een brand- of uitgebreide gevarenverzekering voor inboedels/inventarissen en een met name genoemde speciale verzekering. (1 punt) En beide verzekeraars zijn aangesloten. (1 punt) 3. Er is sprake van onderverzekering. (1 punt) Het verzekerde bedrag mag nog met de indexpercentages van 2009, 2010 en 2011 worden verhoogd. EUR ,05 1,08 1,04 = EUR ,-. Er is nog steeds sprake van onderverzekering. (1 punt) Uitkering: (1 punt) Woonhuis: EUR ,-/EUR ,- EUR ,- EUR ,- Bereddingskosten: EUR ,-/EUR ,- EUR ,- EUR ,59 (Correctievoorschrift: Als beide bedragen juist zijn zonder dat vermeld is dat er sprake is van onderverzekering toch 3 punten). Expert verzekeraars: EUR 8.330,- Expert verzekerde: EUR 7.140,- (Correctievoorschrift: Beide goed is 1 punt)! Opruimingskosten, (1 punt) EUR ,- Correctievoorschrit: Doorwerkfouten niet aanrekenen! 4. Ja. (0 punten) Volgens de voorwaarden wordt de vervangingswaarde aangehouden als niet tot voortzetting van het bedrijf en herinvestering wordt overgegaan. (2 punten) De verzekerde gaat niet over tot voortzetting van zijn bedrijf, een snackbar. (2 punten) De verzekeraar zal EUR ,- vergoeden. (1 punt) NIBE-SVV, februari

10 5. De brandschade aan de loods wordt betaald door polis A. De braakschade is niet verzekerd, verzekerde ontvangt EUR ,-. (2 punten) De inductieschade als gevolg van bliksemontlading is gedekt onder de NBB De schade ad EUR ,- wordt volledig betaald door polis A. (2 punten) De schade van nieuwjaarsochtend valt nog onder polis A. Die dekking eindigt om uur s middags op 1 januari.(2 punten) 6a. Verzekeraar A mag de uitkering opschorten totdat de verzekerde de andere verzekering heeft genoemd. (1 punt). 6b. Op basis van onderverzekering en het eigen risico zal verzekeraar A uitkeren: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR = EUR 8.333,- EUR 8.333,- -/- EUR 250,- = EUR 8.083,- (1 punt) Verzekeraar B vergoedt maximaal: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR ,- = EUR ,- Verzekerde heeft dan nog een bedrag van EUR 6.917,- niet vergoed gekregen. Dat wordt dus uitgekeerd door verzekeraar B. (1 punt) Correctievoorschrift: Ook goed rekenen A keert uit (EUR ,-/EUR ,-) * EUR = 8.194,- (1 punt) B keert uit: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR ,- =10.000,- maar omdat verzekeraar A al EUR 8.194,- heeft betaald, is zijn uitkering beperkt tot EUR 6.806,- ( 1 punt) 6c. Verzekeraar B kan worden aangesproken voor: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR = EUR ,- (0 punten) Verzekeraar A moet betalen: (1 punt) (8.083/18.083) * = EUR 6.704,92 Verzekeraar B moet betalen: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR ,- = EUR 8.295,08 Verzekeraar A heeft dus een vordering op verzekeraar B van: (1 punt) EUR 8.083,- -/- EUR 6.704,92 = EUR 1.378,08 Ook goed is: Verzekeraar B kan worden aangesproken voor EUR ,-/EUR ,-) * EUR ,- = EUR 9.833,- in de schade die op beide polissen is gedekt (en EUR 250,- die alleen bij B is gedekt). A is aangesproken voor EUR 8.194,-. A moet betalen 8.194/ * ,-= EUR 6.704,-. B moet betalen 9.833/ * ,-= EUR 8.046,- A heeft dus een vordering op B van EUR 8.194,- -/ = EUR De verzekeraar laat de verzekerde bij betaling van de schade een akte van cessie tekenen. (Ook goed is: overdrachtsakte of eigendomsoverdracht). (2 punten) Door de akte van cessie draagt de verzekerde het eigendomsrecht over en krijgt de verzekeraar het recht op revindicatie. 8. Gebrek aan brandstof of werkkracht. (1 punt) Niet of niet naar behoren functioneren van de afleesapparatuur. (1 punt) 'Foutieve bediening van de apparatuur' mag in plaats van 'niet of niet naar behoren functioneren van de afleesapparatuur' ook goed gerekend worden. 'Uitstromen van koelmiddel' mag ook worden goed gerekend. NIBE-SVV, februari

11 9. Het tillen van een te zware last is geen gedekt evenement onder de NBUG 2006, de schade aan de kraan zelf zal hierdoor niet worden vergoed. (2 punten) Ook goed is: Gedekt is schade veroorzaakt door het omvallen van kranen, maar expliciet uitgesloten is schade aan of verlies van de kraan. De schade die ontstaat aan de fietsenstalling als direct gevolg van het omvallen van de kraan is wel gedekt. (2 punten) Vergoed zal worden: EUR 5.000,- -/- EUR 2.500,- = EUR 2.500,-. 10a. Verzekerde ontvangt eerst schadevergoeding op basis van verkoopwaarde: EUR ,- (1 punt) Pas nadat verzekerde voldoende heeft aangetoond dat tot herstel of herbouw is overgegaan, wordt het restant van EUR ,- betaald. (1 punt) 10b. Ja, (0 punten Vergoeding vindt alleen plaats op basis van herbouwwaarde indien de verzekerde op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming (binnen drie jaar) tot herbouw overgaat. In geval van herbouw op een andere lokatie vindt vergoeding plaats op basis van verkoopwaarde. (2 punten) 10c. Brandmuur en brandluiken zijn kosten gemaakt op last van de overheid, deze kosten worden boven de verzekerde som tot maximaal 10% van de verzekerde som vergoed. Maximale vergoeding EUR ,-. (10% van EUR ,-). (1 punt) Opruimingskosten worden vergoed boven de verzekerde som met een maximum van 10% van de verzekerde som. Maximale vergoeding EUR ,-. (10% van EUR ,-). (1 punt) Bereddingskosten worden zonder maximum boven de verzekerde som vergoed. (1 punt) 10d. De verzekeraar kan voor wettelijke rente worden aangesproken vanaf 1 maand na de dag dat de verzekeraar alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf 16 april. (2 punten) 11a. 2 punten (2 x 1 punt) Let op: twee gevraagd! Voordelen: - verzekerde wordt maximaal bijgestaan door een expert voor wat betreft de schadeomvang; - de contra-expert kent de weg in het expertisecircuit en kan zodoende beter anticiperen op de vragen van de expert van verzekeraars; - de contra-expert kan adviseren over snelle reparatiemethoden, hij heeft ervaring met het beoordelen van schades; - de contra-expert fungeert als deskundige gesprekspartner t.o.v. de experts van verzekeraars. NIBE-SVV, februari

12 11b. Let op: twee gevraagd! Nadelen: - de kosten komen voor rekening van de verzekeraar tot maximaal het bedrag van de eigen expert; - de schadeafwikkeling kan langer duren; - de extra kosten hebben uiteindelijk een negatieve invloed op de schadestatistiek. 12. Als er door gebrek aan gegevens of door onvoldoende inzicht in de situatie vóór het evenement het schadebedrag niet precies is vast te stellen. (1 punt) (Noot voor correctoren: 1 punt, mag in eigen woorden. Onvoldoende inzicht ontstaat door gebrek aan gegevens). Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de grootte van de schade en wel bereid zijn -alle facetten van de schade mee wegende- een bedrag af te spreken als ware dat de schade. (1 punt) 13. Gebouw: Uitkering: / (EUR EUR ) = EUR ,-. Aangezien het vorkbedrag hoger is zal EUR ,- worden uitgekeerd. (2 punten) Opruimingskosten zijn op premier- risque basis verzekerd. (1 punt) Maximale uitkering EUR , Geen, de schade zal worden vergoed. (0 punten) Ontdekking van een verzwijging door de experts geldt als ontdekking door de verzekeraar zelf. (1 punt) Vanaf het ontdekken van de verzwijging heeft de verzekeraar maar twee maanden de tijd om daar voor de verzekerde consequenties aan te verbinden. Die periode is op 1 februari 2013 al verstreken. (2 punten) punten (3 x 1 punt) Let op: drie gevraagd! - Bij aanrijdings- en aanvaringsschade of schade veroorzaakt door luchtvaartuigen. - Tegen veroorzakers van de ontstane schade die in verband met die schade wegens misdrijf door een gerechtelijke uitspraak zijn veroordeeld. Het vonnis van deze uitspraak moet in kracht van gewijsde zijn gegaan (definitief zijn). - Tegen die personen die opzettelijk de schade veroorzaakt hebben of met wiens goedvinden de schade is veroorzaakt. - In geval van schade waarvoor de Nederlandse Staat of buitenlandse overheden aansprakelijk zijn. NIBE-SVV, februari

13 16a. Inventaris EUR ,- Eigen risico EUR 5.000,- -/- EUR ,- Aanvullende dekking EUR ,- + (2 punten) EUR ,- Opruimingskosten EUR 840,- (2 punten) Expert verzekeraars EUR 3.570,- Expert verzekerde EUR 2.975,- + (2 punten) Totaal EUR ,- 16b. 2 punten (1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten) Let op: drie gevraagd! - Het schadenummer; - de datum waarop de schade is ontstaan; - de naam van de verzekerde; - de verzekerde interest; - de locatie; - het verzekerde bedrag; - de condities; - VNAB-nummer; - v erdeling verzekeraars; - schadebedrag punten (3 x 1 punt) - dwingend - regelend - regelend 18. Op grond van de wet; (1 punt) Op grond van de redelijkheid en billijkheid. (1 punt) Ook goed: op beslissing van de rechter. NIBE-SVV, februari

14 19. - Het magazijn is te hoog getaxeerd, er moet worden gerectificeerd (1 punt) ,-/ ,- x ,- (waarde na) = EUR ,- (1 punt) de schade wordt dan EUR ,- -/- EUR ,- = EUR ,- (1 punt) - de goederen zijn onderverzekerd (1 punt) - de taxatie van de bedrijfsuitrusting/inventaris is nog geldig, het bedrag van de afgevoerde machine ad EUR ,- mag worden meegenomen in een verbrugging (1 punt) - het getaxeerd deel is nu EUR ,-, het ongetaxeerde deel van de bedrijfsuitrusting/inventaris bedraagt EUR ,-, de werkelijke waarde is EUR ,- (1 punt) - de overwaarde EUR ,- mag worden meegenomen in de verbrugging totaal te veel verzekerd voor bedrijfsuitrusting/inventaris EUR ,- + EUR ,- = ,- (1 punt) - te veel betaalde premie (EUR ,- + EUR ,-) x 2,5 %o = EUR 2.250,- (1 punt) - te weinig betaalde premie EUR ,- -/- EUR ,- = EUR ,- x 1,75 %o = EUR 875,- (beide bedragen goed 1 punt) (1 punt) - de onderverzekering kan geheel worden opgeheven (1 punt) - de opruimingskosten zijn niet gelimiteerd en worden boven de verzekerde bedragen vergoed, dus EUR ,- (1 punt) De totale vergoeding bedraagt: EUR Productiehal ,- Magazijn ,- Bedrijfsuitrusting/inventaris ,- Goederen ,- Opruimingskosten , ,- (1 punt) Eigen risico ,- (1 punt) ,- NIBE-SVV, februari

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand 1a. Wat is bij een opstal(gebouwen)verzekering het gevaarsobject en wat is het verzekerd belang? 1b. Wat is bij een bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

Neerlandse overstromingsverzekering voor huurders

Neerlandse overstromingsverzekering voor huurders Neerlandse overstromingsverzekering voor huurders versie 1.6 (NL) Page 1 of 19 Verzekerd risico: Overstroming Bedankt voor uw keuze voor Neerlandse. U heeft gekozen voor de Neerlandse overstromingsverzekering.

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 D INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Polisvoorwaarden OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Polisvoorwaarden OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering AW2014 Toelichting Polisvoorwaarden OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering is een woonpakket met belangrijke

Nadere informatie

het verzekeringsproces

het verzekeringsproces 2 Het verzekeringsproces In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp het verzekeringsp r o c e s. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: d e p a r t i j e n d i e b e

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING WAARDERINGSGRONDSLAGEN. 1 Premiebetaling 2 Premierestitutie WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.58 C INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken MODEL BE 03.2.58 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Woonhuis verzekering (FWWH1101)

Woonhuis verzekering (FWWH1101) Woonhuis verzekering (FWWH1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3017

Bijzondere Voorwaarden nr. 3017 Recreatie- of 2 e woningverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3017 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij of zij 3 2 Wat verwachten wij van u? 3

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3014 S 42467 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij of zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

Woonhuis verzekering Kies en sluit (FNWH1101KK)

Woonhuis verzekering Kies en sluit (FNWH1101KK) Woonhuis verzekering Kies en sluit (FNWH1101KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsgebouwen Brand Versie 2015

Aanvullende voorwaarden Agrarische Bedrijfsgebouwen Brand Versie 2015 Artikel 1. Artikel 2. Begripsomschrijvingen Verzekerd belang Artikel 3. Dekking 3.1 Gedekte gebeurtenissen 3.2 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis) Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuisverzekering Uitgebreid-Maxi-Plus 2006

Aanvullende voorwaarden Woonhuisverzekering Uitgebreid-Maxi-Plus 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Dekking 2.1 Gedekte gebeurtenissen 2.2 Eigen risico storm 2.3 Bijzondere vergoedingen (alleen van toepassing als gevolg van een gedekte gebeurtenis)

Nadere informatie

Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015

Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015 Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015 NIBE-SVV, mei 2015 1. Wat is een volmacht in juridische zin? Een overeenkomst a. waarbij de gevolmachtigde namens de volmachtgever overeenkomsten

Nadere informatie

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro)

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 * Uitsluitingen 11 * Verplichtingen van verzekerde bij

Nadere informatie

Voorwaarden Thomas Totaal Pakket

Voorwaarden Thomas Totaal Pakket Voorwaarden Thomas Totaal Pakket Woonhuisverzekering 03 301 15-02 WV In deze voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering

Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering POLISVOORWAARDEN Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL B 03.2.41 G INHOUD Algemene voorwaarden Pagina Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering Artikel 1

Nadere informatie

Brandverzekering voor zaken

Brandverzekering voor zaken Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor zaken Polisvoorwaarden Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 Uitsluitingen

Nadere informatie

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel

Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Brandverzekering voor woonhuis en inboedel Polisvoorwaarden Polismantel B.R.P.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

studenten www.studentencollectief.nl

studenten www.studentencollectief.nl Algemene Voorwaarden Brandverzekeringen Model P-BRA(01.09.97) studenten www.studentencollectief.nl Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de verzekering Art. 3 Vaststelling van het

Nadere informatie

De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket

De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket V O O R W A A R D E N V I P P O L I S De VLIEG Innovatief Polis het complete verzekeringenpakket Voorwaarden VIP-polis Oktober 2010 Inhoud Dit boekje bevat alle polisvoorwaarden van het VIP Woon- Pakket.

Nadere informatie

Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering BV 03.2.86 B

Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering BV 03.2.86 B polisvoorwaarden Prominent Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.86 B Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Prominent

Nadere informatie

Artikel 6: Wat is verder nog voor u van belang? p. 9 6.1 Algemeen p. 9 6.2 Wijzigingen p. 10

Artikel 6: Wat is verder nog voor u van belang? p. 9 6.1 Algemeen p. 9 6.2 Wijzigingen p. 10 Aanvullende voorwaarden All In Plus Woonhuis 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Woonhuisverzekering p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Schade door een onverwachte gebeurtenis

Nadere informatie

polismantel 1018 BRANDVERZEKERING 06-08

polismantel 1018 BRANDVERZEKERING 06-08 polismantel 1018 BRANDVERZEKERING 06-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene, met wie de verzekering

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering De Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Dit boekje bevat de polisvoorwaarden die betrekking hebben op de Huiseigenaren-

Nadere informatie

Perfect-Extra woonhuisverzekering

Perfect-Extra woonhuisverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra woonhuisverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.W.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.58 A Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijving Omschrijving

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INVENTARIS BUSINESS QUEENS 2009

POLISVOORWAARDEN INVENTARIS BUSINESS QUEENS 2009 POLISVOORWAARDEN INVENTARIS BUSINESS QUEENS 2009 A. WAT IS VERZEKERD 1 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd? 2 Wanneer zijn inventaris en goederen buiten een bedrijfsruimte verzekerd? B. WAT IS EXTRA VERZEKERD

Nadere informatie