NIBE-SVV, februari Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling bij brandverzekering

2 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden. 1b. Wat kan het gevolg voor de verzekerde zijn van het NIET tijdig melden? 2. Wanneer is de Overeenkomst Samenloop van toepassing? 3. De familie Maassen woont in een stenen woonhuis met rieten dak. Voor dit huis hebben zij een extra uitgebreide gevarenverzekering voor gebouwen lopen met opname van de indexclausule. Het woonhuis is verzekerd voor EUR ,-. De index is voor het laatst toegepast op 1 januari Als gevolg van een vuurpijl brandt in de nacht van 31 december 2011 op 1 januari 2012 het gehele woonhuis tot de grond toe af. Pogingen het woonhuis te redden hebben helaas GEEN resultaat. De hiermee gepaard gaande kosten zijn door de expert vastgesteld op EUR ,-. De opruimingskosten zijn vastgesteld op EUR ,-. De expertisekosten bedragen EUR 8.330,- voor de expert van de verzekeraars en EUR 7.140,- (inclusief btw) voor de expert van de verzekerde. De expert vermeldt verder in zijn rapport dat de indexpercentages voor 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 5%, 8% en 4% bedroegen. De werkelijke waarde van het woonhuis wordt door de expert vastgesteld op EUR ,-. Welke bedragen worden door de verzekeraar vergoed? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 4. Een snackbar heeft zijn inventaris op uitgebreide voorwaarden verzekerd volgens de NBUG 2006 voor een bedrag van EUR ,-. Op 31 oktober 2011 gaat de snackbar door een brand geheel verloren. De schade wordt door de expert vastgesteld op EUR ,- nieuwwaarde en EUR ,- vervangingswaarde. De verzekerde wil de schadepenningen gebruiken om een bloemenzaak te beginnen. Heeft de beslissing van de verzekerde gevolgen voor de schade-uitkering? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

3 5. Op 15 augustus wordt er ingebroken en vervolgens brand gesticht. Na deze schade ontvangt de verzekerde een opzegging van de verzekeraar van polis A per 1 januari. Per 1 januari sluit verzekerde een nieuwe polis bij verzekeraar B. Op nieuwjaarsochtend ontstaat schade aan de telefooncentrale en computers door inductie als gevolg van bliksemontlading. De schade wordt vastgesteld op EUR ,-. Polisgegevens Polis A: Verzekerde som EUR ,- voor opstal en inhoud op basis van de NBB Er zijn GEEN aanvullende clausules opgenomen. Polis B: Verzekerde som EUR ,- voor opstal en inhoud op basis van de NBUG Er zijn GEEN aanvullende clausules opgenomen. Uit de respectievelijke expertiserapporten blijkt het volgende: Schade aan de loods: Braakschade aan de deur EUR 1.500,- Brandschade EUR ,- Schade door inductie: Schade aan de telefooncentrale EUR 7.500,- Schade aan computer EUR ,- Welke verzekeraar zal hoeveel uitkeren aan de drukkerij? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. 6a. Verzekerde heeft twee verzekeringen gesloten. Polis A verzekerd bedrag EUR ,- (er geldt een eigen risico van EUR 250,-) Polis B verzekerd bedrag EUR ,- De werkelijke waarde is EUR ,-. Na een op beide polissen gedekte schade wordt door de expert vastgesteld dat de schade EUR ,- bedraagt. De verzekerde meldt de schade bij verzekeraar A. Moet verzekeraar A direct tot uitkering overgaan? Motiveer uw antwoord. 6b. Welke bedragen ontvangt verzekerde van verzekeraars A en B? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. 6c. Welk bedrag kan verzekeraar A terugvorderen op verzekeraar B? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. 7. Hoe stelt een verzekeraar zijn rechten veilig na het betalen van een inbraakschade? Motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

4 8. Voor grote bedrijfsmatige risico s is de koelhuisschadeclausule ontwikkeld. Onder andere schade als direct gevolg van overstroming is uitgesloten. Noem twee specifieke uitsluitingen (dus GEEN catastroferisico s) die zijn opgenomen in de koelhuisschadeclausule. 9. Als gevolg van het tillen van een te zware last valt een kraan om en komt op een fietsenstalling terecht. De kraan en de fietsenstalling zijn beide verzekerd onder dezelfde NBUG 2006-polis. Het eigen risico bedraagt EUR 2.500,- per gebeurtenis. De schade bedraagt: - schade aan de kraan EUR ,-; - schade aan de fietsenstalling EUR 5.000,-. Welk bedrag zal de verzekeraar uitkeren? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 10a. Eigenaar van een fabriekshal heeft een Extra uitgebreide gevarenverzekering voor gebouwen gesloten. De verzekerde som bedraagt EUR ,-. Het eigen risico bedraagt EUR 1.000,-. De indexclausule is NIET van toepassing. Tijdens laswerkzaamheden gaat de huurder onvoorzichtig te werk en er ontstaat een brand die een groot gedeelte van de hal in de as legt. De ingeschakelde expert rapporteert het volgende: De werkelijke waarde is EUR ,-. Schade aan de opstal gebaseerd op herbouwwaarde bedraagt EUR ,-. Op basis van verkoopwaarde bedraagt de schade EUR ,-. Om een bouwvergunning voor het herstel te krijgen, eist de gemeente dat er een brandmuur wordt geplaatst. Tevens moeten brandluiken worden aangebracht. Hierdoor kan verzekerde pas na acht maanden met herstel beginnen. Welk bedrag zal de verzekeraar direct na ontvangst van de rapportage aan verzekerde uitkeren? Stel dat de uitkering niet het gehele schadebedrag is, wanneer en onder welke voorwaarde betaalt de verzekeraar welk bedrag aanvullend? Motiveer uw antwoord. 10b. Verzekerde overweegt door alle vertraging om op een andere locatie te gaan herbouwen. Heeft dit consequenties voor de te ontvangen uitkering? Motiveer uw antwoord. 10c. De totale kosten voor de brandmuur en de brandluiken bedragen EUR ,-. De opruimingskosten bedragen EUR ,-. De bereddingskosten bedragen EUR ,-. Geef per onderdeel aan of en zo ja, welk bedrag, de verzekeraar zal uitkeren. Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

5 10d. De verzekeraar ontvangt het schaderapport op 15 maart maar hij betaalt vanwege achterstanden pas circa 6 weken later op 29 april. Vanaf welke datum heeft de verzekerde recht op wettelijke rente? Motiveer uw antwoord. Een exacte berekening van het wettelijke rente bedrag hoeft u NIET te geven. 11a. De beursvoorwaarden regelen dat dat verzekerde bij een schade de mogelijkheid heeft om een contra-expert te benoemen. Noem twee -en niet meer dan twee- voordelen van deze regeling. 11b. Noem twee -en NIET meer dan twee- nadelen van deze regeling. 12. Het kan wel eens voorkomen dat een schade op basis van transactie wordt afgewikkeld. In welke 2 situaties wordt hiervoor gekozen? 13. Geolux B.V. heeft zijn bedrijfsgebouw tegen brand-, vliegtuig- en stormschade verzekerd voor een bedrag van EUR ,-, als vorkbedrag van EUR ,- volle waarde. Voor opruimingskosten is een bedrag van EUR ,- verzekerd. Door een brand gaat het gebouw grotendeels verloren. De expert stelt de waarde voor de brand vast op EUR ,- en de waarde na de brand op EUR ,-. In verband met de aanwezigheid van asbest stelt de expert de opruimingskosten vast op EUR ,-. Welk bedrag zal de verzekeraar vergoeden? Motiveer uw antwoord en geef uw berekening. 14. Frits heeft op 1 augustus 2012 een extra uitgebreide gevarenverzekering voor inboedels gesloten. Op 15 november 2012 meldt hij bij zijn verzekeraar een inbraakschade. De achterdeur is geforceerd en verschillende zaken zijn gestolen. De schade bedraagt volgens Frits ca. EUR 5.000,-. De verzekeraar schakelt een expert in. Tijdens zijn bezoek op 17 november 2012 ontdekt de expert dat er sprake is van het niet nakomen van de mededelingsplicht. Op 1 februari 2013 rapporteert de expert zijn bevindingen aan de verzekeraar. Welke consequenties heeft de verzwijging voor de schadevergoeding aan verzekerde? Motiveer uw antwoord. 15 Noem drie -en NIET meer dan drie- gevallen waarin het wettelijke regresrecht onverkort van kracht is. NIBE-SVV, februari

6 16a. Een stichting heeft haar inventaris via een registermakelaar in co-assurantie verzekerd op uitgebreide voorwaarden van de NBUG 2006, met een aanvullende dekking van 20% over de schade-uitkering. Er is een eigen risico van toepassing van EUR 5.000,- per schadegeval. Door een gesprongen leiding ontstaat waterschade aan de inventaris en goederen. Zowel de verzekeraars als de verzekerde benoemen een expert. De schade aan de inventaris wordt vastgesteld op EUR ,-. De opruimingskosten bedragen EUR ,-. De verzekerde som is voldoende. De expert van de verzekeraars dient een nota in van EUR 3.570,-, inclusief btw. De expert van de verzekerde declareert EUR 2.975,- inclusief btw. De makelaar regelt de schade en berekent afmakingscourtage over het schadebedrag. Stel de schadeberekening op. Geef uw berekening. 16b. Noem drie -en NIET meer dan drie- punten die op de schaderekening moeten worden vermeld. 17. Geef bij onderstaande artikelen uit het Burgerlijk Wetboek aan of sprake is van dwingend of regelend recht: Artikel 7:936 BW. Artikel 7:953 BW. Artikel 7:956 BW. 18. In het bewijsrecht zijn er twee uitzonderingen mogelijk op de hoofdregel wie stelt, bewijst. Op grond waarvan zijn die uitzonderingen mogelijk? NIBE-SVV, februari

7 19. Een fabrikant van kunststofartikelen heeft haar eigendommen verzekerd op een NBUG polis. Er is een eigen risico van EUR ,- per gebeurtenis van toepassing. Er zijn GEEN bijzondere voorwaarden opgenomen in de polis. Op 28 februari 2012 breekt brand uit in de productiehal. De productiehal en het magazijn lopen grote schade op. De machines en de goederen die zich in de productiehal bevinden raken eveneens zwaar beschadigd. Op 1 februari 2012 is een oude verwerkingsmachine met een getaxeerde waarde van EUR ,- afgevoerd. Een nieuwe machine is wel besteld maar nog NIET geleverd. De overige nog aanwezige zaken zijn juist getaxeerd. Verzekerde Sommen Verschil in werkelijke waarde voor en na Werkelijke waarde expertiserapport Productiehal getaxeerd op maart 2008 à 2 Magazijn getaxeerd op januari 2009 à 3 Bedrijfsuitrusting/inventaris getaxeerd op 1 januari 2012 à 2,5 Bedrijfsuitrusting/inventaris ongetaxeerd à 2,5 Bedrijfsuitrusting/inventaris getaxeerd en ongetaxeerd samen Goederen à 1,75 Opruimingskosten , Welk bedrag vergoedt de verzekeraar voor de fabriek? Geef uw berekening en motiveer uw antwoord. NIBE-SVV, februari

8 NIBE-SVV, februari

9 CORRECTIEMODEL 1a. 2 punten (2 x 1 punt) Let op: twee gevraagd!. - De grootte van de schade kan daardoor in negatieve zin worden beïnvloed; - het niet tijdig melden kan van negatieve invloed zijn op de controleerbaarheid van de grootte van de schade; - het niet tijdig melden kan van negatieve invloed zijn op de controleerbaarheid van de schadeoorzaak. 1b. Het gevolg kan zijn dat de verzekerde de daardoor ontstane schade of vermeerdering van schade niet vergoed krijgt. (1 punt) 2. In de gevallen dat er bij schade sprake is van samenloop tussen een brand- of uitgebreide gevarenverzekering voor inboedels/inventarissen en een met name genoemde speciale verzekering. (1 punt) En beide verzekeraars zijn aangesloten. (1 punt) 3. Er is sprake van onderverzekering. (1 punt) Het verzekerde bedrag mag nog met de indexpercentages van 2009, 2010 en 2011 worden verhoogd. EUR ,05 1,08 1,04 = EUR ,-. Er is nog steeds sprake van onderverzekering. (1 punt) Uitkering: (1 punt) Woonhuis: EUR ,-/EUR ,- EUR ,- EUR ,- Bereddingskosten: EUR ,-/EUR ,- EUR ,- EUR ,59 (Correctievoorschrift: Als beide bedragen juist zijn zonder dat vermeld is dat er sprake is van onderverzekering toch 3 punten). Expert verzekeraars: EUR 8.330,- Expert verzekerde: EUR 7.140,- (Correctievoorschrift: Beide goed is 1 punt)! Opruimingskosten, (1 punt) EUR ,- Correctievoorschrit: Doorwerkfouten niet aanrekenen! 4. Ja. (0 punten) Volgens de voorwaarden wordt de vervangingswaarde aangehouden als niet tot voortzetting van het bedrijf en herinvestering wordt overgegaan. (2 punten) De verzekerde gaat niet over tot voortzetting van zijn bedrijf, een snackbar. (2 punten) De verzekeraar zal EUR ,- vergoeden. (1 punt) NIBE-SVV, februari

10 5. De brandschade aan de loods wordt betaald door polis A. De braakschade is niet verzekerd, verzekerde ontvangt EUR ,-. (2 punten) De inductieschade als gevolg van bliksemontlading is gedekt onder de NBB De schade ad EUR ,- wordt volledig betaald door polis A. (2 punten) De schade van nieuwjaarsochtend valt nog onder polis A. Die dekking eindigt om uur s middags op 1 januari.(2 punten) 6a. Verzekeraar A mag de uitkering opschorten totdat de verzekerde de andere verzekering heeft genoemd. (1 punt). 6b. Op basis van onderverzekering en het eigen risico zal verzekeraar A uitkeren: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR = EUR 8.333,- EUR 8.333,- -/- EUR 250,- = EUR 8.083,- (1 punt) Verzekeraar B vergoedt maximaal: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR ,- = EUR ,- Verzekerde heeft dan nog een bedrag van EUR 6.917,- niet vergoed gekregen. Dat wordt dus uitgekeerd door verzekeraar B. (1 punt) Correctievoorschrift: Ook goed rekenen A keert uit (EUR ,-/EUR ,-) * EUR = 8.194,- (1 punt) B keert uit: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR ,- =10.000,- maar omdat verzekeraar A al EUR 8.194,- heeft betaald, is zijn uitkering beperkt tot EUR 6.806,- ( 1 punt) 6c. Verzekeraar B kan worden aangesproken voor: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR = EUR ,- (0 punten) Verzekeraar A moet betalen: (1 punt) (8.083/18.083) * = EUR 6.704,92 Verzekeraar B moet betalen: (EUR ,-/EUR ,-) * EUR ,- = EUR 8.295,08 Verzekeraar A heeft dus een vordering op verzekeraar B van: (1 punt) EUR 8.083,- -/- EUR 6.704,92 = EUR 1.378,08 Ook goed is: Verzekeraar B kan worden aangesproken voor EUR ,-/EUR ,-) * EUR ,- = EUR 9.833,- in de schade die op beide polissen is gedekt (en EUR 250,- die alleen bij B is gedekt). A is aangesproken voor EUR 8.194,-. A moet betalen 8.194/ * ,-= EUR 6.704,-. B moet betalen 9.833/ * ,-= EUR 8.046,- A heeft dus een vordering op B van EUR 8.194,- -/ = EUR De verzekeraar laat de verzekerde bij betaling van de schade een akte van cessie tekenen. (Ook goed is: overdrachtsakte of eigendomsoverdracht). (2 punten) Door de akte van cessie draagt de verzekerde het eigendomsrecht over en krijgt de verzekeraar het recht op revindicatie. 8. Gebrek aan brandstof of werkkracht. (1 punt) Niet of niet naar behoren functioneren van de afleesapparatuur. (1 punt) 'Foutieve bediening van de apparatuur' mag in plaats van 'niet of niet naar behoren functioneren van de afleesapparatuur' ook goed gerekend worden. 'Uitstromen van koelmiddel' mag ook worden goed gerekend. NIBE-SVV, februari

11 9. Het tillen van een te zware last is geen gedekt evenement onder de NBUG 2006, de schade aan de kraan zelf zal hierdoor niet worden vergoed. (2 punten) Ook goed is: Gedekt is schade veroorzaakt door het omvallen van kranen, maar expliciet uitgesloten is schade aan of verlies van de kraan. De schade die ontstaat aan de fietsenstalling als direct gevolg van het omvallen van de kraan is wel gedekt. (2 punten) Vergoed zal worden: EUR 5.000,- -/- EUR 2.500,- = EUR 2.500,-. 10a. Verzekerde ontvangt eerst schadevergoeding op basis van verkoopwaarde: EUR ,- (1 punt) Pas nadat verzekerde voldoende heeft aangetoond dat tot herstel of herbouw is overgegaan, wordt het restant van EUR ,- betaald. (1 punt) 10b. Ja, (0 punten Vergoeding vindt alleen plaats op basis van herbouwwaarde indien de verzekerde op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming (binnen drie jaar) tot herbouw overgaat. In geval van herbouw op een andere lokatie vindt vergoeding plaats op basis van verkoopwaarde. (2 punten) 10c. Brandmuur en brandluiken zijn kosten gemaakt op last van de overheid, deze kosten worden boven de verzekerde som tot maximaal 10% van de verzekerde som vergoed. Maximale vergoeding EUR ,-. (10% van EUR ,-). (1 punt) Opruimingskosten worden vergoed boven de verzekerde som met een maximum van 10% van de verzekerde som. Maximale vergoeding EUR ,-. (10% van EUR ,-). (1 punt) Bereddingskosten worden zonder maximum boven de verzekerde som vergoed. (1 punt) 10d. De verzekeraar kan voor wettelijke rente worden aangesproken vanaf 1 maand na de dag dat de verzekeraar alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf 16 april. (2 punten) 11a. 2 punten (2 x 1 punt) Let op: twee gevraagd! Voordelen: - verzekerde wordt maximaal bijgestaan door een expert voor wat betreft de schadeomvang; - de contra-expert kent de weg in het expertisecircuit en kan zodoende beter anticiperen op de vragen van de expert van verzekeraars; - de contra-expert kan adviseren over snelle reparatiemethoden, hij heeft ervaring met het beoordelen van schades; - de contra-expert fungeert als deskundige gesprekspartner t.o.v. de experts van verzekeraars. NIBE-SVV, februari

12 11b. Let op: twee gevraagd! Nadelen: - de kosten komen voor rekening van de verzekeraar tot maximaal het bedrag van de eigen expert; - de schadeafwikkeling kan langer duren; - de extra kosten hebben uiteindelijk een negatieve invloed op de schadestatistiek. 12. Als er door gebrek aan gegevens of door onvoldoende inzicht in de situatie vóór het evenement het schadebedrag niet precies is vast te stellen. (1 punt) (Noot voor correctoren: 1 punt, mag in eigen woorden. Onvoldoende inzicht ontstaat door gebrek aan gegevens). Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de grootte van de schade en wel bereid zijn -alle facetten van de schade mee wegende- een bedrag af te spreken als ware dat de schade. (1 punt) 13. Gebouw: Uitkering: / (EUR EUR ) = EUR ,-. Aangezien het vorkbedrag hoger is zal EUR ,- worden uitgekeerd. (2 punten) Opruimingskosten zijn op premier- risque basis verzekerd. (1 punt) Maximale uitkering EUR , Geen, de schade zal worden vergoed. (0 punten) Ontdekking van een verzwijging door de experts geldt als ontdekking door de verzekeraar zelf. (1 punt) Vanaf het ontdekken van de verzwijging heeft de verzekeraar maar twee maanden de tijd om daar voor de verzekerde consequenties aan te verbinden. Die periode is op 1 februari 2013 al verstreken. (2 punten) punten (3 x 1 punt) Let op: drie gevraagd! - Bij aanrijdings- en aanvaringsschade of schade veroorzaakt door luchtvaartuigen. - Tegen veroorzakers van de ontstane schade die in verband met die schade wegens misdrijf door een gerechtelijke uitspraak zijn veroordeeld. Het vonnis van deze uitspraak moet in kracht van gewijsde zijn gegaan (definitief zijn). - Tegen die personen die opzettelijk de schade veroorzaakt hebben of met wiens goedvinden de schade is veroorzaakt. - In geval van schade waarvoor de Nederlandse Staat of buitenlandse overheden aansprakelijk zijn. NIBE-SVV, februari

13 16a. Inventaris EUR ,- Eigen risico EUR 5.000,- -/- EUR ,- Aanvullende dekking EUR ,- + (2 punten) EUR ,- Opruimingskosten EUR 840,- (2 punten) Expert verzekeraars EUR 3.570,- Expert verzekerde EUR 2.975,- + (2 punten) Totaal EUR ,- 16b. 2 punten (1 goed = 0 punten 2 goed = 1 punt 3 goed = 2 punten) Let op: drie gevraagd! - Het schadenummer; - de datum waarop de schade is ontstaan; - de naam van de verzekerde; - de verzekerde interest; - de locatie; - het verzekerde bedrag; - de condities; - VNAB-nummer; - v erdeling verzekeraars; - schadebedrag punten (3 x 1 punt) - dwingend - regelend - regelend 18. Op grond van de wet; (1 punt) Op grond van de redelijkheid en billijkheid. (1 punt) Ook goed: op beslissing van de rechter. NIBE-SVV, februari

14 19. - Het magazijn is te hoog getaxeerd, er moet worden gerectificeerd (1 punt) ,-/ ,- x ,- (waarde na) = EUR ,- (1 punt) de schade wordt dan EUR ,- -/- EUR ,- = EUR ,- (1 punt) - de goederen zijn onderverzekerd (1 punt) - de taxatie van de bedrijfsuitrusting/inventaris is nog geldig, het bedrag van de afgevoerde machine ad EUR ,- mag worden meegenomen in een verbrugging (1 punt) - het getaxeerd deel is nu EUR ,-, het ongetaxeerde deel van de bedrijfsuitrusting/inventaris bedraagt EUR ,-, de werkelijke waarde is EUR ,- (1 punt) - de overwaarde EUR ,- mag worden meegenomen in de verbrugging totaal te veel verzekerd voor bedrijfsuitrusting/inventaris EUR ,- + EUR ,- = ,- (1 punt) - te veel betaalde premie (EUR ,- + EUR ,-) x 2,5 %o = EUR 2.250,- (1 punt) - te weinig betaalde premie EUR ,- -/- EUR ,- = EUR ,- x 1,75 %o = EUR 875,- (beide bedragen goed 1 punt) (1 punt) - de onderverzekering kan geheel worden opgeheven (1 punt) - de opruimingskosten zijn niet gelimiteerd en worden boven de verzekerde bedragen vergoed, dus EUR ,- (1 punt) De totale vergoeding bedraagt: EUR Productiehal ,- Magazijn ,- Bedrijfsuitrusting/inventaris ,- Goederen ,- Opruimingskosten , ,- (1 punt) Eigen risico ,- (1 punt) ,- NIBE-SVV, februari

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering

NIBE-SVV, februari 2013. Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering NIBE-SVV, februari 2013 Oefenexamen Schaderegeling brandverzekering 1a. Noem twee -en NIET meer dan twee- manieren waarop het NIET tijdig melden van een schade de belangen van een verzekeraar kan schaden.

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Brandverzekering en schaderegeling

NIBE-SVV, 2015. Oefenexamen Brandverzekering en schaderegeling NIBE-SVV, 2015 Oefenexamen Brandverzekering en schaderegeling 1. 2 punten Een verzekeringnemer met een strafrechtelijk verleden in verband met brandstichting wil een brandverzekering afsluiten. Bij welke

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A

GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A GEMEENTELIJKE EIGENDOMMEN INCLUSIEF PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS S L U I T N O T A VERZEKERINGNEMER Gemeente Brielle SOORT VERZEKERING Gemeentelijke eigendommen inclusief primair en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Brandverzekeringstechniek

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Brandverzekeringstechniek NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Brandverzekeringstechniek 1. Een verzekeringnemer met een strafrechtelijk verleden in verband met brandstichting wil een brandverzekering afsluiten. Bij welke instantie

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

S L U I T N O T A. Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting rsg De Borgen en/of Stichting Dollard College

S L U I T N O T A. Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting rsg De Borgen en/of Stichting Dollard College S L U I T N O T A VERZEKERINGNEMERS Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting rsg De Borgen en/of Stichting Dollard College SOORT VERZEKERING Eigendommen voortgezet onderwijs

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 110 d.d. 27 april 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek H. Bijzondere. voorwaarden. Lichtreclameverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek H. Bijzondere. voorwaarden. Lichtreclameverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek H. Bijzondere voorwaarden Lichtreclameverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek H, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Lichtreclameverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.3530 (104.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Brand 1a. Wat is bij een opstal(gebouwen)verzekering het gevaarsobject en wat is het verzekerd belang? 1b. Wat is bij een bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

S L U I T N O T A. Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting RSG De Borgen en/of Stichting Dollard College

S L U I T N O T A. Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting RSG De Borgen en/of Stichting Dollard College S L U I T N O T A VERZEKERINGNEMERS Stichting Onderwijsgroep Noord en/of Stichting AOC Terra en/of Stichting RSG De Borgen en/of Stichting Dollard College SOORT VERZEKERING Eigendommen voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591

ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591 ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-01-2011 Datum publicatie 08-02-2011 Zaaknummer 162975 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoger

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Rubriek Gebouwen, Roerende zaken en Milieuschade - Bijzondere voorwaarden Brandverzekering Bedrijfsgebouwen - Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-168 d.d. 5 juni 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-177 d.d. 29 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies!

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Door: Pieter Bakker 18 januari 2012 Allrounder Specialist Specialist Allrounder Aalsmeerse tussenpersoon draait op voor onderverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Schade. Hoe nu verder?

Schade. Hoe nu verder? Schade. Hoe nu verder? Schade. Hoe nu verder? Fortis ASR voorziet u van een goede dienstverlening, ook als u schade hebt. Schade is vervelend, maar met Fortis ASR weet u zeker dat uw schade snel en deskundig

Nadere informatie

NIBE-SVV, juni 2014. Oefenexamen Assurantie A-Brand

NIBE-SVV, juni 2014. Oefenexamen Assurantie A-Brand NIBE-SVV, juni 2014 Oefenexamen Assurantie A-Brand 1. Manon heeft in de badkamer van haar woning problemen met de wastafelafvoer die verstopt is. Ze gooit er allerlei schoonmaak- en ontstoppingsmiddelen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen

Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Bijzondere voorwaarden brandverzekering voor Inventaris en Goederen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Dekking Artikel 3 Omvang

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. WHS 0006 Zekerheidstelling. Aan de maatschappij is kennis

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Schade aan het gebouw; hoe gaan we dat oplossen? model te bewerken mw. mr. Karin Tiggelaar-Tervoert Schaderegeling Zakelijk Centraal Beheer

Schade aan het gebouw; hoe gaan we dat oplossen? model te bewerken mw. mr. Karin Tiggelaar-Tervoert Schaderegeling Zakelijk Centraal Beheer Schade aan het gebouw; hoe gaan we dat oplossen? Klik mw. mr. om Astrid de Luijk-van titelstijl Veldhuizen van het Juridische Dienst VvE Belang model te bewerken mw. mr. Karin Tiggelaar-Tervoert Schaderegeling

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

Prijs van de verzekering

Prijs van de verzekering Prijs van de verzekering premie poliskosten incassokosten assurantiebelasting Actuarieel Instituut 1 Belangrijkste wetten Art 246 WVK (verz. ovk) Art 249 WVK (eigen gebrek) Art 251 WVK (verzwijging) Art

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Inboedel verzekering januari 2009 Productleeswijzer Inboedelverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

Informatie verzekeringen tuinhuis

Informatie verzekeringen tuinhuis Informatie verzekeringen tuinhuis Uitgave: december 2005 1 INHOUDSOPGAVE VERZEKERINGEN TUINHUIS... 3 VERZEKERING VOOR BRAND-, STORM- EN GLASBREUKSCHADE... 3 OPSTALLEN...3 Wat is een goed bedrag voor de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 104.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009.

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Premie: Brand, storm en glasbreuk: Stenen huisjes en inboedel Houten huisjes en

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4211 (126.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster 1', hierna te noemen klager en klaagster 2, allen tezamen hierna

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Woonhuisverzekering

Interpolis Alles in één Polis Woonhuisverzekering Interpolis Alles in één Polis Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Verschil Oude Vernieuwde Wat kunt u verzekeren? woonhuis inclusief maximaal 2 bijgebouwen

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen 2 U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 S 42502 a mei 2014 JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010

Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010 Algemene Voorwaarden Onderwijs 2010 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begin en einde van de overeenkomst Prioriteit tussen de verschillende bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2092 (055.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING INHOUDSOPGAVE De verzekering is bedoeld om schade aan uw kostbaarheden te vergoeden. Uw kostbaarheden vertegenwoordigen waarschijnlijk

Nadere informatie

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1 Verzekeren 3 In dit hoofdstuk worden de volgende rekenvaardigheden behandeld: 3.1 Hoeveel betaal je voor een verzekering? 3.2 Schadevergoeding bij onderverzekering 3.3 De bonus-/malusladder Maak de test

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek N. Bijzondere. voorwaarden. Milieuschadeverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek N. Bijzondere. voorwaarden. Milieuschadeverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek N, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek C. Bijzondere. voorwaarden. Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek C. Bijzondere voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek C, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering 01/2013

Nadere informatie

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Brandverzekering (NBB 2006)

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Brandverzekering (NBB 2006) Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering (NBB 2006) NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN voor BRANDVERZEKERING (NBB 2006) INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Brandverzekering (NBB 2006)

Nederlandse Beursvoorwaarden. voor. Brandverzekering (NBB 2006) Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering (NBB 2006) NEDERLANDSE BEURSVOORWAARDEN voor BRANDVERZEKERING (NBB 2006) INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

NNAM CLAUSULEBLAD NEDERLANDSE GEMEENTEN 2013 behorende bij Overheids Basis Brand Polis (OBBP)

NNAM CLAUSULEBLAD NEDERLANDSE GEMEENTEN 2013 behorende bij Overheids Basis Brand Polis (OBBP) NNAM CLAUSULEBLAD NEDERLANDSE GEMEENTEN 2013 CL1. BEDRIJFSREGELING BRANDREGRES Indien verzekeraars de ingevolge deze verzekering betaalde schade-uitkering op grond van subrogatie op derden zouden kunnen

Nadere informatie

C. Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering

C. Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering C. Bijzondere Voorwaarden Kantoorelektronicaverzekering U heeft bij ons een elektronicaverzekering gesloten. Daarmee verzekert u uw computers en uw elektronische kantoorapparatuur tegen schade. U wilt

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering Bijzondere polisvoorwaarden Extra Deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Bijzondere polisvoorwaarden Extra Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3006

Bijzondere Voorwaarden nr. 3006 AEGON Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3006 U heeft bij ons een inboedelverzekering afgesloten. Daarmee verzekert u uw spullen in en buiten uw woonhuis. U wilt graag weten wat de afspraken

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

PMA woonverzekering Allianz Nederland

PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren. En om te verzekeren. Want schade door brand, extreem weer

Nadere informatie

N. Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering

N. Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering N. Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering Een ongelukje of fout zit in een klein hoekje. Daarom heeft u bij ons een milieuschadeverzekering gesloten. Daarmee worden de kosten vergoed van schoonmaak

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen

MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen MOTORRIJTUIGEN CLAUSULES OVZ Verzekeringen 1 Cessie Alle vorderingen tot vergoedingen van schade (met uitzondering van verzekerdes verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen)

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Kostbaarhedenverzekering Bijzondere Voorwaarden KB15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24 /7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer,

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Annex X - Verzekeringen [projectnaam] Versie 2.0 Datum 1 augustus 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0 Contactpersoon M 06 - Postbus.RVB.Inkooploket.TO@Rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Deze toelichting maakt onderdeel uit van uw polis. Bewaar deze toelichting dan ook bij uw verzekeringspapieren. De Algemene

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek A. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek A. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek A, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Uitgebreide verzekering bedrijven, instellingen en praktijken MODEL BE 03.2.58 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen (Werk)

Annex X - Verzekeringen (Werk) Annex X - Verzekeringen (Werk) 11558 Realisatie Rijkskantoor Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Versie 2.1-0.2 Datum 18 mei 2016 Status Concept Colofon Versie 2.1-0.2 Contactpersoon R. de Jong www.tenderned.nl

Nadere informatie

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies!

Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Een taxatierapport: Het juiste fundament onder een goed advies! Door: Pieter Bakker 1 december 2010 Alles kan! Allrounder Specialist Specialist Allrounder Agenda Taxatie: De ene waarde is de andere waarde

Nadere informatie

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Initiatiefnemer: Titel toets: Toetsvorm en vraagvorm: Tijdslimiet: Cesuur: Uitslag na toets: Feedback in toets: Legitimeringsdatum:

Nadere informatie

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen.

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumentenverzekering Monumenten verdienen maatwerk Ook op het gebied van verzekeringen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Inboedelverzekering Verschil Oude Inboedelverzekering Vernieuwde Inboedelverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-081 d.d. 13 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Consument heeft een woonhuis-

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie