Jaarverslag De HZIV, een andere mutualiteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. De HZIV, een andere mutualiteit"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 De HZIV, een andere mutualiteit

2 Een realisatie van de communicatiedienst van de HZIV Verantwoordelijke uitgever: Christine Miclotte Administrateur-generaal Troonstraat 30 A B Brussel 2

3 WOORD VOORAF De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in enkele woorden: verzekerden, waarvan 65 % jonger is dan 55 jaar 308 personeelsleden tewerkgesteld in de verschillende diensten Berekening en betaling van de uitkeringen in 5,1 dagen; terugbetaling gestort in 2,6 dagen Deze cijfers komen uit het jaarverslag 2011 dat ik u met veel genoegen voorstel. Dankzij de permanente beschikbaarheid van zulke statistieken kan de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek opgevolgd en verbeterd worden. Zoals u op de volgende pagina s kunt vaststellen, staat het jaar 2011 in het teken van kwaliteit. Onze instelling heeft namelijk in diverse domeinen geïnvesteerd, zowel om de ontwikkelingen van het systeem van sociale zekerheid te volgen als om de behoeften van haar leden bij voorbaat te vervullen. Enkele projecten die van 2011 een succesvol jaar hebben gemaakt: De invoering van de sociale derdebetalersregeling voor algemeen geneesheren; De stroomlijning van de procedures van klachtindiening bij overheidinstellingen; Het sensibiliseringstraject voor het telefonisch onthaal; De opening van de plaatselijke kantoren van Doornik en Leuven. Deze en andere projecten vindt u in dit jaarverslag terug. Zoals het geval was voor de vorige editie, zal dit jaarverslag uit milieuoverwegingen niet gedrukt worden. Indien u toch een papieren versie van het jaarverslag wenst te ontvangen, kunt u dit aanvragen bij onze communicatiedienst Ik wens u veel leesplezier. Christine Miclotte Administrateur-generaal 3

4 AFKORTINGENLIJST BC Beheerscomité CB Centraal Bestuur CDZ Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen E-DID Electronisch Invaliditeitsdossier GMD Globaal Medisch Dossier HR Human Resources HZIV Hulpkas voor Ziekte- en Invalidteitsverzekering ICT Informatie- en communicatietechnologie K.B. Koninklijk Besluit KSZ Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid NIC Nationaal Intermutualistisch College OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn OFO Opleidingsinstituut van de Federale Overheid OISZ Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid PB Plaatselijk bureau POD-MI Programmatorische federale OverheidsDienst Maatschapplelijke Integratie PTL Persoon ten laste RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering RK Regionaal kantoor ROB Rustoord voor bejaarden RVT Rust- en verzorgingstehuis TIT Titularis VBW Verzekerden Belgische wetgeving VI Verzekeringsinstelling(en) Volksgezondheid Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu VVW Verzekerden van een vreemde wetgeving VVW-BEV VVW TV ZIV Verzekerden van een vreemde wetgeving die in België wonen Verzekerden van een vreemde wetgeving die tijdelijk in België verblijven Ziekte- en invaliditeitsverzekering 4

5 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF AFKORTINGENLIJST INHOUDSTAFEL DE HZIV IN HET KORT 1. Structuur op Kantoren 3. Personeel 4. Ledenbestand 4.1. Algemeen ledenprofiel 4.2. Verzekerde grensarbeiders HET BELANG VAN DE HZIV VOOR DE SAMENLEVING EN DE OVERHEID 1. Goede uitvoering van de basisopdrachten 2. Focus op de dienstverlening aan de leden en de zorgverleners 2.1. De sociale dienst aan de leden 2.2. Zorgverstrekkers Helpdesk elektronische facturering Helpdesk (My)CareNet 2.3. Medische dienst Opstelling en publicatie van het Handvest van de adviserend geneesheer Ondersteuning van de leden en raadgevende opdracht: coördinatie van de zorgtrajecten 2.4. Ombudsdienst Inleiding Evaluatie van de ombudsdienst in 2011 a) De klachten ingediend door een verzekerde tegen de HZIV b) De klachten ingediend door zorgverleners tegen de HZIV c) De klachten ingediend door de verzekerden tegen de zorgverstrekkers 2.5. Dienst Kwaliteit Verbetering van het telefonisch onthaal Stressenquête bij de medewerkers 2.6. Externe communicatie BELANGRIJKE TOPICS IN Loyale medewerking aan de uitvoering van de moderniseringsprojecten binnen de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 1.1. Inleiding 1.2. Project e-carmed 1.3. Project MyCareNet Wat is MyCareNet? Doelstellingen Roll-out Hoe gebruikt de HZIV MyCareNet? 1.4. Project Geneesmiddelen Hoofdstuk IV 1.5. Project E-DID 2. Aanvullende verzekering, bijdragen en mutaties 3. Organisatie en Beheerscontrole 3.1. Evaluatie van de bestuursovereenkomst 3.2. Het bestuursplan 5

6 4. Interne organisatie - logistiek 4.1. Analyse van het kantorennetwerk 4.2. Investeringen 5. HR-doelstellingen in Een gemeenschappelijke HR-strategie voor de OISZ 5.2. Opleidingen voor het personeel BEHEER VAN DE HZIV: STATISTIEKEN 1. Verzekering geneeskundige verzorging 1.1. Ontvangsten Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen a) Inleiding b) Het bijzonder reservefonds Rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 1.2. Uitgaven Verzekerden Belgische Wetgeving Internationale overeenkomsten 2. Verzekering uitkeringen 3. Balans- en resultatenrekening, begrotingsresultaat, beheersrekening en beheer van liquiditeiten 3.1. Commentaar bij de balans van het dienstjaar Activa a) Commentaar bij punt I. Materiële vaste activa b) Commentaar bij punt II. Financiële vaste activa c) Commentaar bij punt II. Beleggingen d) Commentaar bij punt IV. Financieel beschikbaar e) Commentaar bij punt V. Debiteuren f) Commentaar bij punt V. Diverse debiteuren g) Commentaar bij punt VII. Schuldvorderingen tussen Belgische instellingen Passiva a) Commentaar bij punt X. Reserves b) Commentaar bij punt XIII. Crediteuren 3.2. Commentaar bij de resultatenrekening Inleiding Opbrengsten 3.3. Commentaar bij het begrotingsresultaat 3.4. Commentaar bij de beheersrekening 3.5. Commentaar bij de liquiditeitscoëfficiënt 6

7 DE HZIV IN HET KORT 7

8 1. Structuur op BEHEERSCOMITÉ DIRECTIE Administrateur-generaal Adjunct-administrateur-generaal Directiesecretariaat Interne Dienst voor Veiligheid en Preventie Interne Audit Directie Organisatie en Communicatie Human Resources en Vertaaldienst Dienst Reglementering (*) Medische en Sociale Dienst Dienst Geneeskundige Verzorging ICT Financiële en Logistieke Diensten REGIONALE KANTOREN RK 601 Antwerpen RK 602 Brabant RK 603 West- Vlaanderen RK 604 Oost- Vlaanderen RK Henegouwen- Charleroi RK 606 Luik RK 607 Limburg RK Luxemburg- Namen RK Eupen- Malmedy PB 622 PB 632 Louvain-la-Neuve Leuven LOKALE ANTENNES PB 613 Oostende & Kortrijk PB 625 PB 635 Moeskroen Doornik PB 617 Eisden PB 627 Waterschei PB 630 St-Vith (*) De Dienst Reglementering omvat de cellen Verzekerbaarheid, Juridische Dienst, Internationale Relaties en Uitkeringen. 8

9 2. Kantoren 3. Personeel U vindt de HZIV terug op meer dan 40 plaatsen in België (zie regionale kantoren en lokale antennes). Het centraal bestuur van de HZIV bevindt zich in de Troonstraat 30A, 1000 Brussel. Bij de HZIV werken 308 personeelsleden, d.i. 258 voltijds equivalenten. Meer dan de helft van de personeelsleden zijn van niveau C (administratief medewerker). De rest van het personeel behoort tot niveau A (attaché), niveau B (administratief/technisch/financieel deskundige) of D. 15% 52% 0% 17% managementsfunctie niveau A niveau B niveau C niveau D 16% Grafiek 1: Verdeling van het personeel volgens het niveau op

10 4. Ledenbestand 4.1. Algemeen ledenprofiel Op 31 december 2011 waren leden ingeschreven bij de HZIV, namelijk: verzekerden van de Belgische wetgeving (VBW) die zowel in binnen- als buitenland kunnen wonen; verzekerden van een vreemde wetgeving (VVW) die in België wonen (VVW-BEV). Per regionaal kantoor geeft dit het volgende beeld. Het regionaal kantoor van Brabant telt veruit het grootste aantal leden, gevolgd door Henegouwen (sectie Bergen en sectie Charleroi), Oost-Vlaanderen en de Oostkantons (sectie Eupen en sectie Malmedy). Dit is gedeeltelijk historisch te verklaren doordat de (ex-) mijnwerkers en de inwoners van de Oostkantons oorspronkelijk van ambtswege aangesloten waren bij de HZIV. De kleinste dienst is die van de provincie Luxemburg, die sowieso minder inwoners telt. In vergelijking met vorig jaar is het ledenaantal licht toegenomen met 4,53 % of personen. Het grootste aantal van onze leden ( of 93 %) woont uiteraard in België, gevolgd door Frankrijk (3.370 of 4 %) en Nederland (503 of 1 %). REGIONAAL KANTOOR LEDENAANTAL % RK 601 ANTWERPEN ,86 RK 602 BRABANT ,15 RK 603 WEST-VLAANDEREN ,16 RK 604 OOST-VLAANDEREN ,14 RK 605 HENEGOUWEN / SECTIE BERGEN ,28 RK 606 LUIK ,46 RK 607 LIMBURG ,92 RK 608 LUXEMBURG 909 1,11 RK 609 NAMEN ,99 RK 610 OOSTKANTONS / SECTIE EUPEN ,73 RK 615 HENEGOUWEN / SECTIE CHARLEROI ,27 RK 620 OOSTKANTONS / SECTIE MALMEDY ,93 TOTAAL Tabel 1: Verdeling van het ledenaantal (VBW + VVW-BEV) per regionaal kantoor (RK) LAND LEDENAANTAL BELGIE FRANKRIJK NEDERLAND 503 SPANJE 297 DUITSLAND 237 ITALIE 185 TURKIJE 148 VERENIGD KONINKRIJK 83 LUXEMBURG 73 ANDERE 622 TOTAAL Tabel 2: Verdeling ledenaantal (VBW + VVW-BEV) op basis van hun woonplaats Naast de verzekerden van de Belgische wetgeving en de verzekerden van een vreemde wetgeving die in België wonen, zijn er ook een groeiend aantal verzekerden van een vreemde wetgeving die bovendien in het buitenland wonen. Deze worden enkel en alleen aangesloten wanneer ze tijdelijk in België verblijven (VVW TV) en hier 10

11 geneeskundige verzorging nodig hebben, bv. wegens een ongeval tijdens hun vakantie in ons land. In de loop van het jaar 2011 kozen personen voor een aansluiting bij de HZIV. Per regionaal kantoor geeft dit het volgend beeld. REGIONAAL KANTOOR LEDENAANTAL % RK 601 ANTWERPEN ,15 RK 602 BRUSSEL & BRABANT ,34 RK 603 WEST-VLAANDEREN ,16 RK 604 OOST-VLAANDEREN 134 1,42 RK 605 HENEGOUWEN / SECTIE BERGEN ,33 RK 606 LUIK 689 7,30 RK 607 LIMBURG 455 4,82 RK 608 LUXEMBURG ,81 RK 609 NAMEN 469 4,97 RK 610 OOSTKANTONS / SECTIE EUPEN 443 4,69 RK 615 HENEGOUWEN / SECTIE CHARLEROI 194 2,05 RK 620 OOSTKANTONS / SECTIE MALMEDY 186 1,97 TOTAAL Tabel 3: Verdeling van het aantal aangeslotenen (VVW TV) per regionaal kantoor (RK) verzekerbaarheid in via de buitenlandse verbindingsorganen, dit voor landen die de Europese Verordeningen toepassen en voor andere landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten. In ongeveer 40 % van de gevallen is het antwoord positief, zodat de HZIV enerzijds de kosten kan betalen aan de Belgische zorgverstrekker (of het OCMW) en anderzijds de betaalde sommen daarna kan terugvorderen van het buitenland. Is het antwoord negatief, dan kan er geen gevolg gegeven worden aan de aanvraag. Meer dan tweederden van de leden (VBW) zijn als titularis ingeschreven bij de HZIV. HOEDANIGHEID LEDENAANTAL in % TITULARIS ,15 PERSOON TEN LASTE ,85 TOTAAL Tabel 4: Verdeling ledenaantal (VBW) op basis van hun hoedanigheid (TIT-PTL) Hierbij vallen vooral de hoge cijfers op voor Bergen en West- Vlaanderen. Ook Luxemburg springt in het oog: het aantal tijdelijk verblijvenden is er hoger dan het aantal leden (verzekerden van de Belgische wetgeving + verzekerden ven een vreemde wetgeving die in België wonen)! Dit wijst op veel grensoverschrijdend verkeer. Ongeveer 5 % van deze personen, ingeschreven in deze hoedanigheid (VVW TV), beschikten op het ogenblik dat zij tijdelijk in België verblijven, niet over de nodige buitenlandse documenten die hun verzekerbaarheid in een ander land bewijzen. Op vraag van ziekenhuizen en OCMW s stelt de HZIV een onderzoek naar de 11

12 De verdeling per hoedanigheid van de titularis ziet er uit als volgt: HOEDANIGHEID TITULARIS LEDENAANTAL LOONTREKKENDEN (arbeiders, bedienden, ambtenaren) & WERKLOZEN GEPENSIONEERDEN WEDUWEN, WEDUWNAARS & WEESKINDEREN INVALIDEN VERBLIJVENDEN (OCMW-steuntrekkers) ACTIEVE ZELFSTANDIGEN ANDERE TOTAAL Tabel 5: Verdeling ledenaantal (VBW TIT) op basis van de hoedanigheid van de titularis De belangrijkste leeftijdscategorieën van de leden van de HZIV zijn (in dalende volgorde): Minder dan 18 jaar (19,4 %) Van 25 tot 35 jaar (16 %) De 65 plussers (15,3 %) Van 35 tot 45 jaar (14,5 %) Van 45 tot 55 jaar (14,3 %) De titularissen zijn dus in de eerste plaats loontrekkenden en werklozen (56,74 %), gevolgd door gepensioneerden (16,92 %) en verblijvenden (12,34 %). Bepaalde leden van de HZIV hebben tevens recht op een verhoogde tegemoetkoming. Het betreft een voorkeursregeling die hogere vergoedingen toekent in het kader van de geneeskundige verzorging (terugbetaling geneesmiddelen, hospitalisatie, enz.). Opvallend is wel dat bijna één derde van onze leden genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Dit gegeven bepaalt grotendeels het specifieke profiel van de verzekerden van de HZIV. HOEDANIGHEID LEDENAANTAL in % ZONDER VERHOOGDE TEGEMOETKOMING ,60 MET VERHOOGDE TEGEMOETKOMING ,40 TOTAAL Tabel 6: Verdeling van het ledenaantal (VBW) op basis van het al dan niet genieten van de verhoogde tegemoetkoming Grafiek 2: Verdeling ledenaantal op basis van hun leeftijd 12

13 4.2. Verzekerde grensarbeiders Het begrip uitgaande grensarbeiders heeft betrekking op alle arbeiders die in België wonen en hun beroepsactiviteiten uitoefenen in een grensstaat. Inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen vallen deze verzekerden onder de toepassing van het systeem van de sociale zekerheid van het land van tewerkstelling. Dit punt heeft dus geenszins betrekking op de grensarbeiders die in België werken en die in feite deel uitmaken van de verzekerden onder de Belgische wetgeving. In de loop van 2011 waren personen (waarvan titularissen en 798 personen ten laste) als uitgaande grensarbeider bij de HZIV ingeschreven. Zoals blijkt uit tabel 7, wonen de uitgaande grensarbeiders voornamelijk in Frankrijk (45,01 %), en in mindere mate in Duitsland (29,92 %), in het Groothertogdom Luxemburg (20,57 %) en in Nederland (4,50 %). Nagenoeg alle grensarbeiders die in Frankrijk werken, zijn lid bij het regionaal kantoor van Bergen (97,33 %); Nagenoeg alle grensarbeiders die in Duitsland werken, zijn lid bij het regionaal kantoor van Eupen (94,94 %); De grensarbeiders die in het Groothertogdom Luxemburg werken, zijn voornamelijk lid bij de regionale kantoren van Malmedy (41,56 %) en Aarlen (31,60 %); De grensarbeiders die in Nederland werken, zijn voornamelijk lid bij de regionale kantoren van Hasselt (48,51 %) en Antwerpen (20,79 %) Totaal Totaal % per RK Tabel 7: Aantal uitgaande grensarbeiders op % per land Duitsland ,92 Gerechtigden ,15 PTL ,77 Frankrijk ,01 Gerechtigden ,78 PTL ,23 Luxemburg ,57 Gerechtigden ,94 PTL ,63 Nederland ,50 Gerechtigden ,61 PTL ,89 13

14 HET BELANG VAN DE HZIV VOOR DE SAMENLEVING EN DE OVERHEID 14

15 1. Goede uitvoering van de basisopdrachten De HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze neemt alle prestaties op zich op het gebied van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut: beheer van de verzekerbaarheid; tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige verstrekkingen; uitkering ter vergoeding van loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit); uitkering voor begrafeniskosten; adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van het lid en de zorgverstrekker. De HZIV zet in 2011 op het vlak van de uitvoering van de basisopdrachten zeer goede resultaten neer, zoals blijkt uit onderstaand overzicht: De inschrijving van nieuwe leden gebeurt met een gemiddelde doorlooptijd van iets meer dan 1 werkdag voor de categorie Titularissen Belgische wetgeving en in België verblijvende leden van buitenlandse wetgeving. Voor de categorie Personen ten laste is de doorlooptijd 3 werkdagen. Wat de basisopdracht met betrekking tot de jaarlijkse controle op de verzekerbaarheid betreft, gebeurt de automatische controle in 100 % van de dossiers meteen bij ontvangst van de bijdragebon. De terugbetaling van de geneeskundige verzorging aan leden gebeurt binnen een gemiddelde doorlooptijd van 2,6 kalenderdagen. De betalingen aan de zorgverstrekkers, met name de elektronische facturen, gebeuren binnen een gemiddelde doorlooptijd van 12 kalenderdagen. Voor de papieren facturen bedraagt de gemiddelde doorlooptijd 18,5 kalenderdagen. Wat de betalingen aan de zorgverstrekkers betreft, dient men op te merken dat de HZIV in het kader van MyCareNet steeds meer facturen elektronisch verwerkt. De betaling van de eerste uitkering wegens arbeidsongeschiktheid gebeurt binnen een gemiddelde doorlooptijd van 5,1 kalenderdagen. 15

16 2. Focus op de dienstverlening aan de leden en de zorgverleners 2.1. De sociale dienst aan de leden Als verzekeringsinstelling is de HZIV door haar voornamelijk financiële rol nauw verbonden met het aspect van de huidige gezondheidszorg, het curatieve. Toch is de HZIV zich ervan bewust dat de gezondheidszorg kadert in een breder perspectief dat aandacht heeft voor de sociale, fysieke en economische omstandigheden die bijdragen tot de gezondheidstoestand van haar leden. Daarom investeert ze in de sociale dienst. De sociale actie wordt geconcretiseerd door middel van huisbezoeken en sociale permanenties in de verschillende regionale kantoren gespreid over de Belgische provincies. De uitbreiding van de sociale dienst van 2 naar 4 voltijdse medewerkers werpt duidelijk zijn vruchten af. Sinds de indiensttreding van de nieuwe maatschappelijke assistenten heeft de HZIV het aantal zitdagen gevoelig kunnen uitbreiden. Zo heeft de sociale dienst 878 zitdagen gerealiseerd in In 2011 werden niet minder dan leden bijgestaan. De sociale dienst aan leden is in de eerste plaats een eerstelijnsdienst. Zij geeft informatie met betrekking tot diverse maatschappelijke thema s en verwijst door waar nodig. De sociale gegevensbank bevat een lijst met vaak voorkomende sociale problemen. Het profiel van de leden en hun behoeften wordt gebruikt bij het uitwerken van verdere samenwerkingsverbanden met andere instellingen. Binnen wat institutioneel mogelijk en nuttig wordt geacht, wordt gezocht naar de juiste formele en informele partners. Wanneer we een blik werpen op de problemen waarmee de maatschappelijk werkers het vaakst geconfronteerd werden in 2011 komen twee thema s sterk naar voor: inkomensgerelateerde problemen en thuiszorg. Inkomensgerelateerde problemen worden voor een stuk gelinkt aan de armoedeproblematiek. Een verdere inzet voor deze problematiek kan mede gerealiseerd worden door het project Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. Momenteel zijn er twee ervaringsdeskundigen actief binnen de sociale dienst aan leden. Ervaringsdeskundigheid is aan het uitgroeien tot een vaste methodiek binnen het armoedebeleid. Via deze methodiek wordt beoogd om: de kloof te dichten tussen de administratie en de personen die in armoede leven, praktijken te ontwikkelen die beter aangepast zijn aan deze gebruikers en de toegang van deze personen tot hun rechten te verbeteren. 1 De vergrijzing drukt zeer stevig zijn stempel op het beleid dat wordt gevoerd binnen de gezondheidszorg en beïnvloedt ook overduidelijk de problematieken waarmee de sociale dienst aan leden wordt geconfronteerd. Thuiszorgdiensten, diensten voor gezins- en bejaardenzorg, poetsdiensten, diensten voor aangepast vervoer, maaltijden aan huis, het personenalarmsysteem, oppashulp; kortom een eindeloos rijtje van diensten moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in een huiselijke omgeving kunnen wonen. Vele OCMW s en gemeenten hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in de thuiszorg. Daarnaast bieden diensten voor gezinszorg deze diensten aan. De sociale dienst kent het terrein goed en knoopt informele netwerken aan met verschillende 1 Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting: pioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare Diensten. 16

17 thuiszorgdiensten. Afhankelijk van de specifieke vraag tracht zij steeds een billijke en voldoende oplossing te vinden. De voornaamste opdracht van de sociale dienst aan leden kan worden beschreven als: De leden van de HZIV de toegang te verzekeren tot de sociale rechten. Door middel van een sociale gegevensbank worden netwerken uitgebouwd en wordt de aanzet gegeven tot een sociaal beleid dat inspeelt op zowel de curatieve als preventieve aspecten van de gezondheidszorg. In dit kader heeft de sociale dienst in 2011 een studie gerealiseerd rond de opsporing van kanker Zorgverstrekkers De dienst Geneeskundige verzorging biedt steun aan zorgverstrekkers via twee helpdesks: de helpdesk elektronische facturering en de helpdesk (My)CareNet. De zorgverstrekkers kunnen elke werkdag contact met ons opnemen per mail of telefoon van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur Helpdesk elektronische facturering De helpdesk beantwoordt alle vragen van de derdebetalers over elektronische facturering, van het opzoeken van de verzekerbaarheid van een van onze leden tot het controleren van verwerping van sommige prestaties. Als een derdebetaler dus de status van zijn factuur wilt weten of als hij de reden van de verwerping niet begrijpt of met deze verwerping niet akkoord gaat, kan hij zich tot de helpdesk wenden Helpdesk (My)CareNet Bepaalde uitwisselingen met zorgverstrekkers gebeuren door elektronische stromen via (My)CareNet. Talrijke sectoren zijn al betrokken : ziekenhuizen, thuisverpleging, laboratoria, ROB-RVT, tariferingdiensten, apothekers, algemeen geneesheren,... Dit voor verschillende stromen zoals facturering, online raadpleging van de verzekerbaarheid, opnames, aanvragen van akkoorden, enz. Bij problemen kunnen zorgverstrekkers contact met de helpdesk (My)CareNet opnemen om informatie over de reglementering in verband met elektronische stromen of over de behandeling van die stromen te krijgen. Onze helpdesk MyCareNet verzekert eveneens de link tussen de zorgverstrekkers en onze medische kabinetten als de zorgverstrekkers problemen met hun aanvragen van akkoord bij de algemeen geneesheren hebben, enz. 17

18 Dit is echter niet alles: de dienst Geneeskundige verzorging coördineert ook de jaarlijkse betaling van de administratieve verlenging van het GMD aan de huisartsen en de geneesheerspecialisten in het kader van zorgtrajecten Medische dienst Opstelling en publicatie van het Handvest van de adviserend geneesheer In 2011 heeft de Medische directie van de HZIV het Handvest van de adviserend geneesheer opgesteld. In dit handvest zijn de rol en de verplichtingen van de adviserend geneesheer binnen de HZIV duidelijk uitgelegd, als ook de rechten en plichten van de leden. Het handvest werd in maart 2011 op het Intranet en de website van de HZIV gepubliceerd Ondersteuning van de leden en raadgevende opdracht: coördinatie van de zorgtrajecten In 2009 traden de zorgtrajecten voor diabetes type 2 en voor chronische nierinsufficiëntie op nationaal niveau in werking om een betere opvolging van de patiënten die een chronische ziekte hebben mogelijk te maken. Deze trajecten bestaan uit een geïndividualiseerd zorgtrajectcontract tussen de patiënt, zijn huisarts en zijn geneesheerspecialist, en maken een betere samenwerking tussen de patiënt en zijn artsen, maar ook andere gezondheidswerkers mogelijk. In 2011 is de Medische Dienst van de HZIV doorgegaan met het geven van raad aan de leden over deze zorgtrajecten, en met het toezien op de goede uitvoering en met het opvolgen van de lopende dossiers inzake zorgtrajecten. Van 2009 tot 1 januari 2012 werden 234 dossiers aangaande zorgtrajecten behandeld. 18

19 2.4. Ombudsdienst Inleiding De ombudsdienst komt gratis tussen op vraag van de burgers, hetzij sociaal verzekerden, hetzij zorgverstrekkers. Hij helpt hen met het oplossen van geschillen en onderzoekt de klachten op onpartijdige wijze. De ombudsdienst gaat na of de regelgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur werden nageleefd. Dit kan leiden tot rechtzettingen of omstandige motiveringen van de genomen beslissing, zodat de burger beter weet waarom de beslissing werd genomen en deze derhalve ook beter kan aanvaarden. Voor het slagen van de opdracht is het van essentieel belang dat de vraag van het lid met de nodige aandacht behandeld wordt teneinde een passend antwoord te verschaffen Evaluatie van de ombudsdienst in 2011 De ziekte- en invaliditeitsverzekering is zeer ingewikkeld met als gevolg dat de burgers vaak in een juridisch kluwen terechtkomen, wat conflicten, onbegrip of ongerustheid kan veroorzaken met betrekking tot de naleving van de rechten. De rol van de ombudsdienst kadert in een minder anonieme overheid die dichter bij de burger staat. De dienst Kwaliteit staat in voor het klachtenbeheer. Er werd in maart 2011 een nieuwe klachtenprocedure opgesteld, die enerzijds van de geharmoniseerde procedure voor klachtenbeheer op federaal niveau en anderzijds van een aanpak die rekening houdt met de specificiteit van de HZIV vertrekt. De HZIV is nu een van de federale organisaties die de geldende normen van klachtenbeheer respecteert, met name door de zichtbaarheid die op onze website (logo, online-formulier) aan de klachtenprocedure wordt gegeven. De klachtenprocedure voorziet ook dat de klager zich tot de federale Ombudsman kan wenden als hij niet tevreden is met de manier waardp zijn klacht door de HZIV werd behandeld. Als de ombudsdienst aanbevelingen heeft, maakt hij die aan de Administrateur-generaal over. Hoewel er in 2011 geen enkele formele aanbeveling geformuleerd werd, houdt de ombudsdienst rekening met de opmerkingen van de leden om de dienstverlening te verbeteren in het kader van een klantgerichte strategie die door de Dienst Kwaliteit van de HZIV geïmplementeerd werd. Wat de cijfergegevens betreft: 46 verzekerden hebben klacht ingediend tegen de HZIV. Daarnaast hebben 18 leden klacht ingediend tegen een zorgverstrekker. De HZIV heeft tevens een klacht ontvangen tegen een andere instelling van sociale zekerheid. Ten slotte heeft de dienst 1 dossier ontvangen van iemand die geen lid was bij de HZIV. Deze persoon werd naar de passende dienst doorverwezen. 19

20 a) De klachten ingediend door een verzekerde tegen de HZIV b) De klachten ingediend door zorgverleners tegen de HZIV In 2010 werden 2 klachten ingediend met betrekking tot de geneeskundige verzorging en een medische fout. In 2011 werd er bij de ombudsdienst geen klacht ingediend tegen een zorgverlener. c) De klachten ingediend door de verzekerden tegen de zorgverstrekkers Deze klachten betreffen gezondheidszorgen (11), protheses (1), veronderstelde medische fouten (4), rechten van de patiënt (4). Enkele concrete voorbeelden van klachten die door de ombudsdienst in 2011 behandeld werden: Grafiek 3: klachten van leden Verschillende klachten hadden betrekking op meerdere onderwerpen; dit verklaart waarom er 53 klachten volgens de thema s werden ingedeeld, hoewel er slechts 46 klachten van 46 personen geregistreerd werden. Voorbeeld: een verzekerde ging niet akkoord met het besluit om de arbeidsongeschiktheid niet te erkennen en daarnaast beklaagde hij zich ook over de houding van de ambtenaar. Een lid heeft een tandprothese voortijdig betaald, maar heeft deze niet ontvangen van zijn tandarts. De tandarts had blijkbaar zijn activiteiten gestaakt. De HZIV heeft geprobeerd de zorgverstrekker te contacteren, maar zonder succes. Het dossier werd daarom aan de betrokken dienst van het RIZIV overgemaakt voor verder gevolg. Een lid betwist de aanvraag tot terugbetaling die hij van de HZIV ontvangen heeft in het kader van de regularisatie van zijn dossier. Hij ontvangt daarom een gedetailleerde verantwoording van de aanvraag tot terugbetaling, die te wijten is aan zijn gewijzigde statuut. Er wordt hem ook een afbetalingsplan voor de terugbetaling voorgesteld. 20

21 2.5. Dienst Kwaliteit Verbetering van het telefonisch onthaal De HZIV heeft besloten om binnen haar vastgelegde doelstellingen bijzondere aandacht te besteden aan de verbetering van de dienstverlening aan de leden. Het telefonisch onthaal is een van de belangrijkste punten van deze verbeteringsstrategie. De aftrap voor de start van het project telefonisch onthaal werd in oktober 2011 gegeven met een voorlichtingsdag voor alle medewerkers van de HZIV die in contact komen met het publiek. In het kader van de voorlichtingsdag werden een aantal gedragscodes naar voren gebracht. Deze gedragscodes werden vervolgens aan onze medewerkers gecommuniceerd om hen aan te moedigen ze elke dag toe te passen Stressenquête bij de medewerkers In 2011 heeft de HZIV ingezet op de analyse van de psychosociale werklast bij de eigen medewerkers. In samenwerking met de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft de HZIV een intern onderzoek gevoerd naar de psychosociale risico s op de werkvloer (wat geeft stress?), dit aan de hand van een vragenlijst aan alle personeelsleden. Als algemene positieve conclusie stellen wij vast dat het gemiddeld stressniveau bij de HZIV lager ligt dan het gemiddelde in de gegevensbank van de Externe dienst, en dat de positieve stimulatie iets hoger ligt dan het gemiddelde in deze algemene gegevensbank. De controle over de risico s en tegenover de toekomst werden door de deelnemers tevens positiever ervaren in vergelijking met de gegevensbank. De uit de enquête geselecteerde verbeterpunten werden projectmatig aangepakt om deze zo doeltreffend mogelijk in de praktijk om te zetten. De aandacht ging hierbij hoofdzakelijk uit naar een optimalisering en stroomlijning van de interne en externe communicatie Externe communicatie De HZIV beschikt sinds 2003 over een communicatiedienst. De communicatiedienst werd in 2010 geïntegreerd in de Directie Organisatie en Communicatie. De taken van deze dienst omvatten alle zaken die te maken hebben met informatie en communicatie, zowel intern als extern. In 2011 heeft de dienst alle modelbrieven die in de verscheidene diensten en directies gebruikt worden, geïnventariseerd. Op basis van deze inventaris zal de stijl van de bestaande documenten aangepast worden om de leesbaarheid te verbeteren. De communicatiedienst heeft ook verscheidene documenten over de ziekte- en invaliditeitsverzekering in omloop gebracht. Deze documenten zijn gewoonlijk voor onze verzekerden bestemd, maar kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals voor externe informatiesessies. Lijst van de in 2011 gepubliceerde documenten: Kennismakingsbrochure: Voordelen en vergoedingen ; Opening van de kantoren van Doornik en Leuven (folder met ligging en openingsuren); 21

H Z I V. Een andere mutualiteit! Jaarverslag 2012

H Z I V. Een andere mutualiteit! Jaarverslag 2012 H Z I V Een andere mutualiteit! Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Een realisatie van de Communicatiedienst van de HZIV Verantwoordelijke uitgever: Christine Miclotte Administrateur-generaal Troonstraat

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

H Z I V. Een echte challenge... Jaarverslag 2013. Een andere mutualiteit!

H Z I V. Een echte challenge... Jaarverslag 2013. Een andere mutualiteit! H Z I V Een andere mutualiteit! Een echte challenge... Jaarverslag 2013 Juli 2014 Een publicatie van de diensten van de HZIV Layout en eindredactie door de communicatiedienst Verantwoordelijke uitgever

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Michiel VLAEMINCK Schatbewaarder Landsbond der Christelijke Mutualiteiten De ziekenfondsen in België 7 verzekeringsinstellingen waarvan: 5 private landsbonden die

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken

De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken De Elektronische medische kaart project ecarmed Volgens de momenteel gekende afspraken Chris Boens, VVSG Jan Reynaert ecarmed: situatie De OCMW s kunnen medische kosten van behoeftige personen ten laste

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/119 BERAADSLAGING NR. 14/064 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. Openbare instelling van sociale zekerheid

Jaarverslag 2010. Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. Openbare instelling van sociale zekerheid Jaarverslag 2010 Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering Openbare instelling van sociale zekerheid Een realisatie van de communicatiedienst van de HZIV Verantwoordelijke uitgever: Christine Miclotte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID einde Publicatie : 2009-02-06 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/09/039 ADVIES NR 09/06 VAN 21 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT REGELING VAN

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 maart 2002;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 15 maart 2002; TC/02/43 BERAADSLAGING NR. 02/42 VAN 2 APRIL 2002, GEWIJZIGD OP 1 APRIL 2007, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (RIZIV) EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp 22 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/115 van 24 maart 2009 393/42 Van toepassing vanaf 1 maart 2009 Modaliteiten waaronder

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen.

MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen. Bijlage 1 MyCareNet Overeenkomst tussen verzekeringsinstellingen en verpleegkundigen. Het doel van deze overeenkomst is de praktische en dwingende werkregels, complementair aan de regelgeving, vast te

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Handvest van de adviserend geneesheer van de HZIV

Handvest van de adviserend geneesheer van de HZIV Handvest van de adviserend geneesheer van de HZIV De adviserend geneesheer is een beëdigd geneesheer, actief in het kader van de ZIV wet* (Art. 153 van de gecoördineerde wet van 14.7.1994). In de uitvoering

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/017 BERAADSLAGING NR. 17/007 VAN 7 FEBRUARI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN FACTURATIEGEGEVENS VAN ZORGVERSTREKKERS

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Barometer kinesitherapie 2013

Barometer kinesitherapie 2013 Barometer kinesitherapie 2013 Ingevolge de nomenclatuurhervorming van 2002, lag het uitgavenniveau voor kinesitherapie in 2003 op het laagste niveau sinds 1991. Vanaf 2004 beginnen de uitgaven opnieuw

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen De informatieplicht in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Caroline Lekane, Attaché jurist Dorothée Nevens, Attaché jurist Inleiding Sociaal verzeker de

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist RIZIV en het einde van de loopbaan Bart DE VOS Attaché-Jurist Registratie & RIZIV-nummer De [...] zorgverleners of hun groeperingen die hun economische en beroepsactiviteiten in hoofdberoep of in bijberoep

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/08/156 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DE GEZONDHEID BETREFFEN

Nadere informatie

H Z I V. Kennismakingsbrochure. Onze voordelen! Onze kantoren! Hoe lid worden? Een andere mutualiteit!

H Z I V. Kennismakingsbrochure. Onze voordelen! Onze kantoren! Hoe lid worden? Een andere mutualiteit! H Z I V Een andere mutualiteit! Onze voordelen! Onze kantoren! Hoe lid worden? Kennismakingsbrochure 2 WOORD VOORAF... 4 WAT IS DE HZIV... 5 1. Wat is de HZIV?...5 2. Verschil met andere mutualiteiten...5

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief

Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief Het systeem van de akkoorden artsen-ziekenfondsen: balans en toekomstperspectief Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV VAS Herfstsymposium Algemeen Onderdeel van het Belgisch sociaal overlegsysteem

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/153 ADVIES NR. 13/64 VAN 2 JULI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie studie Ziekte van Alzheimer Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling van geneesmiddelen De ziekte van Alzheimer is een groot probleem voor onze volksgezondheid, niet alleen omdat er zoveel

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Dienst voor geneeskundige verzorging OMZENDBRIEF AAN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN, DE RUST- EN VERZORGINSTEHUIZEN EN DE CENTRA VOOR DAGVERZORGING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/056 BERAADSLAGING NR. 16/025 VAN 5 APRIL 2016 OVER DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/042 BERAADSLAGING NR 10/021 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/022 BERAADSLAGING NR. 16/007 VAN 2 FEBRUARI 2016 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Wettelijk kader: De wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten bepaalt dat elke patiënt klacht kan neerleggen bij de bevoegde ombudsfunctie met betrekking

Nadere informatie

betreffende de derdebetalersregeling

betreffende de derdebetalersregeling 18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/128 BERAADSLAGING NR. 13/058 VAN 4 JUNI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie