(87$ - ct b. de "'EKOME 1:J DEC, Aanvraag vergunning. Opdrachtgever: anke( drieweg.com. ing. AW.M. Reijnders. Opsteller:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(87$ - ct b. de "'EKOME 1:J DEC, 2001. Aanvraag vergunning. Opdrachtgever: anke( drieweg.com. ing. AW.M. Reijnders. Opsteller:"

Transcriptie

1 de "'EKOME 1:J DEC, 2001 (87$ - ct b Opdrachtgever: R.H.H.F.M. van Rij Opsteller: ing. AW.M. Reijnders anke( drieweg.cm Datum: I. \ Aanvraag vergunning Wet Mileubeheer Hunnissenstraat ngenummerd te Eli

2 WET MILIEUBEHEER aanvraaa veraunnina Aararische sectr AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEUDAL I GEGEVENS AANVRAGER Naam aanvrager Adres Pstcde Telefn R.H.H.F.M. van Raaii Hunnissenstraat RG Plaats: Eli Telefax: Verzekt vr de hiernder mschreven inrichting D Verzekt in verband met het veranderen van de inrichting f een vergunning inzake het van de werking daarvan, vr welke reeds één f meer IS pnchten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hiernder Veranderen mschreven inrichting f nderdeien daarvan waarmee die veranderen van de werking verandering samenhangt mvattende, vergunning (art. 8.4) tijdelijk karakter/duur van de hiernder mschreven inrichting en wel vr een termijn van I AARD VAN DE INRICHTING Vleesvarkenshauderij met een mestvergistingsinstallatie dr de gemeente in te vullen Categrie SBI-cde Plaats waar de inrichting is f zal wrden pgericht Ir Naam inrichting R.H.H.F.M. van Rii Adres Hunnissenstraat ngenummerd Pstcde n.n.b. Plaats: Eli Telefn Telefax: Kadastrale ligging Hunsel Sectie: H Nr(s): 208 Cntactpersn De heer R. van Raaii Telefn Telefax: Wet milieubeheer DRiEWEG ADVIES BV, 18 december

3 11 INRICHTING 11.1 Algemene gegevens Op de planlctie zal het vlgende veranderen: Stal 1: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3456 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Stal 2: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3312 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Tevens wrdt in deze stal een verkeuken gerealiseerd. Stal 3: Dit betreft een nieuw p te richten stal vr de huisvesting van 3456 vleesvarkens p het emissiearme stalsysteem BWL " 0,8m2 per varken. Gebuw 4: Dit betreft een nieuw p te richten gebuw waar drge bijprducten wrden pgeslagen ten beheve van de mestvergistinginstallatie. Een WKK-Ids zal in dit gebuw gerealiseerd wrden. Daarnaast zal er een indamper, decanteercentrifuge, ndstrmaggregaat, mestscheider en tankplaats vr diesellie geplaatst wrden. Sleufsil's: Er wrden vier sleufsil's aangelegd ten beheve van de pslag van CCM en ma'fs. Mestbe- en verwerking installatie Ten beheve van de mestbe- en verwerkinginstallatie wrden vier sil's pgericht vr de vergisting van mest, nitrifricatie en denitrificatie. Krte mschrijving mestbe- en verwerkinginstallatie Naast mest afkmstig van de eigen inrichting zal tevens varkensmest wrden vergist afkmstig van andere inrichtingen. C-substraten wrden tegevegd m het rendement van de vergistinginstallatie te verhgen. De ruwe mest wrdt gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie en het digestaat wrdt genitrificeerd en gedenitrificeerd. De dikke fractie wrdt met de c-substraten vergist. Het bigas zal wrden pgevangen in een gaspslag waarna het naar de warmtekrachtkppeling wrdt ververd. In de warmtekrachtkppeling wrdt het bigas mgezet in elektriciteit en warmte. Het digestaat van de mestvergister wrdt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarna de dunne fractie wrdt genitrificeerd en de dikke fractie zal wrden gedrgd c.q. gehygiëniseerd. Een uitgebreide werking van de mestbe- en verwerkinginstallatie is beschreven in de MER. Met al deze aanpassingen wrdt vldaan aan alle randvrwaarden zals gesteld in de Wet Milieubeheer en wrdt er tevens vldaan aan de "best beschikbare technieken (BBT)". De beleidslijn IPPC-mgevingstetsing ammniak en veehuderij geeft weer dat bij een emissie van meer dan kg ammniak een extra reductie ten pzichte van BBT gerealiseerd met wrden (" BBT). De jaarlijkse ammniakemissie van de vleesvarkenshuderij zal 5.418,72 kg bedragen. De ammniak emissie van het gecmbineerd luchtwassysteem BWL bedraagt 0,53 kg NH,Idierplaats/jaar en behrt tt het segment"" BBT waardr wrdt vldaan aan de Beleidslijn IPPC-mgevingstetsing ammniak en veehuderij. Wet milieubeheer DRiEWEG ADVIES 8V, 18 december

4 1.2 Wrden elders vergunningrechten ingetrkken? Ja (hiernder aangeven) Naam Adres Gemeente Diercategrie Aantal NH,- Ttaal Nrm k i NH,/ir IS N.v.t Werktijden (aankruisen) maandag t1m vrijdag zaterdag Zndag uur uur uur ZIE AKOESTISCH ONDERZOEK Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

5 12 DIERSOORT 2.1 Situatie cnfrm geldende vergunning(en) (per stal/gebuw aangeven) N.v.t. 2.2 De aangevraagde situatie (per stal/gebuw aangeven) aantal aantal RAV diersrt mschrijving NH3 NH3 OUE/SI OUE/S dieren Dlaatsen dier ttaal dier ttaal D vleesvarkens BWL , ,68 6, , D vleesvarkens BWL , ,36 6, , D vleesvarkens BWL , ,68 6, ,4 5418, ,6 Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

6 13 GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN 13.1 Mineralen bekhuding IS Mineralen bekhuding is aanwezig N.v.t Drukhuders N.v.t. Srt Aantal Flessen/tanks Ttale waterinhud (liter f m'l prpaan butaan stikstf acetyleen zuurstf bigaspslag 4 gaszak 2000 m Mileugevaarlijke stffen Srt Srt pslag Bven-I Heveelheidl Opmerkingen nderrnds max.dslaa Brandstf (diesel) tank bvengrnds 1000 liter T1 p tekening Zuur luchtwasser tank bvengrnds 2000 liter Z p tekening Spuiwater tank bvengrnds 40 m3 S p tekening Reinigingsmiddelen: kast bvengrnds 25 kg RM p tekening Diergeneesmiddelen: kast bvengrnds 25 kg MK p tekening Overig: N.v.t. Wet mileubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

7 13.4 Keling Nr. p tekening Srt kelmiddel Heveelheid in kg Capaciteit in kw. (specificeren).. Jaarlijkse keuring Lgbek aanwezig IS N.v.t Andere stffen f prducten Srt prduct max. pslag Wijze van pslag en plaats Afstand tt dichtstbijzijnde heveelheid (nummer p tekening) wningen van derden (tn f m'i Mengveder 8 * 24 tn Sil 108 m C-prdukten* 6 * 50 m' Sil 76 m 220 m' Ls gestrt 65 m CCM 3000 m' Sleufsil afgedekt met flie 42 m Mais/gras 3 * 2000 m' Sleufsil afgedekt met flie 26 m Drijfmest m' Mestkelder nder stal 36 m Drijfmest en csubstraten 2 * 1500 m' Sil, afgedekt met flie gom Digestaat 3*1710 m' Mestkelder nder sleufsil 26 m Dunne fractie mest Sil, afgedekt met flie en digestaat 1 * 1500m' 70m (nitrificatiesil ) Effuent nitrificatie Sil, afgedekt met flie 1 * 1500m' 82 m (denitrificatiesil ) * Prdukten cnfrm psitieve lijst cvergisting, zie beschrijving mestvergistinginstailatie MER. N.v.t. Wet mileubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

8 3.6 Maatregelen gericht p een zuinig ge(ver)bruik van grndstffen / veeveder IS Cmputergestuurde vederinstallatie N.v.t Water ge(ver)bruik Srt water m'/jr. Jaar m'/jr Jaar m3/jr. jaar Glbaal gebruiksdel 2007 Aanvraa Leidingwater D, E, F, K Grndwater Oppervlaktewater Anders nl. Ttaal m'/jr. m'/jr ri/jr. Aanvraag geschat in verband met het ng realiseren. A. Perclatiewater en perssap uit de pslag van veeveders B. Spuiwater luchtwasser C. Reinigingswater melkstal en -put D. Drinkwater dieren E. Schrbwater reiniging stallen, uitlp- en laadruimten F. Schrbwater reiniging stallen e.a. varkenshuderij G. Schrbwater reiniging stallen e.a. pluimveehuderij H. Terugspelwater ntijzeringsinstallatie i. Kelwater grnd keling J. Perclatiewater en perssap uit pslag rganisch afval K. Spelwater luchtwasser L. Spelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur p perceel Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

9 14 ENERGIE 14.1 Energienderzek IS Bedrijfsenergieplan is tegevegd N.v.t Opgesteld vermgen IS elektr-mtrisch vermgen verbrandingsmtren vermgen Grndwaterpmp N.v.t. Zie renvi kw kw kw kw 14.3 Verwarmingsinstallaties Srt Nminale belasting Hgte rkgas afverkanaal Onderwaarde (meter bven maaiveld) kw Cnfrm NEN-eis m N.v.t. c.v. aardgas gasbranders gasstraiers stmketel Heather gasmtr WKK kw m kw m kw m 10 * 25 kw mbiel m 2 *1413 kw m 14.4 Energieverbruik Gebuwen jaar elektriciteit prpaan lie jaar Aanvraag* jaar kwh kwh kwh liter liter m' liter liter liter Prcessen jaar jaar Aanvraag* jaar elektriciteit kwh kwh kwh aardgas/prpaan m' m' m' alle liter liter liter 0 huisbrandlie 200 liter N.v.t. * geschat in verband met ng te realiseren. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

10 4.5 Maatregelen gericht p een zuinig ge(ver)bruik van energie IS energiezuinige verlichting TL- en HD-Na verlichting hg rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel) verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel) Warmtewisselaar IS thermische islatie (wanden, glas etc) IS warmte-kracht-kppeling (WKK) IS N.v.t. tegepast bij wanden en daken elektriciteit wrdt gedeeltelijk vr de eigen inrichting gebruikt, het verige gedeelte wrdt aan het netwerk geleverd diafragmaschuiven, frequentie geregeld en cmputergestuurd 15 GELUID 15.1 Akestisch rapprt IS Akestisch rapprt is tegevegd aan het MER N.v.t. 5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillngsbrnnen binnen de inrichting Gelu ids-/trillingsbrn Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Brnvermgen tractr kraan vrachtaut ventilatr van u Lw (dba) tt u Tijden: - verladen van vee - leegzuigen mestkelders - phalen van melk - gebruik beregeningsinstallatie IS ZIE AKOESTISCH RAPPORT Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

11 5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting Persnenaut Bestelaut Vrachtaut Maximaal aantal per: Aantal aan- en afverbewegingen tussen dag week maand van u tt u IS ZIE AKOESTISCH RAPPORT 5.4 Vrzieningen ter beperking van geluid-/trilingshinder speciale cmpressrruimte dempers: mkasting: geluidswal/-muur IS N.v.t. 16 BODEM 16.1 Bdemnderzek IS Rapprt bdemnderzek MER N.v.t. i 6.2 Bdembeschermende maatregelen IS Lekbak IS Vrziening RMWB kwaliteitseisen / cnfrm BRM IS Zie bdemrisic checklist MER N.v.t. Vrzien bij T1, T2 en T3 stalvleren, drijfmestkelders en spelplaats Wet milieubeheer DRI EWEG ADVIES BV, 18 december

12 \7 AFVALSTOFFEN 17.1 Afvalstffen-nderzek Rapprt afvalstffen nderzek is tegevegd IS N.v.t Bedrijfsafvalstffen Afvalstffen Afver- Heveelheid Wijze van Maximale Inzamelaar/ frequentie per jaar (kg, pslag pslag verwerker tn f stuks) Huishudeliik 1x12 weken 1300 kg zakken 50 ka gemeente PaDier 1x126 weken 500 kg gestaeld 250 ka erkend Metaal 1x1jaar 50 kg gestapeld 250 kg ud ijzer inzamelaar Glas 1x126 weken 15 kg cntainer 15 kc erkend Hut Kunststffen 'emballaaes) 1 xljaar 50 kg gestapeld 150 kg retur leverancier Gft-/ grenafval Kadavers variabel variabel kadaverdslaa 200 kc destructr Asbest Landbuwplastic Overige D N.v.t. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

13 17.3 Gevaarlijke stffen Srt afval Afver- Heveelheid Wijze van Max. Inzamelaar Opmerkingen frequentie per jaar (kg, pslag pslag /verwerker tn f stuk~) Afgewerkte lie 1 x per jaar 650 kilgram vaten in 400 erkend lekbak liter Oliehudend afval 1 x per jaar 100 kilgram vaten in 300 kg erkend lekbak OIe/water/Slibmengsel Accu's Ontvetler Verfrestanten Rest. bestrijdingsmid. KCA variabel 100 kilgram erkend N.v.t Lzing van afvalwater IS gemeentelijk ril ppervlaktewater bdem / srt afvalwater IS pslagput / mestkelder IS infiltratievijver IS pvang N.v.t. put IS gecmbineerd rillvrijverval vuilwaterril schnwaterril druk- enlf persleiding (huishudelijk afvalwater) Bedrijfsafvalwater van.a. reiniging stallen en verntreinigd afvalwater van spelplaats Hemelwater van daken en erferharding Spuiwater luchtwassers Verntreinigende stffen die in het afvalwater terecht kunnen kmen. Handeling waarbij afvalwater vrijkmt Afvalstf Heveelheid (liter f kg/jaar) stalreiniging mest met restant 25 kg middel reini iinsmiddel N.v.t. Wet milieubeheer DRIEWEG ADViES BV, 18 december

14 Waarp wrdt het afvalwater gelsd? Afvalwaterstrm Oppvl. Openbaar Mest- Bdem Bdem Anders Ttaal Meting water fil keider' (puntlzing') (diffuus6) nl. en/f m'/ir. m'/ir. m'/ir. m'lir m'lir m'/ir. m3/ir. bemnst4. 1. Bedrijfafvalwater van huishudeliike aard perclatiewater en perssap veeveders 3. was- en spelwater meikinstallatie 4. schrbwater varkens- f rundveestallen en uillruimten 5. waswater vertuigen veeverver was- en schrbwater pluimveestallen 7. perclatiewater/perssap rqanisch afval 8. spelwater spuitapparatuur inwendia/uitwendia 9. Afspelwater gegst prdukt (prei, waspeen, asperqes, blembllen etc) 10. Ontijzeringsinstallatie 11. Hemeiwater van daken en verhardinaen3 12. Spuiwater luchtwasser Ttaal Telichting: 1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstrm eveneens verwijzen naar het eerdergenemd gebruikswater. 2. Er wrdt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persn per dag. 3. Ttale ppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m3 m2 per jaar). 4. Indien vlumestrmmeting en/f bemnstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste klm aangeven. 5. Een puntlzing heeft nrmaliter betrekking p een bezinkput f zakslt 6. Een diffse lzing p de bdem hudt in dat het afvalwater wrdt pgevangen in een aparte pvangvrziening m vervlgens elders (buiten de inrichting) in de bdem te brengen, hiervr is een ntheffng in het kader van het Lzingenbesluit bdembescherming verieist 7. Bij een lzing p de mestkelder wrdt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels vr het pslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van tepassing Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstrm. Hergebruik IS Buffering (infiltratievijver) n.v.t. anders nl. Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

15 Aantal uren waarp als regel per etmaal bedrijfsafvalwater wrdt gelsd. IS verdag tussen uur variabel uren. tussen... uur uren. He vaak en gedurende welk tijdsbestek den zich situaties vr waarin de gemiddelde afverde van het bedrijfsafvalwater in ruime mate wrden verschreden (m.u.v. het hemelwater)? tekst Waardr wrden deze pieken verrzaakt? tekst bieten Zuiveringstechnische en cntrle vrzieningen. Vrziening Type Capaciteit Srt afvalwater Bezinkput(ten) Vetafscheider(s) Olie-afscheider(s) Zuiveringsinstallatie( s) Septictank(s) Infiltratiebed Cntrlevrziening iz n. V.t Lzen in de bdem Wrden binnen de inrichting verige vleistffen en/f kelwater definitief in de bdem gebracht? IS Nee (N.B Buiten de inrichting lzen dan ntheffng ex. art. 24 en 25 ingevlge het Lzingenbesluit bdembescherming vereist) Ja 1. Vrgenmen tijdsduur van de Lzing? 2. Wijze van definitieve beëindiging van de lzing in de bdem (uitgeznderd kelwater)? 3. De wijze waarp de lzing in de bdem plaatsvindt (b.v. d.m.v. zakput, -slt)? 4. De afstand van de kadastrale grens van het perceel waar de vleistf vrijkmt tt de dichtsbijzijnde rilering bedraagt meter. 5. Ingeval van lzing van kelwater in de bdem. a.) samenstelling en temperatuur van het spelwater b.) de wijze waarp de lzing in de bdem plaatsvindt: Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

16 18 OVERIGEN 8.1 Metingen en registratie van milieubelasting IS IS IS IS IS Grndstffenverbruik Afvalstffen Energieverbruik Mnitring in het kader van de bdem Keuringenlinspekties Veebezetting Bedrijfsafvalwater Waterverbruik ten beheve van luchtwasser N.v.t. Mineralenbekhuding Jaarafrekeningen Jaarafrekeningen Jaarlijks van brandblusapparatuur dagelijks via geijkte waterpulsmeters en lgbeken 18.2 Brandveilgheid IS brandblusmiddelen aanwezig mschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallatie tegevegd bijv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie ndplan bij prpaantank aanwezig N.v.t. 8.3 Overige vergunningen en/f meldingen Srt vergunning/melding Buwvergunning Vergunning ingevlge WVO. Slpvergunning DOprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm) Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm) Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1 b Een vergunning vr de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1) Een vergunning t.b.v. een nderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art Wm) Melding art Wet milieubeheer Melding art Wet milieubeheer Melding besluit Vrzieningen en installaties Melding art Wet milieubeheer Lzingsvergunning t.g.v. de APV Melding lzing A.PV. Ontheffng Lh.k.v. de Prvinciale Milieu Verrdening Ontheffng inzake grndwaternttrekking Aangevraagd Ja, datum Datum verleende vergunning I melding Wet mitieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

17 18.4 Omgeving In de directe mgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: IS IS Bs- c.q. natuurgebieden Afstand middelpunt bedrijf tt A-bsgebied Afstand middelpunt bedrijf tt B-bsgebied Afstand middelpunt bedrijf tt C-bsgebied Afstand middeipunt bedrijf tt bsgebied c.q. natuurgebied vlgens geldende bestemmingsplan Mileubeschermingsgebied in grndwaterbeschermingsgebied gelegen in stiltegebied gelegen Berekening V-stacks is tegevegd als bijlage Op een afstand van (gemeten van emissiepunt tt gevel gevelig bject): meter meter meter meter 18.5 Nadere gegevens en/f pmerkingen IS N.v.t. i 8.6 Tekmstige ntwikkelingen IS niet binnen afzienbare tijd te verwachten Wet mileubeheer DRiEWEG ADVIES BV, 18 december

18 19 BIJLAGEN IS IS IS IS IS plattegrndtekening(en), aantal verschillende tekeningen: grndstffen nderzek prductbladen keuringsrapprt vragenlijsten veehuderijen energie checklist waterbes paring akestisch rapprt rapprt bdemnderzek afvalstffen nderzek bedrijfsintern milieuzrgsysteem (BIM) kpie aanvraag buwvergunning incl. bewijs van ntvangst (in enkelvud bijvegen) kpie aanvraag vergunning ingevlge de WVO. (in enkelvud bijvegen) beschrijving emissie-arme stalsystemen beschrijving bdem lzingen dimensineringsplan luchtwasser berekening V-stacks * MER als bijlage beschuwen * * Datum Plaats Naam Handtekening aanvrager/gemachtigde Eli.. J De heer R. van Rii ~e.l-., -, ; "-./ -- - ).~ N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvud dr de aanvrager ndertekend en gedateerd te wrden. In te vullen dr de gemeente: Categrie (NMP) SBI-kde (Hfdaktiviteit) (Nevenaktiviteit) Behrt bii besluit van burqemeester en wethuders van de qemeente d.d. n. De secretaris, Wet milieubeheer DRIEWEG ADVIES BV, 18 december

19 Analyse energieverbruik Vragen lijsten veehuderijen energie pdrachtgever naam: handelsnaam: adres: pstcde: wnplaats: De heer R. van Rij R.H.H.F.M. van Rij Hunnissenstraat ngenummerd Eli telefn: uitgeverd dr: Drieweg Advies BV Kampweg EX Keldnk (Gemeente Veghel) Analyse energieverbruik 1 Is er eerder een energiebesparingsnderzek uitgeverd? ja; veg de nderzeksrapprtage bij de aanvraag 18 nee Dr wie is het uitgeverd? DOLV DCLM energiebedrijf anders, namelijk: Waar was het nderzek p gericht? Het rapprt (datum: bekend bij gemeente) is bij de aanvraag gevegd Dia nee 2 Wrdt er aan energiebeheer1 gedaan? 18 ja; geef hiernder aan p welke wijze nee 1 definitie energiebeheer: gede rganisatrisch irbedding van de zrg vr een zuinig energieverbniik Islatie van.a. wanden en daken, TL verlichting, warmtewisselaar e.d. 3 Meten en registreren van energiegegevens. energiebrn Wijze registratie2 He vaak3 Dr wie4 Elektriciteit Meter 1xjaar Essent 'jaarrkening energiebedrijf gehele bedrijf enf m.b.v. tussenmeiers per stal f berijfsnderdeel enlf... aantal keer per maand, kwartaal, jaar,,. 4 Overzicht energieverbruik en -ksten in het afgelpen jaar45 Gaar: 2006) gas: _m3 (x 31,65) elektricjteit - (x 9,0) MJ diesellie: liter (x prpaan (x 36,2) MJ petleum: I((x 36,2) - MJ + ttaal: MJ 'De verbniiksgegevens zijn.a, ie vinden p de jaarafrekening van het energiebedrijf. Omrekeningsfactren naar mega jule (MJi primaire energie, m nderling vergelijk mgelijk te maken Maakt U gebruik van krachtstrm (380 V)? Dia 18 nee 5 is het nder 4 vermelde verbruik representatief vr uw bedrijf? Dia nee, geef hiernder aan waarm niet Pagina 1 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

20 Analyse energieverbruik 6 Overzicht bedrijfsgegevens6 bedrijfsmiddel Energiebrn Aantal Vermgen Ttaal Indicatie per stuk vermgen werkingsduur (kw) (uur/jaar) Verlichting HF-verlichting Elektriciteit 450 0,033 14, Spaarlampen Elektriciteit Gleilampen Elektriciteit Ventilatren 220V Elektriciteit 220 V Elektriciteit 6D 2, V Elektriciteit 220V Elektriciteit 220V Elektriciteit 380V Elektriciteit Verwarmingsinstallaties HR gaskappen HR HR HR HR HR HR VR Cnventineel Luchtverhitter aardgas aardgas elektriciteit elektriciteit elektriciteit elektriciteit elekriciteit elekriciteit petrleum petrleum elektriciteit elektriciteit Biler Vlerverwarming Warmwaterbuizen Elektra kabels Biggelampen Melkstel Rein ig i ngsa pparatu u r Stfzuiger Reinigingsapparaat Hgedrukreiniger Hgedrukreiniger Hgedrukreiniger Mestdrgsysteem, type Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit elektriciteit electriciteit electriciteit electriciteit electriciteit electriciteit elektriciteit elektriciteit elektriciteit Szie renvi lijst bij de aanvraag 7 Overzicht bedrijfsgegevens' Onderdeel Stalverwarming Stalventilatie Verlichting Reiniging Melkwinning I-keling Mestbewerking Luchtwasser" gas, m' Elektriciteit KWh Aangestuurd middels frquentieregelaars n.n,b verig Jaarlijks energieverbruik Ttaal MJ' 7 Indien geen exacte gegevens ver het energieverruik bekend zijn, kan m.b.v. de gegevens uit 6 een benadering wrden gemaakt:. elektriciteitverbruik bedrijfsmîddel (kln) '" aangegeven vermgen (kw) x bednjfstijd (hm. gasverbruik installatie (m 3 fi) '" 0,114 (m 3/kWh) x aangegeven belasting p nderwaarde (kw) x bedrijfstijd (hfi) a Vr de mrekeningsfactren naar MJ zie bij vraag 4. Pagina 2 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

21 Analyse energieverbruik 2 Tepassing stand der techniek melkveehuderij Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscrìteriurn? HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen nee -7, brandurenlaar: 0 ja 0 nee HO-Na verlichting nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee drschuifreiniging nee -7 warm water prductie mbv elektriciteit: 0 nee warmtepmp I bilercndensr nee -7, melklaar: 0 ja 0 nee vrkeling nee -7, I melk/jaar: 0 ja 0 nee Als de maatregel niet tegepast wrdt en wel aan het tepassings-criterium wrdt vldaan is nadere infrmatie gewenst ver de ksten en pbrengsten van de maatregel (zie 7). 3 Tepassing stand der techniek kalverhuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? frequentieregeling nee 7 ttaal:; 2kW per regelaar: 0 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee 7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen nee 7 :; branduren~aar: 0 ja 0 nee HO-Na verlichting nee 7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee HR drstrmapparaat nee leidingislatie nee 4 Tepassing stand der techniek varkenshuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? ligvlerislatie 12 ja nee -7 nieuwbuw f vlerrenvatie: 0 ja 0 nee dakislatie 12 ja nee wandislatie 12 ja nee -7 na-islatie zeugen bij:; 1 00m2 spuw: Dnee frequentieregeling ventilatie 12 ja nee 7 ttaal:; 2 kw per regelaar, bij 380 v: Dia 0 nee diafragmaschuiven 12 ja nee centrale afzuiging 12 ja nee -7 :; 8 afdelingen, nieuwbuw/renvatie: 0 nee bdemsystemen l8 nee -7 nieuwbuw, l8 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur 12 ja nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee spaarlampen l8 nee -7 :; 1000 brandurenlaar: l8 ja 0 nee HO-Na verlichting l8 nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 18ja 0 nee vlerverwarming 12 ja nee, nieuwbuw: 0 ja 0 nee pmpschakeling CV-installatie l8 nee HR ketel l8 nee weersafhankelijke regeling 12 ja nee -7 gasgestkte ketels, :; 2000 m 31j: 0 nee dimmers p biggenlampen f8 nee -7 zeugen: 0 ja 0 nee Pagina 3 van 5 DRIEWEG AOVIES BV

22 Analyse energieverbruik islatie tsja nee leiding Als de maatregel niet tegepast wrdt en wel aan het tepassings-criterium wrdt vldaan is nadere infrmatie gewenst ver de ksten en pbrengsten van de maatregel (zie 7). 5 Tepassing stand der techniek puimveehuderijen Wrdt de maatregel tegepast? Indien nee, wrdt vldaan aan het tepassingscriterium? dakislatie nee wandislatie nee -7 na-isleren bij :: 1 OOm 2 spuwmuur: 0 ja 0 nee frequentieregeling nee -7 ttaal :: 2 kw per regelaar, bij 380 v: Oja 0 nee diafragmaschuiven nee lengteventilatie nee (K leghennen, :: dieren: 0 ja 0 nee bdemsysteem (grndwater) nee -7 vleeskuikens, nieuwbuw: 0 ja 0 nee HF-TL met spiegelptiek-armatuur nee -7 werkplekverlichting: 0 ja 0 nee 6 Resterende maatregelen Aandachtspunten melkvee: vrraadreiniging wrdt tegepast nee er wrdt vergeschakeld p andere energiebrn!8ja van lie p gas vr veiwarming van elektriciteit p gas vr verwarming l2 binnen de inrichting zal een mestbe~ en veiwerkingsinstallatie wrden pgericht waarmee duurzame energie wrdt geprduceerd Onee er wrdt gebruik gemaakt van znne-energie l2 nee er wrdt gebruik gemaakt van windenergie l2 nee Gd husekeeping maatregelen" klimaatmanagement instelhngsgegevens wrden regelmatige gecntrleerd!8ja nee pluimvee: er wrdt gebruik gemaakt van lichtschema's nee ventiatie wrdt handmatig geregeld l2 nee melkvee: vrspeling melkreiniging is geptimaliseerd nee. autmatische lichtschakelaars. tepassing van ventilatren waarbij 1 ventilatr cntinue draait en verige ventilatren in werking wrden gesteld indien dit ndzakelijk is. spaarlampen nee -7 :: 1000 brandurenlaar: 0 ja 0 nee HD-Na verlichting nee -7 buitenverlichting, lichtkleur minder belangrijk: 0 nee HR ketel nee directe luchtverhitting nee -7 vleeskuikens, pfkleghennen: 0 ja 0 nee leidingislatie nee Pagina 4 van 5 DRIEWEG ADVIES B.v

23 Analyse energieverbruik 7 Overzicht van ksten en pbrengsten Van maatregelen die niet wrden tegepast en wel relevant lijken vr de betreffende inrichting, is het gewenst inzicht te hebben in de ksten en de pbrengsten als ze nu zuden wrden ingeverd. Een dergelijk haalbaarheidsnderzek kan uitgeverd wrden via een fferteaanvraag van een installateur f advies van een adviseur. In het advies (de fferte) dienen wel gegevens ver de ksten en de baten van de maatregelen zijn weergegeven p basis waarvan een terugverdientijd kan wrden berekend. X nvt in verband met niet vereenkmstig het ALARA principe maatrenel I (meer investerin Jaarliikse nbrennst t.v.t telichtin maatregel (meer)investering jaarlijkse pbrengst t.v.t.1 telichting (f) (fm (j gterugverdientijd: (meer)investenng minus subsidies, gedeeld dr de jaarlijkse pbrengsten (cnfrm de hier gebruikte definitie) Pagina 5 van 5 DRIEWEG AOVIES BV

24 Systeem nummer: Rav-nummer: Naam van het systeem: Diercategrie: Stalbeschrijving van: BWL D ; D ; D ; D ; D 2.4.1; D en D Gecmbineerd luchtwassysteem 85 % ammniakemissiereduclie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens (inclusief pfkberen en pfkzeugen) Oktber 2006 Krte mschrijving van het statsysteem: De ammniakemissie (inclusief geur- en stfemissie) wrdt beperkt dr de ventilatielucht te behandelen in een gecmbineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is pgebuwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar geplaatste fiiterelementen van het type dwarsstrm. Het eerste element is een chemische wasser die bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wrdt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvieistf ver het fiter gespreid. Achter dit fiter staat een waterwasser. Dit is een klm vulmateriaal waarver cntinu water wrdt gespreid met behulp van spreiers die zich vr en achter het filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervigens via een druppelvanger de installatie. Spuiwater kmt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het waswater in de chemische wasser vijf keer achter eikaar p de ingestelde ph van 1,5 is gebracht (dit prces begint wanneer het waswater een ph van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de chemische wasser wrdt de pvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervlgens wrdt ten beheve van de waterwasser vers water aangeverd tt het ingestelde vleistfniveau in de pvangbak. Bij passage van de ventilatieiucht dr het luchlwassysteem wrdt de ammniak pgevangen in de wasvleistf. Dr teveging van zwavelzuur aan de wasvleistf, wrdt in de chemische wasser de ammniak gebnden als ammniumsulfaat. De verwijdering van stf en geurcmpnenten gebeurt in beide wassers. Eisen aan de uitvering: 1) Gecmbineerd luchtwassysteem a) het wassysteem is pgebuwd uit twee achter elkaar geplaatste fierelementen van het type dwarsstrm. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfier met een dikte van 0,50 m. Dit filter is pgebuwd uit carbnaat vezels die in speciale banen zijn aangebracht tussen kunststfplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte van 0,24 m. Het is een fiterpakket dat is pgebuwd uit kunststf fitermateriaal (cntactppervlak is 240 m' per m2). Vrdat de gezuiverde iucht het wassysteem verlaat wrdt het in een druppelvanger van waterdruppels ntdaan. b) per m2 aanstrmppervlak van zwel de chemische wasser als de waterwasser wrdt maximaal m' lucht aangeverd. Vr de chemische wasser gaat het hierbij niet m het specifieke ppervlak van de lamellen, maar m het aanstrmppervlak van het element waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaai 75 m' lucht per uur per m' ppervlak van het lamel. c) het gecmbineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van één f meerdere afdelingen behandeien. Op de situatieschets van het ttale bedrijf dient dit duidelijk te wrden aangegeven. 2) Ventilatielucht a) van elke afdeling waarvr de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via het gecmbineerd iuchtwassysteem de stal te verlaten. b) bij het gebruik van een centraal afzuig kanaal met het drstrmppervlak van dit kanaal tenminste 1 cm2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Vrts meten de dr het Klimaatplatfrm Varkenshuderij vastgestelde nrmen vr maximale ventiiatie in acht wrden genmen. 3) Registratie instrumenten Ten beheve van de wekelijkse cntrle (zie bijlage 2) met zwel ten beheve van de chemische wasser als de waterwasser een urenteller wrden aangebracht. De urenteiler is ndig vr het registreren van de draaiuren van de circulatiepmp. De heveelheid spuiwater van de chemische wasser met met een geijkte waterpulsmeter wrden geregistreerd. Deze waarden meten cntinue wrden geregistreerd en niet vrij tegankelijk wrden pgeslagen.

o veranderen of de verandering van de werking onderdelen daarvan waarmee die verandering

o veranderen of de verandering van de werking onderdelen daarvan waarmee die verandering WET' MILIEUBEHEER ~ Gemeente Heerlen ~ aanvraag vergunning bedrijven - tevens beschrijving inrichtingen- en vergunningenbesluit Ne Aan burgemeester en wethuders van de gemeente Heerlen Pstbus 1 6400 AA

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning Agrarische sectortevens beschrijving ROBA Advies B.V. Florijn 4 Postbus 330 5750 AH Deurne tel. 0493-326030 fax. 0493-311939 1 Inrichting 1.1 Algemene gegevens Aanleiding:

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Type agrarisch bedrijf : Pluimveehouderij. anders, namelijk. Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd?

Type agrarisch bedrijf : Pluimveehouderij. anders, namelijk. Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd? Behrt bij beschikking d.d 22 01 2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager 318827_1331027673489_Checklist_energieverbruik_veehuderij1_S_BEM1201230_1.pdf *BEM1201230* BEM1201230 gemeente Steenbergen Checklist

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN

BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN BIJLAGE 2: BEOORDELING EMISSIEARME HUISVESTINGSYSTEMEN Nummer systeem Naam systeem Diercategorie BWL 2007.03.V3 Systeembeschrijving van Februari 2011 Biologisch luchtwassysteem 70 % ammoniakemissiereductie

Nadere informatie

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning

Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Wet Milieubeheer Aanvraag vergunning Datum Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gegevens aanvrager: Naam aanvrager (rechtspersoon) Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax Emailadres De aanvrager

Nadere informatie

bedrijfsgegevens 1.1 Analyse energieverbruik Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 25-01-2016

bedrijfsgegevens 1.1 Analyse energieverbruik Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 25-01-2016 bedrijfsgegevens Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 25-01-2016 Naam inrichting Projectlocatie Telefoonnummer Type agrarisch bedrijf Bartels Onroerend Goed Diessen B.V. Toekomstweg 2, 5087 TL Diessen / Beerseweg

Nadere informatie

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren

S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren S-lijst: Lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren Systeem S-1. Biologisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie Werking: De ammoniakuitstoot wordt beperkt door de ventilatielucht

Nadere informatie

Algemene acceptatievoorwaarden

Algemene acceptatievoorwaarden Algemene acceptatievrwaarden Meinke Sica Recyling BV Punterweg 38-40 6222NW Maastricht 043-363 24 24 inf@meinkerecycling.nl Versie 1.1 Juli 2011 Artikel 1 Definities, In deze vrwaarden wrdt verstaan nder;

Nadere informatie

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd?

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd? bedrijfsgegevens naam inrichting : Genugten H. van adres : Oude Baan 30 Postcode : 5681 PS Plaats : Best elefoonnummer : +31499390244 ype agrarisch bedrijf : Pluimvee, varkens, vleesstieren 1.1 Analyse

Nadere informatie

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN

BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN BIJLAGE 5 DIMENSIONERINGSPLANNEN Bijlagen bij de toelichting wijzigingsplan, 5388 CX Nistelrode NL.IMRO.1721.WPKantje37-ow01 Locatie : Datum : 15-09-2015 In onderstaande beschrijving en tabellen is de

Nadere informatie

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning

Bijlage aanvraag omgevingsvergunning Bergs Advies B.V. Dorpstraat 55 6095 AG Baexem Telefoon Fax E-mail Internet (0475) 49 44 07 (0475) 49 23 63 info@bergsadvies.nl www.bergsadvies.nl Rabobank 14.42.17.414 K.v.K. Roermond nr. 12065400 BTW

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief

Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief Bijlage 1: Dieraantallen en -categorieën en invoergegevens referentiesituatie, beoogd en alternatief In deze bijlage zijn voor de referentiesituatie, de beoogde situatie en het alternatief de dieraantallen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd?

Welke maatregelen zijn/worden uitgevoerd en per wanneer zijn/worden deze gerealiseerd? bedrijfsgegevens naam inrichting : R.T.A. Paulissen. adres : Frankenstraat 2 Postcode : 5089 NE Plaats : Haghorst Telefoonnummer : +31135044041 Type agrarisch bedrijf : 1.1 Analyse energieverbruik 1. Is

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Uitvoering Bodemsanering Acacialaan Doorn. 28 oktober 2015

Uitvoering Bodemsanering Acacialaan Doorn. 28 oktober 2015 Uitvering Bdemsanering Acacialaan Drn 28 ktber 2015 Prgramma 1 Welkm en telichting prgramma Hans Nijhf (wethuder) 2 Krte telichting verntreiniging en del sanering Mathijs Paf (prjectleider gemeente UH)

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Controlerapport. Opgesteld: 14 oktober Milieuzaken

Controlerapport. Opgesteld: 14 oktober Milieuzaken Controlerapport Milieuzaken Opgesteld: 14 oktober 2010 Bedrijfsgegevens Nr. Inrichting: 390 Naam inrichting: Heijvar B.V. Adres inrichting: Laar 31 Postcode / plaats: 5258 TJ Berlicum Postadres: Idem Contactpersoon:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE Aanvraagfrmulier behrende bij de Prcedureverrdening planschade Deurne 2008 De Wet ruimtelijke rdening (Wr) geeft in afdeling 6.1 aan dat een belanghebbende

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Introductie. Introductie

Introductie. Introductie Intrductie Intrductie Op het industrieterrein De Hemmen in Sneek wrden een 9 tal hagelnieuwe, nder architectuur ntwrpen, multifunctinele bedrijfsunits gerealiseerd. Alle units zijn gelegen p uitstekende

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7 Deelsubsidieverrdening stimuleringsregeling afkppelen hemelwater private terreinen Mk en Middelaar 201 7 De gemeenteraad van de gemeente Mk en Middelaar, Overwegende dat het van belang is te stimuleren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht)

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht) Besluit mgevingsrecht (Tekst geldend p: 06-11-2013) Besluit van 25 maart 2010, hudende regels ter uitvering van de Wet algemene bepalingen mgevingsrecht (Besluit mgevingsrecht) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Dhr. W.A. Maalderink Akkermansstraat 11 7021 LW ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bedrijf

Nadere informatie

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist Warmte inleiding Opdracht 1. Wat weet je ng uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan f deze juist f njuist is. Bewering Juist Onjuist Temperatuur en warmte hebben dezelfde eenheid De eenheid van

Nadere informatie

Gemeente De Ronde Venen t.a.v. dhr. F. Klaassen Croonstadtlaan AL Mijdrecht. Breukelen, 14 maart Geachte heer Klaassen,

Gemeente De Ronde Venen t.a.v. dhr. F. Klaassen Croonstadtlaan AL Mijdrecht. Breukelen, 14 maart Geachte heer Klaassen, Gemeente De Rnde Venen t.a.v. dhr. F. Klaassen Crnstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht Breukelen, 14 maart 2011 Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : 10027/3452 Bijlage(n) : Behandeld dr : Olav Lamme Drkiesnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2 OPTIE EN KEUZEFORMULIER (Meer en Minderwerk) Prjekt: Westrand Wervershf Fase 2 Bwnr: Naam : Adres : PC + Wnplaats : Telefn (privé): (zaak): (mbiel): Email: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN : Dr middel

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

WarmteTerugWinning voor optimale diergezondheid en een beter bedrijfsresultaat. Ir. Maurice Ortmans

WarmteTerugWinning voor optimale diergezondheid en een beter bedrijfsresultaat. Ir. Maurice Ortmans WarmteTerugWinning voor optimale diergezondheid en een beter bedrijfsresultaat Ir. Maurice Ortmans Waarom WarmteTerugWinning? 1. WarmteTerugWinning verhoogt het rendement van de intensieve veehouderij:

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Bijlage 1: Checklist energiebesparing veehouderijen

Bijlage 1: Checklist energiebesparing veehouderijen Bijlage 1: Checklist energiebesparing veehouderijen Bedrijfsgegevens Naam inrichting : E. van Ooy Adres : Lupineweg 6 Postcode : 5753 SC Plaats : Deurne Telefoonnummer : 0493-311309 Type agrarisch bedrijf

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan.

Tijdig indienen: Vraagt u de vergunning minimaal drie weken voor de gewenste datum van in gebruik namen aan. AANVRAAG VERGUNNING in gebruik name gemeente grnd Telichting vergunning in gebruik name gemeente grnd Aanvraag vergunning: Op grnd van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verrdening 2013 is het verbden

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Actualisatie Afvalstoffenverordening. Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstoffenverordening Diemen 2009

Raadsvoordracht. Onderwerp: Actualisatie Afvalstoffenverordening. Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstoffenverordening Diemen 2009 Raadsvrdracht Onderwerp: Actualisatie Afvalstffenverrdening Datum: 1 ktber 2009 Steller: R. van t Hf / M. Ferier Prtefeuillehuder L.W.M. Wrm Gevraagde beslissing Vaststelling van de Afvalstffenverrdening

Nadere informatie

De Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Renswoude als volgt vast te stellen: 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan:

De Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Renswoude als volgt vast te stellen: 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: Versen: 143058 De raad van de Gemeente Renswude, gelezen het vrstel van Burgemeester en wethuders van 16 juni 2015; gelet p artikel 10.23, eerste lid, van de wet Milieubeheer; besluit: De Afvalstffenverrdening

Nadere informatie

Energieke Veehouderij. Hilko Ellen / Rick van Emous / Gerrit Kasper / Maikel Timmerman / Harm Wemmenhove

Energieke Veehouderij. Hilko Ellen / Rick van Emous / Gerrit Kasper / Maikel Timmerman / Harm Wemmenhove Energieke Veehouderij Hilko Ellen / Rick van Emous / Gerrit Kasper / Maikel Timmerman / Harm Wemmenhove Hoe ziet u het? Van boer naar energieproducent Boer en energieproducent Boer maar geen energieproducent

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B]

Vorm der stukken moet een goede en effectieve beoordeling mogelijke maken [2.1 Biab-B] INGEDIEND Ja Nvt LIJST IN TE DIENEN STUKKEN AANVRAAG OM REGULIERE BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE VOLGT (gedeeltelijk) LATER #1 #2 #3 ALGEMEEN Aanvraag en bijbehrende stukken in de Nederlandse taal [Awb] Vrm

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging

BIJLAGE 2. Milieuneutrale wijziging BIJLAGE Milieuneutrale wijziging Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting De heer W.B.M. Aarts heeft aan de Polderdreef 5 te Liessel de beschikking over een varkenshouderij. De inrichting

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Projectplan plaatsing ondergrondse containers

Projectplan plaatsing ondergrondse containers Gemeente VALKENSWAARD Prjectplan plaatsing ndergrndse cntainers 21-4-2016 16027.1 definitief RA infra BV Kantr Valkenswaard Den Dries 4 5550 AG Valkenswaard T 040 207 61 63 www.rainfra.nl Kantr Sittard

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Uw partner in hernieuwbare energie

Uw partner in hernieuwbare energie www.svetechniek.be Znnebiler anaf 1999.00 * Inclusief 6% btw,levering en mntage : *Tarief ttaal te betalen 4333 Premie 2334 via netbeheerder te recupereren. Levering en mntage. Exclusief afbraak ude biler,

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk t.a.v. Afdeling Milieu- en bouwzaken Postbus 10150 5140 GB Waalwijk - Lees eerst de toelichting

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool Energie besparen dr een crrecte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvrbeeld in een basisschl 1. INLEIDING Veel verwarmingsinstallaties in schlgebuwen draaien p vlle teren, k wanneer er geen

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Handleiding Hoe een nieuwe zonnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Infrax?

Handleiding Hoe een nieuwe zonnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Infrax? Handleiding He een nieuwe znnepaneleninstallatie aanmelden bij netbeheerder Infrax? Futech Hme/Ambachtstraat 19, 3980 Tessenderl / Tel. +32 13 29 75 08 / BE 0541.398.669 Inleiding Sinds krt fungeert uw

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: VOF Looman Hebbink Hogeveldweg 6 & 6a 7021 MS ZELHEM INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer, voor de veehouderij van

Nadere informatie

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Aanvrager: Gj Wunderink, Gj Wunderink-Gotink, Gd Wunderink en Be Wunderink Strodijk 23 7251 RS VORDEN INHOUDSOPGAVE Uitwerking van de melding Activiteitenbesluit

Nadere informatie