Digital Networked Economy. More power to you

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital Networked Economy. More power to you"

Transcriptie

1 Digital Networked Economy More power to you

2 Samenvatting De huidige digitale economie wordt aangedreven door computers, open standaarden en razendsnelle verbindingen en vertegenwoordigt de vijfde technologische revolutie in het industriële tijdperk. De motor achter de eerste was waterkracht, de tweede werd voortgestuwd door stoom. Daarna kwamen elektriciteit en staal ter vervanging van ijzer. De vierde revolutie werd aangewakkerd door aardolie, niet alleen als energiebron, maar ook als grondstof voor plastics en andere synthetische materialen. Bepalend voor de huidige revolutie is het vermogen van computers en telecommunicatie om maatschappijen en economieën met elkaar te verbinden. Door voordelige breedbandaansluitingen en de brede acceptatie van open standaarden ontstaat een totaal nieuwe economie, die men het best kan omschrijven als de digital networked economy. Steeds meer mensen en organisaties zijn actief op het internet en het aantal aansluitingen groeit terwijl de kosten van de technologie dalen. Inmiddels zijn er op de wereld meer dan 600 miljoen mensen online. De potentiële voordelen hiervan in commercieel, intellectueel en maatschappelijk opzicht groeien in hetzelfde tempo. De eerste vier technologische revoluties werden gekenmerkt door een economische concentratie waardoor dominante ondernemingen werden gevormd. Dit is nu niet het geval. Statistieken van de OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development ) wijzen uit dat het aantal bedrijven met meer dan 500 werknemers sinds 1990 aan het dalen is, terwijl het aantal bedrijven met minder dan 50 werknemers sterk toeneemt. Bedrijven waren vroeger gewend alles zelf te doen. Nu is de trend naar outsourcing, waarbij het internet de kosten van transacties tussen bedrijven verlaagt en de uitwisseling van informatie sterk vereenvoudigt. Het resultaat is dat bedrijven nieuwe banden smeden, waardoor nieuwe clusters van ondernemingen worden geformeerd. Hierdoor krijgen zij toegang tot producten en diensten van de hoogste kwaliteit tegen de laagste kosten, zonder hun coördinatie of controle te hoeven opofferen. Door de opkomst van internet en andere interactieve technologieën is een hausse aan gegevensverzamelingen aangelegd, waardoor uitdagingen zijn ontstaan op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Er zijn talrijke organisaties die informatie misbruiken ten behoeve van commercieel gewin. Er zijn echter ook veel voordelen voor consumenten, zoals gepersonaliseerde aanbiedingen, een verbeterde dienstverlening en een betere bescherming van consumentenrechten en persoonsgegevens dan ooit tevoren. Organisaties die actief zijn op het internet, zullen slechts slagen indien zij naambekendheid en vertrouwen kunnen opbouwen. Ondernemingen als ebay en LinkedIn vertrouwen op een complex systeem van aanbevelingen. Het bewaken van een sterk merk en goede reputatie is belangrijker dan ooit. De digital networked economy verandert ook de manier waarop wij werken. Zowel werkgevers als werknemers zoeken naar een flexibeler benadering van het begrip werkgelegenheid. Mensen die op dit moment de arbeidsmarkt betreden, kunnen tijdens de rest van hun werkzame leven rekenen op drie tot vijf carrièrewisselingen, zo tonen studies aan. De individuele werknemer, en niet de werkgever, is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling en opleiding. De baan voor het leven behoort tot het verleden, maar er zijn nu wel grotere kansen dan ooit om een bevredigend evenwicht tussen werk en privé te creëren, vooral door de mogelijkheid van het thuiswerken. 2

3 Wel heeft het thuiswerken op de lange termijn ingrijpende gevolgen voor de manier waarop wij reizen, samenleven en winkelen. Is er bijvoorbeeld in de toekomst nog wel behoefte aan een winkelstraat of winkelcomplex, als we toch de meeste van onze aankopen thuis of op de werkplek doen? Wat zal er gebeuren met de talloze kantoren op dure A-locaties als de opkomst van de virtuele organisatie een prestigieuze huisvesting overbodig maakt? We leven in een wereld die 24 uur per dag nieuws en vermaak, directe opiniepeilingen, chatrooms, weblogs en sms-berichten te bieden heeft. Hierdoor verandert de samenleving sneller dan ooit tevoren. Sceptici zullen zich afvragen waar dit alles moet eindigen. Dit zal niet gebeuren de verandering zal voortduren, in een alsmaar toenemende tempo. Wij nemen allen deel aan de revolutie van de digital networked economy, of we het leuk vinden of niet. Wie de kansen ervan grijpt, zal groeien en bloeien. Wie ze laat liggen, zal langzaam uit het zicht verdwijnen. 3

4 Inleiding Sinds het midden van de jaren negentig heeft het internet zich vanuit de wereld van wetenschap en onderwijs wijd verspreid. Vanaf dat moment is alles veranderd. Dankzij de open standaarden die samen met nieuwe netwerktechnologie is ontwikkeld, kunnen mensen hun computers koppelen en informatie eenvoudiger uitwisselen. Steeds meer mensen en organisaties hebben een aansluiting op het internet. Al deze factoren hebben samen geleid tot wat we nu de dot-com boom of internet-hype noemen. Nieuwe ideeën en innovaties volgden elkaar toen in razend tempo op. Nieuwe vormen van handel verschenen en verdwenen. Nieuwe beroepen, zoals web-designer, kwamen vanuit het niets tot grote bloei. En er werden nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkeld met de belofte van oneindige groei en toekomstige winstgevendheid. De snelle opkomst en dito ondergang van vele dot-com-bedrijven hebben waarnemers tot de conclusie verleid dat internet uitsluitend eendagsvliegen heeft voortgebracht. Hoewel er inderdaad vaak sprake is geweest van hypes en gebakken lucht, moeten we beseffen dat er wel degelijk een echte revolutie is losgebarsten die nog steeds gaande is. Doordat de zeepbel zoveel aandacht heeft getrokken, zijn wezenlijke en meer doordachte veranderingen die hebben plaatsgevonden, vaak volledig over het hoofd gezien. Wat de gevolgen daarvan zijn, kan alleen achteraf worden beoordeeld. Ironisch genoeg blijken veel van de voorspellingen over de omvang van de onlineeconomie, waarover op het hoogtepunt van de hype vaak schamper is gelachen, nu juist aan de behoudende kant te zijn geweest. Jeff Bezos, oprichter van Amazon.com, heeft deze periode wel eens vergeleken met het Cambrium, het tijdperk waarin er net zoveel diersoorten ontstonden als uitstierven. Groei van het internet vóór, tijdens en na het instorten van de internet-hype in 2000, vergeleken met het aantal vermeldingen van het woord internet in The Economist % GROEI SINDS 1997 Samengesteld jaarlijks groeicijfer 3000% 2500% 2000% 1500% 1000% 500% 0% % % 39% 62% 53% 55% Mensen met toegang tot internet, wereldwijd1 Internet-hosts, wereldwijd 2 Groei e-commerce (consumenten), VS3 Groei omzet webadvertenties, wereldwijd4 Groei e-commerce (b-to-b), VS5 Groei online-bankieren, VS6 Aantal vermeldingen van het woord internet in The Economist Bronnen: 1.CyberAtlas, 2003; 2.iSociety,2003; 3. Gartner G2, 2003; 4. Jupiter Research, 2003; 5. Forrester Research, 2003; 6. NUA Internet Surveys, Years On The State of the Internet a Decade After Mosaic, Hobsbawm, Agency.com,

5 In 2003 zal de Amerikaanse e-commerce-handel tussen bedrijven (B2B) USD miljard bedragen en die naar de consument (B2C) USD 108 miljard Forrester Research, 1999 Forrester s aangepaste voorspelling begin 2003: Aan het eind van 2003 zal de Amerikaanse B2B e-commerce met USD miljard bijna dubbel zoveel waard zijn als in eerdere schattingen, terwijl de B2C wel dicht bij de voorspelling uitkomt, namelijk USD 95 miljard eind In feite volgt de internetrevolutie dezelfde trend als alle andere technologische revoluties die eraan voorafgingen. De sterke opkomst vormt de ouverture tot een echte en duurzame technologische revolutie, die nu het sociale, politieke en economische landschap aan het veranderen is. Veelbetekenend is het dat veel deskundigen spreken over de vijfde technologische revolutie die het aanzien van de wereld zal veranderen sinds de Industriële Revolutie. 5

6 De technologische revoluties in historisch perspectief De industrialisatie van de wereldeconomie heeft de laatste twee- tot driehonderd jaar telkens bestaan uit een reeks technologische revoluties. Het patroon bestaat uit het verval van oude, gevestigde industrieën en beroepen, die plaats maken voor op technologie gerichte industrieën die de productiviteit en de economische groei een nieuwe impuls geven. Van school herinneren we ons misschien nog de agrarische en industriële revoluties. In feite is er sprake van vijf technologische revoluties die grote gevolgen hebben gehad of nog zullen hebben. De motor achter de eerste Industriële Revolutie was waterkracht dat aanvankelijk vooral werd ingezet in de textielindustrie. De tweede revolutie viel samen met de komst van stoommachines, die de productiviteit opschroefde in de fabrieken, en de invoering van stoomtreinen en stoomschepen, waarmee grondstoffen en goederen sneller konden worden vervoerd. De overgang van stoomkracht naar elektriciteit en de omschakelijking van ijzer naar staal kenmerkten de revolutie tussen eind 19e eeuw en het begin van de Tweede Wereldoorlog. De vierde werd aangewakkerd door de opkomst van aardolie, niet alleen als energiebron voor verbrandingsmotoren, maar ook als grondstof voor kunststoffen en andere synthetische materialen. In de jongste periode wordt de economie aangedreven door de opkomst van computers en netwerktechnologieën. Elke revolutie heeft grote gevolgen gehad voor bedrijven, de economie en de samenleving als geheel. Iedere periode wordt gekenmerkt door een reeks uitvindingen, waarbij nieuwe ideeën worden vertaald in nieuwe bedrijvigheid, nieuwe producten en diensten, en nieuwe werkprocessen. De euforie in zo n opbloeiperiode blijkt dan ook uit een snelle vermenigvuldiging van nieuwe bedrijven of het nu gaat om spoorwegmaatschappijen of online-winkels. Neem bijvoorbeeld de eerste tien jaar van de 20e eeuw toen er in de Verenigde Staten honderden autoproducenten actief waren; nu is daar nog maar een handvol van over. Maar na opbloei komt neergang en de euforie maakt dan vaak plaats voor scepticisme. Direct na het inzakken van de effectenmarkten in 2000/2001 zijn velen gaan twijfelen aan het bestaan van de zogeheten nieuwe economie. En toch, hoewel de niet waargemaakte beloften sommige twijfels bevestigen, zijn er alweer nieuwe krachten in stelling gebracht. De innovaties verspreiden zich over het gehele economische landschap en geven de aanzet tot een geleidelijke herschikking van kennis en activiteiten naar een nieuw paradigma. Op dit punt aanbeland oefent de technologische revolutie de grootste druk uit op de sociale, politieke en economische structuren. Versnelde golfbeweging van Schumpeter Waterkracht Textiel Ijzer Stoomkracht Spoorwegen Staal Elektriciteit Chemie Verbrandingsmotor Petrochemie Elektronica Luchtvaart Digitale netwerken Software Nieuwe media Tempo van vernieuwing Eerste golf Tweede golf Derde golf Vierde golf Vijfde golf jaar 55 jaar 50 jaar 40 jaar 30 jaar 6

7 Ondernemingen die zijn gevormd ten tijde van de boom, worden opgeslokt of verdwijnen. Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren de meeste autoproducenten in de Verenigde Staten geliquideerd of opgekocht door ondernemingen die zouden uitgroeien tot de reuzen van de nieuwe economie General Motors en Ford. Deze herschikking is geen pijnloos proces. De opkomst van nieuwe industrieën, nieuwe bedrijven en nieuwe beroepen gaat gepaard met het verdwijnen van andere. Naarmate de auto-industrie groeide, nam de behoefte aan smeden en koetsiers af. Ze werden vervangen door nieuwe beroepen, zoals automonteurs. Dit proces veroorzaakt vaak zorgelijke sociale situaties en felle protesten. Computers hebben duidelijk invloed op de productiviteit doordat ze handelingen kunnen automatiseren en de kennisvergaring verbeteren. Echter, het meest wezenlijke aspect van de huidige revolutie is dat onze wereld, onze samenleving en onze economie steeds meer verbonden zijn. In die zin vormen netwerken de kenmerkende technologie van ons tijdperk. De jongste technologische revolutie creëert wederom een nieuwe economie, en wel een die het best kan worden gedefinieerd als de digital networked economy. De Ludditen bijvoorbeeld waren Engelse textielarbeiders die zich in de 18e eeuw actief verzetten tegen de inzet van machines die hun werk uit handen namen. Er zullen echter altijd reactionaire krachten werkzaam zijn die zich verzetten tegen de opkomst van nieuwe technologie. De laatste fase wordt bereikt als de markt tot volle wasdom komt. De technologische revolutie heeft zich volledig ontpopt en het potentieel aan veranderingen is grotendeels uitgeput. De economie blijft dan gedurende een korte periode in balans, totdat de volgende technologische revolutie zich aandient. De geschiedenis leert ons ook dat in de toekomst nieuwe economieën zullen opkomen en verdwijnen. Elke nieuwe economie heeft eigen kenmerken; de duurzame invloed ervan zal een direct gevolg zijn van de nieuwe technologie die haar ontwikkeling heeft aangejaagd. Hoewel nog niet volledig duidelijk is welke invloed de huidige revolutie uitoefent op onze sociale, politieke en economische structuren, begint de koers van de verandering zich nu wel af te tekenen. 7

8 De kenmerken van de digital networked economy Naar schatting zijn er op dit moment ruim 600 miljoen mensen over de hele wereld online. Robert Metcalfe is oprichter van 3Com Corporation en ontwierp het Ethernet-protocol voor computernetwerken. Wat de digital networked economy aanstuurt, is vastgelegd in de Wet van Metcalfe: Het vermogen van het netwerk neemt exponentieel toe met het aantal computers dat ermee verbonden is. Elke computer die aan het netwerk wordt toegevoegd, maakt er niet alleen gebruik van als hulpbron, maar voegt zelf ook hulpbronnen toe, zodat een spiraal ontstaat van toenemende waarde en potentie. Hoe meer computers, mensen en organisaties met elkaar verbonden zijn, des te meer mogelijkheden er zijn om commercieel, intellectueel en maatschappelijk ervan te profiteren. Echter, om dit potentieel te kunnen uitbuiten en het risico van een moderne Toren van Babel te vermijden, zijn er standaards nodig waardoor computers, mensen en organisaties simpel, gemakkelijk en rendabel met elkaar kunnen samenwerken. De standaards die aanvankelijk zijn overeengekomen om de uitwisseling van informatie tussen academische en wetenschappelijke instituten te ondersteunen, hebben zich inmiddels ontwikkeld tot een platform voor een veel breder scala van activiteiten. De originele architectuur van het web gebruikt HTML voor het formatteren en koppelen van informatie over het internet. Nu werkt het erkende standaardisatie-instituut van het web, W3C, aan de ontwikkeling van standaarden om de toegang te verbreden, veelzijdiger media mogelijk te maken, alsmede de interactie tussen verspreide webdiensten voor de automatisering van commerciële transacties. Deze gebundelde dynamiek van voordelige breedbandaansluitingen en brede acceptatie van open standaarden is de motor geweest achter de opkomst van de digital networked economy. Dit is een dynamisch en constant evoluerend proces. De gevolgen op lange termijn zullen pas duidelijk zijn na het verstrijken van jaren. Toch tekenen zich al enkele significante kenmerken af: Doordat bandbreedte, computers en opslag overal en altijd beschikbaar zijn, hebben meer mensen en organisaties beter en goedkoper toegang tot informatietechnologie. Zoals al eerder aangegeven, is het aantal mensen en computers dat is aangesloten op het internet, sinds midden jaren negentig drastisch toegenomen. Hoewel dit een belangrijke trend weerspiegelt, zegt het nog te weinig over de mate waarin de connectiviteit van individuen en organisaties de afgelopen tien jaar is toegenomen. In 1995 was een inbellijn naar de lokale provider voor de meeste organisaties en vrijwel alle individuen de enige rendabele aansluiting op het internet. Met snelheden van 56 kbps waren er al snel grenzen aan wat mogelijk was. was de overheersende internettoepassing. Informatie opvragen kwam vaker voor in de Verenigde Staten, waar lokale gesprekken gratis waren wat de kosten drukte, maar in het algemeen werd nog slechts een beperkt aantal werkzaamheden online uitgevoerd. De echte groei in collectieve connectiviteit kwam met de overgang van inbellijnen naar permanent open breedband zonder telefoontikken, waardoor mensen en organisaties onmiddellijk en onbeperkt toegang kregen tot internet. Deze kwalitatieve verbetering van internetaansluitingen geeft nu de aanzet tot gedragsverandering op grote schaal. Veel taken die vroeger werden uitgevoerd per telefoon of door een boek te raadplegen zoals telefoonnummers opvragen, een leverancier of winkel vinden, een reis boeken of een route uitzoeken worden nu massaal naar het internet overgeheveld. 8

9 De prijzen van netwerkaansluitingen en de apparatuur blijven maar dalen. In hetzelfde tempo brengen steeds meer mensen en organisatie delen van hun activiteiten online. Organisaties voor wie internet voorheen een randverschijnsel was, integreren nu het gebruik ervan in hun kernactiviteiten om hun medewerkers meer mogelijkheden te geven en meer service aan hun klanten te kunnen bieden. Deze trend zal zich voortzetten met verdergaande uitbreidingen van de kwaliteit van de aansluitingen. Dankzij de verbeterde draadloze technologie is de beschikbaarheid van breedbandtoegang bovendien niet langer gebonden aan huis en kantoor. Steeds meer mensen en organisaties zullen hierdoor kunnen profiteren van snel internet, waar zij zich ook maar bevinden. Ook dit zal weer leiden tot gedragsveranderingen naarmate blijkt dat meer en meer activiteiten gemakkelijker en effectiever online kunnen worden uitgevoerd. De vraag is niet langer ben je online? maar hoe ben je online? In toenemende mate is er sprake van interactie tussen mensen en organisaties, en van informatie-uitwisseling en commercieel contact, mogelijk gemaakt door wezenlijk lagere transactiekosten en de brede acceptatie van standaarden zoals XML en SOAP. Hoewel de voortgang van technologische revoluties doorgaans gepaard gaat met het samengaan van bedrijven waarna een beperkt aantal dominante spelers overblijft, lijkt er nu in dit opzicht iets anders aan de hand te zijn. Uit statistieken van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) blijkt dat sinds 1990 het aantal bedrijven met meer dan 500 medewerkers juist afneemt, terwijl het aantal bedrijven met minder dan 50 mensen sterk is toegenomen. Informatiestromen en transactiekosten bepalen grotendeels de wijze waarop organisaties zijn gestructureerd. Vroeger haalden organisaties specialistische kennis in huis met het oog op een soepele en efficiënte procesvoering. Gedacht werd dat als deze buiten de organisatie werden gelegd, de administratie- en beheerskosten zouden stijgen. Bovendien zouden langere doorlooptijden voor de levering en een lagere kwaliteit er het onvermijdelijke gevolg van zijn. Zodoende is er in veel bedrijven sprake geweest van een verticale integratie, waardoor zij niet afhankelijk waren van externe bronnen voor zelfs de simpelste dienstverlening. Elk bedrijf onderhield zo zijn eigen schoonmaakafdeling, reisbureau en bedrijfsrestaurant. Dankzij internet zijn de kosten van transacties tussen bedrijven echter drastisch verlaagd en ook de uitwisseling van informatie sterk vereenvoudigd, waardoor organisaties hun nietkernactiviteiten makkelijker kunnen uitbesteden. Hierdoor worden nieuwe relaties gesmeed met partners en leveranciers, gericht op de formatie van ondernemingsclusters of nieuwe Keiretsu (een van oorsprong Japanse bedrijfsfilosofie gebaseerd op het samenbrengen van bedrijven binnen een netwerk). Daarmee krijgen zij toegang tot producten en diensten van de hoogste kwaliteit tegen de laagste kosten, vanuit de hele internationale markt, echter zonder offers te hoeven doen aan het niveau van coördinatie en controle dat een interne leverancier biedt. Een voorbeeld is de onderneming Li & Fung uit Hongkong, dat een wereldwijd web van ruim partners en leveranciers beheert die alle meewerken in hetzelfde kledingproductiebedrijf. GE of Walmart voorbeelden Deze handelsnetwerken creëren kansen voor kleinere organisaties, doordat ze nieuwe en voordeliger relaties kunnen aanknopen met klanten over de hele wereld. 9

10 Informatie wordt inzichtelijker als klanten (en ook de publieke sector, regelgevende instanties en concurrenten) toegang krijgen tot meer informatie over organisaties en organisaties meer informatie kunnen verzamelen over klanten. Zelfs de katholieke kerk van de Middeleeuwen was nog tolerant gemeten naar moderne maatstaven. Deels kan dit worden verklaard doordat in het verleden geen enkele overheid de macht bezat om de burgerij onder voortdurend toezicht te houden. De uitvinding van de drukkunst maakte het echter eenvoudiger om de publieke opinie te manipuleren, waarna de film en de radio dit proces vervolgden. Met de ontwikkeling van televisie en de technische innovatie die het mogelijk maakte gelijktijdig op dezelfde machine te ontvangen en uit te zenden, kwam een einde aan het particuliere leven. Elke burger, of althans elke burger die het waard was om in de gaten gehouden te worden, kon vierentwintig uur per dag in het zicht van de politie blijven en binnen gehoorsafstand van de officiële propaganda, waarbij alle overige communicatiekanalen werden afgesloten. Nu bestond voor het eerst de mogelijkheid om niet alleen volledige onderwerping aan de wil van de Staat op te leggen, maar ook complete uniformiteit van meningen over alle onderwerpen 1984, George Orwell, schrijver en maatschappijcriticus. Gelukkig is de totalitaire nachtmerrie van 1984 geen werkelijkheid geworden. Echter, een groot deel van de technische vooruitgang die George Orwell voorzag in zijn visionaire roman, is inmiddels gemeengoed geworden. Hoewel niemand een telescherm heeft, mogen we de mogelijkheid om gelijktijdig te zenden en te ontvangen zeker zien als het onderscheidend kenmerk van interactieve technologieën, in feite het internet. Organisaties verzamelen al net zo lang informatie over klanten als er logboeken en journaals bestaan. De opkomst van interactieve technologieën zoals internet heeft echter de afgelopen jaren geleid tot een hausse aan gegevensverzamelingen. Dit werk wordt bekroond door technologie waarvan zelfs Orwell niet durfde te dromen. Organisaties kunnen er informatie mee vergelijken en analyseren, klantprofielen opstellen en gedrag voorspellen. Door dergelijke ontwikkelingen is bij sommigen de vrees onstaan voor een big brother - samenleving, waarbij elke afzonderlijke beweging onder de microscoop kan worden gelegd. Vanzelfsprekend dienen organisaties goed rekening te houden met deze oprechte zorgen van consumenten over hun persoonlijke levenssfeer; neem bijvoorbeeld de grote moeite die de Britse regering heeft om een nationale identiteitskaart in te voeren, of de protesten tegen bepaalde maatregelen in de Amerikaanse Patriot Act, de anti-terreurwet die veiligheidsdiensten ruimere opsporingsbevoegdheden geeft. Er zijn genoeg redenen voor zorg. Er bestaan nu eenmaal organisaties en individuen die de transparantie van informatie misbruiken ten behoeve van commercieel gewin. Toch staan daar voor de consument vele voordelen tegenover, voortkomend uit het betere begrip dat organisaties zich van hun klanten kunnen vormen. De houders van klantenkaarten in de supermarkt wisselen gedetailleerde informatie over hun koopgewoontes en koopgedrag uit voor gepersonaliseerde aanbiedingen en kortingen. Amazone vergelijkt koopstatistieken van al haar klanten om zo patronen te ontdekken en gericht aanbevelingen te kunnen doen over boeken, muziek en films. Hoewel cookies op websites gebruikt kunnen worden om informatie op te sporen, stellen ze organisaties ook in staat een meer persoonlijke beleving aan te bieden en voorkomen ze het herhaald intoetsen van gegevens. Een van de belangrijkste vraagstukken voor zowel organisaties als individuen is hoe persoonsgebonden informatie vertrouwelijk wordt gebruikt en beveiligd. 10

11 De wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens blijft zich ontwikkelingen. Ook buiten de regering ondernemen consumentenorganisaties en andere instanties initiatieven op technologiegebied om de identiteit en persoonlijke levenssfeer van consumenten te beschermen. Het zijn overigens niet alleen consumentengegevens die aan de buitenwereld blootgesteld kunnen worden als gevolg van nieuwe technologie. Tientallen jaren lang konden vele organisaties zich verschuilen achter hun merken en onbekommerd hun jaarverslag indienen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de mening van consumenten over, bijvoorbeeld, hun activiteiten in de Derde Wereld. Door wetten en regels zijn ondernemingen nu gedwongen steeds meer informatie over hun producten, diensten en activiteiten aan de openbaarheid prijs te geven. Dit is goed nieuws voor de consument en voor open, verlichte organisaties, maar niet zo goed voor wie zijn activiteiten geheim wil houden. Kennis en ideeën, reputatie en loyaliteit zijn de belangrijkste activa van een organisatie. Ze openen de weg naar een duurzaam concurrentievoordeel. Sinds 1987 publiceert Interbrand, een wereldwijd merkenadviesbureau, een vergelijkende lijst met de best presterende wereldmerken. Daarin wordt de waarde van de merken beoordeeld, naast tastbare activa zoals voorraden en fabrieken. Het onderzoek laat het absolute belang zien van een merk voor de activiteiten van veel organisaties. Wat wellicht het meest in het oog springt, is het belang van het merk in relatie tot andere factoren. Er zijn steeds meer ondernemingen die vrijwel volledig afhankelijk zijn van hun merken bijvoorbeeld Nike, Coca-Cola en Disney. Uitbesteding van niet-kernactiviteiten ligt daaraan ten grondslag, evenals het besef hoe cruciaal merk en reputatie zijn voor het welslagen in een online-wereldmarkt voor goederen en diensten. Een krachtig merk moet zich onderscheiden omdat een consument kan kiezen uit een verbijsterend groot aanbod. Een sterk merk draagt ook bij aan de handelsrelaties met toeleveranciers over de hele wereld. Immers, zowel toeleveranciers als consumenten moeten weten met wie ze zakendoen en voldoende vertrouwen hebben om te doen wat ze toezeggen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven die online zaken willen doen, maar ook voor individuele mensen. Het succes van ebay als online-marktplaats voor vraag en aanbod van goederen en diensten is in hoge mate te danken aan haar systeem van reputatiebeheer. Hierdoor krijgen kopers en verkopers volledig inzicht in de staat van dienst van de mensen met wie ze zakendoen in termen van nauwkeurigheid van de productomschrijving, snelheid van levering van de gekochte goederen en snelheid van betaling. Dit heeft bijgedragen aan de groei van een marktplaats die anders misschien was blijven steken doordat de individuele deelnemers elkaar niet helemaal vertrouwen. Nu echter telt ebay over de hele wereld meer dan 100 miljoen geregistreerde gebruikers die allen de ontwikkeling van hun reputatie koesteren en van nature baat hebben bij een positief commentaar na iedere transactie waarbij ze betrokken zijn. Bovendien heeft ebay een team aan het werk dat voortdurend de lijsten uitkamt om illegale of verdachte aanbiedingen te verwijderen. De onderneming beseft dat haar succes als organisatie nauw gerelateerd is aan haar vermogen om gebruikers op een betrouwbare wijze met elkaar te laten handelen. Op vergelijkbare wijze berust de opkomst van online-netwerksites zoals LinkedIn op een complex netwerk van aanbevelingen en verwijzingen, waardoor de gebruikers ervan potentiële werkgevers, werknemers, zakelijke partners of zakelijke kansen kunnen vinden. *Network Logic Who Governs in an Interconnected World?, McCarthy, Miller, Skidmore, Demos,

12 Een van de grootste risico s voor zowel organisaties als individuen die actief zijn in de digital networked economy, is daarom de mogelijke schade aan merk of reputatie. In augustus 2000 moest Barclays, op dat moment naar eigen zeggen met 1,25 miljoen gebruikers de grootste Britse online-bank, haar online-bankdiensten verscheidene uren afsluiten omdat klanten na het inloggen gegevens van andere mensen te zien kregen. Ironisch genoeg werd het probleem veroorzaakt door een upgrade van de dienstverlening in het voorgaande weekend, waarbij onder meer een nieuw beveiligingsniveau werd toegevoegd, inclusief een extra stap in het inlog-proces. Om het probleem op te lossen moest Barclays de nieuwe software ontmantelen en het oude systeem herstellen. Eerder diezelfde zomer was het Britse energiebedrijf Powergen overeengekomen om zo n 75 compensatie te betalen aan online-klanten nadat hun naam, adres en creditcard-gegevens door een fout in handen waren gekomen van een onbevoegde derde. In beide gevallen werden de technische problemen vrijwel direct opgelost. Het herstel van de reputatie duurde echter veel langer. Elke maatschappelijke, economische of politieke verandering wordt versneld, versterkt en wijder verspreid. Toen en internet nog niet algemeen waren geaccepteerd, verplaatsten ideeën zich op een betrekkelijk rustige wijze door de samenleving. Trends hebben zich altijd verspreid, maar zolang de belangrijkste media van verspreiding het gesproken woord, kranten en later radio en tv waren, gebeurde dat op een rustige wijze. Nu echter het gebruik van internet zich over een kritieke massa van de bevolking heeft verspreid, aangevuld door de 24-uurs-nieuwsvoorziening via digitale en kabel-tv, nemen de opkomst en de kracht van nieuwe trends en ideeën handover-hand toe. Hoewel het bedrijfsleven jaarlijks honderden miljarden uitgeeft aan pogingen om nieuwe klanten te bereiken met hun marketingboodschap, lijken sommige ideeën gewoon uit de lucht te vallen en razendsnel het publieke bewustzijn te veroveren. In 1999 was The Blair Witch Project de filmhit van het jaar dankzij mond-tot-mondreclame die begon op een knap ontworpen website, waarin het idee werd gecultiveerd dat het om een waar gebeurd verhaal zou gaan. Hotmail maakte gebruik van bestaande klanten om nieuwe inschrijvingen te genereren, simpelweg door een oproep toe te voegen aan elke verzonden . Hotmail noteerde gedurende de eerste 18 maanden van haar bedrijvigheid 8 miljoen klanten, hoewel in die periode slechts USD was uitgegeven aan marketing; AOL had zes jaar nodig om hetzelfde niveau te bereiken. De successen van beide bedrijven kunnen grotendeels worden toegeschreven aan het effect van Virale Marketing, ook wel bekend als buzz of mond-tot-mondreclame. Dit is gebaseerd op het gebruik van om vervolgens van mond-totmond als een sneeuwbal steeds meer belangstelling voor een product of dienst op te wekken. Het boek The Tipping Point van Malcolm Gladwell heeft het wezen van dit verschijnsel beschreven en laat zien hoe ideeën door sociale netwerken stromen en hoe verschillende mensen verschillende rollen spelen in de informatieverspreiding. De gevolgen kunnen echter uitstijgen boven de promotie van een film of de groei van een nieuw bedrijf. In 2001 viel de regering van Joseph Estrada in de Filippijnen nadat ruim een miljoen mensen waren opgeroepen voor een demonstratie met een sms-bericht dat over de hele bevolking werd verspreid. Howard Rheingold onderzoekt dit en andere voorbeelden in zijn boek Smart Mobs waarvan een uittreksel beschikbaar is op Demos. 12

13 De relatie tussen werkgever en werknemer verandert; de wederzijdse verwachting van werkgelegenheid voor het leven en onvoorwaardelijke loyaliteit hebben plaatsgemaakt voor een meer flexibele en dynamische houding tegenover carrièreontwikkeling en het beheer van human resources. De traditionele houding tegenover werkgelegenheid zal moeten veranderen nu de gedachte van een baan voor het leven bijna overal verleden tijd is. Het belang van de medewerker is alleen maar toegenomen sinds er een economie op gang is gekomen waarvan informatie, kennis en ideeën de brandstof zijn. Daarom is duidelijk dat zowel werkgevers als werknemers een flexibeler aanpak wensen van de werkgelegenheid. Onderzoek laat zien dat jonge mensen die nu de economie betreden tijdens hun werkzame leven naar verwachting drie tot vijf carrièrewisselingen (wat iets anders is dan het verwisselen van baan) zullen meemaken. In een dergelijke dynamische arbeidsmarkt hebben werknemers geen andere keuze dan zelf de volle verantwoordelijkheid op zich te nemen voor hun loopbaan en de ontwikkeling van hun vaardigheden en kwalificaties. Dit schept kansen voor mensen om weer grip te krijgen op hun leven en op zoek te gaan naar een waardevollere balans tussen werk en privé. De keerzijde van deze kansen is het verlies van het vangnet dat in het verleden altijd geboden werd tijdens een langdurige en bestendige veilige relatie met een werkgever. Van de andere kant beseffen organisaties dat ook hun HRM-aanpak aan verandering toe is. In de stabiele en groeiende economie van weleer hadden organisaties een scherp beeld van hun huidige en toekomstige personele behoeften. In zo n omgeving is een laag natuurlijk verloop onder medewerkers een voordeel, door de besparing op wervingskosten en de toegenomen productiviteit door het behoud van vaardigheden en ervaring van medewerkers. Echter, vandaag en in de toekomst zullen organisaties hun behoefte aan flexibele arbeidsomstandigheden moeten afwegen tegen de kans dat mensen met cruciale vaardigheden en expertise veel gemakkelijker de deur kunnen uitlopen. De technologie bestaat om binnen alle werkprocessen functies uit te besteden, van ontwerp tot productie, van de financiële administratie tot HR en van IT tot marketing. Er ontstaan zelfs zogenaamde talentnetwerken waarmee organisaties mensen met de gevraagde vaardigheden en ervaring kunnen selecteren en werven voor bepaalde projecten. Wel moet deze mogelijkheid worden aangevuld met systemen en processen die ervoor zorgen dat het intellectuele eigendom behouden blijft binnen de organisatie, maar desondanks gemakkelijk inzetbaar is voor de volgende freelancer of leverancier die voorbijkomt. Duidelijk is dat de beste werkgever en de meest waardevolle medewerker in de toekomst niet noodzakelijkerwijs zullen worden beoordeeld op grond van dezelfde maatstaven die in het verleden golden. 13

14 Conclusie De gevolgen van de digital networked economy De digital networked economy is een reëel verschijnsel. Het wezen ervan krijgt steeds meer vorm naarmate we meer begrip ontwikkelen voor de kansen en uitdagingen die ermee gepaard gaan. Enkele van de meer directe effecten ervan kunnen het best worden bezien in het licht van de manier waarop we zo n tien geleden ons leven leidden. Vandaag-de-dag hoeven we niet meer naar een muziekwinkel te lopen, maar kunnen we cd s downloaden naar elke ipod. Voor ons als consument biedt dit meer keuzes, meer gemak en meer flexibiliteit in de manier waarop we muziek kopen en beluisteren. De gevolgen voor de muziekindustrie zijn echter ingrijpend. Het bedrijfsmodel dat in een periode van tientallen jaren is ontstaan, was gebaseerd op de productie van verzamelingen liedjes lp s of cd s uitgevoerd door bekende artiesten, op de markt gebracht door platenlabels en fysiek gedistribueerd via de detailhandel. Deze totale waardeketen staat thans onder druk door de massale mogelijkheid van de muziekluisterende consument om tegen veel lagere kosten een universele jukebox op internet bij de hand te hebben. Hoe deze industrie zich verder gaat ontwikkelen in rechtbanken, directiekamers, opnamestudio s en concertzalen is nog onduidelijk. Om over de implicaties voor de rest van de muziekindustrie en verwante sectoren, zoals reclame en promotie, nog maar te zwijgen. (graph on music sales ww) Het lijdt echter geen twijfel dat de mogelijkheid om muziek via internet te distribueren, veel meer betekent dan slechts gemakkelijk vanachter je pc een liedje van Nora Jones te kopen bij itunes. Op overeenkomstige wijze zullen de technologieën die het telewerken steeds beter mogelijk maken, veel meer gevolgen hebben dan slechts de extra keuze om af en toe vanuit huis te werken. Naarmate de technologie zich blijft verbeteren, zullen mensen eraan gewend raken om op afstand te werken en zullen organisaties steeds beter leren om verspreid werkende teams te structureren en te beheren, waarna thuiswerken onvermijdelijk een grote vlucht zal nemen. Ook de verdere consequenties van het thuiswerken op grote schaal zijn nog gehuld in duisternis. Hoewel de kwaliteit van leven wellicht zal verbeteren, rijst de vraag wat dit betekent voor onze steden; de verzameling van mensen die bijeen zijn gekomen uit hun behoefte om samen te handelen, te werken, te leven en te communiceren? Wat zijn de gevolgen voor ons maatschappelijk bestaan in een wereld waarin voor velen de werkplek de belangrijkste gelegenheid is voor het opdoen van sociale contacten? De mogelijkheid om online te zoeken, te vergelijken en te kopen om de goederen vervolgens aan huis te laten afleveren, is ook een van de voordelen van internet. Wat zijn echter de gevolgen voor de detailhandel in een wereld waarin we in winkeletalages kunnen vergelijken wat we vervolgens online aanschaffen? Er zijn ondernemingen die hierop reageren. Apple denkt bijvoorbeeld aan een soort winkels of showrooms waar mensen hun nieuwste producten kunnen uitproberen. Deze winkels zijn niet langer distributiekanaal, maar onderdeel van het marketingproces en onderdeel van de marketingkosten. De les die we hieruit en uit andere voorbeelden kunnen trekken, is dat wat op het eerste gezicht slechts een eenvoudige vervanging van de ene door de andere technologie lijkt (zoals cd door mp3), een schokgolf teweeg kan brengen die de hele economie beroert. 14

15 Hoe moeten we, in het licht van deze ontwikkeling, de toekomst zien van de winkelstraat, het winkelcentrum en alle bedrijfstakken en diensten die daaromheen actief zien? Hoe moet de logistieke sector zich aanpassen aan de behoefte om goederen thuis of op kantoor afgeleverd te krijgen, in plaats van de distributie naar winkels waarbij de consument het laatste stukje zelf aflegt? In welk opzicht zal de beschikbaarheid van 24 uur nieuws, directe opiniepeilingen, weblogs, chatrooms en interactieve tv het wezen van onze democratie veranderen, die ooit was bedacht voor mensen die verder weg woonden en vaak slecht geïnformeerd waren? Hoe moeten overheden reageren op een bevolking die voldoende geïnformeerd is om een betere dienstverlening te eisen en niet langer dankbaar is voor wat hen wordt gegund. De vraag aan overheden, ondernemingen, organisaties en individuele mensen is: welk type deelnemer bent u? Iemand die probeert de vooruitgang tegen te houden die over onze samenleving raast en tevergeefs probeert vast te houden aan oude levensstijlen, oude werkmethoden en oude bedrijfsmodellen. Een slachtoffer van de verandering, onbekend met de storm die door onze economie raast, heen en weer geslingerd door krachten die u niet kunt beïnvloeden en ook niet begrijpt. Een actieve deelnemer, zoekend naar het wezen van de digital networked economy, die kansen vindt en ze grijpt, en ook bewust is van de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Op geen van deze vragen is een eenduidig antwoord te geven; de toekomst is per definitie onzeker. Dit betekent echter niet dat we machteloos staan tegenover de veranderingen die komen gaan. We maken allen deel uit van de digital networked economy, of we het nu wel of niet leuk vinden. 15

16 Offices worldwide De telecommunicatiediensten alsmede de beschikbaarheid daarvan die in deze publicatie worden beschreven, zijn onderhevig aan veranderingen. Diensten en apparatuur worden geleverd in overeenstemming met de standaardcontractvoorwaarden van BT Nederland N.V. Niets in deze publicatie maakt deel uit van enig contract. Niet uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BT Nederland N.V. BT is een handelsmerk van British Telecommunications plc. British Telecommunications plc 2004 Statutaire vestiging: 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ Geregistreerd in Engeland onder nummer Oorspronkelijk ontwerp: Productie: Unigraph Ltd D22145 Vertaling: BT Nederland N.V. PHME: 46951/11/04.

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

5 tips voor betere klantenservice

5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice 5 tips voor betere klantenservice Het geheim van goede service is bereikbaarheid overal en altijd Hoe ziet volgens u een contact center er uit? Denkt u ook direct aan

Nadere informatie

Globalisering verandert in digitalisering

Globalisering verandert in digitalisering Globalisering verandert in digitalisering Het proces van Globalisering, zoals we dat kennen, loopt ten einde. Het proces van digitalisering als alternatief voor een nieuwe tak aan de boom van globalisering

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

LEAN AND GREEN. Visie op Het Nieuwe Werken

LEAN AND GREEN. Visie op Het Nieuwe Werken LEAN AND GREEN Visie op Het Nieuwe Werken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het nieuwe paradigma... 4 3 Morele plicht... 5 4 En hoe dan verder?... 6 2 1 Inleiding Op de achtergrond vindt een stille revolutie

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN Lezing ter gelegenheid van het GEO Promotion Congres van eigen bodem 10 maart 2017 Groningen. door prof. em. Pier Vellinga Waddenacademie Colin OPBOUW

Nadere informatie

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau Factsheet AGILE TRANSITIONERS Mirabeau AGILE TRANSITIONERS Mirabeau Wij helpen u met de implementatie van een agile werkwijze. We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar in een steeds hoger tempo

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

De uitvinder van het wiel leverde slechts een enkel bouwsteentje

De uitvinder van het wiel leverde slechts een enkel bouwsteentje De uitvinder van het wiel leverde slechts een enkel bouwsteentje Juist die vervolginnovaties maken het verschil. 6 - nooit af Hoofdstuk 1 proloog YOU AIN T SEEN NOTHIN YET! ( titel van een nummer 1-hit

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden.

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. 1 Case-study: Brouwland 2 Wat zijn de ingrediënten van cross-border succes

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

THE SUCCESS YOU WANT.

THE SUCCESS YOU WANT. CAT CONNECT THE SUCCESS YOU WANT. Het succes dat u wenst. MATERIEELBEHEER PRODUCTIVITEIT VEILIGHEID DUURZAAMHEID MATERIEEL, TECHNOLOGIE EN DIENSTEN COMBINEREN DIE U HELPEN UW SUCCES TE VERGROTEN. Cat Connect

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best Praktische informatie De informatie in dit document vertegenwoordigt de huidige visie van Microsoft Corporation op zaken die ten tijde

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM oplossingen voor customer engagement en commerce tillen CRM naar een hoger niveau. Dankzij de volledige integratie van marketing, commerce,

Nadere informatie

Internet: alles wordt anders

Internet: alles wordt anders Internet: alles wordt anders Prof Dr C.N.A. Molenaar Twee miljoen winkelmeters in de stad gaan verdwijnen De komende zeven jaar krimpt het winkeloppervlak in stedelijke gebieden sterk. In totaal zal er

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 14.7.2016 2015/2103(I) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT MobileXpress Beveiligde Virtuele Toegang via BT De Uitdaging De IT-infrastructuur van uw organisatie vertegenwoordigt een grote waarde. Het vermogen om het volle potentieel ervan te benutten is een belangrijke

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

De veranderende markt

De veranderende markt De veranderende markt 1 De veranderende markt Vanaf 2000 is de detailhandel sterk veranderd door de opkomst van de computer. Als verkoper kun je de kennis over de geschiedenis en de toekomst van de detailhandel

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language)

Nederlandstalige samenvatting (summary in Dutch language) Nederlandstaligesamenvatting 145 Nederlandstaligesamenvatting (summaryindutchlanguage) Reizen is in de afgelopen eeuwen sneller, veiliger, comfortabeler, betrouwbaarder, efficiënter in het gebruik van

Nadere informatie

www.marktonderzoek.be

www.marktonderzoek.be Wij zetten het jaar vol inspiratie en enthousiasme in met een overzicht van enkele trends waar we als ondernemer in 2015 niet omheen kunnen. Op de hoogte zijn van deze trends en erop inspelen kan uw activiteiten

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren.

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren. DELIVERnow Met de DELIVERnow module presenteren wij u dé oplossing om uw digitale content veilig en gebruikersvriendelijk te distribueren. Met DELIVERnow behoort ongecontroleerde elektronische distributie

Nadere informatie

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Inhoudsopgave 1 Wat houdt dat in? 3 2 Wat is het Ariba Netwerk 5 3 Catalogus 7 4 Wat kost het 8 5 Contact

Nadere informatie

De manager als consument: de vereisten 162 De managementomgeving opbouwen 163 Verscheidenheid van managers erkennen 165

De manager als consument: de vereisten 162 De managementomgeving opbouwen 163 Verscheidenheid van managers erkennen 165 Inhoud Voorwoord 8 1 Gezamenlijk waarde creëren 13 De veranderende rol van de consument 14 Interactie tussen consument en bedrijf: gezamenlijk waarde creëren is de realiteit die zich aandient 17 Gezamenlijk

Nadere informatie

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment De uitspraak "kennis is macht" wordt over het algemeen toegeschreven aan de

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Elektronisch wachtrijbeheer gecombineerd met digital signage verhoogt de klanttevredenheid en verbetert de

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN

MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Online marketing in de bouw HOOFDSTUK 1 MARKETING ANNO NU: RELEVANT, OPRECHT EN KLANTGERICHT ZIJN Lange tijd werd gedacht: Als ik maar vaak genoeg vertel hoe fantastisch mijn product is, dan overtuig ik

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

wat je van een manager mag verwachten

wat je van een manager mag verwachten 1 PETER DRUCKER: wat je van een manager mag verwachten Er is niets verhevens aan om een effectieve manager te zijn. Je doet gewoon je werk, net als duizenden anderen. - Peter Drucker Peter Ferdinand Drucker

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com

Novell Corporate Headquarters > > > Tel: Toll-free: www.novell.com > > > De wereld wordt elke dag ingewikkelder. Ondernemers staan onder een ongekende druk die veel verder gaat dan de gebruikelijke onzekerheid waar ze aan gewend zijn. Wat staat de verschillende markten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

ICT-contracten en algemene voorwaarden

ICT-contracten en algemene voorwaarden ICT-contracten en algemene voorwaarden Voor de digitale economie De term ICT-contract staat nergens in de wet gedefinieerd. Je zou kunnen zeggen dat een ICTcontract een overeenkomst is tussen partijen

Nadere informatie