- 1 - A.R. nr. 10/3344/A. EISENDE PARTIJEN: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.A.MATTHIJS, Gijzelaarsstraat 78 te 2000 Antwerpen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - A.R. nr. 10/3344/A. EISENDE PARTIJEN: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.A.MATTHIJS, Gijzelaarsstraat 78 te 2000 Antwerpen;"

Transcriptie

1 - 1 - VONNIS uitgesproken door de Voorzitter van de VIERDE KAMER in de openbare terechtzitting van de Arbeidsrechtbank van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen in het gerechtsgebouw te Antwerpen op DONDERDAG ACHT SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ELF Inzake: A.R. nr. 10/3344/A 1. Y. B., 2. N. M.C.; EISENDE PARTIJEN: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.A.MATTHIJS, Gijzelaarsstraat 78 te 2000 Antwerpen; Tegen: HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, Openbare Instelling onder toezicht van de Minister van Sociale Zaken, K.B.O. nr , wiens kantoren gevestigd zijn te 1050 Elsene, Troonstraat 100; VERWERENDE PARTIJ: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.W.DE VRIESE, advocaat te Antwerpen, kantoorhoudende te 2970 Schilde, Heidedreef 67; En inzake: HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, Openbare Instelling onder toezicht van de Minister van Sociale Zaken, K.B.O. nr , wiens kantoren gevestigd zijn te 1050 Elsene, Troonstraat 100; EISENDE PARTIJ IN TUSSENKOMST EN VRIJWARING: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.W.DE VRIESE, advocaat te Antwerpen, kantoorhoudende te 2970 Schilde, Heidedreef 67; Tegen: 1. D. R., geboren op 11/09/1973 te Wilrijk, wonende te 2000 Antwerpen, Hofstraat 24; 2. V.B L. Patricia Hermine, geboren op 04/08/1966 te Antwerpen, wonende te 2000 Antwerpen Hofstraat 24; VERWERENDE PARTIJEN IN TUSSENKOMST EN VRIJWARING: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.R.Arts loco Mr.J.VERMASSEN, advocaat te 9340 Lede, Kasteeldreef 48; En inzake: HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, Openbare Instelling onder toezicht van de Minister van Sociale Zaken, K.B.O. nr , wiens kantoren gevestigd zijn te 1050 Elsene, Troonstraat 100; EISENDE PARTIJ IN GEMEENVERKLARING: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.W.DE VRIESE, advocaat te Antwerpen, kantoorhoudende te 2970 Schilde, Heidedreef 67; Tegen V.T. H., geboren op 07/02/1988 te Antwerpen (Wilrijk), officieel wonende te 2610 Antwerpen- Wilrijk, Vierseizoenenlaan 1, thans verblijvende in de strafinrichting te Oudenaarde, Bourgondiëstraat 6;

2 - 2 - VERWERENDE PARTIJ IN GEMEENVERKLARING: ter zitting vertegenwoordigd door Mr.H.BART, advocaat te 2660 Hoboken- Antwerpen, Kioskplaats 14, doch ter zitting niet verschenen noch iemand voor hem; VERLEENT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS Gezien de stukken van het geding die gevoegd werden bij het dossier van de rechtspleging, te weten o.m.: - de inleidende dagvaarding betekend op 23 april 2010 door het ambt van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder A.De Coster, in vervanging van J.Lambert, met standplaats te Elsene; - de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring betekend op 26 mei 2010 door het ambt van gerechtsdeurwaarder Ch.Mertens, met standplaats te Antwerpen; - de dagvaarding in gemeenverklaring betekend op 26 mei 2010 door het ambt van gerechtsdeurwaarder E.Bergé, met standplaats te Oudenaarde; - de beschikking overeenkomstig artikel 747 Ger.W. van 24 juni 2010; - de conclusie voor verwerende partij op hoofdeis ontvangen ter griffie op 25 augustus 2010; - de conclusie voor verwerende partijen in tussenkomst en gemeenverklaring ontvangen ter griffie op 30 september 2010; - de conclusie voor eisende partijen op hoofdeis neergelegd ter griffie op 2 november 2010; - de hernemende conclusie voor verwerende partij op hoofdeis ontvangen ter griffie op 25 november 2010; - de aanvullende en hernemende conclusie voor eisende partij op hoofdeis neergelegd ter griffie op 1 februari 2011; - de tweede hernemende conclusie voor verwerende partij op hoofdeis ontvangen ter griffie op 17 februari 2011; - het advies van het Openbaar Ministerie ontvangen ter griffie op 11 juli 2011; - de repliek na advies van het Openbaar Ministerie van eisende partijen op hoofdeis neergelegd ter griffie op 1 augustus 2011; - het Proces-verbaal van de openbare terechtzittingen; Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, waarvan de voorschriften werden nageleefd. Gehoord partijen in hun middelen en gezegden ter openbare zitting van donderdag 19 mei 2011 en 16 juni Verwerende partij in gemeenverklaring verschijnt niet ter zitting noch iemand voor hem. Gelezen het schriftelijk advies van de heer P.Wyckaert, Eerste Substituut-Arbeidsauditeur, neergelegd ter griffie op 11 juli Gelezen de schriftelijke repliek van eisende partij, neergelegd op 1 augustus Recht doende over de stukken die zich in het dossier bevinden. 1. DE VORDERING Bij dagvaarding van 23 april 2010 vorderen eisende partijen:

3 - 3 - Gedaagde te horen veroordelen om te betalen aan verzoeksters: De wettelijke vergoedingen bedoeld in de artikelen 10,11,13 en 15 Arbeidsongevallenwet, te berekenen op het geïndexeerd basisloon zoals bepaald in artikel 35 Arbeidsongevallenwet; De reeds vervallen uitkeringen te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke intresten vanaf de resp. data van eisbaarheid tot de datum van algehele betaling; Gedaagde tevens te veroordelen tot betaling van de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding. Het te vellen vonnis uitvoerbaar te horen verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal zonder borgstelling en met verbod tot kantonnement. Op 26 mei 2010 dagvaardde het Fonds voor Arbeidsongevallen de heer D. en mevrouw V.B. in tussenkomst en vrijwaring. Bij dagvaarding van 26 mei 2010 vordert het Fonds voor Arbeidsongevallen het tussen te komen vonnis gemeen en tegenstelbaar te verklaren aan de heer V.T. Hans. De vorderingen werden tijdig en op correcte wijze gesteld en zijn ontvankelijk. De verjaring werd geldig gestuit bij aangetekend schrijven van 21 januari DE FEITEN Mevrouw O.N. was in dienst van de heer D. en mevrouw V.B. als kinderoppas voor hun dochtertje L.. Op 11 mei 2006 was zij met L. op wandel in het centrum van Antwerpen. In de Zwartezusterstraat werden zij onder vuur genomen door de heer V.T., zij overleden beiden ter plaatse. In zijn verhoor in het strafdossier verklaarde V.T. dat hij volledig beseft wat er gebeurd is. Hij zei dat hij het plan had opgevat om zelfmoord te plegen. Hij had op woensdag 10 mei 2006 vernomen op het internaat dat hij zou buitengezet worden omdat hij in dronken toestand was betrapt en omdat hij op zijn kamer had gerookt. In het verleden werd hij gepest door allochtonen. Het was zijn bedoeling enkele allochtonen neer te schieten om daarna in een gevecht met de politie zelf neergeschoten te worden. Op woensdagavond heeft hij een afscheidsbrief geschreven. Op donderdagmorgen is hij met de trein naar Antwerpen vertrokken. Hij heeft een wapen gekocht. Hij is dan naar de Groenplaats gegaan en wou daar beginnen schieten. Toen hij zag dat er heel veel kinderen rondliepen, besloot hij ergens te gaan waar minder volk was. Hij heeft eerst op een pleintje aan de Minderbroedersrui op een vrouw met hoofddoek van vreemde origine geschoten. Nadien heeft hij wat rondgewandeld en kwam toen mevrouw N. tegen. Deze zag dat hij een wapen droeg en is snel om de hoek gegaan. Hij is haar gevolgd en heeft op haar geschoten. Het kind begon te wenen. Daarna heeft hij ook de kleine L. neergeschoten. V.T. werd op 11 oktober 2007 veroordeeld door het Hof van Assisen te Antwerpen tot levenslange opsluiting wegens moord met racistische drijfveren: ( ) één van de drijfveren van deze misdaad bestaande in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn geslacht op seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of fysieke eigenschap. Bij aangetekend schrijven van 21 januari 2009 werd het Fonds voor Arbeidsongevallen (verder FAO genoemd) in gebreke gesteld door de erfgenamen van mevrouw N. om het ongeval als arbeidsongeval te aanvaarden en de wettelijke vergoedingen toe te kennen.

4 - 4 - Bij brief van 12 juni 2009 weigerde het FAO de feiten als arbeidsongeval te aanvaarden: aangezien het ongeval niet overkomen is door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Mevrouw V.B. verklaarde op 23 april 2009: Sinds januari 2005 werkte O. bij ons. Ik ben in contact gekomen met O. via kennissen. O. kreeg bij ons kost en inwoon. We beschouwen haar niet echt als personeel maar eerder als iemand die deel uitmaakte van ons gezin. Als kinderoppas was ze enkel actief tijdens de uren waar ik bezig was met de zaak.n Doye kreeg 800 per maand boven de kost en inwoon. Dit bedrag werd cash uit de hand betaald. Het geld werd door haar naar haar familie in Mali opgestuurd. ( ) Op 11/6/2006 werkte N Doye voor ons. Het was op een donderdag en de zaak was s middags open. N Doye was aan het stofzuigen en ik stelde voor om met L. met het fietsje naar buiten te gaan omdat het schoon weer was. Rond half twaalf is ze doorgegaan. Ik dacht dat ze eventjes tot de speeltuin zou gaan om de hoek. Ik heb het vermoeden dat N Doye samen met L. op weg was naar een telefoonshop in de Minderbroedersrui om goedkoop te kunnen bellen met haar familie in Afrika.( ) N Doye had geen strikt vooraf bepaalde takenlijst, ze was vrij te komen en te gaan zolang ze voor L. zorgde. Het gebeurde vaak dat L. met haar meeging toen N Doye voor haar privéboodschappen deed 3. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN Eisende partij werpt op dat er geen betwisting bestaat dat het dodelijk ongeval plaats vond tijdens de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst als kinderoppas in dienst van de heer D. en mevrouw V.B.. Het ongeval wordt vermoed te zijn overkomen door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Verweerster faalt in het tegenbewijs. Mevrouw N. had op het ogenblik van de feiten L. onder haar hoede. Zij had de verantwoordelijkheid voor het kind. Uit de getuigenverhoren blijkt dat zij zich als levend schild voor het kind heeft opgesteld. De motieven van de dader zijn irrelevant. De actie van V.T. Hans valt bovendien onder het begrip terrorisme waardoor zelfs op onweerlegbare wijze wordt vermoed dat het ongeval plaats vond door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Verwerende partij stelt dat het wettelijk vermoeden voorzien in artikel 7 WAO is weerlegd. Uit de motieven van de dader volgt dat het ongeval geen verband heeft met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als kinderoppas. De gewelddaden van V.T. vallen niet onder het begrip terrorisme. Verweerders in tussenkomst en vrijwaring, sluiten zich aan bij de argumentatie van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Zij merken op dat mevrouw N. geen strikt vooraf bepaalde takenlijst had. Ze was vrij te komen en te gaan zolang ze voor L. zorgde. Ze hebben het vermoeden dat mevrouw N. met L. op weg was naar een telefoonshop in de Minderbroederstraat om goedkoop te kunnen bellen met familie in Afrika. Zij betwijfelen dan ook dat het dodelijk ongeval plaatsvond tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 4. BEOORDELING De rechtbank dient na te gaan of de gruwelijke feiten van 11 mei 2006 in hoofde van mevrouw N. een ongeval uitmaken in de zin van de arbeidsongevallenwet, zodat haar dochter en moeder recht zouden hebben op een schadevergoeding lastens het FAO, desgevallend de werkgevers. Deze rechtbank kan zich hierbij uitsluitend steunen op de arbeidsongevallenwet.

5 - 5 - Artikel 7 lid 1 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt: Voor de toepassing van deze wet wordt als arbeidsongeval aanzien: elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en een letsel veroorzaakt. Het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, wordt behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst. Het ongeval veroorzaakt door terrorisme, zoals bepaald in de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme en overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, wordt geacht te zijn overkomen door het feit van de uitvoering van die arbeidsovereenkomst. Artikel 9: Wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel een plotse gebeurtenis aanwijzen, wordt het letsel, behouden tegenbewijs vermoed door het ongeval te zijn veroorzaakt. Wanneer de getroffene aantoont: - dat er een ongeval was, een plotse gebeurtenis - tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - en dat er een letsel is wordt het ongeval vermoed te zijn overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst en wordt het letsel vermoed door het ongeval veroorzaakt te zijn. Verwerende partij kan het tegenbewijs leveren. Wanneer echter het ongeval als een daad van terrorisme wordt gekwalificeerd, kan dit tegenbewijs niet geleverd worden. Zowel de plotse gebeurtenis (dodelijke schoten) als de letsels (overlijden) staan vast en het causaal verband tussen beiden is niet te weerleggen. Mevrouw N. was in dienst van de heer en mevrouw D. - V.B.. Dit blijkt duidelijk uit de verklaring van mevrouw V.B. aan de inspectiedienst van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Zij werkte als kinderoppas voor hun dochtertje L. en kreeg hiervoor een vaste vergoeding van 800 per maand plus kost en inwoon. Artikel 1, 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat die wet van toepassing is op alle personen die als werkgever, werknemer of daarmee gelijkgestelde, geheel of gedeeltelijk vallen onder de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Artikel 1, 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat die wet van toepassing is op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden. De artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-komsten houden onder meer in dat een arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de werknemer zich verbindt tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten. Het feit dat mevrouw N. illegaal in het land verbleef en zonder arbeidsvergunning werkte, belet het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet. (Cass 12 januari 2004, JTT, 2004, 33.) Bovendien bepaalt artikel 6 van de arbeidsongevallenwet dat de nietigheid van de arbeidsovereenkomst niet kan worden ingeroepen ten aanzien van de toepassing van deze wet.

6 - 6 - Het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ook daarover kan weinig betwisting bestaan. Op het ogenblik van de feiten was mevrouw Niangadou op verzoek van mevrouw V.B. samen met haar dochtertje L. aan het wandelen. Zij droeg op dat ogenblik de zorg voor L. en stond onder het gezag van haar werkgeefster. Het feit dat het ongeval zich voordeed buiten de woning is niet determinerend. Vermits de feiten plaatsvonden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden zij vermoed plaats gehad te hebben door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het vermoeden kan weerlegd worden wanneer aangetoond wordt dat het gebeuren niets te maken heeft met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Verwerende partij houdt voor, hierin gevolgd door verweerder in tussenkomst en vrijwaring, dat het ongeval geen enkel verband heeft met de activiteiten van mevrouw N. als kinderoppas en dat het ongeval bijgevolg niet plaats vond door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De hamvraag is of er enig causaal verband bestaat tussen het ongeval (de dodelijke geweerschoten) en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een ongeval doet zich voor door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wanneer er een causaliteitsverband bestaat met een gebeurtenis of omstandigheid die verband houdt met het professioneel milieu waarin het slachtoffer zich beweegt, ook al heeft deze laatste niet alle instructies en bevelen van de werkgever nageleefd.(arbhof Gent, 20 maart 1998, Soc. Kron, 2000, 136.) Een ongeval kan niet als arbeidsongeval gekwalificeerd worden als de oorzaak van het ongeval niet te vinden is in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Zo oordeelde het Arbeidshof van Antwerpen dat een dodelijke schietpartij door een afgewezen vriend niet als arbeidongeval kon worden aangenomen. (Arbhof Antwerpen, afdeling Hasselt, Lim. Rechtsl., 1997, 90.) Het is niet vereist dat het ongeval te wijten is aan de uitvoering van het werk zelf. (Cass. 5 juni 1989, Arr.Cass., ,1172.) Het Hof van Cassatie oordeelde in een recent arrest: Het ongeval houdt verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wanneer het in een oorzakelijk verband staat tot de arbeidsprestatie zelf van de door het ongeval getroffen werknemer of tot gelijk welke omstandigheid eigen aan de omgeving waarin de door het ongeval getroffen werknemer zich bevindt wegens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. (Cass. 25 oktober 2010, ) Het ongeval moet het gevolg zijn van het risico waaraan het slachtoffer als werknemer is blootgesteld. Dit risico kan zowel betrekking hebben op de arbeid zelf als op het technisch, natuurlijk of menselijk milieu waarin arbeid wordt verricht. Het is niet vereist dat het te wijten is aan het werk zelf. (Van Eeckhoutte W., evaluatie van arbeidsongeschiktheid in sociaal recht, 33) Uit de wedersamenstelling is duidelijk gebleken dat V.T. zijn slachtoffers uitkoos omwille van hun huidskleur. Volgens zijn verklaring komt hij een babysit met een kindje tegen net om de hoek van de Stoelstraat. De babysit heeft het driewielertje vast bij de rechterkant van het stuur met haar linkerhand waarop het kindje rijdt. Hij keert terug op zijn stappen. De vrouw laat het driewielertje los, draait zich half om en kijkt hem aan (de verdachte herinnert zich haar ogen te hebben gezien). Hij loste een eerste schot op de vrouw die neervalt. Hij herwapent het wapen. Hij vuurt een tweede schot af op het kindje. Uit het PV nr /06 van de federale gerechtelijke Politie blijkt dat er tussen beide schoten zich exact vijf seconden bevindt. (wedersamenstelling P 5)

7 - 7 - V.T. Hans verklaarde zelf: Omdat ik vroeger al eens problemen heb gehad met allochtonen heb ik het plan opgevat om een aantal allochtonen neer te schieten Ik had het plan een aantal allochtonen neer te schieten en dan in een gevecht met de politie zelf neergeschoten te worden Ik heb dan wat rondgewandeld en dan die zwarte vrouw tegengekomen. Ik heb die vrouw gekruist. Deze zag dat ik een wapen had. Ze is snel achter de hoek gegaan. Ik ben haar gevolgd en heb geschoten. De vrouw viel neer. Ik dacht dat ze nog leefde en heb nog eens geschoten. Het kind begon te wenen. Ik dacht toen even aan jonge olifanten wiens moeder neergeschoten worden, en hier geweldige trauma s aan overhouden.daarom heb ik het kind ook neergeschoten V.T. Hans viseerde duidelijk mevrouw N., louter en alleen omdat zij een zwarte huidskleur had, en niet het meisje L.. Hij volgde haar en schoot haar als eerste neer. Zij kreeg niet de kans om te ontsnappen. De dodelijke schietpartij had geen betrekking op haar activiteiten als kinderoppas maar werd uitsluitend gepleegd omwille van racistische motieven. De plaats waar mevrouw N. zich toen bevond werd niet opgelegd door haar werkgever. Het ongeval vond plaats op de openbare weg; het feit dat zij zich op dat ogenblik in de Zwartezusterstraat bevond, was louter toeval. Het wordt niet betwist dat mevrouw N., zelfs nadat zij reeds was neergeschoten, zich nog probeerde te bekommeren om L.. Het blijkt uit de verklaring van één van de getuigen, mevrouw D.L.: Opeens hoorde ik een luide knal en dacht dat het een bommetje was. Meteen hierop hoorde ik een kindje gillen en haastte me naar het balkon. Als ik de deur van het balkon opende hoorde ik een tweede knal. Ik zie dan een klein meisje liggen bewegingloos. Er was nog een negroïde meisje van ongeveer 25 jaar dewelke half plat ligt. Ze reikte nog naar het kleine meisje en is toen ook plat gevallen. Dit neemt niet weg dat er geen enkel verband bestaat tussen de dodelijke schoten en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een getuigenverhoor is dan ook niet dienstig. Mevrouw N. werd vermoord omwille van haar huidskleur en omdat zij toevallig op dat ogenblik op die bepaalde plaats aanwezig was, niet omdat zij werkte als oppas voor de kleine L.. Noch de arbeidsprestatie zelf, noch de uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsovereenkomst staan in causaal verband met het ongeval. Het is niet zo dat zij, door als babysit op klaarlichte dag in het centrum van de stad rond te lopen, aan een beduidend groter risico werd blootgesteld om het slachtoffer te worden van een schietpartij. De rechtbank stelt vast dat de tragische feiten niet als arbeidsongeval in de zin van de Arbeidsongevallenwet kunnen beschouwd worden. De vergelijking gemaakt door eisende partij met een arbeidswegongeval gaat niet op. Het slachtoffer van een arbeidswegongeval moet immers enkel bewijzen dat hij zich op weg van en naar het werk bevindt en het slachtoffer was van een ongeval. Op dat ogenblik is er immers geen sprake van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De bepalingen van art 7 tweede lid van de Arbeidsongevallenwet met betrekking tot het terrorisme werden ingevoegd bij artikel 21 van de Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Artikel 7 tweede lid verwijst uitdrukkelijk naar het begrip terrorisme zoals bepaald in de Wet van 1 april Artikel 2 van de Wet van 21 april 2007 omschrijft een daad als terrorisme als " een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze

8 - 8 - bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren. " Of een bepaalde gebeurtenis beantwoordt aan deze definitie wordt beoordeeld door het Comité voor Schadeafwikkeling Terrorisme (CST). Wanneer een gebeurtenis als terrorisme beschouwd kan worden, moet dit comité samenkomen om vast te stellen of de gebeurtenis al dan niet voldoet aan de in artikel 2 van de wet gegeven definitie van terrorisme. Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende betrokken ministeries (4), een vertegenwoordiger van het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en twee vertegenwoordigers van de vzw TRIP. Dergelijke beslissing werd niet genomen. Het behoort niet tot de bevoegdheid van deze rechtbank om zelf te onderzoeken of de daad van V.T. te beschouwen is als een daad van terrorisme. V.T. werd bovendien door het Hof van Assisen niet veroordeeld wegens terrorisme, doch wel wegens moord met racistische motieven. Artikel 7 tweede lid, in fine arbeidsongevallenwet is niet van toepassing. De vordering is ongegrond. De rechtbank volgt het schriftelijk advies van de heer Arbeidsauditeur. 5. UITSPRAAK Om deze redenen, De arbeidsrechtbank, Rechtdoende op tegenspraak en bij verstek ten overstaan van verwerende partij in gemeenverklaring, Na erover beraadslaagd hebbende, Alle andere en strijdige conclusies verwerpend, Rechtdoende op de vordering van eisende partijen. Verklaart de vordering ontvankelijk doch ongegrond. Wijst de vordering van eisende partijen af. Rechtdoende op de vordering van het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de partijen in tussenkomst en vrijwaring. Verklaart de vordering ontvankelijk doch ongegrond. Verklaart dit vonnis gemeen aan de heer V.T..

9 - 9 - Legt de gedingkosten in toepassing van artikel 68 van de arbeidsongevallenwet ten laste van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Deze kosten worden begroot als volgt: - aan de zijde van eisende partijen: 79,05 dagvaarding en 218,64 rechtsplegingvergoeding - aan de zijde van het Fonds voor Arbeidsongevallen: t.o.v. de heer D. en mevrouw V.B.: 132,14 kosten dagvaarding in tussenkomst en 218,64 rechtsplegingsvergoeding t.o.v. de heer V.T.: 99,66 kosten dagvaarding in tussenkomst en gemeenverklaring en 218,64 rechtsplegings-vergoeding - aan de zijde van de heer D. en mevrouw V.B.: 218,64 rechtsplegingvergoeding. - aan de zijde van de heer V.T.: niet begroot. de Griffier, de Voorzitter van de Kamer, R.DE ROOVERE F.STRAETMANS Rechter in Sociale Zaken, werkgever, Rechter in Sociale Zaken, werknemer, arbeider, M.SOMVILLE J.VAN OVERLOOP

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 Notitie nummer: AN43.L7.9832-08 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 2C, rechtdoende in correctionele

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 Notitienr. GE56.LA.41594/2014/003/GJ4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen ; 1. Y. Can, geboren te Gent

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 Notitie nummer: AN43.99.246-14 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 NOVEMBER 2015 - ZAAK I- in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: en waarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij: P.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 A. R. Nr. 13/469/A ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 INZAKE : V. D. E. MARC, wonende te 2060-Antwerpen, ( ). EISENDE PARTIJ, vertegenwoordigd door Mr. L. D. M., advocaat, 2000- Antwerpen, (

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 14 oktober 2013 Kamer 7 Algemeen rolnummer 2011/AA/527 Repertoriumnummer B. Y., wonende te voor wie optreedt als voogd ad hoc mr. A. COLLIN, met kantoor gevestigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 A.R. 2060328 Eindarrest op tegenspraak ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke zetel te 1000

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal.

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal. Arrestnummer Datum van uitspraak Notitie-nummer griffie Notitienummer parfcet-generaal Hof van beroep G. (...) Arrest Aangeboden op Niet te registreren In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde 16 OKTOBER 2000 S.00.0101.N/1 Nr. S.00.0101.N.- SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde Natieslaan 1, eiseres tot cassatie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B.,

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : BVBA B., Appellante, die op de

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx],

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx], A.R. Nr. 49.985 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI 2009. Bediendecontract Tegensprekelijk Heropening der debatten In de zaak: Mevrouw D.M. Ann,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 oktober 2012 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2011/AG/231 Rep. nr. V. A., wonende te, APPELLANT, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK MECHELEN TWEEDE KAMER 24 JANUARI 2011

ARBEIDSRECHTBANK MECHELEN TWEEDE KAMER 24 JANUARI 2011 AR nr. 10/79/A ARBEIDSRECHTBANK MECHELEN TWEEDE KAMER 24 JANUARI 2011 In zake : Marleen V. G., arbeidster, wonende te 2830 Willebroek, ( ) Eiseres, vertegenwoordigd door meester W. VAN ROEYEN, advocaat,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

**** Partijen geven geen repliek. Recht doende op de stukken van bet dossier.

**** Partijen geven geen repliek. Recht doende op de stukken van bet dossier. M. AR nr.13/5843/a Partijen geven geen repliek. Recht doende op de stukken van bet dossier. **** 1. DE VORDERING Eisende partij tekent bij verzoekschrift d.d. 27 september 2013 beroep aan tegen dew::111

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 DE ARBEIDRECHTBANK TE VEURNE, TWEEDE KAMER, HEEFT HET VOLGEN VONNIS UITGESPROKEN: In de zaak nr. 26409 der algemene rol: H. Vera, wonende te 8680 Koekelare, (

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 28 APRIL 2008 S.07.0079.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0079.N KBC VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Waaistraat 6, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy

Nadere informatie

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout), vonnis van 27 oktober 2014

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout), vonnis van 27 oktober 2014 Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout), vonnis van 27 oktober 2014 Brussel I Verordening Toepassing van artikel 6.2 Bevoegdheid bij vordering tot tussenkomst Bevoegdheid voor rechter waarvoor

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2080085 Vierde kamer Eindarrest op tegenspraak Maatschappelijke dienstverlening OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TURNHOUT EERSTE KAMER VAN 28 JUNI 2010

ARBEIDSRECHTBANK TURNHOUT EERSTE KAMER VAN 28 JUNI 2010 AR nr. 09/637/A ARBEIDSRECHTBANK TURNHOUT EERSTE KAMER VAN 28 JUNI 2010 In zake: T. Rony, geboren op ( ), wonende te 2360 OUD-TURNHOUT, ( ) Eisende partij, vertegenwoordigd door meester L. VERMEULEN, advocaat

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 3 JUNI 2013

DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 3 JUNI 2013 DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 3 JUNI 2013 In zake van het Openbaar Ministerie tegen : 1. V. Ismail, zonder beroep, geboren te Aalst op ( ), zonder gekende woon- of verblijfplaats in België noch in het

Nadere informatie

5^s,i VONNIS VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING, VAN 14 JULI 2011

5^s,i VONNIS VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, ZETELEND ZOALS IN KORT GEDING, VAN 14 JULI 2011 5^s,i A.R. nr. 11125291A IN DE ZAAK VAN : Fatemeh Baharak BASHAR, wonende te 9000 Gent, Sint-Jacobsnieuwstraat 28 eiseres, voor wie optreedt mr. Mieke Van den Broeck, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 2011/AA/527. Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWAALF

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 2011/AA/527. Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN TWAALF ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr. zevende kamer tussenarrest op tegenspraak (heropening der debatten) arbeidsongeval AR 2011/AA/527 OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENTIEN DECEMBER

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER 2012. 3DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: C. P., Tegen: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE GENT VAN 20 APRIL 2015

ARBEIDSRECHTBANK TE GENT VAN 20 APRIL 2015 ARBEIDSRECHTBANK TE GENT VAN 20 APRIL 2015 IN ZAKE : H. Wim, NN nr.( ), wonende te 9200 Grembergen, ( ), eisende partij, op de openbare terechtzitting vertegenwoordigd door mevrouw C. V. D. S., volmachtdrager,

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief

KBvG, Cie Wetgeving, subcommissie Griffierecht Wet griffierechten burgerlijke zaken Modellen voor aanzeggingen, v4 nieuw tarief Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 1 APRIL 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: L. D.K., appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

1tw ~~~ bedrag' {, lil f) / dd. 00>5974 ~ I ingeschreven in het. ...-d... e Blad -- 1\:1:, ~. ;'c', :(:)ren :(>::'~;,-, ;7S C,~:i~u wn.

1tw ~~~ bedrag' {, lil f) / dd. 00>5974 ~ I ingeschreven in het. ...-d... e Blad -- 1\:1:, ~. ;'c', :(:)ren :(>::'~;,-, ;7S C,~:i~u wn. ... *---------------~.. -- "...-d... e Blad -- 00>5974 ~ Rep. 23-0g Zitting van : 8 APRIL 2004 Het HOF VAN BEROEP zitting houdend te ANTWERPEN VIJFDE KAMER rechtdoend in burger-lijke zaken heeft het volgend

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST \ A.R. nr. 2009/AB/52395 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 03 december2012 5 e KAMER Arbeidsongeval Tegensprekelijk Definitief ln de zaak: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 10 DECEMBER 2013

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 10 DECEMBER 2013 A.R. nr. 12/1064/A ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 10 DECEMBER 2013 Bediendencontract Vonnis op tegenspraak Definitief-Welzijnswet-Discriminatie INZAKE: Jan V. H., wonende te 3271 Zichem, ( ); Eisende partij,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN AFDELING TURNHOUT VAN 9 OKTOBER 2017 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen: A. A., geboren te Beringen op ( ), van Belgische nationaliteit, wonende te (

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/2534 Datum van uitspraak 18 maart 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/1206 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout), 3 september 2015

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout), 3 september 2015 Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout), 3 september 2015 Internationale koop-verkoop van roerende goederen Internationale bevoegdheid Brussel Ibis Vo Artikel 4 Brussel Ibis Vo Toepasselijk

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

DE ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

DE ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R. nr. 13/2316/A 1/9 DE ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 19 MAART 2014 Mevrouw H L, wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. S. Renette, advocaat te 3500 Hasselt,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST *: *: ~OrJ 2)5~~ 1'- A.R.Nr. 2012/AB/256 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 FEBRUARI 2013.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST *: *: ~OrJ 2)5~~ 1'- A.R.Nr. 2012/AB/256 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 FEBRUARI 2013. 1'- A.R.Nr. 2012/AB/256 le blad. Rep Nr. ~OrJ 2)5~~ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 5DE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 FEBRUARI 2013. Arbeidsongeval Op tegenspraak Definitief In de zaak: B w. Appellaht,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. Jcy{df1q~J ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk o.g.v. art. 747, 92,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN ELF. In de zaak: J.F.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN ELF. In de zaak: J.F. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 2010/AA/272 vijfde kamer eindarrest op tegenspraak bijdragen zelfstandigen BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. 1e blad. A.R.Nr. 2013/AB/35 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER DE KAMER

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. 1e blad. A.R.Nr. 2013/AB/35 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER DE KAMER 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 5DE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval Op tegenspraak Definitief In de zaak: Tegen: I.V.R., Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM.

Nr. S F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. 8 oktober 2001 S.00.0074.F/1 Nr. S.00.0074.F.- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. S.A., 2. D.K., 3. AXA BELGIUM. HET HOF, Gehoord het verslag van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2010/AA/356. Rep. Nr. Eindarrest op tegenspraak.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2010/AA/356. Rep. Nr. Eindarrest op tegenspraak. ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2010/AA/356 Eindarrest op tegenspraak. Vierde Kamer. Ziekteverzekering. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIERENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN

Nadere informatie

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme Een verzekeringsoplossing voor schade veroorzaakt door terrorisme Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade Aanpak - Oplossing die de verschillende verzekeringstakken voor zowel particulieren

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 29 SEPTEMBER DE KAMER Arbeidscontract Tegensprekelijk Definitief.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 29 SEPTEMBER DE KAMER Arbeidscontract Tegensprekelijk Definitief. 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2008. 5DE KAMER Arbeidscontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak : N.V. GROND- EN AFBRAAKWERKEN G & A DEMEU-

Nadere informatie

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T Rolnummer 1602 Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 6 november 2013 Kamer 10 Algemeen rolnummer 2012/AA/862 Repertoriumnummer 2013/1776 D.K.M., met als raadsman mr. V.R.A., advocaat te A, tegen: ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 LE43.LC.22655-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 OPENBAAR MINISTERIE Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings L. D. H.. BURGERLIJKE PARTIJ P. S., wonende te 3000

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015

ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015 A.R. nr. 14/465/A ARBEIDSRECHTBANK TE LEUVEN VAN 13 JULI 2015 Bediendencontract Vonnis op tegenspraak Definitief INZAKE: Georges B. P., wonende te 5000 Namen, ( ). Eisende partij, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008

De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 not.nr. 56.99.139-07 rep. Nr. 2293 De correctionele rechtbank van het arrondissement Hasselt VONNIS van 19 NOVEMBER 2008 INZAKE : CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Koningsstraat

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 Not. Nr. : GE 56.LA.41677/13-SW4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 24 JUNI 2014 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: Musa C., zelfstandige, geboren te Gent op ( ), wonende te 9000 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen Onderwerp Passief van de nalatenschap - Schulden van de overledene - Schuld wegens overbedeling van huwgemeenschap - Schulderkenning Schenkingen Datum 10

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

2009/AR/1627- In de zaak van:

2009/AR/1627- In de zaak van: 2009/AR/1627- -Folio ~ Hof van beroep te Gent 7de Kamer Terechtzitting van 23 mei 2011 2009/AR/1627- In de zaak van: CHECK-IT.EU C.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9040 SINT-AMANDSBERG, August van

Nadere informatie