ONTWIKKELEN EN INVOEREN VAN DIENSTEN OM ENERGIEBEWUSTZIJN TE VERGROTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELEN EN INVOEREN VAN DIENSTEN OM ENERGIEBEWUSTZIJN TE VERGROTEN"

Transcriptie

1 ONTWIKKELEN EN INVOEREN VAN DIENSTEN OM ENERGIEBEWUSTZIJN TE VERGROTEN

2 Energiebesparing door gedragsverandering Deze brochure is voor woningcorporaties, dienstverleners en bewoners, die diensten willen invoeren om bewoners aan te moedigen zowel energie als geld te besparen door energiebesparend gedrag. Het energieverbruik van huishoudens beslaat 25% van het totale finale energieverbruik in Europa (Eurostat, 2009). In de meeste woningen worden fossiele brandstoffen gebruikt voor verwarming, elektriciteit en warm water. Dit heeft hoge CO2 emissies tot gevolg. CO2 emissies leiden wereldwijd tot klimaatverandering. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten alle mogelijkheden die energieverbruik reduceren, zowel technische als gedragsmaatregelen, worden ingezet. Woningcorporaties kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door het aanbieden van energie besparende diensten aan bewoners. Doordat de energiekosten van klanten afnemen, verbeteren zij de relatie met klanten. Het BewareE project, meegefinancierd door de Executive Agency for Competitiveness and In - novation (EACI), heeft voorbeelden verzameld van energiediensten in Europa in de BewareE Database (www.izt.de/bewaree). In deze database zijn voorbeelden te vinden van diensten die dagelijkse routines en aankoopgedrag veranderen die invloed hebben op energieverbruik. Deze brochure illustreert een aantal voorbeelden die kunnen helpen bij het ontwikkelen en invoeren van diensten die op een effectieve manier energiebewustzijn vergroten. Alleen goedgeorganiseerde energiediensten kunnen tot energiebesparingen leiden van 5% 10% en in sommige gevallen zelfs tot 20% per jaar. Dit gaat samen met besparingen tot zo n 300 euro per jaar per huishouden. 2

3 Voorbeeld 1: Franse Energie Ambassadeur geeft persoonlijk advies Betrokken partijen: Energie Ambassadeurs is een initiatief van de milieuorganisatie Prioriterre in Frankrijk. Het initiatief richt zich op sociaal werkers en vrijwilligers die in nauw contact staan met bewoners. Deze Energie Ambassadeurs worden opgeleid, geven praktisch advies en steunen huishoudens met lage inkomens bij het verlagen van hun energierekeningen. Speciale kenmerken: Het Energie Ambassadeurs initiatief helpt families met het besparen van geld en energie. De adviezen werden toegepast in vier stappen en daarbij werd gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen. De ervaring: Eerst kregen de sociaal werkers en vrijwilligers een training over energiebesparing in woningen. Daarna werd een telefoondienst opgezet zodat zij antwoord konden geven op alle vragen van huishoudens over energie en water. Vervolgens werd een handleiding (Le Guide de la Fourmi) gemaakt voor de Energie Ambassadeurs. Deze voorzag in informatie hoe gezinnen te helpen die moeite hebben om hun energieverbruik te verlagen. Daarna werden huisbezoeken afgelegd. Deze bezoeken hebben resultaat als de gezinnen ook echt de noodzaak voelen voor het advies en een afspraak maken. Na het bezoek werd tenslotte voor het gezin een persoonlijk energiebesparingadvies opgesteld. Meer informatie: ri ter re.org 3

4 Energieverbruik in Europese huishoudens Het energieverbruik van Europese huishoudens beslaat ongeveer een kwart van het totale energie - verbruik in Europa in 2007 (Eurostat, 2009). De belangrijkste toepassing is ruimteverwarming: ongeveer de helft van het totale energieverbruik door huishoudens wordt hiervoor gebruikt. Figuur 1 laat zien dat het aandeel van het energieverbruik voor ruimteverwarming niet veel is veranderd: in de periode van 1990 tot 2004 is het aandeel langzaam gedaald dankzij de modernisatie van gebouwen. In dezelfde periode steeg het aandeel van apparaten van 15% naar bijna 20%. Stati - stieken laten sterke verschillen zien in het huishoudelijk energieverbruik tussen EU27 landen. Luxemburg heeft de hoogste consumptie met 16,142 kwh/jaar terwijl een gemiddeld huishouden op Malta 2,303 kwh/jaar verbruikt (Eurostat, 2009). Figuur 1: Energie consumptie in Europese woningen (Lautsten, 2008) Het doel van de Europese Commissie is om het energieverbruik te reduceren met 20% in 2020 (Energy Efficiency Action Plan 2006). U kunt meehelpen aan het halen van dit doel door het ontwikkelen van energiediensten. De Directive on Energy End Use Efficiency and Energy Services van de Europese Commissie (2006/32) verbindt energiebesparing aan energiediensten. De belangrijkste punten van dit beleid zijn: Lidstaten halen een nationaal energiebesparingdoel van 9% in 2017; De publieke sector geeft het goede voorbeeld door het halen van dit doel; Lidstaten verplichten energieleveranciers en energiedistributeurs om energiebesparing te promoten; Regeringen adopteren regelgeving over slimme bemetering en rekeningen zodat consumenten beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun energieverbruik. 4

5 Voorbeeld 2: Dordrecht helpt huishoudens met lage inkomens Betrokken partijen: De gemeente Dordrecht geeft huishoudens met lage inkomens advies op maat over energiebesparing. De belangrijkste reden voor huishoudens om mee te doen is het verlagen van hun energierekening. Speciale kenmerken: Het project Energie op Maat is een face-to-face energie adviesdienst. Gemiddelde besparingen lopen op tot 11 12% voor gas en elektriciteit. De ervaring: Het doel was om het besteedbare inkomen van de bewoners te verhogen door het besparen op energiekosten. Energie adviseurs bezochten de deelnemende huishoudens en namen samen met hen het energieverbruik door. De adviseurs gaven daarna advies over simpele maatregelen om energie te be - sparen, bijvoorbeeld tochtstrips, spaarlampen, radiatorfolie, etc. Het project begon in de wijk Oud-Krispijn en is vanwege het succes ook toegepast in andere wijken van Dordrecht. Meer informatie: cms.dord recht.nl, gie op maat.com 5

6 Hoe gedrag te veranderen? Over het algemeen zijn gewoontes niet zo gemakkelijk te veranderen. Bewoners zijn druk met hun dagelijks leven en vinden het prettig om thuis comfortabel te leven. Gewoon - lijk heeft men geen duidelijk inzicht in het energieverbruik en de energierekening. In het volgende figuur worden de belangrijkste aspecten samengevat die het energiegedrag van huishoudens beïnvloeden. Figuur 2: Voorwaarden voor gedragsverandering Gebaseerd op wetenschappelijk gedragsonderzoek raden we aan om de volgende aanbevelingen in gedachten te houden wanneer u energiediensten ontwikkelt: Alléén informatie (bijvoorbeeld met flyers, brochures) is gewoonlijk niet genoeg om consumentengewoonten te veranderen. Informatie helpt wel om de kennis over energiepro - blemen en besparingsmogelijkheden te verbeteren. Feedback gecombineerd met individuele adviezen lijkt de meest veelbelovende benadering. Vele studies geven aan dat tot aan 20% van het dagelijkse energieverbruik bespaard kan worden wanneer huishoudens continu, persoonlijk en vergelijkend advies krijgen, gecombineerd met bijvoorbeeld weddenschappen met bewoners. Blijf dichtbij de dagelijkse situatie van bewoners en geef persoonlijke aandacht; dat zijn sleutelfactoren voor het succes van een dienst. Wat er ook ondernomen wordt, betrek huishoudens vanaf het begin bij het ontwikkelen van de energiedienst. Participatie is één van de belangrijkste succesfactoren. Leer van de ervaringen van anderen om een succesvolle energiedienst in te voeren! Neem een kijkje in de BewareE database. 6

7 Voorbeeld 3: Karlsruhe houdt een oogje op het energieverbruik Betrokken partijen: De woningbouwcorporatie Volkswohnung GmbH in Karls - ruhe helpt huurders om hun energieverbruik in de gaten te houden. Dit versterkt het klantgerichte imago van de corporatie. Speciale kenmerken: Continu meten van het energieverbruik helpt huurders die in moderne flats wonen om hun gedrag aan te passen aan hun nieuwe energiezuinige woningen. De ervaring: Recent gemoderniseerde woningen zijn uitgerust met sensoren die het energieverbruik en ventilatiepatronen analyseren. In deze flats zijn speciale meters geïnstalleerd die het energieverbruik weergeven. Het energieverbruik van de bewoners is met drie typen smiley s in beeld gebracht. De corporatie wil hiermee het effect van meten en feedback vaststellen op het huis - houdelijk energieverbruik en wil nagaan of het berekende besparingpotentieel met deze maatregelen gehaald kan worden. De resultaten waren goed. Vergeleken met de controlegroep in hetzelfde gebouw, gebruikte de testgroep ongeveer 7% minder energie. Dit bewijs geeft aan dat, voor sommige huishoudens, speciale meters een prima manier zijn om energie te besparen. Meer informatie: woh nung.com 7

8 Leer van de ervaringen van anderen In het BewareE project zijn energie bewustmakende diensten uit 27 Europese landen geanalyseerd. De resultaten zijn verzameld in een database met meer dan 100 diensten. Uit deze brede verzameling zijn 38 best practices geselecteerd aan de hand van de volgende criteria: Ze hebben in potentie een grote markt Ze hebben een groot energiebesparingspotentieel Ze zijn gemakkelijk aan te passen aan de meeste Europese landen De kosten van deze diensten zijn laag Ze zijn vernieuwend Energiediensten kunnen 5% 10% energie besparen en in sommige gevallen zelfs 20%. De BewareE diensten zijn in 13 categorieën ingedeeld aan de hand van speciale karakteristieken (zie Figuur 3). Figuur 3: Categorieën van energiediensten in het BewareE project We adviseren om de BewareE Database te gebruiken bij het ontwikkelen van energiediensten voor huishoudens. Kijk naar deze voorbeelden en selecteer ideeën voor de doelgroep en pas de dienst aan uw doelgroep en de situatie aan. 8

9 Hoe succesvolle diensten toe te passen De Be wa ree Da ta ba se beschrijft een brede variatie aan diensten die gedragsverandering aanmoedigen. Een aantal essentiële elementen voor een effectieve ontwikkeling van energie - diensten: Leer meer over de doelgroep Neem met huurders door hoe zij hun gedrag kunnen veranderen Leer van andere best practices Werk samen met andere deskundige organisaties De ervaring van BewareE laat zien dat een systematische ontwikkeling van diensten en participatie van bewoners sleutelfactoren zijn voor de ontwikkeling van succesvolle energiediensten. De BewareE projectpartners hebben een zes-stappen plan opgesteld voor de ontwikkeling en toepassing van diensten gericht op energiebesparend gedrag. Het zes-stappen plan voor succesvolle diensten Stap 1: Analyseer de behoeften van huishoudens en de eigen doelstellingen Vraag allereerst aan bewoners wat hun wensen zijn omtrent hun energieverbruik (bijvoorbeeld lagere rekeningen, meer comfort etc.). Analyseer niet alleen hun wensen maar ook hun woonsituatie, hun economische situatie, hun drijfveren, en hoe zij nu energie verbruiken. Verzamel deze informatie door het organiseren van enquêtes en bewonersbijeenkomsten. Verder is het als woningcorporatie van belang uw eigen situatie en doelstellingen helder te hebben. Stap 2: Ontwikkel de diensten samen met de doelgroep Neem de specifieke situatie van de doelgroep als startpunt om een energiedienst te ontwikkelen. Verschillende typen diensten zijn aanwezig in de Be wa ree Da ta ba se.m Selecteer geschikte diensten samen met de doelgroep. Figuur 4: Zes-stappen plan 9

10 Stap 3: Pas de dienst aan specifieke wensen aan Pas de dienst aan de specifieke wensen van de doelgroep aan, afhankelijk van type huishouden, woningkenmerken, woonmarkt, huurders/eigenwoningbezitters etc. Selecteer de beste ideeën voor actie door nieuwe ideeën uit brainstormsessies met de voorbeelden uit de BewareE Database te combineren. Betrek, indien mogelijk, andere belanghebbenden zoals consumenten- of bewonersorganisaties. Ontwikkel een plan voor de invoering van de dienst. Stap 4: Test de dienst, train staf en bereid hulpmiddelen voor Bereid de invoering van de dienst bij bewoners grondig voor. Test de dienst op een kleine groep uit en verwerk hun commentaar in de eindfase van de ontwikkeling. Begin de communicatie op tijd en train de staf die betrokken is bij de uitvoering van de dienst. Wanneer producten zoals meters nodig zijn, test ze uit, vóór de verspreiding onder de huishoudens. Stap 5: Implementeer de dienst professioneel, geduldig en met passie Het introduceren van een energiedienst vraagt tijd en enthousiasme. Mensen kunnen niet gedwongen worden hun gedrag te veranderen op dezelfde manier zoals je efficiënte technologie installeert. Daarom moet de implementatie van energie bewustmakende diensten professioneel, geduldig en met passie uitgevoerd worden. Stap 6: Evalueer en optimaliseer de dienst Verzeker de continuïteit van de dienst, evalueer de resultaten en, indien nodig, verbeter de energiedienst. Voorbeeld 4: Het Virtuele Bos Betrokken partijen: Het Spaanse energiebedrijf Unión Fenosa heeft de website Het Virtuele Bos ontwikkeld; een combinatie van een energiedienst en een herbebossingproject. Speciale kenmerken: Het energiebedrijf doneerde 1 aan een herbebossingproject in Brazilië voor elke deelnemer aan dit energiebesparingproject. De ervaring: Het project begeleidde huishoudens naar een efficiënter gebruik van energie door ze uit te nodigen een on-line vragenlijst over hun energiegewoontes in te vullen. Dit werd opgevolgd door advies over mogelijke acties om het energieverbruik te verminderen. In 2009 waren mensen betrokken in het project. Het energiebedrijf schat dat het project ton CO2 emissies heeft voorkomen door veranderd energiegedrag, naast de geplante bomen. Wanneer een deelnemer de vragenlijst on-line invulde met zijn of haar adres, kreeg hij of zij een vergelijkende evaluatie van het huidige huishoudelijke energieverbruik en praktische aanbevelingen voor verbeteringen. Meer informatie: sque vir tu al.com/in dex_en.aspx 10

11 Kom in Actie! Als we klimaatverandering willen tegengaan dan is er dringend gedragsverandering nodig. Natuurlijk is er meer kennis over energiebesparing nodig maar het ontbreken van kennis is niet het kernprobleem. Alleen wanneer huishoudens erin slagen om hun gedrag te veranderen en energie te besparen, kunnen we klimaatverandering tegengaan. Energiediensten kunnen gewoontes van bewoners veranderen en energie besparen. Pas ze toe! Energiediensten zijn in het algemeen kosteneffectiever dan technische maatregelen. Onderstaande tabel laat de kosten zien van drie technische maatregelen in vergelijking met een gedragscampagne. Deze laatste levert duidelijk de grootste besparing per Euro op (Uitzinger, IVAM, 2009). Windtur bi ne: 44 / ton CO2 Wasma chi ne: 570 / ton CO EUR 200 EUR extra voor een A label Levensverwachting 30 jaar Levensverwachting 7 jaar Bespaart 980 ton CO2/jaar Bespaart 0.05 ton CO2/jaar PV zonnepanelen: 600 / ton CO2 Gedragscampagne: 30 / ton CO EUR EUR Levensverwachting 25 jaar Levensverwachting 1 3 jaar Bespaart 0.4 ton CO2/jaar Bespaart 360 ton CO2/jaar Kies een goed moment uit om deze diensten in te voeren, bijvoorbeeld bij het renoveren van een woning of wanneer er nieuwe bewoners in de woningen komen. Zoek naar win-win situaties, zoals het verbeteren van contacten tussen bewoners door groepen bewoners bij de ontwikkeling van een dienst te betrekken en het verbeteren van de financiële situatie van huishoudens met lage inkomens. 11

12 Meer informatie Naast deze brochure zijn beschikbaar: een handleiding: Het ontwikkeling en invoeren van energiediensten, Huber, Andreas; Kort man, Jaap; Dreijerink, Lieke; Uitdenbogerd, Diana; Martin, Ana; Scharp, Michael, IVAM, de BewareE Database website: Referenties Scharp, M.; Huber, A.; Kortman, J.; Martin, A. (2008): Energy Services in Europe. European Parliament (2006): Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council on energy end use efficiency and energy services and repealing. Council Directive 93/76/EEC. Lautsen, J. (2008): Energy Efficiency Requirements in Building Codes, Energy Efficiency Policies for New Buildings. International Energy Agency and OECD. Eurostat (2009): Energy, transport and environment indicators: epp.eurostat.ec.europa.eu. Aan deze brochure hebben bijgedragen: IVAM, Research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14, 1001 ZB, Amsterdam, Nederland Jaap Kortman: Institute for Future Studies and Technology Assessment Schopenhauerstraße 26, Berlin, Duitsland Dr. Michael Scharp, (coordinator) European Institute for Energy Research Emmy-Noether Straße 11, Karlsruhe, Duitsland Andreas Huber, Inasmet-Tecnalia, Paseo Mikeletegi 2 Parque Tecnologico, Donostia-San Sebastián, Spanje Ana Martin, Deze brochure is samengesteld in het kader van het BewareE project. Dit project wordt mede -gefinancierd door het Europese programma Intelligent Energy 2006 (EIE/07/242SI BewareE). De pan-europese BewareE project partners zijn IZT in Duitsland (coordinator), EIFER in Frankrijk, IVAM in Nederland en INASMET-Tecnalia in Spanje. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze brochure ligt bij de schrijvers. De inhoud reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Gemeenschap. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie in deze brochure. Deze brochure is geprint op 100% gerecycled papier zonder het gebruik van extra bleekmiddelen of optische middelen. Illustraties: Volkswohnung Karlsruhe / Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung / KEA Klimaschutz- und Energieagentur / www2.aboutpixel.de / / / BMU / Xdream

ENERGIESPAREND GEDRAG BIJ HUISHOUDENS

ENERGIESPAREND GEDRAG BIJ HUISHOUDENS ONTWIKKELING EN INVOEREN VAN DIENSTEN OM ENERGIESPAREND GEDRAG BIJ HUISHOUDENS TE STIMULEREN Andreas Huber, Jaap Kortman, Ana Martín Benito, Michael Scharp Deze handleiding is gemaakt voor woningcorporaties,

Nadere informatie

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering Voor gemeenten en wooncorporaties - versie 1.3 - Agentschap NL, NL Energie en Klimaat Cees Egmond, e.a. Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Blauwdruk voor een DEG-strategie met steun van Deze strategieblauwdruk is bedoeld als praktische handleiding voor iedereen aan wie de ontwikkeling

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Good practice manieren om uit de energieschuld te komen

Good practice manieren om uit de energieschuld te komen Toepassing van energie-efficiënte beleidsmaatregelen in de EU lidstaten Ondersteund door* Impressum Deze brochure wordt u aangeboden door het Energy- Efficiency-Watch project in samenwerking met EUFORES

Nadere informatie

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid

Colofon. De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies. TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid Colofon De toolkit EPA voor gemeenten is ontwikkeld door: Van Kempen Onderzoek en Advies TMCC Marketing en Communicatie, Santpoort - Zuid In opdracht van: Novem, Nederlandse onderneming voor energie en

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Het Actieplan voor Duurzame Energie nader beschouwd

Het Actieplan voor Duurzame Energie nader beschouwd en ntie fficië e ie erg h id al belangrijkste activ iteit e m a li a k tverander n ing ba g uw he loka ie am nin ri an ta rn i e he s a t en duu rza pl inv ar h c s i il st i e v r a a g s o erg sie t

Nadere informatie

Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Wie Watt bespaart, die heeft wat! Wie Watt bespaart, die heeft wat! Een onderzoek naar het energiebesparingspotentieel van Nederlandse huishoudens. Fréderique Lalleman Masterscriptie Business Analytics Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Nadere informatie

Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen

Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen Samenvatting van diverse onderzoeken mbt klantgedrag en klantwensen Hoewel de Actie Klantgerichte oplossingen voor zich alleen op woningeigenaren richt is voor de analyse van onderzoeken ook gekeken naar

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

(2006/C 115/20) heeft tijdens zijn 62e zitting op 16 en 17 november 2005 (vergadering van 17 november) het volgende advies uitgebracht:

(2006/C 115/20) heeft tijdens zijn 62e zitting op 16 en 17 november 2005 (vergadering van 17 november) het volgende advies uitgebracht: C 115/88 Advies van het Comité van de Regio's over De bijdrage van lokale en regionale overheden aan de bestrijding van klimaatveranderingen (2006/C 115/20) HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, GEZIEN het verzoek

Nadere informatie

Energiegedrag in de woning. Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in de woningvoorraad

Energiegedrag in de woning. Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in de woningvoorraad Energiegedrag in de woning Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in de woningvoorraad Energiegedrag in de woning Aanknopingspunten voor de vermindering van het energiegebruik in

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

SNS Retail Bank. Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst

SNS Retail Bank. Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst SNS Retail Bank Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op duurzaam wonen 1.1 Onze visie op duurzaam wonen 1.2 Onze dienstverlening voor duurzaam wonen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het Check it out! concept... 4 2.1 Energiebesparing op school... 4 2.1.1 Uitvoering Energiescan (inclusief binnenklimaat)... 5 2.1.2 Begeleiding bij het treffen van

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Monitor Energiebesparing Slimme Meters (Besparingsmonitor) Datum Maart 2014 Status Definitief

Monitor Energiebesparing Slimme Meters (Besparingsmonitor) Datum Maart 2014 Status Definitief Monitor Energiebesparing Slimme Meters (Besparingsmonitor) Datum Maart 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Monitor Energiebesparing Slimme Meter Datum Maart 2014 Auteur Email Bijlage(n) Henk van

Nadere informatie

Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst

Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst Visie op Duurzaam Wonen Goed wonen, nu en in de toekomst Auteurs: Arjan van Dooren Charlotte Scheltus Gert Crielaard Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op duurzaam wonen 1.1 Onze visie op duurzaam wonen

Nadere informatie

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

Evaluatie Utrechtse Energie

Evaluatie Utrechtse Energie Evaluatie Utrechtse Energie Robin Berg, LomboXnet Samenvatting De zonne-revolutie gaat zo ie zo plaatsvinden op vele plekken op de wereld tegelijkertijd. Zorg dat je als stad klaar bent om die zonne-revolutie

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

Stakeholder analyse en nationale clusters voor Bijna-Energieneutrale Gebouw Renovatie

Stakeholder analyse en nationale clusters voor Bijna-Energieneutrale Gebouw Renovatie Promotion of smart and integrated NZEB renovation measures in the European renovation market (NeZeR) Contract N : IEE/13/763/ SI2.674877 01-03-2014 28-02-2017 Stakeholder analyse en nationale clusters

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 In dialoog met de samenleving Pagina 6 Voorwoord Peter Terium 2 Profiel Pagina 9 30 Duurzaamheid en

Nadere informatie

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Travelife Training Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Colofon Deze training is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de volgende organisaties: Toerisme Vlaanderen ECEAT-Projects

Nadere informatie