AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) MODEL EC & EE ELEKTRISCH FORNUIS GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) MODEL EC & EE ELEKTRISCH FORNUIS GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) MODEL EC & EE ELEKTRISCH FORNUIS GEBRUIKERSHANDLEIDING Bevat instructies voor installatie en gebruik DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit fornuis, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet dat ze aan onze veiligheids- en vermogenspecificaties voldoen. Gebruik geen opgeknapte of nagemaakte onderdelen die niet duidelijk door AGA goedgekeurd zijn. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET FORNUIS TE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN Voor gebruik in nl 08/08 EINS

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK PAGINA INSTALLATIE 3 INSTALLATIE 3 ELEKTRICITEIT 5 INSTALLATIE-AANWIJZING 6 TESTPROCEDURE ELEKTRICITEIT 6 DE AIMS-AFSTANDSBEDIENING TESTEN 7 OVEN-THERMOKOPPELING 7 AANSLUITMOGELIJKHEDEN OVENVENTILATIEPIJP 8 OVENVENTILATIESYSTEMEN 9-10 AIMS AFSTANDSBEDIENING 11 GEBRUIKSAANWIJZING 12 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 12 UW AGA FORNUIS 12 BEDIENING VAN DE AGA 13 WARMTE-INDICATOR 14 AANGEDREVEN OVENVENTILATIE 14 ALGEMENE AGA KOOKGIDS 14 OVENREKKEN AANBRENGEN 15 OVENREKKEN UITNEMEN 16 AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) 17 AIMS INSTELLINGEN 17 AIMS AFSTANDSBEDIENING 18 INFORMATIESCHERM (HOOFDMENU) 19 SCHERM VOOR HET INSTELLEN VAN DATUM/TIJD 19 AIMS PROGRAMMASCHERM 20 VAKANTIESCHERM 21 ONDERHOUD AIMS AFSTANDSBEDIENING 22 SCHOONMAKEN EN VERZORGEN 23 ONDERHOUD 23 2

3 INSTALLATIE Consumentenbescherming Als verantwoordelijke fabrikant doen wij er zoveel als praktisch mogelijk is aan om ervoor te zorgen dat deze producten zodanig ontworpen en gemaakt worden, dat ze bij correct gebruik en installatie aan de geldende veiligheidsvereisten voldoen. BELANGRIJKE OPMERKING : LEES DE BIJGELEVERDE GARANTIE. Wijzigingen die niet door Aga zijn goedgekeurd kunnen de goedkeuring van het fornuis alsmede de garantie ongeldig maken, en zijn mogelijk in strijd met de huidige wettelijke voorschriften. Voor een doorlopend efficiënte en veilige werking van het fornuis moet u het volgende goed lezen voordat u het nieuwe fornuis van Aga gaat gebruiken Belangrijk Het is mogelijk dat in dit fornuis enkele van de onderstaande stoffen verwerkt zijn. De gebruiker/installateur is er zelf verantwoordelijk voor om geschikte beschermende kleding te dragen tijdens omgang met de betreffende onderdelen waarin de genoemde stoffen, die mogelijk schadelijk voor de gezondheid of veiligheid zijn, verwerkt zijn. Lees verder voor meer informatie. Vuurvast cement - draag wegwerphandschoenen bij omgang hiermee. Lijm en dichtingsmiddelen - wees voorzichtig - draag een gezichtsmasker en wegwerphandschoenen indien deze nog vloeibaar zijn. Glaswol, slakkenwol, isolatiekussens - wellicht schadelijk bij inademing, wellicht irriterend voor de huid, ogen, neus of keel. Draag wegwerphandschoenen, een gezichtsmasker en veiligheidsbril. Was de handen en andere blootgestelde delen na gebruik. Bij het weggooien van het product kunt u stofvorming verminderen met behulp van waterspray. Pak de onderdelen goed in. INSTALLATIE Afgezien van enkele specifieke uitzonderingen is het installeren van elk soort Aga fornuis onderhevig aan de respectievelijke aanwijzingen die zijn uiteengezet in de huidige bouwvoorschriften. Daarnaast is het mogelijk dat u een bouwvergunning moet aanvragen, hetgeen u apart dient te doen. Het gehele fornuis wordt op de vloer gemonteerd en de ruimte waarin het fornuis wordt geïnstalleerd, dient te voldoen aan de volgende minimumafmetingen: Er dient een ruimte van 3 mm over te blijven tussen elke kant van de kookplaat van het fornuis en de eventuele aangrenzende werkoppervlakken die geplaatst worden, dit om ervoor te zorgen dat de kookplaat veilig verwijderd kan worden indien dit op een later tijdstip nodig is. Indien het fornuis tegen zijmuren wordt geplaatst die buiten de voorkant van de AGA uitsteken, dient men aan de rechterkant een ruimte van 116 mm vrij te houden zodat de ovendeuren geopend kunnen worden. Indien de Aga geïnstalleerd wordt in een stenen nis moet de minimale tussenruimte vergroot worden met minstens 10 mm aan elke kant, dit omdat het kan voorkomen dat de muren niet recht zijn en in verband met de natuurlijke variaties in afmetingen van de gegoten onderdelen. Voor verder onderhoud dient er een aan de voorkant van het fornuis een speelruimte van minimaal 1000 mm te zijn. OPMERKING: AGA FORNUIZEN WORDEN AF-FABRIEK, ONGEMONTEERD GELEVERD EN WORDEN TER PLAATSE GEÏNSTALLEERD DOOR DE GOEDGEKEURDE AGA LEVERANCIER/SPECIALIST. Ondergrond fornuis of haard Het is van essentieel belang dat de ondergrond of haard waarop het fornuis staat waterpas is en het totale gewicht van het respectievelijke fornuis kan ondersteunen. Model EC kg Model EE kg 3

4 De bovenkant van de haard moet zijn gemaakt van een onbrandbare stof met een dikte van 12 mm. De wand achter het fornuis moet gemaakt zijn van een onbrandbare stof met een minimale dikte van 25 mm. Als de ovenventilatiepijp door brandbaar materiaal gevoerd wordt, moet er een luchtgat zijn van minimaal 25 mm rond de pijp, die bij voorkeur met isolatiemateriaal omwikkeld moet zijn. De ovenventilatiepijp van het fornuis kan tot maximaal 6 meter uitgestrekt worden naar een buitenmuur of een niet gebruikte afvoer, enz. Bij huizen die geheel van hout zijn, dient men extra voorzichtig te zijn. Betegeling Indien het fornuis wordt geplaatst in een nis of tegen een wand die betegeld wordt, mogen in geen geval de tegels het bovenpaneel van het fornuis overlappen. Installatievereisten De installatie van het fornuis dient te voldoen aan de relevante IEE-bedradingsregelgeving en de plaatselijke bouwvoorschriften, indien van toepassing. De wand dient tevens te voldoen aan eventuele relevante aanbevelingen van de de plaatselijke overheden. In uw eigen belang en in het belang van de veiligheid, om aan de wet te voldoen, dienen alle fornuizen te worden geïnstalleerd door een goedgekeurde Aga leverancier, en in overeenstemming met de geldende voorschriften. MODEL EC-LMV * INDIEN NODIG VOOR DE OVENVENTILATIEPIJP MOET DIT GAT IN HET LINKER- OF RECHTERZIJPANEEL GEMAAKT WORDEN. Afb. 1 A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm

5 MODEL EE-LMV * INDIEN NODIG VOOR DE OVENVENTILATIEPIJP MOET DIT GAT IN HET LINKER- OF RECHTERZIJPANEEL GEMAAKT WORDEN. Afb. 1A A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm ELEKTRICITEIT WAARSCHUWING: DIT FORNUIS DIENT TE WORDEN GEAARD DIT FORNUIS IS GEMAAKT VOOR HET VOLTAGE DAT VERMELD STAAT OP HET PLAATJE MET NOMINALE WAARDEN, HETGEEN ACHTER DE ONDERSTE LINKERDEUR ZIT. Een 13amp 230V - 50 Hz stopcontact met zekering is benodigd naast het fornuis. Externe bedrading naar de eenheid moet bestaan uit een driedradige siliconen SIHF isolatiekabel en in overeenstemming met de huidige bedradingsregelgeving van toepassing zijnde plaatselijke regelgeving. De methode van aansluiting op de netvoeding moet zo zijn dat het fornuis compleet afgesloten kan worden van de netvoeding, het liefst middels een tweepootstekker met zekering, waarvan de poten minimaal 3mm van elkaar af staan. Er kan een 13A veiligheidsstekker gebruikt worden, maar wij bevelen ten zeerste een aansluiting aan via een tweepolige schakelaar met zekering voor de integriteit van de aansluiting. Als een 13A veiligheidsstekker gebruikt wordt, moet deze van goede kwaliteit zijn en in overeenstemming met BS1363-3:1995 (13A stekkers, wandcontactdozen en adaptors). OPMERKING: eindstopcontact met schakelaar mag alleen dienst doen voor het fornuis. De isolatieschakelaar mag niet direct boven het fornuis worden geplaatst, maar moet wel binnen 2 meter van het fornuis geplaatst worden. 5

6 Laatste elektrische test met CLARE testinstrument en Flash Test "Flash Test" (Testsimulatie aarding) 1. Selecteer 1250v Flash Test op Clare testinstrument. 2. Steek 13 amp stekker in het testinstrument. 3. Druk de rode 'testknop' 3 seconden in. 4. Een 'Goedgekeurd' lampje gaat branden. 5. Als het fornuis niet goed door de test komt, controleer dan alle circuits en verhelp de storing en test het fornuis opnieuw. 6. Ontkoppel het fornuis van het testinstrument en sluit het aan op de permanente toevoer. 7. Een volledige ladingtest wordt uitgevoerd met een klemmeter verbonden aan de stroomtoevoer. OPMERKING: De testresultaten 10,5/11 amps normale werking. 8. Noteer de resultaten en maak alle bedrading los. INSTALLATIE-AANWIJZING Geef deze Installatie-aanwijzing aan de gebruiker en leg uit hoe het fornuis op een veilige wijze wordt gebruikt. Leg tenslotte aan de gebruiker uit dat het voor een doorlopend efficiënte en veilige werking van het fornuis belangrijk is dat het regelmatig goed wordt nagekeken op de door de Aga specialist aanbevolen tijden. TESTPROCEDURE ELEKTRICITEIT Afb. 2 6

7 DE AIMS-AFSTANDSBEDIENING TESTEN Afb. 3 DESN Druk op de ventilatortoets op de afstandsbediening. U ziet nu het ventilatorsymbool op het scherm van de afstandsbediening. De ovenventilator moet nu werken en het ovenventilatorlampje op de afstandsbediening moet oplichten. Als u nogmaals op de ventilatortoets drukt, moet de ventilator uitgaan. Indien de afstandsbediening niet communiceert met het basisstation kunt u op pagina 22 van deze instructies kijken bij "Controleren signaal afstandsbediening naar basisstation". OVEN-THERMOKOPPELING LET OP: Op fornuizen met AIMS is de thermostaatampul (peilsensor) vervangen door een oven-thermokoppeling, die is gemonteerd aan de PCB op het bedieningschassis. (Zie afb. 2). 1. Voer de thermokoppelingssensor door de geleideslang de bakoven in. 2. Monteer de thermokoppelingssensor aan de steunplaat met het sensor-uiteinde zoals getoond wordt in afb. 4. ZET DE KLEM NIET TE VAST omdat dit de sensor zou kunnen beschadigen. Schroef de steunplaat vast aan de bovenkant van de bakoven. 3. Wanneer u het bedieningschassis monteert aan debranderbehuizing dient u ervoor te zorgen dat de thermokoppelingssensor door de inkeping aan de bovenste achterkant van het paneel gaat, en dat de verzegelde pot onder de inkeping ligt (de verzegelde pot mag niet terechtkomen tussen het montagechassis en het plaatgaas). Afb. 4 DESN A 7

8 Afb. 5 DESN AANSLUITMOGELIJKHEDEN OVENVENTILATIEPIJP Afb. 6 DESN

9 OVENVENTILATIESYSTEMEN Zie afb. 7,8,9 & 10. Bij een voorafgaand bezoek zal bepaald zijn waar en hoe de pijpleidingen voor de ovenventilatie gaan lopen en geïnstalleerd worden. Het is daarna noodzakelijk te controleren of het ontwerp voor de pijpleiding en het weerstandsvermogen ervan mogelijk zijn binnen de parameters. De ovenventilatiepijp van het fornuis kan tot maximaal 6 meter uitgestrekt worden naar een buitenmuur of een niet gebruikte afvoer, enz. Bij huizen die geheel van hout zijn, dient men extra voorzichtig te zijn. Als de ovenventilatiepijp door brandbaar materiaal gevoerd wordt, moet er een luchtgat zijn van minimaal 25 mm rond de pijp, die bij voorkeur met isolatiemateriaal omwikkeld moet zijn. Instelling van de ventilator (motorsnelheid) Het instellen van de motorsnelheid wordt geregeld via aanpassing van de voltageregelaar (VRI) op de regelaar-pcb in samenhang met een voltmeter (zie afb. 8). De maximale toevoer naar de motor, zoals berekend in afb. 8, moet begrensd worden tot 20 v (GS) voor een ideale werking. De berekening van het voltage voor de betreffende pijpleiding gebeurt als volgt (zie afb. 7): Alternatieve ovenventilatiesystemen Ventilatie kan rechtstreeks naar de afvoer geregeld worden mits een stabilisator bevestigd wordt. Zie afb. 9. OPMERKING: BIJ DE OVENVENTILATIE-INSTALLATIE, ZOWEL MET VENTILATOR ALS NATUURLIJKE AFVOER, MOET REKENING GEHOUDEN WORDEN MET HET EENVOUDIG INTERN KUNNEN REINIGEN VAN DE PIJPLEIDING. Afb. 7 - Voltage circulatieventilator DESN

10 Afb. 8 DESN Afb. 9 DESN Afb DESN

11 AIMS AFSTANDSBEDIENING Consumentenbescherming AIMS AFSTANDSBEDIENING De afstandsbediening kan aan de muur bevestigd worden volgens onderstaande beschrijving. - Verwijder de achterplaat van de achterkant van de afstandsbediening door deze met uw hand naar beneden en weg van de afstandsbediening te schuiven (Afb. 11). - Kies de juiste plaats voor de afstandsbediening en gebruik de achterplaat om de positie van de schroefgaten te bepalen - Boor voor de pluggen gaten van 6 mm doorsnee. - Gebruik de meegeleverde pluggen en schroeven om de achterplaat op de muur te bevestigen (Afb. 12). - Plak het meegeleverde ronde zelfklevende label aan de binnenkant van de achterplaat om de schroefkoppen te bedekken. - Plaats de afstandsbediening op de achterplaat door het uitsteeksel in de uitsparing van de achterplaat te plaatsen zoals te zien is in afb. 13. Afb. 11 Afb. 12 Afb

12 GEBRUIKSAANWIJZING GEZONDHEID EN VEILIGHEID Consumentenbescherming Als verantwoordelijke fabrikant doen wij er zoveel als praktisch mogelijk is aan om ervoor te zorgen dat deze producten zodanig ontworpen en gemaakt worden, dat ze bij correct gebruik en installatie aan de algemene veiligheidsvereisten voldoen. BELANGRIJKE OPMERKING : LEES DE BIJGELEVERDE GARANTIE. Wijzigingen die niet door Aga zijn goedgekeurd kunnen de goedkeuring van het fornuis alsmede de garantie ongeldig maken, en zijn mogelijk in strijd met de huidige wettelijke voorschriften. FORNUIS JONGE KINDEREN DIENEN UIT DE BUURT VAN HET FORNUIS TE WORDEN GEHOUDEN AANGEZIEN DE OPPERVLAKKEN TE HEET WORDEN OM AAN TE RAKEN. Frituren BELANGRIJK Gebruik een diepe pan. Vul de pan nooit voor meer dan een derde met olie of vet. Gebruik nooit een deksel op de pan. BELANGRIJK: olie is een brandgevaar. Laat pannen met olie niet onbeheerd staan. In geval van brand, dient u een deksel op de pan te doen en het fornuis UIT te zetten. Doof de vlammen op de kookplaat bij voorkeur met een branddeken in plaats van de pan te verplaatsen. Als u de pan oppakt om hem naar buiten te verplaatsen, loopt u vrijwel zeker brandwonden of letsel op. UW AGA FORNUIS Dit fornuis is een warmtevasthoudend fornuis met element van 13 amp. dat het fornuis op een constante temperatuur houdt wanneer het niet in gebruik is, en op een constante temperatuur brengt na gebruik of het fornuis automatisch op de correcte temperatuur houdt volgens de vooraf ingestelde AIMS programma. Met uw Aga worden tevens de volgende hulpmiddelen bijgeleverd: 1 groot bakblik met grillrek 1 klein bakblik met grillrek 2 ovenrekken 1 plat ovenrek 1 rooster 1 Aga handboek 1 draadborstel Monsters van reinigingsmiddelen voor en chroom/roestvrij staal. Een volledige beschrijving van het koken met de Aga vindt u in het Aga-boek. 12

13 Afb. 14 DESN BEDIENING VAN DE AGA De volgende informatie is bedoeld als leidraad tijdens de gewenningsperiode na de overgang van uw oude fornuis op de Aga levensstijl. Het Aga handboek en de nieuwe Aga video bieden tevens een zeer nuttige introductie tot het fornuis. Nadat de Aga geïnstalleerd is De eerste keer dat de Aga wordt aangestoken, geeft hij gedurende korte tijd een geur af. Dit komt enkel door het verbranden van het beschermende olielaagje op de kookplaten. Als u het binnenkant van de isolatiedeksels afneemt terwijl de Aga opwarmt, voorkomt u dat de olie een huidje vormt aan de binnenkant van de deksels. Er vormt zich tijdens het opwarmen mogelijk ook wat condensatie op het bovenpaneel en voorpaneel. Veeg dit zo snel mogelijk weg. Voor een doeltreffende bediening van het fornuis dienen de volgende punten echter in acht te worden genomen: 1. Sluit altijd de isolatiedeksels als de kookplaten niet gebruikt worden. 2. Maak de kookplaten regelmatig schoon met de draadborstel. 3. Gebruik kookgerei met een geslepen, vlakke bodem die goed contact maakt met de kookplaat. 4. Laat het fornuis regelmatig nakijken door uw Aga specialist. 5. Let bij het sluiten van de ovendeuren op dat u ze op de klink tilt. 6. Kook zoveel mogelijk in de ovens. Dit bespaart niet alleen warmte maar beperkt tevens kookgeuren en condensatie. De braadoven kunt u tevens gebruiken om te grillen (bovenin) of voor oppervlakkig braden (onderin). Breng altijd de isolatiedeksels aan als u de kookplaten niet gebruikt, om de in het fornuis opgeslagen warmte vast te houden. Voor de beste kookresultaten kunt u het Agaluxe kookgerei en Aga gietijzeren kookwaren gebruiken. Deze pannen hebben allemaal een dikke bodem die het beste contact met de kookplaat geeft. De Aga pannen kunt u opstapelen in de sudderoven. Dit is met name handig bij het stomen van groenten en laten sudderen van sausjes. Bewaar het platte ovenrek niet in de Aga. Bij de braadoven kunt u het rek, als het koud is, gebruiken om de warmte van de bovenkant van de oven af te drijven voor een meer gematigde oventemperatuur. Daarnaast kunt u het als bakplaat gebruiken. Op bladzijde 14 staat een algemene Aga kookgids. Vraag uw Aga specialist om een uitnodiging tot een Aga demonstratie. 13

14 DE WARMTE-INDICATOR ZWART ZILVER ROOD te laag ZWARTE STREEP te hoog juiste hoeveelheid opgeslagen warmte De warmte-indicator bevindt zich boven de deur van de braadoven en bestaat uit drie delen: zwart, zilver en rood. Als de indicator ongeveer de zwarte streep in het zilverkleurige deel aangeeft, heeft het fornuis ongeveer de juiste temperatuur. De warmte-indicator heeft als doel om aan te geven of het gehele fornuis de volle hoeveelheid opgeslagen warmte bevat als het fornuis in de normaal-stand gebruikt wordt. Tijdens het koken valt de indicatorstreep terug. Dit is normaal en de hitte wordt automatisch weer op peil gebracht. OPMERKING: DE OVENTEMPERATUUR WORDT ER NIET MEE AANGEGEVEN. Braad- en sudderovens Uw fornuis is met dit kenmerk uitgerust, het werkt als volgt: AANGEDREVEN OVENVENTILATIE Nadat u het te bakken eten in de oven heeft geplaatst, drukt u de schakelaar in op de afstandsbediening. Er gaat een lampje branden achter de deur linksonder. De ventilator gaat dan aan en de bakluchten worden naar buiten geventileerd. (Zie afb. 16). LET OP: SCHAKEL DE VENTILATOR AF ALS U KLAAR BENT MET BAKKEN ALGEMENE AGA KOOKGIDS Omdat het Aga fornuis anders verhit wordt dan een gewoon fornuis, is een exacte omzetting niet mogelijk. Kijk in het Agaboek voor een soortgelijk recept. Hieronder vindt u een beknopt overzicht voor het gebruik van de oven. OVENTEMPERATUUR 2 = TWEE AGA OVENS 4 = VIER AGA OVENS HOOG BRAADOVEN BRAADOVEN GRILLEN SCONES PASTEITJES BROOD YORKSHIREPUDDING BRAADSTUKKEN OPPERVLAKKIG BRADEN TAART KOEKJES VIS SOUFFLÉ ZANDKOEK KWARKTAART STOOFSCHOTELS BOUILLON PUDDING (OP BASIS VAN MELK) SCHUIMGEBAK ZWARE VRUCHTENTAART Bovenin - grillen 2e inschuifrichel - scones, pasteitjes 3e inschuifrichel - broodjes, yorkshirepudding 4e inschuifrichel - braadstukken, gevogelte, kleine taartjes in bakjes in het grote vleesblik. Ovenrek op de bodem van de oven - brood Bodem van de oven - oppervlakkig braden, quiche GEMIDDELD BRAADOVEN/SUDDEROVEN BAKOVEN Plaats rooster op bodem van braadoven. Bescherm het eten met de koude plaat op de tweede of derde richels. Voor cakes die meer dan 45 minuten nodig hebben,gebruikt u de cakebakker. Met bijvoorbeeld vis en kwark begint u in de braadoven en eindigt u in de sudderoven. LAAG SUDDEROVEN SUDDEROVEN Stoofschotels, bouillon en pudding (op basis van melk) dient u eerst ergens anders op de Aga aan de kook te brengen en vervolgens in de sudderoven te zetten. (Schuimgebak is een uitzondering.) Zware vruchtentaarten kunt u in deze oven lang laten bakken. Bovenin - grillen 2e inschuifrichel - scones, pasteitjes 3e inschuifrichel - broodjes, yorkshirepudding 4e inschuifrichel - braadstukken, gevogelte. Ovenrek op de bodem van de oven - brood Bodem van de oven - oppervlakkig braden, quiche Bovenin - luchtig biscuitgebak, sommige koekjes, kleine taartjes Middenin - vis, soufflé Ovenrek op bodem oven - Zwitsers gebak, zandkoek en kwarktaart Stoofschotels, bouillon en pudding (op basis van melk) dient u eerst ergens anders op de Aga aan de kook te brengen en vervolgens in de sudderoven te zetten. (Schuimgebak is een uitzondering.) Zware vruchtentaarten kunt u in deze oven lang laten bakken. 14

15 OVENREKKEN AANBRENGEN Indien dit de eerste keer is dat u dit soort ovenrek gebruikt, dient u afbeelding 15a t/m.15b bij de hand te houden. Afb. 15a DESN Afb. 15b DESN

16 OVENREKKEN UITNEMEN Afb. 15c DESN Afb. 15d DESN

17 AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) REGELAARS Afb. 16 DESN AIMS INSTELLINGEN (ZIE AFB. 16) 1. Sluit de stroom aan. 2. Draai de rechterbedieningsknop van de UIT-stand naar de handmatige bedieningsinstelling Norm. Het fornuis warmt op totdat het de temperatuur van de stand Normaal heeft bereikt die wordt aangegeven door de zwarte lijn op de hitte-indicator. 3. De linkerbedieningsknop verandert de oventemperatuur. Draai deze naar rechts om de temperatuur te verhogen en naar links om de temperatuur te verlagen. Om de gewenste baktemperatuur van 240 C te verkrijgen, moet deze bedieningsknop ongeveer halverwege gedraaid worden. Wij raden aan het fornuis gedurende twee dagen te gebruiken op de hamdmatige bedieningsinstelling Normaal, voordat u overstapt op AIMS (automatische bediening). 4. Wanneer de temperatuur Normaal is ingesteld met de hitte-indicator op of vlakbij de zwarte lijn, hoeft u de temperatuurbediening niet meer te veranderen. 5. Het fornuis kan nu ingesteld worden op AIMS (automatische bediening) door de rechterbedieningsknop van de instelling naar de instelling AIMS te draaien. 6. U kunt de gewenste instellingen programmeren met de AIMS afstandsbediening (zie AIMS (automatisch) bedieningsinstructies). 17

18 AIMS AFSTANDSBEDIENING Afb. 17 DESN De afstandsbediening heeft 10 toetsen en een scherm. LET OP: Als de AIMS afstandsbediening langere tijd niet gebruikt wordt, gaat het scherm automatisch op UIT om energie te besparen. De afstandsbediening is bestemd voor gebruik in de keuken. Druk stevig op een toets op de afstandsbediening om het scherm weer aan te zetten. Het informatiescherm (hoofdscherm) verschijnt vervolgens automatisch. De AIMS afstandsbediening heeft vier schermen: 1. Het informatiescherm (hoofdmenu) 2. Het scherm voor het instellen van datum/tijd 3. Het AIMS programmeerscherm 4. Het scherm voor vakantie-instellingen Raadpleeg de respectievelijke paragrafen voor verdere informatie. AIMS heeft één of twee gebeurtenissen die geprogrammeerd kunnen worden. Als er twee gebeurtenissen geprogrammeerd kunnen worden, wordt de Aga 's ochtends ingesteld op "Norm" (om het ontbijt klaar te maken). Vervolgens gaat de Aga gedurende de dag naar een lagere temperatuur. 's Avonds keert de Aga weer terug naar de temperatuur "Norm" (om het avondeten klaar te maken). Tenslotte gaat de Aga later op de avond en gedurende de nacht naar "Sluimer". Het programma met één gebeurtenis stelt de Aga in op "Sluimer" gedurende de nacht en op "Norm" gedurende de dag. In het AIMS programmeerscherm wordt dit getoond als Eenmaal of Tweemaal (zie Afb. 11) De temperatuur "Norm" voor deze twee gebeurtenissen kunt u instellen met de fornuisthermostaat. De standen tussen de gebeurtenissen in kunnen ingesteld worden op "Laag of "Sluimer", afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Indien u een fout maakt bij het instellen van datum of tijd op één van de schermen kunt u met de terugtoets vorige instelling terug. naar de Wanneer de toets ovenventilator wordt ingedrukt, gaat de ovenventilator aan en gaat er een blauw lampje branden. Taal afstandsbediening kiezen De keuze voor de taal vindt plaats tijdens de procedure Controleren signaal afstandsbediening naar basisstation/taalkeuze, zie pagina

19 INFORMATIESCHERM (HOOFDMENU) Druk op de toets om dit scherm te activeren. Geeft aan dat het fornuis automatisch werkt (AIMS) of handmatig (volgens de positie van de schakelaar op het bedieningspaneel op de Aga) Geeft de huidige stand van het fornuis aan (Norm, Laag of Sluimer). Als er een pijl wordt getoond, betekent dit dat het fornuis aan het opwarmen is van Laag of Sluimer naar Norm. Icoon dat de huidige datum en tijd aangeeft Afb. 18 Wordt alleen getoond als de "Vakantie"- stand is ingesteld. Dit icoon laat zien of de ventilator aan of uit is. DESN A SCHERM VOOR HET INSTELLEN VAN DATUM/TIJD Druk op de toets om dit scherm te activeren Druk op de toets om tussen datum en tijd heen en weer te gaan. Druk op + of - om de instellingen van datum en tijd te veranderen. Druk op de toets om de instellingen te bevestigen en naar de volgende actie te gaan. 1 2 Afb DESN A

20 AIMS PROGRAMMEERSCHERM Gebruik de toets om dit scherm te activeren, de verschillende acties te doorlopen en een AIMS-programma in te stellen. Om een stap terug te gaan drukt u op. 1. Stel de frequentie van het programma ("Eenmaal" of "Tweemaal" dagelijks) in met de + en - toetsen. 2. Druk op de toets om de begintijd voor de stand "Norm" te selecteren en stel daarna de tijd in met de + of - toetsen. 3. Druk op de toets om de eindtijd te selecteren en stel daarna de eindtijd in met de + of - toetsen. Wanneer er een tijd is geselecteerd, wordt deze in donkerblauw weergegeven. 4. Druk op de toets en vervolgens op de toets om de temperatuurinstelling te wijzigen naar "Laag", "Sluimer" of "Uit". (Herhaal de stappen 2-4 om een tweede gebeurtenis in te stellen.) Om de instellingen van deze dag te kopiëren naar de volgende dag drukt u op de toets. Anders drukt u op de toets om andere instellingen voor de volgende dag in te voeren. Met elke druk op de kopieertoets u naar een volgende dag. Wanneer u de gewenste dagen heeft geprogrammeerd moet u terugkeren naar het scherm van het hoofdmenu door op de -toets te drukken. Het bericht Wachten a.u.b. wordt getoond terwijl de wijzigingen naar het basisstationn worden doorgezonden. Indien het programma niet voor de hele week wordt ingesteld, keert het voor de resterende dagen terug naar een standaard instelling, namelijk 8:00-9:00 en 18:00-19:00. Om een instelling te veranderen in het AIMS-programma drukt u op de instelling heeft bereikt. Wijzig vervolgens de instelling met de +, de - of de -toets tot u de gewenste -toetsen. Indien u geen andere wijzigingen wenst door te voeren, drukt u op de -toets om de wijzigingen(en) door te zenden. Daarna keert u terug naar het hoofdmenu. Het bericht Wachten a.u.b. wordt getoond, wat betekent dat de wijzigingen worden doorgezonden naar het basisstation. De wijzigingen worden alleen doorgezonden als u dit bericht ziet Afb. 20 DESN A Dit scherm geeft aan dat de ovens een "Norm" temperatuur hebben tussen 07:00 uur en 10:00 uur en vervolgens naar de stand "Laag" overgaan. De ovens gaan die dag nogmaals over naar de stand "Norm" van 16:00 uur tot 19:00 uur. Aan het eind van de avond keert het systeem automatisch terug naar de "Sluimer"-stand, dit is de laagste stand, tot de volgende ochtend. Verhoging Als u moet bakken terwijl de Aga zich bevindt in het AIMS-programma "Laag" of "Sluimer", kunt u de baktemperatuur verhogen door op de toets te drukken. Hiermee gaat de Aga naar de temperatuur "Norm". Dit duurt ongeveer twee uur vanaf "Laag" en vier uur vanaf "Sluimer". 20

21 Druk op de toets te stellen. HET VAKANTIESCHERM om dit scherm te activeren, de verschillende acties te doorlopen en een vakantieprogramma in 1. Stel een begindatum en -tijd in met de + of - toetsen. Druk op de toets na het invullen van elk veld om naar het volgende veld te gaan. Wanneer een veld geselecteerd is, wordt het weergegeven in donkerblauw. 2. Stel een einddatum en -tijd in met de + of - toetsen. Druk op de toets na het invullen van elk veld om naar het volgende veld te gaan. 3. Druk op de toets om de temperatuurinstelling te wijzigen naar "Laag", "Sluimer" of "Uit". Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, drukt u opnieuw op de toets om het vakantieprogramma in te stellen. Het scherm keert nu terug naar het hoofdmenu Afb. 21 DESN Zodra er een vakantiestand is ingevoerd, wordt dit als "Vakantie ingesteld" getoond in het hoofdmenu. Indien u de vakantie-instelling wilt annuleren: Druk op de toets, en vervolgens op de toets. Het volgende scherm verschijnt: Vakantie uitschakelen? Ja Nee Kies JA met de toets en keer vervolgens naar het hoofdmenu terug. Indien u een vakantie-instelling wilt veranderen: Druk op en wijzig de instelling (gebruik + of - en vervolgens. Druk na de laatste instelling weer op om naar het hoofdmenu terug te keren. In het geval van een stroom-onderbreking Indien de stroom is uitgeschakeld of voor minimaal 15 minuten niet is ingeschakeld gewesst, zal het display de volgende melding geven, als de stroom weer wordt ingeschakeld:- Stroom is Ondebroken OK Door de -knop in te drukken, worden de correcte tijd en datum instelling naar de basis unit gezonden. 21

22 ONDERHOUD AIMS AFSTANDSBEDIENING Werkzame afstand De afstandsbediening werkt alleen in dezelfde ruimte als het fornuis en tot een maximale afstand van vier meter van het fornuis. Indien de afstandsbediening zich daarbuiten bevindt, kan er "BUIT WERK" op de afstandsbediening komen te staan. Indien u de afstandsbediening weer binnen de aanbevolen afstand brengt, corrigeert deze zichzelf. Zie de noot onderaan deze pagina voor "Controleren signaal afstandsbediening naar basisstation". Reinigen De afstandsbediening dient met een zachte schone doek te worden schoongemaakt. Gebruik geen producten met schuurmiddel. Dompel de afstandsbediening niet onder in water. Batterijen In de afstandsbediening bevinden zich vier 'AAA'-batterijen. De levensduur van de batterijen hangt af van het gebruik. Vervang de batterijen volgens onderstaande instructie wanneer het batterijen-symbool op de afstandsbediening nog maar één streepje heeft. - Neem de afstandsbediening van de achterplaat af. - Verwijder het afdekplaatje van de batterijen aan de achterkant van de afstandsbediening (Afb. 22). - Verwijder de batterijen voorzichtig. Begin met de onderste batterij en trek eerst alleen het positieve (+) einde er uit (Afb. 23). - Herhaal deze procedure voor de overige batterijen. - Gebruik altijd long life batterijen ter vervanging. - Vervang de batterijen door te beginnen met de onderste en vandaar naar boven te gaan (afb. 24). Zorg ervoor dat het negatieve (-) einde van de batterijen zich onder de pinnetjes in de behuizing bevindt voordat u het andere einde op zijn plaats brengt. Afb. 22 Afb. 23 Afb. 24 De afstandsbediening werkt niet Als de afstandsbediening niet werkt, functioneert het fornuis nog steeds volgens het laatst geselecteerde programma. Het fornuis kan ook met de bedieningsknop op handmatig worden ingesteld (zie afb. 16). Indien de afstandsbediening beschadigd of verloren is, is er een vervangend exemplaar beschikbaar bij Aga, die voor uw fornuis wordt geherprogrammeerd. Controleren signaal afstandsbediening naar basisstation/taalkeuze Volg de onderstaande procedure om te controleren of de afstandsbediening communiceert met het basisstation en om een taal te kiezen. 1. Druk op de toets voor de ovenventilatie op het bedieningspaneel van de Aga en houd deze ingedrukt tot het blauwe lampje van de ovenventilatie knippert. Laat de toets dan los. 2. Druk onmiddellijk nadat het lampje is gaan knipperen tegelijk op de + en - toetsen op de afstandsbediening tot het blauwe lampje helemaal uitgaat (het scherm van de afstandsbediening laat kort VERBINDEN zien), laat de toetsen dan los. 3. Indien het blauwe lampje niet helemaal uitgaat, maar zachtjes blijft knipperen moet u bovenstaande acties 1 en 2 herhalen. 4. Als de verbinding gemaakt is, toont het scherm de taalkeuzes. Gebruik de + of - toetsen om naar de gewenste taal te bladeren, druk dan op de toets i om uw keuze te bevestigen. 5. Als de taalkeuze later gewijzigd moet worden, herhaalt u de hele procedure vanaf stap 1. 22

Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 =

Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 = Gasgestookte fornzuizen Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 = Model GE (met 4 ovens) =4 = Voor gebruik in NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET FORNUIS

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT Geachte Atag-klant, Wij feliciteren u met de aanschaf van dit kwaliteitsproduct. Onze doelstelling is dat u er op kunt vertrouwen dat deze

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies eikon e, e & e5 Installatie- en bedieningsinstructies eikontm INLEIDING Deze ovens bieden de gebruikers de flexibiliteit van combinatiekoken met bijkomende controle over ventilatorsnelheid en microgolfvermogen.

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruiksaanwijzing... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET ANNA. Handleiding versie 2.3

AAN DE SLAG MET ANNA. Handleiding versie 2.3 AAN DE SLAG MET ANNA. Handleiding versie 2.3 Copyright 2014, Plugwise. Alle rechten voorbehouden. 2 Hallo Anna. Vroeger had je thermostaten. Nu is er Anna. Anna werkt voor jou en doet wat ze moet doen:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie