AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) MODEL EC & EE ELEKTRISCH FORNUIS GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) MODEL EC & EE ELEKTRISCH FORNUIS GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) MODEL EC & EE ELEKTRISCH FORNUIS GEBRUIKERSHANDLEIDING Bevat instructies voor installatie en gebruik DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit fornuis, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet dat ze aan onze veiligheids- en vermogenspecificaties voldoen. Gebruik geen opgeknapte of nagemaakte onderdelen die niet duidelijk door AGA goedgekeurd zijn. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET FORNUIS TE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN Voor gebruik in nl 08/08 EINS

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK PAGINA INSTALLATIE 3 INSTALLATIE 3 ELEKTRICITEIT 5 INSTALLATIE-AANWIJZING 6 TESTPROCEDURE ELEKTRICITEIT 6 DE AIMS-AFSTANDSBEDIENING TESTEN 7 OVEN-THERMOKOPPELING 7 AANSLUITMOGELIJKHEDEN OVENVENTILATIEPIJP 8 OVENVENTILATIESYSTEMEN 9-10 AIMS AFSTANDSBEDIENING 11 GEBRUIKSAANWIJZING 12 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 12 UW AGA FORNUIS 12 BEDIENING VAN DE AGA 13 WARMTE-INDICATOR 14 AANGEDREVEN OVENVENTILATIE 14 ALGEMENE AGA KOOKGIDS 14 OVENREKKEN AANBRENGEN 15 OVENREKKEN UITNEMEN 16 AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) 17 AIMS INSTELLINGEN 17 AIMS AFSTANDSBEDIENING 18 INFORMATIESCHERM (HOOFDMENU) 19 SCHERM VOOR HET INSTELLEN VAN DATUM/TIJD 19 AIMS PROGRAMMASCHERM 20 VAKANTIESCHERM 21 ONDERHOUD AIMS AFSTANDSBEDIENING 22 SCHOONMAKEN EN VERZORGEN 23 ONDERHOUD 23 2

3 INSTALLATIE Consumentenbescherming Als verantwoordelijke fabrikant doen wij er zoveel als praktisch mogelijk is aan om ervoor te zorgen dat deze producten zodanig ontworpen en gemaakt worden, dat ze bij correct gebruik en installatie aan de geldende veiligheidsvereisten voldoen. BELANGRIJKE OPMERKING : LEES DE BIJGELEVERDE GARANTIE. Wijzigingen die niet door Aga zijn goedgekeurd kunnen de goedkeuring van het fornuis alsmede de garantie ongeldig maken, en zijn mogelijk in strijd met de huidige wettelijke voorschriften. Voor een doorlopend efficiënte en veilige werking van het fornuis moet u het volgende goed lezen voordat u het nieuwe fornuis van Aga gaat gebruiken Belangrijk Het is mogelijk dat in dit fornuis enkele van de onderstaande stoffen verwerkt zijn. De gebruiker/installateur is er zelf verantwoordelijk voor om geschikte beschermende kleding te dragen tijdens omgang met de betreffende onderdelen waarin de genoemde stoffen, die mogelijk schadelijk voor de gezondheid of veiligheid zijn, verwerkt zijn. Lees verder voor meer informatie. Vuurvast cement - draag wegwerphandschoenen bij omgang hiermee. Lijm en dichtingsmiddelen - wees voorzichtig - draag een gezichtsmasker en wegwerphandschoenen indien deze nog vloeibaar zijn. Glaswol, slakkenwol, isolatiekussens - wellicht schadelijk bij inademing, wellicht irriterend voor de huid, ogen, neus of keel. Draag wegwerphandschoenen, een gezichtsmasker en veiligheidsbril. Was de handen en andere blootgestelde delen na gebruik. Bij het weggooien van het product kunt u stofvorming verminderen met behulp van waterspray. Pak de onderdelen goed in. INSTALLATIE Afgezien van enkele specifieke uitzonderingen is het installeren van elk soort Aga fornuis onderhevig aan de respectievelijke aanwijzingen die zijn uiteengezet in de huidige bouwvoorschriften. Daarnaast is het mogelijk dat u een bouwvergunning moet aanvragen, hetgeen u apart dient te doen. Het gehele fornuis wordt op de vloer gemonteerd en de ruimte waarin het fornuis wordt geïnstalleerd, dient te voldoen aan de volgende minimumafmetingen: Er dient een ruimte van 3 mm over te blijven tussen elke kant van de kookplaat van het fornuis en de eventuele aangrenzende werkoppervlakken die geplaatst worden, dit om ervoor te zorgen dat de kookplaat veilig verwijderd kan worden indien dit op een later tijdstip nodig is. Indien het fornuis tegen zijmuren wordt geplaatst die buiten de voorkant van de AGA uitsteken, dient men aan de rechterkant een ruimte van 116 mm vrij te houden zodat de ovendeuren geopend kunnen worden. Indien de Aga geïnstalleerd wordt in een stenen nis moet de minimale tussenruimte vergroot worden met minstens 10 mm aan elke kant, dit omdat het kan voorkomen dat de muren niet recht zijn en in verband met de natuurlijke variaties in afmetingen van de gegoten onderdelen. Voor verder onderhoud dient er een aan de voorkant van het fornuis een speelruimte van minimaal 1000 mm te zijn. OPMERKING: AGA FORNUIZEN WORDEN AF-FABRIEK, ONGEMONTEERD GELEVERD EN WORDEN TER PLAATSE GEÏNSTALLEERD DOOR DE GOEDGEKEURDE AGA LEVERANCIER/SPECIALIST. Ondergrond fornuis of haard Het is van essentieel belang dat de ondergrond of haard waarop het fornuis staat waterpas is en het totale gewicht van het respectievelijke fornuis kan ondersteunen. Model EC kg Model EE kg 3

4 De bovenkant van de haard moet zijn gemaakt van een onbrandbare stof met een dikte van 12 mm. De wand achter het fornuis moet gemaakt zijn van een onbrandbare stof met een minimale dikte van 25 mm. Als de ovenventilatiepijp door brandbaar materiaal gevoerd wordt, moet er een luchtgat zijn van minimaal 25 mm rond de pijp, die bij voorkeur met isolatiemateriaal omwikkeld moet zijn. De ovenventilatiepijp van het fornuis kan tot maximaal 6 meter uitgestrekt worden naar een buitenmuur of een niet gebruikte afvoer, enz. Bij huizen die geheel van hout zijn, dient men extra voorzichtig te zijn. Betegeling Indien het fornuis wordt geplaatst in een nis of tegen een wand die betegeld wordt, mogen in geen geval de tegels het bovenpaneel van het fornuis overlappen. Installatievereisten De installatie van het fornuis dient te voldoen aan de relevante IEE-bedradingsregelgeving en de plaatselijke bouwvoorschriften, indien van toepassing. De wand dient tevens te voldoen aan eventuele relevante aanbevelingen van de de plaatselijke overheden. In uw eigen belang en in het belang van de veiligheid, om aan de wet te voldoen, dienen alle fornuizen te worden geïnstalleerd door een goedgekeurde Aga leverancier, en in overeenstemming met de geldende voorschriften. MODEL EC-LMV * INDIEN NODIG VOOR DE OVENVENTILATIEPIJP MOET DIT GAT IN HET LINKER- OF RECHTERZIJPANEEL GEMAAKT WORDEN. Afb. 1 A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm

5 MODEL EE-LMV * INDIEN NODIG VOOR DE OVENVENTILATIEPIJP MOET DIT GAT IN HET LINKER- OF RECHTERZIJPANEEL GEMAAKT WORDEN. Afb. 1A A B C D F G H K L M N R T V W X Y Z mm ELEKTRICITEIT WAARSCHUWING: DIT FORNUIS DIENT TE WORDEN GEAARD DIT FORNUIS IS GEMAAKT VOOR HET VOLTAGE DAT VERMELD STAAT OP HET PLAATJE MET NOMINALE WAARDEN, HETGEEN ACHTER DE ONDERSTE LINKERDEUR ZIT. Een 13amp 230V - 50 Hz stopcontact met zekering is benodigd naast het fornuis. Externe bedrading naar de eenheid moet bestaan uit een driedradige siliconen SIHF isolatiekabel en in overeenstemming met de huidige bedradingsregelgeving van toepassing zijnde plaatselijke regelgeving. De methode van aansluiting op de netvoeding moet zo zijn dat het fornuis compleet afgesloten kan worden van de netvoeding, het liefst middels een tweepootstekker met zekering, waarvan de poten minimaal 3mm van elkaar af staan. Er kan een 13A veiligheidsstekker gebruikt worden, maar wij bevelen ten zeerste een aansluiting aan via een tweepolige schakelaar met zekering voor de integriteit van de aansluiting. Als een 13A veiligheidsstekker gebruikt wordt, moet deze van goede kwaliteit zijn en in overeenstemming met BS1363-3:1995 (13A stekkers, wandcontactdozen en adaptors). OPMERKING: eindstopcontact met schakelaar mag alleen dienst doen voor het fornuis. De isolatieschakelaar mag niet direct boven het fornuis worden geplaatst, maar moet wel binnen 2 meter van het fornuis geplaatst worden. 5

6 Laatste elektrische test met CLARE testinstrument en Flash Test "Flash Test" (Testsimulatie aarding) 1. Selecteer 1250v Flash Test op Clare testinstrument. 2. Steek 13 amp stekker in het testinstrument. 3. Druk de rode 'testknop' 3 seconden in. 4. Een 'Goedgekeurd' lampje gaat branden. 5. Als het fornuis niet goed door de test komt, controleer dan alle circuits en verhelp de storing en test het fornuis opnieuw. 6. Ontkoppel het fornuis van het testinstrument en sluit het aan op de permanente toevoer. 7. Een volledige ladingtest wordt uitgevoerd met een klemmeter verbonden aan de stroomtoevoer. OPMERKING: De testresultaten 10,5/11 amps normale werking. 8. Noteer de resultaten en maak alle bedrading los. INSTALLATIE-AANWIJZING Geef deze Installatie-aanwijzing aan de gebruiker en leg uit hoe het fornuis op een veilige wijze wordt gebruikt. Leg tenslotte aan de gebruiker uit dat het voor een doorlopend efficiënte en veilige werking van het fornuis belangrijk is dat het regelmatig goed wordt nagekeken op de door de Aga specialist aanbevolen tijden. TESTPROCEDURE ELEKTRICITEIT Afb. 2 6

7 DE AIMS-AFSTANDSBEDIENING TESTEN Afb. 3 DESN Druk op de ventilatortoets op de afstandsbediening. U ziet nu het ventilatorsymbool op het scherm van de afstandsbediening. De ovenventilator moet nu werken en het ovenventilatorlampje op de afstandsbediening moet oplichten. Als u nogmaals op de ventilatortoets drukt, moet de ventilator uitgaan. Indien de afstandsbediening niet communiceert met het basisstation kunt u op pagina 22 van deze instructies kijken bij "Controleren signaal afstandsbediening naar basisstation". OVEN-THERMOKOPPELING LET OP: Op fornuizen met AIMS is de thermostaatampul (peilsensor) vervangen door een oven-thermokoppeling, die is gemonteerd aan de PCB op het bedieningschassis. (Zie afb. 2). 1. Voer de thermokoppelingssensor door de geleideslang de bakoven in. 2. Monteer de thermokoppelingssensor aan de steunplaat met het sensor-uiteinde zoals getoond wordt in afb. 4. ZET DE KLEM NIET TE VAST omdat dit de sensor zou kunnen beschadigen. Schroef de steunplaat vast aan de bovenkant van de bakoven. 3. Wanneer u het bedieningschassis monteert aan debranderbehuizing dient u ervoor te zorgen dat de thermokoppelingssensor door de inkeping aan de bovenste achterkant van het paneel gaat, en dat de verzegelde pot onder de inkeping ligt (de verzegelde pot mag niet terechtkomen tussen het montagechassis en het plaatgaas). Afb. 4 DESN A 7

8 Afb. 5 DESN AANSLUITMOGELIJKHEDEN OVENVENTILATIEPIJP Afb. 6 DESN

9 OVENVENTILATIESYSTEMEN Zie afb. 7,8,9 & 10. Bij een voorafgaand bezoek zal bepaald zijn waar en hoe de pijpleidingen voor de ovenventilatie gaan lopen en geïnstalleerd worden. Het is daarna noodzakelijk te controleren of het ontwerp voor de pijpleiding en het weerstandsvermogen ervan mogelijk zijn binnen de parameters. De ovenventilatiepijp van het fornuis kan tot maximaal 6 meter uitgestrekt worden naar een buitenmuur of een niet gebruikte afvoer, enz. Bij huizen die geheel van hout zijn, dient men extra voorzichtig te zijn. Als de ovenventilatiepijp door brandbaar materiaal gevoerd wordt, moet er een luchtgat zijn van minimaal 25 mm rond de pijp, die bij voorkeur met isolatiemateriaal omwikkeld moet zijn. Instelling van de ventilator (motorsnelheid) Het instellen van de motorsnelheid wordt geregeld via aanpassing van de voltageregelaar (VRI) op de regelaar-pcb in samenhang met een voltmeter (zie afb. 8). De maximale toevoer naar de motor, zoals berekend in afb. 8, moet begrensd worden tot 20 v (GS) voor een ideale werking. De berekening van het voltage voor de betreffende pijpleiding gebeurt als volgt (zie afb. 7): Alternatieve ovenventilatiesystemen Ventilatie kan rechtstreeks naar de afvoer geregeld worden mits een stabilisator bevestigd wordt. Zie afb. 9. OPMERKING: BIJ DE OVENVENTILATIE-INSTALLATIE, ZOWEL MET VENTILATOR ALS NATUURLIJKE AFVOER, MOET REKENING GEHOUDEN WORDEN MET HET EENVOUDIG INTERN KUNNEN REINIGEN VAN DE PIJPLEIDING. Afb. 7 - Voltage circulatieventilator DESN

10 Afb. 8 DESN Afb. 9 DESN Afb DESN

11 AIMS AFSTANDSBEDIENING Consumentenbescherming AIMS AFSTANDSBEDIENING De afstandsbediening kan aan de muur bevestigd worden volgens onderstaande beschrijving. - Verwijder de achterplaat van de achterkant van de afstandsbediening door deze met uw hand naar beneden en weg van de afstandsbediening te schuiven (Afb. 11). - Kies de juiste plaats voor de afstandsbediening en gebruik de achterplaat om de positie van de schroefgaten te bepalen - Boor voor de pluggen gaten van 6 mm doorsnee. - Gebruik de meegeleverde pluggen en schroeven om de achterplaat op de muur te bevestigen (Afb. 12). - Plak het meegeleverde ronde zelfklevende label aan de binnenkant van de achterplaat om de schroefkoppen te bedekken. - Plaats de afstandsbediening op de achterplaat door het uitsteeksel in de uitsparing van de achterplaat te plaatsen zoals te zien is in afb. 13. Afb. 11 Afb. 12 Afb

12 GEBRUIKSAANWIJZING GEZONDHEID EN VEILIGHEID Consumentenbescherming Als verantwoordelijke fabrikant doen wij er zoveel als praktisch mogelijk is aan om ervoor te zorgen dat deze producten zodanig ontworpen en gemaakt worden, dat ze bij correct gebruik en installatie aan de algemene veiligheidsvereisten voldoen. BELANGRIJKE OPMERKING : LEES DE BIJGELEVERDE GARANTIE. Wijzigingen die niet door Aga zijn goedgekeurd kunnen de goedkeuring van het fornuis alsmede de garantie ongeldig maken, en zijn mogelijk in strijd met de huidige wettelijke voorschriften. FORNUIS JONGE KINDEREN DIENEN UIT DE BUURT VAN HET FORNUIS TE WORDEN GEHOUDEN AANGEZIEN DE OPPERVLAKKEN TE HEET WORDEN OM AAN TE RAKEN. Frituren BELANGRIJK Gebruik een diepe pan. Vul de pan nooit voor meer dan een derde met olie of vet. Gebruik nooit een deksel op de pan. BELANGRIJK: olie is een brandgevaar. Laat pannen met olie niet onbeheerd staan. In geval van brand, dient u een deksel op de pan te doen en het fornuis UIT te zetten. Doof de vlammen op de kookplaat bij voorkeur met een branddeken in plaats van de pan te verplaatsen. Als u de pan oppakt om hem naar buiten te verplaatsen, loopt u vrijwel zeker brandwonden of letsel op. UW AGA FORNUIS Dit fornuis is een warmtevasthoudend fornuis met element van 13 amp. dat het fornuis op een constante temperatuur houdt wanneer het niet in gebruik is, en op een constante temperatuur brengt na gebruik of het fornuis automatisch op de correcte temperatuur houdt volgens de vooraf ingestelde AIMS programma. Met uw Aga worden tevens de volgende hulpmiddelen bijgeleverd: 1 groot bakblik met grillrek 1 klein bakblik met grillrek 2 ovenrekken 1 plat ovenrek 1 rooster 1 Aga handboek 1 draadborstel Monsters van reinigingsmiddelen voor en chroom/roestvrij staal. Een volledige beschrijving van het koken met de Aga vindt u in het Aga-boek. 12

13 Afb. 14 DESN BEDIENING VAN DE AGA De volgende informatie is bedoeld als leidraad tijdens de gewenningsperiode na de overgang van uw oude fornuis op de Aga levensstijl. Het Aga handboek en de nieuwe Aga video bieden tevens een zeer nuttige introductie tot het fornuis. Nadat de Aga geïnstalleerd is De eerste keer dat de Aga wordt aangestoken, geeft hij gedurende korte tijd een geur af. Dit komt enkel door het verbranden van het beschermende olielaagje op de kookplaten. Als u het binnenkant van de isolatiedeksels afneemt terwijl de Aga opwarmt, voorkomt u dat de olie een huidje vormt aan de binnenkant van de deksels. Er vormt zich tijdens het opwarmen mogelijk ook wat condensatie op het bovenpaneel en voorpaneel. Veeg dit zo snel mogelijk weg. Voor een doeltreffende bediening van het fornuis dienen de volgende punten echter in acht te worden genomen: 1. Sluit altijd de isolatiedeksels als de kookplaten niet gebruikt worden. 2. Maak de kookplaten regelmatig schoon met de draadborstel. 3. Gebruik kookgerei met een geslepen, vlakke bodem die goed contact maakt met de kookplaat. 4. Laat het fornuis regelmatig nakijken door uw Aga specialist. 5. Let bij het sluiten van de ovendeuren op dat u ze op de klink tilt. 6. Kook zoveel mogelijk in de ovens. Dit bespaart niet alleen warmte maar beperkt tevens kookgeuren en condensatie. De braadoven kunt u tevens gebruiken om te grillen (bovenin) of voor oppervlakkig braden (onderin). Breng altijd de isolatiedeksels aan als u de kookplaten niet gebruikt, om de in het fornuis opgeslagen warmte vast te houden. Voor de beste kookresultaten kunt u het Agaluxe kookgerei en Aga gietijzeren kookwaren gebruiken. Deze pannen hebben allemaal een dikke bodem die het beste contact met de kookplaat geeft. De Aga pannen kunt u opstapelen in de sudderoven. Dit is met name handig bij het stomen van groenten en laten sudderen van sausjes. Bewaar het platte ovenrek niet in de Aga. Bij de braadoven kunt u het rek, als het koud is, gebruiken om de warmte van de bovenkant van de oven af te drijven voor een meer gematigde oventemperatuur. Daarnaast kunt u het als bakplaat gebruiken. Op bladzijde 14 staat een algemene Aga kookgids. Vraag uw Aga specialist om een uitnodiging tot een Aga demonstratie. 13

14 DE WARMTE-INDICATOR ZWART ZILVER ROOD te laag ZWARTE STREEP te hoog juiste hoeveelheid opgeslagen warmte De warmte-indicator bevindt zich boven de deur van de braadoven en bestaat uit drie delen: zwart, zilver en rood. Als de indicator ongeveer de zwarte streep in het zilverkleurige deel aangeeft, heeft het fornuis ongeveer de juiste temperatuur. De warmte-indicator heeft als doel om aan te geven of het gehele fornuis de volle hoeveelheid opgeslagen warmte bevat als het fornuis in de normaal-stand gebruikt wordt. Tijdens het koken valt de indicatorstreep terug. Dit is normaal en de hitte wordt automatisch weer op peil gebracht. OPMERKING: DE OVENTEMPERATUUR WORDT ER NIET MEE AANGEGEVEN. Braad- en sudderovens Uw fornuis is met dit kenmerk uitgerust, het werkt als volgt: AANGEDREVEN OVENVENTILATIE Nadat u het te bakken eten in de oven heeft geplaatst, drukt u de schakelaar in op de afstandsbediening. Er gaat een lampje branden achter de deur linksonder. De ventilator gaat dan aan en de bakluchten worden naar buiten geventileerd. (Zie afb. 16). LET OP: SCHAKEL DE VENTILATOR AF ALS U KLAAR BENT MET BAKKEN ALGEMENE AGA KOOKGIDS Omdat het Aga fornuis anders verhit wordt dan een gewoon fornuis, is een exacte omzetting niet mogelijk. Kijk in het Agaboek voor een soortgelijk recept. Hieronder vindt u een beknopt overzicht voor het gebruik van de oven. OVENTEMPERATUUR 2 = TWEE AGA OVENS 4 = VIER AGA OVENS HOOG BRAADOVEN BRAADOVEN GRILLEN SCONES PASTEITJES BROOD YORKSHIREPUDDING BRAADSTUKKEN OPPERVLAKKIG BRADEN TAART KOEKJES VIS SOUFFLÉ ZANDKOEK KWARKTAART STOOFSCHOTELS BOUILLON PUDDING (OP BASIS VAN MELK) SCHUIMGEBAK ZWARE VRUCHTENTAART Bovenin - grillen 2e inschuifrichel - scones, pasteitjes 3e inschuifrichel - broodjes, yorkshirepudding 4e inschuifrichel - braadstukken, gevogelte, kleine taartjes in bakjes in het grote vleesblik. Ovenrek op de bodem van de oven - brood Bodem van de oven - oppervlakkig braden, quiche GEMIDDELD BRAADOVEN/SUDDEROVEN BAKOVEN Plaats rooster op bodem van braadoven. Bescherm het eten met de koude plaat op de tweede of derde richels. Voor cakes die meer dan 45 minuten nodig hebben,gebruikt u de cakebakker. Met bijvoorbeeld vis en kwark begint u in de braadoven en eindigt u in de sudderoven. LAAG SUDDEROVEN SUDDEROVEN Stoofschotels, bouillon en pudding (op basis van melk) dient u eerst ergens anders op de Aga aan de kook te brengen en vervolgens in de sudderoven te zetten. (Schuimgebak is een uitzondering.) Zware vruchtentaarten kunt u in deze oven lang laten bakken. Bovenin - grillen 2e inschuifrichel - scones, pasteitjes 3e inschuifrichel - broodjes, yorkshirepudding 4e inschuifrichel - braadstukken, gevogelte. Ovenrek op de bodem van de oven - brood Bodem van de oven - oppervlakkig braden, quiche Bovenin - luchtig biscuitgebak, sommige koekjes, kleine taartjes Middenin - vis, soufflé Ovenrek op bodem oven - Zwitsers gebak, zandkoek en kwarktaart Stoofschotels, bouillon en pudding (op basis van melk) dient u eerst ergens anders op de Aga aan de kook te brengen en vervolgens in de sudderoven te zetten. (Schuimgebak is een uitzondering.) Zware vruchtentaarten kunt u in deze oven lang laten bakken. 14

15 OVENREKKEN AANBRENGEN Indien dit de eerste keer is dat u dit soort ovenrek gebruikt, dient u afbeelding 15a t/m.15b bij de hand te houden. Afb. 15a DESN Afb. 15b DESN

16 OVENREKKEN UITNEMEN Afb. 15c DESN Afb. 15d DESN

17 AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENTSYSTEEM) REGELAARS Afb. 16 DESN AIMS INSTELLINGEN (ZIE AFB. 16) 1. Sluit de stroom aan. 2. Draai de rechterbedieningsknop van de UIT-stand naar de handmatige bedieningsinstelling Norm. Het fornuis warmt op totdat het de temperatuur van de stand Normaal heeft bereikt die wordt aangegeven door de zwarte lijn op de hitte-indicator. 3. De linkerbedieningsknop verandert de oventemperatuur. Draai deze naar rechts om de temperatuur te verhogen en naar links om de temperatuur te verlagen. Om de gewenste baktemperatuur van 240 C te verkrijgen, moet deze bedieningsknop ongeveer halverwege gedraaid worden. Wij raden aan het fornuis gedurende twee dagen te gebruiken op de hamdmatige bedieningsinstelling Normaal, voordat u overstapt op AIMS (automatische bediening). 4. Wanneer de temperatuur Normaal is ingesteld met de hitte-indicator op of vlakbij de zwarte lijn, hoeft u de temperatuurbediening niet meer te veranderen. 5. Het fornuis kan nu ingesteld worden op AIMS (automatische bediening) door de rechterbedieningsknop van de instelling naar de instelling AIMS te draaien. 6. U kunt de gewenste instellingen programmeren met de AIMS afstandsbediening (zie AIMS (automatisch) bedieningsinstructies). 17

18 AIMS AFSTANDSBEDIENING Afb. 17 DESN De afstandsbediening heeft 10 toetsen en een scherm. LET OP: Als de AIMS afstandsbediening langere tijd niet gebruikt wordt, gaat het scherm automatisch op UIT om energie te besparen. De afstandsbediening is bestemd voor gebruik in de keuken. Druk stevig op een toets op de afstandsbediening om het scherm weer aan te zetten. Het informatiescherm (hoofdscherm) verschijnt vervolgens automatisch. De AIMS afstandsbediening heeft vier schermen: 1. Het informatiescherm (hoofdmenu) 2. Het scherm voor het instellen van datum/tijd 3. Het AIMS programmeerscherm 4. Het scherm voor vakantie-instellingen Raadpleeg de respectievelijke paragrafen voor verdere informatie. AIMS heeft één of twee gebeurtenissen die geprogrammeerd kunnen worden. Als er twee gebeurtenissen geprogrammeerd kunnen worden, wordt de Aga 's ochtends ingesteld op "Norm" (om het ontbijt klaar te maken). Vervolgens gaat de Aga gedurende de dag naar een lagere temperatuur. 's Avonds keert de Aga weer terug naar de temperatuur "Norm" (om het avondeten klaar te maken). Tenslotte gaat de Aga later op de avond en gedurende de nacht naar "Sluimer". Het programma met één gebeurtenis stelt de Aga in op "Sluimer" gedurende de nacht en op "Norm" gedurende de dag. In het AIMS programmeerscherm wordt dit getoond als Eenmaal of Tweemaal (zie Afb. 11) De temperatuur "Norm" voor deze twee gebeurtenissen kunt u instellen met de fornuisthermostaat. De standen tussen de gebeurtenissen in kunnen ingesteld worden op "Laag of "Sluimer", afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Indien u een fout maakt bij het instellen van datum of tijd op één van de schermen kunt u met de terugtoets vorige instelling terug. naar de Wanneer de toets ovenventilator wordt ingedrukt, gaat de ovenventilator aan en gaat er een blauw lampje branden. Taal afstandsbediening kiezen De keuze voor de taal vindt plaats tijdens de procedure Controleren signaal afstandsbediening naar basisstation/taalkeuze, zie pagina

19 INFORMATIESCHERM (HOOFDMENU) Druk op de toets om dit scherm te activeren. Geeft aan dat het fornuis automatisch werkt (AIMS) of handmatig (volgens de positie van de schakelaar op het bedieningspaneel op de Aga) Geeft de huidige stand van het fornuis aan (Norm, Laag of Sluimer). Als er een pijl wordt getoond, betekent dit dat het fornuis aan het opwarmen is van Laag of Sluimer naar Norm. Icoon dat de huidige datum en tijd aangeeft Afb. 18 Wordt alleen getoond als de "Vakantie"- stand is ingesteld. Dit icoon laat zien of de ventilator aan of uit is. DESN A SCHERM VOOR HET INSTELLEN VAN DATUM/TIJD Druk op de toets om dit scherm te activeren Druk op de toets om tussen datum en tijd heen en weer te gaan. Druk op + of - om de instellingen van datum en tijd te veranderen. Druk op de toets om de instellingen te bevestigen en naar de volgende actie te gaan. 1 2 Afb DESN A

20 AIMS PROGRAMMEERSCHERM Gebruik de toets om dit scherm te activeren, de verschillende acties te doorlopen en een AIMS-programma in te stellen. Om een stap terug te gaan drukt u op. 1. Stel de frequentie van het programma ("Eenmaal" of "Tweemaal" dagelijks) in met de + en - toetsen. 2. Druk op de toets om de begintijd voor de stand "Norm" te selecteren en stel daarna de tijd in met de + of - toetsen. 3. Druk op de toets om de eindtijd te selecteren en stel daarna de eindtijd in met de + of - toetsen. Wanneer er een tijd is geselecteerd, wordt deze in donkerblauw weergegeven. 4. Druk op de toets en vervolgens op de toets om de temperatuurinstelling te wijzigen naar "Laag", "Sluimer" of "Uit". (Herhaal de stappen 2-4 om een tweede gebeurtenis in te stellen.) Om de instellingen van deze dag te kopiëren naar de volgende dag drukt u op de toets. Anders drukt u op de toets om andere instellingen voor de volgende dag in te voeren. Met elke druk op de kopieertoets u naar een volgende dag. Wanneer u de gewenste dagen heeft geprogrammeerd moet u terugkeren naar het scherm van het hoofdmenu door op de -toets te drukken. Het bericht Wachten a.u.b. wordt getoond terwijl de wijzigingen naar het basisstationn worden doorgezonden. Indien het programma niet voor de hele week wordt ingesteld, keert het voor de resterende dagen terug naar een standaard instelling, namelijk 8:00-9:00 en 18:00-19:00. Om een instelling te veranderen in het AIMS-programma drukt u op de instelling heeft bereikt. Wijzig vervolgens de instelling met de +, de - of de -toets tot u de gewenste -toetsen. Indien u geen andere wijzigingen wenst door te voeren, drukt u op de -toets om de wijzigingen(en) door te zenden. Daarna keert u terug naar het hoofdmenu. Het bericht Wachten a.u.b. wordt getoond, wat betekent dat de wijzigingen worden doorgezonden naar het basisstation. De wijzigingen worden alleen doorgezonden als u dit bericht ziet Afb. 20 DESN A Dit scherm geeft aan dat de ovens een "Norm" temperatuur hebben tussen 07:00 uur en 10:00 uur en vervolgens naar de stand "Laag" overgaan. De ovens gaan die dag nogmaals over naar de stand "Norm" van 16:00 uur tot 19:00 uur. Aan het eind van de avond keert het systeem automatisch terug naar de "Sluimer"-stand, dit is de laagste stand, tot de volgende ochtend. Verhoging Als u moet bakken terwijl de Aga zich bevindt in het AIMS-programma "Laag" of "Sluimer", kunt u de baktemperatuur verhogen door op de toets te drukken. Hiermee gaat de Aga naar de temperatuur "Norm". Dit duurt ongeveer twee uur vanaf "Laag" en vier uur vanaf "Sluimer". 20

21 Druk op de toets te stellen. HET VAKANTIESCHERM om dit scherm te activeren, de verschillende acties te doorlopen en een vakantieprogramma in 1. Stel een begindatum en -tijd in met de + of - toetsen. Druk op de toets na het invullen van elk veld om naar het volgende veld te gaan. Wanneer een veld geselecteerd is, wordt het weergegeven in donkerblauw. 2. Stel een einddatum en -tijd in met de + of - toetsen. Druk op de toets na het invullen van elk veld om naar het volgende veld te gaan. 3. Druk op de toets om de temperatuurinstelling te wijzigen naar "Laag", "Sluimer" of "Uit". Wanneer alle instellingen ingevoerd zijn, drukt u opnieuw op de toets om het vakantieprogramma in te stellen. Het scherm keert nu terug naar het hoofdmenu Afb. 21 DESN Zodra er een vakantiestand is ingevoerd, wordt dit als "Vakantie ingesteld" getoond in het hoofdmenu. Indien u de vakantie-instelling wilt annuleren: Druk op de toets, en vervolgens op de toets. Het volgende scherm verschijnt: Vakantie uitschakelen? Ja Nee Kies JA met de toets en keer vervolgens naar het hoofdmenu terug. Indien u een vakantie-instelling wilt veranderen: Druk op en wijzig de instelling (gebruik + of - en vervolgens. Druk na de laatste instelling weer op om naar het hoofdmenu terug te keren. In het geval van een stroom-onderbreking Indien de stroom is uitgeschakeld of voor minimaal 15 minuten niet is ingeschakeld gewesst, zal het display de volgende melding geven, als de stroom weer wordt ingeschakeld:- Stroom is Ondebroken OK Door de -knop in te drukken, worden de correcte tijd en datum instelling naar de basis unit gezonden. 21

22 ONDERHOUD AIMS AFSTANDSBEDIENING Werkzame afstand De afstandsbediening werkt alleen in dezelfde ruimte als het fornuis en tot een maximale afstand van vier meter van het fornuis. Indien de afstandsbediening zich daarbuiten bevindt, kan er "BUIT WERK" op de afstandsbediening komen te staan. Indien u de afstandsbediening weer binnen de aanbevolen afstand brengt, corrigeert deze zichzelf. Zie de noot onderaan deze pagina voor "Controleren signaal afstandsbediening naar basisstation". Reinigen De afstandsbediening dient met een zachte schone doek te worden schoongemaakt. Gebruik geen producten met schuurmiddel. Dompel de afstandsbediening niet onder in water. Batterijen In de afstandsbediening bevinden zich vier 'AAA'-batterijen. De levensduur van de batterijen hangt af van het gebruik. Vervang de batterijen volgens onderstaande instructie wanneer het batterijen-symbool op de afstandsbediening nog maar één streepje heeft. - Neem de afstandsbediening van de achterplaat af. - Verwijder het afdekplaatje van de batterijen aan de achterkant van de afstandsbediening (Afb. 22). - Verwijder de batterijen voorzichtig. Begin met de onderste batterij en trek eerst alleen het positieve (+) einde er uit (Afb. 23). - Herhaal deze procedure voor de overige batterijen. - Gebruik altijd long life batterijen ter vervanging. - Vervang de batterijen door te beginnen met de onderste en vandaar naar boven te gaan (afb. 24). Zorg ervoor dat het negatieve (-) einde van de batterijen zich onder de pinnetjes in de behuizing bevindt voordat u het andere einde op zijn plaats brengt. Afb. 22 Afb. 23 Afb. 24 De afstandsbediening werkt niet Als de afstandsbediening niet werkt, functioneert het fornuis nog steeds volgens het laatst geselecteerde programma. Het fornuis kan ook met de bedieningsknop op handmatig worden ingesteld (zie afb. 16). Indien de afstandsbediening beschadigd of verloren is, is er een vervangend exemplaar beschikbaar bij Aga, die voor uw fornuis wordt geherprogrammeerd. Controleren signaal afstandsbediening naar basisstation/taalkeuze Volg de onderstaande procedure om te controleren of de afstandsbediening communiceert met het basisstation en om een taal te kiezen. 1. Druk op de toets voor de ovenventilatie op het bedieningspaneel van de Aga en houd deze ingedrukt tot het blauwe lampje van de ovenventilatie knippert. Laat de toets dan los. 2. Druk onmiddellijk nadat het lampje is gaan knipperen tegelijk op de + en - toetsen op de afstandsbediening tot het blauwe lampje helemaal uitgaat (het scherm van de afstandsbediening laat kort VERBINDEN zien), laat de toetsen dan los. 3. Indien het blauwe lampje niet helemaal uitgaat, maar zachtjes blijft knipperen moet u bovenstaande acties 1 en 2 herhalen. 4. Als de verbinding gemaakt is, toont het scherm de taalkeuzes. Gebruik de + of - toetsen om naar de gewenste taal te bladeren, druk dan op de toets i om uw keuze te bevestigen. 5. Als de taalkeuze later gewijzigd moet worden, herhaalt u de hele procedure vanaf stap 1. 22

Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 =

Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 = Gasgestookte fornzuizen Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 = Model GE (met 4 ovens) =4 = Voor gebruik in NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET FORNUIS

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 De warmhoudlade 4 Hoe het ovenvaste serviesgoed voor te verwarmen 5 Voedsel warm houden 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Instellingen druktoets keuzeschakelaar

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS (FFD) (Uitsluitend voor gebruik met 4-oven AGA)

OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS (FFD) (Uitsluitend voor gebruik met 4-oven AGA) OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS (FFD) (Uitsluitend voor gebruik met 4-oven AGA) Onderhoudinstructies ACHTERLATEN BIJ DE KLANT DIT PRODUCT KAN NIET LATER APART WORDEN TOEGEVOEGD DEZE INSTRUCTIES GOED

Nadere informatie

Aga Gasfornuis modellen GC en GE met AIMS

Aga Gasfornuis modellen GC en GE met AIMS Aga Gasfornuis modellen GC en GE met AIMS Installatie-aanwijzing DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet dat

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

TC/DC VRIJSTAANDE MODULE (Keramische Kookplaat)

TC/DC VRIJSTAANDE MODULE (Keramische Kookplaat) TC/DC VRIJSTAANDE MODULE (Keramische Kookplaat) Instructies voor installatie Onthoud dat u bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat uitsluitend reserveonderdelen gebruikt waarvan u zeker weet

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

AGA TOTAL CONTROL. Modelnr. - TC3 & TC5 (OPTIE KAMERONTLUCHTING)

AGA TOTAL CONTROL. Modelnr. - TC3 & TC5 (OPTIE KAMERONTLUCHTING) AGA TOTAL CONTROL Modelnr. - TC3 & TC5 Installatiehandleiding LET OP: bij het vervangen van onderdelen van dit fornuis, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet dat ze aan

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven

AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven Gebruikshandleiding Voor informatie of technische bijstand belt u: 011-314-231-1130 502366A INHOUD INLEIDING VAN DE FABRIKANT... 2 GEBRUIKSAANWIJZING RIJSKAST... 3 GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare aankleedtafel MEDI Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

Prometheus Pro-1 Volt: Amps: Watt: Temp. Control: Max. Temp: Buiten Afmetingen: Binnen Afmetingen: Gewicht: Alvorens je begint Installatie

Prometheus Pro-1 Volt: Amps: Watt: Temp. Control: Max. Temp: Buiten Afmetingen: Binnen Afmetingen: Gewicht: Alvorens je begint Installatie Prometheus Pro-1 Volt: 220 V Amps: 3,2 A Watt: 700 W Temp. Control: Digitaal Max. Temp: 1000 C Buiten Afmetingen: 22,5 cm (W). X 22,0 cm (D). X 28,0 cm (H) Binnen Afmetingen: 11,5 cm (W). X 13.9 cn (D).

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL Inhoud INSTALLATIE...2 AANMELDEN...3 WACHTWOORDEN MANAGEN...4 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN...6 FUNCTIES...8 SPECIFICATIES...9 WACHTWOORD RESETTEN...9 1 INSTALLATIE Meegeleverd:

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia bewegingsmelder. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie over de installatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX CH90EL Gebruiksaanwijzing GEBRUIKERSHANDLEIDING CH-60E-L CH-90E-L Lees aandachtig deze handleiding alvorens de dampkap in gebruik te nemen Lees en bewaar deze instructies goed INSTRUCTIES, GEBRUIK

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X. Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi

Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X. Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi 9323587 Geachte Klant, We wensen dat ons product, dat werd geproduceerd in moderne

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN

HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN HUDSON REED NL ALGEMENE HANDLEIDING THERMOSTATISCHE DOUCHEPANELEN Algemene Handleiding Hudson Reed Thermostatische Douchepanelen Titel: Algemene HandleidingThermostatische Douchepanelen Date: 1 st June

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

3D-printerpen 2016 versie Handleiding

3D-printerpen 2016 versie Handleiding 3D-printerpen 2016 versie Handleiding Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de nieuwste generatie 3D-printerpen. Hiermee heeft u het creëren van unieke 3D-tekeningen, miniaturen en accessoires zelf

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent Handleiding Hogedrukpan 118011/118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Lees voor gebruik de instructies Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie