Jaarbericht Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2014. Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing."

Transcriptie

1 FlexusJeugdplein Jaarbericht 2014 Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing. We worden eindelijk verder geholpen in plaats van heen en weer gestuurd. Er werd rekening gehouden met dingen die het gezin belangrijk vindt en er was respect. In het begin voelde ik me gestuurd en dat vond ik niet fijn, maar ik ben toch blij dat hij het heeft gedaan. Ik heb informatie gekregen over de denkwijze van een kind: inzicht in kinderlogica.

2 FlexusJeugdplein biedt jeugd- en opvoedhulp als er problemen zijn bij het opgroeien of opvoeden, als jongeren overlast bezorgen in de wijk, er thuis veel ruzie is of als er sprake is van verwaarlozing van kinderen. We komen alleen in actie als ouders of kinderen er zelf niet uitkomen. Vaak spelen er dan diverse problemen en verkeert het gezin in een sociaal isolement. Voorwoord FlexusJeugdplein steunt de inhoudelijke uitgangspunten van de transformatie die op 1 januari is ingegaan. Al bij de vorming van FlexusJeugdplein in 2008 is gekozen voor hulp aan het gezin in de eigen sociale omgeving. Daarbij benutten we maximaal de mogelijkheden van jeugdigen, gezinnen en het netwerk. Ons doel is mensen onafhankelijk te maken; sterker, vaardiger en verbonden. In lijn met onze koers sloten we in de afgelopen jaren vrijwel al onze residentiële voorzieningen (177 bedden). Dit was een indringend maar noodzakelijk proces om de gewenste transformatie te realiseren. Dankzij de inzet van onze medewerkers en collega-organisaties zijn voor alle jongeren die bij ons verbleven en de jongeren die op de wachtlijst stonden passende alternatieven gevonden in pleegzorg, begeleid of zelfstandig wonen met ondersteuning van het netwerk of ambulante hulp. Het budget dat met de sluiting is vrijgemaakt, zetten we in voor de immer groeiende vraag naar pleegzorg, voor meer formatie in de wijkteams en om bezuinigingen op te vangen. We kiezen hiermee nadrukkelijk voor het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van vragen en problemen en bieden diverse (kortdurende) alternatieven voor residentiële zorg, waarbij ouders zoveel mogelijk betrokken blijven. In de komende jaren zal FlexusJeugdplein haar gedachtengoed verder borgen en inzetten voor de transformatie van de jeugdzorg. Het is onze overtuiging dat we kwalitatief verantwoorde en betaalbare zorg kunnen bieden, aansluitend op de zorgvraag van burgers en opdrachtgevers. Onze diensten ontwikkelen we verder in nauwe samenspraak met de gemeenten en onze partners. Kennis delen, elkaar inspireren en samen innoveren past bij ons. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Wim Spierings en Jacques Bovens Raad van bestuur Resultatenoverzicht Stadsregionale subsidies Gemeenten en onderwijs Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Totaal lasten Resultaat

3 Ze helpen je waar het nodig is. Ontzorgen en versterken Voorkomen is beter dan genezen Elke hulpverlener van FlexusJeugdplein werkt in een vast gebied. Hij/zij is actief daar waar jeugdigen zijn: op school, in de wijk en op het politiebureau. Onze medewerkers werken nauw samen met andere collega s en organisaties. Hierdoor pakken ze signalen vroegtijdig op en wordt voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan. In 2014 kwamen 9313 leerlingen voor steun en advies bij het schoolmaatschappelijk werk. Belangrijkste hulpvraag smw Emotionele problemen 35,3% Problemen thuis 21,1% Problemen op school 14,4% Gedragsproblemen 12,1% (Echt)scheidingsproblematiek Veel jeugdigen hebben te maken met (echt)scheiding. Goede begeleiding voorkomt veel kinderleed. Wij hebben daarom al vele jaren een gespecialiseerd en laagdrempelig aanbod bestaande uit een telefonisch spreekuur, een ouder- en kindtraining (Jij en Scheiding) en mediation (Ouderschap na Scheiding). Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. Mediation Bereik De schoolmaatschappelijk werkers vormen de verbindende schakel tussen zorg en onderwijs. Ze maken deel uit van de structuur binnen de school en hebben binding en voeling met de zorg buiten het schoolgebouw. Aansluitend op de wensen en mogelijkheden van nu, kunnen jongeren en ouders via de chat Help ff veilig en anoniem vragen en problemen voorleggen. Vertrouwen op eigen kracht In de loop van 2014 zijn vrijwel als onze jongerenen gezinscoaches (200 fte) toebedeeld aan de wijkteams in de regio. De coaches bieden korte ondersteuning en interventies in de leefomgeving van de cliënten. Ze activeren en vertrouwen op de eigen kracht van cliënten en spreken hen aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Gerichte en structurele aandacht is er voor de veiligheid van kinderen. Het zicht op oplossingen wordt vaak ontnomen door een opeenstapeling van problemen (stressfactoren). De neiging van veel hulpverleners is dan om het over te nemen. Wij doen dat niet. De ervaring leert dat mensen meestal meer kunnen dan ze zelf denken. Wij helpen hen de stressfactoren op te lossen en maken daarmee ruimte en energie vrij om de vaardigheden te versterken en talenten te ontwikkelen.

4 Steeds zoeken we naar nabije en duurzame oplossingen, zodat langdurende, intensieve jeugdhulp niet nodig is. Risicojeugd Jongeren met problemen op het gebied van sociale contacten, financiën, huisvesting, verslaving en/of psychische problematiek vallen vaak uit op school, veroorzaken overlast in de buurt of glijden af naar criminaliteit. Wij bieden verschillende interventies om een negatieve spiraal te voorkomen of te doorbreken, zoals jongerencoaching, ambulante woonbegeleiding en Pak je Kans. Doel is om de jongere vaardiger te maken en de eigen mogelijkheden te leren ontdekken, zodat hij/zij op een positieve manier kan functioneren in de maatschappij. Sinds 2000 hebben we de stadsregionaal gefinancierde residentiële capaciteit met 86% teruggebracht van 205 naar 28: de bedden in de uitwijkhuizen. De reductie is ingezet voor de uitbreiding van ambulante hulp en pleegzorg. Uitwijkhuizen Ter ondersteuning van de ambulante hulp heeft FlexusJeugdplein verspreid over de regio zes uitwijkhuizen en een gezinshuis. Jeugdigen verblijven daar gedurende maximaal zes maanden een aantal dag(del)en per week, tegelijkertijd wordt gewerkt aan het versterken van de eigen mogelijkheden van de jeugdigen en ouder(s). Opbouw steunend netwerk We pakken problemen aan met hulp van de sociale omgeving. Dat kan een buurman zijn die helpt om de financiën op orde te krijgen, een familielid die de kinderen af en toe opvangt of een maatje bij wie de jongere zijn verhaal kwijt kan. Het effect daarvan is tweeledig: een probleem wordt opgelost én het isolement waarin de jongere/het gezin zich veelal bevindt, wordt doorbroken. FlexusJeugdplein heeft verschillende initiatieven ontwikkeld met het doel de inzet van de sociale omgeving te bevorderen, waaronder Jeugdzorg in de Buurt, het project steungezinnen en het programma sport & jeugdzorg. Pleegzorg Een pleeggezin is het beste alternatief als jeugdigen (tijdelijk) niet bij de ouders kunnen wonen. FlexusJeugdplein verzorgt de werving, screening en bemiddeling van pleeggezinnen en begeleidt (vervolgens) de gezinnen waarin een kind is geplaatst. Inspelend op de voortdurend stijgende vraag naar pleegzorg is de capaciteit in 2014 wederom uitgebreid. Pleegzorg Jaar Capaciteit Unieke pleegkinderen Als ouders de opvoeding (even) niet aankunnen Jeugdigen horen op te groeien in een gezin. Als dat niet (in het eigen gezin) kan, biedt FlexusJeugdplein diverse alternatieven. Voor veel jeugdigen zijn er duurzamere oplossingen, zoals extra ondersteuning thuis, ambulante woonbegeleiding, kortdurende opvang in een uitwijkhuis of verblijf in een pleeggezin.

5 Bereik FlexusJeugdplein ondersteunde in 2014 ongeveer jeugdigen en gezinnen in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Dit was mogelijk mede dankzij de inzet van circa 650 medewerkers. Activiteiten en bereik per gemeente Albrandswaard Schoolmaatschappelijk werk 108 Mediation bij scheiding 3 Pak je kans 4 Gezinscoaching 2 Geïndiceerd ambulant 15 Pleegzorg 14 Brielle Mediation bij scheiding 1 Gezinscoaching 2 Jongerencoaching 2 Geïndiceerd ambulant 5 Pleegzorg 5 Barendrecht Schoolmaatschappelijk werk 184 Mediation bij scheiding 6 Pak je kans 21 Gezinscoaching 14 Jongerencoaching 2 Geïndiceerd ambulant 42 Pleegzorg 54 Capelle a/d IJssel Schoolmaatschappelijk werk 234 Mediation bij scheiding 15 Gezinscoaching 7 Jongerencoaching 20 Nazorg 2 Geïndiceerd ambulant 112 Pleegzorg 95 Dordrecht(1) en Drechtsteden(2) Schoolmaatschappelijk werk (1) 362 Integraal casemanagement (2) 222 Geïndiceerd ambulant (1) 11 Pleegzorg (1) 22 Hellevoetsluis Gezinscoaching 5 Jongerencoaching 13 Nazorg 1 Geïndiceerd ambulant 31 Pleegzorg 29 Woonbegeleiding Hoeksche waard Schoolmaatschappelijk werk 192 Integraal casemanagement 10 Geïndiceerd ambulant 14 Pleegzorg 32 Krimpen a/d IJssel Schoolmaatschappelijk werk 222 Licht ambulant/mediation 4 Pedagogisch advies 129 Gezinscoaching 17 Jongerencoaching 3 Geïndiceerd ambulant 46 Pleegzorg 61 Lansingerland Schoolmaatschappelijk werk 226 Pak je Kans 7 Jeugd- en gezinscoaching 17 Geïndiceerd ambulant 44 Pleegzorg 66 Maassluis Schoolmaatschappelijk werk 173 Pedagogisch advies 41 Licht ambulant/mediation 6 Pak je Kans 6 Gezinscoaching 31 Nazorg 1 Geïndiceerd ambulant 33 Pleegzorg 37 Nissewaard Licht ambulant/mediation 23 Pak je kans 31 Gezinscoaching 25 Jongerencoaching 4 Nazorg 5 Geïndiceerd ambulant 118 Pleegzorg 95 Woonbegeleiding JoVo 89 Ridderkerk Schoolmaatschappelijk werk 362 Pedagogisch advies 117 Mediation bij scheiding 2 Pak je kans 18 Gezinscoaching 29 Jongerencoaching 15 Geïndiceerd ambulant 31 Pleegzorg 50 Rotterdam Schoolmaatschappelijk werk 3108 Pedagogisch advies 219 Mentormoeders 22 Mediation bij scheiding 94 Pak je kans 196 Gezinscoaching 582 Jongerencoaching 92 Multiprobleem plus 81 Geïndiceerd ambulant 1004 Pleegzorg 548 Woonbegeleiding Schiedam Schoolmaatschappelijk werk 153 Pedagogisch advies 102 Licht ambulant/mediation 22 Pak je kans 15 Gezinscoaching 63 Jongerencoaching 12 Nazorg 2 Geïndiceerd ambulant 79 Pleegzorg 59 Vlaardingen Schoolmaatschappelijk werk 166 Pedagogisch advies 62 Licht ambulant/mediation 15 Pak je kans 13 Gezinscoaching 20 Jongerencoaching 26 Nazorg 4 Geïndiceerd ambulant 83 Pleegzorg 44 Westvoorne Gezinscoaching 2 Jongerencoaching 1 Geïndiceerd ambulant 11 Pleegzorg 12 Beroepsonderwijs (roc s) Schoolmaatschappelijk werk 1973 Geïndiceerde residentiële opvang Crisisopvang 397 Verblijf (uitwijkhuis, gezinshuis, behandelgroep, kamertraining) 131 Toelichting Kortdurende preventieve zorg geboden in de wijkteams is niet opgenomen. De cijfers bij het schoolmaatschappelijk werk en woonbegeleiding geven het aantal unieke cliënten weer. De cijfers bij de andere activiteiten betreft het aantal trajecten. Een cliënt kan in 2014 diverse trajecten hebben doorlopen. Bij pleegzorg is het aantal pleegkinderen dat eind 2014 in de gemeente verbleef weergeven. Dit is een momentopname en is niet het totale bereik over Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne geven gezamenlijk invulling aan het schoolmaatschappelijk werk. In totaal maakten 797 leerlingen hiervan gebruik.

6 Mijn dochter is geholpen om haar zelfvertrouwen op te bouwen; de kijk op het leven is nu positiever. Het gaf me rust in mijn hoofd, hielp me met zaken op een rijtje te zetten en hielp me bij het zelf nemen van een beslissing op een manier dat ik er ook vrede mee kan hebben. Klanttevredenheid FlexusJeugdplein hecht waarde aan de tevredenheid van cliënten. Wij vragen daarom alle cliënten om na de beëindiging van de hulp de Beter-toets in te vullen. De informatie die we hieruit verkrijgen, gebruiken we om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. In 2014 gaven cliënten ons gemiddeld een 8,5. Een selectie uit de inhoudelijke respons is opgenomen op de omslag van dit jaarbericht. Je wordt stap voor stap geholpen met de problemen waarvoor je kwam. Meer informatie Meer informatie over FlexusJeugdplein is te vinden op flexusjeugdplein.nl, in ons maatschappelijk verslag en in de deeljaarverslagen. De verslagen staan op onze website of kunnen worden opgevraagd bij het bestuurssecretariaat via Voor informatie en advies over de inkoop van diensten kunt u contact opnemen met onze accountmanagers via Ik voelde mij thuis niet veilig, maar ik durfde daarover niet te praten. Doordat de schoolmaatschappelijk werker op school was, was de stap makkelijker. Sommige dingen wil je privé houden maar dat gebeurt dan niet omdat het te heftig is. April FlexusJeugdplein Postbus AG Rotterdam Telefoon Accountmanagers Voor inkoop en advies E T FlexusJeugdplein Voor hulp bij opgroeien en opvoeden.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Beleid... 5 1.1

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

In beeld. Welke doelgroepen maken gebruik van de 24-uurshulp van Cardea?

In beeld. Welke doelgroepen maken gebruik van de 24-uurshulp van Cardea? In beeld Welke doelgroepen maken gebruik van de 24-uurshulp van Cardea? Inleiding. Inleiding. Cardea als samenwerkingspartner 2. De 24-uurshulp van Cardea 2. Toekomstbeeld en visie 2.2 Opvangvormen 3.

Nadere informatie

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Voorwoord. Hollandsche Rading, oktober 2013. Renate de Vries directeur/bestuurder

Voorwoord. Hollandsche Rading, oktober 2013. Renate de Vries directeur/bestuurder Voorwoord Voor u ligt het jaarplan van De Rading. Dit jaarplan is opgesteld in aansluiting op het jaarplan Jeugdhulp op Maat en is een vertaling van onze koers neergelegd in het meerjarenbeleidsplan. Vanuit

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Ik heb geleerd dat ik er mag zijn

Ik heb geleerd dat ik er mag zijn SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG - APR 2014 NR. 1 Diaconale kansen Fusie met Timon Familienetwerkberaad Ik heb geleerd dat ik er mag zijn Laura, ex-bewoner van de behandelgroep in Zwolle en het is steeds weer

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn

Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Jaarplan 2015 Terug naar de toekomst Anders kijken, anders doen, anders zijn Voorwoord De transitie is een feit. Vanaf nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het jeugdzorgstelsel. Diverse domeinen

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Inleiding. 4. 1. Profiel van de organisatie. 5. 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6. 2. Kernprestaties.

Inleiding. 4. 1. Profiel van de organisatie. 5. 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6. 2. Kernprestaties. STEK JEUGDHULP JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inleiding. 4 1. Profiel van de organisatie. 5 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6 2. Kernprestaties. 6 3.

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Samenwerking voor ouders en kind in transitie. Onderzoek naar de mogelijkheden van het netwerk Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg voor gemeenten

Samenwerking voor ouders en kind in transitie. Onderzoek naar de mogelijkheden van het netwerk Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg voor gemeenten Samenwerking voor ouders en kind in transitie Onderzoek naar de mogelijkheden van het netwerk Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg voor gemeenten Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door: Adelante kinderrevalidatie

Nadere informatie

Brochure Stichting Elckerlyc

Brochure Stichting Elckerlyc Brochure Stichting Elckerlyc Inhoud 1. Stichting Elckerlyc - in het kort... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating... 3 1.3 Wet- en regelgeving... 3 2. Stichting Elckerlyc... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Visie...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder

Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder De Oever vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg (Jongerenwelzijn). Wij werken op

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie