WIJ ZIJN DIXFORTUIN. Persoonlijk contact en een duurzame relatie is ons uitgangspunt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WIJ ZIJN DIXFORTUIN. Persoonlijk contact en een duurzame relatie is ons uitgangspunt!"

Transcriptie

1 DF info j u l i WIJ ZIJN DIXFORTUIN Persoonlijk contact en een duurzame relatie is ons uitgangspunt! Voor velen van u bekend, maar voor de anderen: DixFortuin is een allround en onafhankelijk financieel advies kantoor met een breed dienstenpakket. Onze specialisatie is praktijk begeleiding van medische beroepsbeoefenaren. In onze dienstverlening stellen wij uw wensen, mogelijkheden en plannen centraal in ons advies en bieden wij u vervolgens een passende oplossing. Ons team van 17 zeer ervaren medewerkers, staat met kennis en kunde voor u klaar. persoonlijk tot uw dienst

2 DF Een klant aan het woord. het paardencrematorium Bart van Leenen, zelf al 25 jaar huisarts te Rotterdam, is mede-eigenaar van het sinds januari 2011 operationeel Paardencrematorium Het Hoeksche Hof te Numansdorp (in de Hoeksche Waard). Samen met zijn vriend, een vriendschap die al ruim 35 jaar bestaat, heeft Bart het idee van een paardencrematorium verder uitgewerkt en vorm gegeven. Bart: We willen het natuurlijk allemaal zolang mogelijk uitstellen, maar er is altijd een moment in het leven dat afscheid nemen van een dierbare onvermijdelijk is. Wij staan dan klaar om, naar de wensen van de eigenaar, er voor te zorgen dat onze waardevolle vriend een waardig afscheid krijgt. Pas sinds enkele jaren is het wettelijk toegestaan om een paard, je trouwe vriend waar je veel tijd mee hebt doorgebracht, te cremeren in speciaal daarvoor ingerichte paardencrematoria. Wij hebben één van de twee officiele paardencrematoria in Nederland. Wij voldoen aan de strengste milieueisen en onze, speciaal voor ons in Engeland ontwikkelde en gebouwde, oven is groot genoeg om een paard in zijn natuurlijke vorm en houding en in zijn geheel, te kunnen cremeren. 7x24 uur zijn we bereikbaar en komen we een overleden paard op een waardige manier ophalen, met een speciale aanhanger en een speciaal door ons ontworpen brancard. Geen gesleep met het paard en geen grijpers. Ook hebben wij een aparte euthanasiebox op ons terrein waar een dierenarts, het paard kan laten inslapen. Wij kunnen een overleden paard hierin opbaren om de eigenaar de gelegenheid te geven nog afscheid van het paard te laten nemen. De eigenaar kan het vervoer en/of het gehele ruim 3 tot 4 uur durende, crematieproces bijwonen indien hij of zij dit wenst. De overgebleven as krijgt de eigenaar mee naar huis, of kunnen we uitstrooien op een speciale weide op het terrein. Alle wensen zijn bespreekbaar. Verder hebben we een ruime keuze aan urnen en sieraden om de as, of een gedeelte daarvan, in te kunnen bewaren. Op verzoek, is een rondleiding achter de schermen van Paardencrematorium Het Hoekse Hof mogelijk. Er zijn tenslotte geen geheimen. Telefoonnummer

3 van theorie naar eigen praktijk Heb je ook net je BUL gehaald, of misschien wel binnenkort? DixFortuin adviseert jou graag over de stappen die je nu zult moeten nemen. Hierbij kun je denken aan advies over: Verschillen in loondienst en zelfstandig waarnemen Diverse contractmogelijkheden Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) Verzekeringen Financieringen Wij helpen je graag verder! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Tel: wist u dat? De overdrachtsbelasting op woningen permanent wordt verlaagd naar een percentage van 2%. Dit in de hoop het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen door bij te dragen aan langdurige zekerheid en lagere financiële risico s. Vanaf januari 2013 nieuwe hypotheken gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en ten minste annuïtair moeten worden afgelost, wil men in aanmerking komen voor de hypotheekrenteaftrek. Op deze manier hoopt men de risico s op hoge hypotheekschulden te beperken. In 2013 de AOW-leeftijd telkens met een maand zal worden verhoogd. In de jaren daarna zal verdere verhoging plaatsvinden van de AOW-leeftijd waardoor deze in 2019 uitkomt op 66 jaar en uiterlijk in 2024 op 67 jaar. Het eigen risico van uw zorgverzekering wordt verhoogd naar e 350,-. het optierecht van movir In de periode 14 juni tot en met 15 september 2012 organiseert Movir wederom de actie Uw Optierecht. De actie is bedoeld om verzekerden eenvoudig en zonder medische waarborgen de inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid te kunnen laten afstemmen op hun huidige inkomen. Er kan maximaal 10% verhoogd worden zonder medische waarborgen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Het verzekerde dagbedrag kan worden verhoogd tot ten hoogste het door Movir vastgestelde maximaal te verzekeren dagbedrag. Het verzekerde dagbedrag kan worden verhoogd tot ten hoogste 80% van het inkomen (op het antwoordformulier vraagt Movir het inkomen op te geven). De verzekerde op 15 september 2012 nog geen 55 jaar is. Opslagen en/of restricties op de bestaande verzekering gelden ook voor de verhoging. De verzekerde moet arbeidsgeschikt zijn. Het Optierecht vervalt als: 3 jaar achter elkaar geen gebruik is gemaakt van dit recht, óf de verzekerde de maximale acceptatieleeftijd heeft bereikt. Onze adviseurs helpen u hier graag bij. U als werkgever de eerste zes maanden van de WW-uitkering gaat betalen, door middel van een verhoging van de WWpremie. En ontslagvergoedingen worden beperkt. Deze wijziging zal pas in 2014 effectief worden. De eigen bijdrage in de GGZ gedeeltelijk teruggedraaid zal worden. Er ondanks bovenstaande maatregelen 1,6 miljard in de gezondheidszorg moet worden bezuinigd. De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft, inclusief het onbelaste privégebruik van leaseauto s. Het algemene BTW tarief met 2%wordt verhoogd, met ingang van oktober Aangegeven wordt dat deze verhoging vanaf 2013 in toenemende mate zal worden gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting. Er een accijnsverhoging komt op alcohol, tabak en frisdrank. Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten ontleend worden.

4 zorgvuldig (echt)scheiden Reeds in 1974 heeft wijlen professor Hoefnagels in Nederland de echtscheidingsmediation geïntroduceerd. De belangrijkste kenmerken van mediation zijn dat de partners vrijwillig aan het proces deelnemen en dat hetgeen zowel mondeling als schriftelijk ter sprake komt tijdens de mediation vertrouwelijk is. Dit maakt dat er hardop gedacht kan worden en dat voorstellen gedaan kunnen worden die pas bindend zijn als deze zijn vastgelegd in een door beiden ondertekend echtscheidingsconvenant. Een en ander is vastgelegd in een voorafgaand aan de mediation door beide partners en de mediator te tekenen mediationovereenkomst. Echtscheiden is voor een belangrijk deel een emotioneel gebeuren. Daar moet eerst aandacht aan worden gegeven - zonder dat sprake is van therapie - voordat men zakelijk kan scheiden. Het moet voor de partners duidelijk zijn wat ieders motieven zijn om te scheiden. Bij echtscheidingsmediation gaan de partners onder leiding van een neutrale derde, de mediator, zelf proberen de gevolgen van hun echtscheiding te regelen. Er worden dus een actieve houding en zelfwerkzaamheid van partijen verwacht. Een belangrijk voordeel van mediation is dat de partners zelf grip op de zaak houden en dat niet over hetgeen hen verdeeld houdt wordt beslist door de rechter. Men bepaalt dus samen op welke wijze de vermogensrechten worden verdeeld, het pensioen en wat de uitgangspunten zijn voor de verdeling van de kosten van de kinderen en voor de vaststelling van een eventuele partneralimentatie. Andere voordelen zijn dat veelal de kosten van een mediation en de duur van een echtscheiding respectievelijk lager en korter zijn dan dat ieder een eigen advocaat neemt en via de rechter standpunten uitvecht. Als er minderjarige kinderen zijn dienen de ouders samen een ouderschapsplan op te stellen. De inhoud daarvan wordt door de rechter getoetst. De mediator dient vanzelfsprekend over juridische en daarnaast over de nodige financiële en fiscale kennis te beschikken. Met betrekking tot financiële en fiscale gevolgen is het aan te bevelen dat de eigen financieel adviseur en/of de eigen accountant worden ingeschakeld voor advies. Het kan wenselijk zijn dat deze een mediation-bijeenkomst bijwonen, derhalve bij de mediation betrokken worden en een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen. het digitale tijdperk Als modern bedrijf ontkom je er al niet meer aan om internet meer te gaan gebruiken als communicatie- en informatie middel. Ook wij zijn hier natuurlijk volop mee bezig. Zo willen wij u deze infokrant van DixFortuin in de nabije toekomst niet meer op papier maar digitaal aanbieden (ook beter voor het milieu). Zorgvuldig scheiden houdt in dat men op een goede manier afscheid van elkaar neemt. Dit klemt eens te meer wanneer er kinderen zijn, omdat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen blijft, hetgeen een nieuwe wijze van met elkaar omgaan vraagt. Daarbij moet men denken aan beslissingen met betrekking tot schoolkeuze, gezondheid, studiekeuze en wat al niet meer. Mr Eveline H. Keulen-Mulder NMI registermediator - ADR specialist - advocaat Daarvoor hebben wij natuurlijk wel uw adres nodig en toestemming om dit aan u toe te sturen. Wij verzoeken u vriendelijk bijgaande antwoordkaart ingevuld te retourneren. U kunt deze zonder postzegen postzegel versturen. Alvast onze dank.

5 de diergeneeskundige studenten kring De Diergeneeskundige Studenten Kring (D.S.K.) is de studievereniging voor alle veterinair studenten van de Faculteit Diergeneeskunde. De D.S.K. is opgericht op 21 november 1932 en heeft de volgende doelstelling: "De vereniging stelt zich ten doel saamhorigheidsgevoel onder de studenten diergeneeskunde te kweken en hun belangen te behartigen." Om dit doel te bereiken worden gedurende het academisch jaar verschillende activiteiten georganiseerd met als opzet: voor elk wat wils. Zo worden er educatieve lezingen, workshops en symposia georganiseerd, maar zijn er ook een hoop sportieve en gezellige activiteiten, waarbij men elkaar beter kan leren kennen. Hierbij doet men sociale contacten op, die belangrijk zijn later in het beroepsveld, omdat men elkaar daar ook vaak tegen zal komen. Enkele jaarlijks terugkerende acti viteiten zijn; de introductie voor nieuwe eerstejaars, de sportdag, het kerstdiner, het symposium en Peerdepieten. Tijdens Peerdepieten wordt de Dies van de vereniging gevierd en mogen tien veterinair studenten een officiële drafrace rijden. Wij werken al vele jaren samen met DixFortuin aan educatieve en leuke activiteiten om de studenten klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Een goed voorbeeld hiervan is de Veterinaire Management Game, meer informatie hierover vindt u in deze informatiekrant en op Het DSK bestuur wordt gevormd door zes studenten diergeneeskunde die zich een jaar lang inzetten voor de vereniging met al haar leden. De functies van de bestuursleden zijn: Praeses (voorzitter), Ab-actis (secretaris), Fiscus (penningmeester), Vice Praeses (tweede voorzitter), Vice Ab-actis (tweede secretaris) en Assessor (bijzitter). Het bestuur wisselt tijdens de Algemene Leden Vergadering medio oktober. Voor vragen kunt u altijd de D.S.K.-kamer (Yalelaan 1 te Utrecht) binnen lopen en één van de bestuursleden aanspreken, bellen (tel ) of mailen naar Voor een actuele agenda en verdere informatie kunt u ook onze website raadplegen: en u kunt ons volgen via Facebook. veterinaire management game De VMG is een extra-curriculaire workshop over 5 avonden (1 maart - 24 mei) voor studenten diergeneeskunde. De locatie is op de Universiteit in Utrecht, naast het museum en de DSK-kamer. Het initiatief van DixFortuin is, na het enorme succes van de eerste VMG vorig jaar, voortgezet. Het aantal deelnemende studenten is in een jaar tijd gestegen van 28 naar 40, met zelfs nog een aantal op de wachtlijst voor volgend jaar! Er wordt door DixFortuin samengewerkt met andere dienstverleners rondom de veterinaire praktijk, te weten Pfizer, Royal Canin, Curalis, Animana, De Zorg Accountants, Friesland Bank, Nexus, Nationale Nederlanden en Vitaux. Na een prima verzorgde maaltijd gaan de studenten vanaf 18:30 uur onder begeleiding van hun mentor aan de slag met de uitwerking van een business case. Alle keuzes die gemaakt worden zijn vrij, net als in het echte leven. Met slechts enkele richtlijnen en de jaarcijfers van de over te nemen praktijk (2011) wordt zo gewerkt aan het pad van loondienst naar de eigen dierenartspraktijk. Voor 2012 was de casus een associatie. Met hulp en adviezen van de aanwezige specialisten op het gebied van praktijkmanagement, financieringen, goodwillberekeningen, marketing, automatisering en persoonlijke ontwikkeling wordt de business case uitgewerkt. De Diergeneeskundige Studenten Kring (DSK) verzorgt mede de publiciteit, koffie en een soepele gang van zaken. De winnende groep gaat een weekend naar Parijs en krijgt uiteraard zakgeld mee! Elke avond is er minimaal één prominente spreker die in zijn of haar verhaal vertelt over hoe zijn/haar carrière is verlopen en welke belangrijke keuzes daarbij gemaakt zijn. Spreker zijn onder andere: Sietske Schooneveldt, Francisca Tazelaar, Bob Carrière, Ludo Hellebrekers, Stijn Peters, André Steentjes, Arjan den Hertog en Arend Beekhuis. DixFortuin probeert met de VMG inzicht te geven aan de studenten in de verschillende kansen, mogelijkheden en invalshoeken die de diergeneeskunde biedt.

6 DF Gaan uw medewerkers altijd goed verzekerd op weg? werkgeversaansprakelijkheid Krijgt uw medewerker onder werktijd een verkeersongeluk? Dan kunt u als werkgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Niet alleen met een motorrijtuig, maar ook lopend, fietsend of met een privevoertuig. Hoe zit dit nu eigenlijk? artikel 7:658 Werkgeversaansprakelijkheid is in eerste instantie geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel regelt de aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De werkgever is voor deze schade aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Indien de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, is hij op grond van artikel 7:658 niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Er is sprake van schuldaansprakelijkheid, geen risicoaansprakelijkheid. artikel 7:611 Naast deze algemene wettelijke regel oordeelde de Hoge Raad in 2008 dat een werkgever op grond van GOED WERK GEVERSCHAP, artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk en/ of schadevergoedingsplichtig is voor schade die een werknemer in de uitoefening van zijn beroep lijdt als gevolg van een verkeersongeval, waarbij de werknemer als bestuurder van een motorrijtuig betrokken is. Deze regel is inmiddels uitgebreid tot werknemers die ook als fietser of voetganger schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij een voertuig is betrokken of als fietser schade lijden als gevolg van een eenzijdig fietsongeval. Dit geldt ook en juist als de werkgever geen schuld heeft aan het ongeval. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de werkgever op grond van redelijkheid en billijkheid verplicht is zorg te dragen voor een adequate verzekering. Doet de werkgever dat niet, dan is daarmee haar aansprakelijkheid gegeven op grond van artikel 7:611BW. Gezien het bovenstaande zijn de volgende verzekeringen van groot belang: Aansprakelijkheidsverzekering voor uw beroep/bedrijf Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (WEGAS), met minimaal de rubrieken A, basisdekking bestuurder motorrijtuig en B, verkeersdeelname door middel van openbaar vervoer, fiets of als voetganger Mist u (één van) deze verzekeringen, neem dan snel contact met ons op! Werkgeversaansprakelijkheid en zzp-ers (ACTUEEL) Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad strekt de werkgeversaansprakelijkheid zich nu ook uit tot personen die buiten dienstbetrekking voor opdrachtgevers werkzaamheden verrichten in uitoefening van diens beroep of bedrijf. Dit geldt overigens alleen indien de opdrachtgever niet aan zijn zorgplicht heeft gedaan, bij voorbeeld door onvoldoende veiligheidsmaatregelen te nemen. Hiermee scherpt de Hoge Raad de zorgplicht van werkgevers/opdrachtgevers verder aan. Hoe verzekeraars hiermee omgaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Nadere informatie volgt binnenkort! Colofon: Redactie: Edwin Balhuizen, Sandra de Hart. Bijdragen: Inge Marsman, Karin Verhoef, Peter van Brakel, DSK bestuur, Bart van Leenen, Eveline H. Keulen-Mulder. Ontwerp: Monique Dorshorst Druk: Graficiënt Adres DixFortuin: Postbus AC Bilthoven Soestdijkseweg Noord HH Bilthoven T F E I Bij de samenstelling van deze infokrant is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Kaan Financiële Diensten BV

Kennismaking met de dienstverlening van Kaan Financiële Diensten BV Kennismaking met de dienstverlening van Kaan Financiële Diensten BV Mogen wij ons even voorstellen? Kaan Financiële Diensten. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën

Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën Dienstverleningsdocument Van Dalfsen Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis

Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis Dienstverleningsdocument Het Financiële Huis In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dit gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook een soortgelijk document. Zo kunt

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel

NARDUSblad. digitaal. Van de bestuurstafel NARDUSblad digitaal samenwerkende uitvaartorganisaties Jaargang 4, nummer 6 9 november 2012 COLOFON Deze Nieuwsbrief is het digitale informatieblad van Nardus. Nardus behartigt de belangen van uitvaartverenigingen.

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief Ons tarief is inclusief adviesgesprekken op kantoor, uitgebreide alimentatieberekening en verdere begeleiding. Compleet scheiden voor een vast en laag tarief Scheiden Een scheiding is een van de meest

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Onderzoeksrapport In opdracht van Stichting EropAf!

Onderzoeksrapport In opdracht van Stichting EropAf! Onderzoeksrapport In opdracht van Stichting EropAf! De juridische positie van de consument ten opzichte van de hypotheeknemer. Studenten: Najma Amraoui 500547552 Ayanna Ursule 500608544 Lisa Fijma 500604525

Nadere informatie

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Wegwijs bij NOVÈS Als financieel adviseur willen wij graag helder zijn in onze dienstverlening. Wij hebben daarom deze Dienstenwijzer voor u opgesteld. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Mei Jaargang 20 Nr. 63

NIEUWSBRIEF. Mei Jaargang 20 Nr. 63 NIEUWSBRIEF Mei Jaargang 20 Nr. 63 In gesprek met Arné Peeters en Boudewijn de Langen van architectenbureau TPAHG over krimp en groei, restauratie en herbestemmen op pagina 13. Inhoud Voorwoord Ontslag

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier Rechtsbijstand Particulier HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET RECHTSBIJSTAND PARTICULIER Versie 1.0 AANVULLENDE VOORWAARDEN VERSIE 1.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Rechtsbijstand vormen één geheel met

Nadere informatie

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

meer tijd aan creatieve promotie te besteden.

meer tijd aan creatieve promotie te besteden. Steunpilaar Nieuwsbrief voor ondernemers november 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het afgelopen

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie