scheiden? het kan anders! Praktische wegwijzer bij het Echtscheidings- en Ouderschapsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "scheiden? het kan anders! Praktische wegwijzer bij het Echtscheidings- en Ouderschapsplan www.echtscheidingsplan.nl www.ouders-uit-elkaar."

Transcriptie

1 scheiden? Deze Praktische wegwijzer is geschreven voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met mensen die willen scheiden, zoals mediators, advocaten, medewerkers van het Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden, maatschappelijk werkers, rechtswinkeliers en huisartsen. In dit boekje kunt u lezen hoe het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is opgebouwd en wat de mogelijkheden ervan zijn voor u en uw cliënten. het kan anders! Praktische wegwijzer bij het Echtscheidings- en Ouderschapsplan

2 scheiden? het kan anders! Praktische wegwijzer bij het Echtscheidings- en Ouderschapsplan

3 Inhoudsopgave De wegwijzer in tien vragen...6 Stap 1: Informatie over het plan Wat heeft de gebruiker aan het plan? Indeling van de site Stap 2: De vragen vooraf Toelichting op de vragen vooraf De vragen De aanbevelingen Account aanmaken Stap 3: De scheidingsmelding Toelichting belang scheidingsmelding Stap 4: Inloggen op Mijn plan Toelichting gebruik Stap 5: Het plan doorlopen Hoofdstukverdeling Ouderschapsplan Gegevens Zorg- en opvoedingstaken Informatieverstrekking en raadpleging Financiële afspraken Spulletjes van de kinderen Overige afspraken Uitleg en hulp Hoofdstukverdeling Echtscheidingsplan Hoe getrouwd? Partneralimentatie Woning (In)boedel Financiële afspraken Pensioen Overige afspraken Uitleg en hulp Stap 6: Het plan afronden Het plan in één oogopslag Website ouders-uit-elkaar.nl t/m 5 jaar t/m 8 jaar t/m 12 jaar t/m 15 jaar t/m 18 jaar Ouders... 57

4 De wegwijzer in tien vragen Deze Praktische wegwijzer is geschreven voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met mensen die willen scheiden, zoals mediators, advocaten, medewerkers van het Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden, maatschappelijk werkers, rechtswinkeliers en huisartsen. In dit boekje kunt u lezen hoe het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is opgebouwd en wat de mogelijkheden ervan zijn voor u en uw cliënten. In deze inleiding staan de tien belangrijkste vragen en antwoorden op een rij. 1. Wat is het Echtscheidings- en Ouderschapsplan? Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is een digitale applicatie die de Raad voor Rechtsbijstand, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, ontwikkelde voor mensen die willen scheiden. Deze applicatie helpt mensen op pad om zoveel mogelijk samen uit een (echt)scheiding te komen. 2. Waar bestaat het plan uit? Het plan bestaat uit een overzichtelijke lijst met vragen over alle onderwerpen die bij een scheiding geregeld moeten worden. Via internet vullen de gebruikers onafhankelijk van elkaar alle vragen in. En doen ze elkaar voorstellen waar de ander op kan reageren. Daarnaast krijgen zij hulp en uitleg bij het nadenken en beantwoorden van de vragen. 3. Wie kunnen erin werken? Om in de digitale applicatie te komen, moeten beide partners in het plan werken. Het is vooralsnog niet mogelijk dat één partner de applicatie gebruikt. Hierdoor kunt ook u moeilijk de hele applicatie zien. Vandaar dat u in dit boekje ziet en leest wat de applicatie inhoudt en dit indien gewenst met de cliënt kan doorspreken. 4. Hoe kom je in het plan? De digitale applicatie bereikt u via of Voor kinderen is er een aparte website Deze website bevat informatie die voor iedereen toegankelijk is. 5. Wat is het voordeel van het plan? Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan bestrijkt alle belangrijke onderdelen van een scheiding en hanteert objectieve informatie voor burgers bij de vraagstelling en de aanbeveling. Door deze informatie kan de gebruiker zich een beeld vormen over wat reële wensen zijn bij een scheiding. Betrouwbare informatie - die voorheen heel versnipperd voorhanden was - is nu in het plan centraal op één plek terug te vinden. Er wordt in het plan veel doorverwezen naar externe deskundigen, zoals advocaten, mediators, financieel deskundigen en het Juridisch Loket. 6. Waarom zou u uw cliënten wijzen op dit plan? U krijgt te maken met één partner die wil scheiden of met beide partners gezamenlijk. Als beide partners willen scheiden, kunnen ze via deze applicatie thuis al rustig enig voorwerk doen. Ze denken al na over de belangrijkste onderwerpen rond de scheiding. Uw gesprek met hen kan hierdoor beter verlopen. Ook kunt u uw cliënten naar het plan verwijzen voor informatie. Omdat een scheiding voor een groot deel emotioneel is, gaat tijdens het gesprek sommige informatie verloren. Thuis kunnen uw cliënten het een en ander dan nog eens nalezen. 6 7

5 Niet in alle gevallen zullen beide partners u samen benaderen. Juist als u te maken heeft met één partner kan de applicatie van belang zijn om beide partners te laten nadenken over hun scheiding. Wanneer de emoties hoog zijn opgelaaid, is deze digitale applicatie uitermate geschikt om de communicatie weer vlot te trekken. De ene partij hoeft de ander immers niet te zien om toch te kunnen communiceren. De partners kunnen rustig nadenken over wat zij willen. Door het op te schrijven, kunnen de eerste (negatieve) emoties afzwakken en dat bevordert de verstandhouding. Het vergt van u mogelijk wel wat meer overtuigingskracht om uw cliënt het nut van de applicatie te laten inzien. Maar zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn (ook ex-partners blijven immers altijd samen ouders), is het beperken van conflicten van groot belang. Als u alvast één partner overtuigt, trekt deze misschien ook de ander over de streep. 7. Voor wie is de applicatie geschikt? De applicatie is geschikt voor iedereen die met een computer kan omgaan en ook wel eens googled. Zowel gehuwden als samenwonenden kunnen de applicatie gebruiken. In bijzondere situaties kan de applicatie - op een bepaald onderdeel - minder geschikt zijn. Dat wordt dan aangegeven. Partijen hoeven het niet over alles eens te worden. Door samen in de applicatie te werken wordt duidelijk welke onderwerpen dat zijn. Die issues kunnen dan ter besluitvorming aan de rechter worden voorgelegd. 8. Blijft het plan up-to-date? Alle informatie op het Echtscheidings- en Ouderschapsplan wordt door de Raad voor Rechtsbijstand up-to-date gehouden. Het plan blijft in ontwikkeling. De gegevens in dit boekje zijn daarom aan verandering onderhevig. In het voorjaar van 2011 worden bijvoorbeeld nog een nazorg -pagina en een pensioencalculator toegevoegd. Via de nieuwsbrief van de Raad voor Rechtsbijstand worden vernieuwingen in het plan aangekondigd. Als u zelf aan- of opmerkingen heeft over het plan, vernemen wij die graag. Achterin dit boekje treft u contactgegevens aan. 9. Wie heeft het plan ontwikkeld? Zowel Rechtwijzer als het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Vele experts uit het werkveld leverden input voor het plan. 10. Hoort het plan bij de Rechtwijzer? Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is een onderdeel van Rechtwijzer (een online applicatie voor het recht). Doelen van deze online applicaties zijn: het laagdrempeliger maken van de toegang tot het recht, het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en vooral ook het minder laten escaleren van potentiële conflicten. 8 9

6 Stap 1 Informatie over het plan In de eerste stap krijgen de gebruikers informatie over het plan. Ze lezen hoe het werkt, hoeveel tijd ze ermee kwijt zijn, maar ze kunnen ook naar een filmpje kijken of de antwoorden op de meest gestelde vragen lezen. veelgestelde vragen Hier worden de meest gestelde vragen beantwoord van de gebruikers en de beroepsgroep. Stap 1: Informatie A. Hoe ziet de route door een scheiding eruit? B. Wat heeft u aan het plan? U weet zeker dat u goede, controleerbare afspraken maakt waarbij het belang van uw kind(eren) voorop staat. Sinds 1 maart 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht bij een (echt)scheiding. Uitgangspunt hierbij is dat de belangen van uw kind(eren) voorop staan en dat u ook na de (echt)scheiding hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk blijft. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het Echtscheidings- en Ouderschapsplan

7 Stap 2 De vragen vooraf De vragen vooraf zijn een intake waarbij de gebruiker alvast het een en ander op een rijtje kan zetten. De vragenlijst nodigt mensen niet uit om te gaan scheiden, maar is een hulpmiddel om gedachten te ordenen: wat wil ik (wel of niet scheiden) en welke stappen moet ik vervolgens ondernemen? Bij de vragen zitten buttons voor uitleg en hulp. De uitleg gaat concreet in op de bedoeling van de vraag. De hulp richt zich op informatie over het te bespreken onderwerp en geeft de gebruikers objectieve overwegingen en een referentiekader. uitleg hulp Stap 2: De vragen vooraf Allereerst beantwoordt u een aantal vragen. Op basis van deze vragen kunt u nagaan of het plan echt wel wat voor u is. Ook zijn er vragen over uw wensen ten aanzien van de situatie na de ontbinding van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingsovereenkomst. Als u alle vragen heeft beantwoord, krijgt u op basis van uw antwoorden een aantal aanbevelingen ten aanzien van het al dan niet gebruikmaken van het Echtscheidings- en Ouderschapsplan. Vragen vooraf 12 13

8 Alle belangrijke onderdelen van een scheiding komen in het Echtscheidingsplan aan de orde. De vragen Fred Schonewille Mediator/universitair docent 1. Wie heeft het initiatief genomen om te gaan scheiden? Ik (naar 2) Mijn partner (naar 3) Wij samen (naar 2) Anderen (naar 4) 2. Heeft u samen met uw partner minderjarige kinderen? Ja (naar 6) Nee (naar 11) 3. Hoe denkt u er zelf over om te gaan scheiden? Ik wil eigenlijk niet scheiden (naar 5) Ik wil ook scheiden (naar 2) De Vragen vooraf beginnen met feitelijke vragen: wie nam het initiatief voor de scheiding en zijn er kinderen? De vervolgvragen zijn afhankelijk van de antwoorden die de gebruiker geeft. 5. Wil uw partner wel gaan scheiden? Nee (naar Advies 1) Ja (naar 2) 6. Heeft u met uw kind(eren) gesproken over de naderende scheiding en de gevolgen daarvan? (naar 7) Ja Nee 7. Weet u over welke onderwerpen uw kind(eren) zich zorgen maken? (naar 8) Ja Nee Sommige vragen geven een indicatie voor de haalbaarheid van het samen opstellen van een plan: als je de dingen die in deze vragen aan de orde komen samen hebt gedaan, kom je samen waarschijnlijk ook goed door het plan heen. Uit de vragen over 4. Wie heeft u en/of uw partner het advies gegeven om te gaan scheiden? (naar 3) Ouder(s) Grootouder(s) Vriend(en) Anders Hierna worden reflectieve vragen gesteld om mensen een spiegel voor te houden: waar sta ik en wat wil ik? 8. Weet u welke onderwerpen uw kind(eren) graag geregeld zou(den) willen zien in het (echt)scheidingsplan? (naar 9) Ja Nee de kinderen moet duidelijk worden of de ouders zicht hebben op de zorgen die bij de kinderen leven

9 Op internet kun je op afstand communiceren, zonder emoties. Je hebt de tijd om rustig na te denken over hoe je iets wilt formuleren. 9. Wat waren belangrijke uitgangspunten voor u en uw partner in de opvoeding van uw kind(eren)? (naar 10) 10. Kunt u aangeven wat u met betrekking tot de zorg en opvoeding van uw kind(eren) in de toekomst belangrijk vindt? (naar 11) 11. Wat heeft u tot nu toe gedaan om een scheiding in gang te zetten? (naar 12) Niet veel Informatie gezocht Met anderen gesproken Met een advocaat gesproken 12. Heeft u al met uw partner over een scheiding gesproken? Ja (naar 14) Nee (naar 13) 13. Durft u met uw partner over een scheiding te praten? (naar 14) Ja Nee Andere vragen over de kinderen zijn ter voorbereiding op het Ouderschapsplan en zijn bedoeld als mindset. Ze zetten het kind centraal en laten de ouders nadenken over de punten in de opvoeding waar ze het altijd al over eens waren. De vragen over de relatie laten de partners bewust nadenken over de problemen waar ze tegenaan lopen en dit helpt deze problemen goed onder woorden te brengen. 14. Op wat voor manier heeft u last van de problemen in uw relatie? (naar 15) 15. Is er sprake van geweld of bedreiging binnen uw relatie? (naar 16) Ja Nee 16. Ziet u zelf nog mogelijke andere oplossingen voor uw relatieproblemen behalve een scheiding? Ja (naar 17) Ik weet het niet (naar 18) Nee (naar 18) 17. Wat zou u willen doen om uw relatie te verbeteren? Nina Hölzel Projectleider alimentatieberekening, LBIO De vraag over geweld en bedreiging zit er in, omdat het plan niet geschikt is voor mensen met deze problematiek. Zij krijgen de aanbeveling dat zij beter niet door kunnen gaan met het plan. Hierna worden vragen gesteld over mogelijke oplossingen van de problemen of alternatieven voor de scheiding. Als hieruit blijkt dat er nog alternatieven zijn, zal dit uit de aanbeveling blijken

10 De Raad voor Rechtsbijstand voorziet in de behoefte van mensen om op internet op zoek te gaan naar informatie. Het plan geeft betrouwbare informatie en concrete voorbeelden. Partners die willen scheiden krijgen hierdoor een goed beeld van wat er allemaal bij een scheiding komt kijken. 18. Weet u of uw partner nog mogelijke andere oplossingen voor uw relatieproblemen ziet behalve een scheiding? Ja (naar 17) Ik weet het niet (naar 19) Nee (naar 19) 19. Wat is/zijn de belangrijkste reden(en) voor uw partner om te gaan scheiden? (naar 20) 20. Wat heeft uw relatie u gegeven in positieve zin? (naar 21) 21. Wat zult u in de toekomst gaan missen als u gaat scheiden? (naar 22) 22. Wat zal een scheiding u aan positiefs opleveren? (naar 23) Vragen over de relatie zitten er in om de communicatie tussen de partners te bevorderen. Het is belangrijk dat de partners ook nadenken over de positieve aspecten van de relatie: waar waren we het altijd al over eens? Deze positieve mindset is ook bedoeld om de communicatie te bevorderen. 23. Heeft u zorgen over een scheiding? Ja (naar 24) Nee (naar 25) 24. Welke zorgen heeft u over een scheiding? (naar 25) 25. Weet u of uw partner zorgen heeft over een scheiding? Ja (naar 26) Dat weet ik niet (naar 27) Nee (naar 27) 26. Welke zorgen heeft uw partner over een scheiding? (naar 27) Juliette Habets Advocaat Het is belangrijk dat de zorgen die de partners hebben over de scheiding, gecommuniceerd worden. Deze vraag geeft een eerste aanzet voor dit gedachteproces. Als de gebruiker de zorgen van de partner kent, geeft dit aan in welke mate er nog communicatie mogelijk is

11 Professionals moeten hun ogen open houden voor nieuwe tools die bij de huidige technologische maatschappij passen. Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is zo n tool. 27. Wat voor relatie heeft u samen met uw partner? (naar 28) Getrouwd in gemeenschap van goederen Getrouwd op huwelijkse voorwaarden Geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen Geregistreerd partnerschap op partnerschapvoorwaarden Anders Als laatste worden er twee vragen gesteld over het soort partnerschap en of er sprake is van een eigen bedrijf. Als van het laatste sprake is of van huwelijkse De aanbevelingen Drie voorbeelden van aanbevelingen die de gebruiker kan krijgen. Ingeborg Sandig Psycholoog/mediator voorwaarden of geregistreerd partnerschap, wordt de gebruiker doorverwezen naar een deskundige. De gebruiker kiest of hij gebruik wil maken van de diensten van een deskundige, maar is hiertoe niet verplicht. Een bedrijf U en/of uw partner heeft een eigen bedrijf. Bepaalde onderdelen van het (echt)scheidingsplan kunnen geschikt voor u zijn, bijvoorbeeld als u kinderen heeft het ouderschapsplan. Maar als het gaat om de voortzetting en/of verdeling van het bedrijf adviseren wij u om daarnaast ook contact op te nemen met een deskundige. Tijdens de scheiding zult u het namelijk met elkaar eens moeten worden over de voortzetting en/of de verdeling van het bedrijf. Dat kan ingewikkeld Dit is een aanbeveling die mensen met een eigen bedrijf krijgen. zijn en moet zorgvuldig gebeuren. U en uw partner zijn daarom op dit moment meer gebaat bij een persoonlijk advies. 28. Heeft u samen met uw partner of heeft een van u beiden een bedrijf? Ja (naar aanbevelingen) Nee (naar aanbevelingen) Na de Vragen vooraf krijgt de gebruiker een aanbeveling (zie Aanbevelingen hiernaast)

12 Ik zie mogelijkheden om het Ouderschapsplan standaard in onze praktijk te gaan gebruiken. Niet willen scheiden ondanks advies Een scheiding is alleen een goede oplossing als u er zélf echt achter staat. Iemand anders kan dat niet voor u beslissen. Toch bent u op de website van het (echt)scheidingsplan gaan kijken. Komt dat omdat u zélf aan uw relatie twijfelt? Ga in dat geval nog eens Deze aanbeveling is erop gericht de gebruikers te laten nadenken of ze daadwerkelijk willen scheiden. Account aanmaken Joke Bol Advocaat/mediator goed na bij uzelf of u daar een reden voor Na de aanbeveling kan de gebruiker heeft. En bespreek dit met uw partner: die verder wil een account aanmaken. wat vindt hij of zij ervan? Of praat eventueel met een derde als u er niet uitkomt (bijvoorbeeld met uw huisarts of met iemand van het maatschappelijk werk). Maar zodra u (en uw partner) tot de conclusie komt dat een scheiding geen optie is, laat het dan hierbij. U kent uw eigen situatie immers het beste. Er zijn verschillende aanbevelingen die betrekking hebben op minderjarige kinderen, het durven praten met de partner over de scheiding, geweld Mogelijke oplossing(en) zonder te scheiden Weet u niet zeker of er nog andere oplossingen mogelijk zijn, dan kan praten met uw partner zinvol zijn. Net als u, heeft uw partner ideeën en wensen over uw relatie. binnen de relatie, huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap en het ondernemerschap. Het uitwisselen van die ideeën en wensen kan voor meer duidelijkheid zorgen. Vindt u het moeilijk om het gesprek met uw partner aan te gaan, dan kan het verstandig zijn om hulp te zoeken. U kunt bijvoorbeeld uw huisarts om advies vragen, naar het algemeen maatschappelijk werk in uw woonplaats gaan, of een relatietherapeut inschakelen. Als uit de vragen vooraf blijkt dat de gebruikers twijfelen over de scheiding, dan volgt in de aanbeveling het advies om voorafgaand aan de definitieve beslissing te onderzoeken of een scheiding de oplossing is

13 Stap 3 De scheidingsmelding Als de initiatiefnemer na stap 2 besluit om door te gaan met het plan, dan krijgt hij of zij - als dit nog niet is gebeurd - de aanbeveling om de partner te melden dat hij of zij wil gaan scheiden. Omdat het melden van een scheiding met zoveel emoties gepaard gaat, is het van groot belang dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Daarom wordt de initiatiefnemer in stap 3 aangeraden om de scheidingsmelding in een zo vroeg mogelijk stadium te doen en niet pas als de ander de brief van de advocaat ontvangt of van een ander moet horen dat de partner overweegt de relatie te beëindigen. Stap 3: De scheidingsmelding Het belang van een tijdige en goede scheidingsmelding: Als de liefde bij een of beide partners over is, is het van groot belang hier met elkaar goed over te praten. Immers, uw partner heeft er recht op te weten dat u niet meer van hem of haar houdt. De melding dat u de relatie wil beëindigen wordt de scheidingsmelding genoemd. Het hoeft daarbij niet om een huwelijk te gaan, want of u nu samenwoont, een latrelatie heeft of gehuwd bent, uw partner heeft er recht op te weten dat u een einde wilt maken aan uw relatie met elkaar

14 Stap 4 Inloggen op Mijn plan Na het invullen van de vragen vooraf kan de gebruiker een account aanmaken en inloggen op Mijn plan. Om het plan te kunnen gebruiken, hebben de partners beiden een eigen account nodig. Als eerste maakt de initiatiefnemer een dossier, waarbij deze een dossiernummer ontvangt. Dit dossiernummer geeft de initiatiefnemer aan de partner, zodat die zijn of haar gegevens vervolgens kan koppelen aan dit dossier. Als dit gebeurd is, kunnen ze samen aan het plan gaan werken. gegevens koppelen aan een bestaand dossier Stap 4: Inloggen op Mijn plan Na het invullen van de vragen vooraf heeft u beiden (als u en uw (ex-)partner het plan willen gebruiken) een account gemaakt. Met dit persoonlijk account kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving van het Echtscheidings- en Ouderschapsplan. Na het inloggen krijgt u beiden de mogelijkheid om een dossier te maken of uw gegevens aan een bestaand dossier te koppelen. Let op! Maak niet beiden een dossier maar zorg ervoor dat u afspreekt wie het dossier maakt en wie zijn of haar gegevens koppelt aan dit dossier anders kunt u niet samen in uw gezamenlijk dossier werken

15 Stap 5 Het plan doorlopen Als de partners tijdens het doorlopen van het plan eerst gaan praten over de kinderen, ligt de focus nog niet op de zakelijke aspecten van de scheiding. Dit kan de communicatie tussen de partners bevorderen. In het Ouderschapsplan staat alles wat de gebruikers met betrekking tot de kinderen moeten regelen. Het Echtscheidingsplan gaat hierna in op alle afspraken die partners samen moeten maken, zoals de afspraken rond de partneralimentatie, de verdeling van de goederen en de financiële zaken. Het invullen van het plan is echter niet lineair. De gebruikers kunnen elk moment opnieuw bekijken aan welk onderdeel ze werken. Op het pad bovenaan het scherm kunnen ze zien welke onderdelen ze ingevuld hebben. Stap 5: Het plan doorlopen Na het inloggen kunt u starten met het invullen van de vragen in het plan. Het plan is onderverdeeld in een aantal onderwerpen met eventueel subonderwerpen. Per onderwerp kunt u gesloten vragen krijgen die betrekking hebben op afspraken over een scheiding, of u moet via een discussie met uw (ex-)partner tot een gezamenlijke oplossing komen. Als u bij een gesloten vraag antwoord geeft moet uw (ex-)partner altijd aangeven dat hij of zij het ermee eens is, of hij of zij kan het antwoord wijzigen waarna u aan zult moeten geven of u het eens bent met het nieuwe antwoord. U kunt uw plan op elk moment downloaden en uitprinten, ook al zijn nog niet alle vragen beantwoord

16 Hoofdstukverdeling Ouderschapsplan Het plan is geen vervanging van de advocaat en/of mediator, maar een belangrijk hulpmiddel voor scheidende partners om onderling tot voorstellen te komen. Paul Vlaardingerbroek Hoogleraar privaatrecht, Universiteit van Tilburg Zorg- en opvoedingstaken 2. Op welk adres worden of blijven de kinderen ingeschreven? [naam kind] [keuze: wordt of blijft] ingeschreven op het adres van [keuze: Ouder A of Ouder B] [naam kind] [keuze: wordt of blijft] ingeschreven op het adres van [keuze: Ouder A of Ouder B] Gegevens 1. Hoeveel kinderen heeft u samen met uw huidige partner? Aantal kinderen: Het Ouderschapsplan begint met feitelijke vragen over de kinderen. 3. Bespreek samen hoe u de dagelijkse zorg en het verblijf van de kinderen wilt regelen. 4. Bespreek samen hoe u het contact tussen de kinderen en de andere ouder wilt regelen. De bespreekvragen zijn gericht op de onderwerpen betreffende de kinderen waar de partners samen uit moeten komen. Vul de voornamen en geboortedata van de kinderen in. Voornaam: Geboorte datum: Voornaam: Geboorte datum: Als de gebruiker geen kinderen heeft, vult hij/zij hier 0 in en gaat verder met het Echtscheidingsplan

17 De stappen in het plan dienen als leidraad om de gedachten te ordenen. Daardoor wordt het gevoel van onmacht kleiner, ook naar de kinderen toe. 5. Hoe worden de kinderen van de ene ouder naar de andere ouder gebracht? Wanneer de kinderen naar [naam ouder A] gaan, brengt [keuze: ouder A of ouder B] ze. 6. Wanneer de kinderen naar [naam ouder B] gaan, brengt [keuze: ouder A of ouder B] ze. Het gaat bij vraag 5 en 6 met name om jonge kinderen. Afhankelijk van de afstand tussen de beide huizen kan een kind vanaf een bepaalde leeftijd zelf pendelen. Financiële afspraken 9. Wat wordt de kinderalimentatie per kind per maand en wie gaat dat aan wie betalen? [Ouder A of B] betaalt aan [Ouder A of B] een bedrag van: [invul] per kind per maand. Jocelyn Weimar Scheidingsbemiddelaar De financiële vragen zijn er om voor de gebruiker helder te maken hoe het bedrag is opgebouwd. Informatieverstrekking en raadpleging 7. Bespreek samen hoe u de informatieverstrekking over de kinderen wilt regelen. Bij de bespreekvragen zit uitleg en hulp. De uitleg gaat 8. Bespreek samen hoe u de raadpleging concreet in op de over de kinderen wilt regelen. bedoeling van de vraag. De hulp richt zich op informatie betreffende het te bespreken onderwerp en geeft de gebruikers objectieve overwegingen en een referentiekader. (Zie ook pagina 36 en 37.) externe hulp rekenhulp uitleg Deze rekenhulp is gebaseerd op de Tremanormen, die ook door recht banken worden gebruikt om alimentaties uit te rekenen. Het getoonde bedrag is een indicatie. Het geeft de bandbreedte aan over het te betalen bedrag. Erbij wordt vermeld dat de rechter hier altijd van kan afwijken

18 Ik zie het plan niet als een bedreiging. Het plan speelt in op een belangrijke ontwikkeling in de maatschappij: dat mensen zelf de regie willen houden en op internet op onderzoek gaan. Ingeborg Sandig Psycholoog/mediator Spulletjes van de kinderen rekenhulp Deze rekenhulp is ook beschikbaar in het plan voor één gebruiker, dat in het voorjaar 2011 gelanceerd wordt. 10. De spulletjes van uw kinderen zijn natuurlijk van hen. Maar als uw kinderen in beide huizen een eigen kamer hebben, kan het zijn dat zij graag wat eigen spulletjes om zich heen willen hebben in beide huizen. Betrek uw kinderen bij dit onderdeel en vraag hen naar hun wensen. Wilt u de spulletjes van uw kinderen verdelen? Ja/Nee Indien nee wordt gekozen, is dit onderdeel afgerond, indien ja wordt gekozen verschijnt er een venster waarin ze het object kunnen toevoegen en vervolgens kunnen verdelen (zoals de boedellijst bij volwassenen). Overige afspraken 11. Bespreek samen eventuele overige afspraken over de kinderen. Naast bovengenoemde zaken zijn er ook afspraken mogelijk die specifiek gericht zijn op de situatie van het gezin en de behoeften van de kinderen

19 uitleg hulp Uitleg en hulp De uitleg gaat concreet in op de bedoeling van de vraag. De hulp richt zich op informatie betreffende het te bespreken onderwerp en geeft de gebruikers objectieve overwegingen en een referentiekader. Ik zie het plan als een stepping stone : hoe meer partners over hun ideeën en wensen rond de scheiding hebben nagedacht, hoe soepeler de gesprekken bij de mediator verlopen. Fred Schonewille Mediator/universitair docent 36 37

20 Hoofdstukverdeling Echtscheidingsplan Het Echtscheidingsplan is een goed opwarmertje voor de eigenlijke scheiding. Anki Spronk Advocaat Hoe getrouwd? 1. Heeft u voor of tijdens uw huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij de notaris? Ja (naar huwelijkse voorwaarden) Nee (naar gemeenschap van goederen) De meeste vragen in het Echtscheidingsplan zijn op feitelijk niveau. Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt er verder gegaan met de vervolgvraag. Huwelijkse voorwaarden 2. Welke huwelijkse voorwaarden heeft u afgesproken? Gemeenschap van goederen 2. Bespreek nu samen wat de eventuele uitzondering(en) op de gemeenschap van goederen zijn/is. Bij de bespreekvragen wordt informatie gegeven over de eventuele uitzonderingen op de gemeenschap van goederen, zoals erfenis, schenking, smartengeld en vruchtgebruik

21 De tool zet je aan het denken en werken. Je krijgt daardoor een beter doordacht plan en een soepelere mediation die leidt tot een prettigere samenwerking tussen de partners. Partneralimentatie 1. Wat zou volgens u samen de partneralimentatie per maand moeten zijn en wie gaat dat aan wie gaat betalen? [Ouder A of Ouder B] betaalt een bedrag van: [invul] per maand aan [Ouder A of Ouder B]. Partneralimentatie is een onderdeel van het Echtscheidingsplan. Omdat het een dermate belangrijk, maar ook ingewikkeld onderdeel is, heeft het in het plan een apart hoofdstuk gekregen. Bij de vragen in het Echtscheidingsplan zit veel hulp. Bij deze speci fieke vraag zit belangrijke informatie over de partneralimentatie, zoals alimentatieplicht, alimentatienormen, het bepalen van de behoefte en draagkracht, financiële documenten, bewijsstukken, maximumhoogte van de alimentatie, afspraken met betrekking tot alimentatie, de alimentatieduur en het einde van de partneralimentatieplicht. 2. Hoeveel maanden wil de alimentatieplichtige partneralimentatie gaan betalen aan de alimentatiegerechtigde? De partneralimentatie wordt betaald voor de duur van: [invul] maanden. Woning 1. In wat voor een woning woonde u beiden tijdens uw huwelijk? Een huurwoning (naar huurwoning) Een koopwoning (naar koopwoning) Jacqueline van den Biggelaar Family mediator Hierbij krijgt de gebruiker hulpinformatie over de afspraken met betrekking tot de maximale alimentatieduur en de wettelijke maximale duur van partneralimentatie. Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt er verder gegaan met de vervolgvraag

22 Wij streven naar meer zelfredzaamheid van mensen en een minder grote afhankelijkheid van hulpverleners. Dit plan voorziet in die behoefte. Huurwoning 2. Bespreek samen of er iemand, en zo ja wie, in de huurwoning blijft wonen en op welke voorwaarden. Koopwoning 2. Bespreek nu samen hoe u de koopwoning wilt gaan verdelen en op welke voorwaarden. Bij de bespreekvragen wordt belangrijke informatie gegeven over de afspraken die de gebruikers rond de huurwoning kunnen maken. Partners kunnen besluiten beiden ergens anders te gaan wonen of één van beiden blijft in de woning wonen. Ook wordt hier ingegaan op de mogelijkheden als er een koopoptie op het huis zit. Bij de bespreekvragen wordt informatie gegeven over allerlei zaken waar de gebruikers rekening mee moeten houden bij het verdelen van de woning. Ook zit hier een rekenvoorbeeld bij voor het geval één van de partners in het huis blijft en de ander uitkoopt. (In)boedel 1. Wilt u gebruikmaken van de boedellijst bij het verdelen van de boedel? Ja (naar boedellijst) Nee (naar 2) Monica Pieterse Projectleider echtscheiding, Ministerie van Justitie Bij deze vraag krijgt de gebruiker belangrijke informatie over het verdelen van de inboedel: welke vaste zaken behoren tot de inboedel en wat niet? Ook komt de manier waarop de boedel kan worden verdeeld aan bod: eerst individueel, dan samen de boedellijst doorlopen en aangeven welke zaken men graag zou willen hebben, de partners kunnen geheel afzien van verdeling of de boedel verdelen via taxatie. Bij deze optie is een boedellijst beschikbaar, zonder dat hier de verplichting aan vast zit om hem in te vullen

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Informatiegids. over scheiden

Informatiegids. over scheiden Najaar 2014 Voorwoord & inhoud Informatiegids over scheiden Contact U en uw partner gaan uit elkaar: hoe pakt u dat aan? 1 Voorwoord & inhoud Voorwoord & inhoud Scheiden doet u niet zomaar van vandaag

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief

Compleet scheiden. voor een vast en laag tarief Ons tarief is inclusief adviesgesprekken op kantoor, uitgebreide alimentatieberekening en verdere begeleiding. Compleet scheiden voor een vast en laag tarief Scheiden Een scheiding is een van de meest

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Voorkoming van vechtscheidingen. Een nieuwe methode voor (ex-)partners ter regulering van de beëindiging van hun relatie

Voorkoming van vechtscheidingen. Een nieuwe methode voor (ex-)partners ter regulering van de beëindiging van hun relatie Voorkoming van vechtscheidingen. Een nieuwe methode voor (ex-)partners ter regulering van de beëindiging van hun relatie Paul Vlaardingerbroek 1 Inleiding Scheiden doet pijn. Voor de (ex)partners. Voor

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen en organisaties die al een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen?

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? - 6 stappen om de scheiding voor te bereiden - Stap 1 De fase van het uitzoeken of je wilt gaan scheiden en het uiteindelijk doorhakken de knoop Als je nog

Nadere informatie

Mediation. Informatie voor doorverwijzers

Mediation. Informatie voor doorverwijzers Mediation Informatie voor doorverwijzers Inhoud Voor wie is deze brochure bestemd? 2 Wat is mediation? 2 Hoe werkt mediation? 3 Redenen om voor mediation te kiezen 4 Wanneer is mediation niet zinvol?

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten Handleiding voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Versie december 2014 Samen1Plan.nl Handleiding voor hulpverleners, leidinggevenden,

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

WWW.UWNOTARIS.NL TOELICHTING BIJ HUWELIJKSE- EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie