scheiden? het kan anders! Praktische wegwijzer bij het Echtscheidings- en Ouderschapsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "scheiden? het kan anders! Praktische wegwijzer bij het Echtscheidings- en Ouderschapsplan www.echtscheidingsplan.nl www.ouders-uit-elkaar."

Transcriptie

1 scheiden? Deze Praktische wegwijzer is geschreven voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met mensen die willen scheiden, zoals mediators, advocaten, medewerkers van het Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden, maatschappelijk werkers, rechtswinkeliers en huisartsen. In dit boekje kunt u lezen hoe het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is opgebouwd en wat de mogelijkheden ervan zijn voor u en uw cliënten. het kan anders! Praktische wegwijzer bij het Echtscheidings- en Ouderschapsplan

2 scheiden? het kan anders! Praktische wegwijzer bij het Echtscheidings- en Ouderschapsplan

3 Inhoudsopgave De wegwijzer in tien vragen...6 Stap 1: Informatie over het plan Wat heeft de gebruiker aan het plan? Indeling van de site Stap 2: De vragen vooraf Toelichting op de vragen vooraf De vragen De aanbevelingen Account aanmaken Stap 3: De scheidingsmelding Toelichting belang scheidingsmelding Stap 4: Inloggen op Mijn plan Toelichting gebruik Stap 5: Het plan doorlopen Hoofdstukverdeling Ouderschapsplan Gegevens Zorg- en opvoedingstaken Informatieverstrekking en raadpleging Financiële afspraken Spulletjes van de kinderen Overige afspraken Uitleg en hulp Hoofdstukverdeling Echtscheidingsplan Hoe getrouwd? Partneralimentatie Woning (In)boedel Financiële afspraken Pensioen Overige afspraken Uitleg en hulp Stap 6: Het plan afronden Het plan in één oogopslag Website ouders-uit-elkaar.nl t/m 5 jaar t/m 8 jaar t/m 12 jaar t/m 15 jaar t/m 18 jaar Ouders... 57

4 De wegwijzer in tien vragen Deze Praktische wegwijzer is geschreven voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met mensen die willen scheiden, zoals mediators, advocaten, medewerkers van het Juridisch Loket, Sociaal Raadslieden, maatschappelijk werkers, rechtswinkeliers en huisartsen. In dit boekje kunt u lezen hoe het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is opgebouwd en wat de mogelijkheden ervan zijn voor u en uw cliënten. In deze inleiding staan de tien belangrijkste vragen en antwoorden op een rij. 1. Wat is het Echtscheidings- en Ouderschapsplan? Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is een digitale applicatie die de Raad voor Rechtsbijstand, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, ontwikkelde voor mensen die willen scheiden. Deze applicatie helpt mensen op pad om zoveel mogelijk samen uit een (echt)scheiding te komen. 2. Waar bestaat het plan uit? Het plan bestaat uit een overzichtelijke lijst met vragen over alle onderwerpen die bij een scheiding geregeld moeten worden. Via internet vullen de gebruikers onafhankelijk van elkaar alle vragen in. En doen ze elkaar voorstellen waar de ander op kan reageren. Daarnaast krijgen zij hulp en uitleg bij het nadenken en beantwoorden van de vragen. 3. Wie kunnen erin werken? Om in de digitale applicatie te komen, moeten beide partners in het plan werken. Het is vooralsnog niet mogelijk dat één partner de applicatie gebruikt. Hierdoor kunt ook u moeilijk de hele applicatie zien. Vandaar dat u in dit boekje ziet en leest wat de applicatie inhoudt en dit indien gewenst met de cliënt kan doorspreken. 4. Hoe kom je in het plan? De digitale applicatie bereikt u via of Voor kinderen is er een aparte website Deze website bevat informatie die voor iedereen toegankelijk is. 5. Wat is het voordeel van het plan? Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan bestrijkt alle belangrijke onderdelen van een scheiding en hanteert objectieve informatie voor burgers bij de vraagstelling en de aanbeveling. Door deze informatie kan de gebruiker zich een beeld vormen over wat reële wensen zijn bij een scheiding. Betrouwbare informatie - die voorheen heel versnipperd voorhanden was - is nu in het plan centraal op één plek terug te vinden. Er wordt in het plan veel doorverwezen naar externe deskundigen, zoals advocaten, mediators, financieel deskundigen en het Juridisch Loket. 6. Waarom zou u uw cliënten wijzen op dit plan? U krijgt te maken met één partner die wil scheiden of met beide partners gezamenlijk. Als beide partners willen scheiden, kunnen ze via deze applicatie thuis al rustig enig voorwerk doen. Ze denken al na over de belangrijkste onderwerpen rond de scheiding. Uw gesprek met hen kan hierdoor beter verlopen. Ook kunt u uw cliënten naar het plan verwijzen voor informatie. Omdat een scheiding voor een groot deel emotioneel is, gaat tijdens het gesprek sommige informatie verloren. Thuis kunnen uw cliënten het een en ander dan nog eens nalezen. 6 7

5 Niet in alle gevallen zullen beide partners u samen benaderen. Juist als u te maken heeft met één partner kan de applicatie van belang zijn om beide partners te laten nadenken over hun scheiding. Wanneer de emoties hoog zijn opgelaaid, is deze digitale applicatie uitermate geschikt om de communicatie weer vlot te trekken. De ene partij hoeft de ander immers niet te zien om toch te kunnen communiceren. De partners kunnen rustig nadenken over wat zij willen. Door het op te schrijven, kunnen de eerste (negatieve) emoties afzwakken en dat bevordert de verstandhouding. Het vergt van u mogelijk wel wat meer overtuigingskracht om uw cliënt het nut van de applicatie te laten inzien. Maar zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn (ook ex-partners blijven immers altijd samen ouders), is het beperken van conflicten van groot belang. Als u alvast één partner overtuigt, trekt deze misschien ook de ander over de streep. 7. Voor wie is de applicatie geschikt? De applicatie is geschikt voor iedereen die met een computer kan omgaan en ook wel eens googled. Zowel gehuwden als samenwonenden kunnen de applicatie gebruiken. In bijzondere situaties kan de applicatie - op een bepaald onderdeel - minder geschikt zijn. Dat wordt dan aangegeven. Partijen hoeven het niet over alles eens te worden. Door samen in de applicatie te werken wordt duidelijk welke onderwerpen dat zijn. Die issues kunnen dan ter besluitvorming aan de rechter worden voorgelegd. 8. Blijft het plan up-to-date? Alle informatie op het Echtscheidings- en Ouderschapsplan wordt door de Raad voor Rechtsbijstand up-to-date gehouden. Het plan blijft in ontwikkeling. De gegevens in dit boekje zijn daarom aan verandering onderhevig. In het voorjaar van 2011 worden bijvoorbeeld nog een nazorg -pagina en een pensioencalculator toegevoegd. Via de nieuwsbrief van de Raad voor Rechtsbijstand worden vernieuwingen in het plan aangekondigd. Als u zelf aan- of opmerkingen heeft over het plan, vernemen wij die graag. Achterin dit boekje treft u contactgegevens aan. 9. Wie heeft het plan ontwikkeld? Zowel Rechtwijzer als het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Vele experts uit het werkveld leverden input voor het plan. 10. Hoort het plan bij de Rechtwijzer? Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is een onderdeel van Rechtwijzer (een online applicatie voor het recht). Doelen van deze online applicaties zijn: het laagdrempeliger maken van de toegang tot het recht, het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en vooral ook het minder laten escaleren van potentiële conflicten. 8 9

6 Stap 1 Informatie over het plan In de eerste stap krijgen de gebruikers informatie over het plan. Ze lezen hoe het werkt, hoeveel tijd ze ermee kwijt zijn, maar ze kunnen ook naar een filmpje kijken of de antwoorden op de meest gestelde vragen lezen. veelgestelde vragen Hier worden de meest gestelde vragen beantwoord van de gebruikers en de beroepsgroep. Stap 1: Informatie A. Hoe ziet de route door een scheiding eruit? B. Wat heeft u aan het plan? U weet zeker dat u goede, controleerbare afspraken maakt waarbij het belang van uw kind(eren) voorop staat. Sinds 1 maart 2009 is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht bij een (echt)scheiding. Uitgangspunt hierbij is dat de belangen van uw kind(eren) voorop staan en dat u ook na de (echt)scheiding hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk blijft. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het Echtscheidings- en Ouderschapsplan

7 Stap 2 De vragen vooraf De vragen vooraf zijn een intake waarbij de gebruiker alvast het een en ander op een rijtje kan zetten. De vragenlijst nodigt mensen niet uit om te gaan scheiden, maar is een hulpmiddel om gedachten te ordenen: wat wil ik (wel of niet scheiden) en welke stappen moet ik vervolgens ondernemen? Bij de vragen zitten buttons voor uitleg en hulp. De uitleg gaat concreet in op de bedoeling van de vraag. De hulp richt zich op informatie over het te bespreken onderwerp en geeft de gebruikers objectieve overwegingen en een referentiekader. uitleg hulp Stap 2: De vragen vooraf Allereerst beantwoordt u een aantal vragen. Op basis van deze vragen kunt u nagaan of het plan echt wel wat voor u is. Ook zijn er vragen over uw wensen ten aanzien van de situatie na de ontbinding van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingsovereenkomst. Als u alle vragen heeft beantwoord, krijgt u op basis van uw antwoorden een aantal aanbevelingen ten aanzien van het al dan niet gebruikmaken van het Echtscheidings- en Ouderschapsplan. Vragen vooraf 12 13

8 Alle belangrijke onderdelen van een scheiding komen in het Echtscheidingsplan aan de orde. De vragen Fred Schonewille Mediator/universitair docent 1. Wie heeft het initiatief genomen om te gaan scheiden? Ik (naar 2) Mijn partner (naar 3) Wij samen (naar 2) Anderen (naar 4) 2. Heeft u samen met uw partner minderjarige kinderen? Ja (naar 6) Nee (naar 11) 3. Hoe denkt u er zelf over om te gaan scheiden? Ik wil eigenlijk niet scheiden (naar 5) Ik wil ook scheiden (naar 2) De Vragen vooraf beginnen met feitelijke vragen: wie nam het initiatief voor de scheiding en zijn er kinderen? De vervolgvragen zijn afhankelijk van de antwoorden die de gebruiker geeft. 5. Wil uw partner wel gaan scheiden? Nee (naar Advies 1) Ja (naar 2) 6. Heeft u met uw kind(eren) gesproken over de naderende scheiding en de gevolgen daarvan? (naar 7) Ja Nee 7. Weet u over welke onderwerpen uw kind(eren) zich zorgen maken? (naar 8) Ja Nee Sommige vragen geven een indicatie voor de haalbaarheid van het samen opstellen van een plan: als je de dingen die in deze vragen aan de orde komen samen hebt gedaan, kom je samen waarschijnlijk ook goed door het plan heen. Uit de vragen over 4. Wie heeft u en/of uw partner het advies gegeven om te gaan scheiden? (naar 3) Ouder(s) Grootouder(s) Vriend(en) Anders Hierna worden reflectieve vragen gesteld om mensen een spiegel voor te houden: waar sta ik en wat wil ik? 8. Weet u welke onderwerpen uw kind(eren) graag geregeld zou(den) willen zien in het (echt)scheidingsplan? (naar 9) Ja Nee de kinderen moet duidelijk worden of de ouders zicht hebben op de zorgen die bij de kinderen leven

9 Op internet kun je op afstand communiceren, zonder emoties. Je hebt de tijd om rustig na te denken over hoe je iets wilt formuleren. 9. Wat waren belangrijke uitgangspunten voor u en uw partner in de opvoeding van uw kind(eren)? (naar 10) 10. Kunt u aangeven wat u met betrekking tot de zorg en opvoeding van uw kind(eren) in de toekomst belangrijk vindt? (naar 11) 11. Wat heeft u tot nu toe gedaan om een scheiding in gang te zetten? (naar 12) Niet veel Informatie gezocht Met anderen gesproken Met een advocaat gesproken 12. Heeft u al met uw partner over een scheiding gesproken? Ja (naar 14) Nee (naar 13) 13. Durft u met uw partner over een scheiding te praten? (naar 14) Ja Nee Andere vragen over de kinderen zijn ter voorbereiding op het Ouderschapsplan en zijn bedoeld als mindset. Ze zetten het kind centraal en laten de ouders nadenken over de punten in de opvoeding waar ze het altijd al over eens waren. De vragen over de relatie laten de partners bewust nadenken over de problemen waar ze tegenaan lopen en dit helpt deze problemen goed onder woorden te brengen. 14. Op wat voor manier heeft u last van de problemen in uw relatie? (naar 15) 15. Is er sprake van geweld of bedreiging binnen uw relatie? (naar 16) Ja Nee 16. Ziet u zelf nog mogelijke andere oplossingen voor uw relatieproblemen behalve een scheiding? Ja (naar 17) Ik weet het niet (naar 18) Nee (naar 18) 17. Wat zou u willen doen om uw relatie te verbeteren? Nina Hölzel Projectleider alimentatieberekening, LBIO De vraag over geweld en bedreiging zit er in, omdat het plan niet geschikt is voor mensen met deze problematiek. Zij krijgen de aanbeveling dat zij beter niet door kunnen gaan met het plan. Hierna worden vragen gesteld over mogelijke oplossingen van de problemen of alternatieven voor de scheiding. Als hieruit blijkt dat er nog alternatieven zijn, zal dit uit de aanbeveling blijken

10 De Raad voor Rechtsbijstand voorziet in de behoefte van mensen om op internet op zoek te gaan naar informatie. Het plan geeft betrouwbare informatie en concrete voorbeelden. Partners die willen scheiden krijgen hierdoor een goed beeld van wat er allemaal bij een scheiding komt kijken. 18. Weet u of uw partner nog mogelijke andere oplossingen voor uw relatieproblemen ziet behalve een scheiding? Ja (naar 17) Ik weet het niet (naar 19) Nee (naar 19) 19. Wat is/zijn de belangrijkste reden(en) voor uw partner om te gaan scheiden? (naar 20) 20. Wat heeft uw relatie u gegeven in positieve zin? (naar 21) 21. Wat zult u in de toekomst gaan missen als u gaat scheiden? (naar 22) 22. Wat zal een scheiding u aan positiefs opleveren? (naar 23) Vragen over de relatie zitten er in om de communicatie tussen de partners te bevorderen. Het is belangrijk dat de partners ook nadenken over de positieve aspecten van de relatie: waar waren we het altijd al over eens? Deze positieve mindset is ook bedoeld om de communicatie te bevorderen. 23. Heeft u zorgen over een scheiding? Ja (naar 24) Nee (naar 25) 24. Welke zorgen heeft u over een scheiding? (naar 25) 25. Weet u of uw partner zorgen heeft over een scheiding? Ja (naar 26) Dat weet ik niet (naar 27) Nee (naar 27) 26. Welke zorgen heeft uw partner over een scheiding? (naar 27) Juliette Habets Advocaat Het is belangrijk dat de zorgen die de partners hebben over de scheiding, gecommuniceerd worden. Deze vraag geeft een eerste aanzet voor dit gedachteproces. Als de gebruiker de zorgen van de partner kent, geeft dit aan in welke mate er nog communicatie mogelijk is

11 Professionals moeten hun ogen open houden voor nieuwe tools die bij de huidige technologische maatschappij passen. Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is zo n tool. 27. Wat voor relatie heeft u samen met uw partner? (naar 28) Getrouwd in gemeenschap van goederen Getrouwd op huwelijkse voorwaarden Geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen Geregistreerd partnerschap op partnerschapvoorwaarden Anders Als laatste worden er twee vragen gesteld over het soort partnerschap en of er sprake is van een eigen bedrijf. Als van het laatste sprake is of van huwelijkse De aanbevelingen Drie voorbeelden van aanbevelingen die de gebruiker kan krijgen. Ingeborg Sandig Psycholoog/mediator voorwaarden of geregistreerd partnerschap, wordt de gebruiker doorverwezen naar een deskundige. De gebruiker kiest of hij gebruik wil maken van de diensten van een deskundige, maar is hiertoe niet verplicht. Een bedrijf U en/of uw partner heeft een eigen bedrijf. Bepaalde onderdelen van het (echt)scheidingsplan kunnen geschikt voor u zijn, bijvoorbeeld als u kinderen heeft het ouderschapsplan. Maar als het gaat om de voortzetting en/of verdeling van het bedrijf adviseren wij u om daarnaast ook contact op te nemen met een deskundige. Tijdens de scheiding zult u het namelijk met elkaar eens moeten worden over de voortzetting en/of de verdeling van het bedrijf. Dat kan ingewikkeld Dit is een aanbeveling die mensen met een eigen bedrijf krijgen. zijn en moet zorgvuldig gebeuren. U en uw partner zijn daarom op dit moment meer gebaat bij een persoonlijk advies. 28. Heeft u samen met uw partner of heeft een van u beiden een bedrijf? Ja (naar aanbevelingen) Nee (naar aanbevelingen) Na de Vragen vooraf krijgt de gebruiker een aanbeveling (zie Aanbevelingen hiernaast)

12 Ik zie mogelijkheden om het Ouderschapsplan standaard in onze praktijk te gaan gebruiken. Niet willen scheiden ondanks advies Een scheiding is alleen een goede oplossing als u er zélf echt achter staat. Iemand anders kan dat niet voor u beslissen. Toch bent u op de website van het (echt)scheidingsplan gaan kijken. Komt dat omdat u zélf aan uw relatie twijfelt? Ga in dat geval nog eens Deze aanbeveling is erop gericht de gebruikers te laten nadenken of ze daadwerkelijk willen scheiden. Account aanmaken Joke Bol Advocaat/mediator goed na bij uzelf of u daar een reden voor Na de aanbeveling kan de gebruiker heeft. En bespreek dit met uw partner: die verder wil een account aanmaken. wat vindt hij of zij ervan? Of praat eventueel met een derde als u er niet uitkomt (bijvoorbeeld met uw huisarts of met iemand van het maatschappelijk werk). Maar zodra u (en uw partner) tot de conclusie komt dat een scheiding geen optie is, laat het dan hierbij. U kent uw eigen situatie immers het beste. Er zijn verschillende aanbevelingen die betrekking hebben op minderjarige kinderen, het durven praten met de partner over de scheiding, geweld Mogelijke oplossing(en) zonder te scheiden Weet u niet zeker of er nog andere oplossingen mogelijk zijn, dan kan praten met uw partner zinvol zijn. Net als u, heeft uw partner ideeën en wensen over uw relatie. binnen de relatie, huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap en het ondernemerschap. Het uitwisselen van die ideeën en wensen kan voor meer duidelijkheid zorgen. Vindt u het moeilijk om het gesprek met uw partner aan te gaan, dan kan het verstandig zijn om hulp te zoeken. U kunt bijvoorbeeld uw huisarts om advies vragen, naar het algemeen maatschappelijk werk in uw woonplaats gaan, of een relatietherapeut inschakelen. Als uit de vragen vooraf blijkt dat de gebruikers twijfelen over de scheiding, dan volgt in de aanbeveling het advies om voorafgaand aan de definitieve beslissing te onderzoeken of een scheiding de oplossing is

13 Stap 3 De scheidingsmelding Als de initiatiefnemer na stap 2 besluit om door te gaan met het plan, dan krijgt hij of zij - als dit nog niet is gebeurd - de aanbeveling om de partner te melden dat hij of zij wil gaan scheiden. Omdat het melden van een scheiding met zoveel emoties gepaard gaat, is het van groot belang dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Daarom wordt de initiatiefnemer in stap 3 aangeraden om de scheidingsmelding in een zo vroeg mogelijk stadium te doen en niet pas als de ander de brief van de advocaat ontvangt of van een ander moet horen dat de partner overweegt de relatie te beëindigen. Stap 3: De scheidingsmelding Het belang van een tijdige en goede scheidingsmelding: Als de liefde bij een of beide partners over is, is het van groot belang hier met elkaar goed over te praten. Immers, uw partner heeft er recht op te weten dat u niet meer van hem of haar houdt. De melding dat u de relatie wil beëindigen wordt de scheidingsmelding genoemd. Het hoeft daarbij niet om een huwelijk te gaan, want of u nu samenwoont, een latrelatie heeft of gehuwd bent, uw partner heeft er recht op te weten dat u een einde wilt maken aan uw relatie met elkaar

14 Stap 4 Inloggen op Mijn plan Na het invullen van de vragen vooraf kan de gebruiker een account aanmaken en inloggen op Mijn plan. Om het plan te kunnen gebruiken, hebben de partners beiden een eigen account nodig. Als eerste maakt de initiatiefnemer een dossier, waarbij deze een dossiernummer ontvangt. Dit dossiernummer geeft de initiatiefnemer aan de partner, zodat die zijn of haar gegevens vervolgens kan koppelen aan dit dossier. Als dit gebeurd is, kunnen ze samen aan het plan gaan werken. gegevens koppelen aan een bestaand dossier Stap 4: Inloggen op Mijn plan Na het invullen van de vragen vooraf heeft u beiden (als u en uw (ex-)partner het plan willen gebruiken) een account gemaakt. Met dit persoonlijk account kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving van het Echtscheidings- en Ouderschapsplan. Na het inloggen krijgt u beiden de mogelijkheid om een dossier te maken of uw gegevens aan een bestaand dossier te koppelen. Let op! Maak niet beiden een dossier maar zorg ervoor dat u afspreekt wie het dossier maakt en wie zijn of haar gegevens koppelt aan dit dossier anders kunt u niet samen in uw gezamenlijk dossier werken

15 Stap 5 Het plan doorlopen Als de partners tijdens het doorlopen van het plan eerst gaan praten over de kinderen, ligt de focus nog niet op de zakelijke aspecten van de scheiding. Dit kan de communicatie tussen de partners bevorderen. In het Ouderschapsplan staat alles wat de gebruikers met betrekking tot de kinderen moeten regelen. Het Echtscheidingsplan gaat hierna in op alle afspraken die partners samen moeten maken, zoals de afspraken rond de partneralimentatie, de verdeling van de goederen en de financiële zaken. Het invullen van het plan is echter niet lineair. De gebruikers kunnen elk moment opnieuw bekijken aan welk onderdeel ze werken. Op het pad bovenaan het scherm kunnen ze zien welke onderdelen ze ingevuld hebben. Stap 5: Het plan doorlopen Na het inloggen kunt u starten met het invullen van de vragen in het plan. Het plan is onderverdeeld in een aantal onderwerpen met eventueel subonderwerpen. Per onderwerp kunt u gesloten vragen krijgen die betrekking hebben op afspraken over een scheiding, of u moet via een discussie met uw (ex-)partner tot een gezamenlijke oplossing komen. Als u bij een gesloten vraag antwoord geeft moet uw (ex-)partner altijd aangeven dat hij of zij het ermee eens is, of hij of zij kan het antwoord wijzigen waarna u aan zult moeten geven of u het eens bent met het nieuwe antwoord. U kunt uw plan op elk moment downloaden en uitprinten, ook al zijn nog niet alle vragen beantwoord

16 Hoofdstukverdeling Ouderschapsplan Het plan is geen vervanging van de advocaat en/of mediator, maar een belangrijk hulpmiddel voor scheidende partners om onderling tot voorstellen te komen. Paul Vlaardingerbroek Hoogleraar privaatrecht, Universiteit van Tilburg Zorg- en opvoedingstaken 2. Op welk adres worden of blijven de kinderen ingeschreven? [naam kind] [keuze: wordt of blijft] ingeschreven op het adres van [keuze: Ouder A of Ouder B] [naam kind] [keuze: wordt of blijft] ingeschreven op het adres van [keuze: Ouder A of Ouder B] Gegevens 1. Hoeveel kinderen heeft u samen met uw huidige partner? Aantal kinderen: Het Ouderschapsplan begint met feitelijke vragen over de kinderen. 3. Bespreek samen hoe u de dagelijkse zorg en het verblijf van de kinderen wilt regelen. 4. Bespreek samen hoe u het contact tussen de kinderen en de andere ouder wilt regelen. De bespreekvragen zijn gericht op de onderwerpen betreffende de kinderen waar de partners samen uit moeten komen. Vul de voornamen en geboortedata van de kinderen in. Voornaam: Geboorte datum: Voornaam: Geboorte datum: Als de gebruiker geen kinderen heeft, vult hij/zij hier 0 in en gaat verder met het Echtscheidingsplan

17 De stappen in het plan dienen als leidraad om de gedachten te ordenen. Daardoor wordt het gevoel van onmacht kleiner, ook naar de kinderen toe. 5. Hoe worden de kinderen van de ene ouder naar de andere ouder gebracht? Wanneer de kinderen naar [naam ouder A] gaan, brengt [keuze: ouder A of ouder B] ze. 6. Wanneer de kinderen naar [naam ouder B] gaan, brengt [keuze: ouder A of ouder B] ze. Het gaat bij vraag 5 en 6 met name om jonge kinderen. Afhankelijk van de afstand tussen de beide huizen kan een kind vanaf een bepaalde leeftijd zelf pendelen. Financiële afspraken 9. Wat wordt de kinderalimentatie per kind per maand en wie gaat dat aan wie betalen? [Ouder A of B] betaalt aan [Ouder A of B] een bedrag van: [invul] per kind per maand. Jocelyn Weimar Scheidingsbemiddelaar De financiële vragen zijn er om voor de gebruiker helder te maken hoe het bedrag is opgebouwd. Informatieverstrekking en raadpleging 7. Bespreek samen hoe u de informatieverstrekking over de kinderen wilt regelen. Bij de bespreekvragen zit uitleg en hulp. De uitleg gaat 8. Bespreek samen hoe u de raadpleging concreet in op de over de kinderen wilt regelen. bedoeling van de vraag. De hulp richt zich op informatie betreffende het te bespreken onderwerp en geeft de gebruikers objectieve overwegingen en een referentiekader. (Zie ook pagina 36 en 37.) externe hulp rekenhulp uitleg Deze rekenhulp is gebaseerd op de Tremanormen, die ook door recht banken worden gebruikt om alimentaties uit te rekenen. Het getoonde bedrag is een indicatie. Het geeft de bandbreedte aan over het te betalen bedrag. Erbij wordt vermeld dat de rechter hier altijd van kan afwijken

18 Ik zie het plan niet als een bedreiging. Het plan speelt in op een belangrijke ontwikkeling in de maatschappij: dat mensen zelf de regie willen houden en op internet op onderzoek gaan. Ingeborg Sandig Psycholoog/mediator Spulletjes van de kinderen rekenhulp Deze rekenhulp is ook beschikbaar in het plan voor één gebruiker, dat in het voorjaar 2011 gelanceerd wordt. 10. De spulletjes van uw kinderen zijn natuurlijk van hen. Maar als uw kinderen in beide huizen een eigen kamer hebben, kan het zijn dat zij graag wat eigen spulletjes om zich heen willen hebben in beide huizen. Betrek uw kinderen bij dit onderdeel en vraag hen naar hun wensen. Wilt u de spulletjes van uw kinderen verdelen? Ja/Nee Indien nee wordt gekozen, is dit onderdeel afgerond, indien ja wordt gekozen verschijnt er een venster waarin ze het object kunnen toevoegen en vervolgens kunnen verdelen (zoals de boedellijst bij volwassenen). Overige afspraken 11. Bespreek samen eventuele overige afspraken over de kinderen. Naast bovengenoemde zaken zijn er ook afspraken mogelijk die specifiek gericht zijn op de situatie van het gezin en de behoeften van de kinderen

19 uitleg hulp Uitleg en hulp De uitleg gaat concreet in op de bedoeling van de vraag. De hulp richt zich op informatie betreffende het te bespreken onderwerp en geeft de gebruikers objectieve overwegingen en een referentiekader. Ik zie het plan als een stepping stone : hoe meer partners over hun ideeën en wensen rond de scheiding hebben nagedacht, hoe soepeler de gesprekken bij de mediator verlopen. Fred Schonewille Mediator/universitair docent 36 37

20 Hoofdstukverdeling Echtscheidingsplan Het Echtscheidingsplan is een goed opwarmertje voor de eigenlijke scheiding. Anki Spronk Advocaat Hoe getrouwd? 1. Heeft u voor of tijdens uw huwelijk huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij de notaris? Ja (naar huwelijkse voorwaarden) Nee (naar gemeenschap van goederen) De meeste vragen in het Echtscheidingsplan zijn op feitelijk niveau. Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt er verder gegaan met de vervolgvraag. Huwelijkse voorwaarden 2. Welke huwelijkse voorwaarden heeft u afgesproken? Gemeenschap van goederen 2. Bespreek nu samen wat de eventuele uitzondering(en) op de gemeenschap van goederen zijn/is. Bij de bespreekvragen wordt informatie gegeven over de eventuele uitzonderingen op de gemeenschap van goederen, zoals erfenis, schenking, smartengeld en vruchtgebruik

21 De tool zet je aan het denken en werken. Je krijgt daardoor een beter doordacht plan en een soepelere mediation die leidt tot een prettigere samenwerking tussen de partners. Partneralimentatie 1. Wat zou volgens u samen de partneralimentatie per maand moeten zijn en wie gaat dat aan wie gaat betalen? [Ouder A of Ouder B] betaalt een bedrag van: [invul] per maand aan [Ouder A of Ouder B]. Partneralimentatie is een onderdeel van het Echtscheidingsplan. Omdat het een dermate belangrijk, maar ook ingewikkeld onderdeel is, heeft het in het plan een apart hoofdstuk gekregen. Bij de vragen in het Echtscheidingsplan zit veel hulp. Bij deze speci fieke vraag zit belangrijke informatie over de partneralimentatie, zoals alimentatieplicht, alimentatienormen, het bepalen van de behoefte en draagkracht, financiële documenten, bewijsstukken, maximumhoogte van de alimentatie, afspraken met betrekking tot alimentatie, de alimentatieduur en het einde van de partneralimentatieplicht. 2. Hoeveel maanden wil de alimentatieplichtige partneralimentatie gaan betalen aan de alimentatiegerechtigde? De partneralimentatie wordt betaald voor de duur van: [invul] maanden. Woning 1. In wat voor een woning woonde u beiden tijdens uw huwelijk? Een huurwoning (naar huurwoning) Een koopwoning (naar koopwoning) Jacqueline van den Biggelaar Family mediator Hierbij krijgt de gebruiker hulpinformatie over de afspraken met betrekking tot de maximale alimentatieduur en de wettelijke maximale duur van partneralimentatie. Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt er verder gegaan met de vervolgvraag

22 Wij streven naar meer zelfredzaamheid van mensen en een minder grote afhankelijkheid van hulpverleners. Dit plan voorziet in die behoefte. Huurwoning 2. Bespreek samen of er iemand, en zo ja wie, in de huurwoning blijft wonen en op welke voorwaarden. Koopwoning 2. Bespreek nu samen hoe u de koopwoning wilt gaan verdelen en op welke voorwaarden. Bij de bespreekvragen wordt belangrijke informatie gegeven over de afspraken die de gebruikers rond de huurwoning kunnen maken. Partners kunnen besluiten beiden ergens anders te gaan wonen of één van beiden blijft in de woning wonen. Ook wordt hier ingegaan op de mogelijkheden als er een koopoptie op het huis zit. Bij de bespreekvragen wordt informatie gegeven over allerlei zaken waar de gebruikers rekening mee moeten houden bij het verdelen van de woning. Ook zit hier een rekenvoorbeeld bij voor het geval één van de partners in het huis blijft en de ander uitkoopt. (In)boedel 1. Wilt u gebruikmaken van de boedellijst bij het verdelen van de boedel? Ja (naar boedellijst) Nee (naar 2) Monica Pieterse Projectleider echtscheiding, Ministerie van Justitie Bij deze vraag krijgt de gebruiker belangrijke informatie over het verdelen van de inboedel: welke vaste zaken behoren tot de inboedel en wat niet? Ook komt de manier waarop de boedel kan worden verdeeld aan bod: eerst individueel, dan samen de boedellijst doorlopen en aangeven welke zaken men graag zou willen hebben, de partners kunnen geheel afzien van verdeling of de boedel verdelen via taxatie. Bij deze optie is een boedellijst beschikbaar, zonder dat hier de verplichting aan vast zit om hem in te vullen

Praktische wegwijzer echtscheidings- en ouderschapsplan

Praktische wegwijzer echtscheidings- en ouderschapsplan Regelingen en voorzieningen CODE 7.2.3.32 Praktische wegwijzer echtscheidings- en ouderschapsplan bronnen Nieuwsbericht Raad voor Rechtsbijstand, 17.2.2011, www.rvr.org Praktische wegwijzer Echtscheidings-

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten Ciska Sikkel-Spierenburg Scheiden Financiële en juridische aspecten 3 e, geheel herziene druk, september 2011 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling

ABC Echtscheidingsbemiddeling ABC Echtscheidingsbemiddeling MAAK KENNIS MET ONZE DIENSTVERLENING Een goede scheiding is het begin van iets beters ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie?

Alimentatie. In dit informatieblad. Inleiding. 1 Wat is alimentatie? Alimentatie In dit informatieblad vindt u informatie over de alimentatie van ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en ouders voor hun kinderen tot 21 jaar. Deze situaties komen het meest voor. Bent

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN

ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling SCHEIDEN, INKOMEN EN VERMOGEN ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Hoe zien de inkomens eruit na de scheiding? Is er vermogen, een huis of auto? Of een eigen zaak.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 Mediation Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 2. Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?... 2 3. Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?... 3 4. Spelregels en voorwaarden bij

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen?

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? - 6 stappen om de scheiding voor te bereiden - Stap 1 De fase van het uitzoeken of je wilt gaan scheiden en het uiteindelijk doorhakken de knoop Als je nog

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN in vijf stappen

GOED SCHEIDEN in vijf stappen GOED SCHEIDEN in vijf stappen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Stap 1: De scheiding melden - dan kan het verwerkingsproces beginnen p. 4 Stap 2: Een ouderschapsplan opstellen - zodat jullie kinderen niet de

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen met

Nadere informatie

Alimentatie. Ministerie van Justitie

Alimentatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Alimentatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 17 Levensonderhoud Artikel 392 1. Tot het verstrekken van levensonderhoud zijn op grond van bloed- of aanverwantschap gehouden: a. de

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Samen... met perspectief naar ieder voor zich

Samen... met perspectief naar ieder voor zich Samen... met perspectief naar ieder voor zich Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel Postbus 276, 5460 AG Veghel Tel. (0413) 32 17 28 www.samennaaralleen.nl info@samennaaralleen.nl Ingrijpend proces Scheiden is

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie

IK GA SCHEIDEN WAT NU?

IK GA SCHEIDEN WAT NU? IK GA SCHEIDEN WAT NU??? DE ORGANISATIE VOOR WELZIJN MET ZORG i n C a p e l l e a a n d e n I J s s e l In deze pdf vindt u informatie over echtscheiding, scheiden en financiën en scheiden en kinderen.

Nadere informatie

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011

OUDERSCHAPSPLAN II. juli 2011 OUDERSCHAPSPLAN II juli 2011 mr C.J.A. Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch Boers

Nadere informatie

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed U gaat scheiden Inhoud Deze brochure 2 Duurzaam ontwricht 3 Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed 3 Samen of alleen 3 Nationaliteit 4 Op

Nadere informatie

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 1 Scheiden & Mediation Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 2 Wilt u zelf scheiden? Zegt uw partner te willen scheiden? Of is het een gezamenlijk besluit? Hoe bereidt u uw kinderen erop voor? Hoe

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN Ook bij vragen rondom Echtscheiding 1 Er zijn geen eenvoudige scheidingen. Naast emotie maken de aanwezigheid van kinderen, vermogen, eigen woning maar

Nadere informatie

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

In dit hoofdstuk lees je bijzondere aandachtspunten waar een scheidend

In dit hoofdstuk lees je bijzondere aandachtspunten waar een scheidend Hoofdstuk De internationale scheiding In dit hoofdstuk: ddjuridisch scheidingsproces in geval van internationale aspecten ddaandachtspunten ten aanzien van de verdeling van bezittingen en pensioen ddalimentatie

Nadere informatie

Respectvol en voordelig scheiden

Respectvol en voordelig scheiden Respectvol en voordelig scheiden Soepel en snel scheiden Wanneer je een scheiding overweegt, zijn daar vaak al vele gedachten aan vooraf gegaan. Dit proces levert naast een hoop twijfels dan ook veel vragen

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. Datum: Auteur: Alibox. Vaak gestelde vragen, pagina 1

Vaak gestelde vragen. Datum: Auteur: Alibox. Vaak gestelde vragen, pagina 1 Vaak gestelde vragen Alibox is een nieuw programma voor alimentatieberekeningen. U vindt achter vrijwel iedere rij een toelichting bij de rij. In dit document leest u onze antwoorden op de vragen die door

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Scheiding en problemen van jeugdigen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Scheiding en problemen van jeugdigen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / info voor ouders Scheiding en problemen van jeugdigen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP Inleiding Kinderen 1 van gescheiden 2 ouders 3 hebben het vaak niet makkelijk.

Nadere informatie

Hoe werkt Rechtwijzer?

Hoe werkt Rechtwijzer? Informatieblad Hoe werkt Rechtwijzer? Met het vernieuwde online platform Rechtwijzer uit elkaar maakt u zelf een helder en volledig scheidingsplan. Kies voor de beste oplossingen, stap voor stap, samen

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Naam:.. Handtekening:.

OVEREENKOMST. Naam:.. Handtekening:. OVEREENKOMST Ondergetekende verklaart hierbij dat het in deze bijeenkomst gebruikte materiaal over contracten niet met derden zal worden gedeeld of beschikbaar gesteld voor 23 december 2017. Datum: Naam:..

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Scheiden met respect voor elkaar Het kan!

Scheiden met respect voor elkaar Het kan! Scheiden met respect voor elkaar Het kan! De knoop is doorgehakt. Nu zijn er zoveel vragen waar u een antwoord op zoekt. Ook zijn er veel zaken die u in overleg zult moeten regelen om voor beiden een goede

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling BEGRIP VOOR HET MENSELIJKE PROCES VAN SCHEIDEN

ABC Echtscheidingsbemiddeling BEGRIP VOOR HET MENSELIJKE PROCES VAN SCHEIDEN ABC Echtscheidingsbemiddeling BEGRIP VOOR HET MENSELIJKE PROCES VAN SCHEIDEN ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van iets beters. Dat vergt een proces waar

Nadere informatie

Scheiden doe je samen!

Scheiden doe je samen! Scheiden doe je samen! EEN SCHEIDING BRENGT HEEL VEEL VRAAGTEKENS MET ZICH MEE. GELUKKIG ZIJN ER OOK HEEL VEEL OPLOSSINGEN. 2 Een boekje open over modern scheiden Dit boekje is bedoeld om u de weg te wijzen

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner!

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner! U wilt... respectvol uit elkaar gaan geen kostbare, langdurige juridische strijd met advocaten financiële duidelijkheid voor nu en later duurzame, evenwichtige afspraken uw kinderen niet de dupe laten

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant.

AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7. Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. AANTEKENINGEN ECHTSCHEIDINGSCONVENANT ES-BU VERSIE 7 Hieronder treft u een uitleg aan bij de artikelen in het model-echtscheidingsconvenant. Het kan handig zijn het model-convenant uit te printen, samen

Nadere informatie

Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie?

Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie? Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie? december 2012 mr D.H.P. Cornelese De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur

Nadere informatie

Voorwoord 7. 1 Blijven je ouders je ouders? 13. 2 Moet ik nu ook verhuizen? 19. 3 Houd ik mijn eigen naam? 23. 4 Wie betaalt er voor mij?

Voorwoord 7. 1 Blijven je ouders je ouders? 13. 2 Moet ik nu ook verhuizen? 19. 3 Houd ik mijn eigen naam? 23. 4 Wie betaalt er voor mij? Inhoud Voorwoord 7 1 Blijven je ouders je ouders? 13 2 Moet ik nu ook verhuizen? 19 3 Houd ik mijn eigen naam? 23 4 Wie betaalt er voor mij? 25 5 En als ik zelf geen contact wil? 27 6 Hoe gaat dat, scheiden?

Nadere informatie

Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en

Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo weet u welke rechten en plichten gelden voor

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent. Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent

Inhoudsopgave. Inleiding. Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent. Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent Kind-In-Zicht Inhoudsopgave Inleiding Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent Als je een tiener en tussen 9 en 12 jaar bent Als je een puber en tussen

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1

De bouwtekening. Datum: Auteur: Alibox. Bouwtekening, pagina 1 De bouwtekening Alibox is een programma voor advocaten en particulieren om alimentatie te berekenen. Het rapport van de werkgroep alimentatienormen is de basis voor Alibox. Op basis van dit rapport gecombineerd

Nadere informatie

Voorwoord "Scheiden in Nederland 2011"

Voorwoord Scheiden in Nederland 2011 Voorwoord "Scheiden in Nederland 2011" Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport "Scheiden in Nederland 2011" dat TNS NIPO heeft uitgevoerd namens de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners.

Gehuwden en geregistreerde partners zijn altijd fiscale partners. Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap kan voordeel opleveren. Fiscale partners mogen elkaars aftrekposten verdelen. Vaak kan de algemene heffingskorting aan de minst verdienende

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

De rolbij. an de notarisscheiding. Informatie over mediation bij uw scheiding

De rolbij. an de notarisscheiding. Informatie over mediation bij uw scheiding De rolbij an de notarisscheiding Informatie over mediation bij uw scheiding Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale

Nadere informatie

dit is Margreet Uw gezondheid eenvoudig in beeld met e-vita. Vita diabetes versie oktober 2012

dit is Margreet Uw gezondheid eenvoudig in beeld met e-vita. Vita diabetes versie oktober 2012 dit is Margreet Uw gezondheid eenvoudig in beeld met e-vita. - Vita diabetes versie oktober 2012 Meer grip op uw gezondheid met een persoonlijke website dit is Avalange Hoe gaat het met u? Die vraag wordt

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Succesvol werken met Echtscheiding

Succesvol werken met Echtscheiding Succesvol werken met Echtscheiding Door: Barbara Hoogenboom, The Divorce Office Onderwerpen Introductie TDO Het nieuwe denken Marktpotentieel op het gebied van echtscheiding Wat komt er kijken bij echtscheiding

Nadere informatie

Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl

Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl Indien bij ons op school van u als ouders/verzorgers van zowel vader als moeder een email-adres bekend is, heeft u ook

Nadere informatie

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis?

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? Eén op de drie huwelijken strandt in een echtscheiding. Het aantal mensen dat uit elkaar gaat en op een andere manier besluit verder te gaan stijgt. Namelijk

Nadere informatie

INA Gebruikershandleiding

INA Gebruikershandleiding INA Gebruikershandleiding Iudex Non Aestimat Inhoud 1. Aan de slag met INA 1.1 Introductie 1.2 Release note 1.3 Inloggen 1.4 INA Personen- en Familierecht 2 Start een nieuwe casus 3 Start een nieuwe berekening

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Gevolgen voor uw pensioen

Gevolgen voor uw pensioen Gevolgen voor uw pensioen Einde relatie Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Checklist Is uw scheiding geregistreerd? Uw scheiding moet officieel geregistreerd worden. Uw advocaat of notaris

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Persoons- en familiegegevens

Persoons- en familiegegevens Persoons- en familiegegevens U start de regie over eigen leven met het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. In dit hoofdstuk kunt u alle informatie kwijt betreffende uw persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding

Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding Financialis T 0315-843614 info@financialis.nl Vogelenzangweg 6 7071 PT Ulft KVK 09179343 Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Registratie 3. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl Uit elkaar Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen. Dit

Nadere informatie

Protocol bij scheiding

Protocol bij scheiding Protocol bij scheiding De gevolgen van een scheiding tussen vader en moeder kunnen voor een kind ingrijpend zijn. Dit protocol is een poging de gevolgen zoveel mogelijk in goede banen te leiden. 1. Anders

Nadere informatie

MEDEDELING VAN SCHEIDING in verband met verdeling van ouderdomspensioen. A. Gegevens pensioenuitvoerder en pensioenaanspraak

MEDEDELING VAN SCHEIDING in verband met verdeling van ouderdomspensioen. A. Gegevens pensioenuitvoerder en pensioenaanspraak MEDEDELING VAN SCHEIDING in verband met verdeling van ouderdomspensioen A. Gegevens pensioenuitvoerder en pensioenaanspraak 1. Pensioenuitvoerder Adres Postcode en plaats Telefoonnummer 2. Registratie-/deelnemers-/Polisnr.

Nadere informatie

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ Opname hulp Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen B B Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ BoekenBabbels DOEL Door het opnemen en plaatsen van korte

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar

Als je ouders uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan Je ouders gaan Als je ouders uit elkaar gaan, moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Want bij wie ga jij dan wonen? En hoe vaak zie je dan je vader of moeder nog?

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie