AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series. Air Conditioner. Nederlandse gebruikershandleiding DB A(4) Crystal wandmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series. Air Conditioner. Nederlandse gebruikershandleiding DB98-30754A(4) Crystal wandmodel"

Transcriptie

1 AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series Air Conditioner Nederlandse gebruikershandleiding DB A(4) Crystal wandmodel

2 kenmerken van uw nieuwe airconditioner Koele zomeraanbieding Tijdens die hete, broeiende zomerdagen en lange, rusteloze nachten is er geen betere plek om te ontsnappen aan de hitte dan in uw eigen koele huis. Uw nieuwe airconditioner maakt een einde aan uitputtende hete zomerdagen en laat u uitrusten. Ontsnap deze zomer aan de hitte met uw eigen airconditioner. Kosteneffectief Systeem Uw nieuwe airconditioner levert niet alleen maximale koeling in de zomer maar is tevens een effectieve verwarmingsmethode voor in de winter dankzij het geavanceerde warmtepomp systeem. Deze technologie is tot 300% efficiënter dan elektrische verwarming waardoor u de verbruikskosten nog verder kunt verlagen. Nu kunt u één airconditioner het hele jaar door gebruiken. Een Stijl die Overal past Het elegante en harmonieuze ontwerp geeft prioriteit aan de esthetica van uw ruimte en past goed in bij elk interieur. Met zijn zachte kleur en afgeronde hoeken voegt deze nieuwe airconditioner stijl toe aan elke kamer. Geniet van wat uw airconditioner u zowel qua functie als qua esthetica te bieden heeft. De functie genereert waterstof(h) en zuurstof(o 2 ) om ongewenste luchtvervuilers zoals bacteriën, pollen en geuren tegen te gaan. Het zorgt ervoor dat u beter ademt, alsof u door watervallen, de zee, rivieren en bergen omgeven bent. functie modus stelt u in staat een comfortabele slaaptemperatuur in te stellen terwijl u energie bespaart en een goede nachtrust krijgt. Noteer voor toekomstige referentie het model- en serienummer. Het model nummer bevindt zich op de onderkant van de airconditioner. Model # Serie #

3 veiligheidsinformatie Haal de stekker eruit vóórdat de unit onderhouden, schoongemaakt en geïnstalleerd wordt. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees vóór het gebruik van uw nieuwe airconditioner deze handleiding zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u weet hoe u de uitgebreide functies van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt gebruiken. Aangezien de volgende bedieningsinstructies voor verschillende modellen gelden, kan het zijn dat de karakteristieken van uw airconditioner wat verschillen van degene die beschreven staan in deze handleiding. Neem als u vragen hebt contact op met uw dichtstbijzijnde contactcentrum of ga voor meer informatie naar Wat de iconen en tekens in deze gebruikershandleiding betekenen: Nederlands WAARSCHUWING LET OP LET OP Risico op dood of ernstige persoonlijke verwondingen. Potentieel risico op persoonlijke verwondingen of materiele schade. Volg de volgende basis veiligheidsinstructies op om het risico op vuur, explosie, elektrische schok of persoonlijke verwondingen tijdens het gebruik van uw airconditioner te verminderen: Probeer dit NIET. NIET demonteren. NIET aanraken. Volg de voorschriften zorgvuldig op. Haal de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het apparaat geaard is om elektrische schok te voorkomen. Neem voor hulp contact op met het contactcentrum. Aanbevolen instructies of nuttige gebruiksinformatie. Deze waarschuwingstekens zijn er om verwondingen aan u en anderen te voorkomen. Volg deze s.v.p. zorgvuldig op. Bewaar deze instructies na het lezen op een veilige plaats voor toekomstig referentie. ERNSTIGE WAARSCHUWINGSSIGNALEN Plaats om brand, explosies en verwondingen te voorkomen, de airconditioner niet in de buurt van gevaarlijke substanties of apparatuur die vlammen kan afgeven. Eventueel risico op brand of explosie. Blokkeer de airconditioner niet en plaats geen voorwerpen voor de airconditioner. Ga niet op de airconditioner staan, ga er niet aan hangen en plaats er geen zware voorwerpen op. Eventueel risico op persoonlijke verwondingen. Installeer de buitenunit niet op een onstabiele plaats of verhoogd oppervlakte waar de unit kan vallen. _03

4 veiligheidsinformatie ERNSTIGE WAARSCHUWINGSSIGNALEN Veranderingen of aanpassingen die uitgevoerd zijn terwijl deze niet in de installatiehandleiding staan, kunnen leiden tot slecht functioneren van of schade aan de unit. In dit geval zal de gebruiker verantwoordelijk zijn voor de reparatiekosten. Als er gas of onzuiverheden, met uitzondering van R410A koelmiddel, in de koelmiddelpijp komen, kunnen er serieuze problemen optreden die kunnen leiden tot verwondingen. Spuit geen ontvlambare gassen zoals insecticide in de buurt van de airconditioner. Eventueel risico op elektrische schok, brand of defecten aan de unit. Steek geen voorwerpen zoals vingers of takken in de ontluchtingsopeningen van de airconditioner. Houd kinderen buiten bereik van de airconditioner. Eventueel risico op persoonlijke verwondingen. Haal de stekker nooit van het snoer af om deze aan een ander elektriciteitssnoer vast te maken. Probeer het elektriciteitssnoer nooit te verlengen. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Trek niet aan het elektriciteitssnoer en raak de stekker niet aan met natte handen. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Gebruik nooit een beschadigde stekker, elektriciteitssnoer of losgemaakte stroomontvanger. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Het elektrische werk moet uitgevoerd worden door een bekwame onderhoudstechnicus in naleving van de nationale wetgeving omtrent goedgekeurde kabels. Als de capaciteit van de stroomkabel niet genoeg is of als het elektriciteitswerk niet goed is uitgevoerd, bestaat er risico op elektrische schok of brand. U moet de stroomkabel in de kabelschoen steken en deze vastmaken met een klem. Sluit de airconditioner niet aan op een verwarmingsapparaat en probeer de unit niet zelf te demonteren, modificeren of repareren. Eventueel risico op slecht functioneren, elektrische schok of brand. Neem contact op met het contactcentrum als reparaties nodig zijn. Neem contact op met de plaats van aankoop of met een contactcentrum om de airconditioner te demonteren of opnieuw te installeren. Eventueel risico op defecten aan de unit, waterlekkage, elektrische schok of brand. Neem contact op met de plaats van aankoop of met een contactcentrum om de airconditioner te demonteren of installeren. Bij onjuiste installatie bestaat er risico op defecten aan de unit, waterlekkage, elektrische schok of brand. _04

5 Controleer dat het voltage en de frequentie van de stroomtoevoer voldoen aan de specificaties en dat de geïnstalleerde stroom voldoende is om ervoor te zorgen dat het gebruik van een ander huishoudelijk apparaat dat aangesloten is op dezelfde elektriciteit geen probleem vormt. De airconditioner moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving omtrent bedrading en veiligheidsvoorschriften, waar deze van toepassing zijn. Als de aansluiting los zit, kan er warmte gegenereerd worden wat kan leiden tot elektrische schok of brand. Gebruik alleen een goedgekeurde stroomonderbreker. Gebruik nooit stalen draden of koperen draden als stroomonderbreker. Het kan leiden tot brand of het niet goed functioneren van de unit. Gebruik een exclusieve stroombron voor de airconditioner. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Zet het elektriciteitssnoer niet onder overmatige spanning en plaats er geen zware voorwerpen op. Buig het elektriciteitssnoer niet te veel. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Controleer altijd of de elektrische aansluitingen (kabelingang, secties, bescherming, etc.) voldoen aan de elektrische specificaties en met de instructies in het bedradingschema. Controleer altijd dat alle aansluitingen voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie van airconditioners. Gebruik een contactdoos met een geaard contact. De contactdoos moet uitsluitend gebruikt worden voor de airconditioner. Onjuiste elektrische aarding kan elektrische schok of brand veroorzaken. Zorg ervoor dat de unit geaard is. Sluit de geaarde kabel niet aan op gas- of waterpijpen, bliksemafleiders of telefoonlijnen. Als de unit niet goed geaard is, kan dit leiden tot elektrische schok. Controleer altijd dat een goede aansluiting voor aarding beschikbaar is. Sluit de stroomtoevoer naar de airconditioner af voordat deze gerepareerd of gedemonteerd wordt. Nederlands LET OP SIGNALEN Sluit, wanneer u de unit installeert, eerst de koelmiddelpijpen aan en daarna de elektrische kabels. Demonteer altijd eerst de elektrische kabels en daarna de koelmiddelpijpen. Controleer dat de airconditioner aangesloten is op de stroomtoevoer zoals beschreven in de instructies in het bedradingdiagram dat in de handleiding staat. De producent is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit ongeautoriseerde aanpassingen of onjuiste aansluiting van elektrische of hydraulische kabels. De garantie zal onmiddellijk vervallen als de instructies niet opgevolgd worden of als er niet voldaan wordt aan de vereisten in de Bedieningslimieten tabel die in de handleiding staan. Zorg ervoor dat er geen water in de airconditioner komt. Eventueel risico op elektrische schok. _05

6 veiligheidsinformatie LET OP SIGNALEN _06 Laat de airconditioner niet voor langere tijd aanstaan in een kamer met de deur dicht of waarin zich baby s, oudere of gehandicapte mensen bevinden. Open de deur of ramen om de kamer ten minste een keer per uur te ventileren om zuurstoftekort te voorkomen. Drink het water dat uit de airconditioner komt niet. Eventueel gezondheidsrisico. Stel de stoffilter niet bloot aan direct zonlicht wanneer u deze droogt. De stoffilter kan vervormd worden door direct zonlicht. Laat kinderen niet op de airconditioner klimmen. Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en installeer de airconditioner met goedgekeurde apparatuur. Als u geen goedgekeurde accessores gebruikt, kan het zijn dat de airconditioner van zijn plaats valt, water lekt of elektrische schok of brand veroorzaakt. Gebruik de airconditioner niet als koeling precisie-instrument voor eten, huisdieren, planten, cosmetica of machines. Sla niet hard op de airconditioner. Eventueel risico op brand of defecten aan de unit. Spuit geen water direct op de airconditioner en gebruik geen benzeen, verdunningsmiddel of alcohol om de oppervlakte van de unit schoon te maken. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Eventueel risico op schade aan de airconditioner. Plaats geen voorwerpen, vooral geen containers met vloeistoffen, op de unit. Raak de pijp die aan de airconditioner zit niet aan. Dit apparaat moet volgens de bijgeleverde installatiehandleiding geïnstalleerd worden. Installeer de kortst mogelijke pijplengte. Als de lengte van de pijp onnodig lang is, kan de levensduur van de airconditioner verkort worden en de unit inefficiënt functioneren. Installeer de stroomkabel en communicatiekabel van de binnenunit naar de buitenunit op ten minste 1m van het elektrische apparaat. Installeer de buitenunit door middel van de ballast uit de buurt van bliksemafleiders. Als u de draadloze afstandsbediening gebruikt kunnen er door de ballast van de bliksemafleider ontvangststoringen optreden. Voor maximale veiligheid moeten installateurs de volgende waarschuwingen altijd aandachtig doorlezen. Instaleer de airconditioner niet op de volgende plaatsen: Plaatsen waar mineraalolie of arseenzuur voorkomt. Harsdelen kunnen branden en de accessoires kunnen vallen of water lekken. De capaciteit van de warmtewisselaar kan verminderen of de airconditioner kan ophouden met werken.

7 Installeer de airconditioner uit de buurt van directe blootstelling aan zonlicht, verwarmingsapparatuur en vochtige plaatsen. Hang gordijnen voor ramen om het koelingeffect te verhogen en risico op elektrische schok te vermijden. De airconditioner bestaat uit bewegende onderdelen. Houd kinderen uit de buurt van de unit om fysieke verwondingen te voorkomen. Controleer bij levering op schade. Installeer de airconditioner niet als deze beschadigd is en bel onmiddellijk de plaats van aankoop. Plaats de stoffilter voordat u de airconditioner aanzet. Als er geen luchtfilter in de airconditioner zit, kan opeengehoopte stof de levensduur van de airconditioner verkorten en elektrische verspilling veroorzaken. Houd de binnentemperatuur stabiel en niet te koud, vooral als er kinderen, oudere of gehandicapte mensen binnen zijn. Maak de stoffilter elke 2 weken schoon. Maak de filter vaker schoon als de airconditioner gebruikt wordt in stoffige gebieden. Het verpakkingsmateriaal en gebruikte batterijen van de afstandsbediening (optioneel) moeten volgens nationale standaarden verwijderd worden. Het koelmiddel dat in de airconditioner gebruikt wordt, moet behandeld worden als chemisch afval. Verwijder het koelmiddel volgens nationale standaarden. Laat een bekwame onderhoudstechnicus de airconditioner installeren en uitproberen. Maak de afvoerpijp naar de airconditioning stevig vast voor correcte waterafvoer. Installeer de buitenunit waar het geluid en de vibratie uw buren niet zullen storen en waar het goed geventileerd is zonder obstakels. Eventueel risico op slecht functioneren. Het geluid van de airconditioner kan uw buren verstoren. Zorg ervoor dat kinderen niet bij de airconditioner kunnen en dat ze er niet mee spelen. Wanneer u de draadloze afstandbediening gebruikt moet de afstand naar de airconditioner niet meer dan 7m bedragen. Haal de batterijen als de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt wordt eruit om te voorkomen dat deze gaan lekken. Wees bij het schoonmaken van de buitenunit zeer voorzichtig met de radiatorbladen. Het dragen van dikke handschoenen beschermt uw handen. Zorg ervoor dat het gecondenseerde water dat uit de afvoerslang drupt goed en veilig weg kan lopen. Bewaar de bediening- en installatiehandleiding op een veilige plaats en geef deze aan de nieuwe eigenaar als de airconditioner verkocht of overgedragen wordt. Al de materialen die gebruikt zijn voor de productie en de verpakking van de airconditioner zijn recyclebaar. Voer na het installeren altijd een bedieningstest uit en geef de instructies betreffende de bediening van de airconditioner aan de gebruiker. Nederlands _07

8 veiligheidsinformatie LET OP SIGNALEN Zorg ervoor dat er geen obstakels of andere voorwerpen de airconditioner blokkeren. Zorg voor voldoende ruimte voor luchtcirculatie. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot slecht functioneren. Zorg ervoor dat het voltage en de frequentie van het elektrische systeem compatibel zijn met de airconditioner. Als er een stroomonderbreking is terwijl de airconditioner aanstaat, zet de stroombron dan onmiddellijk uit. Maximale stroom wordt gemeten op basis van de IEC standaard voor veiligheid en de stroom wordt gemeten op basis van de ISO standaard voor energie-efficiënte. De unit moet indien nodig aangesloten worden op een onafhankelijk circuit of de elektriciteitskabel moet aangesloten worden op de hulpschakelaar. Een verbreking van alle polen van de stroomtoevoer moet verwerkt worden in de vaste bedrading met een contactopening van >3mm. Maak na het aansluiten van de stroomkabel tussen de binnen- en buitenunit de cover van de onderdelenbox goed vast en controleer dat deze niet los zit. Gebruik voor de stroomkabel H07RN-F of H05RN-F materialen. De ongebalanceerde stroom moet binnen 10% van de geleverde rating gehouden worden bij de binnenunits. Als de stroom zeer ongebalanceerd is, kan dit de levensduur van de condensor verkorten. Als de ongebalanceerde stroom de 10% van de toevoerrating overschrijdt dan wordt de binnenunit beschermd, uitgezet en wordt de foutmodus aangegeven. Om het product tegen water en mogelijke schok te beschermen moet u de stroomkabel en de verbindingskabel tussen de binnen- en buitenunit in een beschermingskabel stoppen. Sluit de stroomkabel aan op de hulp stroomonderbreker. U moet de kabel door een beschermingskabel voeren. Houd een afstand van 50mm of meer tussen de stroomkabel en de communicatiekabel. Maximale lengte van de stroomkabel is 10% van de stroom verlaging. Als dit overschreden wordt, moet u een andere stroomtoevoer gebruiken. De stroomonderbreker (MCCB, ELB) kunnen wanneer er veel binnenunits aangesloten zijn op een onderbreker beschouwd worden voor meer capaciteit. Gebruik een ongesoldeerd ringanker om de stroomkabel aan te sluiten aan het contactblok. Gebruik een geschikte schroevendraaier voor het vastmaken van de schroeven op het blok. De schroeven kunnen kapot gaan als deze te hard vastgemaakt worden. Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar en beschermingsschakelaar juist geïnstalleerd zijn. Gebruik de airconditioner niet als deze beschadigd is. Zet de unit als er problemen optreden onmiddelijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact als de airconditioner voor langere tijd niet gebruikt zal worden (bijvoorbeeld voor een aantal maanden). _08

9 inhoudsopgave Uw airconditioner bekijken de basisfuncties gebruiken geavanceerde functies gebruiken Uw airconditioner Schoonmaken en onderhouden 29 APPENDIX Het binnendeel en display controleren 10 Hoofdonderdelen 10 Display 11 Het voorpaneel openen 11 Aan/uit knop, Kamertemperatuur sensor en Luchtvochtigheidssensor 11 Het buitendeel controleren 12 De afstandsbediening controleren 13 Het scherm van uw afstandsbediening 13 De afstandsbediening gebruiken 13 De batterijen plaatsen De airconditioner aan en uit zetten 14 De werkingsmodus selecteren 14 Auto (Automatisch) 15 Cool (Koelen) 16 Dry (Drogen) 17 Fan (Ventileren) 18 Heat (Verwarmen) 19 De luchtstroom aanpassen 19 Verticale luchtstroom 19 Horizontale luchtstroom De Turbo functie gebruiken 21 De timer instellen 21 Timer aan 22 Timer uit 23 De timer aan and timer uit combineren 24 mode 25 Temperatuur veranderingen in mode 26 De SmartSaver (energiebesparings) functie gebruiken 26 De functie gebruiken 27 De verdamper schoonmaken functie gebruiken 28 De comfort care functie gebruiken 29 De buitenkant schoonmaken 29 De indicatie filter reset gebruiken 30 Het filter schoonmaken 30 Luchtfilter 31 Biofilter 32 Het filter vervangen 32 Deodorizing (actief koolstof) filter 33 Uw airconditioner onderhouden 33 Periodiek onderhoud 34 Interne beschermingen via het unit beheerssysteem Problemen oplossen 36 Werkingsbereik Het is vastgesteld dat dit product voldoet aan de Richtlijn voor Lage Spanning (2006/95/EC) en de Richtlijn Elektromagnetische comptibiliteit (2004/108/EEC) van de EU. Nederlands Correcte afvoer van dit product (Afval en Electronische apparatuur richtlijn) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte afhaalsystemen) Als dit teken op het product staat of in de beschrijving betekent dit dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval. Scheidt om eventuele schade aan het milieu of gezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering dit product van andere typen afval en recycle het op een verantwoordelijke manier om het duurzame hergebruik van materialen te promoten. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun groothandel waar ze dit product gekocht hebben, of met hun plaatselijke gemeente, voor informatie over hoe ze dit product op een milieuvriendelijke manier kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de termen en voorwaarden van het aankoopcontract controleren. Dit product moet niet gemengd worden met ander commercieel afval voor verwijdering. _09

10 Uw airconditioner bekijken Gefeliciteerd met de aanschaf van uw airconditioner. We hopen dat u zult genieten van de functies van uw airconditioner en met optimale efficiëntie koel of warm blijft. Lees deze gebruikershandleiding door om optimaal gebruik te kunnen maken van uw airconditioner. Het binnendeel en de DISPLAY bekijken Luchtfilter (onder het paneel) Luchtinlaat Uitblaasliniaal (naar boven en beneden) De display Uitblaasliniaal (links en rechts) indicator Temperatuur/Verdamper schoonmaken indicator ( ) Werkings indicator Smart Saver indicator Filter schoonmaken Timer indicator Comfort Care indicator Infrarood ontvanger Aan/uit knop Uw airconditioner kan mogelijk enigszins afwijken van de bovenstaande afbeelding. _10

11 Het voorpaneel openen Pak het voorpaneel stevig vast en kantel deze omhoog. Beweeg de kap voorzichtig verder omhoog totdat het paneel op de haakjes steunt. Aan/uit knop, Kamer temperatuur- en luchtvochtigheidssensor U vindt de aan/uit knop rechter onderkant van uw airconditioner. U kunt de aircontioner aanof uitschakelen zonder afstandsbediening door op de aan/uit knop te drukken. Nederlands CAUTION Let op dat de sensoren niet beschadigen! Luchtvochtigheids sensor Kamer temperatuur Aan/uit knop De buitenunit bekijken AQV09E Series/AQV12E Series AQV18E Series/AQV24E Series Luchtinlaat (Achter) Koelleiding aansluitingen Luchtuitlaat Luchtinlaat (Achter) Koelleiding aansluitingen Luchtuitlaat _11

12 Uw airconditioner bedienen Uw Infrarood afstandsbediening gebruiken Richt de infrarood bediening altijd rechtstreeks naar uw airconditioner. Scherm Aan/uit knop Zet uw airconditioner aan of uit. Mode Stel 1 van de 5 bedieningsmodi in (auto, koelen, ontvochtigen, ventileren, verwarmen). Ventilator Stel de ventilatiesnelheid in (Auto/ Stil/Laag/Medium/Hoog). Smart Saver Koel uw ruimte met minder energie te verbruiken. On Timer De timer airconditioner-aan inschakelen. Off Timer De timer airconditioner-uit inschakelen De functie aan/uitzetten. Comfort Care De comfort care functie aan/uitschakelen Turbo Maximale ventilatiesnelheid inschakelen om snel te koelen/verwarmen Air swing De uitblaasliniaal instellen (automatisch op en neer/vastzetten). Temp De temperatuur met 1 C verhogen/ verlagen. Evap.CLEAN Verdamper schoonmaken functie (droog de binnenkant van uw airconditioner om geuren weg te krijgen). Filter Reset Reset de indicator filter schoonmaken. Set/Cancel De timer / mode instellen/annuleren. Stelt de in. Time De tijd aanpassen voor de timer/ modus. Temp/Humi Toont de luchtvochtigheid en kamertemperatuur voor 5 seconden: - Hi: Hoog (de relatieve luchtvochtigheid is 70% of hoger) - Sd: Standaard (de relatieve luchtvochtigheid is lager dan 70%) - Voor de kamertemperatuur wordt de waarde getoond.. Hou deze knop 3 seconden ingedrukt om de display op de airconditioner uit te zetten. Als u op een knop drukt hoort u korte piep. Het indicatie teken ontvangen ( scherm van uw afstandsbediening getoond. ) wordt op het _12

13 Het scherm van uw infrarood afstandsbediening Timer aan indicator indicator Off Timer indicator Ventilatorsnelheid indicator Auto (Turbo) Silence (Stil) Low (Laag) Medium High (Hoog) Smart Saver indicator Turbo indicator indicator Werkingsmodus indicator Temperatuur/tijd indicator Uitblaasrichting indicator Batterijen vervangen indicator Verzend indicator Stilte indicator Comfort Care indicator Nederlands De batterijen plaatsen 1. Open het klepje aan de achterkant van de bediening door deze aan de clip omhoog te trekken. 2. Plaats 2 AAA batterijen. Check of de + and - tekens hetzelfde zijn als de tekens op de batterijen. 3. Sluit de klep door deze terug te plaatsen. Wanneer de klep goed dicht zit hoort u een klikgeluid. Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing in de Europese unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssytemen voor accu s en batterijen). Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan de het kwik- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveau s in de Richtlijnen 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen verzoeken wij u afgedankte batterijen en accu s te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu s en batterijen. _13

14 De basisfuncties gebruiken Uw AIRCONDITIONER aan of uitzetten Druk op de Power knop van de afstandsbediening. U zult een piepgeluid horen en de uiblaasliniaal zal automatisch op en neer bewegen wanneer de airconditioner goed aanstaat. De airconditioner zal functioneren in de meest recent gebruikte modus of in Auto modus. Wanneer u de airconditioner uitzet zal het uiblaasliniaal stoppen en sluiten. Uw airconditioner aan/uit zetten zonder de afstandsbediening. U kunt uw airconditioner bedienen door de Power knop te gebruiken aan de onderzijde in te drukken. De werkingsmodus selecteren Auto (Automatisch) In Auto modus zal de airconditioner automatisch de temperatuur en ventilatorsnelheid regelen op basis van de gemeten kamertemperatuur. 1. Zet de airconditioner aan/uit. Druk op de Power 2. Stel de bedieningsmodus in. knop van de afstandsbediening. Druk op de Mode knop van de afstandsbediening totdat Auto modus en de Auto fan speed indicator verschijnen op het scherm van de bediening. De airconditioner zal de bedieningsmodus automatisch instellen op Cool (Koelen) of Heat (Verwarmen) afhankelijk van de kamertemperatuur. Iedere keer dat u de Mode knopt indrukt zal de modus veranderen in de volgorde van Auto, Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) and Heat (Verwarmen). 3. De temperatuur instellen. Druk op de Temperatuur of knop op de afstandsbediening om de gewenste temperatuur te verhogen of verlagen. U kunt de gewenste temperatuur instellen tussen 16 C~30 C. U kunt de temperatuur met 1 C verhogen/verlagen. De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Druk op de Temp/Humi knop om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte te controleren. _14

15 Cool (Koelen) In Cool (Koel) modus zal de airconditioner de temperatuur en luchtvochtigheid in uw kamer verlagen. 1. Zet uw airconditioner aan. Druk op de Power van de afstandsbediening. 2. Stel de werkingsmodus in. Druk op de Mode knop van de afstandsbediening totdat de Cool (Koel) modus indicator verschijnt op het scherm van de bediening. De airconditioner functioneert in Cool (Koel) modus en zal de temperatuur in uw kamer verlagen. Nederlands Wanneer u op de Mode knop drukt zal de modus veranderen in de volgende volgorde Auto, Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) en Heat (Verwarmen). 3. De temperatuur instellen. Druk op de Temp of knop om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt de gewenste temperatuur instellen tussen 16 C~30 C. U kunt de temperatuur met 1 C verhogen/verlagen. 4. De ventilator snelheid instellen. Druk op de Fan of knop van de afstandsbediening om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen. Als de kamertemperatuur de gewenste waarde bereikt, zal de airconditioner een tijd stoppen met koelen en de ventilator inschakelen. Iedere keer dat u op de Fan of knop drukt zal de ventilatorsnelheid in de volgende volgorde veranderen: Auto (Automatisch), Silence (Stil), Low (Laag), Medium (Medium) en High (Hoog). De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Als de buitentemperatuur veel hoger is dan de ingestelde binnentemperatuur kan het enige tijd duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt. De Silence (Stille) functie ( ) laat het binnendeel in koelmodus stiller werken. _15

16 De basisfuncties bedienen De werkingsmodus selecteren Dry (Drogen) In de Dry (Droog) modus werkt de airconditioner als een ontvochtiger door het vocht te verwijderen uit de binnenlucht. Door de dry (Droog) modus voelt de lucht fris aan in een vochtig klimaat. 1. Zet uw airconditioner aan. Druk op de Power knop van de afstandsbediening. 2. Stel de werkingsmodus in. Druk op de Mode knop tot de Dry (Drogen) modus verschijnt en de Auto ventilatorsnelheid indicator oplicht. Iedere keer dat u de Mode knop indrukt zal de modus veranderen in de volgorde Auto (Automatisch), Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) and Heat (Verwarmen). De temperatuur en ventilator snelheid kan niet worden aangepast in deze modus. De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Druk op de Temp/Humi knop om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte te controleren. _16

17 Fan (Ventileren) De Fan (Ventilatie) modus kan gebruikt worden om uw kamer te ventileren. De Fan (Ventilatie) modus kan handig zijn bij het verfrissen van de lucht in uw kamer. 1. Zet uw airconditioner aan. Druk op de Power button van de afstandsbediening. 2. Stel de werkingsmodus in. Druk op de Mode knop tot de Fan (Ventilatie) modus verschijnt en de Auto ventilatorsnelheid indicator oplicht. De airconditioner functioneert in de Fan (Ventilatie) modus en past de temperatuur automatisch aan op basis van de huidige kamertemperatuur. Nederlands Iedere keer dat u de Mode knop indrukt zal de modus veranderen in de volgorde Auto (Automatisch), Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) and Heat (Verwarmen). 3. Stel de ventilatorsnelheid in. Druk op de Fan of knop van de afstandsbediening om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen. Iedere keer dat u op de Fan of knop drukt zal de ventilatorsnelheid in de volgende volgorde veranderen: Low (Laag), Medium (Medium) en High (Hoog). De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Druk op de Temp/Humi knop om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte te controleren. _17

18 De basisfuncties gebruiken de werkingsmodus selecteren Heat (verwarmen) Uw airconditioner kan zowel koelen als verwarmen. Verwarm uw ruimte in de koude winter met dit veelzijdige apparaat. 1. Zet uw airconditioner aan. Druk op de Power knop op de afstandsbediening. 2. Stel de werkingsmodus in. De airconditioner functioneert in de Heat (Verwarmen) modus en past de temperatuur automatisch aan op basis van de huidige kamertemperatuur. Iedere keer dat u de Mode knop indrukt zal de modus veranderen in de volgorde Auto (automatisch), Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) and Heat (Verwarmen). 3. Stel de temperatuur in. Druk op de Temp of knop om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt de gewenste temperatuur instellen tussen 16 C~30 C. U kunt de temperatuur met 1 C verhogen/verlagen. 4. Stel de ventilatorsnelheid in. Druk op de Fan of knop op de afstandsbediening om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen Als de gewenste temperatuur wordt bereikt zal uw airconditioner stoppen met verwarmen. Iedere keer dat u op de Fan of knop druk zal de snelheid worden aangepast Auto (Automatisch), Silence (Stil), Low (Laag), Medium and High (Hoog). Het kan 3~5 minuten duren voordat de ventilator ingeschakeld wordt. De airconditioner wordt eerst opgewarmd voordat de ventilator aangaat. De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Aangezien de airconditioner de kamer verwarmt door warmte van buiten te halen kan het zijn dat de verwarmingscapaciteit verlaagd wordt wanneer de buitentemperatuur erg laag is. Als u voelt dat de airconditioner niet voldoende verwarmt, wordt het gebruik van een extra verwarmingsapparaat in combinatie met de airconditioner aanbevolen. Druk op de Temp/Humi knop om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte te controleren. De Silence (Stille) modus ( ) laat het binnendeel in koelmodus stiller werken. _18

19 De luchtstroomrichting aanpassen De luchtstroomrichting kan in door u gewenste positie gezet worden. Verticale luchtstroom De uitblaasliniaal beweegt op en neer. 1. Druk op de Air swing knop op de afstandsbediening. Air swing indicator zal aanstaan en het indicatorlampje zal op en neer bewegen. Luchtstroombladen bewegen continu op en neer om de lucht te circuleren. Druk nogmaals op de Air swing knop om de luchtstroomrichting in een constante positie te houden. Nederlands Horizontale luchtstroom U kunt de luchtstroomrichting aanpassen met behulp van de bladpen hendel. 1. Beweeg de bladpen hendel naar links of rechts om de luchtstroomrichting in de door u gewenste positie te plaatsen. Bladpen hendel CAUTION Wees zeer voorzichtig bij het afstellen van de bladpen hendel. Bij onzorgvuldig handelen bestaat er de kans dat u zichzelf verwond of dat de unit beschadigd. _19

20 De geavanceerde functies gebruiken De Turbo functie gebruiken De Turbofunctie is handig om uw kamer snel en effectief te laten afkoelen of te verwarmen doordat de unit 30 minuten lang met de maximale ventilatorsnelheid werkt. 1. Zet de airconditioner aan/uit. Druk op de Power knop op de afstandsbediening. 2. De bedieningsmodus instellen. Druk op de Turbo knop van de afstandsbediening totdat de Turbo indicator verschijnt op het scherm van de afstandsbediening. De airconditioner functioneert in de Turbo ventilatorsnelheid en past de temperatuur automatisch aan op basis van de huidige kamertemperatuur. De unit werkt 30 minuten en gaat dan terug naar de laatst gebruikte modus of naar Auto modus als Dry (Drogen) / Fan (Ventilatie) modus de meest recente modus was. Turbofunctie is alleen beschikbaar in de modi: Auto (Automatisch), Cool (Koelen), Heat (Verwarmen). Als Turbofunctie geselecteerd is in Dry (Drogen)/ Fan (Ventilatie) modus, schakelt de unit in Auto modus. De Turbofunctie deactiveren 1. Druk nogmaals op de Turbo knop op de afstandsbediening. De airconditioner functioneert in de laatst gebruikte modus. Als de Dry (Drogen) of Fan (Ventilatie) modus de meest recente modus was schakelt de unit in Auto modus. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, zorg er voor dat de correcte indicator op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Temperatuur/ventilatorsnelheid kan niet aangepast worden in deze functie. De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 21 voor meer informatie). Wanneer de Turbofunctie geactiveerd is, zal het drukken op de Mode knop de Turbofunctie automatisch annuleren. _20

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding

PERFECTCOOL Gebruikershandleiding PERFECTCOOL Gebruikershandleiding Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be

verdeeld door Orcon bv www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER verdeeld door Orcon nv www.general-airco.be BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ABF09RIY ABF12RIY ABF14RIY AB18RIYa AB24RIYa AB36RIYa AB45RIYa AU12RIYa AU14RIYa AU18RIYa AU24RIYa AU36RIYa AU45RIYa AR12RIYa AR14RIYa AR18RIYa AR24RIYa AR36RIYa AR45RIYa

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

TECHNISCHE GEGEVENS MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET NL 20-06-2002 16:35 Pagina 66 Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding

Verrijdbare airconditioning MIDEA. Handleiding Verrijdbare airconditioning MIDEA Handleiding Lees aandachtig de instructies en regels voor een veilige werking. Inhoud 1. VEILIGHEIDSREGELS 1 2. NAMEN VAN ONDERDELEN 2 3. ACCESSOIRES 2 4. WERKINGSPANEEL

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A GEBRUIKERSMANUAAL 1. Beschrijving van de Aanraakscherm aan de wand (Touch LCD Wall Controller) Aanraakscherm aan de wand is een accessoire van de

Nadere informatie

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl

VRFBEDSIM BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER FUJITSU GENERAL LIMITED 9G2048. www.general-airco.be www.general-airco.nl BEDIENINGSHANDLEIDING AIR CONDITIONER TM VRFBEDSIM Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2048 FUJITSU GENERAL LIMITED www.general-airco.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Voorzorgsmaatregelen Lees deze handleiding goed voor gebruik. Deze handleiding beschrijft de werking van de Weekly Centralized controller. Bewaar

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Airconditioner. gebruiksaanwijzing. imagine ongekende mogelijkheden

Airconditioner. gebruiksaanwijzing. imagine ongekende mogelijkheden ARHSF Serie ARHSS Serie Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine ongekende mogelijkheden Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Voor

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning X Type Design MSX-xxHRN1 Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig!

Nadere informatie

Airconditioner. Gebruikers- en installatiehandleiding. imagine ongekende mogelijkheden. AR HSFS Serie AR HSFN Serie

Airconditioner. Gebruikers- en installatiehandleiding. imagine ongekende mogelijkheden. AR HSFS Serie AR HSFN Serie ARHSFS Serie ARHSFN Serie Airconditioner Gebruikers- en installatiehandleiding Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine ongekende mogelijkheden Dank u voor het aanschaffen van dit

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE

GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE GIDS VOOR DE GEBRUIKER Leiding Type Serie Ingebouwde leiding : AVXDB Smalle leiding : AVXDS, EH, MH FE Airconditioner Ne DB98-26290A(1) Inhoud UW AIRCONDITIONER INSTELLEN Veiligheidsvoorschriften...............................................

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik.

AIR CONDITIONER HANDLEIDING. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. HANDLEIDING AIR CONDITIONER Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de set gaat bedienen en bewaar de handleiding voor later gebruik. TYPE : AAN DE MUUR BEVESTIGD www.lg.com 2 TIPS OM ENERGIE TE

Nadere informatie

Maverick ET 732 Handleiding

Maverick ET 732 Handleiding Handleiding Maverick ET-732 Redi Chek Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de temperatuur in de gaten houden van uw oven/bbq en tegelijkertijd de kerntemperatuur

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Beschrijving Neotec XJ 3800 luchtreiniger met ionisator. Let op! Als het systeem aanstaat nooit de ionisatiedraden aanraken

Beschrijving Neotec XJ 3800 luchtreiniger met ionisator. Let op! Als het systeem aanstaat nooit de ionisatiedraden aanraken Beschrijving Neotec XJ 3800 luchtreiniger met ionisator Let op! Als het systeem aanstaat nooit de ionisatiedraden aanraken Werking: Door een combinatie van diverse reinigingstechnieken zorgt de Neotec

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN:

GEBRUIKSHANDLEIDING SUPER HEALTH MONOSPLIT MODELLEN: WAND AIRCONDITIONERS (SPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP) GEBRUIKSHANDLEIDING "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN: HKEI - HCNI 262 G HKEI - HCNI 352 G AUTO COOL DRY HEAT TEMP MODE ON/OFF FAN SPEED SWING

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design

Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Gebruikershandleiding Split-Type Airconditioning Vertu Design Lees deze gebruikershandleiding a.u.b. zorgvuldig door, alvorens uw airconditioning in bedrijf te nemen. Bewaar deze zorgvuldig! INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A

GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A GEBRUIKERSHANDLEIDING VLOER-/-PLAFOND R407C/R410A Bedankt voor de aankoop van dit airconditioningsysteem. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, voor het in gebruik nemen van de installatie.

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Eigenschappen. Afstandsbediening en buitenunit. www.samsung-airco.nl. Auto Change over. Micro Plasma Ion. Stiller dan in een leeszaal

Eigenschappen. Afstandsbediening en buitenunit. www.samsung-airco.nl. Auto Change over. Micro Plasma Ion. Stiller dan in een leeszaal Eigenschappen Micro Plasma Ion Auto Change over De Micro Plasma Ionen technologie beschermt u tegen onder meer het corona en influenza virus. In de MPI generator worden onschadelijke positief geladen waterstof

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING

BEDIENINGSHANDLEIDING TYPE ARYFLB, ARYA0-6LB, ARYA6-5LC BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP www.fujitsuclimate.nl INHOUD VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... OVERZICHT ONDERDELEN... VOORBEREIDING... WERKING... 5 ECONOMY FUNCTIE...

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP MODEL AUHA 30-36-45-54 LB-LC (RIY) CODE: AR-6TC1 / UTD-GUD STANDAARD Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze steeds kan raadplegen. IN OPTIE www.generalbenelux.com

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG AQV24PSBN http://nl.yourpdfguides.com/dref/3967022

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG AQV24PSBN http://nl.yourpdfguides.com/dref/3967022 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER Aandachtig lezen vóór gebruik! Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. Uw schoensterilisator en droger kan ook gebruikt

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

RESIDENTIAL AIR-CONDITIONING

RESIDENTIAL AIR-CONDITIONING High Performance RESIDENTIL IR-CONDITIONING Inverter -split System eáöü=méêñçêã~ååé=^áêj ` çåçáí áçåáåö 60Hz 14R02E Inverter Warmtepomp Model P Series R410 SRK25ZMP-S, SRK35ZMP-S SRK45ZMP-S Nieuw SRC25ZMP-S,

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Vaillant Airconditioning: Het stille genieten

Vaillant Airconditioning: Het stille genieten Vaillant Airconditioning: Het stille genieten Hethele jaar een behaaglijk woonklimaat We zijn er helemaal aan gewend om in de winter ons huis te verwarmen. Maar is het eigenlijk niet net zo vanzelfsprekend

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

BEDIENINGSAANWIJZING. Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat. Nederlands. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

BEDIENINGSAANWIJZING. Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat. Nederlands. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL BEDIENINGSAANWIJZING Bedieningsaanwijzing Draadloos handapparaat Nederlands SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A GS02 Aanduiding Afstandsbediening

Nadere informatie

Eenvoudige MA-afstandsbediening

Eenvoudige MA-afstandsbediening CITY MULTI-bedieningssysteem en Mitsubishi Mr. SLIM-airconditioners Eenvoudige MA-afstandsbediening Instructiehandleiding PAC-YT52CRA Voorzorgsmaatregelen... 2 Naam en functie van de onderdelen van de

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruikshandleiding AQUAREL

Gebruikshandleiding AQUAREL Gebruikshandleiding AQUAREL 1. dak 7. ingang voor flexibel handsproeier 2. achterpaneel 8. vast, glazen voorpaneel 3. handsproeier 9. douchebak 4. deurgreep 10. vast, glazen achterpaneel 5. vast, glazen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding KAMELEON-120S. Omkeerbaar

Gebruikshandleiding KAMELEON-120S. Omkeerbaar Gebruikshandleiding KAMELEON-120S Omkeerbaar 1 BASISINSTRUCTIES 1. Vooraleer de douchecabine te gebruiken, lees eerst aandachtig alle instructies in deze handleiding. 2. Zowel voor koud als warm water

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Nadere informatie

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066

AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER. Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER AWN14RIY AWN18RIY AWN24RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2066 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl 2 www.general-airco.nl

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WING

Gebruikshandleiding WING Gebruikshandleiding WING 1. wieltje 10. hoofdverlichting 2. afstandshouder 11. led verlichting 3. waterdichte strip 12. LCD scherm 4. deurknop 13. mengkraan 5. afdekkapje 14. massage jets 6. bevestiging

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR

GEBRUIKSHANDLEIDING R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR 4-ZIJDIGE CASSETTE AIRCONDITIONERS MONOSPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP GEBRUIKSHANDLEIDING COMMERCIAL MODELLEN MET R410A R410A HTFI 351 GR HTFI 531 GR C HTBI 711 GR HTBI 1061 GR HTBI 1221 GR WAARSCHUWING

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Speed Tracker of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY

ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY BEDIENINGSHANDLEIDING AIRCONDITIONER ASP09RIY ASP12RIY ASP18RIY Bewaar deze handleiding zodat u ze later nog kunt raadplegen 9G2069 FUJITSU GENERAL LIMITED - www.general-airco.nl Fig. 1 D 1 Fig. 2 2 3

Nadere informatie

Aan de slag met Anna. versie PW 1.5

Aan de slag met Anna. versie PW 1.5 Aan de slag met Anna. versie PW 1.5 In het pakket van Anna. Anna Smile Adapter Bevestigingsplaatje 2x Extra installatiekabel voor de cv-ketel Adapterkabel Draadstripper Schroevendraaier Installeer Anna

Nadere informatie