AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series. Air Conditioner. Nederlandse gebruikershandleiding DB A(4) Crystal wandmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series. Air Conditioner. Nederlandse gebruikershandleiding DB98-30754A(4) Crystal wandmodel"

Transcriptie

1 AQV09E Series AQV12E Series AQV18E Series AQV24E Series Air Conditioner Nederlandse gebruikershandleiding DB A(4) Crystal wandmodel

2 kenmerken van uw nieuwe airconditioner Koele zomeraanbieding Tijdens die hete, broeiende zomerdagen en lange, rusteloze nachten is er geen betere plek om te ontsnappen aan de hitte dan in uw eigen koele huis. Uw nieuwe airconditioner maakt een einde aan uitputtende hete zomerdagen en laat u uitrusten. Ontsnap deze zomer aan de hitte met uw eigen airconditioner. Kosteneffectief Systeem Uw nieuwe airconditioner levert niet alleen maximale koeling in de zomer maar is tevens een effectieve verwarmingsmethode voor in de winter dankzij het geavanceerde warmtepomp systeem. Deze technologie is tot 300% efficiënter dan elektrische verwarming waardoor u de verbruikskosten nog verder kunt verlagen. Nu kunt u één airconditioner het hele jaar door gebruiken. Een Stijl die Overal past Het elegante en harmonieuze ontwerp geeft prioriteit aan de esthetica van uw ruimte en past goed in bij elk interieur. Met zijn zachte kleur en afgeronde hoeken voegt deze nieuwe airconditioner stijl toe aan elke kamer. Geniet van wat uw airconditioner u zowel qua functie als qua esthetica te bieden heeft. De functie genereert waterstof(h) en zuurstof(o 2 ) om ongewenste luchtvervuilers zoals bacteriën, pollen en geuren tegen te gaan. Het zorgt ervoor dat u beter ademt, alsof u door watervallen, de zee, rivieren en bergen omgeven bent. functie modus stelt u in staat een comfortabele slaaptemperatuur in te stellen terwijl u energie bespaart en een goede nachtrust krijgt. Noteer voor toekomstige referentie het model- en serienummer. Het model nummer bevindt zich op de onderkant van de airconditioner. Model # Serie #

3 veiligheidsinformatie Haal de stekker eruit vóórdat de unit onderhouden, schoongemaakt en geïnstalleerd wordt. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees vóór het gebruik van uw nieuwe airconditioner deze handleiding zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u weet hoe u de uitgebreide functies van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt gebruiken. Aangezien de volgende bedieningsinstructies voor verschillende modellen gelden, kan het zijn dat de karakteristieken van uw airconditioner wat verschillen van degene die beschreven staan in deze handleiding. Neem als u vragen hebt contact op met uw dichtstbijzijnde contactcentrum of ga voor meer informatie naar Wat de iconen en tekens in deze gebruikershandleiding betekenen: Nederlands WAARSCHUWING LET OP LET OP Risico op dood of ernstige persoonlijke verwondingen. Potentieel risico op persoonlijke verwondingen of materiele schade. Volg de volgende basis veiligheidsinstructies op om het risico op vuur, explosie, elektrische schok of persoonlijke verwondingen tijdens het gebruik van uw airconditioner te verminderen: Probeer dit NIET. NIET demonteren. NIET aanraken. Volg de voorschriften zorgvuldig op. Haal de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het apparaat geaard is om elektrische schok te voorkomen. Neem voor hulp contact op met het contactcentrum. Aanbevolen instructies of nuttige gebruiksinformatie. Deze waarschuwingstekens zijn er om verwondingen aan u en anderen te voorkomen. Volg deze s.v.p. zorgvuldig op. Bewaar deze instructies na het lezen op een veilige plaats voor toekomstig referentie. ERNSTIGE WAARSCHUWINGSSIGNALEN Plaats om brand, explosies en verwondingen te voorkomen, de airconditioner niet in de buurt van gevaarlijke substanties of apparatuur die vlammen kan afgeven. Eventueel risico op brand of explosie. Blokkeer de airconditioner niet en plaats geen voorwerpen voor de airconditioner. Ga niet op de airconditioner staan, ga er niet aan hangen en plaats er geen zware voorwerpen op. Eventueel risico op persoonlijke verwondingen. Installeer de buitenunit niet op een onstabiele plaats of verhoogd oppervlakte waar de unit kan vallen. _03

4 veiligheidsinformatie ERNSTIGE WAARSCHUWINGSSIGNALEN Veranderingen of aanpassingen die uitgevoerd zijn terwijl deze niet in de installatiehandleiding staan, kunnen leiden tot slecht functioneren van of schade aan de unit. In dit geval zal de gebruiker verantwoordelijk zijn voor de reparatiekosten. Als er gas of onzuiverheden, met uitzondering van R410A koelmiddel, in de koelmiddelpijp komen, kunnen er serieuze problemen optreden die kunnen leiden tot verwondingen. Spuit geen ontvlambare gassen zoals insecticide in de buurt van de airconditioner. Eventueel risico op elektrische schok, brand of defecten aan de unit. Steek geen voorwerpen zoals vingers of takken in de ontluchtingsopeningen van de airconditioner. Houd kinderen buiten bereik van de airconditioner. Eventueel risico op persoonlijke verwondingen. Haal de stekker nooit van het snoer af om deze aan een ander elektriciteitssnoer vast te maken. Probeer het elektriciteitssnoer nooit te verlengen. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Trek niet aan het elektriciteitssnoer en raak de stekker niet aan met natte handen. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Gebruik nooit een beschadigde stekker, elektriciteitssnoer of losgemaakte stroomontvanger. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Het elektrische werk moet uitgevoerd worden door een bekwame onderhoudstechnicus in naleving van de nationale wetgeving omtrent goedgekeurde kabels. Als de capaciteit van de stroomkabel niet genoeg is of als het elektriciteitswerk niet goed is uitgevoerd, bestaat er risico op elektrische schok of brand. U moet de stroomkabel in de kabelschoen steken en deze vastmaken met een klem. Sluit de airconditioner niet aan op een verwarmingsapparaat en probeer de unit niet zelf te demonteren, modificeren of repareren. Eventueel risico op slecht functioneren, elektrische schok of brand. Neem contact op met het contactcentrum als reparaties nodig zijn. Neem contact op met de plaats van aankoop of met een contactcentrum om de airconditioner te demonteren of opnieuw te installeren. Eventueel risico op defecten aan de unit, waterlekkage, elektrische schok of brand. Neem contact op met de plaats van aankoop of met een contactcentrum om de airconditioner te demonteren of installeren. Bij onjuiste installatie bestaat er risico op defecten aan de unit, waterlekkage, elektrische schok of brand. _04

5 Controleer dat het voltage en de frequentie van de stroomtoevoer voldoen aan de specificaties en dat de geïnstalleerde stroom voldoende is om ervoor te zorgen dat het gebruik van een ander huishoudelijk apparaat dat aangesloten is op dezelfde elektriciteit geen probleem vormt. De airconditioner moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving omtrent bedrading en veiligheidsvoorschriften, waar deze van toepassing zijn. Als de aansluiting los zit, kan er warmte gegenereerd worden wat kan leiden tot elektrische schok of brand. Gebruik alleen een goedgekeurde stroomonderbreker. Gebruik nooit stalen draden of koperen draden als stroomonderbreker. Het kan leiden tot brand of het niet goed functioneren van de unit. Gebruik een exclusieve stroombron voor de airconditioner. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Zet het elektriciteitssnoer niet onder overmatige spanning en plaats er geen zware voorwerpen op. Buig het elektriciteitssnoer niet te veel. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Controleer altijd of de elektrische aansluitingen (kabelingang, secties, bescherming, etc.) voldoen aan de elektrische specificaties en met de instructies in het bedradingschema. Controleer altijd dat alle aansluitingen voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn op de installatie van airconditioners. Gebruik een contactdoos met een geaard contact. De contactdoos moet uitsluitend gebruikt worden voor de airconditioner. Onjuiste elektrische aarding kan elektrische schok of brand veroorzaken. Zorg ervoor dat de unit geaard is. Sluit de geaarde kabel niet aan op gas- of waterpijpen, bliksemafleiders of telefoonlijnen. Als de unit niet goed geaard is, kan dit leiden tot elektrische schok. Controleer altijd dat een goede aansluiting voor aarding beschikbaar is. Sluit de stroomtoevoer naar de airconditioner af voordat deze gerepareerd of gedemonteerd wordt. Nederlands LET OP SIGNALEN Sluit, wanneer u de unit installeert, eerst de koelmiddelpijpen aan en daarna de elektrische kabels. Demonteer altijd eerst de elektrische kabels en daarna de koelmiddelpijpen. Controleer dat de airconditioner aangesloten is op de stroomtoevoer zoals beschreven in de instructies in het bedradingdiagram dat in de handleiding staat. De producent is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit ongeautoriseerde aanpassingen of onjuiste aansluiting van elektrische of hydraulische kabels. De garantie zal onmiddellijk vervallen als de instructies niet opgevolgd worden of als er niet voldaan wordt aan de vereisten in de Bedieningslimieten tabel die in de handleiding staan. Zorg ervoor dat er geen water in de airconditioner komt. Eventueel risico op elektrische schok. _05

6 veiligheidsinformatie LET OP SIGNALEN _06 Laat de airconditioner niet voor langere tijd aanstaan in een kamer met de deur dicht of waarin zich baby s, oudere of gehandicapte mensen bevinden. Open de deur of ramen om de kamer ten minste een keer per uur te ventileren om zuurstoftekort te voorkomen. Drink het water dat uit de airconditioner komt niet. Eventueel gezondheidsrisico. Stel de stoffilter niet bloot aan direct zonlicht wanneer u deze droogt. De stoffilter kan vervormd worden door direct zonlicht. Laat kinderen niet op de airconditioner klimmen. Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en installeer de airconditioner met goedgekeurde apparatuur. Als u geen goedgekeurde accessores gebruikt, kan het zijn dat de airconditioner van zijn plaats valt, water lekt of elektrische schok of brand veroorzaakt. Gebruik de airconditioner niet als koeling precisie-instrument voor eten, huisdieren, planten, cosmetica of machines. Sla niet hard op de airconditioner. Eventueel risico op brand of defecten aan de unit. Spuit geen water direct op de airconditioner en gebruik geen benzeen, verdunningsmiddel of alcohol om de oppervlakte van de unit schoon te maken. Eventueel risico op brand of elektrische schok. Eventueel risico op schade aan de airconditioner. Plaats geen voorwerpen, vooral geen containers met vloeistoffen, op de unit. Raak de pijp die aan de airconditioner zit niet aan. Dit apparaat moet volgens de bijgeleverde installatiehandleiding geïnstalleerd worden. Installeer de kortst mogelijke pijplengte. Als de lengte van de pijp onnodig lang is, kan de levensduur van de airconditioner verkort worden en de unit inefficiënt functioneren. Installeer de stroomkabel en communicatiekabel van de binnenunit naar de buitenunit op ten minste 1m van het elektrische apparaat. Installeer de buitenunit door middel van de ballast uit de buurt van bliksemafleiders. Als u de draadloze afstandsbediening gebruikt kunnen er door de ballast van de bliksemafleider ontvangststoringen optreden. Voor maximale veiligheid moeten installateurs de volgende waarschuwingen altijd aandachtig doorlezen. Instaleer de airconditioner niet op de volgende plaatsen: Plaatsen waar mineraalolie of arseenzuur voorkomt. Harsdelen kunnen branden en de accessoires kunnen vallen of water lekken. De capaciteit van de warmtewisselaar kan verminderen of de airconditioner kan ophouden met werken.

7 Installeer de airconditioner uit de buurt van directe blootstelling aan zonlicht, verwarmingsapparatuur en vochtige plaatsen. Hang gordijnen voor ramen om het koelingeffect te verhogen en risico op elektrische schok te vermijden. De airconditioner bestaat uit bewegende onderdelen. Houd kinderen uit de buurt van de unit om fysieke verwondingen te voorkomen. Controleer bij levering op schade. Installeer de airconditioner niet als deze beschadigd is en bel onmiddellijk de plaats van aankoop. Plaats de stoffilter voordat u de airconditioner aanzet. Als er geen luchtfilter in de airconditioner zit, kan opeengehoopte stof de levensduur van de airconditioner verkorten en elektrische verspilling veroorzaken. Houd de binnentemperatuur stabiel en niet te koud, vooral als er kinderen, oudere of gehandicapte mensen binnen zijn. Maak de stoffilter elke 2 weken schoon. Maak de filter vaker schoon als de airconditioner gebruikt wordt in stoffige gebieden. Het verpakkingsmateriaal en gebruikte batterijen van de afstandsbediening (optioneel) moeten volgens nationale standaarden verwijderd worden. Het koelmiddel dat in de airconditioner gebruikt wordt, moet behandeld worden als chemisch afval. Verwijder het koelmiddel volgens nationale standaarden. Laat een bekwame onderhoudstechnicus de airconditioner installeren en uitproberen. Maak de afvoerpijp naar de airconditioning stevig vast voor correcte waterafvoer. Installeer de buitenunit waar het geluid en de vibratie uw buren niet zullen storen en waar het goed geventileerd is zonder obstakels. Eventueel risico op slecht functioneren. Het geluid van de airconditioner kan uw buren verstoren. Zorg ervoor dat kinderen niet bij de airconditioner kunnen en dat ze er niet mee spelen. Wanneer u de draadloze afstandbediening gebruikt moet de afstand naar de airconditioner niet meer dan 7m bedragen. Haal de batterijen als de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt wordt eruit om te voorkomen dat deze gaan lekken. Wees bij het schoonmaken van de buitenunit zeer voorzichtig met de radiatorbladen. Het dragen van dikke handschoenen beschermt uw handen. Zorg ervoor dat het gecondenseerde water dat uit de afvoerslang drupt goed en veilig weg kan lopen. Bewaar de bediening- en installatiehandleiding op een veilige plaats en geef deze aan de nieuwe eigenaar als de airconditioner verkocht of overgedragen wordt. Al de materialen die gebruikt zijn voor de productie en de verpakking van de airconditioner zijn recyclebaar. Voer na het installeren altijd een bedieningstest uit en geef de instructies betreffende de bediening van de airconditioner aan de gebruiker. Nederlands _07

8 veiligheidsinformatie LET OP SIGNALEN Zorg ervoor dat er geen obstakels of andere voorwerpen de airconditioner blokkeren. Zorg voor voldoende ruimte voor luchtcirculatie. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot slecht functioneren. Zorg ervoor dat het voltage en de frequentie van het elektrische systeem compatibel zijn met de airconditioner. Als er een stroomonderbreking is terwijl de airconditioner aanstaat, zet de stroombron dan onmiddellijk uit. Maximale stroom wordt gemeten op basis van de IEC standaard voor veiligheid en de stroom wordt gemeten op basis van de ISO standaard voor energie-efficiënte. De unit moet indien nodig aangesloten worden op een onafhankelijk circuit of de elektriciteitskabel moet aangesloten worden op de hulpschakelaar. Een verbreking van alle polen van de stroomtoevoer moet verwerkt worden in de vaste bedrading met een contactopening van >3mm. Maak na het aansluiten van de stroomkabel tussen de binnen- en buitenunit de cover van de onderdelenbox goed vast en controleer dat deze niet los zit. Gebruik voor de stroomkabel H07RN-F of H05RN-F materialen. De ongebalanceerde stroom moet binnen 10% van de geleverde rating gehouden worden bij de binnenunits. Als de stroom zeer ongebalanceerd is, kan dit de levensduur van de condensor verkorten. Als de ongebalanceerde stroom de 10% van de toevoerrating overschrijdt dan wordt de binnenunit beschermd, uitgezet en wordt de foutmodus aangegeven. Om het product tegen water en mogelijke schok te beschermen moet u de stroomkabel en de verbindingskabel tussen de binnen- en buitenunit in een beschermingskabel stoppen. Sluit de stroomkabel aan op de hulp stroomonderbreker. U moet de kabel door een beschermingskabel voeren. Houd een afstand van 50mm of meer tussen de stroomkabel en de communicatiekabel. Maximale lengte van de stroomkabel is 10% van de stroom verlaging. Als dit overschreden wordt, moet u een andere stroomtoevoer gebruiken. De stroomonderbreker (MCCB, ELB) kunnen wanneer er veel binnenunits aangesloten zijn op een onderbreker beschouwd worden voor meer capaciteit. Gebruik een ongesoldeerd ringanker om de stroomkabel aan te sluiten aan het contactblok. Gebruik een geschikte schroevendraaier voor het vastmaken van de schroeven op het blok. De schroeven kunnen kapot gaan als deze te hard vastgemaakt worden. Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar en beschermingsschakelaar juist geïnstalleerd zijn. Gebruik de airconditioner niet als deze beschadigd is. Zet de unit als er problemen optreden onmiddelijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact als de airconditioner voor langere tijd niet gebruikt zal worden (bijvoorbeeld voor een aantal maanden). _08

9 inhoudsopgave Uw airconditioner bekijken de basisfuncties gebruiken geavanceerde functies gebruiken Uw airconditioner Schoonmaken en onderhouden 29 APPENDIX Het binnendeel en display controleren 10 Hoofdonderdelen 10 Display 11 Het voorpaneel openen 11 Aan/uit knop, Kamertemperatuur sensor en Luchtvochtigheidssensor 11 Het buitendeel controleren 12 De afstandsbediening controleren 13 Het scherm van uw afstandsbediening 13 De afstandsbediening gebruiken 13 De batterijen plaatsen De airconditioner aan en uit zetten 14 De werkingsmodus selecteren 14 Auto (Automatisch) 15 Cool (Koelen) 16 Dry (Drogen) 17 Fan (Ventileren) 18 Heat (Verwarmen) 19 De luchtstroom aanpassen 19 Verticale luchtstroom 19 Horizontale luchtstroom De Turbo functie gebruiken 21 De timer instellen 21 Timer aan 22 Timer uit 23 De timer aan and timer uit combineren 24 mode 25 Temperatuur veranderingen in mode 26 De SmartSaver (energiebesparings) functie gebruiken 26 De functie gebruiken 27 De verdamper schoonmaken functie gebruiken 28 De comfort care functie gebruiken 29 De buitenkant schoonmaken 29 De indicatie filter reset gebruiken 30 Het filter schoonmaken 30 Luchtfilter 31 Biofilter 32 Het filter vervangen 32 Deodorizing (actief koolstof) filter 33 Uw airconditioner onderhouden 33 Periodiek onderhoud 34 Interne beschermingen via het unit beheerssysteem Problemen oplossen 36 Werkingsbereik Het is vastgesteld dat dit product voldoet aan de Richtlijn voor Lage Spanning (2006/95/EC) en de Richtlijn Elektromagnetische comptibiliteit (2004/108/EEC) van de EU. Nederlands Correcte afvoer van dit product (Afval en Electronische apparatuur richtlijn) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte afhaalsystemen) Als dit teken op het product staat of in de beschrijving betekent dit dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval. Scheidt om eventuele schade aan het milieu of gezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering dit product van andere typen afval en recycle het op een verantwoordelijke manier om het duurzame hergebruik van materialen te promoten. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun groothandel waar ze dit product gekocht hebben, of met hun plaatselijke gemeente, voor informatie over hoe ze dit product op een milieuvriendelijke manier kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de termen en voorwaarden van het aankoopcontract controleren. Dit product moet niet gemengd worden met ander commercieel afval voor verwijdering. _09

10 Uw airconditioner bekijken Gefeliciteerd met de aanschaf van uw airconditioner. We hopen dat u zult genieten van de functies van uw airconditioner en met optimale efficiëntie koel of warm blijft. Lees deze gebruikershandleiding door om optimaal gebruik te kunnen maken van uw airconditioner. Het binnendeel en de DISPLAY bekijken Luchtfilter (onder het paneel) Luchtinlaat Uitblaasliniaal (naar boven en beneden) De display Uitblaasliniaal (links en rechts) indicator Temperatuur/Verdamper schoonmaken indicator ( ) Werkings indicator Smart Saver indicator Filter schoonmaken Timer indicator Comfort Care indicator Infrarood ontvanger Aan/uit knop Uw airconditioner kan mogelijk enigszins afwijken van de bovenstaande afbeelding. _10

11 Het voorpaneel openen Pak het voorpaneel stevig vast en kantel deze omhoog. Beweeg de kap voorzichtig verder omhoog totdat het paneel op de haakjes steunt. Aan/uit knop, Kamer temperatuur- en luchtvochtigheidssensor U vindt de aan/uit knop rechter onderkant van uw airconditioner. U kunt de aircontioner aanof uitschakelen zonder afstandsbediening door op de aan/uit knop te drukken. Nederlands CAUTION Let op dat de sensoren niet beschadigen! Luchtvochtigheids sensor Kamer temperatuur Aan/uit knop De buitenunit bekijken AQV09E Series/AQV12E Series AQV18E Series/AQV24E Series Luchtinlaat (Achter) Koelleiding aansluitingen Luchtuitlaat Luchtinlaat (Achter) Koelleiding aansluitingen Luchtuitlaat _11

12 Uw airconditioner bedienen Uw Infrarood afstandsbediening gebruiken Richt de infrarood bediening altijd rechtstreeks naar uw airconditioner. Scherm Aan/uit knop Zet uw airconditioner aan of uit. Mode Stel 1 van de 5 bedieningsmodi in (auto, koelen, ontvochtigen, ventileren, verwarmen). Ventilator Stel de ventilatiesnelheid in (Auto/ Stil/Laag/Medium/Hoog). Smart Saver Koel uw ruimte met minder energie te verbruiken. On Timer De timer airconditioner-aan inschakelen. Off Timer De timer airconditioner-uit inschakelen De functie aan/uitzetten. Comfort Care De comfort care functie aan/uitschakelen Turbo Maximale ventilatiesnelheid inschakelen om snel te koelen/verwarmen Air swing De uitblaasliniaal instellen (automatisch op en neer/vastzetten). Temp De temperatuur met 1 C verhogen/ verlagen. Evap.CLEAN Verdamper schoonmaken functie (droog de binnenkant van uw airconditioner om geuren weg te krijgen). Filter Reset Reset de indicator filter schoonmaken. Set/Cancel De timer / mode instellen/annuleren. Stelt de in. Time De tijd aanpassen voor de timer/ modus. Temp/Humi Toont de luchtvochtigheid en kamertemperatuur voor 5 seconden: - Hi: Hoog (de relatieve luchtvochtigheid is 70% of hoger) - Sd: Standaard (de relatieve luchtvochtigheid is lager dan 70%) - Voor de kamertemperatuur wordt de waarde getoond.. Hou deze knop 3 seconden ingedrukt om de display op de airconditioner uit te zetten. Als u op een knop drukt hoort u korte piep. Het indicatie teken ontvangen ( scherm van uw afstandsbediening getoond. ) wordt op het _12

13 Het scherm van uw infrarood afstandsbediening Timer aan indicator indicator Off Timer indicator Ventilatorsnelheid indicator Auto (Turbo) Silence (Stil) Low (Laag) Medium High (Hoog) Smart Saver indicator Turbo indicator indicator Werkingsmodus indicator Temperatuur/tijd indicator Uitblaasrichting indicator Batterijen vervangen indicator Verzend indicator Stilte indicator Comfort Care indicator Nederlands De batterijen plaatsen 1. Open het klepje aan de achterkant van de bediening door deze aan de clip omhoog te trekken. 2. Plaats 2 AAA batterijen. Check of de + and - tekens hetzelfde zijn als de tekens op de batterijen. 3. Sluit de klep door deze terug te plaatsen. Wanneer de klep goed dicht zit hoort u een klikgeluid. Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing in de Europese unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssytemen voor accu s en batterijen). Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan de het kwik- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveau s in de Richtlijnen 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen verzoeken wij u afgedankte batterijen en accu s te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu s en batterijen. _13

14 De basisfuncties gebruiken Uw AIRCONDITIONER aan of uitzetten Druk op de Power knop van de afstandsbediening. U zult een piepgeluid horen en de uiblaasliniaal zal automatisch op en neer bewegen wanneer de airconditioner goed aanstaat. De airconditioner zal functioneren in de meest recent gebruikte modus of in Auto modus. Wanneer u de airconditioner uitzet zal het uiblaasliniaal stoppen en sluiten. Uw airconditioner aan/uit zetten zonder de afstandsbediening. U kunt uw airconditioner bedienen door de Power knop te gebruiken aan de onderzijde in te drukken. De werkingsmodus selecteren Auto (Automatisch) In Auto modus zal de airconditioner automatisch de temperatuur en ventilatorsnelheid regelen op basis van de gemeten kamertemperatuur. 1. Zet de airconditioner aan/uit. Druk op de Power 2. Stel de bedieningsmodus in. knop van de afstandsbediening. Druk op de Mode knop van de afstandsbediening totdat Auto modus en de Auto fan speed indicator verschijnen op het scherm van de bediening. De airconditioner zal de bedieningsmodus automatisch instellen op Cool (Koelen) of Heat (Verwarmen) afhankelijk van de kamertemperatuur. Iedere keer dat u de Mode knopt indrukt zal de modus veranderen in de volgorde van Auto, Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) and Heat (Verwarmen). 3. De temperatuur instellen. Druk op de Temperatuur of knop op de afstandsbediening om de gewenste temperatuur te verhogen of verlagen. U kunt de gewenste temperatuur instellen tussen 16 C~30 C. U kunt de temperatuur met 1 C verhogen/verlagen. De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Druk op de Temp/Humi knop om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte te controleren. _14

15 Cool (Koelen) In Cool (Koel) modus zal de airconditioner de temperatuur en luchtvochtigheid in uw kamer verlagen. 1. Zet uw airconditioner aan. Druk op de Power van de afstandsbediening. 2. Stel de werkingsmodus in. Druk op de Mode knop van de afstandsbediening totdat de Cool (Koel) modus indicator verschijnt op het scherm van de bediening. De airconditioner functioneert in Cool (Koel) modus en zal de temperatuur in uw kamer verlagen. Nederlands Wanneer u op de Mode knop drukt zal de modus veranderen in de volgende volgorde Auto, Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) en Heat (Verwarmen). 3. De temperatuur instellen. Druk op de Temp of knop om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt de gewenste temperatuur instellen tussen 16 C~30 C. U kunt de temperatuur met 1 C verhogen/verlagen. 4. De ventilator snelheid instellen. Druk op de Fan of knop van de afstandsbediening om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen. Als de kamertemperatuur de gewenste waarde bereikt, zal de airconditioner een tijd stoppen met koelen en de ventilator inschakelen. Iedere keer dat u op de Fan of knop drukt zal de ventilatorsnelheid in de volgende volgorde veranderen: Auto (Automatisch), Silence (Stil), Low (Laag), Medium (Medium) en High (Hoog). De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Als de buitentemperatuur veel hoger is dan de ingestelde binnentemperatuur kan het enige tijd duren voordat de gewenste temperatuur wordt bereikt. De Silence (Stille) functie ( ) laat het binnendeel in koelmodus stiller werken. _15

16 De basisfuncties bedienen De werkingsmodus selecteren Dry (Drogen) In de Dry (Droog) modus werkt de airconditioner als een ontvochtiger door het vocht te verwijderen uit de binnenlucht. Door de dry (Droog) modus voelt de lucht fris aan in een vochtig klimaat. 1. Zet uw airconditioner aan. Druk op de Power knop van de afstandsbediening. 2. Stel de werkingsmodus in. Druk op de Mode knop tot de Dry (Drogen) modus verschijnt en de Auto ventilatorsnelheid indicator oplicht. Iedere keer dat u de Mode knop indrukt zal de modus veranderen in de volgorde Auto (Automatisch), Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) and Heat (Verwarmen). De temperatuur en ventilator snelheid kan niet worden aangepast in deze modus. De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Druk op de Temp/Humi knop om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte te controleren. _16

17 Fan (Ventileren) De Fan (Ventilatie) modus kan gebruikt worden om uw kamer te ventileren. De Fan (Ventilatie) modus kan handig zijn bij het verfrissen van de lucht in uw kamer. 1. Zet uw airconditioner aan. Druk op de Power button van de afstandsbediening. 2. Stel de werkingsmodus in. Druk op de Mode knop tot de Fan (Ventilatie) modus verschijnt en de Auto ventilatorsnelheid indicator oplicht. De airconditioner functioneert in de Fan (Ventilatie) modus en past de temperatuur automatisch aan op basis van de huidige kamertemperatuur. Nederlands Iedere keer dat u de Mode knop indrukt zal de modus veranderen in de volgorde Auto (Automatisch), Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) and Heat (Verwarmen). 3. Stel de ventilatorsnelheid in. Druk op de Fan of knop van de afstandsbediening om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen. Iedere keer dat u op de Fan of knop drukt zal de ventilatorsnelheid in de volgende volgorde veranderen: Low (Laag), Medium (Medium) en High (Hoog). De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Druk op de Temp/Humi knop om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte te controleren. _17

18 De basisfuncties gebruiken de werkingsmodus selecteren Heat (verwarmen) Uw airconditioner kan zowel koelen als verwarmen. Verwarm uw ruimte in de koude winter met dit veelzijdige apparaat. 1. Zet uw airconditioner aan. Druk op de Power knop op de afstandsbediening. 2. Stel de werkingsmodus in. De airconditioner functioneert in de Heat (Verwarmen) modus en past de temperatuur automatisch aan op basis van de huidige kamertemperatuur. Iedere keer dat u de Mode knop indrukt zal de modus veranderen in de volgorde Auto (automatisch), Cool (Koelen), Dry (Drogen), Fan (Ventileren) and Heat (Verwarmen). 3. Stel de temperatuur in. Druk op de Temp of knop om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt de gewenste temperatuur instellen tussen 16 C~30 C. U kunt de temperatuur met 1 C verhogen/verlagen. 4. Stel de ventilatorsnelheid in. Druk op de Fan of knop op de afstandsbediening om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen Als de gewenste temperatuur wordt bereikt zal uw airconditioner stoppen met verwarmen. Iedere keer dat u op de Fan of knop druk zal de snelheid worden aangepast Auto (Automatisch), Silence (Stil), Low (Laag), Medium and High (Hoog). Het kan 3~5 minuten duren voordat de ventilator ingeschakeld wordt. De airconditioner wordt eerst opgewarmd voordat de ventilator aangaat. De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 19 voor instructies). Aangezien de airconditioner de kamer verwarmt door warmte van buiten te halen kan het zijn dat de verwarmingscapaciteit verlaagd wordt wanneer de buitentemperatuur erg laag is. Als u voelt dat de airconditioner niet voldoende verwarmt, wordt het gebruik van een extra verwarmingsapparaat in combinatie met de airconditioner aanbevolen. Druk op de Temp/Humi knop om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte te controleren. De Silence (Stille) modus ( ) laat het binnendeel in koelmodus stiller werken. _18

19 De luchtstroomrichting aanpassen De luchtstroomrichting kan in door u gewenste positie gezet worden. Verticale luchtstroom De uitblaasliniaal beweegt op en neer. 1. Druk op de Air swing knop op de afstandsbediening. Air swing indicator zal aanstaan en het indicatorlampje zal op en neer bewegen. Luchtstroombladen bewegen continu op en neer om de lucht te circuleren. Druk nogmaals op de Air swing knop om de luchtstroomrichting in een constante positie te houden. Nederlands Horizontale luchtstroom U kunt de luchtstroomrichting aanpassen met behulp van de bladpen hendel. 1. Beweeg de bladpen hendel naar links of rechts om de luchtstroomrichting in de door u gewenste positie te plaatsen. Bladpen hendel CAUTION Wees zeer voorzichtig bij het afstellen van de bladpen hendel. Bij onzorgvuldig handelen bestaat er de kans dat u zichzelf verwond of dat de unit beschadigd. _19

20 De geavanceerde functies gebruiken De Turbo functie gebruiken De Turbofunctie is handig om uw kamer snel en effectief te laten afkoelen of te verwarmen doordat de unit 30 minuten lang met de maximale ventilatorsnelheid werkt. 1. Zet de airconditioner aan/uit. Druk op de Power knop op de afstandsbediening. 2. De bedieningsmodus instellen. Druk op de Turbo knop van de afstandsbediening totdat de Turbo indicator verschijnt op het scherm van de afstandsbediening. De airconditioner functioneert in de Turbo ventilatorsnelheid en past de temperatuur automatisch aan op basis van de huidige kamertemperatuur. De unit werkt 30 minuten en gaat dan terug naar de laatst gebruikte modus of naar Auto modus als Dry (Drogen) / Fan (Ventilatie) modus de meest recente modus was. Turbofunctie is alleen beschikbaar in de modi: Auto (Automatisch), Cool (Koelen), Heat (Verwarmen). Als Turbofunctie geselecteerd is in Dry (Drogen)/ Fan (Ventilatie) modus, schakelt de unit in Auto modus. De Turbofunctie deactiveren 1. Druk nogmaals op de Turbo knop op de afstandsbediening. De airconditioner functioneert in de laatst gebruikte modus. Als de Dry (Drogen) of Fan (Ventilatie) modus de meest recente modus was schakelt de unit in Auto modus. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, zorg er voor dat de correcte indicator op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Temperatuur/ventilatorsnelheid kan niet aangepast worden in deze functie. De luchtstroom kan handmatig aangepast worden (zie pagina 21 voor meer informatie). Wanneer de Turbofunctie geactiveerd is, zal het drukken op de Mode knop de Turbofunctie automatisch annuleren. _20

WANDMODEL AIRCONDITIONER

WANDMODEL AIRCONDITIONER Bedieningsvoorschrift WANDMODEL AIRCONDITIONER airconditioner ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC condensingunit AOYR07LCC AOYR09LCC AOYR12LCC AOYR14LCC AOYR18LCC importeur voor Nederland:

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine. Gebruikershandleiding. Imagine the possibilities. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine. Gebruikershandleiding. Imagine the possibilities. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine Gebruikershandleiding Imagine the possibilities Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Inhoud Veiligheidsinformatie 3 Wat u moet weten over de

Nadere informatie

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE English is original. Übersetzung des Originals Traduction du texte d origine Vertaling van het origineel Traducción del original

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

HANDLEIDING P/No.: MFL67473450 www.lg.com

HANDLEIDING P/No.: MFL67473450 www.lg.com HANDLEIDING WASMACHINE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de wasautomaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding om later iets op te zoeken. F14A8TDS(1~9) F12A8TDS(1~9) F10A8TDS(1~9) P/No.: MFL67473450

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/2013 2 - INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen... 16 Onderhoud

Nadere informatie

L 76489 FL L 76689 FL. NL Gebruiksaanwijzing

L 76489 FL L 76689 FL. NL Gebruiksaanwijzing L 76489 FL L 76689 FL NL Gebruiksaanwijzing 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.................................................... 3 2. TECHNISCHE INFORMATIE...................................................

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

CONDIZIONATORE AIR CONDITIONER CLIMATISEUR KLIMAGERÄT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR CONDICIONADOR КОНДИЦИОНЕР LÉGKONDÍCIONÁLÓ KLIMATIZÁTOR KLIMATYZATOR

CONDIZIONATORE AIR CONDITIONER CLIMATISEUR KLIMAGERÄT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR CONDICIONADOR КОНДИЦИОНЕР LÉGKONDÍCIONÁLÓ KLIMATIZÁTOR KLIMATYZATOR CONDIZIONATORE ISTRUZIONI PER L USO AIR CONDITIONER INSTRUCTIONS CLIMATISEUR MODE L EMPLOI KLIMAGERÄT BEDIENUNGSANWEISUNGEN AIRCONDITIONER INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK CLIMATIZADOR INSTRUCCIONES PARA EL

Nadere informatie

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7

Alvorens het apparaat te gebruiken 4. Milieutips 4. Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6. Installatie 7 Gebruiksaanwijzing Alvorens het apparaat te gebruiken 4 Milieutips 4 Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 6 Installatie 7 Algemene beschrijving van de werking van de koelkast en de vriezer 7 Gebruik

Nadere informatie

GWHD(56S)NM3CO. Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.

GWHD(56S)NM3CO. Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. GWHD(56S)NM3CO Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. RoHS Conform GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI Inleiding Super Free Match past de geavanceerde productie-technologie

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

FU-S25E AIR PURIFIER OPERATION MANUAL LUFTREINIGER BEDIENUNGSANLEITUNG PURIFICATEUR D'AIR MANUEL D'UTILISATION PURIFICADOR DE AIRE MANUAL DE USO

FU-S25E AIR PURIFIER OPERATION MANUAL LUFTREINIGER BEDIENUNGSANLEITUNG PURIFICATEUR D'AIR MANUEL D'UTILISATION PURIFICADOR DE AIRE MANUAL DE USO R FU-S25E Free standing type Tisch- / Wandgerät Type de table / installation murale De sobremesa / instalación en la pared Tipo da scrivania / parete Tafelmodel / wandmodel *Plasmacluster is a trademark

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Gebruikershandleiding Wireless Audio - Soundbar Ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product op www.samsung.com/register PROGRAMMAONDERDELEN

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie