Mediationcongres 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediationcongres 2013"

Transcriptie

1 Mediationcongres 2013 Met uitreiking MediationAward 2013! Federatie uit de startblokken 4 punten, categorie 1a 15 November 2013 Media Plaza Utrecht

2 Mediationcongres 2013 Federatie uit de startblokken Vrijdag 15 november 2013 Media Plaza Utrecht Met veel genoegen presenteren wij u hierbij het programma van alweer het 4e Mediationcongres, dit jaar voor het eerst georganiseerd door de Federatie van Nederlandse mediatorsverenigingen. Het Mediationcongres Federatie uit de startblokken bestaat uit een kort plenair openingsprogramma in de ochtend, waar o.a. de Federatie officieel wordt gepresenteerd en Alex Brenninkmeijer, Nationale ombudsman, als keynote speaker optreedt. Aansluitend is er een rijk gevarieerd parallelprogramma in twee opeenvolgende rondes. Met sessies die verdieping op uiteenlopende aspecten van het mediationvak bieden en een kennismarkt, het Mediationplaza, waar de verenigingen, opleidingsinstituten en organisaties op het gebied van mediation hun actuele aanbod presenteren. En natuurlijk is er ook dit jaar weer volop gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en vakgenoten te ontmoeten tijdens het congres. Aan het einde van de dag wordt de MediationAward 2013 uitgereikt. Graag tot ziens op 15 november! De congrescommissie Bezoek het Mediationplaza in de pauzes van het programma!

3 Programma Mediationcongres 2013 Gespreksleider: Inge Diepman Ontvangst op het Mediationplaza Opening Aleid Wolfsen, Burgemeester Utrecht jaar Vrede van Utrecht, Mediation heeft de toekomst! Alex Brenninkmeijer, Nationale ombudsman Mediatorsverenigingen verenigd: federatie van start Wie, wat, hoe & waarom in vogelvlucht Hoe word je een buzzable mediator? Storytelling over mediation Word of Mouth als marketinginstrument Willem Sodderland, oprichter Buzzer Nominaties MediationAward 2013 Gesprek met de drie genomineerden voor de Mediation- Award 2013 en met de juryvoorzitter Lunch op het Mediationplaza EERSTE RONDE PARALLEL- PROGRAMMA - keuze uit workshops, sessies, debatten en lezingen Thee op het Mediationplaza TWEEDE RONDE PARALLEL- PROGRAMMA - keuze uit workshops, sessies, debatten en lezingen Borrel met bekendmaking winnaar en uitreiking MediationAward 2013

4 PARALLELPROGRAMMA EERSTE RONDE ( uur) vfas 1.1 Intervisie als kwaliteitsbevorderend instrument Binnen de vfas is intervisie sinds drie jaar verplicht. Wat heeft het opgeleverd? Wat is het eigenlijk? Welke methoden zijn mogelijk binnen de regels voor bescherming van de privacy van cliënten? Intervisieleiders en slachtoffers aan het woord over hun bevindingen. Gesprek onder leiding van Fridjof van Dalen, advocaat Trip Advocaten & Notarissen NIP 1.2 Het geweten van de psycholoog binnen het juridische domein Met welke dilemma s krijg je als psycholoog te maken wanneer je werkt op het raakvlak tussen psychologie en recht? Een voorbeeld uit de familiepraktijk: vragen rondom voortgezet ouderschap na relatiebeëindiging waarbij complexe psychologische processen een rol spelen. Een veld waar steeds meer en in een steeds hogere frequentie gevraagd wordt om de inzet van gekwalificeerde psychologen en waar naast psychologische aspecten zowel juridische als financiële zaken spelen. Danny Pront, vrijgevestigd psycholoog en NMI registermediator, ouderschapsonderzoeker in het kader van Forensische Mediation en voorzitter van het bestuur van de sectie Mediation van het NIP VMSN 1.3 Afwikkeling nalatenschappen Bij de afwikkeling van een nalatenschap kan mediation een eigentijdse, waardevolle methode zijn om tot evenwichtige afspraken te komen, zeker als de erflater onderdeel uitmaakt van een samengesteld gezin. Mediationvaardigheden en -technieken zouden ook preventief kunnen worden ingezet bij het opmaken van een testament. In mediation is veel meer aandacht voor de relatie tussen de erfgenamen en hun onderlinge communicatie. Notarissen zien in dat de klassieke notariële aanpak in de huidige samenleving soms tekort schiet en worden steeds vaker mediator, naast hun notariële professie. Maar er gaan ook mediators met nalatenschappen aan de slag die geen notaris zijn: wat kunnen (en moeten) zij van notarissen leren? Fred Schonewille, mediator Hoefnagels Family Mediation, docent en onderzoeker Schonewille & Schonewille Legal Mediation NMv 1.4 Over het empoweren van je klanten Met partijen die bereid en in staat zijn te communiceren, kan mediation betere resultaten bereiken. Wat moet je daarvoor als mediator in je mars hebben? Hoe maak je je klanten onderhandelingsvaardig? Daar waar de emoties hoog op lopen: hoe empower je de gesprekspartners? Kun je dat als mediator zelf (leren), of moet je daar psycholoog voor zijn? Mag je kwetsbare partijen eigenlijk wel weerbaar maken of breng je dan de gelijkwaardigheid in gevaar? Empoweren met oog voor balans kun je als mediator leren! Met voorbeelden uit onder meer de praktijk van de arbeidsmediator. Ingrid Metz, eigenaar Het Akkoord Mediation Irma van Steijn, directeur Maarsingh & van Steijn NVvMA 1.5 De mediator als verwachtingenmanager Niet altijd zijn beide cliënten tevreden met het resultaat van een mediation terwijl je als mediator toch het uiterste van jezelf gegeven hebt. Het helpt als je je er van bewust bent dat de positie van de mediator, die immers meerdere partijen tegelijk bedient, een bijzondere is. Dat geldt temeer als er ook verantwoording aan anderen moet worden afgelegd. Waar moet de Bezoek het Mediationplaza in de pauzes van het programma!

5 mediator zich bewust van zijn bij het werken met partijen met tegengestelde belangen? Weet iedere partij wat hij mag verwachten van de mediator? De juridische aspecten op een rijtje. Maar ook: hoe krijg je houvast bij de inhoudelijke kant van je taak als neutrale derde? Niet het behaalde resultaat, maar de manier waarop je je van je taak gekweten hebt als toetssteen voor cliënten, partijbegeleiders en doorverwijzers! Arno Diederen, NMI registermediator en advocaat Diederen, Master of Dispute Resolution Susanne de Neeve, gecertificeerd NMI mediator en advocaat Immix Advocaten VGM 1.6 De onafhankelijke mediator vind je in de pool? In de Achterhoek werken 10 gemeenten sinds 3 jaar samen aan het bevorderen van mediation. De interne mediators vormen samen een pool. Zij bewaken de kwaliteit en de neutraliteit, zij stimuleren de implementatie van mediation in de gemeente en zij vormen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Via collegiale uitleen is optimale onafhankelijkheid gewaarborgd. Wat zijn de resultaten? Hoe organiseer je zo n pool? Wat zijn de ervaringen van de mediators zelf? Toelichting op de pilot en gesprek met mediators uit de pool onder leiding van Frans Spekreijse, bestuurlijk trekker, voorzitter Vereniging GemeenteMediation, mediator en coach. Berry van Elst, gemeentemediator van de gemeente Lelystad, en vanuit zijn eigen bedrijf trainer, coach en reviewer, gaat in op de vraag hoe hij in zijn gemeentelijke praktijk omgaat met onafhankelijkheid, neutraliteit en vrijwilligheid en op de borging daarvan. 1.7 De wet van Van der Steur Wat gaat er veranderen? Beroepsregulering, beroepskwalificaties: hoe ver moet je gaan? Voor sommigen binnen én buiten de beroepsgroep is regulering een zegen, anderen ervaren het als een bedreiging van bijvoorbeeld hun creativiteit en vrijheid een eigen invulling te geven aan het vak. Toelichting op de overwegingen door de indiener. Wat is de actuele stand van zaken rond de implementatie van het voorstel? John Bosnak, partner Van Nieuwenhuizen Partners Ard van der Steur, lid VVD-fractie Tweede Kamer 1.8 Vrede van Utrecht Vreedzame stad Utrechts Mediatie Model Utrecht viert de Vrede van Utrecht in 2013 met een hedendaagse kijk op het oplossen van conflicten. Ook drie eeuwen na het vredesverdrag zijn de pijlers nog altijd: dialoog voeren, allianties bouwen, en ruimte geven aan mediatie en bemiddeling. Utrecht is een Vreedzame Stad: met vreedzame scholen, organisaties en wijken. Via het Vreedzame Wijkprogramma is het Utrechtse Mediatie Model ontwikkeld. Daarin werken schoolmediators uit groep 7 en 8, jongerenbemiddelaars in het voortgezet onderwijs, vader- en moedermediators, bemiddelaars uit publieke organisaties (jongerenwerk, politie en gemeentelijke diensten) en buurtbemiddeling samen. De basisconflicten in een wijk zorgen niet alleen voor frictie, maar ook voor nieuwe kansen om de banden te versterken tussen degenen die in de wijk wonen en werken. Maak kennis met wijkmediatie naar Utrechts recept en ontdek welke rol voor professionele geregistreerde mediators is weggelegd. Janny Dierx, adviseur, trainer en mediator en ambassadeur Stichting Mediation in Strafzaken Lieke Hoitink, projectleider Vrede van Utrecht Caroline Verhoeff, stedelijk regisseur Vreedzame Wijk Utrecht Stichting Vreedzaam 1.9 Welke gevolgen heeft de Federatie voor de mediator? Alle mediators verenigt u, samen sterk!... Wat verandert er, wat blijft gelijk? Wat gaat er nog komen? Stel al je vragen, en deel met collega s en vakgenoten onzekerheden én zekerheden.

6 PARALLELPROGRAMMA TWEEDE RONDE ( uur) vfas 2.1 Voer voor psychologen aan de mediationtafel Kennis maken met gedragsstoornissen voor niet-psychologen: hoe interpreteer je de signalen en hoe ga je daar mee om? Welke interventies hebben effect? Etiketten als borderliner, narcistisch en pathologisch worden snel geplakt, maar hoe dan verder? Praktische handvatten voor het omgaan met een stoornis. Joost van der Waerden, psycholoog Psychologische Adviespraktijk Scheveningen NIP 2.2 Interdisciplinaire co-mediation, een kwestie van vertrouwen! Bruggen slaan tussen psychologie en recht: wie maakt de oversteek? Welke competenties gebruikt de psycholoog en welke de jurist om deze oversteek te maken? Spanningsveld of vertrouwenskwestie? Maak kennis met de vier dimensies van vertrouwen van Reina en Reina en ontdek de criteria waarmee je nagaat of je jezelf en anderen kunt vertrouwen. Je toetst je eigen vertrouwenscompetenties, je krijgt handvatten om deze te versterken en je krijgt inzicht in wat deze competenties voor jou betekenen in een interdisciplinaire co-mediation. Om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise is vertrouwen een voorwaarde. Trudy Aanraad, arbeids- en organisatiepsycholoog Aanraad advies & coaching Dixi Hansen, mediator, coach, supervisor DK Coaching Mediation Supervisie Training Mary Vermeulen, mediator, trainer en (team)coach JobnJoy (allen werkgroep Arbeids- en Organisatiemediation sectie Mediation NIP) VMSN 2.3 Ondernemingsrecht Maatschappen, aandeelhouders... Wie breekt, betaalt? De emotionele aspecten zijn zeker zo belangrijk om een overdracht volledig af te kunnen sluiten. In de agrarische sector komt daar nog een extra dimensie bij (boerenbedrijf, familiebanden). Een kijkje in de keuken van de notaris-mediator aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Wat maakt de situatie bijzonder? Hoe krijg ik de klant tevreden? Is de aanpak herkenbaar? Wat valt er te leren? Ans Post, notaris en mediator Hobbelink & Buitink, notarissen en mediators te Winterswijk NMv 2.4 Mediation in het strafrecht Na bemoedigende resultaten van een proef in Amsterdam wordt in een aantal pilots nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van mediation in strafzaken als onderdeel van de strafrechtelijke procedure. Wat kan de bijdrage zijn aan het herstellen van de schade, zowel emotioneel als materieel? Over welke specifieke vaardigheden moet de mediator beschikken om de communicatie tussen dader en slachtoffer te laten slagen? Verkenning van relatief onontgonnen terrein. Jolien Boeding-Polée, mediatorfunctionaris Mediationbureau rechtbank Amsterdam Anne Martien van der Does, vice-president rechtbank Amsterdam NVvMA 2.5 Mediator, hoe ga je om met advocaten? Wat de rol van advocaten in een mediationtraject kan zijn, is voor de mediator, maar ook voor advocaten en partijen zelf niet altijd even duidelijk. De mediator is de regisseur van het mediationtraject en dan ook bij uitstek degene die helder voor ogen moet hebben welke functie de advocaten kunnen vervullen opdat de mediation optimale resultaten boekt. Leer wat de mogelijkheden van de mediator Bezoek het Mediationplaza in de pauzes van het programma!

7 zijn om samen met de advocaat de mediation meerwaarde te geven. Annet Draaijer, NMI registermediator en docent/ trainer Caroline Kloppers, advocaat en NMI registermediator Stelvio advocaten mediators NMI 2.6 NMI Peer Review: een professionaliseringsslag! Na circa 750 peer reviews: de stand van de praktijk! Hoe ervaren registermediators en reviewers de peer review? Wat heb je er aan? Wat kom je als reviewer tegen, wat leren we ervan? Judith Emaus, manager Kwaliteit & Registerbeheer NMI, projectmanager Peer Review 2.9 Marketing for mediation: how to get cases! How to acquire cases successfully, to overcome the why we cannot make mediation, to see the hidden agenda of decision makers and solve it, to argue with different mind sets, to turn the ADR power wheel to results, to handle emotions to get people to say yes and to practise your leading mediation skills? Answers and lessons. Cristina Lenz, chair of the European Mediation Network Initiative 2.7 Villa Pinedo: jongeren in beeld bij scheiding Villa Pinedo is een internetplatform voor jongeren van gescheiden ouders. Samen met ervaringsdeskundige jongeren wordt op verschillende manieren gewerkt aan gedragsverandering bij ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden. Bewustwording bij volwassenen! Ook de mediator die ouders in scheiding bij staat, heeft baat bij deze deskundigheid van jongeren. Wat kunnen zij de mediator leren? Wat zouden zij van of met de mediator willen? Phyleen Mattaar, voorzitter Villa Pinedo Marsha Pinedo, directeur Villa Pinedo 2.8 Body language Mediation is communicatie, het grootste deel van communicatie is non-verbaal. Wat weten we eigenlijk van non-verbale communicatie? Hoe analyseer je non-verbale signalen? Wat zijn de boodschappen die je ziet maar niet hoort? Hoe moet je kijken om goed te kunnen zien? Leer hoe goed lezen helpt om gedrag en interactie te voorspellen. Een goed verstaander... Herman Ilgen, managing partner INSA

8 Het Mediationcongres 2013 wordt georganiseerd door de Federatie van Nederlandse mediatorsverenigingen in samenwerking met ROSTRA Congrescommunicatie, Sdu Uitgevers en Sdu Juridische Opleidingen. Sdu Juridische Opleidingen is een handelsnaam van Sdu Uitgevers bv. Locatie & bereikbaarheid Het Mediationcongres 2013 wordt georganiseerd in Media Plaza Utrecht. Voor een routebeschrijving zie MediationAward 2013 In 2013 wordt voor de tweede keer de MediationAward uitgereikt. Voor meer informatie m.b.t. de award en het nomineren ervoor, zie Het laatste nieuws Het laatste nieuws over het Mediationcongres 2013 vindt u op Twitter. Zie en ( #mediationcongres13). Daarnaast is uiteraard de bron van alle actuele informatie over het congres. Puntenaccreditatie Deelname aan het Mediationcongres 2013 wordt door het Nederlands Mediation Instituut gewaardeerd op 4 punten, categorie 1a. Registratie geschiedt door inschrijving bij aanvang van het congres en bij vertrek na het einde van het congres. 4 punten, categorie 1a Federatie Bij de Federatie zijn de volgende verenigingen/organisaties betrokken: de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) sectie Mediation van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA) de Vereniging GemeenteMediation (VGM) de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vfas) de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Kosten Regulier tarief: 275,- excl. btw NMI registermediators en/of leden van NMv, NIP (sectie Mediation), NVvMA, VGM, vfas, VMSN: 225,- excl. btw Abonnees Tijdschrift Conflicthantering: 225,- excl. btw Mediators in opleiding: 125,- excl. btw Mediationplaza Bezoek tijdens de pauzes, de lunch en natuurlijk de afsluitende borrel de diverse informatiestands op het Mediationplaza. Exposant op het Mediationplaza? Neem contact op met Angela Bruins, via (070) , of Fenneke Rosier via (070) , van Sdu Uitgevers; of via resp. Inschrijven Via Inschrijven kan ook per , door het inschrijfformulier in te vullen en dit te en naar Per post naar: Sdu Juridische Opleidingen, Postbus 19503, 2500 CM Den Haag. Direct na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestiging van inschrijving. Enkele dagen voor de bijeenkomst wordt een routebeschrijving per verzonden. Facturering geschiedt 2 à 3 weken voor het congres. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Sdu Uitgevers van toepassing. Meer informatie hierover: Annulering Tot drie weken voor aanvangsdatum kunt u uitsluitend schriftelijk annuleren. Wij brengen daarvoor 75,- excl. btw administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de bijeenkomst brengen wij u het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is het altijd mogelijk een plaatsvervanger op uw inschrijving te laten deelnemen. Meer informatie Inhoudelijke en organisatorische informatie: Gert Jan Schinkel (070) of via

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5.

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen : UITNODIGING vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Accreditatie FGzP: 6 punten Voorwoord Geachte collega, In het voorjaar van

Nadere informatie

Fotoalbum. door Otto Lussenburg. Ontwerp: Kirsten Lussenburg

Fotoalbum. door Otto Lussenburg. Ontwerp: Kirsten Lussenburg Fotoalbum door Otto Lussenburg Ontwerp: Kirsten Lussenburg 2 3 4 5 6 7 Na het inspirerende en persoonlijke voorwoord van burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Assen waren er drie sprekers. Steven

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Specialisatieopleiding Mediation in Strafzaken Introductie Dit najaar start bij Merlijn een driedaagse opleiding Mediation in

Nadere informatie

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007

Letselschade. Vermande Studiedagen. Verdiepingscursus. Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Vermande Studiedagen Verdiepingscursus Bij aanmelding voor de hele cursus krijgt u bijna 400,- korting. Letselschade Donderdag 18 oktober 2007 Donderdag 1 november 2007 Donderdag 15 november 2007 Hotel

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Merlijn Leergang Mediation in Strafzaken Doelgroep Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN register) mediators die regelmatig

Nadere informatie

Schrijf u in vóór 16 oktober 2012 en ontvang 10% korting! Mediationcongres. 16 november 2012. 4 punten, categorie 1a. 1931 Congrescentrum Den Bosch

Schrijf u in vóór 16 oktober 2012 en ontvang 10% korting! Mediationcongres. 16 november 2012. 4 punten, categorie 1a. 1931 Congrescentrum Den Bosch Schrijf u in vóór 16 oktober 2012 en ontvang 10% korting! Mediationcongres 16 november 2012 4 punten, categorie 1a 1931 Congrescentrum Den Bosch Mediationcongres 2012 Next LeveL vrijdag 16 november 2012

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

MfN-vragenlijst. Mediatorsfederatie Nederland. Datum vragenlijst: 24 mei juni Bijlage 2

MfN-vragenlijst. Mediatorsfederatie Nederland. Datum vragenlijst: 24 mei juni Bijlage 2 MfN-vragenlijst Mediatorsfederatie Nederland Datum vragenlijst: 24 mei 2016 21 juni 2016 Bijlage 2 Inleiding Mediation is sterk in ontwikkeling en staat volop in de belangstelling. De Mediatorsfederatie

Nadere informatie

v 2 i.n 3 d O jne d ien r d nee mp i o n o gs lrecht Ans Post

v 2 i.n 3 d O jne d ien r d nee mp i o n o gs lrecht Ans Post 2.3 vind Ondernemingsrecht je pool Ans Post Mw.Mr. J.W.M. Post Notaris (agrarisch specialist) en mediator Hobbelink & Buitink, Winterswijk Wie breekt, betaalt?? Wat kom ik in de praktijk allemaal tegen?

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven) en gebruik te kunnen maken van toevoegingen

Nadere informatie

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT

27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT PRESENTEERT Keynote speakers: LEAN MANAGEMENT SUMMIT - Daniel Jones - Gilberto Kosaka - Dave Brunt - Victor Conde 27 & 28 OKTOBER 2008 UTRECHT C A R LT O N P R E S I D E N T H O T E L LUSTRUM 5 JAAR a

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Minor Mediation. Faculteit Economie en Management

Minor Mediation. Faculteit Economie en Management Minor Mediation Faculteit Economie en Management Minor Mediation Wie? Studenten leren binnen deze minor als beginnend mediator op te treden. De in de minor aangeboden mediationtechnieken hebben daarnaast

Nadere informatie

Mediation Masterclasses

Mediation Masterclasses Vermande Studiedagen Al jaren beoordeeld met een 8,5! Mediation Masterclasses 1. De (psycho)dynamiek in het conflict donderdag 15 mei 2008 - NH Hotel Schiphol vrijdag 14 november 2008 - Jaarbeurs Utrecht

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

Driedaagse Training Mediation in Strafzaken

Driedaagse Training Mediation in Strafzaken Driedaagse Training Mediation in Strafzaken De Mediation Academie Groningen is opgericht met als doel trainingen aan te bieden voor en vanuit de beroepspraktijk. Wij zijn verheugd dat mevr. Kitty Duell

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators

OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN. Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators OPLEIDING MEDIATOR IN STRAFZAKEN Specialisatie voor MfN-geregistreerde mediators Mediator in Strafzaken (specialisatie) Inleiding In februari 2017 steunde de Tweede Kamer twee moties die de verdere landelijke

Nadere informatie

COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers.

COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE COACHEN MET VOICE DIALOGUE Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers. Novilo is geaccrediteerd door:

Nadere informatie

Seminar Aanpak Ouderenmishandeling

Seminar Aanpak Ouderenmishandeling Seminar Aanpak Ouderenmishandeling 16 juni 2016 theater dakota, zuidlarenstraat 57, den haag programma Programma Ontspoorde mantelzorg 09.00 uur Inloop 09.30 uur Opening door Ellen Boszhard, projectleider

Nadere informatie

Mediation KIES POGO BOR

Mediation KIES POGO BOR Mediation KIES POGO BOR Marleen Martens mediation Relaties hebben is inherent aan het leven en dus ook conflicten binnen relaties. Conflicten brengen stress en allerlei emoties met zich mee. We voelen

Nadere informatie

Kind en Scheiding Trainingen.

Kind en Scheiding Trainingen. Kind en Scheiding Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak.

Nadere informatie

LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS?

LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS? LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS? LEER STRESS EENVOUDIG TE OVERWINNEN REALISEER EEN DOORBRAAK NAAR EEN STRESSVRIJ LEVEN WORKSHOP STRESS OVERWINNEN stress effectief voorkomen zelf-ontdekken en zelf-beleven

Nadere informatie

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Mis het niet! Mediationcongres 2013

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Mis het niet! Mediationcongres 2013 Page 1 of 7 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 8 oktober 2013 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR Mis het niet! Mediationcongres 2013

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR ADVOCATEN EN VFAS-LEDEN Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie: voor

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

congres scheiden en de kinderen 2013: Weten Wat helpt!

congres scheiden en de kinderen 2013: Weten Wat helpt! Veel aandacht Voor casuïstiek congres scheiden en de kinderen 2013: Weten Wat helpt! Vrijdag 14 juni 2013 Hotel Casa 400, Amsterdam Bestemd voor: De beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft

Nadere informatie

Inschrijven via www.bsl.nl/nvvp

Inschrijven via www.bsl.nl/nvvp Tot welke prijs?! De keuzes van de vrijgevestigde GGZ-professional anno 2013 Vrijdag 14 juni 2013 Rode Hoed, Amsterdam Dit congres is bestemd voor vrijgevestigde gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Interne mediation bij de

Interne mediation bij de Interne mediation bij de gemeente Lelystad Berry van Elst 23 mei 2013 Assen Wat doe ik zoal? Gemeentemediator Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag Eigen bedrijf(je) Interventief - Trainer Mediationvaardigheden

Nadere informatie

Praktisch werken met Belbin. Teamrollen voor Trainers TEAMROLLEN GEBRUIKEN IN JE EIGEN TRAININGEN

Praktisch werken met Belbin. Teamrollen voor Trainers TEAMROLLEN GEBRUIKEN IN JE EIGEN TRAININGEN Praktisch werken met Belbin Teamrollen voor Trainers TEAMROLLEN GEBRUIKEN IN JE EIGEN TRAININGEN Haal meer uit je (team)training met teamrollen TEAMROLLEN VOOR TRAINERS Teams waarin onderlinge verschillen

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers Terug Kleinschalig Zorgen 09.15 Ontvangst met koffie en thee 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers 09.55 Kleinschalig wonen: kans of kwetsbaarheid? Het traditionele verpleeghuis is uit. Kleinschalig

Nadere informatie

Persoonlijke overtuigingskracht

Persoonlijke overtuigingskracht Vermande Studiedagen Trainingen voor uw persoonlijk succes Snellezen, Mind Mapping en geheugentechnieken voor juristen Persoonlijke overtuigingskracht 21 november 2007 Hotel Lapershoek Hilversum 11 december

Nadere informatie

Geachte heer Van der Steur,

Geachte heer Van der Steur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving en Juridische Zaken T.a.v. A.G. van Dijk en D.J. Hesemans Postbus 20301 2500 EH Den Haag Westblaak 150 3012 KM Rotterdam Postbus 21499 3001 AL Rotterdam

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding?

Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. 2.1. Doel van de opleiding: 2.2. Waarom deze opleiding? 1 van 7 Opleiding Gespecialiseerd Online Bemiddelaar 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online bemiddelaar in (echt)scheidingszaken Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: 30 gecombineerde

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

VMSN Workshop. Inleiding Nalatenschapsmediation. Fred Schonewille

VMSN Workshop. Inleiding Nalatenschapsmediation. Fred Schonewille 1 Inleiding Nalatenschapsmediation Fred Schonewille 2 Mijn achtergrond: - Notaris tot 2002 - Kamerlid - Mediator sinds 1997/2002 - Mede-oprichter/eigenaar Hoefnagels Legal Family Mediation - Universitair

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT?

WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT? Inleiding Programma Aanmelden Route WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT? In de wereld waarin wij ons bevinden, wordt heel veel gecommuniceerd: uw verkopers communiceren met

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment, een intensieve training voor maximaal 6 deelnemers Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven)

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

Samen trouwen. Samen scheiden

Samen trouwen. Samen scheiden Samen trouwen Samen scheiden Samen trouwen, samen scheiden Destijds hebt u besloten het leven met elkaar te delen. Maar niet elke relatie houdt stand. MGON helpt u om op een verantwoorde en zorgvuldige

Nadere informatie

OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014

OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014 Betaalbaarheid van het wonen OTB PLATFORM31 WOONCONGRES 2014 12 NOVEMBER HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG Mariette Carstens / Hollandse Hoogte OTB Platform31 Wooncongres 2014 Betaalbaarheid van het wonen 12

Nadere informatie

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 1 Scheiden & Mediation Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 2 Wilt u zelf scheiden? Zegt uw partner te willen scheiden? Of is het een gezamenlijk besluit? Hoe bereidt u uw kinderen erop voor? Hoe

Nadere informatie

Elke slag raak! Badminton Congres. Het Klooster Amersfoort. Zaterdag 8 juni 2013

Elke slag raak! Badminton Congres. Het Klooster Amersfoort. Zaterdag 8 juni 2013 Elke slag raak! Zaterdag 8 juni 2013 Het Klooster Amersfoort Nederland organiseert op zaterdag 8 juni de eerste editie van het. De dag staat in het teken van actuele onderwerpen die van belang zijn voor

Nadere informatie

Groepstraining Kinderen uit de Knel

Groepstraining Kinderen uit de Knel Groepstraining Kinderen uit de Knel Ouders en kinderen uit de klem van de vechtscheiding start. Startpunt! Over ons Startpunt! is een associatie van vier ervaren mediators met hun wortels in de psychologie,

Nadere informatie

OPLEIDING VILLA BALANS COACH

OPLEIDING VILLA BALANS COACH OPLEIDING VILLA BALANS COACH Informatie Leaflet 2017-2018 Ben jij coach en heb jij een afgeronde coachingsopleiding? Heb jij een eigen praktijk en ben je op zoek naar een specialisatie, namelijk mantelzorgcoaching?

Nadere informatie

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS

BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS BEGELEIDEN VAN INTERVISIE: VOOR MEDIATORS Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855 Begeleiden van intervisie voor mediators Introductie

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING

6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING 6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING 6-daagse mediation opleiding Algemeen Wanneer u de opleiding tot mediator bij Match-it volgt, doet u alle benodigde kennis op en kunt u direct aan het werk als mediator. U

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Immaterieel Erfgoed. Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg

Immaterieel Erfgoed. Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg Immaterieel Erfgoed Een inspiratiebijeenkomst voor mensen die er over denken om hun traditie voor te dragen voor de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Inspiratiereis Zweden

Inspiratiereis Zweden Inspiratiereis Zweden Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

INFORMATIE EXPOSANTEN 2015

INFORMATIE EXPOSANTEN 2015 INFORMATIE EXPOSANTEN 2015 AUTISMECONGRES RINO GROEP Impact van comorbide problemen en autisme Autisme heeft tijdens de hele levensloop invloed op de ontwikkeling. Problemen komen tot uiting op alle leefgebieden.

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016 Secure Base Systemisch Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Voorjaar 2016 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders

Nadere informatie

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten.

Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Welkom m 06 30112315 www.vanrooyadviesbureau.nl Welkom bij Van Rooy Adviesbureau. In deze folder geven wij een kort overzicht van onze activiteiten. Van Rooy Adviesbureau ondersteunt individuen en organisaties

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. * Deze workshop sluit aan bij de eerder door FHI in samenwerking

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten

Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten Inleiding Programma Aanmelden Route Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten Credit management of debiteurenbeheer staat volop in de belangstelling. Een gezonde financiële

Nadere informatie

Onbewuste Verbindingen

Onbewuste Verbindingen Onbewuste Verbindingen Driedaagse bijscholing Systemisch Werken voor coaches, mediators en therapeuten De bijscholing wordt twee keer per jaar gegeven. Data vind je op www.andrefun.nl/agenda Zoek je iets

Nadere informatie

Workshop Van zelf- naar samenredzaamheid

Workshop Van zelf- naar samenredzaamheid Workshop Van zelf- naar samenredzaamheid Ingrid van de Ven, GZ-psycholoog Zorgpartners Midden-Holland Marleen Prins, psycholoog en onderzoeker Trimbos-instituut Donderdag 6 oktober 2016 MANTELZORG: INVESTEREN

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Voorwaarden gestructureerde feedback 2010

Voorwaarden gestructureerde feedback 2010 Voorwaarden gestructureerde feedback 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Voorwaarden en puntenaantal... 3 2.1 Intervisie... 3 2.2 Collegiale toetsing... 3 3. Toelichting... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond

Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Hiermee kun je je aanmelden voor een individuele presentatiecoaching op een door jouw gewenst dagdeel: ochtend middag avond Spies&Spreken biedt je graag een vaardighedencoaching aan op het gebied van presentatie

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren

Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren CO2-PRESTATIELADDER Samen zorgen voor minder CO 2 Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren In één dag leren wat de CO2-Prestatieladder kan betekenen voor

Nadere informatie