Mediationcongres 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediationcongres 2013"

Transcriptie

1 Mediationcongres 2013 Met uitreiking MediationAward 2013! Federatie uit de startblokken 4 punten, categorie 1a 15 November 2013 Media Plaza Utrecht

2 Mediationcongres 2013 Federatie uit de startblokken Vrijdag 15 november 2013 Media Plaza Utrecht Met veel genoegen presenteren wij u hierbij het programma van alweer het 4e Mediationcongres, dit jaar voor het eerst georganiseerd door de Federatie van Nederlandse mediatorsverenigingen. Het Mediationcongres Federatie uit de startblokken bestaat uit een kort plenair openingsprogramma in de ochtend, waar o.a. de Federatie officieel wordt gepresenteerd en Alex Brenninkmeijer, Nationale ombudsman, als keynote speaker optreedt. Aansluitend is er een rijk gevarieerd parallelprogramma in twee opeenvolgende rondes. Met sessies die verdieping op uiteenlopende aspecten van het mediationvak bieden en een kennismarkt, het Mediationplaza, waar de verenigingen, opleidingsinstituten en organisaties op het gebied van mediation hun actuele aanbod presenteren. En natuurlijk is er ook dit jaar weer volop gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en vakgenoten te ontmoeten tijdens het congres. Aan het einde van de dag wordt de MediationAward 2013 uitgereikt. Graag tot ziens op 15 november! De congrescommissie Bezoek het Mediationplaza in de pauzes van het programma!

3 Programma Mediationcongres 2013 Gespreksleider: Inge Diepman Ontvangst op het Mediationplaza Opening Aleid Wolfsen, Burgemeester Utrecht jaar Vrede van Utrecht, Mediation heeft de toekomst! Alex Brenninkmeijer, Nationale ombudsman Mediatorsverenigingen verenigd: federatie van start Wie, wat, hoe & waarom in vogelvlucht Hoe word je een buzzable mediator? Storytelling over mediation Word of Mouth als marketinginstrument Willem Sodderland, oprichter Buzzer Nominaties MediationAward 2013 Gesprek met de drie genomineerden voor de Mediation- Award 2013 en met de juryvoorzitter Lunch op het Mediationplaza EERSTE RONDE PARALLEL- PROGRAMMA - keuze uit workshops, sessies, debatten en lezingen Thee op het Mediationplaza TWEEDE RONDE PARALLEL- PROGRAMMA - keuze uit workshops, sessies, debatten en lezingen Borrel met bekendmaking winnaar en uitreiking MediationAward 2013

4 PARALLELPROGRAMMA EERSTE RONDE ( uur) vfas 1.1 Intervisie als kwaliteitsbevorderend instrument Binnen de vfas is intervisie sinds drie jaar verplicht. Wat heeft het opgeleverd? Wat is het eigenlijk? Welke methoden zijn mogelijk binnen de regels voor bescherming van de privacy van cliënten? Intervisieleiders en slachtoffers aan het woord over hun bevindingen. Gesprek onder leiding van Fridjof van Dalen, advocaat Trip Advocaten & Notarissen NIP 1.2 Het geweten van de psycholoog binnen het juridische domein Met welke dilemma s krijg je als psycholoog te maken wanneer je werkt op het raakvlak tussen psychologie en recht? Een voorbeeld uit de familiepraktijk: vragen rondom voortgezet ouderschap na relatiebeëindiging waarbij complexe psychologische processen een rol spelen. Een veld waar steeds meer en in een steeds hogere frequentie gevraagd wordt om de inzet van gekwalificeerde psychologen en waar naast psychologische aspecten zowel juridische als financiële zaken spelen. Danny Pront, vrijgevestigd psycholoog en NMI registermediator, ouderschapsonderzoeker in het kader van Forensische Mediation en voorzitter van het bestuur van de sectie Mediation van het NIP VMSN 1.3 Afwikkeling nalatenschappen Bij de afwikkeling van een nalatenschap kan mediation een eigentijdse, waardevolle methode zijn om tot evenwichtige afspraken te komen, zeker als de erflater onderdeel uitmaakt van een samengesteld gezin. Mediationvaardigheden en -technieken zouden ook preventief kunnen worden ingezet bij het opmaken van een testament. In mediation is veel meer aandacht voor de relatie tussen de erfgenamen en hun onderlinge communicatie. Notarissen zien in dat de klassieke notariële aanpak in de huidige samenleving soms tekort schiet en worden steeds vaker mediator, naast hun notariële professie. Maar er gaan ook mediators met nalatenschappen aan de slag die geen notaris zijn: wat kunnen (en moeten) zij van notarissen leren? Fred Schonewille, mediator Hoefnagels Family Mediation, docent en onderzoeker Schonewille & Schonewille Legal Mediation NMv 1.4 Over het empoweren van je klanten Met partijen die bereid en in staat zijn te communiceren, kan mediation betere resultaten bereiken. Wat moet je daarvoor als mediator in je mars hebben? Hoe maak je je klanten onderhandelingsvaardig? Daar waar de emoties hoog op lopen: hoe empower je de gesprekspartners? Kun je dat als mediator zelf (leren), of moet je daar psycholoog voor zijn? Mag je kwetsbare partijen eigenlijk wel weerbaar maken of breng je dan de gelijkwaardigheid in gevaar? Empoweren met oog voor balans kun je als mediator leren! Met voorbeelden uit onder meer de praktijk van de arbeidsmediator. Ingrid Metz, eigenaar Het Akkoord Mediation Irma van Steijn, directeur Maarsingh & van Steijn NVvMA 1.5 De mediator als verwachtingenmanager Niet altijd zijn beide cliënten tevreden met het resultaat van een mediation terwijl je als mediator toch het uiterste van jezelf gegeven hebt. Het helpt als je je er van bewust bent dat de positie van de mediator, die immers meerdere partijen tegelijk bedient, een bijzondere is. Dat geldt temeer als er ook verantwoording aan anderen moet worden afgelegd. Waar moet de Bezoek het Mediationplaza in de pauzes van het programma!

5 mediator zich bewust van zijn bij het werken met partijen met tegengestelde belangen? Weet iedere partij wat hij mag verwachten van de mediator? De juridische aspecten op een rijtje. Maar ook: hoe krijg je houvast bij de inhoudelijke kant van je taak als neutrale derde? Niet het behaalde resultaat, maar de manier waarop je je van je taak gekweten hebt als toetssteen voor cliënten, partijbegeleiders en doorverwijzers! Arno Diederen, NMI registermediator en advocaat Diederen, Master of Dispute Resolution Susanne de Neeve, gecertificeerd NMI mediator en advocaat Immix Advocaten VGM 1.6 De onafhankelijke mediator vind je in de pool? In de Achterhoek werken 10 gemeenten sinds 3 jaar samen aan het bevorderen van mediation. De interne mediators vormen samen een pool. Zij bewaken de kwaliteit en de neutraliteit, zij stimuleren de implementatie van mediation in de gemeente en zij vormen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Via collegiale uitleen is optimale onafhankelijkheid gewaarborgd. Wat zijn de resultaten? Hoe organiseer je zo n pool? Wat zijn de ervaringen van de mediators zelf? Toelichting op de pilot en gesprek met mediators uit de pool onder leiding van Frans Spekreijse, bestuurlijk trekker, voorzitter Vereniging GemeenteMediation, mediator en coach. Berry van Elst, gemeentemediator van de gemeente Lelystad, en vanuit zijn eigen bedrijf trainer, coach en reviewer, gaat in op de vraag hoe hij in zijn gemeentelijke praktijk omgaat met onafhankelijkheid, neutraliteit en vrijwilligheid en op de borging daarvan. 1.7 De wet van Van der Steur Wat gaat er veranderen? Beroepsregulering, beroepskwalificaties: hoe ver moet je gaan? Voor sommigen binnen én buiten de beroepsgroep is regulering een zegen, anderen ervaren het als een bedreiging van bijvoorbeeld hun creativiteit en vrijheid een eigen invulling te geven aan het vak. Toelichting op de overwegingen door de indiener. Wat is de actuele stand van zaken rond de implementatie van het voorstel? John Bosnak, partner Van Nieuwenhuizen Partners Ard van der Steur, lid VVD-fractie Tweede Kamer 1.8 Vrede van Utrecht Vreedzame stad Utrechts Mediatie Model Utrecht viert de Vrede van Utrecht in 2013 met een hedendaagse kijk op het oplossen van conflicten. Ook drie eeuwen na het vredesverdrag zijn de pijlers nog altijd: dialoog voeren, allianties bouwen, en ruimte geven aan mediatie en bemiddeling. Utrecht is een Vreedzame Stad: met vreedzame scholen, organisaties en wijken. Via het Vreedzame Wijkprogramma is het Utrechtse Mediatie Model ontwikkeld. Daarin werken schoolmediators uit groep 7 en 8, jongerenbemiddelaars in het voortgezet onderwijs, vader- en moedermediators, bemiddelaars uit publieke organisaties (jongerenwerk, politie en gemeentelijke diensten) en buurtbemiddeling samen. De basisconflicten in een wijk zorgen niet alleen voor frictie, maar ook voor nieuwe kansen om de banden te versterken tussen degenen die in de wijk wonen en werken. Maak kennis met wijkmediatie naar Utrechts recept en ontdek welke rol voor professionele geregistreerde mediators is weggelegd. Janny Dierx, adviseur, trainer en mediator en ambassadeur Stichting Mediation in Strafzaken Lieke Hoitink, projectleider Vrede van Utrecht Caroline Verhoeff, stedelijk regisseur Vreedzame Wijk Utrecht Stichting Vreedzaam 1.9 Welke gevolgen heeft de Federatie voor de mediator? Alle mediators verenigt u, samen sterk!... Wat verandert er, wat blijft gelijk? Wat gaat er nog komen? Stel al je vragen, en deel met collega s en vakgenoten onzekerheden én zekerheden.

6 PARALLELPROGRAMMA TWEEDE RONDE ( uur) vfas 2.1 Voer voor psychologen aan de mediationtafel Kennis maken met gedragsstoornissen voor niet-psychologen: hoe interpreteer je de signalen en hoe ga je daar mee om? Welke interventies hebben effect? Etiketten als borderliner, narcistisch en pathologisch worden snel geplakt, maar hoe dan verder? Praktische handvatten voor het omgaan met een stoornis. Joost van der Waerden, psycholoog Psychologische Adviespraktijk Scheveningen NIP 2.2 Interdisciplinaire co-mediation, een kwestie van vertrouwen! Bruggen slaan tussen psychologie en recht: wie maakt de oversteek? Welke competenties gebruikt de psycholoog en welke de jurist om deze oversteek te maken? Spanningsveld of vertrouwenskwestie? Maak kennis met de vier dimensies van vertrouwen van Reina en Reina en ontdek de criteria waarmee je nagaat of je jezelf en anderen kunt vertrouwen. Je toetst je eigen vertrouwenscompetenties, je krijgt handvatten om deze te versterken en je krijgt inzicht in wat deze competenties voor jou betekenen in een interdisciplinaire co-mediation. Om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise is vertrouwen een voorwaarde. Trudy Aanraad, arbeids- en organisatiepsycholoog Aanraad advies & coaching Dixi Hansen, mediator, coach, supervisor DK Coaching Mediation Supervisie Training Mary Vermeulen, mediator, trainer en (team)coach JobnJoy (allen werkgroep Arbeids- en Organisatiemediation sectie Mediation NIP) VMSN 2.3 Ondernemingsrecht Maatschappen, aandeelhouders... Wie breekt, betaalt? De emotionele aspecten zijn zeker zo belangrijk om een overdracht volledig af te kunnen sluiten. In de agrarische sector komt daar nog een extra dimensie bij (boerenbedrijf, familiebanden). Een kijkje in de keuken van de notaris-mediator aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Wat maakt de situatie bijzonder? Hoe krijg ik de klant tevreden? Is de aanpak herkenbaar? Wat valt er te leren? Ans Post, notaris en mediator Hobbelink & Buitink, notarissen en mediators te Winterswijk NMv 2.4 Mediation in het strafrecht Na bemoedigende resultaten van een proef in Amsterdam wordt in een aantal pilots nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van mediation in strafzaken als onderdeel van de strafrechtelijke procedure. Wat kan de bijdrage zijn aan het herstellen van de schade, zowel emotioneel als materieel? Over welke specifieke vaardigheden moet de mediator beschikken om de communicatie tussen dader en slachtoffer te laten slagen? Verkenning van relatief onontgonnen terrein. Jolien Boeding-Polée, mediatorfunctionaris Mediationbureau rechtbank Amsterdam Anne Martien van der Does, vice-president rechtbank Amsterdam NVvMA 2.5 Mediator, hoe ga je om met advocaten? Wat de rol van advocaten in een mediationtraject kan zijn, is voor de mediator, maar ook voor advocaten en partijen zelf niet altijd even duidelijk. De mediator is de regisseur van het mediationtraject en dan ook bij uitstek degene die helder voor ogen moet hebben welke functie de advocaten kunnen vervullen opdat de mediation optimale resultaten boekt. Leer wat de mogelijkheden van de mediator Bezoek het Mediationplaza in de pauzes van het programma!

7 zijn om samen met de advocaat de mediation meerwaarde te geven. Annet Draaijer, NMI registermediator en docent/ trainer Caroline Kloppers, advocaat en NMI registermediator Stelvio advocaten mediators NMI 2.6 NMI Peer Review: een professionaliseringsslag! Na circa 750 peer reviews: de stand van de praktijk! Hoe ervaren registermediators en reviewers de peer review? Wat heb je er aan? Wat kom je als reviewer tegen, wat leren we ervan? Judith Emaus, manager Kwaliteit & Registerbeheer NMI, projectmanager Peer Review 2.9 Marketing for mediation: how to get cases! How to acquire cases successfully, to overcome the why we cannot make mediation, to see the hidden agenda of decision makers and solve it, to argue with different mind sets, to turn the ADR power wheel to results, to handle emotions to get people to say yes and to practise your leading mediation skills? Answers and lessons. Cristina Lenz, chair of the European Mediation Network Initiative 2.7 Villa Pinedo: jongeren in beeld bij scheiding Villa Pinedo is een internetplatform voor jongeren van gescheiden ouders. Samen met ervaringsdeskundige jongeren wordt op verschillende manieren gewerkt aan gedragsverandering bij ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden. Bewustwording bij volwassenen! Ook de mediator die ouders in scheiding bij staat, heeft baat bij deze deskundigheid van jongeren. Wat kunnen zij de mediator leren? Wat zouden zij van of met de mediator willen? Phyleen Mattaar, voorzitter Villa Pinedo Marsha Pinedo, directeur Villa Pinedo 2.8 Body language Mediation is communicatie, het grootste deel van communicatie is non-verbaal. Wat weten we eigenlijk van non-verbale communicatie? Hoe analyseer je non-verbale signalen? Wat zijn de boodschappen die je ziet maar niet hoort? Hoe moet je kijken om goed te kunnen zien? Leer hoe goed lezen helpt om gedrag en interactie te voorspellen. Een goed verstaander... Herman Ilgen, managing partner INSA

8 Het Mediationcongres 2013 wordt georganiseerd door de Federatie van Nederlandse mediatorsverenigingen in samenwerking met ROSTRA Congrescommunicatie, Sdu Uitgevers en Sdu Juridische Opleidingen. Sdu Juridische Opleidingen is een handelsnaam van Sdu Uitgevers bv. Locatie & bereikbaarheid Het Mediationcongres 2013 wordt georganiseerd in Media Plaza Utrecht. Voor een routebeschrijving zie MediationAward 2013 In 2013 wordt voor de tweede keer de MediationAward uitgereikt. Voor meer informatie m.b.t. de award en het nomineren ervoor, zie Het laatste nieuws Het laatste nieuws over het Mediationcongres 2013 vindt u op Twitter. Zie en ( #mediationcongres13). Daarnaast is uiteraard de bron van alle actuele informatie over het congres. Puntenaccreditatie Deelname aan het Mediationcongres 2013 wordt door het Nederlands Mediation Instituut gewaardeerd op 4 punten, categorie 1a. Registratie geschiedt door inschrijving bij aanvang van het congres en bij vertrek na het einde van het congres. 4 punten, categorie 1a Federatie Bij de Federatie zijn de volgende verenigingen/organisaties betrokken: de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) sectie Mediation van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA) de Vereniging GemeenteMediation (VGM) de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vfas) de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Kosten Regulier tarief: 275,- excl. btw NMI registermediators en/of leden van NMv, NIP (sectie Mediation), NVvMA, VGM, vfas, VMSN: 225,- excl. btw Abonnees Tijdschrift Conflicthantering: 225,- excl. btw Mediators in opleiding: 125,- excl. btw Mediationplaza Bezoek tijdens de pauzes, de lunch en natuurlijk de afsluitende borrel de diverse informatiestands op het Mediationplaza. Exposant op het Mediationplaza? Neem contact op met Angela Bruins, via (070) , of Fenneke Rosier via (070) , van Sdu Uitgevers; of via resp. Inschrijven Via Inschrijven kan ook per , door het inschrijfformulier in te vullen en dit te en naar Per post naar: Sdu Juridische Opleidingen, Postbus 19503, 2500 CM Den Haag. Direct na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestiging van inschrijving. Enkele dagen voor de bijeenkomst wordt een routebeschrijving per verzonden. Facturering geschiedt 2 à 3 weken voor het congres. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Sdu Uitgevers van toepassing. Meer informatie hierover: Annulering Tot drie weken voor aanvangsdatum kunt u uitsluitend schriftelijk annuleren. Wij brengen daarvoor 75,- excl. btw administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de bijeenkomst brengen wij u het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is het altijd mogelijk een plaatsvervanger op uw inschrijving te laten deelnemen. Meer informatie Inhoudelijke en organisatorische informatie: Gert Jan Schinkel (070) of via

Schrijf u in vóór 16 oktober 2012 en ontvang 10% korting! Mediationcongres. 16 november 2012. 4 punten, categorie 1a. 1931 Congrescentrum Den Bosch

Schrijf u in vóór 16 oktober 2012 en ontvang 10% korting! Mediationcongres. 16 november 2012. 4 punten, categorie 1a. 1931 Congrescentrum Den Bosch Schrijf u in vóór 16 oktober 2012 en ontvang 10% korting! Mediationcongres 16 november 2012 4 punten, categorie 1a 1931 Congrescentrum Den Bosch Mediationcongres 2012 Next LeveL vrijdag 16 november 2012

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, 16 april 2010 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

1 Voorwoord 02. 2 Bureau Bemiddeling & Mediation 03 2.1 Missie BB&M 03 2.2 BB&M medewerkers 03 2.3 Opleidingsniveau 04

1 Voorwoord 02. 2 Bureau Bemiddeling & Mediation 03 2.1 Missie BB&M 03 2.2 BB&M medewerkers 03 2.3 Opleidingsniveau 04 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 02 2 Bureau Bemiddeling & Mediation 03 2.1 Missie BB&M 03 2.2 BB&M medewerkers 03 2.3 Opleidingsniveau 04 3 Resultaten 05 3.1 Resultaten over de jaren 06 3.2 Doorlooptijd 06 3.3

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Vechtende ouders, het kind in de knel Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Datum: 31 maart 2014 Advies: KOM003/2014 2 Vechtende ouders, het kind in de knel

Nadere informatie

het vfas lustrumcongres

het vfas lustrumcongres het vfas lustrumcongres Donderdag 4 april en Vrijdag 5 april 2013 Voorwoord Beste leden, In de tien jaar tijd dat de vfas in zijn huidige vorm bestaat kan de (echtscheidings)- wereld er niet meer om heen.

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Mediation & mediationvaardigheden. Oplossingsgericht werken bij conflicten met burgers en bedrijven

Mediation & mediationvaardigheden. Oplossingsgericht werken bij conflicten met burgers en bedrijven Mediation & mediationvaardigheden Oplossingsgericht werken bij conflicten met burgers en bedrijven Mediation & mediationvaardigheden Oplossingsgericht werken bij conflicten met burgers en bedrijven Inhoudsopgave

Nadere informatie

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER

BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER BASISOPLEIDING MEDIATION TEGENPARTIJ OF CONFLICTPARTNER Tegenpartij of Conflictpartner Basisopleiding mediation Tegenpartij of Conflictpartner Al vanaf 1996 staat mediation bij Merlijn in het centrum van

Nadere informatie

Rapport Pilot Mediation Achterhoek

Rapport Pilot Mediation Achterhoek Rapport Pilot Mediation Achterhoek Pilotstudie naar de verplichte toepassing van mediation in conflicten tussen burgers en bestuursorganen Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2012/2013 trainingen opleidingen maatwerk Kijk ook op www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

p.6 Mediation p.8 Mr. Ernst-Jan Schubad versterkt directie Bezemer & Kuiper p.10 Spelregels van social media p.12 Cursusoverzicht najaar 2012

p.6 Mediation p.8 Mr. Ernst-Jan Schubad versterkt directie Bezemer & Kuiper p.10 Spelregels van social media p.12 Cursusoverzicht najaar 2012 p.6 Mediation p.8 Mr. Ernst-Jan Schubad versterkt directie Bezemer & Kuiper p.10 Spelregels van social media p.12 Cursusoverzicht najaar 2012 bulletin JUNI 2012 INHOUD p.6 Mediation EN VERDER Certificering

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap met het E-portfolio voor klantmanagers November 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Het E-portfolio als hulpmiddel voor het ontwikkelen van vakmanschap

Nadere informatie

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

Welkom bij Midi-Action!

Welkom bij Midi-Action! Welkom bij Midi-Action! Praktijk voor Psychologie, Personal Coaching Relatietherapie, Mediation, Familie-, Omgangs- & Scheidingsbemiddeling Professionele hulp, zowel privé als zakelijk Velen van ons komen

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen

Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen Voor alle betrokkenen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen MMV OP MAAT FLITSTRAININGEN WORKSHOPS SYMPOSIA ACCREDITATIE: 6 PUNTEN (ABAN) Voor wie? Het programma is gericht op (plaatsvervangend)

Nadere informatie

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv

Nederlands Mediatorsvereniging - Nieuwsbrief. Ingrid Metz, lid congrescommissie namens NMv Page 1 of 8 NIEUWSBRIEF NEDERLANDS GROOTSTE VERENIGING VAN BEROEPSMEDIATORS 26 maart 2013 Advertenties Geen advertenties bij deze nieuwsbrief... Nieuws VAN HET BESTUUR ALV verplaatst naar 28 mei De ALV

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie