Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Studiegids"

Transcriptie

1 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Studiegids Registeropleiding E.E.N. therapeut Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis SHO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Vrije modules en minoren Bij- en nascholingen conform HBO-niveau Secretariaat Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Pater Jac. Schreursweg 2B, 6097 NH Panheel Telefoon

2 CONTACTGEGEVENS EN LESLOCATIES Directie Mariet van Buuren-Op t Veld Secretariaat Pater Jac. Schreursweg 2A 6097 NH Panheel Telefoon Leslocatie Panheel Pater Jac. Schreursweg 2B 6097 NH Panheel Telefoon Leslocatie Panheel Thornerweg 3B 6097 NC Panheel Telefoon Leslocatie Soesterberg Stemerdingweg CE Soesterberg Telefoon Thornerweg 3B Panheel Pater Jac. Schreursweg 2B, Panheel Stemerdingweg 25, Soesterberg Copyright Instituut voor E.E.N

3 INHOUD STUDIEGIDS Contactgegevens blz. 2 Algemene informatie, missie en visie van het Instituut blz. 4 Landelijke erkenning en registraties blz. 5 Overzicht van het onderwijsaanbod blz. 6 Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 7 Registeropleiding E.E.N. therapeut blz. 8 Module A1 t/m A3. Basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 9 Module B1 t/m B3. Verdieping E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 10 Medische en Psychosociale Basiskennis blz Module C1, C4 en C7. Registeropleiding Medische Basiskennis blz Module C3, C4 en C6. Registeropleiding Psychosociale Basiskennis blz Module C1, C3 en C4. Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis blz. 16 Module C2. Uitgebreide EHBO van het Rode Kruis blz. 19 Vrije modules en minoren blz. 20 Module V1. Basiskennis klassieke homeopathie blz. 20 Module V2. Basiskennis E.E.N. Ankhtherapie blz. 22 Module V3. Werken met dolfijnenergie blz. 23 Module V4. Werken met het enneagram blz. 24 Module V5. Communicatie en NLP binnen de hulpverlening blz. 25 Module V6. Basiskennis Feng Shui blz. 26 Module V7. Introductieworkshop E.E.N. therapie blz. 27 Module V8. Didactiek voor stagebegeleiders (intern) blz. 28 Module V9. Basiskennis aromatherapie en aromacare blz. 29 Module V10. Didactiek voor HBO-docenten blz. 30 Geaccrediteerde bij- en nascholingen blz. 31 Module C1-H. Medische Basiskennis Module C3-H. Psychosociale Basiskennis Module C2-H. Uitgebreide EHBO van het Rode Kruis Module AD-H. E.E.N. therapie blz. 31 blz. 31 blz. 31 blz. 31 Algemene voorwaarden blz. 32 Het team van Instituut voor E.E.N. blz. 34 Kosten modules Registeropleidingen blz. 35 Copyright Instituut voor E.E.N

4 ALGEMENE INFORMATIE, MISSIE EN VISIE VAN HET INSTITUUT Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Het onderwijsaanbod van het Instituut bestaat uit deeltijdopleidingen die modulair worden gegeven en die zowel als dag- als avondonderwijs worden aangeboden. Dit zijn de Registeropleiding E.E.N. therapeut (beroepsopleiding) en de SHO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis. Daarnaast zijn er diverse vrije modules die conform HBO-niveau worden aangeboden en als bijscholing kunnen worden gevolgd. De lessen worden in Panheel en in Soesterberg gegeven. Onze missie De missie van Instituut voor E.E.N. is het verbeteren van en bijdragen aan inzichten en kennis omtrent educatie conform HBO-niveau in het Energetisch Natuurgeneeskundig onderwijs. De vormgeving van deze missie is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten. De kwaliteit en maatschappelijke relevantie staan hoog in het vaandel. Het Instituut richt zich daarbij op de levensloop van kinderen, jeugdigen en volwassenen, waarbij er veel aandacht is voor de biologische en psychosociale ontwikkeling. Daarnaast ondersteunt het Instituut docenten en andere praktijkprofessionals bij het versterken en uitbouwen van hun vaardigheden op het gebied van didactiek, studentbegeleiding, opvoeding, opvoedingsondersteuning en kennisoverdracht. Het Instituut streeft ernaar het natuurgeneeskundig onderwijs aan te laten sluiten bij het HBOonderwijs in de reguliere gezondheidszorg. Bovenstaande uitgangspunten laten zich vertalen in een aantal doelstellingen waarvan de belangrijkste zijn: 1. Het onderwijs voldoet aan hoge kwalitatieve en kwantitatieve standaarden en is gericht op competentieontwikkeling als integratie van kennis, kunde, houding en persoonlijke ontwikkeling; 2. De studenten en hun onderwijsloopbaan staan centraal in instroom, doorstroom en uitstroom; 3. De inrichting van de organisatie is van hoge kwaliteit en garandeert een balans tussen stabiliteit en veiligheid enerzijds en gewenste verandering en innovatie anderzijds; 4. De huisvesting en het voorzieningenniveau zijn faciliterend voor de onderwijsvisie en zijn doelmatig en uitnodigend; 5. In een eigen gedragscode waarin is vastgelegd wat begrepen wordt onder integer handelen, wordt de beroeps- en instellingsethiek verwoord; 6. De natuurgeneeskunde in Nederland te bevorderen. Onze visie Het Instituut staat voor een kwalitatief hoogwaardig leerproces voor studenten die zich willen bekwamen conform HBO-niveau in het Hoger Energetisch Natuurgeneeskundig onderwijs. De onderwijsvisie levert een belangrijke bijdrage aan het profiel van het Instituut en is een nadere inkleuring van de algemene onderwijsdoelstelling. Deze algemene onderwijsdoelstelling wordt nagestreefd voor een omvangrijke en heterogene groep studenten -verschillend in geslacht, leeftijd, motivatie, vooropleiding, intelligentie, sociale achtergrond en leerstijl- binnen een breed palet aan beschikbare leerarrangementen (opleidingen, cursussen en vrije modules). Copyright Instituut voor E.E.N

5 LANDELIJKE ERKENNING EN REGISTRATIES Het Instituut is ingeschreven in het CRKBO-register, Het Instituut is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland en heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO staat voor kwaliteit van opleidingen, alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders kunnen lid van de NRTO worden die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven. Zie ook de gedragcode van de NRTO Accreditaties Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg De Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging. De accreditatietrajecten richten zich dan ook niet alleen op beoordeling ( quality assurance ), maar ook op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit ( quality enhancement ). SNRO kwaliteitskeurmerk Opleidingen en bij- en nascholingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding en/of bij- en nascholing het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in het register. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars. Het Instituut heeft de systeemaccreditatie van de SNRO. De opleidingen en/of diverse bijscholingen zijn geaccrediteerd door de SNRO en ingeschreven in het SNRO register, De Registeropleiding E.E.N. therapeut is conform HBO-niveau geaccrediteerd door SNRO en KTNO. De Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis is geaccrediteerd door CPION, SNRO, KTNO. Erkenning - St. Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg (SNRO) - Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) - Stichting Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheidszorg (Stichting RING) - Beroepsvereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (convenanthouder VBAG) Copyright Instituut voor E.E.N

6 - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) - De Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) - De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) - De Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (convenanthouder LVNG ) - Beroepsorganisatie Therapeuten en Belangen Associatie Consumenten (BATC) - Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (ZHONG) - Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) - Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) - Het Nederlandse Rode Kruis OVERZICHT VAN HET ONDERWIJSAANBOD Registeropleiding E.E.N. therapeut (geaccrediteerd door KTNO en SNRO) Module A1 t/m A3. 1 e leerjaar Registeropleiding E.E.N. therapeut (basiskennis) Module B1 t/m B3. 2 e leerjaar Registeropleiding E.E.N. therapeut (verdieping) Module C1 en C2. 3 e leerjaar Registeropleiding E.E.N. therapeut C1 Medische Basiskennis en C2 EHBO, BLS en AED Module C3. 4 e leerjaar Registeropleiding E.E.N. therapeut C3 Psychosociale Basiskennis Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Module D. Praktijkleerperiode, supervisie en afstudeerprojecten SHO +Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis (geaccrediteerd door CPION, KTNO en SNRO) Module C1. Medische Basiskennis Module C3. Psychosociale Basiskennis Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Registeropleiding Medische Basiskennis (geaccrediteerd door KTNO en SNRO) Module C1. Medische Basiskennis Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Module C7. Aanvullende Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis (geaccrediteerd door KTNO en SNRO) Module C3. Psychosociale Basiskennis Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Module C6. Aanvullende Medische Basiskennis Vrije modules, cursussen en workshops (geaccrediteerd door KTNO en SNRO) Module C2. EHBO, BLS en AED Module V1. Basiskennis klassieke homeopathie Module V2. Basiskennis E.E.N. Ankhtherapie Module V3. Workshop Werken met dolfijnenergie Module V4. Werken met het enneagram Module V5. Communicatie en NLP binnen de hulpverlening Module V6. Basiskennis Feng Shui Module V7. Introductieworkshop E.E.N. therapie Module V8. Didactiek voor stagebegeleiders (intern) Module V9. Basiskennis aromatherapie en aromacare Module V10. Didactiek voor HBO-docenten (CAM) Bij- en nascholingen (geaccrediteerd door KTNO en SNRO) Module C1-H. Bijscholing en nascholing Medische Basiskennis Module C2-H. Herhaling EHBO, BLS en AED Module C3-H. Bijscholing en nascholing Psychosociale Basiskennis Module AD-H. Nascholing E.E.N. therapie Copyright Instituut voor E.E.N

7 INLEIDING IN DE ECLECTISCHE ENERGETISCHE NATUURGENEESKUNDE De betekenis van het woord eclectisch is "uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien". Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde, religies en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen. De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde. Daarnaast is er nog oudere volksgeneeskunde zoals de Tibetaanse geneeskunde en de Egyptische geneeskunde. Binnen de Registeropleiding E.E.N. therapeut zijn al deze geneeskundige systemen verwerkt. De Oosterse geneeskunde De Oosterse geneeskunde ziet de mens als bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van bewustzijn. Lijden en ziekten zijn inherent aan het bestaan van de vorm. De oorzaak is gelegen in een persoonsgebonden oriëntatie in het bewustzijn. De therapie richt zich op de energie en de stof als een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakraniveau. Daarnaast worden er ter ondersteuning kruiden ingezet, die een sterke energetische werking hebben. De Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde is gericht op het energetisch/emotionele niveau. De behandeling is erop gericht energetische blokkades in het energiesysteem op te sporen en de energie te herstellen. De Chinese geneeskunde richt zich op het meridiaansysteem. Dit proces wordt ondersteund door middel van kruiden en acupunctuur. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is te veel energie). De therapie is energetisch van aard, evenals de acupunctuur en de Chinese kruiden waarmee wordt gewerkt. Deze geneeskunde richt zich op het energetisch en fysiek lichaam. De Westerse geneeskunde De Westerse reguliere geneeskunde richt zich op het fysiek/lichamelijke niveau. Deze geneeskunde gaat ervan uit dat de mens is opgebouwd uit materie. De structuur van de ziekteleer gaat ervan uit dat, als men ziek is, men niet meer aan de norm voldoet. De therapie is er dan ook op gericht de norm weer zoveel mogelijk te bereiken. De behandeling is erop gericht blokkades in het lichaam op te sporen. De diagnose wordt meestal door onderzoek gesteld. Denk hierbij aan bloedonderzoek, röntgen, scan etc. De behandelwijze bestaat uit causaal gerichte therapie, ondersteunende therapie en preventie. De behandeling wordt ondersteund met reguliere geneesmiddelen. De Westerse natuurgeneeskunde is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en ziel. De diagnose wordt gesteld via de kinesiologie, polsdiagnostiek, biotensor, pendel en anamnese. Binnen deze geneeskunde wordt er gebruik gemaakt van fytotherapie, homeopathie, Bachbloesemtherapie, orthomoleculaire therapie en lithotherapie en er wordt gewerkt met fijnstoffelijke energetische middelen. De behandeling is vaak energetisch van aard, zoals aurahealing, magnetiseren, Egypteng healing enz. De therapie bestaat uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met de kracht van vergeving, regressie- en reïncarnatietherapie, psychotherapie, ankhtherapie, ademhalingstherapie, reflexzonetherapie, klierkunde en numerologie. In de Registeropleiding E.E.N. therapeut worden er per module van bovengenoemde geneeskundige systemen verschillende aspecten als speciaal vakonderdeel gedoceerd. Copyright Instituut voor E.E.N

8 REGISTEROPLEIDING E.E.N. THERAPEUT (conform HBO-niveau en geaccrediteerd door KTNO en SNRO) De opleiding leidt op tot therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg, maar kan ook voor de persoonlijke ontwikkeling gevolgd worden. Voor beroepsbeoefenaren in de reguliere en complementaire gezondheidszorg biedt de opleiding een aanvullende therapie die goed te combineren is met diverse andere therapievormen. Tevens kunnen de opleiding en de vrije modules als bij- en nascholing worden gevolgd. Er zal veel aandacht geschonken worden aan de persoonsvorming van de student of therapeut in de opleiding. Daarnaast zullen kennis, inzicht, communicatieve en diverse andere vaardigheden worden overgedragen, zodat de student na het behalen van het diploma volledig als zelfstandig therapeut kan functioneren. De therapie is tevens toepasbaar in diverse beroepen. Voor leidinggevenden biedt de therapie veel inzichten ten opzichte van ziekte en gezondheid op de werkplek. De doelstelling is: de energie uit te zuiveren, zodat de werkplek leefbaar is en het ziekteverzuim terug zal lopen, omdat 95% van de fysieke klachten vanuit geblokkeerde energie en emoties ontstaan. Flexibele leergang Het Instituut heeft ervoor gekozen om de Registeropleiding in verschillende modules aan te bieden. De meeste modules worden zowel als dag- als avondonderwijs aangeboden. Daardoor kan er ingeschreven worden voor één of meerdere modules tegelijk afhankelijk van het tempo, financiële omstandigheden en tijd die men te besteden heeft. Indien men tijdens de opleiding meer tijd te besteden heeft kan het studietempo versneld worden, of indien men minder tijd heeft door veranderde omstandigheden kan het tempo worden verlaagd. Inschrijven Het is mogelijk om in te schrijven voor de opleiding of een van de modules om verschillende redenen, o.a.: - De student kan na het afronden van de opleiding aanvangen met een eigen praktijk. - De opleiding of verschillende modules kunnen worden gevolgd voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. - Voor therapeuten die willen bijscholen biedt het Instituut de mogelijkheid om aan de bijscholingsverplichting te voldoen. De voorwaarden voor inschrijving zijn: - De Registeropleiding tot E.E.N. therapeut is in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar. - De vooropleiding voor de Registeropleiding en de Medische en Psychosociale Basiskennis is minimaal MBO-4. - Het is mogelijk op basis van ervaring, verworven kennis en motivatie in te schrijven voor module A-D van de Registeropleiding E.E.N. therapeut. U kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen. Vakken Module A1 t/m A3. Module B1 t/m B3. Module C1 t/m C3. Module C2. Module D. Basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Verdieping E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide EHBO van het Rode Kruis Praktijkleerperiode, stage en supervisie De modules A1 t/m A3 zijn onderdeel van de Registeropleiding E.E.N. therapeut evenals de modules B1 t/m B3 die in het tweede jaar worden gegeven. Met module C1 t/m C3. Medische en Psychosociale Basiskennis, ook onderdeel van de Registersopleiding E.E.N. therapeut, kan elk schooljaar gestart worden omdat alle medische vakonderdelen van de beroepsopleiding in deze module zijn samengevat. U kunt deze opleiding ook als losse modules volgen. Lesindeling De lessen worden per dagdeel van 3.15 uur gegeven. Dit maakt het mogelijk om verschillende modules zowel als dag- als avondonderwijs te volgen. Per dag worden 2 lessen gegeven, per avond Copyright Instituut voor E.E.N

9 1 les. Duur van de opleiding De Registeropleiding E.E.N. therapeut is een 4-jarige beroepsopleiding. Bij een normaal tempo worden 36 lesavonden of 18 lesdagen per jaar gevolgd. De opleiding dient vanaf de datum van inschrijving binnen 10 jaar te zijn afgerond. ECTS De opleiding heeft een omvang van 240 ECTS. Leerjaar 1. MODULE A1 T/M A3. Registeropleiding E.E.N. therapeut (basiskennis) Doel van de modules De modules A1 t/m A3 zijn onderdeel van de Registeropleiding E.E.N. therapeut. In deze modules leert u de basisprincipes kennen van de energetische natuurgeneeskunde en als therapeut te werken, een cliëntenbestand bij te houden en ethisch verantwoord te handelen. Tevens leert u werken met verschillende ondersteunende therapieën, zoals edelstenen, ankhtherapie, klankschaaltherapie, homeopathie, de E.E.N. energetica en het SanoConcept. In de opleiding worden de natuurgeneeskundige systemen in de wereld behandeld en gekoppeld aan spirituele kennis. Ieder lesonderdeel bestaat uit theoretische kennis en praktijkoefeningen. Thema s Module A1. Introductie Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde - Introductie E.E.N. therapie - Kennis en achtergronden van de Chinese geneeskunde, het meridiaansysteem en de energievelden, emoties, het yin en yang principe, het behandelplan - Kennis en achtergronden van de Westerse geneeskunde. Inzicht in het ontstaan van toxische belasting en de oorzaak van drainageproblemen - De basisprincipes van de homeopathie en fytotherapie. Behandelen van fysieke klachten door middel van het SanoConcept en homeopathie - Het geven van een chakrabehandeling Module A2. Vervolg Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde - Voeding, leefwijzen, vitaminen en mineralen - Werken met mineraaltherapie op basis van Dr. Schüssler celzouten - Fysieke en emotionele klachten door tekorten aan mineralen, psychonomie (gelaatskunde) - Het behandelen van een reflexinstabiliteit - Kennis en werking van ondersteunende therapieën, zoals kleuren - De werking van het magnetisme, aurareading; het geven van een aurabehandeling - Het in balans brengen van het mentaal en causaal auralichaam door het geven van een schouder-, nek-, rugbehandeling Module A3. Inleiding in de +Egyptische Natuurgeneeskunde - Inleiding in de Egyptische natuurgeneeskunde, de therapeutische werking van de Ankh en de piramide, werken met de Ankh in combinatie met andere therapievormen - Geopathische belasting, electro-smog - E.E.N. energetica, edelstenen en lithotherapie - Psychotoxines en spiegelogie - Klankschalen - Meditatietechnieken Toetsing De A1 t/m A3 worden per module afgesloten met opdrachten en een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student per module het deelcertificaat. Informatie leerjaar 2, modules A1 t/m A3 Aantal lessen: 3 modules van 12 lessen Duur: 10 maanden Studiebelasting: 2-2½ uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N

10 De kosten bedragen per module. Leerjaar 2. MODULE B1 t/m B3. Registeropleiding E.E.N. therapeut (verdieping) Doel van de modules De modules B1 t/m B3 vormen samen het tweede jaar van de Registeropleiding E.E.N. therapeut. Om deze modules te kunnen volgen dient het eerste leerjaar te zijn afgerond. Deze module is een verdieping op de voorgaande modules en er wordt dieper ingegaan op de Tibetaanse geneeskunde. Binnen deze geneeskunde wordt met lichttherapie gewerkt. Wanneer we ervoor kiezen om vanuit liefde te werken en dit uiten, bevordert dit het licht in ons naarmate we bewuster met de liefde omgaan. De thema's die behandeld worden brengen de mens dichter bij het Eenheidsbewustzijn. Dit staat voor het loslaten van handelen vanuit macht en onmacht en het transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. Binnen deze module wordt ter ondersteuning gewerkt met E.E.N. energetica. Dit zijn energetische middelen op basis van mineralen, die harmoniserend werken op mentaal, geestelijk- en stoffelijk niveau. Iedere energetica heeft zijn eigen specifieke werking en herstelt de balans tussen lichaam, geest en ziel. Thema s Module B1. Emotionele levensloop - Inzicht in en therapeutisch werken met Bachbloesemremedies - Inzicht in emoties en de samenhang tussen emoties en ziekten - Psychopathologie van de levensloop van zwangerschap tot stervensbegeleiding - Het behandelen van dieren en planten met Bachbloesems - Groepsdynamica Module B2. E.E.N. Regressietherapie - Inzicht in de werking van helende energieën en de samenhang tussen energie en bewustzijn - Cytologie; de anatomie, fysiologie en pathologie van het DNA en RNA - Regressietherapie, helen van het innerlijk kind, subpersoonlijkheden - Reïncarnatieleer, karma en het ontstaan van familiekarma/-patronen - Het in balans brengen van lichaam, geest en ziel en herstel van de Drie-Eenheid - Het ontwikkelen van intuïtieve vermogens en natuurlijke gaven die latent aanwezig zijn Module B3. Allround E.E.N. therapie - Globale kennis van de anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem - Globale kennis van de anatomie en fysiologie van de klieren en het hormoonstelsel - Invloed van hormonen op de balans tussen lichaam en geest - Klier- en ademhalingstherapie, ontspannings-, concentratie- en polariteitsoefeningen - Activeren en harmoniseren van organen en klieren door stimulatie van de handreflexpunten - Kundalini- en Shusumna energie - Mantra s en mudra s - Inzicht in de functies van de 12 zintuigen - Harmonieleer, de 12 levensthema s Toetsing De toetsing vindt plaats via het maken van praktijkopdrachten en een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie leerjaar 2, modules B1 t/m B3 Aantal lessen: 3 modulen van 12 lessen Duur: 10 maanden Studiebelasting: 2-2½ uur per dag De kosten bedragen per module. Copyright Instituut voor E.E.N

11 MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS (conform PLATO eindtermen) Algemene informatie Iedereen die werkzaam is in het veld van de complementaire geneeswijzen en daarbij het begeleiden van zijn of haar cliënten serieus neemt, zal het belangrijk vinden om zich te (blijven) professionaliseren door middel van voldoende medische en psychosociale scholing. Om te voldoen aan de huidige registratiecriteria, opgelegd door de zorgverzekeraars, overkoepelende beroepsverenigingen en organisaties, is het noodzakelijk dat iedereen die als therapeut werkzaam wil blijven binnen de complementaire geneeswijzen, kennis heeft van de medische en psychosociale vakken conform HBO-niveau. Binnen het Instituut zijn er drie opleidingen ontwikkeld die voldoen aan de Plato eindtermen en afhankelijk van de beroepsgroep aan de eisen van beroepsverenigingen, koepels en zorgverzekeraars voldoen: 1. Registeropleiding Medische Basiskennis Voor therapeuten die werkzaam zijn in de natuurgeneeskundige sector. Deze opleiding is door de SNRO geaccrediteerd. 2. Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Voor therapeuten die werkzaam zijn in de psychosociale sector. Deze opleiding is door de SNRO geaccrediteerd. 3. Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Voor therapeuten die zowel in de natuurgeneeskundige als in de psychosociale sector werkzaam zijn. Deze opleiding is tevens verplicht onderdeel binnen de opleiding tot E.E.N. therapeut. De opleiding is door de SNRO, KTNO en CPION geaccrediteerd. Bij CPION is deze opleiding tevens regulier getoetst. Uitgebreide klassikale cursus Eerste Hulp van het Rode Kruis EHBO is door verschillende beroepsverenigingen verplicht gesteld. Daarom bieden wij deze module aan in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis. De certificaten zijn internationaal erkend. Toetsing en examinering Binnen de registeropleidingen wordt er op verschillende manieren getoetst. Dit gebeurt per module via casussen, studieopdrachten en multiple-choice toetsen. Wanneer alle deelcertificaten zijn behaald ontvangt men het diploma. Copyright Instituut voor E.E.N

12 1. REGISTEROPLEIDING MEDISCHE BASISKENNIS (SNRO getoetst) Deze opleiding is afgestemd op de Plato eindtermen voor therapeuten werkzaam in de natuurgeneeskundige sector. De opleiding is erkend door SNRO, KTNO, RING, ZHONG, VBAG, FAGT, VIV, LVNG, NFG en BATC. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten zowel in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en wordt gegeven volgens de westerse reguliere medische basiskennis. Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de natuurlijke gezondheidszorg en de medische vakken op MBO-niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bijscholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen. Instituut voor E.E.N. biedt iedereen de mogelijkheid om deze opleiding, die tevens onderdeel is van de Registeropleiding E.E.N. therapeut, te volgen. De Medische Basiskennis wordt modulair gegeven. De gehele deelopleiding bestaat uit de volgende modules: - Module C1/A. Medische Basiskennis: anatomie en fysiologie - Module C1/B. Medische Basiskennis: pathologie en farmacologie - Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie - Module C7. Aanvullende Psychosociale Basiskennis Module C1. Medische Basiskennis De inhoud van de module Medische Basiskennis: anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie. De lessen worden per orgaanstelsel behandeld. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de gangbare medische terminologie en de rode vlaggen. Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Kennis van de gezondheidszorg In dit deel behandelen we de praktijkvoering en ethiek, maar ook de organisaties binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg worden in deze module behandeld. De rol van de overheid en de gezondheidswetgeving (sociale kaart) vormen een belangrijk onderdeel in dit lesblok. Communicatie Juist in de hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen gesprekstechnieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Begrippen uit de Transactionele analyse zoals overdracht en tegenoverdracht komen aan de orde. Ook wordt in deze module medische correspondentie en geïntegreerde geneeskunde behandeld. Module C7. Aanvullende Psychosociale Basiskennis In deze lessen Psychosociale Basiskennis gaan we beknopt in op de deelgebieden in de psychologie, psychiatrie, stoornissen en psychofarmaca. De gele vlaggen komen in dit onderdeel ook aan de orde. Verplichte literatuur modules C1, C4 en C7 Anatomie en fysiologie van de mens 4 e druk Pathologie 1 e druk Beknopte psychiatrie 5 e druk Overdracht - tegenoverdracht Fee van Delft 6 e druk Syllabus Instituut voor E.E.N. Certificering De opleiding wordt per lesonderdeel getoetst. Wanneer de modules met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde het diploma Medische Basiskennis. Copyright Instituut voor E.E.N

13 Informatie module C1, C4 en C7 Module C1. Medische Basiskennis wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden. Aantal lessen/dagen per jaar: 34 lesavonden of 17 lesdagen Studiebelasting: 2-2½ uur per dag ECTS: 46 De kosten van module C1, C4 en C7 zijn Overzicht van de lessen per module Module C1/A. Anatomie en Fysiologie Les 01. Algemene anatomie en fysiologie Les 02. Topografie en anatomie en fysiologie van de huid Les 03. Anatomie en fysiologie van de circulatie Les 04. Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe Les 05. Anatomie en fysiologie van de het spijsverteringsstelsel Les 06. Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem Les 07. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen Les 08. Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie Les 09. Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel Les 10. Anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel Les 11. Voortplantingsstelsel Les 12. Levensloop Examen en evaluatie deel A Module C1/B. Pathologie en farmacologie Les 01. Algemene pathologie Les 02. Immunopathologie en oncologie Les 03. Pathologie van de circulatie Les 04. Pathologie van het bloed en lymfesysteem Les 05. Pathologie van het zenuwstelsel/zintuigen Les 06. Pathologie van het ademhalingssysteem Les 07. Pathologie van het spijsverteringsstelsel Les 08. Pathologie van de nieren en de afvoerwegen Les 09. Pathologie van de organen met interne secretie Les 10. Pathologie van het bewegingsapparaat Les 11. Pathologie van de gonaden en zwangerschap Les 12. Farmacologie Examen en evaluatie deel B Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Les 1. Kennis van de gezondheidszorg en organisaties Les 2. Sociale kaart en wetgeving Les 3. Gesprekstechnieken Les 4. Overdracht - tegenoverdracht Examen en evaluatie module C4 Module C7. Aanvullende Psychosociale Basiskennis Les 1. PBK Psychologie Les 2. PBK DSM-IV en V psychotische stoornissen, verslaving Les 3. PBK Angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen Les 4. PBK Autismespectrumstoornissen, somatoforme stoornissen, gele vlaggen. Copyright Instituut voor E.E.N

14 2. REGISTEROPLEIDING PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS (SNRO getoetst) Deze opleiding is afgestemd op de Plato eindtermen voor therapeuten werkzaam in de psychosociale sector. De opleiding is erkend door de SNRO, KTNO, RING, ZHONG, VBAG, FAGT, VIV, LVNG, NFG en BATC. Inleiding De gehele opleiding bestaat uit de volgende modules: - Module C3/A. Psychologie - Module C3/B. Psychopathologie - Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie - Module C6. Aanvullende Medische Basiskennis Module C3/A. Psychologie Aan de hand van het leerboek Psychologie, een inleiding, auteur: P.G. Zimbardo, nemen we jullie mee in de werking van de psyche. Thema s die hierbij aan bod komen zijn o.a. hoe leren wij, hoe werkt ons geheugen, ons denken en onze intelligentie, hoe zit onze psychologische ontwikkeling in elkaar, welke vormen van bewustzijn zijn er en welke emoties en motivaties kennen we. Psychologie is sterk verbonden met elementen in het nieuws en het leven van alledag. Het lesmateriaal is daarop ook gericht: toegankelijk, interactief en praktisch toepasbaar bij jezelf en bij de ander middels allerlei oefeningen. Ga mee op ontdekkingsreis naar de werking van de psyche en de impact hiervan op het dagelijkse leven. Module C3/B. Psychopathologie Als therapeut kom je in aanraking met heel veel verschillende mensen met eveneens een heel breed spectrum aan gezondheidsklachten. Uit diverse bevolkingsonderzoeken blijkt dat tenminste 20% van de volwassenen aan een psychische stoornis leidt. De kans dat je mensen op je pad tegenkomt met een psychische stoornis zoals een depressie, angststoornis, informatieverwerkingsstoornis (autisme, ADHD) of persoonlijkheidsproblematiek is dan ook aanzienlijk. Als therapeut is het prettig, maar vooral belangrijk om enige relevante achtergrondkennis van psychische ziektebeelden te hebben en deze te kunnen herkennen. Het kunnen herkennen van psychische stoornissen is belangrijk, omdat afhankelijk van de ernst, gerichte doorverwijzing moet plaatsvinden naar de reguliere geneeskunde. In deze module zullen om die reden de volgende ziektebeelden behandeld worden: dementie, schizofrenie, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, slaap- en waakstoornissen als ook de DSM-IV en DSM-V criteria en de psychofarmaca. Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Kennis van de gezondheidszorg: in dit deel behandelen we de praktijkvoering en ethiek, maar ook de organisaties binnen de reguliere en geestelijke gezondheidszorg worden in deze module behandeld. De rol van de overheid en de gezondheidswetgeving (sociale kaart) vormen een belangrijk onderdeel in dit lesblok. Communicatie: juist in hulpverlening is een heldere en precieze communicatie noodzakelijk. In deze module zullen gesprekstechnieken aan de orde komen die het je als hulpverlener gemakkelijker maken om je af te stemmen op de cliënt. Begrippen uit de Transactionele analyse zoals overdracht en tegenoverdracht komen aan de orde. Ook wordt in deze module medische correspondentie en geïntegreerde geneeskunde behandeld. Module C6. Aanvullende Medische Basiskennis In deze lessen Medische Basiskennis gaan we beknopt in op de anatomie, fysiologie en pathologie van de orgaanstelsels. Farmacologie en de rode vlaggen komen in dit onderdeel ook aan de orde. Verplichte literatuur module C3, C4 en C6 Handboek Psychologie, een inleiding 7 e druk Psychiatrie van diagnose tot behandeling 5 e druk Overdracht - tegenoverdracht Fee van Delft 6 e druk Anatomie, fysiologie en pathologie 18 e druk Syllabus Instituut voor E.E.N. Copyright Instituut voor E.E.N

15 Informatie module C3 Module C3. Psychosociale Basiskennis wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden. Aantal lessen/dagen per jaar: 32 lesavonden of 16 lesdagen Studiebelasting: 2-2½ uur per dag ECTS: 40 De kosten van de opleiding bedragen Certificering De opleiding wordt per lesonderdeel geëxamineerd. Wanneer de 3 modules met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde het diploma Psychosociale Basiskennis. Overzicht van de lessen per module Module C3/A. Psychologie Les 01. Inleiding, geest, gedrag en psychologie Les 02. Biopsychologie, neurowetenschappen Les 03. Sensatie en perceptie Les 04. Leren Les 05. Geheugen Les 06. Denken & Intelligentie Les 07. Psychologische ontwikkelingen Les 08. Vormen van bewustzijn Les 09. Emotie en motivatie Les 10. Persoonlijkheid Les 11. Sociale psychologie/resumé Les 12. Toetsing en evaluatie deel A Module C3/B. Psychopathologie Les 01. Inleiding, Psychiatrie en maatschappij, diagnose DSM-IV en DSM-V, verklaring Les 02. Behandeling, psychofarmaca, verloop en preventie Les 03. Psycho-organische stoornissen Les 04. Alcohol en drugs, schizofrenie en psychose Les 05. Stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen Les 06. Angststoornissen Les 07. Dissociatiestoornissen, somatoforme stoornissen Les 08. Eetstoornissen, seksuele stoornissen Les 09. Slaapstoornissen, stoornissen in de impulscontrole Les 10. Persoonlijkheidsstoornissen Les 11. Stoornissen bij kinderen en adolescenten Les 12. Toetsing en evaluatie deel B Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Les 1. Kennis van de gezondheidszorg en organisaties Les 2. Sociale kaart en wetgeving Les 3. Gesprekstechnieken Les 4. Overdracht - tegenoverdracht Module C6. Aanvullende Medische Basiskennis Les 1. MBK anatomie/fysiologie/pathologie: cellen, weefsels, huid en bewegingsapparaat Les 2. MBK anatomie/fysiologie/pathologie: bloed en circulatie, ademhaling Les 3. MBK anatomie/fysiologie/pathologie: spijsvertering, luchtwegen, nieren en urinewegen Les 4. MBK anatomie/fysiologie/pathologie: voortplanting, farmacologie, rode en gele vlaggen Copyright Instituut voor E.E.N

16 3. REGISTEROPLEIDING MEDISCHE EN PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS De SHO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis is afgestemd op de Plato eindtermen voor therapeuten werkzaam zowel in de natuurgeneeskundige als ook in de psychosociale sector. De opleiding is erkend door CPION, SNRO, KTNO, RING, ZHONG, VBAG, FAGT, VIV, LVNG, NFG en BATC. De opleiding is door CPION regulier getoetst. Instituut E.E.N. biedt iedereen de mogelijkheid om deze opleiding, die tevens onderdeel is van de Registeropleiding E.E.N. therapeut, te volgen. De medische en psychosociale vakken worden modulair gegeven. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten zowel in de reguliere als complementaire gezondheidszorg en wordt gegeven volgens de reguliere medische en psychosociale basiskennis. Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de reguliere en complementaire gezondheidszorg en de medische vakken op MBO-niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bij- en nascholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen. Belang van medische en psychosociale scholing Steeds meer artsen maar ook medische instellingen onderschrijven de wenselijkheid van complementaire geneeswijzen als onderdeel van het totale medisch en paramedisch handelen. Een van hun conclusies is wel dat er onvoldoende integratie tot stand kan komen tussen (para) medici en therapeuten als bij de therapeuten onvoldoende kennis en inzicht bestaat in de medische en psychosociale vakken. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen ontstaan tussen de diverse partijen die zich richten op de behandeling van hun gemeenschappelijke patiënt/cliënt. Door betere communicatie en met wederzijds begrip en respect voor elkaars behandelwijze, kunnen de behandelaars hun beleid (waar nodig) beter op elkaar afstemmen en ook naar elkaar doorverwijzen. Gelukkig zijn in de laatste jaren steeds meer therapeuten bereid om de noodzakelijke medische en psychosociale scholing te volgen. Modules De gehele opleiding bestaat uit 5 modules: - C1/A. Medische Basiskennis: anatomie en fysiologie - C1/B. Medische Basiskennis: pathologie en farmacologie - C3/A. Psychosociale Basiskennis: psychologie - C3/B. Psychosociale Basiskennis: psychopathologie - C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Certificering Binnen de registeropleiding wordt er op verschillende manieren getoetst. Dit gebeurt per module via studieopdrachten en multiple-choice toetsen. De opleiding wordt per lesonderdeel geëxamineerd. De opleiding wordt afgesloten met een thesis. Wanneer de modules met positief resultaat zijn afgesloten en alle deelcertificaten zijn behaald, ontvangt de afgestudeerde naast het diploma Medische en Psychosociale Basiskennis van het Instituut ook het diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Verplichte literatuur Module C1, C3 en C4 Anatomie en fysiologie van de mens 4 e druk Pathologie 1 e druk Handboek Psychologie een Inleiding 7 e druk Psychiatrie, van diagnose tot behandeling 5 e druk Overdracht - tegenoverdracht Fee van Delft 6 e druk Syllabus Instituut voor E.E.N. Copyright Instituut voor E.E.N

17 Informatie modules C1, C3 en C4 (Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis) Module C1. Medische Basiskennis Module C1 wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden. De module Medische Basiskennis kan ook als minor of vrije module gevolgd worden. Aantal lessen/dagen per jaar: 24 lesavonden of 12 lesdagen. Studiebelasting: 2-2½ uur per dag. De kosten van module C1 deel A en B bedragen Module C3. Psychosociale Basiskennis Module C3 wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden. De module Psychosociale Basiskennis kan ook als minor of vrije module gevolgd worden. Aantal lessen/dagen per jaar: 24 lesavonden of 12 lesdagen. Studiebelasting: 2-2½ uur per dag. De kosten van module C3 deel A en B bedragen Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Module C4 wordt zowel als dag- als avondopleiding aangeboden. De module Kennis van de gezondheidszorg en communicatie kan ook als minor of vrije module gevolgd worden. Aantal lessen/dagen per jaar: 6 lesavonden of 3 lesdagen. Studiebelasting: 2-2½ uur per dag De kosten van module C4 bedragen ECTS Het aantal ECTS voor deze opleiding bedraagt 80. Overzicht van de lessen per module Module C1/A. Anatomie en Fysiologie Les 01. Algemene anatomie en fysiologie Les 02. Topografie en anatomie en fysiologie van de huid Les 03. Anatomie en fysiologie van de circulatie Les 04. Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe Les 05. Anatomie en fysiologie van de het spijsverteringsstelsel Les 06. Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem Les 07. Anatomie en fysiologie van de nieren en afvoerwegen Les 08. Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie Les 09. Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel Les 10. Anatomie en fysiologie van het motorisch stelsel Les 11. Voortplantingsstelsel Les 12. Levensloop Examen en evaluatie deel A Module C1/B. Pathologie en farmacologie Les 01. Algemene pathologie Les 02. Immunopathologie en oncologie Les 03. Pathologie van de circulatie Les 04. Pathologie van het bloed en lymfesysteem Les 05. Pathologie van het zenuwstelsel/zintuigen Les 06. Pathologie van het ademhalingssysteem Les 07. Pathologie van het spijsverteringsstelsel Les 08. Pathologie van de nieren en de afvoerwegen Les 09. Pathologie van de organen met interne secretie Les 10. Pathologie van het bewegingsapparaat Les 11. Pathologie van de gonaden en zwangerschap Les 12. Farmacologie Examen en evaluatie deel B Copyright Instituut voor E.E.N

18 Module C3/A. Psychologie Les 01. Inleiding, geest, gedrag en psychologie Les 02. Biopsychologie, neurowetenschappen Les 03. Sensatie en perceptie Les 04. Leren Les 05. Geheugen Les 06. Denken & Intelligentie Les 07. Psychologische ontwikkelingen Les 08. Vormen van bewustzijn Les 09. Emotie en motivatie Les 10. Persoonlijkheid Les 11. Sociale psychologie/resumé Les 12. Toetsing en evaluatie deel A Module C3/B. Psychopathologie Les 01. Inleiding, Psychiatrie en maatschappij, diagnose DSM-IV en DSM-V, verklaring Les 02. Behandeling, psychofarmaca, verloop en preventie Les 03. Psycho-organische stoornissen Les 04. Alcohol en drugs, schizofrenie en psychose Les 05. Stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen Les 06. Angststoornissen Les 07. Dissociatiestoornissen, somatoforme stoornissen Les 08. Eetstoornissen, seksuele stoornissen Les 09. Slaapstoornissen, stoornissen in de impulscontrole Les 10. Persoonlijkheidsstoornissen Les 11. Stoornissen bij kinderen en adolescenten Les 12. Toetsing en evaluatie deel B Module C4. Kennis van de gezondheidszorg en communicatie Les 1. Kennis van de gezondheidszorg en organisaties Les 2. Sociale kaart en wetgeving Les 3. Gesprekstechnieken Les 4. Overdracht - tegenoverdracht, medische correspondentie Les 5. Toetsing en evaluatie C4 Les 6. Presentatie thesis Copyright Instituut voor E.E.N

19 MODULE C2. UITGEBREIDE EERSTE HULP VAN HET RODE KRUIS Het Instituut heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Nederlandse Rode Kruis. Het belang van EHBO, reanimatie en AED Het Instituut vindt het belangrijk dat therapeuten, die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, EHBOlessen hebben gevolgd. Niet alleen voor personeel van bedrijven is het een noodzaak om EHBO of BHV te hebben gevolgd, maar ook als therapeut is het belangrijk om kennis van EHBO te hebben voor het geval je te maken krijgt met situaties, waarbij verwacht mag worden dat je adequate eerste hulp kunt bieden. Je leert in deze module verschillende situaties herkennen en eenvoudige eerste hulphandelingen uit te voeren. Reanimatie en AED Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. Met name de ritmestoornissen die door een hartinfarct kunnen ontstaan zijn vaak de oorzaak. Het hart klopt dan onregelmatig met de kans dat het hart helemaal stopt met kloppen. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstoftransport. Na zo'n 4-6 minuten zullen cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na een hartstilstand met hartmassage en mond-op-mond beademing begint, kan deze beschadiging voorkomen worden. Dit kan een leven redden. Reanimatie is dus van levensbelang. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een circulatie- en/of ademhalingsstilstand. Bijvoorbeeld verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie een leven redden. Verplichte literatuur Handboek Eerste hulp Rode Kruis zie ook ISBN Thema's van de lessen C2. EHBO, reanimatie en AED Les 01. Inleiding, Reanimatie en AED Les 02. Basis Eerste Hulp Les 03. Basis Eerste Hulp Les 04. Aanvullende Eerste Hulp Les 05. Aanvullende Eerste Hulp Les 06. Theorie- en praktijktoets met LOTUS Informatie module C2 Aantal lessen: 6 Lesdagen: 3 Lesuren: 18 Duur: 2 maanden Studiebelasting: 1-1½ uur per dag ECTS: 6 Bij positief resultaat ontvangt u het certificaat Uitgebreide Eerste Hulp van het Rode Kruis. De certificaten zijn internationaal erkend. De kosten van deze module bedragen Copyright Instituut voor E.E.N

20 Vrije modules, bij- en nascholing, minoren MODULE V1. BASISKENNIS KLASSIEKE HOMEOPATHIE (HBO-niveau) Vrije module/bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG, KTNO, BATC, LVNG en VIV). Deze module kan als minor gevolgd worden binnen de Registeropleiding E.E.N. therapeut. In deze module leert u de achtergronden, de basisprincipes en de werking van de homeopathie kennen. Genezen van binnenuit Een volkswijsheid zegt dat een uitslag naar binnen slaat, als je hem onderdrukt. Die wijsheid is al heel oud. We kunnen er al over lezen in de geschriften van Hippokrates, die 450 jaar voor onze jaartelling leefde in het oude Griekenland, de bakermat van onze cultuur. In deze geschriften, de Aforismen, vermeldt deze Vader der Geneeskunst dat het gunstig is, wanneer inwendige ziekten naar buiten komen en ongunstig, wanneer ze naar binnen slaan. Wanneer astma naar buiten komt in de vorm van eczeem is dat gunstig. Wij noemen dat ook heel toepasselijk uitslag. Genezing gaat altijd van binnen naar buiten. In de homeopathie staat deze wetmatigheid bekend als de Wet van Hering, naar de Duitse arts Constantine Hering ( ), die dit voor het eerst duidelijk formuleerde. Deze wetmatigheid is voor iedere vorm van geneeskunde van toepassing. Het heeft geen zin symptomen te onderdrukken, want dan duiken ze meestal in een diepere laag van ons gestel weer op. Dat is de betekenis van Genezen van binnenuit. U kunt hierover alles lezen in het studieboek Diadoxie. De klassieke homeopathie Iedereen kan in de loop van zijn leven in situaties komen waarin hij baat kan hebben bij homeopathische behandeling. Homeopathie houdt zich bezig met levende wezens, dat wil zeggen wezens waar levenskracht in huist. De kracht die maakt dat een wond geneest, dat je ogen glanzen en dat je kunt genieten van de wereld om je heen. Als deze kracht verdwijnt, is je lijf een lijk geworden. Maar zolang dat nog niet zo is, kun je die genezende levenskracht stimuleren. Dat doet de homeopathie: geen symptomen onderdrukken, maar het eigen herstel stimuleren met middelen die de natuur ons levert. Alle levende wezens kunnen reageren op de informatie die in homeopathische middelen ligt besloten, mensen, dieren en planten. Je kunt de geneeskracht op vier manieren stimuleren. 1. Allereerst via de structuur van ons lichaam. De weefsels waaruit ons lichaam is opgebouwd kunnen beschadigd zijn, b.v. je verstuikt je enkel, dan bevordert het middel Ledum het herstel, of je hebt een bloeduitstorting en dan zorgt Arnica ervoor dat die sneller wordt opgeruimd. 2. Weefsels vormen organen en in de functie van de organen kan ook iets verkeerd lopen. Dan ontstaan patronen van klachten waar meestal een diagnosenaam bij past: bronchitis, maagslijmvliesontsteking etc. Hoewel een dergelijke diagnose dan bij verschillende mensen hetzelfde is, zien we toch dat er persoonlijke variaties in de symptomen bestaan. De een gaat hoesten als hij gaat liggen, terwijl het bij een ander dan juist beter wordt. In deze gevallen wordt het homeopathische middel gekozen op basis van het individuele patroon van de klachten: reageert het op omstandigheden als temperatuur, jaargetijde, vocht, beweging, lichaamshouding...? Wat voor pijn is het, stekend, brandend...? Straalt het uit? Wat kun je doen om het te verlichten? Gaat het gepaard met andere klachten, b.v. koude voeten krijgen als je hoofdpijn hebt? 3. Met onze weefsels en organen begeven wij ons als mens in de wereld. We geven betekenis aan de dingen om ons heen. Op basis daarvan hebben we gevoelens en bepalen we ons gedrag. Iemand kan bijvoorbeeld maagpijn krijgen omdat hij zich ergert. Dan ontstaat de klacht door de betekenis die we geven aan de gebeurtenissen. En die betekenis hangt af van onze persoonlijkheid. De een ergert zich aan dingen die een ander koud laten. Het gedrag en de persoonlijkheid spelen een grote rol bij het kiezen van een homeopathisch middel. Iemand die temperamentvol is reageert op andere middelen dan een rustige persoonlijkheid. Copyright Instituut voor E.E.N

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven in het CRKBO register Geaccrediteerd

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2014-2015

Brochure schooljaar 2014-2015 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2013-2014

Brochure schooljaar 2013-2014 HBO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C1 Basis Medische Vakken HBO niveau

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C1 Basis Medische Vakken HBO niveau Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module C1 Basis Medische Vakken HBO niveau (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Registeropleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut HBO Opleiding Basis Medische en Psychosociale Vakken

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleidingen Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Registeropleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut HBO Opleiding Basis Medische en Psychosociale Vakken

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2013-2014

Brochure schooljaar 2013-2014 SHO-Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids 2009-2010

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids 2009-2010

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de Registeropleiding Medische- Pyschosociale Basisvakken SHO 47 ECTS:

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de Registeropleiding Medische- Pyschosociale Basisvakken SHO 47 ECTS: Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de Registeropleiding Medische- Pyschosociale Basisvakken SHO 47 ECTS: Bij start op 10 maart 2017 College 1: Algemene basiskennis, begrippen, rechten en plichten,

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids In deze

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module E Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO binnen de hulpverlening Brochure Instituut voor Eclectische

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Krommenie, 14 maart 2017 Betreft: Opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) met korting via de ASPI

Krommenie, 14 maart 2017 Betreft: Opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) met korting via de ASPI Krommenie, 14 maart 2017 Betreft: Opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) met korting via de ASPI Beste therapeut (i.o.), Het is ons al zo vaak gevraagd: wanneer organiseren jullie de opleiding medische

Nadere informatie

Gestructureerd Register RBCZ

Gestructureerd Register RBCZ Gestructureerd Register RBCZ Van sub-register naar HBO register John Stolvoort en Josephine Beck- Kok 2016-2017 Gestructureerd Register RBCZ. RBCZ registers De basis van de RBCZ blijft het HBO register

Nadere informatie

Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato Aantrekkelijke leermethode Voor wie? Opleidingsdoel

Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato Aantrekkelijke leermethode Voor wie? Opleidingsdoel Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato In september starten wij met de Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato. Met deze opleiding kunt u in tien colleges Medische Basiskennis

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Psychosociale Basiskennis PLATO

Psychosociale Basiskennis PLATO INHOUD MEDISCHE BASISKENNIS ALGEMEEN -begripskennis -diagnostisch proces -reguliere medische en psychosociale behandelwijzen -organisatie gezondheidszorg nl incl. soc. kaart. -wetgeving/gezondheidsethiek

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Beroepsprofiel Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Status: concept versie 10 Samengesteld door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) Datum: 8 februari 2016 BvK - Professionalisering en kwaliteitswaarborg

Nadere informatie

Studieplan Centrum Bergkristal

Studieplan Centrum Bergkristal Studieplan Centrum Bergkristal Volledige opleiding Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut, specialisatie kinderen en jongeren. Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding

Nadere informatie

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent.

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent. Pers Q&A Wat is Mesologie?... 1 Waar komt de naam Mesologie vandaan?... 1 Hoe lang bestaat Mesologie in Nederland?... 1 Wat is het doel van Mesologie?... 2 Wat zijn de kenmerken van Mesologie?... 2 Hoe

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Natuurgeneeskundig Specialist Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie

Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie Deelopleiding Celzouttherapie Modulaire opleiding tot Celzoutconsulent en Celzouttherapeut HBO conform Instituut Voor Celzouttherapie www.celzouten.nl

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module C1 Basis Medische Vakken (Post) HBO niveau (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychologie

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C en C2 Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C en C2 Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module C en C2 Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO, reanimatie en AED Brochure 2008-2009 Instituut voor

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module E Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO binnen de hulpverlening Brochure 2008-2009 Instituut voor

Nadere informatie

Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato

Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato Voor wie? De Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato is uitermate geschikt voor aankomend therapeuten en geïnteresseerden,

Nadere informatie

Studieplan Centrum Bergkristal

Studieplan Centrum Bergkristal Studieplan Centrum Bergkristal Volledige opleiding Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten.

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato

Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato Beroepsopleiding - Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato Voor wie? De Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato is zeer

Nadere informatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie Toelatingseisen BvK (2016) Onderwerp: Toegangseisen voor de verschillende kamers van het huis van Doel: Richtlijnen voor de toelatingscommissie Doelgroep: Toekomstige leden Let op deze eisen zijn niet

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Om aan de huidige kwaliteitseisen van zorgverzekeraars te voldoen eist RBCZ een vier jaar durende geaccrediteerde kinesiologieopleiding

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Energetisch Therapeut Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties SNRO, CPION, FONG, SKB, KTNO Werkgroep 5 accreditaties opleidingen, bij en nascholingen Mariet van Buuren, Rene Markus, Christianne Bezembinder, Carla

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39

Nadere informatie

Opleidingscentrum Bergkristal

Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingen en Leerroutes 2013 Versie augustus 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen www.opleidingscentrum-bergkristal.nl

Nadere informatie

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014 Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2014 en vervangen de vorige versie. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2014

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Studieplan Bewust afvallen

Studieplan Bewust afvallen Studieplan Bewust afvallen Opleidingsinstituut Academ Studiejaar 2016 Versie 0.1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Doel van de bijscholing... 3 Inhoud van de bijscholing... 3 Duur... 5 Toelatingseisen...

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut, Specialisatie kinderen 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser

Nadere informatie

Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën

Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën Beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën Avero Achmea 2015 Wij zijn er voor ú Ingangsdatum 1 januari 2015 Vergoedingenoverzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën

Nadere informatie

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2016

Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2016 Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2016 en vervangen de vorige versie. OZF. Uw zorgverzekeraar. Overzicht beroepsverenigingen alternatieve geneeswijzen en therapieën 2016 Beroepsverenigingen

Nadere informatie

ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN

ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN Feng Shui Vijf Elementen Voeding Nine Star Ki Vijf Elementen Ontspanning Korte beroepsopleidingen CRKBO geaccrediteerd ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN TAKE TIME TO FIND YOURSELF BARADA OPLEIDINGSCENTRUM Bij Barada

Nadere informatie

Opleiding Voetreflexologie

Opleiding Voetreflexologie Opleiding Voetreflexologie Programmaomschrijving 1 e en 2 e jaar Gedoceerd door Els van Daele, Martine Smet & Ria Geudens 2017-2018 Wat is voetreflexologie? Voetreflexologie is een natuurlijke, eenvoudige

Nadere informatie

Kynologische Opleidingen

Kynologische Opleidingen Kynologische Opleidingen Basisopleiding Kynologisch Masseur Gediplomeerd Kynologisch Sportmasseur & Gediplomeerd Kynologisch Shiatsumasseur Kynologisch Sportmassagetherapeut & Kynologisch Shiatsutherapeut

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Ayurvedisch shirodhara-therapeut (geaccrediteerde bijscholing) Studiegids 2015/2016 Wat is Ayurveda?

Nadere informatie

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding 1 ONDEVIT BASIS CURSUS Deze cursus is bedoeld om u grondig te laten kennismaken met Ondevit en haar mogelijkheden.tijdens deze inleiding wordt niet alleen

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Landelijke dag VMDB 18 maart 2017 Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Bestuurlijk akkoord Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Het Netwerk Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin partijen

Nadere informatie

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, LEERGIERIGE PERSONEN DIE IN ÉÉN RUIM CURSUSJAAR EEN BREDE, PRACHTIGE NATUURGENEESKUNDIGE BASIS WILLEN LEGGEN 1 JARIGE BASISOPLEIDING

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Psychologisch Therapeut Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574

Nadere informatie

Energie en Energetische geneeswijze

Energie en Energetische geneeswijze Module 6 Energie en Energetische geneeswijze De glimlach in de zorgverlening Module 6 Energie en Energetische geneeskunde 2014 1 Energie en Energetische geneeswijze Het niet geziene, leren zien, het onbegrijpelijke,

Nadere informatie

Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing

Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing Vereisten voor (kandidaat)-leden Naturopatica inzake vorming en bijscholing KANDIDAAT LEDEN moeten de volgende kennis, vaardigheden en competenties kunnen bewijzen met getuigschriften e.d.. Kandidaten

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. Examen A Voorwaarden voor deelname aan Examen A: een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten. hbo

Nadere informatie

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013 OPLEIDING Marma-Yoga Basis opleiding Marma-Yoga studiegids 2012/2013 1. Inleiding De basis opleiding Ayurvedisch marmatherapie is een unieke opleiding, die nergens anders wordt gegeven. De samensteller

Nadere informatie

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3 De beste wensen voor 2013 Wat mag u van de SNRO weer verwachten? - Weten wat er speelt en erbij zijn: Strategische vertegenwoordiging richting verzekeraars, koepels.. lees verder op pagina 2 Wie is geaccrediteerd

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Eenjarige opleiding tot shiatsumasseur en driejarige opleiding to shiatsutherapeut

Eenjarige opleiding tot shiatsumasseur en driejarige opleiding to shiatsutherapeut Opleidingsoverzicht Eenjarige opleiding tot shiatsumasseur en driejarige opleiding to shiatsutherapeut Inhoudsopgave Voorwoord 1 Eenjarige opleiding Shiatsumasseur 2 Driejarige opleiding Shiatsutherapeut

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Kalender cursussen schooljaar 2017/2018

Kalender cursussen schooljaar 2017/2018 Kalender cursussen schooljaar 2017/2018 Aan De Levensschool kun je zowel een vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent en een tweejarige opleiding tot voedingsconsulent volgen als aparte cursussen

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Ayurvedische massage Studiegids 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk Wetenschap van

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Lijst Erkende beroepsorganisaties

Lijst Erkende beroepsorganisaties Lijst Erkende beroepsorganisaties Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.(handelsregisternummer 30135168, AFM-nummer 12000633) en van onze aanvullende

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress Acupunctuur kan helpen bij stress Stress In onze maatschappij heeft iedereen het steeds over stress, maar wat bedoelt men hier eigenlijk mee? We onderscheiden twee vormen van stress : - positieve stress,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Kwaliteitsbeleid Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie Paramaribostraat 11 2hg 1058 EN Amsterdam Tel: 020 6254084 www.biodynamischepsychologie.nl

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Nutri Energetic system level 1,2,3 Naam van de docent (en) : Carla Huisken & Kees van Dijk

Naam van de opleiding : Nutri Energetic system level 1,2,3 Naam van de docent (en) : Carla Huisken & Kees van Dijk Studie plan Naam van de opleiding : Nutri Energetic system level 1,2,3 Naam van de docent (en) : Carla Huisken & Kees van Dijk Totale duur van de opleiding 5,5 dagen Totaal aantal dagen 5,5 dagen Totaal

Nadere informatie

Modulaire Beroepsopleiding Natuurgeneeskundig Therapeut

Modulaire Beroepsopleiding Natuurgeneeskundig Therapeut Modulaire Beroepsopleiding Natuurgeneeskundig Therapeut Inleiding Hedendaags zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat natuurgeneeskunde een zeer grote bijdrage levert in onze gezondheid. Helaas komt

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Lijst. Erkende beroepsorganisaties Alternatieve geneeswijzen

Lijst. Erkende beroepsorganisaties Alternatieve geneeswijzen Lijst Erkende beroepsorganisaties Alternatieve geneeswijzen Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie