CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM"

Transcriptie

1 CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM

2 INHOUDSOPGAVE Over CURE & CARE DEVELOPMENT 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en opleidingen 4 Actueel 4 Inschrijvingen 5 Annulering & restitutie 5 Accreditatie 5 Kinder- en Jeugdzorg Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 13 Eenmalig seksueel geweld bij adolescenten: tweedaagse workshop 14 Emotieregulatietraining (ERT) voor adolescenten 14 Pak aan: kinderen met depressieve symptomen 15 Protocollair werken met ouders van kinderen met overgewicht 15 Uitgeverij Boom 16 Arbeidsgerelateerde zorg Conflictmanagement en mediation: tweedaagse workshop 6 Nieuwe behandelingswijzen bij psychische klachten en het effectief terugbrengen van ziekteverzuim 6 Omgaan met moeilijke mensen voor professionals 7 Socratisch Motiveren: compleet programma 7 Somatiserende werknemers en reïntegratie 8 Suïcidepreventie: taxatie en interventie 9 Transculturele hulpverlening: psychische zorg voor allochtonen 9 Werknemers helpen bij verlies en verdriet 10 Volwassenenzorg Opleidingen Basisopleiding EMDR voor psychotrauma: vierdaagse opleiding 19 Cogmed Werkgeheugentraining; een train de traineropleiding (NIEUW) 19 Conversiestoornis, over de behandeling: tweedaagse opleiding 20 Het Complete Opleidingstraject Cognitieve Gedragstherapie, leidend tot volwaardig lid van de VGCt (NIEUW) 21 HSK Burnoutpreventietraining, een training voor medewerkers at risk 22 HSK Introductiecursus: twaalfdaagse opleiding voor beginnende psychologen (NIEUW) 23 Inleiding in hypnose: tweedaagse opleiding 24 In perspectief: gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen bij een licht verstandelijke beperking: vierdaagse opleiding 24 Psychopathie Checklist-Jeugdversie: driedaagse opleiding (NIEUW) 25 PTTS: exposure bij PTSS-patiënten met veel co-morbiditeit of andere problemen: vierdaagse opleiding (NIEUW) 25 Cognitieve therapie in de behandeling van obesitas bij volwassenen 11 Dialectische gedragstherapie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis 11 Gestructureerde risicotaxatie bij seksueel geweld, algemeen geweld en kindermishandeling: tweedaagse workshop 11 Kortdurende psychotherapie: tweedaagse workshop 12 Socratisch Motiveren: compleet programma (zie onder arbeidsgerelateerde zorg) 12 Transculturele hulpverlening: psychische zorg voor allochtonen (zie onder arbeidsgerelateerde zorg) 12 Symposia 26 HSK Groep 27 Psycholoog in Praktijk 28 Personalia 29 Inschrijfformulier 32 CURE & CARE DEVELOPMENT is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd voor alle bij- en nascholing aan verpleegkundigen en verzorgenden vanaf 1 juli 2008 voor de duur van 3 jaar onder accreditatienummer Colofon Drukwerk: drukkerij Imprimo, Bussum Vormgeving: Eelko van Iersel, Oplage: exemplaren 2 3

3 CURE & CARE DEVELOPMENT (CCD) CURE & CARE DEVELOPMENT (CCD) stelt zich ten doel de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de (Geestelijke) Gezondheidszorg (GGz) door middel van kennisoverdracht onder de aandacht van professionals te brengen. Zij richt zich hierbij op professionals werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg, de algemene gezondheidszorg, de arbeidsgerelateerde gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Zij initieert hiertoe situaties waarin deskundigen hun bevindingen met andere professionals kunnen delen en hun kennis op anderen kunnen overdragen. CCD doet dit door middel van workshops, opleidingen en symposia, o.a. aan de hand van wetenschappelijke publicaties. Derden kunnen eveneens een beroep doen op CCD voor de organisatie van activiteiten, gericht op kennisoverdracht. CCD vraagt voor haar activiteiten accreditatie aan bij verschillende relevante beroepsverenigingen. Werkwijze De workshops en opleidingen die CCD organiseert zijn praktijkgericht. Theoretische inleidingen worden doorgaans geïllustreerd met videopresentaties en oefeningen met gesimuleerde praktijksituaties. De deelnemers leren de theorie van diverse behandelingsstrategieën in de praktijk te brengen. Het workshopaanbod valt onder te verdelen in vier zorgcategorieën: arbeidsgerelateerde zorg, volwassenenzorg, kinder- en jeugdzorg en gehandicaptenzorg. De workshops en opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor onder andere gezondheidszorg- en eerstelijnspsychologen, psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, (huis) artsen, psychomotorisch therapeuten, (ortho) pedagogen, kinderpsychologen, ziekenverzorgenden, professionals werkzaam in forensisch psychiatrische of aanverwante instellingen, (bedrijfs) maatschappelijk werkers, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, HR-Managers, arbeids- en reïntegratiedeskundigen, arbeids- en organisatiepsychologen, diëtisten en mediators. Incompany CCD kan op aanvraag haar workshops en opleidingen ook incompany verzorgen. Daarbij levert CCD maatwerk: het programma wordt toegespitst op uw specifieke vraag en doelgroep en vindt plaats op een door u gewenst moment en gewenste locatie. In de regel verzorgen wij incompany trainingen met een minimale deelname van 14 personen. Uitzonderingen zijn uiteraard in overleg mogelijk. Voor overleg over incompanymogelijkheden kunt u contact opnemen met Hanny Knuppel, managing partner. Duur & locatie van de workshops en opleidingen Tenzij anders wordt vermeld, geldt het volgende: een workshop of opleidingsdag start om uur en eindigt om uur, het aantal deelnemers van een workshop of opleiding kan variëren van 10 tot 25 personen, de workshops en opleidingsdagen vinden plaats in het kantoor van CURE & CARE DEVELOPMENT te Arnhem. Actueel Ook voor 2009 heeft CCD haar programma met verschillende nieuwe workshops en opleidingen uitgebreid, afgestemd op de behoefte van de professionals en de ontwikkelingen in de praktijk. CCD denkt hiermee een bijzonder interessant aanbod te hebben, met zeer deskundige trainers en docenten en inhoudelijke activiteiten op hoog niveau. Inschrijven Inschrijven kan op de volgende manieren: u kunt zich inschrijven via onze website of door het retourneren van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Graag ontvangen wij van u gelijktijdig het inschrijfgeld per activiteit. Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar bankrekeningnummer van de Rabobank te Arnhem ten name van CCD of voor Belgische deelnemers naar bankrekeningnummer van de ING-bank te Leuven ten name van CURE & CARE DEVELOPMENT, onder vermelding van datum + naam activiteit en naam van de deelnemer. Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling. De ontvangst van uw inschrijfformulier geldt als inschrijving en verplicht tot betaling, ongeacht of u al een bevestiging heeft ontvangen. U ontvangt twee weken vóór aanvang van de activiteit een bevestigingsbrief met routebeschrijving. Indien u verhinderd bent, is uw plaatsvervanger van harte welkom. Inschrijfformulieren zijn op te vragen bij CCD en te vinden op onze website. Kosten De in deze brochure genoemde prijzen zijn van toepassing voor Annulering & restitutie Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als CCD 14 dagen vóór aanvang van de workshop uw schriftelijke annulering heeft ontvangen. Aan elke annulering van een workshop zijn 35,- administratiekosten verbonden. Voor workshops en/of opleidingen van 3 dagen en/of meer geldt een annuleringstijd van 3 weken en 60,- administratiekosten. Indien wij uw schriftelijke annulering later ontvangen dan genoemde termijnen, dan kan geen restitutie meer plaatsvinden. Voor het annuleren van inschrijvingen voor de basis- en vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie zijn de voorwaarden als volgt: bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld minus administratiekosten alleen mogelijk als wij 8 weken vóór aanvang van de opleiding uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Voor annulering tussen 8 en 4 weken geldt een restitutie van 50% minus administratiekosten. Is de periode korter dan 4 weken, dan kan geen restitutie meer plaatsvinden. De administratiekosten bedragen in alle gevallen 60,-. CURE & CARE DEVELOPMENT behoudt zich het recht voor een workshop of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden. Accreditatie Aan de in de brochure genoemde accreditatieaanvragen en eerdere accreditatietoekenningen kunnen geen rechten ontleend worden. Reeds toekende accreditaties voor 2009 staan vermeld bij de activiteiten. CCD is verplicht de accreditatietoekenningen te vermelden in het GAIA-systeem. Hiertoe hebben wij, voor zover van toepassing, het BIG-registratienummer van de deelnemers nodig. Vergeet u a.u.b. niet dit op het aanmeldformulier te vermelden. Tot slot CCD ontwikkelt haar programma-aanbod voortdurend. Zo zijn verschillende symposia in voorbereiding. Zodra deze zijn vastgesteld, worden ze per direct mail en/of via onze website onder uw aandacht gebracht. Kijkt u voor ons actuele aanbod op onze website: N.B. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 4 5

4 ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Conflictmanagement en mediation: tweedaagse workshop Inzicht in de systematiek van conflicten en beïnvloedingsmogelijkheden als derde partij staan centraal in deze tweedaagse workshop. Daarnaast komt het wetgevend kader van conflicten aan bod. Inzicht in consequenties die de wet en jurisprudentie hebben op het werk van de adviserende partij (hulpverlener, therapeut, arts) horen daar bij. Dag 1: Algemeen kader, groepsontwikkeling, veranderingsstrategieën, voortraject van conflicten, fases van organisatieontwikkeling en teamkenmerken. Korte presentaties, oefening, discussie en casuïstiekbespreking. Dag 2: Theoretisch kader van (herstel- en exit-) mediation, consequenties voor de begeleider, interventies, het wetgevend kader rond conflicten en jurisprudentiebespreking. Presentaties en discussie. 12 en 13 februari 2009 dag 1: drs. W.A. Hoogduin dag 2: mr. F.J. Emmelot 475,- (inclusief reader en lunches, exclusief kosten voor diner en hotelovernachting) wordt aangevraagd bij de AbSg (accreditatiebureau SGRC), het NIP, het NMI en de NVMW bedrijfsartsen, (eerstelijns) psychologen, gedragstherapeuten, verzekeringsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, mediators en reïntegratiedeskundigen. Nieuwe behandelingswijzen bij psychische klachten en het effectief terugbrengen van ziekteverzuim Workshop over nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van psychische arbeidsongeschiktheid volgens het TNT-Post model en het samenwerkingsmodel bedrijfsarts-psycholoog. De volgende thema s komen aan de orde: - Inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van psychische arbeidsongeschiktheid. - Kennis van verschillende behandelwijzen op het gebied van psychische arbeidsongeschiktheid. - Inzicht in interventiemogelijkheden. - Bespreking van het succesvolle TNT-verzuimreductieprogramma: - Screening in samenwerking met de bedrijfsarts. - Second opinion bij werknemers met stagnaties in de reïntegratie. 19 maart 2009 dr. M.J.P.M. Verbraak en mw. drs. J.M.T.M van de Griendt 285,- (inclusief boeken en lunch) wordt aangevraagd bij de AbSg (accreditatiebureau SGRC), het NIP, en de NVMW bedrijfs- en verzekeringsartsen, (eerstelijns) psychologen, gedragstherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers en reïntegratiedeskundigen. - Training van het management. - Educatie van werknemers. - Intervisiebijeenkomsten bedrijfsartsen. Omgaan met moeilijke mensen voor professionals Mensen die moeilijk zijn in de omgang, iedereen kent ze. Maar weet men ook hoe met ze om te gaan? Zeker voor leidinggevenden is het van belang op een goede manier met verschillende typen mensen om te gaan. Een goede manager kan zich aanpassen aan de persoonlijkheid die tegenover hem of haar staat en kan op die manier een weg vinden in het aansturen en motiveren van diverse typen mensen. Dit geldt echter ook voor beroepsgroepen, zoals psychologen, artsen, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden etc., die dagelijks in interactie staan met mensen. Het doel van de workshop is leren omgaan met moeilijke mensen en situaties. Wat daarvoor nodig is, is verdieping in de mens en de situatie in relatie tot uw eigen mensbeeld. 14 mei of 17 december 2009 drs. W.A. Hoogduin 285,- (inclusief boek en lunch) wordt aangevraagd bij de AbSg (accreditatiebureau SGRC), het NIP en de NVMW bedrijfs- en verzekeringsartsen, personeelsfunctionarissen, ARBO-deskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, HR-Managers, leidinggevenden en (eerstelijns) psychologen. Socratisch Motiveren In deze workshop worden inzichten gegeven aangaande moeilijke mensen en situaties, waarbij vaardigheden worden geleerd om hier optimaal mee om te gaan. Er wordt een link gelegd met de soorten moeilijke mensen en de verschillende typen persoonlijkheden. De volgende thema s komen aan de orde: - Eigen wereldbeeld/mensbeeld. - Emoties die voorkomen in contact met moeilijke mensen. - Copingstrategieën: verschillende strategieen bij verschillende typen moeilijke mensen. - Theorie over verschillende interactiestijlen en extreme typen. - Eigen casuïstiek. Dr. Martin Appelo heeft in samenwerking met CCD een compleet programmaaanbod ontwikkeld betreffende het Socratisch Motiveren en andere gesprekstechnieken. Het aanbod omvat: KENNISMAKINGSWORKSHOP (1 DAGDEEL) INTRODUCTIEWORKSHOP SOCRATISCH MOTIVEREN (1 DAG) Accreditatie toegekend: VGCt: 7 punten, AbSg: 6 punten, NIP: 7 punten, NVMW: 2 registerpunten: FGzP: 3 punten, NVvP: 6 punten, CVAH: 6 punten, NMT: in behandeling. 6 7

5 VERVOLGWORKSHOP SOCRATISCH MOTIVEREN (1 DAG) Accreditatie toegekend: VGCt: 7 punten, AbSg: 7 punten, NIP: 7 punten, NVMW: 1.6 registerpunten, NVvP: in behandeling, CVAH: 7 punten, NMT: aangevraagd. VIERDAAGSE CURSUS SOCRATISCH MOTIVEREN Accreditatie toegekend: VGCt: 28 punten, AbSg: 28 punten, NIP: 28 punten, NVMW: 3.3 registerpunten, FGzP: 11 punten, NVvP: 20 punten, CVAH: 28 punten, NMT: aangevraagd. VIERDAAGSE CURSUS SOCRATISCHE DIALOOG Accreditatie toegekend: VGCt: 28 punten, AbSg: 28 punten, NIP: 28 punten, NVMW: 3.3 registerpunten, FGzP: 7 punten, NVvP: 20 punten, CVAH: 28 punten, NMT: aangevraagd. MODULE GESPREK OP MAAT (EXTRA LANGE DAG) Accreditatie toegekend: VGCt: 8 punten, AbSg: 8 punten, NIP: in behandeling, NVMW: 1.5 registerpunten, NVvP: 8 punten, CVAH: 8 punten, NMT: aangevraagd. Datum: 15 mei 2009 prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof 285,- (inclusief boek, reader en lunch) is toegekend door het NIP voor 6 punten, door de AbSg (accreditatiebureau SGRC) voor 6 punten, door de NVMW voor 1,5 registerpunt, door de FGzP voor 6 punten en door de NVvP voor 6 punten. bedrijfs- en verzekeringsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, klinisch psychologen, (eerstelijns) psychologen, gedragstherapeuten, reïntegratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen en psychiaters. Suïcidepreventie: taxatie en interventie Preventie van suïcide is een complexe zaak. Suïcidaliteit kan zich zowel acuut als chronisch manifesteren, de psychopathologie is divers. Een goede risicotaxatie is een eerste vereiste en voor professionals van groot belang. Deze workshop richt zich op systematisch onderzoek van kwetsbaarheids- en beschermingsfactoren, risicofactoren, risicomomenten, de suïcidale intentie en de urgentie. Daarnaast komen (veiligheidsbevorderende) interventies aan de orde. Het is een praktijkgerichte workshop waarin het vergroten van vaardigheden centraal staat. Er is een aparte brochure over Socratisch Motiveren beschikbaar waarin u o.a. informatie aantreft over inhoud en accreditatie. Op uw verzoek sturen wij u die graag toe. U kunt voor informatie ook terecht op onze website Somatiserende werknemers en reïntegratie Professionals worden regelmatig geconfronteerd met werknemers met lichamelijke klachten waarvoor, ook na vervolgonderzoek, geen medische oorzaak te vinden is. Toch heeft hun omgeving het gevoel dat de klachten samenhangen met stressoren op het werk of thuis of dat de klachten niet passen bij de ernst van hun ziektebeeld. Medici spreken dan van somatoforme verschijnselen. Volgens een ruwe schatting speelt dit een rol in meer dan een een derde van de verzuimgevallen. In deze workshop wordt ingegaan op het fenomeen somatiseren en hoe met somatoforme klachten om te gaan. Zowel de therapeutische als de bedrijfgeneeskundige aspecten worden belicht. Aan bod komen de technieken die u kunt gebruiken bij de begeleiding of beoordeling van deze cliënten en de effecten van behandelstrategieën. Datum: 29 april 2009 dr. M.J.P.M. Verbraak (ochtend) en dr. W. van Rhenen (middag) 285,- (inclusief boek, reader en lunch) wordt aangevraagd bij de AbSg (accreditatiebureau SGRC), de FGzP, het NMI en de NVMW bedrijfs- en verzekeringsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, klinisch psychologen, gedragstherapeuten, reïntegratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen en mediators. Transculturele hulpverlening: psychische zorg voor allochtonen Datum: 20 april 2009 prof. dr. F.A.M. Kortmann 285,- (inclusief boek en lunch) is toegekend door de AbSg (accreditatiebureau SGRC) voor 6 punten, door het NIP voor 6 punten, door de NVMW voor 3 registerpunten en door de NVvP voor 6 punten (eerstelijns) psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychotherapeuten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychiaters en maatschappelijk werkers. Psychiatrische en psychosociale hulp aan mensen uit andere culturen schiet nog steeds tekort. Over de methoden van hulpverlenen bestaan tegenstrijdige opvattingen. Men handelt vaak via trail and error. Theorievorming op dit gebied ontbreekt grotendeels. In deze workshop wordt een theoretisch referentiekader geboden. Aan de hand daarvan leert de deelnemer op een systematische wijze te onderzoeken waar de schoen wringt, wanneer het hulpverleningsproces met allochtonen stagneert en welke veranderingen nodig zijn om het proces weer vlot te trekken. Globaal worden twee categorieën moeilijkheden onderscheiden: relationele en professionele. Deze kunnen zich voordoen in drie fasen van het hulpverleningsproces. Allereerst komen ze voor in het aangaan en onderhouden van een vertrouwensrelatie met mensen uit een andere cultuur. Zonder vertrouwensrelatie is alle hulp gedoemd te mislukken vanwege therapieontrouw. Vervolgens nemen we ze waar in het diagnosticeren van klachten van niet-westerse mensen met behulp van een westers instrumentarium (DSM). Tenslotte moet op een zodanige manier professionele hulp geboden worden dat de allochtone patiënt en zijn/haar omgeving er vertrouwen in hebben, wederom van groot belang voor de therapietrouw. Het geheel wordt geïllustreerd met casussen uit de praktijk. 8 9

6 Werknemers helpen bij verlies en verdriet Iedereen wordt in het leven geconfronteerd met mensen die verlieservaringen te verwerken hebben. Men komt ze zowel in werksituaties als in het dagelijkse leven tegen. Leidinggevenden in werksituaties weten vaak niet hoe hiermee om te gaan. In het onderwijs wordt men evenzeer met deze problematiek geconfronteerd. Deze workshop gaat in op de vele vragen die hierover bij mensen leven en reikt diverse mogelijkheden aan om mensen op te vangen in dergelijke moeilijke situaties. Er wordt inzicht verschaft in de gevoelens en reacties die men bij verlieservaringen kan verwachten en men oefent adequaat gedrag. VOLWASSENENZORG Datum: 9 maart 2009 prof. dr. E.A.G.C. Keirse 285,- (inclusief reader en lunch) - is toegekend door de AbSg (accreditatiebureau SGRC) voor 6 punten - wordt aangevraagd bij het NIP en de NVMW bedrijfs- en verzekeringsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, klinisch psychologen, (eerstelijns) psychologen, gedragstherapeuten, reïntegratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, directies en leerkrachten in het onderwijs, hulpverleners, medewerkers uit de gezondheidszorg en leidinggevenden. Cognitieve therapie in de behandeling van obesitas bij volwassenen Tijdens deze workshop komt de stand van zaken met betrekking tot (de behandeling van) obesitas bij volwassenen aan bod en komen de cognitieve behandeltechnieken die speciaal op deze patiëntengroep gericht zijn, aan de orde. De Universiteit van Maastricht heeft een cognitieve aanpak ontwikkeld die, in combinatie met voedingsadvies (door diëtisten), werd gegeven in groepsverband en die wetenschappelijk is onderzocht. De resultaten van de aanpak zijn inmiddels bekend en veelbelovend en zullen in de workshop worden toegelicht. De workshop is bedoeld voor therapeuten die al een basis hebben in de cognitieve therapie. In deze workshop wordt gefocust op de cognitieve aanpak en het cognitieve behandelprotocol. Dit protocol bestaat uit tien sessies waarin achtereenvolgens de onderdelen motivatie, uitleg van de rationale, uitdagen van onrealistische gedachten over eten, uiterlijk, gewicht, zelfwaardering en terugval, en gedragsexperimenten aan bod komen. In de workshop worden demonstraties getoond en zal er geoefend worden. Tevens wordt er aandacht besteed aan de valkuilen van de behandeling. Datum: 17 maart 2009 Deze workshop start om uur en eindigt om uur. mw. dr. S. Mulkens 285,- (inclusief reader en lunch) wordt aangevraagd bij de FGzP en de VGCt gedragstherapeuten, psychotherapeuten, Gz-psychologen en klinisch psychologen. Kennis hebben van en/of ervaring hebben met de cognitieve therapie is gewenst. Dialectische gedragstherapie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis (DGT) CCD biedt, in samenwerking met Dialexis Advies, een workshop aan op het gebied van behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, waarbij specifiek aandacht besteed wordt aan de borderline persoonlijkheidsstoornis. Dialexis Advies is een organisatie, opgericht in 1998, die zich tot doel heeft gesteld de kwaliteit van dialectische gedragstherapie in Nederland te bewaken. DGT is een programma voor de behandeling van ernstige, chronisch suïcidale patiënten die lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. In dit programma wordt zowel van gedragstherapeutische, als van meer cliënt-centered strategieën gebruik gemaakt. In deze workshop wordt ingegaan op de theoretische basis van DGT en de basisassumpties. Daarna Datum: 16 april 2009 mw. dr. L.M.C. van den Bosch 285,- (inclusief boek, reader en lunch) - is toegekend door de NVMW voor 1.5 registerpunt - wordt aangevraagd bij de NVvP en de VGCt psychologen, psychiaters, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, pedagogen en maatschappelijk werkers. zullen de verschillende onderdelen van het programma en de wijze waarop standaard- DGT behandeling biedt, verhelderd worden. Aanpassingen van het standaardprogramma aan verschillende andere doelgroepen worden kort aangestipt. In de workshop zal gebruik gemaakt worden van dia s, videobeelden en, zo mogelijk, rollenspelen. Een andere attitude ten opzichte van de patiënt en de stoornis is bij de behandeling van met name cluster B persoonlijkheidsstoornissen van groot belang gebleken. Een actieve houding van de deelnemers wordt dan ook op prijs gesteld. Gestructureerde risicotaxatie bij seksueel geweld, algemeen geweld en kindermishandeling: tweedaagse workshop 20 mei en 3 juni 2009 mw. prof. dr. C. de Ruiter 475,- (inclusief boek, reader en lunches) is toegekend door de FGzP voor 6 punten en door de NVvP voor 12 punten professionals werkzaam in tbs-inrichtingen, penitentiaire inrichtingen, jeugdinrichtingen, forensische poliklinieken of in de algemene (acute) psychiatrie; medewerkers van de reclassering en kinderbescherming (o.a. AMK); juristen (rechters, advocaten) die op basis van risicotaxaties van anderen beslissingen moeten nemen. Het inschatten van toekomstige risico s op gewelddadig gedrag is een belangrijke taak van professionals in de forensische sector, maar ook in de algemene GGz en in de jeugdzorg kan dit tot het takenpakket behoren. Een wetenschappelijk onderbouwde risicotaxatie biedt aanknopingspunten voor behandeling, begeleiding en eventueel toezicht. In deze tweedaagse workshop wordt een model voor risicotaxatie gepresenteerd, waarin instrumenten voor gestructureerde risicotaxatie, zoals de HCR-20 voor algemeen geweld, de SVR-20 voor seksueel geweld en de CARE-NL voor kindermishandeling, een belangrijke plaats innemen. Er wordt een overzicht gegeven van risicofactoren voor 10 11

7 gewelddadig gedrag bij personen met verschillende typen psychopathologie (As I en As II stoornissen). Tevens komt de belangrijke rol van psychopathie aan bod. Het signaleren van risicofactoren uit beschikbaar materiaal (video-observaties en rapportages) wordt geoefend. Doel van de workshop is het vergroten van de kennis over risicofactoren en hun onderlinge samenhang, zodat de deelnemers deze in hun eigen werk systematisch kunnen signaleren en hanteren. De HCR-20, SVR- 20 en de CARE-NL kunnen eventueel aangeschaft worden tijdens de workshop. Kortdurende psychotherapie: tweedaagse workshop Meer dan 60% van de behandelingen in de GGz neemt minder dan 10 sessies in beslag. Naast fenomenen als No show en Drop out is de reductie van de behandelduur ook te danken aan het feit dat de techniek en de theorievorming met betrekking tot kortdurende psychotherapie zich verder hebben ontwikkeld. Tijdens de workshop wordt een model van kortdurende psychotherapie gepresenteerd dat in de vorm van een stappenplan de patiënt helpt om zo snel mogelijk controle over de klachten en over het eigen doen en laten (gedrag, cognities, copingstijl) te herkrijgen en te verbeteren. Het model is uitgewerkt in de vorm van een protocol. In een onafhankelijk uitgevoerde RCT is aangetoond dat het model effectief en efficiënt is bij de behandeling van klachten in het brede domein van angsten stemmingsstoornissen. De eerste dag van de workshop wordt besteed aan een theoretische uiteenzetting van het model aan de hand van vooraf gelezen literatuur. Vervolgens worden met behulp van vooraf geprogrammeerde casuïstiek de belangrijkste elementen van het model gedemonstreerd en geoefend. De tweede dag van de workshop wordt besteed aan het leren gebruiken van een aantal hulpmiddelen (vragenlijsten en additionele werkschema s). Tevens wordt tijdens de tweede dag aandacht besteed aan het tot stand brengen van een volledig behandelplan. Op beide dagen is inbreng van eigen casusmateriaal van de deelnemers mogelijk. Socratisch Motiveren Zie onder arbeidsgerelateerde zorg. 3 en 10 april 2009 drs. P.B.M. Rijnders 475,- (inclusief boek en lunch) - is toegekend door de FGzP voor 12 uur, door de NVvP voor 12 punten en door het NIP voor 6 punten - wordt aangevraagd bij de NVMW en de VGCt (eerstelijns) psychologen, Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en andere hulpverleners in de GGz. KINDER- EN JEUGDZORG Behandelingsstrategieën bij obese kinderen Datum: 19 februari 2009 Deze workshop start om uur en eindigt om uur. mw. prof. dr. C. Braet 285,- (inclusief boek en lunch) wordt aangevraagd bij NIP, St.ADAP (accreditatiebureau NVD), NVO en NVvP kinder- en jeugdpsychologen, psychologen, psychiaters, therapeuten, kinder- en jeugdartsen, psychotherapeuten, gedragstherapeuten, (ortho-) pedagogen en diëtisten. Tijdens de workshop wordt een state of the art opgemaakt van hetgeen momenteel in de vakliteratuur bekend is over de behandeling van obesitas bij kinderen. Kort wordt ingegaan op de complexe etiologie (biologische en omgevingsmodellen) van de gewichtsproblematiek. Na deze inleiding zal de aandacht worden gericht op de behandelingsmodaliteiten voor dikke kinderen. De focus wordt daarbij gelegd op realistische behandelingsdoelen: geen gewichtsverlies, maar gewichtscontrole. Dit is meer dan voldoende als therapiedoel voor kinderen die nog groeien. Deze aanpak heeft geleid tot een programma dat kindvriendelijk, soepel en duurzamer is. Ook blijkt deze behandeling succesvoller dan niet-protocollaire behandelingen. Het programma omvat een combinatie van drie noodzakelijke behandelingsingrediënten, te weten: voedingsrichtlijnen, een bewegingsprogramma en gedragstherapie. Daarbij zullen de volgende onderdelen extra aandacht krijgen en geoefend worden: - Opmaken van een aan de individuele noden van het kind aangepast therapieplan: therapie-indicaties en contra-indicaties. - Geven van gerichte adviezen. - Motiverende technieken. - Werken met een eetdagboek. - Opstellen van een contract. - Werken aan stapsgewijze gedragsverandering. - Werken met de ouders met het doel gezonde principes binnen het gezin te introduceren en te bestendigen. - Valkuilen in de behandeling. In een afsluitende discussie komen de volgende topics aan bod: - Hoe kunnen we streven naar behoud van de gewichtstabilsatie op lange termijn? - Wat als ouders er niet in slagen om gezonde principes voor het hele gezin toe te passen? - Hoe omgaan met onrealistische verwachtingen? Tijdens de workshop ontvangt u werkmateriaal en krijgt u demonstraties te zien. Transculturele hulpverlening: psychische zorg voor allochtonen Zie onder arbeidsgerelateerde zorg

8 Eenmalig seksueel geweld bij adolescenten: tweedaagse workshop In deze tweedaagse workshop staat het behandelprotocol STEPS centraal. STEPS is een behandelprotocol voor adolescenten die eenmalig een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt en hierdoor een Post Traumatische Stress Stoornis hebben ontwikkeld. In het najaar van 2007 is dit protocol, gebaseerd op evidence-based richtlijnen, uitgegeven in Nederland. Het programma is trauma focused, kortdurend en is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Het omvat de volgende onderdelen: diagnostiek, behandeling en follow up. De behandeling bestaat uit psycho-educatie, schrijftherapie, exposure in vivo, cognitieve herstructurering en terugvalpreventie. Naast de behandeling voor adolescenten is er een parallelle ouderondersteuning. Het protocol kent twee versies: een groeps- en individuele behandeling. 27 maart en 24 april 2009 mw. drs. I.A.E. Bicanic en mw. A.H.A. Kremers 475,- (inclusief protocol, reader en lunch) wordt aangevraagd bij het NIP, de NVVP en NVO (Gz) psychologen, psychotherapeuten, gedragstherapeutisch medewerkers en orthopedagogen Deze workshop omvat de volgende onderdelen: - Kennis over eenmalig seksueel geweld bij adolescenten - Theoretisch kader van de STEPS - Praktische toepassing van de STEPS d.m.v. casuïstiek - Kennis over de gevolgen van seksueel geweld voor het biologische stresssysteem Emotieregulatietraining voor adolescenten (ERT) lijke structuur en is sterk praktisch en interactief van opzet. Er wordt gebruik gemaakt van ervaringen van cursisten en gewerkt met voorbeelden, rollenspelen en ontspanningsoefeningen. Het feit dat de ERT een groepsbehandeling is, lijkt voor de doelgroep een belangrijk voordeel te zijn. Na de workshop zullen trainers in staat zijn de ERT te geven. Pak aan: kinderen met depressieve symptomen Er is bij een kind sprake van depressie wanneer zijn functioneren over de gehele lijn, dat wil zeggen zowel affectief, cognitief als ook motivationeel en soms ook lichamelijk, teneergedrukt is (De Wit, 1987). Aan de Gentse Universiteit werd het Amerikaans werkboek Taking Action (Kendall & Stark, 1996) vertaald en toegepast. Het programma Pak Aan bestaat uit 18 sessies van 1 uur en maakt gebruik van verschillende cognitieve en affectieve technieken, zoals: affectieve educatie, probleemoplossingstraining, cognitieve herstructurering 11 maart 2009 Deze workshop start om uur en eindigt om uur. mw. prof. dr. C. Braet 285,- (inclusief reader en lunch) - is toegekend door NVO voor 3 uur - wordt aangevraagd bij NVK en NVvP kinder- en jeugdpsychologen, psychotherapeuten, psychiaters, kinderartsen en (ortho-) pedagogen. en het opbouwen van een positief zelfbeeld. Depressieve gevoelens worden gezien als problemen die aangepakt moeten worden. Het programma is zowel bestemd voor individuele als groepstherapie bij kinderen tussen 8 en 13 jaar met depressieve symptomen. De workshop is een intensieve dagtraining waarin de programmacomponenten en de noodzakelijke vaardigheden worden aangereikt aan de hand van demonstraties, modeling, invulopdrachten, spelletjes, tips, etc. Het Nederlandstalige werkboek Pak Aan en de bijhorende manual voor therapeuten worden aan de deelnemer aangeboden. De emotieregulatietraining (ERT) is een behandelmethodiek voor adolescenten bij wie emotieregulatieproblematiek op de voorgrond staat, zoals bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze patiëntengroep doet vaak een zwaar appel op de gezondheidszorg, o.a. door automutilatie, suïcidedreigingen, regelmatige heftige conflicten en stemmingswisselingen. De ERT is ontwikkeld voor de doelgroep van 14 tot 18 jaar en is sterk gericht op het leren reguleren van eigen emoties en het vergroten van de zelfcontrole. Het leren herkennen van eigen keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheden is een belangrijk onderdeel van de training. De ERT heeft een duide- 29 mei of 9 december mw. drs. T.M. van Gemert en drs. H.M. Wiersema 285,- (inclusief behandelprogramma, reader en lunch) - wordt aangevraagd bij het NIP en de VGCt - is toegekend door NVvP voor 6 punten (geldig t/m ) en wordt voor de workshop op 9 december opnieuw aangevraagd bij de NVvP kinder- en jeugdpsychotherapeuten, Gz-psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters. Protocollair werken met ouders van kinderen met overgewicht Sinds 1998 wordt obesitas door de WHO opgevat als een chronische ziekte. Helaas is het aantal mogelijke effectieve behandelingen van overgewicht beperkt en heeft elke interventie voor- en nadelen. Toch zijn er hoopgevende perspectieven mits men rekening wil houden met: (1) haalbare succescriteria, (2) psychologische karakteristieken van de obese patiënt waaronder hun zelfbeeld en hun cognities omtrent diëten en eten, (3) meer aandacht voor de preventie en behandeling van obese kinderen, aandacht voor nazorg, (4) het zorgvuldig screenen van de obese patiënt die wel/niet in aanmerking komt voor een welbepaalde interventie en (5) een familiebenadering waarbij de ouders op een constructieve wijze worden betrokken. (het vervolg van deze workshop vindt u op pagina 18) 14 15

9 Bij uitgeverij Boom verschijnen regelmatig interessante publicaties voor uw vakgebied. Voor een compleet overzicht of voor het plaatsen van een bestelling kijkt u op Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten prof. dr. C. Braet & prof. dr. S.M. Bögels (red.) ISBN inclusief CD 69,50 Dit toonaangevende boek biedt de lezer een selectie van behandelprotocollen voor kinderen en jeugdigen die als zijnde effectief of veelbelovend kunnen worden aangemerkt. Het opent met twee inleidende hoofdstukken over evidence-based behandelen en handelingsgerichte diagnostiek. Daarna volgen maar liefst eenentwintig uitgebreide protocolbeschrijvingen die de lezer stap voor stap door een behandeling voeren. Elk hoofdstuk bevat klachtspecifieke achtergrondinformatie, onderzoeksbevindingen, informatie over assessment, de rationale van een behandeling en een beschrijving van de rol van de omgeving. Cognitieve therapie: de basisvaardigheden drs. E. ten Broeke, drs. C. van der Heiden, drs. S. Meijer & drs. H. Hamelink ISBN inclusief CD 35,00 De in 2004 verschenen uitgave Cognitieve therapie: de basisvaardigheden was bedoeld als praktische handleiding voor het (leren) uitvoeren van een aantal basale cognitieve technieken en interventies. Het boek bleek in een behoefte te voorzien. Inmiddels is een herziene versie verschenen, hierin zijn bestaande teksten aangescherpt, er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, een aantal bijlagen op de bijgevoegde CD zijn verbeterd en er is een volledige zogenaamde N=1 studie opgenomen. Het nieuwe hoofdstuk biedt niet zozeer nieuwe praktische handvatten, maar plaatst cognitieve therapie in een theoretisch, wetenschappelijk perspectief. Daarbij is er naar gestreefd de link tussen theorie en praktijk zodanig te benadrukken dat duidelijk wordt dat cognitieve therapie inmiddels stevig is verankerd in de wetenschappelijke psychologie. De N=1 studie is opgenomen om lezers een beeld te geven hoe vanuit de cognitieve casusconceptualisatie een cognitieve (gedrags)therapie kan worden opgezet en worden uitgevoerd. Psychologische interventies bij conversiestoornissen prof. dr. C.A.L. Hoogduin ISBN ,75 Tot voor kort bestond er geen wetenschappelijke evidentie voor de aanpak van keus bij de behandeling van de conversieve stoornis. Door recente studies is daar inmiddels wel een eerste aanzet toe gegeven. In dit boek wordt eerst kort de stand van zaken gegeven over de te volgen behandelstrategieën bij een conversiestoornis. Vervolgens is in een zestiental gevalsbeschrijvingen gedetailleerd weergegeven welke strategieën bij bepaalde klachten goede kans op succes bieden. Aan bod komen patiënten met: verlammingen, tremoren, sensibiliteitsuitval, een onvermogen te eten, pseudo-insulten, evenwichtsstoornissen en valneigingen, spierkrampen en houdingsafwijkingen. Psychologische interventies bij ongewone stoornissen prof. dr. C.A.L. Hoogduin ISBN ,75 Socratisch Motiveren dr. M.T. Appelo ISBN e druk 2007, 2e druk 2008 inclusief DVD 32,50 Socratisch Motiveren is een methode om moeilijke gevallen in beweging te krijgen, de strijdbijl te begraven en stilstand of hopeloosheid te veranderen in acceptatie. Na een introductie en theoretische onderbouwing van deze aanpak, wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een duidelijk stappenplan gepresenteerd waarmee deze methode kan worden toegepast bij cliënten met wie u vastzit. Op de bijgevoegde DVD demonstreert de auteur aan de hand van drie verschillende persoonlijkheidstypen hoe Socratisch Motiveren in de praktijk werkt. Inmiddels is er van dit werk al een tweede druk verschenen. De eerste druk is goed ontvangen door het werkveld en positief beoordeeld in verschillende bladen, waaronder Sociale psychiatrie: Wanneer tevergeefs van alles is geprobeerd om een verandering op gang te brengen, biedt Socratisch Motiveren praktische handvatten om verder te komen. Zeker voor mensen die werken in de klinische psychiatrie, forensische psychiatrie of in de OGGz waar nogal eens cliënten voorkomen die op voorhand behoren tot een groep mensen die ogenschijnlijk moeilijk te motiveren is. Dit boek biedt volop inspiratie om verder te komen. Gerard Lohuis Sociale psychiatrie Jaargang 27 Nummer 85 jan 2008 Voor veel psychische aandoeningen zijn er nauwelijks onderzoeksgegevens om een patiënt op wetenschappelijk verantwoorde wijze te behandelen. De auteur hoopt dat de in dit boek beschreven creatieve interventies therapeuten zal inspireren om bij zeldzame stoornissen toch een proefbehandeling in te stellen. Een dertigtal van deze stoornissen worden in dit boek besproken, aan bod komen onder andere pavor nocturnus, nachtmerries, frequente mictie, paruresis, trichotillomanie, titillomanie, onychotillomanie, pathologisch liegen, pathologische jaloezie, Gilles de la Tourette, ademhalingsstoornissen, vocale tic, chronische spanningshoofdpijn en ziekelijk dagdromen. Boom Cure & Care Antwoordnr RA Amsterdam tel. +31 (0) fax +31 (0)

10 In de workshop wordt ingegaan op de complexe etiologie (biologische en omgevingsmodellen) van de gewichtsproblematiek waarbij de aandacht vooral gericht wordt op de rol van de ouders en de functie van het gezin als primaire leeromgeving voor eet- en leefgewoontes van kinderen. Er wordt een protocol voorgesteld waarin gedurende zes sessies met ouders aandacht wordt besteed aan het sturen van het eetgedrag van hun kinderen en aan het veranderen van de leefgewoonten binnen hun gezin. Dit programma is exclusief op ouders van kinderen tussen 7 en 13 jaar gericht. Het kan ook in combinatie met een kindtraining aangeboden worden. De volgende onderdelen komen aan de orde en worden geoefend: het begrijpen van een gewichtsevolutie van een kind, kindvriendelijk voedingsadvies, neveneffecten van een dieet, levensstijl van het gezin, afspraken en huisregels rond eten en beweging, het hanteren van een beloningssysteem, motiveren en aanmoedigen van positieve veranderingen, het herstellen van een positief gezinsklimaat en het aanpakken van problemen. Datum: 29 mei 2009 Deze workshop start om uur en eindigt om uur. mw. L. Joossens en mw. E. Moens 285,- (inclusief behandelprotocol en lunch) wordt aangevraagd bij St. ADAP (accreditatiebureau NVD), NVK en NVvP schoolartsen, kinderartsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, huisartsen, kinesisten, diëtisten, psychiaters en psychologen. OPLEIDINGEN Basisopleiding EMDR voor psychotrauma: vierdaagse opleiding Deze vierdaagse basisopleiding is in principe gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en overige aan traumagerelateerde stoornissen. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies van het EMDR-protocol, videodemonstraties, (semi-) plenaire oefeningen en hands on oefenen van EMDR in drietallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Tijdens de derde en vierde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen die leven bij de deelnemers naar aanleiding van (hun) ervaringen met EMDR in de praktijk. Veel aandacht wordt besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) videofragmenten van EMDR-zittingen. 29, 30 januari, 13 maart en 14 mei , 10 september, 22 oktober en 1 december 2009 De eerste opleidingsdag start om uur en eindigt om uur. De overige dagen starten om uur en eindigen om uur. prof. dr. A. de Jongh en drs. E. ten Broeke 895,- (inclusief boek, reader en lunches, excl. kosten diner en hotelovernachting) - is toegekend door de FGzP voor 28 punten, door de NVvP voor 20 punten en VGCt voor 28 uur (deze laatste t/m ). Voor de data daaropvolgend is opnieuw accreditatie aangevraagd. - is tevens aangevraagd bij het NIP. psychiaters (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), Gz-psychologen (i.o.) en (aspirant) leden van de VGCt, die (enige) ervaring hebben met het behandelen van (aan traumagerelateerde) angststoornissen. Beschikken over één van deze registraties is een strikte voorwaarde voor deelname. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht. Cogmed Werkgeheugentraining; een train de trainer opleiding (NIEUW) Deze opleiding maakt het mogelijk om in het werk met cliënten het Cogmed Werkgeheugentrainingsprogramma in te zetten. De training is geschikt voor cliënten van bijna alle leeftijden. Het indicatiegebied van de training is: werkgeheugenproblemen. Er is gedegen onderzoek gedaan naar ADHD, herstel na hersenbloeding en bij kinderen die herstellen na een chemokuur. Ook is er onderzoek gedaan bij gezonde proefpersonen. Vanuit de cliëntendatabase van Cogmed is bekend dat er ook positieve effecten te verwachten zijn bij leerproblemen, informatieverwerkings

11 problemen en herstel na burnout. Er zijn verschillende vergoedingsmogelijkheden voor cliënten die deze training volgen. De opleiding bestaat uit een twee aaneengesloten dagdelen theorie, literatuurstudie (300 pagina s) en 25 uur zelftraining met behulp van het programma en een dagdeel (5 uur) evaluatie in groepsverband. Uitgebreide informatie is op aanvraag beschikbaar. 17 april en 22 mei oktober en 13 november 2009 drs. B.J.L. Gerrits & drs. W.D. van der Zwaag 800,- (inclusief eigen training, licentie, cursusmateriaal en lunch) - wordt aangevraagd bij ELP en NVO - is geaccrediteerd door de V&V (zie keurmerk V&V verleend aan CCD) psychologen, (kinder- en jeugd-) artsen en orthopedagogen, leraren, remedial teachers, intern begeleiders, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers op dagbehandelingscentra en herstellingsoorden, trainers en coaches. Het Complete Traject tot Cognitief Gedragstherapeut (NIEUW) Het complete traject kan in een tot twee jaar gevolgd worden. U kiest wat u uit het aanbod wilt volgen (voor sommigen kan dit het gehele traject zijn), CCD organiseert het voor u. Het complete traject bestaat uit: 1) 14 dagen basisopleiding cursorisch gedeelte = 100 contacturen 2) 14 daagse vervolgopleiding cursorisch gedeelte = 100 contacturen 3) 10 dagen groepsleertherapie 4) 37,5 supervisiesessies van 120 uur in tweetallen (totaal 10 dagen) Totaal 38 dagen plus supervisie per cluster van twee uur in tweetallen. Met de supervisie kan begonnen worden na het afronden van het introductiegedeelte van de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie. Ad 1: Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie 14 dagen van 7.15 uur met maximaal 14 deelnemers. Conversiestoornis, over de behandeling: tweedaagse opleiding Een tweedaagse opleiding voor de really curious ones. Dag 1: Inleiding, aetiologie, diagnostische beelden met DVD-illustraties, verlammingen, tremoren, psychogene aanvallen, clenched fist, schud- en beefaanvallen, pseudohemiballisme, psychogene dystonieën, mutisme, afonie, psychogene blindheid en gevoelloosheid. Over de behandelingen: wetenschappelijke inzichten, hypnose en suggestieve technieken, shaping en fading: gedragstherapie. De praktijk: training in hypnose: hypnotiseerbaarheid, inleiding over hypnose en wat hypnose niet is? Demonstratie van o.a. inductietechnieken; oogfixatie, ontspanningstechniek, imaginatietechniek. Oefenen van de technieken. Dag 2: Over de behandeling, demonstratie catalepsie inductie, oefenen. Patiënten DVD-demonstratie. Directe en indirecte suggesties bij psychogene aanvallen, verlamming, clenched fist, dystonie, mutisme, tremoren, hemiballisme, blindheid en gevoelloosheid. Bespreken van eigen patiënten en behandelplannen ontwikkelen. Toepassingen bij neurologische patiënten m.n. de dystonieën: I.T.S., schrijfkramp, syndroom van Meige. Bespreken van ervaringen met patiënten. Bijstellen van behandelplan. Nieuwe patiënten bespreken met samenstellen behandelplan. Demonstratie van in behandeling zijnde patiënten. Aanvullende technieken oefenen. Bespreking van casuïstiek. Na afloop van de workshop zal de deelnemer het behandelprotocol ontvangen. 3 en 24 maart 2009 prof. dr. C.A.L. Hoogduin 495,- (inclusief boeken, reader en lunches) is aangevraagd bij NVvP en NVN en VGCt neurologen, neuropsychologen, psychologen werkend in een algemeen ziekenhuis, revalidatiecentra, verpleeghuizen, Gz-psychologen en psychiaters, PAAZ en, Parnassia Psycho-medisch Centrum, Centrum voor psycho-somatiek Eikenboom en Altrecht GGz. Ad. 2: Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie 14 dagen van 7.15 uur met maximaal 14 deelnemers. Ad 3: Ad 4: Groepsleertherapie 50 sessies van 90 minuten leertherapie in een groep van maximaal 8 deelnemers. Dit zijn in totaal 10 dagen. Supervisie 37.5 sessies van 120 minuten in tweetallen. N=1 begeleiding vormt een onderdeel van de supervisie. Een of twee patiënten worden geselecteerd en dat kan uiteindelijk resulteren in een verslag van een lange behandeling van 20 sessies of verslag van 2 behandelingen van 10 sessies. Het verslag bevat maximaal 30 pagina s A4 of tweemaal 15. Traject op maat: voor hen die al een erkende basisopleiding achter de rug hebben en al supervisie- en leertherapiesessies hebben gevolgd, geldt dat deze in mindering worden gebracht op de dagen en prijs. In overleg met de cursist wordt een traject op maat samengesteld. Er is een aparte brochure beschikbaar over het gehele traject tot Cognitief Gedragstherapeut. Ook kunt u voor data en uitgebreide informatie terecht op onze website: zie

12 HSK Burnoutpreventietraining, een training voor medewerkers at risk De HSK Burnoutpreventietraining is ontwikkeld voor mensen die (werk) stress ervaren en last hebben van spanningsklachten en/of vermoeidheid. De training is gericht op het leren omgaan met (werk) stress en het voorkomen van burnout. Contra-indicaties voor deelname zijn: langdurig ziekteverzuim, burnout of een andere psychische aandoening. De training wordt door CCD georganiseerd op verschillende HSK-vestigingen in Nederland. De trainingen kunnen ook incompany bij bedrijven/instellingen gegeven worden. De HSK burnoutpreventietraining kent twee varianten: een particuliere en een bedrijfsvariant. De particuliere variant geldt voor individuen die zich willen aanmelden. Dit kan rechtstreeks bij het accountbureau van de HSK Groep op nummer: De bedrijfsvariant wordt door CCD georganiseerd: Een bedrijf of instelling kan medewerkers aanmelden bij CCD. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hanny Knuppel, managing partner. Er zijn vooraf geen individuele screeningsgesprekken nodig met de deelnemers. Bij twee deelnemers of meer vinden er 3 bijeenkomsten plaats van elk 2,5 uur, gevolgd door een individuele terugkomsessie van 1 uur. Locatie De trainingen vinden plaats op HSK vestigingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de woon/werkplaats van de cursist(en). Indien gewenst kunnen de trainingen ook incompany plaatsvinden bij het bedrijf dat aanmeldt. Doelgroep Een ieder die (werk) stress ervaart en last heeft van spanningsklachten en/of vermoeidheid. Kosten per groep van 2 personen: 1855,-, 3 personen 2475,-, 4 personen 2885,-, 5 personen 3195,- en 6 personen 3505,-. HSK Introductiecursus voor jonge psychologen en andere starters op het gebied van psychologische behandelingen (NIEUW) Tijdens de introductiecursus wordt er aandacht besteed aan de beginselen van de cognitieve gedragstherapie en het werken met protocollen. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze cursus: 1. Psychopathologie en standaard onderzoek psychische stoornissen en MINI 17 december 2008 of 8 april Afname vragenlijsten en klachtenspecifieke vragenlijsten en oefenen met casuïstiek 7 januari 2009 of 22 april Werkgerichte interventies: protocollaire behandeling van burnout, tijdcontingente reïntegratie, overleg met verwijzer (werkgever, bedrijfsarts) 14 januari of 13 mei Protocollaire behandelingen: inleiding en het werken met therapeuten- en werkboeken 21 januari of 6 mei Kortdurende ambulante behandeling: opstellen behandelplan, evaluatie, ontslag, rapportage, strategiewijzigingen. Workshop registratie-opdrachten en zelfcontroleprogramma 28 januari of 20 mei Niet-specifieke vaardigheidstrainingen: relaxatietraining en assertiviteitstraining 11 februari of 27 mei Spoedcursus cognitieve gedragstherapie dag 1: inleiding in de theorie, opsporen automatische gedachten, uitdaagtechnieken, casuïstiek aan de hand van videodemonstraties en oefeningen 25 februari of 27 mei SCID II 4 maart of 24 juni Spoedcursus cognitieve gedragstherapie dag 2: plenaire bespreking casuïstiek paniek, depressie, burnout, videodemonstraties, uitdaagtechnieken, gedragsexperimenten, etc. 11 maart of 17 juni Wat verwacht de bedrijfsarts van de psycholoog. Inleiding in de sterkte/zwakte-analyse: achtergrond, instructie, testomgeving, verbanden leggen, rapportage. Oefenen met 2150,-, cursusmateriaal, certificaat, koffie, thee en lunches wordt aangevraagd bij het NIP (LVE) en de NVMW Locatie: Hoofdkantoor van de HSK Groep aan de Velperweg 67 te Arnhem Uitgebreide informatie zoals cursusdata voor de tweede helft van 2009 tref u aan op onze website. De cursus wordt georganiseerd in een carrouselmodel, hetgeen betekent dat u op ieder gewenst moment kunt instappen. cases reïntegratietrajecten: nabespreken en zoeken van behandeldoelen 18 maart of 1 juli Bevoegdheden en verantwoordelijkheden bedrijfs- en verzekeringsarts; wettelijke bepalingen Medicatie: inleiding en taken van de psycholoog in relatie tot medicatie 25 maart of 8 juli Procedures en diagnostiek bij kinderen en behandeling van kinderen en systeeminterventies 1 april of 15 juli

13 Inleiding in hypnose: tweedaagse opleiding In deze tweedaagse opleiding worden deelnemers bekend gemaakt met de theorie en de praktijk van de toepassing van hypnose bij psychologische interventies. Er worden voorbeelden gegeven van toepassing bij conversie, angststoornissen en ongewenste gewoonten. Voorafgaand aan de training wordt een literatuurtoets afgenomen. De training is praktijkgericht en omvat demonstraties en oefening van trance inductietechnieken, trance verdiepingstechnieken, het opwekken van trancefenomenen zoals leeftijdsregressie, katalepsie, functionele amnesie, pijnbeheersing en symptoomtransformatie en cueconditioning. De technieken worden getraind tijdens de opleidingsdagen en via huiswerkopdrachten. In perspectief: gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij een licht verstandelijke beperking: vierdaagse opleiding Achtergrond Relatief veel kinderen, jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke handicap laten gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen zien. Niet zelden zijn de gevolgen van deze problematiek ernstig. Jeugdigen en volwassenen met deze problematiek bevinden zich vaak op het grensvlak van justitie, psychiatrie en gehandicaptenzorg. Het vinden van passend onderwijs, werk en verblijf is dan ook vaak moeilijk. Ondanks vele knelpunten in het onderwijs en de zorg en begeleiding van deze mensen is er de laatste jaren toch ook vooruitgang geboekt. Zo is de kennis over de omvang, risicofactoren, oorzaken en mogelijkheden van behandeling onmiskenbaar toegenomen. Deze kennis is voor een groot deel gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. In deze cursus worden gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij deze doelgroep besproken vanuit verschillende perspectieven, die alle aanknopingspunten voor begeleiding en behandeling van dergelijke problemen bieden. 14 en 21 april 2009 prof. dr. C.A.L. Hoogduin en mw. drs. M.I. Tibben 495,- (inclusief toets, boek, cursusmateriaal en lunches) is aangevraagd bij de NVvP, FGzP, het NIP en de VGCt Doelgroep (Gz) psychologen, psychiaters en psychotherapeuten Voor 2009 staat een cursus hypnosebehandeling bij kinderen in de planning. De cursus zal aansluiten op het hier beschreven programma. 5, 12, 19 maart en 23 april oktober, 4 en 18 november, 3 december 2009 Hoofddocent: dr. R. Didden prof. dr. L. Curfs, drs. J. Enserink, drs. T. van den Hazel, mw. drs. E.H.M. Mevissen-Renckers, mw. drs. L.J.W.M. Muller, drs. M. Otter, drs. G.J.C.M. Verberne, mw. N.J.M. Schreuder MSc. 945,- (inclusief boek, reader en lunches) - is toegekend door de NVO voor 12 punten, door NVK voor 20 punten. - wordt aangevraagd bij de NVAVG en NVvP werkers in de gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, psychiatrie en orthopedagogie, gespecialiseerde verpleegkundigen en gespecialiseerde groepsleiders, psychologen en verzekeringsartsen. Inhoud opleiding In deze vierdaagse opleiding wordt gedrags- en psychiatrische problematiek bij licht verstandelijk gehandicapten belicht vanuit verschillende perspectieven, die recht doen aan de complexiteit ervan. Zo komt een diversiteit aan onderwerpen aan bod, variërend van risicofactoren, psychodiagnostiek, sociale informatieverwerking en genetica tot psychofarmaca, zelfmanagement, EMDR en deeltijd- en klinische behandeling. De nadruk in deze cursus ligt op mogelijkheden van diagnostiek en interventie. De veelal praktijkgerichte informatie zal de professionals meer dan voorheen in staat stellen gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen tijdig te onderkennen, te analyseren en mogelijk effectief te behandelen. Omvang van de opleiding: vier dagen (acht dagdelen) Werkvormen: casuïstiek, videoanalyse en feedback, praktische oefeningen, literatuurbespreking, uitwisseling ervaringen. Psychopathie Checklist: Jeugdversie: driedaagse opleiding (NIEUW) Antisociale en psychopathische trekken kunnen al bij kinderen en jeugdigen voorkomen, en kunnen voorbodes zijn van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en/ of ernstig crimineel en gewelddadig gedrag in de volwassenheid. Gestructureerde diagnostiek van deze persoonlijkheidstrekken biedt handvatten voor het formuleren 14 en 15 januari en 12 februari 2009 mw. prof. dr. Corine de Ruiter & co-docent 885,- ( lunches en cursusmateriaal) is aangevraagd bij de FGzP en de NVvP psychologen, psychiaters en andere gedragswetenschappers die psychodiagnostisch onderzoek verrichten, waarbij een onderzoeksvraag naar een mogelijke diagnose psychopatische trekken gesteld wordt: o.a. Pro Justitia rapporteurs, gedragsdeskundigen werkzaam in justitiële inrichtingen, bij de Raad voor de Kinderbescherming, bij de jeugdreclassering en in de jeugd GGz. van behandelindicaties en risicomanagement strategieën. In deze driedaagse training wordt ingegaan op de stand van de wetenschap op het gebied van de diagnostiek van psychopathische trekken bij kinderen en jeugdigen. Het coderen van de Nederlandse PCL:Jeugdversie wordt veel geoefend aan de hand van casuistiek (video en dossier), maar ook andere instrumenten zoals de Youth Psychopathic traits Inventory (YPI), komen aan de orde. Aan het einde van deze training zijn deelnemers in staat de PCL:JV in hun diagnostische onderzoek te integreren en daarover op genuanceerde wijze te rapporteren

14 PTSS: Exposure bij PTSS-patienten met véél co-morbiditeit of andere problemen: vierdaagse opleiding (NIEUW) Inleiding Als iemand, nog niet zo lang geleden een auto-ongeluk heeft meegemaakt, daarna een PTSS heeft ontwikkeld, en verder geen andere problemen heeft, zullen de meeste cognitieve gedragstherapeuten waarschijnlijk (hopelijk) een traumagerichte behandeling, zoals exposure of EMDR aanbieden, zoals in de multidisciplinaire richtlijnen wordt aangegeven. Maar wat als de patiënt vaker is getraumatiseerd? Bijvoorbeeld als het om een slachtoffer gaat van herhaaldelijk seksueel geweld in haar kindertijd? Of als er naast de PTSS nog andere problemen zijn, zoals depressie, verslavingsprobleem, psychose, conversiestoornis of persoonlijkheidsproblematiek? Of als een patiënt al deze diagnosen tegelijkertijd heeft? De kans is dan bijzonder klein dat een dergelijke patiënt een behandeling volgens de richtlijnen krijgt. Therapeuten zijn bang dat door exposure de PTSS-klachten alleen maar zullen verergeren, of dat de co-morbide stoornis(sen) zal (zullen) verergeren. Ook komt het vaak voor dat de therapeut het wel zou willen proberen, maar dat het team het niet ondersteunt. Opleiding In de opleiding leert men eerst hoe de techniek van imaginaire exposure kan worden toegepast, en welke exposure-in-vivo oefeningen gegeven kunnen worden. Ook wordt ingegaan op veelgemaakte fouten tijdens de exposure, en worden enkele valkuilen bij het uitvoeren van de behandeling besproken (dag 1). Daarna wordt uitgelegd en gedemonstreerd hoe exposure veilig kan worden toegepast bij patiënten met ernstige klachten en comorbiditeit (dag 2). Daarnaast wordt 5 en 17 februari, 2 en 18 maart 2009 prof. dr. A. van Minnen, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, supervisor VGCT, mw. drs. M. van Rees, Gz-psycholoog en mw. drs. M. van den Berg, Gz-psycholoog 965,- (inclusief boek, protocol, vragenlijst, handleiding en lunches) - is toegekend door de NVVP voor 20 punten. - wordt aangevraagd bij de VGCt en het NIP (LVE) en de NVMW psychologen, psychiaters, gedragstherapeuten, maatschappelijk werkers, SPV en een ieder die beroepshalve in aanraking komt met patiënten met een PTSS. aandacht besteed aan de manier waarop u de behandeling kunt implementeren op uw werkplek. Hiertoe wordt u onder meer debateertechnieken aangeleerd om ook uw collega s te kunnen overtuigen van het nut van een traumagerichte behandeling, zelfs als het even mis dreigt te gaan met de patiënt (dag 3). Op de laatste dag wordt de zelfbescherming en complexe PTSS van de basistraining imaginaire exposure behandeld (dag 4). Op elke dag wordt het middagdeel besteed aan het superviseren van behandelingen van uw eigen patiënt. U neemt uw casus mee, op papier, maar liefst op video of DVD, en u krijgt van ons advies over de behandeling. Zo nodig krijgt u tussen de lesdagen door telefonisch of per mail aanvullend advies als u even vastloopt of problemen tegenkomt in uw werk met PTSS-patienten. HSK GROEP De HSK Groep is een landelijk opererende organisatie, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische problematiek. U kunt hierbij denken aan de behandeling van angsten of depressieve klachten, klachten van overspanning, werktstress of burnout, relatieproblemen of klachten die ontstaan zijn na schokkende gebeurtenissen. De behandelmethode bestaat uit de cognitieve gedragstherapie. In geval van ziekteverzuim begeleidt HSK cliënten bij hun terugkeer naar het arbeidsproces. De HSK Groep werkt vanuit meer dan 20 locaties en heeft naast psychiaters ruim 170 psychologen in dienst. Wetenschappelijk onderzoek en protocollair werken HSK werkt met behandelstrategieën waarvoor voldoende wetenschappelijke evidentie bestaat om deze als eerste keus aan te wenden. Dit betekent dat HSK de werkwijze voortdurend toetst aan de meest recente inzichten binnen haar vakgebied wereldwijd. Zij werkt hiervoor samen met diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen. De HSK Groep is innoverend en trendsetter in de verbetering van de psychische gezondheidszorg in Nederland. De HSK Groep biedt cognitieve gedragstherapie aan volgens klachtenspecifieke behandelprotocollen. Dit leidt tot een transparant product en duidelijke periodieke rapportages voor medici en niet-medici. Kwaliteitsborging De HSK Groep werkt uitsluitend met professionals die zijn opgeleid in de cognitieve gedragstherapie. Voorts werken de therapeuten conform de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De HSK Groep heeft een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd en is HKZ-gecertificeerd. De geprotocolleerde aanpak, het elektronisch cliëntvolgsysteem en de kwaliteitscontroles maken het mogelijk de procesgang van aanmelding tot ontslag strikt te volgen en, daar waar nodig, bij te sturen. Interessant is dat hiermee niet alleen het resultaat van de behandelmethoden bewaakt wordt, maar tevens de resultaten van de therapeuten onderling vergeleken kunnen worden. Zo werkt de HSK Groep door middel van scholing, supervisie en intervisie gericht aan de permanente kwaliteitsverbetering van haar professionals. Snelheid (afspraak intake binnen 24 uur) De HSK Groep heeft geen wachtlijsten, kent snelle doorlooptijden en een behandeling die zo kort is als mogelijk en zo lang als nodig is. Voor het maken van een afspraak voor een intake hanteert de HSK Groep het principe vandaag bellen, morgen gezien. Klachtenreductie en werkhervatting De HSK Groep verricht metingen met behulp van de SCL-90 (Symptom Checklist). Dit is een zelfbeoordelingsinstrument dat algemene psychische gesteldheid en welbevinden meet. Voor mensen uit de normale populatie, dat wil zeggen mensen die niet in behandeling zijn voor psychische klachten, bedraagt de gemiddelde score 118. Voor de patiëntenpopulatie van de HSK Groep is de score bij aanmelding gemiddeld 183. Deze metingen geven aan dat niet alleen direct na de behandeling een duidelijke en betekenisvolle verbetering is te zien, ook blijft deze verbetering bij de nameting behouden. Na behandeling door de HSK Groep daalt deze score tot gemiddeld 123: een score in de buurt van de normale populatie. Zie onderstaande tabel. SYMPOSIA Gedurende het jaar organiseren wij symposia over actuele en belangwekkende onderwerpen. Kijkt u voor ons aanbod op dit gebied op onze website

15 PSYCHOLOOG IN PRAKTIJK De HSK Groep meet eveneens de resultaten van behandeling in percentages van arbeidsgeschiktheid van patiënten aan het begin en het eind van de behandeling en bij de nameting. Ook deze resultaten zijn goed. Het schema hiernaast laat deze positieve uitkomsten zien. Opvallend is dat de groep die behandeld is voor een angststoornis nagenoeg 100% arbeidsgeschikt is na behandeling. Kortom, de resultaten van deze behandelingen zijn buitengewoon succesvol. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Accountbureau van de HSK Groep ( ). Psycholoog in Praktijk: nieuwe activiteit van HSK Met ingang van dit jaar biedt de HSK Groep via haar dochteronderneming Psycholoog in Praktijk (PIP) psychotherapeutische behandelingen aan via huisartsenpraktijken. De cliënten worden niet alleen doorverwezen door de huisartsen, maar de behandelsessies vinden ook plaats in een ruimte in de betreffende praktijk. PIP biedt op deze manier haar diensten zo laagdrempelig mogelijk aan. Met deze aanpak gaat PIP letterlijk de wijken in. Aanleiding tot de oprichting van PIP was een wijziging in het zorgstelsel die op 1 januari 2008 van kracht werd waarmee de eerste acht psychotherapeutische behandelingen volledig vergoed worden via de basisverzekering. Huisartsen hebben sinds dit jaar ruimere mogelijkheden om hun patiënten naar een psycholoog door te verwijzen. Maar voor veel mensen is de stap naar een psycholoog toch nog groot wanneer men zich aan moet melden op een andere onbekende locatie. PIP houdt de drempel zo laag mogelijk. Men kan in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk de behandelsessies volgen. De eerste afspraak wordt ook heel bewust door de doktersassistente zelf gemaakt, ook weer om de stap naar de psycholoog zo eenvoudig mogelijk te houden. Voor de huisartsen die deel willen nemen aan PIP is een speciale beslisboom ontwikkeld waarmee hij kan bepalen bij welke klachten doorverwijzing naar een psycholoog het meest voor de hand ligt. De therapieën die PIP aanbiedt zijn gebaseerd op het zogeheten Paul Rijnders-model ( Zeeuwse Model ) dat ontwikkeld werd om binnen het wettelijke kader van acht behandelingen een zo efficiënt mogelijke werkwijze te hanteren. De behandelingen richten zich op lichte vormen van psychische klachten, zoals angststoornissen en lichte vormen van depressie. Het eerste gesprek met de psycholoog heeft het karakter van een screening waarbij bekeken wordt of de patiënt terecht naar de psycholoog is doorverwezen of dat de indicatie aanleiding geeft voor een andere behandelmethode. Bij zwaardere klachten krijgen huisarts en patiënt het advies te kiezen voor een andere behandelvorm, hetzij bij HSK zelf, hetzij bij een andere zorginstelling. Inmiddels werkt PIP vanuit 20 huisartsenpraktijken, vanuit een ziekenhuis (Eindhoven) en een onderwijsinstituut (Rotterdam). De huisartsenpraktijken of andere instellingen die van de diensten van PIP gebruik willen maken, stellen de ruimte beschikbaar van waaruit de psychologen van PIP hun werk kunnen doen. De overige zaken regelt PIP. De belangstelling voor PIP is goed te noemen: het aantal doorverwijzingen na verloop van enkele maanden is sterk gegroeid. PIP streeft er naar om eind 2009 een landelijk netwerk van vestigingen te hebben gerealiseerd. PIP heeft een aanbod ontwikkeld dat goed op de huidige veranderingen in de Geestelijke Gezondheidzorg aansluit en dat het voor de huisartsen eenvoudiger maakt om snel op een effectieve behandeling aan te sturen. PERSONALIA dr. M.T. Appelo is gezondheidszorgpsycholoog/gedragstherapeut. Hij is hoofd wetenschappelijk onderzoek van Lentis, universitair docent Psychologie en hij heeft een eigen praktijk. Centrale thema s in zijn werk: derde generatie cognitieve gedragstherapie, veerkracht, integrale psychiatrie en motivatietechnieken. mw. drs. M. van den Berg is werkzaam als Gz-psycholoog en behandelcoördinator bij Focus, de Angst- en Stemmingspoli van GGz Nijmegen. Zij behandelt veel mensen met PTSS, vaak in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast begeleidt en superviseert zij collega s bij deze en andere behandelingen. mw. drs. I.A.E. Bicanic, Gz-psycholoog/psychomotorisch therapeut, is werkzaam bij het landelijk Psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Zij is co-auteur van STEPS, de cognitief gedragstherapeutische behandeling voor adolescenten na eenmalig seksueel geweld en verricht momenteel promotioneel onderzoek naar de invloed van de interventie op biologische variabelen. mw. dr. L.M.C. van den Bosch is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij de zorglijn persoonlijkheidstoornissen van de Gelderse Roos in Arnhem. Daarnaast leidt zij Dialexis Advies, een instelling voor training en opleiding van professionals die met persoonlijkheidsstoornissen werken. Zij heeft Dialectische Gedragstherapie (DGT) in Nederland geïmplementeerd en is gepromoveerd op een gerandomiseerd onderzoek over de effectiviteit van DGT bij verslaafde en niet-verslaafde vrouwen, lijdend aan de borderline persoonlijkheidsstoornis. Zij heeft meerdere publicaties op gebied van DGT, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en forensische psychiatrie op haar naam staan en geeft trainingen, workshops en lezingen over onder andere DGT in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittanië. mw. prof. dr. C. Braet is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Ontwikkelings- Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie. Naast onderwijsopdrachten op het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie doet zij in het bijzonder onderzoek naar de ontwikkeling van psychopathologie bij kinderen. Momenteel zijn er projecten op het vlak van obesitas en eetstoornissen, depressie en gedragsproblemen bij kinderen. In dit verband is ze ook consulent op de polikliniek van het Universitair Ziekenhuis van Gent en is ze coördinator en supervisor bij het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent te Gent. drs. E. ten Broeke, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is verbonden aan Visie, praktijk voor eerstelijnspsychologie, psychotherapie en assessment te Deventer. prof. dr. L.M.G. Curfs is hoogleraar verstandelijke handicap aan de Universiteit Maastricht en staflid van de afdeling Klinische Genetica van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Hij geeft leiding aan het Gouverneur Kremers Centrum. dr. R. Didden is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Orthopedagogiek en het Behavioral Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij hoofd van het Trajectum Kenniscentrum en als gz-psycholoog werkzaam bij Trajectum-Hanzeborg, een SGLVGcentrum te Zutphen. mr. F.J. Emmelot, arbeidsjurist/nmi Gecertificeerd Mediator, adviseert individuen en organisaties over arbeidsverhoudingen. Vanaf 2000 is hij bij de Rechtbank Utrecht als mediator verbonden aan Mediation naast Rechtspraak, de doorverwijzingvoorziening van de Gerechten. Verder neemt hij deel aan het Mediation Verwijzingstraject van de Commissie Gelijke Behandeling. drs. J.H. Enserink is Gz-psycholoog en psychotherapeut bij Hanzeborg, een instelling voor dienstverlening aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek en heeft werkervaring op het gebied van poliklinische behandeling, deeltijdbehandeling en klinische behandeling. drs. B.J.L. Gerrits is klinisch directeur van BeterBrein. Tevens is hij werkzaam in een eigen praktijk te Nijmegen, verzorgt hij onderwijs voor het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit te Nijmegen en is supervisor en adviseur bij enkele onderzoeksprojecten met betrekking tot neurofeedback. Van zijn hand verscheen een hoofdstuk in het boek Opvoeden en leren in de kinderrevalidatie (R. Didden e.a.) en is hij co-auteur van enkele artikelen over neurofeedback. mw. drs. T.M. van Gemert is werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater op de polikliniek van Accare en medecoördinator van het expertiseteam persoonlijkheidsstoornissen

16 mw. drs. J.M.T.M. van de Griendt is als Gz-psycholoog/gedragstherapeut werkzaam bij HSK. Voorts is zij verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van de HSK Groep en verricht zij onderzoek bij HSK Expertisecentrum Tics te Den Bosch. drs. T. van den Hazel is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij de afdeling extramurale behandeling van Trajectum Hanzeborg te Zutphen, een instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met ernstig ontregeld gedrag dat samenhangt met psychiatrische problematiek en/of ontwikkelingsstoornissen. Hij is voorzitter van de vakgroep Psychodiagnostiek. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek namens het Kenniscentrum van Trajectum. prof. dr. C.A.L. Hoogduin is verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en aan de HSK Groep, een landelijke opererende organisatie gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische problematiek. drs. W.A. Hoogduin, psycholoog, is manager van de businessunit Organisatieontwikkeling van de HSK Groep. prof. dr. A. de Jongh, Gz-psycholoog en tandarts, is als bijzonder hoogleraar Angst- en gedragsstoornissen verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Daarnaast is hij onder andere directeur van slachtofferhulporganisatie D.O.e.N. te Druten. mw. L. Joossens heeft een zelfstandige diëtistenpraktijk. Zij is vooral gespecialiseerd in kinderen met overgewicht en jongeren met eetproblemen. Samen met Lies Elslander schreef ze het boek Een goed gewicht voor je kind. Ook werkte ze mee, samen met de universiteit van Gent, aan de opmaak van de behandelprotocollen Kinderen en jongeren met overgewicht. Ze geeft oudertrainingen aan ouders van kinderen met overgewicht. prof. dr. E.A.G.C. Keirse is auteur van de bestsellers; Helpen bij verlies en verdriet, Vingerafdruk van verdriet, Kinderen helpen bij verdriet, Omgaan met ziekte, Omgaan met miskraam, Stil verdriet, Afscheid van moeder en Licht in het duister. Hij heeft een zeer brede ervaring in de zorg, vervulde talrijke beleidsfuncties, en was gedurende 4 jaar kabinetschef van de Federale Minister voor Volksgezondheid in België. prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof is klinisch psycholoog en hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit. Hij is gespecialiseerd in suïcide, depressie en piekeren. Hij heeft een eigen praktijk voor gespecialiseerde psychotherapie, waar hij o.a. nabestaanden van suïcide begeleidt. prof. dr. F.A.M. Kortmann, psychiater, is als hoogleraar transculturele psychiatrie verbonden aan het UMC St. Radboud van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voorts werkt hij als consultant en traumaspecialist in geestelijke gezondheidszorgprojecten in verschillende landen, zoals Kosovo, Afghanistan, de Palestijnse Gebieden en Ethiopië. mw. A.H.A. Kremers, gedragstherapeutisch werker en seksuoloog, is werkzaam bij het landelijke Psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Zij is gespecialiseerd rondom eenmalig seksueel geweld en co-auteur van STEPS, de cognitief gedragstherapeutische behandeling voor adolescenten na eenmalig seksueel geweld. drs. S.B. Meijer is werkzaam bij en medeoprichter van Visie, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie te Deventer. Hij is supervisor en opleider voor de VGCt (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie) en EMDR trainer. Tevens is hij trainer Dialectische Gedragstherapie (DGT) en geeft hij trainingen in Nederland en Engeland. Hij heeft gepubliceerd over DGT, cognitieve gedragstherapie en EMDR. mw. drs. E.H.M. Mevissen-Renckens is orthopedagoog, klinisch psycholoog en EMDR-practitioner. Zij is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en is werkzaam bij Stichting Philadelphia, een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan cliënten in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. mw. prof. dr. A. van Minnen is als klinisch psycholoog werkzaam bij de Angstpolikliniek van GGz Nijmegen. Zij is tevens als hoogleraar angstregulatie en behandeling van angststoornissen werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek op diverse terreinen, met name op het gebied van dissociatie en posttraumatische stress-stoornis. mw. dr. E. Moens is doctor in de klinische psychologie. Haar proefschrift handelde over de invloed van het gezin bij kinderen met overgewicht. Momenteel is zij is werkzaam op de Universiteit Gent en in het Universitair Psychologisch Centrum Kind & Adolescent. Daar begeleidt zij kinderen en jongeren met eetproblemen, vooral met overgewicht, met een sterke focus op het werken met de ouders via groepen. mw. dr. S. Mulkens is universitair docent bij de Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science van de Universiteit Maastricht en houdt zich bezig met onderzoek naar (de behandeling van) eetstoornissen en overgewicht bij kinderen en volwassenen en de stoornis Body Dysmorphic Disorder. Daarnaast werkt zij als psychotherapeut bij het Riagg Maastricht, afdeling volwassenenzorg. mw. drs. L.J.W.M. Muller heeft als orthopedagoog ruime ervaring in het begeleiden van zowel ouders als kinderen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Momenteel werkt zij als senioronderzoeker en -adviseur bij het IVA, gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. mw. drs. L. Norder-Kuper is werkzaam als geregistreerd bedrijfsarts bij ArboNed. Tevens is zij geregistreerd mediator (NMI), praktijkopleider van bedrijfsartsen, voorzitter van de wetenschapscommissie en heeft zij zich gespecialiseerd in psychische klachten. Zij is programma-adviseur van CCD met betrekking tot de herregistratie van bedrijfs- en verzekeringsartsen. drs. M. Otter is psychiater en zijn werk bestaat uit de psychiatrische en psychotherapeutische behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische hulpvraag. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar triple X (47,XXX) syndroom: de relatie tussen gedrag (onder andere taal en communicatie), ziekte en ontwikkelingsbiologie. mw. drs. M.M. van Rees is werkzaam als GZ-Psycholoog/Gedragstherapeut i.o. bij de Angstpolikliniek van de GGz Nijmegen. Zij behandelt mensen met angststoornissen en conversiestoornissen. Tevens superviseert zij psychologen i.o. en is zij werkbegeleider voor GZ-psychologen i.o. dr. W. van Rhenen is chief medical officer en bedrijfsarts bij ArboNed. Na klinisch werk in de tropen en Nederland heeft hij in 1990 de overstap gemaakt naar de bedrijfsgezondheidszorg. Hij doet onderzoek naar het voorkómen van verzuim door psychische klachten en heeft in samenwerking met de Universiteit Utrecht hiervoor een speciaal en succesvol instrument ontwikkeld. drs. P.B.M. Rijnders is klinisch psycholoog. Hij werkt als directeur bij Emergis. Hij praktiseert, onderzoekt, doceert en publiceert over kortdurende psychotherapie. mw. prof. dr. C. de Ruiter is bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de Faculteit der Psychologie, Universiteit Maastricht (4 dagen per week). Daarnaast is zij 1 dag per week verbonden aan het Trimbos-Instituut als senior wetenschappelijk medewerker op het terrein van Antisociaal Gedrag. mw. N.M.J. Schreuder MSc. is orthopedagoog bij Hanzeborg, een instelling voor dienstverlening aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Zij heeft werkervaring op het gebied van deeltijdbehandeling, diagnostiek en orthopedagogische advisering aan woonbegeleiders. mw. drs. M.I. Tibben is Gz-psycholoog en werkzaam als vestigingsmanager van de vestiging Delft van de HSK Groep. drs. G.J. Verberne is klinisch psycholoog en psychotherapeut; hij werkt zowel met jeugdigen als met volwassenen. Hij doet dit vanuit een eigen tweedelijnspraktijk en vanuit de SGLVG-afdeling van Dichterbij. Hij ontwikkelde een zelfmanagement training voor licht verstandelijk gehandicapte volwassenen en schreef hierbij een boekje voor de cliënten. Daarnaast publiceerde hij over neuropsychologie bij verstandelijk gehandicapten. dr. M.J.P.M. Verbraak is klinisch psycholoog en inhoudelijk directeur van de HSK Groep. Tevens is hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als hoofdopleider van de postacademische beroepsopleiding gezondheidszorgpsycholoog. Hij publiceert regelmatig hoofdstukken en artikelen op het gebied van psychopathologie, behandeling en diagnostiek van onder andere angststoornissen en burnout. drs. H.M. Wiersema is werkzaam als afdelingshoofd behandeling van de jeugdpsychiatrische kliniek de Wenakker en als kinder- en jeugdpsychiater op de polikliniek van Accare. Tevens is hij medecoördinator van het expertiseteam persoonlijkheidsstoornissen. drs. W.D. van der Zwaag is directeur Research & Development van BeterBrein. Tevens is hij werkzaam in een eigen praktijk te Assen en in het Streekziekenhuis te Hardenberg. Hij is als adviseur en supervisor betrokken bij diverse studies naar de theorievorming over neurofeedback

17 INSCHRIJFFORMULIER WORKSHOPS EN OPLEIDINGEN 2009 Ondergetekende schrijft zich in voor de volgende workshop(s) en/of opleiding(en): Omschrijving workshop/opleiding Datum Naam (dhr./mw.)* Geboortedatum Instelling/Organisatie Beroep/Functie BIG-nummer Werkadres indien van toepassing verplicht Straat Postcode + Plaats Telefoon werk Privéadres Straat Postcode + Plaats Telefoon privé Ondergetekende wil wel/niet via de op de hoogte worden gehouden van het CCD-aanbod. * A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is. U kunt zich inschrijven via onze website of door het inschrijfformulier te retourneren. Gelieve gelijktijdig het inschrijfgeld ad over te schrijven naar bankrekeningnummer van de Rabobank te Arnhem ten name van CCD. Belgische deelnemers kunnen het bedrag overschrijven naar bankrekeningnummer van de ING-bank te Leuven. Na ontvangst van uw inschrijfgeld ontvangt u een bevestiging. Indien u verhinderd bent, is uw plaatsvervanger van harte welkom. Bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen mogelijk als wij conform de genoemde termijn vóór aanvang van de workshop/opleiding uw schriftelijke annulering hebben ontvangen. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. Aan elke annulering zijn administratiekosten verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van de workshop/opleiding en vindt u vermeld in de brochure. Voor opleidingen van 3 dagen en/of meer dient u 3 weken van tevoren te annuleren, tenzij anders staat vermeld. Door ondertekening verklaart u zich bekend en akkoord met de in deze brochure genoemde voorwaarden. Datum Handtekening INGEVULD INSCHRIJFFORMULIER IN GESLOTEN ENVELOP STUREN OF FAXEN NAAR: C U R E & C A R E D E V E L O P M E N T Postbus EL Arnhem Nederland TEL 0031 (0) FAX 0031 (0) WEBSITE CURE & CARE DEVELOPMENT activiteiten zijn vrijgesteld van BTW. Fiscaalnummer B01 K.v.K. Centraal Gelderland

CCD HET COMPLETE OPLEIDINGSTRAJECT COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BASIS-, VERVOLGOPLEIDING, SUPERVISIE (INCLUSIEF N=1) EN GROEPSLEERTHERAPIE

CCD HET COMPLETE OPLEIDINGSTRAJECT COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BASIS-, VERVOLGOPLEIDING, SUPERVISIE (INCLUSIEF N=1) EN GROEPSLEERTHERAPIE CCD HET COMPLETE OPLEIDINGSTRAJECT COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BASIS-, VERVOLGOPLEIDING, SUPERVISIE (INCLUSIEF N=1) EN GROEPSLEERTHERAPIE Arnhem Cure & Care Development (CCD) Cure & Care Development (CCD)

Nadere informatie

CCD SOCRATISCH MOTIVEREN, het Stappenplan voor Reflectie & Discipline (SRD) en Gesprek op Maat 2011. Docent: dr. Martin Appelo

CCD SOCRATISCH MOTIVEREN, het Stappenplan voor Reflectie & Discipline (SRD) en Gesprek op Maat 2011. Docent: dr. Martin Appelo CCD SOCRATISCH MOTIVEREN, het Stappenplan voor Reflectie & Discipline (SRD) en Gesprek op Maat 2011 : dr. Martin Appelo Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) Cure & Care Development

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2010 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2010 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2010 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over CURE & CARE DEVELOPMENT 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en opleidingen

Nadere informatie

CCD. Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma. 14-daagse opleiding. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

CCD. Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma. 14-daagse opleiding. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem CCD Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma 14-daagse opleiding 2011 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel de nieuwste

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012 Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2012 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) heeft afscheid genomen van haar oude logo. Na het behalen van de ISO certificering 9001-2008

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en

Nadere informatie

Directieve Therapie. Cure & Care Development organiseert in samenwerking met de Stichting Directieve Therapie en Uitgeverij Boom het symposium

Directieve Therapie. Cure & Care Development organiseert in samenwerking met de Stichting Directieve Therapie en Uitgeverij Boom het symposium Cure & Care Development organiseert in samenwerking met de Stichting Directieve Therapie en Uitgeverij Boom het symposium Directieve Therapie 13 September 2012 t Zand te Maarssen 1/6 SYMPOSIUM Directieve

Nadere informatie

EMOTIEREGULATIE. Jaarbeurs Utrecht. Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline

EMOTIEREGULATIE. Jaarbeurs Utrecht. Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline EMOTIEREGULATIE Boosheid, verdriet en angst bij kinderen en adolescenten met ASS, ODD, ADHD, depressie en borderline Congres Dinsdag 26 november 2013 Jaarbeurs Utrecht prof.dr. Bram Orobio de Castro prof.dr.

Nadere informatie

ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN

ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN 10 maart 2015 CONGRES Regardz WTC Arnhem Angst, dwang en ticstoornissen Angst, dwang en tics komen bij meer dan 10% van alle kinderen en adolescenten voor. Maar

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Voor HBO-afgestudeerden in de GGZ, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten,

Nadere informatie

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT EXECUTIEVE FUNCTIES Kinderen en adolescenten met problemen met inhibitie, cognitieve controle, emotieregulatie, werkgeheugen, motivatie en zelfregulatie thuis en op school Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014

Nadere informatie

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness in de praktijk Congres Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness Mindfulness mag zich de laatste

Nadere informatie

Cure & Care Development organiseert het symposium 99 JAAR NARCISME. 18 april 2013 Rijnpoort gebouw, Groningensingel 1 te Arnhem 1/6

Cure & Care Development organiseert het symposium 99 JAAR NARCISME. 18 april 2013 Rijnpoort gebouw, Groningensingel 1 te Arnhem 1/6 Cure & Care Development organiseert het symposium 99 JAAR NARCISME 18 april 2013 Rijnpoort gebouw, Groningensingel 1 te Arnhem 1/6 SYMPOSIUM 99 JAAR NARCISME Het is 99 jaar geleden dat Sigmund Freud (1856-1939)

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Woensdag 2 t/m vrijdag 4 september 2015 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 2 tot

Nadere informatie

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditaties: NIP A&O/A&G, NOBCO, KNGF psychosomatisch fysiotherapeut

Nadere informatie

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn: de praktijk en de resultaten

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn: de praktijk en de resultaten Cure & Care Development organiseert in samenwerking met Indigo het tweede symposium Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn: de praktijk en de resultaten woensdag 29 juni 2011 ReeHorst,

Nadere informatie

Opleiding voor de behandeling van PTSS en andere traumagerelateerde klachten bij kinderen. Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF-CBT)

Opleiding voor de behandeling van PTSS en andere traumagerelateerde klachten bij kinderen. Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF-CBT) Opleiding voor de behandeling van PTSS en andere traumagerelateerde klachten bij kinderen Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF-CBT) AMC-De Bascule organiseert opleidingen en trainingen speciaal

Nadere informatie

CCD WORKSHOPS ARBEIDSGERELATEERDE VOOR DE (GEESTELIJKE) GEZONDHEIDSZORG GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM

CCD WORKSHOPS ARBEIDSGERELATEERDE VOOR DE (GEESTELIJKE) GEZONDHEIDSZORG GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM CCD WORKSHOPS VOOR DE ARBEIDSGERELATEERDE (GEESTELIJKE) GEZONDHEIDSZORG GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 9A ARNHEM INHOUDSOPGAVE OVER CURE & CARE DEVELOPMENT 3 DIAGNOSTIEK 1. Psychopathologie: diagnostiek 5 2.

Nadere informatie

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD WORK SHOPS VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE [ [ [ [ [ DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD 1 WORKSHOP GROEPSBEHANDELING VAN (SEKSUEEL) GEWELDDADIGE FORENSISCH PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Visie 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditaties: NIP A&O/A&G, NOBCO, KNGF psychosomatisch fysiotherapeut

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010

T D B O Opleidingsinstelling. Behandelingsstrategieën bij obese kinderen 3 1 2 Cure & Care Development www.curecare.nl 2.006.010 Afkortingen: T = totaal geaccrediteerde uren (exclusief bijtelling 25% voorbereiding/huiswerk) D = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Diagnostiek B = geaccrediteerde uren voor het taakgebied Behandeling

Nadere informatie

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten

Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Cure & Care Development organiseert het symposium Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 15 december 2011 t Zand te Maarssen SYMPOSIUM Protocollaire behandelingen voor volwassenen

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

ZOMERCURSUS. bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

ZOMERCURSUS. bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde ZOMERCURSUS bedrijfs- en verzekeringsartsen Woensdag 31 augustus t/m vrijdag 2 september 2016 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 31

Nadere informatie

NAJAARSSCHOOL. voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

NAJAARSSCHOOL. voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde NAJAARSSCHOOL voor bedrijfs- en verzekeringsartsen Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag

Nadere informatie

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr Eerder beoordeeld met een 8! Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk Vrijdag 27 september 2013 Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor beginnende EMDR therapeuten, therapeuten die regelmatig verwijzen

Nadere informatie

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering

Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Cursus Stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditaties: NIP A&O/A&G, NOBCO, KNGF psychosomatisch fysiotherapeut

Nadere informatie

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS ADOS-training Karakter organiseert een training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS. Wat is ADOS? Het Autisme Diagnostisch

Nadere informatie

CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking?

CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking? CGW in de psychosezorg bezuiniging, investering of verrijking? Petra Bervoets CGT bij psychose CGT werd al langer toegepast bij depressie en angst maar niet bij psychose Medio jaren 90 kwam CGT bij psychose

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

ONZE SCHOLING SAMEN1

ONZE SCHOLING SAMEN1 ONZE SCHOLING SAMEN1 ONZE SCHOLING Samen1 stelt zich tot doel de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de GGZ door middel van kennisoverdracht onder de aandacht van professionals

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

Groningensingel 1, etage 4A Arnhem

Groningensingel 1, etage 4A Arnhem Groningensingel 1, etage 4A Arnhem INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur & locatie van de workshops en opleidingen 4 Actueel 4 Inschrijvingen 4 Annulering

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development B.V. 4 Wetenschappelijke Raad van Advies

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

WERKGEHEUGEN. Cogmed Braingame Brian Jungle Memory. Trainingsprogramma s en interventies voor kinderen met werkgeheugenproblemen.

WERKGEHEUGEN. Cogmed Braingame Brian Jungle Memory. Trainingsprogramma s en interventies voor kinderen met werkgeheugenproblemen. WERKGEHEUGEN Cogmed Braingame Brian Jungle Memory Trainingsprogramma s en interventies voor kinderen met werkgeheugenproblemen Congres Dinsdag 1 april 2014 Jaarbeurs Utrecht WERKGEHEUGEN Training en ondersteuning

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

Workshops en cursussen H E R S E N W E R K. Scholing en advies op het gebied van hersenletsel

Workshops en cursussen H E R S E N W E R K. Scholing en advies op het gebied van hersenletsel Workshops en cursussen H E R S E N W E R K Scholing en advies op het gebied van hersenletsel 2016 Hersenwerk Hersenwerk is een organisatie die kennis en wetenschap verzamelt en verspreidt op het gebied

Nadere informatie

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis FP11A POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Begripsbepaling... 2 1. Basiscursus... 4 1.1 Accreditatieregels...

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

IEDEREEN GEBRUIKT TOCH?

IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? Cure & Care Development organiseert het symposium IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? Verslavingsproblematiek bij mensen met een lichte verstandelijke beperking 13 december 2012 Dominicanenklooster in Huissen 1/6

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Cognitieve gedragstherapie:

Nadere informatie

CCD WORKSHOPS PROTOCOLLAIRE EN OVERIGE BEHANDELINGEN VOOR KINDEREN MET PSYCHISCHE KLACHTEN

CCD WORKSHOPS PROTOCOLLAIRE EN OVERIGE BEHANDELINGEN VOOR KINDEREN MET PSYCHISCHE KLACHTEN CCD WORKSHOPS PROTOCOLLAIRE EN OVERIGE BEHANDELINGEN VOOR KINDEREN MET PSYCHISCHE KLACHTEN 2010 2011 INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops

Nadere informatie

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen mensenkennis Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker Kinderen en jeugdigen De docente geeft duidelijk en methodisch les, vertaalt vanuit eigen ervaring complexe theorie naar praktijk. Nu zet ik

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode

Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditatie: NIP A&O/A&G en LV POH-GGZ PE-punten: NOBCO Inhoud

Nadere informatie

Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode

Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode Cursus stresspreventie en interventie volgens de CSR -Methode 4-daagse cursus effectieve stresscoaching vanuit psycho-biologische benadering Accreditatie: NIP A&O/A&G-psycholoog PE-punten: NOBCO-coach

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie

Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie Februari 2014 Basiscursus in het kader van de opleiding Psychotherapeut CgP Docent: mw. drs. W.J.H.P. Schapendonk Locatie: de Plank 101 te Veldhoven - Inhoudsopgave

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Routebeschrijving Auto Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen- Zuid en volg de borden Wilhelminaziekenhuis of GGZ Drenthe.

Routebeschrijving Auto Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen- Zuid en volg de borden Wilhelminaziekenhuis of GGZ Drenthe. Doelgroep Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten, onderzoekers, psychologen, verpleegkundigen, managers, beleidsmedewerkers en cliëntenraden van de noordelijke ggz-instellingen en

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten 2012 2013 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke

Nadere informatie

Emotieregulatie BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN

Emotieregulatie BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN Emotieregulatie BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN CONGRES DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017 Emotieregulatie Boosheid, woedeaanvallen, angst, frustratie, verdriet en somberheid: veel kinderen en adolescenten hebben

Nadere informatie

Psychopathologie in de revalidatie. Wie durft?

Psychopathologie in de revalidatie. Wie durft? Psychopathologie in de revalidatie. Wie durft? Op 20 en 21 mei 2011 organiseert de sectie revalidatie weer haar jaarlijkse voorjaarsconferentie. Het centrale thema betreft Psychopathologie in de revalidatie.

Nadere informatie

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn

Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn Cure & Care Development herhaalt vanwege groot succes, in samenwerking met Emergis/Indigo, het symposium Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn woensdag 26 januari 2011 Hotel Beveren

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling

FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling FAS(D) Herkennen, Diagnostiek en Behandeling Bijscholing Vrijdag 12 mei en 16 juni 2017 9.30-16.30 uur Gelre Ziekenhuis Apeldoorn zorgoplossingen FAS(D) herkennen, diagnostiek en behandeling Alcohol tijdens

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

Kinderen met bijzondere breinen

Kinderen met bijzondere breinen Kinderen met bijzondere breinen CONGRES 19 NOV 2015 JAARBEURS UTRECHT Disharmonische intelligentie, zintuiglijke prikkelverwerking, hoogbegaafdheid, auditieve informatieverwerking en werkgeheugen: niet

Nadere informatie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie mensenkennis Ik kan mijn werk meer structuur, overzicht en effectiviteit geven met de inhoud die tijdens de opleiding is aangereikt. Basiscursus cognitieve gedragstherapie Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie mensenkennis Ik kan mijn werk meer structuur, overzicht en effectiviteit geven met de inhoud die tijdens de opleiding is aangereikt. Basiscursus cognitieve gedragstherapie BLENDED Basiscursus cognitieve

Nadere informatie

Gz-psycholoog: spil in een veranderende Gezondheidszorg

Gz-psycholoog: spil in een veranderende Gezondheidszorg Cure & Care Development organiseert het SYMPOSIUM Gz-psycholoog: spil in een veranderende Gezondheidszorg 8 september 2011 Pim Jacobs Theater, Maarssen Symposium Gz-psycholoog: spil in een veranderende

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis Psychiatrie Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY002 / Cognitieve gedragstherapiegroep

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

LEREN DOOR OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN. Acceptance and Commitment Therapy ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS

LEREN DOOR OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN. Acceptance and Commitment Therapy ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS LEREN DOOR E R V A R I N G Acceptance and Commitment Therapy OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS ACT Training Alexander 2013. Niets uit deze

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis M1028 Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

Voor de start van haar praktijk InZicht, was ze twaalf jaar werkzaam bij een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland.

Voor de start van haar praktijk InZicht, was ze twaalf jaar werkzaam bij een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland. Jiska Weijermans is als GZpsycholoog en cognitief gedragstherapeut gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van angst en stemmingsstoornissen en trauma s bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Nadere informatie

Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer

Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer Voor wie Voor hulpverleners en therapeuten die betrokken zijn bij de opvang en begeleiding van mensen met indringende en traumatische

Nadere informatie

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie Interpersoonlijke psychotherapie in een groep een behandelprotocol voor depressie Dina Snippe, Opleider-supervisor IPT en groepspsychotherapie Cora Versteeg, supervisor IPT en groepspsychotherapeut i.o.

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 Korte omschrijving Mikado heeft in opdracht van de Parnassia Bavo Groep een e-learningprogramma ontwikkeld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van Eisen

Bijlage 1: Programma van Eisen Bijlage 1: Programma van Eisen Functie: Stichting Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid afdeling Jeugd < 18 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken

Nadere informatie

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes September 2017 Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek tgv diabetes 1 Vooraf Patiënten met diabetes kampen met veel

Nadere informatie