Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013"

Transcriptie

1 Programma Familie Mediation 7 dagen versie juni 2013 Dag Introductie deelnemers en docenten. Uitleg programma, uitdelen lesmaterialen. Docent brengt recente case waar dagprogram aan opgehangen wordt Doelstellingen, aandachtspunten (subgroepen -> plenair). Vorm: In subgroepen wordt besproken welke concepten een rol spelen in het ervaringsleren. Deelnemers identificeren hun voorkeuren en aandachtspunten in een korte inventarisatie. Plenair wordt nabesproken, toegelicht en samengevat. Doel: reflectie op eigen leerstijl. Resultaat: Deelnemers krijgen een helder beeld van hun preferente leerstijl en kunnen hun behoeften in het leerproces duidelijk verwoorden en vervullen pauze Theorie; familie systemen, ontwikkelingsfasen, relatie- en ruziemodellen, conflictstijlen (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm om deelnemers optimaal te betrekken. Tevens veel praktijkvoorbeelden. Doel: Bewustwording van de systemische kant van familiemediation. Kennis nemen van basale ontwikkelingspsychologie en dynamiek van familiale conflicten. Resultaat: Deelnemers weten welke processen een rol kunnen spelen in sociaal-emotioneel opzicht, ten tijde van de bemiddeling in familie conflicten Oefening; conflictstijlen (subgroepen). Vorm: Iedereen heeft een eigen achtergrond, persoonlijkheid en conflictstijl. In twee subgroepen gaan deelnemers elkaar explorerend bevragen naar een werkelijk conflict uit de eigen familiegeschiedenis. Telkens wordt één deelnemer door de overigen in de subgroep beurtelings geïnterviewd. Zij geven het stokje aan elkaar door en zijn allen in de rol van mediator. Besteed ongeveer 7 minuten per deelnemer. Doel: Exploratieve vaardigheden oefenen: open vragen, doorvragen, emotionele reflectie. Reflectie op eigen conflictstijl. Resultaat: Deelnemers ondervinden de kracht van exploratie en emotionele reflecties. Tevens raken zij bewust van hun eigen preferente conflictstijl Nabespreken oefening, feedback als leermoment (plenair). Vorm: Uitwisselen van leermomenten. Interactieve kennisoverdracht m.b.t. het geven en ontvangen van feedback. Doel: Deelnemers worden ertoe aangezet om op constructieve wijze feedback te geven en te ontvangen als essentieel onderdeel van hun leerproces. Resultaat: Deelnemers hebben handvatten om d.m.v. het geven van feedback inhoud te geven aan intervisie als leervorm lunch- -4a-

2 13.30 Korte oefening, `De boodschap brengen (tweetallen -> plenair). Vorm: Deelnemers worden in wisselende tweetallen geacht vanuit een korte schriftelijke situatieschets een lastige boodschap te communiceren. Doel: Sociaal-emotionele vaardigheden oefenen: non-verbale communicatie, empathie, emotionele reflecties. Resultaat: Deelnemers hebben ondervonden dat spanning gepaard gaat met het brengen van moeilijke boodschappen en ervaren hoe spanningsverlagende communicatie werkt Theorie; scheidingsmelding, rouw en verwerking (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm om deelnemers optimaal te betrekken. Tevens veel praktijkvoorbeelden. Doel: Bewustwording belang van de scheidingsmelding, de verschillende fasen van verwerking en de mogelijkheden tot recognition en empowerment. Resultaat: Deelnemers onderkennen het eminente belang van de scheidingsmelding en de daarop volgende reacties. Zij zien in dat scheidingsaanvaarding als voorwaarde geldt voor een goede mediation en faire zakelijke afwikkeling pauze Oefening: rollenspel `Donderslag bij heldere hemel (subgroepen). Vorm: In twee subgroepen wordt een rollenspel (2 rollenspelers, 1 mediator, evt. 1 waarnemer, 1 docent) gespeeld op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft een voorgeschiedenis en aanloop naar een echtscheiding. Doel: Mediator gaat explorerend en reflecterend te werk om te oefenen met het aan de orde stellen van de scheidingsmelding en het verleden van deze relatie. Resultaat: Deelnemers hebben aan den lijve ondervonden hoe de scheidingsmelding een plek kan krijgen bij het begin van een scheidingsmediation Nabespreken rollenspel (subgroepen -> plenair). Vorm: Uitwisselen van leermomenten. Doel: Verankeren door feedback en zelfreflectie Oefening; video analyse: `therapeut of mediator? (plenair). Vorm: Na een voorafgaande instructie en met een blocnote bekijken de deelnemers een aantal video fragmenten uit een relatietherapie (In Treatment). Doel: gericht onderscheiden welke interventies wel en niet door een mediator te gebruiken zijn en waarom wel/niet. Resultaat: Bewustwording van de verschillen en overeenkomsten in aanpak t.o.v. beroepsbeoefenaren in de hulpverlening Snack tijdens nabespreking, uitwisselen welke interventies zijn waargenomen en hoe deze worden beoordeeld. -4b-

3 17.30 Deskundigen inschakelen diner Vorm: discussie / ervaringen Doel: herkennen en weten wat te doen in de praktijk Resultaat: ervaring kan uitstralen en gedeeld worden; positieve werking ook in toekomst van professionaliteit (zie bijlage achter dag 6) 20.30: *Eerste deel van de 36 vragen (gemaakt uit de checklist blz 7 a, b en c) Deelnemers hebben dit als huiswerk voorbereid -> Antwoorden bespreken *DVD In Treatment en Analyse seizoen 1 *Nabespreking overnachting. -4c-

4 Dag : -ontbijt docent bespreekt recent praktijkgeval waar deze dag aan opgehangen wordt Theorie; Communicatie met kinderen, loyaliteitskwesties Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in de vragende vorm. Stilstaan bij de verschillende ontwikkelingsfasen van opgroeiende kinderen en het belang hiervan voor de inhoud van ouderschapsplannen. Onderkennen van loyaliteitskwesties, ernstige gedragsproblematiek en het tijdig inschakelen van hulp. Doel: Deelnemers kennis laten nemen van de mogelijke inhoud van ouderschapsplannen en de basiskennis van ontwikkelingsfasen aan kunnen wenden om ouders te begeleiden in het opstellen van een leeftijdsadequaat ouderschapsplan. Tijdig kunnen onderkennen wanneer hulp nodig is. Resultaat: Deelnemers kunnen in alle opzichten uit de voeten met het belang van kinderen in familiale kwesties pauze docent legt minicases voor met verweven de laatst behandelde materie, en daarna vragen ter stimulering nieuwsgierigheid voor nieuwe stof Oefening; `How2talk2kids, herformuleren (subgroepen). Vorm: In twee subgroepen gaan deelnemers alternatieven formuleren voor uitspraken van volwassenen naar kinderen. Per subgroep 20 citaten ombuigen. Doel: Bewustwording van de taal en de emotionele lading van woorden. Resultaat: Deelnemers leren specifiek op kinderen toegesneden communicatie. Daarmee kunnen ze bijdragen aan betekenisverlening en scheidingsverwerking bij kinderen Nabespreken oefening (plenair). Vorm: De gevonden alternatieven worden uitgewisseld en van feedback voorzien. Doel/Resultaat: Bewustwording en verankering lunch Oefening; Beelden vertekenen (tweetallen). Vorm: Korte oefening in tweetallen. Zij gaan met de rug naar elkaar toe zitten. Eén heeft een afbeelding, de ander een leeg vel. Nu communiceert degene met de afbeelding wat de ander moet tekenen om hetzelfde beeld te krijgen. Doel/Resultaat: Bewustwording van de beperkingen van slechts verbale communicatie. -4d-

5 13.45 Theorie: Vaardigheden, stijlen van familiemediation, structuur, paraplugesprek (plenair). Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Stilstaan bij de verschillende vaardigheden en stijlen van mediation en de voor- en nadelen van deze benaderingen m.b.t. de familie praktijk. Structuur bieden aan cliënten. Doel: Deelnemers zullen kennis nemen van de verschillen en overeenkomsten tussen familie mediations en andersoortige mediations. Tevens bewustwording van de implicaties van het gebruik van diverse vaardigheden en een gehanteerde stijl. Resultaat: Deelnemers stoffen hun vaardigheden toolkit af, onderkennen verschillen in stijl en het belang van een structurerende aanpak pauze Oefening: rollenspel `Vertel het de kinderen (subgroepen -> plenair) Vorm: In twee subgroepen (1 mediator, 2 rollenspelers) wordt een rollenspel gespeeld op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft een scheiding waarbij 4 jonge kinderen zijn betrokken die nog niet op de hoogte zijn van het voornemen van hun ouders om te gaan scheiden. Doel: Behalve aandacht voor de scheidingsmelding en aanvaarding, dient de mediator de ouders te motiveren en te ondersteunen om het moeilijke gezinsgesprek samen aan te gaan. Resultaat: Deelnemers kunnen ouders in echtscheiding kapstokken bieden om op een afgewogen en voor de kinderen optimale wijze om te gaan met de scheidingsmelding en aanvaarding. Kinderen scheiden mee! Nabespreken rollenspel (plenair). Vorm: Uitwisselen ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankering door feedback en zelfreflectie Vragen van deelnemers, huiswerk, vooruitblik 2 e blok Evaluatieformulieren invullen, afsluiting (plenair) Einde Blok 1. -4e-

6 Dag 3 Blok Uitleg programma Blok 2, doelstellingen & aandachtspunten Huiswerk bespreken, behandelen vragen deelnemers Docent bespreekt recente kwestie die nieuwsgierigheid opwekt voor onderwerpen deze dag Theorie; Personen- en Familierecht, basis principes, wetgeving en jurisprudentie uit dit rechtsgebied. Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: familierechtelijke betrekkingen, afstammingsrecht, ouderlijk gezag, voogdij. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van dit voor familie mediators zeer relevante rechtsgebied. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over familierechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze Oefening; Stellingen Personen- en Familierecht (subgroepen -> plenair). Vorm: In subgroepjes van twee- of drietallen gaan deelnemers aan de slag met twintig stellingen die onderwerpen behandelen uit het Personen- en Familierecht. In het subgroepje wordt door discussie een korte argumentatie gevormd, op basis waarvan de stelling als juist of onjuist wordt bestempeld. Deze argumentatie wordt vervolgens plenair gepresenteerd. Waar en hoe wijken de subgroepen van elkaar af? Doel: Toetsen door deelnemers van praktische voorbeelden aan de theorie. Resultaat: Bewustwording van de reikwijdte van het rechtsgebied en de noodzaak om tijdig externe deskundigheid te betrekken lunch Theorie; Samenlevingsvormen, voortgezet ouderschap na scheiding. Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers zullen worden bepaald bij de juridische aspecten van verschillende samenlevingsvormen, ontbinding hiervan en van de huidige mogelijkheden bij de invulling van het ouderschap na echtscheiding, zoals co-ouderschap. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van deze wezenlijke onderwerpen. Resultaat: Deelnemers kunnen cliënten informeren over deze onderwerpen, herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van deskundigen en zijn in staat om met ouders gestructureerd toe te werken naar een bevredigende oplossing voor het ouderschap na een scheiding pauze- -4f-

7 15.15 Oefening: rollenspel `Ouderschapsplan versus Puberschapsplan (plenair) Vorm: Rollenspel op basis van een schriftelijke casuspositie (4 rollenspelers, 1 mediator, 1 co-mediator, waarnemers, docenten). Deze casus beschrijft een mediation bijeenkomst met een gezin (twee ouders, twee puberdochters). Het betreft een co-mediation (2 mediators). Thema van de bijeenkomst is het ouderschapsplan, de uitdaging zit er met name in om alle vier de gezinsleden te motiveren voor het maken van een ouderschapsplan. Doel: Mediator gaat explorerend, reflecterend, confronterend en verbindend te werk om te oefenen met een mix van communicatie met kinderen/adolescenten en de samenwerking als duo in een co-mediation. Resultaat: Deelnemers ondervinden de dynamiek van een gezinsgesprek en doen ervaring op in een co-mediation Nabespreken rollenspel (subgroepen -> plenair) Vorm: Uitwisselen van ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankeren door zelfreflectie en feedback pauze- met snack Inventarisatie kennis-niveau oefening Verdelen huwelijkse gemeenschap; afwikkelen huwelijkse voorwaarden. Deelnemers dienen kennis te hebben van de grondbeginselen van het huwelijksvermogensrecht en moeten in staat zijn om cliënten te begeleiden bij het zorgvuldig en eerlijk verdelen van al hetgeen zij samen bezitten. De volgende onderwerpen worden besproken in de vorm van vragen aan de deelnemers. Het resultaat van deze plenaire interactieve survey dient er o.m. toe te kunnen bepalen waar op gefocused gaat worden op dag 6 Kosten huishouding, draag en fourneerplicht Aansprakelijkheid, rechtshandelingen Huwelijksevoorwaarden, doel? Verrekeningsbeding, periodiek/ finaal Peildata, omvang en waardereing Activa, passiva en de inboedel Onverdeelde nalatenschap, vordering krachtens erfrecht Overbedeling? Fiscale aspecten Externe deskundigen inschakelen? Aandachtspunten, valkuilen Resultaat: Deelnemers willen in staat zijn om cliënten te begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie en het verdelen van hun gemeenschap / afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden, het helpen duiden van alimentatieberekeningen en het kunnen opstellen van een eenvoudige alimentatieberekening en verdeling. De eigenlijke behandeling van deze onderwerpen op dag 6 zal nu voor meerdere deelnemers ervaren worden als een ahha-erlebnis. Daarbij dringt bepaalde materie bij sommigen pas na herhaling door. -4g-

8 19.30: Diner 20.30: Vorm - Presentaties Deelnemers hebben bepaalde deelonderwerpen voorbereid, in onderling overleg voor een korte presentatie. Relevante onderwerpen zijn o.a.: - Huiselijk geweld, kindermishandeling - Nieuw samengestelde gezinnen - Depressieve gevoelens, overspannenheid - Tegen-overdracht en zelforiëntatie - Culturele diversiteit in familiemediation - Contra-indicaties voor familiemediation - Man/vrouw verschillen Doel - Learning by doing. Over de materie praten en discussiëren na grondige verdieping is goede manier om kennis te doen beklijven. Resultaat Deelnemers leren van elkaar hoe bijvoorbeeld problematische factoren en situaties te signaleren en hoe er adequaat mee om te gaan : einde dag einde dag 3-4h-

9 Dag ontbijt docent triggert met voorbeeld waar komende stof aan gerelateerd wordt, Docent haakt in op geconstateerd niveau Theorie; Vervolg Personen- en familierecht (plenair) Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: Geregistreerd partnerschap, huwelijksvermogensrecht, gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van deze voor familie mediators relevante rechtsgebieden. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over familierechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze Oefening; Moeilijke situaties: `Ongewilde caucus (tweetallen) Vorm: Deelnemers splitsen zich in tweetallen voor een rollenspel op basis van een korte casuspositie. De ene deelnemer is mediator, de ander speelt de rol van een cliënt in een familiemediation. Deze cliënt verschijnt ruim twintig minuten te vroeg bij de mediator en laat zich niet zo gemakkelijk weg parkeren in een wachtruimte. Doel: Deelnemers zich bewust laten worden van de afwegingen die een rol spelen bij het al dan niet aangaan van één op één gesprekken met cliënten. Resultaat: Deelnemers zijn in staat om het initiatief te behouden waar het gaat om de caucus en om te gaan met ongewild vernomen vertrouwelijke informatie lunch Theorie: Erfrecht. (plenair) Vorm: Plenaire, interactieve kennisoverdracht. Veel in vragende vorm. Deelnemers krijgen aan de hand van de levensloop van een fictieve mens als rechtssubject een algemene inleiding in de materie. Onderwerpen: Ab-intestaat of Wettelijk erfrecht, testamentair erfrecht, boedelafwikkeling. Doel: Deelnemers nemen (basis-) kennis van dit voor familie mediators relevante rechtsgebied. Resultaat: Deelnemers kennen de vindplaatsen, kunnen cliënten informeren over erfrechtelijke kwesties en beheersen de competentie om te herkennen wanneer situaties vragen om specifieke inbreng van juristen pauze- -4i-

10 15.15 Oefening: rollenspel. `Wat niet weet, wat niet deert (subgroepen). Uitleg en inlezen. Vorm: Rollenspel op basis van een schriftelijke casuspositie. Deze casus beschrijft het conflict waarin drie volwassen broers/zussen verzeild zijn geraakt na het onverwachte overlijden van hun vader. Van de emotionele kant is een pijnlijk geheim aan de orde. Van de juridische kant heeft men te maken met een nalatenschapkwestie. Doel: Deelnemers aan het rollenspel raken geconfronteerd met de vele haken en ogen die voor een familie mediator kunnen zitten aan een ingewikkelde familiegeschiedenis in combinatie met de verdeling van een nalatenschap. Resultaat: Deelnemers kunnen werken aan het inventariseren en zorgvuldig categoriseren van alle (deel-) belangen. Mediator faciliteert de totstandkoming van de onderhandelingsagenda en structureert hiermee de `roadmap to family peace Nabespreken rollenspel (plenair). Vorm: Uitwisselen ervaringen en leermomenten. Doel/Resultaat: Verankering door feedback en zelfreflectie Vragen van deelnemers, huiswerk, vooruitblik naar dag 5, 6 en 7 Uitleg over Take-home tentamen en afsluitende Proefmediation op dag 7 Evaluatieformulieren invullen, afsluiting (plenair) Einde dag 4 / Blok 2. -4j-

11 Dag 5 Ouderschapsplan & Convenant Blok Vooruitblik dagprogramma, bespreken huiswerk, vragen deelnemers. Docent illustreert de komende dag met een actuele case waardoor deelnemers nog ontvankelijker zijn voor wat er komen gaat Ouderschapsplan. Stapsgewijs wordt gedurende deze ochtend met deelnemers het gehele model ouderschapsplan doorlopen. Per onderdeel wordt stil gestaan bij diverse mogelijke formuleringen, met telkens daarbij de vraag hoe ouders hierover met elkaar, eventueel in overleg met de kinderen, op een leeftijdsadequate wijze, tot afspraken kunnen komen. Wettelijke verplichting, voor wie? Considerans, personalia. Gezamenlijke basisprincipes en uitgangspunten. Gezamenlijk gezag, gelijkwaardig ouderschap. Woonplaats kinderen. Inschrijving GBA. Uitgangspunten zorgregeling korte pauze op passend moment School, studie, opleiding. Medische aangelegenheden. Contactregeling, contactschema. Financiële afspraken (kinderalimentatie, gezamenlijke kinderrekening). Communicatie, onderlinge informatievoorziening en periodieke evaluatie. Mediation clausule, aandachtspunten, valkuilen lunch Echtscheidingsconvenant De middag is geheel gereserveerd voor het convenant. Welke onderdelen moet het convenant bevatten? Wat zijn de uitgangspunten voor de mediator? Welke vorm krijgt de samenwerking met cliënten, bij het tot stand komen van de afspraken en het omzetten van deze afspraken naar heldere en volstrekt eenduidige teksten? Wettelijke verplichting, voor wie? Considerans, personalia, grondslag. Procedure. Partneralimentatie. Verdeling gemeenschap. Echtelijke woning. Pensioen. Bijzondere kosten. Vrijwaring en kwijting. Slotbepalingen, mediation clausule. Processuele afwikkeling, aandachtspunten, valkuilen. Resultaat: Aan het eind van deze dag zijn deelnemers in staat om met gebruikmaking van uitgebreide modellen, hun toekomstige cliënten te ondersteunen bij het opstellen van het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. -4k-

12 17.00 snack Begin / voorzet voor Alimentatie ; wettelijke grondslagen en berekeningen Via vraag en antwoord spel laten komen tot realistisch beeld. Historische groei, maatschappelijk belang, belang voor toekomst kind diner : * Volgende deel van de 36 vragen geconcipieerd n.a.v. de checklist op blz. 7 En door deelnemers voorbereid -> antwoorden bespreken *Case / rollenspel : Alimentatie en verdelen huwelijksgemeenschap Het Harvard Model en/of McGillavry benadering? Achterban betrekken? Het Divorce Hotel Model? De familiemediator wordt geacht in staat te zijn om cliënten te begeleiden bij het maken van afspraken over alimentatie. Theorie wordt verder besproken en zal nu beter binnenkomen op dag einde dag 5-4l-

13 Dag : Ontbijt De resultaten van de voorbereidingen uit dag 3 (bl 4 g ) en dag 5 (bl. 4 l) duiden op de huidige focuspunten uit de volgende onderwerpen ikv 08.30: Vraag en antwoord spel over de 3 kernonderwerpen die in voorgaande dagen al enkele malen al zijn voorverwarmd a.verdelen huwelijkse gemeenschap en afwikkelen huwelijkse voorwaarden - Kosten huishouding, draag en fourneerplicht - Aansprakelijkheid, rechtshandelingen - Huwelijkse voorwaarden, doel? - Verrekeningsbeding, periodiek / finaal? - Peildata, omvang en waardering - Activa, passiva en de inboedel - Onverdeelde nalatenschap, vordering krachtens erfrecht - Overbedeling? - Fiscale aspecten - Externe deskundigen inschakelen? - Aandachtspunten, valkuilen 11.30: Pauze b.alimentatie en verdelen huwelijksegemeenschap - Wettelijke regelingen, Trema-normen - Welvaartsniveau, verdiencapaciteit - Draagkracht, draagkrachtruimte - Bijstandsnorm, overige lasten - Verdelen draagkrachtruimte, jusvergelijking - Behoefte partneralimentatie en kinderalimentatie - Fiscale aspecten - Tabellen en rekenmethoden, voorbeeldberekeningen - Externe deskundigen inschakelen? - Aandachtspunten, valkuilen 13.00: Lunch c. Deskundigen en praktijkvoering. Het is voor de familiemediator van groot belang om tijdig de grenzen in acht te nemen die lopen tussen informeren en adviseren. Omwille van het behoud van neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator, vanwege de onmogelijkheid om op alle specifieke deelterreinen een expert te zijn, maar vooral ten einde de autonomie en zelfbeschikking van cliënten te stimuleren, is het zaak tijdig en adequaat door cliënten advies te laten inwinnen bij deskundigen. Welke deskundigen kunnen een rol spelen? -4m-

14 Alimentatierekenaar, financieel adviseur, hypotheekadviseur, belastingadviseur. Notaris, advocaat, juridisch adviseur. Assurantie adviseur, pensioenadviseur. Woning- of inboedeltaxateur, vermogensbeheerder, estate planner Psycholoog, pedagoog, coach. Huisarts, maatschappelijk werk, school van de kinderen. Centrum voor jeugd en gezin, AMK, IKO, KIES coach etc. Raad voor de Kinderbescherming, kinderrechter. Aandachtspunten, valkuilen :pauze - Praktijkvoering als familiemediator Om cliënten vanuit een eigen praktijk op professionele wijze ter zijde te staan, dient de familie mediator een heel aantal zaken goed op orde hebben. Hoe zorg je ervoor dat je tevreden klanten hebt en houdt? NMI, register, overeenkomsten, gedragsregels, tuchtrecht. Raad voor de rechtsbijstand, toevoegingen, rechtbank. Klachtenbehandeling, klanten evaluaties. Permanente educatie, peer review. Facturering, uren- en kostenspecificaties. Verslaglegging, dossiervorming. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Aandachtspunten, valkuilen. Resultaat: deelnemers zijn in staat om op het juiste moment de juiste externe expertise te laten betrekken door cliënten. De familie mediator opereert in het spanningsveld tussen informatie en advies, waarbij het laatste duidelijk van anderen moet komen. Bovendien kunnen deelnemers hun eigen familie mediation praktijk vorm gaan geven en weten ze welke kwaliteitswaarborgen hierbij essentieel zijn : snack 17.15: Deelnemers gaan in 2 teams met de 2 docenten vragen uit de theorie voorbereiden die zij na het diner in de vorm van een QUIZ elkaar gaan voorleggen. Deze leermethode, die wij al jaren hanteren, blijkt zeer succesvol en houdt deelnemers scherp : Diner : Quiz in 2 teams en met de 2 docenten : einde dag 6-4n-

15 Dag 7 Proefmediation ontbijt Uitleg van de opzet van deze laatste dag van de opleiding. Onder toeziend oog van assessoren en docenten zullen de deelnemers allen een proefmediation uitvoeren met een duur van +/-3 kwartier. Bij de beoordeling hiervan wordt het door dr. Prein ontwikkelde meetinstrumentarium van het mediation assessment gehanteerd. Er zijn deze dag voldoende rollenspelers c.q. gastacteurs aanwezig en tevens voldoende ruimtes beschikbaar in het Mediationhuis, om te waarborgen dat alle deelnemers ruim baan krijgen om het geleerde in de praktijk te brengen. Ook krijgen ze de kans om na afloop van hun proefmediation te reflecteren op de eigen prestatie. Na afloop worden altijd plenair de leermomenten van betreffend mediators uitgewisseld en krijgt ieder zijn/haar opnames na afloop mee naar huis Proefmediations, Ronde 1. Simultaan in meerdere ruimtes, ieder met een docent Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Proefmediations, Ronde Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent lunch Proefmediations, Ronde Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Proefmediations, Ronde 4 (indien nodig, afhankelijk van aantal deelnemers) Zelfreflectie, nabespreking en beoordeling door assessor en docent pauze Bekendmaking uitslagen van schriftelijke tentamens en proefmediations, hopelijk voor allen gevolgd door de uitreiking van het certificaat. Eindevaluaties invullen Drankje en hapje Einde opleiding. Totaal > 64 uur les -4o-

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Familiemediation Specialisatieopleiding in 2 delen 1. Gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden (9 dagdelen) 2. Juridisch/financieel/fiscaal

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Specialisatieopleiding familiemediation Introductie Van alle terreinen waarop mediation aan het verdere leven van mensen een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Familiemediation Specialisatieopleiding in 2 delen 1. Gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden (9 dagdelen) 2. Juridisch/financieel/fiscaal

Nadere informatie

Mediationopleidingen in Drenthe

Mediationopleidingen in Drenthe Mediationopleidingen in Drenthe Geaccrediteerde Specialisatie Familiemediatior 2.380,- * BTW VRIJGESTELD * prijs met 300,00 Early Bird-korting, welke geldt bij inschrijving tot 1 maand voor aanvang van

Nadere informatie

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 6 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 6-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Samen... met perspectief naar ieder voor zich

Samen... met perspectief naar ieder voor zich Samen... met perspectief naar ieder voor zich Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel Postbus 276, 5460 AG Veghel Tel. (0413) 32 17 28 www.samennaaralleen.nl info@samennaaralleen.nl Ingrijpend proces Scheiden is

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation

ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding. Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation ADR erkende 4 daagse Mediationopleiding Inhoudelijke toelichting op de 4-daagse basisopleiding Mediation Inclusief: Literatuur, opleidingsmap, lunch, individuele begeleiding, kennistoets Doel van de training:

Nadere informatie

Specialisatie Familiemediation

Specialisatie Familiemediation Specialisatie Familiemediation Opleiding tot MfN-erkend Familiemediator U heeft met goed gevolg de Basisopleiding Mediation afgerond en nu wilt u zich verder specialiseren in Familiemediation. Deze praktijkgerichte

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 Mediation Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 2. Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?... 2 3. Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?... 3 4. Spelregels en voorwaarden bij

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen

Uit elkaar. Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Uit elkaar Wat nu? deskundig advies bij echtscheidingen Eén echtscheidingsnotaris of twee advocaten De Echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het adviseren bij echtscheiding en het beëindigen van

Nadere informatie

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden

Brochure: Scheiden & Mediation. Scheiden & Mediation. Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 1 Scheiden & Mediation Hoe u kunt scheiden zonder onnodig lijden 2 Wilt u zelf scheiden? Zegt uw partner te willen scheiden? Of is het een gezamenlijk besluit? Hoe bereidt u uw kinderen erop voor? Hoe

Nadere informatie

Familie en Scheiding

Familie en Scheiding Familie en Scheiding Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Gespecialiseerde en betrokken rechtshulp. De advocaten en scheidingsmediators van de sectie

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

10 stappenplan (echt)scheiding

10 stappenplan (echt)scheiding Een scheiding is vaak vrij onoverzichtelijk. Met deze indeling in 10 stappen kan je precies zien wat je nog moet doen en waar je in het hele proces bent. Stap 1 Vaststellen van het gezamenlijke vermogen

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN. Ook bij vragen rondom. Echtscheiding DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER WIL U GRAAG HELPEN Ook bij vragen rondom Echtscheiding 1 Er zijn geen eenvoudige scheidingen. Naast emotie maken de aanwezigheid van kinderen, vermogen, eigen woning maar

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING

6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING 6-DAAGSE MEDIATION OPLEIDING 6-daagse mediation opleiding Algemeen Wanneer u de opleiding tot mediator bij Match-it volgt, doet u alle benodigde kennis op en kunt u direct aan het werk als mediator. U

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken

CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken CONFLICTCOACHING BIJ TEAMS Over vastlopen en weer vlottrekken Training voor professionals die op effectieve wijze conflicten in teams willen begeleiden. Conflictcoaching bij teams Introductie Vastlopende

Nadere informatie

1 Inleiding: scheiden en de kinderen 11 2 Opzet van het boek 22 3 Cijfers en feiten over scheiden en kinderen 29

1 Inleiding: scheiden en de kinderen 11 2 Opzet van het boek 22 3 Cijfers en feiten over scheiden en kinderen 29 Inhoud 1 Inleiding: scheiden en de kinderen 11 1.1 Inleiding 11 1.2 Scheiden: een complex proces 1 2 Kader 1.2 Relatietherapie 13 1.3 Effecten in vele landen 1 4 1.4 Matige of ernstige problemen bij kinderen

Nadere informatie

Uw Scheiding Uw Financieel Planner

Uw Scheiding Uw Financieel Planner Uw Scheiding Uw Financieel Planner Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl ING Bank: NL 56INGB 043.58.871 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01 SCHEIDEN

Nadere informatie

Scheiden doe je samen!

Scheiden doe je samen! Scheiden doe je samen! EEN SCHEIDING BRENGT HEEL VEEL VRAAGTEKENS MET ZICH MEE. GELUKKIG ZIJN ER OOK HEEL VEEL OPLOSSINGEN. 2 Een boekje open over modern scheiden Dit boekje is bedoeld om u de weg te wijzen

Nadere informatie

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator in vijf bijeenkomsten

Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator in vijf bijeenkomsten W Scheidingsmediation Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator in vijf bijeenkomsten VESTIGING AMSTERDAM Bezoekadres: De Ruyterkade 143 1011 AC Amsterdam Postadres: Postbus 75745 1070 AS

Nadere informatie

Toetstermen RFEA particulier: kennis

Toetstermen RFEA particulier: kennis Toetstermen RFEA particulier: kennis De scheidingsprocedure 1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven a. verbreken relatie samenwoners b. beëindigen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining

MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT. Specialisatietraining MEDIATION: INSTRUMENT VOOR CONFLICTMANAGEMENT Specialisatietraining Mediation: instrument voor conflictmanagement Doelgroep Deze specialisatietraining is bij uitstek geschikt voor 'organisatie-interne'

Nadere informatie

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Scheiding Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Specialisatieopleiding Mediation in Strafzaken Introductie Dit najaar start bij Merlijn een driedaagse opleiding Mediation in

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining

MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN. Specialisatietraining MEDIATION IN ARBEIDSCONFLICTEN Specialisatietraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN) mediators die momenteel of in de nabije toekomst optreden

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen Programma: 13.45 u Inloop 14.00 u Opening Catelijne van der Hoeven, stafarts Jeugd en Gezin 14.05 Juridisch

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

Inleiding 13. 3 Conflictpreventie en verwijzing 49 3.1 Inleiding 49 3.2 Conflictanalysemodel 50

Inleiding 13. 3 Conflictpreventie en verwijzing 49 3.1 Inleiding 49 3.2 Conflictanalysemodel 50 Inhoud Inleiding 13 1 Communicatie is essentieel 17 1.1 Inleiding 19 1.2 Zender en ontvanger, coderen en decoderen 20 1.3 Communicatiekanaal of -middel 21 1.3.1 Verbale communicatie 21 1.3.2 Non-verbale

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment, een intensieve training voor maximaal 6 deelnemers Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven)

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling

ABC Echtscheidingsbemiddeling ABC Echtscheidingsbemiddeling MAAK KENNIS MET ONZE DIENSTVERLENING Een goede scheiding is het begin van iets beters ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten Ciska Sikkel-Spierenburg Scheiden Financiële en juridische aspecten 3 e, geheel herziene druk, september 2011 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven) en gebruik te kunnen maken van toevoegingen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Opzet van het boek... 11 2.1 Inleiding... 12 2.2 Onderzoek Scholieren en Gezinnen... 12 2.3 Indeling van het boek... 14

Inhoud. 2 Opzet van het boek... 11 2.1 Inleiding... 12 2.2 Onderzoek Scholieren en Gezinnen... 12 2.3 Indeling van het boek... 14 V 1 Inleiding............................................................................. 1 1.1 Inleiding bij de tweede druk.......................................................... 2 1.2 Scheiden: een

Nadere informatie

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen?

Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? Een scheiding, wat moet ik allemaal regelen? - 6 stappen om de scheiding voor te bereiden - Stap 1 De fase van het uitzoeken of je wilt gaan scheiden en het uiteindelijk doorhakken de knoop Als je nog

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining MERLIJN LEERGANG MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Merlijn Leergang Mediation in Strafzaken Doelgroep Deze vaardigheidstraining is ontwikkeld voor (MfN register) mediators die regelmatig

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie

Succesvol werken met Echtscheiding

Succesvol werken met Echtscheiding Succesvol werken met Echtscheiding Door: Barbara Hoogenboom, The Divorce Office Onderwerpen Introductie TDO Het nieuwe denken Marktpotentieel op het gebied van echtscheiding Wat komt er kijken bij echtscheiding

Nadere informatie

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining

ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT. Vaardigheidstraining ONDERHANDELEN; VAN INTUÏTIE NAAR ONDERHANDELINGSKRACHT Vaardigheidstraining Onderhandelen; van intuïtie naar onderhandelingskracht Introductie Ieder mens onderhandelt dagelijks, meestal intuïtief. Deze

Nadere informatie

Voorbeeld ouderschapsplan

Voorbeeld ouderschapsplan CONCEPT OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden: Naam moeder, wonende te ( )., gemeente.., aan de nr.., verder te noemen "de moeder"; en Naam vader, wonende te (.).., gemeente., aan de. nr.., verder te noemen

Nadere informatie

Handboek scheiden en de kinderen

Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Handboek scheiden en de kinderen Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft Ed Spruijt Helga Kormos Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet en verantwoording 5 2.1 Synopsis 5 2.2 Relevantie van het onderzoek 6 2.3 Afbakening en verantwoording van het onderzoek 7 2.4 Probleemstelling 9 2.5 Opbouw van het boek

Nadere informatie

Door: Rik Smit FFP RFEA. Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht

Door: Rik Smit FFP RFEA. Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht Door: Rik Smit FFP RFEA Alimentatieadvies; een verkenning van reikwijdte en zorgplicht Stellingen Alimentatie advies is allesomvattend, behalve juridisch van aard Alimentatie advies is allesomvattend,

Nadere informatie

MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI

MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI Breinvoorkeuren NBI Introductie en doelstelling van deze opleiding Het doel van deze opleiding is om de deelnemer het recht te geven om alle NBI instrumenten te gebruiken

Nadere informatie

HET VERHAAL CENTRAAL. Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Petri Embregts en Lex Hendriks

HET VERHAAL CENTRAAL. Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Petri Embregts en Lex Hendriks HET VERHAAL CENTRAAL Kennismarkt 2011 Lectoraat t Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Kim van den Bogaard & Ellen Roeleveld Petri Embregts en Lex Hendriks Programma Uitleg Lectoraat Zorg

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN in vijf stappen

GOED SCHEIDEN in vijf stappen GOED SCHEIDEN in vijf stappen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Stap 1: De scheiding melden - dan kan het verwerkingsproces beginnen p. 4 Stap 2: Een ouderschapsplan opstellen - zodat jullie kinderen niet de

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal:

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal: Samenvatting Naar schatting hebben jaarlijks ongeveer 50 à 60 duizend minderjarige kinderen te maken met een scheiding. Deze kinderen hebben gemiddeld vaker problemen dan kinderen van gehuwde of samenwonende

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoe dit boek te gebruiken? 13 Voorwoord 15 DEEL I 17. Hoofdstuk 1. Samenlevingsvormen 19

Inhoudsopgave. Hoe dit boek te gebruiken? 13 Voorwoord 15 DEEL I 17. Hoofdstuk 1. Samenlevingsvormen 19 Inhoudsopgave Hoe dit boek te gebruiken? 13 Voorwoord 15 DEEL I 17 Hoofdstuk 1. Samenlevingsvormen 19 1.1 Rechtsgeschiedenis 20 1.2 Samenwonenden en/of echtgenoten 20 1.3 Overeenkomsten tussen echtgenoten,

Nadere informatie

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Procederen voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren en mondelinge

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

De Boorder Schoots.

De Boorder Schoots. De Boorder Schoots Amsterdam Naarden Arnhem Koningslaan 35 Peperstraat 9a Jansbuitensingel 29 1075 AB Amsterdam 1411 PX Naarden 6811 AD Arnhem Tel: (020) 573 37 30 Tel: (035) 623 59 78 Tel: (026) 760 01

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation voor professionals

Basisopleiding Mediation voor professionals Basisopleiding Mediation voor professionals De 9-daagse Basisopleiding Mediation voor professionals is bedoeld voor een brede doelgroep. Het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en KNB de Notaris hebben

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

De ondersteuning van de Kindbehartiger bestaat uit de volgende onderdelen:

De ondersteuning van de Kindbehartiger bestaat uit de volgende onderdelen: Competentieprofiel Kindbehartiger De Kindbehartiger ondersteunt als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon ieder kind in een scheidingssituatie, in het vrijwillig kader, aan de voorkant van de juridische

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Oplossingen bij echtscheidingen en financiële vraagstukken

Oplossingen bij echtscheidingen en financiële vraagstukken Oplossingen bij echtscheidingen en financiële vraagstukken More Advice MAATWERK OBJECTIEF & ONTZORGEN RELATIE EXPERTISE Waarom More Advice? Financiële, fiscale en juridische kennis in één More Advice biedt

Nadere informatie

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518

MAAK HET DEFINITIEF. Uit elkaar gaan / van echt scheiden 010-30 70 518 MAAK HET DEFINITIEF Uit elkaar gaan / van echt scheiden 4 Uit elkaar te gaan / van echt scheiden 4.1 Samenwoners uit elkaar Uit elkaar gaan met hulp en begeleiding van De ScheidingsProfs geeft beide partijen

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DE GOUW Beleid Informatieverstrekking gescheiden ouders Inleiding In de dagelijkse praktijk hebben scholen vaak te maken met gescheiden ouders en blijkt dat scholen verschillend

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie

SAMEN WONEN. klaar voor de notaris deel 2 ELLE VAN GOMPEL & DESIRÉE LAUREIJ

SAMEN WONEN. klaar voor de notaris deel 2 ELLE VAN GOMPEL & DESIRÉE LAUREIJ klaar voor de notaris deel 2 SAMEN WONEN ELLE VAN GOMPEL & DESIRÉE LAUREIJ Samenwonen Elle van Gompel & Desirée Laureij samen wonen klaar voor de notaris deel 2 1 e druk, juni 2013 Copyright 2013 Consumentenbond,

Nadere informatie

Een duidelijk stappenplan in een scheidingssituatie

Een duidelijk stappenplan in een scheidingssituatie Een duidelijk stappenplan in een scheidingssituatie Copyright 2017 Mediation Company www.mediationcompany.nl Jacco de Graaf & Mark Grissen Met dit e-book Je scheiding goed regelen hopen we je een goed

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding

WWW.UWNOTARIS.NL ECHTSCHEIDINGSBEMIDDELING. Algemene informatie over echtscheidingsbemiddeling. 1. Echtscheiding 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner!

U wilt... ... dan is Echtscheiding Plus uw juiste partner! U wilt... respectvol uit elkaar gaan geen kostbare, langdurige juridische strijd met advocaten financiële duidelijkheid voor nu en later duurzame, evenwichtige afspraken uw kinderen niet de dupe laten

Nadere informatie