Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer wil overlast voor wijk zuid beperken door Marieke van Veen"

Transcriptie

1 Raad splt in op vrwacht financiël krapt D krant van Wsp, inclusif MuidrNiuws Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig Wonsdag 4 novmbr 2009 MUIDERNIEUWS Gn schaalsprong zondr vrbinding IJmr uro hft d vrbouwing n hrinrichting van d Grot Krk gkost Brandwr wil ovrlast voor wijk zuid bprkn door Marik van Vn T / Op d vuist in Ndrhorst WEESP - D basis voor d niuw brandwrkazrn op d hok Molnzicht/Atsvldslaan is gslagn. Vorig wk dondrdag is d bouw bgonnn. Binnn dri dagn tijd zijn r prcis 100 hipaln d grond inggaan. Daar wrd vanwg d controvrsi gn champagn bij opn gtrokkn, maar bij Brandwr Wsp is d vrugd r nit mindr om. En niuw kazrn is hl hard nodig, vrtlt plaatsvrvangnd postcommandant Martin Wltn. Als ht nu rgnt, motn w mt mmrs in d wr. Lkkag is slchts één punt op d lijst van gbrkn. D huidig kazrn op d Achtrgracht is strk gdatrd. Wltn: Ht kantoor hft gn cntral vrwarming, d vroudrd balustrads van ht balkon zijn nit vrvangn door niuw, maar door dranghkkn n d tchnisch installatis haprn stds vakr. Groot ondrhoud wordt nit mr gplgd. Dat is ook logisch als j bzig bnt mt n niuw brandwrkazrn. Dus ja, w zijn héél blij dat d bouw indlijk bgonnn is. Ondanks d tgngstld blangn is r binnn d brandwr bgrip voor d protstn uit d buurt. Er wordt n charmoffnsif braamd. Wltn: W gaan tonadringn zokn mt d buurt om t latn zin wi w zijn n wat w don. Ook gaan w ons bst don om d ovrlast voor d buurt zovl moglijk t bprkn. Als w straks n calamititnuitrit op d N236 hbbn, zoudn w d sirns bijvoorbld pas kunnn aanzttn als w d wijk al uit zijn. W hopn dat buurtbwonrs zulln mrkn dat d ovrlast mindr rg is dan nu wordt gvrsd, zodat idrn in Wsp straks blij n trots is op n godfunctionrnd n modrn brandwrpost. Vanwg all vrtragingn wrkt bouwbdrijf Vassn aan n niuw planning maar oplvringn voor ht ind van 2010 mot nog stds lukkn, zo mnt d opzichtr. Bouw gzondhidscntrum gstart Bouwbdrijf Van Wijnn is bgonnn mt d bouw van ht niuw gzondhidscntrum aan d Hugo d Grootlaan. D voorbridnd wrkzaamhdn gingn nog voor d bouwvakanti van start, maar wordn nu vrdr opgpakt. Sinds gistrn wordn d hipaln mt bhulp van n gluidsarm wrkwijz d grond in gbracht. Dit procs duurt ongvr tw wkn. Ht gaat nog tot ind volgnd jaar durn voordat ht gzondhidsgbouw opn kan. D gbruikrs wachtn al lang tijd op n niuw ondrkomn. Vln makn nu nog gbruik van d tijdlijk locati in d binnntuin van Ovrsingl. FOTO: ANDRÉ VERHEUL SR. Musical Estr afgblazn WEESP - Musical Estr gaat nit door. Vanwg ht gring aantal aanmldingn voor d auditis, blaast Stichting Musical Wsp d producti af. Vooral ht tkort aan mannlijk dlnmrs dwingt ht bstuur tot dz bslissing. Zatrdag had n spannnd dag motn wordn voor d mnsn di zich haddn aangmld voor d bijbls musical van Grard Middn (tkst) n Grard van Amstl (muzik). Maar ht lip andrs. Marclino Braknhoff: Als slchts vir mannn zich aanmldn trwijl j vijf grot mannnrolln t vrgvn hbt, dan houdt ht op. Ht is jammr, achtr d schrmn stond alls n idrn in d startblokkn. WEESP - Dri Wsprs zijn zondag aanghoudn vanwg n grot vchtpartij nabij n horcaglgnhid op d Dammrwg in Ndrhorst dn Brg. Agntn zagn s nachts mrdr vchtpartijtjs. Hirbij warn ongvr vrtig mnsn btrokkn. Ondr d vchtrsbazn zat ook n 17-jarig Wspr, di n hamr bij zich had. D politi wt nog nit wat d aanliding voor d knokpartij is gwst. Er hbbn zich tot op hdn gn slachtoffrs gmld. D politi gaat rvanuit dat di r wl zijn. Zij kunnn blln mt D actul krant altijd bij d hand. Bladr trug in oud ditis. Nm n digitaal abonnmnt. H.R. Holsthof 12 t Wsp Op d twd woonlaag glgn twkamr appartmnt van ca. 56 m² voorzin van zonnig balkon op ht zuidoostn, brging in d ondrbouw, dubbl bglazing n cntral vrwarming d.m.v. n modrhaard. Taxatiprijs ,= k.k. Niuwstad 16, 1381 CC Wsp Luwrikstraat 12 t Wsp Vrzorgd, gmubilrd twkamr bndnwoning van ca. 65 m² voorzin van klin achtrtuin op ht zuidn n n ruim voortuin mt parkrglgnhid op ign trrin n n vrijstaand stnn brging. Huurprijs 795,= p.m. Hmraadwg 717 t Wsp Op d zvnd woonlaag glgn virkamr appartmnt van ca. 98 m² mt balkon ovr d voll brdt, lift, brging in d ondrbouw, c.v. n riant uitzicht aan d achtrzijd ovr d uitgstrkt n gron sportaccommodati. Huurprijs 795,= p.m. Hmraadwg 417 t Wsp Op d vird woonlaag glgn ghl gmodrnisrd virkamr appartmnt van ca. 98 m² mt balkon op ht oostn mt n panoramisch uitzicht ovr sportvldn n gronvoorziningn, lift, brging in d ondrbouw n c.v. Huurprijs 795,= p.m. Tlfoon , fax

2 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 2 Alls ght vorübr, Alls ght vorbi; auf jdn Dzmbr folgt widr in Mai. D grot stilt in mijn huis wokrt om mij hn. Toch zijn r ook d stilts di ontrorn - bij d gvolns, gdachtn n dirbar hrinnringn. En mooi doorlfd lvn knd n moilijk laatst priod door d, zo gvrsd, intrdnd dmnti. In n warm, vrzorgnd lfomgving is rustig ingslapn. Jltj Stork - Hidsma wduw van Anthoni Stork Noord-Scharwoud, Wsp, 26 dcmbr oktobr 2009 Cs n Angla Stphani Thom Janton n Jt Lot Rmy Jron Corrspondntiadrs: C. Stork, Utrchtswg 37, 1381 GS Wsp D crmatiplchtighid hft inmiddls in bslotn kring plaatsgvondn. Waarom al dat vchtn waarom al di pijn j wild hir nit wg j wild bij ons zijn d strijd was onrlijk n ghl nit trcht j wild zo graag vrdr maar vrloor dit gvcht j bijft voor altijd in ons hart. Hdn ovrld thuis na n langdurig zikt, omringd door alln di haar lif warn, mijn liv vrouw, onz zus, schoonzus n tant Marja van Zantn Nlis 6 april 1948 Wsp 29 oktobr 2009 Pr. Batrixlaan AG Wsp Dick Rob n Vra Cora n Rné Moniqu n Liza Ks n Cathlijn Ton n Emmy Pit n Marian Nvn n nichtn D bgrafnis hft inmiddls plaatsgvondn. Wij zulln j rust gunnn al is vol drofhid ons hart J lijdn zin, j nit kunnn hlpn dat was onz grootst smart Bdrofd, maar dankbaar dat n langr lijdn haar gspaard is gblvn, ging van ons hn, mijn liv vrouw, modr n schoonmodr Gsj Evrs-Bakkr chtgnot van Lambrtus Evrs Hilvrsum, 29 mi 1942 Wsp, 30 oktobr 2009 dag n nacht brikbaar - tlfoon AM Wsp, 30 oktobr 2009 D Vnnn 90 Wsp, Brtus Wsp, Barry n Carla Almr, Richard n Daniëll Glgnhid tot condolrn wonsdag 4 novmbr van uur in Uitvaartcntrum Niuwhof aan d Utrchtswg 110a t Wsp. D crmatiplchtighid zal plaatsvindn vrijdag 6 novmbr om uur in d aula van crmatorium Almr, Kruidnwg 3 t Almr Stad-Wst. Na afloop is r glgnhid om d famili t condolrn in d koffikamr van ht crmatorium. Wknddinstn ARTS Huisartsnpost Trgooiziknhuizn Blaricum, wrkdagn uur n in ht wkind. Blln voor afspraak: APOTHEEK Ballintijn, Niuwstad 20 ma-do uur, vrij uur Ballintijn Gzondhidscntrum Hugo d Grootlaan 30b ma-vrij uur. GV4 Uitvaartcntrum Niuwhof Utrchtswg 110a 1381 GT Wsp Kantoor: Achtrhrngracht XT Wsp Nooit klagnd, nooit vragnd haar lastn in stilt dragnd haar handn hbbn voor ons gwrkt haar hart hft voor ons gklopt haar ogn hbbn ons tot ht laatst gzocht. Na n lvn dat gtknd wrd door nvoud, godhid, bzorgdhid, rlijkhid n lifd is van ons hnggaan onz liv modr, schoonmodr, oma n ovrgrootoma Grtruida Johanna van Dooijwrd-Swris wduw van Ptr van Dooijwrd op d lftijd van 87 jaar Blaricum, 2 novmbr 2009 Corrspondntiadrs: Kostvrlornstraat DC Wsp Almr, Grda Wsp, Hannk n Thijs klinkindrn n achtrklinkindrn Ma is ovrgbracht naar Uitvaartcntrum Niuwhof aan d Utrchtswg 110a t Wsp. Glgnhid om afschid t nmn dondrdag 5 novmbr van tot uur in bovngnomd Uitvaartcntrum. D crmatiplchtighid zal plaatsvindn op vrijdag 6 novmbr om uur in Aula 2 van crmatorium Dalwijck, Floridadrf 7 t Utrcht. Na afloop is r glgnhid om d famili t condolrn in d koffikamr van ht crmatorium. Ls d krant van Wsp ovral! Mt n digitaal abonnmnt op WsprNiuws ontvangt u lk wonsdagmorgn d niuwst diti in uw mailbox. Hlmaal gratis. Zo bnt u altijd op d hoogt van wat r in Wsp gburt, waar u ook bnt. Mld u nu aan op Vldsma, Amstllandlaan 24 ma-vrij uur, Buitn dz tijdn: Dinstapothk huisartsnpost Blaricum (035) TANDARTS Tlfoon HOMEOPAAT 7 n 8 novmbr J.W. Jansn DIERENAMBULANCE Tlfoon: Uitvaartvrzorging J.D. Niuwhof Prsoonlijk n btrokkn! Vrzorging van bgrafnis n crmati voor Wsp, Muidn, Ndrhorst dn Brg, Drimond n omstrkn dag n nacht brikbaar - tlfoon Eprium blijft groin WEESP - Voor d vird achtrnvolgnd kr bhoort Eprium tot d 50 snlstgroind tchnologibdrijvn van Ndrland. Dat blijkt uit d jaarlijks Fast 50-lijst van Dloitt, samngstld op basis van d omztgroi ovr d afglopn vijf jaar. Eprium is ht bdrijf van d Wsprs Ronald Vrmuln n Grtjan n Tim Schafrs. Ht bdrijf dot in -commrc n maakt ondr mr wbsits n wbshops voor BCC, TomTom n Krkdinstn PROTESTANTSE GEMEENTE Grot Krk Zondag 8 novmbr uur Ds. M.G.K. van Vn Calvijndinst Zondag 8 novmbr uur Grformrd Bond Ds. J. Plomp, Puttn H.LAURENTIUSPAROCHIE Laurntiuskrk Zondag 8 novmbr uur Eucharisti Pastor F. Nino Dinsdag 10 novmbr uur Stiltcntrum Eucharisti H. Samsom WsprNiuws is n uitgav van Entr Wsp bv Vrschijning wklijks huisaan-huis in Wsp, Muidn, Muidrbrg, Ndrhorst dn Brg, Drimond n Nigtvcht. Oplag Adrs Uw (prs)brichtn voor d rdacti kunt u mailn naar: Post Fijnvandraatlaan 2a 1381 EW Wsp Tl (0294) Fax Hoofdrdacti André Vrhul Eindrdacti Marik van Vn Rdacti Jssica d Jong- Vissr, Ruth van Kssl, Sjord Stoop Fotografi Christian Pfiffr, André Vrhul sr Colofon VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB Van Houtnkrk Zondag 8 novmbr Mw. J. Krijnn, Huizn EVANGELISCHE GEMEENTE Vchtstd Collg Zondag 8 novmbr uur Dhr. R. Bogards APOSTOLISCH GENOOTSCHAP WEESP P.J. Trolstralaan 19 Idr zondag 9.30 uur dinst RIVERS OF LIFE OAZ-gbouw Idr zondag uur dinst Uitvaartvrzorging Myosotis Vrzorging van bgrafnis n crmati D aula n ontvangkamr bidn divrs moglijkhdn om n prsoonlijk invulling aan d uitvaart t gvn. D Tlgraaf. D Wsprs zagn hun omzt in d afglopn vijf jaar groin mt 441%. In Muidn n Nw Dlhi wrkn 250 mnsn voor ht bdrijf. W zijn norm trots dat w wdrom n plaats in d lijst van d Dloitt Fast 50 hbbn bmachtigd. Vir opnvolgnd jarn drglijk groisprongn makn vrisn passi n focus van n bdrijf. Ondanks d rorig tijdn hbbn w in 2008 onz groi toch wtn voort t zttn, aldus Vrmuln. Mlding van ovrlijdn: Dag n nacht brikbaar Utrchtswg 110 B 1381 GT Wsp (Glgn op ht trrin van d algmn bgraafplaats Carsplhof) Informati ovr advrtrn Myrna Bos, Irn Vnnkr (0294) of Opmaak Ingrid Handjs, Ingborg Ruitnbk, Jolanda d Rijk Corrcti Elln Kamminga Vormgving Ems Willms Druk Dijkman Offst bv D krant digitaal Copyright Op d tkstn, d foto s n ht ontwrp van ht WsprNiuws rust copyright. Nits mag op wlk wijz dan ook wordn ovrgnomn, vrvlvoudigd n/of opnbaar gmaakt zondr tostmming van d uitgvr.

3 Apothkn op zatrdag dicht WEESP - Vanaf komnd wknd zijn d Wspr apothkn op zatrdag gslotn. Voor zowl Ballintijn (Niuwstad n Hugo d Grootlaan) als Vldsma (winklcntrum Hogwy) is ht financil nit mr haalbaar om ook in ht wknd of s avonds opn t zijn. Ht bsluit is ht gvolg van ht vorig jaar ingvord prfrntiblid. Dit houdt in dat zorgvrzkraars zlf mogn bslissn wlk mdicijnn zij vrgodn. Zij kizn vaak voor d godkoopst, waardoor apothkn mindr winst makn. Dr zatrdagopning was n srvic waar al winig op wrd vrdind, omdat d lokal huisartsnpraktijkn dan ook dicht zijn. Volgns Katja Kok - Van Oirschot warn d Wspr apothkn sowiso al d laatst apothkn in dz rgio di in ht wknd nog hun durn opndn. Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 3 Raad splt in op vrwacht financiël krapt Gn gld voor straatcoachs Hogwy door Marik van Vn WEESP - Als B n W gn rkning houdn mt d financiël malais di op Wsp afkomt dan don wij dat wl, zo luidd d boodschap van d gmntraad dondrdag. D raad hft n strp gzt door n voorstl om uro vrij t makn voor ht inhurn van prsonl voor d griffi. Er zijn vast crativr oplossingn t bdnkn, zo mnd d politik. Vanwg d winig roosklurig financiël vooruitzichtn blandd ook ht straatcoachsamndmnt van d PvdA in d prullnbak. Door bzuinigingn van ht Rijk krijgn gmntn mindr gld. Wthoudr Hybrok vrst dat ht vanaf 2011 gaat om tot uro mindr. Om d klap alvast n btj t kunnn opvangn, is r ook nog vn gsprokn om nog ns uro t bzuinign door d post huisvsting prsonl t schrappn. Van dit gld huurt d gmnt bovn d ABN Amro bank kantoorruimt voor ondr mr d projctgrop Blomndalrpoldr. Dit contract is chtr al gtknd n d huur mot toch rgns van btaald wordn. Dus vrwirp n nipt mrdrhid dit voorstl. En andr amndmnt dat ht nit hft grd is n voorstl van d PvdA. D partij wild uro vrijmakn voor straatcoachs in d wijk Hogwy. Maar juist vanwg d zwar financiël tijdn di raan komn, lijkt ht d andr fractis nit handig om hir zo n groot bdrag aan uit t gvn. D PvdA probrd nog om ht amndmnt r toch door t krijgn door ht budgt t schrappn n t vragn om n ondrzok naar wat r dan wl moglijk is. Ook daar wildn d andr partijn nit aan. Er gburt al gnog om d ovrlast door hangjongrn in dz wijk in t prkn, zo klonk ht in d raadzaal. Hoogst punt n opn huis Luwnvld II tandhlkundig cntrum Wsp NIEUWE PATIËNTEN ZIJN WELKOM D bouw van d wijk Luwnvld II brikt vandaag ht hoogst punt. Wthoudr Tink Booij zorgt voor n symbolisch handling om dat t virn. Projctontwikklaar Blauwhod Eurowoningn n bouwr Van Wijnn houdn zatrdag van tot uur opn huis. Bzokrs kunnn dan van dichtbij knnis makn mt dz stads wijk mt vl grachtjs n n grot divrsitit aan huizn. Wat dat btrft hft d architct zijn inspirati gvondn in d binnnstad van Wsp. In totaal komn r 184 woningn, waarvan n aantal in d duurdr huursctor. Twdrd van d woningn staat nu in d stigrs, d mst woningn zijn vrkocht. D laatst circa 50 woningn volgn in n twd fas. FOTO: ANDRÉ VERHEUL SR. Achtrvolging na inbraak WEESP - Agntn hbbn zondagnacht rond tw uur n achtrvolging ingzt nadat n inbraakalarm afging bij n tankstation aan d Gooilandswg. Agntn kwamn op d alarmring af n zagn n auto mt hog snlhid wgrijdn. D achtrvolging ging ovr d A9 richting Amstlvn / Utrcht. D politi kon d auto nit inhaln. Bij d inbraak is n onbknd aantal sloffn sigarttn gstoln. Ht alarm ging af doordat d voorpui wrd gforcrd. D politi ondrzokt d zaak vrdr. Wsprs lancrn catringbon Wijkn n gmnt zttn afsprakn op papir WEESP D voorzittrs van d wijkovrlggn n burgmstr Horsling hbbn gistravond n convnant gtknd waarin zij afsprakn hbbn gmaakt ovr hun samnwrking. Apothkn op zatrdag dicht Dit Convnant Dominnnota bvat ovrnkomstn op ht gbid van structurl ovrlg, informativoorzining n inspanningsvrplichtingn. Ht akkoord wrd gtknd tijdns ht jaarlijks intgral wijkovrlg in ht gbouw Wonn n Wlzijn. Nl Matman, di pr 1 januari stopt als voorzittr van wijkovrlg Hogwy, hoopt dat d samnwrking nu vrbtrt. Ik plit al andrhalf jaar voor dit convnant. Dat ht zolang uitblf n daardoor ook zo lang n zooitj blf, is n blangrijk rdn voor mijn aanstaand aftrdn. Er is d afglopn jarn n hoop mis ggaan. Wij wrdn als wijkovrlg onvoldond op d hoogt ghoudn ovr bpaald zakn, trwijl d gmnt juist wr vond dat wij ons af n to bmoidn mt dingn di ons nit aangingn. Door vrantwoordlijkhdn vast t lggn, schp j duidlijkhid. Ik hoop dat dit n niuw start wordt. Maar nit voor mij. Ik blijf bij mijn bsluit om t stoppn. Echt Limburgs vlaain in Wsp Wsp hft sinds dri wkn n gzllig stk voor n kopj koffi mt its lkkrs rbij. Bij d Vlaai-Inn in d Slijkstraat draait alls om vlaain, of ht nu gaat om n traktati op ht wrk of om n lkkr puntj bij d koffi. Elk morgn wordn z vrs vanuit Limburg aangvord. Ook voor n blgd broodj kunnn hongrign bij d Vlaai-Inn trcht. Voor d Amstrdams ondrnmr Ptr Oostrwaal is ht n sprong in ht dip. Ik zag dz plk n wrd r mtn vrlifd op. Ik vol m wlkom in d Slijkstraat, d gmodlijkhid van Wsprs is n vradming. Ik hb r all vrtrouwn in dat ht gaat lukkn. FOTO: RUTH VAN KESSEL. WEESP - D National Catring Cadaubon is n niuw initiatif van dri Wsprs. D bon is bdold om cadau t gvn n kan ingwissld wordn voor culinair lkkrhdn, zoals n sushipakkt of n chf aan huis. Initiatifnmr Guido van d Mr boogt hirm d drmpl tussn consumnt n catraar t vrlagn. Mn zit zo d gmakkn van d catraar n zit ook dat catring hlmaal nit duur hoft t zijn. D bonnn zijn volgns hm gschikt als vrjaardagscadau of als zaklijk gschnk. WEESP - Vanaf komnd wknd zijn d Wspr apothkn op zatrdag gslotn. Voor zowl Ballintijn (aan d Niuwstad n in ht gzondhidsgbouw aan d Hugo d Grootlaan) als Vldsma (in winklcntrum Hogwy) is ht financil nit mr haalbaar om ook in ht wknd of s avonds opn t zijn. Ht bsluit is ht gvolg van ht vorig jaar ingvord prfrntiblid. Dit houdt in dat zorgvrzkraars zlf mogn bslissn wlk mdicijnn zij vrgodn. Zij kizn vaak voor d godkoopst, waardoor apothkn mindr winst makn. Dr zatrdagopning was n srvic waar al winig op wrd vrdind, omdat d lokal huisartsnpraktijkn dan ook dicht zijn. Volgns Katja Kok - van Oirschot warn d Wspr apothkn sowiso al d laatst apothkn in dz rgio di in ht wknd nog hun durn opndn. D apothkstr laat vrdr wtn dat klantn zggn ht jammr t vindn, maar dat r ook bgrip wordt gtoond voor d bslissing. D niuw opningstijdn zijn: maandag tot n mt vrijdag van 8.00 tot uur.

4 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 4 En uitnodiging voor a.s. zatrdag! Onz smultuin Vrhaln, rcptn n tuintips van Claudia Rina Onz smultuin is n hrlijk tuin- n smulbok vol rcptn n vrhaln, gïllustrrd mt prachtig foto s in n bijzondr, lux uitgav. Kijk voor d aanbidingn van dz wk in d foldr, zoals 200 gram pindantj 3 voor 1,58 of op doby wsp hrngracht Op zatrdag 7 novmbr zal Claudia Rina van tot uur in d BoknArk aanwzig zijn om u t latn provn van haar bijzondr n smaakvoll rcptn. Claudia Rina is altijd mt tn bzig: zij droomt rcptn n bdnkt smaakvoll combinatis. In haar ign smultuin kwkt zij op biologisch-dynamisch wijz gront n fruit. Claudia schrijft rportags voor Mostuin n andr grontijdschriftn n gft daarnaast smultuincursussn n workshops ovr biologisch ingrdiëntn. Niuwstad CC Wsp tlfoon Lzing & Dmonstrati Ontdk Body Strss Rlas! Zatrdag 14 novmbr 15:00 uur Thtuin Ossnmarkt 42 Wsp. Body Strss Rlas is n ffctiv n mild tchnik gricht op ht ontspannn van uw vastgztt spirspanningn. Body Strss Rlas bvordrt uw zlfhrstllnd vrmogn bij klachtn als trugkrnd blssurs aan gwrichtn n spirn, rugpijn, uitstralingspijnn in armn n bnn, hormonal klachtn, hoofdpijn n migrain, darmkrampn, groipijn, slaapproblmn, nk- n schoudrklachtn, huilbaby s n bkkninstabilitit. Wij bantwoordn graag uw vragn tijdns ons opn huis. Bnt u nit in d glgnhid t komn, bl ons dan op of ls d informati op onz wbsit. Mt vrindlijk grotn, Anntt Vrmuln & Carolin aan d Stgg U kunt u voor d lzing & dmonstrati aanmldn via , of n brifj inlvrn op onz praktijk o.v.v. uw naam n tlfoonnummr. U ontvangt n bvstiging.

5 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 5 Huisarts advisrt vaccinrn tgn mxicaans grip D nig bijwrking zou n blauw plk kunnn zijn door Jssica d Jong - Vissr WEESP Duizndn Wsprs wordn d komnd wkn ingënt tgn d gwon n d Mxicaans grip. Huisarts Bn d Groot: Aan d grip ovrlijdn nog stds mnsn. Bij d doktrspraktijkn is ht druk tijdns ht inntn. D huisarts lgt uit dat r duizndn Wsprs n prik krijgn. Ht is n sriuz zaak. In Wsp zin w daglijks tintalln bsmtt Wsprs mt d Mxicaans grip. Ht hrst. D komnd priod wordt ongvr n drd van all Wsprs tgn d Mxicaans grip ingënt. Hij lgt uit wi r allmaal n oprop voor n prik hbbn gkrgn. Ht gaat om mnsn mt n vrhoogd risico. Hirondr valln mnsn van zstig jaar n oudr n mnsn mt hart- n vaatziktn, longziktn, suikrzikt of mnsn mt n niraandoning. Ook mnsn di vanwg n andr rdn winig wrstand hbbn, zoals mnsn di n chmokuur krijgn, komn hirvoor in aanmrking. Al dz mnsn hbbn n uitnodiging gkrgn om ind oktobr of bgin novmbr d gripprik t krijgn. Daarbij wordn al dz mnsn ook opgropn voor d Mxicaans grip. Dit is n niuw typ gripvirus dat vl kwaadaardigr blijkt t zijn dan d gwon grip. Hirvoor krijgn ook vrouwn di drtin wkn of langr zwangr zijn n oprop. Of jong kindrn ingënt wordn, mot nog duidlijk wordn. D huisarts vrtlt dat Influnza A, d Mxicaans grip, gn kindrachtig grip is. Aan dit typ gripsoort valt bijvoorbld ook d Spaans grip. Daaraan zijn mr mnsn ovrldn dan in d rst wrldoorlog bij lkaar. Ook in d jarn vijftig n zstig zijn r dit soort gripn gwst. Er zijn ton miljonn dodn gvalln. Tgn d gwon grip is maar één prik nodig; tgn d Mxicaans grip tw prikkn. Vl mnsn krijgn dus dri prikkn, lgt d doktr uit. Mnsn hbbn in princip gn afwr tgn d Mxicaans grip. Daarom hbbn allrli wtnschapprs bslotn dat j na n kr vaccinrn wllicht nit gnog afwr hbt. Daarom krijgt idrn tw vaccinatis tgn d Mxicaans grip. Er zit wl wat tijd tussn d prikkn. Tussn d gripprik n d Mxicaans gripprik zit tw wkn tijd n tussn d 1 n 2 Mxicaans gripprik mot dri wkn tijd tussn zittn. D Groot vrtlt dat d vaccinati bstaat uit n dood vaccin waar j nit zik van wordt. D nig bijwrking zou n burs plk kunnn zijn. D bijwrkingn bprkn zich tot huid- of spirnivau. Na ht inntn kun j trouwns nog stds Wspr Niuwtjs uit d 20 uw Oud-burgmstr H.J. Ovr d Lindn slctrd uit d oud gmntraadsnotuln in ht gmntarchif opvallnd bsluitn n andr Wspr niuwtjs uit ht bgin van d 20 uw In d raadsvrgadring van 5 sptmbr wordt d niuw gmntraad bëdigd. D voorzittr zgt dat dz vrgadring wl ondr zr bijzondr omstandighdn plaatsvindt n dat van dz raad vrmodlijk vl gvordrd zal wordn. - D politik bsprkt kwstis als bztting van scholn door militairn, bschikbaarhid van ht zwmbad voor militairn n vacuatis In d raadsvrgadring van 28 juni staat d gmntraad stil bij d Wsprs di in d oorlog gsnuvld zijn n wordt r dankbaarhid uitgsprokn dat Wsp als stad vooralsnog gspaard is gblvn. - D raad stmt in mt d huur van n prcl aan d Muidrbinnnwg voor gbruik door d Luchtbschrmingsdinst n ht Rod Kruis. Tijdns d bztting plaktn modig Wsprs illgaal aanplakbiljttn op in d stad. FOTO: GEMEENTEARCHIEF WEESP D doktrsassistnt vaccinrt tgn d grip. FOTO: ANDRÉ VERHEUL SR. bsmt rakn. Ervaring wijst wl uit dat als j vl mnsn innt dat d grip mindr agrssif vrloopt. Daarnaast vrloopt ht ziktbld pr prsoon ook mildr. J kunt nog wl n griprig gvol hbbn, maar voor d mst mnsn gldt dat j r nit mr doodzik van wordt. D huisarts wil graag ragrn op d uitlatingn van homopaat Wim Jansn, di vorig wk in ht WsprNiuws lit wtn dat r ook altrnativn zijn n dat ht nit pr s nodig is om t vaccinrn tgn d grip. D Groot: Daar word ik modloos van. In princip hft homopathi nooit infctiziktn bstrdn. Ziktn zoals d bof, polio, rod hond, diftri n pokkn zijn allmaal mt rgulir gnskund gnzn of uitgbannn. Mnsn kunnn tgnwoordig d hl wrld rond mt vaccinatis. Vrogr ging n schip mt 200 man aan boord naar d niuw wrld n daarvan kwamn r maximaal 80 trug. Di mnsn snuvldn door infctiziktn. Daar kan homopathi cht nits aan don. Dat zijn praatjs. D homopaat ontknt dit. Volgns Jansn hft homopathi wl dglijk rsultaat gbokt bij d bstrijding van infctiziktn. Jansn wil bnadrukkn dat hij vaccinatis nit hft willn ontradn. Gzond lvn Huisarts D Groot: Ik vind wl, nt zoals Jansn, dat ht aan t radn is om gzond t lvn. Daarondr vrstaan w zakn zoals: op tijd naar bd, gzond voding tot j nmn n sportn om j wrstand t vrhogn. Maar dat j mt vlirbssnvrdunningn n andr sapjs d grip kunt bstrijdn vind ik abracadabra. Dat is mr gloof dan wtnschap. Lt wl dat d grip n sriuz zaak is. Er ovrlijdn mnsn aan. Ik bn al langr dan drtig jaar huisarts n Mnsn mt n lag wrstand krijgn dri inntingn ik hb cht vl mnsn dood zin gaan aan d grip, vooral oudrn n zwakkrn. W vaccinrn pas n jaar of twintig, vijfntwintig tgn d grip. Daardoor valln r jaarlijks vl mindr slachtoffrs. W zijn hir nit mt flauwkul bzig, ik word daar cht n btj boos om. En huisarts gft n srius advis mt n oprop tot n gripprik, dat mag nit vrworpn wordn door homopathisch advis. D intnti van d homopatn is ongtwijfld god, maar mt infctiziktn motn z zich nit tvl bmoin. Er liggn momntl Wsprs in ht ziknhuis omdat z complicatis hbbn bij d Mxicaans grip. Er valln nu landlijk gzin nog maar mondjs maat dodn, maar j hoft r maar op t wachtn: ovr tw maandn gaat dat aantal omhoog.

6 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 6 NIEUW IN DE VERKOOP NIEUW IN DE VERKOOP NIEUW IN DE VERKOOP TE KOOP Woningmaklaars Bdrijfsmaklaars Hypothkn Assurantiën M. Dotingalaan 176 Wsp ,- k.k. Hmraadwg 802 Wsp ,- k.k. Hrngracht 12 Wsp ,- k.k. Casparuslaan 406 Wsp ,- k.k. Op één van d mooist plkjs in d populair wijk d Klomp glgn HOEKwoning mt n voor-, zij- n n op ht zuidwstn glgn achtrtuin. D woning hft aan d voorzijd vrij uitzicht! Ruim, licht n zonnig 4-kamrappartmnt (98 m²) glgn op d 8, bovnst woonlaag mt schittrnd uitzicht! En ca. 11 mtr brd balkon op ht zuidn n brging in d ondrbouw! Unik woon-/wrk grachtnpand mt o.a. n studio op d bg mt opnslaand durn naar n patio, n woonkamr op d 1, 2 slaapkamrs n n royal zoldrvrdiping! In "Casparus Villag Wst" glgn comfortabl pnthous (144 m²) mt schittrnd uitzicht richting d binnnstad n ovr ht "Smal Wsp". En trras van 30 m², n brging n parkrplaats! Bzok onz sit voor ons ghl aanbod: Hrngracht 26 Wsp Tl: NIEUW IN DE VERHUUR Woningmaklaars Bdrijfsmaklaars Zuidrzlaan 91 Wsp 675,- pr maand xclusif BTW Hypothkn Assurantiën Loodijk 30 (N236) 1244 NL Ankvn Op niuw gbouwd bdrijvntrrin 'Blomndal' (Industritrrin Noord), glgn bdrijfsruimt van ca. 70 m 2 op d bgan grond v.v. ovrhaddur n parkrruimt aan d voorzijd. Dz ruimt is vntul uit t bridn mt d op d vrdiping glgn kantoorruimt van ca. 70 m 2. Bzok onz sit voor ons ghl aanbod: Hrngracht 26 Wsp Tl: Tl Oud Hollands Gzllig! WEERSVERWACHTING VOOR ZATERDAG 7 NOVEMBER Komnd zatrdag grot kans op snuwbuin in d Slijkstraat! Bij snuw 25,- korting op jacks n jassn bij Zippr Fashion. Bij ons d (hrfst)klurn op uw tafl. Opningstijdn: Ma. t/m vr. vanaf uur. Za. n zo uur. Kukn sluit om uur. Dinsdag gslotn. Stichts End PK Ankvn Tlfoon Fax Onz kaart is dit sizon zr gwild NOORDEREINDE JZ S-GRAVELAND Tlfoon Fax Intrnt: Lkkr tn in d rgio!

7 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 7 Dikk onvoldond voor crisisbhrsing OndrOns Burgmstr most kizn tussn informrn n opsporing door André Vrhul WEESP Burgmstr Bart Horsling had al zo n gvol tijdns di hctisch dagn in fbruari: w hbbn d communicati nit in d hand. Ht was voor hm d rdn om n onafhanklijk valuati t vragn ovr d communicati tijdns d scholndriging op maandag 9 fbruari n d dagn daarna. Ht ondrzok is gdaan door ht COT, n onafhanklijk Instituut voor Vilighids- n Crisismanagmnt. Ht oordl is hard, zoals vorig wk al in dz krant was t lzn: Wsp schoot aan all kantn tkort. WEESP In ht COT-rapport, md gbasrd op nquêts ondr oudrs, staat vl kritik op d brivn waarm d gmnt d oudrs op 9 fbruari n d dagn daarna hft gïnformrd ovr d scholndriging. Enkl passags uit ht rapport: Er is winig rkning ghoudn mt d manir waarop d inhoud n d toon zoudn ovrkomn. [ ] D taal in d brif was forml, mt abstract trmn n winig concrt [ ] Ht ontbrak aan handlingsprspctif voor d oudrs: mostn zij hun kindrn thuishoudn of juist op school? Waar kondn zij trcht voor mr informati? Achtraf kunnn w constatrn dat d rst brif ht dol nit hft brikt: in plaats van gruststlling van inwonrs bracht d brif mr onrust n onzkrhid. Ook vindt ht COT ht nit slim dat d burgmstr d afzndr van d brivn was. Als ht n brif van school was gwst haddn d oudrs naar school kunnn ragrn in plaats van naar d gmnt n haddn d inhoud n taal van d brif mr afgstmd kunnn wordn op d ontvangrs in plaats van d afzndr. En andr kritikpunt is dat d blangrijk rst brif nit dirct aan d oudrs is ovrhandigd, maar is mggvn aan d kindrn. En ook nog ns zondr nvlop, zodat d kindrn zlf al haddn kunnn lzn dat r n bdriging was. In d catgori onbgrijplijk valt ht vrzuim van d drihok (burgmstr, politi n justiti) op d bwust maandag, d dag waarop d tw bdrigingn binnnkwamn. D drihok kwam vl t laat bijn n had van mt af aan hét mdium motn zijn om bslissingn t nmn, zo stlt ht COT. Dat is nit alln burgmstr Horsling t vrwijtn, maar ook rgionaal politichf Van Vmdn n hoofdofficir van justiti Van Straln. Z haddn ht all dri motn wtn, aldus voorzittr Uri Rosnthal van ht COT tijdns d prsntati van ht rapport, vorig wk in ht stadhuis. En d hl zaak was al zo wrbarstig. En mystriuz scholndriging in Wsp, zo vlak na ht drama in Dndrmond; in no tim stondn minstns twintig landlijk mdia op d stop van ht stadhuis. Van Pauw & Wittman tot Man Bijt Hond. Wsp blk nit in staat daar op profssionl wijz m om t gaan. Maar ook bij ht informrn van d oudrs wrdn foutn gmaakt. Uit ht rapport kan nit andrs dan wordn gconcludrd dat Wsp d knnis, kund, rvaring n mnskracht mist als ht aankomt op crisisbhrsing. Summir informrn Voor n aantal foutn gldt dat j zlfs van n klinr gmnt mag vrwachtn dat z nit gmaakt wordn. Voor andr foutn zijn vrzachtnd omstandighdn aan t vorn. Bpalnd was dat d burgmstr d opdracht van politichf Van Vmdn n hoofdofficir van justiti Van Straln volgd om d oudrs slchts summir t informrn. Er warn scholn bdrigd, r zijn maatrgln gnomn n r is gn rdn om d scholn t sluitn, dat was ongvr d boodschap waarm idrn ht tw dagn most don. Mr informati prijsgvn zou d opsporing van d dadrs frustrrn. Ht gvolg was onrust ondr all virduiznd gzinnn mt schoolgaand kindrn in Wsp. Ls nog nit glrd Dz ls is knnlijk nog nit doorgdrongn. Vorig wk wonsdag krgn d schoolkindrn wr n brif m, ook wr ondrtknd door d burgmstr, waarin stond dat d prsntati van ht COT-rapport was afgrond n dat dat moglijk voor niuw mdia-aandacht kon zorgn. Opniuw n forml brif, mt abstract trmn, winig concrt, zondr handlingsprspctif n vragnd opropnd: waar is dat rapport t vrkrijgn n - vooral - wat staat rin? Prsntati van ht COT-rapport in ht stadhuis. Links hoofdofficir van justiti Van Straln, naast hm burgmstr Horsling, politichf Van Vmdn, COTvoorzittr Rosnthal n COT-ondrzokr Zannoni. FOTO: ANDRÉ VERHEUL Er warn vl vragn. Wlk scholn zijn r dan bdrigd? Wat is di bdriging? Zijn mijn kindrn nog wl vilig? Wat is r vrdori aan d hand!? Nimand krg antwoord. Dat is d spagaat waar j als burgmstr inzit, lgt Horsling uit. Aan d n kant bn j d burgrvadr di zijn stadgnotn mot informrn n gruststlln. Aan d andr kant bn j vrantwoordlijk voor d opnbar ord n mot j soms trughoudnd zijn mt informati in ht blang van d opsporing van d dadrs. Dat was voor mij n zr lastig situati op di bwust maandag n dinsdag. Ht Wsp ls voor Ndrland WEESP - Dat d gmnt Wsp grot moit had mt ht bzwrn van maatschapplijk onrust is nit vrwondrlijk. Dat zgt COT-ondrzokr Zannoni. Voor mr gmntn in Ndrland zal gldn dat z nit tgn had ook nit langr mogn durn. Godzijdank was r dinsdagavond n doorbraak in ht ondrzok dankzij Opsporing Vrzocht, aldus Horsling. Horsling ondrschrijft ht kritisch rapport van ht COT n rknt daarm foutn t hbbn gmaakt. En rdn om op t stappn is dat nit, vindt hij. Wl gaat hij lssn trkkn. Zo nmt hij zich voor bij grot crisissituatis d drihok voortaan mtn bijn t ropn n voor publiks- n prsvoorlichting d hulp in t ropn van grotr gmntn n andr organisatis in d rgio. Brif aan oudrs bracht alln maar onrust Maandag 9 fbruari 2009, d lrlingn van d Kors Brijrschool lzn in d brif van d burgmstr dat r scholn zijn bdrigd. Ht bgin van grot onrust. FOTO: ANDRÉ VERHEUL SR. dz taak zijn opgwassn. D calamititnofningn zijn vaak gricht op grot ongvalln n nit op ht omgaan mt grot onrust. Ons advis is dat t vrandrn. Wsp mot n ls zijn voor andr gmntn in Ndrland, aldus Zannoni. Sandy Timprly (35) Voorzittr Spl-o-thk Gborn n gtogn Wsps Wat hb j mt d Spl-o-thk? Bij d Spl-o-thk kunnn oudrs al ht splgod lnn dat j maar kunt bdnkn om d ontwikkling van kindrn t stimulrn. Ik bn andrhalf jaar mdwrkr, sinds n half jaar voorzittr n dolblij mt d zs niuw vrijwilligrs di w r nt bij hbbn gkrgn. Is r niuws t mldn? Sinds d zomr zijn w n onafhanklijk stichting, hbbn w n suprsnl niuw computrsystm, vrhugn w ons op n ign ruimt in ht niuw gzondhidscntrum n zijn w op d Vrnigingnmarkt van ht laatst Sluis-n-Bruggnfst onz collcti vrkldklrn kwijtgraakt. Wat do j in ht daglijks lvn? Bn ik lkkr druk mt ons gzin, zil ik graag mt onz zilboot n wrk ik als huisarts in Almr. Wat is j bst ignschap? Ik bn nthousiast n bschik ovr n mpatisch vrmogn. En j slchtst? Ik bn ongduldig n licht chaotisch. Wat zijn j lukst jugdhrinnringn? Mijn rst stapavondn bij Dansschool Dkkrs. Vrdr d zomrs, al zilnd mt m n oudrs n bror naar England n ht antikraak-wonn mt bijbhornd fstn tijdns mijn studi. Waar bn j trots op? Op mijn wrk in Tanzania, na mijn afstudrn. En natuurlijk op d lifst kindrn van Wsp: Juls n Bot. Wat vind j ht mooist plkj van Wsp? Varnd vanaf d Spoorbrug richting Hoogstraatbrug En ht llijkst? D Midoornflat. Nit d flat op zich, maar d locati. Als j n dag burgmstr mocht zijn, dan? Zou ik zorgn dat r n mooi Grand Café mt thma-avondn in Wsp komt, waar j hrlijk Latin kunt dansn. Tkst: Ruth van Kssl

8 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 8 50

9 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 9 GmntNiuws Wsp Aanvragn om vrgunning Burgmstr n wthoudrs van Wsp makn bknd dat d volgnd aanvragn om n vrgunning zijn binnngkomn. Bouwvrgunning Singl 71 ht wijzign van d indling datum ontvangst 21 oktobr 2009 Achtromstraat 6-8 ht wijzign van d indling n ht plaatsn van n dur datum ontvangst 19 oktobr 2009 Achtromstraat 6-8 ht wijzign van d indling datum ontvangst 23 oktobr 2009 Slijkstraat 9 ht vrandrn van d woning datum ontvangst 27 oktobr 2009 Krugrlaan 5/6 ht bouwn van n schuilglgnhid voor dirn datum ontvangst 28 oktobr 2009 Niuwstad 128 ht vrandrn van d woning datum ontvangst 28 oktobr 2009 Aanvragn om monumntnvrgunning (Gmntlijk monumnt) Niuwstraat ht wijzign van d gvls datum ontvangst 26 oktobr 2009 Aanvragn om monumntnvrgunning (Rijksmonumnt) Achtromstraat 6-8 ht wijzign van ht Rijksmonumnt datum ontvangst 23 oktobr 2009 Niuwstad 128 ht vrandrn van d woning datum ontvangst 28 oktobr 2009 D hirvoor gnomd aanvragn kunnn wordn ingzin van ma t/m vr van uur bij ht tam Vrgunningn. Buitn dz tijdn kan n afspraak voor inzag gmaakt wordn op tlfoonnummr (0294) (van uur). Wist u dat u uw vrhuizing ook digitaal kunt doorgvn? Digitaal lokt: altijd als rst aan d burt! Vrlnd vrgunningn Burgmstr n wthoudrs makn bknd dat mt btrkking tot aanvragn om vrgunning d volgnd bsluitn zijn gnomn. Licht, rgulir n gfasrd bouwvrgunningn Ravlijn 27* vrgrotn van d woning door middl van n aanbouw aan d achtrzijd datum vrznding 27 oktobr 2009 M. Dotingalaan 92* ht vrgrotn van d woning datum vrznding 26 oktobr 2009 Sloopvrgunningn / instmmingn sloopmldingn Ravlijn 27* vrwijdrn asbsthoudnd plaatmatriaal datum vrznding 23 oktobr 2009 Utrchtswg 108* ht vrwijdrn van gschrofd n losstaand asbsthoudnd golfplatn datum vrznding 1 oktobr 2009 Krugrlaan 2* ht gdltlijk slopn van n stal (ritn dakbdkking n schidingswandn) datum vrznding 12 oktobr 2009 Kapvrgunningn Rctificati C.J. van Houtnlaan 3 brk datum ontvangst 9 oktobr 2009 Aanvragn om monumntnvrgunning voor Rijksmonumnt (ontwrp bschikking) Tr voldoning van artikl 14a lid 2 van d Monumntnwt 1988, juncto artikl 3:16 lid 1 van d Algmn wt bstuursrcht makn burgmstr n wthoudrs bknd dat d volgnd concpt bsluitn (op aanvragn om monumntnvrgunning Rijksmonumnt ) mt d op ht bsluit btrkking hbbnd stukkn, vanaf hdn gdurnd zs wkn tr inzag ligt bij ht tam vrgunningn in ht Stadskantoor. Hrngracht 8 vrvangn van n dakluik n rstaurati van ht dak datum tr inzag lgging 5 novmbr 2009 Zinswijzn En idr kan gdurnd dz priod gmotivrd zinswijzn bij burgmstr n wthoudrs inbrngn. Dit kan zowl schriftlijk als mondling (tlfonisch ). Brop Tn slott is ht van blang t wtn dat alléén dgnn di zinswijzn hbbn ingbracht zoals hirbovn bschrvn, t zijnr tijd naar aanliding van d dfinitiv bschikking tot ht vrlnn van d monumntnvrgunning voor n Rijksmonumnt, brop kunnn instlln bij d Rchtbank Ontwrp-onthffingsbsluit op grond van artikl 3.23 Wt ruimtlijk ordning Burgmstr n wthoudrs van Wsp makn bknd dat voor n idr tr inzag ligt ht voornmn om voor d volgnd aanvra(a) g(n), wlk in strijd zijn mt ht tr plaats gldnd bstmmingsplan, onthffing t vrlnn. Hoogstraat 62* ht bouwn van n schuur n ht ghl slopn van d bstaand schuur Oudgracht 23* ht vrgrotn van d woning d.m.v. n dakopbouw n ht vrniuwn van n hkwrk Ht ontwrp-onthffingsbsluit, d concptbouwvrgunning n d ovrig op dit ondrwrp btrkking hbbnd stukkn liggn vanaf 5 novmbr 2009 gdurnd zs wkn tr inzag in ht informaticntrum van ht stadskantoor. Gdurnd dz trmijn kunnn blanghbbndn, bij voorkur schriftlijk, hun zinswijz hiromtrnt knbaar makn. Dgnn di gn zinswijz indinn kunnn, nadat ht bsluit is gnomn, gn brop mr aantknn. Ontwrp-onthffingsbsluit opgrond van artikl 3.6 Wt ruimtlijk ordning Burgmstr n wthoudrs van Wsp makn bknd dat voor n idr tr inzag ligt ht voornmn om voor d volgnd aanvraag wlk in strijd is mt ht tr plaats gldnd bstmmingsplan, onthffing t vrlnn. Middnstraat 68* ht plaatsn van vir dakkaplln D concptbouwvrgunning n d ovrig op dit ondrwrp btrkking hbbnd stukkn liggn vanaf 5 novmbr 2009 gdurnd tw wkn tr inzag in ht informaticntrum van ht stadskantoor. Gdurnd dz trmijn kan n idr, bij voorkur schriftlijk, zijn zinswijz hiromtrnt knbaar makn. D hirvoor gnomd bsluitn kunnn wordn ingzin van ma t/m vr van uur bij ht tam Vrgunningn. Buitn dz tijdn kan n afspraak voor inzag gmaakt wordn op tlfoonnummr (0294) (van uur). Voor d bzwaarprocdur, zi Procdurs in d kolom Algmn informati. Tijdlijk vrkrsmaatrgln Mstr Bouhuijstunnl Ingvolg artikln 17 van d Wgnvrkrswt 1994 n 34, sub a, van ht Bsluit Administrativ Bpalingn inzak ht Wgvrkr zal in vrband mt ondrhoudswrzaamhdn d Mstr Bouhuijstunnl, ht dl tussn d Kort Muidrwg n Hrnsingl, tijdlijk wordn afgslotn voor all vrkr uitgzondrd fitsrs n votgangrs. d afsluiting vindt plaats vanaf dondrdag 17 dcmbr 2009 van uur tot n mt vrijdag 18 dcmbr uur. Mldingn wt miliubhr Ht collg van burgmstr n wthoudrs van Wsp maakt bknd (glt op artikl 8.41, lid 4 van d Wt miliubhr) dat in d maand oktobr d volgnd knnisgvingn zijn binnngkomn. Bsluit x. Art Wt Miliubhr Nr. Z J.G.A. Griffion Lang Muidrwg 18 landbouw Nr. Z D Wspr Ko Dammrwg 3 algmn rgls voor inrichtingn miliubhr Dz knnisgvingn btrffn bdrijvn di ingvolg artikl 8.40 van d Wt miliubhr ondr n Algmn Maatrgl van Bstuur (AMvB) valln n drhalv nit vrgunningsplichtig zijn. Door ht don van d knnisgving vrklarn d daarvoor vrantwoordlijk prsonn dat d voorschriftn, gstld bij ht btrffnd bsluit, op hun bdrijf of activitit van topassing zijn. Bkndmaking wt gluidhindr Burgmstr n wthoudrs van Wsp makn (glt op artikl 3: 44 van d Algmn wt bstuursrcht n artikl 110c van d Wt gluidhindr) ht volgnd bknd: Bij d actualisring van ht bstmmingsplan Landlijk gbid t wstn van d Vcht wordn zs woningn aan d Horn n vijf woningn aan d Utrchtswg moglijk gmaakt. Tvns wordn acht agrarisch twd bdrijfswoningn moglijk gmaakt. D (bdrijfs) woningn liggn binnn d gluidszons van ht spoor n divrs wgn. Tn gvolg van vrschillnd wgn zulln ngn burgrwo- ls vrdr op pagina 12 >> Algmn informati Contactggvns Gmnt Wsp, Postbus 5099, 1380 GB Wsp Bzokadrs: Stadskantoor, Niuwstraat 70a tl. (0294) , fax (0294) Opningstijdn Publiksbalis ma t/m vr uur (vrij inloop) ma t/m vr uur (op afspraak) di.avond uur (vrij inloop n op afspraak) Informaticntrum ma t/m do uur vr uur di.avond uur Srvictlfoon: (0294) ma t/m do uur vr uur Gmntmusum di t/m do, za n zo uur Gmntarchif ma, di n do uur Procdurs Tr inzag D stukkn liggn tr inzag in ht gmntlijk Informaticntrum in ht stadskantoor. Zinswijzn Zinswijzn kunnn door idrn knbaar wordn gmaakt, tnzij bij ht ontwrp-bsluit is aanggvn dat alln blanghbbndn zinswijzn kunnn indinn. D zinswijz kan wordn gricht aan ht Collg van burgmstr n wthoudrs van Wsp, Postbus 5099, 1380 GB Wsp. Bzwaar Blanghbbndn kunnn binnn zs wkn na d bkndmaking van n bsluit (dit is bij vrzondn bsluitn al d vrznddatum) schriftlijk n gmotivrd bzwaar makn. Hirto kunt u n bzwaarschrift tozndn aan ht Collg van burgmstr n wthoudrs van Wsp, Postbus 5099, 1380 GB Wsp. U kunt alln bzwaar makn tgn d mt n * gmrkt bsluitn. En bzwaarschrift schorst nit d wrking van n bsluit. Na ht indinn van n bzwaarschrift kunt u hirvoor n voorlopig voorzining aanvragn bij d voorziningnrchtr van d rchtbank t Amstrdam, Sctor Bstuursrcht, Postbus 75850, 1070 AW Amstrdam. D kostn van ht griffircht kunt u opvragn bij d griffi van d rchtbank. Klachtnbhandling Indin u van mning bnt dat d gmnt of n mdwrkr van d gmnt zich in n bpaald situati tgnovr u of n andr nit corrct hft gdragn, dan kunt u mondling (tl of ), schriftlijk (Collg van burgmstr n wthoudrs van Wsp, Postbus 5099, 1380 GB Wsp) of digitaal via d wbsit n klacht indinn. D gmnt zal dan contact mt u opnmn ovr d afhandling van uw klacht. Als uw klacht nit naar tvrdnhid door d gmnt is afgdaan, kunt u vrvolgns n brop don op d Gmntlijk Ombudsman. Dz ombudsman kan ondrzok don n brngt hirna n rapport uit waarin n oordl staat ovr ht handln van d gmnt Contactggvns ombudsman Postadrs: Postbus 11131, 1001 GC Amstrdam. Bzokadrs Singl 250, 1016 AB Amstrdam. Wbsit Tlfoonnummr (020) (op wrkdagn tussn n uur) Sprkuur op dinsdag van tot uur (na ht makn van n afspraak) Ook kunt u n foldr van d Gmntlijk Ombudsman afhaln in ht Informaticntrum van d gmnt Wsp.

10 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 10

11 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 11 Spokn n grizls op buitnschools opvang En taflvotballnd spook n n hks di tovrdrank uitdlt. Ht was vrijdag n spcial middag voor d kindrn van d buitnschools opvang d Bovnbnd van Stichting Kindropvang Wsp. Zij virdn namlijk ht grizlfst Hallown. D kindrn kwamn vrkld naar ht lokaal aan d Paplaan. Als togangsprijs most d jugd its t tn afgvn voor d Vodslbank Wsp. Ht wrd n gzllig middag mt vl splltjs, schminkn n n luchtkussn. Ook d lidstrs warn uitgdost als hks, spook of n andr grizlig wzn. FOTO: ANDRÉ VERHEUL SR. Mt ht Wspr gmntmusum op Chocolad Expditi Wintrtntoonstlling mt foto s, film én klin attnti WEESP - In ht Wspr Gmntmusum gaat komnd wknd d wintrtntoonstlling D Chocolad Expditi van start. Inspiratibron voor d xpositi is d film Bruin Goud, di in 1951 in opdracht van Van Houtn wrd gmaakt. Van Houtn haald haar cacaobonn uit Ghana. In 1951 lit d Wspr chocoladfabrikant dz xpditi vastlggn voor n bdrijfsfilm. D filmplog ging in n oud lgrvortuig dwars door d Sahara naar Accra. In totaal blvn z vir maandn wg. Camraman Frits Lmair filmd nit alln, maar maakt ook hondrdn prachtig foto s di tot nu to onbknd zijn gblvn. Dz foto s n d bdrijfsfilm wordn in ht musum gtoond. Bovndin zijn all vitrins gvuld mt vl rclammatriaal van Van Houtn, waarbij ook aandacht wordt bstd aan d huidig productn van Van Houtn n d productn van Van Houtn in Japan. Ook d laatst aanwinstn, zoals tw grot postrs voor d zomrrpjs, zijn t zin. Bij d tntoonstlling is n rijk gïllustrrd publicati uitggvn mt als titl Th Cocoa Ambassador. Prijs 24,50. All bzokrs van d Chocolad Expditi krijgn gdurnd d tntoonstlling (n zo lang d voorraad strkt) n klin attnti, aangbodn door Van Houtn Chocolat Drink. Ht Gmntmusum Wsp is gopnd dinsdag t/m dondrdag n zatrdag n zondag van uur. Ht musum bvindt zich op d twd vrdiping van ht Stadhuis van Wsp. Frontal botsing Gooilandswg WEESP - En 57-jarig bromfitsr uit Almr n n 41-jarig fitsr uit Amstrdam zijn maandagochtnd om 7.00 uur frontaal op lkaar gbotst. Mankmnt Roskambrug vrholpn WEESP - Daags na d hropning vrtoond d Roskambrug kurn. Ht problm zat m in n kunststof dmpr di los was graakt. Hondnglidr tracrt autodif WEESP - En 36-jarig Amstrdammr is zondagnacht rond half 4 aanghoudn nadat hij had ingbrokn in n auto op d Sinnigvldrstraat. En gtuig zag ho d Amstrdammr aan ht wrk was n bld d politi. Agntn kwamn naar d Ht ongluk gburd op d Gooilandswg. D bromfitsr wrd vrmodlijk vrblind door d vrlichting van n prsonnauto. D Almrdr lip ltsl op aan zijn hand. Hirdoor ging d brug hard klpprn zodra r zwaar vrkr ovrhn rd. Er kwamn bij d gmnt vl klachtn van gluidsovrlast binnn. Dinsdag wrd n niuw dmpr gplaatst. Daarm was ht problm vrholpn. plk n zagn ho d man n flatgbouw inging. D agntn volgdn d man. En hondnglidr wist samn mt zijn hond d man t lokalisrn in ht gbouw. D dadr probrd naar buitn t vluchtn, maar daar wrd hij aanghoudn. D politi hft n nadr ondrzok ingstld. A2 Advisurs naar Wsp WEESP - Administrati- n blastingadviskantoor A2 hft zich gvstigd in Wsp. Volgns ht bdrijf is dat ht gvolg van d tonmnd vraag naar gkwalificrd administratikantorn. A2 Advisurs zit in htzlfd pand als Advocatnkantoor Stol aan d Niuwstraat 32. A2 vrzorgt d administrati n blastingaangiftn van bdrijvn n bglidt ondrnmrs di hun bdrijf willn vrkopn of juist uitbridn. A2 Advisurs wordt glid door Jant Copir n Paul Hndrikx, di bid mr dan 20 jaar rvaring hbbn als accountant n fiscaal advisur. Wdstrijd tassn pimpn WEESP - Karin Wsslman houdt n Pimp j tas-wdstrijd. D ignarss van d glijknamig modzaak aan d Niuwstad daagt vrouwn uit zlf hun favorit tas t makn. D mooist crati wordt bloond mt n xclusiv tas van EW-bags. Ook zijn r waardbonnn t winnn. Als basis kunnn dlnmrs n ign nvoudig schoudrtas gbruikn of in d winkl n tas van gwvn stof afhaln. Vrvolgns kan d tas naar ign inzicht wordn vrsird. D cratis kunnn tot 28 novmbr in d modzaak wordn inglvrd. D inzndingn wordn boordld door n dskundig jury. Don Bosco In d prijzn WEESP - Don Bosco is in d prijzn gvalln bij d goddolnacti van D Tlfoongids n d Goudn Gids. D spltuinvrniging is vijfd gwordn in rgio t Gooi n hft 2000 uro gwonnn. D spltuin gaat mt dit gld d vrzakking van d zandbakkn aanpakkn. Dat Don Bosco in d prijzn is gvalln, komt omdat vl mnsn hun stm op d spltuin hbbn uitgbracht. D vrniging is daar rg dankbaar voor. Gmntmusumconsrvator Ad Jobs tussn d collcti. FOTO ANDRÉ VERHEUL SR. Raad zit grondruil mt tuincntrum nit zittn Tuincntrumhoudr Hans van dr Wurff aan d Lang Muidrwg zit d door hm gwnst dal mt d gmnt Wsp voorlopig aan zijn nus voorbij gaan. D kwkr wild mt d gmnt zijn kassn ruiln voor n stuk grond om woningn op t bouwn. Dit kan in ht kadr van d provincial rgling Ruimt voor Ruimt. Di komt rop nr dat landschapontsirnd gbouwn zoals glastuinbouwkassn wordn gsloopt in ruil voor woningbouwkavls. D gmntraad wil daar nog nit aan mwrkn zolang nit duidlijk is wat di woningbouwplannn prcis inhoudn. Bovndin vindt d raad d kassn hlmaal nit stornd. Van dr Wurff is vrbaasd ovr d racti van d raad, maar r is voor hm gn man ovrboord. Hij is nog nit van plan om mt zijn bdrijf t stoppn, maar wild voor d tokomst alvast kijkn naar d moglijkhdn. FOTO ANDRÉ VERHEUL SR.

12 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 12 GmntNiuws Wsp vrvolg van pagina 9 ningn n dri bdrijfswoningn n hogr gluidsblasting dan d voorkursgrnswaard gnomd in d Wt gluidhindr ondrvindn. In mi 2009 hbbn burgmstr n wthoudrs ovrnkomstig artikl 83 n 110a Wt gluidhindr in ontwrp bslotn voor dz woningn hogr waardn vast t stlln. D rlvant stukkn hbbn vanaf 28 mi 2009 gdurnd zs wkn tr inzag glgn. Er zijn gn zinswijzn ingdind tn aanzin van d ontwrpbschikking. Burgmstr n wthoudrs hbbn bslotn d btrffnd hogr waardn dfinitif vast t stlln. Stukkn tr inzag D bschikking n andr trzak zijnd stukkn liggn vanaf 5 novmbr 2009 gdurnd zs wkn tr inzag in ht informaticntrum van d gmnt Wsp. Dsgwnst kan in ht Stadskantoor n mdwrkr van gmnt Wsp n mondling tolichting gvn op d bschikking. Ht stadskantoor is lk wrkdag van 8.30 uur tot uur gopnd. Brop n voorlopig voorzining Blanghbbndn di ht nit ns zijn mt d bschikking kunnn hirtgn in brop gaan, vntul in combinati mt n vrzok tot n voorlopig voorzining. D bropstrmijn (zs wkn) bgint op d dag dat brop kan wordn ingstld tgn ht bsluit tot vaststlling van ht bstmmingsplan Landlijk gbid tn wstn van d Vcht. Dit is d dag volgnd op d publicatidag van dat bsluit. D vrwachting is dat ht bstmmingsplan in dcmbr 2009 wordt gpublicrd. Wi kunnn in brop gaan tgn ht vaststlln van d hogr waardn? Brop kan wordn ingstld door: - blanghbbndn di zinswijzn hbbn ingbracht tgn ht ontwrp van d bschikking; - d wttlijk advisurs di advis hbbn uitgbracht ovr ht ontwrp van d bschikking; - blanghbbndn di bzwaar hbbn tgn wijzigingn in d dfinitiv bschikking tn opzicht van d ontwrpbschikking; - blanghbbndn bij wi rdlijkrwijs nit kan wordn vrwtn dat zij gn zinswijzn hbbn ingbracht tgn d ontwrpbschikking. Ht bropschrift mot wordn ingdind bij d Raad van Stat, afdling Bstuursrchtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-gravnhag. Voor bhandling van uw brop mot u griffirchtn btaln. D kostn van dz griffirchtn kunt u opvragn via tlfoonnummr (070) Wist u dat u uw uittrksl ook thuis kunt bstlln? Digitaal lokt: altijd als rst aan d burt! HOBA ontwrpt, producrt n installrt machins voor d industriël bakkrij ovr d ghl wrld. Op ht gbid van ht snijdn n vrpakkn van allrli soortn brood hbbn wij n unik positi in d markt. Wij zorgn voor klantgricht oplossingn, maatwrk van machins n projctn n ondrhoudn dz machins door onz ign srvicdinst. Dit alls don wij vanuit onz vstiging in Wsp mt n gmotivrd maar ondrtussn n t klin tam, dus daarom zokn wij n: tchnicus / montur Wat wordt jouw functi? D machins voor ht snijdn van brood bouw jij mt divrs ondrdln samn, j zorgt voor ht lktrisch aansluitwrk n vrvolgns tst j d machin zlf. Kortom, j maakt n complt wrknd product! Wi zokn wij? En nthousiast prsoon op wrktuigbouwnivau, imand di zlfstandig kan wrkn, flxibl is n als tamsplr van onmisbar waard wordt. Wat bidn wij jou? En boind n gvarird functi in n klin organisati mt god arbidsvoorwaardn n n uitstknd bloning. Blangstlling? Kijk voor mr informati op onz wbsit of bl mt Brt Hoolwrf, Sollicitrn? Stuur dan j sollicitati aan HOBA bv, Postbus 67, 1380 AB Wsp of mail naar: HOBA bv Flvolaan JX Wsp ZO AANTREKKELIJK Hart and Soul: blok Smith Hart and Soul: blok Bakr n Davis Karsplhof Engzinswoningn n maisonntts nabij Amstrdams Poort. Koopsom vanaf ,- v.o.n. Lux appartmntn nabij Amstrdams Poort. Koopsom vanaf ,- v.o.n. Ruim kuz uit lux ngzinswoningn. Koopsom vanaf ,- v.o.n. TE KOOP ZO WELKOM Voor mr informati kunt u trcht bij Vrkooppunt ZOWONEN, Bijlmrdrf 1134, (nabij Winklcntrum Ganznhof), (020) ZOWONEN is gopnd van maandag tot n mt vrijdag van tot uur n op zatrdag van tot uur. U kunt ook contact opnmn mt Maklaardij Van dr Lindn, (036) of mt ERA Van D Stg (alln inzak Karsplhof), (020) ZOWONEN is n initiatif van Woningstichting Rochdal, Bouwfonds Ontwikkling, AM n Maklaardij Van dr Lindn.

13 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 13 Vlign in n mga grot hlikoptr is gwldig Stor Paula van Gmrt maakt haar droom waar in Schotland door Ruth van Kssl n Marik van Vn WEESP/ABERDEEN Paula van Gmrt groid op in Wsp, maar nu vindt z haar lvnsvrvulling in n avontuurlijk baan in ht buitnland. Na Amrika is Abrdn in Schotland haar standplaats n wordt haar blik stds ruimr. Z kijkt lttrlijk op d aard nr. In Wsprs in ht Buitnland hbbn w al mnig oud-wspr aan ht woord glatn. Kort gldn nog ht lvn van Marco van Esdonk n Jos Smhuijzn di Wsp vrruildn voor n paar jaar Aruba. En nu dus Paula van Gmrt. Of zij ooit trug zal krn naar Wsp is nog maar d vraag. Hlikoptrpiloot wordn, n droom di n droom blijft voor mnig kind? Zo nit voor Paula van Gmrt. D nu 27-jarig Wsps vrtrok in sptmbr 2004 mt haar partnr Sidny Honstok naar Cap Ca-navral in Florida om daar samn d opliding tot hlikoptrpiloot t don. Vrtin maandn van hard studrn brakn aan, gvolgd door n avontuurlijk baan als vliginstructur, totdat Paula haar vrind achtrna risd naar ht natt Schotland om daar t gaan vlign voor CHC Scotia in Abrdn. Paula: D baan is gwldig. W vlign in n Eurocoptr EC225, n gigantisch hlikoptr waarin w 19 passagirs tglijk van n naar boorilandn kunnn vlign. Di liggn variërnd van 80 tot 300 nautisch mijln voor d Schots kust. En soms wordn w ingzt voor n Emrgncy Offshor. Ons roostr is twaalf dagn wrkn n dan ngn dagn vrij. Hirdoor kunnn w in onz vrij tijd vaak op vakanti n ongvr n kr pr tw maandn naar Ndrland gaan om onz famili n vrindn t zin. Orkaan n koud pizza Paula wist als kind al dat z hlikoptrpiloot wild wordn. Maar zo n stap do j nit zomaar, vandaar dat z rst aan n mr voor d hand liggnd studi Managmnt Economi n Rcht aan d Hogschool van Amstrdam bgon. Ton al snl blk dat dat nits voor haar was, nam z n baan als bokhoudr bij IBM. Maar nit voor lang. Sidny n ik zagn onszlf cht nit tot ons pnsion achtr n burau zittn n w bslotn onz droom na t jagn, vrtlt Paula. En jaar van voorbriding volgd n ton was ht nog slchts n kwsti van gaan! Baan opzggn, huis lghaln n ondrvrhurn n d bnodigd injctis voor onz tw kattn rgln, hrinnrt Paula zich. En in Florida n appartmnt n n auto voor tw wkn hurn, dan kondn w tr plkk its naar onz zin gaan zokn. Ht lip andrs. Ht stl blandd bij aankomst middn in d orkaan Francs n all stdn aan d kust warn ontruimd. Daar zatn w dan in n hotl in Orlando, zondr stroom, koud pizza voor ontbijt, lunch n dinr mt onz tw kattn vir koffrs! Paula kan r nu om lachn. Na d lastig start n all zaklijk bslommringn lip ht vanaf ton allmaal van n lin dakj n gnoot ht stl van n druk lvn als studnt. In vrtin maandn hbbn z all Europs n Amrikaans brvttn ghaald n n sociaal lvn Paula van Gmrt in haar lmnt in d mgahlikoptr. opgbouwd. En prstati waar z bst trots op zijn. Schotland Ton hun visum na tw jaar aflip wrd ht tijd om zich vrdr op d tokomst t bzinnn. Sidny had al n baan in Schotland gaccptrd n Paula, di in d tussntijd nog snl vn in Dnmarkn haar aantkning Europs Instrumnt Rating ( zondr zicht alln op instrumntn kunnn vlign) haald, ging hm in oktobr 2006 achtrna. Opniuw ons lvn van tw jaar in vir koffrs gpropt n inntingn voor d kattn grgld n op ht vligtuig gstapt naar Abrdn. Ht lvn in s wrlds olihoofdstad bvalt Paula n Sidny prima. Gn dag is htzlfd n lk dag gaan z mt vl plzir aan ht wrk. Dat z ovr mr vrij tijd bschikkn n mr gld t bstdn hbbn is ook n prttig bijkomstighid. D pilotn van d dri grot hlikoptrbdrijvn in Abrdn vormn n hcht grop. Paula: Er wrkn hl wat mnsn van onz lftijd uit all dln van d wrld. Er is dus altijd wl imand di zin hft om its luks t don zoals samn stappn, naar d film of d sportschool gaan of lkkr wandln op ht strand. Waar z maar nit aan kunnn wnnn is ht wr in Schotland. Van n zonnig 30 gradn in Florida naar 5 gradn in Abrdn, nit cht lkkr. Daarom dnkn Sidny n ik r zkr ovr na om, zodra d bannmarkt wr wat aantrkt, naar n warmr oord t vrtrkkn. Australië of Malisië lijkt ons wl wat. Paula kijkt trug op n hrlijk jugd in Wsp. Haar basisschooltijd op d Van dr Muln-Vastwijkschool, latr ht Casparus Collg n haar bijbaantj bij vidothk Vidoland. Voor ht Sluis n Bruggnfst komt z graag trug naar onz stad. Natuurlijk mist z haar famili n vrindn ( als r its is kun j nit zomaar vn in d auto springn ) én d or-hollands frikadl n haglslag, maar vrdr mrkt z dat z Ndrland aan ht ontgroin is. Ndrland volt zo klin aan, ik wt nit of wij daar ooit nog in passn. Oprop D Schots Shtland ilandn in zicht Omdat w vl luk ractis krijgn op d rubrik Wsprs in ht Buitnland zijn w op zok naar niuw dlnmrs. Bnt of knt u n Wspr in ht Buitnland, nm dan contact op mt onz rdacti: of nl. Ook tips di lidn naar n Wspr in ht buitnland zijn van hart wlkom.

14 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 14 Vrwort Installatitchnik zokt Srvic- n ondrhoudsmonturs voor all cv-installatis Voor mr informati bl: of mail WARME-ROLLUIK-WEKEN bij Hulsman & D Vluw Originl Hroal kwalitit Inbraakvrtragnd Strk isolrnd wrking Suprsnll lvring In vl klurn lvrbaar Nu mt GRATIS DRAADLOZE BEDIENING t.w.v. 300,- (acti gldig t/m 31 januari 2010) Showroom: Zuidrloswal 1, Hilvrsum Tlfoon: Opningstijdn: ma. t/m vr za

15 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 15 Dz wk DIABETES COLLECTE D vrijwilligrs van d Diabts collct trkkn dz wk door d Wspr wijkn om gld in t zamln voor ht Diabts Fonds. Ht gld wordt bstd aan d financiring van wtnschapplijk ondrzok naar diabts n aan ht gvn van voorlichting. Ht Diabts Fonds krijgt gn ovrhidssubsidi n is volldig afhanklijk van giftn. Wonsdag 4 novmbr JEUGDTHEATER: PETER PAN D jugdvoorstlling Ptr Pan door Tjatr gaat ovr droomvlign. Dat is n soort slaapwandln, maar dan vl zldzamr. Natuurlijk duikt ook kapitin Haak op in d voorstlling. D show is om uur in d City n is gschikt voor kindrn van 5 tot n mt 12 jaar. D ntr is zvn uro. VROUWEN VAN WEESP Stichting Vrouwn van Wsp houdt n informatiavond ovr EHBO. Gastsprkr is d hr Vrmooln. D bijnkomst vindt plaats in jugdcntrum Trainspotting n duurt van tot uur. MEEZINGEN D City houdt in d foyr n mzingavond. Tw accordonistn zorgn voor d muzikal bgliding. Aanvang: uur. D ntr is gratis. CALVIJN Calvijn wrd 500 jaar gldn gborn in Frankrijk. D Protstants Gmnt virt dit mt dri bijzondr bijnkomstn. D rst is wonsdag 4 novmbr. D Wspr organist Christin Kamp n d Amstrdams docnt krkgschidnis Mirjam van Vn vrtlln ovr d boind gschidnis van vrschillnd psalmn uit ht lidbok. Ook gaan z samn mt ht publik zingn. Aanvang: uur in d Grot Krk aan d Niuwstraat. Zondag 8 n wonsdag 11 novmbr zijn r ook Calvijn-activititn. Dondrdag 5 novmbr INZAMELING VOEDSELBANK D Vodslbank zamlt productn in voor huishoudns di ampr rond kunnn komn. Er is bhoft aan koffi, rijst, macaroni, grontn n sop in blik, th n wasmiddln. Ht inzamln is idr dondrdag tussn n uur in d Laurnskrk, ingang Waagplin. AANGEPAST LEZEN Op uitnodiging van Bibliothk Wsp vrzorgt adviscntrum Visio n voorlichtingsochtnd ovr aangpast lzn. Dz bijnkomst is bstmd voor mnsn mt visul bprkingn, hun familildn, vrijwilligrs n voor idrn di blangstlling hft voor dit ondrwrp. Aangpast lzn gaat ovr ht lzn van tkstn in aangpast vorm zoals grot lttr, braill, gsprokn of digitaal. Er wordn divrs hulpmiddln voor slchtzindn gdmonstrrd, di ook uitgprobrd kunnn wordn. D bijnkomst is om uur in d bibliothk aan d Oudgracht. ALZHEIMERCAFÉ WEESP Ht maandlijks Alzhimrcafé Wsp staat dit kr in ht tkn van rspijtzorg. En gastsprkr van Stunpunt Mantlzorg komt vrtlln wat dit inhoudt. D bijnkomst vindt plaats in Hotl Hart van Wsp n bgint om uur. D zaal is vanaf uur opn. Voor n consumpti wordt n klin bijdrag gvraagd. SINGSTAR Jongrn tussn d 12 n 18 jaar kunnn in Trainspotting mdon aan Singstar n karaok. D inloop is van tot uur. FILM: STILL WALKING D Japans film Still Walking gaat ovr n gzin van god komaf, waarvan d kindrn nit wordn wat d oudrs voor ogn haddn. Dat ongnogn wordt gbotvird op d jongst zoon Ryota. D ghl film splt zich af in d 24 uur di d famili gzamnlijk in ht oudrlijk huis doorbrngt. Still Walking draait om uur in d City. En kaartj kost 7,-. Vrijdag 6 novmbr FOTO-EXPOSITIE Emil Trhggn fotografrt vrlatn fabrikn, pandn, krkn n drglijk. Dat lvrt vaak n onvrwacht klurrijk n fascinrnd abstract bld van n voorbij tijd op. D foto s zijn ondr d naam Industrial Colours tot 2 dcmbr t zin in Bibliothk Wsp Oudgracht 67. Cabartir Eric van Saurs vort in d voorstlling Riddr d dappr strijd van d nling mt n hm onbknd wrld. Hij staat vrijdag 7 novmbr in d City. Wspr agnda DANCE EVENT Jongns n midn di op n gzllig manir ht wknd willn inluidn, zijn op vrijdagavond wlkom op ht Wii Danc Evnt van jongrncntrum Trainspotting. Tijd: van tot uur. Zatrdag 7 novmbr EXPOSITIE: SIERADEN EN FOTO S In d synagog aan d Niuwstraat zijn d siradn van Eva van Hssn t zin. D kunstnars hft n ign stijl ontwikkld waarin zij ht karaktr van d gkozn matrialn laat sprkn. Ook zijn r foto s van Eva Vrbraak t bzichtign. Zij maakt fascinrnd bldn di vooral opvalln vanwg d intns klurn. Tijd: van tot uur. KUNST EN KNUTSELS D lrlingn van Maritza Marbus n Burny Bavlaar xposrn hun kunst n knutsls in Nlis IJssalon in d Slijkstraat. D wrkn zijn tot zondag 15 novmbr t zin tijdns d opningstijdn van d salon. CABARET: ERIC VAN SAUERS In zijn niuwst voorstlling Riddr vort cabartir Eric van Saurs d dappr strijd van d nling mt n hm onbknd wrld. Zlf zgt Van Saurs ovr d voorstlling: Riddr is n dappr strijd van d nling in n hm onbknd wrld. En wrld di ik mt opn vizir n onvrschrokkn t lijf zal gaan. Om u n ht vadrland t dinn. Druipnd van d dlhid n nzaamhid di riddrs zo ign is. Ik kan nit andrs. Want ik bn nou nmaal di riddr. En hl grappig riddr. En n hl bschidn riddr. Ik zal uw huidig kijk op ht lvn doorklivn n u mnmn in n wrld di zowl bruut als ontrornd kan zijn. Vakr bruut. Zulln d vrouwn van mij houdn, zulln d mannn mij bwondrn? Waarschijnlijk wl, maar zkr is ht nit. Want d riddr hft gn andr kuz dan zijn ign wg t gaan. Van Saurs lancrd zichzlf in 1997 rchtstrks vanuit ht stand-upcomdygzlschap D Comdytrain ht Camarttn fstival in, dat hij glansrijk won. Mt zijn vorig programma, Eric van Saurs Ligt, won hij d Nrlands Hoop, d cabartprijs uitgrikt door d VSCD. Riddr is zatrdag t zin in d City om uur. D ntr is 12,50. Zondag 8 novmbr CALVIJN-KERKDIENST Calvijn wrd 500 jaar gldn gborn in Frankrijk. D Protstants Gmnt virt dit mt uitnlopnd bijnkomstn. Zondag 8 novmbr is r n spcial krkdinst, gïnspirrd door dz spiritualitit van d lgt. Er wordn brivn van Paulus glzn n organist Christin Kamp laat horn dat d psalmn van Gnèv trcht zijn btitld als monumnt in d muzikgschidnis. Docnt krkgschidnis Mirjam van Vn prkt ovr d rchtvaardiging door ht gloof. Aanvang: uur in d Grot Krk aan d Niuwstraat. Na afloop kan r wordn nagpraat ondr ht gnot van n kopj koffi. Wonsdag 11 novmbr is d laatst Calvijn-activitit. Maandag 9 novmbr KOFFIEMIDDAG ZONNEBLOEM D Wspr afdling van D Zonnblom houdt n koffimiddag in D Wintrtuin. Oudrn kunnn tussn n uur trcht voor n kop koffi, n praatj n n splltj. Dinsdag 10 novmbr POMPOEN MAKEN Jongrncntrum Trainspotting nodigt d jugd van 11 t/m 15 jaar uit om n Hallown-pompon t komn makn. Ht jugdcntrum is opn van tot uur. Gwoon binnnlopn voor n praatj of n splltj kan ook. HUISWERKBEGELEIDING Scholirn vanaf 11 jaar kunnn dinsdag tussn n uur in jongrncntrum Trainspotting trcht voor huiswrkbgliding. Hiraan zijn gn kostn vrbondn. Ht jugdcntrum is gvstigd aan d Sportparklaan. Wonsdag 11 novmbr LAATSTE CALVIJN-BIJEENKOMST Calvijn wrd 500 jaar gldn gborn in Frankrijk. D Protstants Gmnt virt dit mt uitnlopnd acivititn. Dz sri wordt wonsdag 11 novmbr afglsotn mt n spcial thatrvoorstlling, gnaamd Calvijn op bzok. In zvn scèns splt Frdinand Borgr Calvijn n vrtlt hij ovr zijn lvn n waar ht voor hm op aankwam. Aanvang: in d Grot Krk. D zaal is vanaf uur opn. D togang is gratis, maar n bijdrag in d kostn wordt op prijs gstld. Dondrdag 12 novmbr INZAMELING VOEDSELBANK D Vodslbank zamlt productn in voor huishoudns di ampr rond kunnn komn. Er is bhoft aan koffi, rijst, macaroni, grontn n sop in blik, th n wasmiddln. Ht inzamln is idr dondrdag tussn n uur in d Laurnskrk, ingang Waagplin. JEUGDINLOOP Jongrn tussn d 12 n 18 jaar kunnn in Trainspotting n praatj makn of samn splltjs don. D inloop is van tot uur. KLASSIEK CONCERT IN DE HOGEWEYK In d thatrzaal van D Hogwyk vindt n klassik kamrmuzikconcrt plaats, dat in nauw samnwrking mt d Stichting Muzik In Huis wordt gorganisrd. Ht nsmbl Romana Goumar (fluit) n Ani Avramova (piano) brngt n gvarird klassik programma mt wrkn van Bach, Mozart, Dbussy, Poulnc n Dutillux. Ht programma duurt één uur, zondr pauz. Aanvang: uur. Ht concrt is voor zowl bwonrs als andr blangstllndn. En kaartj Johanns Calvijn is misschin wl d blangrijkst tholoog di is voortgkomn uit d rformati. Omdat hij dit jaar prcis 500 jaar gldn gborn wrd, houdt d Protstants gmnt spcial bijnkomstn op 4, 8 n 11 novmbr. kost tin uro, inclusif koffi bij binnnkomst n n drankj in d pauz. STADHUISCONCERT: ODYSSEY TRIO Op uitnodiging van d commissi stad-huisconcrtn vrzorgt ht Odyssy Trio n kamrmuzikconcrt in ht stadhuis van Wsp. Ht gzlschap bstaat uit violist Quirin Schffrs (viool), Tij Hylkma (cllo) n Grac Kim (piano). Dz dri jong musici mt n indrukwkknd staat van dinst in d muzikwrld bslotn in d zomr van 2008 hun krachtn t bundln. Maximal xprssi, tchnisch prfcti maar ook spontanitit n splshid staan cntraal. Op ht programma staan wrkn van Arnold Schönbrg n Srgi Rachmaninov. Ht concrt bgint om uur. Ht stadhuis is gopnd vanaf uur. D togangsprijs bdraagt tin uro. Kindrn tot 12 jaar mogn gratis naar binnn. FILM: ELDORADO Eldorado is n roadmovi di zich afsplt in d laatst Waals prairis. D ris di Yvan n Didir aflggn brngt z van nits naar nrgns, tot dip in d bossn van d Ardnnn, langs vrlatn kamprplaatsn, langs D-wgn n oud smokklaarsrouts. D film draait om uur in d City. En kaartj kost zvn uro. Opgvn: Mr agnda op

16 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 16 Aangnaam Dimn! Bnt u 55+ n op zok naar n comfortabl appartmnt? Kom dan d sfr provn tijdns n rondliding! Middn in ht rustig Dimn, tussn d Wsprtrkvaart n ht gron Endnpad, hft D Ky- D Principaal ht drtin tags tllnd appartmntngbouw Brkndaal gralisrd: 56 appartmntn voor 55-plussrs. Ht gbouw is zr onlangs (oktobr) opglvrd. Dankzij d vrzorgd uitstraling, schittrnd ligging n aandacht voor comfort, vilighid n zorg bidt Brkndaal all ingrdiëntn voor n comfortabl lvn! Nog 12 (dri- of virkamr)appartmntn bschikbaar (84 tot 114m 2 ) Inclusif lux, modrn kukn voorzin van inbouwapparatuur Mooi badkamr mt ligbad of lux douchcabin mt 2 toilt Moglijkhdn voor lktronisch hulpmiddln (domotica) Vlakbij uitvalswgn n opnbaar vrvor Prijzn vanaf ,- tot ,- v.o.n. Privé-parkrplaats in ondrgronds parkrgarag ,- v.o.n. Nog 12 appartmntn t koop! Kom d sfr provn n bkijk all appartmntn di nog bschikbaar zijn op zatrdag 7 novmbr van uur, Brknplin in Dimn. Bnt u vrhindrd maar wl gïntrssrd? Nm dan contact op mt Maklaarsgrop Amo, Arnt Krijtstraat 24 in Dimn. Of bl mt vrkoop n informati: projct van: Brkndaal Brkndaal maakt ondrdl uit van ht niuwbouwprojct Brknstd: zs fraai vormggvn appartmntngbouwn mt hoogwaardig huisvsting n praktisch voorziningn gcntrrd rond n prachtig plin aan ht watr.

17 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 17 Schildrn is n mooi manir om mt d Bijbl bzig t zijn Kindrn brngn Bijblvrhaln in bld door Marik van Vn WEESP J hoft nit pr s glovig t zijn willn Bijblvrhaln tot j vrblding sprkn. Dat blk zatrdag wl in d Laurntiuskrk. D Wspr Krkn hildn n gzamnlijk schildrwdstrijd vanwg d Bijbltindaags. Vooral vrhaln mt dirn, zoals d schpping n d Ark van Noach, warn favorit, maar sommign waagdn zich ook aan wat mindr voor d hand liggnd vrhaln. All rsultatn zijn d komnd wkn in d krkn t zin. D zsjarig Lott hft n wat mindr brucht Bijblvrhaal uitgkozn. Ht misj hft ht t druk mt schildrn om d vrslaggfstr t woord t staan, dus lgt pristr-kunstnaar Jan Han uit waar z En jongtj lgt d laatst hand aan n m bzig is. Grappig gnog bn ik ondanks mijn brop ook nit zo bknd mt dit vrhaal, maar Lott schildrt Mozs di in Midjan bij n watrput n aantal vrouwn t hulp schit omdat z lastig wordn gvalln door hrdrs. portrt van Jzus Eign gang Ook Emmy Molnaar, n andr lokal kunstnaar di vandaag aanwzig is om d kindrn vntul t hlpn, is ondr d indruk van Lott. Z hft n bijzondr tchnik, n manir van wrkn waarm z ht zichzlf nit makklijk maakt. Ik hb gprobrd haar n paar tips t gvn, maar z wil duidlijk haar ign gang gaan. Z hft hlmaal in haar hoofd ho z ht hbbn wil n r is nimand di haar daar vanaf kan brngn. Wacht maar ovr n uur hft z ht voor lkaar. En indrdaad, n uurtj latr rnt Lott d krk uit z mot naar hockytraning. Ht schildrij dat z achtrlaat is vanwg d originalitit god voor d twd plaats, zo blijkt aan ht ind van d middag. D rst prijs is voor d tinjarig Loni, di ondr mr n ngl hft gschildrd. Kunstnars Annk Labordus rikt d prijzn uit n gft n tolichting op d kuz van d jury. Lonis wrk valt op vanwg ht intns klurgbruik, zo complimntrt Labordus ht trots misj. Loni mag zlf n prijs uitzokn: n gzlschapsspl of n schildrpakkt. Aangstokn door ht schildrvirus kist z zondr aarzln voor ht laatst. Drd wordt d lfjarig Jron. Hij hft Jzus aan ht kruis gschildrd. Jzus gzicht hft n trffnd gkwld uitdrukking n ook d onhilspllnd donkrblauw lucht gft ht kunstwrk karaktr. Jron komt ignlijk nooit in d krk. Maar áls ik r kom, zi ik altijd n Jzus aan ht kruis. Domin Lamfrs gnit van d schildrmiddag. Ik ls natuurlijk vaak voor uit d Bijbl n praat daar vrvolgns mt mnsn ovr, maar dit is natuurlijk ook n ontzttnd mooi manir om mt Bijblvrhaln bzig t zijn. Sintrklaas vrhugt zich op komst naar Wsp Pakjsboot ondrwg van Spanj naar Ndrland Dit jaar komt Sintrklaas aan op zatrdag 14 novmbr om uur in D Kom. FOTO: ANDRÉ VERHEUL SR. D tinjarig Loni wint d wdstrijd mt haar ngl-schildrij. FOTO S: MARIEKE VAN VEEN Lott van zs kist voor n bijzondr vrhaal n n bijzondr wrkwijz. door Jssica d Jong - Vissr WEESP Nog hl vn gduld n dan komt kindrvrind Sintrklaas wr naar Wsp. Uitraard arrivrt hij samn mt zijn Pitn op d Pakjsboot in D Kom. WsprNiuws is rg bniuwd ho ht mt d Godhiligman gaat n bld daarom mt d Sint. Sintrklaas, waar bnt u op dit momnt? W varn nu mt d Pakjsboot langs d kust van Frankrijk. W don r ongvr dri wkn ovr om van Spanj naar Ndrland t komn. Volgns d Stuurpit zijn w op zatrdag 14 novmbr in Wsp. Ik hb al ghoord dat all kindrn n hun oudrs ons vanaf 2 uur s middags staan op t wachtn in d Kom. D Pitn n ik kunnn nit wachtn tot ht zovr is! Hft u zin om naar Wsp t komn? Daar hb ik rg vl zin in. In Ndrland wonn hl luk kindrn, maar in Wsp n omstrkn wonn toch wl d lifst. W hbbn daarom ook alvast hl vl cadautjs ingpakt. O wacht vn, daar komt d Inpakpit. Hij vrtlt dat d kindrn dit jaar xtra vrwnd wordn. Nou, dat is natuurlijk nog vn afwachtn, want d kindrn motn zich wl ntjs gdragn n lidjs zingn. Andrs krijgn z gn pakjs. Jron (11) schildrt voor d kruisiging van Jzus Christus. Wat gaat r bij d intocht gburn? Dit jaar hb ik mijn wrlds vrindn mgnomn zoals d bromd Clopatra, maar ook divrs Eskimo s. D Routpit zgt dat w mt z n alln ondr muzikal bgliding n rout lopn via d Achtromstraat, ht Binnnvr, d Hrngracht, d Hoogstraat, d Slijkstraat n d Niuwstraat. D tocht indigt tussn half vir n vir uur op ht Groot Plin. Daar sprk ik d kindrn to vanaf ht bords n dln d Pitn pprnotn uit. Wat dot u dit jaar op 5 dcmbr? Dan dl ik zoals idr jaar mt mijn paard Amrigo n samn mt mijn Pitn s avonds cadautjs uit. Ik ga ook bij sommig kindrn op bzok. Hlaas kan ik nit bij all kindrn langskomn, want dan zou ik gn tijd ovrhoudn om idrn n pakj t komn brngn.

18 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 18 Niuws uit all wijkn 30 jaar Atsvld groot succs! Op zatrdag 24 oktobr vird wijkovrlg Atsvld d ghl dag ht fit dat 30 jaar gldn d rst bwonrs hun slutl krgn. Van uur warn vl kindrn zr nthousiast aan ht spln in d sporthal. Md dankzij d inzt van Vrsa jongrnwrk was dit n groot succs. D fotowdstrijd mt 13 foto's van Lida Vrstgn ztt d inwonrs Op 21 sptmbr is r voor d bwonrs van d Lagwyslaan di tgnovr d Kostvrlornflat wonn n voorlichtingsbijnkomst ghoudn. D bijnkomst wrd glid door d hr Van Rns, di namns D Woningbouw n Maatschap Hogwy (winklcntrum Hogwy) als projctlidr vrantwoordlijk is voor ht Hart van Hogwy. Omdat d plannn andrs dan oorspronklijk zulln wordn ingvuld warn alln dz bwonrs uitgnodigd. Ht was n informl van Atsvld aan ht dnkn. "Ht komt mij bknd voor maar ho ht di straat ook alwr?" Van d 35 inglvrd formulirn warn r 13 ghl god ingvuld. Door loting is d winnaar bknd: B. v.d. Zand (Wvrshok). D prijs: En mooi glazn schaal gmaakt door Ton-Ho Lau. Dat r vl kunstnaars in Atsvld wonn blk wl uit d xpositi. Vl mnsn vondn ht Hogwy Wat dot n opbouwwrkr? Opbouwmdwrkr Martha Brouwr is bij lk vrgadring van n wijkovrlg aanwzig. Nu zij ongvr n jaar in Wsp aan d slag is, wrd ht tijd voor n gsprk. Wat dot n opbouwwrkr? Opbouwwrk ondrstunt initiativn di lfbaarhid, social vilighid n saamhorighid in d buurt bvordrn. Ik stl mij onpartijdig op n hlp bwonrs zich t organisrn rond n gzamnlijk blang. J wrkt nu ongvr n jaar als opbouwwrkr. Ho is ht afglopn jaar bvalln? Ht is n luk n nrvrnd jaar gwst! Ik hb vl mnsn lrn knnn di btrokkn zijn bij hun buurt n stad. Wlk grot (wijk)projctn houdn jou bzig? D Blomndalrpoldr is n blangrijk projct. Ik krijg van d bwonrs van Wsp signaln dat divrs voorziningn bprkt n onvoldond zijn. Dnk hirbij aan ruimt voor ontmoting n sport n rcrati. Ik zorg rvoor dat hir god ovr nagdacht wordt, voordat d bouw van start gaat. Tvns btrk ik d wijkovrlggn rbij. Zij kunnn hirbij n rol spln, door hun xprtis op divrs vlakkn. Wlk prstatis hb jij samn mt d wijkn glvrd? W hbbn d landlijk schoonmaakdag gorganisrd in maart 2009, d straatspldag in juni 2009, ht tot stand komn van d dominnnota, ht accommodationdrzok SGBO, d infoavond tijdns ht Sluis-n-Bruggnfst 2009 n uitraard d divrs wijkinfomiddagn. Wlk rol splt d burgr in ht wijkprocs? D burgr splt n hl grot rol in ht wijkprocs. Hij/zij is d ogn n orn van d wijk. Zondr d participati van d buurtbwonrs kun j n buurt nit lfbaar, vilig n schoon houdn. Daarom is ht van blang om lkaar t knnn n t (h)rknnn. Wlk zakn zijn voor jou als opbouwwrkr blangrijk? Dat mn op n rspctvoll manir mt lkaar omgaat. Ho zorgn w voor n solid samnwrking tussn all wijkn, burgrs n btrokkn partijn? Door lkaar t lrn knnn. Immrs Bknd maakt Bmind. zo gzllig op d fstavond dat d wns guit wrd om dit vakr t don. Dankzij d aanstklijk livmuzik van Sid Out wrd r gdanst n gswingd. Hirbij wordn bdankt: Vrsa jongrnwrk n opbouwwrk, bar Olympus, bhrdrs sporthal, gmnt Wsp, Sid Out, all kunstnaars n fotografn, tafltnnisvrniging Th Victory, DSS Achtrgracht, ballonnn van Bn van Rodn n all vrijwilligrs. bijnkomst waarbij informati wrd uitgwissld n vragn wrdn bantwoord. D bouwhoogt op d hok Lagwyslaan/Amstllandlaan most n stuk mindr hoog wordn. Er mot chtr wl n glijk aantal woningn als in d oorspronklijk plannn gralisrd wordn. D plannn wrdn toglicht door stdnbouwkundig mvrouw Vlaswinkl n architct d hr Ptrsma. Na bantwoording van d grzn vragn lijkt r bij d bwonrs draagvlak t zijn voor d plannn. Rond d jaarwissling wordt opniuw n bijnkomst ghoudn waarin d tussnstand van d uitwrking van d plannn wordt gprsntrd n bsprokn. Pr 1 januari stopt Nl Matman als voorzittr van wijkovrlg Hogwy. Er hft zich nog nimand gmld di haar plk zou willn innmn. Hft u intrss voor n bnt u btrokkn mt ht wlzijn van d wijk waarin u woont, nm dan contact op mt ht scrtariaat via of bij Informatimarkt wijkovrlggn 27 augustus 2009 Informati van ht wijkovrlg zorgt voor discussi. FOTO: GERARD MATEMAN Hft u d niuw bank in park Zrust al gzin? Er is tijdns d zomrpriod al vl gbruik van gmaakt. En dl van ht wijkbudgt wordt bstd aan bplanting in ht park. Ht wijkovrlg is uitgnodigd om m t dnkn ovr d hrinrichting van Zuid II (omgving Dipnbroickpark) als d riolringswrkzaamhdn cht hlmaal zijn afgrond n ovr d hrinrichting van d Atsvldslaan na d bouw van d brandwrkazrn. Er zijn tw wrkgropn gvormd waarin ht wijkovrlg mpraat n mdnkt mt d afdling Opnbar Voorziningn (OV) van d Gmnt ovr d moglijkhdn. Zuid Er komt wr n wijkschouw aan. Tijdns d wijkschouw maakt ht wijkovrlg, samn mt d Gmnt n rondgang door ht cntrum. D nadruk van d wijkschouw ligt dz kr op d rolstol/ rollatorvrindlijkhid van ht cntrum. U kunt hirovr mdnkn door n -mail t sturn naar Livr schrijvn? Stuur uw racti in dat gval naar Oudgracht 91. Aan d prijswinnaars van Wsp Blomnstad zijn d prijzn uitgrikt. D 1 prijs was voor d bwonrs van d Joh. Vrmrstraat nr. 17, d 2 prijs voor d Simon Vstdijkstraat nr. 32 n d 3 prijs voor d Britnrstraat nr. 1. Zij krgn hun prijs uitgrikt bij n gzllig kop koffi mt its lkkrs. Ht projct Midoorn spltuin hft d fi - nal brikt. Ht is r droog, dus gn natt votn mr n r kan wr gspld wordn. Ht hft vn gduurd maar ht zit r nu god uit. Op 8 dcmbr a.s. wil ht wijkovrlg d bwonrs van 65 jaar n oudr van Noordwst uitnodign voor n gzllig maaltijd in Huiz Vrijdag 11 dcmbr is r vnals vorig jaar wr n maaltijd voor 50 buurtbwonrs in ht rstaurant van Vrzorgingshuis Ovrsingl (aanvang tussn n uur). Kom knnismakn mt uw buurtbwonrs n ht wijkovrlg. U kunt zich nu vast opgvn via d tlfoonnummrs , (na uur) of Hir gldt ht princip: Wi ht rst komt, wi ht rst maalt! Als u slcht tr bn bnt zorgn wij voor vrvor. Binnnkort wordt d maaltijd nog n kr aangkondigd op d kablkrant n d wbsit van d gmnt Wsp. Ht wijkovrlg sponsort ook ht midwintrmaln op zatrdag 19 dcmbr van tot uur bij moln d Vrindschap. Daarovr hoort u binnnkort mr. Cntrum Noordwst Er komt n aantal xtra parkrplaatsn op d Ossnmarkt. Dz parkrplaatsn wordn zovl moglijk aan ht oog onttrokkn door d plaatsing van n hg. Zo blijft ht prachtig uitzicht op ht historisch fort bwaard. Wijkovrlg Cntrum n Gmnt gaan bkijkn of r in ht cntrum n Gvltuinndag gorganisrd kan wordn. Mt dit initiatif kunnn cntrumbwonrs, samn mt d Gmnt, ht cntrum vrfraain door d stratgisch plaatsing van bplanting langs d gvls van pandn. Enkl maandn gldn vrogn wij U m t dnkn ovr n niuw kunstwrk voor ht Cntrum. Inmiddls kunnn wij bvstign dat Wspr kunstnars Burny Bavlaar d opdracht hft ontvangn tot ht makn van dit kunstwrk. En imprssi van ht bld vindt u op d wbsit van d Gmnt, Rchts bovnin (bij d zokfuncti) gbruikt u d trfwoordn Burny Bavlaar om snl bij d imprssi uit t komn. Ovrsingl. Ht bgint om uur n r kan rkning ghoudn wordn mt vntul diëtn. Bl om u op t gvn mt of Wacht nit t lang mt blln, vol is vol. Wij hopn op n gzllig maaltijd mt buurtbwonrs om lkaar btr t lrn knnn. Wij don ht graag voor u, laat u horn. Contact Noord-Wst Jacob Marisstraat 20, 1382 TP Hogwy Casparuslaan 204, 1382 KP Cntrum Oudgracht 91,1381 XZ Zuid Utrchtswg 48, 1381 GR Atsvld Chirurgijnswg 98, 1383 DZ Srviclijn gmnt Wsp:

19 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 19 FC Wsp t strk voor Ginburgia vl publik, winig spanning door Sjord Stoop WEESP Wat bgon als n spannnd drby is zondag gëindigd in n gnadloos dolpuntnsalvo van FC Wsp. Hondrdn mnsn trotsrdn d kou n d rgn om voor ht rst in dri jaar FC Wsp n Ginburgia tgn lkaar t zin spln. D vrwachtingn warn hooggspannn aan d Paplaan, maar na n strk bgin zakt Ginburgia in n krg FC Wsp vrij spl. Ht wrd maar lifst 6-1. Idr dolpunt wrd door d Wsprs luid bjuicht, maar n spannnd wdstrijd? N, dat nit. Th Victory ovrhrst WEESP - Mt ovrmacht hbbn d tafltnnissrs van Th Victory zatrdag d strijd om d rst plaats voortgzt. D plog ovrhrst bij Olympia: 1-9. Th Victory spld mt d zwakk thuisplog. D Wsprs haddn gn nkl moit om ht vrzt van Olympia t doorbrkn. Brry Krugr (3x), Arjn d Groot (2x) n Lualdi Wstmaas (3x) houdn door d ngn vrdind puntn god aansluiting bij d concurrntn aan kop. Ginburgia had in d opningsfas nog grip op FC Wsp. D Drimondrs bgonnn fl n scoordn al in d ngnd minuut ht rst dolpunt. Daarna zakt d plog in. FC Wsp kwam daardoor stds btr in d wdstrijd. Nog voor ht rustsignaal kon Buddi Buddnbrg r prsoonlijk voor zorgn dat FC Wsp d wdstrijd naar ign hand ztt: 2-1. In d twd hlft had Ginburgia nits mr t vrtlln aan d Paplaan. FC Wsp ovrklast d Drimondrs mt strk n aanvallnd votbal. D dolpuntn van Buddnbrg haddn duidlijk voor n knikpunt in ht spl van FC Wsp gzorgd. D plog kwam gdurnd d twd hlft stds mr uit d vrf. Ht strk spl van FC Wsp zorgd voor mr ruimt in d aanval, waardoor d Wspr quip ook stds mr kansn krg. Jamal Bouhali, Thijs Vissr, Kon Buddnbrg n Elis Halp traktrdn ht publik op n dolpuntrijk wdstrijdslot. FC Wsp-trainr Charls Loots toond zich na afloop van d wdstrijd dik tvrdn. Dz ovrwinning n juist tgn dz plog zorgt rvoor dat ik n trots trainr bn, lacht d Amstrdammr na afloop. Daar komt nog ns bij dat ik, vooral in d twd hlft, n fantastisch splnd plog hb gzin. Dat vrdint cht grot complimntn. Toch - ook al is dit natuurlijk n gwldig ovrwinning - gaat d vrugd nit al t lang durn. Er zijn dit sizon mr wdstrijdn di w motn winnn om onz dolstlling t brikn. Door d winst vandaag staan w op d twd plk, maar volgnd wk wacht bijvoorbld alwr FC Abcoud. Di plog won vandaag vrrassnd van d koplopr, D Dijk. Wat dat btrft kunnn w wr aan d bak. Zatrdagplog vl t strk En uitstknd rst hlft mt Wsps voltooit marathon van Nw York WEESP Paulin Hulsman hft zondag d marathon van Nw York uitglopn. D Wsps dd dat in n tijd van 5:26:01 uur. Tussn d duizndn dlnmrs was dat god voor n plaats. Tritonnrs strijdn mt zwmkampion Olympisch zwmkampion Pitr van dn Hoognband hft zatrdag zwmmrs van Triton aangmodigd bij d uurchallng in Bussum. D dlnmrs mostn binnn n half uur zovl moglijk mtrs aflggn. Ht startschot wrd ook ggvn door d voormalig hrsr op d hondrd mtr vrij slag. Na afloop kwam d kampion naar divrs dlnmrs to om t vragn ho ht was ggaan. Ook nam hij d tijd om mt zijn bwondraars op d foto t gaan. FOTO: TRITON. FC Wsp is absoluut d mrdr in ht strkdul tgn Ginburgia. FOTO: ANDRÉ VERHEUL SR. Hulsman lip haar marathon ondr tozicht van hondrdduizndn mnsn door d ovrbknd trkplistrs van Nw York; d marathon vord d loprs door d wijk Harlm n dwars door ht immns Cntral Park. Tijdns d opning van d marathon was d Wsps d Ndrlands vlaggndraagstr. MHCW moizaam voorbij Kraain WEESP - Vooral door fl spl n vl aanvalslust hbbn d hockyrs van MHCW opniuw dri puntn gpakt. D plog van Olaf Hsks was op ign vld mt 6-2 t strk voor Kraain. MHCW had ht grootst gdlt van d wdstrijd n taai aan Kraain. D opponnt hild MHCW prima in bdwang. In d rust stond ht 2-1. Dav van Spankrn was tw kr trfzkr. In d twd hlft kon MHCW afstand nmn. Door dolpuntn van Jordan van Hrd, Dion Bolmrs, Onno Landman n d drd goal van Van Spankrn, hofd MHCW nit t klagn ovr ht aanvalspl van ht tam. MHCW bslist d wdstrijd daardoor uitindlijk mt n ruim marg. W hbbn ht in d wdstrijd nit bpaald makklijk ghad, concludrd trainr Hsks na afloop. Toch hbbn w naar mijn mning d wdstrijd continu in ign hand ghad n md daardoor hbbn w vandaag ruim gwonnn. Offday damsplog Vooral vanwg ht fit dat d plog nit in ht ign spl kon komn, hbbn d hockystrs van MHCW zondag mt 1-4 vrlorn van Rigrs. In d rst hlft kon MHCW nog wl tot god hocky komn. D plog van Lon van Hnnik pakt voor rust nog n voorsprong via Iris d Ni, maar zag di vn latr alwr in rook op gaan. Na d th was ht vooral Rigrs dat ht spl maakt. D opponnt was t strk voor MHCW, dat nauwlijks kansn krg om d wdstrijd naar d hand t zttn. Votbaluitslagn fraai votbal ovr ht hl vld was zatrdag voor FC Wsp d inliding voor n ruim zg op Sporting Noord: 1-4. FC Wsp ovrklast Sporting Noord zatrdag vanaf d rst minuut. Wsp spld schrp. Voor rust rsultrd dat al in 0-3 door Sasja Fransn (2x) n Kobus dn Uijl. Na rust sloop r gmakzucht in ht spl van d Wsprs. FC Wsp kwam nog maar nauwlijks uit d vrf. D Wspr plog had ht gluk dat Sporting Noord nauwlijks drignd wrd, waardoor ht zondr vl moit ovrind blf tgn d kwakklnd koplopr. Kobus Dn Uijl kon vr in ht twd bdrijf FC Wsp op 0-4 zttn, waarm d wdstrijd bslist was. En tgntrffr bracht winig schad voor d Wsprs. En ovrwinning tgn d koplopr zgt wat ovr ht kunnn van onz plog, ragrd trainr Ari van Ovrm na afloop. Ik hb aan ht bgin van ht sizon gzgd dat ht dit jaar cht gaat gburn dat w ht kampionschap kunnn pakkn, daar blijf ik nog stds bij. Ondanks dat w af n to n matig wdstrijd spln, zijn d in mijn optik nog altijd in staat om bovnaan t indign. Zatrdag 31 oktobr Vird klass C Sporting Noord - FC Wsp 1-4 Vird klass E DOB - VIOD 0-6 Vijfd klass C Muidn - RAP 3 3 Zondag 1 novmbr Drd klass C FC Wsp - Ginburgia 6-1 Vird klass F D Vcht - Muidrbrg 1-0 Vird klass F Ndrhorst - ZSGO/WMS 2-2 Vijfd klass H Ovrbos - FC Wsp DA Zsd klass D Muidn - VVU Ardahanspor 2-6 Votbalprogramma Zatrdag 7 novmbr Vird klass C FC Wsp - Dimn Vird klass E DOB - Nita Vijfd klass C Lgmrvogls - Muidn Zondag 8 novmbr Drd klass C Abcoud - FC Wsp Drd klass C Ginburgia - Hillgom Vird klass F Swift - Muidrbrg Vird klass F AGB - Ndrhorst Vijfd klass H FC Wsp DA 1 - RKAVIC Zsd klass D SEC - Muidn Triton gft wdstrijd uit handn WEESP Ht vlal missn van kansn hft d watrpoloërs van Triton zondagavond in ht ign Bijlmrbad d das om gdaan. In d wdstrijd tgn Ht IJ kwam d Wspr plog van Robbrt Snl daardoor nauwlijks tot scorn, wat d inliding was voor n 3-7 ndrlaag. Vooral in d twd wdstrijdpriod lit Triton ht liggn. D plog gaf Ht IJ d moglijkhid om vir kr t scorn. Omdat Triton zlf nauwlijks bij macht was om wat trug t don, slog Ht IJ n onovrbrugbaar gat. Dolpuntn van Waltr Pouw, Paul Duijn n Ivar Muldr haaldn winig uit voor d Wsprs.

20 Wonsdag 4 novmbr 2009 WEESPERNIEUWS pagina 20 Van d lzrs Ht WsprNiuws stlt d kolommn graag opn voor lzrs di willn ragrn op ht niuws. Wilt u ook ragrn? Kijk op Apothkrs Mt vrbazing las ik d afkondiging van d Wspr apothkrs waarin zij mldn dat zij vanaf 1 novmbr op zatrdags gslotn zijn. Schand! Dz lux topwinklirs dinn zich t ralisrn dat zij n wznlijk ondrdl vormn van d patiëntnzorg n daarm thuishorn in d ktn van zorginstllingn. Ht is duidlijk dat d zatrdagsluiting n bzuinigingsmaatrgl is als gvolg van ht fit dat d zorgvrzkring paal n prk hft gstld aan d xorbitant prijzn wlk d bknd pillnlvrancirs schaamtloos brknn mt daaraan gkoppld n hog marg (n bonussn) voor d apothkrs. Ook is r onlangs n aanpassing van d rcptrglvrgoding gwst, di nit bij lk apothk positif hft uitgpakt (zi ht ondrzoksrapport van Stfan Strmrsch, hooglraar aan d Erasmus univrsitit t Rottrdam). Dinstapothkn di in ht wknd n s avonds zijn gopnd, krijgn n hogr rcptrglvrgoding dan apothkn di nit op di tijdn opn zijn. Ik zou r dan ook bij d NZa (Ndrlands Zorgautoritit) voor plitn om apothkn di hun zorgkwalitit vrmindrn door bijvoorbld op zatrdag t sluitn t kortn op d rcptrglvrgoding. N Wspr apothkn, ht is gn god plan om zó t bzuinign maar bdnk livr gzamnlijk n mr accptabl manir om uw bdrijvn fficiëntr t runnn. Ovrwg bijvoorbld ns opningstijdn van uur tot uur gdurnd zs dagn pr wk. John Zijlstra Zwmbad Graag wil ik ragrn op htgn bdrijfslidr Jim Faasn in ht WsprNiuws van 28 oktobr zgt ovr ht Victoriabad. Er is vl vrbtrd, mldt hij. Ik wil nit ngatif don, maar graag zoudn wij na ht zwmmn wr vn lkkr in ht bubblbad willn zittn. Dat is god voor onz al wat oudr bottn. Ht bubblbad is al n hl tijd buitn gbruik. L. Handjs, Wsp ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENING ACCOUNTANCY FISCALE ADVISERING SALARIS ADMINISTRATIE FUSIES EN OVERNAME VANAF 2 NOVEMBER 2009 OOK GEVESTIGD IN WEESP: Niuwstraat 32, 1381 BC Wsp Tl: A2 Advisurs B.V. Bovnkamp LA Abcoud T: F: E: Kapsalon Chap&Chic D ghl maand novmbr 15% korting op klurn n 20% korting op klurn n highlights Slijkstraat nr. 33 Wij wrkn zondr afspraak n zijn u graag van dinst. Tl:

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto.

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto. WWW.VETO.BE Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

ASRE M RL Masterproof 2004

ASRE M RL Masterproof 2004 Nit Vrtrouw ASRE M RL Mastrproof 2004 ik Privat Samnwrking vrsus Privat Financ 'It is not th nam of a projct but th consquncs that rally mattr' Mastrproof in ht kadr van d postdoctoral MRE opliding bij

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie