5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 min. 15 min. welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin. bpfhibin.nl. Uw pensioen uitgelegd in..."

Transcriptie

1 Uw pensioen uitgelegd in... 5 min 15 min welkom! u bouwt vanaf nu pensioen op bij bpf hibin bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

2 kies de route

3 Inhoud Ouderdomspensioen 4 U bouwt een inkomen voor later op Nabestaandenpensioen 6 Er is ook iets geregeld voor uw gezin De hoogte van het pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u eigenlijk? Indexatie of toeslag 10 Hoe blijft uw pensioen waarde houden? Wie betaalt de pensioenregeling? 12 Hoeveel betaalt u en hoeveel betaalt uw werkgever? Ziekte 14 Wat gebeurt er met uw pensioen als u (deels) arbeidsongeschikt wordt? Waardeoverdracht 16 Een andere baan: pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder Keuzemogelijkheden 18 U gaat met pensioen en wilt uw pensioen meer op maat: wat zijn de keuzes? Extra pensioen 20 Wat kunt u doen als u uw pensioen onvoldoende vindt? Informatie 22 Hoe houden wij u op de hoogte? En hoe houdt u ons op de hoogte? Contact 24 U heeft een vraag, opmerking of klacht?

4 bpfhibin.nl die bij u past 2

5 Volg de oranje balk als u in 5 minuten op de hoogte wilt zijn van uw pensioen. 5 min Volg de blauwe balk als u in 15 minuten op de hoogte wilt zijn van uw pensioen. 15 min Zoekt u verdieping en nog meer informatie, dan kunt u dat op het onderste deel van de pagina lezen. startbrief 3

6 Bent u 21 jaar of ouder, dan bouwt u zolang u werkt bij uw 5 min huidige werkgever, jaarlijks ouderdomspensioen op bij Bpf HiBiN. Dit ouderdomspensioen wordt aan u uitbetaald vanaf de dag dat u 67 jaar wordt, voor de rest van uw leven. 67 ouderdomspensioen u overlijdt 15 min U bouwt een inkomen voor later op. Iedereen die bij een groothandel in bouwmaterialen of aanverwante artikelen werkt en ouder is dan 21 jaar bouwt verplicht pensioen op bij Bpf HiBiN. Als u werkt, bouwt u iedere maand een deel van dit pensioen op. Al die delen pensioen samen vormen uw uiteindelijke pensioen. Uw uiteindelijke pensioen is hierdoor gebaseerd op het salaris dat u gemiddeld heeft verdiend. Dit noemen we een middelloonregeling. Uw gemiddelde salaris bepaalt uw pensioen Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst die werkt volgens het middelloonsysteem. Dat betekent dat u elk jaar een stukje van uw pensioen opbouwt, gebaseerd op uw inkomen in dat jaar. Uw uiteindelijke pensioen dat u bij Bpf HiBiN opbouwt, is dus afhankelijk van het inkomen dat u gemiddeld heeft verdiend. Vandaar de term middelloon. U wordt werkloos Bij werkloosheid stopt uw deelname aan Bpf HiBiN. Na uw pensionering ontvangt u van Bpf HiBiN alleen pensioen voor de periode dat u bij Bpf HiBiN heeft opgebouwd. U wordt ziek Een korte ziekte heeft geen invloed op uw pensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is dit wel van invloed. Als u (deels) arbeidsongeschikt raakt, bouwt u (deels) pensioen op zonder dat u daarvoor betaalt. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Ziekte. U neemt onbetaald verlof Een zwangerschapsverlof heeft geen invloed op uw pensioen. Alle andere vormen van onbetaald verlof hebben dat wel. De pensioenopbouw stopt tijdens die periode. Het opnemen van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden tijdens de deelneming is niet van invloed op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen. 4

7 Ouderdomspensioen U bouwt een inkomen voor later op Hoeveel pensioen u krijgt, hangt af van een aantal zaken: hoeveel u verdient hoelang u heeft meegedaan aan de pensioenregeling van Bpf HiBiN wanneer u met pensioen gaat Verschillende gebeurtenissen in uw leven kunnen van invloed zijn op uw pensioen. Als u werkloos wordt, bouwt u geen pensioen meer op. Als u (deels) arbeidsongeschikt wordt, blijft u (deels) nog wel pensioen op bouwen. Onbetaald verlof heeft ook invloed op uw pensioen. De officiële pensioenleeftijd bij Bpf HiBiN is 67 jaar. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen. U gaat uit dienst Als u een andere baan krijgt, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Waardeoverdracht. Met pensioen? Dan ontvangt u de rest van uw leven een uitkering Na uw pensionering ontvangt u een maandelijkse pensioenuitkering. U ontvangt deze uitkering de rest van uw leven. Dus tot het moment dat u overlijdt. Uw uiteindelijke pensioen dat u bij Bpf HiBiN opbouwt, is afhankelijk van het inkomen dat u gemiddeld bij uw huidige werkgever heeft verdiend. Dit is een zeer beknopte weergave van de pensioenregeling. Op kunt u het volledige pensioenreglement nalezen. Daarin kunt u alle voorwaarden, beperkingen en uitzondering, en alle insen outs die op de pensioenregeling van Bpf HiBiN van toepassing zijn vinden. U kunt ook een exemplaar bij ons opvragen. Vandaar de term middelloon startbrief 5

8 Naast uw ouderdomspensioen, verwerft u ook jaarlijks 5 min partnerpensioen en wezenpensioen. Dat heet nabestaandenpensioen en wordt aan uw eventuele partner en kinderen uitgekeerd als u overlijdt. Overigens geldt dit alleen als u overlijdt terwijl u nog werk zaam bent en deelneemt aan de pensioenregeling van Bpf HiBiN. In dat geval ontvangt uw eventuele partner een partnerpensioen. Als u dan ook kinderen heeft, ontvangen zij een wezenpensioen. Kinderen krijgen deze uitkering tot hun 18 de, of tot hun 27 ste als ze nog studeren. 15 min Er is ook iets geregeld voor uw gezin. Als u overlijdt voordat u met pensioen bent gegaan, ontvangt uw partner een maandelijkse bruto uitkering. Dit is per jaar 60% van het pensioen dat u per jaar zou hebben gekregen als u tot uw 67 ste was blijven werken. Deze uitkering ontvangt uw partner voor de rest van zijn/haar leven. Bpf HiBiN heeft regels opgesteld wie als partner worden beschouwd. Wie is uw partner? Bpf HiBiN beschouwt als uw partner: de persoon met wie u gehuwd bent de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding heeft en met wie u een samenlevingscontract heeft afgesloten bij de notaris Pensioen voor uw partner en kinderen op risicobasis Deelnemer aan de Bpf HiBiN pensioenregeling Als deelnemer aan de Bpf HiBiN pensioenregeling, is uw partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat uw partner en kinderen alleen een uitkering krijgen als u overlijdt terwijl u nog aan de pensioenregeling meedoet. Geen deelnemer meer aan de Bpf HiBiN pensioenregeling Als u niet meer meedoet, hebben uw partner en kinderen nadat u zou komen te overlijden in principe geen recht meer op een uitkering van Bpf HiBiN. Ter bescherming vindt er een automatische uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen plaats op de volgende drie momenten: bij pensionering, bij uitdiensttreding, bij beëindiging partnerrelatie. Uw partner krijgt zo toch een uitkering als u overlijdt. 6 Met pensioen en toch partnerpensioen? Uw partner ontvangt ook geen uitkering als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan. Wilt u dat toch anders regelen? Dat kan. U kunt, op het moment dat u met pensioen gaat, ervoor kiezen om een

9 Nabestaandenpensioen Er is ook iets geregeld voor uw gezin Uw kinderen ontvangen maandelijks een bedrag van 14% van dit pensioen. Deze uitkering loopt tot hun 18 de, of tot hun 27 ste als ze nog studeren. Als u overlijdt na uw pensionering, krijgen uw eventuele partner en kinderen in principe geen uitkering van het pensioenfonds. Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft in principe recht op een deel van uw pensioen. U kunt daar met uw ex-partner afspraken over maken. deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen voor een partnerpensioen. U ontvangt dan zelf een lagere pensioenuitkering, maar na uw overlijden ontvangt uw partner maandelijks een uitkering. U kunt zelf bepalen hoe hoog dit kan zijn. Hoe hoger het partnerpensioen, hoe lager uw maandelijkse ouderdomspensioen. Dit wordt bepaald met reken regels. Deze kunt u terug vinden op Extra verzekeren Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Kijk hiervoor op Als uw partner geen recht heeft op een Anw-uitkering, kunt u een Anw-hiaatverzekering afsluiten bij Bpf HiBiN. Uw partner krijgt dan na uw overlijden een aanvullende uitkering van Bpf HiBiN. Dit is een vrijwillige verzekering. Meer informatie hierover leest u op Wat gebeurt er met uw pensioen als u gaat scheiden? Als u en uw partner uit elkaar gaan, kunt u de verdeling van het pensioen op 2 manieren regelen: Verevening: dit betekent dat u uw ouderdomspensioen verdeelt over u en uw ex-partner. Conversie: dit betekent dat een deel van uw ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in één pensioenrecht voor uw ex-partner. De afspraken over de verdeling moet u vastleggen in een echtscheidingsconvenant of in een schriftelijke overeenkomst bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap. U moet het pensioenfonds wel toestemming vragen voor conversie. Neem bij scheiding contact op met het pensioenfonds. Kijk voor meer informatie over partnerpensioen, wezenpensioen, samenwonen, trouwen of scheiden op startbrief 7

10 Ieder jaar bouwt u een percentage op van uw bruto jaar 5 min salaris. Niet uw hele bruto jaarsalaris telt mee voor uw pensioen. Het bruto jaarsalaris is gemaximeerd. Daarnaast trekken we van uw bruto jaarsalaris een bedrag af: de franchise. Over het overgebleven bedrag bouwt u pensioen op. Dit noemen we de pensioengrondslag. bruto jaarsalaris franchise pensioengrondslag 15 min Hoeveel pensioen krijgt u eigenlijk? We nemen uw bruto jaarsalaris als uitgangspunt. Dit is het salaris waarover u nog geen belasting heeft betaald. Uw vakantietoeslag en eventueel andere vaste toeslagen worden in uw bruto jaarsalaris meegenomen. Over een deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. Dit is ook niet nodig, omdat u straks ook aow krijgt. Daarom trekken we een bedrag af van uw bruto jaarsalaris. Dat heet franchise. De franchise is een bedrag dat ieder jaar wordt vastgesteld. De franchise voor 2014 is Een rekenvoorbeeld Hier ziet u een voorbeeldberekening van de pensioenopbouw. De pensioengrondslag is het salaris min de franchise Stel u verdient jaarlijks bruto en u bouwt jaarlijks 2% aan ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag (het salaris min de franchise. Uw jaarlijkse opbouw is dan 461,62 bruto (( ) x 2%). Als u na 20 jaar dienstverband met pensioen gaat heeft u 9.232,40 pensioen Bruto salaris Pensioengrondslag Opbouwpercentage 2% Jaarlijkse opbouw 461,62 Pensioen na 20 jaar dienstverband 9.232,40 Over een deel van uw salaris bouwt u geen pensioen op. Dit is ook niet nodig, omdat u straks ook aow krijgt. Daarom trekken we een bedrag af van uw bruto jaarsalaris. Dat heet franchise 8

11 De hoogte van het pensioen Hoeveel pensioen krijgt u eigenlijk? Het bedrag dat overblijft noemen we de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is dus uw bruto jaarsalaris franchise. Over uw pensioengrondslag bouwt u per jaar 2% pensioen op. Bpf HiBiN heeft aan het salaris een maxi mumbedrag verbonden. Als u meer dan het maximumbedrag verdient, dan bouwt u over dat gedeelte geen pensioen op. Als u parttime werkt, dan bouwt u ook parttime pensioen op. U bouwt dan geen volledig pensioen op. In het voorbeeld gaan we ervan uit dat u ieder jaar hetzelfde verdient. In de praktijk is dit waarschijnlijk niet het geval. Als u meer gaat verdienen, bouwt u ook meer pensioen op. Hoeveel pensioen u ontvangt is dus afhankelijk van: het aantal jaren dat u bij Bpf HiBiN heeft opgebouwd uw gemiddelde salaris Welke risico s zijn aan pensioenopbouw verbonden? In dit rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van een standaard situatie. Echter, uw pensioen en hoeveel u uiteindelijk krijgt is ook afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds en hoe gezond het pensioenfonds is. Daar zit een risico aan verbonden. De financiële situatie van een pensioenfonds is sterk afhankelijk van de ontwikkeling op de financiële markten. En de financiële situatie van het pensioenfonds is weer bepalend voor uw pensioen. Meer hierover kunt u lezen in de hoofdstukken Indexatie of toeslag en Wie betaalt de pensioenregeling. Lees in het hoofdstuk Extra pensioen meer over hoe u maatregelen kunt nemen om later voldoende inkomen te hebben om van te kunnen leven. startbrief 9

12 5 min Geld verliest door de jaren heen zijn waarde. Dit noemen we inflatie. Daarom streeft het pensioenfonds ernaar om, zolang u deelneemt aan de pensioenregeling van Bpf HiBiN, de pensioenen jaarlijks te verhogen en aan te passen aan de loonontwikkeling. Dit noemen we indexatie of toeslag. De verhoging van uw opgebouwde pensioen is geen recht, maar is voorwaardelijk. Dat betekent dat het nooit zeker is of de pensioenen verhoogd worden. Dat wordt ieder jaar opnieuw bepaald. uw pensioen 15 min Hoe blijft uw pensioen waarde houden? Bpf HiBiN probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioenen te verhogen met de loonontwikkeling. Dit wordt indexatie of toeslag genoemd. Bpf HiBiN betaalt de toekomstige verhoging uit de opbrengsten van de beleggingen. Deze indexatie of toeslag is voorwaardelijk. U hebt door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Bpf HiBiN probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioenen te verhogen met de loonontwikkeling. Dit wordt indexatie of toeslag genoemd 10

13 Indexatie of toeslag Hoe blijft uw pensioen waarde houden? Het bestuur beslist ieder jaar of toeslag mogelijk is en hoe hoog de toeslag kan zijn Vanaf 1 januari 2015 wordt aan alle belanghebbenden toeslag verleend op basis van de prijsindex startbrief 11

14 U en uw werkgever betalen samen voor de pensioen 5 min regeling via de pensioenpremie. In de cao van Bpf HiBiN kunt u daar meer over lezen. Hoeveel u precies betaalt, staat op uw loonstrook. De premie wordt door Bpf HiBiN belegd. Uw uiteindelijke pensioenuitkering en toekomstige verhogingen staan niet vast. Die zijn afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Als het financieel slecht gaat met het pensioenfonds, kan het bestuur besluiten om uw pensioen niet te indexeren. Of nog erger; tot verlaging van de pensioenen overgaan. Er is dus een risico dat u minder pensioen krijgt dan u verwacht. 15 min Beleggen is noodzakelijk De premie wordt belegd. Dit is noodzakelijk om de pensioenen uiteindelijk te kunnen uitbetalen en ook om toeslagen te kunnen verlenen. Het rendement dat wordt behaald op de beleggingen is onzeker. Daarom is het ook niet zeker of het pensioenfonds jaarlijks toeslagen kan verlenen over uw opgebouwd pensioen. Het is belangrijk dat de financiële situatie van het pensioenfonds gezond is en blijft. Ontwikkelingen op de financiële markten en de stijging van de levensverwachting zijn echter van sterke invloed op de financiële situatie van het pensioenfonds. Dekkingsgraad: hoe financieel gezond is een pensioenfonds Het pensioenfonds moet altijd pensioenen kunnen uitbetalen, ook als het een tijdje slechter gaat op de financiële markten en de levensverwachting stijgt. Daarom is ze verplicht ervoor te zorgen dat de totale waarde van al haar bezittingen groter is dan het totaal van alle pensioenen dat uitbetaald moet worden, nu en in de toekomst. Die verhouding wordt ook wel de dekkingsgraad genoemd. De dekkingsgraad moet altijd hoger dan 100% zijn. Voor Bpf HiBiN geldt dat ze voor iedere 100,- die ze nodig heeft om pensioenen te kunnen uitbetalen, minimaal 105,00 in kas moet hebben. 12

15 Wie betaalt de pensioenregeling? Hoeveel betaalt u en hoeveel betaalt uw werkgever? Financiële gezondheid van het pensioenfonds Financiële ontwikkelingen en de stijging van de levensverwachting kunnen de finan ciële situatie van het pensioenfonds aantasten. Dat kan gevolgen hebben voor (een deel van) de pensioenopbouw of pensioen uitkering. De financiële gezondheid van een pensioenfonds is af te leiden van de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen de inkomsten en uitkeringen (nu en in de toekomst). U kunt alleen zelf bepalen of uw pensioen voldoende is om later van te leven. Het is belangrijk om daarnaar te kijken. U kunt daar wellicht nu nog iets aan doen. Verlagen van pensioenen als uiterst middel Onder sommige omstandigheden moet Bpf HiBiN besluiten om ingrijpende wijzigingen te moeten doorvoeren. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onder een bepaalde limiet is, kan het pensioenfonds de pensioenaanspraken en/ of pensioenuitkeringen verminderen. Dit wordt ook wel korten genoemd. Het verlagen van pensioenen is een uiterst middel. Onder sommige omstandigheden moet Bpf HiBiN besluiten om ingrijpende wijzigingen te moeten doorvoeren Op kunt u altijd de financiële situatie van Bpf HiBiN bekijken. startbrief 13

16 Raakt u (deels) arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval? 5 min Dan blijft u deels deelnemer aan de pensioenregeling van Bpf HiBiN zonder daar zelf voor te betalen. Dit heet premievrije deelneming. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. arbeidsongeschikt uw pensioen 15 min Wat gebeurt er met uw pensioen als u (deels) arbeidsongeschikt wordt? Uw werkgever betaalt, als u ziek wordt, nog twee jaar (een deel van) uw salaris. Tijdens deze eerste twee ziektejaren hoeft u niets te doen voor uw pensioen. Uw werkgever betaalt, als u ziek wordt, nog twee jaar (een deel van) uw salaris WIA als u langer dan 2 jaar ziekt bent Als u langer dan twee jaar ziek bent, valt u vanaf dat moment onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia). Bpf HiBiN betaalt in dat geval een deel van uw pensioenpremie. De voorwaarden zijn: U heeft recht op een wia-uitkering U bent minimaal 35% arbeidsongeschikt U moet het verzoek voor premievrije deelneming indienen bij Bpf HiBiN binnen een jaar nadat u arbeidsongeschikt bent geworden % arbeidsongeschikt % pensioenpremie door Bpf HiBiN betaald 80% - 100% 70% 35% - 80% 35% 0% - 35% 0% 14

17 Ziekte Wat gebeurt er met uw pensioen als u (deels) arbeidsongeschikt wordt? Bent u langer dan twee jaar ziek? Dan valt u vanaf dat moment onder de Wet werk en inkomen naar arbeids - vermogen (wia). U blijft dan ook nog een deel van uw pensioen opbouwen via premievrije deelneming. Bpf HiBiN betaalt dan een deel van uw pensioen - premie. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Ook bouwt u dan geen volledig pensioen meer op. U bouwt dus geen volledig pensioen meer op. In het uiterste geval nog 70%. U heeft de mogelijkheid om zelf de resterende premie te betalen. Kijk voor meer informatie in het pensioenreglement. Om in aanmerking te komen voor premievrije deelname moet u ons de eerste beschikking van het uwv toesturen. Als u langer dan twee jaar ziek bent, valt u vanaf dat moment onder de Wet werk en inkomen Kijk voor meer informatie over arbeids ongeschiktheid op of naar arbeidsvermogen (WIA) startbrief 15

18 Heeft u al eerder pensioen opgebouwd bij een andere 5 min pensioenuitvoerder? Of gaat u in de toekomst ergens anders werken en pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder? Dan heeft u het recht het opgebouwde pensioen van de vorige pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder over te dragen. Dit heet in beide gevallen waardeoverdracht. uw pensioen bij bpf hibin uw pensioen bij een andere pensioenuitvoerder uw totale pensioen 15 min Een andere baan: pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Zodra u bij uw huidige werkgever uit dienst gaat en ook niet meer in de branche blijft werken, stopt de pensioenopbouw bij Bpf HiBiN. U betaalt dan ook niet meer mee met de regeling. U kunt het opgebouwde pensioen bij Bpf HiBiN laten staan. U heeft dan, als u met pensioen gaat, bij Bpf HiBiN recht op het pensioendeel dat u heeft opgebouwd in de jaren dat u aan de pensioenregeling van Bpf HiBiN meedeed. Maar, u kunt ook kiezen voor waardeoverdracht. Het pensioendeel dat u bij Bpf HiBiN heeft opgebouwd, wordt dan overgenomen door de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wanneer waardeoverdracht? Of waardeoverdracht in uw situatie verstandig is, is moeilijk in het algemeen te beantwoorden. Dat hangt bijvoorbeeld af van de verschillen tussen uw oude en nieuwe pensioenregeling, zoals: de soort pensioenregeling: een middelloon of eindloonregeling de indexatie of toeslagverlening de financiële situatie van de pensioenuitvoerder welke persoonlijke extra keuzes u kunt maken Bekijk de verschillen daarom goed of vraag advies voordat u een keuze maakt om wel of niet van waardeoverdracht gebruik te maken. Of waardeoverdracht in uw situatie verstandig is, is moeilijk in het algemeen te beantwoorden 16

19 Waardeoverdracht Een andere baan: pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder Omgekeerd geldt het ook, dus als u eerder pensioen bij een andere pensioenuitvoerder heeft opgebouwd. Dat kunt u daar laten staan, maar ook overdragen naar Bpf HiBiN. Bij waardeoverdracht is uw totale pensioen bij één pensioenuitvoerder onder gebracht. Waardeoverdracht moet u zelf aanvragen. U doet dit bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Bij waardeoverdracht is uw totale pensioen bij één pensioenuitvoerder ondergebracht U moet waardeoverdracht binnen 6 maanden na indiensttreding aanvragen Binnen 6 maanden U moet waardeoverdracht binnen 6 maanden na indiensttreding aanvragen. Na die 6 maanden is een pensioenuitvoerder niet meer verplicht om mee te werken. Als u waardeoverdracht gaat aanvragen van uw vorige pensioenuitvoerder naar Bpf HiBiN, ontvangt u een offerte van Bpf HiBiN. Als u daar - mee akkoord gaat, worden uw opgebouwde pensioenaanspraken bij uw vorige pensioenuitvoerder overgedragen naar Bpf HiBiN. Kijk op voor alle informatie over waardeoverdracht. startbrief 17

20 Voordat u met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes 5 min maken. Hiermee kunt u uw pensioen wellicht aanpassen aan uw persoonlijke situatie. deeltijdpensioen eerder met pensioen later met pensioen pensioen ruilen variabel pensioen 15 min U gaat met pensioen en wilt uw pensioen meer op maat: wat zijn de keuzes? Als u met pensioen gaat, heeft u een aantal keuzemogelijkheden: U kunt voor een bepaald gedeelte met pensioen gaan en voor een gedeelte blijven werken. Dit heet deeltijd-pensioen. U kunt eerder met pensioen gaan. Vanaf uw 60 ste is dat mogelijk. U kunt later dan uw 67 ste met pensioen gaan. U kunt ervoor kiezen om ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen voor uw partner, of juist andersom. U kunt kiezen voor een hogere uitkering aan het begin van uw pensionering en later een lagere uitkering. Andersom kan ook. De pensioenregeling biedt u een aantal keuzes. Op die manier kunt u uw pensioen meer op maat maken en aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Als u gebruik wilt maken van de keuzes die op uw arbeidscontract invloed hebben, moet u dat minimaal 3 maanden voor ingang van het moment bij uw werkgever en het pensioenfonds aangeven. Meer hierover leest u op Deeltijd-pensioen: beetje werken en een beetje met pensioen U kunt uw pensioen al gedeeltelijk in laten gaan. Dit moet u drie maanden voordat u (deeltijd) met pensioen wilt gaan aan het pensioenfonds laten weten. Dit kunt u doen voor uw 67 ste, maar ook na uw 67 ste. Het is alleen mogelijk om deeltijd met pensioen te gaan na uw 67 ste als u dan ook een arbeidsovereenkomst heeft. Deeltijdpensioen is mogelijk tot 70 jaar. Voor het gedeelte dat u blijft werken tot uw 67 ste jaar, blijft u ook pensioen opbouwen. Werkt u ook na uw 67 ste jaar, dan bouwt u geen pensioen meer op. Eerder stoppen met werken Uw opgebouwde ouderdomspensioen kunt u ook gebruiken om eerder te stoppen met werken. Vanaf 60 jaar mag u op eigen kosten stoppen. Dan moet u uw op gebouwde pensioen uiteraard wel over meer jaren verdelen. Het bedrag per maand wordt daarmee lager. Bovendien bouwt u korter aan uw ouderdomspensioen, wat ook een lager maandbedrag oplevert. Wellicht kunt u vervroegd stoppen met werken financieren door nu al extra te sparen of bijvoorbeeld door de hypotheek van uw koophuis af te lossen. Uw bank of financieel adviseur kan u daarover meer vertellen. 18

21 Keuzemogelijkheden U gaat met pensioen en wilt uw pensioen meer op maat: wat zijn de keuzes? Als u gebruik wilt maken van de keuzes die op uw arbeidscontract invloed hebben, moet u dat minimaal 3 maanden voor ingang van het moment bij uw werkgever en het pensioenfonds aangeven U kunt later met pensioen gaan U kunt er ook voor kiezen om later dan uw 67 ste met pensioen te gaan. De pensioenuitkering gaat later in en er wordt over een kortere periode uitbetaald. Partnerpensioen ruilen voor meer ouderdomspensioen, of andersom Op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u besluiten of u een partnerpensioen wilt regelen voor uw partner. U kunt een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen in - ruilen tegen een partnerpensioen. Uw pensioenuitkering wordt dan lager. Maar als u overlijdt krijgt uw partner maandelijks een uitkering. Ook kunt u partner pensioen inruilen voor meer ouderdomspensioen. Vrijwillige voortzetting Op het moment dat uw deelneming eindigt kunt u bij Bpf HiBiN het verzoek indienen om uw pensioenregeling vrijwillig voort te zetten. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Het bestuur moet hier akkoord voor geven. Eerst een hogere pensioenuitkering en daarna een lager? U kunt ervoor kiezen om gedurende de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen te ontvangen en daarna (levenslang) een lager bedrag. Andersom is ook mogelijk: De eerste jaren ontvangt u een lagere pensioenuitkering en daarna een hoger pensioen. De keuze voor een variabele pensioenuitkering heeft geen invloed op de hoogte van een eventueel partnerpensioen of wezenpensioen. Kijk op voor meer informatie over de persoonlijke keuzes die u kunt maken. startbrief 19

22 Als u denkt dat uw pensioen en aow samen te weinig zijn 5 min om later van te kunnen leven zoals u wilt, kunt u zelf voor iets extra s zorgen. Het gaat dan om individuele verzekeringen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld lijfrenten, koopsommen en levensverzekeringen. koopsompolis banksparen lijfrenteverzekering 15 min Wat kunt u doen als u uw pensioen onvoldoende vindt? U ontvangt ieder jaar van Bpf HiBiN een overzicht van uw opgebouwde pensioen. Op ziet u een overzicht van al uw opgebouwde pensioenen, ook bij andere pensioenuitvoerders. U kunt inloggen met uw DigiD. Als u tot de conclusie komt dat uw totale inkomen later onvoldoende is om te kunnen doen wat u wilt, kunt u zelf extra bijsparen. Dat betekent dat u nu geld opzij zet voor een extra inkomen als u met pensioen gaat. Voor extra inkomen voor later, moet u zelf zorgen. Als uw financiële situatie dat toestaat tenminste. Het betekent dat u nu geld opzij zet voor een extra inkomen als u met pensioen gaat. Hieronder staan de bekendste mogelijkheden op een rij: Banksparen Banksparen is sparen met belastingvoordeel. U spaart op een aparte rekening: de bankspaar - rekening. Het spaartegoed kunt u niet zomaar opnemen. U kunt het alleen gebruiken voor uw pensioen of voor een uitvaart bij overlijden. Lijfrente en koopsompolissen Als u uw pensioen wilt aanvullen of eerder wilt stoppen met werken, kunt u zich verzekeren via een lijfrenteverzekering of koopsompolis. Dit zijn beide levensverzekeringen. Lijfrenteverzekering Bij een lijfrenteverzekering legt u periodiek geld in, bijvoorbeeld maandelijks. U bouwt zo een kapitaal op. Op een later tijdstip wordt ook weer periodiek een bedrag aan u uitgekeerd. Het kapitaal (of een gedeelte ervan) kan door de verzekeraar worden belegd. Het bedrag dat u inlegt heet premie voor de lijfrenteverzekering. Deze premie kan onder bepaalde voorwaarden voor de belasting worden afgetrokken, waardoor u financieel voordeel heeft. 20

23 Extra pensioen Wat kunt u doen als u uw pensioen onvoldoende vindt? De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: Banksparen Lijfrente en koopsompolissen Lijfrenteverzekeringen Als u extra pensioen wilt, dan moet u dit regelen via een bank of financieel adviseur. Dit kan niet via het pensioenfonds. Als u extra pensioen wilt, dan moet u dit regelen via een bank of financieel adviseur Koopsompolis Bij een koopsompolis wordt een bedrag in één keer ingelegd. Er is bij een koopsompolis dus geen sprake van periodieke inleg. De uitkering wordt wel in termijnen betaald. De inleg bij een koopsompolis kan ook van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken als het voor aanvulling op uw pensioen wordt gebruikt. Banksparen is eenvoudig en lijfrenteverzekeringen zijn ingewikkelder Wat moet u moet kiezen? Het is lastig om aan te geven wat u moet kiezen. Dat is persoonlijk en de mogelijkheden zijn moeilijk te vergelijken. Banksparen is eenvoudig en lijfrenteverzekeringen zijn ingewikkelder. Voor elk financieel product geldt dat u zich uitgebreid moet laten informeren. Bij uw keuze is het belangrijk om in ieder geval te letten op: Wat zijn de maandelijkse kosten? Hoeveel premie moet u betalen en zijn er aanvullende kosten? Wat krijgt u later aan periodieke uitkeringen als aanvulling op uw pensioen? Wat is de zekerheid van deze uitkering? Wat zijn de gevolgen voor het opgebouwde kapitaal en de uitkering bij ziekte, werkloosheid of overlijden? Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. startbrief 21

24 Bpf HiBiN probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te 5 min houden. In ieder geval ontvangt u een keer per jaar een persoonlijk overzicht van uw actuele pensioensituatie: het Uniform Pensioenoverzicht (upo). Naast deze persoonlijke informatie ontvangt u ook algemene informatie over het pensioenfonds en de pensioen regeling. upo algemene informatie pensioenregeling 15 min Hoe houden wij u op de hoogte? En hoe houdt u ons op de hoogte? Het upo biedt u inzicht in het pensioen dat u bij Bpf HiBiN kunt opbouwen als u tot uw 67 ste bij uw huidige werkgever blijft werken. U ontvangt dit upo automatisch ieder jaar zolang u aan de pensioenregeling meedoet. Naast informatie die u automatisch thuisgestuurd krijgt, is Bpf HiBiN verplicht om u informatie te geven als u daarom vraagt. Andersom bent u ook verplicht om een aantal gegevens aan Bpf HiBiN door te geven. Uniform Pensioenoverzicht: uw pensioenbedragen op een rijtje In het UPO staat de hoogte van uw pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd, maar ook het pensioen dat u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Daarnaast staan in het upo de jaarlijkse pensioenuitkeringen vermeld waar uw eventuele partner en kinderen op kunnen rekenen voor het geval u overlijdt. En wat er is geregeld in het geval u arbeidsongeschikt raakt. Het upo is een belangrijk document. Alle pensioenuitvoerders werken met het upo. U kunt de getoonde bedragen van verschillende upo s daarom ook gemakkelijk vergelijken. Als u niet meer aan de pensioenregeling meedoet, maar uw opgebouwde pensioen nog wel bij Bpf HiBiN staat, ontvangt u het upo eens per 5 jaar. Als u in het buitenland gaat wonen als u met pensioen bent, moet u ieder jaar een bewijs van leven opsturen naar het pensioenfonds. 22

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat.

Stichting Metro Pensioenfonds. Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Stichting Metro Pensioenfonds Startbrief, je pensioenregeling samengevat. Inleiding Je neemt deel aan de pensioenregeling van je werkgever, Metro Cash & Carry Nederland B.V. (of één van de andere aangesloten

Nadere informatie

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Je pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie