Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor den Otter b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor den Otter b.v."

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor den Otter b.v. Assurantiekantoor den Otter b.v is een kantoor dat zich al sinds eind jaren 30 bezighoudt met schade- en levensverzekeringen. De oorsprong van het bedrijf ligt in de agrarische (tuinbouw) sector. Tegenwoordig zijn we een all finance dienstverlener. Wij bemiddelen en adviseren in: verzekeringen (schade en leven), hypotheken, pensioenen, employee benefits en bancaire diensten. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Assurantiekantoor den Otter b.v. Molenstraat BZ BRUCHEM Bereikbaarheid U kunt ons op veel manieren bereiken: Telefoon : Fax : Internet : In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden: van 9.00 tot 7.00 uur. Op vrijdagavond zijn wij op afspraak geopend van 8.30 tot uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken. Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands en kan op verschillende manieren plaatsvinden: schriftelijk, per , fax, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wij horen graag uw voorkeuren. Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga hiervoor naar Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM Adfiz Nefeb Kifid KvK Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Adfiz Ons kantoor is lid van Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs. De bij Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders. Adfiz stelt onder andere als voorwaarde dat verzekeringsmaatschappijen geen eigendomsbelang of zeggenschap mogen hebben in de bij haar aangesloten leden. Nefeb Op het gebied van Employee Benefits is er één kwaliteitskeurmerk, namelijk de Nederlandse Federatie voor Employee Benefitsadviseurs (www.nefeb.nl). Binnen ons kantoor is René den Otter gecertificeerd als Registeradviseur Employee Benefits. Kifid ( Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan is er voor particulieren het Klachteninstituut Verzekeringen, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de Kifid is

2 Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Onze dienstverlening Assurantiekantoor den Otter b.v. beschikt over de vergunningen om te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico's waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke omstandigheden. Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn. Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van een auto, woning, het bedrijfspand of de inventaris. Wellicht hebt u behoefte aan schadeverzekeringen als bescherming tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Ook kunnen wij bedrijven begeleiden bij verzekeringen ten behoeve van hun personeel. Denkt u bijvoorbeeld aan zorg -, arbeidsongeschiktheid - en ongevallenverzekeringen. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen. Betalen en sparen Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Voor de producten sparen en betalen zijn wij gebonden bemiddelaars, dat wil zeggen dat wij voor deze producten uitsluitend bemiddelen voor SNS Regio Bank. Consumptief krediet Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Ons kantoor mag u daarover adviseren en voor u de contacten onderhouden met de verstrekker van het krediet. Fiscaal banksparen Het opbouwen van kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u. Beleggen U heeft de mogelijkheid om op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag bij om te beoordelen of deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te gaan participeren begeleiden wij u graag in het contact met de financiële instelling. Orders met betrekking tot beleggingsfondsen verlopen altijd rechtstreeks met deze instelling en nooit via ons kantoor. Levensverzekeringen Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost kan een vorm van levensverzekering zijn. Ook begeleiden wij graag de pensioenvoorziening voor werknemers. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen. Hypothecair krediet Indien u een (bedrijfs)pand koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Bij zo'n beslissing moet u op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken. Hoe komen wij tot een advies? Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

3 Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Voor hypotheken, ziektekosten-, arbeidsongeschiktheid- en autoverzekeringen werken wij met speciale vergelijkingsprogramma s die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Voor de overige verzekeringen hebben wij een selectie gemaakt met maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Onze werkwijze en beloning Via internet Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn bieden wij u op onze website diverse online hulpmiddelen waarmee u zich kunt oriënteren op onze diensten en op de producten die wij bieden. Wij benadrukken dat wij daarnaast altijd klaar staan om u met onze persoonlijke adviezen te begeleiden in het nemen van de juiste beslissingen. Mocht u besluiten via onze site direct een financieel product af te sluiten, bedenkt u dan, dat er in dat geval van zo'n advies géén sprake is. Bij het afsluiten van een verzekering via internet hebben wij ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, o.a. onderhoud van onze website. Minder complexe producten De meeste producten (zoals o.a. schadeverzekeringen, betalen en sparen, consumptief krediet) kunnen wij u adviseren zonder dat daar een uitgebreid adviesrapport voor nodig is. Wel zullen wij altijd informeren naar uw persoonlijke situatie en uw wensen en behoeften. Afhankelijk van het product moet u denken aan vragen als hoeveel kilometer u rijdt met uw auto of hoe vaak u op vakantie gaat. Hoe meer wij van u weten des te beter kunnen wij u het product adviseren dat het beste bij u past. Bij het afsluiten van een minder complex product zal onze beloning onderdeel zijn van de prijs van het product. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. In sommige gevallen is een andere manier van belonen ook mogelijk (zie beloningsvormen). Hierover zal dan altijd vooraf een afspraak gemaakt worden. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd. Voor het beheren van uw bankzaken en voor het advies hierover worden wij beloond door SNS Regio Bank. Voor het bemiddelen in kredieten mogen wij van de wet uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding voor onze dienstverlening. Als u de rente hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Andere afspraken zijn wettelijk niet toegestaan. Complexe producten of advies Complexe producten zijn onder andere levensverzekeringen, hypotheken, fiscaal banksparen en beleggingsfondsen. Bij complexe producten of wanneer u enkel advies van ons wilt gaan wij altijd volgens een vast stappenplan te werk. Wij starten altijd met de inventarisatie van de huidige situatie. Na de inventarisatie wordt er een analyse gemaakt van de situatie op basis van de door u verstrekte gegevens. In een persoonlijk gesprek bekijkt de adviseur samen met u de verschillende zaken. Daarbij komen uw wensen, ideeën en vragen uitgebreid aan bod. Vervolgens adviseren en informeren wij u over de oplossingen die benodigd zijn om uw doelen te realiseren. Dit doen wij op een begrijpelijke en oplossingsgerichte manier. Aansluitend kunnen wij voor u bemiddelen bij het afsluiten van de (verzekerings)oplossingen en voorzieningen bij de desbetreffende instelling en kunnen wij zorgen dat alle administratieve handelingen voor u geregeld worden. Voor hypotheekadvies spreken we vooraf een vast tarief af. De hoogte van het tarief is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Zo blijft onze onafhankelijkheid gewaarborgd en weet u waar u aan toe bent. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd voor het inventariseren en het advies. Een indicatie van de hoogte van het vaste tarief treft u aan bij beloningsvormen. Als u een uitgebreid financieel advies van ons verwacht spreken wij vooraf af dit op basis van declaratie te doen. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben.

4 De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Onze standaarduurtarieven treft u aan bij beloningsvormen. Het spreekt voor zichzelf dat wij voorafgaand aan onze dienstverlening u schriftelijk een op uw situatie toegesneden offerte voor onze dienstverlening aanbieden. Bij hypotheekadvies en financieel advies zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zullen u vooraf verstrekt worden. Als er niets anders is afgesproken ontvangen wij van (de) financiële instelling(en) waar uw financieel product is afgesloten een provisie die onderdeel vormt van de prijs van het product. Bij levensverzekeringen is dat de premie, bij hypotheken zijn dat de (maand)lasten. Als u de premie of de (maand)lasten hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. De bandbreedtes van de hoogte van de vergoeding die wij ontvangen van de financiële instelling vindt u bij beloningsvormen. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van de provisie. De vergoeding die wij van banken of verzekeraars ontvangen voor onze dienstverlening met betrekking tot genoemde complexe producten voldoet aan de volgende eisen: - De vergoeding komt de kwaliteit van onze dienstverlening aan u ten goede; - De vergoeding doet geen afbreuk aan onze verplichting ons in te zetten voor uw belangen; en - De vergoeding die wij ontvangen is transparant. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks aan ons een bedrag moet betalen, dan informeren wij u hierover vooraf. Service Voor relaties die er voor hebben gekozen al hun verzekeringen via ons kantoor te laten lopen kunnen wij de volgende service aanbieden: - administreren van uw verzekeringen, - begeleiding bij schadeafwikkeling, - servicebezoek volgens vooraf afgesproken frequentie, - 2 uur advies over producten die via ons kantoor lopen, uitgebreider advies tegen uurtarief (zie bijlage beloningsvormen), - informatieverstrekking via nieuwsbrieven, - doorverwijzen naar derden (o.a. notaris, accountant). Beloningsvormen Volgend overzicht is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Dit overzicht is niet bedoeld als een onherroepelijk aanbod. In het overzicht is ook opgenomen hoeveel aanbieders minimaal in het adviestraject worden meegenomen. Vergoeding op basis van uurtarief Voor financieel advies vragen wij een uurtarief. Onze uurtarieven zijn als volgt: - financieel adviseur 0,- - administratief medewerk(st)er 50,- Bovengenoemde tarieven zijn excl. BTW. Alleen als enkel om advies gevraagd wordt zonder de intentie een verzekeringsproduct of hypotheek af te sluiten zal het te betalen tarief met 9 % BTW verhoogd worden. Eventueel door ons in het eerste jaar te ontvangen afsluitprovisie zal verrekend worden met de door u te betalen fee. Wij zullen vooraf aangeven hoelang wij verwachten nodig te hebben voor een degelijk advies. Op het moment dat wij boven het verwachte aantal uren komen zullen wij u hierover informeren. Vergoeding op basis van vast tarief Voor hypotheek advies hanteren wij een vast tarief tenzij de advisering afwijkt van een gemiddelde hypotheek. Als dat het geval is zal een andere passende beloningsvorm met u besproken worden. Productcategorie Tarieven van onze dienstverlening Minimaal aantal aanbieders Hypotheek 200,- voor het advies 50

5 550,- voor de bemiddeling Eventueel door ons in het eerste jaar te ontvangen afsluitprovisie zal verrekend worden met de door u te betalen fee. Vergoeding op basis van provisie Voor alle andere producten ontvangt ons kantoor van de bank of verzekeraar een deel van de premie als provisie. Om u nu al inzicht te geven in de tarieven voor complexe producten als levensverzekeringen en bankproducten treft u hierna een overzicht aan van wat wij minimaal en maximaal per productsoort aan provisie ontvangen. Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, informeren wij u over het exacte nominale bedrag van de provisie. De hoogte van de provisie die wij van de financiële instelling ontvangen is een vast percentage van de premie, het verzekerd bedrag of het uitstaande kapitaal en verschilt per product en per financiële instelling. Ook de looptijd van het product, alsmede het feit of u premie gedurende de looptijd van het product betaalt of ineens bij het afsluiten () heeft invloed op de hoogte van onze vergoeding die wij van de financiële instelling ontvangen. Indien het financiële product niet via de bemiddeling van ons kantoor tot stand komt, bent u ons in beginsel geen vergoeding verschuldigd, tenzij wij daarover vooraf schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Bij de levensverzekeringen ontvangen wij bij het afsluiten van het financiële product in de meeste gevallen 50 % (maximaal 70%) van de genoemde bedragen. Het resterende percentage ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming wordt beëindigd, moeten wij een evenredig deel van dit bedrag terugbetalen aan de verzekeraar/geldverstrekker. Terugbetaling van dit bedrag is niet verplicht in geval van overlijden. Vergoeding aan ons kantoor bij een maandelijkse (premie)betaling. Productcategorie provisie voor onze dienstverlening Minimum Maximum Minimaal aantal aanbieders Krediet,2 % van het 3,6 % van het geleende bedrag geleende bedrag Levensverzekering o.a. Lijfrenteverzekering Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering,0 % van de premie gedurende de looptijd van de polis 4,0 % van de premie gedurende de looptijd van de polis 25 Risicoverzekering 70 % van de premie verdeeld over de eerste twee jaar. Aansluitend 5 % van de premie per jaar. Bankspaarproduct Jaarlijks 0,5 % van het Bankbeleggingsproduct Jaarlijks 0,20 % 70 % van de premie verdeeld over de eerste twee jaar. Aansluitend 5 % van de premie per jaar. Jaarlijks 0,20 % van het Jaarlijks 0,40 % Vergoeding aan ons kantoor bij een betaling Productcategorie provisie voor onze dienstverlening Minimum Maximum Minimaal aantal aanbieders Levensverzekering o.a. % van de 2 % van de 25 Lijfrenteverzekering Kapitaalverzekering Beleggingsverzekering Risicoverzekering 2 % van de 7 % van de 30 Bankspaarproduct Jaarlijks 0,5 % Jaarlijks 0,20 % 30

6 Bankbeleggingsproduct Jaarlijks 0,20 % Jaarlijks 0,40 % Wij vragen ook iets van u Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. Als u een bedrijf hebt weten wij graag of er wijzigingen zijn in de samenstelling van uw personeelsbestand, of u recentelijk grote investeringen hebt gedaan in het pand of in machines. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken beeld van uw financiële dienstenpakket. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Persoonsgegevens Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Als u een klacht hebt Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u als particuliere relatie zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Telefoon: (0 ct/min.) Internet: Wij doen meer voor u

7 Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Dienstenwijzer Assurantiekantoor den Otter b.v.

Dienstenwijzer Assurantiekantoor den Otter b.v. Dienstenwijzer Assurantiekantoor den Otter b.v. Assurantiekantoor den Otter b.v is een kantoor dat zich al sinds eind jaren 30 bezighoudt met schade- en levensverzekeringen. De oorsprong van het bedrijf

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-54268880. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V.

Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V. Dienstverleningsdocument Hoekstra & van Eck Employee Benefits B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Assurantiekantoor van den Broek BV

Assurantiekantoor van den Broek BV Assurantiekantoor van den Broek BV Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u

Nadere informatie