Doorbraak in Dienstverlening Recessie vergt doorbraak en vernieuwing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorbraak in Dienstverlening Recessie vergt doorbraak en vernieuwing"

Transcriptie

1 Doorbraak in Dienstverlening Recessie vergt doorbraak en vernieuwing hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering als we er maar toe komen ingrijpend te veranderen. Reader voor het bestuurdersymposium Utrecht op 23 november 2012 Locatie: Trouwzaal Stadhuis 1

2 Doorbraak in dienstverlening: opgave en ambitie We zijn begonnen vanuit onmacht. Dienstverlening stond hoog op de agenda. Gemeenten, Manifestpartijen en de Rijksoverheid waren allemaal bezig met het opstellen van dienstverleningsvisies. Iedereen wilde ongeveer hetzelfde, toch was er taai overleg om op één lijn te komen: de gevraagde samenwerking oversteeg beleidssectoren, gebiedsgrenzen en bestuurslagen die ieder hun eigen overlegcircuit hadden. Het op elkaar stapelen van al deze circuits leidt tot een overleginfarct. Toen het overleg over een gezamenlijke visie te traag liep, namen David Jongen en Annemarie Jorritsma eind 2010 het initiatief voor het eerste bestuurlijke Doorbraaksymposium: als we nu eens gewoon beginnen met concrete, rendabele verbeterkansen in plaats van met polderen over visies? Niet wachten tot de laatste partij ook akkoord is maar informeel aan de slag met een coalition of the willing? Deze start tekent de ambitie van de doorbraakbeweging: doorbreken van impasses bij verbetering die we allemaal willen maar die we niet voor elkaar krijgen. De ambitie is om zo n impasse niet te accepteren waar we méér kunnen presteren met minder middelen. We praten al zo lang over de Slimme gemeente, netwerkende overheid, regievoeren, Klantocratie, agile government maar we brengen er te weinig van in praktijk. Waarom: omdat de informatiesamenleving en de crisis ingrijpender vernieuwing vragen dan de vele overlegcircuits samen aankunnen. Er is geen goed veranderkundig design. Vandaar de Doorbraak: vanuit positieve energie van bestuurders en topambtenaren die vooruit willen, die elkaar vinden in coalitions of willing en die gewoon samen concreet aan de slag gaan. Top down en bottom up op zoek naar de facto standaardisering. Zakelijke samenwerking komt in plaats van opgelegde ivoren toren werkprogramma s. Zonder opdrachtgever, gewoon omdat we verschil willen maken, maar wel steeds op zoek naar de zegen van boven (kabinet). De werking van de Doorbraakbeweging is simpel. Kansen om meer te presteren met minder worden ingebracht in bestuurdersymposia waar bestuurders kunnen zoeken naar participanten om de verbetering/vernieuwing samen van de grond te tillen. Daarover worden ter plekke informele, zakelijke afspraken gemaakt. Het aantal deelnemende bestuurders is inmiddels verdriedubbeld sinds De afgelopen twee jaar is de Doorbraak werkwijze met concrete initiatieven uitgeprobeerd. De ervaringen bevestigen de ingeslagen weg. Grensverleggende verbeteringen hebben slaagkans waar bestuurders (informeel) een lucratief streefbeeld delen en zakelijke afspraken maken om de vernieuwing samen op gang brengen in kleine beheersbare stapjes. De doorbraakbeweging legt pragmatische verbindingen tussen complexe overheidscircuits die elkaar nodig hebben: M manifestpartijen, departementen, gemeenten. Door de informeel zakelijke benadering gebaseerd op leiderschap, kunnen dwars door de publieke sector heen afspraken worden gemaakt die nieuwe oplossingen binnen bereik brengen. De initiatieven van begin 2011 beginnen nu resultaten op te leveren. De praktijk van bouwvergunningen wordt flexibeler en goedkoper. Parkeerafhandeling wordt gemakkelijker en de handhaving goedkoper. Burgers krijgen een rol in de WOZ waardebepaling van hun huis. De Basisgemeente is een begrip geworden. En nu moet de lat omhoog. De Doorbraak ambitie was om via enkele innovaties een systeemsprong te verkennen. Nu de eerste resultaten ontstaan en de werkwijze voldoende bruikbaar lijkt, is het tijd voor de volgende fase. Dat is bovendien hard nodig, want het nieuwe 2

3 kabinet moet een enorme bezuiniging en verandering doorvoeren. Hoe meer via meer met minder kan worden bereikt, hoe minder pijnlijke bezuinigingskeuzes nodig zijn. De 20x20 inventarisatie heeft nu al een vat vol nieuwe kansen opgeleverd die geen bestuurder mag negeren. Een systeemsprong, van zakelijke afspraken over vernieuwing, is nodig op twee fronten: Infrastructuur. Reductie van complexiteit via infrastructurele overheid: in samenwerking / standaardisering waar gewoon een knoop moet worden doorgehakt, nu echt een keer een knoop doorhakken. En daarmee een infrastructuur realiseren die randvoorwaardelijk is (transactiekosten verlagend) om de echte ingewikkelde maatschappelijke problemen aan te pakken. Uitvoeringsbeleid. Enerzijds vermindering van bureaucratie en nieuwe oplossingen: georganiseerd wantrouwen omvormen naar co makership, eigen kracht benutting en georganiseerd vertrouwen; anderzijds door organisatiegrensoverschrijdende netwerken ketensamenwerking. Op beide fronten willen we op het bestuurdersymposium van 23 november afspraken maken over een systeemsprong. Wat we in de aanbieding hebben is een bruisend, uitbreidend netwerk van mensen die vooruit willen in een veranderkundige setting die tot duurzame verandering kan leiden. 3

4 Gesprekspunten voor 23 november Op de beide fronten van infrastructuur en van uitvoeringsbeleid zijn vraagstellingen over verbeterkansen opgehaald uit de bestaande Doorbraakdossiers voorzover aan de orde, en uit de 20x20 rapportage van verbetervoorstellen. Hierna volgt voor elk van beide fronten een overzicht: Welke onderwerpen zijn kansrijk, welke afspraken zou je daarover moeten maken en wie houdt een korte pitch op het symposium. Onderwerpen uit de 20x20 rapportage die zich lenen voor afweging op het symposium maar waarvoor nog geen pitcher is, staan als vacant. Zo n onderwerp wordt op het symposium alleen besproken als er een bestuurder opstaat die het wil bespreken. Eerste front: Infrastructuur Op gebied van de digitale infrastructuur groeit een indrukwekkend stelsel van basisregistraties, voorzieningen en (gebruiks)regels. Een groot dilemma is dat er heel veel nieuws op overheidsdiensten af komt waardoor het duur is, traag verloopt en de baten in de bedrijfsvoering niet of te laat optreden. Daar liggen allerlei kansen om daar een doorbraak te realiseren. Vanuit de bestaande Doorbraakinitiatieven en de 20x20 inventarisatie komen dan de volgende zaken naar voren. De Berichtenbox Lopend doorbraakproject, niet nu bespreken 1. Burgerlijke Stand = GBA Han Polman Wie neemt deel aan het (NVVB ) initatief tot Samenvoeging Burgerlijke stand en GBA? 2. e ID Yvonne van Stiphout Wie helpt mee om dit bestaande maar getemperde Doorbraakinitiatief, verbetering van digitaal identificeren, nieuw leven in te blazen onder het nieuwe kabinet? 3. E factureren Nicole Kroon Wie helpt mee om de groeiende e factuurpraktijk écht regulier te maken? 4. Gegevenskluis / mijnenveger Ronald Barendse Wie wil meedoen om (al dan niet via Mijnoverheid en een gegevenskluis) werk te gaan maken van de strekking van het 20x20 voorstel Mijnenveger : integreren mijndomeinen. 5. BAG=WOZ (vacant) Wie helpt mee zorgen dat er knopen worden doorgehakt over ingrijpende stroomlijning en vereenvoudiging van deze beide basisregistraties omdat er dagelijks zoveel geld en energie weglekt? 6. De Basisgemeente Tof Thissen Wie wil ambassadeur van het concept worden, meedoen in onderzoek naar realisatiescenario s, meedoen in verkenning informatievoorziening sociaal domein? 7. Digi Massa (vacant) (Hoe) is het haalbaar dat overheidsonderdelen elkaars digitaliseringswinst vergroten door snel massa te maken met digitalisering? 4

5 Het tweede front: Uitvoeringsbeleid Het uitvoeringsbeleid moet ermee omgaan dat er op het infrastructurele front nog geen rust heerst. Er moet gewerkt worden met registraties en voorzieningen die nog niet voluit operationeel zijn, waardoor veel organisaties terugvallen op historisch gegroeide samenwerkingsverbanden en op wat in hun eigen infrastructuur het beste past. En daarbij gaan maatschappelijke ontwikkelingen zoals met social media zo snel dat er vaak nog geen gezamenlijk beeld is van wat de overheid daar in haar uitvoeringspraktijk mee kan. Het is in deze praktijk dat de decentralisaties worden doorgevoerd. Vanuit de bestaande Doorbraakinitiatieven en de 20x20 inventarisatie komen dan de volgende zaken naar voren. Interactieve WOZ Leeromgevingen jeugdzorg Lopend doorbraakproject, niet nu bespreken Lopend doorbraakproject, niet nu bespreken 8. Gezinsaanpak Ed Wallinga Wie wil obv de ervaringen in Enschede een leeromgeving wijden aan verdere ervaring op te doen met geintegreerde hulp aan multiprobleemgezinnen? 9. JIF Jeugdhulp (vacant) Wie wil in een leeromgeving aan de slag met met ontkokerde jeugdhulp op maat? 10. Doen wat werkt (vacant) Wie wil in de leeromgevingen ervaring inbrengen met het screenen van hulpinterventies op onderzocht effect? 11. Wmo/AWBZ Pauline Bouvy Wie wil deelnemen aan een kopgroep instrumensamenwerking, en wie wil eigen kracht instrumenten toepassen/inbrengen? 12. Bouwen op Vertrouwen Staf Depla Nu vergunnen en toezicht wordt vernieuwd, komt de vraag wie deze lijn wil helpen doortrekken naar het (lokaal) ruimtelijk beleidskader? RO vernieuwers gevraagd. 13. Zelfbouwstroom (vacant) Wie wil de Almeerse ervaring doorzetten om meer ruimte te bieden aan de zelfbouwende burger? 14. Nationaal Servicenetwerk Vastgoed Transformatie Hamit Karakus Wie doet mee aan een gezamenlijke aanpak voor transformatie van leegstaand vastgoed? 15. Datacenter WOZ (Den Haag / vacant) Wie neemt een data abonnement dat WOZ taxatiekosten reduceert? 16. Parkeergemak Johan Hakkenberg / Arno Visser Bestuurders gevraagd voor groeigebied mobiliteitsdata. 17. De informele aanpak (vacant) Wie wil de no tech bezwaarreducerende aanpak invoeren? 18. Bewijsverbod (vacant) Wie wil op gang helpen dat we rigoureus afzien van onderlinge bewijsstukken? 19. Netwerk gemeente Peter de Baat Wie wil meedoen aan het zoeken naar het ideaalmodel van de regiegemeente? 5

6 1. Burgerlijke Stand = GBA Samenvatting Een 20x20 initiatief gestart vanuit de NVVB. Het integreren van Burgerlijke Stand en GBA creëert forse verbetering in de dienstverlening aan de burger 100 miljoen besparing in de bedrijfsvoering van de overheid. 20% beter: Integreren van de Burgerlijke Stand (BS) en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zorgt voor een grote vereenvoudiging en versnelling in de omgang met de burger, omdat alle (semi ) overheidsinstanties sneller over betere persoonsinformatie beschikken. Frauderen wordt lastiger. Uittreksels verdwijnen. Burgers hebben nog slechts één overheidsadministratie waarin zij zijn geregistreerd. Dit vormt een startpunt voor nieuwe diensten en zekerheden aan private partijen. 20% goedkoper: Door de integratie worden geen papieren akten meer opgemaakt. Er is geen archiefruimte meer nodig. De persoonsgegevens worden digitaal en op nog maar één plaats verzameld. Het vastleggen van feiten en registreren in een dynamische verzameling schuift ineen. Hierdoor zijn minder ICT voorzieningen nodig. Ook de rol van JustID die de dubbelen van de akten bewaart en nu nog digitaliseert, kan worden beëindigd. Het geïntegreerde systeem zal zijn eigen efficiënte back upfaciliteit kennen. Zowel gemeenten als JustID hebben daar baat bij; de overheid bespaart meer dan 100 miljoen per jaar. Hoe doen we dat? De huidige wetgeving moet gewijzigd om het geïntegreerde stelsel mogelijk te maken. Het Burgerlijke Wetboek regelt dan de juridische inhoud (de regels waaronder rechtsfeiten van personen tot stand komen) en de Wet basisregistratie personen regelt de vastlegging. Dit vormt de basis voor een nieuw procesmatig en technisch systeem. Het lopende programma Modernisering GBA kan de invlechting van registratietaken uitvoeren via een aanvullende opdracht. Partijen in het land (zoals NVVB) staan klaar om dit te helpen invoeren. Wat moeten we investeren? Het doorvoeren van wetswijzigingen en invoeren van een geïntegreerd systeem kost eenmalig maximaal 50 miljoen, dat is de helft van wat jaarlijks wordt terugverdiend. 6

7 2. e ID Samenvatting Een doorstart en intensivering van het bestaande Doorbraakinitiatief, ook opgenomen in het 20x20 rapport. Inhoud: het opzetten van een e identificatiestelsel met een betrouwbaar e ID middel voor burgers verlicht administratieve lasten, verbetert de informatieveiligheid, stimuleert de economie en levert de overheid 200 miljoen aan extra inkomsten op. 20% beter: Door eid voorzieningen op hogere veiligheidsniveau voor burgers beschikbaar te maken wordt een betrouwbare elektronische dienstverlening geborgd, waarmee de administratieve lasten voor burgers en bedrijven vermindert, de informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens verbetert en de digitale economie gestimuleerd. Nederlandse burgers en bedrijven kunnen beter deelnemen aan het vrije digitale handelsverkeer in Nederland en binnen de Europese Unie. Tevens helpt een eid bij de wettelijk verplichte controle op de levering van leeftijdgebonden elektronische diensten en bij de strijd tegen cybercrime. 20% goedkoper: Een goed functionerende digitale economie draagt bij aan economische groei. Zo kan bij voldoende vertrouwen in de ICT infrastructuur de digitale dienstverlening in Nederland met circa 1,2 mrd groeien (onderzoek E&Y). Marktgroei van meer dan 1 miljard leidt tot extra BTW inkomsten van 200 miljoen. De overheid bespaart daarnaast nog op vele plaatsen op haar eigen uitvoeringskosten. Hoe doen we dat? De overheid moet zorgen voor elektronische identificatiemiddelen (eid) op hogere betrouwbaarheidsniveaus en zal het initiatief nemen om samen met publieke en private stakeholders een eid stelsel NL in te richten en beheren. Daarnaast zal de overheid net als in de analoge wereld burgers van een zo n hoog mogelijk betrouwbare digitale identiteit moeten voorzien, als impuls voor digitale overheidsdienstverlening en voor economische groei, en als bijdrage aan de strijd tegen cybercrime. Het rijk realiseert in overleg met stakeholders een eid stelsel Nederland, waarin het gebruik en toezicht over de verschillende publieke en private eid voorzieningen (middelen en diensten) is geborgd en waarin overheid en bedrijven elkaar ontmoeten, versterken en waar afspraken worden gemaakt. Binnen dat stelsel ontwikkelt het rijk een eid middel voor burgers met het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Wat moeten we investeren? De integrale kosten voor het voeren van een e ID gedurende de eerste 10 jaar worden geraamd op 150 miljoen ofwel 15 mijloen per jaar. 7

8 3. E factureren Samenvatting 20x20 initiatief om de e factureerpraktijk regulier te maken. Facturen komen uit een computer, worden geprint, verstuurd en weer overgetypt. Eigenlijk is dat gekkenwerk, in Er is techniek voorhanden die handmatig werk overbodig maakt. Dat levert Nederland 500 miljoen op. 20% beter: Het facturatieproces is arbeidsintensief en foutgevoelig. Het voegt eigenlijk geen waarde toe, want het is ondersteunend. Toch kost het invoeren en het controleren veel tijd. Elke organisatie kan energie vrijmaken voor het echte werk, het primaire proces, als ze minder in beslag wordt genomen door factuurverwerking. 20% goedkoper: Vele studies melden dat handmatig verwerken van facturen veel duurder is dan elektronisch verwerken: bij de verzending kunnen kosten van elke factuur dalen van naar 4.70, en bij ontvangstverwerking van naar Cap Gemini schat de besparing voor alle EUlanden samen op 40 miljard. In Denemarken heeft de overheid 100 miljoen bespaard. Op grond daarvan is in Nederland 500 miljoen bespaarbaar. Daarin is het verwerken van bonnetjes nog niet meegerekend. Hoe doen we dat? De standaarden zijn er al. De kennis is er al. Maar het is nog niet gemakelijk genoeg en te vrijblijvend. De politiek moet dit afdwingen, en een verantwoordelijke programma manager benoemen, direct onder Ministeriele leiding. Wat moeten we investeren? Om een landelijk uitrol hiervan aan te pakken, is in de eerste jaren rekening een investering nodig van 10% van de jaarlijkse baten: 50 miljoen. 8

9 4. Gegevenskluis / Mijnenveger Samenvatting Combinatie van lopende activiteiten zoals de Manifestgroep pilot met Qiy, Mijnoverheid en het 20x20 voorstel Mijnenveger. Een algemene digitale postvoorziening in Nederland kan de digitale postbussenversnippering (het mijnenveld) een halt toe roepen, digitale economie een impuls geven en meer dan 500 miljoen besparen. 20% beter: Een einde aan de enorme wildgroei van elektronische postbussen. Elke verzender van post een maakt een aparte brievenbus in je voordeur! Ondenkbaar in brievenpost; normaal in elektronisch berichtenverkeer. Een mijnenveld: mijnenergiemaatschappij, mijntelefoonaanbieder, mijnbelastingdienst, mijn UWV, E Mededelen, mijn Overheid, mijngemeente. Als dat wordt gestroomlijnd neemt gemak en overzicht voor burger en bedrijf enorm toe. De economie ontvangt een impuls tot digitaal zakendoen en een besparing op eigen communicatie. Ook is het beter voor het milieu (denk aan papier, inkt, brandstof voor het transport, enz.). 20% goedkoper: Universele digitale postdiensten brengen communicatie en transactiekosten drastisch omlaag omdat een digitaal bericht een fractie kost van een fysiek bericht. De Belastingdienst alleen al verwacht bijvoorbeeld met digitale communicatie 95 miljoen euro te kunnen besparen. De publieke sector samen zal minstens het vijfvoudige kunnen realiseren. Die besparingen worden 20% hoger wanneer de publieke sector als een geheel in een digitaal platform samenwerkt. De besparing wordt daarom geraamd op 500 miljoen. Of meer. Hoe doen we dat? We creeren in Nederland een gemeenschappelijk berichtenplatform dat open is voor zowel publieke als private partijen. Berichtenverkeer aan burgers en bedrijven is gekoppeld aan unieke identiteiten die vast liggen in basisregistraties en waaraan verschillende bevoegdheden en machtigingen gekoppeld worden. Iedereen heeft een digitale handtekening voor transacties. Regels worden vastgelegd in een nieuwe postwet. Wat moeten we investeren? Investeren gaat nauwelijks over geld; techniek is al beschikbaar en in de maak. Er moet slechts geïnvesteerd worden in het komen tot een afsprakenstelsel voor een digitale post netwerk in Nederland; vergelijkbaar met de afspraken over E Herkenning voor bedrijven en over E Factureren. Zodat de bestaande technologie investeringen gaan renderen. 9

10 5. BAG = WOZ Samenvatting Voorstel uit het 20x20 rapport. Drastische stroomlijning van de overheidsadministratie van vastgoed bespaart 100 miljoen op de uitvoeringskosten, maakt de woningmarkt transparanter en bespaart alle marktpartijen administratieve rompslomp; zowel huur als koop. 20% beter: De vastgoedregistraties van de overheid worden veel bruikbaarder in de vastgoedmarkt, die daardoor veel transparanter wordt. Het gaat niet meer voorkomen dat een woning volgens overheidsgegevens zowel 140 m2 alsook 200 m2 alsook 500 m3 groot is en dat makelaars van mening verschillen over woninggrootte en daardoor over de rekenkundige m2prijs. Bezwaren worden goeddeels overbodig. 20% goedkoper: Er vindt geen overbodige registratie meer plaats, decentrale WOZ registraties kunnen (mits geharmoniseerd) centraal in de BAG worden gebruikt. Het bedrijfsleven kan deze gegevens openbaar benutten en er is minder reden voor bezwaarschriften door normeringen; minder taxateurswerk. De verbetering van gegevensbeheer, de afname van taxateurswerk en van bezwaarafhandeling leiden binnen de overheid tot naar schatting 100 miljoen bedrijfsvoeringwinst per jaar. Daarnaast ontstaat afname van onkosten bij het bedrijfsleven. Hoe doen we dat? De gebruiksoppervlakte in de BAG wordt niet gebruikt door die gemeenten die de WOZ waardering uitvoeren in kubieke meters. Daarnaast wordt deze ook niet gebruikt door het huurwoningen puntensysteem. Het kan niet zo zijn dat een woning volgens overheidsgegevens zowel 140 m2 alsook 200 m2 alsook 500 m3 groot is en dat makelaars van mening kunnen verschillen over woninggrootte en daardoor over de rekenkundige m2prijs. De huidige gegevens in de BAG zijn onvoldoende voor het waarderen voor de WOZ en voor het vaststellen van het huurwoningen puntensysteem. Op basis van een impactstudie worden de gegevens die gemeenschappelijk hiervoor nodig zijn, ontdaan van dubbelingen en geüniformeerd opgenomen in de BAG. Deze centrale gegevens kunnen dan met de dezelfde uitgangspunten als de andere kenmerken in de BAG beschikbaar worden gesteld voor het bedrijfsleven en burgers. Dit bespaart vele miljoenen aan bezwaarschriften, uitvoeringskosten en kosten bij het bedrijfsleven. Na besluitvorming over de impactstudie zorgt het kabinet voor aanpassingen in wet en regelgeving die de stroomlijning en samenwerking mogelijk maken. Bij de Waarderingskamer wordt de taak gelegd om een audit uit te voeren op de gegevenskwaliteit van de verschillende vastgoedregistraties: BAG, WOZ en huurwoningen puntensysteem. Wat moeten we investeren? De aanloopkosten bedragen eenmalig voor onderzoek en besluitvorming over registratiestroomlijning. De implementatie die daarop volgt, kost naar schatting 40 miljoen en wordt daardoor binnen een half jaar terugverdiend. 10

11 6. De Basisgemeente: van standaard naar voorziening Achtergrond Dit is een lopend Doorbraak project. Gemeenten bevinden zich in netwerken van andere gemeenten, ketenpartners en private partijen. In deze netwerken werken ze in steeds wisselende samenwerkingsverbanden aan verschillende ambities, zowel in het sociale domein (decentralisaties) als in de fysieke leefomgeving (bv RUD s). Dit vraagt van gemeenten (1) een sterke regie op de gevraagde diensten van de netwerkpartners, (2) om meer uniforme werkwijzen en processen en (3) dit vraagt om meer generieke oplossingen en standaarden (basisgemeente). Generieke oplossingen en standaarden In gemeentelijk Nederland bestaan momenteel veel verschillende proces en informatiehuishoudingen, die het onmogelijk maken om deze nieuwe ontwikkelingen op een goede en vooral efficiënte manier in de gemeenten in te bedden. Inrichtingsprincipes als één gezin, één plan, één regisseur en de intensieve (keten ) samenwerkingen leiden onherroepelijk tot een toenemende complexiteit in procesinrichting en informatiehuishouding. Gemeenten willen op dit punt ontzorgt worden. Dit begint met meer richtinggevende standaarden dan nu het geval is. Standaarden die: helpen de complexiteit van hun bedrijfsvoering (procesinrichting en informatievoorziening voor alle gemeentelijke bedrijfsprocessen) te beteugelen; helpen samenwerken in steeds meer diverse en complexere netwerken; een solide en gemeenschappelijke basis bieden voor het inrichten van nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld tgv. de decentralisaties); helpen bij het kosteneffectief en efficiënt inrichten van de gemeentelijke proces en informatie inrichting; De in november opgeleverde high level architectuur van de basisgemeente is een eerste essentiële stap in het definiëren van deze standaarden en daarmee de realisatie van de basisgemeente. Daarnaast verschuift de behoefte aan richtinggevende standaarden op de kortere termijn naar het steeds meer delen van generieke voorzieningen (basisgemeente). Daarom de vraag van veel gemeenten naar af te nemen generieke voorzieningen die gewoon werken en desgewenst buiten de deur (in een SSC of in de cloud) geplaatst kunnen worden. Op deze manier worden zij maximaal ontzorgt en kunnen zij zich op hun kerntaken concentreren. Het daadwerkelijk realiseren van deze generieke voorzieningen kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld via de markt (lees: een of meerdere leveranciers) organiseren van hoofdleveranciers en configuratiemanagement; of bijvoorbeeld door de genoemde generieke voorzieningen één keer te ontwerpen, te realiseren en landelijk aan alle gemeenten beschikbaar te stellen vanuit de cloud. Deze realisatiesporen worden in 2013 nader verkend en financieel onderbouwd. Een logische stap op weg naar gedeelde voorzieningen is dat gemeenten nu al hun verschillen in informatiehuishoudingen en applicatielandschappen inzichtelijk maken, opschonen en 11

12 opruimen. Hiervoor hebben zij een model nodig om te werken aan de reductie van complexiteit en het aantoonbaar realiseren van voordelen uit samenwerking. Ook dit model wordt begin 2013 ontwikkeld Voor 2013 zijn vanuit KING de volgende resultaten gedefinieerd. Deze zijn ons inziens noodzakelijk op weg naar gedeelde generieke voorzieningen: 1. Verder uitwerken van high level architectuur van de basisgemeente; Hierbij doorgaan met definiëren en uitwerken clusters functionaliteit en koppelvlakken vanuit de nieuwe situatie 2. Ondersteunen van gemeenten met financieel model om het applicatielandschap in kaart te brengen, op te schonen. In dit model kan de basisgemeente(functionaliteit) als referentie worden opgenomen om voordelen voor gemeenten kwantitatief aantoonbaar te maken; 3. Onderzoeken van de realisatiescenario s basisgemeente (haalbaarheid onderzoeken, marktconsultatie en opstellen businesscase) Commitment van gemeenten KING wil via ambassadeurs de kracht van het netwerk van gemeentesecretarissen benutten. In de VGS Enquête van najaar 2011 is uitvraag gedaan naar de rol van KING ambassadeur. De vraag was letterlijk: Zou je ambassadeur voor KING willen zijn en vanuit die rol collega secretarissen willen adviseren en helpen op KING thema s? Met een eerste groep gemeentesecretarissen is in oktober een aftrap gedaan voor het in te richten ambassadeursnetwerk van VGS en KING. Op 7 december a.s. gaan we hiermee verder. Het ophalen van de behoefte aan en commitment van gemeenten op de verschillende realisatiescenario s basisgemeente organiseren we via het hierboven genoemde ambassadeursnetwerk. Gezamenlijke standaarden voor gegevens en werkprocessen sociaal domein Nu de decentralisaties voor de deur staan, is er ruimte om gezamenlijke standaarden voor gegevens en werkprocessen te ontwikkelen, en gemeenten de kans te bieden hierop aan te sluiten. Door ICT slim in te zetten, kunnen gemeenten besparen op de uitvoeringskosten en administratieve lasten reduceren. Daarnaast helpt ICT innovaties door te voeren en nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk te maken. Bovendien, zolang de wetgeving nog niet definitief is, kunnen deze ontwikkelde standaarden en gegevensuitwisselingen nog in de wet geborgd worden. Het project verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) heeft als doel om een beeld te geven van de mogelijkheden, de belemmeringen en risico's van de inzet van ICT op informatiekundig, juridisch en organisatorisch vlak. Het project beschrijft het principe 1 gezin 1 plan 1 informatievoorziening en de rol van ICT daarin. Ook onderzoekt het de haalbaarheid en het draagvlak voor de benodigde informatievoorziening en standaardisatie, bepaalt het de standaarden voor gegevens en werkprocessen en geeft het een overzicht van kosten en opbrengsten. Doelen daarbij zijn het doorbreken van verkokerd werken en samenhang scheppen, ervoor zorgen dat gemeenten regie kunnen voeren en de administratieve lasten voor burgers en professionals te verlagen. De aanpak is interactief. KING betrekt gemeenten, de huidige actoren binnen het veld en bestaande transitie initiatieven te betrekken bij de uitvoering van het project. KING analyseert 12

13 verschillen en overeenkomsten in visies en/of procesbeschrijvingen, deelt ideeën en is de penvoerder. Daarnaast is de aanpak iteratief, want de contouren van het sociale domein en de beoogde dienstverlening zijn nog niet uitgekristalliseerd. Daarom kan geen sprake zijn van een blauwdruk voor de informatievoorziening in het sociale domein. De benodigde en gewenste informatievoorziening ontstaat vanuit de praktijk, vanuit uitvoeringsvragen en bestaande voorzieningen. 'Work in progress' dus. Relatie basisgemeente en project VISD De aanleiding voor de basisgemeente is het streven naar een gemeenschappelijke gemeentelijke procesinrichting en, daarmee samenhangend, generieke functionaliteit en ondersteuning hiervoor. Vanuit Project VISD wordt de benodigde gemeentelijke procesinrichting vanuit het sociaal domein verkend. Parallel wordt vanuit de basisgemeente uitgewerkt de gezamenlijke generieke functionaliteit die deze procesinrichting, maar ook andere (denk aan de RUD s, belastingsamenwerking etc) kan ondersteunen. Wat wordt op 23 november concreet gevraagd? De vraag aan de hier aanwezige Doorbraakbestuurders is: 1. Wie wil meedoen aan het onderzoek naar realisatiescenario s basisgemeente? 2. Wie wil deelnemen in het ambassadeursnetwerk van VGS en KING? 3. Wie wil meedoen aan de verkenning informatievoorziening sociaal domein? 13

14 7. Digi massa Achtergrond Voorstel uit het 20x20 rapport. Door nu snel massa te maken met het gebruik van basisregistraties en algemene digitale voorzieningen zoals terugmeldsystemen, bespaart de overheid jaarlijks 500 miljoen, krijgt het bedrijfsleven een belangrijke basis voor hun procesoptimalisaties en ontstaat economisch gezien een startpunt voor nieuwe diensten en bedrijven. 20% beter: Burgers en bedrijven kunnen meer en makkelijker zaken digitaal met de overheid afhandelen. Overheden kunnen veel efficiënter werken als zij op grote schaal dezelfde digitale dienstverlening inzetten. Als er naast digitale dienstverlening tevens grootschalig gebruik gemaakt kan worden van open data en gegevens uit basisregistraties brengt dit ook andere voordelen met zich mee: economische winst door een efficiëntere overheid, en talrijke maatschappelijke baten zoals minder fraude en fouten met identiteitsgegevens en lagere administratieve lasten van burgers en bedrijven. 20% goedkoper: Voor het gehele stelsel van basisregistraties inclusief stelselvoorzieningen worden baten van 500 miljoen per jaar geraamd, inclusief indirecte effecten in werkprocessen binnen de gehele publieke sector (efficiencyverhoging e.d.). Dit omvat dus rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en grote uitvoeringsorganisaties. Hergebruik van open data levert 200 miljoen structureel per jaar op. Het terugdringen van identiteitsfraude en identiteitsfouten levert de samenleving vele miljoenen per jaar minder schade op. Bij elkaar budgetwinst van jaarlijks 500 miljoen, oplopend naar 700 miljoen. Hoe doen we dat? Het stelsel van basisregistraties en algemene e overheidsvoorzieningen wordt gezamenlijk bestuurd en gefinancierd en met kracht ingevoerd. De Algemene Wet Bestuursrecht zal worden aangepast aan de i samenleving en de daarbij behorende interactie tussen overheid en burgers en bedrijven. Ook komt er een verder juridisch kader voor elektronische overheidsdienstverlening. De overheid in al haar geledingen wordt gestimuleerd om informatie en gegevens actief openbaar te maken zodat hergebruik van data (zoals gegevens uit de basisregistraties; breder gebruik BSN) breed mogelijk wordt. Informatiebeveiliging en privacy worden daar uitgebreid in betrokken. Preventie van identiteitsfraude en van fouten wordt verbeterd door de vaststelling en registratie van identiteit op de meest gevoelige punten te verbeteren. Daartoe wordt de kennis en ervaring van verschillende organisaties in de publieke sector gebundeld in expertisecentra. Inzage en correctie door burgers wordt beter gefaciliteerd met een online voorziening en met een backoffice dat aanvragen voor wijzigingen in de breedte van de publieke sector adequaat behandelt. Wat moeten we investeren? De invoering van basisregistraties en algemene voorzieningen, de flankerende maatregelen en aanpassingen van (juridische) kaders vergen bij elkaar 200 miljoen investeringsbudget. 14

15 8. Gezinsaanpak Samenvatting Voorstel uit het 20x20 rapport. Als gemeenten de hulpinzet voor multiprobleemgezinnen van de vele instanties bundelen via één regisseur (met mandaat, zo laag mogelijk in de frontlijn), wordt de hulpverlening effectiever en daadkrachtiger en kunnen de hulpkosten van multiprobleemgezinnen met 1,5 miljard dalen. 20% beter: Zodra de overheid bundeling aanbrengt in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen die nu nog verloopt via 25 verschillende instanties en wettelijke kaders, 17 indicatieprotocollen, 23 methoden van vraagverheldering, 31 diagnostische instrumenten en 27 registratie of rapportagesystemen, hoeft de enorme hulpcoördinatie niet meer te worden afgeschoven op de probleemgezinnen (die dan verder in problemen raken). Bundeling kan officieel worden geregeld door een gezinscoach te laten optreden namens diverse instanties zoals woningcorporaties, leerplicht, schuldhulp, CJIB, CWI (Centrum voor Werk en Inkomen), Jeugdzorg, maatschappelijk werk en verslavingszorg. Gezinnen worden eerder en beter geholpen. 20% goedkoper: De MultiProblemGezinnen kosten ieder circa ofwel 10 miljard per jaar, waarvan 4 miljard opgaat aan contact, overleg en overheaduren. Experimenten met deze coördinatie laten zien dat een duidelijke mandaatregeling deze kosten kan halveren tot 1,5 miljard. In de wijkenaanpak zijn hier al veel goede ervaringen mee opgedaan (oa. Enschede, Leeuwarden: zie ook Er is ook een maatschappelijke kosten batenanalyse beschikbaar en aanpalend wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het 20% beter en 20% goedkoper kan. Hoe doen we dat? De hulpverlening van de 25 veel voorkomende wettelijke kaders moet formeel worden voorzien van een coördinatievoorziening, waarbij het mandaat ingeval van een multiprobleemgezin formeel kan worden gelegd bij een regisseur. De aankomende decentralisaties van het sociale domein bieden mooie aanknopingspunten. Belangrijk: actieve gegevensuitwisseling en ruimte voor professionals om de regierol met weinig regeldruk te vervullen. De regering moet een stevig bestuurlijk juridisch fundament aan te leggen: van de 25 organisaties die vaak betrokken zijn, wordt vastgelegd dat een gemeentelijke regisseur formele bevoegdheden overgedragen kan krijgen. Wat moeten we investeren? De investering betreft vooral de kosten van aanpassing wet en regelgeving en de implementatiekosten bij gemeenten. Deze moeten kunnen blijven binnen 10% van de jaarlijkse besparing: 200 miljoen. 15

16 9. JIF jeugdhulp Samenvatting Voorstel uit het 20x20 rapport. Wrijving geeft glans. De transitie jeugdzorg is een complexe veranderopdracht met risico s op het voortzetten van oude patronen. Ontkokerde jeugdhulp op maat (multifocale zorg, Wrap Around Care) geeft vernieuwing en een besparing van 600 miljoen per jaar. 20% beter: We kiezen voor een preventieve aanpak en investeren dus in ambulante hulp voor kinderen met beginnende problemen. Ouders, jongeren en verwijzers kunnen direct terecht bij instellingen die alle vormen van jeugdhulp bieden. De financiering verloopt via een eenvoudige systematiek op basis van uren X tarief. Instellingen werken volgens de afspraken in de lokale situatie en houden zich uiteraard aan de vigerende wet en regelgeving. Zij worden betaald na geleverd werk en verantwoorden zich op basis van meetbare prestatie indicatoren (cliëntervaring, medewerkerservaring, verminderen stress in het gezin, verbeteren functioneren en voorkomen zwaardere zorginzet). 20% goedkoper: De tarieven liggen 20% lager dan de huidige tarieven door het verminderen van overhead (10%) en het voorkomen van dubbelingen in verwijzingen, intakes en hulpverleners (10%). Het totale budget dat gemoeid is met de transitie jeugdhulp = 3 miljard euro (jeugdzorg 1,5 miljard, jeugd GGZ 600 miljoen, CJG 500 miljoen en LVB 400 miljoen). Met de nieuwe werkwijze wordt na de transitie jeugdzorg een kostenbesparing van 600 miljoen gerealiseerd. Hoe doen we dat? Eerst uitproberen. Er zijn al koplopers in de nieuwe jeugdhulp die werken volgens deze nieuwe werkwijze. De Mutsaertstichting, Buurtzorg, Opvoedpoli en klassieke instellingen die de uitdaging aandurven laten al hun historische subsidies los en gaan als eerste werken op de JIFmanier. Landelijk wordt hiertoe 10% van het totale budget jeugdhulp vrijgemaakt (=300 miljoen euro) voor de periode dat de transitie nog duurt (2013 t/m 2015). Dit is het JIF budget (jeugdinterventiefonds). De resultaten worden wetenschappelijk onderzocht, inclusief benchmark met klassieke instellingen. Bij goede resultaten wordt na 2015 de nieuwe manier van werken integraal ingevoerd. Jif voor de jeugdhulp: wrijving geeft glans aan de transitie jeugdzorg. De transitie krijgt een extra impuls door de inzet van JIF (jeugdinnovatiefonds). Voor innovatieve instellingen die al hun historische budgetten los willen laten en willen en kunnen werken op basis van geleverd werk op een tarief dat 20% lager ligt dan in klassieke instellingen maakt de regering voor de periode per jaar 300 miljoen euro per jaar vrij. Deze instellingen bieden ontkokerde jeugdhulp uit alle sectoren (jeugdzorg, jeugd GGZ, LVB en CJG). De kosten worden gedekt uit het verminderen van de capaciteit en het budget in alle betrokken sectoren. De bezuiniging van 60 miljoen die wij hiermee realiseren zetten wij in om de wachtlijsten in de jeugdbescherming weg te werken. Begin 2015 wordt, afhankelijk van de resultaten, een besluit genomen over inbedding van de JIF systematiek in de toekomstige jeugdhulp. Wat moeten we investeren? De 300 miljoen euro geeft, met gelijkblijvende capaciteit direct een besparing van 60 miljoen euro. Dit geld wordt besteed aan het wegwerken van wachtlijsten bij de jeugdbescherming (want die zijn onacceptabel). De kosten voor het onderzoek worden betaald uit reguliere innovatie en onderzoeksbudgetten (die vaak niet benut worden). 16

17 10. Doen wat werkt Samenvatting Voorstel uit het 20x20 rapport. Als we meer gebruik maken van de kennis die wij hebben over risicojeugd, kunnen we jongeren beter helpen en levert het gemeenten en veiligheids huizen een effectiever en goedkoper interventiepalet op. Dat scheelt 250 miljoen. Of meer. Gemeenten worden immers verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en zijn zeer gebaat bij beter inkoopbeleid. Kinderen hoeven niet af te glijden! 20% beter: Als gemeenten in de jeugdzorgtransitie niet het wiel gaan uitvinden maar meer en beter bestaande kennis gaan gebruiken wordt een veel groter deel van risicogroepen uit de problemen gehouden. Dat kan, want in een aantal gemeenten is daar al ervaring mee opgedaan, op basis van de Kennisfundamentaanpak van het WODC, Platform31 en de Transformatiefabriek. Minder recidive, minder geweld, minder overlast en betere sociale inbedding liggen binnen bereik, simpelweg door de aanpak te screenen op is er bewijs dat dit werkt? 20% goedkoper: Vele miljoenen verdwijnen jaarlijks nog in een bodemloze put omdat mis in plaats van raak wordt geschoten. In een vijftal gemeenten was dat in 2011 al 3 mln, geëxtrapoleerd naar landelijk volume is dan een besparing van circa 250 mln haalbaar door niet werkzame aanpakken te schrappen. Het doorlichten van alle Jeugdzorginterventies volgens dezelfde systematiek levert een (nog grotere) extra besparing op. Hoe doen we dat? Gemeenten (en veiligheidshuizen) maken een doorlichting van alle projecten, aanpakken en interventies die ze zelf uitvoeren, subsidiëren en gaan inkopen. De kennis en expertise om dit te doen kan de gemeente zelf in huis halen (model Toetscommissie Interventies Jeugd Rotterdam) of inkopen. Wat moeten we investeren? Het Rijk en de gemeente moeten incidenteel per gemeente euro investeren in het doorlichten van lopend jeugdbeleid. 17

18 11. Wmo AWBZ: Instrumentsamenwerking Eigen kracht Samenvatting Lopend Doorbraak initiatief. Dankzij de overheveling van Rijkstaken naar gemeenten moeten steeds meer zorgvragen opgelost worden binnen een slinkend Wmo budget. Beleidsmatig wordt, met veel aandacht voor het stimuleren van eigen kracht, door gemeenten in ruime mate hierop geanticipeerd. Implementatie van dat beleid kan worden ondersteund met passend (digitaal) instrumentarium. Er zijn inmiddels instrumenten met bewezen vraagreducerend effect beschikbaar maar de doorontwikkeling en exploitatie hiervan is te duur voor de individuele gemeenten die ze in eigen beheer hebben ontwikkeld. Op dat punt kan en moet meer worden samengewerkt. De afgelopen periode is gezocht naar samenwerkingsvormen om de instrumenten die doorontwikkeling via schaalgrootte vergen, samen op te pakken. Er hebben twee rondetafelgesprekken bij het ministerie van VWS plaatsgevonden waarbij de inzet was een kopgroep te vormen met als doel samenwerking. Enkele gemeenten hebben zich gemeld, maar nog niet genoeg om te spreken van een aanzienlijke kopgroep. Op het doorbraaksymposium van 23 november wordt gevraagd wie er willen participeren in een kopgroep om samen (operationele) eigen kracht instrumenten toe te passen, deze na verloop van tijd op effectiviteit en doelmatigheid te evalueren en op basis hiervan te komen tot doorontwikkeling van een (zeer) beperkt aantal instrumenten die zowel landelijk, regionaal als lokaal toepasbaar zijn. Het ministerie van VWS ondersteunt het initiatief om te komen tot een kopgroep en is bereid via het transitiebureau de nodige kennis in te brengen en de externe communicatie te ondersteunen. Voorgesteld wordt om de kopgroep te verbinden met het thema de zorgende stad van het G32 werkprogramma Digitale Steden Agenda Het transitiebureau is bereid om, indien het gaat om een volwaardige kopgroep, deze kopgroep te ondersteunen bij de doorontwikkeling van de gehanteerde instrumenten. Achtergrond De zorgkosten stijgen, mede door vergrijzing, terwijl budgetten voor Wmo en AWBZ afnemen. Door de decentralisaties krijgen gemeenten de opgave om de stijgende vraag binnen een afnemend budget op te vangen. Vanuit die optiek is gezocht naar instrumenten waarmee de zorgvraag kan worden gereduceerd. Er bleek bewijs te bestaan dat instrumenten zoals BUUV en EigenKrachtWijzer (EKW) een vraagreducerend effect hebben omdat zij de kracht van buurt en burger stimuleren. De burger richt zich dan minder automatisch tot de overheid. Als gemeenten ieder hun eigen instrumenten maken of aanschaffen vallen de kosten erg hoog uit, maar bij gezamenlijk gebruik ontstaat een zo groot schaalvoordeel dat de businesscase voor elke gemeente uiterst rendabel is. Samenwerking loont! Hoe gewoon samenwerking ook is bij beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling tussen gemeenten, de samenwerking bij het ontwikkelen en exploiteren van instrumenten stuit op vele hindernissen. Iedereen is zeer geïnteresseerd maar de meesten doen uiteindelijk niet mee. 18

19 Wat is er sinds april 2012 gebeurd? Na ruim een jaar zoeken en proberen zijn in het najaar van 2012 op initiatief van Marcelis Boereboom en Pauline Bouvy Koene twee rondetafelgesprekken gehouden over de vraag of instrumentsamenwerking haalbaar is of niet. Concreet is de uitnodiging neergelegd om samen een kopgroep te vormen van gemeenten om `Samen de schouders te zetten onder de doorontwikkeling van het eigen kracht gedachtegoed en van technologische instrumenten die hebben bewezen de eigen kracht effectief en efficiënt te ondersteunen`. Als er een kopgroep gevormd is, is het Transitiebureau bereid te ondersteunen met o.a. communicatie, doorontwikkeling en businesscases. Conclusies uit deze gesprekken: Men onderschrijft de noodzaak tot samenwerken. Gemeenten zoals Haarlem, Almere, Maastricht, Leeuwarden, Schijndel hebben reeds besloten te participeren in BUUV en/of de EigenKrachtWijzer maar deze groep is nog niet groot genoeg om het benodigde schaalvoordeel te bereiken. Andere gemeenten aarzelen over de vraag of er wellicht nog alternatieve gelijkwaardige oplossingen beschikbaar zijn en of men de instrumentkosten weet te dekken in een fase waarin het terugverdieneffect nog moet komen. Weer andere, grote, gemeenten zeggen dat zij reeds een dergelijk instrument in eigen beheer ingezet hebben. Tijdens het rondetafelgesprek is afgesproken dat er door het Transitiebureau uitvraag wordt gedaan naar mogelijke vergelijkbare instrumenten. Een quick scan heeft onderstaande lijst van instrumenten opgeleverd. Het vraagreducerend effect is nog niet bij allen bekend. Dit zou via Movisie en de databank van effectieve interventies verder kunnen worden ingevuld. In het werkprogramma Digitale Steden Agenda (DSA) wordt als één van de thema s met maatschappelijke opgaven, de zorgende stad genoemd, met als bestuurlijke trekker, wethouder EZ van Enschede, Marijke van Hees. In dit thema wordt gevraagd om deelname van een aantal pilot gemeenten. Onder andere KING en het ministerie van VWS zijn hierbij betrokken. Opvallend genoeg zijn alle partijen tevens lid van de bestuurlijke doorbraakbeweging. Voorgesteld wordt om de te vormen kopgroep te verbinden met het werkprogramma DSA, thema de zorgende stad. Wat wordt op 23 november concreet gevraagd? De vraag aan de hier aanwezige Doorbraakbestuurders is nu: 1. Participeert u in de kopgroep? 2. Gebruikt u/ gaat u op korte termijn gebruik maken van (een van) de eigen kracht instrumenten die uit de inventarisatie naar voren komen als in werking en met gerapporteerd praktijkresultaat? Eigen kracht instrumenten met (mogelijk) vraagreducerend effect: EigenKrachtWijzer (EKW): De EKW is een digitaal instrument waarmee de burger zelf onderzoek kan doen naar zijn situatie, zijn vragen en de oplossingen daarvoor op alle levensgebieden binnen het sociale domein. Het instrument is operationeel en er zijn gemeten resultaten. Exploitatie van de EigenKrachtWijzer kost jaarlijks 0,25 per inwoner. Na implementatie is de besparing meer dan 1,00 per inwoner. 19

20 BUUV: BUUV is een instrument dat ondersteunt bij matching van hulpvraag en aanbod tussen buurtgenoten. Het instrument is operationeel en er zijn praktijkresultaten gerapporteerd. BUUV zoekt vijf pilot gemeenten voor exploitatie en verdere doorontwikkeling. Als er vijf gemeenten van inwoners meedoen, kost dat 0, 25 per inwoner, na de pilot dalend tot 0,12 per inwoner. De besparing na implementatie wordt geschat op minstens 1,00 per inwoner. Zorgkompas: Het zorgkompas is een digitaal instrument waarmee de burger zelf onderzoek kan doen naar zijn situatie, zijn vragen en de oplossingen daarvoor. Er zijn nog geen praktijkgegevens want het instrument gaat live in december Andere instrumenten: In de aanloop naar het symposium van 23 november wordt informatie verzameld over eigen kracht instrumenten. die (A) operationeel zijn en (B) vraagreducerend effect hebben. Dat kan het geval blijken voor: Tijdvoorelkaar utrechtzuid.nl Caire.nu Zorgvoorlkaar.com Deventerburenhulp.nl Mantelplan.nl Burenhulpcentrale.nl Wijktalent.nl Marktplaatsvrijwilligezorg.nl Buurtboxharen.nl Nederlandcares.nl Lokale vrijwilligerscentrales Bemiddelpunt.nl Persaldohulpgids.nl Nationalehulpgids.nl Nederlandcares.nl Helpjemee.nl Caren.nl Zorgsite.nl Wehelpen.nl Letscontact.nl Jalp (Biblioned) Traject informatie informele zorg 20

Doorbraak in Dienstverlening

Doorbraak in Dienstverlening Doorbraak in Dienstverlening Resultaten bestuurdersymposium Recessie vergt doorbraak en vernieuwing Stadhuis Utrecht, 23 november 2012 Opening In zijn welkomstwoord geeft Maarten Schurink aan dat de doorbraakbeweging

Nadere informatie

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

voormalig gemeentesecretaris Amsterdam, nu voorzitter RvB van BJZ AA

voormalig gemeentesecretaris Amsterdam, nu voorzitter RvB van BJZ AA Erik Gerritsen voormalig gemeentesecretaris Amsterdam, nu voorzitter RvB van BJZ AA Willem van Rosmalen gemeentesecretaris Schijndel Klantocratie en Thorbecke Over de ontwikkelingen die op ons afkomen

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Living Labs: we doen het gewoon

Living Labs: we doen het gewoon Living Labs: we doen het gewoon Conclusies VISD 1. Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen.

Nadere informatie

Informatievoorziening Sociaal Domein

Informatievoorziening Sociaal Domein Informatievoorziening Sociaal Domein Seminar Zorgmonitor 22 november 2013 Hans Versteeg VNG Welke informatie heeft u nodig om te kunnen sturen? en hoe voorkomt u bureaucratie? Verkenning Informatievoorziening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015 Navigatie regeldruk Stand van zaken in cijfers Beleidsthema s en - doelen Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 2015 Navigatie stand van zaken in cijfers Ontwikkeling regeldruk Doing Business Index tijdreeks

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

DOORBRAAK IN DIENSTVERLENING

DOORBRAAK IN DIENSTVERLENING DOORBRAAK IN DIENSTVERLENING Project vereenvoudiging toetsingen indieningskader lichte bouwactiviteiten 25-06-12 1 DOORBRAAK IN DIENSTVERLENING Een beweging in 2010 opgericht door bestuurders gericht op:

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink

KING leveranciersmiddag. 22 maart 2013, Bart Geerdink KING leveranciersmiddag 22 maart 2013, Bart Geerdink Agenda 13.15-14.00 Plenaire opening Welkom en opening Generieke voorzieningen: cloudstrategie gemeenten 14.15-15.15 Deelsessies, ronde 1 Gemeenten en

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van BZK u informeren over

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten

Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten aan Leden van de VNG van VNG Bestuur doorkiesnummer bijlagen afschrift aan datum 15 oktober 2014 Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten Verdergaande digitalisering van de samenleving is geen optie:

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte 22-10-2015 Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte Hoogleraar en Lector Technologie in de Zorg Directeur Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) TIJD 16.00 tot 16.30 Waar staan

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op?

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Gemeenten besloten in 2015 om meer samen te ontwikkelen; ze stelden samen de Digitale Agenda 2020 vast. Nu, ruim een jaar later, worden de

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Provero bijeenkomst Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Doel Informeren Met elkaar verkennen van de strategie voor invoering van de Omgevingswet Vraag: hoe ver is uw organisatie? Hoe

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Innovatie in uitvoering

Innovatie in uitvoering Innovatie in uitvoering betere dienstverlening meer efficiency effectiever beleid Wij erkennen de noodzaak om onze dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. We zien een goede mogelijkheid

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Agenda. Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015. Samenwerking & stakeholders. Thema Dienstverlening. Verbinding op inhoud

Agenda. Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015. Samenwerking & stakeholders. Thema Dienstverlening. Verbinding op inhoud VDP congres 2014 Samenwerking & stakeholders 5 Interne ontwikkelingen 1 KING & VNG 2015 Verbinding op inhoud 4 Agenda 2 Thema Dienstverlening 3 Doorontwikkeling Kenniscentrum Dienstverlening Interne ontwikkelingen

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De Omgevingswet en MRE:

De Omgevingswet en MRE: De Omgevingswet en MRE: van particularisme naar partnerschap door Frans Tonnaer Sheet 1 Omgevingswet: hoge ambitie Ambitieus wetgevingsproject, ook voor decentraal bestuur '4 e decentralisatie'; nu in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 27 juni Inleiding

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 27 juni Inleiding De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 27 juni 2017 Betreft Operatie BRP Inleiding In de voortgangsrapportage 1 van 25 november 2016 heb ik aangekondigd

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe

Nadere informatie

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken

Integrale Dienstverlening. Johan van der Waal. Manager CP-ICT Inwonerszaken Integrale Dienstverlening Johan van der Waal Manager CP-ICT Inwonerszaken CP-ICT Inwonerszaken Ontrafelt, schakelt en verbindt Onderdeel van Divosa en de VNG Onze producten en diensten: Voor álle gemeenten

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Foto plaatsen. Omgevingswet en de rol van Human Resources

Foto plaatsen. Omgevingswet en de rol van Human Resources Foto plaatsen Omgevingswet en de rol van Human Resources Even voorstellen Jaap Groeneweg Esther Loozen CVA-eendaagse 18 mei 2017 Opzet werksessie Omgevingswet Quiz Ervaringen decentralisaties Sociaal

Nadere informatie

Op weg naar Landelijke Serviceformules VDP 14 december 2016

Op weg naar Landelijke Serviceformules VDP 14 december 2016 1 Op weg naar Landelijke Serviceformules VDP 14 december 2016 INHOUD 1. Ontwikkeling serviceformules Omgevingswet Persona's en klantreizen Serviceformules en workshop in het land 2. VDP en serviceformules

Nadere informatie

Gezamenlijke Basisprocessen Belastingen (GBB) Martien van der Kraan, gemeentesecretaris Dordrecht mede namens G32 21 maart 2017

Gezamenlijke Basisprocessen Belastingen (GBB) Martien van der Kraan, gemeentesecretaris Dordrecht mede namens G32 21 maart 2017 Gezamenlijke Basisprocessen Belastingen (GBB) Martien van der Kraan, gemeentesecretaris Dordrecht mede namens G32 21 maart 2017 Samen Organiseren Door en voor gemeenten Vliegwiel voor verbinden en versnellen

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein

Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein Voorstel voor een gezamenlijke gemeentelijke aanpak Informatievoorziening Sociaal Domein Van: bureau VNG, programma 3D Aan: de VNG- commissies: Jeugd, Gezondheid & Welzijn, Gemeentelijke Dienstverlening

Nadere informatie

Samen organiseren van de Omgevingswet

Samen organiseren van de Omgevingswet Samen organiseren van de Omgevingswet Digitaal Stelsel,Klantreizen en Serviceformules Bestuurdersdag 30 november 2016 Erik Dolle (VNG) Hanneke Kunst (KING) Inhoud: Invoering van de Omgevingswet Wat betekent

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017:

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017: Bijlage 03 Streefbeeld van Digitaal 2017 Anno 2017 is de overheid een compacte, efficiënte overheid waarin taken zijn gedecentraliseerd. Het openbaar bestuur staat ten dienste van de zelfredzame burgers

Nadere informatie

Het complete onderzoeksrapport is te vinden op www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl, onder publicaties/wonen.

Het complete onderzoeksrapport is te vinden op www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl, onder publicaties/wonen. Businesscase indicaties Interactieve WOZ Globale inschatting van de effecten van invoering van een interactieve WOZ praktijk waarin eigenaar-bewoners een voormelding ontvangen waarop zij kunnen reageren

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015

VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Dienstverlening 2020 Stavaza na oplevering visie VDP kwartaalbijeenkomst 26 maart 2015 Larissa Zegveld, Directeur KING Gezieta van der Belt, programmamanager pilots Dienstverlening en informaaebeleid komen

Nadere informatie

Wie is de eigenaar van een succesvolle invoering van de Omgevingswet binnen onze organisatie? Op welke manier willen we de Omgevingswet benutten?

Wie is de eigenaar van een succesvolle invoering van de Omgevingswet binnen onze organisatie? Op welke manier willen we de Omgevingswet benutten? 2019 2019 Visie op de Wet Op welke manier willen we de Omgevingswet benutten? Visie op de Wet Wie is de eigenaar van een succesvolle invoering van de Omgevingswet binnen onze organisatie? 2019 2019 Visie

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley

VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR. Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley VERSTERKEN BASISSTRUCTUUR Transformatie van de jeugdhulp in regio FoodValley In deze brochure de belangrijkste opbrengsten van vier jaar hard werken met een grote groep mensen. Niet alleen de projectleiders,

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie