Doorbraak in Dienstverlening Recessie vergt doorbraak en vernieuwing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorbraak in Dienstverlening Recessie vergt doorbraak en vernieuwing"

Transcriptie

1 Doorbraak in Dienstverlening Recessie vergt doorbraak en vernieuwing hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering als we er maar toe komen ingrijpend te veranderen. Reader voor het bestuurdersymposium Utrecht op 23 november 2012 Locatie: Trouwzaal Stadhuis 1

2 Doorbraak in dienstverlening: opgave en ambitie We zijn begonnen vanuit onmacht. Dienstverlening stond hoog op de agenda. Gemeenten, Manifestpartijen en de Rijksoverheid waren allemaal bezig met het opstellen van dienstverleningsvisies. Iedereen wilde ongeveer hetzelfde, toch was er taai overleg om op één lijn te komen: de gevraagde samenwerking oversteeg beleidssectoren, gebiedsgrenzen en bestuurslagen die ieder hun eigen overlegcircuit hadden. Het op elkaar stapelen van al deze circuits leidt tot een overleginfarct. Toen het overleg over een gezamenlijke visie te traag liep, namen David Jongen en Annemarie Jorritsma eind 2010 het initiatief voor het eerste bestuurlijke Doorbraaksymposium: als we nu eens gewoon beginnen met concrete, rendabele verbeterkansen in plaats van met polderen over visies? Niet wachten tot de laatste partij ook akkoord is maar informeel aan de slag met een coalition of the willing? Deze start tekent de ambitie van de doorbraakbeweging: doorbreken van impasses bij verbetering die we allemaal willen maar die we niet voor elkaar krijgen. De ambitie is om zo n impasse niet te accepteren waar we méér kunnen presteren met minder middelen. We praten al zo lang over de Slimme gemeente, netwerkende overheid, regievoeren, Klantocratie, agile government maar we brengen er te weinig van in praktijk. Waarom: omdat de informatiesamenleving en de crisis ingrijpender vernieuwing vragen dan de vele overlegcircuits samen aankunnen. Er is geen goed veranderkundig design. Vandaar de Doorbraak: vanuit positieve energie van bestuurders en topambtenaren die vooruit willen, die elkaar vinden in coalitions of willing en die gewoon samen concreet aan de slag gaan. Top down en bottom up op zoek naar de facto standaardisering. Zakelijke samenwerking komt in plaats van opgelegde ivoren toren werkprogramma s. Zonder opdrachtgever, gewoon omdat we verschil willen maken, maar wel steeds op zoek naar de zegen van boven (kabinet). De werking van de Doorbraakbeweging is simpel. Kansen om meer te presteren met minder worden ingebracht in bestuurdersymposia waar bestuurders kunnen zoeken naar participanten om de verbetering/vernieuwing samen van de grond te tillen. Daarover worden ter plekke informele, zakelijke afspraken gemaakt. Het aantal deelnemende bestuurders is inmiddels verdriedubbeld sinds De afgelopen twee jaar is de Doorbraak werkwijze met concrete initiatieven uitgeprobeerd. De ervaringen bevestigen de ingeslagen weg. Grensverleggende verbeteringen hebben slaagkans waar bestuurders (informeel) een lucratief streefbeeld delen en zakelijke afspraken maken om de vernieuwing samen op gang brengen in kleine beheersbare stapjes. De doorbraakbeweging legt pragmatische verbindingen tussen complexe overheidscircuits die elkaar nodig hebben: M manifestpartijen, departementen, gemeenten. Door de informeel zakelijke benadering gebaseerd op leiderschap, kunnen dwars door de publieke sector heen afspraken worden gemaakt die nieuwe oplossingen binnen bereik brengen. De initiatieven van begin 2011 beginnen nu resultaten op te leveren. De praktijk van bouwvergunningen wordt flexibeler en goedkoper. Parkeerafhandeling wordt gemakkelijker en de handhaving goedkoper. Burgers krijgen een rol in de WOZ waardebepaling van hun huis. De Basisgemeente is een begrip geworden. En nu moet de lat omhoog. De Doorbraak ambitie was om via enkele innovaties een systeemsprong te verkennen. Nu de eerste resultaten ontstaan en de werkwijze voldoende bruikbaar lijkt, is het tijd voor de volgende fase. Dat is bovendien hard nodig, want het nieuwe 2

3 kabinet moet een enorme bezuiniging en verandering doorvoeren. Hoe meer via meer met minder kan worden bereikt, hoe minder pijnlijke bezuinigingskeuzes nodig zijn. De 20x20 inventarisatie heeft nu al een vat vol nieuwe kansen opgeleverd die geen bestuurder mag negeren. Een systeemsprong, van zakelijke afspraken over vernieuwing, is nodig op twee fronten: Infrastructuur. Reductie van complexiteit via infrastructurele overheid: in samenwerking / standaardisering waar gewoon een knoop moet worden doorgehakt, nu echt een keer een knoop doorhakken. En daarmee een infrastructuur realiseren die randvoorwaardelijk is (transactiekosten verlagend) om de echte ingewikkelde maatschappelijke problemen aan te pakken. Uitvoeringsbeleid. Enerzijds vermindering van bureaucratie en nieuwe oplossingen: georganiseerd wantrouwen omvormen naar co makership, eigen kracht benutting en georganiseerd vertrouwen; anderzijds door organisatiegrensoverschrijdende netwerken ketensamenwerking. Op beide fronten willen we op het bestuurdersymposium van 23 november afspraken maken over een systeemsprong. Wat we in de aanbieding hebben is een bruisend, uitbreidend netwerk van mensen die vooruit willen in een veranderkundige setting die tot duurzame verandering kan leiden. 3

4 Gesprekspunten voor 23 november Op de beide fronten van infrastructuur en van uitvoeringsbeleid zijn vraagstellingen over verbeterkansen opgehaald uit de bestaande Doorbraakdossiers voorzover aan de orde, en uit de 20x20 rapportage van verbetervoorstellen. Hierna volgt voor elk van beide fronten een overzicht: Welke onderwerpen zijn kansrijk, welke afspraken zou je daarover moeten maken en wie houdt een korte pitch op het symposium. Onderwerpen uit de 20x20 rapportage die zich lenen voor afweging op het symposium maar waarvoor nog geen pitcher is, staan als vacant. Zo n onderwerp wordt op het symposium alleen besproken als er een bestuurder opstaat die het wil bespreken. Eerste front: Infrastructuur Op gebied van de digitale infrastructuur groeit een indrukwekkend stelsel van basisregistraties, voorzieningen en (gebruiks)regels. Een groot dilemma is dat er heel veel nieuws op overheidsdiensten af komt waardoor het duur is, traag verloopt en de baten in de bedrijfsvoering niet of te laat optreden. Daar liggen allerlei kansen om daar een doorbraak te realiseren. Vanuit de bestaande Doorbraakinitiatieven en de 20x20 inventarisatie komen dan de volgende zaken naar voren. De Berichtenbox Lopend doorbraakproject, niet nu bespreken 1. Burgerlijke Stand = GBA Han Polman Wie neemt deel aan het (NVVB ) initatief tot Samenvoeging Burgerlijke stand en GBA? 2. e ID Yvonne van Stiphout Wie helpt mee om dit bestaande maar getemperde Doorbraakinitiatief, verbetering van digitaal identificeren, nieuw leven in te blazen onder het nieuwe kabinet? 3. E factureren Nicole Kroon Wie helpt mee om de groeiende e factuurpraktijk écht regulier te maken? 4. Gegevenskluis / mijnenveger Ronald Barendse Wie wil meedoen om (al dan niet via Mijnoverheid en een gegevenskluis) werk te gaan maken van de strekking van het 20x20 voorstel Mijnenveger : integreren mijndomeinen. 5. BAG=WOZ (vacant) Wie helpt mee zorgen dat er knopen worden doorgehakt over ingrijpende stroomlijning en vereenvoudiging van deze beide basisregistraties omdat er dagelijks zoveel geld en energie weglekt? 6. De Basisgemeente Tof Thissen Wie wil ambassadeur van het concept worden, meedoen in onderzoek naar realisatiescenario s, meedoen in verkenning informatievoorziening sociaal domein? 7. Digi Massa (vacant) (Hoe) is het haalbaar dat overheidsonderdelen elkaars digitaliseringswinst vergroten door snel massa te maken met digitalisering? 4

5 Het tweede front: Uitvoeringsbeleid Het uitvoeringsbeleid moet ermee omgaan dat er op het infrastructurele front nog geen rust heerst. Er moet gewerkt worden met registraties en voorzieningen die nog niet voluit operationeel zijn, waardoor veel organisaties terugvallen op historisch gegroeide samenwerkingsverbanden en op wat in hun eigen infrastructuur het beste past. En daarbij gaan maatschappelijke ontwikkelingen zoals met social media zo snel dat er vaak nog geen gezamenlijk beeld is van wat de overheid daar in haar uitvoeringspraktijk mee kan. Het is in deze praktijk dat de decentralisaties worden doorgevoerd. Vanuit de bestaande Doorbraakinitiatieven en de 20x20 inventarisatie komen dan de volgende zaken naar voren. Interactieve WOZ Leeromgevingen jeugdzorg Lopend doorbraakproject, niet nu bespreken Lopend doorbraakproject, niet nu bespreken 8. Gezinsaanpak Ed Wallinga Wie wil obv de ervaringen in Enschede een leeromgeving wijden aan verdere ervaring op te doen met geintegreerde hulp aan multiprobleemgezinnen? 9. JIF Jeugdhulp (vacant) Wie wil in een leeromgeving aan de slag met met ontkokerde jeugdhulp op maat? 10. Doen wat werkt (vacant) Wie wil in de leeromgevingen ervaring inbrengen met het screenen van hulpinterventies op onderzocht effect? 11. Wmo/AWBZ Pauline Bouvy Wie wil deelnemen aan een kopgroep instrumensamenwerking, en wie wil eigen kracht instrumenten toepassen/inbrengen? 12. Bouwen op Vertrouwen Staf Depla Nu vergunnen en toezicht wordt vernieuwd, komt de vraag wie deze lijn wil helpen doortrekken naar het (lokaal) ruimtelijk beleidskader? RO vernieuwers gevraagd. 13. Zelfbouwstroom (vacant) Wie wil de Almeerse ervaring doorzetten om meer ruimte te bieden aan de zelfbouwende burger? 14. Nationaal Servicenetwerk Vastgoed Transformatie Hamit Karakus Wie doet mee aan een gezamenlijke aanpak voor transformatie van leegstaand vastgoed? 15. Datacenter WOZ (Den Haag / vacant) Wie neemt een data abonnement dat WOZ taxatiekosten reduceert? 16. Parkeergemak Johan Hakkenberg / Arno Visser Bestuurders gevraagd voor groeigebied mobiliteitsdata. 17. De informele aanpak (vacant) Wie wil de no tech bezwaarreducerende aanpak invoeren? 18. Bewijsverbod (vacant) Wie wil op gang helpen dat we rigoureus afzien van onderlinge bewijsstukken? 19. Netwerk gemeente Peter de Baat Wie wil meedoen aan het zoeken naar het ideaalmodel van de regiegemeente? 5

6 1. Burgerlijke Stand = GBA Samenvatting Een 20x20 initiatief gestart vanuit de NVVB. Het integreren van Burgerlijke Stand en GBA creëert forse verbetering in de dienstverlening aan de burger 100 miljoen besparing in de bedrijfsvoering van de overheid. 20% beter: Integreren van de Burgerlijke Stand (BS) en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zorgt voor een grote vereenvoudiging en versnelling in de omgang met de burger, omdat alle (semi ) overheidsinstanties sneller over betere persoonsinformatie beschikken. Frauderen wordt lastiger. Uittreksels verdwijnen. Burgers hebben nog slechts één overheidsadministratie waarin zij zijn geregistreerd. Dit vormt een startpunt voor nieuwe diensten en zekerheden aan private partijen. 20% goedkoper: Door de integratie worden geen papieren akten meer opgemaakt. Er is geen archiefruimte meer nodig. De persoonsgegevens worden digitaal en op nog maar één plaats verzameld. Het vastleggen van feiten en registreren in een dynamische verzameling schuift ineen. Hierdoor zijn minder ICT voorzieningen nodig. Ook de rol van JustID die de dubbelen van de akten bewaart en nu nog digitaliseert, kan worden beëindigd. Het geïntegreerde systeem zal zijn eigen efficiënte back upfaciliteit kennen. Zowel gemeenten als JustID hebben daar baat bij; de overheid bespaart meer dan 100 miljoen per jaar. Hoe doen we dat? De huidige wetgeving moet gewijzigd om het geïntegreerde stelsel mogelijk te maken. Het Burgerlijke Wetboek regelt dan de juridische inhoud (de regels waaronder rechtsfeiten van personen tot stand komen) en de Wet basisregistratie personen regelt de vastlegging. Dit vormt de basis voor een nieuw procesmatig en technisch systeem. Het lopende programma Modernisering GBA kan de invlechting van registratietaken uitvoeren via een aanvullende opdracht. Partijen in het land (zoals NVVB) staan klaar om dit te helpen invoeren. Wat moeten we investeren? Het doorvoeren van wetswijzigingen en invoeren van een geïntegreerd systeem kost eenmalig maximaal 50 miljoen, dat is de helft van wat jaarlijks wordt terugverdiend. 6

7 2. e ID Samenvatting Een doorstart en intensivering van het bestaande Doorbraakinitiatief, ook opgenomen in het 20x20 rapport. Inhoud: het opzetten van een e identificatiestelsel met een betrouwbaar e ID middel voor burgers verlicht administratieve lasten, verbetert de informatieveiligheid, stimuleert de economie en levert de overheid 200 miljoen aan extra inkomsten op. 20% beter: Door eid voorzieningen op hogere veiligheidsniveau voor burgers beschikbaar te maken wordt een betrouwbare elektronische dienstverlening geborgd, waarmee de administratieve lasten voor burgers en bedrijven vermindert, de informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens verbetert en de digitale economie gestimuleerd. Nederlandse burgers en bedrijven kunnen beter deelnemen aan het vrije digitale handelsverkeer in Nederland en binnen de Europese Unie. Tevens helpt een eid bij de wettelijk verplichte controle op de levering van leeftijdgebonden elektronische diensten en bij de strijd tegen cybercrime. 20% goedkoper: Een goed functionerende digitale economie draagt bij aan economische groei. Zo kan bij voldoende vertrouwen in de ICT infrastructuur de digitale dienstverlening in Nederland met circa 1,2 mrd groeien (onderzoek E&Y). Marktgroei van meer dan 1 miljard leidt tot extra BTW inkomsten van 200 miljoen. De overheid bespaart daarnaast nog op vele plaatsen op haar eigen uitvoeringskosten. Hoe doen we dat? De overheid moet zorgen voor elektronische identificatiemiddelen (eid) op hogere betrouwbaarheidsniveaus en zal het initiatief nemen om samen met publieke en private stakeholders een eid stelsel NL in te richten en beheren. Daarnaast zal de overheid net als in de analoge wereld burgers van een zo n hoog mogelijk betrouwbare digitale identiteit moeten voorzien, als impuls voor digitale overheidsdienstverlening en voor economische groei, en als bijdrage aan de strijd tegen cybercrime. Het rijk realiseert in overleg met stakeholders een eid stelsel Nederland, waarin het gebruik en toezicht over de verschillende publieke en private eid voorzieningen (middelen en diensten) is geborgd en waarin overheid en bedrijven elkaar ontmoeten, versterken en waar afspraken worden gemaakt. Binnen dat stelsel ontwikkelt het rijk een eid middel voor burgers met het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Wat moeten we investeren? De integrale kosten voor het voeren van een e ID gedurende de eerste 10 jaar worden geraamd op 150 miljoen ofwel 15 mijloen per jaar. 7

8 3. E factureren Samenvatting 20x20 initiatief om de e factureerpraktijk regulier te maken. Facturen komen uit een computer, worden geprint, verstuurd en weer overgetypt. Eigenlijk is dat gekkenwerk, in Er is techniek voorhanden die handmatig werk overbodig maakt. Dat levert Nederland 500 miljoen op. 20% beter: Het facturatieproces is arbeidsintensief en foutgevoelig. Het voegt eigenlijk geen waarde toe, want het is ondersteunend. Toch kost het invoeren en het controleren veel tijd. Elke organisatie kan energie vrijmaken voor het echte werk, het primaire proces, als ze minder in beslag wordt genomen door factuurverwerking. 20% goedkoper: Vele studies melden dat handmatig verwerken van facturen veel duurder is dan elektronisch verwerken: bij de verzending kunnen kosten van elke factuur dalen van naar 4.70, en bij ontvangstverwerking van naar Cap Gemini schat de besparing voor alle EUlanden samen op 40 miljard. In Denemarken heeft de overheid 100 miljoen bespaard. Op grond daarvan is in Nederland 500 miljoen bespaarbaar. Daarin is het verwerken van bonnetjes nog niet meegerekend. Hoe doen we dat? De standaarden zijn er al. De kennis is er al. Maar het is nog niet gemakelijk genoeg en te vrijblijvend. De politiek moet dit afdwingen, en een verantwoordelijke programma manager benoemen, direct onder Ministeriele leiding. Wat moeten we investeren? Om een landelijk uitrol hiervan aan te pakken, is in de eerste jaren rekening een investering nodig van 10% van de jaarlijkse baten: 50 miljoen. 8

9 4. Gegevenskluis / Mijnenveger Samenvatting Combinatie van lopende activiteiten zoals de Manifestgroep pilot met Qiy, Mijnoverheid en het 20x20 voorstel Mijnenveger. Een algemene digitale postvoorziening in Nederland kan de digitale postbussenversnippering (het mijnenveld) een halt toe roepen, digitale economie een impuls geven en meer dan 500 miljoen besparen. 20% beter: Een einde aan de enorme wildgroei van elektronische postbussen. Elke verzender van post een maakt een aparte brievenbus in je voordeur! Ondenkbaar in brievenpost; normaal in elektronisch berichtenverkeer. Een mijnenveld: mijnenergiemaatschappij, mijntelefoonaanbieder, mijnbelastingdienst, mijn UWV, E Mededelen, mijn Overheid, mijngemeente. Als dat wordt gestroomlijnd neemt gemak en overzicht voor burger en bedrijf enorm toe. De economie ontvangt een impuls tot digitaal zakendoen en een besparing op eigen communicatie. Ook is het beter voor het milieu (denk aan papier, inkt, brandstof voor het transport, enz.). 20% goedkoper: Universele digitale postdiensten brengen communicatie en transactiekosten drastisch omlaag omdat een digitaal bericht een fractie kost van een fysiek bericht. De Belastingdienst alleen al verwacht bijvoorbeeld met digitale communicatie 95 miljoen euro te kunnen besparen. De publieke sector samen zal minstens het vijfvoudige kunnen realiseren. Die besparingen worden 20% hoger wanneer de publieke sector als een geheel in een digitaal platform samenwerkt. De besparing wordt daarom geraamd op 500 miljoen. Of meer. Hoe doen we dat? We creeren in Nederland een gemeenschappelijk berichtenplatform dat open is voor zowel publieke als private partijen. Berichtenverkeer aan burgers en bedrijven is gekoppeld aan unieke identiteiten die vast liggen in basisregistraties en waaraan verschillende bevoegdheden en machtigingen gekoppeld worden. Iedereen heeft een digitale handtekening voor transacties. Regels worden vastgelegd in een nieuwe postwet. Wat moeten we investeren? Investeren gaat nauwelijks over geld; techniek is al beschikbaar en in de maak. Er moet slechts geïnvesteerd worden in het komen tot een afsprakenstelsel voor een digitale post netwerk in Nederland; vergelijkbaar met de afspraken over E Herkenning voor bedrijven en over E Factureren. Zodat de bestaande technologie investeringen gaan renderen. 9

10 5. BAG = WOZ Samenvatting Voorstel uit het 20x20 rapport. Drastische stroomlijning van de overheidsadministratie van vastgoed bespaart 100 miljoen op de uitvoeringskosten, maakt de woningmarkt transparanter en bespaart alle marktpartijen administratieve rompslomp; zowel huur als koop. 20% beter: De vastgoedregistraties van de overheid worden veel bruikbaarder in de vastgoedmarkt, die daardoor veel transparanter wordt. Het gaat niet meer voorkomen dat een woning volgens overheidsgegevens zowel 140 m2 alsook 200 m2 alsook 500 m3 groot is en dat makelaars van mening verschillen over woninggrootte en daardoor over de rekenkundige m2prijs. Bezwaren worden goeddeels overbodig. 20% goedkoper: Er vindt geen overbodige registratie meer plaats, decentrale WOZ registraties kunnen (mits geharmoniseerd) centraal in de BAG worden gebruikt. Het bedrijfsleven kan deze gegevens openbaar benutten en er is minder reden voor bezwaarschriften door normeringen; minder taxateurswerk. De verbetering van gegevensbeheer, de afname van taxateurswerk en van bezwaarafhandeling leiden binnen de overheid tot naar schatting 100 miljoen bedrijfsvoeringwinst per jaar. Daarnaast ontstaat afname van onkosten bij het bedrijfsleven. Hoe doen we dat? De gebruiksoppervlakte in de BAG wordt niet gebruikt door die gemeenten die de WOZ waardering uitvoeren in kubieke meters. Daarnaast wordt deze ook niet gebruikt door het huurwoningen puntensysteem. Het kan niet zo zijn dat een woning volgens overheidsgegevens zowel 140 m2 alsook 200 m2 alsook 500 m3 groot is en dat makelaars van mening kunnen verschillen over woninggrootte en daardoor over de rekenkundige m2prijs. De huidige gegevens in de BAG zijn onvoldoende voor het waarderen voor de WOZ en voor het vaststellen van het huurwoningen puntensysteem. Op basis van een impactstudie worden de gegevens die gemeenschappelijk hiervoor nodig zijn, ontdaan van dubbelingen en geüniformeerd opgenomen in de BAG. Deze centrale gegevens kunnen dan met de dezelfde uitgangspunten als de andere kenmerken in de BAG beschikbaar worden gesteld voor het bedrijfsleven en burgers. Dit bespaart vele miljoenen aan bezwaarschriften, uitvoeringskosten en kosten bij het bedrijfsleven. Na besluitvorming over de impactstudie zorgt het kabinet voor aanpassingen in wet en regelgeving die de stroomlijning en samenwerking mogelijk maken. Bij de Waarderingskamer wordt de taak gelegd om een audit uit te voeren op de gegevenskwaliteit van de verschillende vastgoedregistraties: BAG, WOZ en huurwoningen puntensysteem. Wat moeten we investeren? De aanloopkosten bedragen eenmalig voor onderzoek en besluitvorming over registratiestroomlijning. De implementatie die daarop volgt, kost naar schatting 40 miljoen en wordt daardoor binnen een half jaar terugverdiend. 10

11 6. De Basisgemeente: van standaard naar voorziening Achtergrond Dit is een lopend Doorbraak project. Gemeenten bevinden zich in netwerken van andere gemeenten, ketenpartners en private partijen. In deze netwerken werken ze in steeds wisselende samenwerkingsverbanden aan verschillende ambities, zowel in het sociale domein (decentralisaties) als in de fysieke leefomgeving (bv RUD s). Dit vraagt van gemeenten (1) een sterke regie op de gevraagde diensten van de netwerkpartners, (2) om meer uniforme werkwijzen en processen en (3) dit vraagt om meer generieke oplossingen en standaarden (basisgemeente). Generieke oplossingen en standaarden In gemeentelijk Nederland bestaan momenteel veel verschillende proces en informatiehuishoudingen, die het onmogelijk maken om deze nieuwe ontwikkelingen op een goede en vooral efficiënte manier in de gemeenten in te bedden. Inrichtingsprincipes als één gezin, één plan, één regisseur en de intensieve (keten ) samenwerkingen leiden onherroepelijk tot een toenemende complexiteit in procesinrichting en informatiehuishouding. Gemeenten willen op dit punt ontzorgt worden. Dit begint met meer richtinggevende standaarden dan nu het geval is. Standaarden die: helpen de complexiteit van hun bedrijfsvoering (procesinrichting en informatievoorziening voor alle gemeentelijke bedrijfsprocessen) te beteugelen; helpen samenwerken in steeds meer diverse en complexere netwerken; een solide en gemeenschappelijke basis bieden voor het inrichten van nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld tgv. de decentralisaties); helpen bij het kosteneffectief en efficiënt inrichten van de gemeentelijke proces en informatie inrichting; De in november opgeleverde high level architectuur van de basisgemeente is een eerste essentiële stap in het definiëren van deze standaarden en daarmee de realisatie van de basisgemeente. Daarnaast verschuift de behoefte aan richtinggevende standaarden op de kortere termijn naar het steeds meer delen van generieke voorzieningen (basisgemeente). Daarom de vraag van veel gemeenten naar af te nemen generieke voorzieningen die gewoon werken en desgewenst buiten de deur (in een SSC of in de cloud) geplaatst kunnen worden. Op deze manier worden zij maximaal ontzorgt en kunnen zij zich op hun kerntaken concentreren. Het daadwerkelijk realiseren van deze generieke voorzieningen kan op meerdere manieren. Bijvoorbeeld via de markt (lees: een of meerdere leveranciers) organiseren van hoofdleveranciers en configuratiemanagement; of bijvoorbeeld door de genoemde generieke voorzieningen één keer te ontwerpen, te realiseren en landelijk aan alle gemeenten beschikbaar te stellen vanuit de cloud. Deze realisatiesporen worden in 2013 nader verkend en financieel onderbouwd. Een logische stap op weg naar gedeelde voorzieningen is dat gemeenten nu al hun verschillen in informatiehuishoudingen en applicatielandschappen inzichtelijk maken, opschonen en 11

12 opruimen. Hiervoor hebben zij een model nodig om te werken aan de reductie van complexiteit en het aantoonbaar realiseren van voordelen uit samenwerking. Ook dit model wordt begin 2013 ontwikkeld Voor 2013 zijn vanuit KING de volgende resultaten gedefinieerd. Deze zijn ons inziens noodzakelijk op weg naar gedeelde generieke voorzieningen: 1. Verder uitwerken van high level architectuur van de basisgemeente; Hierbij doorgaan met definiëren en uitwerken clusters functionaliteit en koppelvlakken vanuit de nieuwe situatie 2. Ondersteunen van gemeenten met financieel model om het applicatielandschap in kaart te brengen, op te schonen. In dit model kan de basisgemeente(functionaliteit) als referentie worden opgenomen om voordelen voor gemeenten kwantitatief aantoonbaar te maken; 3. Onderzoeken van de realisatiescenario s basisgemeente (haalbaarheid onderzoeken, marktconsultatie en opstellen businesscase) Commitment van gemeenten KING wil via ambassadeurs de kracht van het netwerk van gemeentesecretarissen benutten. In de VGS Enquête van najaar 2011 is uitvraag gedaan naar de rol van KING ambassadeur. De vraag was letterlijk: Zou je ambassadeur voor KING willen zijn en vanuit die rol collega secretarissen willen adviseren en helpen op KING thema s? Met een eerste groep gemeentesecretarissen is in oktober een aftrap gedaan voor het in te richten ambassadeursnetwerk van VGS en KING. Op 7 december a.s. gaan we hiermee verder. Het ophalen van de behoefte aan en commitment van gemeenten op de verschillende realisatiescenario s basisgemeente organiseren we via het hierboven genoemde ambassadeursnetwerk. Gezamenlijke standaarden voor gegevens en werkprocessen sociaal domein Nu de decentralisaties voor de deur staan, is er ruimte om gezamenlijke standaarden voor gegevens en werkprocessen te ontwikkelen, en gemeenten de kans te bieden hierop aan te sluiten. Door ICT slim in te zetten, kunnen gemeenten besparen op de uitvoeringskosten en administratieve lasten reduceren. Daarnaast helpt ICT innovaties door te voeren en nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk te maken. Bovendien, zolang de wetgeving nog niet definitief is, kunnen deze ontwikkelde standaarden en gegevensuitwisselingen nog in de wet geborgd worden. Het project verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD) heeft als doel om een beeld te geven van de mogelijkheden, de belemmeringen en risico's van de inzet van ICT op informatiekundig, juridisch en organisatorisch vlak. Het project beschrijft het principe 1 gezin 1 plan 1 informatievoorziening en de rol van ICT daarin. Ook onderzoekt het de haalbaarheid en het draagvlak voor de benodigde informatievoorziening en standaardisatie, bepaalt het de standaarden voor gegevens en werkprocessen en geeft het een overzicht van kosten en opbrengsten. Doelen daarbij zijn het doorbreken van verkokerd werken en samenhang scheppen, ervoor zorgen dat gemeenten regie kunnen voeren en de administratieve lasten voor burgers en professionals te verlagen. De aanpak is interactief. KING betrekt gemeenten, de huidige actoren binnen het veld en bestaande transitie initiatieven te betrekken bij de uitvoering van het project. KING analyseert 12

13 verschillen en overeenkomsten in visies en/of procesbeschrijvingen, deelt ideeën en is de penvoerder. Daarnaast is de aanpak iteratief, want de contouren van het sociale domein en de beoogde dienstverlening zijn nog niet uitgekristalliseerd. Daarom kan geen sprake zijn van een blauwdruk voor de informatievoorziening in het sociale domein. De benodigde en gewenste informatievoorziening ontstaat vanuit de praktijk, vanuit uitvoeringsvragen en bestaande voorzieningen. 'Work in progress' dus. Relatie basisgemeente en project VISD De aanleiding voor de basisgemeente is het streven naar een gemeenschappelijke gemeentelijke procesinrichting en, daarmee samenhangend, generieke functionaliteit en ondersteuning hiervoor. Vanuit Project VISD wordt de benodigde gemeentelijke procesinrichting vanuit het sociaal domein verkend. Parallel wordt vanuit de basisgemeente uitgewerkt de gezamenlijke generieke functionaliteit die deze procesinrichting, maar ook andere (denk aan de RUD s, belastingsamenwerking etc) kan ondersteunen. Wat wordt op 23 november concreet gevraagd? De vraag aan de hier aanwezige Doorbraakbestuurders is: 1. Wie wil meedoen aan het onderzoek naar realisatiescenario s basisgemeente? 2. Wie wil deelnemen in het ambassadeursnetwerk van VGS en KING? 3. Wie wil meedoen aan de verkenning informatievoorziening sociaal domein? 13

14 7. Digi massa Achtergrond Voorstel uit het 20x20 rapport. Door nu snel massa te maken met het gebruik van basisregistraties en algemene digitale voorzieningen zoals terugmeldsystemen, bespaart de overheid jaarlijks 500 miljoen, krijgt het bedrijfsleven een belangrijke basis voor hun procesoptimalisaties en ontstaat economisch gezien een startpunt voor nieuwe diensten en bedrijven. 20% beter: Burgers en bedrijven kunnen meer en makkelijker zaken digitaal met de overheid afhandelen. Overheden kunnen veel efficiënter werken als zij op grote schaal dezelfde digitale dienstverlening inzetten. Als er naast digitale dienstverlening tevens grootschalig gebruik gemaakt kan worden van open data en gegevens uit basisregistraties brengt dit ook andere voordelen met zich mee: economische winst door een efficiëntere overheid, en talrijke maatschappelijke baten zoals minder fraude en fouten met identiteitsgegevens en lagere administratieve lasten van burgers en bedrijven. 20% goedkoper: Voor het gehele stelsel van basisregistraties inclusief stelselvoorzieningen worden baten van 500 miljoen per jaar geraamd, inclusief indirecte effecten in werkprocessen binnen de gehele publieke sector (efficiencyverhoging e.d.). Dit omvat dus rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en grote uitvoeringsorganisaties. Hergebruik van open data levert 200 miljoen structureel per jaar op. Het terugdringen van identiteitsfraude en identiteitsfouten levert de samenleving vele miljoenen per jaar minder schade op. Bij elkaar budgetwinst van jaarlijks 500 miljoen, oplopend naar 700 miljoen. Hoe doen we dat? Het stelsel van basisregistraties en algemene e overheidsvoorzieningen wordt gezamenlijk bestuurd en gefinancierd en met kracht ingevoerd. De Algemene Wet Bestuursrecht zal worden aangepast aan de i samenleving en de daarbij behorende interactie tussen overheid en burgers en bedrijven. Ook komt er een verder juridisch kader voor elektronische overheidsdienstverlening. De overheid in al haar geledingen wordt gestimuleerd om informatie en gegevens actief openbaar te maken zodat hergebruik van data (zoals gegevens uit de basisregistraties; breder gebruik BSN) breed mogelijk wordt. Informatiebeveiliging en privacy worden daar uitgebreid in betrokken. Preventie van identiteitsfraude en van fouten wordt verbeterd door de vaststelling en registratie van identiteit op de meest gevoelige punten te verbeteren. Daartoe wordt de kennis en ervaring van verschillende organisaties in de publieke sector gebundeld in expertisecentra. Inzage en correctie door burgers wordt beter gefaciliteerd met een online voorziening en met een backoffice dat aanvragen voor wijzigingen in de breedte van de publieke sector adequaat behandelt. Wat moeten we investeren? De invoering van basisregistraties en algemene voorzieningen, de flankerende maatregelen en aanpassingen van (juridische) kaders vergen bij elkaar 200 miljoen investeringsbudget. 14

15 8. Gezinsaanpak Samenvatting Voorstel uit het 20x20 rapport. Als gemeenten de hulpinzet voor multiprobleemgezinnen van de vele instanties bundelen via één regisseur (met mandaat, zo laag mogelijk in de frontlijn), wordt de hulpverlening effectiever en daadkrachtiger en kunnen de hulpkosten van multiprobleemgezinnen met 1,5 miljard dalen. 20% beter: Zodra de overheid bundeling aanbrengt in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen die nu nog verloopt via 25 verschillende instanties en wettelijke kaders, 17 indicatieprotocollen, 23 methoden van vraagverheldering, 31 diagnostische instrumenten en 27 registratie of rapportagesystemen, hoeft de enorme hulpcoördinatie niet meer te worden afgeschoven op de probleemgezinnen (die dan verder in problemen raken). Bundeling kan officieel worden geregeld door een gezinscoach te laten optreden namens diverse instanties zoals woningcorporaties, leerplicht, schuldhulp, CJIB, CWI (Centrum voor Werk en Inkomen), Jeugdzorg, maatschappelijk werk en verslavingszorg. Gezinnen worden eerder en beter geholpen. 20% goedkoper: De MultiProblemGezinnen kosten ieder circa ofwel 10 miljard per jaar, waarvan 4 miljard opgaat aan contact, overleg en overheaduren. Experimenten met deze coördinatie laten zien dat een duidelijke mandaatregeling deze kosten kan halveren tot 1,5 miljard. In de wijkenaanpak zijn hier al veel goede ervaringen mee opgedaan (oa. Enschede, Leeuwarden: zie ook Er is ook een maatschappelijke kosten batenanalyse beschikbaar en aanpalend wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het 20% beter en 20% goedkoper kan. Hoe doen we dat? De hulpverlening van de 25 veel voorkomende wettelijke kaders moet formeel worden voorzien van een coördinatievoorziening, waarbij het mandaat ingeval van een multiprobleemgezin formeel kan worden gelegd bij een regisseur. De aankomende decentralisaties van het sociale domein bieden mooie aanknopingspunten. Belangrijk: actieve gegevensuitwisseling en ruimte voor professionals om de regierol met weinig regeldruk te vervullen. De regering moet een stevig bestuurlijk juridisch fundament aan te leggen: van de 25 organisaties die vaak betrokken zijn, wordt vastgelegd dat een gemeentelijke regisseur formele bevoegdheden overgedragen kan krijgen. Wat moeten we investeren? De investering betreft vooral de kosten van aanpassing wet en regelgeving en de implementatiekosten bij gemeenten. Deze moeten kunnen blijven binnen 10% van de jaarlijkse besparing: 200 miljoen. 15

16 9. JIF jeugdhulp Samenvatting Voorstel uit het 20x20 rapport. Wrijving geeft glans. De transitie jeugdzorg is een complexe veranderopdracht met risico s op het voortzetten van oude patronen. Ontkokerde jeugdhulp op maat (multifocale zorg, Wrap Around Care) geeft vernieuwing en een besparing van 600 miljoen per jaar. 20% beter: We kiezen voor een preventieve aanpak en investeren dus in ambulante hulp voor kinderen met beginnende problemen. Ouders, jongeren en verwijzers kunnen direct terecht bij instellingen die alle vormen van jeugdhulp bieden. De financiering verloopt via een eenvoudige systematiek op basis van uren X tarief. Instellingen werken volgens de afspraken in de lokale situatie en houden zich uiteraard aan de vigerende wet en regelgeving. Zij worden betaald na geleverd werk en verantwoorden zich op basis van meetbare prestatie indicatoren (cliëntervaring, medewerkerservaring, verminderen stress in het gezin, verbeteren functioneren en voorkomen zwaardere zorginzet). 20% goedkoper: De tarieven liggen 20% lager dan de huidige tarieven door het verminderen van overhead (10%) en het voorkomen van dubbelingen in verwijzingen, intakes en hulpverleners (10%). Het totale budget dat gemoeid is met de transitie jeugdhulp = 3 miljard euro (jeugdzorg 1,5 miljard, jeugd GGZ 600 miljoen, CJG 500 miljoen en LVB 400 miljoen). Met de nieuwe werkwijze wordt na de transitie jeugdzorg een kostenbesparing van 600 miljoen gerealiseerd. Hoe doen we dat? Eerst uitproberen. Er zijn al koplopers in de nieuwe jeugdhulp die werken volgens deze nieuwe werkwijze. De Mutsaertstichting, Buurtzorg, Opvoedpoli en klassieke instellingen die de uitdaging aandurven laten al hun historische subsidies los en gaan als eerste werken op de JIFmanier. Landelijk wordt hiertoe 10% van het totale budget jeugdhulp vrijgemaakt (=300 miljoen euro) voor de periode dat de transitie nog duurt (2013 t/m 2015). Dit is het JIF budget (jeugdinterventiefonds). De resultaten worden wetenschappelijk onderzocht, inclusief benchmark met klassieke instellingen. Bij goede resultaten wordt na 2015 de nieuwe manier van werken integraal ingevoerd. Jif voor de jeugdhulp: wrijving geeft glans aan de transitie jeugdzorg. De transitie krijgt een extra impuls door de inzet van JIF (jeugdinnovatiefonds). Voor innovatieve instellingen die al hun historische budgetten los willen laten en willen en kunnen werken op basis van geleverd werk op een tarief dat 20% lager ligt dan in klassieke instellingen maakt de regering voor de periode per jaar 300 miljoen euro per jaar vrij. Deze instellingen bieden ontkokerde jeugdhulp uit alle sectoren (jeugdzorg, jeugd GGZ, LVB en CJG). De kosten worden gedekt uit het verminderen van de capaciteit en het budget in alle betrokken sectoren. De bezuiniging van 60 miljoen die wij hiermee realiseren zetten wij in om de wachtlijsten in de jeugdbescherming weg te werken. Begin 2015 wordt, afhankelijk van de resultaten, een besluit genomen over inbedding van de JIF systematiek in de toekomstige jeugdhulp. Wat moeten we investeren? De 300 miljoen euro geeft, met gelijkblijvende capaciteit direct een besparing van 60 miljoen euro. Dit geld wordt besteed aan het wegwerken van wachtlijsten bij de jeugdbescherming (want die zijn onacceptabel). De kosten voor het onderzoek worden betaald uit reguliere innovatie en onderzoeksbudgetten (die vaak niet benut worden). 16

17 10. Doen wat werkt Samenvatting Voorstel uit het 20x20 rapport. Als we meer gebruik maken van de kennis die wij hebben over risicojeugd, kunnen we jongeren beter helpen en levert het gemeenten en veiligheids huizen een effectiever en goedkoper interventiepalet op. Dat scheelt 250 miljoen. Of meer. Gemeenten worden immers verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en zijn zeer gebaat bij beter inkoopbeleid. Kinderen hoeven niet af te glijden! 20% beter: Als gemeenten in de jeugdzorgtransitie niet het wiel gaan uitvinden maar meer en beter bestaande kennis gaan gebruiken wordt een veel groter deel van risicogroepen uit de problemen gehouden. Dat kan, want in een aantal gemeenten is daar al ervaring mee opgedaan, op basis van de Kennisfundamentaanpak van het WODC, Platform31 en de Transformatiefabriek. Minder recidive, minder geweld, minder overlast en betere sociale inbedding liggen binnen bereik, simpelweg door de aanpak te screenen op is er bewijs dat dit werkt? 20% goedkoper: Vele miljoenen verdwijnen jaarlijks nog in een bodemloze put omdat mis in plaats van raak wordt geschoten. In een vijftal gemeenten was dat in 2011 al 3 mln, geëxtrapoleerd naar landelijk volume is dan een besparing van circa 250 mln haalbaar door niet werkzame aanpakken te schrappen. Het doorlichten van alle Jeugdzorginterventies volgens dezelfde systematiek levert een (nog grotere) extra besparing op. Hoe doen we dat? Gemeenten (en veiligheidshuizen) maken een doorlichting van alle projecten, aanpakken en interventies die ze zelf uitvoeren, subsidiëren en gaan inkopen. De kennis en expertise om dit te doen kan de gemeente zelf in huis halen (model Toetscommissie Interventies Jeugd Rotterdam) of inkopen. Wat moeten we investeren? Het Rijk en de gemeente moeten incidenteel per gemeente euro investeren in het doorlichten van lopend jeugdbeleid. 17

18 11. Wmo AWBZ: Instrumentsamenwerking Eigen kracht Samenvatting Lopend Doorbraak initiatief. Dankzij de overheveling van Rijkstaken naar gemeenten moeten steeds meer zorgvragen opgelost worden binnen een slinkend Wmo budget. Beleidsmatig wordt, met veel aandacht voor het stimuleren van eigen kracht, door gemeenten in ruime mate hierop geanticipeerd. Implementatie van dat beleid kan worden ondersteund met passend (digitaal) instrumentarium. Er zijn inmiddels instrumenten met bewezen vraagreducerend effect beschikbaar maar de doorontwikkeling en exploitatie hiervan is te duur voor de individuele gemeenten die ze in eigen beheer hebben ontwikkeld. Op dat punt kan en moet meer worden samengewerkt. De afgelopen periode is gezocht naar samenwerkingsvormen om de instrumenten die doorontwikkeling via schaalgrootte vergen, samen op te pakken. Er hebben twee rondetafelgesprekken bij het ministerie van VWS plaatsgevonden waarbij de inzet was een kopgroep te vormen met als doel samenwerking. Enkele gemeenten hebben zich gemeld, maar nog niet genoeg om te spreken van een aanzienlijke kopgroep. Op het doorbraaksymposium van 23 november wordt gevraagd wie er willen participeren in een kopgroep om samen (operationele) eigen kracht instrumenten toe te passen, deze na verloop van tijd op effectiviteit en doelmatigheid te evalueren en op basis hiervan te komen tot doorontwikkeling van een (zeer) beperkt aantal instrumenten die zowel landelijk, regionaal als lokaal toepasbaar zijn. Het ministerie van VWS ondersteunt het initiatief om te komen tot een kopgroep en is bereid via het transitiebureau de nodige kennis in te brengen en de externe communicatie te ondersteunen. Voorgesteld wordt om de kopgroep te verbinden met het thema de zorgende stad van het G32 werkprogramma Digitale Steden Agenda Het transitiebureau is bereid om, indien het gaat om een volwaardige kopgroep, deze kopgroep te ondersteunen bij de doorontwikkeling van de gehanteerde instrumenten. Achtergrond De zorgkosten stijgen, mede door vergrijzing, terwijl budgetten voor Wmo en AWBZ afnemen. Door de decentralisaties krijgen gemeenten de opgave om de stijgende vraag binnen een afnemend budget op te vangen. Vanuit die optiek is gezocht naar instrumenten waarmee de zorgvraag kan worden gereduceerd. Er bleek bewijs te bestaan dat instrumenten zoals BUUV en EigenKrachtWijzer (EKW) een vraagreducerend effect hebben omdat zij de kracht van buurt en burger stimuleren. De burger richt zich dan minder automatisch tot de overheid. Als gemeenten ieder hun eigen instrumenten maken of aanschaffen vallen de kosten erg hoog uit, maar bij gezamenlijk gebruik ontstaat een zo groot schaalvoordeel dat de businesscase voor elke gemeente uiterst rendabel is. Samenwerking loont! Hoe gewoon samenwerking ook is bij beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling tussen gemeenten, de samenwerking bij het ontwikkelen en exploiteren van instrumenten stuit op vele hindernissen. Iedereen is zeer geïnteresseerd maar de meesten doen uiteindelijk niet mee. 18

19 Wat is er sinds april 2012 gebeurd? Na ruim een jaar zoeken en proberen zijn in het najaar van 2012 op initiatief van Marcelis Boereboom en Pauline Bouvy Koene twee rondetafelgesprekken gehouden over de vraag of instrumentsamenwerking haalbaar is of niet. Concreet is de uitnodiging neergelegd om samen een kopgroep te vormen van gemeenten om `Samen de schouders te zetten onder de doorontwikkeling van het eigen kracht gedachtegoed en van technologische instrumenten die hebben bewezen de eigen kracht effectief en efficiënt te ondersteunen`. Als er een kopgroep gevormd is, is het Transitiebureau bereid te ondersteunen met o.a. communicatie, doorontwikkeling en businesscases. Conclusies uit deze gesprekken: Men onderschrijft de noodzaak tot samenwerken. Gemeenten zoals Haarlem, Almere, Maastricht, Leeuwarden, Schijndel hebben reeds besloten te participeren in BUUV en/of de EigenKrachtWijzer maar deze groep is nog niet groot genoeg om het benodigde schaalvoordeel te bereiken. Andere gemeenten aarzelen over de vraag of er wellicht nog alternatieve gelijkwaardige oplossingen beschikbaar zijn en of men de instrumentkosten weet te dekken in een fase waarin het terugverdieneffect nog moet komen. Weer andere, grote, gemeenten zeggen dat zij reeds een dergelijk instrument in eigen beheer ingezet hebben. Tijdens het rondetafelgesprek is afgesproken dat er door het Transitiebureau uitvraag wordt gedaan naar mogelijke vergelijkbare instrumenten. Een quick scan heeft onderstaande lijst van instrumenten opgeleverd. Het vraagreducerend effect is nog niet bij allen bekend. Dit zou via Movisie en de databank van effectieve interventies verder kunnen worden ingevuld. In het werkprogramma Digitale Steden Agenda (DSA) wordt als één van de thema s met maatschappelijke opgaven, de zorgende stad genoemd, met als bestuurlijke trekker, wethouder EZ van Enschede, Marijke van Hees. In dit thema wordt gevraagd om deelname van een aantal pilot gemeenten. Onder andere KING en het ministerie van VWS zijn hierbij betrokken. Opvallend genoeg zijn alle partijen tevens lid van de bestuurlijke doorbraakbeweging. Voorgesteld wordt om de te vormen kopgroep te verbinden met het werkprogramma DSA, thema de zorgende stad. Wat wordt op 23 november concreet gevraagd? De vraag aan de hier aanwezige Doorbraakbestuurders is nu: 1. Participeert u in de kopgroep? 2. Gebruikt u/ gaat u op korte termijn gebruik maken van (een van) de eigen kracht instrumenten die uit de inventarisatie naar voren komen als in werking en met gerapporteerd praktijkresultaat? Eigen kracht instrumenten met (mogelijk) vraagreducerend effect: EigenKrachtWijzer (EKW): De EKW is een digitaal instrument waarmee de burger zelf onderzoek kan doen naar zijn situatie, zijn vragen en de oplossingen daarvoor op alle levensgebieden binnen het sociale domein. Het instrument is operationeel en er zijn gemeten resultaten. Exploitatie van de EigenKrachtWijzer kost jaarlijks 0,25 per inwoner. Na implementatie is de besparing meer dan 1,00 per inwoner. 19

20 BUUV: BUUV is een instrument dat ondersteunt bij matching van hulpvraag en aanbod tussen buurtgenoten. Het instrument is operationeel en er zijn praktijkresultaten gerapporteerd. BUUV zoekt vijf pilot gemeenten voor exploitatie en verdere doorontwikkeling. Als er vijf gemeenten van inwoners meedoen, kost dat 0, 25 per inwoner, na de pilot dalend tot 0,12 per inwoner. De besparing na implementatie wordt geschat op minstens 1,00 per inwoner. Zorgkompas: Het zorgkompas is een digitaal instrument waarmee de burger zelf onderzoek kan doen naar zijn situatie, zijn vragen en de oplossingen daarvoor. Er zijn nog geen praktijkgegevens want het instrument gaat live in december Andere instrumenten: In de aanloop naar het symposium van 23 november wordt informatie verzameld over eigen kracht instrumenten. die (A) operationeel zijn en (B) vraagreducerend effect hebben. Dat kan het geval blijken voor: Tijdvoorelkaar utrechtzuid.nl Caire.nu Zorgvoorlkaar.com Deventerburenhulp.nl Mantelplan.nl Burenhulpcentrale.nl Wijktalent.nl Marktplaatsvrijwilligezorg.nl Buurtboxharen.nl Nederlandcares.nl Lokale vrijwilligerscentrales Bemiddelpunt.nl Persaldohulpgids.nl Nationalehulpgids.nl Nederlandcares.nl Helpjemee.nl Caren.nl Zorgsite.nl Wehelpen.nl Letscontact.nl Jalp (Biblioned) Traject informatie informele zorg 20

Doorbraak in Dienstverlening Samen DOEN

Doorbraak in Dienstverlening Samen DOEN Doorbraak in Dienstverlening Samen DOEN hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering als we er maar toe komen ingrijpend

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Besparen met. Antwoord. service kwaliteit tevredenheid. kosten. Antwoord. Dienstverlening: efficiënter en effectiever

Besparen met. Antwoord. service kwaliteit tevredenheid. kosten. Antwoord. Dienstverlening: efficiënter en effectiever Besparen met Antwoord service kwaliteit tevredenheid kosten Dienstverlening: efficiënter en effectiever Antwoord Besparen met Antwoord Dienstverlening: efficiënter en effectiever Een co-productie van de

Nadere informatie

Naar de Laan van de Leefomgeving

Naar de Laan van de Leefomgeving Naar de Laan van de Leefomgeving Bouwsteen voor een digitaal stelsel Omgevingswet Versie 2.0-26 september 2014 1 Colofon Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Milieu en Internationaal Programmadirectie

Nadere informatie

COLOFON. Redactie: VDP, Annelice Kluin Illustraties: Geert Gratama Vormgeving: Loes van Swol-Noomen (Reblik) 2

COLOFON. Redactie: VDP, Annelice Kluin Illustraties: Geert Gratama Vormgeving: Loes van Swol-Noomen (Reblik) 2 1 COLOFON Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met: Belastingdienst, Divosa, DUO, Informatie Management Groep, King, Manifestgroep, Ministeries van BZK, Financiën, EZ, NVVB, Hiemstra en

Nadere informatie

Aanleiding. Deze bundel. Indeling

Aanleiding. Deze bundel. Indeling 1 Inleiding Aanleiding De Hervormingsagenda Rijksdienst staat voor goede dienstverlening, meer slagvaardigheid en minder kosten. In dit meerjarig veranderproces van de overheid worden ook de uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Advies regelarm expertteam Concept

Advies regelarm expertteam Concept Advies regelarm expertteam Concept Regelarm Expertteam West Brabant 19-6-2014 Het regelarm expertteam bestaat uit: Martin Brouwers, beleidsmedewerker Surplus George Fassaert, manager HetPunt Roosendaal

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Slim Geregeld, Goed Verbonden

Slim Geregeld, Goed Verbonden Slim Geregeld, Goed Verbonden Programmaplan Ministerie van Economische Zaken DG Energie & Telecom Datum: 1 september 2008 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Inleiding 8 2 Doelstellingen en programmadefinitie

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

WERKBEZOEK. eid stelsel Nederland. eid Berlijn. 24 en 25 mei 2012. Strategische verkenning en voorstel voor vervolg

WERKBEZOEK. eid stelsel Nederland. eid Berlijn. 24 en 25 mei 2012. Strategische verkenning en voorstel voor vervolg WERKBEZOEK eid stelsel Nederland eid Berlijn 24 en 25 mei 2012 Strategische verkenning en voorstel voor vervolg 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie