E-boek over productiviteit en kennismanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-boek over productiviteit en kennismanagement"

Transcriptie

1 E-boek over productiviteit en kennismanagement Rob Cuperus,

2 Inleiding Het vraagstuk Feiten & Cijfers Van productiviteit naar waarde Werkgever en Productiviteit... 7 Kennismanagement Quickscan Werknemer en productiviteit Rob Cuperus Werken voor wat je waard bent! Is een publicatie van Goodwin Business Improvement. Heb je dit Mini E-Book doorgestuurd gekregen van iemand? Ga dan naar en vraag je eigen exemplaar aan, zodat je zeker bent dat je de meest upto-date versie hebt.

3 Inleiding. Prestaties en productiviteit van mensen die werken in een organisatie is een onderwerp dat regelmatig breed bediscussieerd wordt. Kernvraag van die discussie is of (en hoeveel) productiviteit afneemt als mensen ouder worden? Daarbij wordt alleen gekeken wordt naar de kwantiteit die iemand in een bepaalde tijd kan leveren (vertaald in geld) en niet naar de kwaliteit die wordt geleverd. Met dit boekje wil ik een tegenwicht bieden aan het "platte" vooroordeel dat productiviteit afneemt naarmate mensen ouder worden en dat oudere mensen dus duur zijn voor een organisatie. Uit een inventarisatie van publicaties in de afgelopen maanden wordt duidelijk dat het belangrijkste probleem de ontwikkeling van de loonkosten van werknemers is. Met de ervaring van de medewerker (en dus de leeftijd) nemen de loonkosten toe. De financiële opbrengst van de productie van de werknemer blijft door de tijd heen gelijk terwijl de (loon)kosten voor de werknemer stijgen, de netto opbrengst van de werknemer neemt dus af in de tijd. Kijken naar alleen die opbrengst is kortzichtig, voor optimale performance van een organisatie en continuïteit moet je veel breder kijken. De waarde van een bedrijf of organisatie is dan een veel betere indicator, die waarde bestaat uit de kennis en ervaring van het bedrijf en de klanten en ketenpartners van het bedrijf. Medewerkers dragen bij aan die waarde door hun prestaties, de kennis en ervaring en hun persoonlijke relatie met klanten en ketenpartners. Het is aan de organisatie om de individuele waarde van medewerkers optimaal te ontwikkelen en te benutten. Door kennis van medewerkers te managen en goed te combineren ontwikkelt een organisatie steeds weer nieuwe producten en efficiëntere processen. Dat zijn de randvoorwaarden voor duurzame prestaties en succes. Daarbij heeft de medewerker zeker ook een eigen verantwoordelijkheid om zijn (of haar) waarde voor de organisatie op peil te houden. Door kennis te delen met collega s (te leren) en door goed samen te werken met collega s, ketenpartners en klanten behoudt de medewerker zijn of haar waarde voor de organisatie en levert zij steeds weer een positieve bijdragen aan de productiviteit.

4 Het vraagstuk. Productiviteit van medewerkers is een actueel thema, daarbij wordt vooral gesproken over de productiviteit (of het gebrek daar aan) van oudere werknemers. Wat is er waar van de beweringen in de media dat de productiviteit van ouderen dramatisch afneemt? In 2011 is door de universiteit van Mannheim een onderzoek gepubliceerd naar de productiviteit van oudere werknemers. Dit onderzoek is in de jaren daarvoor gedaan in een fabriek voor vrachtwagens van Mercedes Benz. Opvallend is dat in de 4 artikelen over dit onderzoek over de productiviteit van de oudere werknemer zeer verschillende conclusies worden gepresenteerd, welke diametraal tegenover elkaar staan. De conclusies variëren van ouderen zijn veel minder productief tot ouderen zijn veel productiever dan jongeren. In één artikel wordt zelfs gesproken van een sterke afname van productiviteit vanaf het 30 e levensjaar! Deze zeer verschillende conclusies worden veroorzaakt doordat het begrip productiviteit niet helder is gedefinieerd. Begin 2014 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau haar rapport "Vraag naar arbeid 2013". In de media is uit dit rapport de conclusie "oudere werknemers zijn minder productief" breed uitgemeten. Deze conclusie is behoorlijk uit zijn verband getrokken. Het rapport beschrijft vooral activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van de uitstroom van oudere medewerkers uit het arbeidsproces. Het onderzoek waarover dit rapport gaat bevat geen inhoudelijke informatie over de productiviteit van ouderen. Wel wordt in dit rapport geconcludeerd, dat werkgevers oudere werknemers minder aantrekkelijk vinden omdat deze duur zijn en dat zij de perceptie hebben dat de productiviteit van oudere werknemers laag is. Uit de studie van de publicaties blijkt dat er geen heldere definities zijn voor het begrip productiviteit. Conclusies worden vooral gevoed door een negatief beeld als gevolg van de angst voor hoge kosten voor oudere werknemers. Lage productiviteit van oudere medewerkers is dus vooral een kostenprobleem, of, meer specifiek, een rendementsprobleem. De geleverde kwantiteit door werknemers neemt met de leeftijd niet af, de opbrengst van die kwantiteit dus ook niet. Het echte probleem is dat de (loon)kosten voor oudere werknemers toenemen, gevolg daar van is dat het rendement (de bijdrage van die werknemer aan het bedrijfsresultaat) afneemt. Daarbij is er in die discussie geen aandacht voor andere waarde die werknemers leveren door hun kennis en ervaring en de goede relaties die ze hebben met klanten en ketenpartners. Die waarde is belangrijk voor het succes en de continuïteit van de organisatie waar ze werken.

5 Feiten & Cijfers. Om er achter te komen hoe het echt zit met toegevoegde waarde (productiviteit) en kosten van medewerkers heb ik wat cijfers op een rij gezet. Daarbij heb ik gekeken naar de praktijk in de maakindustrie en cijfers uit die industrie als voorbeeld genomen. In de grafiek is de ontwikkeling van de totale loonkosten per uur uitgezet en vergeleken met het calculatietarief waarmee in prijzen berekend worden. Dit laatste tarief is op 40,- gesteld. De grafiek maakt duidelijk dat het rendement (het verschil tussen de inkomsten wordt en de loonkosten) met de leeftijd flink kleiner wordt. Om de impact daarvan te bekijken is de verhouding tussen loonkosten en het calculatie tarief bepaald. Die verhouding is in feite een break even punt dat bepalend is of een medewerker waarde toevoegt in het proces. Voor een beginnende vakman is die ratio 43%, voor een oudere werknemer is dat 84%, 2 keer zo hoog dus. Er is dus wel degelijk sprake van een probleem als het gaat over productiviteit en leeftijd. De netto opbrengst (= waarde) van werknemers neemt af met de leeftijd als gevolg van de stijgende loonkosten. Zeker als het economisch tegenzit is dit een probleem omdat het de directe financiële resultaten van de organisatie drukt. De meest voor de hand liggende oplossingen voor dit probleem, verlaging van de loonkosten voor oudere medewerkers of verhoging van het calculatietarief, heeft een ondernemer maar voor een deel zelf in de hand. De loonsom wordt bepaald door sociale partners in een CAO en het calculatietarief wordt bepaald door de marktprijs, die zijn niet of nauwelijks te veranderen. Het enige instrument dat de ondernemer tot zijn beschikking heeft is de manier waarop hij de werknemer inzet. Daar doet zich een heel vervelend effect voor: Om oudere werknemers waarde te laten leveren moeten ze meer worden ingezet dan jongere werknemers, echter een oudere werknemer brengt per uur veel minder op dan een jongere. Dit is een soort dubbele klem waar je in vast loopt. Om een kleine waarde toevoeging van oudere werknemers op peil te houden moet je een veel grotere waarde toevoeging van jonge werknemers laten liggen. Dit is vanuit de organisatie geredeneerd zeer onwenselijk, het bedrijfsresultaat komt dan sterk onder druk te staan en er ontstaan risico s met betrekking tot de continuïteit van de onderneming.

6 Van productiviteit naar waarde. De analyse uit de vorige hoofdstukken is nogal één-dimensionaal, er wordt alleen gekeken naar productieve uren en de netto opbrengst van die uren. Als je die analyse volgt zou elke werknemer na een aantal jaren te duur worden en zou de beste aanpak zijn om werknemers na een aantal jaren de organisatie uit te werken. Elke ondernemer weet dat die oplossing niet werkt, met die aanpak verlies je veel kennis en ervaring en kun je als organisatie niet overleven. Tijd om eens wat breder te kijken naar productiviteit en waarde van je organisatie. Breed kijken betekent dat je kijkt naar alle aspecten die bepalend zijn voor het succes en de opbrengst van je organisatie. Voor de korte termijn bepalen bestaande producten, processen en klanten de opbrengst en het succes van je organisatie. Continuïteit en concurrentie vraagt steeds weer om nieuwe producten en nieuwe processen, dat kan alleen als je bestande processen en producten steeds verder ontwikkeld. Belangrijke succesfactor daarbij zijn de klanten van je organisatie, zij betalen uiteindelijk voor je producten en diensten. Bestaande klanten behouden en nieuwe klanten aantrekken doe je door een goede reputatie op te bouwen en het vertrouwen van je klanten te winnen en te behouden. Productiviteit en opbrengsten voor de korte termijn zijn gemakkelijk meetbaar met bestaande financiële en operationele rapportages in de organisatie. Met goede financiële en operationele plannen heb je een accurate prognose van de productiviteit en de opbrengsten voor de nabije toekomst. Vernieuwing van producten en processen vergt Kennis en Ervaring van uw organisatie. Kennis en ervaring wordt opgeslagen in de medewerkers van een organisatie, de waarde ervan (en dus de financiële opbrengsten) ligt in de toekomst. De waarde van kennis en ervaring is alleen te benutten als de organisatie de medewerkers, hun kennis en ervaring optimaal inzet. Klanten zijn de belangrijkste waarde van een organisatie, zij nemen immers de producten (en diensten) af en betalen daarvoor. Klantvertrouwen betekent dat klanten terugkomen en dat nieuwe klanten aangetrokken worden. Klantvertrouwen verdien je door producten en diensten te leveren die toegevoegde waarde hebben voor je klant en door een relatie te bouwen met de klant. Waarde van een organisatie is veel meer dan productiviteit van de mensen die er werken. Het is het complex van de producten en diensten die een organisatie levert, kennis en ervaring van de mensen die er werken en de klanten die de producten en diensten kopen. Alleen als een organisatie in staat is om al die aspecten op elkaar af te stemmen en goede producten en diensten op tijd en tegen een goede prijs te leveren is er sprake van een goede en continue productiviteit.

7 Werkgever en Productiviteit Wat kun je nu als werkgever doen de aanwezige waarde in je organisatie maximaal te benutten? Belangrijke en eerste stap is toch om te kijken hoe de productiviteit van je organisatie op dit moment is, vragen daarbij zijn: 1. Wat is de werkelijke productiviteit van mijn organisatie op dit moment? 2. Wat leveren de producten die we maken (en afleveren) op? 3. Ben ik daar tevreden over? De antwoorden op deze vragen geven een beeld van de productiviteit op dit moment. De informatie is te vinden in de administratie en bestaande rapportages. Hoe snel kunt u die informatie vinden? Is het direct beschikbaar? Of moet je de informatie eerst bewerken? De volgende stap is om inzicht te krijgen van de waarde in uw organisatie en de (potentiële) productiviteit in de toekomst. Hiervoor kijk je hoe je organisatie omgaat met kennis, zit dat gewoon tussen de oren bij de mensen? Of wordt kennis op een systematische manier vastgelegd en gedeeld? Is het bekend wie welke kennis en ervaring heeft? Waar is dat vastgelegd? Hebben de juiste mensen toegang tot die informatie? Het volgende hoofdstuk bevat een lijst met vragen die je helpen om in kaart te brengen hoe je organisatie omgaat met kennis. Met het beantwoorden van de vragen krijg je een vrij aardig idee of en hoe kennis wordt gedeeld in je organisatie. Daarmee weet je of je organisatie in staat is om op een effectieve manier kennis te produceren. Tenslotte onderzoek je het klantvertrouwen dat je organisatie geniet. Hoe trouw zijn je klanten? Wie zijn je trouwste klanten? Waarom keren zij steeds weer terug? Welke klanten zijn er de afgelopen jaren vertrokken? Waarom? Wat (of misschien wel wie) wordt door je klanten het meest gewaardeerd? Zomaar wat vragen die een goede indruk geven wat de waarde van je organisatie voor haar klanten is en, belangrijk, je leads kunnen geven hoe je die waarde kunt versterken en vergroten. Je kunt natuurlijk proberen om die vragen zelf te beantwoorden (je kent je klanten goed, toch?), het beste is echt om dit eens met een aantal klanten te bespreken, alleen op die manier leer je wat je klanten echt denken en vinden! Op die manier krijg je goed inzicht in de waarde van je organisatie en alle aspecten die de waarde beïnvloeden. Met die kennis ben je n staat om die waarde te vergroten, beter te benutten en je organisatie beter te laten presteren. Ik begeleid ondernemers en managers bij dit proces, Ik beschik over uitgebreide instrumenten die informatie snel boven water te krijgen en op een structurele manier te rapporteren. Met die informatie kan hij meer en sneller kennis produceren en steeds weer waarde toevoegen aan zijn organisatie.

8 Kennismanagement Quickscan. De kennismanagement quickscan omvat 4 kerngebieden met elk een aantal vragen, de vragen worden beantwoord met een waardering tussen 0 en 5 (0 = niet of minimaal; 5 = altijd of maximaal) met deze scores krijgt de gebruiker van de scan een goed beeld op welke aandachtsgebieden kennismanagement en daarmee de productiviteit verbeterd kan worden in de organisatie. Kennismanagement Quickscan 1. Bent u tevreden over de prestaties van uw organisatie? Uw producten en de processen waarmee u die producten maakt, levert en onderhoudt zijn de basis voor optimale prestaties van uw organisatie. 1.1 Is uw product is helder gespecificeerd en beschikt u over duidelijke documentatie (brochures, manuals etc.)? 1.2 Zijn productontwerp, productieproces en de service klantgericht, duurzaam en kostenbewust? 2. Worden producten en processen door uw organisatie voldoende en snel genoeg vernieuwd? Snelheid en nauwkeurigheid waarmee verbeteringen en vernieuwingen aan producten en processen worden uitgevoerd en vastgelegd zijn bepalend voor het innoverend vermogen van een organisatie. 2.1 Worden problemen snel en structureel door uw medewerkers zelf opgelost? 2.2 Worden oplossingen en verbeteringen vastgelegd en gedocumenteerd in systemen? 2.3 delen uw medewerkers oplossingen en verbeteringen met collega s zodat die ze ook kunnen toepassen? 3. Wordt informatie en kennis over producten en processen optimaal gebruikt? Verzamelen en vastleggen van informatie en het verwerken van die informatie in regels en normen die door iedereen in de organisatie toegepast en gebruikt worden maakt dat processen en producten reproduceerbaar zijn daarmee is de kwaliteit geborgd. 3.1 Wordt informatie volgens vaste protocollen en procedures vastgelegd en gebruikt? 3.2 Wordt informatie verwerkt tot praktische kennisregels en normen die door iedereen in de organisatie worden gebruikt? 4. Worden problemen snel opgelost en verbeteringen snel en goed uitgevoerd? Tijdig signaleren en snel oplossen van verstoringen in processen en het aanbrengen van verbeteringen betekent dat processen beheerst worden door de mensen in uw organisatie, ook dit is belangrijk voor de kwaliteit die door uw organisatie gerealiseerd wordt. 4.1 Lossen medewerkers zelf verstoringen in processen op en brengen zij zelf verbeteringen aan? 4.2 Krijgen uw mensen krijgen tijd, gelegenheid en instrumenten om hun werk te verbeteren? 4.3 Worden nieuwe oplossingen en verbeteringen structureel gedeeld in uw organisatie?

9 Werknemer en productiviteit. De waarde van een medewerker wordt bepaald door de productie die hij (of zij) levert en de kennis en ervaring die hij bijdraagt aan de organisatie. Die waarde bestaat niet alleen uit producten en de opbrengsten van die producten maar ook uit oplossingen voor problemen die zich voordoen tijdens de uitvoering van het werk, het bedenken en aanbrengen van verbeteringen en het realiseren van nieuwe ideeën voor producten, processen en in de organisatie. Door ervaring op te doen in het werk en door opleidingen groeit de kennis van de medewerker en blijft deze afgestemd op de behoefte van de organisatie. Naast de vakinhoudelijke kennis en ervaring van de medewerker groeien ook de vaardigheden van de medewerker om zijn werk uit te voeren (samenwerken, communiceren, leiderschap etc.), daarmee neemt de effectiviteit van de medewerker ook steeds toe en blijft de medewerker waardevol voor de organisatie. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk om kennis en ervaring en hun persoonlijke effectiviteit te laten groeien en af te stemmen op de eisen die de organisatie van hen vraagt. Door mensen steeds weer uit te dagen om hun kennis en ervaring volledig te benutten en hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om mee te groeien met de organisatie motiveer je mensen om steeds optimaal bij te dragen aan de productiviteit van de organisatie. Met een aantal eenvoudige vragen kun je nagaan hoe dit binnen je eigen organisatie werkt: 1. Welke kennis en vaardigheden zijn in de toekomst belangrijk voor jouw organisatie? 2. Zijn die bekend bij de medewerkers? 3. Krijgen medewerkers tijd en gelegenheid om nieuwe dingen aan te leren? (opleidingen; stages) 4. Welke faciliteiten zijn er om het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden door je medewerkers te stimuleren? Ook op dit gebied ondersteun ik ondernemers en managers om helderheid te krijgen. Dat kan zijn het maken van een duidelijk beeld van de kennis en vaardigheden die in de toekomst nodig zijn, maar ook het uitzoeken en aanvragen van vergoedingen en subsidies voor scholing en opleiding van medewerkers.

10 Rob Cuperus. Ik ben een Creatieve Probleemoplosser en Business Architect met een passie voor mensen en innovatie. Met veel ervaring als informatie architect in ICT (ontwikkel-) projecten maar ook als implementatie manager bereik ik met mijn klanten duurzame resultaten bij het verbeteren en vernieuwen van producten en processen in hun organisatie. Mijn visie is dat je het maximale uit een organisatie haalt door het maximale uit de mensen die er werken te halen. Door op een praktische manier te werken met mijn klanten en in de organisatie van mijn klanten leer ik producten, processen en de mensen goed kennen. Met die kennis kan ik mijn klant optimaal laten presteren en steeds weer vernieuwen. In mijn werk met en voor klanten onderscheid ik 3 resultaatgebieden: Presteren is het uitgangspunt, zorgen voor optimale productiviteit en het steeds verbeteren van die productiviteit stellen uw organisatie in staat om voldoende revenuen te genereren om nieuwe dingen aan te pakken en daarmee de winstgevendheid en de continuïteit van uw organisatie te borgen. Innoveren en vernieuwen is het belangrijkste middel om de kennis en ervaring (de waarde) van uw organisatie steeds weer te verzilveren in revenuen en nieuwe successen. Motiveren van uw medewerkers om die uitdaging steeds weer aan te gaan, bestaande kennis en vaardigheden zo goed mogelijk te benutten en nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen om uw klanten steeds beter van dienst te zijn. Ik werk met standaard services, elk met een vaste aanpak, een vaste levertijd en een vaste prijs. Daarmee weet u als klant vooraf exact wat u kunt verwachten, wanneer het resultaat komt en wat het gaat kosten. Natuurlijk bied ik ook maatwerk oplossingen voor mijn klanten, deze worden zoveel mogelijk opgebouwd uit standaard elementen en altijd vooraf doorgesproken en voorzien van een scherpe vaste prijs en levertijd voordat ze worden uitgevoerd. Als klant hebt u op die manier op elk moment de regie op wat er gebeurt, de snelheid en de kosten voor mijn diensterlening. Volg Rob Cuperus en Goodwin Business Improvement. Website:

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen?

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Door Daisy Klijn, September 2016? Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Veel bedrijven maken gebruik van Excel om te rapporteren. Heel logisch, want het werkt heel goed voor

Nadere informatie

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 1 HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 'Hoe maak ik mij prestaties meetbaar?, luidde de kop van een artikel in de Cobouw van 17 augustus j.l. Het antwoord daarop is eenvoudig. Met

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Procesoptimalisatie Procesoptimalisatie: Onderscheiden van concurrenten: Zodra u te maken heeft met toenemende concurrentie, is het belangrijk dat u zich kunt onderscheiden. Dit doet u onder meer door

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Waarom aandacht schenken aan verzuim? Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Preventie: kost of investering Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Aryan de Leeuw A.deLeeuw@vcd.nl Healthtivity, 25 september Agenda Inleiding Sector zorg Productiviteit Businesscase Health Intelligence Inleiding Hoe kunnen we meer doen met

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling: mag het iets anders zijn?

Beschikbare premieregeling: mag het iets anders zijn? De ontwikkeling van het Nederlandse pensioenstelsel is nog volop in beweging. Nog dagelijks wordt in de media gesproken over gewenste en ongewenste veranderingen, al dan niet in de vorm van nieuwe wetgeving.

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst KWIC INSTRUMENT 17 Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst 1. Doelstelling instrument Dit instrument is een meting van arbeidsklimaat door middel van slechts

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Ruud Bolsius. Fit tot de finish. Onderzoek bij de afdeling verzorging KW1C

Ruud Bolsius. Fit tot de finish. Onderzoek bij de afdeling verzorging KW1C Ruud Bolsius Fit tot de finish Onderzoek bij de afdeling verzorging KW1C Om het onderzoek te concretiseren is de volgende vraag geformuleerd: Maken wij als Koning Willem 1 College, afdeling Verzorging

Nadere informatie

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap Aansluiting hoger onderwijs De laatste stap Augustus 2014 Inleiding Zoals de minister van OC&W in haar reactie op het advies van de Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs stelt moet het onderwijs maximaal

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 Basis elementen team 1. Een collectief doel; 2. Onderlinge afhankelijkheid door verschillende

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 samenvatting beschrijving en conclusies van het onderzoek inhoud samenvatting 2 tekst & uitleg 4 resultaten - onderwerpen van sociale

Nadere informatie

Hoe sterk 2. is uw werkgeversmerk. Wat is een merk? Hoe werkt een merk? Sterk werkgeversmerk? wat is een merk? Hoe sterk. is uw werkgeversmerk

Hoe sterk 2. is uw werkgeversmerk. Wat is een merk? Hoe werkt een merk? Sterk werkgeversmerk? wat is een merk? Hoe sterk. is uw werkgeversmerk Hoe sterk is uw werkgeversmerk Hoe sterk 2 is uw werkgeversmerk Wat is een merk? Hoe werkt een merk? Sterk werkgeversmerk? wat is een merk? 1 wat is een merk? Wat is een merk? Juridisch gezien: Benamingen,

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Mamut Partner Programma

Mamut Partner Programma Mamut Partner Programma Het Partnerprogramma van Mamut is opgedeeld in diversie categorieën. Voor u als partner betekent dit dat u een samenwerkingsovereenkomst kunt aangaan die past bij uw behoeften en

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Quality Supervision. Door regie naar het juist resultaat. Arno Balemans & Rik Marselis. Bussum, 11 december 2012

Quality Supervision. Door regie naar het juist resultaat. Arno Balemans & Rik Marselis. Bussum, 11 december 2012 Quality Supervision Door regie naar het juist resultaat Arno Balemans & Rik Marselis Bussum, 11 december 2012 Back to the history of quality in IT Deming ISO9126 1940 s 1985 1991 1993 1997 2009 2010 2012

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Meet, presteer en rendeer!

Meet, presteer en rendeer! WWW.LAUNDRYDASHBOARD.COM Meet, presteer en rendeer! INFOSHEET Real-time inzicht in de prestatie van uw wasserij is de sleutel naar succes. Laundry Dashboard maakt dit mogelijk. Dankzij intelligente metingen

Nadere informatie

XSkNOW producten voor Start-ups

XSkNOW producten voor Start-ups Het adresseren van fundamentele bedrijfsvoerings-vraagstukken op het juiste moment binnen de levenscyclus van een start-up is essentieel voor de continuïteit; het zorgt ervoor dat het bedrijf proactief

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

NIVR Klanttevredenheidsonderzoek (2008)

NIVR Klanttevredenheidsonderzoek (2008) Klanttevredenheidsonderzoek (2008) 1. Inleiding Het is op 1 januari 2007 een reorganisatie gestart. Om de effecten van deze reorganisatie te kunnen vaststellen is begin 2007een klanttevredenheidsonderzoek,

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Quick Scan Sales is een uitgave van

Quick Scan Sales is een uitgave van Quick Scan Sales maak een globale analyse van je verkooporganisatie en ontdek je verbeterpotentieel Quick Scan Sales is een uitgave van www.salesforceboost.nl Inleiding Elke verkoopleider wil optimale

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Winstgevend inkopen met

Winstgevend inkopen met Winstgevend inkopen met De winst van professioneel inkopen Voor het organiseren van een professioneel inkoopproces is inkoopkennis niet voldoende Want: hoe wordt het aantal leveranciers teruggebracht,

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

BENCHMARK SHARED SERVICES. Utrecht Verbindt! 15 april 2010

BENCHMARK SHARED SERVICES. Utrecht Verbindt! 15 april 2010 BENCHMARK SHARED SERVICES Utrecht Verbindt! 15 april 2010 SHARING KNOWLEGDE, IMPROVING SERVICES Utrecht Verbindt! 15 april 2010 Een korte introductie Waarom een Benchmark Shared Services? Wat willen we

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie