Woonwensen roltrapgroepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonwensen roltrapgroepen"

Transcriptie

1 Woonwensen roltrapgroepen Welke woonwensen hebben roltrapgroepen op de regionale woningmarkt? CONCEPT Projectnummer: In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon Fax Amsterdam, juli 2012

2 2

3 Inhoud Inleiding 5 Deel 1 Samenvattende rapportage 9 1 Woonwensen roltrapgroepen Roltrapgroepen Waar willen doelgroepen wonen? Hoe willen doelgroepen wonen? Welke overwegingen en factoren spelen een rol 21 Deel 2 Uitgebreide rapportage 25 2 De gewenste woning Type woning Oppervlakte en aantal kamers Prijs Buitenruimte 31 3 De woonplaats en voorzieningen Gewenste en ongewenste woonplaatsen Voorzieningen 41 4 Sociale omgeving Familie en vrienden Buren en de buurt 45 5 Concessies en toekomstbeelden Concessies en overwegingen Toekomstperspectief 48 Bijlage 1 Gebruikte checklist 51 3

4 4

5 Inleiding Het drijvend mechanisme achter de dynamiek op de woningmarkt van de regio Amsterdam is de roltrap. Die rolt momenteel onvoldoende en dat is voor de internationale concurrentie) positie van de regio een onwenselijke situatie; zowel vanuit economisch als demografisch oogpunt. De Stadsregio Amsterdam wil waar mogelijk bijdragen aan het weer op gang brengen van die roltrap. Daarom heeft de Stadsregio Amsterdam drie doelgroepen geselecteerd die belangrijk zijn voor het op gang houden van de regionale en subregionale roltrappen. Het gaat om young professionals, doorstroomgezinnen met jonge kinderen en medioren en senioren. De stadsregio wil deze groepen goed kunnen bedienen in hun woonvoorkeuren, ook waar het nieuwbouw betreft. Daarom is het O+S) van de gemeente Amsterdam gevraagd een kwalitatief onderzoek te doen naar de woonwensen van de drie gedefinieerde groepen aan de hand van groepsgesprekken. De kernvragen van het onderzoek zijn: Waar en hoe willen young professionals, doorstroomgezinnen en medioren/senioren wonen? Welke overwegingen motieven, ideeën en wensen) en factoren spelen hierbij een rol? Methode De Stadsregio heeft drie roltrapgroepen gedefinieerd: young professionals, doorstroomgezinnen en medioren en senioren. young professionals definieert de Stadsregio als jongeren met een voltooide HBO of WO opleiding in de leeftijd van 20 tot en met 35 jaar zonder kinderen. Doorstroomgezinnen zijn gezinnen met een of meer kinderen onder de 12 jaar en medioren en senioren worden in dit onderzoek gedefinieerd als 55-plussers medioren) en 75-plussers senioren) zonder thuiswonende kinderen. Omdat de Stadsregio Amsterdam meer inzicht wilde in de achterliggende motieven en woonwensen van deze groepen is gekozen voor een onderzoek in de vorm van zes groepsgesprekken. Het doel van het onderzoek was niet om een representatief beeld te krijgen van gedefinieerde groepen maar om meer inzicht te krijgen in motieven en meningen van deze groepen. De resultaten moeten dan ook op deze manier bekeken worden. De drie hoofdgroepen zijn verdeel over zes subgroepen ten behoeve van het onderzoek zodat mensen met enkele overeenkomstige kenmerken bij elkaar aan tafel zaten. De groepen zijn ingedeeld op basis van de eventuele verhuiswens, de gewenste woonregio en het al dan niet hebben van een koopwoning. 5

6 De zes groepen bestonden uit: 1. young professionals: jaar, minimaal HBO-opleiding afgerond, werkend of op zoek naar een baan, zonder kinderen, grotendeels woonachtig in Amsterdam en enkelen woonachtig in de regio, met actieve of passieve verhuiswens/net verhuisd. 2. Gezin uit Amsterdam: met kinderen jonger dan 12 jaar of kind op komst, verschillend opleidingsniveau, woonwens Amsterdam, met actieve of passieve verhuiswens/net verhuisd. 3. Gezin uit Amsterdam of regio met woonwens regio: met kinderen jonger dan 12 jaar of kind op komst, verschillend opleidingsniveau, woonwens regio, met actieve of passieve verhuiswens/net verhuisd. 4. Medioren, met huurwoning: jarigen met een huurwoning, verschillend opleidingsniveau, geen thuiswonende kinderen, stellen en alleenstaanden, met en zonder verhuiswens. 5. Medioren, met koopwoning: jarigen met een koopwoning, verschillend opleidingsniveau, geen thuiswonende kinderen, stellen en alleenstaanden, met en zonder verhuiswens. 6. Senioren: 75 jaar of ouder, met huur of koopwoning, stellen of alleenstaanden, met en zonder verhuiswens. De potentiële deelnemers voor de gesprekken zijn in april via het online panel van O+S Amsterdam en via de panels van de gemeente Almere en Zaanstad geworven. Daarnaast hebben medewerkers van de Stadsregio een mail gestuurd binnen hun netwerk om deelnemers te werven. De zes gesprekken vonden plaats in mei en waren telkens bij O+S. Voor elk gesprek zijn ongeveer 8 tot 10 mensen uitgenodigd. Bij de gesprekken was ook telkens een medewerkers van de Stadsregio aanwezig als toehoorder. In totaal hebben 44 mensen deelgenomen aan een van de gesprekken. Tabel 1 Deelnemers per groep aantal uitgenodigd aantal deelnemers young professionals 10 8 jonge gezinnen Amsterdam 9 7 jonge gezinnen regio medioren huur 9 8 medioren koop senioren 9 7 totaal Opzet rapportage De rapportage bestaat uit twee delen, een samenvattende rapportage waarin de belangrijkste resultaten worden beschreven en een uitgebreide rapportage met een hoofdstuk per thema. In zowel de samenvattende als de uitgebreide rapportage worden de verschillende roltrapgroepen steeds met elkaar vergeleken. 1 Jonge gezinnen uit de regio zijn door de gekozen methode voor het zoeken van deelnemers weinig gevonden. De vier deelnemers hadden echter wel alle vier een verschillende situatie en zeer verschillende ideeën waardoor dit rapport toch een beeld kan geven van deze groep, zij het in beperkte mate. 6

7 Deel één bevat de samenvattende rapportage, eerst worden de roltrapgroepen beschreven en daarna wordt in beeld gebracht waar de groepen willen wonen en waar juist niet. Daarna komt aan bod hoe de roltrapgroepen willen wonen en welke factoren daarbij een rol spelen. Deel twee van de rapportage begint met een beschrijving van de gewenste woning hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van de door de roltrapgroepen gewenste woonplaats en woonomgeving hoofdstuk 3) en vervolgens wordt ingegaan op de sociale omgeving hoofdstuk 4).In hoofdstuk 5 wordt ten slotte beschreven welke concessies de roltrapgroepen doen en hoe ver zij vooruit kijken bij het zoeken van een woning en wat hun toekomstige wensen zijn. 7

8 8

9 Deel 1 Samenvattende rapportage 9

10 10

11 1 Woonwensen roltrapgroepen Verschillende groepen hebben verschillende wensen op de woningmarkt. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de doelgroepen van dit onderzoek gedefinieerd worden paragraaf één). Vervolgens worden de hoofdvragen van het onderzoek op hoofdlijnen beantwoord. In paragraaf twee komt aan bod waar de doelgroepen willen wonen. Paragraaf drie gaat over hoe de doelgroepen willen wonen en paragraaf vier beschrijft ten slotte welke overwegingen en factoren hier een rol in spelen. 1.1 Roltrapgroepen In dit onderzoek worden drie roltrapgroepen onderzocht: young professionals, doorstroomgezinnen en 55-plussers. De 55-plussers worden in dit onderzoek opgedeeld in medioren jaar) en senioren 75-plussers) en worden verder medioren en senioren genoemd. young professionals Jaarlijks komt er een grote groep hoog opgeleide jongeren uit binnen- en buitenland naar de Stadsregio Amsterdam. Zij worden aangetrokken door het voorzieningenniveau van de stad, de atmosfeer, de al aanwezige groep gelijkgestemden en de aantrekkelijke regionale arbeidsmarkt. Ondanks hun relatief gunstige uitgangspositie hebben zij het om allerlei redenen moeilijk op de regionale woningmarkt. In dit onderzoek worden young professionals als volgt gedefinieerd: tussen de 20 en 35 jaar; minimaal een HBO-opleiding afgerond; werkend of op zoek naar een baan; single of deel van een paar zonder kinderen; wonend in de Stadsregio Amsterdam. Er is gesproken met negen young professionals, zeven uit Amsterdam, een uit Zaanstad en een uit Almere. De young professionals die hebben deelgenomen aan dit onderzoek hebben allemaal een verhuiswens of zijn in de afgelopen twee jaar verhuisd. Doorstroomgezinnen Doorstroomgezinnen zijn gezinnen die, meestal vanwege de komst van) kinderen, een verhuisstap zetten. Hiermee maken zij plaats voor andere huishoudens. Amsterdamse jonge gezinnen blijven steeds vaker ook met kinderen in de stad wonen waardoor de roltrap vastloopt. De doorstroomgezinnen in dit onderzoek hebben de volgende kenmerken: minimaal 25 jaar; verschillend qua opleidingsniveau; deel van een paar met kind op komst of paar met kinderen) niet ouder dan 12 jaar; wonend in de Stadsregio Amsterdam. 11

12 In totaal hebben tien doorstroomgezinnen deelgenomen aan het onderzoek. Zij hadden allemaal een verhuiswens of zijn in de afgelopen twee jaar verhuisd. Drie gezinnen zijn woonachtig in de regio, zeven wonen in Amsterdam. Medioren en senioren De derde doelgroep van dit onderzoek zijn de medioren en senioren. Veel medioren 55- plussers) en senioren 75-plussers) zijn zeer) weinig verhuisgeneigd, als het niet om gezondheidsredenen moet. De groep woont vaak nog in eengezinskoop)woningen die in principe geschikt zijn voor doorstroomgezinnen. De Stadsregio wil weten wat er nodig is om deze groep te verleiden door te stromen naar een ander type woning. Binnen deze groep is er een verschil tussen mensen die nu een koopwoning hebben en mensen die een sociale) huurwoning hebben. De medioren worden in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: jaar; verschillend qua opleidingsniveau; deel van een stel of alleenstaand, allen zonder thuiswonende) kinderen. Er is gesproken met 18 medioren, daarvan hadden er acht een huurwoning en tien een koopwoning. Ongeveer de helft van de medioren had een verhuiswens of is recent verhuisd, de andere helft heeft geen verhuiswens. De 75-plussers kampen steeds vaker met gezondheidsproblemen. Deze groep verhuist doorgaans alleen wanneer zelfstandig wonen echt niet meer gaat en men moet vertrekken naar een vorm van beschermd of verzorgd wonen. In dit onderzoek hebben senioren de volgende kenmerken: 75 jaar of ouder; verschillend qua opleidingsniveau; deel van een stel of alleenstaand. Er is gesproken met zeven senioren. Enkelen daarvan hebben een koopwoning, de meesten hebben een huurwoning. Een deel is in de afgelopen twee jaar verhuisd of heeft een verhuiswens terwijl anderen absoluut niet willen verhuizen. 1.2 Waar willen doelgroepen wonen? Een van de hoofdvragen van dit onderzoek is: Waar willen de roltrapgroepen wonen? De drie gedefinieerde roltrapgroepen zijn ruimtelijk op heel verschillende gebieden van de Stadsregio gericht. De young professionals zijn veelal nog) op de binnenstad van Amsterdam gericht en willen het liefst binnen de ring A10 exclusief Noord) wonen. Binnen de doorstroomgezinnen is er sprake van een tweedeling, Amsterdammers die de stad nog) niet uit willen en gezinnen uit de regio en uit Amsterdam die juist of eventueel) in de regio willen wonen. Ook de Amsterdamse gezinnen zijn vooral gericht op het gebied binnen de ring A10. Gezinnen uit de regio en gezinnen die naar de regio willen, kijken vooral naar heel specifieke woonplaatsen. Voor alle gezinnen speelt de ligging van de woning ten opzichte van woon-werkverkeer een belangrijke rol. Medioren en senioren zijn ook zeer divers in hun gewenste woonplaatsen. Wat duidelijk naar voren komt bij deze groep is dat hoe ouder ze zijn des te minder snel zij naar een nieuwe plek zullen 12

13 verhuizen waar ze geen of weinig mensen kennen. Omdat het opbouwen van sociale contacten minder makkelijk gaat, terwijl het sociale netwerk juist door deze groep vaak wordt genoemd als zijnde heel belangijk. young professionals young professionals uit Amsterdam hebben als belangrijkste focus Amsterdam binnen de ring A10, exclusief Noord. De jongeren willen in het algemeen binnen hun huidige stadsdeel blijven wonen. Dus de jongeren die nu in West wonen willen over het algemeen het liefst in West blijven, hetzelfde geldt voor jongeren uit Oost en uit het Centrum. Zij zijn wel bereid om te kijken naar andere stadsdelen binnen de ring A10. Stadsdelen buiten de ring A10 en Noord worden niet aantrekkelijk gevonden. Stadsdeel Oost is aantrekkelijk voor young professionals vanwege de aanwezige voorzieningen, het OV, het groen, de rust en de nabijheid van het Centrum. Het Centrum kiezen jongeren vanwege de gezelligheid en drukte. young professionals uit de regio, die veelal in Amsterdam werken, zijn vooral gericht op de plaats waar ze nu ook wonen en hechten meer waarde aan een rustige woonomgeving. Zij gaan wel naar de stad als ze meer drukte en gezelligheid willen. Bepaalde delen van Zaandam, Purmerend en Almere zijn voor hun aantrekkelijk vanwege de voorzieningen, de rust en het groen. Kleine dorpen binnen de regio vallen voor hun af vanwege het gebrek aan voorzieningen daar. Figuur 1 Gewenste en ongewenste woongebieden van young professionals Uitgeest Heemskerk Assendelft Edam-Volendam Purmerend Beverwijk Velsen Zaandam Oostzaan Landsmeer Monnickendam Zandvoort Heemstede Haarlem Amsterdam Diemen Almere Hoofddorp Amstelveen Ouder-Amstel Muiden Weesp Naarden Huizen Nieuw-vennep Aalsmeer Bussum Uithoorn Hilversum Een aantal plekken vallen voor de young professionals af omdat daar vooral gezinnen wonen. IJburg is geen optie, dat is volgens de jonge professionals alleen voor gezinnen, maar zelfs als zij een gezin zouden stichten vinden veel het niet aantrekkelijk. Hetzelfde 13

14 geldt voor Java-eiland, eiland vol yuppen met kinderen. Een enkeling wil wel naar Noord, maar dan alleen de Distelbuurt omdat dat nog relatief dicht bij de stad is. De minst aantrekkelijke gebieden in de Stadsregio zijn voor de groep ondervraagde young professionals Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West omdat het ver van het Centrum is), Hoofddorp en Nieuw-Vennep vanwege de bouwstijl en Schiphol lawaai), Aalsmeer ken daar niemand ) en Almere slechte bereikbaarheid, weinig cultuur, files en onbetrouwbare treinen ). Doorstroomgezinnen Binnen de groep doorstroomgezinnen is een duidelijke tweedeling merkbaar: de ene groep woont in Amsterdam en wil absoluut de stad niet uit en ziet zichzelf de komende jaren ook niet de stad verlaten terwijl de andere groep nu al in de regio woont en daar veelal ook wil blijven of de stad uit wil vanwege de kinderen. Er is ook een groep die er een beetje tussenin zweeft, zij willen eigenlijk niet de stad uit maar kijken ook buiten de stad omdat ze in Amsterdam niet kunnen vinden wat ze zoeken. De eerste groep doorstroomgezinnen is van mening dat kinderen prima op kunnen groeien in de stad, al heeft het soms ook wel wat nadelen. Het liefst vinden zij een vierkamenappartement op de begane grond binnen de ring A10, bijvoorbeeld in de rivierenbuurt, Oost-Watergraafsmeer, Westerpark, het Centrum of Oud-West, in de buurt van een park of speeltuin. Het Centrum omschrijven zij als: fijne sfeer, gezelligheid, mooi. Oost vinden doorstroomgezinnen aantrekkelijk vanwege de mooie huizen, de parken en de sfeer. Zuid, en dan specifiek de Rivierenbuurt is voor doorstroomgezinnen aantrekkelijk vanwege de ruime opzet en het groen te midden van de stad. Figuur 2 Gewenste en ongewenste woongebieden van gezinnen met woonwens Amsterdam Uitgeest Heemskerk Assendelft Purmerend Edam-Volendam Beverwijk Velsen Zaandam Oostzaan Landsmeer Monnickendam Zandvoort Haarlem Amsterdam Almere Heemstede Hoofddorp Amstelveen Ouder-Amstel Diemen Muiden Weesp Naarden Huizen Nieuw-vennep Aalsmeer Bussum Uithoorn Hilversum 14

15 Gezinnen die minder te besteden hebben of meer eisen aan de woning stellen kijken eventueel ook buiten de ring A10, maar dan is de stap naar de regio ook kleiner. Over het algemeen kiezen ze heel bewust voor de stad. Slotervaart, maar dan wel het deel dichtbij de A10, wordt door een van de deelnemers nice Nieuw-West genoemd, het is relatief dicht bij de stad maar heeft toch ruimere woningen. Eén van de doorstroomgezinnen verhuist binnenkort van Bos en Lommer naar Noord omdat in de huidige buurt iets oudere kinderen jaar of zeven) niet veilig zelfstandig op verkenningstocht kunnen gaan. Noord was niet de enige optie, wij hebben ook gekeken in Amstelveen, Haarlem, Bussum en Nieuw-Sloten. Onze voorkeur ging uit naar Amsterdam, maar veel gebieden in de stad vielen af vanwege de prijs, daarom zijn we ook buiten de stad gaan kijken. Ouderkerk aan de Amstel, Haarlem, Bussum, Hilversum en Waterland worden het meest gezien als optie wanneer gezinnen toch de stad uit zouden gaan. Ouderkerk aan de Amstel vanwege de mooie ligging aan het water, Waterland eveneens vanwege de mooie ligging en Haarlem vanwege het stadse gevoel en het strand in de buurt. Bussum en Hilversum zijn voor sommige gezinnen een optie vanwege de ligging ten opzichte van woon-werkverkeer. Maar voor veel jonge gezinnen geldt; liever nog niet, maar wellicht ooit. De tweede groep bestaat uit jonge gezinnen die besluiten om Amsterdam uit te gaan en gezinnen die al eerder in de regio zijn gaan wonen of daar zijn opgegroeid. De reden om Amsterdam te verlaten zijn divers, maar er was vaak een sterke voorkeur voor een eengezinswoning met tuin. Gezinnen die al in de regio wonen zijn ook vooral op de regio georiënteerd vanwege de ruimte en de kinderen die daar inmiddels naar school gaan. Voor bijna alle gezinnen die een voorkeur hebben voor Amsterdam vallen grote delen van de regio af. Van het zuidelijk deel vinden de gezinnen die deelnamen aan de gesprekken Hoofddorp en Nieuw-Vennep onaantrekkerlijk vanwege de verdwaal nieuwbouw en het Vinexgevoel. Uithoorn en Amstelveen vinden sommige deelnemers ongezellig en Ouderkerk aan de Amstel valt voor sommige gezinnen af vanwege de afwezigheid van een trein. Daarnaast speelt potentieel geluidsoverlast van Schiphol een rol. Het Noordelijke deel van de regio valt voor veel deelnemers af vanwege de ligging, Ik werk in Utrecht, dan is het niet praktisch om ten noorden van Amsterdam te wonen, terwijl de ander de dorpen Edam, Volendam, Monnickendam en Assendelft te saai en burgerlijk worden gevonden. Zaanstad vinden enkele deelnemers niet aantrekkelijk door onder andere het Centrum en het type bewoners. Almere valt voor velen ook af vanwege de ligging ten opzichte van hun werk en vanwege het ontbreken van een oude stadskern. 15

16 Figuur 3 Gewenste en ongewenste woongebieden van gezinnen met woonwens Regio Uitgeest Heemskerk Assendelft Purmerend Edam-Volendam Velsen Beverwijk Zaandam Oostzaan Landsmeer Monnickendam Zandvoort Haarlem Heemstede Amsterdam Diemen Almere Muiden Hoofddorp Amstelveen Ouder-Amstel Weesp Naarden Huizen Nieuw-vennep Aalsmeer Bussum Uithoorn Hilversum De Amsterdamse gezinnen die de stad uit willen of uit gaan vinden de prijskwaliteitverhouding van de woningen in de stad niet voldoende. Het Centrum van de stad, Oost, Zuid en Oud-West spreekt ze wel aan maar de woningen zijn te klein en te duur en vallen daardoor af. Weesp, Ouderkerk aan de Amstel, Oud-Zaandijk, Westzaan, Spaarndam en Oud-Sloten spreken aan vanwege de oude stadskernen Weesp en Ouderkerk) en de landelijke ligging overige plaatsen). Almere is voor de een aantrekkelijk vanwege de vele voorzieningen voor zowel kinderen als ouders het theater is best leuk en valt voor de ander af vanwege de ligging en of het vinex-gevoel. Sommige gebieden vallen af vanwege heel algemene redenen zoals beperkt OV, te duur en te weinig voorzieningen terwijl andere gebieden afvallen vanwege andere redenen zoals te dicht bij mijn schoonouders Osdorp) of sociaal niet fijn Zaandam). Medioren en Senioren De meeste medioren en senioren willen in de plaats of in het stadsdeel blijven wonen waar ze nu ook wonen. Verhuizen naar een andere plaats doen zij alleen als daar een specifieke reden voor is. Zij verhuizen dan wel het liefst naar een plek waar ze al sociale contacten hebben omdat de meeste medioren en senioren van mening zijn dat het opbouwen van sociale contacten veel moeilijker is als je ouder bent. Naast de aanwezigheid van sociale contacten zoeken zij naar plekken met een heel specifieke omgeving bijvoorbeeld Zandvoort). Huurders en kopers verschillen van elkaar, vooral doordat huurders minder makkelijk naar een andere woning en woonplaats kunnen omdat ze er financieel dan vaak sterk op 16

17 achteruit gaan. Veel kopers denken op dit moment hun huis niet goed kwijt te kunnen en blijven soms daarom zitten waar ze zitten terwijl ze eigenlijk wel weg willen. Amsterdammers hechten vooral aan de buurt waar ze nu wonen. Medioren en senioren die nu in het Centrum wonen willen daar over het algemeen niet meer weg. Maar ook medioren die in Nieuw-West wonen zoeken veelal in dat stadsdeel naar een andere woning. Noord is voor medioren en senioren vaker een optie dan voor de young professionals en de doorstroomgezinnen. Medioren en senioren die nu in Noord wonen willen er over het algemeen niet weg omdat ze alle voorzieningen heel dichtbij hebben en zo in het Centrum zijn. In tegenstelling tot veel jongeren is er een aantal ouderen dat IJburg juist wel aantrekkelijk vindt vanwege de nieuwe ruime huizen. Anderen vinden het juist te nieuw en te ver van de stad. Een opvallend groot deel van de gesproken medioren en senioren geeft de voorkeur aan nieuwbouw, een deel heeft in de afgelopen jaren al een nieuwbouwappartement betrokken. Meestal in de buurt van of in dezelfde plaats als hun vorige woning. De medioren en senioren gaan wel voor nieuwenieuwbouw. De wat oudere nieuwbouw in Hoofddorp en Nieuw-Vennep vinden de deelnemers aan de gesprekken bijna allemaal onaantrekkelijk vanwege de bouwstijl. Ook Aalsmeer en Uithoorn vallen voor enkele deelnemers af vanwege de bouwstijl maar ook vanwege het Schiphollawaai. Figuur 4 Gewenste en ongewenste woongebieden van medioren en senioren Uitgeest Heemskerk Assendelft Purmerend Edam-Volendam Beverwijk Zandvoort Velsen Haarlem Heemstede Hoofddorp Nieuw-vennep Aalsmeer Zaandam Monnickendam Oostzaan Landsmeer Amsterdam Diemen Muiden Weesp Ouder-Amstel Amstelveen Almere Naarden Huizen Bussum Uithoorn Hilversum 17

18 1.3 Hoe willen doelgroepen wonen? Wat voor de één ideaal huis is, is dat voor de ander absoluut niet. Dit geldt zowel binnen als tussen de onderzochte doelgroepen. Toch hebben de roltrapdoelgroepen één duidelijke overeenkomst qua woonwens: bijna niemand wil minder dan drie kamers. Een van de vragen van dit onderzoek is: Hoe willen roltrapdoelgroepen wonen? Aantal kamers en oppervlakte Vaak wordt gedacht dat jongeren en senioren wel met een één- of tweekamerwoning toe kunnen. Zowel de young professionals als de senioren uit dit onderzoek willen een aparte kamer hebben voor bijvoorbeeld hobby s, logees of de was, of om jezelf gewoon even in terug te trekken. Een van de young professionals verwoordt het als volgt: Ik houd echt heel veel van mijn vriendin hoor, maar ik wil echt niet de hele tijd op elkaars lip zitten. Een van de medioren omschrijft de wens voor een extra kamer als volgt als je ouder wordt dan ben je meer samen thuis, dan is het juist prettig als je niet alles in dezelfde ruimte hoeft te doen. Die derde kamer hoeft voor de meeste mensen niet erg groot te zijn, als die er maar is. Dit geldt voor zowel alleenstaanden als voor stellen, maar wel nog iets sterker voor stellen. De meeste gezinnen geven de voorkeur aan vier of meer kamers. De kinderen hoeven niet per se allemaal een eigen kamer, maar mijn man werkt aan huis en heeft ook een eigen ruimte nodig. Bergruimte Bergruimte is voor veel mensen erg belangrijk. Medioren en senioren geven aan dat ze al zoveel moeten weggooien als ze hun eengezinswoning verlaten, maar ik heb toch nog wel wat ruimte nodig voor de spulletjes die ik in de loop der jaren heb verzameld. Overigens gaf een van de ouderen aan dat, eenmaal in een tweekamerwoning en een aantal grondige weggooiacties verder is het best te doen als alleenstaande in een tweekamerwoning. Maar ik ben dan ook alleenstaand en hebt heel veel weggegooid. Voor medioren en senioren is ook de bereikbaarheid van een berging een belangrijk punt. Veel bergingen bevinden zich bij appartementen onder het gebouw. Een mevrouw vertelt dat haar berging op de eerste etage is gelegen, maar de lift juist daar niet naartoe gaat. Daardoor moet ze met haar fiets een steile helling op of af, wat steeds zwaarder wordt. Een andere medior geeft aan dat goede verlichting en veiligheid belangrijk zijn. Er zit geen verlichting in mijn berging en de hallen zijn ook slecht verlicht waardoor ik mij er niet echt veilig voel. Ook doorstroomgezinnen en young professionals hebben behoefte aan bergruimte. Gezinnen gebruiken de auto nu regelmatig als bergruimte voor de kinderwagen omdat ze die niet in de woonkamer willen zetten. Anderen willen graag hun fiets of motor veilig kunnen opbergen in een aparte bergruimte. Type woning young professionals die binnen de ring A10 van Amsterdam willen wonen hebben geen specifieke voorkeur voor een benedenwoning of een hoger gelegen appartement. Een buitenruimte vinden zij wel belangrijk, het liefst in de vorm van een dakterras. De buitenruimte willen sommige young professionals best delen met buren, dat is juist gezellig, anders heb je zo weinig contact met je buren. Gezinnen met de voorkeur voor Amsterdam wonen het liefst op een benedenwoning met een tuin. Veel gezinnen wonen nu op drie of vier hoog en vinden dat erg lastig met de 18

19 spullen die ze steeds naar boven moeten sjouwen. Een tuin zouden veel gezinnen prettig vinden omdat ze dan niet steeds met hun kinderen) naar een park of speeltuin hoeven. Maar een veilige straat met brede stoepen waar de kinderen buiten kunnen spelen voldoet ook. Gezinnen met een voorkeur voor de regio hechten meer waarde aan ruimte en een grote tuin. Zij gaan voor een eengezinswoning met tuin in een kindvriendelijke buurt. Maar liever niet een buurt met alleen maar jonge gezinnen. Figuur 5 Gewenste type woningen Het type woning dat medioren en senioren wensen hangt sterk af van hun situatie. Medioren die nog werkzaam zijn en waarvan de kinderen net de deur uit zijn zitten vaak nog prima in hun eengezinswoning. Medioren en senioren met een appartement in de stad zonder lift vinden dat ook prima zolang ze geen gezondheidsklachten hebben. Medioren die wat gezondheidsklachten krijgen geven veelal de voorkeur aan een gelijkvloerse woning. Die trappen gaan nu nog wel, maar in de toekomst voorzie ik toch problemen. Anderen hopen dat te zijner tijd een traplift geplaatst kan worden mocht dat nodig zijn. Een buitenruimte vinden bijna alle medioren en senioren van belang. Enkelen hebben een sterke voorkeur voor een tuin, anderen lopen vooral tegen het vele onderhoud van de tuin aan en zouden liever een ruim balkon willen. 19

20 Gemeente Amsterdam Figuur 6 Gewenste buitenruimte Parkeren De mogelijkheid om bij huis te kunnen parkeren is voor een deel van de groepen relevant. Vooral als zij buiten de stad werken of veel vrienden of familieleden buiten de stad hebben wonen. Voor sommige young professionals zijn twee parkeerplaatsen/parkeervergunningen een vereiste omdat ze twee auto s hebben en die allebei nodig hebben voor hun werk. Medioren en senioren geven vooral aan dat zij heb belangrijk vinden dat hun woning voor familie en vrienden bereikbaar moet zijn en dat het parkeren betaalbaar moet zijn. Huur of koop? Medioren en senioren die nu een koopwoning hebben overwegen vaak wel om in de toekomst te gaan huren. Maar de meeste mensen hebben geen duidelijke voorkeur voor huur of koop. Medioren die nu huren zien zichzelf geen woning meer kopen omdat zij moeilijk aan een hypotheek komen. Doorstroomgezinnen geven veelal de voorkeur aan een koopwoning. Een enkeling huurt liever door onzekerheid in de werksituatie, andere huren liever omdat zij niet zeker weten of zij de komende jaren in dezelfde plaats willen blijven wonen. Doorstroomgezinnen die nu een koopwoning hebben en eigenlijk willen verhuizen krijgen hun huidige woning moeilijk verkocht. De voorkeur van young professionals hangt sterk af van hun situatie. young professionals die net werken en/of een tijdelijke contact hebben willen liever eerst meer zekerheid over hun werkplek. Het kan best zijn dat ik over een tijdje elders werk vind en dan uit Amsterdam vertrek. 20

21 Enkele young professionals hebben al een koopwoning, veelal met twee kamers, maar willen een woning met een kamer meer. 1.4 Welke overwegingen en factoren spelen een rol Er zijn veel overwegingen en factoren van belang bij de woonwensen van roltrapgroepen, zoals bereikbaarheid, voorzieningen in de buurt, groen, de sociale omgeving en de economische crisis. Deze factoren wegen niet voor alle groepen even zwaar en spelen niet altijd op dezelfde manier een rol. Zo vinden gezinnen de ligging van de woning ten opzichte van openbaar vervoer en snelwegen vooral van belang vanwege hun reistijd terwijl medioren het vooral belangrijk vinden dat hun woning voor vrienden en familieleden goed bereikbaar is. Bereikbaarheid Gezinnen zijn bij het kiezen van een woonplek erg gericht op efficiëntie. Ze moeten makkelijk naar hun werk kunnen met de auto of het OV, waardoor de reistijd zo kort mogelijk is. Daarnaast is de aanwezigheid van goede scholen en crèches in de directe omgeving of op een gunstige locatie ten opzichte van hun werk erg belangrijk. Medioren en senioren vinden het vooral belangrijk dat hun woning ook voor anderen goed te bereiken is en dat gasten niet te duur) kunnen parkeren in de omgeving van de woning. Veel young professionals zijn vooral gericht op het gebied binnen de ring A10 omdat ze dan alles op fietsafstand hebben. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is voor veel mensen ook belangrijk. En dan het liefst wel met een regelmatige verbinding en een halte niet te ver van hun huis. Vooral medioren en senioren vinden het belangrijk dat ov-haltes niet te ver lopen zijn. Voorzieningen young professionals hechten veel waarde aan leuke kroegjes en restaurantjes in de buurt. Ook jonge gezinnen, zowel uit de regio als uit Amsterdam vinden dit belangrijk. Er moet wel meer dan één restaurant in de buurt zijn. Daarnaast zijn winkels, bioscopen en theaters op fietsafstand belangrijk voor young professionals en doorstroomgezinnen. Medioren en senioren hechten vooral aan een supermarkt, een gezondheidscentrum en indien mogelijk een bakker, een slager en een postkantoor. Maar postkantoren worden één voor één gesloten. Zij willen een supermarkt het liefst op loopafstand hebben. Sommige medioren hebben hun woning uitzocht op basis van de beschikbare voorzieningen, onder het gebouw waar wij wonen zitten winkels en een gezondheidscentrum, we hebben dus alles dicht bij huis. Een aantal medioren en senioren die buiten het centrum van Amsterdam of in de regio wonen mist wat leuke cafeetjes waar ze koffie kunnen drinken. Daarnaast geven medioren aan dat ze, juist nu de kinderen uit huis zijn, meer tijd hebben om gebruik te maken van culturele voorzieningen. Daarom willen ze dat die voorzieningen vanaf hun huis goed bereikbaar zijn. 21

22 Figuur 7 Wonen in combinatie met voorzieningen in Assendelft Groen Groen en water in de directe omgeving is voor veel mensen belangrijk. Veel gezinnen willen graag wonen in de buurt van een park of speeltuin zodat ze er makkelijk met de kinderen op uit kunnen trekken. Een aantal jonge gezinnen geeft echter wel aan dat er in die parken wel weinig te doen is voor jonge kinderen, de meeste speeltoestellen zijn voor kinderen vanaf een jaar of drie. Een ander jong gezin heeft bij gebrek aan buitenruimte en parken in de buurt een tuinhuisje gekocht. Medioren en senioren willen ook graag groen in de buurt. Anders dan de andere groepen willen zij vaak uitzicht hebben op een rustige omgeving, bijvoorbeeld uitzicht over het water of op een park. Een van de deelnemers vindt een van de voordelen van Zuidoost bijvoorbeeld de hoeveelheid groen. Figuur 6 Gewenste buitenruimte De sociale omgeving Voor medioren en senioren is bij de keuze van een woonomgeving de aanwezigheid van vrienden en bekenden heel belangrijk. Als je wat ouder bent dan bouw je niet zo snel meer sociale contacten op, daarom vallen een aantal plaatsen die op zich best leuk zijn af. De woonplaats van de kinderen speelt niet echt mee bij de medioren en senioren die deelnamen aan dit onderzoek. Een van de medioren vertelde je kunt beter niet achter je kinderen aan verhuizen want voor je het weet verhuizen zij ook weer naar een andere plaats. Ook veel young professionals en doorstroomgezinnen vinden het belangrijk dat vrienden en bekenden in dezelfde stad wonen, maar dat hoeft niet in dezelfde buurt te zijn. De doorstroomgezinnen die in Amsterdam willen blijven geven aan dat veel van hun 22

23 vrienden ook nog in de stad wonen, maar sommige vrienden wonen in Almere en Purmerend en zijn daar heel gelukkig. Naast vrienden en bekenden in de omgeving vinden vooral veel medioren en senioren het ook belangrijk om contact te hebben met hun buren. Een aantal mensen mist dat contact omdat bijna niemand in de portiek nog Nederlands spreekt of omdat buren weinig thuis zijn. Economische crisis De economische crisis heeft een sterke invloed op de manier waarop mensen naar hun toekomstige woonwensen kijken. Vooral young professionals en doorstroomgezinnen hebben te maken met onzekerheid in hun baan, flexibele of tijdelijke contracten of werkloosheid. Hierdoor willen en kunnen zij zich nog niet echt binden aan een bepaalde woonplaats of woning. De voorkeur gaat bij deze groep dan ook vooral uit naar een huurwoning. Enkele young professionals hebben een koopwoning maar kunnen die niet kwijt. Ook gezinnen merken dat zij hun huidige woning minder goed of niet verkocht krijgen omdat zij veelal op het hoogtepunt van de huizenprijzen hun woning hebben gekocht. Voor medioren speelt dit minder omdat zij vaak al geruime tijd in hun huidige woning wonen waardoor velen een behoorlijke overwaarde hebben of hun woning zelfs al bijna) hebben afbetaald. Medioren en senioren met een huurhuis zien vooral op tegen huurverhoging als zij verhuizen. De mensen die nu een sociale huurwoning hebben, hebben over het algemeen een heel lage huur. Als zij verhuizen wordt hun huur bijna altijd veel hoger terwijl ze er minder voor terug krijgen omdat ze een grote woning verlaten en naar een kleinere woning gaan. 23

24 24

25 Deel 2 Uitgebreide rapportage 25

26 26

27 2 De gewenste woning In dit hoofdstuk staat de vraag Hoe willen roltrapgroepen wonen? centraal. Eerst wordt ingegaan op het type woning dat de verschillende roltrapgroepen het liefst zouden willen hebben, daarna komen het gewenste oppervlak en aantal kamers aanbod. Vervolgens wordt in gegaan op de prijs van woningen, het budget van de verschillende groepen en de gewenste buitenruimte. 2.1 Type woning Elke leeftijdsgroep, en dus ook elke roltrapgroep, heeft zo z n eigen specifieke woonwensen. De meeste young professionals willen een appartement, zij hebben vaak geen specifieke voorkeur voor een benedenwoning of een hoger gelegen appartement. Ook de aan- of afwezigheid van een lift speelt meestal geen rol in hun woningkeuze. Figuur 2.1 Gewenste type woning young professionals De meeste doorstroomgezinnen geven de voorkeur aan een benedenwoning met tuin of een eengezinswoning. Enkele doorstroomgezinnen willen ook wel een appartement, maar dan het liefst wel met een lift voor de spullen die zij, in verband met hun kinderen, naar boven moeten sjouwen. Veel gezinnen hebben een sterke voorkeur voor een tuin omdat zij dan niet steeds met hun kinderen) naar een park of speeltuin hoeven. Doorstroomgezin Amsterdam, woonachtig in Noord Gezin bestaand uit vader 36), moeder 32, een zoontje van 2 en een hond. Een tweede kind is op komst. Het gezin is enige tijd geleden naar de huidige eengezinswoning huur) verhuisd. De woning heeft vier kamers, is lekker ruim en gelegen aan een park. Vooral de ligging aan het park is een voordeel vanwege het kind en de hond. Als voornaamste nadeel wordt de ligging ten opzichte van het centrum genoemd, de pont is 10 minuten fietsen, maar het is toch niet echt Amsterdam. Een goeie kroeg en het komen aanwaaien van vrienden wordt gemist. Toch is voor Noord gekozen vanwege de prijs en de ruimte. 27

28 Gemeente Amsterdam Figuur 2.2 Gewenste type woning doorstroomgezinnen De doorstroomgezinnen die gericht zijn op de regio geven veel meer dan de gezinnen die gericht zijn om Amsterdam de voorkeur aan een eengezinswoning met een tuin. De jongere medioren jaar) geven vaak nog de voorkeur aan een eengezinswoning. Maar het liefst wel met een slaapkamer en badkamer op de begane grond zodat zij niet direct een ander huis hoeven te zoeken als zij slechter ter been worden. Als er in die eengezinswoning een mogelijkheid is om een traplift te plaatsen dan hopen zij ook de komende jaren daarin te kunnen blijven. De 65-plussers binnen de medioren en de senioren hebben in meerderheid de voorkeur voor een appartement of een benedenwoning. Figuur 2.3 Gewenste type woning medioren en senioren 28

Woonwensen roltrapgroepen

Woonwensen roltrapgroepen Woonwensen roltrapgroepen Samenvattende rapportage Projectnummer: 12075 In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Woonwensen roltrapgroepen

Woonwensen roltrapgroepen Woonwensen roltrapgroepen Welke woonwensen hebben roltrapgroepen op de regionale woningmarkt? Definitief Projectnummer: 12075 In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Rustige Buitenveldert. Recreeren in het Amstelpark. Voldoende betaalde parkeerplaatsen

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Rustige Buitenveldert. Recreeren in het Amstelpark. Voldoende betaalde parkeerplaatsen Huizen van Hoekstra & van Eck Nedersticht 322, 1083 XG Amsterdam Recreeren in het Amstelpark Vlakbij winkelcenrum Gelderlandplein Voldoende betaalde parkeerplaatsen Rustige Buitenveldert Appartement met

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9%

2. Leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar 24 15,3% 65 tot 76 jaar 85 54,2% 75 jaar en ouder 45 28,7% Niet ingevuld 3 1,9% Resultaten per vraag (respons = 157) 1. Wat is de samenstelling van uw huishouden? Alleenstaand 47 29,9% Gehuwd of samenwonend 105 66,9% Wel/geen inwonende kinderen 2 1,3% Niet ingevuld 3 1,9% 2. Leeftijdscategorie

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Huizen van. Hoekstra & van Eck. Hoofdweg 137 -II, 1057 CN Amsterdam. centrale ligging. uitvalswegen. openbaar vervoer. uitgaan. goed onderhouden H6H

Huizen van. Hoekstra & van Eck. Hoofdweg 137 -II, 1057 CN Amsterdam. centrale ligging. uitvalswegen. openbaar vervoer. uitgaan. goed onderhouden H6H Huizen van Hoekstra & van Eck Hoofdweg 137 -II, 1057 CN Amsterdam centrale ligging uitvalswegen openbaar vervoer uitgaan goed onderhouden H6H Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kluswoning. Kindvriendelijke omgeving. Gunstige ligging. Leuke buurt. Vlakbij de pont naar het centrum

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kluswoning. Kindvriendelijke omgeving. Gunstige ligging. Leuke buurt. Vlakbij de pont naar het centrum Huizen van Hoekstra & van Eck Texelweg 42, 1025 RV Amsterdam Kindvriendelijke omgeving Vlakbij de pont naar het centrum Gunstige ligging Kluswoning Leuke buurt H16 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond maart 2014 Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Centraal gelegen. Ideaal voor starters! Bovenste woonlaag. Actieve VvE. Kant-en-klaar

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Centraal gelegen. Ideaal voor starters! Bovenste woonlaag. Actieve VvE. Kant-en-klaar Huizen van Hoekstra & van Eck Engelandlaan 634, 2034 HB Haarlem Ideaal voor starters! Bovenste woonlaag Actieve VvE Centraal gelegen Kant-en-klaar H26 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Eigen parkeerplaats. 2008 gebouwd. Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056. Vrij uitzicht

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Eigen parkeerplaats. 2008 gebouwd. Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056. Vrij uitzicht Huizen van Hoekstra & van Eck Jan Evertsenstraat 637, 1061 XZ Amsterdam 2008 gebouwd Vrij uitzicht Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056 Eigen parkeerplaats H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Bovenste etage! Balkon op het Westen! Eigen grond! Twee ruime slaapkamers! Centrale ligging!

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Bovenste etage! Balkon op het Westen! Eigen grond! Twee ruime slaapkamers! Centrale ligging! Huizen van Hoekstra & van Eck Catharina Boudewijnshof 77, 1064 PG Amsterdam Balkon op het Westen! Twee ruime slaapkamers! Eigen grond! Bovenste etage! Centrale ligging! H72 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand

Huizen. Rustige buurt. Gelijkvloers. Besloten ruime tuin. Garage en parkeerplek op eigen terrein. Winkels op korte afstand Huizen vanhendriks Beatrixstraat 46, 6921 ZB Duiven Gelijkvloers Besloten ruime tuin Garage en parkeerplek op eigen terrein Rustige buurt Winkels op korte afstand H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Amstelveen Kerncijfers Amstelveen SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 42.33 43.2 4. 3.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 42.73 42.3 4.347 4. Aantal

Nadere informatie

Huizen. Goede buitenruimte. Rustige ligging. Nette keuken en badkamer. Alles gelijkvloers. Vlakbij winkels, CS en bossen

Huizen. Goede buitenruimte. Rustige ligging. Nette keuken en badkamer. Alles gelijkvloers. Vlakbij winkels, CS en bossen Huizen vanhendriks Crocusstraat 8, 3812 WH Amersfoort Rustige ligging Alles gelijkvloers Nette keuken en badkamer Goede buitenruimte Vlakbij winkels, CS en bossen H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst Het huis van je leven Het Bosje Nieuwe levensloopbestendige woningen in het hart van Elst Een leven lang lekker wonen Een levensloopbestendig huis ziet er op het oog niet zo heel anders uit als een traditionele

Nadere informatie

Kattenlaan KA Amsterdam

Kattenlaan KA Amsterdam Kattenlaan 66 1054 KA Amsterdam Vraagprijs 850.000,-- kosten koper Burger Elkerbout Makelaars en Taxateurs o.z. B.V. Blasiusstraat 66 hs 1091 CV Amsterdam t 020 622 21 99 info@burgerelkerbout.nl www.burgerelkerbout.nl

Nadere informatie

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk

Gelijkvloerse voorzieningen Extra slaapkamer mogelijk Huizen vanhendriks Wielewaalweg 7, 7331 EZ Apeldoorn Gelijkvloerse voorzieningen Aantrekkelijke ligging Ruime en zonnige tuin Extra slaapkamer mogelijk Goed onderhouden H48 H48 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon aan voor-en achterzijde. Ligging aan park. Zeer zonnige woonkamer. Hoekwoning. Kindvriendelijke omgeving

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon aan voor-en achterzijde. Ligging aan park. Zeer zonnige woonkamer. Hoekwoning. Kindvriendelijke omgeving Huizen van Hoekstra & van Eck De Egmondenstraat 62, 1024 RW Amsterdam Ligging aan park Hoekwoning Zeer zonnige woonkamer Balkon aan voor-en achterzijde Kindvriendelijke omgeving H16 Kenmerken Soort Kamers

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007 Fact sheet nummer 2 maart 2007 Autochtonen in Amsterdam De samenstelling van de Amsterdamse bevolking is de laatste jaren sterk veranderd. Het percentage autochtonen neemt af; het percentage allochtonen

Nadere informatie

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig

Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Veel woningen van chronisch zieken nog niet toekomstbestendig, D.Baan & M. Heijmans, NIVEL, april 2011) worden gebruikt.

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Nabij het openbaar vervoer! Riant balkon! Drie slaapkamers! Centrale ligging! Eigen berging!

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Nabij het openbaar vervoer! Riant balkon! Drie slaapkamers! Centrale ligging! Eigen berging! Huizen van Hoekstra & van Eck Johan Hofmanstraat 107, 1069 KD Amsterdam Riant balkon! Centrale ligging! Drie slaapkamers! Nabij het openbaar vervoer! Eigen berging! H72 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Het echte Betondorp. Alle voorzieningen in omgeving. Rustige en toch centraal gelegen. Prima 2-kamerwoning met balkon

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Het echte Betondorp. Alle voorzieningen in omgeving. Rustige en toch centraal gelegen. Prima 2-kamerwoning met balkon Huizen van Hoekstra & van Eck Akkerstraat 50 b, 1097 XN Amsterdam Alle voorzieningen in omgeving Prima 2-kamerwoning met balkon Rustige en toch centraal gelegen Het echte Betondorp H16 Kenmerken Soort

Nadere informatie

Huizen van. Hoekstra & van Eck. Clauskindereweg 69, 1069 HN Amsterdam. Gebouwd in 2005. Twee slaapkamers. Separate berging. Uitzicht op binnentuin H72

Huizen van. Hoekstra & van Eck. Clauskindereweg 69, 1069 HN Amsterdam. Gebouwd in 2005. Twee slaapkamers. Separate berging. Uitzicht op binnentuin H72 Huizen van Hoekstra & van Eck Clauskindereweg 69, 1069 HN Amsterdam Gebouwd in 2005 Twee slaapkamers Separate berging Uitzicht op binnentuin H72 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin

Nadere informatie

Rustige ligging in centrum Eigen parkeerplaats en berging

Rustige ligging in centrum Eigen parkeerplaats en berging Huizen vanhendriks Zeeuwsestraat 19, 3812 GH Amersfoort Rustige ligging in centrum Gezellig 3-kamerappartement Moderne woonkeuken Eigen parkeerplaats en berging Sfeervol en zonnig balkon H47 H47 Kenmerken

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Dr. Struykenplein om de hoek. Fijne buitenruimte. Sfeervol wonen. Park om de hoek. Oranjeboomstraat 104, 4812 EK Breda H50 H50

Huizen. Luxe keuken. Dr. Struykenplein om de hoek. Fijne buitenruimte. Sfeervol wonen. Park om de hoek. Oranjeboomstraat 104, 4812 EK Breda H50 H50 Huizen vanhendriks Oranjeboomstraat 104, 4812 EK Breda Dr. Struykenplein om de hoek Sfeervol wonen Fijne buitenruimte Luxe keuken Park om de hoek H50 H50 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016

RAPPORT KLANTPANEL PEILING LANGER ZELFSTANDIG WONEN. Ymere Juli 2016 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2016 LANGER ZELFSTANDIG WONEN Ymere Juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

2-kamerappartement nabij stadscentrum Nette keuken en moderne badkamer

2-kamerappartement nabij stadscentrum Nette keuken en moderne badkamer Huizen vanhendriks Willem Hubertstraat 28, 5213 SV s-hertogenbosch 2-kamerappartement nabij stadscentrum Vloerverwarming in elke ruimte Heerlijk lichte woonkamer Nette keuken en moderne badkamer Gratis

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Wonen De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s nam het aantal woningverkopen in 2014 toe ten opzichte van 2013. In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

Nadere informatie

Huizen. Vier ruime slaapkamers. Sfeervolle woning. Op loopafstand van hartje centrum. Gelegen in rustige straat. Kindvriendelijke woonomgeving

Huizen. Vier ruime slaapkamers. Sfeervolle woning. Op loopafstand van hartje centrum. Gelegen in rustige straat. Kindvriendelijke woonomgeving Huizen vanhendriks Loopschansstraat 55, 4817 KR Breda Sfeervolle woning Gelegen in rustige straat Op loopafstand van hartje centrum Vier ruime slaapkamers Kindvriendelijke woonomgeving H50 H50 Kenmerken

Nadere informatie

1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp?

1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? Wonen 5 4 4 3 3 2 1 1 Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? woningaanbod is uitstekend 29% woningaanbod is voldoende 46% woningaanbod is onvoldoende (n=217) Ik heb geen idee wat het woningaanbod

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012. 30 Mei 2012

Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012. 30 Mei 2012 Eerste Resultaten onderzoek wonen in Zuidas 2012 30 Mei 2012 2 Onderzoek 600 vragenlijsten hardcopy verstuurd + een link naar de online versie 65 respondenten: Django: 13 Luminuz: 10 New Amsterdam: 9 Eurocenter:

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten

Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Het grootste geluk hebben we in 2 varianten Groot nieuws voor geluksvogels Nieuwe grote en middelgrote eengezinswoningen In Klavertje Delft wordt het geluk steeds groter. Lag hier een paar jaar geleden

Nadere informatie

DPN/Laddering-vragenlijst

DPN/Laddering-vragenlijst DPN/Laddering-vragenlijst Beginpagina In dit deel van de vragenlijst wordt uw ideale en uw minimale woonprofiel vastgesteld. Tevens vragen we waarom u een voorkeur heeft voor bepaalde kenmerken van de

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland

Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland Uitkomsten enquête woonwensen jongeren Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland heeft in het voorjaar van 2017 een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de woonwensen van jongeren tussen de 18 en

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer Huizen van Hoekstra & van Eck Verbindingstraat 5 -II, 1073 TJ Amsterdam Toplocatie Vrij uitzicht Frans balkon Balkon op het oosten Ruime woon- en slaapkamer H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE Resultaten campagne 2006-2007 DEEL A: HOE GESCHIKT IS UW WONING In wat voor soort woning woont u? 5% 2% 4% ééngezinswoning benedenwoning bovenwoning seniorenwoning of

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Huizen. Moderne badkamer en keuken. Sfeervolle eindwoning. Instapklaar! Royale woonkamer. Centrale ligging. Cederstraat 60, 5213 EL s-hertogenbosch

Huizen. Moderne badkamer en keuken. Sfeervolle eindwoning. Instapklaar! Royale woonkamer. Centrale ligging. Cederstraat 60, 5213 EL s-hertogenbosch Huizen vanhendriks Cederstraat 60, 5213 EL s-hertogenbosch Sfeervolle eindwoning Instapklaar! Royale woonkamer Moderne badkamer en keuken Centrale ligging H58 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Ruime achtertuin. Sfeervolle jaren 30 woning. Vrijstaand schuur. Rustige buurt. Winkels in de nabijheid

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Ruime achtertuin. Sfeervolle jaren 30 woning. Vrijstaand schuur. Rustige buurt. Winkels in de nabijheid Huizen van Hoekstra & van Eck Celebesstraat 44, 1521 BT Wormerveer Sfeervolle jaren 30 woning Rustige buurt Vrijstaand schuur Ruime achtertuin Winkels in de nabijheid H17 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Archimedeslaan 30 Amsterdam

Archimedeslaan 30 Amsterdam Archimedeslaan 30 Amsterdam Vraagprijs 339.000,- k.k. Omschrijving Archimedeslaan 30 - Amsterdam Inleiding: Aangeboden in de Watergraafsmeer wordt deze sfeervolle jaren '30 drie-kamerwoning van ca. 85m

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Oostertuinen Beverwijk

Oostertuinen Beverwijk Oostertuinen Beverwijk 13 robuuste vrije sector eengezinswoningen Dát is pas thuiskomen! Ruim en groen wonen is thuiskomen U wilt fijn wonen, in een ruime en groene buurt. Waar kinderen veilig kunnen spelen,

Nadere informatie

Voor elk wat Weesps. Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. www.woneninpapeveld.nl

Voor elk wat Weesps. Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. www.woneninpapeveld.nl Voor elk wat Weesps Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen www.woneninpapeveld.nl 2 3 Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. Ze liggen vandaag de dag misschien niet altijd voor

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Karakteristieke Betondorp. Zien is kopen! Alle voorzieningen in de buurt. Woning met voor- en achtertuin

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Karakteristieke Betondorp. Zien is kopen! Alle voorzieningen in de buurt. Woning met voor- en achtertuin Huizen van Hoekstra & van Eck Oogststraat 67, 1097 ZS Amsterdam Zien is kopen! Woning met voor- en achtertuin Alle voorzieningen in de buurt Karakteristieke Betondorp Leuke starterswoning H16 Kenmerken

Nadere informatie

Bijeenkomst Provincie Gelderland Resultaten Woonwensenonderzoek SBOG: Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?

Bijeenkomst Provincie Gelderland Resultaten Woonwensenonderzoek SBOG: Wat beweegt ouderen op de woningmarkt? Bijeenkomst Provincie Gelderland Resultaten Woonwensenonderzoek SBOG: Wat beweegt ouderen op de woningmarkt? Eric Schellekens, Laagland advies 7 juni 2010 06-25051756 1 Een paar openingsvragen Wie van

Nadere informatie

Bestevaerstraat 275 B 1055 TP Amsterdam

Bestevaerstraat 275 B 1055 TP Amsterdam Bestevaerstraat 275 B 1055 TP Amsterdam Vraagprijs 225.000,-- kosten koper Burger Elkerbout Makelaars en Taxateurs o.z. B.V. Blasiusstraat 66 hs 1091 CV Amsterdam t 020 622 21 99 info@burgerelkerbout.nl

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Voorzieningen in de buurt. Zien is kopen! Deze wijk zit in de lift. Prima 2-kamerbovenwoning met balkon

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Voorzieningen in de buurt. Zien is kopen! Deze wijk zit in de lift. Prima 2-kamerbovenwoning met balkon Huizen van Hoekstra & van Eck Albert Luthulistraat 9 c, 1091 NP Amsterdam Zien is kopen! Deze wijk zit in de lift Prima 2-kamerbovenwoning met balkon Voorzieningen in de buurt Leuke starterswoning H16

Nadere informatie

verkoopt Binnenkort in verkoop Luxe nieuwbouw appartementen Mientekade in Halfweg

verkoopt Binnenkort in verkoop Luxe nieuwbouw appartementen Mientekade in Halfweg verkoopt Eind 2015 Mientekade in Halfweg Binnenkort in verkoop Luxe nieuwbouw appartementen Zeven woningen aan Mientekade * Veel ruimte vanaf ca. 114m2 * Zonnig balkon op zuid-oost * Met uitzicht op het

Nadere informatie

Huizen. Aan 2 zijden een balkon. Verrassend ruim. Uitzicht. Twee slaapkamers. Nabij bossen en winkels. Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn H48 H48

Huizen. Aan 2 zijden een balkon. Verrassend ruim. Uitzicht. Twee slaapkamers. Nabij bossen en winkels. Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn Verrassend ruim Uitzicht Twee slaapkamers Aan 2 zijden een balkon Nabij bossen en winkels H48 H48 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Karel Appellaan 11 Rhoon. Rijwoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw

Karel Appellaan 11 Rhoon. Rijwoning. Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw Karel Appellaan 11 Rhoon Rijwoning Nieuwbouw Het beste van bestaand en nieuw 11 Eengezinswoning voor een groot gezin Aan de dorpsrand van Rhoon ligt het sfeervolle, landelijke Essendael. In deze kleine

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen Meer informatie Inschrijfformulier

Nadere informatie

Huizen. Nette keuken en ruime badkamer. 3-kamerappartement nabij stadscentrum. Heerlijke lichte woonkamer. Vloerverwarming in elke ruimte

Huizen. Nette keuken en ruime badkamer. 3-kamerappartement nabij stadscentrum. Heerlijke lichte woonkamer. Vloerverwarming in elke ruimte Huizen vanhendriks Willem Hubertstraat 68, 5213 SV s-hertogenbosch 3-kamerappartement nabij stadscentrum Vloerverwarming in elke ruimte Heerlijke lichte woonkamer Nette keuken en ruime badkamer Gratis

Nadere informatie

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont.

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. www.edusom.nl Opstartlessen Les 2. Wonen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DWI Amsterdam

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Zeldzaam mooi wonen. Paradijsvogel

Zeldzaam mooi wonen. Paradijsvogel Zeldzaam mooi wonen de Paradijsvogel U kunt haar nu het paradijs beloven In de Randstad doet zich een bijzondere woonkans voor. In Vlaardingen-Holy ligt de Vogelwijk en daar komen straks 20 fraaie waterwoningen,

Nadere informatie

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl.

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl. zorgeloos huren nabij het stadshart van Utrecht Oplevering 1 februari 2013 Diverse woningtypes Woonoppervlak van 56,9 tot 112,7 m 2 Inclusief parkeerplaats Voorzien van tuin, terras, balkon of loggia Huurprijs

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek 2015

Woonwensenonderzoek 2015 Woonwensenonderzoek 2015 2 maart 2016 Waar gaan we het over hebben? Beknopte schets woningmarkt Boxtel Ontwikkeling bevolking en huishoudens 2000-2015 Wie wonen er in Boxtel? Hoe wonen de inwoners van

Nadere informatie

2 kamers. Gemeubileerd

2 kamers. Gemeubileerd Wijnbrugstraat Beschikbaar vanaf 02-01-2017 Prijs Oppervlakte 2.950,00 per maand 104 m 2 Huistype Stad Borg Rotterdam 0 Buitenruimte Parkeren Ja Omschrijving Slaapkamers 2 kamers Interieur Gemeubileerd

Nadere informatie

Huizen. Twee fijne slaapkamers. Instapklaar appartement. Eigen garagebox. In het centrum en toch rustig. Uitvalswegen en station nabij

Huizen. Twee fijne slaapkamers. Instapklaar appartement. Eigen garagebox. In het centrum en toch rustig. Uitvalswegen en station nabij Huizen vanhendriks Vredenburchsingel 56, 4811 SJ Breda Instapklaar appartement In het centrum en toch rustig Eigen garagebox Twee fijne slaapkamers Uitvalswegen en station nabij H50 H50 Kenmerken Soort

Nadere informatie

Julianalaan Haarlem. Huurprijs 1.100,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl

Julianalaan Haarlem. Huurprijs 1.100,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl Julianalaan Haarlem Huurprijs 1.100,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Haarlem Haarlem is één van de mooiste oude steden van Nederland. Het is een prettige, veilige stad met ca. 150.000

Nadere informatie

Christianiastraat Haarlem

Christianiastraat Haarlem Christianiastraat Haarlem Gestoffeerd Huurprijs 1.950,- per maand Exclusief servicekosten en G/W/E Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Haarlem Haarlem is één van de mooiste oude steden van Nederland.

Nadere informatie

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen?

Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt. Hoe wilt ú wonen? Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk betrokken levensgenieters in de leeftijd van 50 tot circa 70 jaar. Eigen keuzes maken Wonen zoals ú dat wilt SIR-55 begrijpt als geen

Nadere informatie

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2012 en voor de veilingen van 2012 geldt dat werd vergeleken met de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2011 en zo wordt elk jaar vergeleken met 1 januari van het voorgaande

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum

Puur genieten in Ittersum Puur genieten in Ittersum Rijwoningen Type G, H en I Seniorenwoningen Type J 2 Ittersum. Hier is het heerlijk wonen Vrij leven in Zuiver Zuid Zuiver Zuid ligt in de geliefde wijk Ittersum. Hier woon je

Nadere informatie

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval

Huizen. Kindvriendelijke wijk. Uitgebouwde hoekwoning met garage. Jaren 30. Zonnige achtertuin met privacy. Prettige lichtinval Huizen vanhendriks Karperstraat 121, 6833 EB Arnhem Uitgebouwde hoekwoning met garage Jaren 30 Zonnige achtertuin met privacy Kindvriendelijke wijk Prettige lichtinval H49 H49 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Von Kleistlaan Utrecht

Von Kleistlaan Utrecht Von Kleistlaan Utrecht Huurprijs 950,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Utrecht Utrecht is het bruisende en kloppende hart van Nederland. De stad is gebouwd rondom de Dom Toren, die u geen

Nadere informatie