Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot Vraag van klant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot 1-9-2010 Vraag van klant"

Transcriptie

1 Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot Vraag van klant 1 beheer reinigingsrecht reiningsrecht 2 uitvoering openbaar groen, (melding) Openbaar groen, klacht 3 uitvoering grofvuil, inzameling (melding) Grofvuil, inzameling (grofvuil zelf brengen) 4 Uitvoering straatverlichting, (melding) Straatverlchting, klacht 5 uitvoering Bedrijfsafval laten ophalen Bedrijfsvuil,laten ophalen 6 Uitvoering (Het behandelen van) een melding openbare ruimte Openbare ruimte, melding 7 Uitvoering (Het uitvoeren van) de aanleg, het onderhoud en het beheer van gemeentelijk openbaar groen, melding ziektes (ize ook nummer 2) groen 8 Uitvoering (Het behandelen van) een alarmering schoolgebouwen (tijdens kantoortijd) Schoolgebouw, alarm 9 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende glasinzameling Glasinzameling 10 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende inzamelstations of milieustraat Aanbieden afvalstoffen 11 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende KCA-inzameling voor huishoudens KCA, aanbieden 12 uitvoering (Het behandelen van) een melding tot asbestverwijdering Asbest, verwijderen 13 Brandweer (Het behandelen van) een verzoek om advies brandveiligheid Brandveiligheid, advies 14 WMO (Het behandelen van) registraties en informatieverzoeken m.b.t. CRIB (Centraal CRIB, informatie Registratie en Inlichtingen Bureau) 15 brandweer dienstverlening op basis van de rechtenverordening (zoals leegpompen kelders) Dienstverlening, brandweer (er is al een taken van de brandweer) 16 VTH bestemmingsplan, uitleg Bestemmingsplannen, informatie 17 VTH bouwvergunning(, behandelen van een aanvraag om een) reguliere Bouwvergunning, aanvraag 18 VTH bouwvergunning(, behandelen van een aanvraag om een) lichte Lichte bouwvergunning, aanvraag 19 VTH (duurzaam) bouwen en wonen, informatie Duurzaam bouwen, informatie 20 VTH sloopvergunning (incl. asbestverwijdering), behandelen van een aanvraag om Slopen, vergunning 21 VTH principeverzoek bouwen, behandelen van een Bouwvergunnig, principe verzoek 22 VTH bouw- en stedenbouwkundige plannen, inzage Bouwplannen, inzage 23 VTH kapvergunning, behandelen van een aanvraag om Kapvergunnig,aanvraag (kapvergunning) 24 VTH inrijontheffing / ontheffing wegenverkeerswet Wegenverkeerswet, ontheffing 25 VTH milieuwetgeving, handhaving (melding) Milieuwetten handhaving 26 VTH bouw en verbouw, welstandsadviezen Welstand, advies 27 VTH monumenten, behandelen aanvraag om gemeentelijke subsidie Monumentenvergunning 28 VTH kampeerexploitatievergunning, behandelen van een aanvraag om Kampeerexploitatie, aanvraag 29 VTH monumenten, behandelen aanvraag om vergunning Monumenten, aanvraag 30 VTH bouwvoorschriften, handhaving (melding) Bouwvoorschriften, handhaving 31 VTH milieuvergunning, behandelen aanvraag om Milieuvergunnig, aanvraag 32 VTH gebruiksvergunning voor gebouwen en inrichtingen (brandpreventie), behandelen Gebruiksvergunning aanvraag om 33 VTH alcohol: zwak-alcoholische dranken, ontheffing voor het schenken van Drankvergunning, ontheffing 34 VTH standplaatsvergunning (APV) Standplaatsvergunning, aanvraag

2 35 VTH marktvergunning, houden van een markt (APV) Marktvergunning, aanvraag 36 VTH inritvergunning, behandelen aanvraag om Inritvergunning, aanvraag 37 VTH bestemmingsplan, binnenplanse vrijstelling (artikel 15 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 38 VTH bestemmingsplan, tijdelijke vrijstelling (artikel 17 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 39 VTH bestemmingsplan, vrijstelling (artikel 19.3 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 40 VTH vervoeren van passagiers, bedrijfsmatig met vaartuig Passagiersvervoer, vaartuig 41 VTH slaapplaatsen, recreatieve Recreatieve slaapplaats 42 VTH parkeren van caravan, aanhangwagen, ontheffing van verbod (APV) Parkeerontheffing, caravans, aanhangwagens, etc 43 VTH kansspelvergunning Kansspelvergunning 44 VTH noodcamping Noodcamping 45 VTH archeologie (voorheen oudheidkunde) Archeologie, vergunning voor onderzoek 46 VTH iepziekte - kapvergunning Openbaar groen, boomziektes 47 VTH bijenontheffing, vervoer (APV) Bijenvervoer, ontheffing 48 VTH bouwstoffen, melding bouwstoffen, melding 49 VTH groepsverblijven (Wet op de openbare lucht recreatie) Buitenrecreatie 50 VTH iepenontheffing, in bezit hebben of vervoeren van iepen (APV) Openbaar groen, iepenontheffing 51 VTH kamperen, wet open luchtrecreatie Buitenrecreatie 52 VTH watersportbeoefening scholen of verenigingen, ontheffingen voor Watersportbeoefening 53 VTH zwerfdieren, opvang van Zwerfdieren, opvang 54 VTH Tijdelijke gebruikvergunning Gebruiksvergunning, tijdelijk 55 VTH Parkeervergunning ABW/parkeergarage Parkeervergunning (bedrijven en bewoners) 56 VTH (jaar)ontheffing voor het reinigen, uithakken/voegen van gevels Onderhoud gevels, ontheffing 57 VTH meldingen (niet zijnde AMvB-meldingen) op het gebied van milieu (bijv. een Geluidoverlast, melding melding in het kader van geluidsoverlast) 58 VTH Vuurwerkverkoopvergunningen Vuurwerk, verkoopvergunning 59 VTH Duplicaat parkeervergunning bewoner (frontoffice) Parkeervergunnig, duplicaat 60 VTH Nieuwe parkeervergunninghouder bewoner (frontoffice) Parkeervergunning, nieuw 61 VTH Bezoekers parkeerontheffing Parkeerontheffing, bezoekers 62 VTH Terrasvergunning Terras, vergunning 63 VTH Warenuitstalling (APV) Warenuitstalling 64 VTH Voorwerpen op de weg (art. 13. APV) uitstalling op openbare weg 65 VTH Kleinere evenementen (art. 12 APV) Evenementen, klein 66 VTH Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. evenementen (art. 34/35 BABW) Tijdelijke verkeersmaatregel 67 VTH Permanente verkeersmaatregel (o.a. gehandicaptenparkeerplaats alg.) Gehandicapteparkeerplaats 68 VTH geluidontheffing (ontheffing, 12-dagenregeling) Geluidoverlast, ontheffing 69 VTH Exploitatievergunning voor het houden van een camping/kampeerterrein, het Kampeerexploitatie, aanvraag behandelen van een aanvraag om 70 VTH Vergunning voor het kamperen buiten een erkende kampeerinrichting (bij boer of Kampeerexploitatie, aanvraag particulier), het behandelen van een aanvraag om 71 VTH Ontheffing van de winkeltijdenwet, het behandelen van een aanvraag om Winkeltijdenwet, ontheffing 72 VTH Ontheffing van het sluitingsuur voor horecabedrijven, het behandelen van een verzoek om Horeca ontheffing sluitingstijd

3 73 VTH Ontheffing van het verbod tot het verrichten van activiteiten als straatartiest, het Straatartiest, vergunning behandelen van een verzoek om 74 VTH Ontheffing van het verbod op het te koop aanbieden van voertuigen op openbare Verkoop voertuigen openbare weg, vergunning plaatsen, het behandelen van een verzoek om 75 VTH Ontheffing van het verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen, het behandelen van Gevaarlijke stoffen vervoer, vergunning een verzoek om 76 VTH Ontheffing van het vuurwerkbesluit, het behandelen van een verklaring van geen Vuurwerk, ontheffing vuurwerkbesluit bezwaar 77 VTH Vergunning voor het plaatsen van een alarminstallatie, het behandelen van een Alarminstallatie, plaatsen aanvraag om ree 78 VTH Vergunning voor de aanwezigheid van speelautomaten, het behandelen van een Speelautomaten, aanvraag aanvraag om 79 VTH Braderievergunning, het behandelen van een aanvraag om Braderie, vergunning 80 VTH Vergunning tot het houden van een circusvoorstelling, het behandelen van een Circusvoorstelling, vergunning aanvraag om 81 VTH Collectevergunning, het behandelen van een aanvraag om Collecteren, vergunning 82 VTH Toestemming tot het houden van een demonstratie/optochten, het geven van Demonstratie en optochten, vergunning 83 VTH Vergunning voor de exploitatie van een draaiorgel, het behandelen van een Draaiorgelmuziek 84 VTH Drank- en horecavergunning, het behandelen van een Horecavergunning 85 VTH Vergunning tot het plaatsen van driehoeks- en/of sandwichborden, het Evenementenborden behandelen van een aanvraag om 86 VTH Evenementenvergunning, het behandelen van een aanvraag om Evenementen, vergunning 87 VTH Vergunning voor de exploitatie van een (horeca)inrichting, het behandelen van een Horeca exploitatie, vergunning aanvraag om 88 VTH Vergunning tot exploitatie van een seksinrichting, het behandelen van een Sexinrichting, vergunning aanvraag om 89 VTH Jaarventvergunning, het behandelen van een aanvraag om Ventvergunning, jaar 90 VTH Kermisstandplaatsvergunning, het behandelen van een aanvraag om Kermisstandplaatsvergunnig 91 VTH Vergunning voor de verkoop van kerstbomen, het behandelen van een aanvraag Kerstbomen, verkooppunt om 92 VTH Loterijvergunning, het behandelen van een aanvraag om Loterij, vergunning 93 VTH Vergunning voor paracommerciële instellingen, het behandelen van een aanvraag Paracommerciele instelling, vergunning om 94 VTH Vergunning voor de plaatsing van reclame-uitingen, het behandelen van een Reclame uiting, vergunning aanvraag om 95 VTH Spandoekvergunning, het behandelen van een aanvraag om Spandoek, ophangen 96 VTH Stookvergunning, het behandelen van een aanvraag om Stoken, vergunning 97 VTH Vergunning tot het houden van een straatbarbecue, het behandelen van een Straatbarbeque, vergunning aanvraag om 98 VTH Vergunning voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije dranken, het behandelen van een aanvraag om Verstrekken alcoholvrije dranken, vergunning

4 99 VTH Ontheffing op het verbod een wedstrijd te houden op de weg, het behandelen van Wegwedstrijden, vergunning een verzoek om 100 VTH Ontheffing voor het mogen houden van een wedstrijd of trainingsrit of proefrit, op Wedstrijden niet op de openbare weg, vergunning een terrein, geen weg zijnde, het behandelen van een verzoek om 101 VTH Ontheffing van het verbod voor het houden van bijen, het behandelen van een Bijen houden, vergunning verzoek om 102 VTH Ontheffing van het verbod op het houden van wilde dieren, het behandelen van Wilde dieren, vergunning een verzoek om 103 VTH Ontheffing geluidswagens, het behandelen van een verzoek om Geluidswagen, vergunning 104 VTH Ontheffing van het verbod tot het plaatsen van een informatiestand, het Informatiestand, vergunning behandelen van een verzoek om 105 VTH Ontheffing van het verbod tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren, het Dieren, houden van hinderlijke of schadelijke behandelen van een verzoek om 106 VTH Vergunning tot het houden van een verkoopdemonstratie, het behandelen van een Verkoopdemonstratie, vergunning aanvraag om 107 VTH (Het verstrekken van) informatie en advies betreffende bodemvragen en het geven van inzage in bodemgegevens aan externen Bodemsgegevens, informatieverstrekking (Bodemonderzoek) 108 VTH Toestemming voor het laten opstijgen van een luchtballon, het behandelen van Luchtballon opstijgen, vergunning een verzoek om 109 VTH Ontheffing van het verbod een caravan parkeren te op de openbare weg, het Parkeren caravans openbareweg, ontheffing behandelen van een verzoek om 110 VTH Ontheffing van het parkeerverbod voor bedrijven, het behandelen van een verzoek Parkeerontheffing bedrijven = vergunning om 111 VTH Ontheffing van het parkeerverbod voor particulieren, het behandelen van een Parkeerontheffing particulieren = vergunning verzoek om 112 VTH Ontheffing van een verkeersbesluit, het behandelen van een verzoek om Verkeersbesluit, ontheffing 113 VTH (Het behandelen van) een reclamering tegen een opgelegde parkeerboete Parkeerboete, bezwaar 114 VTH Ontheffing van het fietsverbod, het behandelen van een verzoek om Fietsverbod, ontheffing 115 VTH Ontheffing van het verbod tot het afmeren van een vaartuig, het behandelen van Afmeren vaartuigen, ontheffing een verzoek om 116 VTH Ontheffing van het verbod vuilnis e.d. buiten een daartoe bestemde verzamelplaats Vuilaanbieden buiten bestemde plek, ontheffing te storten, het behandelen van een verzoek om 117 VTH Inzamelingsvergunning (kleding- en schoeisel en andere goederen), het Inzamelvergunning behandelen van een aanvraag om 118 VTH Geluidshinder verhoging grenswaarde, het behandelen van een verzoek Geluidshinder, ontheffing 119 VTH (Het behandelen van) een melding 8.40 op grond van de wet milieubeheer Milieubeheer, melding 120 VTH (Het behandelen van) een melding van een wijziging van bedrijfsinrichting Bedrijfsinrichting, wijziging 121 VTH (Het behandelen van) een milieuklacht Milieubeheer, klacht 122 VTH Ontheffing op het uitrijverbod van dierlijke meststoffen, het behandelen van een Uitrijden meststoffen, ontheffing verzoek om 123 VTH Ontheffing op het verbod van het lozen van bedrijfsafvalwater op het gemeenteriool, het behandelen van een verzoek om Bedrijfsafvalwater, ontheffing

5 124 VTH Vergunning voor het plaatsen van een tent, podium en toiletwagen, het behandelen Plaatsen tent, podium, toiletwagen, o.i.d. van een aanvraag om 125 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. parkeren en verkeer Verkeer, klacht 126 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. honden/hondenbeleid Hondenbeleid, klacht 127 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. APV (openbare buitenruimte) openbare buitenruimte, melding 128 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. afval Afval, klacht 129 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t terrassen/uitstallingen Terrassen en uitstallingen, klacht 130 VTH Het behandelen van een aanvraag om rijkssubsidie voor monumenten Monumenten, subsidie 131 VTH Het behandelen van een aanvraag om een kennelvergunning Kennel, vergunning 132 VTH Vooroverleg bouw, milieu, gebruik, APV, BW Bouwvergunning, vooroverleg 133 VTH Wijziging parkeervergunning bewoners Parkeervergunning bewoners, wijziging 134 VTH Nieuwe parkeervergunning bedrijf Parkeervergunning bedrijf, nieuw 135 VTH Wijziging parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, wijziging 136 VTH Nieuwe parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, nieuw 137 VTH Duplicaat parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, duplicaat 138 VTH Het behandelen van een verzoek om ontheffing exceptioneel transport Exceptioneel transport, vergunning 139 VTH Het behandelen van een aanvraag om ligplaatsvergunning Ligplaats, vergunning 140 VTH Het opstellen van een gedoogbrief coffeeshops Coffeeshop, gedoogverzoek 141 VTH Het behandelen van een verzoek om ontheffing lozing afvalwater/grondwater op Afvalwaterlozing, ontheffing het vuilwaterriool 142 VTH Het beoordelen van en instemmen met een bodemsaneringsplan Bodemssaneringsplan 143 VTH Klachten bouwen Bouwen, klachten 144 VTH rioolaansluiting STADSBEHEER (betreft nl geen vergunning maar Rioolaansluiting, aanvraag aanvraag) 145 Uitvoering wegen, straten, pleinen en verkeer (melding) KCC Bestrating, klacht 146 Inwoners reinigingsrecht Reinigingsrecht = bedrijven dus UITVOERING Reiningingsrecht (Afvalstoffenheffing) / afvalstoffenheffing = huishoudens dus INWONERS 147 VTH grafonderhoud aanmeldingen via begraafplaatsenadministratie Grafonderhoud dus FINANCIËN / werkz.h. door UITVOERING 148 Comm. raads- en commissieforum stukken (abonnement) Via bestuurssecretariaat (zie Raads- en forumstukken, abonnement Purmerend.nl) 149 VTH grafuitgifte Meldingen via begafenisonderneming naar FINANCIËN Grafuitgifte, melding 150 Stadsbehe reinigen openbare weg (melding) KCC openbare weg, reinigen er 151 VTH iepziekte (melding) uitvoering kappen openbaar groen, melding ziektes 152 VTH klein chemisch afval (KCA) (brengsysteem) KCC KCA, aanbieden 153 VTH materialen van de gemeente, uitleen KCC Uitlenen gemeentelijke materialen 154 Stadsbehe ongediertebestrijding (melding) KCC Ongedierte, bestrijding er 155 Stadsbehe er onkruidbestrijding (melding) KCC Onkruid, bestrijding

6 156 Stadsbehe rioolontstopping (melding) KCC Riolering, klacht er 157 Uitvoering speelterreinen (melding) KCC Speelterrein, melding (speelvoorziening) zie ook Uitvoering straatverlichting, (melding) KCC openbare verlichting, melding 159 Maatsch. speelvoorziening beleid = RO Fysiek = SB Speelvoorziening, melding,zie ook Stadsbehe Container huishoudelijk afval KCC Container huishoudelijkafval er 161 Stadsbehe Olietank saneren KCC Olietank, sanering er 162 VTH Alarminstallatie plaatsen (vergunning) Alarminstallatie, vergunning 163 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor het duurzaam Houtopstanden, subsidie instandhouden van waardevolle houtopstanden STADSBEHEER 164 Uitvoering (Het beoordelen van) een aanvraag om ontheffing van het verbod tot het betreden Betreden plantsoen, ontheffing van plantsoenen Stadsbeheer 165 Uitvoering (Het beoordelen van) een aanvraag voor een ontheffing op het verbod Betreden natuurgebied, ontheffing natuurgebieden te betreden met motorvoertuig of paard Stadsbeheer 166 VTH (Het beoordelen van) een aanvraag voor een mantelbuis- en kabelvergunning Mantelbuizen en kabels, vergunning Stadsbeheer 167 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een vergunning tot parkeren bij Parkeer bij autobedrijven, vergunning autobedrijven R.O./ V&V 168 Stadsbehe (Het uitvoeren van) de inzameling, verwijdering en afvoer van kadavers Uitvoering Kadavers verwijderen en vervoeren, vergunning er 169 Inwoners (Het beoordelen van) een aanvraag voor een vergunning voor grafbedekking Grafbedekking, vergunning UITVOERING / via gebgraafplaatsenadministratie bij FIN 170 Inwoners (Het verwerken van) een aanvraag voor asbestemming Asbestemming, aanvraag begraafplaatsenadministratie FIN 171 (Civiele) Kunstwerken (melding KCC, uitvoering SB) Kunstwerken, klacht 172 Beschoeiingen / kademuren Beschoeiing, kademuur, klacht 173 Bebording, belijning openbare weg Bebording en belijning openbare weg, klacht 174 Grondwaterpeil Grondwaterpeil,. Klacht 175 Oppervlaktewater (peil) via KCC naar hoogheemraadschap Oppervlaktewater, klacht 176 Oppervlakte water (drijvend vuil) KCC Oppervlaktewater, klacht 177 Meldingen zwerfvuil / illegale dump KCC Zwerfvuil, klacht 178 Verkeersregelinstallaties (storingen/defecte lampen) KCC Verkeersregelinstallatie, klacht 179 Maatsch. subsidies, subsidie 180 Maatsch. onderwijs, informatie (leerplicht informatie) Onderwijs, informatie

7 181 Maatsch. 182 Maatsch. 183 Maatsch. 184 Maatsch. 185 Maatsch. 186 Maatsch. 187 Maatsch. 188 Maatsch. 189 Maatsch. 190 Maatsch. 191 Maatsch. 192 Maatsch. 193 Maatsch. 194 Maatsch. 195 Maatsch. 196 Maatsch. 197 Maatsch. 198 Maatsch. 199 Maatsch. 200 Maatsch. 201 Maatsch. jeugdgezondheidsmaatsch., informatie fonds kunst en cultuur, subsidie peuterspeelzaalwerk, bijdrage ouderenactiviteiten, informatie algemeen maatschappelijk werk, informatie kunstcollectie, gemeentelijk kinderopvang, informatie cultureel jongeren paspoort (CJP) bibliotheek/bibliotheekbus, subsidie gezondheidsopvoeding, informatie jeugd- en jongerenwerk, subsidie lokale omroep, subsidie musea, subsidie muziek- en dansschool, subsidie ontwikkelingssamenwerking, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie sportverenigingen, subsidie volwasseneneducatie, infomatie warme maaltijdvoorziening ouderen, subsidie zang, dans en muziekverenigingen, subsidie Sportpas Jeugdgezondheid, informatie Kunst en cultuur, subsidie Peuterspeeelzalen, bijdrage Ouderenactiviteiten, informatie Algemeen maatschappelijk werk, informatie Kunstcollectie, informatie kinderopvang, informatie CJP, informatie Bibliotheek, subsidie gezondheidsopvoeding, informatie jeugd- en jongerenwerk, subsidie lokale omroep, subsidie musea, subsidie muziek- en dansschool, subsidie ontwikkelingssamenwerking, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie sportverenigingen, subsidie volwasseneneducatie, infomatie warme maaltijdvoorziening ouderen, subsidie zang, dans en muziekverenigingen, subsidie Sportpas, informatie

8 202 Maatsch. 203 Maatsch. 204 Maatsch. 205 Maatsch. 206 Maatsch. 207 Maatsch. 208 Maatsch. 209 Maatsch. 210 Maatsch. 211 Maatsch. 212 Maatsch. 213 Maatsch. 214 Maatsch. 215 Maatsch. 216 Maatsch. 217 Maatsch. 218 Maatsch. 219 Maatsch. 220 Maatsch. 221 Maatsch. 222 Maatsch. Doepas Jeugdsportpas Aangepast sporten Zweminstuif voor minder validen Oudere instuif Verenigingsdeelname Galm activiteiten (Het verstrekken van) informatie betreffende welzijn en publiekszaken (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor amateuristische kunstbeoefening (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor beeldende kunst (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor kunstzinnige vorming (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor podiumkunsten (Het beoordelen van) een aanvraag om ondersteuning voor sociaal culturele activiteiten. (Het verstrekken van) informatie betreffende de uitleen van boeken en muziekdragers (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor sportactiviteiten (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor godsdienstonderwijs (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidieregeling voor schoolzwemmen (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor volwasseneducatie (Het beoordelen van) een aanvraag voor de exploitatie van peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor jeugdsport (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor kinder- en buitenschoolse opvang Doepas, informatie Jeugdsportpas, informatie Aangepast sporten, informatie Zweminstuif voor minder validen, informatie Oudere instuif, informatie Verenigingsdeelname, informatie Galm activiteiten, informatie en publiekszaken, informatie Amateuristische kunstbeoefening, subsidie Beeldende kunst, subsidie Kunstzinnige vorming, subsidie Podiumkunsten, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie Uitleen boeken en muziekdragers, informatie Sportactiviteiten, subsidie Godsdienstonderwijs, subsidie Schoolzwemmen, subsidie volwasseneneducatie, subsidie Peuterspeelzalen, exploitatie Jeugdsport, subsidie Kinder- en buitenschoolse opvang, subsidie

9 223 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor emancipatieactiviteiten Emancipatieactiviteiten, subsidie 224 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor maatschappelijke Maatschappelijke dienstverlening, subsidie dienstverlening 225 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor belangenverenigingen Belangenvereniging minderheden, subsidie van minderheden 226 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een allochtonenproject Allochtonenproject, aanvraag 227 Maatsch. (Het verstrekken van) informatie betreffende Ambulancevervoer Ambulancevervoer, informatie 228 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor belangenverenigingen Belangenvereniging ouderen, subsidie van ouderen 229 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag i.h.k.v. de Lokaal Educatieve Agenda Lokaal educatieve agenda, aanvraag 230 Maatsch. (Het behandelen van) een melding buitenreguliere telling door scholen Buitenreguliere telling scholen, melding 231 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag i.h.k.v. sociale cohesie Sociale cohesie, aanvraag 232 Inwoners paspoort (nationaal) Paspoort 233 Inwoners tweede paspoort (nationaal) Paspoort, tweede 234 Inwoners bijschrijving van kinderen op paspoort Paspoort, bijschrijven kind 235 Inwoners kindsticker kindsticker 236 Inwoners identiteitskaart identiteitskaart 237 Inwoners paspoort vreemdelingen paspoort vreemdelingen 238 Inwoners paspoort vluchtelingen paspoort vluchtelingen 239 Inwoners zakenpaspoort Paspoort, zaken 240 Inwoners uittreksel GBA Bevolking, uittreksel 241 Inwoners internationaal uittreksel Uittreksel, internationaal 242 Inwoners legalisatie handtekening legalisatie handtekening 243 Inwoners gewaarmerkt document gewaarmerkt document 244 Inwoners rijbewijs rijbewijs 245 Inwoners eerste inschrijving in de GBA Bevolking, 1e inschrijving 246 Inwoners binnen verhuizing Verhuizen in Purmerend 247 Inwoners vestiging Verhuizing naar Purmerend 248 Inwoners verhuizing en emigratie verhuizing en emigratie 249 Inwoners briefadres Briefadres 250 Inwoners verzoek aanduiding naamgebruik verzoek aanduiding naamgebruik 251 Inwoners huwelijk en geregistreerd partnerschap huwelijk en geregistreerd partnerschap 252 Inwoners echtscheiding/ontbinding partnerschap echtscheiding/ontbinding partnerschap 253 Inwoners verklaring gedrag verklaring gedrag 254 Inwoners aangifte overlijden aangifte overlijden 255 Inwoners aangifte geboorte aangifte geboorte

10 256 Inwoners bewijs van huwelijksbevoegdheid bewijs van huwelijksbevoegdheid 257 Inwoners internationaal uittreksel burgerlijke stand internationaal uittreksel burgerlijke stand 258 Inwoners afschrift/uittreksel burgerlijke stand afschrift/uittreksel burgerlijke stand 259 Inwoners optie (aanvragen van de Nederlandse nationaliteit) Nederlandse nationaliteit, aanvraag 260 Inwoners aanvraag verblijfsvergunning Verblijfsvergunning, aanvraag 261 Inwoners geslachtsnaamwijziging Geslachtsnaam, wijzigen 262 Inwoners Verwerken adoptie Adoptie 263 Inwoners ontkenning van het vaderschap door de moeder Ontkennen van vaderschap door moeder 264 Inwoners erkenning ongeboren vrucht Ongeboren kind, erkennen 265 Inwoners erkenning kind Kind, erkennen 266 Inwoners informatieverstrekking t.b.v. hypotheekstelling (Notaris als afnemer GBA) Hypotheekstelling, informatie 267 Inwoners kiezerspas kiezerspas 268 Inwoners Volmachtsbewijs Volmachtsbewijs 269 Inwoners hervestiging buitenland hervestiging buitenland 270 Inwoners Adres Adres onbekend, onderzoeken 271 Inwoners Gezagsverhouding Gezagsverhouding 272 Inwoners Correcties burger Correctie persoonlijk gegevens 273 Inwoners Geslachtswijziging Geslachtswijziging 274 Inwoners Nietigverklaring Huwelijk Nietigverklaring Huwelijk 275 Inwoners Omzetting Huwelijk partnerschap Omzetting Huwelijk partnerschap 276 Inwoners Vaderschapsontkenning Vaderschapsontkenning 277 Inwoners Voornaam Voornaamswijziging 278 Inwoners kwijtschelding kwijtschelding(schuldhulpverlening) 279 Inwoners schuldsanering schuldsanering(schuldhulpverlening) 280 Inwoners Vaderschap Vaderschap 281 Inwoners Vervangende stempas Stempas, vervangen 282 Inwoners Duplicaat stempas Stempas, duplicaat 283 Inwoners Faillissement Faillissement i.v.m. invordering aangifte 284 Inwoners kwijtschelding Kwijtschelding invordering, aanvraag uitstel kwijtschelding van betaling 285 Inwoners afschrift/uittreksel burgerlijke stand Burgelijke stand, uittreksel / afschrift 286 Inwoners Bewijs van Nederlanderschap Bewijs van Nederlanderschap 287 Inwoners Garantieverklaring bezoekers Garantieverklaring bezoekers 288 Inwoners verklaring in leven zijn (attestatie de vita) verklaring in leven zijn (attestatie de vita) 289 Inwoners (Het behandelen van) een melding van schade aan eigendom Schade aan eigendom 290 Inwoners (Het behandelen van) informatieverzoeken betreffende gegevens in het GBA Bevolkinggegevens, informatieverstekking 291 Inwoners (Het behandelen van) een inschrijving van een NAVO-militair NAVO militair, inschrijving 292 Inwoners (Het behandelen van) de ontkenning van het vaderschap van de echtgenoot, die is Vaderschap, ontkenning overleden vóór de geboorte van het kind 293 Inwoners (Het uitvoeren van) opname van een verklaring onder ede of belofte Verklaring onder ede, opnemen 294 Inwoners Het omzetten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap Omzetten huwelijk of geregistreerd partnerschap

11 295 Inwoners (Het behandelen van een aanvraag) teruggave van een rijbewijs met tijdelijke Rijbewijs, teruggave na ontzeggigng ontzegging 296 Inwoners (Het behandelen van) een aangifte van vermissing/diefstal reisdocument Reisdocument, vermissing / diefstal zie product paspoort 297 Inwoners (Het verstrekken van) een verklaring omtrent het inkomen en vermogen Inkomen en vermogen, afgeven verklaring 298 Inwoners (Het behandelen van een aanvraag) van afgifte of omzetten van een Oproepkaart verkiezingen, wijzigen in volmacht oproepingskaart in volmachtbewijzen 299 FIT Archief inzage (Veelal om bouwvergunningen.) Archief, inzage 300 FIT Inzage WkpB register WkBP register, inzage 301 Werk & bijstandsuitkering, periodiek algemene bijstand Bijzondere bijstandsuitkering 302 Werk & bijzondere bijstand Bijzondere bijstand 303 Werk & verklaring van inkomen en vermogen Verklaring van inkomen en vermogen 304 Werk & bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen 305 Werk & arbeidsmarkttoeleiding arbeidsmarkttoeleiding 306 Werk & inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werklozen (IOAW-uitkering) IOAW uitkering 307 Werk & inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) IOAZ uitkering 308 Werk & Jongerenloket Jongerenloket 309 Werk & Computers voor kinderen Computers voor kinderen 310 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor een krediethypotheek Krediethypotheek, aanvraag 311 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor de voorziening stimuleringsfonds Stimuleringsfonds, aanvraag 312 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor de vangnetregeling huursubsidie Vangnetregeling, huursubsidie, aanvraag 313 Werk & (Het behandelen van) een vestiging van pandrecht Vestiging van pandrecht 314 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag van een bestaande cliënt WWB BB WWB BB, bestaande klant, aanvraag 315 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag van een nieuwe cliënt WWB BB WWB BB, nieuwe klant, aanvraag 316 Werk & (Het uitvoeren van) activiteiten ter namaatsch. van een hulpverleningstraject schuldhulpverlening Schuldhulpverlening, informatie

12 317 Werk & 318 Werk & 319 Werk & 320 Werk & 321 Werk & 322 Werk & 323 Werk & 324 Werk & 325 Werk & 326 Maatsch. 327 Maatsch. 328 Maatsch. 329 Maatsch. 330 Maatsch. 331 Maatsch. 332 Maatsch. 333 Maatsch. 334 Maatsch. 335 Maatsch. 336 Maatsch. 337 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voorziening Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (Het beoordelen van) een aanvraag via CWI IOAW (Het beoordelen van) een aanvraag via gemeente IOAW (Het beoordelen van) een aanvraag via CWI WWB (Het beoordelen van) een aanvraag via gemeente WWB (Het beoordelen van) een aanvraag voor een langdurigheidstoeslag WWB (Het verstrekken van) gegevens voor de WWB en IOAW (Het behandelen van een aanvraag) voor vakantie voor WWB en IOAW Collectieve ziektekostenverzekering urgentiebewijs woningzoekende op basis van handicap bijzondere doelgroepen voorziening gehandicapten, vervoerskostenvergoeding en vervoersvoorzieningen voorziening gehandicapten, aanvraag woningaanpassing voorziening gehandicapten, aanvraag rolstoel Onderh/rep woningaanpassing Reparatie-onderh traplift Traplift Verhuiskoste naar aangepaste woning Verhuiskosten uit aangepaste woning Uitzondering sit/verhuiskosten Aanpassing rolstoel koop Kinderduwwandelwagen Wet voorziening gehandicapten, aanvraag IOAW, CWI, aanvraag IOAW. Gemeentelijk, aanvraag WWB CWI, aanvraag WWB gemeentelijke, aanvraag WWB langdurigheidstoeslag, aanvraag WWB en IOAW, informatie WWB en IOAW, vakantieaanvraag Collectieve ziektekostenregeling Urgentiebewijs woningzoekende Wet voorziening gehandicapten, vergoeding en voorziening vervoer Wet voorziening gehandicapten, woningaanpassing aanvraag Wet voorziening gehandicapten, rolstoel aanvraag Woningaanpassing, onderhoud of reparatie (woonvoorziening) Traplift, onderhoud, reparatie Traplift (zie woningaanpassing) Verhuiskosten naar aangepaste woning Verhuiskosten uit aangepaste woning Verhuiskosten, uitzonderingen rolstoel, aanpassing Kinderduwwandelwagen

13 338 Maatsch. 339 Maatsch. 340 Maatsch. 341 Maatsch. 342 Maatsch. 343 Maatsch. 344 Maatsch. 345 Maatsch. 346 Maatsch. 347 Maatsch. 348 Maatsch. 349 Maatsch. 350 Maatsch. 351 Maatsch. 352 Maatsch. 353 Maatsch. 354 Maatsch. 355 Maatsch. 356 Maatsch. 357 Maatsch. 358 Maatsch. Elektrische rolstoel koop Handbewogen rolstoel koop Kinderrolstoel koop Reparatie/onderhoud rolstoel Sportrolstoel financiële vergoeding Lessen training rolstoel Elektrisch Reparatie/onderhoud scootmobiel Vergoeding ind. Taxatiekosten Vergoeding meerkosten. gebruikskosten vergoeding bruikleenauto gebruikskosten vergoeding eigen auto Vergoeding rolstoeltaxikosten rijlessen vervoersvoorziening (bijv scootmobiel) Fiets koop Koop aanpassing fiets Aanpassing scootmobiel aanpassing auto koop Ander verplaatsingsmiddel Bruikleen auto koop Kinderfietsstoel koop gesloten buitenwagen koop rolstoel. Elektrisch, koop rolstoel, handbewogen, koop Rolstoel, kind, koop Rolstoel, reparatie en onderhoud Rolstoel, sport, vergoeding Rolstoel, lessen Scootmobiel, onderhoud en reparatie Taxatiekosten, vergoeding Vergoeding meerkosten, aanvraag Bruikleenauto, gebruiksvergoeding Auto, gebruiksvergoeding Rolstoeltaxi, vergoeding Vervoersvoorziening, rijlessen Fiets, vergoeding Fiets, aangepast, vergoeding Scootmobiel, aanpassing Auto, aanpassing Verplaatsingmiddel, overig Auto, bruikleen, kopen Kinderfietsstoel, kopen Gesloten buitenwagen, kopen

14 359 Maatsch. Kinder autostoeltje koop Kinder autostoel, kopen 360 Maatsch. Scootmobiel koop Scootmobiel, kopen 361 Maatsch. Huurkoop auto Auto, huren 362 Maatsch. collectief vervoer Colectief vervoer 363 Maatsch. Handbike Handbike 364 Maatsch. Gehandicaptenparkeerplaats Gehandicaptenparkeerplaats 365 Maatsch. Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerkaart 366 Maatsch. Dubbele huur Dubbele huur (Huurtoeslag) 367 Maatsch. Vervanging voorziening Vervanging voorziening, aanvraag 368 Maatsch. Hulp in de huishouding Hulp in de huishoudung 369 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een vergunning voor een in- en uitrit In- en uitrit, vergunning 370 Maatsch. PGB (Persoons Gebonden Budget) voor producten afhandelen PGB 371 Verstrekken startersleningen Starterslening, verstrekken 372 Registratie koopwoningzoekenden Koopwoning, registratie (advies koopwoning) 373 VTH welstandsnota Welstandnota 374 VTH natuur- en landschapsbeleidsplan Natuur- en landschapbeleidsplan (bossen- en natuurgebieden) 375 Ruimtelijke structuurvisie Structuurvisie 376 Ruimtelijke (Het uitvoeren van) de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen Bedrijventerreinen, uitgifte 377 Ruimtelijke (Het beoordelen van) een aanvraag voor een bestemmingsplanvrijstelling Bestemmingsplan, vrijstellingen (aanlegvergunning??) 378 Ruimtelijke (Het behandelen van) verzoeken om planschadevergoeding ingevolge artikel 49 Planschade, verzoek van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 379 Ruimtelijke (Het behandelen van een aanvraag) tot het uitgeven, verkopen en toewijzen van Bouwgrond, toewijzen, uitgeven en verkoop bouwgrond 380 VTH gemeentelijke eigendommen, verhuur en pacht R.O. Gemeentelijke eigendommen. Verhuur en pacht 381 VTH lichtreclame, technische eisen RO / EZ Lichtreclames

15 382 VTH Reclame plaatsen, ontheffing van (APV): 52 reclameborden/16 even. R.O. / EZ Reclameborden plaatsen ontheffing (evenementenborden plaatsen??) 383 VTH (Het uitvoeren van) de heffing en invordering van marktgelden R.O. / EZ Marktgelden 384 Milieu Effect Rapportages Milieu Effect Rapportages 385 Principe verzoeken Bestemmingsplan, vrijstellingen: principeverzoek 386 Inzage in beprekingenregister - WKPB Beperkingenregister - WKPB, inzage 387 Inzage in Kadaster online Beperkingenregistratie, Kadaster online, inzage 388 Vormgevingsadvies Vormgevingsadvies, aanvraag 389 Comm. bestuursvergaderingen, informatie verstrekken Bestuursvergaderingen, informatie 390 Comm. gemeentegids Gemeentegids, verstrekken 391 Comm. onderscheidingen Onderscheiding 392 comm. (Het verstrekken van) informatie aan binnengemeentelijke afnemers Binnengemeentelijke afnemer, informatie 393 comm. (Het verstrekken van) informatie betreffende kabeltelevisie Kabeltelevisie, informatie 394 comm. (Het verstrekken van) informatie over openbare raads- en commissiestukken Openbare raads- en commissiestukken, informatie 395 Verstrekken statistische informatie statistische informatie, aanvraag 396 Website met statistische informatie statistische informatie via website, aanvraag 397 (Het verstrekken van) een statistisch publicaties met statistische informatie over Purmerend en ISW. statistische informatie, aanvraag publicatie 398 Comm. (Het verstrekken van) informatie betreffende recreatiegebieden, bossen en natuurgebieden Recreatiegebieden, bossen en natuurgebieden, informatie 399 Comm. (Het verstrekken van) informatie betreffende koopzondagen Koopzondagen, informatie 400 Comm. Bezwaar en beroep procedure (afhandelen) Bezwaar en beroep 401 Comm. (Het beoordelen van een aanvraag) voor vrijwilliger van het jaar Vrijwilliger van het jaar, aanvraag 402 Comm. Informatieverstrekking Informatieverstrekking 403 Comm. Verstrekken boekwerken Boekwerken, verstrekken 404 Comm. Verstrekken kaarten Kaarten, verstrekken 405 Burgerjaarverslag Burgerjaarverslag 406 Subsidie uitwisseling Jihlava Subsidie uitwisseling Jihlava 407 Subsidie stendenband Jihlava Subsidie stedenband Jihlava 408 Internationale samenwerking Internationale samenwerking 409 Jaarrekening Jaarrekening, aanvraag 410 Begroting Begroting, aanvraag 411 Kadernota Kadernota, aanvraag 412 Gebouwinstallaties Technische installatie, gemalen etc. 413 Telefonische acquisitie vacatures vacatures 414 Adviesgesprekken werkgevers vacatures en/of informatie 415 Relatie beheer Werkgevers relatieonderhoud Beoordelen noodzaak ondersteunende scholing voorafgaand aan werkhervatting 416 Beoordelen noodzaak ondersteunende scholing scholingscheque 417 Beoordelen inzet ondersteunende instrumenten No-Claim polis, risicopolis 418 Verlenen van nazorg advies werkgevers advies werkgevers, aanvraag

16 419 (Job) Coaching (ex)werkzoekenden advies, coaching werkzoekenden, aanvraag 420 Project Callcenter vacatures of leer/werkplek 421 Project Taxi vacatures of leer/werkplek 422 Project Beveiliging vacatures of leer/werkplek 423 Project Banenmarkt 2007 vacatures of leer/werkplek 424 Project 45+ vacatures of leer/werkplek 425 Project online solliciteren vacatures of leer/werkplek 426 Haltafdoening regeling hartafdoening 427 Organiseren van Werkzaamheden voor jongeren alternatieve straf 428 Bemiddeling bemiddeling, aanvraag 429 Regelen schadevergoeding schadevergoeding, aanvraag 430 Uitvoeren Stopreactie stopreactie 431 Begeleiding begeleiding, aanvraag 432 Geven van Voorlichting op scholen voorlichting, aanvraag 433 Ontwikkelen/samenstellen les- en documentatiemateriaal lesmateriaal, aanvraag 434 Informatieverstrekking aan ouders, leerkrachten, verzorgers, e.d informatie 435 Advies/Verwijzing advies/verwijzing 436 Voorlichting en Advies aan instanties (justitie/politie) informatie 437 Beleidsadvisering Beleid, adviesaanvraag 438 Vroegsignalering/zorgmelding Vroegsignalering/zorg, melding 439 vrijstelling inschrijving school Vrijstelling inschrijving school, verzoek 440 vrijstelling van geregeld schoolbezoek Vrijstelling geregeld schoolbezoek, verzoek 441 vervangende leerplicht verzoek vervangende leerplicht 442 schriftelijke waarschuwing Waarschuwing, aanvraag 443 proces verbaal Proces verbaal 444 advies over de leerplichtwet en schooluitval advies leerplicht, aanvraag 445 informatie divers aan ouders/leerlingen informatie ouders/leerlingen, aanvraag 446 verwijzing naar instanties informatie verwijzing instanties, aanvraag 447 bemiddeling tussen ouder en school bemiddeling ouder - school, aanvraag 448 Trajectbegeleiding Trajectbegeleiding, aanvraag 449 het onderzoeken van meldingen Melding 450 melding/advies woningcorporatie Melding woningcorporatie 451 informatie/advies aan huurders (zie huurwoningen) Informatie huurders, aanvraag 452 bemiddeling huurders/woningcorp. (zie huurwoningen) Bemiddeling huurders, aanvraag 453 onderzoeken naar fraude Fraude, melding 454 beeindiging uitkering Beeindiging, uitkering Wordt uitgevoerd in 2010 en 2011 Wordt niet uitgevoerd

17

18

19

20

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85 Bijlage 3 E-loket Om een indruk te geven welke producten via het web aangeboden worden vermeld ik hieronder de diensten die de gemeente Dordrecht en Enschede direct (on line) aanbiedt. Dordrecht Totaal

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest 2010

Kwaliteitshandvest 2010 Kwaliteitshandvest 2010 Kwaliteitshandvest gemeente Heerhugowaard Wij weten maar al te goed hoe vervelend het is om te moeten wachten, zeker als je niet precies weet waar je aan toe bent. Daarom heeft

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Servicenormen BEZOEKADRES POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL INTERNET

Servicenormen BEZOEKADRES POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL INTERNET Servicenormen Onze servicenormen: kijk eens wat wij beloven. Servicenormen zijn beloften van de gemeente aan haar inwoners over de diensten en producten van de gemeente. Het is bijvoorbeeld de belofte

Nadere informatie

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Duidelijk Doetinchem Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Uitgave gemeente Doetinchem juli 2008 Ontwerp en druk: groep repro gemeente Doetinchem Tekstredactie: Beer & Sterk, Doetinchem

Nadere informatie

vervallen ongeregeldheden

vervallen ongeregeldheden Oude artikelnummer en titel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Beslistermijn Artikel 1.3 Indiening aanvraag Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen Artikel

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

Kadernota integrale handhaving: Bijlage 2 Risicoanalyse Gemeente Voorst

Kadernota integrale handhaving: Bijlage 2 Risicoanalyse Gemeente Voorst Kadernota integrale handhaving: Bijlage 2 Risicoanalyse Gemeente Voorst - 1 - Prioriteren op basis van risico-inschatting Inleiding De hier beschreven risicomatrix is een instrument voor een bestuursorgaan

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit:

De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit: Leges burgerzaken Inleiding In het Tarievenboek 2014 is aangegeven dat we eind 2014 ook de leges burgerzaken transparant en op basis van de baten en lasten in de begroting gaan vastleggen. De kosten van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen R Bijlage 1 Shared Service Center Financiële administratie en Treasury Debiteuren- en crediteurenadministratie Belastingen/leges Invorderen lokale belastingen/leges Maastricht Belastingplichtigen AWR,

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

08UIT07661 010-2191112

08UIT07661 010-2191112 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Artikel Omschrijving Tarief 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een

Nadere informatie

# $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( "

# $ % &' () ! *+, -. / / 0  ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( ! " # $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - ( 2 4 *! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( " # - (. / / 1 4 3 ) 7/ *8"# 5. / / 9 *. / /. / + / 2 () (5, ) (:(78+ *8780 *87; *8" # ) - ( :(5)

Nadere informatie

legestabel 2009 - stadsdeel Osdorp

legestabel 2009 - stadsdeel Osdorp 1 - ALGEMENE TARIEVEN 1.1 - KOPIEEEN EN AFSCHRIFTEN tot het verstrekken van: 1.1.1 een afschrift van in het Stadsdeelarchief berustende stukken per blz. 1.1.2 een beschikking voor elk niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt

Nadere informatie

upl-naam aanduiding naamgebruik aanleunwoning aanschrijving gemeente aansprakelijkstelling gemeente aanwijzingsbesluit achternaamwijziging adoptie aangifte adresonderzoek afgezette gebieden betreden ontheffing

Nadere informatie

particulieren Inkomensaanvulling Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte

particulieren Inkomensaanvulling Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TiO hoofdthema Belastingen, uitkeringen en toeslagen Belastingen, uitkeringen en toeslagen Belastingen, uitkeringen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester heid Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking) Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken Doorzenden van

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen

Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Aan de Gemeenteraad Raad : 14 december 2006 Onderwerp : Vaststellen belastingverordeningen Status : Besluitvormend Punt no. : 20 Korte toelichting: Gelet op onze financiële situatie voor 2007 is rekening

Nadere informatie

Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon

Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon Publiekszaken Eenheid Burgerzaken Bijhouding BRP Key2Burgerzaken Wet BRP Alle gegevens op de persoonslijst

Nadere informatie

Mogelijke publicatiemedia na 1 januari 2014. art. 139 Gemeentewet Het elektronisch gemeenteblad dat aan technische eisen voldoet.

Mogelijke publicatiemedia na 1 januari 2014. art. 139 Gemeentewet Het elektronisch gemeenteblad dat aan technische eisen voldoet. Bijlage overzicht publicatieverplichtingen (niet limitatief). Hieronder treft u een schema van de wettelijke publicatieverplichtingen aan van de verschillende soorten berichten na 1 januari 2014 en na

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2011". Inhoud A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van getypte, gedrukte stukken, kaarten, tekeningen e.d. 2 2. Kadaster 2 3. Archief-

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief nr. 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges

Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief nr. 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming

Nadere informatie

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012. 1 juli 2012

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012. 1 juli 2012 Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012 1 juli 2012 B E L E I D S R E G E L S E I G E N B I J D R A G E W M O G E M E E N T E H E E M S K E R K 2 0 1 2 Inhoudsopgave Beleidsregel 1: kostprijs

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING AANVRAAGFORMULIER IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE WMO-TEAM Datum ontvangst Inboeknummer Consulent Eerste aanvraag ZIN/PGB Herindicatie Uitbreiding uren Spoed BEZOEKADRES:

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

1. Soort evenement en datum evenement

1. Soort evenement en datum evenement AANVRAAGFORMULIER EVENEMENENVERGUNNING Aan : Burgemeester van Beemster tav afd. VTH Adres : p/a Postbus 15 PC+woonplaats : 1440 AA Purmerend Uw contactpersoon bij de gemeente is: KlantContactCentrum Tel.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Betere dienstverlening door minder indieningsvereisten

Betere dienstverlening door minder indieningsvereisten 1 Betere dienstverlening door minder indieningsvereisten Inleiding Het beleid van het huidige kabinet is gericht op verbetering van de dienstverlening en reductie van de administratieve lasten (AL) voor

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden.

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden. BIJLAGE 2. Aangelegenheden welke ingevolge artikel 3, vierde lid van de "Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2014 (eerste wijziging) aan de in het overzicht genoemde functionarissen

Nadere informatie

Tarieventabel. Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43. van de gemeente Oostzaan

Tarieventabel. Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43. van de gemeente Oostzaan Tarieventabel Behorende bij de gewijzigde verordening op de heffing en invordering van leges 2009 RVS 08 43 van de gemeente Oostzaan INHOUD 1 ALGEMEEN BESTUUR... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 BESTUURSSTUKKEN...

Nadere informatie

Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel.

Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel. Selectielijst deelgemeente Delfshaven Versie 1.0 Afdeling Documentair Informatie Management 01 augustus 2012 Taak Cat. Sel. Lijst 2005 Werkproces Documenten/Producten Bewaartermijn Toelichting Looptijd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING Indienen minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement Niet in te vullen door aanvrager Ruimte voor stempel Indienen in: 1 voud Indienen bij: Afdeling: Dienstverlening

Nadere informatie

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU

MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU MODULEN MBO-2, MBO-4 EN HBO-NIVEAU Modulen MBO niveau 2 Module 1. Documenten en verzoeken Modulen MBO niveau 4 Module 1. Identiteit en identiteitsdocumenten Module 4. Systematiek gegevensverwerking Module

Nadere informatie

Probleem- en risicoanalyse handhaving fysieke leefomgeving gemeente Ooststellingwerf

Probleem- en risicoanalyse handhaving fysieke leefomgeving gemeente Ooststellingwerf Probleem- en risicoanalyse handhaving fysieke leefomgeving gemeente Ooststellingwerf Ooststellingwerf, 5 november 2013 Gemeente Ooststellingwerf - 1 - gemeente Ooststellingwerf INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Bevoegd Mandaat/Volmacht/ Machtiging aan B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Sectorhoofd.

Bevoegd Mandaat/Volmacht/ Machtiging aan B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Sectorhoofd. Mandaten gehele organisatie Bevoegdheid 1. Het toezenden van bescheiden behorend tot het taakveld van de afdeling aan derden, in die gevallen dat daarop aanspraak bestaat Bevoegd Mandaat/Volmacht/ orgaan

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014 Bijlage A-1 bij raadsbesluit d.d. 6 november 2014 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2015. TITEL 1 Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' ALGEMENE DIENSTVERLENING Burgerlijke

Nadere informatie

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 De Wet werk en bijstand (Wwb) heeft als uitgangspunt dat kosten die ontstaan zijn door bijzondere omstandigheden vergoed kunnen worden. Dit noemen we

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) AANVRAAGFORMULIER Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Burgerlijke staat Ongehuwd Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Weduw(e)(naar) Bank- of gironummer BSN Indien

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Deze brochure geeft informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze brochure krijgt u informatie over de volgende onderwerpen. Inhoud Wat is

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend

Bevoegd orgaan wettelijk toegekend Mandateringsregister Overzicht B Volgnr Omschrijving bevoegdheid 1. Het voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester, voor zover daar

Nadere informatie

2.2.1.2a lid1 en 2.2.1.2b lid 1. APV Helmond 2008. APV Helmond 2008. 2.1.4.3 120 Team Handhaving. APV Helmond 2008.

2.2.1.2a lid1 en 2.2.1.2b lid 1. APV Helmond 2008. APV Helmond 2008. 2.1.4.3 120 Team Handhaving. APV Helmond 2008. Lijst I Overlastfeiten bestuurlijke strafbeschikking gemeente zonder vergunning van de burgemeester - op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd te geven of te houden als straatartiest, straatfotograaf,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Intakeformulier StichtingBewindvoering

Intakeformulier StichtingBewindvoering Intakeformulier StichtingBewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam client Voornamen M/V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel telefoon Email

Nadere informatie

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage.

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage. Gemeente Haarlem Aanvraag vergunning evenement Inclusief aanvraag gebruiksvergunning 1 Gegevens aanvrager 1a Naam aanvrager 1b Contactpersoon Man Vrouw 1c 1d 1e Adres/postbus Postcode en plaats Inschrijfnummer

Nadere informatie

Wat mag u van onze service verwachten?

Wat mag u van onze service verwachten? [kwaliteitshandvest, versie 9 juli 2008] Wat mag u van onze service verwachten? De dienstverlening van de gemeente Hengelo Samen Zichtbaar Beter Beste klant, Wat mag u van onze service verwachten? De gemeente

Nadere informatie

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel 2012, behorende bij de Legesverordening 2012 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2012". Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Burgerlijke stand Reisdocumenten Rijbewijzen Verstrekkingen

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014

Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014 Ondermandaatbesluit Concerndirecteur Dienstverlening 2014 De Concerndirecteur Dienstverlening, Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Rotterdam 2012 (MVMR 2012) en het bepaalde in

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag; 08-30 16.00 uur Donderdag;

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraagformulier evenementenvergunning Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Maasdriel datum kenmerk 1. Aanvrager (indien geen bedrijf of instelling) naam en voorletters M/V Burger Service Nummer adres postcode en woonplaats Mobiel telefoonnummer e-mail 2. Bedrijf of instelling

Nadere informatie

Inventarisatie Overbodige Indieningsvereisten Gemeenten

Inventarisatie Overbodige Indieningsvereisten Gemeenten Inventarisatie Overbodige Indieningsvereisten Gemeenten SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 4900 Fax: 030-602 4919 E-mail: info@siraconsulting.nl Inventarisatie

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2014. Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Thema: VROM (bouwen & wonen)

Thema: VROM (bouwen & wonen) Aanvullende verordeningen van gemeenten die buiten deze lijst vallen zijn opgenomen in het AL Kostenmodel. Thema: VROM (bouwen & wonen) A1. Huisvestingsvergunning De huisvestingsvergunning is vereist voor

Nadere informatie

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen.

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen. Digitaal een Drank- en Horecavergunning aanvragen Hoe werkt dit aanvraag programma? In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Bewindvoering (beschermingsbewind) Budgetbeheer Schuldhulpverlening (schuldenbewind) Curatele Budgetcoaching Mentorschap Naam & voornamen M/V Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013 Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel: Hoofdstuk 1 Algemeen...2 Hoofdstuk 2 Bestuursstukken...3 Hoofdstuk 3 Burgerlijke Stand...4 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Nadere informatie

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching

Bewindvoering Mentorschop Budgetcoaching Intakeformulier Ri-Organizing Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader

Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid. Juridisch kader Bijlage 1 Behorend bij het evenementenbeleid Juridisch kader 1. Gemeentewet 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden 3. Drank- en Horecawet 4. Brandbeveiligingsverordening 5. Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a. Het tarief bedraagt voor: het

Nadere informatie