Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot Vraag van klant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot 1-9-2010 Vraag van klant"

Transcriptie

1 Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot Vraag van klant 1 beheer reinigingsrecht reiningsrecht 2 uitvoering openbaar groen, (melding) Openbaar groen, klacht 3 uitvoering grofvuil, inzameling (melding) Grofvuil, inzameling (grofvuil zelf brengen) 4 Uitvoering straatverlichting, (melding) Straatverlchting, klacht 5 uitvoering Bedrijfsafval laten ophalen Bedrijfsvuil,laten ophalen 6 Uitvoering (Het behandelen van) een melding openbare ruimte Openbare ruimte, melding 7 Uitvoering (Het uitvoeren van) de aanleg, het onderhoud en het beheer van gemeentelijk openbaar groen, melding ziektes (ize ook nummer 2) groen 8 Uitvoering (Het behandelen van) een alarmering schoolgebouwen (tijdens kantoortijd) Schoolgebouw, alarm 9 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende glasinzameling Glasinzameling 10 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende inzamelstations of milieustraat Aanbieden afvalstoffen 11 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende KCA-inzameling voor huishoudens KCA, aanbieden 12 uitvoering (Het behandelen van) een melding tot asbestverwijdering Asbest, verwijderen 13 Brandweer (Het behandelen van) een verzoek om advies brandveiligheid Brandveiligheid, advies 14 WMO (Het behandelen van) registraties en informatieverzoeken m.b.t. CRIB (Centraal CRIB, informatie Registratie en Inlichtingen Bureau) 15 brandweer dienstverlening op basis van de rechtenverordening (zoals leegpompen kelders) Dienstverlening, brandweer (er is al een taken van de brandweer) 16 VTH bestemmingsplan, uitleg Bestemmingsplannen, informatie 17 VTH bouwvergunning(, behandelen van een aanvraag om een) reguliere Bouwvergunning, aanvraag 18 VTH bouwvergunning(, behandelen van een aanvraag om een) lichte Lichte bouwvergunning, aanvraag 19 VTH (duurzaam) bouwen en wonen, informatie Duurzaam bouwen, informatie 20 VTH sloopvergunning (incl. asbestverwijdering), behandelen van een aanvraag om Slopen, vergunning 21 VTH principeverzoek bouwen, behandelen van een Bouwvergunnig, principe verzoek 22 VTH bouw- en stedenbouwkundige plannen, inzage Bouwplannen, inzage 23 VTH kapvergunning, behandelen van een aanvraag om Kapvergunnig,aanvraag (kapvergunning) 24 VTH inrijontheffing / ontheffing wegenverkeerswet Wegenverkeerswet, ontheffing 25 VTH milieuwetgeving, handhaving (melding) Milieuwetten handhaving 26 VTH bouw en verbouw, welstandsadviezen Welstand, advies 27 VTH monumenten, behandelen aanvraag om gemeentelijke subsidie Monumentenvergunning 28 VTH kampeerexploitatievergunning, behandelen van een aanvraag om Kampeerexploitatie, aanvraag 29 VTH monumenten, behandelen aanvraag om vergunning Monumenten, aanvraag 30 VTH bouwvoorschriften, handhaving (melding) Bouwvoorschriften, handhaving 31 VTH milieuvergunning, behandelen aanvraag om Milieuvergunnig, aanvraag 32 VTH gebruiksvergunning voor gebouwen en inrichtingen (brandpreventie), behandelen Gebruiksvergunning aanvraag om 33 VTH alcohol: zwak-alcoholische dranken, ontheffing voor het schenken van Drankvergunning, ontheffing 34 VTH standplaatsvergunning (APV) Standplaatsvergunning, aanvraag

2 35 VTH marktvergunning, houden van een markt (APV) Marktvergunning, aanvraag 36 VTH inritvergunning, behandelen aanvraag om Inritvergunning, aanvraag 37 VTH bestemmingsplan, binnenplanse vrijstelling (artikel 15 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 38 VTH bestemmingsplan, tijdelijke vrijstelling (artikel 17 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 39 VTH bestemmingsplan, vrijstelling (artikel 19.3 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 40 VTH vervoeren van passagiers, bedrijfsmatig met vaartuig Passagiersvervoer, vaartuig 41 VTH slaapplaatsen, recreatieve Recreatieve slaapplaats 42 VTH parkeren van caravan, aanhangwagen, ontheffing van verbod (APV) Parkeerontheffing, caravans, aanhangwagens, etc 43 VTH kansspelvergunning Kansspelvergunning 44 VTH noodcamping Noodcamping 45 VTH archeologie (voorheen oudheidkunde) Archeologie, vergunning voor onderzoek 46 VTH iepziekte - kapvergunning Openbaar groen, boomziektes 47 VTH bijenontheffing, vervoer (APV) Bijenvervoer, ontheffing 48 VTH bouwstoffen, melding bouwstoffen, melding 49 VTH groepsverblijven (Wet op de openbare lucht recreatie) Buitenrecreatie 50 VTH iepenontheffing, in bezit hebben of vervoeren van iepen (APV) Openbaar groen, iepenontheffing 51 VTH kamperen, wet open luchtrecreatie Buitenrecreatie 52 VTH watersportbeoefening scholen of verenigingen, ontheffingen voor Watersportbeoefening 53 VTH zwerfdieren, opvang van Zwerfdieren, opvang 54 VTH Tijdelijke gebruikvergunning Gebruiksvergunning, tijdelijk 55 VTH Parkeervergunning ABW/parkeergarage Parkeervergunning (bedrijven en bewoners) 56 VTH (jaar)ontheffing voor het reinigen, uithakken/voegen van gevels Onderhoud gevels, ontheffing 57 VTH meldingen (niet zijnde AMvB-meldingen) op het gebied van milieu (bijv. een Geluidoverlast, melding melding in het kader van geluidsoverlast) 58 VTH Vuurwerkverkoopvergunningen Vuurwerk, verkoopvergunning 59 VTH Duplicaat parkeervergunning bewoner (frontoffice) Parkeervergunnig, duplicaat 60 VTH Nieuwe parkeervergunninghouder bewoner (frontoffice) Parkeervergunning, nieuw 61 VTH Bezoekers parkeerontheffing Parkeerontheffing, bezoekers 62 VTH Terrasvergunning Terras, vergunning 63 VTH Warenuitstalling (APV) Warenuitstalling 64 VTH Voorwerpen op de weg (art. 13. APV) uitstalling op openbare weg 65 VTH Kleinere evenementen (art. 12 APV) Evenementen, klein 66 VTH Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. evenementen (art. 34/35 BABW) Tijdelijke verkeersmaatregel 67 VTH Permanente verkeersmaatregel (o.a. gehandicaptenparkeerplaats alg.) Gehandicapteparkeerplaats 68 VTH geluidontheffing (ontheffing, 12-dagenregeling) Geluidoverlast, ontheffing 69 VTH Exploitatievergunning voor het houden van een camping/kampeerterrein, het Kampeerexploitatie, aanvraag behandelen van een aanvraag om 70 VTH Vergunning voor het kamperen buiten een erkende kampeerinrichting (bij boer of Kampeerexploitatie, aanvraag particulier), het behandelen van een aanvraag om 71 VTH Ontheffing van de winkeltijdenwet, het behandelen van een aanvraag om Winkeltijdenwet, ontheffing 72 VTH Ontheffing van het sluitingsuur voor horecabedrijven, het behandelen van een verzoek om Horeca ontheffing sluitingstijd

3 73 VTH Ontheffing van het verbod tot het verrichten van activiteiten als straatartiest, het Straatartiest, vergunning behandelen van een verzoek om 74 VTH Ontheffing van het verbod op het te koop aanbieden van voertuigen op openbare Verkoop voertuigen openbare weg, vergunning plaatsen, het behandelen van een verzoek om 75 VTH Ontheffing van het verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen, het behandelen van Gevaarlijke stoffen vervoer, vergunning een verzoek om 76 VTH Ontheffing van het vuurwerkbesluit, het behandelen van een verklaring van geen Vuurwerk, ontheffing vuurwerkbesluit bezwaar 77 VTH Vergunning voor het plaatsen van een alarminstallatie, het behandelen van een Alarminstallatie, plaatsen aanvraag om ree 78 VTH Vergunning voor de aanwezigheid van speelautomaten, het behandelen van een Speelautomaten, aanvraag aanvraag om 79 VTH Braderievergunning, het behandelen van een aanvraag om Braderie, vergunning 80 VTH Vergunning tot het houden van een circusvoorstelling, het behandelen van een Circusvoorstelling, vergunning aanvraag om 81 VTH Collectevergunning, het behandelen van een aanvraag om Collecteren, vergunning 82 VTH Toestemming tot het houden van een demonstratie/optochten, het geven van Demonstratie en optochten, vergunning 83 VTH Vergunning voor de exploitatie van een draaiorgel, het behandelen van een Draaiorgelmuziek 84 VTH Drank- en horecavergunning, het behandelen van een Horecavergunning 85 VTH Vergunning tot het plaatsen van driehoeks- en/of sandwichborden, het Evenementenborden behandelen van een aanvraag om 86 VTH Evenementenvergunning, het behandelen van een aanvraag om Evenementen, vergunning 87 VTH Vergunning voor de exploitatie van een (horeca)inrichting, het behandelen van een Horeca exploitatie, vergunning aanvraag om 88 VTH Vergunning tot exploitatie van een seksinrichting, het behandelen van een Sexinrichting, vergunning aanvraag om 89 VTH Jaarventvergunning, het behandelen van een aanvraag om Ventvergunning, jaar 90 VTH Kermisstandplaatsvergunning, het behandelen van een aanvraag om Kermisstandplaatsvergunnig 91 VTH Vergunning voor de verkoop van kerstbomen, het behandelen van een aanvraag Kerstbomen, verkooppunt om 92 VTH Loterijvergunning, het behandelen van een aanvraag om Loterij, vergunning 93 VTH Vergunning voor paracommerciële instellingen, het behandelen van een aanvraag Paracommerciele instelling, vergunning om 94 VTH Vergunning voor de plaatsing van reclame-uitingen, het behandelen van een Reclame uiting, vergunning aanvraag om 95 VTH Spandoekvergunning, het behandelen van een aanvraag om Spandoek, ophangen 96 VTH Stookvergunning, het behandelen van een aanvraag om Stoken, vergunning 97 VTH Vergunning tot het houden van een straatbarbecue, het behandelen van een Straatbarbeque, vergunning aanvraag om 98 VTH Vergunning voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije dranken, het behandelen van een aanvraag om Verstrekken alcoholvrije dranken, vergunning

4 99 VTH Ontheffing op het verbod een wedstrijd te houden op de weg, het behandelen van Wegwedstrijden, vergunning een verzoek om 100 VTH Ontheffing voor het mogen houden van een wedstrijd of trainingsrit of proefrit, op Wedstrijden niet op de openbare weg, vergunning een terrein, geen weg zijnde, het behandelen van een verzoek om 101 VTH Ontheffing van het verbod voor het houden van bijen, het behandelen van een Bijen houden, vergunning verzoek om 102 VTH Ontheffing van het verbod op het houden van wilde dieren, het behandelen van Wilde dieren, vergunning een verzoek om 103 VTH Ontheffing geluidswagens, het behandelen van een verzoek om Geluidswagen, vergunning 104 VTH Ontheffing van het verbod tot het plaatsen van een informatiestand, het Informatiestand, vergunning behandelen van een verzoek om 105 VTH Ontheffing van het verbod tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren, het Dieren, houden van hinderlijke of schadelijke behandelen van een verzoek om 106 VTH Vergunning tot het houden van een verkoopdemonstratie, het behandelen van een Verkoopdemonstratie, vergunning aanvraag om 107 VTH (Het verstrekken van) informatie en advies betreffende bodemvragen en het geven van inzage in bodemgegevens aan externen Bodemsgegevens, informatieverstrekking (Bodemonderzoek) 108 VTH Toestemming voor het laten opstijgen van een luchtballon, het behandelen van Luchtballon opstijgen, vergunning een verzoek om 109 VTH Ontheffing van het verbod een caravan parkeren te op de openbare weg, het Parkeren caravans openbareweg, ontheffing behandelen van een verzoek om 110 VTH Ontheffing van het parkeerverbod voor bedrijven, het behandelen van een verzoek Parkeerontheffing bedrijven = vergunning om 111 VTH Ontheffing van het parkeerverbod voor particulieren, het behandelen van een Parkeerontheffing particulieren = vergunning verzoek om 112 VTH Ontheffing van een verkeersbesluit, het behandelen van een verzoek om Verkeersbesluit, ontheffing 113 VTH (Het behandelen van) een reclamering tegen een opgelegde parkeerboete Parkeerboete, bezwaar 114 VTH Ontheffing van het fietsverbod, het behandelen van een verzoek om Fietsverbod, ontheffing 115 VTH Ontheffing van het verbod tot het afmeren van een vaartuig, het behandelen van Afmeren vaartuigen, ontheffing een verzoek om 116 VTH Ontheffing van het verbod vuilnis e.d. buiten een daartoe bestemde verzamelplaats Vuilaanbieden buiten bestemde plek, ontheffing te storten, het behandelen van een verzoek om 117 VTH Inzamelingsvergunning (kleding- en schoeisel en andere goederen), het Inzamelvergunning behandelen van een aanvraag om 118 VTH Geluidshinder verhoging grenswaarde, het behandelen van een verzoek Geluidshinder, ontheffing 119 VTH (Het behandelen van) een melding 8.40 op grond van de wet milieubeheer Milieubeheer, melding 120 VTH (Het behandelen van) een melding van een wijziging van bedrijfsinrichting Bedrijfsinrichting, wijziging 121 VTH (Het behandelen van) een milieuklacht Milieubeheer, klacht 122 VTH Ontheffing op het uitrijverbod van dierlijke meststoffen, het behandelen van een Uitrijden meststoffen, ontheffing verzoek om 123 VTH Ontheffing op het verbod van het lozen van bedrijfsafvalwater op het gemeenteriool, het behandelen van een verzoek om Bedrijfsafvalwater, ontheffing

5 124 VTH Vergunning voor het plaatsen van een tent, podium en toiletwagen, het behandelen Plaatsen tent, podium, toiletwagen, o.i.d. van een aanvraag om 125 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. parkeren en verkeer Verkeer, klacht 126 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. honden/hondenbeleid Hondenbeleid, klacht 127 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. APV (openbare buitenruimte) openbare buitenruimte, melding 128 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. afval Afval, klacht 129 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t terrassen/uitstallingen Terrassen en uitstallingen, klacht 130 VTH Het behandelen van een aanvraag om rijkssubsidie voor monumenten Monumenten, subsidie 131 VTH Het behandelen van een aanvraag om een kennelvergunning Kennel, vergunning 132 VTH Vooroverleg bouw, milieu, gebruik, APV, BW Bouwvergunning, vooroverleg 133 VTH Wijziging parkeervergunning bewoners Parkeervergunning bewoners, wijziging 134 VTH Nieuwe parkeervergunning bedrijf Parkeervergunning bedrijf, nieuw 135 VTH Wijziging parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, wijziging 136 VTH Nieuwe parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, nieuw 137 VTH Duplicaat parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, duplicaat 138 VTH Het behandelen van een verzoek om ontheffing exceptioneel transport Exceptioneel transport, vergunning 139 VTH Het behandelen van een aanvraag om ligplaatsvergunning Ligplaats, vergunning 140 VTH Het opstellen van een gedoogbrief coffeeshops Coffeeshop, gedoogverzoek 141 VTH Het behandelen van een verzoek om ontheffing lozing afvalwater/grondwater op Afvalwaterlozing, ontheffing het vuilwaterriool 142 VTH Het beoordelen van en instemmen met een bodemsaneringsplan Bodemssaneringsplan 143 VTH Klachten bouwen Bouwen, klachten 144 VTH rioolaansluiting STADSBEHEER (betreft nl geen vergunning maar Rioolaansluiting, aanvraag aanvraag) 145 Uitvoering wegen, straten, pleinen en verkeer (melding) KCC Bestrating, klacht 146 Inwoners reinigingsrecht Reinigingsrecht = bedrijven dus UITVOERING Reiningingsrecht (Afvalstoffenheffing) / afvalstoffenheffing = huishoudens dus INWONERS 147 VTH grafonderhoud aanmeldingen via begraafplaatsenadministratie Grafonderhoud dus FINANCIËN / werkz.h. door UITVOERING 148 Comm. raads- en commissieforum stukken (abonnement) Via bestuurssecretariaat (zie Raads- en forumstukken, abonnement Purmerend.nl) 149 VTH grafuitgifte Meldingen via begafenisonderneming naar FINANCIËN Grafuitgifte, melding 150 Stadsbehe reinigen openbare weg (melding) KCC openbare weg, reinigen er 151 VTH iepziekte (melding) uitvoering kappen openbaar groen, melding ziektes 152 VTH klein chemisch afval (KCA) (brengsysteem) KCC KCA, aanbieden 153 VTH materialen van de gemeente, uitleen KCC Uitlenen gemeentelijke materialen 154 Stadsbehe ongediertebestrijding (melding) KCC Ongedierte, bestrijding er 155 Stadsbehe er onkruidbestrijding (melding) KCC Onkruid, bestrijding

6 156 Stadsbehe rioolontstopping (melding) KCC Riolering, klacht er 157 Uitvoering speelterreinen (melding) KCC Speelterrein, melding (speelvoorziening) zie ook Uitvoering straatverlichting, (melding) KCC openbare verlichting, melding 159 Maatsch. speelvoorziening beleid = RO Fysiek = SB Speelvoorziening, melding,zie ook Stadsbehe Container huishoudelijk afval KCC Container huishoudelijkafval er 161 Stadsbehe Olietank saneren KCC Olietank, sanering er 162 VTH Alarminstallatie plaatsen (vergunning) Alarminstallatie, vergunning 163 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor het duurzaam Houtopstanden, subsidie instandhouden van waardevolle houtopstanden STADSBEHEER 164 Uitvoering (Het beoordelen van) een aanvraag om ontheffing van het verbod tot het betreden Betreden plantsoen, ontheffing van plantsoenen Stadsbeheer 165 Uitvoering (Het beoordelen van) een aanvraag voor een ontheffing op het verbod Betreden natuurgebied, ontheffing natuurgebieden te betreden met motorvoertuig of paard Stadsbeheer 166 VTH (Het beoordelen van) een aanvraag voor een mantelbuis- en kabelvergunning Mantelbuizen en kabels, vergunning Stadsbeheer 167 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een vergunning tot parkeren bij Parkeer bij autobedrijven, vergunning autobedrijven R.O./ V&V 168 Stadsbehe (Het uitvoeren van) de inzameling, verwijdering en afvoer van kadavers Uitvoering Kadavers verwijderen en vervoeren, vergunning er 169 Inwoners (Het beoordelen van) een aanvraag voor een vergunning voor grafbedekking Grafbedekking, vergunning UITVOERING / via gebgraafplaatsenadministratie bij FIN 170 Inwoners (Het verwerken van) een aanvraag voor asbestemming Asbestemming, aanvraag begraafplaatsenadministratie FIN 171 (Civiele) Kunstwerken (melding KCC, uitvoering SB) Kunstwerken, klacht 172 Beschoeiingen / kademuren Beschoeiing, kademuur, klacht 173 Bebording, belijning openbare weg Bebording en belijning openbare weg, klacht 174 Grondwaterpeil Grondwaterpeil,. Klacht 175 Oppervlaktewater (peil) via KCC naar hoogheemraadschap Oppervlaktewater, klacht 176 Oppervlakte water (drijvend vuil) KCC Oppervlaktewater, klacht 177 Meldingen zwerfvuil / illegale dump KCC Zwerfvuil, klacht 178 Verkeersregelinstallaties (storingen/defecte lampen) KCC Verkeersregelinstallatie, klacht 179 Maatsch. subsidies, subsidie 180 Maatsch. onderwijs, informatie (leerplicht informatie) Onderwijs, informatie

7 181 Maatsch. 182 Maatsch. 183 Maatsch. 184 Maatsch. 185 Maatsch. 186 Maatsch. 187 Maatsch. 188 Maatsch. 189 Maatsch. 190 Maatsch. 191 Maatsch. 192 Maatsch. 193 Maatsch. 194 Maatsch. 195 Maatsch. 196 Maatsch. 197 Maatsch. 198 Maatsch. 199 Maatsch. 200 Maatsch. 201 Maatsch. jeugdgezondheidsmaatsch., informatie fonds kunst en cultuur, subsidie peuterspeelzaalwerk, bijdrage ouderenactiviteiten, informatie algemeen maatschappelijk werk, informatie kunstcollectie, gemeentelijk kinderopvang, informatie cultureel jongeren paspoort (CJP) bibliotheek/bibliotheekbus, subsidie gezondheidsopvoeding, informatie jeugd- en jongerenwerk, subsidie lokale omroep, subsidie musea, subsidie muziek- en dansschool, subsidie ontwikkelingssamenwerking, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie sportverenigingen, subsidie volwasseneneducatie, infomatie warme maaltijdvoorziening ouderen, subsidie zang, dans en muziekverenigingen, subsidie Sportpas Jeugdgezondheid, informatie Kunst en cultuur, subsidie Peuterspeeelzalen, bijdrage Ouderenactiviteiten, informatie Algemeen maatschappelijk werk, informatie Kunstcollectie, informatie kinderopvang, informatie CJP, informatie Bibliotheek, subsidie gezondheidsopvoeding, informatie jeugd- en jongerenwerk, subsidie lokale omroep, subsidie musea, subsidie muziek- en dansschool, subsidie ontwikkelingssamenwerking, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie sportverenigingen, subsidie volwasseneneducatie, infomatie warme maaltijdvoorziening ouderen, subsidie zang, dans en muziekverenigingen, subsidie Sportpas, informatie

8 202 Maatsch. 203 Maatsch. 204 Maatsch. 205 Maatsch. 206 Maatsch. 207 Maatsch. 208 Maatsch. 209 Maatsch. 210 Maatsch. 211 Maatsch. 212 Maatsch. 213 Maatsch. 214 Maatsch. 215 Maatsch. 216 Maatsch. 217 Maatsch. 218 Maatsch. 219 Maatsch. 220 Maatsch. 221 Maatsch. 222 Maatsch. Doepas Jeugdsportpas Aangepast sporten Zweminstuif voor minder validen Oudere instuif Verenigingsdeelname Galm activiteiten (Het verstrekken van) informatie betreffende welzijn en publiekszaken (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor amateuristische kunstbeoefening (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor beeldende kunst (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor kunstzinnige vorming (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor podiumkunsten (Het beoordelen van) een aanvraag om ondersteuning voor sociaal culturele activiteiten. (Het verstrekken van) informatie betreffende de uitleen van boeken en muziekdragers (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor sportactiviteiten (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor godsdienstonderwijs (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidieregeling voor schoolzwemmen (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor volwasseneducatie (Het beoordelen van) een aanvraag voor de exploitatie van peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor jeugdsport (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor kinder- en buitenschoolse opvang Doepas, informatie Jeugdsportpas, informatie Aangepast sporten, informatie Zweminstuif voor minder validen, informatie Oudere instuif, informatie Verenigingsdeelname, informatie Galm activiteiten, informatie en publiekszaken, informatie Amateuristische kunstbeoefening, subsidie Beeldende kunst, subsidie Kunstzinnige vorming, subsidie Podiumkunsten, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie Uitleen boeken en muziekdragers, informatie Sportactiviteiten, subsidie Godsdienstonderwijs, subsidie Schoolzwemmen, subsidie volwasseneneducatie, subsidie Peuterspeelzalen, exploitatie Jeugdsport, subsidie Kinder- en buitenschoolse opvang, subsidie

9 223 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor emancipatieactiviteiten Emancipatieactiviteiten, subsidie 224 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor maatschappelijke Maatschappelijke dienstverlening, subsidie dienstverlening 225 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor belangenverenigingen Belangenvereniging minderheden, subsidie van minderheden 226 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een allochtonenproject Allochtonenproject, aanvraag 227 Maatsch. (Het verstrekken van) informatie betreffende Ambulancevervoer Ambulancevervoer, informatie 228 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor belangenverenigingen Belangenvereniging ouderen, subsidie van ouderen 229 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag i.h.k.v. de Lokaal Educatieve Agenda Lokaal educatieve agenda, aanvraag 230 Maatsch. (Het behandelen van) een melding buitenreguliere telling door scholen Buitenreguliere telling scholen, melding 231 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag i.h.k.v. sociale cohesie Sociale cohesie, aanvraag 232 Inwoners paspoort (nationaal) Paspoort 233 Inwoners tweede paspoort (nationaal) Paspoort, tweede 234 Inwoners bijschrijving van kinderen op paspoort Paspoort, bijschrijven kind 235 Inwoners kindsticker kindsticker 236 Inwoners identiteitskaart identiteitskaart 237 Inwoners paspoort vreemdelingen paspoort vreemdelingen 238 Inwoners paspoort vluchtelingen paspoort vluchtelingen 239 Inwoners zakenpaspoort Paspoort, zaken 240 Inwoners uittreksel GBA Bevolking, uittreksel 241 Inwoners internationaal uittreksel Uittreksel, internationaal 242 Inwoners legalisatie handtekening legalisatie handtekening 243 Inwoners gewaarmerkt document gewaarmerkt document 244 Inwoners rijbewijs rijbewijs 245 Inwoners eerste inschrijving in de GBA Bevolking, 1e inschrijving 246 Inwoners binnen verhuizing Verhuizen in Purmerend 247 Inwoners vestiging Verhuizing naar Purmerend 248 Inwoners verhuizing en emigratie verhuizing en emigratie 249 Inwoners briefadres Briefadres 250 Inwoners verzoek aanduiding naamgebruik verzoek aanduiding naamgebruik 251 Inwoners huwelijk en geregistreerd partnerschap huwelijk en geregistreerd partnerschap 252 Inwoners echtscheiding/ontbinding partnerschap echtscheiding/ontbinding partnerschap 253 Inwoners verklaring gedrag verklaring gedrag 254 Inwoners aangifte overlijden aangifte overlijden 255 Inwoners aangifte geboorte aangifte geboorte

10 256 Inwoners bewijs van huwelijksbevoegdheid bewijs van huwelijksbevoegdheid 257 Inwoners internationaal uittreksel burgerlijke stand internationaal uittreksel burgerlijke stand 258 Inwoners afschrift/uittreksel burgerlijke stand afschrift/uittreksel burgerlijke stand 259 Inwoners optie (aanvragen van de Nederlandse nationaliteit) Nederlandse nationaliteit, aanvraag 260 Inwoners aanvraag verblijfsvergunning Verblijfsvergunning, aanvraag 261 Inwoners geslachtsnaamwijziging Geslachtsnaam, wijzigen 262 Inwoners Verwerken adoptie Adoptie 263 Inwoners ontkenning van het vaderschap door de moeder Ontkennen van vaderschap door moeder 264 Inwoners erkenning ongeboren vrucht Ongeboren kind, erkennen 265 Inwoners erkenning kind Kind, erkennen 266 Inwoners informatieverstrekking t.b.v. hypotheekstelling (Notaris als afnemer GBA) Hypotheekstelling, informatie 267 Inwoners kiezerspas kiezerspas 268 Inwoners Volmachtsbewijs Volmachtsbewijs 269 Inwoners hervestiging buitenland hervestiging buitenland 270 Inwoners Adres Adres onbekend, onderzoeken 271 Inwoners Gezagsverhouding Gezagsverhouding 272 Inwoners Correcties burger Correctie persoonlijk gegevens 273 Inwoners Geslachtswijziging Geslachtswijziging 274 Inwoners Nietigverklaring Huwelijk Nietigverklaring Huwelijk 275 Inwoners Omzetting Huwelijk partnerschap Omzetting Huwelijk partnerschap 276 Inwoners Vaderschapsontkenning Vaderschapsontkenning 277 Inwoners Voornaam Voornaamswijziging 278 Inwoners kwijtschelding kwijtschelding(schuldhulpverlening) 279 Inwoners schuldsanering schuldsanering(schuldhulpverlening) 280 Inwoners Vaderschap Vaderschap 281 Inwoners Vervangende stempas Stempas, vervangen 282 Inwoners Duplicaat stempas Stempas, duplicaat 283 Inwoners Faillissement Faillissement i.v.m. invordering aangifte 284 Inwoners kwijtschelding Kwijtschelding invordering, aanvraag uitstel kwijtschelding van betaling 285 Inwoners afschrift/uittreksel burgerlijke stand Burgelijke stand, uittreksel / afschrift 286 Inwoners Bewijs van Nederlanderschap Bewijs van Nederlanderschap 287 Inwoners Garantieverklaring bezoekers Garantieverklaring bezoekers 288 Inwoners verklaring in leven zijn (attestatie de vita) verklaring in leven zijn (attestatie de vita) 289 Inwoners (Het behandelen van) een melding van schade aan eigendom Schade aan eigendom 290 Inwoners (Het behandelen van) informatieverzoeken betreffende gegevens in het GBA Bevolkinggegevens, informatieverstekking 291 Inwoners (Het behandelen van) een inschrijving van een NAVO-militair NAVO militair, inschrijving 292 Inwoners (Het behandelen van) de ontkenning van het vaderschap van de echtgenoot, die is Vaderschap, ontkenning overleden vóór de geboorte van het kind 293 Inwoners (Het uitvoeren van) opname van een verklaring onder ede of belofte Verklaring onder ede, opnemen 294 Inwoners Het omzetten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap Omzetten huwelijk of geregistreerd partnerschap

11 295 Inwoners (Het behandelen van een aanvraag) teruggave van een rijbewijs met tijdelijke Rijbewijs, teruggave na ontzeggigng ontzegging 296 Inwoners (Het behandelen van) een aangifte van vermissing/diefstal reisdocument Reisdocument, vermissing / diefstal zie product paspoort 297 Inwoners (Het verstrekken van) een verklaring omtrent het inkomen en vermogen Inkomen en vermogen, afgeven verklaring 298 Inwoners (Het behandelen van een aanvraag) van afgifte of omzetten van een Oproepkaart verkiezingen, wijzigen in volmacht oproepingskaart in volmachtbewijzen 299 FIT Archief inzage (Veelal om bouwvergunningen.) Archief, inzage 300 FIT Inzage WkpB register WkBP register, inzage 301 Werk & bijstandsuitkering, periodiek algemene bijstand Bijzondere bijstandsuitkering 302 Werk & bijzondere bijstand Bijzondere bijstand 303 Werk & verklaring van inkomen en vermogen Verklaring van inkomen en vermogen 304 Werk & bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen 305 Werk & arbeidsmarkttoeleiding arbeidsmarkttoeleiding 306 Werk & inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werklozen (IOAW-uitkering) IOAW uitkering 307 Werk & inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) IOAZ uitkering 308 Werk & Jongerenloket Jongerenloket 309 Werk & Computers voor kinderen Computers voor kinderen 310 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor een krediethypotheek Krediethypotheek, aanvraag 311 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor de voorziening stimuleringsfonds Stimuleringsfonds, aanvraag 312 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor de vangnetregeling huursubsidie Vangnetregeling, huursubsidie, aanvraag 313 Werk & (Het behandelen van) een vestiging van pandrecht Vestiging van pandrecht 314 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag van een bestaande cliënt WWB BB WWB BB, bestaande klant, aanvraag 315 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag van een nieuwe cliënt WWB BB WWB BB, nieuwe klant, aanvraag 316 Werk & (Het uitvoeren van) activiteiten ter namaatsch. van een hulpverleningstraject schuldhulpverlening Schuldhulpverlening, informatie

12 317 Werk & 318 Werk & 319 Werk & 320 Werk & 321 Werk & 322 Werk & 323 Werk & 324 Werk & 325 Werk & 326 Maatsch. 327 Maatsch. 328 Maatsch. 329 Maatsch. 330 Maatsch. 331 Maatsch. 332 Maatsch. 333 Maatsch. 334 Maatsch. 335 Maatsch. 336 Maatsch. 337 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voorziening Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (Het beoordelen van) een aanvraag via CWI IOAW (Het beoordelen van) een aanvraag via gemeente IOAW (Het beoordelen van) een aanvraag via CWI WWB (Het beoordelen van) een aanvraag via gemeente WWB (Het beoordelen van) een aanvraag voor een langdurigheidstoeslag WWB (Het verstrekken van) gegevens voor de WWB en IOAW (Het behandelen van een aanvraag) voor vakantie voor WWB en IOAW Collectieve ziektekostenverzekering urgentiebewijs woningzoekende op basis van handicap bijzondere doelgroepen voorziening gehandicapten, vervoerskostenvergoeding en vervoersvoorzieningen voorziening gehandicapten, aanvraag woningaanpassing voorziening gehandicapten, aanvraag rolstoel Onderh/rep woningaanpassing Reparatie-onderh traplift Traplift Verhuiskoste naar aangepaste woning Verhuiskosten uit aangepaste woning Uitzondering sit/verhuiskosten Aanpassing rolstoel koop Kinderduwwandelwagen Wet voorziening gehandicapten, aanvraag IOAW, CWI, aanvraag IOAW. Gemeentelijk, aanvraag WWB CWI, aanvraag WWB gemeentelijke, aanvraag WWB langdurigheidstoeslag, aanvraag WWB en IOAW, informatie WWB en IOAW, vakantieaanvraag Collectieve ziektekostenregeling Urgentiebewijs woningzoekende Wet voorziening gehandicapten, vergoeding en voorziening vervoer Wet voorziening gehandicapten, woningaanpassing aanvraag Wet voorziening gehandicapten, rolstoel aanvraag Woningaanpassing, onderhoud of reparatie (woonvoorziening) Traplift, onderhoud, reparatie Traplift (zie woningaanpassing) Verhuiskosten naar aangepaste woning Verhuiskosten uit aangepaste woning Verhuiskosten, uitzonderingen rolstoel, aanpassing Kinderduwwandelwagen

13 338 Maatsch. 339 Maatsch. 340 Maatsch. 341 Maatsch. 342 Maatsch. 343 Maatsch. 344 Maatsch. 345 Maatsch. 346 Maatsch. 347 Maatsch. 348 Maatsch. 349 Maatsch. 350 Maatsch. 351 Maatsch. 352 Maatsch. 353 Maatsch. 354 Maatsch. 355 Maatsch. 356 Maatsch. 357 Maatsch. 358 Maatsch. Elektrische rolstoel koop Handbewogen rolstoel koop Kinderrolstoel koop Reparatie/onderhoud rolstoel Sportrolstoel financiële vergoeding Lessen training rolstoel Elektrisch Reparatie/onderhoud scootmobiel Vergoeding ind. Taxatiekosten Vergoeding meerkosten. gebruikskosten vergoeding bruikleenauto gebruikskosten vergoeding eigen auto Vergoeding rolstoeltaxikosten rijlessen vervoersvoorziening (bijv scootmobiel) Fiets koop Koop aanpassing fiets Aanpassing scootmobiel aanpassing auto koop Ander verplaatsingsmiddel Bruikleen auto koop Kinderfietsstoel koop gesloten buitenwagen koop rolstoel. Elektrisch, koop rolstoel, handbewogen, koop Rolstoel, kind, koop Rolstoel, reparatie en onderhoud Rolstoel, sport, vergoeding Rolstoel, lessen Scootmobiel, onderhoud en reparatie Taxatiekosten, vergoeding Vergoeding meerkosten, aanvraag Bruikleenauto, gebruiksvergoeding Auto, gebruiksvergoeding Rolstoeltaxi, vergoeding Vervoersvoorziening, rijlessen Fiets, vergoeding Fiets, aangepast, vergoeding Scootmobiel, aanpassing Auto, aanpassing Verplaatsingmiddel, overig Auto, bruikleen, kopen Kinderfietsstoel, kopen Gesloten buitenwagen, kopen

14 359 Maatsch. Kinder autostoeltje koop Kinder autostoel, kopen 360 Maatsch. Scootmobiel koop Scootmobiel, kopen 361 Maatsch. Huurkoop auto Auto, huren 362 Maatsch. collectief vervoer Colectief vervoer 363 Maatsch. Handbike Handbike 364 Maatsch. Gehandicaptenparkeerplaats Gehandicaptenparkeerplaats 365 Maatsch. Gehandicaptenparkeerkaart Gehandicaptenparkeerkaart 366 Maatsch. Dubbele huur Dubbele huur (Huurtoeslag) 367 Maatsch. Vervanging voorziening Vervanging voorziening, aanvraag 368 Maatsch. Hulp in de huishouding Hulp in de huishoudung 369 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een vergunning voor een in- en uitrit In- en uitrit, vergunning 370 Maatsch. PGB (Persoons Gebonden Budget) voor producten afhandelen PGB 371 Verstrekken startersleningen Starterslening, verstrekken 372 Registratie koopwoningzoekenden Koopwoning, registratie (advies koopwoning) 373 VTH welstandsnota Welstandnota 374 VTH natuur- en landschapsbeleidsplan Natuur- en landschapbeleidsplan (bossen- en natuurgebieden) 375 Ruimtelijke structuurvisie Structuurvisie 376 Ruimtelijke (Het uitvoeren van) de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen Bedrijventerreinen, uitgifte 377 Ruimtelijke (Het beoordelen van) een aanvraag voor een bestemmingsplanvrijstelling Bestemmingsplan, vrijstellingen (aanlegvergunning??) 378 Ruimtelijke (Het behandelen van) verzoeken om planschadevergoeding ingevolge artikel 49 Planschade, verzoek van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 379 Ruimtelijke (Het behandelen van een aanvraag) tot het uitgeven, verkopen en toewijzen van Bouwgrond, toewijzen, uitgeven en verkoop bouwgrond 380 VTH gemeentelijke eigendommen, verhuur en pacht R.O. Gemeentelijke eigendommen. Verhuur en pacht 381 VTH lichtreclame, technische eisen RO / EZ Lichtreclames

15 382 VTH Reclame plaatsen, ontheffing van (APV): 52 reclameborden/16 even. R.O. / EZ Reclameborden plaatsen ontheffing (evenementenborden plaatsen??) 383 VTH (Het uitvoeren van) de heffing en invordering van marktgelden R.O. / EZ Marktgelden 384 Milieu Effect Rapportages Milieu Effect Rapportages 385 Principe verzoeken Bestemmingsplan, vrijstellingen: principeverzoek 386 Inzage in beprekingenregister - WKPB Beperkingenregister - WKPB, inzage 387 Inzage in Kadaster online Beperkingenregistratie, Kadaster online, inzage 388 Vormgevingsadvies Vormgevingsadvies, aanvraag 389 Comm. bestuursvergaderingen, informatie verstrekken Bestuursvergaderingen, informatie 390 Comm. gemeentegids Gemeentegids, verstrekken 391 Comm. onderscheidingen Onderscheiding 392 comm. (Het verstrekken van) informatie aan binnengemeentelijke afnemers Binnengemeentelijke afnemer, informatie 393 comm. (Het verstrekken van) informatie betreffende kabeltelevisie Kabeltelevisie, informatie 394 comm. (Het verstrekken van) informatie over openbare raads- en commissiestukken Openbare raads- en commissiestukken, informatie 395 Verstrekken statistische informatie statistische informatie, aanvraag 396 Website met statistische informatie statistische informatie via website, aanvraag 397 (Het verstrekken van) een statistisch publicaties met statistische informatie over Purmerend en ISW. statistische informatie, aanvraag publicatie 398 Comm. (Het verstrekken van) informatie betreffende recreatiegebieden, bossen en natuurgebieden Recreatiegebieden, bossen en natuurgebieden, informatie 399 Comm. (Het verstrekken van) informatie betreffende koopzondagen Koopzondagen, informatie 400 Comm. Bezwaar en beroep procedure (afhandelen) Bezwaar en beroep 401 Comm. (Het beoordelen van een aanvraag) voor vrijwilliger van het jaar Vrijwilliger van het jaar, aanvraag 402 Comm. Informatieverstrekking Informatieverstrekking 403 Comm. Verstrekken boekwerken Boekwerken, verstrekken 404 Comm. Verstrekken kaarten Kaarten, verstrekken 405 Burgerjaarverslag Burgerjaarverslag 406 Subsidie uitwisseling Jihlava Subsidie uitwisseling Jihlava 407 Subsidie stendenband Jihlava Subsidie stedenband Jihlava 408 Internationale samenwerking Internationale samenwerking 409 Jaarrekening Jaarrekening, aanvraag 410 Begroting Begroting, aanvraag 411 Kadernota Kadernota, aanvraag 412 Gebouwinstallaties Technische installatie, gemalen etc. 413 Telefonische acquisitie vacatures vacatures 414 Adviesgesprekken werkgevers vacatures en/of informatie 415 Relatie beheer Werkgevers relatieonderhoud Beoordelen noodzaak ondersteunende scholing voorafgaand aan werkhervatting 416 Beoordelen noodzaak ondersteunende scholing scholingscheque 417 Beoordelen inzet ondersteunende instrumenten No-Claim polis, risicopolis 418 Verlenen van nazorg advies werkgevers advies werkgevers, aanvraag

16 419 (Job) Coaching (ex)werkzoekenden advies, coaching werkzoekenden, aanvraag 420 Project Callcenter vacatures of leer/werkplek 421 Project Taxi vacatures of leer/werkplek 422 Project Beveiliging vacatures of leer/werkplek 423 Project Banenmarkt 2007 vacatures of leer/werkplek 424 Project 45+ vacatures of leer/werkplek 425 Project online solliciteren vacatures of leer/werkplek 426 Haltafdoening regeling hartafdoening 427 Organiseren van Werkzaamheden voor jongeren alternatieve straf 428 Bemiddeling bemiddeling, aanvraag 429 Regelen schadevergoeding schadevergoeding, aanvraag 430 Uitvoeren Stopreactie stopreactie 431 Begeleiding begeleiding, aanvraag 432 Geven van Voorlichting op scholen voorlichting, aanvraag 433 Ontwikkelen/samenstellen les- en documentatiemateriaal lesmateriaal, aanvraag 434 Informatieverstrekking aan ouders, leerkrachten, verzorgers, e.d informatie 435 Advies/Verwijzing advies/verwijzing 436 Voorlichting en Advies aan instanties (justitie/politie) informatie 437 Beleidsadvisering Beleid, adviesaanvraag 438 Vroegsignalering/zorgmelding Vroegsignalering/zorg, melding 439 vrijstelling inschrijving school Vrijstelling inschrijving school, verzoek 440 vrijstelling van geregeld schoolbezoek Vrijstelling geregeld schoolbezoek, verzoek 441 vervangende leerplicht verzoek vervangende leerplicht 442 schriftelijke waarschuwing Waarschuwing, aanvraag 443 proces verbaal Proces verbaal 444 advies over de leerplichtwet en schooluitval advies leerplicht, aanvraag 445 informatie divers aan ouders/leerlingen informatie ouders/leerlingen, aanvraag 446 verwijzing naar instanties informatie verwijzing instanties, aanvraag 447 bemiddeling tussen ouder en school bemiddeling ouder - school, aanvraag 448 Trajectbegeleiding Trajectbegeleiding, aanvraag 449 het onderzoeken van meldingen Melding 450 melding/advies woningcorporatie Melding woningcorporatie 451 informatie/advies aan huurders (zie huurwoningen) Informatie huurders, aanvraag 452 bemiddeling huurders/woningcorp. (zie huurwoningen) Bemiddeling huurders, aanvraag 453 onderzoeken naar fraude Fraude, melding 454 beeindiging uitkering Beeindiging, uitkering Wordt uitgevoerd in 2010 en 2011 Wordt niet uitgevoerd

17

18

19

20

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85 Bijlage 3 E-loket Om een indruk te geven welke producten via het web aangeboden worden vermeld ik hieronder de diensten die de gemeente Dordrecht en Enschede direct (on line) aanbiedt. Dordrecht Totaal

Nadere informatie

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door. Kwaliteitshandvest Zaltbommel De gemeente Zaltbommel streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente Zaltbommel

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam

Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam Eerlijk over de dienstverlening die u mag verwachten Gemeente Appingedam Bezoekadres Wilhelminaweg 14 9901 CM Appingedam Postadres Postbus 15 9900 AA Appingedam Telefoon

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Red Tape voorstellen die nog ingevoerd moeten worden

Red Tape voorstellen die nog ingevoerd moeten worden Overzicht voortgang Bijlage 2 Red Tape voorstellen die nog ingevoerd moeten worden Product Nr. Omschrijving 1 Bouwvergunning 1 2 Bestemmingsplanvrijstelling 2 3 Gebruiksvergunning voor gebouwen en inrichtingen

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandateren de in de bijlage bij dit besluit genoemde bevoegdheden

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest 2010

Kwaliteitshandvest 2010 Kwaliteitshandvest 2010 Kwaliteitshandvest gemeente Heerhugowaard Wij weten maar al te goed hoe vervelend het is om te moeten wachten, zeker als je niet precies weet waar je aan toe bent. Daarom heeft

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen;

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; De Algemeen Directeur van de gemeente Heerde; Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; Mede gelet op het mandaatbesluit dat het

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Website gemeente Leiden

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Website gemeente Leiden Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Website gemeente Leiden 1 Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een nieuwe website. De leden van het

Nadere informatie

Servicenormen BEZOEKADRES POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL INTERNET

Servicenormen BEZOEKADRES POSTADRES TELEFOON FAX E-MAIL INTERNET Servicenormen Onze servicenormen: kijk eens wat wij beloven. Servicenormen zijn beloften van de gemeente aan haar inwoners over de diensten en producten van de gemeente. Het is bijvoorbeeld de belofte

Nadere informatie

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan:

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: In te stemmen met het aanstellen van een veiligheidsbeambte door de tunnelbeheerder Het ontvangen van bestuurlijke informatie

Nadere informatie

PRODUCTEN FRONTOFFICE KLANT CONTACT CENTRUM Burger domein Fysiek domein Sociaal domein Identiteitskaart Sloopmeldingen (asbest particulier) Gehandicaptenparkeerkaart Paspoort Collectevergunning De klant

Nadere informatie

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST BIJLAGE PRODUCT/DIENST Documenten: Schriftelijk (per post)** Telefonisch Wijze van aanvragen Digitaal Loket Persoonlijk (aan de balie) Aanvragen reisdocument U kunt digitaal een afspraak maken om het reisdocument

Nadere informatie

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Duidelijk Doetinchem Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Uitgave gemeente Doetinchem juli 2008 Ontwerp en druk: groep repro gemeente Doetinchem Tekstredactie: Beer & Sterk, Doetinchem

Nadere informatie

Deel 3: Prioritering

Deel 3: Prioritering Deel 3: Prioritering Hoofdstuk 1: INLEIDING... 3 1.1 DOEL PRIORITERING... 3 1.2 LEESWIJZER... 3 Hoofdstuk 2: PRIORITEITEN... 4 2.1 FORMULE... 4 2.2 PRIORITEIT TOTAALSCORE... 4 2.3 PRIORITEIT NEGATIEF EFFECT...

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht)

Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht) Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht) Algemeen Telefoon Als u belt via 14 010, dan nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal één keer door. Spreekt u af dat u wordt

Nadere informatie

Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal. - grafuitgifte - grafbedekking

Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal. - grafuitgifte - grafbedekking Gemeentelijk vergunningenstelsels Reimerswaal Verordening Beheersverordening begraafplaatsen Verordening op de weekmarkten Afvalstoffenverordening, milieu Verordening op de oesterputten, milieu Havenverordening

Nadere informatie

vervallen ongeregeldheden

vervallen ongeregeldheden Oude artikelnummer en titel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1.2 Beslistermijn Artikel 1.3 Indiening aanvraag Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen Artikel

Nadere informatie

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447 Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862447 Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Wat kunt u van ons verwachten?

Kwaliteitshandvest. Wat kunt u van ons verwachten? Kwaliteitshandvest Wat kunt u van ons verwachten? Loppersum, 24 oktober 2010 Gemeente Loppersum Bezoekadres Molenweg 12 9919 AH Loppersum Postadres Postbus 25 9919 ZG Loppersum Telefoon (0596) 54 82 00

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement)

Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement) Aanvraagformulier Evenementen (één formulier per evenement) Dit formulier sturen naar: Gemeente Meppel Afdeling Klantcontacten (vergunningen) Postbus 501 7940 AM MEPPEL Zie ook bijgevoegde toelichting.

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

MATRIX PROGRAMMA'S / PRODUCTEN - AFDELINGEN

MATRIX PROGRAMMA'S / PRODUCTEN - AFDELINGEN Cruquiusweg 1. Bestuur en dienstverlening 1000 raad & commissies * * * * 1001 college B&W en secretaresses * * * 1002 gemeentelijke samenwerking * * * 1003 raad & rekenkamer * * * * 1010 kabinetszaken

Nadere informatie

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2017

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2017 Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2017 Uren Uren taak product Totaal kosten Aandeel Lasten Baten Dekking Paragraaf 1.1: Algemene verstrekkingen 75% 8.3 Wonen en bouwen 625200 Salarislasten

Nadere informatie

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2016

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2016 Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2016 Paragraaf 1.1: Algemene verstrekkingen 625200 462203 90 uur T1 à 75 ro bouwactiv. 6.750 5,00% 338 610500 462203 10 uur T1 à 75 ro 750 5,00%

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit:

De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit: Leges burgerzaken Inleiding In het Tarievenboek 2014 is aangegeven dat we eind 2014 ook de leges burgerzaken transparant en op basis van de baten en lasten in de begroting gaan vastleggen. De kosten van

Nadere informatie

Vergunningen. Hoe werkt dat?

Vergunningen. Hoe werkt dat? Vergunningen Hoe werkt dat? Wie zijn wij Anke van der Heide Team Vergunningen Siemon Faber Jan Tadema Accountteam/Team ROEZ Accountteam/Team Vergunningen Wat gaan we doen Inventariseren van uw concrete

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp CVDR Officiële uitgave van Pijnacker-Nootdorp. Nr. CVDR25734_6 15 november 2016 Ondermandaatbesluit gemeente Pijnacker-Nootdorp Nr. 2009.00351 De directeuren en afdelingshoofden van de ambtelijke organisatie

Nadere informatie

2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

2.1.3.1 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsomschrijvingen 1.2 Beslistermijn 1.3 Indiening aanvraag 1.4 Voorschriften en beperkingen 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing 1.6 Intrekking

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg 1 Contactgegevens gemeente Geertruidenberg Bezoekadres Vrijheidstraat 2 4941 DX Raamsdonksveer Postadres Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Telefoon 0162-579579

Nadere informatie

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en/of mogelijke risico s van de artikelen die niet worden opgenomen of zijn aangepast Artikel 2:6 Artikel 2:7 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel 2:9 Artikel 2:10 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel

Nadere informatie

Kadernota integrale handhaving: Bijlage 2 Risicoanalyse Gemeente Voorst

Kadernota integrale handhaving: Bijlage 2 Risicoanalyse Gemeente Voorst Kadernota integrale handhaving: Bijlage 2 Risicoanalyse Gemeente Voorst - 1 - Prioriteren op basis van risico-inschatting Inleiding De hier beschreven risicomatrix is een instrument voor een bestuursorgaan

Nadere informatie

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Inhoud Situatie voor en na de Wabo/omgevingsvergunning Effecten voor de aanvrager Effecten voor gemeenten Huidige situatie vergunningverlening Groot aantal vergunningen/toestemmingen

Nadere informatie

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren BIJLAGE 3A: BENODIGDE CAPACITEIT VERGUNNINGVERLENING. Kenmerk: Z.02130 INT.04009 NB: In Kolom 1 van Tabel 1 zijn de - qua risico - belangrijkste en/of meest voorkomende werkterreinen en taakvelden inzichtelijk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2009 LEIDEN Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen Artikel 1:2 Beslistermijn Artikel 1:3 Indiening aanvraag Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen R Bijlage 1 Shared Service Center Financiële administratie en Treasury Debiteuren- en crediteurenadministratie Belastingen/leges Invorderen lokale belastingen/leges Maastricht Belastingplichtigen AWR,

Nadere informatie

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Introductie. Afspraak is afspraak

Introductie. Afspraak is afspraak Kwaliteitshandvest Introductie Afspraak is afspraak De familie Sterk: onze klant Maak kennis met de familie Sterk. Zij zijn onlangs in de gemeente Overbetuwe komen wonen. Het gezin bestaat uit vader Richard

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen op of aan de weg

ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen op of aan de weg APV, vergunningen en ontheffingen Art. 2:1 Art. 2:10 Art. 2:11 Art. 2:12 Art. 2:25 Art. 2: 26a Soort vergunning/ontheffing Dienstenrichtlijn van toepassing ontheffing samenscholingsverbod Vergunning voorwerpen

Nadere informatie

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het

Nadere informatie

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo

Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo Meedoen, ook als u lichamelijke beperkingen heeft! Individuele voorzieningen in de Wmo 2 3 WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat iedere inwoner van de gemeente Beverwijk mee kan blijven

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Gemeente Eersel. Welke service mag u van de gemeente verwachten? #329167

Kwaliteitshandvest. Gemeente Eersel. Welke service mag u van de gemeente verwachten? #329167 Kwaliteitshandvest Gemeente Eersel Welke service mag u van de gemeente verwachten? #329167 1 Contactgegevens gemeente Eersel Bezoekadres Dijk 15 5521 AW Eersel Postadres Postbus 12 5520 AA Eersel Telefoonnummer

Nadere informatie

BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14030 www.utrecht.nl BIJLAGE OVERZICHT VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN In deze bijlage krijgt u een overzicht van alle soorten vergunningen en ontheffingen

Nadere informatie

Servicenormen Dantumadiel Pagina 1

Servicenormen Dantumadiel Pagina 1 Dienst Omschrijving Hoe kan deze dienst worden aangevraagd? Algemene servicenormen Servicenormen die u bij iedere dienst van gemeente Dantumadiel kunt verwachten. Servicenorm Afdeling Proces Op basis van

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49

D. Deelnemen (aan verboden optocht)... 2:3 Dieren (gevaarlijke)... 2:59;2:60 Doelloos rondhangen... 2:47;2:49 ALFABETISCH REGISTER A. Aanbieden (van geschreven of gedrukte stukken)... 2:6 Aanbrengen van voorwerpen enz. op de weg.... 2:10 Aanhanger (verbod tot parkeren).... 5:6 Aanleggen van een weg...... 2:11

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Red Tape voorstellen die ingevoerd zijn

Red Tape voorstellen die ingevoerd zijn Overzicht voortgang Bijlage 1 Red Tape voorstellen die ingevoerd zijn Product Nr. Omschrijving 1 Bouwvergunning 1 Verbetervoorstellen Handeling A Het bestemmingsplan op hoofdlijnen formuleren 2 B Het formulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008.

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit

Nadere informatie

08UIT07661 010-2191112

08UIT07661 010-2191112 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP

Nadere informatie

Brielle spreekt af. Dienstverlening en servicenormen gemeente Brielle

Brielle spreekt af. Dienstverlening en servicenormen gemeente Brielle Brielle spreekt af Dienstverlening en servicenormen gemeente Brielle Openingstijden stadskantoor en Wmo-loket: Maandag t/m vrijdag : 08.00 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag : 13.30 uur tot 16.00 uur Donderdagavond

Nadere informatie

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

specialist Basisregistratie personen (BRP) specialist BRP en baliemedewerker burgerzaken specialist BRP

specialist Basisregistratie personen (BRP) specialist BRP en baliemedewerker burgerzaken specialist BRP 1 Toepassing Wet op de lijkbezorging en uitvoering beheersverordening begraafplaatsen m.u.v. aan andere diensten opgedragen taken 2 Legalisatie handtekeningen en waarmerken van kopieën van documenten m.u.v.

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN

Mandaatbesluit Ambtenaren 2016 Bijlage nummer behorend bij besluit nummer PUBLIEKSZAKEN SECTIES CONTACTCENTRUM EN BURGERZAKEN, BEHEER EN ONTWIKKELING Uitoefenen bevoegdheden artikelen 6, lid 2 en lid 3, 8 en 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen) Verrichten

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast:

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Bijlage bij raadsbesluit d.d. 22 mei 2012 De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Aanhef Wijzigen van de titel in Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij!

Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij! Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij! Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf.

Nadere informatie

T A R I E V E N T A B E L

T A R I E V E N T A B E L T A R I E V E N T A B E L 2 0 0 4. Hoofdstuk 1 Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken,

Nadere informatie

# $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( "

# $ % &' () ! *+, -. / / 0  ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( ! " # $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - ( 2 4 *! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( " # - (. / / 1 4 3 ) 7/ *8"# 5. / / 9 *. / /. / + / 2 () (5, ) (:(78+ *8780 *87; *8" # ) - ( :(5)

Nadere informatie

legestabel 2009 - stadsdeel Osdorp

legestabel 2009 - stadsdeel Osdorp 1 - ALGEMENE TARIEVEN 1.1 - KOPIEEEN EN AFSCHRIFTEN tot het verstrekken van: 1.1.1 een afschrift van in het Stadsdeelarchief berustende stukken per blz. 1.1.2 een beschikking voor elk niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Artikel Omschrijving Tarief 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Vergunningen Toelichting op de voor de organisatie van het Kindervakantiewerk in Tilburg noodzakelijke vergunningen en de bijbehorende leges. publicatie: 04-04 uitgave: 3 datum: 17 april 2017 bestand: 04-04.docx

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2006 (2e wijziging) gemeentestukken: 2006-28 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

Nadere informatie

De service die wij beloven

De service die wij beloven De service die wij beloven Kwaliteitshandvest dienstverlening Begroting 2014 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 Waarom dit Kwaliteitshandvest? 1. Contact met de gemeente 4 U kiest zelf hoe 2. Afhandelingstermijnen

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Omvang WWB-bestand WWB per begin v.d. maand Instroom Uitstroom WWB eind v.d. maand WWB-bestand incl. IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2014 T Tarief 2014

Tarieventabel leges 2014 T Tarief 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Nasporing registers per kwartier of gedeelte daarvan: 21,40 1.1.2 Uittreksel burgerlijke stand (tarieven legesbesluit akten burgerlijke

Nadere informatie

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt

Nadere informatie