Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot Vraag van klant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot 1-9-2010 Vraag van klant"

Transcriptie

1 Nr. Afdeling Product/dienst / bijgewerkt tot Vraag van klant 1 beheer reinigingsrecht reiningsrecht 2 uitvoering openbaar groen, (melding) Openbaar groen, klacht 3 uitvoering grofvuil, inzameling (melding) Grofvuil, inzameling (grofvuil zelf brengen) 4 Uitvoering straatverlichting, (melding) Straatverlchting, klacht 5 uitvoering Bedrijfsafval laten ophalen Bedrijfsvuil,laten ophalen 6 Uitvoering (Het behandelen van) een melding openbare ruimte Openbare ruimte, melding 7 Uitvoering (Het uitvoeren van) de aanleg, het onderhoud en het beheer van gemeentelijk openbaar groen, melding ziektes (ize ook nummer 2) groen 8 Uitvoering (Het behandelen van) een alarmering schoolgebouwen (tijdens kantoortijd) Schoolgebouw, alarm 9 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende glasinzameling Glasinzameling 10 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende inzamelstations of milieustraat Aanbieden afvalstoffen 11 uitvoering (Het verstrekken van) informatie betreffende KCA-inzameling voor huishoudens KCA, aanbieden 12 uitvoering (Het behandelen van) een melding tot asbestverwijdering Asbest, verwijderen 13 Brandweer (Het behandelen van) een verzoek om advies brandveiligheid Brandveiligheid, advies 14 WMO (Het behandelen van) registraties en informatieverzoeken m.b.t. CRIB (Centraal CRIB, informatie Registratie en Inlichtingen Bureau) 15 brandweer dienstverlening op basis van de rechtenverordening (zoals leegpompen kelders) Dienstverlening, brandweer (er is al een taken van de brandweer) 16 VTH bestemmingsplan, uitleg Bestemmingsplannen, informatie 17 VTH bouwvergunning(, behandelen van een aanvraag om een) reguliere Bouwvergunning, aanvraag 18 VTH bouwvergunning(, behandelen van een aanvraag om een) lichte Lichte bouwvergunning, aanvraag 19 VTH (duurzaam) bouwen en wonen, informatie Duurzaam bouwen, informatie 20 VTH sloopvergunning (incl. asbestverwijdering), behandelen van een aanvraag om Slopen, vergunning 21 VTH principeverzoek bouwen, behandelen van een Bouwvergunnig, principe verzoek 22 VTH bouw- en stedenbouwkundige plannen, inzage Bouwplannen, inzage 23 VTH kapvergunning, behandelen van een aanvraag om Kapvergunnig,aanvraag (kapvergunning) 24 VTH inrijontheffing / ontheffing wegenverkeerswet Wegenverkeerswet, ontheffing 25 VTH milieuwetgeving, handhaving (melding) Milieuwetten handhaving 26 VTH bouw en verbouw, welstandsadviezen Welstand, advies 27 VTH monumenten, behandelen aanvraag om gemeentelijke subsidie Monumentenvergunning 28 VTH kampeerexploitatievergunning, behandelen van een aanvraag om Kampeerexploitatie, aanvraag 29 VTH monumenten, behandelen aanvraag om vergunning Monumenten, aanvraag 30 VTH bouwvoorschriften, handhaving (melding) Bouwvoorschriften, handhaving 31 VTH milieuvergunning, behandelen aanvraag om Milieuvergunnig, aanvraag 32 VTH gebruiksvergunning voor gebouwen en inrichtingen (brandpreventie), behandelen Gebruiksvergunning aanvraag om 33 VTH alcohol: zwak-alcoholische dranken, ontheffing voor het schenken van Drankvergunning, ontheffing 34 VTH standplaatsvergunning (APV) Standplaatsvergunning, aanvraag

2 35 VTH marktvergunning, houden van een markt (APV) Marktvergunning, aanvraag 36 VTH inritvergunning, behandelen aanvraag om Inritvergunning, aanvraag 37 VTH bestemmingsplan, binnenplanse vrijstelling (artikel 15 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 38 VTH bestemmingsplan, tijdelijke vrijstelling (artikel 17 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 39 VTH bestemmingsplan, vrijstelling (artikel 19.3 WRO) Bestemmingsplan, vrijstellingen 40 VTH vervoeren van passagiers, bedrijfsmatig met vaartuig Passagiersvervoer, vaartuig 41 VTH slaapplaatsen, recreatieve Recreatieve slaapplaats 42 VTH parkeren van caravan, aanhangwagen, ontheffing van verbod (APV) Parkeerontheffing, caravans, aanhangwagens, etc 43 VTH kansspelvergunning Kansspelvergunning 44 VTH noodcamping Noodcamping 45 VTH archeologie (voorheen oudheidkunde) Archeologie, vergunning voor onderzoek 46 VTH iepziekte - kapvergunning Openbaar groen, boomziektes 47 VTH bijenontheffing, vervoer (APV) Bijenvervoer, ontheffing 48 VTH bouwstoffen, melding bouwstoffen, melding 49 VTH groepsverblijven (Wet op de openbare lucht recreatie) Buitenrecreatie 50 VTH iepenontheffing, in bezit hebben of vervoeren van iepen (APV) Openbaar groen, iepenontheffing 51 VTH kamperen, wet open luchtrecreatie Buitenrecreatie 52 VTH watersportbeoefening scholen of verenigingen, ontheffingen voor Watersportbeoefening 53 VTH zwerfdieren, opvang van Zwerfdieren, opvang 54 VTH Tijdelijke gebruikvergunning Gebruiksvergunning, tijdelijk 55 VTH Parkeervergunning ABW/parkeergarage Parkeervergunning (bedrijven en bewoners) 56 VTH (jaar)ontheffing voor het reinigen, uithakken/voegen van gevels Onderhoud gevels, ontheffing 57 VTH meldingen (niet zijnde AMvB-meldingen) op het gebied van milieu (bijv. een Geluidoverlast, melding melding in het kader van geluidsoverlast) 58 VTH Vuurwerkverkoopvergunningen Vuurwerk, verkoopvergunning 59 VTH Duplicaat parkeervergunning bewoner (frontoffice) Parkeervergunnig, duplicaat 60 VTH Nieuwe parkeervergunninghouder bewoner (frontoffice) Parkeervergunning, nieuw 61 VTH Bezoekers parkeerontheffing Parkeerontheffing, bezoekers 62 VTH Terrasvergunning Terras, vergunning 63 VTH Warenuitstalling (APV) Warenuitstalling 64 VTH Voorwerpen op de weg (art. 13. APV) uitstalling op openbare weg 65 VTH Kleinere evenementen (art. 12 APV) Evenementen, klein 66 VTH Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. evenementen (art. 34/35 BABW) Tijdelijke verkeersmaatregel 67 VTH Permanente verkeersmaatregel (o.a. gehandicaptenparkeerplaats alg.) Gehandicapteparkeerplaats 68 VTH geluidontheffing (ontheffing, 12-dagenregeling) Geluidoverlast, ontheffing 69 VTH Exploitatievergunning voor het houden van een camping/kampeerterrein, het Kampeerexploitatie, aanvraag behandelen van een aanvraag om 70 VTH Vergunning voor het kamperen buiten een erkende kampeerinrichting (bij boer of Kampeerexploitatie, aanvraag particulier), het behandelen van een aanvraag om 71 VTH Ontheffing van de winkeltijdenwet, het behandelen van een aanvraag om Winkeltijdenwet, ontheffing 72 VTH Ontheffing van het sluitingsuur voor horecabedrijven, het behandelen van een verzoek om Horeca ontheffing sluitingstijd

3 73 VTH Ontheffing van het verbod tot het verrichten van activiteiten als straatartiest, het Straatartiest, vergunning behandelen van een verzoek om 74 VTH Ontheffing van het verbod op het te koop aanbieden van voertuigen op openbare Verkoop voertuigen openbare weg, vergunning plaatsen, het behandelen van een verzoek om 75 VTH Ontheffing van het verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen, het behandelen van Gevaarlijke stoffen vervoer, vergunning een verzoek om 76 VTH Ontheffing van het vuurwerkbesluit, het behandelen van een verklaring van geen Vuurwerk, ontheffing vuurwerkbesluit bezwaar 77 VTH Vergunning voor het plaatsen van een alarminstallatie, het behandelen van een Alarminstallatie, plaatsen aanvraag om ree 78 VTH Vergunning voor de aanwezigheid van speelautomaten, het behandelen van een Speelautomaten, aanvraag aanvraag om 79 VTH Braderievergunning, het behandelen van een aanvraag om Braderie, vergunning 80 VTH Vergunning tot het houden van een circusvoorstelling, het behandelen van een Circusvoorstelling, vergunning aanvraag om 81 VTH Collectevergunning, het behandelen van een aanvraag om Collecteren, vergunning 82 VTH Toestemming tot het houden van een demonstratie/optochten, het geven van Demonstratie en optochten, vergunning 83 VTH Vergunning voor de exploitatie van een draaiorgel, het behandelen van een Draaiorgelmuziek 84 VTH Drank- en horecavergunning, het behandelen van een Horecavergunning 85 VTH Vergunning tot het plaatsen van driehoeks- en/of sandwichborden, het Evenementenborden behandelen van een aanvraag om 86 VTH Evenementenvergunning, het behandelen van een aanvraag om Evenementen, vergunning 87 VTH Vergunning voor de exploitatie van een (horeca)inrichting, het behandelen van een Horeca exploitatie, vergunning aanvraag om 88 VTH Vergunning tot exploitatie van een seksinrichting, het behandelen van een Sexinrichting, vergunning aanvraag om 89 VTH Jaarventvergunning, het behandelen van een aanvraag om Ventvergunning, jaar 90 VTH Kermisstandplaatsvergunning, het behandelen van een aanvraag om Kermisstandplaatsvergunnig 91 VTH Vergunning voor de verkoop van kerstbomen, het behandelen van een aanvraag Kerstbomen, verkooppunt om 92 VTH Loterijvergunning, het behandelen van een aanvraag om Loterij, vergunning 93 VTH Vergunning voor paracommerciële instellingen, het behandelen van een aanvraag Paracommerciele instelling, vergunning om 94 VTH Vergunning voor de plaatsing van reclame-uitingen, het behandelen van een Reclame uiting, vergunning aanvraag om 95 VTH Spandoekvergunning, het behandelen van een aanvraag om Spandoek, ophangen 96 VTH Stookvergunning, het behandelen van een aanvraag om Stoken, vergunning 97 VTH Vergunning tot het houden van een straatbarbecue, het behandelen van een Straatbarbeque, vergunning aanvraag om 98 VTH Vergunning voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije dranken, het behandelen van een aanvraag om Verstrekken alcoholvrije dranken, vergunning

4 99 VTH Ontheffing op het verbod een wedstrijd te houden op de weg, het behandelen van Wegwedstrijden, vergunning een verzoek om 100 VTH Ontheffing voor het mogen houden van een wedstrijd of trainingsrit of proefrit, op Wedstrijden niet op de openbare weg, vergunning een terrein, geen weg zijnde, het behandelen van een verzoek om 101 VTH Ontheffing van het verbod voor het houden van bijen, het behandelen van een Bijen houden, vergunning verzoek om 102 VTH Ontheffing van het verbod op het houden van wilde dieren, het behandelen van Wilde dieren, vergunning een verzoek om 103 VTH Ontheffing geluidswagens, het behandelen van een verzoek om Geluidswagen, vergunning 104 VTH Ontheffing van het verbod tot het plaatsen van een informatiestand, het Informatiestand, vergunning behandelen van een verzoek om 105 VTH Ontheffing van het verbod tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren, het Dieren, houden van hinderlijke of schadelijke behandelen van een verzoek om 106 VTH Vergunning tot het houden van een verkoopdemonstratie, het behandelen van een Verkoopdemonstratie, vergunning aanvraag om 107 VTH (Het verstrekken van) informatie en advies betreffende bodemvragen en het geven van inzage in bodemgegevens aan externen Bodemsgegevens, informatieverstrekking (Bodemonderzoek) 108 VTH Toestemming voor het laten opstijgen van een luchtballon, het behandelen van Luchtballon opstijgen, vergunning een verzoek om 109 VTH Ontheffing van het verbod een caravan parkeren te op de openbare weg, het Parkeren caravans openbareweg, ontheffing behandelen van een verzoek om 110 VTH Ontheffing van het parkeerverbod voor bedrijven, het behandelen van een verzoek Parkeerontheffing bedrijven = vergunning om 111 VTH Ontheffing van het parkeerverbod voor particulieren, het behandelen van een Parkeerontheffing particulieren = vergunning verzoek om 112 VTH Ontheffing van een verkeersbesluit, het behandelen van een verzoek om Verkeersbesluit, ontheffing 113 VTH (Het behandelen van) een reclamering tegen een opgelegde parkeerboete Parkeerboete, bezwaar 114 VTH Ontheffing van het fietsverbod, het behandelen van een verzoek om Fietsverbod, ontheffing 115 VTH Ontheffing van het verbod tot het afmeren van een vaartuig, het behandelen van Afmeren vaartuigen, ontheffing een verzoek om 116 VTH Ontheffing van het verbod vuilnis e.d. buiten een daartoe bestemde verzamelplaats Vuilaanbieden buiten bestemde plek, ontheffing te storten, het behandelen van een verzoek om 117 VTH Inzamelingsvergunning (kleding- en schoeisel en andere goederen), het Inzamelvergunning behandelen van een aanvraag om 118 VTH Geluidshinder verhoging grenswaarde, het behandelen van een verzoek Geluidshinder, ontheffing 119 VTH (Het behandelen van) een melding 8.40 op grond van de wet milieubeheer Milieubeheer, melding 120 VTH (Het behandelen van) een melding van een wijziging van bedrijfsinrichting Bedrijfsinrichting, wijziging 121 VTH (Het behandelen van) een milieuklacht Milieubeheer, klacht 122 VTH Ontheffing op het uitrijverbod van dierlijke meststoffen, het behandelen van een Uitrijden meststoffen, ontheffing verzoek om 123 VTH Ontheffing op het verbod van het lozen van bedrijfsafvalwater op het gemeenteriool, het behandelen van een verzoek om Bedrijfsafvalwater, ontheffing

5 124 VTH Vergunning voor het plaatsen van een tent, podium en toiletwagen, het behandelen Plaatsen tent, podium, toiletwagen, o.i.d. van een aanvraag om 125 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. parkeren en verkeer Verkeer, klacht 126 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. honden/hondenbeleid Hondenbeleid, klacht 127 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. APV (openbare buitenruimte) openbare buitenruimte, melding 128 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t. afval Afval, klacht 129 VTH Behandelen van klachten/meldingen m.b.t terrassen/uitstallingen Terrassen en uitstallingen, klacht 130 VTH Het behandelen van een aanvraag om rijkssubsidie voor monumenten Monumenten, subsidie 131 VTH Het behandelen van een aanvraag om een kennelvergunning Kennel, vergunning 132 VTH Vooroverleg bouw, milieu, gebruik, APV, BW Bouwvergunning, vooroverleg 133 VTH Wijziging parkeervergunning bewoners Parkeervergunning bewoners, wijziging 134 VTH Nieuwe parkeervergunning bedrijf Parkeervergunning bedrijf, nieuw 135 VTH Wijziging parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, wijziging 136 VTH Nieuwe parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, nieuw 137 VTH Duplicaat parkeervergunning werknemer Parkeervergunning werknemer, duplicaat 138 VTH Het behandelen van een verzoek om ontheffing exceptioneel transport Exceptioneel transport, vergunning 139 VTH Het behandelen van een aanvraag om ligplaatsvergunning Ligplaats, vergunning 140 VTH Het opstellen van een gedoogbrief coffeeshops Coffeeshop, gedoogverzoek 141 VTH Het behandelen van een verzoek om ontheffing lozing afvalwater/grondwater op Afvalwaterlozing, ontheffing het vuilwaterriool 142 VTH Het beoordelen van en instemmen met een bodemsaneringsplan Bodemssaneringsplan 143 VTH Klachten bouwen Bouwen, klachten 144 VTH rioolaansluiting STADSBEHEER (betreft nl geen vergunning maar Rioolaansluiting, aanvraag aanvraag) 145 Uitvoering wegen, straten, pleinen en verkeer (melding) KCC Bestrating, klacht 146 Inwoners reinigingsrecht Reinigingsrecht = bedrijven dus UITVOERING Reiningingsrecht (Afvalstoffenheffing) / afvalstoffenheffing = huishoudens dus INWONERS 147 VTH grafonderhoud aanmeldingen via begraafplaatsenadministratie Grafonderhoud dus FINANCIËN / werkz.h. door UITVOERING 148 Comm. raads- en commissieforum stukken (abonnement) Via bestuurssecretariaat (zie Raads- en forumstukken, abonnement Purmerend.nl) 149 VTH grafuitgifte Meldingen via begafenisonderneming naar FINANCIËN Grafuitgifte, melding 150 Stadsbehe reinigen openbare weg (melding) KCC openbare weg, reinigen er 151 VTH iepziekte (melding) uitvoering kappen openbaar groen, melding ziektes 152 VTH klein chemisch afval (KCA) (brengsysteem) KCC KCA, aanbieden 153 VTH materialen van de gemeente, uitleen KCC Uitlenen gemeentelijke materialen 154 Stadsbehe ongediertebestrijding (melding) KCC Ongedierte, bestrijding er 155 Stadsbehe er onkruidbestrijding (melding) KCC Onkruid, bestrijding

6 156 Stadsbehe rioolontstopping (melding) KCC Riolering, klacht er 157 Uitvoering speelterreinen (melding) KCC Speelterrein, melding (speelvoorziening) zie ook Uitvoering straatverlichting, (melding) KCC openbare verlichting, melding 159 Maatsch. speelvoorziening beleid = RO Fysiek = SB Speelvoorziening, melding,zie ook Stadsbehe Container huishoudelijk afval KCC Container huishoudelijkafval er 161 Stadsbehe Olietank saneren KCC Olietank, sanering er 162 VTH Alarminstallatie plaatsen (vergunning) Alarminstallatie, vergunning 163 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor het duurzaam Houtopstanden, subsidie instandhouden van waardevolle houtopstanden STADSBEHEER 164 Uitvoering (Het beoordelen van) een aanvraag om ontheffing van het verbod tot het betreden Betreden plantsoen, ontheffing van plantsoenen Stadsbeheer 165 Uitvoering (Het beoordelen van) een aanvraag voor een ontheffing op het verbod Betreden natuurgebied, ontheffing natuurgebieden te betreden met motorvoertuig of paard Stadsbeheer 166 VTH (Het beoordelen van) een aanvraag voor een mantelbuis- en kabelvergunning Mantelbuizen en kabels, vergunning Stadsbeheer 167 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een vergunning tot parkeren bij Parkeer bij autobedrijven, vergunning autobedrijven R.O./ V&V 168 Stadsbehe (Het uitvoeren van) de inzameling, verwijdering en afvoer van kadavers Uitvoering Kadavers verwijderen en vervoeren, vergunning er 169 Inwoners (Het beoordelen van) een aanvraag voor een vergunning voor grafbedekking Grafbedekking, vergunning UITVOERING / via gebgraafplaatsenadministratie bij FIN 170 Inwoners (Het verwerken van) een aanvraag voor asbestemming Asbestemming, aanvraag begraafplaatsenadministratie FIN 171 (Civiele) Kunstwerken (melding KCC, uitvoering SB) Kunstwerken, klacht 172 Beschoeiingen / kademuren Beschoeiing, kademuur, klacht 173 Bebording, belijning openbare weg Bebording en belijning openbare weg, klacht 174 Grondwaterpeil Grondwaterpeil,. Klacht 175 Oppervlaktewater (peil) via KCC naar hoogheemraadschap Oppervlaktewater, klacht 176 Oppervlakte water (drijvend vuil) KCC Oppervlaktewater, klacht 177 Meldingen zwerfvuil / illegale dump KCC Zwerfvuil, klacht 178 Verkeersregelinstallaties (storingen/defecte lampen) KCC Verkeersregelinstallatie, klacht 179 Maatsch. subsidies, subsidie 180 Maatsch. onderwijs, informatie (leerplicht informatie) Onderwijs, informatie

7 181 Maatsch. 182 Maatsch. 183 Maatsch. 184 Maatsch. 185 Maatsch. 186 Maatsch. 187 Maatsch. 188 Maatsch. 189 Maatsch. 190 Maatsch. 191 Maatsch. 192 Maatsch. 193 Maatsch. 194 Maatsch. 195 Maatsch. 196 Maatsch. 197 Maatsch. 198 Maatsch. 199 Maatsch. 200 Maatsch. 201 Maatsch. jeugdgezondheidsmaatsch., informatie fonds kunst en cultuur, subsidie peuterspeelzaalwerk, bijdrage ouderenactiviteiten, informatie algemeen maatschappelijk werk, informatie kunstcollectie, gemeentelijk kinderopvang, informatie cultureel jongeren paspoort (CJP) bibliotheek/bibliotheekbus, subsidie gezondheidsopvoeding, informatie jeugd- en jongerenwerk, subsidie lokale omroep, subsidie musea, subsidie muziek- en dansschool, subsidie ontwikkelingssamenwerking, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie sportverenigingen, subsidie volwasseneneducatie, infomatie warme maaltijdvoorziening ouderen, subsidie zang, dans en muziekverenigingen, subsidie Sportpas Jeugdgezondheid, informatie Kunst en cultuur, subsidie Peuterspeeelzalen, bijdrage Ouderenactiviteiten, informatie Algemeen maatschappelijk werk, informatie Kunstcollectie, informatie kinderopvang, informatie CJP, informatie Bibliotheek, subsidie gezondheidsopvoeding, informatie jeugd- en jongerenwerk, subsidie lokale omroep, subsidie musea, subsidie muziek- en dansschool, subsidie ontwikkelingssamenwerking, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie sportverenigingen, subsidie volwasseneneducatie, infomatie warme maaltijdvoorziening ouderen, subsidie zang, dans en muziekverenigingen, subsidie Sportpas, informatie

8 202 Maatsch. 203 Maatsch. 204 Maatsch. 205 Maatsch. 206 Maatsch. 207 Maatsch. 208 Maatsch. 209 Maatsch. 210 Maatsch. 211 Maatsch. 212 Maatsch. 213 Maatsch. 214 Maatsch. 215 Maatsch. 216 Maatsch. 217 Maatsch. 218 Maatsch. 219 Maatsch. 220 Maatsch. 221 Maatsch. 222 Maatsch. Doepas Jeugdsportpas Aangepast sporten Zweminstuif voor minder validen Oudere instuif Verenigingsdeelname Galm activiteiten (Het verstrekken van) informatie betreffende welzijn en publiekszaken (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor amateuristische kunstbeoefening (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor beeldende kunst (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor kunstzinnige vorming (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor podiumkunsten (Het beoordelen van) een aanvraag om ondersteuning voor sociaal culturele activiteiten. (Het verstrekken van) informatie betreffende de uitleen van boeken en muziekdragers (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor sportactiviteiten (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor godsdienstonderwijs (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidieregeling voor schoolzwemmen (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor volwasseneducatie (Het beoordelen van) een aanvraag voor de exploitatie van peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor jeugdsport (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor kinder- en buitenschoolse opvang Doepas, informatie Jeugdsportpas, informatie Aangepast sporten, informatie Zweminstuif voor minder validen, informatie Oudere instuif, informatie Verenigingsdeelname, informatie Galm activiteiten, informatie en publiekszaken, informatie Amateuristische kunstbeoefening, subsidie Beeldende kunst, subsidie Kunstzinnige vorming, subsidie Podiumkunsten, subsidie sociaal-cultureel werk, subsidie Uitleen boeken en muziekdragers, informatie Sportactiviteiten, subsidie Godsdienstonderwijs, subsidie Schoolzwemmen, subsidie volwasseneneducatie, subsidie Peuterspeelzalen, exploitatie Jeugdsport, subsidie Kinder- en buitenschoolse opvang, subsidie

9 223 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor emancipatieactiviteiten Emancipatieactiviteiten, subsidie 224 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor maatschappelijke Maatschappelijke dienstverlening, subsidie dienstverlening 225 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor belangenverenigingen Belangenvereniging minderheden, subsidie van minderheden 226 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een allochtonenproject Allochtonenproject, aanvraag 227 Maatsch. (Het verstrekken van) informatie betreffende Ambulancevervoer Ambulancevervoer, informatie 228 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voor een subsidie voor belangenverenigingen Belangenvereniging ouderen, subsidie van ouderen 229 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag i.h.k.v. de Lokaal Educatieve Agenda Lokaal educatieve agenda, aanvraag 230 Maatsch. (Het behandelen van) een melding buitenreguliere telling door scholen Buitenreguliere telling scholen, melding 231 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag i.h.k.v. sociale cohesie Sociale cohesie, aanvraag 232 Inwoners paspoort (nationaal) Paspoort 233 Inwoners tweede paspoort (nationaal) Paspoort, tweede 234 Inwoners bijschrijving van kinderen op paspoort Paspoort, bijschrijven kind 235 Inwoners kindsticker kindsticker 236 Inwoners identiteitskaart identiteitskaart 237 Inwoners paspoort vreemdelingen paspoort vreemdelingen 238 Inwoners paspoort vluchtelingen paspoort vluchtelingen 239 Inwoners zakenpaspoort Paspoort, zaken 240 Inwoners uittreksel GBA Bevolking, uittreksel 241 Inwoners internationaal uittreksel Uittreksel, internationaal 242 Inwoners legalisatie handtekening legalisatie handtekening 243 Inwoners gewaarmerkt document gewaarmerkt document 244 Inwoners rijbewijs rijbewijs 245 Inwoners eerste inschrijving in de GBA Bevolking, 1e inschrijving 246 Inwoners binnen verhuizing Verhuizen in Purmerend 247 Inwoners vestiging Verhuizing naar Purmerend 248 Inwoners verhuizing en emigratie verhuizing en emigratie 249 Inwoners briefadres Briefadres 250 Inwoners verzoek aanduiding naamgebruik verzoek aanduiding naamgebruik 251 Inwoners huwelijk en geregistreerd partnerschap huwelijk en geregistreerd partnerschap 252 Inwoners echtscheiding/ontbinding partnerschap echtscheiding/ontbinding partnerschap 253 Inwoners verklaring gedrag verklaring gedrag 254 Inwoners aangifte overlijden aangifte overlijden 255 Inwoners aangifte geboorte aangifte geboorte

10 256 Inwoners bewijs van huwelijksbevoegdheid bewijs van huwelijksbevoegdheid 257 Inwoners internationaal uittreksel burgerlijke stand internationaal uittreksel burgerlijke stand 258 Inwoners afschrift/uittreksel burgerlijke stand afschrift/uittreksel burgerlijke stand 259 Inwoners optie (aanvragen van de Nederlandse nationaliteit) Nederlandse nationaliteit, aanvraag 260 Inwoners aanvraag verblijfsvergunning Verblijfsvergunning, aanvraag 261 Inwoners geslachtsnaamwijziging Geslachtsnaam, wijzigen 262 Inwoners Verwerken adoptie Adoptie 263 Inwoners ontkenning van het vaderschap door de moeder Ontkennen van vaderschap door moeder 264 Inwoners erkenning ongeboren vrucht Ongeboren kind, erkennen 265 Inwoners erkenning kind Kind, erkennen 266 Inwoners informatieverstrekking t.b.v. hypotheekstelling (Notaris als afnemer GBA) Hypotheekstelling, informatie 267 Inwoners kiezerspas kiezerspas 268 Inwoners Volmachtsbewijs Volmachtsbewijs 269 Inwoners hervestiging buitenland hervestiging buitenland 270 Inwoners Adres Adres onbekend, onderzoeken 271 Inwoners Gezagsverhouding Gezagsverhouding 272 Inwoners Correcties burger Correctie persoonlijk gegevens 273 Inwoners Geslachtswijziging Geslachtswijziging 274 Inwoners Nietigverklaring Huwelijk Nietigverklaring Huwelijk 275 Inwoners Omzetting Huwelijk partnerschap Omzetting Huwelijk partnerschap 276 Inwoners Vaderschapsontkenning Vaderschapsontkenning 277 Inwoners Voornaam Voornaamswijziging 278 Inwoners kwijtschelding kwijtschelding(schuldhulpverlening) 279 Inwoners schuldsanering schuldsanering(schuldhulpverlening) 280 Inwoners Vaderschap Vaderschap 281 Inwoners Vervangende stempas Stempas, vervangen 282 Inwoners Duplicaat stempas Stempas, duplicaat 283 Inwoners Faillissement Faillissement i.v.m. invordering aangifte 284 Inwoners kwijtschelding Kwijtschelding invordering, aanvraag uitstel kwijtschelding van betaling 285 Inwoners afschrift/uittreksel burgerlijke stand Burgelijke stand, uittreksel / afschrift 286 Inwoners Bewijs van Nederlanderschap Bewijs van Nederlanderschap 287 Inwoners Garantieverklaring bezoekers Garantieverklaring bezoekers 288 Inwoners verklaring in leven zijn (attestatie de vita) verklaring in leven zijn (attestatie de vita) 289 Inwoners (Het behandelen van) een melding van schade aan eigendom Schade aan eigendom 290 Inwoners (Het behandelen van) informatieverzoeken betreffende gegevens in het GBA Bevolkinggegevens, informatieverstekking 291 Inwoners (Het behandelen van) een inschrijving van een NAVO-militair NAVO militair, inschrijving 292 Inwoners (Het behandelen van) de ontkenning van het vaderschap van de echtgenoot, die is Vaderschap, ontkenning overleden vóór de geboorte van het kind 293 Inwoners (Het uitvoeren van) opname van een verklaring onder ede of belofte Verklaring onder ede, opnemen 294 Inwoners Het omzetten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap Omzetten huwelijk of geregistreerd partnerschap

11 295 Inwoners (Het behandelen van een aanvraag) teruggave van een rijbewijs met tijdelijke Rijbewijs, teruggave na ontzeggigng ontzegging 296 Inwoners (Het behandelen van) een aangifte van vermissing/diefstal reisdocument Reisdocument, vermissing / diefstal zie product paspoort 297 Inwoners (Het verstrekken van) een verklaring omtrent het inkomen en vermogen Inkomen en vermogen, afgeven verklaring 298 Inwoners (Het behandelen van een aanvraag) van afgifte of omzetten van een Oproepkaart verkiezingen, wijzigen in volmacht oproepingskaart in volmachtbewijzen 299 FIT Archief inzage (Veelal om bouwvergunningen.) Archief, inzage 300 FIT Inzage WkpB register WkBP register, inzage 301 Werk & bijstandsuitkering, periodiek algemene bijstand Bijzondere bijstandsuitkering 302 Werk & bijzondere bijstand Bijzondere bijstand 303 Werk & verklaring van inkomen en vermogen Verklaring van inkomen en vermogen 304 Werk & bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen 305 Werk & arbeidsmarkttoeleiding arbeidsmarkttoeleiding 306 Werk & inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte werklozen (IOAW-uitkering) IOAW uitkering 307 Werk & inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ-uitkering) IOAZ uitkering 308 Werk & Jongerenloket Jongerenloket 309 Werk & Computers voor kinderen Computers voor kinderen 310 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor een krediethypotheek Krediethypotheek, aanvraag 311 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor de voorziening stimuleringsfonds Stimuleringsfonds, aanvraag 312 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag voor de vangnetregeling huursubsidie Vangnetregeling, huursubsidie, aanvraag 313 Werk & (Het behandelen van) een vestiging van pandrecht Vestiging van pandrecht 314 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag van een bestaande cliënt WWB BB WWB BB, bestaande klant, aanvraag 315 Werk & (Het beoordelen van) een aanvraag van een nieuwe cliënt WWB BB WWB BB, nieuwe klant, aanvraag 316 Werk & (Het uitvoeren van) activiteiten ter namaatsch. van een hulpverleningstraject schuldhulpverlening Schuldhulpverlening, informatie

12 317 Werk & 318 Werk & 319 Werk & 320 Werk & 321 Werk & 322 Werk & 323 Werk & 324 Werk & 325 Werk & 326 Maatsch. 327 Maatsch. 328 Maatsch. 329 Maatsch. 330 Maatsch. 331 Maatsch. 332 Maatsch. 333 Maatsch. 334 Maatsch. 335 Maatsch. 336 Maatsch. 337 Maatsch. (Het beoordelen van) een aanvraag voorziening Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (Het beoordelen van) een aanvraag via CWI IOAW (Het beoordelen van) een aanvraag via gemeente IOAW (Het beoordelen van) een aanvraag via CWI WWB (Het beoordelen van) een aanvraag via gemeente WWB (Het beoordelen van) een aanvraag voor een langdurigheidstoeslag WWB (Het verstrekken van) gegevens voor de WWB en IOAW (Het behandelen van een aanvraag) voor vakantie voor WWB en IOAW Collectieve ziektekostenverzekering urgentiebewijs woningzoekende op basis van handicap bijzondere doelgroepen voorziening gehandicapten, vervoerskostenvergoeding en vervoersvoorzieningen voorziening gehandicapten, aanvraag woningaanpassing voorziening gehandicapten, aanvraag rolstoel Onderh/rep woningaanpassing Reparatie-onderh traplift Traplift Verhuiskoste naar aangepaste woning Verhuiskosten uit aangepaste woning Uitzondering sit/verhuiskosten Aanpassing rolstoel koop Kinderduwwandelwagen Wet voorziening gehandicapten, aanvraag IOAW, CWI, aanvraag IOAW. Gemeentelijk, aanvraag WWB CWI, aanvraag WWB gemeentelijke, aanvraag WWB langdurigheidstoeslag, aanvraag WWB en IOAW, informatie WWB en IOAW, vakantieaanvraag Collectieve ziektekostenregeling Urgentiebewijs woningzoekende Wet voorziening gehandicapten, vergoeding en voorziening vervoer Wet voorziening gehandicapten, woningaanpassing aanvraag Wet voorziening gehandicapten, rolstoel aanvraag Woningaanpassing, onderhoud of reparatie (woonvoorziening) Traplift, onderhoud, reparatie Traplift (zie woningaanpassing) Verhuiskosten naar aangepaste woning Verhuiskosten uit aangepaste woning Verhuiskosten, uitzonderingen rolstoel, aanpassing Kinderduwwandelwagen

upl-naam aanduiding naamgebruik aanleunwoning aanschrijving gemeente aansprakelijkstelling gemeente aanwijzingsbesluit achternaamwijziging adoptie aangifte adresonderzoek afgezette gebieden betreden ontheffing

Nadere informatie

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012 DE LANDELIJKE STUKKENLIJST etc. TWEEDE GEHEEL HERZIENE DRUK Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat. -1.711, of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM, BEZIT mededelingen

Nadere informatie

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. College Onderwerp: V200900942 Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt

Nadere informatie

Mandaatregister Gemeente Zutphen

Mandaatregister Gemeente Zutphen Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd. 22-09-2009 integrale vaststelling 30 september 2009 1 oktober 2009 06-04-2010

Nadere informatie

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Best Versie: 1.1 d.d. 5 mei 2014

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Best Versie: 1.1 d.d. 5 mei 2014 BE/BOR Aansprakelijkstellingen Verhalen van schade die aangebracht is in openbare ruimten en behandelen van aansprakelijkstellingen Gedupeerden en vernielers NAW, email, telefoon, verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc Tarieventabel behorende bij de 'Vierde wijziging Legesverordening 2012' (belastingjaar 2015) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het

Nadere informatie

Thema-indeling Overheid

Thema-indeling Overheid Thema-indeling Overheid Overheidsbrede ordening van informatie Antwoord Thema-indeling Overheid Overheidsbrede ordening van informatie Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van het

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2008, nr. 251 besluit: - APV Wijk bij Duurstede 2003 met uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 000225657Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening

Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Gewijzigde regeling Gemeenteblad, 2010, 11 Gemeente Houten Verordeningen Naam van de regeling: Verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening Besluit: Gelezen de adviezen en het voorstel

Nadere informatie

Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017

Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 Begroting 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 PAGINA 2 Aanbieding Voor u ligt de programmabegroting 2014 inclusief de meerjarenraming 2015 2017. Het is de laatste begroting van het huidige college en die

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Bijlage 1 Uitgangspunten begroting 2004 en meerjarenbegroting Algemeen De begroting 2003 en voorjaarsnota 2003 hebben als basis gediend voor de begroting 2004. Daarnaast zijn de effecten van de 1 e bestuursrapportage

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening

Algemene plaatselijke verordening Algemene plaatselijke verordening Gemeente Haarlemmerlied en Spaarnwoude Vastgesteld op 27 januari 2015 Bekend gemaakt op 11 februari 2015 In werking getreden op 19 februari 2015 INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012

Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; (raadsvoorstelnr. 1028979); raadsstuk 2012-2672;

Nadere informatie

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens 2012 M r om mee te doen Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen Informatiefolde Sociale Diens Inleiding Wat staat er in dit boekje Dit boekje is gemaakt voor Purmerenders met een laag

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Handhavingsproject. Integrale controles horeca

Handhavingsproject. Integrale controles horeca Handhavingsproject Integrale controles horeca Februari 2007 Voorwoord Sinds zo n drie jaar zijn alle bestuurlijke handhavingspartners, zoals gemeenten, provincie, waterschappen en VROM Inspectie druk bezig

Nadere informatie