Sociale Kaart. versie 2 Maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Kaart. versie 2 Maart 2012"

Transcriptie

1 Sociale Kaart 2012 meer - zorg in hoogezand-sappemeer - onderwijs in hoogezand-sappemeer - leven in hoogezand-sappemeer - wonen in hoogezand-sappemee versie 2 Maart 2012

2 Inhoudsopgave sociale kaart Advies en Hulp 5-11 Advies en Meldpunt Kindermishandeling 5 Algemeen Maatschappelijk werk 5 Begeleiding Thuis 5-6 Bureau Jeugdzorg 6 Buurtagenten 6 Centrum Jeugd en Gezin 6 Consultatie bureau 6 Hulp en Gemak 7 Jeugdagenten 7 Juridisch loket 7 Lentis Zorggroep: Linis en Jonx 7 MEE 7 Meldpunt Zorg en Overlast 8 Nait Soezen Hoogezand 8 Novo 8 Ouderenadviseur 8-9 Sociaal Verpleegkundige/ Schoolarts 9 Steunpunt mantelzorg 9 Team Thuiszorgorganisaties 9-11 VNN 11 Hulpverlening specifiek gericht op werk Baanvak 12 Buurtwerkplaats Jasmijn werkt 13 Sta Voor 13 Stichting Natuur en Milieu 13 Talente 14 UWV Werkbedrijf Hoogezand 14 Vredekerk 14 Overheidsinstellingen CIZ 15 GGD Groningen 15 Kredietbank 15 Loket Wonen Welzijn Zorg (WMO) 16 Unit Werk en Inkomen 16 Zorgvoorzieningen Medische diensten Apotheken 17 Compressie Zorg 17 Diëtistenpraktijk MarjoLein 18 Huisartsen LabNoord Hoogezand 19 Reismedisch centrum 19 TefaPortanje Vaccinaties op Reis 20 2

3 Vegro 20 Ziekenhuis Paramedische diensten Anna Popping Reikibehandeling en cursussen 22 Arts-acupuncturist 22 Fysiotherapie Gorecht 22 Inter-Psy 22 LogopedieHuis Zuidlaren Mondhygiëne Praktijk Oosterhaar 23 Praktijk eerstelijns Psychologen Groningen 23 Stadshart Fysiotherapie Manuele therapie t Hoogezand 23 Tandheelkunde 23 Van Dijk CS 23 Van Kasteel training en Therapie 23 Onderwijs De Lichtbron 24 De Hoeksteen 24 De Mare 24 De Regenboog 24 De Schakel 24 De Tweemaster 24 De van Heemskerkschool De Zwaaikom 25 Het Ruimteschip 25 Nico Bulderschool 25 W.A. Scholtenschool 25 Dr. Alletta Jacobsschool 26 Chr. School voor V.O. de Rehoboth 26 Wonen 27 De Huurdersraad 27 Woningstichting Lefier 27 Chr. Woningstichting Talma 27 Wooncentra met zorgmogelijkheden St. Jozef 28 Wooncentrum Alliance 28 Zorgcentrum Internos 28 Woonzorgcentrum Voor Anker ZINN, locatie de Burcht 29 De Lijwiekstee 29 De Noorderbrug 29 De Noorderbrug Woon- en Werkondersteuning Groningen Noord 29 Leger de Heils Noord 30 Stichting Huis 33 3

4 Welzijn Humanitas 31 Kwartier Zorg en Welzijn 31 Leger des Heils Steunpunt Vrijwilligerswerk 32 Stichting Parel ( Voedsel- en Kledingbank ) 32 Welzijn m.b.t. kinderen Griffy Buitenschoolse Opvang 33 Kindercentrum Joepie 33 Kinderopvang de Berepret 33 Kinderopvang Ruimtepret 32 Kindertijd Gastouderbureau 33 Thuishuis Minikidz 33 De Spelkamer, praktijk voor Speltherapie 33 Kinderopvang Timpaan 34 Peuterspeelzaal Timpaan Vrije tijd verenigingen ACHS Clubhuis 37 Bewonersvereniging de Reensche Compagnie 37 Buurtvereniging Gorecht 37 De Klabbe Dorpshuis 37 Wijkcentrum de Kern 37 Wijkcentrum Spokie 37 Woldwijck Wijkcentrum 38 Index

5 Advies en Hulp Hieronder vindt u verschillende organisaties die u kunnen ondersteunen bij het oplossen van allerlei vraagstukken en problemen. Wat Voor wie AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) Punt waar u een melding kunt doen van kindermishandeling of een vermoeden hiervan, in welke vorm dan ook. Waterloolaan 1 (La Belle Alliance) 9725 BE Groningen T Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Kwartier Zorg & Welzijn Iedereen loopt in zijn leven wel eens tegen moeilijke problemen of gebeurtenissen aan. U kunt dan een beroep doen op AMW voor oplossingen. Dagelijks, op werkdagen, houdt het AMW een open spreekuur van uur tot uur waar u zonder afspraak naar toe kunt komen KwartierZorg&Welzijn Laan van de Sport 2 Postbus AJ Hoogezand T F Begeleiding Thuis Helpt mensen, die door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt, weer terug in de maatschappij. Molendijk LH Hoogezand T /

6 Postbus BE Groningen Waterloolaan 1 T Bureau Jeugdzorg Groningen Bureau Jeugdzorg is bedoeld voor vragen die te maken hebben met ernstige problemen rond opgroeien en opvoeden van kinderen tot 18 jaar. Problemen zijn ernstig als ze complex, hardnekkig en/of bedreigend zijn. Zover hoeft het niet te komen. Vaak lossen mensen zelf opvoedingsproblemen op met behulp van bijvoorbeeld de huisarts, thuiszorg, kinderopvang, maatschappelijk werker of de leerkracht. Is dit niet voldoende dan is Bureau Jeugdzorg de aangewezen weg. Bureau Jeugdzorg is de centrale toegangspoort voor alle vormen van jeugdzorg in de provincie. Wat Voor wie Contactgegevens Wat Voor wie Contactgegevens Buurtagenten. Meldpunt voor alle strafbare feiten, overlast en zorgen. Voor elke wijk is een buurtagent aanwezig Algemene contactgegevens Beukenlaan DA Hoogezand T Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG is een voorziening waar alle kinderen, ouders, jongeren en professionals welkom zijn met hun vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Het CJG is op werkdagen telefonisch bereikbaar van uur tot uur. Voor vragen over opgroeien en opvoeden belt u T Voor het maken van een afspraak of het inschrijven voor een cursus belt u T Buiten kantooruren is het antwoordapparaat ingeschakeld. Hierop is ingesproken waar u voor spoedeisende zaken terecht kunt. Bezoekadres: Molendijk 17, 9601 LH Hoogezand Consultatiebureau Gezondheidszorg voor kinderen tot 4 jaar. Het consultatiebureau is onderdeel van het CJG Wijkverpleegkundige T Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen belt u Bezoekadres Molendijk 17, 9601 LH Hoogezand. 6

7 Voor Wie: Hulp en Gemak Hier kunt u allerlei hulpmiddelen kopen, zoals: een hoog/laagbed, rollator, krukken, looprek, rolstoel, traplift, sta-op stoel of aankleedhulp. Hulp met Gemak Kerkstraat AG Hoogezand T Jeugdagenten Hoogezand- Sappemeer Meldpunt voor alle strafbare feiten gepleegd door jeugd, of voor het melden van zorgen over jeugd met wat voor reden dan ook. J. Toebak Beukenlaan DA Hoogezand T Juridisch Loket Mensen die informatie en advies nodig hebben m.b.t. juridische problemen. De informatie en advies wordt gratis gegeven. Het Juridische loket Coehornsingel BS Groningen T Lentis Zorggroep: Linis en Jonx Ambulante behandelingsmogelijkheden voor volwassenen en jongeren met psychische en psychiatrische problemen Linis Zorggroep Gorecht Oost AE Hoogezand T (werkt nauw samen met OGGz) Jonx (GGz voor jongeren) Hoofdstraat 31a 9601 EA Hoogezand T MEE Groningen MEE is er voor mensen die vragen hebben over het opvoeden van kinderen met een beperking, geen aansluiting kunnen vinden in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, te maken hebben met schulden, vastlopen in de zorg, problemen omtrent criminaliteit hebben, etc. Anthon Sleifer (consulent) Koeriersterweg 26a, Groningen T /

8 Meldpunt Zorg en Overlast Heeft u last van mensen of situaties die uw woon- en leefklimaat aantasten? Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Meld dit dan via onderstaande mail of telefoonnummer. Wij zullen uw melding dan in behandeling nemen Meldpunt Zorg en Overlast T Nait Soezen Hoogezand Mensen met problemen rondom zorg en welzijn van jong tot oud wonende in de achterstandsgebieden van Hoogezand. NS Wijkverpleegkundigen Rianne Bentem, Ina Kolk, Mariëlle Wind. T Novo Mensen met een verstandelijke beperking. Centraal bureau Novo T Centrum voor dagbesteding, De Stijgbeugel Troelstralaan 3 T Dienstcentrum Eikendal Touwslager 30 T Kwekerij De Klimroos De Vosholen 8 T Woongemeenschap De Sloep Mansholtstraat 1a T Konditorei Hoogezand Gorecht-oost 32a T Ouderenadviseur Kwartier Zorg en Welzijn De ouderenadviseur geeft informatieve, advies, ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen. Bij het ouder worden kunnen er vragen of problemen ontstaan op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën en weten de weg niet naar voorzieningen of kunnen geen oplossingen vinden voor ontstane problemen. Jenneke Habers, Ouderenadviseur T

9 Sociaal verpleegkundige/ Schoolarts De GGD-Groningen voert een aantal 'gezondheidstaken' uit op de basisschool om de gezondheid van kinderen te beschermen en te bevorderen. Bij kinderen tussen 4 en 19 jaar kijken zij naar zowel lichamelijke, geestelijke als sociale aspecten. Soc. Verpleegkundige T Steunpunt Mantelzorg Hoogezand-Sappemeer Mantelzorgers uit gemeente H-S ( Kwartier Zorg en Welzijn) Coördinator: Maaike Louwsma Laan van de Sport 2, Postbus 396, 9600 AJ Hoogezand T Team 290 Diagnostiek, behandeling en begeleiding in de thuissituatie bij dementie of een vermoeden daarvan. Team290 West Laan Corpus den Hoorn 102/ JR Groningen T F Thuiszorgorganisaties Team290 Oost Parklaan 1B 9675 AB Winschoten T F Wat Thuiszorg Fivelland Fivelland altijd een breed pakket aan zorgdiensten binnen handbereik. Onze ervaren medewerkers en wijkteams staan 24 uur per dag voor u klaar met warme zorg en deskundige hulp. Zo kunt ú zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen! T , Wat Voor wie ZORGkompas De doelstelling van ZORGkompas is het aanbieden van individueel passende thuiszorg. De wijze waarop er huishoudelijke zorg wordt 9

10 verleend wordt zoveel mogelijk aangepast aan uw wensen en behoeften. T , TSN & Thuiszorg Groningen Bieden samen alle mensen in de provincie Groningen de beste zorg die niet door uzelf of anderen uitgevoerd kunnen worden: van huishoudelijke hulp tot intensieve thuisverpleging. Vestiging Sappemeer Hoofdstraat EM Hoogezand T Stationsweg HE Meppel T De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) DNZT is voor u altijd het vaste aanspreekpunt op het gebied van hulp bij het huishouden, gemaksdiensten, verzorging en verpleging, pedicure, kapper, maaltijdvoorzieningen en hulpmiddelen. Thuiszorg ZINN ZINN Thuiszorg is onderdeel van ZINN. ZINN biedt in en vanuit tien woonzorglocaties een breed scala aan diensten op het gebied van wonen, welzijn, verzorging, verpleging en thuiszorg in Groningen, Haren en Hoogezand. Van der Duyn van Maasdamweg VT Hoogezand T T F Thuiszorg Arlero (Arlero Thuiszorg) Arlero levert huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, terminale zorg en gespecialiseerde verpleging en verzorging. Arlero Thuis Hoofdstraat 52 (bezoekadres) 9601 EJ Hoogezand T Thuiszorg Zorggarant 10

11 Bijzondere wensen vragen n bijzondere aanpak Zorggarant Thuiszorg regelt de zorg die u op het lijf is geschreven. Snel, goed en bijzonder. Bestaat de benodigde hulp nog niet? Dan maken ze deze voor u. Gegarandeerd! Want Zorggarant is het schaap met vijf poten: hoe bijzonder uw wensen ook zijn, Zorggarant zorgt dat u geholpen wordt zoals u het prettig vindt. T Wat Thuiszorg Buurtzorg Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Noorderstraat AP Sappemeer T VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) VNN is een verslavingszorginstelling die advies en hulp biedt bij drank, drugs- en gokverslavingen. VNN is er voor verslaafden, mantelzorgers, maar ook voor professionals. Eeuwe Zijlstra Meint Veningastraat 91, Hoogezand T Leer- en werktrajecten Noordbroeksterstraat 3, Sappemeer T Beschermd Wonen Pieter Langendijkstraat 22, Hoogezand T

12 HULPVERLENING SPECIFIEK GERICHT OP WERK In Hoogezand- Sappemeer zijn veel instanties en stichtingen die zich richten op werkeloosheid en het terugkeren naar de arbeidsmarkt. De verschillende instanties en stichtingen hebben ieder hun eigen aanpak en doelgroep. Hieronder vind u alle stichtingen en instanties die zich hier mee bezig houden. Baanvak Baanvak is een dienstverlenend reintegratiebedrijf dat zich richt op mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Baanvak zet zich er voor in dat zij duurzaam uitstromen naar onderwijs, maatschappelijke participatie en/of werk. Baanvak biedt werkbegeleiding in de brede zin des woords. Van intake, assessment, trajectbegeleiding, tot detachering; van bemiddeling, job-coaching tot begeleiding in en naar regulier werk. Baanvak biedt maatwerk voor elke deelnemer. Via samenhangende, ondersteunende en stimulerende trajecten worden werkzoekenden naar de arbeidsmarkt toe geleid. Bezetting receptie Adinda Dantuma Chantal Viel De Vosholen 119 Sappemeer Postbus AJ Hoogezand T F Buurtwerkplaats Wijkbewoners kunnen in de buurtwerkplaats zelf werkzaamheden verrichtten onder toezicht en begeleiding van medewerkers van Baanvak en kunnen daarvoor ook gebruik maken van de machines van Baanvak. Doel is om zoveel mogelijk bewoners uit de wijken en in de wijken actieve organisaties bij de buurtwerkplaats te betrekken. Bij Baanvak is een medewerker (programma manager) aangesteld om bewoners en organisaties te betrekken bij de buurtwerkplaats en zo nodig specifiek activiteiten te ontwikkelen. Marian Kleine Schaars (Programma manager) Lies Visser (Coördinator Projecten) Jans Maris (Projectbegeleider) 12

13 Buurtwerkplaats Noorderpark Oost Winkelhoek 2/bedr (eind Aert van der Neerweg) 9601 ET Hoogezand T Openingstijden: maandag t/m donderdag van tot uur. Jasmijn werkt Dienst sozawe (gemeente Groningen) Plek waar (alleenstaande) moeders met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen uitzoeken wat ze graag zouden willen. Hier kunnen ze stappen zetten tot werk en scholing, er is opvang voor kinderen. Margriet van Valkenburg Zaagmuldersweg BC Groningen T T Sta Voor Voor uitkeringsgerechtigde wijkbewoners die problemen hebben met extreme faalangst, weinig zelfvertrouwen, desnoods uitbehandeld bij GGZ. Sta Voor houdt zich bezig met burgerparticipatie. Hilly Monkelbaan T Stichting Natuur & Milieu Educatie Natuur en Milieu educatie voor de kinderen op de de basisscholen van Hoogezand-Sappemeer. Richard Foet of Lies Visser (Coördinator Projecten) Klaas Steenbergen (Projectbegeleider/Ecologisch Tuinbeheerder) Branchien Struijk (praktijk coach/medewerker Educatie) Stichting Natuur & Milieu Educatie Hoogezand- Sappemeer Locatie: Gorecht Adres: Burg. Van Royenstraat W CR Hoogezand T website: 13

14 Talente Voor zeer langdurig werkzoekenden met meervoudige problematiek. Uitstroom naar (vrijwilligers) werk. Programma in groep + individuele coaching, afhankelijk van belasting en belastbaarheid. Arjen Jorritsma T UWV Werkplein Groningen Voor werkzoekenden, aanvragen uitkering, vacatures, opleidingen en scholingsprojecten. Eendrachtskade ZZ CW GRONINGEN T Vredekerk In de Vredekerk werken veel verschillende organisaties samen aan de leefbaarheid van de wijk. Het is geweldig om te zien met welk enthousiasme en voortvarendheid invulling wordt gegeven aan de verschillende activiteiten Inmiddels hebben diverse organisaties hun plek in de Vredekerk gevonden. Medewerkers in het kader van de gesubsidieerde arbeid en deelnemers in het kader van reintegratietrajecten voeren voor de verschillende diensten de werkzaamheden uit. Baanvak heeft twee van haar belangrijkste projecten in de Vredekerk ondergebracht: de Eeterie en de Schoonmaak. De Vredekerk De Eeterie Projectbegeleider Horeca Stef van Bergen Siebers De Schoonmaak Projectbegeleider Johan Dekens Voor ander vragen Manager Projecten Lies Visser Sociaal Wijkbeheer Margriet Smit Van der Duyn van Maasdamweg XD Hoogezand T

15 OVERHEIDSINSTELLINGEN Binnen de gemeente Hoogezand- Sappemeer zijn een aantal overheidinstellingen die een belangrijke rol spelen in het zorgsysteem van de gemeente. Men kan hier onder meer terecht voor het aanvragen van zorg, het regelen van hulp bij het financiële huishouden en bij het vinden van werk. Postbus AR Assen T F CIZ (centrum indicatiestelling zorg) Voor mensen die AWBZ zorg nodig hebben en hiervoor een indicatie willen aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor de AWBZ zorg GGD Groningen De GGD bestaat uit drie divisies met elk hun eigen takenpakket. Persoonsgerichte zorg & welzijn: WMO, indicatieadvisering en zorgloket. Lokaal gerichte zorg & jeugd: JGZ 0-19 jaar, OGGZ en gezondheidsbevordering en lokaal gezondheidsbeleid. Specialistische zorg & veiligheid: TBC bestrijding, reizigersvaccinatie, technische hygiëne zorg, SOA & AID bestrijding, infectieziektebestrijding, medische milieukunde, meldkamer ambulancezorg, forensische geneeskunde, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Harry Doedens (regiomanager) Havenstraat AG Veendam T / Kredietbank De kedietbank kan u helpen als u financiële problemen of Schulden heeft. Gemeentelijke kredietbank Hoogezand- Sappemeer Gorecht-Oost 157 postbus AB HOOGEZAND T

16 Loket Wonen Welzijn Zorg De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen binnen de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Zo nodig doet zij aanpassingen in uw huis of regelt zij hulp zodat dit kan. Bij het loket kunt u deze hulp aanvragen. Dit is ook de plek om huishoudelijke hulp aan te vragen. Gorecht-Oost 157 Postbus AB Hoogezand T Unit Werk en Inkomen Voor wie : Hier kunt u terecht voor: hulp bij het vinden van werk, vacatures, gesubsidieerd werk, hulp aan mensen met een eigen bedrijf, aanvragen uitkering en bijstand, bijstand voor beginnende kunstenaars, inburgeren, doorverwijzingen naar alle soorten zorg, hulp bij schulden, leningen en regelen van financiële zaken als u dat zelf niet kunt. Haydnlaan 2 Postbus AB HOOGEZAND T

17 ZORGVOORZIENINGEN Om op een goede manier zorg te kunnen dragen voor lichaam en geest zijn er een aantal voorzieningen waar gebruik van gemaakt kan worden. Deze zijn onderverdeeld in medisch, paramedisch en onderwijs. Medische Diensten Apotheken Apotheek t Hooge Zand Voor alle mensen die hun medicijnen geleverd krijgen via deze apotheek en voor mensen die een gezondheidsproduct willen kopen of advies willen op dit gebied. Meint Veningastraat 113 Hoogezand T Apotheek Kranenborg Voor alle mensen die hun medicijnen geleverd krijgen via deze apotheek en voor mensen die een gezondheidsproduct willen kopen of advies willen op dit gebied. Hoofdstraat 67 Hoogezand T MediQ Apotheek Gorecht Voor alle mensen die hun medicijnen geleverd krijgen via deze apotheek en voor mensen die een gezondheidsproduct willen kopen of advies willen op dit gebied Gorecht-Oost 161 Hoogezand T Compressie Zorg Een ieder waarbij de arts therapeutische elastische kousen heeft voorgeschreven. Ina Sissingh Gorecht Oost 3 Hoogezand T

18 Diëtistenpraktijk MarjoLein Een ieder die een persoonlijk, afgestemd voedings- of dieetadvies wilt Marjolein van der Woude - Dijk Hoofdstraat ( LabNoord) 9601 EH Hoogezand T Huisartsen Dr. Van der Tuin Haydnlaan AS Hoogezand T F Dr. Van Dijk Van Heemskerckstraat HC Hoogezand T Dr. Hoekstra / dr. Van Cleef / dr. Houtman Melkweg JE Hoogezand T F Dr. Fennema / dr. Kramer Contact: Meint Veningastraat KE Hoogezand T Dr. Lochorn / dr. Klok Gorecht Oost AE Hoogezand T Dr. Groenewold-Snijder / dr. Wassiee Van Oldenbarneveltlaan AM Hoogezand T F Dr. Jager Meint Veningastraat KE Hoogezand T

19 Dr. Groeneveld / dr. Bijl-Schuiling Noorderstraat AA Sappemeer T F Groepspraktijk Sappemeer Dr. Schipper / dr. Van der Wal / dr. Verachtert / dr. Van der Ploeg Noorderstraat AN Sappemeer T F Huiartsenpraktijk K.Hut Buitenlust SC Sappemeer T Hoofdstraat Hoogezand T Trombosedienst tel: T LabNoord Hoogezand Een centrum dat zich richt op laboratorisch onderzoek. U kunt hier o.a. terecht om bloed te prikken. Gorecht-Oost 165 Hoogezand T Wipmolen GJ Woerden Reismedischcentrum Alleen als u gezond weer thuis bent, dan heeft u een goede reis gehad! Een goede voorbereiding van uw reis is belangrijk. Soms zelfs van levensbelang. Tefa Portanje Tefa Portanje levert medische apparatuur en gebruiksartikelen aan mensen die thuis medische ondersteuning nodig hebben zoals bijv. zuurstof, sondevoeding en medicatie per infuus. 19

20 T (in het weekend en buiten kantoortijden) T Vaccinaties op reis Voor mensen die op reis gaan en alles willen weten over inentingen, vaccinaties en malaria. Ria Mulder Korreweg 118a 9715 AJ Groningen T Vennestraat LE Lisse T F Ziekenhuizen Vegro Uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen zoals postoel, rollator, rolstoel, krukken, hoog laag bed etc. Ziekenhuis, Martini Mensen die medische zorg nodig hebben Martini ziekenhuis Van Swietenplein NT Groningen T Ziekenhuis, Delfzicht Mensen die medische zorg nodig hebben Delfzicht Ziekenhuis Jachtlaan JD Delfzijl T Ziekenhuis, Lucas Mensen die medische zorg nodig hebben Lucas Gassingel CX Winschoten T Ziekenhuis, Refaja Mensen die medische zorg nodig hebben Boerhaavestraat HE Stadskanaal T

21 Ziekenhuis, UMCG Mensen die medische zorg nodig hebben UMCG Hanzeplein RB Groningen T

22 Paramedische Diensten Wat Voor wie Contactgegevens Anna Poppink Reikibehandelingen en Cursussen Voor mensen die op zoek zijn naar een therapie die gericht is op het vinden van een balans tussen het innerlijk en uiterlijk. Anna Poppink Van Swinderenstraat HC Groningen T Arts- acupuncturist In deze praktijk werken arts-acupuncturist Henk van der Have en Chinese acupuncturist Peter Wang samen op gebied van acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde. Eerder werkten zij al samen bij het universitaire acupunctuurcentrum op het gebied van patientenbehandeling, onderzoek en onderwijs. Zij zijn van mening dat een medische achtergrond een belangrijke voorwaarde is voor het verantwoord toepassen van Chinese geneeswijze. H. van der Have Coenderseweg GD Groningen Fysiotherapie Gorecht Voor fysiotherapie, manuele therapie, acupunctuur, sportfysio therapie en lasertherapie Fysiotherapie Gorecht T Inter-Psy Voor psychologische diagnostiek, behandeling en begeleiding van jongeren en volwassenen Borchetspoort, Noorderstraat 57 K 9611 AB Sappemeer T LogopedieHuis Zuidlaren Het doel is optimaal zorg verlenen aan kinderen en jeugd met complexe problematiek, waarvoor zowel logopedie en/of dyslexiespecialisme als kinderfysiotherapie gewenst is. Wij streven naar professioneel maatwerk en een goede samenwerking met de ouders, de school en behandelende disciplines. Zo ontstaat er rust 22

23 voor de ouders en hun kind en meer duidelijkheid in de communicatie naar ouders en scholen. Havenstraat 8a, Zuidlaren T Walstroweg AK Haren T Mondhygiëne Praktijk Oosterhaar Voor verzorging en advies op het gebied van mondhygiëne. Praktijk Eerstelijnspsychologen Groningen Voor mensen die psychologische klachten hebben en hier ondersteuning bij zoeken. Drs. C.J. de Vries Melkweg JE Hoogezand T Stadshart Fysiotherapie Manuele Therapie t Hoogezand Voor mensen die fysiotherapeutische behandeling nodig hebben Gorecht-Oost 9603 AB Hoogezand T Tandheelkunde (GGD) Voor tandheelkundige preventie en modhygiëne Astrid Talsma Hanzeplein 120 Groningen T Van Dijk CS Voor mensen die fysiotherapeutische behandeling nodig hebben Astronautenlaan EP Hoogezand T Van Kasteel Training & Therapie Voor mensen die fysiotherapeutische behandeling nodig hebben Hora Siccamastraat KK Hoogezand T

24 Onderwijs De Lichtbron Gereformeerd basisonderwijs Donker Curtiusstraat PK Hoogezand. T De Hoeksteen Protestants Christelijk Basisonderwijs Beetslaan AX Hoogezand T De Mare Protestants Christelijk Basisonderwijs Winkelhoek EX Hoogezand T De Regenboog Protestants Christelijk Basisonderwijs Mars KZ Hoogezand T De Schakel Voor kinderen die basisonderwijs volgen Multatulistraat 28, 9602 BB Hoogezand T F De Tweemaster De Tweemaster is een openbare basisschool: er is ruimte voor verschillende religieuze richtingen en levensbeschouwingen. Aalbersestraat TC Hoogezand Paul Inberg (directeur). T / Rika Tilman (adjunkt-directeur). De van Heemskerckschool De Van Heemskerckschool is een openbare basisschool voor ieder kind, met welke 24

25 achtergrond dan ook. Een school met ruimte voor verschillende ideeën en aandacht voor elk individu. Jan Huitzingstraat AR Hoogezand T De Zwaaikom School voor Speciaal Basis Onderwijs Mars KZ Hoogezand T Astronautenlaan EN Hoogezand T F Het Ruimteschip De school staat open voor kinderen van alle gezinnen en culturen. Een groot deel van de kinderen woont in Woldwijck-West. Nico Bulderschool Voor kinderen die basisonderwijs volgen Zonneweg LN Hoogezand T W.A. Scholtenschool Voor kinderen die basisonderwijs volgen Pluvierstraat RJ Foxhol T

26 Voortgezet onderwijs Voor Wie: Dr. Aletta Jacobs College Openbare scholengemeenschap voor Gymnasium/Atheneum/Havo/Vmbo/ Praktijkonderwijs en Mbo niveau 1 en 2 Algemeen directeur; dhr. M.M.A.M.Klaverkamp Locatie: Laan van de Sport 4, Postbus AL Hoogezand T F Dislocatie Praktijkonderwijs: Van Heemskerckstraat 119a, Hoogezand Postbus AL Hoogezand T F Christelijke school voor V.O. de "Rehoboth" Bijzonder voortgezet onderwijs Directeur dhr. H.G.Schuil Erasmusweg 1 Postbus AE Hoogezand T F Voor meer scholen zie internet en telefoonboek. Volwassenenonderwijs 26

27 WONEN De huurdersraad De Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer komt op voor de belangen van alle huurders in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Van de Dyun van Maasdamweg VT Hoogezand T Woningstichting Lefier Huurders in Hoogezand-Sappemeer Beukenlaan DA Hoogezand T Buurtconciërge Dhr. E. van Moorselaar Wijkbureau Gabriel Metsustraat 31 T Steelande Wonen U mag een hogere kwaliteit in woningen en dienstverlening verwachten. Steelande staat voor goed wonen in buurten en wijken. Meint Veningastraat KC Hoogezand T ) beter van dienst zijn. In onze persoonlijke aanpak en werkwijze veranderen wij niet, wel mag u van ons een hogere kwaliteit in woningen en dienstverlening verwachten. Wij staan voor goed wonen in buurten en wijken! 27

28 WOONCENTRA MET ZORGMOGELIJKHEDEN Wanneer thuis wonen zonder zorg niet langer gaat, of het die richting opgaat, is er de mogelijkheid om van een wooncentrum gebruik te maken waar men prettig kan wonen en e.v. zorg zou kunnen krijgen. Dit kan dagelijks zijn of op afroep. Onderstaande wooncentra bieden deze service aan voor verschillende doelgroepen. Bij een aantal van deze wooncentra worden ook zelfstandige woningen aangeboden. Noorderstraat AN Sappemeer T St. Jozef Kent verschillende woon- en zorgmogelijkheden. De nadruk ligt op verzorging en verpleging met behoud van ieders zelfstandigheid. Men kan volledig zelfstandig wonen en zich laten aansluiten op het 24-uurs alarm. Wooncentrum Alliance Het complex is bedoeld voor ouderen die zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben staan, maar toch graag de zekerheid willen van hulp en verzorging als dat (in de toekomst) nodig mocht zijn. Frans Halsstraat 9601 HN Hoogezand T Rembrandtlaan XD Hoogezand T Hoofdstraat EM Hoogezand T F Zorgcentrum Internos Het Woonzorgcentrum is bedoeld voor ouderen die zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben staan, maar toch graag de zekerheid willen dat hulp, verzorging- en verpleging direct beschikbaar is als dat (in de toekomst) nodig mocht zijn. Woonzorgcentrum Voor Anker Een ruim aanbod van functies op het terrein van wonen, zorg en welzijn met als doel mensen zelfstandig te laten functioneren. 28

Werkvelden SAW niveau 3 en 4

Werkvelden SAW niveau 3 en 4 DC 4 Werkvelden SAW niveau 3 en 4 1 Inleiding In dit thema lees je in welke werkvelden je als sociaal agogisch werker kunt werken. We onderscheiden 6 verschillende werkvelden. Per werkveld vind je de instellingen

Nadere informatie

Sociale kaart oggz. Rijnstreek

Sociale kaart oggz. Rijnstreek Sociale kaart oggz Rijnstreek maart 2011 1 Colofon Inhoud: Contactpersoon: Uitgiftedatum: Uitgever: Drukwerk: Bestellen: GGz Informatiepunt Leiden e.o. A. Bergman (GGz Informatiepunt Leiden e.o.), M. Veenstra

Nadere informatie

Sociale Kaart Leeuwarden. februari 18

Sociale Kaart Leeuwarden. februari 18 Sociale Kaart Leeuwarden februari 18 2013 1. FINANCIËLE HULP- EN DIENSTVERLENING... 3 BELASTINGDIENST NOORD, KANTOOR LEEUWARDEN... 3 BUREAU ZELFSTANDIGEN FRYSLÂN... 3 BUURTSERVICEPUNT... 3 FNV BELASTINGSERVICE...

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Hier zijn we u mee van dienst

Hier zijn we u mee van dienst P a g i n a 1 Hier zijn we u mee van dienst Dienstenboek 2013-2014 P a g i n a 2 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Voorwoord pag. 3 3. Hulp in Crisissituaties pag. 5 3.1. Tijdens kantooruren: CVD

Nadere informatie

INFORMATIE DEELNEMERS

INFORMATIE DEELNEMERS INFORMATIE DEELNEMERS 11 OKTOBER TUSSEN 13.30 EN 17.00 UUR SPORTHAL DE KALKWIJCK NIEUWEWEG 8 HOOGEZAND Voorwoord Op 11 oktober 2013 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar de Lifestylebeurs 50+ in

Nadere informatie

OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid

OUDER(EN)WIJZER 2015 OUDER(EN)WIJZER 2015. Informatie over wonen, zorg en welzijn. Welzijn Ouderen. partner bij zelfstandigheid OUDER(EN)WIJZER 2015 Welzijn Ouderen OUDER(EN)WIJZER 2015 Informatie over wonen, zorg en welzijn 1 2 Welzijn Oude Beste lezer, Alifa Welzijn Ouderen brengt jaarlijks een vernieuwde Ouder(en) wijzer uit.

Nadere informatie

Wegwijzer voor ouderen en voor volwassenen met een beperking

Wegwijzer voor ouderen en voor volwassenen met een beperking Wegwijzer voor ouderen en voor volwassenen met een beperking Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer, wegwijs door informatie... 1. Inleiding... Zorg in Nederland... Indicatiestelling en regelen van zorg...

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) Eikenlaan 2a, 2161 EA Lisse T 412 667 E info@swolisse.nl W www.swolisse.nl

Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) Eikenlaan 2a, 2161 EA Lisse T 412 667 E info@swolisse.nl W www.swolisse.nl Stichting Welzijn Ouderen Lisse (SWOL) Eikenlaan 2a, 2161 EA Lisse T 412 667 E info@swolisse.nl W www.swolisse.nl SWOL WELZIJNSWIJZER 2013-2014 1 COLOFON De Welzijnswijzer 2013-2014 is met de grootste

Nadere informatie

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noordwest Veluwe, IJssel-Vecht en Twente Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE 0800 933

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum

Nadere informatie

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort

Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Informatiegids voor en door allochtone senioren in Amersfoort Allochtone Ouderenwerk Amersfoort 1 Voorwoord Voor u ligt een informatiegids. Deze gids is gemaakt door Allochtone Ouderenwerk Amersfoort.

Nadere informatie

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Informatiegids Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Leudal Opbouwwerk Leudal 2014 Voorwoord Deze informatiegids is een handige wegwijzer voor zorgvragers, senioren en mantelzorgers

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning Maaltijden Ontmoeting en activiteiten Praktische hulp Veiligheid Vervoer en Mobiliteit Wonen

Begeleiding en Ondersteuning Maaltijden Ontmoeting en activiteiten Praktische hulp Veiligheid Vervoer en Mobiliteit Wonen Begeleiding en Ondersteuning Maaltijden Ontmoeting en activiteiten Praktische hulp Veiligheid Vervoer en Mobiliteit Wonen Informatiegids Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 Informatiegids Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

M a ntelzorggids 2 0 1 3

M a ntelzorggids 2 0 1 3 M a ntelzorggids 2 0 1 3 Inhoud Voorwoord wethouder Lidi Kievit-Braakman pagina 3 1 Wat is mantelzorg en wie is mantelzorger pagina 5 2 Informatie, advies en ondersteuning pagina 9 3 Praktische hulp en

Nadere informatie

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Horst aan de Maas

Informatiegids. Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Horst aan de Maas Voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers in Horst aan de Maas Ouderenwerk Synthese Horst Mei 2014 Voorwoord Deze informatiegids is een handige wegwijzer voor senioren en mantelzorgers in

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG De Novadic-Kentron Groep Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG Welke rol spelen genotmiddelen in úw leven? Een kop koffie of thee, een wijntje

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.

Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell. Sociale Kaart Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl Ambulante jeugdhulpverlening Advies en Meldpunt Kindermishandeling

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Informatie voor dak- en thuislozen in Midden Holland

Informatie voor dak- en thuislozen in Midden Holland Informatie voor dak- en thuislozen in Midden Holland De ZOG MH is een regionale cliëntenorganisatie die opkomt voor mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en de Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie