DOORBOMEN. Herfst 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORBOMEN. Herfst 2011"

Transcriptie

1 DOORBOMEN Herfst

2 Doorbomen verschijnt vier maal per jaar en is een uitgave van vzw Het Anker Beisbroekdreef Sint-Andries Tel : 050/ Redactieraad : Met dank aan alle vrijwilligers die een bijdrage leverden tot dit nummer. Lay-out : Mietje De Beukelaer Francine Steenkiste Overname van artikelen of gedeelten daarvan is alleen toegestaan mits bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer van vzw Het Anker. Vanaf 30 krijgt u van ons een fiscaal attest. 2

3 Inhoud 3 Inhoud 4 Voorwoord 5 Afscheid van Jan 6-8 VAPH blaast 20 kaarsjes uit 9-11 Spel-o-teek 12 Lekker dessert 13 KunstverAnkerd 14 Vrije dagen en bussen 14 Personeelsnieuws 15 Gebruikersnieuws 16 Project van de school Atletics on the beach Kamp Kastanje 22 Nieuwe kinderen aan het woord Kamp Wendy, Bart & Johan 25 Reis Oude Dorpsweg 26 Brussenavond 3

4 Voorwoord Allerheiligen Allerzielen roepen zeker een aantal levensvragen op. Daarom dit gedicht van Marinus van den Berg. JIJ Jij kunt een schouder zijn voor de mens in verdriet en verlorenheid Jij kunt een arm zijn om een mens heen in de kou Jij kunt een licht zijn voor een mens struikelend in het donker Jij kunt een vuur zijn voor een mens verkild in het leven Soms zoekt een mens : wie kan ik zijn wie mag ik zijn Soms vraagt een mens : zal ik gemist worden zal iemand om mij huilen voor wie ben ik belangrijk? Hoe moet je leven als je geen uitnodiging ontvangt als je voelt : zonder mij zou alles gelijk blijven Als je niet merkt dat er iemand is die op je wacht die naar jou omziet. Kunnen we elkaar laten voelen : jij mag er zijn jij bent goed jij kunt een schouder zijn jij kunt een arm zijn Kunnen we elkaar laten voelen : ik ben een schouder voor jou ik ben een arm om je heen een licht op je levenspad : er zal minder eenzaamheid zijn. 4

5 Accenten in de werking Afscheid van Jan Geachte heer inspecteur Zo zal Jan waarschijnlijk meestal aangesproken worden. Voor ons blijft hij Jan, maar met het nodige respect voor wat hij gerealiseerd heeft. Een collega verwoordt het heel mooi: Het is een hele eer dat onze directeur, Jan Mestdagh, gekozen werd voor een opdracht als inspecteur. Gedurende vijf jaar stuurde hij onze school de goede richting uit. Ikzelf heb Jan slechts 2,5 jaar gekend. In die periode heeft Jan op mij een grote indruk gemaakt. Als directeur van de basisschool wist hij perfect welke doelstellingen hij wilde bereiken, in het belang van de kinderen die beroep op ons doen, ook in het belang van zijn collega s. Bovendien kon hij dit alles kaderen in het grotere geheel van De Kade, want ook als lid van de groepsdirectie is Jan steeds een zeer waardevolle collega geweest. Discreet, respectvol, correct, stressbestendig, consequent, actief, intelligent én verstandig, een goede leider, een aangename en plezante collega, eerlijk Dit zijn slechts enkele van de vele capaciteiten die we allen ervaren hebben in de samenwerking met Jan. Jan, we wensen je een heel mooie verdere uitbouw van je loopbaan. We gunnen je het succes, maar vinden het toch jammer dat je ons verlaat. Tot binnenkort! Alain Nauwelaerts Groepsdirecteur De Kade 5

6 VAPH blaast 20 kaarsjes uit Een hele evolutie Twintig jaar geleden werd het Vlaams Fonds opgericht, de voorloper van wat nu het VAPH heet. Administrateur-generaal Laurent Bursens blikt terug op de voorbije verwezenlijkingen, maar kijkt vooral vooruit naar de toekomst van de gehandicaptenzorg in Vlaanderen. Kort gezegd is onze evolutie die van een Fonds dat in de eerste plaats de voorzieningen subsidieerde, naar een organisatie die dienstverlenend werkt voor personen met een handicap, zodat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan alle aspecten van de samenleving, zegt Laurent Bursens. Twee grote veranderingen hebben die evolutie gestuurd. Ten eerste is er het idee van inclusie, de zorg voor een toegankelijke maatschappij mag niet opgesloten zitten in één departement, maar is een taak van alle overheidstakken : vervoer, onderwijs, werk, noem maar op. En ten tweede is er de strijd tegen de betutteling uitgaande van organisatie van personen met een handicap zelf. Mensen met ene handicap willen zelf beslissen hoe ze hun leven willen leiden en hoe ze hun zorg organiseren. Inclusie De inclusie-idee heeft er onder meer voor gezorgd dat het VAPH sinds 2006 niet langer het enige aanspreekpunt is om de integratie te bewerkstelligen. Vroeger deed het Vlaams Fonds alles : we zorgden voor huisvesting, boden een correctie op de inkomens, wat eigenlijk een OCMWtaak is, bemoeiden ons met tewerkstelling, enzovoort. In 2006 is de tewerkstellingstak verhuisd naar het beleidsdomein waar het thuishoort :werk en sociale economie. En de trein is volop vertrokken : de zorg voor toegankelijkheid zit nu bij Gelijke Kansen, de NMBS de De Lijn werken een eigen toegankelijkheidsbeleid uit, het beleidsdomein Wonen wordt ertoe gestimuleerd om sociale woningbouw te voorzien die van bij het begin rekening houdt met de behoeften van mensen met een handicap. Dat is positief, want daardoor kan het VAPH zich op zijn echte kerntaak concentreren. Vraagsturing Ook de beweging naar meer vraagsturing is nu stevig op de rails gezet. De motor daarvoor is de persoonsvolgende financiering : het principe dat de persoon met een handicap de beschikking krijgt over een budget of een zorgvoucher waarmee hij zelf bepaalt welke zorg hij inkoopt bij welke voorziening. Dat is een grote uitdaging voor de voorzieningen, die daartegenover kwaliteit en flexibiliteit zullen moeten stellen. Anderzijds zal de omschakeling ook gepaard gaan met een administratieve lastenvermindering. De huidige dagprijsfinanciering is administratief bijzonder tijdrovend, en met een persoonsvolgende financiering kan veel van die ballast overboord. Het PAB, waar intussen al ongeveer 2000 mensen gebruik van maken, is een eerste, heel uitgebreide vorm van persoonsvolgende financiering. Onlangs is ook een tweejarig experiment met een Persoonsgebonden Budget afgelopen. We onderzoeken nu hoe we beide systemen kunnen combineren tot een veralgemeende persoonsvolgende financiering. Maar het principe is 6

7 verworven : vanaf 2013 krijgt iedere nieuw ingeschreven persoon met een handicap een vorm van financiering die hem volgt. Met de nieuwe financieringsvorm hangt ook de evolutie naar minder collectieve voorzieningen samen. Het doel is om zoveel mogelijk personen met een handicap in een huis in de rij te laten wonen. In de toekomst zullen alleen voor heel specifieke settings nog collectieve voorzieningen bestaan, bijvoorbeeld dagcentra en gespecialiseerde nursingtehuizen. Ook dat wordt een uitdaging voor de voorzieningen : hoe breken we buiten onze muren en zetten we de stap naar de samenleving? Die evolutie wordt steeds meer zichtbaar : diensten voor inclusieve ondersteuning, individueel wonen of kleine groepswoningen illustreren die trend. Stap voor stap Een persoonsvolgend budget, een vraaggestuurde zorg : het zijn al langer de buzzwords in de gehandicaptensector. Laurent Bursens : Dat klopt, en ik had zelf ook liever gezien dat het allemaal wat vlugger ging ik ben nogal ongeduldig van aard. Anderzijds : de omwenteling die we op twintig jaar tijd hebben verwezenlijkt, is niet niks. Vanaf nu zal de vraaggestuurde zorg zich bovendien steeds duidelijker manifesteren. De Vlaamse Regering heeft er ondanks de economische toestand voor het eerst een meerjarenbudget voor uitgetrokken 146 miljoen euro over de hele legislatuur. Ook bij de sector zelf is de bereidheid groot. En dankzij de meerjarenplanning die we hebben opgesteld en het plan Perspectief 2020, is elke stap die voortaan gezet wordt een stap in de juiste richting. Het VAPH in 2020 Waar moet de gehandicaptenzorg staan in 2020? Laurent Bursens geeft enkele kernpunten. Persoonsvolgende financiering In 2020 is er een veralgemeend systeem van persoonsvolgende financiering. Er zijn ook steeds minder collectieve voorzieningen. De meerderheid van de personen met een handicap woont in een huis dat ze zelf huren of hebben gekocht. Het VAPH zorgt voor de aanvullende zorg en assistentie, die het netwerk of de mantelzorg niet meer kan bieden. Inclusie De samenleving is meer en meer inclusief. Dat betekent bijvoorbeeld dat er bij het bouwen van woningen en publieke infrastructuren van bij het begin rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. Vandaag gooien we soms echt geld in de riool : eerst moeten we een traplift bouwen, en een paar jaar later word die traplift weer afgebroken omdat de partners gescheiden zijn. Als je een gelijkvloers huis bouwt, hoef je geen traplift te hebben. Zorggarantie Ethiek is en blijft een grote uitdaging voor onze werking : hoe kunnen we garanderen dat de juiste mensen met de meeste behoeften het eerst worden geholpen? Voor die mensen willen we tegen 2020 een volwaardige zorggarantie hebben. Tot en met 2014 komt er per jaar gemiddeld 32 miljoen euro geld bij voor het uitbreidingsbeleid, wat gelijkstaat met een uitbreiding van de opvangcapaciteit met ongeveer 1000 plaatsen. 7

8 Om ervoor te zorgen dat die plaatsen worden ingenomen door degenen die ze het meest nodig hebben, is een heel systeem van zorgregie op poten gezet. Maar we moeten ons geen illusies maken : ondanks die forse stijging van het budget hebben we nog tien moeilijke jaren voor de boeg. Pas vanaf 2020 zal de demografische evolutie ervoor zorgen dat het aantal beschikbare plaatsen voldoende wordt om een volwaardige zorggarantie te bieden. 8

9 Handen uit de mouwen Spel-o-teek Beste spellenliefhebbers, In deze editie van Doorbomen willen we de spellen van Smart Games in de kijker zetten. Smart games is een Belgische (!!) uitgever / producent van solitaire spellen zoals: Camouflage North Pole, Anti-virus, Camelot Junior, Chicken shuffle, Hide & Seek, IQ Puzzler, Titanic, Troy Extra muros, Trucky, Monsters, Smart Car, Alcatraz, Airport,. Zoals je merkt, brengen ze een heel groot gamma van solitaire spellen uit die stuk voor stuk heel goed, aantrekkelijk, uitdagend, stevig en handig op te bergen zijn. Meer info over alle spellen kan je vinden op of Deze solitaire spellen zijn ontwikkeld (de meeste door Raf Peeters) om alleen te spelen. Bij ons, in het Anker, merken we dat deze spellen ook met verschillende spelers op hetzelfde moment gespeeld worden. Er wordt m.a.w. op hetzelfde moment aan dezelfde opdracht gewerkt. Op die manier leren de spelers om samen te werken, te overleggen, creatief te denken, De kracht van deze spellen ligt hem in het goed gevoel dat de spelers hebben telkens na het oplossen van een opdracht en in het zich uitgedaagd voelen om een nieuwe opdracht te kraken. Als je tenslotte ook weet dat de opdrachten van al deze spellen een oplopende moeilijkheidgraad hebben (d.w.z. dat de opdrachten steeds moeilijker worden), dan is het duidelijk dat de spelers telkens opnieuw uitgedaagd worden om verder te spelen. Vanuit de werkgroep Spel-o-teek zijn we al jaren overtuigd van de meerwaarde van deze spellen, waardoor we ons aanbod ieder jaar opnieuw met enkele Smart Games uitbreiden. Alle spellen van Smart Games kan je kopen in Bio-vita (Brugge), maar ook in bvb Dreamland, Fun, Colruyt, Tenslotte willen we jullie hieronder nog 2 recensies van solitaire meegeven. Veel spelgenot! Namens de werkgroep Spel-o-teek, Jef Suykerbuyk 9

10 Cannibal Monsters Uitgever: Smart Products Auteur(s): Peeters Raf Jaar van uitgifte: 2009 Aard: puzzel, deductie Aantal spelers: 1 Leeftijd: vanaf 9 à 12 jaar Speelduur: 15 Moeilijkheidsgraad: Oplopend Balans tactiek-geluk: Recensie: Smart Games brengt een nieuw puzzelspel uit met als naam "Canibal Monsters". In dit spel gaan de monsters elkaar opeten. Belangrijk is dat je dit in de juiste volgorde doet. Een monster kan enkel een ander monster opeten als ze op elkaar passen. Een monster mag zich enkel horizontaal en verticaal verplaatsen en verplaatst zich rechtstreeks naar een monster (niet naar een vrije plaats en je mag ook niet over een monster springen). De monsters worden op elkaar gestapeld. Welk monster zal de strijd overleven? De doos bevat 12 monsters in 3 verschillende kleuren, een spelbord dat tevens het deksel van de doos vormt en een boekje met opdrachten. Terug een schitterende puzzel die, door de oplopende moeilijkheidsgraad van de opdrachten, voor heel wat uitdaging en ontspanning zal zorgen! IQ Puzzler Uitgever: Smart Games Auteur: onbekend Jaar van uitgifte: 2007 Aard: deductie, puzzel Leeftijd: vanaf 5 à 8 jaar Aantal spelers: 1 Spelduur: 15 Moeilijkheidsgraad: eenvoudig Balans tactiek-geluk: 10

11 Recensie: Bedoeling van dit spel is om al de 12 puzzelstukken (iedere kleur is 1 puzzelstuk) uit het puzzelvlak te halen. Kies dan 1 van de totaal 75 (2d)opgaven, waarmee je te zien krijgt waar je (bijvoorbeeld) 8 puzzelstukken terug mag plaatsen in het puzzelvlak. De overgebleven 4 puzzelstukken moet je dan zelf in het leeg/open gebleven puzzelvlak proberen te plaatsen...pittig/lastig/moeilijk!!! Verder staan er 25 extra opgaven in, om een piramide te bouwen, zie onderste plaatje. Dus ook weer een x aantal aangegeven te gebruiken puzzelstukken, met de overige puzzelstukken moet je de piramide verder afbouwen. Helemaal voor de experts!!! Een fantastische puzzel voor elk IQ of denkniveau, eenvoudige spelregels en uren speelplezier! (bron: 11

12 Handige tips Lekker dessert! Voor 1 keer maakt de gezonde voeding van Sabine plaats voor lekker zoet! Tijdens de verrassingreis 2011 voor het personeel van het Anker werden we tijdens de koffietafel verwend met verschillende lekkere dessertjes! De kok die de workshop koken leidde, was zo vriendelijk ons deze receptjes te bezorgen bij deze, veel succes en smullen maar!!! Mojito Cake 250 gr. bloem, 250 gr. suiker, 250 gr. boter, 4 eieren, 1 fles mojito mix, 1 dl bacardi, 1 tak pepermunt, 10 gelatine blaadjes, 1 limoen Meng bloem, suiker, boter en eieren als een klassieke vier vierde cake (egaal deeg). Voeg er de bacardi en sap van 1 limoen aan toe en de versnipperde pepermunt. Boter een bakvorm in en bak gedurende 40 min op 180 c de cake af. Voor de gel als topping op de cake : Mojito mix opwarmen en 10 geweekte gelatine blaadjes in oplossen oplossen. De vloeistof uitstorten in een bakvorm en in de koeling 1uur laten opstijven tot je een gum structuur bekomt. Dit in een kleiner recipiënt mixen met een staafmixer tot een egale gelei. lei. Dit gebruiken om de cake mee in te wrijven. De kok van dienst Parfait van advocaat Twaalf eidooiers, 200 gr. suiker 1 l slagroom, weinig water, 250 gr. advocaat (vaste) Suiker met weinig water naar kookpunt brengen 124 c dit toevoegen n terwijl je de dooiers opklopt met een elektrische klopper tot je een bijna wit en luchtig beslag bekomt. Daar voeg je dan de opgeklopte slagroom aan toe, dit h heet een basis Pate a Bombe. Voeg oeg hierbij de advocaat en verdeel in porties.. V Vries in en werk De aandachtige leerlingen eventueel af met bresilienne-nootjes nootjes. Na 2u in de vriezer kan de parfait geserveerd worden. 12

13 Klassieke Chocolademousse Twaalf eidooiers, 200 gr. Suiker, 1 l slagroom, weinig water, 400 gr. chocolade donker en bitter, scheutje Grand Marnier. Maak terug een basis Pate a bombe. Voeg daaronder, met een spatel, de chocolade toe die reeds gesmolten is Au Bain Marie, klein scheutje Grand Marnier. En voor je de mousse koelt, deze eerst in een ander recipiënt doen zodat alles perfect gemengd is. Na twee uur koelen heb je een zachte luchtige mousse. Strawberry Romanoff 2 bakjes aardbeien, 4 blaadjes gelatine, 500 ml. slagroom, 180 gr. suiker, 1 dl. dure grenadine, 1 dl Wodka. Warm suiker, Wodka, grenadine en geweekte gelatineblaadjes op tot alles is opgelost. Kuis de aardbeien en snij in vier. Gebruik 1 bakje om te mixen samen met de lauwe vloeistof die je gemaakt hebt tot je een coulis bekomt. Koel dit naar kamertemperatuur af en meng dit in de opgeklopte slagroom (als je dure grenadine gebruikt zal je zien dat dit een licht roze kleur geeft aan je beslag). Om te serveren vul je een potje met aardbeien die in vieren gesneden zijn en, eventueel in een spuitzak, het beslag over de aardbeien. Smakelijk! Werkgroep KunstverAnkerd Na de organisatie van de jaarlijkse verrassingsreis gaven we onszelf even de tijd om wat bij te komen van het vele geleverde werk. Ondertussen zijn we wel weer aan het plannen geslagen. Onze eerste activiteit plannen we op donderdag 10 november, op de referatendag, nl. een heuse KUNSTVEILING TVV MUSIC FOR LIFE. Op die dag verkopen we een aantal kunstwerken, gemaakt door onze medewerkers, onder het aanwezige personeel. Activiteiten die we plannen in het voorjaar 2012 : Maart 2012 : filmvoorstelling voor kinderen, adolescenten en volwassenen (juiste datum wordt later bepaald) Voor het personeel willen we opnieuw een citytrip organiseren, beetje afhankelijk van het tentoonstellingsaanbod in de cities. Deze ééndagse uitstap willen we organiseren in het voorjaar (april-mei 2012). Naar jaarlijkse gewoonte zijn we er uiteraard ook bij op het Ankerfeest. We houden jullie verder op de hoogte. Werkgroep KunstverAnkerd 13

14 Blocnote Overzicht tweede helft 1 ste trimester : vrije dagen en bussen - De herfstvakantie : van vrijdagavond 28 oktober tot maandagmorgen 7 november. - Verlengd weekend : van woensdagmiddag 9 november tot maandagmorgen 14 november. De bussen rijden op woensdag op hetzelfde uur als op vrijdag. - De Kerstvakantie : van vrijdagavond 23 december tot maandagmorgen 9 januari. Personeelsnieuws Hoera een baby! Basile, zoontje van Najat Bensaid en Pieter van Reeth, geboren op 26 juli Minne, dochtertje van Karen Rapol en Wannes Vandenbussche, geboren op 31 juli Leon, zoontje van Sylvie Demeyer en Pascal De Soete, geboren op 1 september Lotte, dochtertje van Lesley Verheughe en Sami Dobbelaere, geboren op 13 september Margot, dochtertje van Jettie Demuynck en Klaas Wildemeersch, geboren op 16 september Herinnering aan Madeleine Libbrecht, moeder van Lieven Demey, overleden op 15 juli Irène Ampe, schoonmoeder van Lut Billiet, overleden op 7 augustus Maurits Geldhof, vader van Chantal Geldhof, overleden op 3 september Linda Seys, moeder van Natacha Gryson (oud personeelslid), overleden op 13 september Julia Vercruysse, grootmoeder van Nadine Platteeuw, overleden op 16 oktober Mieke Steuperaert, moeder van Adelheid De Vleeschauwer, overleden op 18 oktober 14

15 Gebruikersnieuws Hoera een baby! Valentino, zoontje van Gaëtan De Boeck (oud gebruiker) en Bianca, geboren op 26 juni Alissio, zoontje van Bjorn Verkindere (oud gebruiker) en Shuleika Lauweres, geboren op 2 september Herinnering aan Aline Demeester, grootmoeder van Ruud Vercruysse (Pastorie) en schoonmoeder van Det Tacq, voorzitster gebruikersraad auti s, overleden op 16 oktober 15

16 In de school : nieuws van de school N.a.v. ons jaaractieplan rond gezondheid zouden wij graag ons project kenbaar maken aan jullie. Het omvat drie pijlers : 1. Groenten en fruit 2. Goed gevoel 3. Beweging Pijler 1: Dit schooljaar nemen wij een nieuw schoolgebouw in gebruik. Naast dit gebouw ligt een mooi perceel grond dat wij zouden willen omtoveren tot een boomgaard met zitbankjes. Iedere klas van onze school( 13 klassen) zou hier een laagstam fruitboom planten. De fruitpluk kan dan in de herfst gebeuren door de kinderen en verwerkt worden door hen in onze functionele klassen tot fruitsap, appelmoes, appeltaart of gewoon als gezonde snack. Naast ons boomgaardproject krijgen wij 9 vierkante meter ter beschikking om een volkstuintje aan te leggen. Dit kunnen we dan om beurten laten bewerken (seizoensgroenten kweken) door de verschillende klassen en teams onder begeleiding van onze boer. Pijler 2: Pesten is voor veel kinderen een pijnlijke kwelling. Sommige kinderen worden gepest, anderen durven niet reageren, nog anderen zien pesten als een manier om zelf aandacht te krijgen, Pesten is een probleem dat bij de wortel moet aangepakt worden. We kiezen dan ook heel bewust voor preventie bij jonge kinderen. Dit is zinvol en noodzakelijk omdat bewustwording en gedragsverandering dan het meest kans op slagen hebben. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we gekozen om te werken rond een methode met een pop Victor genaamd. Pijler 3: We trachten door dit project de kinderen tijdens de vrije speelmomenten (speeltijden) een ruim aanbod te geven, om zo hun bewegingsvrijheid te maximaliseren, hen stimuleren om goed samen te spelen, en leren om te gaan met winst en verlies. Het doel is uiteindelijk de kinderen te stimuleren tot bewegen, en zo hun eigen kwaliteiten te benutten. We doen dit door de groep kinderen te verdelen per leeftijd, maar ook door verschillende locaties te voorzien, met hun eigen activiteiten en specifieke doelstellingen. Rekening houdend met hun problematiek, vraagt dit een gestructureerde aanpak, en dito organisatie. 16

17 Atletics on the beach, 22/09/2011 Geen jaar zo riskant als dit jaar om te rekenen op goed weer. Waarom geen sportdag organiseren op het strand en moeder natuur uitdagen. t Was toch goed geprobeerd. Dit jaar was het uitgangspunt de wereldkampioenschappen atletiek deze zomer. Heel wat atletische activiteiten kwamen aan bod. Daarnaast weken we uit naar een andere locatie, het Klein Strand in Jabbeke, waar we van allerhande strandactiviteiten konden proeven. Dit jaar werd de groep in twee gesplitst. De oudsten vertrokken s morgens onmiddellijk met de fiets, waarbij ze per klas een route volgden die hen leidde (of toch moest leiden) naar het Klein Strand. Voor de één ging het wat vlotter, voor de ander was het wat avontuurlijker. Eénmaal aangekomen konden ze, na een snack, starten met de verschillende proeven. Verschillende beachgames kwamen aan bod. Beachsoccer, het klassieke voetbalspel, maar dan blootsvoets op het strand. Dit was voor iedereen the max. Daarnaast was er ook het firegame, een variant op tussen twee vuren, maar wel met een natte bal. Hilariteit en spanning alom, zeker als de bal met het zand en water, veranderde in een modderbal. Het ondertussen alombekende Kubb kon niet ontbreken. Alle kinderen leerden het spel in een leuke context, zeker in het zand, kennen. En het werd met enthousiasme onthaald. De kinderen konden hun atletische kwaliteiten volop tonen in de atletiekproef, waar ze konden sprinten tegen elkaar, en demonstreren hoe ver ze wel echt konden springen. Maar het spectaculairste van de dag was de watersplash. Alle kinderen van de oudste groep konden eens proeven van de adrenaline op een tube achter een motorboot. Veel opwinding, maar ook vele bange hartjes. Tweemaal konden ze per twee op een band liggen, en scheerden ze op en neer op het water. Bij sommigen gingen het wat wilder, en werden ze in volle snelheid wegcatapulteerd in het water. Ook de leerkrachten konden er eens van proeven, en dat was wel naar de zin van de chauffeur. Direct vollen bak, tot ze eraf lagen. Het moet wel gezegd dat meester D. en meester S. een record deden sneuvelen, het record van de kortste tubing-rit! De jongste groep startte s morgens in Het Anker, met een hele resem atletiekaciviteiten. De kinderen konden hun atletisch vermogen testen tijdens de verschillende proeven met een doorschuifsysteem. Kogelstoten, estafetteloop, sprinten, hoogspringen, steeple,... het kwam allemaal aan bod. De inzet van de kinderen was groot. Ze trachten zich allemaal te bewijzen tegenover hun klasgenoten, maar behielden de olympische waarde. Daar was ondertussen de hemel een beetje opgeklaard, en zagen ze dat de oudsten met veel plezier het water in en uit sprongen. Zij begonnen dan ook aan hun strandproeven, maar genoten eveneens van het spektakel dat de watersplash met de nodige heisa teweegbracht. De kinderen leerden net als de oudste groep het tactisch blokkenspel, kubb kennen. Ze konden eveneens naar hartelust springen tijdens de verspringproef, en bouwden proachtige zandkastelen op het strand. Sommige groepen waagden zich zelf aan een glijproef, waarbij ze met de glijbaan pardoes in het water belandden. Nadat ondertussen de oudste groep terug vertrokken was met de fiets, konden de jongste kinderen nog even ravotten op het strand, en daarna moe, maar voldaan terugkeren naar Het Anker. 17

18 Een plezante, maar soms frisse sportdag, waarbij alles vrij goed verlopen is. Voor velen leuk om ook eens van een andere locatie te proeven, maar vooral ook leuke foto s en herinneringen van een paar spectaculaire proeven, waarbij zowel jong en oud zich toch even konden laten gaan. En opnieuw hier veel dank aan de leerkrachten en begeleiders, die ervoor zorgden dat we alles zelf konden organiseren, en weeral een geslaagde sportdag konden aanbieden. Meester Thomas 18

19 19

20 Zoveel te beleven Kamp Kastanje Deze zomer zijn we met vijftien kwakkeltjes naar het kwakkelnest geweest. Er was daar een heel groot speeltuin en ook een kinderboerderij met konijntjes, cavia s, paarden Er zaten zelfs kangoeroes en lama s! Er was ook een klein paardje die choco noemde, op de laatste dag mochten we er een ritje op maken! De eerste dag was er vrij podium, je kon je verkleden en dan een optreden doen, dat was heel chic. Met de oudste kinderen hebben we dan s avonds volkspelen gespeeld in een café tje. De tweede dag waren Silke en Sarah verkleed in Sien en Maria, toen hebben we heel hard moeten lachen. Simon zei dat ze uit het gekkenhuis kwamen! 20

21 We zijn een dag naar Nausicaa geweest en hebben daar Dora gezien, de vis van in Fiding Nemo. De voorlaatste avond mochten we gourmet eten, iedereen had een eigen pannetje!. We zaten met twee aan een tafeltje en alles was heel gezellig versierd waardoor het leek of we in een restaurant zaten.de begeleiders speelden eens voor een avondje ober, dat was echt leuk!! Spijtig dat we vrijdag naar huis moesten, maar goed nieuws: volgend jaar gaan we terug naar het kwakkelnest! 21

22 Nieuwe kinderen aan het woord Ik vind het eten heel lekker in Het Anker, macaroni met kaas en hesp is mijn lievelingsgerecht! De begeleiders en de kinderen uit de Kastanje zijn heel tof. Het leukste speelgoed vind ik de puzzels en de boeken. Ik ben nu bezig met een puzzel van 500 stukken! We hebben al leuke activiteiten gedaan zoals koken en een fotoproject waar wij fotograaf mochten spelen! Joke, Kastanje Ik vind de Legotafel van de Kastanje heel chic, je hebt er veel plaats om te spelen. Ik heb ook al kunnen spelen met de aqua play, dit vond ik ook heel tof. In de school vond ik L.O het leukste vak. Jebbe, Kastanje Ik speel heel graag voetbal, ik vind het leuk dat er in de Kastanje twee goals staan! Ook tikkertje en tennis vind ik tof. We zijn al eens gaan zwemmen met de leefgroep, dit was wel chic, zeker met die grote glijbaan. Ik begin de kinderen van mijn leefgroep al goed te kennen. In school vind ik taal en rekenen het leukst! Aaron, Kastanje Stapsteen is leuk! Het is hier veel losser dan m n vorig internaat omdat we hier met 9 kinderen zitten en 4 begeleiders. In m n vorig internaat zaten we met 16 kinderen en 2 begeleiders. Je mag hier ook op de computer en je mag hier veel eten. We hebben ook veel toffere begeleiders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( = Stapsteen is leuk!!) Groetjes, Cato Pittellioen, Stapsteen 1 Stapsteen is zeer leuk. Ik vind het persoonlijk veel leuker dan mijn vorig internaat omdat er daar maar 1 uur ontspanning was en in Stapsteen 2 uur. Je mag hier ook langer op de PC en s avonds mag je naar de tv kijken. Het schooljaar in Spermalie was wel een aanpassing voor mij. Alles is anders. Er zijn veel minder mensen in Spermalie dan in Kortemark. In de klas zijn er maar 6 leerlingen, maar in Kortemark waren we met 24 leerlingen. Met minder is veel beter. Je hebt dan ook een hechtere band met je klasgenoten. Bartosz Harteel, Stapsteen 1 Ik ben Timon en ik speel elke dag biljart. Het is hier leuk met mijn huisgenoten en begeleiders. Het eten is hier lekker. Ik heb ook al gekookt: spaghetti en als dessert een lekkere rijsttaart. Ik hou van de activiteiten die we doen op woensdag. Timon Stock, Stapsteen 2 22

23 Kampverslag GES : kamp Wendy, Bart, Johan 2/08 Stipt om 10u vertrekken we met Jennifer, Giovanni, Anthony, Chris, Kyany, Kyara, Brian, Wendy, Bart en mezelf via Kortrijk en Charleroi (cfr. werken aan brug in Vilvoorde) naar Gouvy. Ook daar zijn er blijkbaar werken en de GPS stuurt ons dan maar de brousse in. Een eerste avontuur beleven we door met de auto s door plassen van een halve meter diep te moeten rijden Tegen 15u kunnen we toch al de kamers verdelen en de valiezen uitpakken. Ik probeer meteen, gezien de gunstige weersvoorspellingen, kajakken te reserveren voor morgen maar helaas: Ourthe, Lesse, Amblève, Semois en andere blijken de eerste dagen nog onbevaarbaar ( ondanks de felle regen in juli)! Niet getreurd; we trekken meteen naar Lac du Cherapont voor een frisse duik in het meer. Ijs koud water maar toch leuk gezwommen, ttz gespetterd. Tegen 18u terug thuis. Buiten spelen, spaghetti eten, douche nemen en naar de ongeveer honderdste heruitzending van FC De Kampioenen kijken om de dag af te sluiten. 3/08 Het beloofde mooie weer ; we mogen er blijkbaar naar fluiten! Ferme regenbuien, maar toch warm. In de voormiddag doen we een mooie voettocht van 8 km. De sfeer zit er goed in, iedereen stapt dartel mee. Aan de camping in Cherapont eten we onze boterhammen en vertrekken dan meteen met de auto s naar de Ninglinspo, een goeie 60 km verder. Daar aangekomen : dolle waterpret, glijden langs de natuurlijke glijbanen in de regen. Nog steeds een prima sfeertje. Tegen 19u zijn we terug thuis: appelmoes, worst en puree spijzen de zeer hongerige magen. Nadien een douche, De Kampioenen en als afsluiter pokeren! 4/08 Dikke mist maar de zon komt er toch door : kajakken dus ( hopelijk). Noppes! Nog steeds te weinig water. Een stevige wandeling in La Roche naar het Parc du Gibier. Een leuk dierenpark met een speelplein. Na een schermutseling tussen twee van onze eigenste kemphanen stappen we naar de Ourthe om er de gemoederen verder te bedaren en vooral om in t water te spelen. Wendy is er iets te enthousiast en botst er tegen een rots. Resultaat: gezwollen enkel. Terug in t kamphuis: pizza, De Kampioenen, douche, gezelschapspelen. 5/08 Had er al een paar maal op gelet: er verdwijnt choco uit de keukenkast. De dader hebben we na een kortstondig onderzoek snel gevonden. Bart!!! Hij stond deze morgen op met choco op z n neus, wangen en voorhoofd, dus ontkennen kon niet baten. Hij heeft beloofd om het niet meer te doen. Vandaag staat een dagtocht op het programma. De voet van Wendy staat nog steeds gezwollen (Quasimodo zou er jaloers op zijn ) dus korten we de tocht in tot een kleine 10 kilometer. We combineren met een bezoek aan de grotten van Remouchamps. Prachtig!!! We sluiten de dag af met een uurtje waterpret in de Amblève. Eten doen we tegen 21u, gelijk het rijk volk! Tegen 22u30 is alles muisstil, dus de vergadering kan beginnen. 23

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Kadodder Flash. VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014

Kadodder Flash. VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014 Kadodder Flash VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014 V.U. Bart Vanvaerenbergh, Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel Tel. 03/312.45.41 Thuisbegeleiding@kadodder.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

FAMILY TIME! Een Hart voor Limburg steunt Ons Kind. Nieuwe naam voor Broers en zussenwerking: 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen

FAMILY TIME! Een Hart voor Limburg steunt Ons Kind. Nieuwe naam voor Broers en zussenwerking: 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen BRICHT UIT GROP TR GL Groep Ter ngelen Dienstencentrum Ter ngelen vzw: De Kade Open Kans iemkensheuvel Het Roer Onderwijs: Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon ecundair

Nadere informatie

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben. Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

AFSTAND. Er was u misschien het verkeerde deel van de aarde toebedeeld, u had uw huis vast met andere ramen voorgesteld maar

AFSTAND. Er was u misschien het verkeerde deel van de aarde toebedeeld, u had uw huis vast met andere ramen voorgesteld maar voor vrijwilligers Driemaandelijks tijdschrift van VZW Vrijwilligerswerk TELEDIENST - ondernemingsnr. 456483285 37 ste jaargang nr. 4 oktober, november, december 2014 afgiftekantoor 8000 Brugge 1 / 2de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Nieuwsbrief Gastouderbureau De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR December 2014 Medewerkers van De Kinderbrug Margriet Mathilde Gerda Mieneke José Gastouderbureau De Kinderbrug Beijerinckstraat

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011 nummer 3 2011 KempischPalet Magazine voor medewerkers, vrijwilligers en relaties van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Make haste slowely Samen maken we het verschil 8 28 VERDER IN DEZE UITGAVE

Nadere informatie

Laura Lynn. Dana Winner Salim Seghers, Juulke, SIEMKENSHEUVEL FEESTEN zondag 2 juni. Margriet Hermans

Laura Lynn. Dana Winner Salim Seghers, Juulke, SIEMKENSHEUVEL FEESTEN zondag 2 juni. Margriet Hermans BRICHTN UIT GROP TR NGLN Groep Ter ngelen Dienstencentrum Ter ngelen vzw: De Kade Open Kans Siemkensheuvel Het Roer Onderwijs: Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon Secundair

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. in een Beschermde Werkplaats. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. in een Beschermde Werkplaats. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw Werken in een Beschermde Werkplaats ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw is een beweging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. We willen

Nadere informatie

Juriste tussen de biggen. Dringend alcoholbeleid gevraagd. Top-5. magazine. Cartoonkalender. Collega's getuigen over wissel-leren.

Juriste tussen de biggen. Dringend alcoholbeleid gevraagd. Top-5. magazine. Cartoonkalender. Collega's getuigen over wissel-leren. 13 Dringend alcoholbeleid gevraagd Tweemaandelijks magazine voor het Vlaamse overheidspersoneel Vierde jaargang nr 17 JAnuari-Februari 2009 Top-5 relatiegeschenken magazine Collega's getuigen over wissel-leren

Nadere informatie

Contact. Tippers Ellen Vyncke Edenlaan 13 03/827.79.62 ellenvyncke@hotmail.com Karen Gauwloos Vorstenhuislaan 19 03/825.59.28 karentje1988@hotmail.

Contact. Tippers Ellen Vyncke Edenlaan 13 03/827.79.62 ellenvyncke@hotmail.com Karen Gauwloos Vorstenhuislaan 19 03/825.59.28 karentje1988@hotmail. Contact Speelclub Steven Saen Edenlaan 47 03/828.25.47 steven.saen@telenet.be Joni Staljanssens Gallaitlaan 301 03/828.68.66 joni.staljanssens@gmail.com Inge Marynissen Terbekehofdreef 13 03/887.46.49

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie