DOORBOMEN. Herfst 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORBOMEN. Herfst 2011"

Transcriptie

1 DOORBOMEN Herfst

2 Doorbomen verschijnt vier maal per jaar en is een uitgave van vzw Het Anker Beisbroekdreef Sint-Andries Tel : 050/ Redactieraad : Met dank aan alle vrijwilligers die een bijdrage leverden tot dit nummer. Lay-out : Mietje De Beukelaer Francine Steenkiste Overname van artikelen of gedeelten daarvan is alleen toegestaan mits bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer van vzw Het Anker. Vanaf 30 krijgt u van ons een fiscaal attest. 2

3 Inhoud 3 Inhoud 4 Voorwoord 5 Afscheid van Jan 6-8 VAPH blaast 20 kaarsjes uit 9-11 Spel-o-teek 12 Lekker dessert 13 KunstverAnkerd 14 Vrije dagen en bussen 14 Personeelsnieuws 15 Gebruikersnieuws 16 Project van de school Atletics on the beach Kamp Kastanje 22 Nieuwe kinderen aan het woord Kamp Wendy, Bart & Johan 25 Reis Oude Dorpsweg 26 Brussenavond 3

4 Voorwoord Allerheiligen Allerzielen roepen zeker een aantal levensvragen op. Daarom dit gedicht van Marinus van den Berg. JIJ Jij kunt een schouder zijn voor de mens in verdriet en verlorenheid Jij kunt een arm zijn om een mens heen in de kou Jij kunt een licht zijn voor een mens struikelend in het donker Jij kunt een vuur zijn voor een mens verkild in het leven Soms zoekt een mens : wie kan ik zijn wie mag ik zijn Soms vraagt een mens : zal ik gemist worden zal iemand om mij huilen voor wie ben ik belangrijk? Hoe moet je leven als je geen uitnodiging ontvangt als je voelt : zonder mij zou alles gelijk blijven Als je niet merkt dat er iemand is die op je wacht die naar jou omziet. Kunnen we elkaar laten voelen : jij mag er zijn jij bent goed jij kunt een schouder zijn jij kunt een arm zijn Kunnen we elkaar laten voelen : ik ben een schouder voor jou ik ben een arm om je heen een licht op je levenspad : er zal minder eenzaamheid zijn. 4

5 Accenten in de werking Afscheid van Jan Geachte heer inspecteur Zo zal Jan waarschijnlijk meestal aangesproken worden. Voor ons blijft hij Jan, maar met het nodige respect voor wat hij gerealiseerd heeft. Een collega verwoordt het heel mooi: Het is een hele eer dat onze directeur, Jan Mestdagh, gekozen werd voor een opdracht als inspecteur. Gedurende vijf jaar stuurde hij onze school de goede richting uit. Ikzelf heb Jan slechts 2,5 jaar gekend. In die periode heeft Jan op mij een grote indruk gemaakt. Als directeur van de basisschool wist hij perfect welke doelstellingen hij wilde bereiken, in het belang van de kinderen die beroep op ons doen, ook in het belang van zijn collega s. Bovendien kon hij dit alles kaderen in het grotere geheel van De Kade, want ook als lid van de groepsdirectie is Jan steeds een zeer waardevolle collega geweest. Discreet, respectvol, correct, stressbestendig, consequent, actief, intelligent én verstandig, een goede leider, een aangename en plezante collega, eerlijk Dit zijn slechts enkele van de vele capaciteiten die we allen ervaren hebben in de samenwerking met Jan. Jan, we wensen je een heel mooie verdere uitbouw van je loopbaan. We gunnen je het succes, maar vinden het toch jammer dat je ons verlaat. Tot binnenkort! Alain Nauwelaerts Groepsdirecteur De Kade 5

6 VAPH blaast 20 kaarsjes uit Een hele evolutie Twintig jaar geleden werd het Vlaams Fonds opgericht, de voorloper van wat nu het VAPH heet. Administrateur-generaal Laurent Bursens blikt terug op de voorbije verwezenlijkingen, maar kijkt vooral vooruit naar de toekomst van de gehandicaptenzorg in Vlaanderen. Kort gezegd is onze evolutie die van een Fonds dat in de eerste plaats de voorzieningen subsidieerde, naar een organisatie die dienstverlenend werkt voor personen met een handicap, zodat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan alle aspecten van de samenleving, zegt Laurent Bursens. Twee grote veranderingen hebben die evolutie gestuurd. Ten eerste is er het idee van inclusie, de zorg voor een toegankelijke maatschappij mag niet opgesloten zitten in één departement, maar is een taak van alle overheidstakken : vervoer, onderwijs, werk, noem maar op. En ten tweede is er de strijd tegen de betutteling uitgaande van organisatie van personen met een handicap zelf. Mensen met ene handicap willen zelf beslissen hoe ze hun leven willen leiden en hoe ze hun zorg organiseren. Inclusie De inclusie-idee heeft er onder meer voor gezorgd dat het VAPH sinds 2006 niet langer het enige aanspreekpunt is om de integratie te bewerkstelligen. Vroeger deed het Vlaams Fonds alles : we zorgden voor huisvesting, boden een correctie op de inkomens, wat eigenlijk een OCMWtaak is, bemoeiden ons met tewerkstelling, enzovoort. In 2006 is de tewerkstellingstak verhuisd naar het beleidsdomein waar het thuishoort :werk en sociale economie. En de trein is volop vertrokken : de zorg voor toegankelijkheid zit nu bij Gelijke Kansen, de NMBS de De Lijn werken een eigen toegankelijkheidsbeleid uit, het beleidsdomein Wonen wordt ertoe gestimuleerd om sociale woningbouw te voorzien die van bij het begin rekening houdt met de behoeften van mensen met een handicap. Dat is positief, want daardoor kan het VAPH zich op zijn echte kerntaak concentreren. Vraagsturing Ook de beweging naar meer vraagsturing is nu stevig op de rails gezet. De motor daarvoor is de persoonsvolgende financiering : het principe dat de persoon met een handicap de beschikking krijgt over een budget of een zorgvoucher waarmee hij zelf bepaalt welke zorg hij inkoopt bij welke voorziening. Dat is een grote uitdaging voor de voorzieningen, die daartegenover kwaliteit en flexibiliteit zullen moeten stellen. Anderzijds zal de omschakeling ook gepaard gaan met een administratieve lastenvermindering. De huidige dagprijsfinanciering is administratief bijzonder tijdrovend, en met een persoonsvolgende financiering kan veel van die ballast overboord. Het PAB, waar intussen al ongeveer 2000 mensen gebruik van maken, is een eerste, heel uitgebreide vorm van persoonsvolgende financiering. Onlangs is ook een tweejarig experiment met een Persoonsgebonden Budget afgelopen. We onderzoeken nu hoe we beide systemen kunnen combineren tot een veralgemeende persoonsvolgende financiering. Maar het principe is 6

7 verworven : vanaf 2013 krijgt iedere nieuw ingeschreven persoon met een handicap een vorm van financiering die hem volgt. Met de nieuwe financieringsvorm hangt ook de evolutie naar minder collectieve voorzieningen samen. Het doel is om zoveel mogelijk personen met een handicap in een huis in de rij te laten wonen. In de toekomst zullen alleen voor heel specifieke settings nog collectieve voorzieningen bestaan, bijvoorbeeld dagcentra en gespecialiseerde nursingtehuizen. Ook dat wordt een uitdaging voor de voorzieningen : hoe breken we buiten onze muren en zetten we de stap naar de samenleving? Die evolutie wordt steeds meer zichtbaar : diensten voor inclusieve ondersteuning, individueel wonen of kleine groepswoningen illustreren die trend. Stap voor stap Een persoonsvolgend budget, een vraaggestuurde zorg : het zijn al langer de buzzwords in de gehandicaptensector. Laurent Bursens : Dat klopt, en ik had zelf ook liever gezien dat het allemaal wat vlugger ging ik ben nogal ongeduldig van aard. Anderzijds : de omwenteling die we op twintig jaar tijd hebben verwezenlijkt, is niet niks. Vanaf nu zal de vraaggestuurde zorg zich bovendien steeds duidelijker manifesteren. De Vlaamse Regering heeft er ondanks de economische toestand voor het eerst een meerjarenbudget voor uitgetrokken 146 miljoen euro over de hele legislatuur. Ook bij de sector zelf is de bereidheid groot. En dankzij de meerjarenplanning die we hebben opgesteld en het plan Perspectief 2020, is elke stap die voortaan gezet wordt een stap in de juiste richting. Het VAPH in 2020 Waar moet de gehandicaptenzorg staan in 2020? Laurent Bursens geeft enkele kernpunten. Persoonsvolgende financiering In 2020 is er een veralgemeend systeem van persoonsvolgende financiering. Er zijn ook steeds minder collectieve voorzieningen. De meerderheid van de personen met een handicap woont in een huis dat ze zelf huren of hebben gekocht. Het VAPH zorgt voor de aanvullende zorg en assistentie, die het netwerk of de mantelzorg niet meer kan bieden. Inclusie De samenleving is meer en meer inclusief. Dat betekent bijvoorbeeld dat er bij het bouwen van woningen en publieke infrastructuren van bij het begin rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. Vandaag gooien we soms echt geld in de riool : eerst moeten we een traplift bouwen, en een paar jaar later word die traplift weer afgebroken omdat de partners gescheiden zijn. Als je een gelijkvloers huis bouwt, hoef je geen traplift te hebben. Zorggarantie Ethiek is en blijft een grote uitdaging voor onze werking : hoe kunnen we garanderen dat de juiste mensen met de meeste behoeften het eerst worden geholpen? Voor die mensen willen we tegen 2020 een volwaardige zorggarantie hebben. Tot en met 2014 komt er per jaar gemiddeld 32 miljoen euro geld bij voor het uitbreidingsbeleid, wat gelijkstaat met een uitbreiding van de opvangcapaciteit met ongeveer 1000 plaatsen. 7

8 Om ervoor te zorgen dat die plaatsen worden ingenomen door degenen die ze het meest nodig hebben, is een heel systeem van zorgregie op poten gezet. Maar we moeten ons geen illusies maken : ondanks die forse stijging van het budget hebben we nog tien moeilijke jaren voor de boeg. Pas vanaf 2020 zal de demografische evolutie ervoor zorgen dat het aantal beschikbare plaatsen voldoende wordt om een volwaardige zorggarantie te bieden. 8

9 Handen uit de mouwen Spel-o-teek Beste spellenliefhebbers, In deze editie van Doorbomen willen we de spellen van Smart Games in de kijker zetten. Smart games is een Belgische (!!) uitgever / producent van solitaire spellen zoals: Camouflage North Pole, Anti-virus, Camelot Junior, Chicken shuffle, Hide & Seek, IQ Puzzler, Titanic, Troy Extra muros, Trucky, Monsters, Smart Car, Alcatraz, Airport,. Zoals je merkt, brengen ze een heel groot gamma van solitaire spellen uit die stuk voor stuk heel goed, aantrekkelijk, uitdagend, stevig en handig op te bergen zijn. Meer info over alle spellen kan je vinden op of Deze solitaire spellen zijn ontwikkeld (de meeste door Raf Peeters) om alleen te spelen. Bij ons, in het Anker, merken we dat deze spellen ook met verschillende spelers op hetzelfde moment gespeeld worden. Er wordt m.a.w. op hetzelfde moment aan dezelfde opdracht gewerkt. Op die manier leren de spelers om samen te werken, te overleggen, creatief te denken, De kracht van deze spellen ligt hem in het goed gevoel dat de spelers hebben telkens na het oplossen van een opdracht en in het zich uitgedaagd voelen om een nieuwe opdracht te kraken. Als je tenslotte ook weet dat de opdrachten van al deze spellen een oplopende moeilijkheidgraad hebben (d.w.z. dat de opdrachten steeds moeilijker worden), dan is het duidelijk dat de spelers telkens opnieuw uitgedaagd worden om verder te spelen. Vanuit de werkgroep Spel-o-teek zijn we al jaren overtuigd van de meerwaarde van deze spellen, waardoor we ons aanbod ieder jaar opnieuw met enkele Smart Games uitbreiden. Alle spellen van Smart Games kan je kopen in Bio-vita (Brugge), maar ook in bvb Dreamland, Fun, Colruyt, Tenslotte willen we jullie hieronder nog 2 recensies van solitaire meegeven. Veel spelgenot! Namens de werkgroep Spel-o-teek, Jef Suykerbuyk 9

10 Cannibal Monsters Uitgever: Smart Products Auteur(s): Peeters Raf Jaar van uitgifte: 2009 Aard: puzzel, deductie Aantal spelers: 1 Leeftijd: vanaf 9 à 12 jaar Speelduur: 15 Moeilijkheidsgraad: Oplopend Balans tactiek-geluk: Recensie: Smart Games brengt een nieuw puzzelspel uit met als naam "Canibal Monsters". In dit spel gaan de monsters elkaar opeten. Belangrijk is dat je dit in de juiste volgorde doet. Een monster kan enkel een ander monster opeten als ze op elkaar passen. Een monster mag zich enkel horizontaal en verticaal verplaatsen en verplaatst zich rechtstreeks naar een monster (niet naar een vrije plaats en je mag ook niet over een monster springen). De monsters worden op elkaar gestapeld. Welk monster zal de strijd overleven? De doos bevat 12 monsters in 3 verschillende kleuren, een spelbord dat tevens het deksel van de doos vormt en een boekje met opdrachten. Terug een schitterende puzzel die, door de oplopende moeilijkheidsgraad van de opdrachten, voor heel wat uitdaging en ontspanning zal zorgen! IQ Puzzler Uitgever: Smart Games Auteur: onbekend Jaar van uitgifte: 2007 Aard: deductie, puzzel Leeftijd: vanaf 5 à 8 jaar Aantal spelers: 1 Spelduur: 15 Moeilijkheidsgraad: eenvoudig Balans tactiek-geluk: 10

11 Recensie: Bedoeling van dit spel is om al de 12 puzzelstukken (iedere kleur is 1 puzzelstuk) uit het puzzelvlak te halen. Kies dan 1 van de totaal 75 (2d)opgaven, waarmee je te zien krijgt waar je (bijvoorbeeld) 8 puzzelstukken terug mag plaatsen in het puzzelvlak. De overgebleven 4 puzzelstukken moet je dan zelf in het leeg/open gebleven puzzelvlak proberen te plaatsen...pittig/lastig/moeilijk!!! Verder staan er 25 extra opgaven in, om een piramide te bouwen, zie onderste plaatje. Dus ook weer een x aantal aangegeven te gebruiken puzzelstukken, met de overige puzzelstukken moet je de piramide verder afbouwen. Helemaal voor de experts!!! Een fantastische puzzel voor elk IQ of denkniveau, eenvoudige spelregels en uren speelplezier! (bron: 11

12 Handige tips Lekker dessert! Voor 1 keer maakt de gezonde voeding van Sabine plaats voor lekker zoet! Tijdens de verrassingreis 2011 voor het personeel van het Anker werden we tijdens de koffietafel verwend met verschillende lekkere dessertjes! De kok die de workshop koken leidde, was zo vriendelijk ons deze receptjes te bezorgen bij deze, veel succes en smullen maar!!! Mojito Cake 250 gr. bloem, 250 gr. suiker, 250 gr. boter, 4 eieren, 1 fles mojito mix, 1 dl bacardi, 1 tak pepermunt, 10 gelatine blaadjes, 1 limoen Meng bloem, suiker, boter en eieren als een klassieke vier vierde cake (egaal deeg). Voeg er de bacardi en sap van 1 limoen aan toe en de versnipperde pepermunt. Boter een bakvorm in en bak gedurende 40 min op 180 c de cake af. Voor de gel als topping op de cake : Mojito mix opwarmen en 10 geweekte gelatine blaadjes in oplossen oplossen. De vloeistof uitstorten in een bakvorm en in de koeling 1uur laten opstijven tot je een gum structuur bekomt. Dit in een kleiner recipiënt mixen met een staafmixer tot een egale gelei. lei. Dit gebruiken om de cake mee in te wrijven. De kok van dienst Parfait van advocaat Twaalf eidooiers, 200 gr. suiker 1 l slagroom, weinig water, 250 gr. advocaat (vaste) Suiker met weinig water naar kookpunt brengen 124 c dit toevoegen n terwijl je de dooiers opklopt met een elektrische klopper tot je een bijna wit en luchtig beslag bekomt. Daar voeg je dan de opgeklopte slagroom aan toe, dit h heet een basis Pate a Bombe. Voeg oeg hierbij de advocaat en verdeel in porties.. V Vries in en werk De aandachtige leerlingen eventueel af met bresilienne-nootjes nootjes. Na 2u in de vriezer kan de parfait geserveerd worden. 12

13 Klassieke Chocolademousse Twaalf eidooiers, 200 gr. Suiker, 1 l slagroom, weinig water, 400 gr. chocolade donker en bitter, scheutje Grand Marnier. Maak terug een basis Pate a bombe. Voeg daaronder, met een spatel, de chocolade toe die reeds gesmolten is Au Bain Marie, klein scheutje Grand Marnier. En voor je de mousse koelt, deze eerst in een ander recipiënt doen zodat alles perfect gemengd is. Na twee uur koelen heb je een zachte luchtige mousse. Strawberry Romanoff 2 bakjes aardbeien, 4 blaadjes gelatine, 500 ml. slagroom, 180 gr. suiker, 1 dl. dure grenadine, 1 dl Wodka. Warm suiker, Wodka, grenadine en geweekte gelatineblaadjes op tot alles is opgelost. Kuis de aardbeien en snij in vier. Gebruik 1 bakje om te mixen samen met de lauwe vloeistof die je gemaakt hebt tot je een coulis bekomt. Koel dit naar kamertemperatuur af en meng dit in de opgeklopte slagroom (als je dure grenadine gebruikt zal je zien dat dit een licht roze kleur geeft aan je beslag). Om te serveren vul je een potje met aardbeien die in vieren gesneden zijn en, eventueel in een spuitzak, het beslag over de aardbeien. Smakelijk! Werkgroep KunstverAnkerd Na de organisatie van de jaarlijkse verrassingsreis gaven we onszelf even de tijd om wat bij te komen van het vele geleverde werk. Ondertussen zijn we wel weer aan het plannen geslagen. Onze eerste activiteit plannen we op donderdag 10 november, op de referatendag, nl. een heuse KUNSTVEILING TVV MUSIC FOR LIFE. Op die dag verkopen we een aantal kunstwerken, gemaakt door onze medewerkers, onder het aanwezige personeel. Activiteiten die we plannen in het voorjaar 2012 : Maart 2012 : filmvoorstelling voor kinderen, adolescenten en volwassenen (juiste datum wordt later bepaald) Voor het personeel willen we opnieuw een citytrip organiseren, beetje afhankelijk van het tentoonstellingsaanbod in de cities. Deze ééndagse uitstap willen we organiseren in het voorjaar (april-mei 2012). Naar jaarlijkse gewoonte zijn we er uiteraard ook bij op het Ankerfeest. We houden jullie verder op de hoogte. Werkgroep KunstverAnkerd 13

14 Blocnote Overzicht tweede helft 1 ste trimester : vrije dagen en bussen - De herfstvakantie : van vrijdagavond 28 oktober tot maandagmorgen 7 november. - Verlengd weekend : van woensdagmiddag 9 november tot maandagmorgen 14 november. De bussen rijden op woensdag op hetzelfde uur als op vrijdag. - De Kerstvakantie : van vrijdagavond 23 december tot maandagmorgen 9 januari. Personeelsnieuws Hoera een baby! Basile, zoontje van Najat Bensaid en Pieter van Reeth, geboren op 26 juli Minne, dochtertje van Karen Rapol en Wannes Vandenbussche, geboren op 31 juli Leon, zoontje van Sylvie Demeyer en Pascal De Soete, geboren op 1 september Lotte, dochtertje van Lesley Verheughe en Sami Dobbelaere, geboren op 13 september Margot, dochtertje van Jettie Demuynck en Klaas Wildemeersch, geboren op 16 september Herinnering aan Madeleine Libbrecht, moeder van Lieven Demey, overleden op 15 juli Irène Ampe, schoonmoeder van Lut Billiet, overleden op 7 augustus Maurits Geldhof, vader van Chantal Geldhof, overleden op 3 september Linda Seys, moeder van Natacha Gryson (oud personeelslid), overleden op 13 september Julia Vercruysse, grootmoeder van Nadine Platteeuw, overleden op 16 oktober Mieke Steuperaert, moeder van Adelheid De Vleeschauwer, overleden op 18 oktober 14

15 Gebruikersnieuws Hoera een baby! Valentino, zoontje van Gaëtan De Boeck (oud gebruiker) en Bianca, geboren op 26 juni Alissio, zoontje van Bjorn Verkindere (oud gebruiker) en Shuleika Lauweres, geboren op 2 september Herinnering aan Aline Demeester, grootmoeder van Ruud Vercruysse (Pastorie) en schoonmoeder van Det Tacq, voorzitster gebruikersraad auti s, overleden op 16 oktober 15

16 In de school : nieuws van de school N.a.v. ons jaaractieplan rond gezondheid zouden wij graag ons project kenbaar maken aan jullie. Het omvat drie pijlers : 1. Groenten en fruit 2. Goed gevoel 3. Beweging Pijler 1: Dit schooljaar nemen wij een nieuw schoolgebouw in gebruik. Naast dit gebouw ligt een mooi perceel grond dat wij zouden willen omtoveren tot een boomgaard met zitbankjes. Iedere klas van onze school( 13 klassen) zou hier een laagstam fruitboom planten. De fruitpluk kan dan in de herfst gebeuren door de kinderen en verwerkt worden door hen in onze functionele klassen tot fruitsap, appelmoes, appeltaart of gewoon als gezonde snack. Naast ons boomgaardproject krijgen wij 9 vierkante meter ter beschikking om een volkstuintje aan te leggen. Dit kunnen we dan om beurten laten bewerken (seizoensgroenten kweken) door de verschillende klassen en teams onder begeleiding van onze boer. Pijler 2: Pesten is voor veel kinderen een pijnlijke kwelling. Sommige kinderen worden gepest, anderen durven niet reageren, nog anderen zien pesten als een manier om zelf aandacht te krijgen, Pesten is een probleem dat bij de wortel moet aangepakt worden. We kiezen dan ook heel bewust voor preventie bij jonge kinderen. Dit is zinvol en noodzakelijk omdat bewustwording en gedragsverandering dan het meest kans op slagen hebben. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we gekozen om te werken rond een methode met een pop Victor genaamd. Pijler 3: We trachten door dit project de kinderen tijdens de vrije speelmomenten (speeltijden) een ruim aanbod te geven, om zo hun bewegingsvrijheid te maximaliseren, hen stimuleren om goed samen te spelen, en leren om te gaan met winst en verlies. Het doel is uiteindelijk de kinderen te stimuleren tot bewegen, en zo hun eigen kwaliteiten te benutten. We doen dit door de groep kinderen te verdelen per leeftijd, maar ook door verschillende locaties te voorzien, met hun eigen activiteiten en specifieke doelstellingen. Rekening houdend met hun problematiek, vraagt dit een gestructureerde aanpak, en dito organisatie. 16

17 Atletics on the beach, 22/09/2011 Geen jaar zo riskant als dit jaar om te rekenen op goed weer. Waarom geen sportdag organiseren op het strand en moeder natuur uitdagen. t Was toch goed geprobeerd. Dit jaar was het uitgangspunt de wereldkampioenschappen atletiek deze zomer. Heel wat atletische activiteiten kwamen aan bod. Daarnaast weken we uit naar een andere locatie, het Klein Strand in Jabbeke, waar we van allerhande strandactiviteiten konden proeven. Dit jaar werd de groep in twee gesplitst. De oudsten vertrokken s morgens onmiddellijk met de fiets, waarbij ze per klas een route volgden die hen leidde (of toch moest leiden) naar het Klein Strand. Voor de één ging het wat vlotter, voor de ander was het wat avontuurlijker. Eénmaal aangekomen konden ze, na een snack, starten met de verschillende proeven. Verschillende beachgames kwamen aan bod. Beachsoccer, het klassieke voetbalspel, maar dan blootsvoets op het strand. Dit was voor iedereen the max. Daarnaast was er ook het firegame, een variant op tussen twee vuren, maar wel met een natte bal. Hilariteit en spanning alom, zeker als de bal met het zand en water, veranderde in een modderbal. Het ondertussen alombekende Kubb kon niet ontbreken. Alle kinderen leerden het spel in een leuke context, zeker in het zand, kennen. En het werd met enthousiasme onthaald. De kinderen konden hun atletische kwaliteiten volop tonen in de atletiekproef, waar ze konden sprinten tegen elkaar, en demonstreren hoe ver ze wel echt konden springen. Maar het spectaculairste van de dag was de watersplash. Alle kinderen van de oudste groep konden eens proeven van de adrenaline op een tube achter een motorboot. Veel opwinding, maar ook vele bange hartjes. Tweemaal konden ze per twee op een band liggen, en scheerden ze op en neer op het water. Bij sommigen gingen het wat wilder, en werden ze in volle snelheid wegcatapulteerd in het water. Ook de leerkrachten konden er eens van proeven, en dat was wel naar de zin van de chauffeur. Direct vollen bak, tot ze eraf lagen. Het moet wel gezegd dat meester D. en meester S. een record deden sneuvelen, het record van de kortste tubing-rit! De jongste groep startte s morgens in Het Anker, met een hele resem atletiekaciviteiten. De kinderen konden hun atletisch vermogen testen tijdens de verschillende proeven met een doorschuifsysteem. Kogelstoten, estafetteloop, sprinten, hoogspringen, steeple,... het kwam allemaal aan bod. De inzet van de kinderen was groot. Ze trachten zich allemaal te bewijzen tegenover hun klasgenoten, maar behielden de olympische waarde. Daar was ondertussen de hemel een beetje opgeklaard, en zagen ze dat de oudsten met veel plezier het water in en uit sprongen. Zij begonnen dan ook aan hun strandproeven, maar genoten eveneens van het spektakel dat de watersplash met de nodige heisa teweegbracht. De kinderen leerden net als de oudste groep het tactisch blokkenspel, kubb kennen. Ze konden eveneens naar hartelust springen tijdens de verspringproef, en bouwden proachtige zandkastelen op het strand. Sommige groepen waagden zich zelf aan een glijproef, waarbij ze met de glijbaan pardoes in het water belandden. Nadat ondertussen de oudste groep terug vertrokken was met de fiets, konden de jongste kinderen nog even ravotten op het strand, en daarna moe, maar voldaan terugkeren naar Het Anker. 17

18 Een plezante, maar soms frisse sportdag, waarbij alles vrij goed verlopen is. Voor velen leuk om ook eens van een andere locatie te proeven, maar vooral ook leuke foto s en herinneringen van een paar spectaculaire proeven, waarbij zowel jong en oud zich toch even konden laten gaan. En opnieuw hier veel dank aan de leerkrachten en begeleiders, die ervoor zorgden dat we alles zelf konden organiseren, en weeral een geslaagde sportdag konden aanbieden. Meester Thomas 18

19 19

20 Zoveel te beleven Kamp Kastanje Deze zomer zijn we met vijftien kwakkeltjes naar het kwakkelnest geweest. Er was daar een heel groot speeltuin en ook een kinderboerderij met konijntjes, cavia s, paarden Er zaten zelfs kangoeroes en lama s! Er was ook een klein paardje die choco noemde, op de laatste dag mochten we er een ritje op maken! De eerste dag was er vrij podium, je kon je verkleden en dan een optreden doen, dat was heel chic. Met de oudste kinderen hebben we dan s avonds volkspelen gespeeld in een café tje. De tweede dag waren Silke en Sarah verkleed in Sien en Maria, toen hebben we heel hard moeten lachen. Simon zei dat ze uit het gekkenhuis kwamen! 20

21 We zijn een dag naar Nausicaa geweest en hebben daar Dora gezien, de vis van in Fiding Nemo. De voorlaatste avond mochten we gourmet eten, iedereen had een eigen pannetje!. We zaten met twee aan een tafeltje en alles was heel gezellig versierd waardoor het leek of we in een restaurant zaten.de begeleiders speelden eens voor een avondje ober, dat was echt leuk!! Spijtig dat we vrijdag naar huis moesten, maar goed nieuws: volgend jaar gaan we terug naar het kwakkelnest! 21

22 Nieuwe kinderen aan het woord Ik vind het eten heel lekker in Het Anker, macaroni met kaas en hesp is mijn lievelingsgerecht! De begeleiders en de kinderen uit de Kastanje zijn heel tof. Het leukste speelgoed vind ik de puzzels en de boeken. Ik ben nu bezig met een puzzel van 500 stukken! We hebben al leuke activiteiten gedaan zoals koken en een fotoproject waar wij fotograaf mochten spelen! Joke, Kastanje Ik vind de Legotafel van de Kastanje heel chic, je hebt er veel plaats om te spelen. Ik heb ook al kunnen spelen met de aqua play, dit vond ik ook heel tof. In de school vond ik L.O het leukste vak. Jebbe, Kastanje Ik speel heel graag voetbal, ik vind het leuk dat er in de Kastanje twee goals staan! Ook tikkertje en tennis vind ik tof. We zijn al eens gaan zwemmen met de leefgroep, dit was wel chic, zeker met die grote glijbaan. Ik begin de kinderen van mijn leefgroep al goed te kennen. In school vind ik taal en rekenen het leukst! Aaron, Kastanje Stapsteen is leuk! Het is hier veel losser dan m n vorig internaat omdat we hier met 9 kinderen zitten en 4 begeleiders. In m n vorig internaat zaten we met 16 kinderen en 2 begeleiders. Je mag hier ook op de computer en je mag hier veel eten. We hebben ook veel toffere begeleiders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( = Stapsteen is leuk!!) Groetjes, Cato Pittellioen, Stapsteen 1 Stapsteen is zeer leuk. Ik vind het persoonlijk veel leuker dan mijn vorig internaat omdat er daar maar 1 uur ontspanning was en in Stapsteen 2 uur. Je mag hier ook langer op de PC en s avonds mag je naar de tv kijken. Het schooljaar in Spermalie was wel een aanpassing voor mij. Alles is anders. Er zijn veel minder mensen in Spermalie dan in Kortemark. In de klas zijn er maar 6 leerlingen, maar in Kortemark waren we met 24 leerlingen. Met minder is veel beter. Je hebt dan ook een hechtere band met je klasgenoten. Bartosz Harteel, Stapsteen 1 Ik ben Timon en ik speel elke dag biljart. Het is hier leuk met mijn huisgenoten en begeleiders. Het eten is hier lekker. Ik heb ook al gekookt: spaghetti en als dessert een lekkere rijsttaart. Ik hou van de activiteiten die we doen op woensdag. Timon Stock, Stapsteen 2 22

23 Kampverslag GES : kamp Wendy, Bart, Johan 2/08 Stipt om 10u vertrekken we met Jennifer, Giovanni, Anthony, Chris, Kyany, Kyara, Brian, Wendy, Bart en mezelf via Kortrijk en Charleroi (cfr. werken aan brug in Vilvoorde) naar Gouvy. Ook daar zijn er blijkbaar werken en de GPS stuurt ons dan maar de brousse in. Een eerste avontuur beleven we door met de auto s door plassen van een halve meter diep te moeten rijden Tegen 15u kunnen we toch al de kamers verdelen en de valiezen uitpakken. Ik probeer meteen, gezien de gunstige weersvoorspellingen, kajakken te reserveren voor morgen maar helaas: Ourthe, Lesse, Amblève, Semois en andere blijken de eerste dagen nog onbevaarbaar ( ondanks de felle regen in juli)! Niet getreurd; we trekken meteen naar Lac du Cherapont voor een frisse duik in het meer. Ijs koud water maar toch leuk gezwommen, ttz gespetterd. Tegen 18u terug thuis. Buiten spelen, spaghetti eten, douche nemen en naar de ongeveer honderdste heruitzending van FC De Kampioenen kijken om de dag af te sluiten. 3/08 Het beloofde mooie weer ; we mogen er blijkbaar naar fluiten! Ferme regenbuien, maar toch warm. In de voormiddag doen we een mooie voettocht van 8 km. De sfeer zit er goed in, iedereen stapt dartel mee. Aan de camping in Cherapont eten we onze boterhammen en vertrekken dan meteen met de auto s naar de Ninglinspo, een goeie 60 km verder. Daar aangekomen : dolle waterpret, glijden langs de natuurlijke glijbanen in de regen. Nog steeds een prima sfeertje. Tegen 19u zijn we terug thuis: appelmoes, worst en puree spijzen de zeer hongerige magen. Nadien een douche, De Kampioenen en als afsluiter pokeren! 4/08 Dikke mist maar de zon komt er toch door : kajakken dus ( hopelijk). Noppes! Nog steeds te weinig water. Een stevige wandeling in La Roche naar het Parc du Gibier. Een leuk dierenpark met een speelplein. Na een schermutseling tussen twee van onze eigenste kemphanen stappen we naar de Ourthe om er de gemoederen verder te bedaren en vooral om in t water te spelen. Wendy is er iets te enthousiast en botst er tegen een rots. Resultaat: gezwollen enkel. Terug in t kamphuis: pizza, De Kampioenen, douche, gezelschapspelen. 5/08 Had er al een paar maal op gelet: er verdwijnt choco uit de keukenkast. De dader hebben we na een kortstondig onderzoek snel gevonden. Bart!!! Hij stond deze morgen op met choco op z n neus, wangen en voorhoofd, dus ontkennen kon niet baten. Hij heeft beloofd om het niet meer te doen. Vandaag staat een dagtocht op het programma. De voet van Wendy staat nog steeds gezwollen (Quasimodo zou er jaloers op zijn ) dus korten we de tocht in tot een kleine 10 kilometer. We combineren met een bezoek aan de grotten van Remouchamps. Prachtig!!! We sluiten de dag af met een uurtje waterpret in de Amblève. Eten doen we tegen 21u, gelijk het rijk volk! Tegen 22u30 is alles muisstil, dus de vergadering kan beginnen. 23

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008

Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008 Nieuwsbrief uit de schatkist van de Taborschool. 1 september 17 oktober 2008 WELKOM ALLEMAAL! Blind Vertrouwen Evenwaardig Op maandag 1 september begonnen we er weer aan. Van harte welkom aan alle kinderen,

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Vandaag gingen we naar PLOPSALAND! Hier keken we al een hele week naar uit! Verschillende attracties doen, bekende tv-sterren ontmoeten en een hele

Vandaag gingen we naar PLOPSALAND! Hier keken we al een hele week naar uit! Verschillende attracties doen, bekende tv-sterren ontmoeten en een hele Vroeg in de morgen kwamen we aan op school, als snel stond de hele gang vol met koffers. Iedereen was een beetje zenuwachtig om te vertrekken. Het wachten op de bus leek wel eindeloos Maar al snel konden

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste scouts mensen allemaal, We zijn aangekomen aan de laatste maand van ons scoutsjaar. Hopelijk wordt het ook de beste maand van het jaar. Goed opletten voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS

DE REIS IS BEGONNEN SPANNENDE DAG TIJDENS FAMILIEREIS DE REIS IS BEGONNEN Na maanden van voorbereiding, selecteren patiënten in de ziekenhuizen, vrijwilligers ronselen, bussen, hotelkamers en toegangskaarten regelen, was het gisteren weer zover, de 13e busreis

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders, sympathisanten De eerst maand van het jaar is weeral voorbijgevlogen, januari was weer een topmaand weer enkele extra leden voor de jongste

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 INFOOTJE NR. 17 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 Agenda Maandag 8 juni OR-vergadering Woensdag 10 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Donderdag 11 juni 13.05 vertrek per fiets, IVN project,

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD?

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? We leven in een samenleving waar alles steeds sneller gaat, en als je niet aan dit tempo kunt voldoen, dan val je helaas uit de boot. En om het deze keer niet over jongeren

Nadere informatie

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder!

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! Groepspraatje Meer nieuws in de pitter van Mei Kapoenen Lieve Kapoentjes, Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! April betekent eindelijk mooi weer en

Nadere informatie

Nr juni Merlijnflash

Nr juni Merlijnflash Nr. 14 28 juni 2011 Merlijnflash EN Zaterdagavond in Merlijn gewoonlijk is het er stil tijdens het weekend. Op 18 juni was het even anders: In de voormiddag werden tafels gedekt in de zaal en opvallend

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

School herinneringen van groep 8

School herinneringen van groep 8 Hoi ik ben Sarah,ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 8 bij meester Tom. School herinneringen van groep 8 In groep 8 ga je scholen bezoeken. We gingen naar het Wiringherlant. We reden met een bus. Eerst

Nadere informatie

gebrouwen en nog veel meer!

gebrouwen en nog veel meer! 2 Fantaziehuiskrant november 2013 Inleiding: De afgelopen vier maanden hebben we weer van alles meegemaakt op het Fantaziehuis, in deze krant kun je lezen wat er zoal gebeurde! In de zomermaanden hadden

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

MOEDERDAG 2015. een mooie dag aan alle mama s. Dag lieve mama. Mama zijn. Kinderpraat

MOEDERDAG 2015. een mooie dag aan alle mama s. Dag lieve mama. Mama zijn. Kinderpraat een mooie dag aan alle mama s Dag lieve mama. Ik geef je een dikke zoen, en hoop dat ik dat nog vele jaartjes mag doen. Lieve mama, je krijgt er nog een ontbijtje bij, ben je nu niet blij? Mama zijn Onbeschrijflijk

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Week van 21 september tot 25 september 2015

Week van 21 september tot 25 september 2015 Week van 21 september tot 25 september 2015 Project: verkeer: fiets/verkeersborden Maandag: Zoals elke maandag startten we met het forum, gevolgd door de praatronde. Aangezien de herfst officieel van start

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Op dinsdagnamiddag 2 september 2014 beleefden we samen met onze klas (7CZR) een aangenaam stadspel in Aalst. De zon was van de partij en iedereen

Nadere informatie

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Inhoud: Schooljaar 2014 2015 29 juni 2015 Pagina 1: Eindlfeest/afscheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief,

Nieuwsbrief 25 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief, 160625 Nieuwsbrief 25 juni 2016 Beste lezers van onze Nieuwsbrief, Inloopavond De hoeken gaan er steeds meer uitnodigend uit zien nu de aankleding ook aardig voor elkaar is. Het is echter nog niet klaar!

Nadere informatie

Zachte Chocoladetaart

Zachte Chocoladetaart 200 g pure chocolade, bij voorkeur speciale patisserie chocolade 200 g boter op kamertemperatuur 200 g suiker 4 eieren Zachte Chocoladetaart Verwarm de oven voor op 175 C. Breek de chocola in stukken en

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Van 14u tot 16u gratis workshops ( spelletjes ) door de leerkrachten en voor de kinderen

Van 14u tot 16u gratis workshops ( spelletjes ) door de leerkrachten en voor de kinderen mei nummer 13 Inhoudstafel: 1. Inhoudstafel 2. Nieuws uit De kring 3. Kinderen in beeld 4. Wist-je-weetjes 5. Ouderparticipatie 6. Niet te missen 7. Kinderpagina Nieuws uit de kring: Noteer het alvast

Nadere informatie

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes Weeknieuws week 41 Peutercollege weetjes o De locaties hebben weer nieuwe ouder- kindkisten ontvangen. Zo heeft t Kasteeltje de kist van het thema regen en het Kwetternest heeft nu de kist van Wat heb

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013 HET HEIKE Bezigheidstehuis De Hei Kruisberg 16 2480 Dessel Editie 21 Mei Juni 2013 KARAOKE IN DE SWING Het feest kan beginnen, Want wij zijn binnen. Iedereen zong zijn eigen ding, Tijdens de karaoke in

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Strandlopers en Notenkrakers

Strandlopers en Notenkrakers Week 1: 13 t/m 17 juli 2015 Maandag 13-07: Op de eerste dag van de zomervakantie gaan wij verkoeling zoeken in het water en chillen in het bubbelbad. Waar kunnen we deze elementen beter vinden dan in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie!

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie! Geachte ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 7 schooljaar 2014-2015 Laatste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 Volgende week is de laatste schoolweek van het schooljaar. Voor de schoolverlaters is het de afsluiting

Nadere informatie

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013.

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. In de zomer van 2013 is het plan geboren om met de racefiets een weekje te fietsen op Gran Canaria. 11 oktober is na wat voorbereiding de vertrek datum gevonden.

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft Ik was met de riek gras aan het opruimen in de paarden wei samen met brian. Ik schrok me zelf `t apenzuur. Ik dacht even dat ik `m een kopie kleiner

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

KATAPULT. Interview. Contact. Interview SCOUTS INGELMUNSTER EDITIE 3 MAART 2014

KATAPULT. Interview. Contact. Interview SCOUTS INGELMUNSTER EDITIE 3 MAART 2014 KATAPULT SCOUTS INGELMUNSTER EDITIE 3 MAART 2014 Scouts kiekje Interview Interview s Contact VOORWOORD CONTACTPAGINA Beste ouders, leden, sympathisanten Na weekends vol oma s en opa s bezoeken, veel te

Nadere informatie

Thema reizen en vakantie!

Thema reizen en vakantie! Hoera, de zomervakantie is in aantocht! Wij gaan bij de buitenschoolse opvang van IKC t Palet natuurlijk ook vakantie vieren. Ons thema is reizen en vakantie! Wij gaan de eerste twee weken kamperen in

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Reisverslag (Duitsland Slovenië Italië Frankrijk)

Reisverslag (Duitsland Slovenië Italië Frankrijk) Reisverslag (Duitsland Slovenië Italië Frankrijk) Onze reis werd gepland van 1 juli tot 31 juli. Voor aanvang van onze reis hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk treinen te reserveren. Gedurende onze

Nadere informatie

Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud

Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud Bijlage 3.1. Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud Het instinct voor zelfbehoud is heel gezond. Als we dat niet hadden, zou niemand van ons

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten.

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten. Wij eten in twee groepen: Groep 1: 1 ste, 4 de en 6 de leerjaar. Groep 1 zet om 12u15 de boterhammenbak en de drankbak bij het pictogram van hun klas in de refter. Om 12u15 gaat groep 1 eten. Zij staan

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen

B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen Tweede jaargang eerste uitgave December 2014 1 Hallo, iedereen! Hier zijn wij met ons eerste B- magazine van het schooljaar 2014-2015! Wij zijn de leerlingen van

Nadere informatie

VAN 21 SEPTEMBER TOT EN MET 27 SEPTEMBER. MAANDAG 21 SEPTEMBER OM 14u30: VERJAARDAGSFEEST MET OLIEBOLLEN Waar? In het restaurant

VAN 21 SEPTEMBER TOT EN MET 27 SEPTEMBER. MAANDAG 21 SEPTEMBER OM 14u30: VERJAARDAGSFEEST MET OLIEBOLLEN Waar? In het restaurant VAN 21 SEPTEMBER TOT EN MET 27 SEPTEMBER MAANDAG 21 SEPTEMBER OM 14u30: VERJAARDAGSFEEST MET OLIEBOLLEN Waar? In het restaurant MAANDAG 21 SEPTEMBER 2015 Deze maandagmorgen komen we samen in de leefzaal

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie

Zomervakantie BSO XXL 2014

Zomervakantie BSO XXL 2014 1 Zomervakantie BSO XXL 2014 Week 1: 21, 22 en 24 juli Thema: Kraak de code! Welkom in het programmaboekje van BSO XXL, we nemen je mee op avontuur! Ben jij een echte Bliek( zo noemen ze Gorcummers namelijk

Nadere informatie

OP BEZOEK BIJ OMA TOBBEN

OP BEZOEK BIJ OMA TOBBEN OP BEZOEK BIJ OMA TOBBEN Groep 6a De spreekbeurt: De spreekbeurt op school vond ik al erg leuk. Toen wist ik al dat dit de leukste spreekbeurt van het jaar werd. Yanoux Ik vond de spreekbeurt van Ellis

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt

t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt 2100 Deurne Tel / fax: 03/ 324 25 26 t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt Andante vzw www.tmagazijn.be Nieuwsbrief 5 april 2013 Voorwoord Beste lezer, Hier is hij dan; onze vijfde nieuwsbrief.

Nadere informatie

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe.

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Toen jullie in de klas kwamen wisten we nog niet wat voor handicap jullie eigenlijk hadden! Maar later kwamen we er dus achter

Nadere informatie

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de Kinder GemeenteRaad! Hallo, ik ben Lisa en ik zit in

Nadere informatie

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn:

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Leeuwarden, 5 februari 2016 Geachte ouders, Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Schoolfruit van de week Woensdag : snacktomaatjes Donderdag:

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

paaskamp 13 tot en met 18 april 2009

paaskamp 13 tot en met 18 april 2009 paaskamp 13 tot en met 18 april 2009 Reporters: Camille, Hannah, Margot, Emma, July, Valentijn, Louise Het tweede kampje van dit jaar. We hadden prachtig weer, nou ja..één regendagje. We hebben zelfs al

Nadere informatie

december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina

december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina VOORWOORD Beste Chiro-vrienden, Eerst en vooral: Dat al jullie

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Suriname Voorwoord Ik houd mijn werkstuk over het land Suriname. Ik heb het onderwerp gekozen omdat mijn oom uit Suriname komt en ik het daarom ook een heel interessant land vind waar ik graag meer over

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Koolhydraat arme kwarktaart

Koolhydraat arme kwarktaart Koolhydraat arme kwarktaart Kwark taartjes kh arm Koolhydraat arme kwark taart, zonder suiker. Jaja, ik (Matthijs) ben jarig, 36 alweer. Ineke heeft ons ontzettend verwend door deze taarten te maken die

Nadere informatie

Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013

Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013 Reisverslag van reis 4 Zeeland en België van 9 t/m 14 mei 2013 Vandaag 9 mei zijn we om 10.15 uur vertrokken vanaf de Handihome uit Nijverdal om naar Zeeland te gaan. Om 11.30 uur was het tijd voor een

Nadere informatie

Ons Familienieuws: Juli

Ons Familienieuws: Juli . 01-07-2006 Maand: Juli In dit nummer: Jarigen va n de maand Juli 2 Voorwoord Activiteitenkalender 3 Even terug in de tijd 4 + 5 Informatief 6 Overlijdens 7 Gedicht 8 Woon En Zorgcentrum Heilige familie

Nadere informatie

Weeknieuws week 5. Peutercollege weetjes

Weeknieuws week 5. Peutercollege weetjes Weeknieuws week 5 Peutercollege weetjes Van 22 februari t/m 26 februari is het Peutercollege geopend van 0900-1200 uur voor alle peuters. De scholen zijn in die week dicht, maar wij zijn gewoon geopend.

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Nieuwsbrief KDV/BSO Apenrots Juli / augustus

Nieuwsbrief KDV/BSO Apenrots Juli / augustus KDV / BSO Apenrots Elke twee maanden komt de nieuwsbrief uit, met daarin nieuwtjes, mededelingen en belangrijke zaken van Kindercentrum nl en kdv / bso Apenrots Terugblikken op afgelopen 2 maanden Wat

Nadere informatie

De negende editie van de nieuwsbrief

De negende editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 19-12-2014 www.olivijn.almere-speciaal.nl De negende editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 22 dec t/m 4 jan kerstvakantie 5 jan roostervrije dag,

Nadere informatie

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur.

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur. Over de Tong Op heel veel scholen ga ik smaakproeven doen. Ook op jullie school! En jullie kunnen me daarbij helpen door aan mijn experimenten mee te doen. Als goede proefpersonen willen jullie je natuurlijk

Nadere informatie

Enthousiast Mei en Juni

Enthousiast Mei en Juni Enthousiast Mei en Juni We zijn jammer genoeg aan de laatste maanden gekomen van het fantastisch leuk chirojaar, maaaaaar... het leukste moet nog komen! En dat is dat we in Julisamen 10 dagen lang jaja

Nadere informatie

t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt

t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt 2100 Deurne Tel / fax: 03/ 324 25 26 t Magazijn centrum voor arbeidszorg met zorg gemaakt Andante vzw www.tmagazijn.be Nieuwsbrief 7 juni 2014 Voorwoord Beste lezer, Hier is hij dan; onze zevende nieuwsbrief.

Nadere informatie

16 de jaargang nr. 3 woensdag, 5 oktober 2016

16 de jaargang nr. 3 woensdag, 5 oktober 2016 16 de jaargang nr. 3 woensdag, 5 oktober 2016 SCHOOLNIEUWS Stagiaire in 1ste kleuterklas Volgende week kom ik, Evelyn Vanhulsel, stage lopen in de klas van uw kleuter. De activiteiten die ik kom geven,

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout

Witloofsla. Ingrediënten 6 stronkjes witloof 2 eetlepels mayonaise scheutje natuurazijn peper zout Stoofvlees 1 kg rundsvlees 1 liter bruin bier 2 uien 2 laurierblaadjes enkele takjes tijm scheutje natuurazijn enkele klontjes boter peper zout Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes. Verhit

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Schouwen Duiveland Maart 2015

Vrije tijd. Activiteiten Schouwen Duiveland Maart 2015 Vrije tijd Activiteiten Schouwen Duiveland Maart 2015 Vrije tijd Vrijetijdscentrum De Nieuwe Hoek Scheldestraat 5, 4301 VA Zierikzee Coördinator vrije tijd: Anita van Keulen akeul@gors.nl 06-11748783 (op

Nadere informatie

Datum: Afwezig: Vervanger: Vr. 27 febr. juf Rea juf Francien Ma. 2 maart meneer Toine meneer Jos. Wo.4 maart. meneer Johan juf Renee

Datum: Afwezig: Vervanger: Vr. 27 febr. juf Rea juf Francien Ma. 2 maart meneer Toine meneer Jos. Wo.4 maart. meneer Johan juf Renee Wie werkt waar? 26 februari 2015 Datum: Afwezig: Vervanger: Vr. 27 febr. juf Rea juf Francien Ma. 2 maart meneer Toine meneer Jos meneer Johan juf Renee Wo.4 maart. meneer Johan juf Renee juf Angelique

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Beste Vincies, ouders en sympathisanten,

Beste Vincies, ouders en sympathisanten, Beste Vincies, ouders en sympathisanten, Na te bekomen van schitterende kampen waar groot en klein van konden genieten, zijn we met een nieuwe leidingsploeg klaar om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen!

Nadere informatie

Kom je graag naar de regenboog? Soms wel, maar ik vind het hier ook vaak saai. We spelen soms erg kinderachtige spelletjes.

Kom je graag naar de regenboog? Soms wel, maar ik vind het hier ook vaak saai. We spelen soms erg kinderachtige spelletjes. G. is een jongen van 12 jaar oud. Hij heeft geen handicap maar komt tijdens de vakanties wel naar de regenboog samen met zijn zus die wel een handicap heeft. Soms wel, maar ik vind het hier ook vaak saai.

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie