Rapportage voorjaarsmeting 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage voorjaarsmeting 2013"

Transcriptie

1 Rapportage voorsmeting 2013 Rapportage Ouderenplatform Panelronde voor 2013

2 - 2 - Colofon Onderzoek in opdracht van: Parnassia Den Haag Gemeente Den Haag, dienst OCW Onderzoeksuitvoering: WBK Marktonderzoek, Den Haag

3 - 3 - INHOUD Samenvatting 5 1. Inleiding Achtergrond Onderzoekverantwoording panelronde voor Profiel panelleden Ervaringen in afgelopen maanden Samengevat Ervaringen op het gebied van wonen in eigen straat/wijk Ervaringen op het gebied van de zorg Ervaringen op het gebied creatieve/culturele activiteiten Ervaringen op het gebied van persoonlijk leven Complimenten en kritische noten Veiligheid op straat en in de eigen wijk Achtergrond Situaties dat men zich vaker onveilig voelt Concrete tips om veiligheidsgevoel in eigen wijk te verbeteren Thema voorsmeting: Zelfredzaamheid Personen in naaste omgeving met problemen met zelfredzaamheid Redenen die het lastig maken om thuis te blijven wonen Gezochte oplossingen om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen Zelf praktische zaken kunnen regelen Wie zijn belangrijk bij het zoeken naar informatie Gebruikte informatiebronnen Beoordeling zoekproces Rol bibliotheek bij informatiezoekproces Belemmeringen om naar buiten te gaan Mate waarin ouderen moeite hebben om hun huis uit te komen Belemmeringen: spontaan Benodigde hulp om weer naar buiten te gaan Wat zou men buitenshuis willen doen? Negen mogelijke belemmeringen Passende hulp Kent u iemand die gebruik maakt van professionele hulp en ondersteuning De gebruikte hulp/ondersteuning Tevredenheid met verkregen hulp/ondersteuning Beoordeling hoeveelheid hulp/steun 35

4 Betaalbaar houden van de zorg Zorg die zeker behouden moet blijven Zorg waar op kan worden bezuinigd Zorg waarvoor men extra zou willen betalen Cultuur en cursusaanbod Beoordeling zeven aspecten aanbod cultuur- en activiteiten Bezoeken van culturele activiteiten Zelf doen van culturele activiteiten Bezoek Ouderensociëteit Computercursus voor senioren Computercursussen Beoordeling niveau van de cursus Ideeën voor de volgende panelronde 44 Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording 45 Bijlage 2: Vragenlijst 47

5 Voor 2013 Herfst 2012 Zomer SAMENVATTING Door goed te luisteren naar de ervaringen en meningen van Haagse ouderen probeert het Haags Ouderenplatform een bron van informatie te zijn voor alle Haagse organisaties die zich bezig houden met wonen, leven en zorg voor ouderen. Hiervoor wordt drie keer per een onderzoeksronde gehouden. Het onderzoek richt zich op de Haagse jarigen, waarbij er is gekozen om ook een aantal jarigen te laten meedenken over de onderwerpen, omdat een deel van hen voor hun ouders zorgen of hebben gezorgd. In maart-april 2013 hebben 661 panelleden deelgenomen aan de derde panelronde, de voorsmeting Hier volgt een korte samenvatting: H2. Ervaringen van de afgelopen maanden Tijdens de start van het Ouderenplatform gaven de ouderen gemiddeld cijfers tussen de 7,5 en de 8,0 voor allerlei onderwerpen die betrekking hebben op hun persoonlijk welzijn en het leven in Den Haag. Als een soort welkom, wordt elke meting gestart met hun positieve of mindere ervaringen over vier onderwerpen. In deze voorsmeting laat de totale ervaring een negatief beeld zien, met name door een minder positief beeld van het eigen persoonlijk leven, mogelijk beïnvloedt door de lange winter. Ter vergelijking: In de eerdere metingen was meer een genuanceerd beeld te zien met een lichte positieve richting. Tabel S2: Mensen die de afgelopen maanden een positieve of mindere ervaringen hebben gehad over 4 aspecten Saldo Positieve Ervaring Negatieve ervaring Wonen in eigen straat/wijk - 2 9% 11% Vrijetijdsbezigheden, zoals hobby + 3 8% 5% Zorg, bv. huisarts, tandarts, ziekenhuis, verpleeghuis, zorg aan huis + 3 9% 6% Uw eigen persoonlijk leven 0 9% 9% Contact met uw straat-/buurtbewoners % 4% Zorg, bv. huisarts, tandarts, ziekenhuis, verpleeghuis, zorg aan huis % 4% Openbaar vervoer -9 7% 16% Uw eigen persoonlijk leven -3 8% 11% Wonen in eigen straat/wijk - 2 7% 9% Aanbod creatieve/culturele activiteiten - 1 4% 5% Zorg, bv. huisarts, tandarts, zieken-/verpleeghuis, zorg aan huis + 1 7% 6% Uw eigen persoonlijk leven - 7 8% 15% H3. Complimenten en kritische noten Elke ronde krijgen de panelleden de mogelijkheid om een organisatie of instelling op het gebied van wonen, welzijn en zorg een compliment te geven of een kritische noot te plaatsen. Net als in de vorige twee metingen worden er meer complimenten uitgedeeld: 25% heeft een compliment, 14% een kritische noot. De complimenten en kritische noten zijn aan verschillende instellingen gericht en gaan over veel verschillende onderwerpen.

6 - 6 - H4. Veiligheid op straat en in de eigen wijk Tijdens de herfstmeting 2012 gaven de ouderen aan dat ze veiligheid op straat en in de eigen wijk een belangrijk aandachtspunt vinden. Drie op de tien panelleden geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen wijk, een op de tien heeft dit gevoel elke week wel. De ouderen die zich wel eens onveilig voelen, hebben in eigen woorden aangegeven in welke situaties ze zich onveilig voelen. Aan alle panelleden is daarnaast gevraagd naar tips om de wijk veiliger te houden. Tabel S4a: Redenen onveilig voelt in de eigen wijk Tabel S4b: Tips voor veiliger wijk 1. In de avond/nacht als het donker is (96x) 1. Voldoende surveillance wijkagenten, handhaving (106x) 2. Als er inbraken/overvallen gepleegd worden (26x) 2. Deuren goed afsluiten, goede sloten (42x) 3. Hangjongeren (21x) 3. Afspraken met buren/op elkaar letten, sociale contact (41x) 4. Door vreemde/verdachte personen die rondlopen (15x) 4. Deur 's avonds niet zomaar opendoen (37x) 5. Als er wordt aangebeld (door onbekende mensen) (11x) 5. Verlichting rond huis, in straat en in wijk (36x) 6. Verkeerssituaties (druk, hardrijden, fietsers) (7x) 6. Positiviteit uitstralen, niet bang zijn, aardig zijn (20x) 7. Door vervelende situatie (zelf beroofd/overvallen) (6x) 7. Alert blijven, je ogen open houden (18x) 8. Als ik alleen ben (thuis of buiten) (5x) 8. s Avonds in het donker niet naar buiten (16x) 9. In/rondom het openbaar vervoer (5x) 9. Camera s plaatsen (14x) 10. Door (rare) verhalen die ik van anderen hoor (4x) 10. Aanspreken/handhaven gedrag hangjongeren (12x) H5. Thema voorsmeting: Zelfredzaamheid Allereerst is gekeken waar grenzen liggen bij zelfredzaamheid. De belangrijkste reden dat het voor kwetsbare ouderen lastig wordt om thuis te blijven wonen is de eigen gezondheid. In een kwart van de gevallen geven panelleden aan dat de belasting voor familie en/of andere zorgverleners hierbij (mede) een belangrijke rol speelt. Tabel S5a: Voorbeelden waarbij voor ouderen lastig wordt om thuis te blijven wonen 1. Lopen steeds moeilijker/slecht ter been 38x 2. Gezondheid neemt af 23x 3. Ouderdom/leeftijd 23x 4. Handicap/ ziekte/ Parkinson/artrose/ blind 19x 5. Huishouden/schoonmaken lukt niet meer 19x 6. Geestelijke achteruitgang, dementie, onvoorspelbaarheid 18x 7. Alles om zelfstandig te zijn neemt af 11x 8. Sociale vereenzaming/eenzaamheid wordt groter 11x In bijna negen op de tien gevallen (87%) is gezocht naar oplossingen om het mogelijke te maken langer thuis te kunnen blijven wonen. De thuiszorg wordt hierbij veruit het vaakst genoemd, op afstand gevolgd door mantelzorg en hulpmiddelen. De gezochte oplossingen hebben in acht op de tien gevallen deels of helemaal geholpen. In zes op de tien gevallen is het uiteindelijk gelukt om thuis te blijven wonen. Onderstaande tabel geeft wat reacties van mensen die in deze situaties hebben meegedacht/meegekeken. Tabel S5b: Reacties over keuze thuis wonen of juist naar verpleeghuis gaan Wat helpt om thuis te kunnen blijven wonen: Extra zorg aan huis (7x), belang woningaanpassingen en hulpmiddelen (lift in flats, traplift, rollator, scootmobiel) (6x), extra huishoudelijke- en boodschappenhulp (5x), meer mantelzorg (4x), belang dat alle verzorgers goed weten van situatie (4x), wil van de ouderen zelf (3x), buurthulp (3x) Aandachtspunten om thuis te kunnen blijven wonen: Echt goede informatie is belangrijk, als omgeving reageren we vaak niet alert (3x), er wordt momenteel minder vergoed (2x), vaak te veel regelen, meer vaste thuiszorgers Waarom thuis wonen uiteindelijk niet gelukt: Moest gewoon naar verzorgingshuis. niet meer verantwoord, te oud en begon te dementeren, (12x), financieel is zorg aan huis ook gelimiteerd (2x), te belastend voor familie/professionele zorg (2x)

7 - 7 - Zelf zaken regelen Voor zes praktische zaken (melding ongemak, regelen thuiszorg, vervoer, klusjesman en zoeken naar uitjes) is gevraagd in welke mate kwetsbare ouderen dit zelf nog kunnen regelen. Voor alle onderwerpen geldt dat ruwweg een derde van de ouderen dit nog zelf doet, een derde dit samen met een ander en een derde laat dit aan anderen over. Als de oudere hulp vraagt bij het regelen van deze praktische zaken of om informatie te zoeken, dan blijkt de eigen familie veruit het meest belangrijk, gevolgd door de huishoudelijke hulp, huisarts en thuiszorg. De kerk/geloofsgemeenschap, het buurthuis en de ouderenconsulenten worden relatief het minst vaak genoemd. Grafiek S5c: Wie zijn belangrijk voor de kwetsbare oudere bij het regelen van zaken en zoeken naar informatie Eigen familie (kinderen) 75% 12% 9% 5% Huishoudelijke hulp 58% 20% 12% 10% Huisarts 55% 19% 14% 11% Thuiszorg 51% 17% 19% 12% Buren 33% 34% 26% 8% Vrienden 25% 31% 29% 15% Fysiotherapeut 22% 27% 30% 20% De kerk of moskee 6% 7% 59% 28% Buurthuis 3% 8% 66% 24% Ouderenconsulenten 2% 16% 52% 31% 0% 25% 50% 75% 100% Belangrijk Redelijk Niet (zo) belangrijk NVT Een kleine zestig ouderen kunnen zich een actueel probleem van de afgelopen maanden herinneren, zoals een medische vraag, een klus aan huis, belastingzaken, iets in de wijk of een activiteit waar men informatie over heeft gezocht. Om het antwoord te vinden, zochten ze het vaakst telefonisch contact met diverse instanties (48%), gevolgd door het onderwerp persoonlijk met iemand bespreken (38%) of op internet (34%) zoeken. Driekwart van de ouderen is tevreden met de informatie die men de laatste keer dat men zocht, vond, een kwart beoordeelt de informatie en/of het informatiezoekproces als onvoldoende. Hiervoor worden verschillende redenen allen 1 of 2 keer genoemd. Een op de tien panelleden bezoekt de bibliotheek wel eens voor antwoord of informatie over praktische vragen. Ongeveer een kwart van de panelleden denkt mee over de vraag hoe de bibliotheek haar bezoekers hierbij nog beter van dienst kan zijn. Ze geven de bibliotheek complimenten, maar geven ook aan dat de komst internet dat voor het zoeken naar informatie bibliotheek minder belangrijk wordt.

8 - 8 - H6. Belemmeringen om naar buiten te gaan Van de oudere panelleden geeft 12% aan dat ze zelf (of hun partner) moeite hebben om hun huis uit te komen en nog eens drie op de tien geeft aan iemand te kennen die moeite heeft het huis uit te komen. Van negen voorgelegde belemmeringen geven de respondenten aan dat eigen lichamelijke handicaps de grootste belemmering leveren. Grafiek S6c: Belemmeringen om de deur uit te gaan (in % ouderen die moeite hebben het huis uit te komen) Eigen lichamelijk handicap (slecht lopen /zien/horen) 77% 17% 6% Durf of wil niet alleen gaan 30% 24% 46% Slecht onderhouden stoepen/wegen 23% 20% 54% Geen vervoer beschikbaar van deur-tot-deur 20% 21% 59% Niemand om samen dingen mee te doen 18% 25% 57% Buiten onveilig voelen 14% 24% 54% Geen aantrekkelijke omgeving om een eindje te gaan wandelen 6% 11% 83% Te duur, geen activiteit met korting 6% 11% 83% Er zijn te weinig leuke activiteiten in de buurt 5% 9% 87% 0% 25% 50% 75% 100% Speelt zeker een rol Enigszins Speelt nauwelijks/ geen rol Daarnaast is ook spontaan gevraagd naar belemmeringen om het huis uit te komen. Naast de hierboven genoemde factoren worden ook de gladheid in de winter, aanwezigheid van trappen in huis en zware toegangsdeuren in de flat genoemd. Om mensen te helpen meer naar buiten te gaan, worden met name sociale oplossingen genoemd, zoals iemand om samen ergens naar toe te gaan, gevolgd door vervoer, zoals een scootmobiel of rollator. Als het lukt om de genoemde belemmeringen op te lossen dan zou men vooral vaker gaan wandelen, zelf de eigen boodschappen doen of een activiteit ondernemen. Tabel S6b: Welke hulp is nodig om naar buiten te gaan Tabel S6c: Wat vaker doen zonder belemmering 1. Iemand om mee te gaan 26% 1. Wandelen 37% 2. (Extra) begeleiding 20% 2. Zelf boodschappen doen 30% 3. Scootmobiel 12% 3. Activiteiten (museum, winkelen,) 24% 4. Rollator 11% 4. Naar buiten (luchtje scheppen) 13% 5. Thuishulp/zorg 7,5% 5. Andere mensen bezoeken 9% H7. Passende hulp Twee op de tien panelleden maakt zelf gebruik van professionele hulp en ondersteuning en ruim vier op de tien kent iemand die hiervan gebruik van maakt. De gebruikte professionele hulp en ondersteuning betreft met name huishoudelijke hulp en een rollator en in mindere mate een scootmobiel, thuiszorg en hulp bij vervoer. Tabel S7a: Top 7 hulp/ondersteuning waar gebruik van wordt gemaakt (in % gebruikers hulp/ondersteuning) 1. Huishoudelijke hulp 51% 2. Rollator 47% 3. Scootmobiel 33% 4. Thuiszorg 29% 5. Hulp bij vervoer (taxibus) 27% 6. Woningaanpassingen 22% 7. Traplift 21%

9 - 9 - In acht op de tien gevallen is men tevreden met de verkregen hulp en ondersteuning, 13% plaatst een kanttekening en 7% is niet tevreden. De ontevredenheid heeft oa te maken met het niet tijdig nakomen van afspraken, de energie en tijd die het aanvragen van voorzieningen kost, wisselende hulp, te weinig uren hulp en de kwaliteit van de hulp. In deze tijd dat er overal op de kosten gelet wordt, is het belangrijk dat alle kosten op een goede manier besteed worden. Bijna twee derde vindt de hulp die verkregen wordt op dit moment precies voldoende, 30% vindt de hulp te weinig en 7% vindt dat de hulp mogelijk ook minder kan. Tabel S7b: Beoordeling hoeveelheid hulp Precies voldoende 63% Hulp is te weinig 30% Hulp kan iets minder 7% 100% Zo behouden als het kan (11x), nu goed, zou niet met minder kunnen (10x), al veel huishoudelijke hulp wordt zelf betaald, al veel mantelzorg/ burenhulp (9x) Meer/ extra huishoudelijke hulp nodig (33x), meer tijd voor persoonlijke en geestelijke aandacht (13x), hogere kwaliteit huishoudelijke en verpleeghulp (6x) Goede controle, sommigen krijgen te veel hulp (5x), kritisch kijken naar uitgaven zoals scootmobiel/rollator (4x) minder tijd / geld naar management vd zorg, meer naar mensen die echt wat doen, werk kan efficiënter (4x) H8. Betaalbaar houden van de zorg Om de zorg betaalbaar te houden is de panelleden gevraagd welke zorg zeker behouden moet blijven, op welke zorg er bezuinigd kan worden en wat ouderen zelf eventueel meer kunnen betalen. De thuiszorg wordt met stip het meest genoemd als zorg die behouden moet blijven. Het is lastiger voor ouderen om mee te denken over zorg waar eventueel zuiniger mee omgegaan kan worden. Een klein deel geeft antwoord en er wordt een grote variëteit aan antwoorden gegeven. Van diegenen die aangeven eventueel extra te willen betalen voor zorg wordt de huishoudelijke hulp, thuiszorg en medische zorg in het algemeen het meest genoemd. Een deel geeft aan wel meer te willen betalen maar alleen voor betere zorg. Tabel S8: Drie vragen over betaalbaar houden van de zorg Zorg die voor u erg belangrijk is en die zeker behouden moet blijven 1. Thuiszorg 133x 2. Huishoudelijke hulp 77x 3. Huisarts 37x 4. Buurtverpleging/wijkverpleging 22x 5. Medische zorg iha 22x 6. Betaalbare medische zorg 21x 7. Verpleeghuizen/bedenhuizen/verzorgingshuis 20x Zorg waar op kan worden bezuinigd 1. Hulpmiddelen (m.n. rollator, scootmobiel, betere controle, hergebruik) 31x 2. Medicijnen/verbandverstrekking: alleen wanneer het echt nodig is, zuiniger mee omgaan 7x 3. Vervoer: van/naar uitgaansgelegenheden, boodschappenbegeleidingsdienst, taxikosten 5x 4. Huishoudelijke hulp 4x 5. Thuiszorg 3x Geestelijke gezondheidzorg (vaak is er weinig aan te doen) 3x Salarissen in zorginstellingen, met name in de top kunnen salarissen omlaag, teveel managers 3x Ziekenhuiszorg, in ziekenhuis wordt veel weggegooid, teveel onnodige handelingen 3x Vermogenden meer laten bijdragen/dingen zelf laten betalen/ naar draagkracht mee laten betalen 3x Alcohol- en drugsverslaafden 3x Zorg waar u eventueel wel wat extra voor zou willen betalen 1. Huishoudelijke hulp 21x 2. Thuiszorg 19x 3. Medische zorg i.h.a. 11x 4. Reiskosten, vervoer (ophaalservice, taxibus) 7x 5. Fysiotherapie (aan huis), manuele therapie, osteopaat 6x 6. (Eigen bijdrage) Hulpmiddelen (rollator/scootmobiel/praktische hulpmidd./luierbroeken) eigen bijdrage 5x 7. Verpleging aan huis/pleegzorg/wijkzorg 4x N= 419 panelleden hebben de kans gekregen mee te denken

10 H9. Cultuur en cursusaanbod Als de ouderen gevraagd wordt om zeven aspecten over het culturele en activiteitenaanbod te beoordelen, blijken de aspecten hoog te scoren. Vrijwel alle aspecten worden door meer dan negen op de tien ouderen met voldoende beoordeeld. Alleen de betaalbaarheid krijgt wat meer kritische kanttekeningen. Grafiek S9: Beoordeling zeven aspecten cultuuraanbod (n=661) Hoeveelheid mogelijkheden 39% 58% 3% Kwaliteit van het aanbod 28% 68% 4% Dag en tijdstip dat activiteiten gehouden worden 21% 72% 7% Toegankelijkheid van de locaties 22% 70% 8% Vindbaarheid van informatie over het aanbod 23% 68% 9% Bereikbaarheid vanaf uw huis 27% 61% 12% Betaalbaarheid 10% 68% 22% 0% 25% 50% 75% 100% ruim voldoende voldoende (ruim) onvoldoende Bezoek culturele activiteiten Ruim zes op de tien ouderen heeft in de afgelopen 12 maanden een culturele activiteit bezocht, zoals het theater, een museum of de bibliotheek. Van alle culturele activiteiten die in het afgelopen zijn bezocht, wordt een op de tien in de eigen wijk bezocht, 13% net iets verder weg, maar nog wel in het eigen stadsdeel, ruim de helft elders in Den Haag (vaak in het Centrum) en bijna een kwart buiten Den Haag. Van alle bezochte culturele activiteiten was een op de tien een culturele activiteit speciaal voor ouderen en negen op de tien voor iedereen toegankelijk. Bijna alle bezoekers van culturele activiteiten (97%) vinden de reistijd die men moet afleggen om er te komen acceptabel. Zelf doen van culturele activiteiten Ruim twee op de tien panelleden heeft in de afgelopen 12 maanden zelf een creatieve cursus of activiteit gedaan, zoals bijv. een schildercursus, zingen in een koor, toneel, fotoclub of 3D-kaarten maken. De meeste culturele activiteiten worden in het buurthuis of wijkcentrum gedaan, gevolgd door de kerk/moskee. Van alle culturele activiteiten die zelf worden ondernomen, vindt een derde in de eigen wijk plaats, twee op de tien iets verder weg, maar nog wel in het eigen stadsdeel, een derde elders in Den Haag en 13% buiten Den Haag. Van alle zelf ondernomen culturele activiteiten is drie op de tien speciaal gericht op ouderen en zeven op de tien voor iedereen toegankelijk. Des te ouder des te vaker speciale ouderenactiviteiten worden gedaan. Bezoek Ouderensociëteit Ouderensociëteiten zijn organisaties die specifiek voor ouderen (55-plus) activiteiten organiseren. Van alle panelleden geeft 9% aan in de afgelopen 12 maanden een Ouderensociëteit te hebben bezocht.

11 H10. Computercursussen voor senioren In Den Haag worden verspreid over stad door verschillende instanties en bedrijven computercursussen voor senioren gegeven. Van de panelleden geeft 16% aan zelf een computercursus gevolgd. Dit betreft met name basiscursussen omgaan met de PC. Vaak zijn deze cursussen speciaal voor senioren, maar regelmatig ook voor jong en oud. Een paar mensen noemt daarnaast een specifieke cursus, zoals een fotocursus. 75-plussers volgen vaker zo n basiscursus dan 64-minners. Ruim negen op de tien cursisten geeft aan dat ze wat ze op de cursus hebben geleerd ook enigszins in de praktijk te gebruiken. De helft gebruikt het zelfs helemaal of grotendeels. Voor bijna driekwart van de cursisten was het niveau van hun computercursus precies goed, voor twee op de tien te moeilijk en voor een op de tien te gemakkelijk. H11. Ideeën voor de volgende panelronde Tot slot is aan de ouderen gevraagd welk onderwerp ze in de volgende panelronde aan de orde willen stellen. Ruim de helft van de ouderen noemt hierbij een onderwerp. Veiligheid, het verbeteren van sociale contacten, het onderhoud van de openbare ruimte en persoonlijke hulp worden het meest genoemd, maar ook bij de overige opmerkingen zitten soms aardige gedachten. Tabel S11: Ideeën voor de volgende panelronde Zorg in het algemeen (waaronder invloed bezuinigingen, in vloed eigen toekomst, komen vraag en aanbod nog wel overeen, betrouwbare informatie, beoordeling zorg, levenseinde (begeleiding, angst, euthanasie), wat kunnen ouderen voor elkaar doen (hoe krijgen we dit tot stand, wat is er voor nodig)) Gemeente (tevredenheid, onderhoud bestrating en stoepen, overlast hondenpoep, schoon- en veilig houden van de wijk, problemen rondom parkeren) Activiteiten voor ouderen (mogelijkheden, betaalbaarheid, buurthuizen, vrijwilligerswerk, groepsactiviteiten) Veiligheid (oorzaak onveiligheidsgevoel in en buiten huis, hoe kan het gevoel van veiligheid verhoogd worden) Openbaar vervoer (bereikbaarheid, verbindingen, prijzen, veiligheid, toegankelijkheid, wachttijden, regio taxi) Financiële situatie (pensioenen, tevredenheid, gevolgen crisis, lukt het om rond te komen) Sociale contacten/eenzaamheid ouderen (bestrijden, buurtbewoners, buurthuizen, meer aandacht besteden) De wijk (leefbaarheid, activiteiten, saamhorigheid, veiligheid) Verkeer/parkeren (parkeerbeleid, parkeerproblemen, overlast, vergunningen, veiligheid) Cursussen (aanbod, betaalbaarheid, populariteit) 110x 64x 40x 36x 33x 33x 32x 29x 21x 11x

12 INLEIDING 1.1 Achtergrond Door goed te luisteren naar de Haagse ouderen probeert het Haags Ouderenplatform een bron van informatie te zijn voor alle Haagse organisaties die zich bezig houden met wonen, zorg en welzijn van ouderen. Het onderzoek richt zich op de Haagse ouderen in de leeftijd van 65-84, waarbij er voor is gekozen om ook een aantal ouderen van te laten meedenken over de onderwerpen, omdat velen van hen ervaringen hebben vanuit de zorg voor hun ouders of elders in hun omgeving. De doelstelling is om drie keer per ongeveer 500 ouderen te vragen hoe het met ze gaat en te vragen naar hun mening over actuele onderwerpen. Inmiddels zijn er drie vervolgrondes geweest in de zomer en herfst 2012 en het voor van In dit rapport worden de resultaten van de voorsmeting 2013 gepresenteerd Onderzoeksverantwoording panelronde voor 2013 De 566 panelleden die na de herfstmeting van 2012 hebben aangegeven deel te willen blijven nemen aan het Ouderenplatform, hebben half maart de samenvatting ontvangen van de herfstmeting met daarbij een uitnodiging om deel te nemen aan het vervolgonderzoek: Voorsmeting Om de panelomvang op peil te houden zijn daarnaast 473 ouderen uit het bevolkingsbestand geselecteerd. Ook zij hebben een aankondigingsbrief gekregen met uitleg en een samenvatting en de vraag of ze in de komende jaren willen deelnemen aan het panel. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 18 maart t/m 10 april De panelleden zijn hiervoor telefonisch, per , of schriftelijk benaderd, afhankelijk van hun voorkeur. Uiteindelijk hebben 661 ouderen meegedaan 2. De lengte van deze panelronde bedroeg ongeveer 15 minuten per gesprek. Tabel 1.2: Response Panelbestand bij start voorsmeting Mensen die van het panel afzien 3-63 Telefonisch niet bereikt (3-5 pogingen), ook na herinnering geen reactie op /schriftelijk - 76 Nu niet volgende keer wel - 8 Doet mee 419 Nieuwe werving (242 van de 473) 242 Totale deelname voorsmeting 661 Voor de volgende ronde die naar verwachting in de zomer van 2013 zal plaatsvinden, resulteren 745 panelleden ( ). 1 rapporten zijn te vinden op: 2 Voor de nieuwe panelleden is de vragenlijst licht aangepast. Zij hebben extra introductievragen beantwoord en om de lengte te waarborgen zijn drie van de negen onderwerpen van deze ronde met hen niet behandeld 3 door ziekte/ gehoorprobleem, geen interesse meer, te oud, overlijden in familie, verhuisd, overleden

13 Profiel panelleden Het panel is qua stadsdeel en etniciteit redelijk representatief voor de 65-plussers in Den Haag. Alleen de ouderen uit overige (veelal geïndustrialiseerde) landen zijn wat ondervertegenwoordigd. Tabel 1.3: Profiel deelnemers wervingsonderzoek en panel Populatie 65-plussers (2011) Deelname Voorsmeting ( ) Populatie 65-plussers (2011) Deelname Voorsmeting ( ) Absoluut Leeftijd (schaduwgroep) ** - - (22%) Sekse % 58% (45%) Man 41% 43% % 42% (33%) Vrouw 59% 57% 100% 100% (100%) 100% 100% Herkomst Stadsdeel Nederland 75% 82% Loosduinen 17% 17% Suriname 5% 5% Escamp 24% 24% Turkije 1,5% 4% Segbroek 11% 12% Marokko 1,5% 1% Scheveningen 14% 16% Antillen & Aruba 1% 1% Centrum 13% 12% Overige landen 16% 7% Laak 5% 3% 100% 100% Haagse Hout 13% 12% Leidschenveen-Ypenburg 3% 4% 100% *) bleken in augustus relatief vaak op vakantie **) qua representativiteit wordt vooral gekeken naar de leeftijdsverdeling van de groepen 65-85, jarigen denken als schaduwgroep mee

14 ERVARINGEN IN AFGELOPEN MAANDEN Tijdens de start van het Ouderenplatform gaven de ouderen gemiddeld tussen de 7,5 en 8,0 voor allerlei onderwerpen die betrekking hebben op hun persoonlijk welzijn en het leven in Den Haag. Elke meting wordt gestart met vier onderwerpen en de vraag of de panelleden op dit gebied in de afgelopen maanden positieve of mindere ervaringen hebben meegemaakt die van invloed zijn/waren op hun welbevinden. 2.1 Samengevat Dit voor is gevraagd naar de ervaringen in de afgelopen maanden met het wonen in de eigen straat/wijk, het aanbod aan culturele activiteiten, de zorg en het eigen persoonlijk leven. De resultaten in dit voor geven als geheel een licht negatief beeld zien. Met name over het eigen persoonlijk leven is men per saldo minder positief. De andere aspecten schommelen rond het nulpunt. In de komende vier paragrafen worden de onderwerpen afzonderlijk behandeld. Ter vergelijking; de vorige metingen van zomer en herfst 2012 gaven een licht positieve tendens te zien. Tabel 2.1: Mensen die de afgelopen maanden een positieve of mindere ervaringen hebben gehad over 4 aspecten Zomermeting 2012 Saldo Ja, nu positiever Ja, nu negatiever Geen verandering Wonen in eigen straat/wijk - 2 9% 11% 80% Vrijetijdsbezigheden, zoals hobby + 3 8% 5% 87% Zorg, bv. huisarts, tandarts, zieken-/verpleeghuis, zorg aan huis + 3 9% 6% 85% Uw eigen persoonlijk leven 0 9% 9% 82% Herfstmeting 2012 Contact met uw straat- en buurtbewoners % 4% 85% Zorg, bv. huisarts, tandarts, zieken-/verpleeghuis, zorg aan huis % 4% 82% Openbaar vervoer -9 7% 16% 76% Uw eigen persoonlijk leven -3 8% 11% 81% Voorsmeting 2013 Wonen in eigen straat/wijk - 2 7% 9% 84% Aanbod creatieve/culturele activiteiten - 1 4% 5% 91% Zorg, bv. huisarts, tandarts, zieken-/verpleeghuis, zorg aan huis + 1 7% 6% 87% Uw eigen persoonlijk leven - 7 8% 15% 77% N=419

15 Ervaringen op het gebied van wonen in eigen straat/wijk Als gevraagd wordt naar de positieve en mindere ervaringen van de afgelopen maanden op het gebied van wonen in de eigen wijk geeft 7% aan een positieve ervaring en 9% een mindere ervaring te hebben gehad. Per saldo betekent dit dat er iets meer negatieve dan positieve ervaringen worden genoemd. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van zomer 2012 toen dezelfde vraag is gesteld. Grafiek 2.2a: Ervaringen van invloed op wonen in de eigen straat/wijk ( n=419) zomer '12 9% 11% 80% voorj '13 7% 9% 84% 0% 25% 50% 75% 100% positieve ervaring negatieve ervaring geen verandering De ervaringen variëren en hebben vaak te maken met onderhoud, overlast en sociale omgang. Te zien is dat ervaringen die door de ene oudere (in de ene wijk) juist als positief worden aangemerkt, soms in een andere wijk als mindere ervaringen wordt gekenschetst. Tabel 2.2b: Positieve of negatieve ervaringen die van invloed zijn op de beoordeling van het wonen in de eigen straat/wijk Positieve ervaringen (7%) Voorzieningen/onderhoud gepleegd (4x): gaskabels aangelegd, nieuwe riolering, straat is opgeknapt (nieuwe stoepen riolering parkeerplaatsen etc.), boomprojecten in de buurt zijn afgemaakt, geen rotzooi meer in de buurt Contact met buren verbeterd (3x): positiever contact met buren als gevolg van inbraak, andere soort mensen gekomen dus wonen is verbeterd, door een verhuizing naar meer sociale buurt is alles beter geworden Rustiger (2x): er is meer rust maar nu is het winter, de wijk is rustiger En verder: bij een val op straat werd ik meteen door een voorbijgaande autobestuurder geholpen (1x); Initiatief Buurt Bestuurt (1x); wonen is relaxed (1x) Mindere ervaringen (9%) Negatief over nieuwe buurtbewoners (9x): er wonen nu meer jonge mensen in het appartement dat is niet zo prettig omdat ze afstandelijk zijn, bezorgd over wie nieuwe buren in flat worden, (verwacht minder net publiek, meer fietsen op straat van nieuwe bewoners en midden op het trottoir, nieuwe buren zijn niet erg vriendelijk, overlast van kamerverhuur aan studenten die zich helemaal niets aantrekken van de omgeving en andere bewoners, groot verloop van medebewoners in omgeving, wisseling van diverse bewoners met andere opvattingen over samenleving, door de gezakte woningprijzen meer buitenlanders van een lager inkomensniveau in buurt) Onderhoud wegen (3x): onderhoud openbare weg, overlast omdat van Alkemadelaan is opgebroken, volop werkzaamheden waardoor tram niet meer rijdt, er veel afsluiting en zijn en je moet omlopen Achterstallig onderhoud (3x): Gemeente heeft nog steeds niet de afrastering van plantsoen Surinamestraat gerepareerd, voortgaande verloedering van Mariahoeve, ik woon tegenover braakliggend terrein: wordt vies Criminaliteit (3x): afgelopen ben ik opgelicht aan de deur, ik heb een inbraak gehad, inbraken in mijn straat De buurt gaat achteruit (3x): teveel overlast, Dak- en thuislozencentrum is geopend, junks in de portiek Parkeerbeleid (2x): er zijn steeds meer irritaties in onze wijk over het parkeerbeleid en de gemeente doet er erg lang over om hier veranderingen in aan te brengen, het parkeren van (middelgrote) vrachtwagentjes (ook van de gemeente) waardoor het uitzicht wordt belemmerd en het aantal parkeerplaatsen verkleind. En verder: door terras Vlaamsch Broodhuys aan Weede van Dijkveldstraat worden voetgangers erg belemmerd (1x); moet nu zelf met huisvuil slepen naar container (minder service, zelfde prijs) (1x); s Avonds te weinig openbaar vervoer (1x); overlast stofdeeltjes door verbouwing (1x); veel appartementen staan te koop (1x)

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Rapportage Voorjaarsmeting 2015

Rapportage Voorjaarsmeting 2015 Rapportage Voorjaarsmeting 2015 Rapportage Ouderenplatform Panelronde voorjaar 2015 - 2 - Colofon Onderzoek in opdracht van: Stedelijke Ouderen Commissie Den Haag Gemeente Den Haag, dienst OCW Onderzoeksuitvoering:

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Rapportage Voorjaarsmeting 2014

Rapportage Voorjaarsmeting 2014 Rapportage Voorjaarsmeting 2014 Rapportage uderenplatform Panelronde voorjaar 2014 - 2 - Colofon nderzoek in opdracht van: Stedelijke uderen Commissie Den Haag Gemeente Den Haag, dienst CW nderzoeksuitvoering:

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / augustus 2014 Respons Respons 62% 38% 62% ingevuld niet ingevuld Bent u als bezoeker

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Waardering mantelzorg

Waardering mantelzorg Waardering mantelzorg Rapportage peiling oktober 2014 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Achtergrond en vraagstelling 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Samenvatting Van de Leidenaren geeft 22% aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage vrijwilligers dat (meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch, door ouderdom.

Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch, door ouderdom. SAMENVATTING 7.1 Waarom hebben mensen zorg nodig? Om gezond te worden en gezond te blijven. Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch,

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht:

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Niet toegelaten voor behandeling, inclusief dagbesteding (lees verzorgingshuis)

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

De gezondheidszorg in spanje. CS Consult 6 april 2008

De gezondheidszorg in spanje. CS Consult 6 april 2008 De gezondheidszorg in spanje CS Consult 6 april 2008 De gezondheidszorg in Spanje Wat staat mij te wachten als ik naar Spanje emigreer? Spoorboekje 1. Enkele feiten en cijfers 2. Organisatie van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012

Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012 Klanttevredenheidsonderzoek WMO 2012 - Diepte-interviews Gemeente Eemsmond Groningen, mei 2012 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie