Rapportage voorjaarsmeting 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage voorjaarsmeting 2013"

Transcriptie

1 Rapportage voorsmeting 2013 Rapportage Ouderenplatform Panelronde voor 2013

2 - 2 - Colofon Onderzoek in opdracht van: Parnassia Den Haag Gemeente Den Haag, dienst OCW Onderzoeksuitvoering: WBK Marktonderzoek, Den Haag

3 - 3 - INHOUD Samenvatting 5 1. Inleiding Achtergrond Onderzoekverantwoording panelronde voor Profiel panelleden Ervaringen in afgelopen maanden Samengevat Ervaringen op het gebied van wonen in eigen straat/wijk Ervaringen op het gebied van de zorg Ervaringen op het gebied creatieve/culturele activiteiten Ervaringen op het gebied van persoonlijk leven Complimenten en kritische noten Veiligheid op straat en in de eigen wijk Achtergrond Situaties dat men zich vaker onveilig voelt Concrete tips om veiligheidsgevoel in eigen wijk te verbeteren Thema voorsmeting: Zelfredzaamheid Personen in naaste omgeving met problemen met zelfredzaamheid Redenen die het lastig maken om thuis te blijven wonen Gezochte oplossingen om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen Zelf praktische zaken kunnen regelen Wie zijn belangrijk bij het zoeken naar informatie Gebruikte informatiebronnen Beoordeling zoekproces Rol bibliotheek bij informatiezoekproces Belemmeringen om naar buiten te gaan Mate waarin ouderen moeite hebben om hun huis uit te komen Belemmeringen: spontaan Benodigde hulp om weer naar buiten te gaan Wat zou men buitenshuis willen doen? Negen mogelijke belemmeringen Passende hulp Kent u iemand die gebruik maakt van professionele hulp en ondersteuning De gebruikte hulp/ondersteuning Tevredenheid met verkregen hulp/ondersteuning Beoordeling hoeveelheid hulp/steun 35

4 Betaalbaar houden van de zorg Zorg die zeker behouden moet blijven Zorg waar op kan worden bezuinigd Zorg waarvoor men extra zou willen betalen Cultuur en cursusaanbod Beoordeling zeven aspecten aanbod cultuur- en activiteiten Bezoeken van culturele activiteiten Zelf doen van culturele activiteiten Bezoek Ouderensociëteit Computercursus voor senioren Computercursussen Beoordeling niveau van de cursus Ideeën voor de volgende panelronde 44 Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording 45 Bijlage 2: Vragenlijst 47

5 Voor 2013 Herfst 2012 Zomer SAMENVATTING Door goed te luisteren naar de ervaringen en meningen van Haagse ouderen probeert het Haags Ouderenplatform een bron van informatie te zijn voor alle Haagse organisaties die zich bezig houden met wonen, leven en zorg voor ouderen. Hiervoor wordt drie keer per een onderzoeksronde gehouden. Het onderzoek richt zich op de Haagse jarigen, waarbij er is gekozen om ook een aantal jarigen te laten meedenken over de onderwerpen, omdat een deel van hen voor hun ouders zorgen of hebben gezorgd. In maart-april 2013 hebben 661 panelleden deelgenomen aan de derde panelronde, de voorsmeting Hier volgt een korte samenvatting: H2. Ervaringen van de afgelopen maanden Tijdens de start van het Ouderenplatform gaven de ouderen gemiddeld cijfers tussen de 7,5 en de 8,0 voor allerlei onderwerpen die betrekking hebben op hun persoonlijk welzijn en het leven in Den Haag. Als een soort welkom, wordt elke meting gestart met hun positieve of mindere ervaringen over vier onderwerpen. In deze voorsmeting laat de totale ervaring een negatief beeld zien, met name door een minder positief beeld van het eigen persoonlijk leven, mogelijk beïnvloedt door de lange winter. Ter vergelijking: In de eerdere metingen was meer een genuanceerd beeld te zien met een lichte positieve richting. Tabel S2: Mensen die de afgelopen maanden een positieve of mindere ervaringen hebben gehad over 4 aspecten Saldo Positieve Ervaring Negatieve ervaring Wonen in eigen straat/wijk - 2 9% 11% Vrijetijdsbezigheden, zoals hobby + 3 8% 5% Zorg, bv. huisarts, tandarts, ziekenhuis, verpleeghuis, zorg aan huis + 3 9% 6% Uw eigen persoonlijk leven 0 9% 9% Contact met uw straat-/buurtbewoners % 4% Zorg, bv. huisarts, tandarts, ziekenhuis, verpleeghuis, zorg aan huis % 4% Openbaar vervoer -9 7% 16% Uw eigen persoonlijk leven -3 8% 11% Wonen in eigen straat/wijk - 2 7% 9% Aanbod creatieve/culturele activiteiten - 1 4% 5% Zorg, bv. huisarts, tandarts, zieken-/verpleeghuis, zorg aan huis + 1 7% 6% Uw eigen persoonlijk leven - 7 8% 15% H3. Complimenten en kritische noten Elke ronde krijgen de panelleden de mogelijkheid om een organisatie of instelling op het gebied van wonen, welzijn en zorg een compliment te geven of een kritische noot te plaatsen. Net als in de vorige twee metingen worden er meer complimenten uitgedeeld: 25% heeft een compliment, 14% een kritische noot. De complimenten en kritische noten zijn aan verschillende instellingen gericht en gaan over veel verschillende onderwerpen.

6 - 6 - H4. Veiligheid op straat en in de eigen wijk Tijdens de herfstmeting 2012 gaven de ouderen aan dat ze veiligheid op straat en in de eigen wijk een belangrijk aandachtspunt vinden. Drie op de tien panelleden geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen wijk, een op de tien heeft dit gevoel elke week wel. De ouderen die zich wel eens onveilig voelen, hebben in eigen woorden aangegeven in welke situaties ze zich onveilig voelen. Aan alle panelleden is daarnaast gevraagd naar tips om de wijk veiliger te houden. Tabel S4a: Redenen onveilig voelt in de eigen wijk Tabel S4b: Tips voor veiliger wijk 1. In de avond/nacht als het donker is (96x) 1. Voldoende surveillance wijkagenten, handhaving (106x) 2. Als er inbraken/overvallen gepleegd worden (26x) 2. Deuren goed afsluiten, goede sloten (42x) 3. Hangjongeren (21x) 3. Afspraken met buren/op elkaar letten, sociale contact (41x) 4. Door vreemde/verdachte personen die rondlopen (15x) 4. Deur 's avonds niet zomaar opendoen (37x) 5. Als er wordt aangebeld (door onbekende mensen) (11x) 5. Verlichting rond huis, in straat en in wijk (36x) 6. Verkeerssituaties (druk, hardrijden, fietsers) (7x) 6. Positiviteit uitstralen, niet bang zijn, aardig zijn (20x) 7. Door vervelende situatie (zelf beroofd/overvallen) (6x) 7. Alert blijven, je ogen open houden (18x) 8. Als ik alleen ben (thuis of buiten) (5x) 8. s Avonds in het donker niet naar buiten (16x) 9. In/rondom het openbaar vervoer (5x) 9. Camera s plaatsen (14x) 10. Door (rare) verhalen die ik van anderen hoor (4x) 10. Aanspreken/handhaven gedrag hangjongeren (12x) H5. Thema voorsmeting: Zelfredzaamheid Allereerst is gekeken waar grenzen liggen bij zelfredzaamheid. De belangrijkste reden dat het voor kwetsbare ouderen lastig wordt om thuis te blijven wonen is de eigen gezondheid. In een kwart van de gevallen geven panelleden aan dat de belasting voor familie en/of andere zorgverleners hierbij (mede) een belangrijke rol speelt. Tabel S5a: Voorbeelden waarbij voor ouderen lastig wordt om thuis te blijven wonen 1. Lopen steeds moeilijker/slecht ter been 38x 2. Gezondheid neemt af 23x 3. Ouderdom/leeftijd 23x 4. Handicap/ ziekte/ Parkinson/artrose/ blind 19x 5. Huishouden/schoonmaken lukt niet meer 19x 6. Geestelijke achteruitgang, dementie, onvoorspelbaarheid 18x 7. Alles om zelfstandig te zijn neemt af 11x 8. Sociale vereenzaming/eenzaamheid wordt groter 11x In bijna negen op de tien gevallen (87%) is gezocht naar oplossingen om het mogelijke te maken langer thuis te kunnen blijven wonen. De thuiszorg wordt hierbij veruit het vaakst genoemd, op afstand gevolgd door mantelzorg en hulpmiddelen. De gezochte oplossingen hebben in acht op de tien gevallen deels of helemaal geholpen. In zes op de tien gevallen is het uiteindelijk gelukt om thuis te blijven wonen. Onderstaande tabel geeft wat reacties van mensen die in deze situaties hebben meegedacht/meegekeken. Tabel S5b: Reacties over keuze thuis wonen of juist naar verpleeghuis gaan Wat helpt om thuis te kunnen blijven wonen: Extra zorg aan huis (7x), belang woningaanpassingen en hulpmiddelen (lift in flats, traplift, rollator, scootmobiel) (6x), extra huishoudelijke- en boodschappenhulp (5x), meer mantelzorg (4x), belang dat alle verzorgers goed weten van situatie (4x), wil van de ouderen zelf (3x), buurthulp (3x) Aandachtspunten om thuis te kunnen blijven wonen: Echt goede informatie is belangrijk, als omgeving reageren we vaak niet alert (3x), er wordt momenteel minder vergoed (2x), vaak te veel regelen, meer vaste thuiszorgers Waarom thuis wonen uiteindelijk niet gelukt: Moest gewoon naar verzorgingshuis. niet meer verantwoord, te oud en begon te dementeren, (12x), financieel is zorg aan huis ook gelimiteerd (2x), te belastend voor familie/professionele zorg (2x)

7 - 7 - Zelf zaken regelen Voor zes praktische zaken (melding ongemak, regelen thuiszorg, vervoer, klusjesman en zoeken naar uitjes) is gevraagd in welke mate kwetsbare ouderen dit zelf nog kunnen regelen. Voor alle onderwerpen geldt dat ruwweg een derde van de ouderen dit nog zelf doet, een derde dit samen met een ander en een derde laat dit aan anderen over. Als de oudere hulp vraagt bij het regelen van deze praktische zaken of om informatie te zoeken, dan blijkt de eigen familie veruit het meest belangrijk, gevolgd door de huishoudelijke hulp, huisarts en thuiszorg. De kerk/geloofsgemeenschap, het buurthuis en de ouderenconsulenten worden relatief het minst vaak genoemd. Grafiek S5c: Wie zijn belangrijk voor de kwetsbare oudere bij het regelen van zaken en zoeken naar informatie Eigen familie (kinderen) 75% 12% 9% 5% Huishoudelijke hulp 58% 20% 12% 10% Huisarts 55% 19% 14% 11% Thuiszorg 51% 17% 19% 12% Buren 33% 34% 26% 8% Vrienden 25% 31% 29% 15% Fysiotherapeut 22% 27% 30% 20% De kerk of moskee 6% 7% 59% 28% Buurthuis 3% 8% 66% 24% Ouderenconsulenten 2% 16% 52% 31% 0% 25% 50% 75% 100% Belangrijk Redelijk Niet (zo) belangrijk NVT Een kleine zestig ouderen kunnen zich een actueel probleem van de afgelopen maanden herinneren, zoals een medische vraag, een klus aan huis, belastingzaken, iets in de wijk of een activiteit waar men informatie over heeft gezocht. Om het antwoord te vinden, zochten ze het vaakst telefonisch contact met diverse instanties (48%), gevolgd door het onderwerp persoonlijk met iemand bespreken (38%) of op internet (34%) zoeken. Driekwart van de ouderen is tevreden met de informatie die men de laatste keer dat men zocht, vond, een kwart beoordeelt de informatie en/of het informatiezoekproces als onvoldoende. Hiervoor worden verschillende redenen allen 1 of 2 keer genoemd. Een op de tien panelleden bezoekt de bibliotheek wel eens voor antwoord of informatie over praktische vragen. Ongeveer een kwart van de panelleden denkt mee over de vraag hoe de bibliotheek haar bezoekers hierbij nog beter van dienst kan zijn. Ze geven de bibliotheek complimenten, maar geven ook aan dat de komst internet dat voor het zoeken naar informatie bibliotheek minder belangrijk wordt.

8 - 8 - H6. Belemmeringen om naar buiten te gaan Van de oudere panelleden geeft 12% aan dat ze zelf (of hun partner) moeite hebben om hun huis uit te komen en nog eens drie op de tien geeft aan iemand te kennen die moeite heeft het huis uit te komen. Van negen voorgelegde belemmeringen geven de respondenten aan dat eigen lichamelijke handicaps de grootste belemmering leveren. Grafiek S6c: Belemmeringen om de deur uit te gaan (in % ouderen die moeite hebben het huis uit te komen) Eigen lichamelijk handicap (slecht lopen /zien/horen) 77% 17% 6% Durf of wil niet alleen gaan 30% 24% 46% Slecht onderhouden stoepen/wegen 23% 20% 54% Geen vervoer beschikbaar van deur-tot-deur 20% 21% 59% Niemand om samen dingen mee te doen 18% 25% 57% Buiten onveilig voelen 14% 24% 54% Geen aantrekkelijke omgeving om een eindje te gaan wandelen 6% 11% 83% Te duur, geen activiteit met korting 6% 11% 83% Er zijn te weinig leuke activiteiten in de buurt 5% 9% 87% 0% 25% 50% 75% 100% Speelt zeker een rol Enigszins Speelt nauwelijks/ geen rol Daarnaast is ook spontaan gevraagd naar belemmeringen om het huis uit te komen. Naast de hierboven genoemde factoren worden ook de gladheid in de winter, aanwezigheid van trappen in huis en zware toegangsdeuren in de flat genoemd. Om mensen te helpen meer naar buiten te gaan, worden met name sociale oplossingen genoemd, zoals iemand om samen ergens naar toe te gaan, gevolgd door vervoer, zoals een scootmobiel of rollator. Als het lukt om de genoemde belemmeringen op te lossen dan zou men vooral vaker gaan wandelen, zelf de eigen boodschappen doen of een activiteit ondernemen. Tabel S6b: Welke hulp is nodig om naar buiten te gaan Tabel S6c: Wat vaker doen zonder belemmering 1. Iemand om mee te gaan 26% 1. Wandelen 37% 2. (Extra) begeleiding 20% 2. Zelf boodschappen doen 30% 3. Scootmobiel 12% 3. Activiteiten (museum, winkelen,) 24% 4. Rollator 11% 4. Naar buiten (luchtje scheppen) 13% 5. Thuishulp/zorg 7,5% 5. Andere mensen bezoeken 9% H7. Passende hulp Twee op de tien panelleden maakt zelf gebruik van professionele hulp en ondersteuning en ruim vier op de tien kent iemand die hiervan gebruik van maakt. De gebruikte professionele hulp en ondersteuning betreft met name huishoudelijke hulp en een rollator en in mindere mate een scootmobiel, thuiszorg en hulp bij vervoer. Tabel S7a: Top 7 hulp/ondersteuning waar gebruik van wordt gemaakt (in % gebruikers hulp/ondersteuning) 1. Huishoudelijke hulp 51% 2. Rollator 47% 3. Scootmobiel 33% 4. Thuiszorg 29% 5. Hulp bij vervoer (taxibus) 27% 6. Woningaanpassingen 22% 7. Traplift 21%

9 - 9 - In acht op de tien gevallen is men tevreden met de verkregen hulp en ondersteuning, 13% plaatst een kanttekening en 7% is niet tevreden. De ontevredenheid heeft oa te maken met het niet tijdig nakomen van afspraken, de energie en tijd die het aanvragen van voorzieningen kost, wisselende hulp, te weinig uren hulp en de kwaliteit van de hulp. In deze tijd dat er overal op de kosten gelet wordt, is het belangrijk dat alle kosten op een goede manier besteed worden. Bijna twee derde vindt de hulp die verkregen wordt op dit moment precies voldoende, 30% vindt de hulp te weinig en 7% vindt dat de hulp mogelijk ook minder kan. Tabel S7b: Beoordeling hoeveelheid hulp Precies voldoende 63% Hulp is te weinig 30% Hulp kan iets minder 7% 100% Zo behouden als het kan (11x), nu goed, zou niet met minder kunnen (10x), al veel huishoudelijke hulp wordt zelf betaald, al veel mantelzorg/ burenhulp (9x) Meer/ extra huishoudelijke hulp nodig (33x), meer tijd voor persoonlijke en geestelijke aandacht (13x), hogere kwaliteit huishoudelijke en verpleeghulp (6x) Goede controle, sommigen krijgen te veel hulp (5x), kritisch kijken naar uitgaven zoals scootmobiel/rollator (4x) minder tijd / geld naar management vd zorg, meer naar mensen die echt wat doen, werk kan efficiënter (4x) H8. Betaalbaar houden van de zorg Om de zorg betaalbaar te houden is de panelleden gevraagd welke zorg zeker behouden moet blijven, op welke zorg er bezuinigd kan worden en wat ouderen zelf eventueel meer kunnen betalen. De thuiszorg wordt met stip het meest genoemd als zorg die behouden moet blijven. Het is lastiger voor ouderen om mee te denken over zorg waar eventueel zuiniger mee omgegaan kan worden. Een klein deel geeft antwoord en er wordt een grote variëteit aan antwoorden gegeven. Van diegenen die aangeven eventueel extra te willen betalen voor zorg wordt de huishoudelijke hulp, thuiszorg en medische zorg in het algemeen het meest genoemd. Een deel geeft aan wel meer te willen betalen maar alleen voor betere zorg. Tabel S8: Drie vragen over betaalbaar houden van de zorg Zorg die voor u erg belangrijk is en die zeker behouden moet blijven 1. Thuiszorg 133x 2. Huishoudelijke hulp 77x 3. Huisarts 37x 4. Buurtverpleging/wijkverpleging 22x 5. Medische zorg iha 22x 6. Betaalbare medische zorg 21x 7. Verpleeghuizen/bedenhuizen/verzorgingshuis 20x Zorg waar op kan worden bezuinigd 1. Hulpmiddelen (m.n. rollator, scootmobiel, betere controle, hergebruik) 31x 2. Medicijnen/verbandverstrekking: alleen wanneer het echt nodig is, zuiniger mee omgaan 7x 3. Vervoer: van/naar uitgaansgelegenheden, boodschappenbegeleidingsdienst, taxikosten 5x 4. Huishoudelijke hulp 4x 5. Thuiszorg 3x Geestelijke gezondheidzorg (vaak is er weinig aan te doen) 3x Salarissen in zorginstellingen, met name in de top kunnen salarissen omlaag, teveel managers 3x Ziekenhuiszorg, in ziekenhuis wordt veel weggegooid, teveel onnodige handelingen 3x Vermogenden meer laten bijdragen/dingen zelf laten betalen/ naar draagkracht mee laten betalen 3x Alcohol- en drugsverslaafden 3x Zorg waar u eventueel wel wat extra voor zou willen betalen 1. Huishoudelijke hulp 21x 2. Thuiszorg 19x 3. Medische zorg i.h.a. 11x 4. Reiskosten, vervoer (ophaalservice, taxibus) 7x 5. Fysiotherapie (aan huis), manuele therapie, osteopaat 6x 6. (Eigen bijdrage) Hulpmiddelen (rollator/scootmobiel/praktische hulpmidd./luierbroeken) eigen bijdrage 5x 7. Verpleging aan huis/pleegzorg/wijkzorg 4x N= 419 panelleden hebben de kans gekregen mee te denken

10 H9. Cultuur en cursusaanbod Als de ouderen gevraagd wordt om zeven aspecten over het culturele en activiteitenaanbod te beoordelen, blijken de aspecten hoog te scoren. Vrijwel alle aspecten worden door meer dan negen op de tien ouderen met voldoende beoordeeld. Alleen de betaalbaarheid krijgt wat meer kritische kanttekeningen. Grafiek S9: Beoordeling zeven aspecten cultuuraanbod (n=661) Hoeveelheid mogelijkheden 39% 58% 3% Kwaliteit van het aanbod 28% 68% 4% Dag en tijdstip dat activiteiten gehouden worden 21% 72% 7% Toegankelijkheid van de locaties 22% 70% 8% Vindbaarheid van informatie over het aanbod 23% 68% 9% Bereikbaarheid vanaf uw huis 27% 61% 12% Betaalbaarheid 10% 68% 22% 0% 25% 50% 75% 100% ruim voldoende voldoende (ruim) onvoldoende Bezoek culturele activiteiten Ruim zes op de tien ouderen heeft in de afgelopen 12 maanden een culturele activiteit bezocht, zoals het theater, een museum of de bibliotheek. Van alle culturele activiteiten die in het afgelopen zijn bezocht, wordt een op de tien in de eigen wijk bezocht, 13% net iets verder weg, maar nog wel in het eigen stadsdeel, ruim de helft elders in Den Haag (vaak in het Centrum) en bijna een kwart buiten Den Haag. Van alle bezochte culturele activiteiten was een op de tien een culturele activiteit speciaal voor ouderen en negen op de tien voor iedereen toegankelijk. Bijna alle bezoekers van culturele activiteiten (97%) vinden de reistijd die men moet afleggen om er te komen acceptabel. Zelf doen van culturele activiteiten Ruim twee op de tien panelleden heeft in de afgelopen 12 maanden zelf een creatieve cursus of activiteit gedaan, zoals bijv. een schildercursus, zingen in een koor, toneel, fotoclub of 3D-kaarten maken. De meeste culturele activiteiten worden in het buurthuis of wijkcentrum gedaan, gevolgd door de kerk/moskee. Van alle culturele activiteiten die zelf worden ondernomen, vindt een derde in de eigen wijk plaats, twee op de tien iets verder weg, maar nog wel in het eigen stadsdeel, een derde elders in Den Haag en 13% buiten Den Haag. Van alle zelf ondernomen culturele activiteiten is drie op de tien speciaal gericht op ouderen en zeven op de tien voor iedereen toegankelijk. Des te ouder des te vaker speciale ouderenactiviteiten worden gedaan. Bezoek Ouderensociëteit Ouderensociëteiten zijn organisaties die specifiek voor ouderen (55-plus) activiteiten organiseren. Van alle panelleden geeft 9% aan in de afgelopen 12 maanden een Ouderensociëteit te hebben bezocht.

11 H10. Computercursussen voor senioren In Den Haag worden verspreid over stad door verschillende instanties en bedrijven computercursussen voor senioren gegeven. Van de panelleden geeft 16% aan zelf een computercursus gevolgd. Dit betreft met name basiscursussen omgaan met de PC. Vaak zijn deze cursussen speciaal voor senioren, maar regelmatig ook voor jong en oud. Een paar mensen noemt daarnaast een specifieke cursus, zoals een fotocursus. 75-plussers volgen vaker zo n basiscursus dan 64-minners. Ruim negen op de tien cursisten geeft aan dat ze wat ze op de cursus hebben geleerd ook enigszins in de praktijk te gebruiken. De helft gebruikt het zelfs helemaal of grotendeels. Voor bijna driekwart van de cursisten was het niveau van hun computercursus precies goed, voor twee op de tien te moeilijk en voor een op de tien te gemakkelijk. H11. Ideeën voor de volgende panelronde Tot slot is aan de ouderen gevraagd welk onderwerp ze in de volgende panelronde aan de orde willen stellen. Ruim de helft van de ouderen noemt hierbij een onderwerp. Veiligheid, het verbeteren van sociale contacten, het onderhoud van de openbare ruimte en persoonlijke hulp worden het meest genoemd, maar ook bij de overige opmerkingen zitten soms aardige gedachten. Tabel S11: Ideeën voor de volgende panelronde Zorg in het algemeen (waaronder invloed bezuinigingen, in vloed eigen toekomst, komen vraag en aanbod nog wel overeen, betrouwbare informatie, beoordeling zorg, levenseinde (begeleiding, angst, euthanasie), wat kunnen ouderen voor elkaar doen (hoe krijgen we dit tot stand, wat is er voor nodig)) Gemeente (tevredenheid, onderhoud bestrating en stoepen, overlast hondenpoep, schoon- en veilig houden van de wijk, problemen rondom parkeren) Activiteiten voor ouderen (mogelijkheden, betaalbaarheid, buurthuizen, vrijwilligerswerk, groepsactiviteiten) Veiligheid (oorzaak onveiligheidsgevoel in en buiten huis, hoe kan het gevoel van veiligheid verhoogd worden) Openbaar vervoer (bereikbaarheid, verbindingen, prijzen, veiligheid, toegankelijkheid, wachttijden, regio taxi) Financiële situatie (pensioenen, tevredenheid, gevolgen crisis, lukt het om rond te komen) Sociale contacten/eenzaamheid ouderen (bestrijden, buurtbewoners, buurthuizen, meer aandacht besteden) De wijk (leefbaarheid, activiteiten, saamhorigheid, veiligheid) Verkeer/parkeren (parkeerbeleid, parkeerproblemen, overlast, vergunningen, veiligheid) Cursussen (aanbod, betaalbaarheid, populariteit) 110x 64x 40x 36x 33x 33x 32x 29x 21x 11x

12 INLEIDING 1.1 Achtergrond Door goed te luisteren naar de Haagse ouderen probeert het Haags Ouderenplatform een bron van informatie te zijn voor alle Haagse organisaties die zich bezig houden met wonen, zorg en welzijn van ouderen. Het onderzoek richt zich op de Haagse ouderen in de leeftijd van 65-84, waarbij er voor is gekozen om ook een aantal ouderen van te laten meedenken over de onderwerpen, omdat velen van hen ervaringen hebben vanuit de zorg voor hun ouders of elders in hun omgeving. De doelstelling is om drie keer per ongeveer 500 ouderen te vragen hoe het met ze gaat en te vragen naar hun mening over actuele onderwerpen. Inmiddels zijn er drie vervolgrondes geweest in de zomer en herfst 2012 en het voor van In dit rapport worden de resultaten van de voorsmeting 2013 gepresenteerd Onderzoeksverantwoording panelronde voor 2013 De 566 panelleden die na de herfstmeting van 2012 hebben aangegeven deel te willen blijven nemen aan het Ouderenplatform, hebben half maart de samenvatting ontvangen van de herfstmeting met daarbij een uitnodiging om deel te nemen aan het vervolgonderzoek: Voorsmeting Om de panelomvang op peil te houden zijn daarnaast 473 ouderen uit het bevolkingsbestand geselecteerd. Ook zij hebben een aankondigingsbrief gekregen met uitleg en een samenvatting en de vraag of ze in de komende jaren willen deelnemen aan het panel. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 18 maart t/m 10 april De panelleden zijn hiervoor telefonisch, per , of schriftelijk benaderd, afhankelijk van hun voorkeur. Uiteindelijk hebben 661 ouderen meegedaan 2. De lengte van deze panelronde bedroeg ongeveer 15 minuten per gesprek. Tabel 1.2: Response Panelbestand bij start voorsmeting Mensen die van het panel afzien 3-63 Telefonisch niet bereikt (3-5 pogingen), ook na herinnering geen reactie op /schriftelijk - 76 Nu niet volgende keer wel - 8 Doet mee 419 Nieuwe werving (242 van de 473) 242 Totale deelname voorsmeting 661 Voor de volgende ronde die naar verwachting in de zomer van 2013 zal plaatsvinden, resulteren 745 panelleden ( ). 1 rapporten zijn te vinden op: 2 Voor de nieuwe panelleden is de vragenlijst licht aangepast. Zij hebben extra introductievragen beantwoord en om de lengte te waarborgen zijn drie van de negen onderwerpen van deze ronde met hen niet behandeld 3 door ziekte/ gehoorprobleem, geen interesse meer, te oud, overlijden in familie, verhuisd, overleden

13 Profiel panelleden Het panel is qua stadsdeel en etniciteit redelijk representatief voor de 65-plussers in Den Haag. Alleen de ouderen uit overige (veelal geïndustrialiseerde) landen zijn wat ondervertegenwoordigd. Tabel 1.3: Profiel deelnemers wervingsonderzoek en panel Populatie 65-plussers (2011) Deelname Voorsmeting ( ) Populatie 65-plussers (2011) Deelname Voorsmeting ( ) Absoluut Leeftijd (schaduwgroep) ** - - (22%) Sekse % 58% (45%) Man 41% 43% % 42% (33%) Vrouw 59% 57% 100% 100% (100%) 100% 100% Herkomst Stadsdeel Nederland 75% 82% Loosduinen 17% 17% Suriname 5% 5% Escamp 24% 24% Turkije 1,5% 4% Segbroek 11% 12% Marokko 1,5% 1% Scheveningen 14% 16% Antillen & Aruba 1% 1% Centrum 13% 12% Overige landen 16% 7% Laak 5% 3% 100% 100% Haagse Hout 13% 12% Leidschenveen-Ypenburg 3% 4% 100% *) bleken in augustus relatief vaak op vakantie **) qua representativiteit wordt vooral gekeken naar de leeftijdsverdeling van de groepen 65-85, jarigen denken als schaduwgroep mee

14 ERVARINGEN IN AFGELOPEN MAANDEN Tijdens de start van het Ouderenplatform gaven de ouderen gemiddeld tussen de 7,5 en 8,0 voor allerlei onderwerpen die betrekking hebben op hun persoonlijk welzijn en het leven in Den Haag. Elke meting wordt gestart met vier onderwerpen en de vraag of de panelleden op dit gebied in de afgelopen maanden positieve of mindere ervaringen hebben meegemaakt die van invloed zijn/waren op hun welbevinden. 2.1 Samengevat Dit voor is gevraagd naar de ervaringen in de afgelopen maanden met het wonen in de eigen straat/wijk, het aanbod aan culturele activiteiten, de zorg en het eigen persoonlijk leven. De resultaten in dit voor geven als geheel een licht negatief beeld zien. Met name over het eigen persoonlijk leven is men per saldo minder positief. De andere aspecten schommelen rond het nulpunt. In de komende vier paragrafen worden de onderwerpen afzonderlijk behandeld. Ter vergelijking; de vorige metingen van zomer en herfst 2012 gaven een licht positieve tendens te zien. Tabel 2.1: Mensen die de afgelopen maanden een positieve of mindere ervaringen hebben gehad over 4 aspecten Zomermeting 2012 Saldo Ja, nu positiever Ja, nu negatiever Geen verandering Wonen in eigen straat/wijk - 2 9% 11% 80% Vrijetijdsbezigheden, zoals hobby + 3 8% 5% 87% Zorg, bv. huisarts, tandarts, zieken-/verpleeghuis, zorg aan huis + 3 9% 6% 85% Uw eigen persoonlijk leven 0 9% 9% 82% Herfstmeting 2012 Contact met uw straat- en buurtbewoners % 4% 85% Zorg, bv. huisarts, tandarts, zieken-/verpleeghuis, zorg aan huis % 4% 82% Openbaar vervoer -9 7% 16% 76% Uw eigen persoonlijk leven -3 8% 11% 81% Voorsmeting 2013 Wonen in eigen straat/wijk - 2 7% 9% 84% Aanbod creatieve/culturele activiteiten - 1 4% 5% 91% Zorg, bv. huisarts, tandarts, zieken-/verpleeghuis, zorg aan huis + 1 7% 6% 87% Uw eigen persoonlijk leven - 7 8% 15% 77% N=419

15 Ervaringen op het gebied van wonen in eigen straat/wijk Als gevraagd wordt naar de positieve en mindere ervaringen van de afgelopen maanden op het gebied van wonen in de eigen wijk geeft 7% aan een positieve ervaring en 9% een mindere ervaring te hebben gehad. Per saldo betekent dit dat er iets meer negatieve dan positieve ervaringen worden genoemd. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van zomer 2012 toen dezelfde vraag is gesteld. Grafiek 2.2a: Ervaringen van invloed op wonen in de eigen straat/wijk ( n=419) zomer '12 9% 11% 80% voorj '13 7% 9% 84% 0% 25% 50% 75% 100% positieve ervaring negatieve ervaring geen verandering De ervaringen variëren en hebben vaak te maken met onderhoud, overlast en sociale omgang. Te zien is dat ervaringen die door de ene oudere (in de ene wijk) juist als positief worden aangemerkt, soms in een andere wijk als mindere ervaringen wordt gekenschetst. Tabel 2.2b: Positieve of negatieve ervaringen die van invloed zijn op de beoordeling van het wonen in de eigen straat/wijk Positieve ervaringen (7%) Voorzieningen/onderhoud gepleegd (4x): gaskabels aangelegd, nieuwe riolering, straat is opgeknapt (nieuwe stoepen riolering parkeerplaatsen etc.), boomprojecten in de buurt zijn afgemaakt, geen rotzooi meer in de buurt Contact met buren verbeterd (3x): positiever contact met buren als gevolg van inbraak, andere soort mensen gekomen dus wonen is verbeterd, door een verhuizing naar meer sociale buurt is alles beter geworden Rustiger (2x): er is meer rust maar nu is het winter, de wijk is rustiger En verder: bij een val op straat werd ik meteen door een voorbijgaande autobestuurder geholpen (1x); Initiatief Buurt Bestuurt (1x); wonen is relaxed (1x) Mindere ervaringen (9%) Negatief over nieuwe buurtbewoners (9x): er wonen nu meer jonge mensen in het appartement dat is niet zo prettig omdat ze afstandelijk zijn, bezorgd over wie nieuwe buren in flat worden, (verwacht minder net publiek, meer fietsen op straat van nieuwe bewoners en midden op het trottoir, nieuwe buren zijn niet erg vriendelijk, overlast van kamerverhuur aan studenten die zich helemaal niets aantrekken van de omgeving en andere bewoners, groot verloop van medebewoners in omgeving, wisseling van diverse bewoners met andere opvattingen over samenleving, door de gezakte woningprijzen meer buitenlanders van een lager inkomensniveau in buurt) Onderhoud wegen (3x): onderhoud openbare weg, overlast omdat van Alkemadelaan is opgebroken, volop werkzaamheden waardoor tram niet meer rijdt, er veel afsluiting en zijn en je moet omlopen Achterstallig onderhoud (3x): Gemeente heeft nog steeds niet de afrastering van plantsoen Surinamestraat gerepareerd, voortgaande verloedering van Mariahoeve, ik woon tegenover braakliggend terrein: wordt vies Criminaliteit (3x): afgelopen ben ik opgelicht aan de deur, ik heb een inbraak gehad, inbraken in mijn straat De buurt gaat achteruit (3x): teveel overlast, Dak- en thuislozencentrum is geopend, junks in de portiek Parkeerbeleid (2x): er zijn steeds meer irritaties in onze wijk over het parkeerbeleid en de gemeente doet er erg lang over om hier veranderingen in aan te brengen, het parkeren van (middelgrote) vrachtwagentjes (ook van de gemeente) waardoor het uitzicht wordt belemmerd en het aantal parkeerplaatsen verkleind. En verder: door terras Vlaamsch Broodhuys aan Weede van Dijkveldstraat worden voetgangers erg belemmerd (1x); moet nu zelf met huisvuil slepen naar container (minder service, zelfde prijs) (1x); s Avonds te weinig openbaar vervoer (1x); overlast stofdeeltjes door verbouwing (1x); veel appartementen staan te koop (1x)

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Praktijk Jonker & Koetsier Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Praktijk Jonker & Koetsier is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Wat zeggen 500 ouderen over informatie & communicatie

Wat zeggen 500 ouderen over informatie & communicatie Wat zeggen 500 ouderen over informatie & communicatie Inhoud Ouderenpanel Hoe gaat het met de Haagse Ouderen Thema: informatie en communicatie 1. Wat is het Ouderenpanel? Sinds 2011 denken 500 Haagse ouderen

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten

Aalsmeer. Zorg enquête ANBO. De resultaten Aalsmeer Zorg enquête ANBO Tijdens de geraniummarkt van 10 mei heeft ANBO Aalsmeer een enquête gehouden onder bezoekers van hun stand. De vragen gingen over de veranderingen in de zorg en hoe mensen met

Nadere informatie

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Groningen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Groningen laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Groningen.

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Rapportage Voorjaarsmeting 2015

Rapportage Voorjaarsmeting 2015 Rapportage Voorjaarsmeting 2015 Rapportage Ouderenplatform Panelronde voorjaar 2015 - 2 - Colofon Onderzoek in opdracht van: Stedelijke Ouderen Commissie Den Haag Gemeente Den Haag, dienst OCW Onderzoeksuitvoering:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best

Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Gesprekspuntenlijst huisbezoeken ouderen te Best Datum huisbezoek : Naam ouderenbezoeker tel.: Persoonsgegevens: Naam : Straatnaam : Postcode/plaats : Geboortedatum : Geslacht : Telefoonnummer : Inleiding

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Utrecht laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Utrecht laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Zwolle laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Zwolle laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zwolle.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Onderzoek Wmo: Best. Rapport

Onderzoek Wmo: Best. Rapport Onderzoek Wmo: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en het beweegaanbod voor Wmo cliënten in Best is uitgevoerd in november/december 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

EVALUATIE REGELING MAALTIJDEN EN ONTMOETING 2009

EVALUATIE REGELING MAALTIJDEN EN ONTMOETING 2009 EVALUATIE REGELING MAALTIJDEN EN ONTMOETING 2009 In 2009 heeft de gemeente tot op heden een contract voor levering van maaltijden op basis van eisen van de gemeente gesloten met: Stichting MOOI Respect

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners

SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners SPEERPUNTEN 2017 WIJKVERENIGING BERG EN BOS Uitkomsten enquête onder alle bewoners Rapportage 22-3-2017 INHOUD 0. Over de enquête Inleiding Deelname Vraagstelling Wijze van rapporteren 1. Pluspunten van

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Medisch Centrum de Steenpoort Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Medisch Centrum de Steenpoort zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie