Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie van de SP van Nijmegen heeft op 31 mei jl. vragen gesteld conform artikel 39 over de handelwijze inzake individuele Wmovoorzieningen. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Leonie Braks, 2480 Datum ambtelijk voorstel 11 juni 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college Bijgaande brief aan de SP- fractie met beantwoording van de schriftelijke vragen over de handelwijze ten aanzien van individuele Wmo-voorzieningen, vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Leidinggevende mevr. V. Stekelinck, MO10 Programmamanager E. van Aalzum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 19 juni 2012 nummer: 3.25 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder Collegevoorstel.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling 2 Juridische aspecten 3 Doelstelling 4 Argumenten 5 Financiën 6 Communicatie 7 Uitvoering en evaluatie 8 Risico Bijlage(n): Antwoord op vragen SP ex artikel 39 - Wmo-voorzieningen

3 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de raadsfractie van de SP T.a.v. mevrouw S. Akdemir Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 19 juni 2012 Ons kenmerk MO10/ Contactpersoon Leonie Braks Onderwerp Vragen ex artikel 39 Geachte mevrouw Akdemir, Datum uw brief 31 mei 2012 Doorkiesnummer (024) In deze brief ontvangt u antwoord op de vragen die u op 31 mei jl. heeft gesteld ten aanzien van de werkwijze ten aanzien van Wmo-voorzieningen. 1. Bent u bekend met deze werkwijze van de gemeente? Ja. Vanaf 2012 heft de gemeente nijmegen eigen bijdrages over een deel van de individuele Wmo-voorzieningen welke in gebruik zijn bij klanten. Trapliften behoren tot de categorie van voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage wordt geheven. De eigen bijdrage wordt geheven vanwege het gebruik, de feitelijke levensduur is dus niet van belang. Zolang een voorziening voldoet zal voor het gebruik betaald moeten worden. De gemeente laat onderhoud en reparaties plegen aan de in gebruikzijnde trapliften. Op het moment dat het door de gemeente ingeschakelde onderhoudsbedrijf aangeeft dat de technische levensduur van de traplift bereikt is (de traplift is versleten) zal de traplift worden vervangen. 2. Deelt u de mening van onze fractie dat de gemeente kosten kan besparen door een andere procedure te hanteren? Daar is op voorhand geen antwoord op te geven. Factoren als ouderdom van de lift, de hoogte van de onderhouds- en reparatiekosten in relatie tot de te ontvangen eigen bijdrage, hoogte van de overnamesom zijn daarop van invloed. 3. Er van uitgaande dat dit geval niet op zichzelf staat; ontvangt u vanuit het Wmo-loket vaker klachten met een vergelijkbare strekking en zo ja, hoe vaak? Ons bereiken wel berichten dat mensen moeite hebben met het betalen van een eigen bijdrage voor een traplift die naar hun mening is afgeschreven. De eigen bijdrageheffing is niet gebaseerd op een afschrijvingstermijn maar is een heffing vanwege het gebruik van een voorziening. Wel is ons de vraag vaker gesteld of het mogelijk is de traplift over te nemen en het onderhoud dan voor eigen rekening te nemen. Antwoordbrief vragen SP 31 mei 2012.doc

4 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Vervolgvel 1 4. Welke maatregelen denkt het college te nemen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen? Het overnemen van een voorziening door een klant is een reeële optie waar we zeker naar willen kijken. Aan een overname zitten echter een aantal juridische en uitvoeringstechnische aspecten die we eerst beter willen doorgronden om te voorkomen dat danwel de klant danwel de gemeente straks voor vervelende verrassingen komen te staan. Wij zullen in het najaar bij U terugkomen over de mogelijkheid om voorzieningen al dan niet over te dragen aan klanten. Wel willen we in ons onderzoek ons beperken tot overname van voorzieningen die vòòr 2012 zijn verstrekt en waarvoor pas in 2012 voor het eerst een eigen bijdrage wordt geheven. Mocht overname door de klant een mogelijkheid zijn, dan zullen we bij de overnamesom rekening houden met de reeds geheven eigen bijdragen. Bij verwijdering van een voorziening zal per geval gekeken worden of en in welke mate de gemeente gehouden is de herstelwerkzaamheden te vergoeden. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Antwoordbrief vragen SP 31 mei 2012.doc

5 SP fractie Nijmegen Postbus HG Nijmegen T Nijmegen, 31 mei 2012 Aan: Van: Betreft: Onderwerp: Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen Senay Akdemir, SP-fractie Nijmegen Schriftelijke vragen, conform artikel 39 van het reglement van orde Handelswijze gemeente inzake Wmo-voorzieningen Geacht college, Wij willen graag uw mening over de volgende situatie die onze fractie ter oren kwam: Een oudere man, inwoner van Nijmegen, kwam in aanmerking voor een volledig op maat gemaakte traplift. Na het overlijden van deze meneer kreeg zijn zeventigjarige weduwe ook een indicatie voor een traplift in verband met de slechte gesteldheid van haar heupen. Op dit moment gaat het wat beter met haar heupen, maar mevrouw voorziet dat ze de traplift in de toekomst weer nodig zal hebben. De traplift waar dit echtpaar gebruik van maakte is inmiddels negen jaar oud. Onlangs kreeg mevrouw van haar Wmo-consulent het bericht dat zij eigen bijdrage moet gaan betalen. In eerste instantie zou dit bedrag op 98 euro in de maand liggen, maar na een herberekening kwam men tot een bedrag van 28 euro per maand. Op jaarbasis is dat een bedrag van 336 euro. Mevrouw heeft voorgesteld om de traplift over te kopen van de gemeente en zelf vervolgens het onderhoud middels een reguliere 2-jaarlijkse controle te verzorgen. Het servicebedrijf dat de vrouw aanschreef voor het onderhoud stelt echter dat de traplift vanwege veroudering en afschrijving naar de schroothoop moet. Uiteraard is mevrouw niet van plan om de gemeente te betalen voor een traplift waarvan een servicemonteur zegt dat deze rijp is voor de sloop. De gemeente liet echter weten dat over de kwestie niet te onderhandelen valt en dreigt de lift weg te halen als mevrouw niet over de brug komt. Het gevolg hiervan is niet alleen dat mevrouw haar traplift kwijtraakt, maar betekent ook voor de gemeente een kostenpost. Voor het verwijderen van de lift moet immers een inspectie worden uitgevoerd door een specialist. Tevens zal de gemeente op moeten draaien voor de reparatie van de gemaakte gaten in de grindvloer die voor de installatie van de lift zijn aangebracht. De maatregel zal voor de gemeente Nijmegen dus flink in de papieren lopen. En dat voor een traplift van negen jaar oud. Onze fractie is van mening dat deze werkwijze vanuit de gemeente uiterst onsympathiek is richting haar inwoners en bovendien ook nog eens onnodig duur.

6 Gelet hierop stellen wij uw college graag de volgende vragen; 1. Bent u bekend met deze werkwijze van de gemeente? 2. Deelt u de mening van onze fractie dat de gemeente kosten kan besparen door een andere procedure te hanteren? 3. Er van uitgaande dat dit geval niet op zichzelf staat; ontvangt u vanuit het Wmo-loket vaker klachten met een vergelijkbare strekking en zo ja, hoe vaak? 4. Welke maatregelen denkt het college te nemen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen? Met vriendelijke groet, namens de SP-fractie, Senay Akdemir

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer

Openbaar. Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over tariefsverhoging RIT-kaartje in het openbaar vervoer Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties

Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke raadsvragen over faillissementen werkcorporaties Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Moties en adviezen wijkpilots Zorg & Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 21 maart jl. is

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande acquisitiebeleid nieuwe bedrijvigheid. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015

Ons kenmerk MO10/15.0006280. Datum uw brief 26 mei 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen van de fracties van D66,VVD en CDA betreffende: functioneren Stips Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 26

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)

Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG) Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 juni 2009 / 95/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: juni 2009 Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage.

De aanpassingen in de AGN vast te stellen, conform bijgevoegde bijlage. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassingen AGN: Wijziging FLO overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening'

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp nieuwe 'Regeling Bedrijfshulpverlening' Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De vergoeding voor bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie