Inhoudsopgave. Leeswijzer. Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Leeswijzer. Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Leeswijzer Titel: Pagina Leeswijzer 2 t/m 3 Inleiding 4 1.Werken aan zekerheid 1.1 Werken aan bereikbaarheid Betrouwbaar en transparant bestuur Verbeteren ambtelijke organisatie Financiën 7 t/m Scholing Sport voor jong en oud 9 t/m Cultureel erfgoed en kunst 11 t/m 12 (manifestaties) in Noordwijk 2. Werken aan daadkracht 2.1 Meer aandacht voor Preventie, 13 Handhaving en Politie 2.2 Compact en slagvaardig bestuur Minder praten, meer doen Werken aan Fatsoen 3.1 Eigen verantwoordelijkheid, 16 aandacht voor elkaar en rechtvaardigheid 3.2 Goed bereikbare woon- en zorgvoorzieningen 16 t/m Milieu en duurzaamheid Gelukkig in Noordwijk 20 CDA Noordwijk heeft 4 thema s gekozen voor haar campagne: Zekerheid Daadkracht Fatsoen Werk Deze thema s vormen de hoofdstukken van ons programma. Per hoofdstuk zijn speerpunten bepaald die heel herkenbaar zijn voor de inwoners van Noordwijk. Veel punten uit dit verkiezingsprogramma danken wij aan de inbreng van de verenigingen, bedrijven, kerken en burgers van Noordwijk. De meeste van die punten kunnen door CDA Noordwijk worden onderschreven en zijn dan ook in het programma opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van alle gremia waarmee is gesproken. Daarnaast droegen betrokken burgers bij en we danken hen hierbij speciaal. Met uw bijdragen krijgt Noordwijk meer zekerheid, meer daadkracht en meer fatsoen. En daar zullen wij hard aan gaan werken! Werken aan Noordwijk 4.1 Noordwijk als Bloemenbadplaats 21 t/m Twee mooie kernen met karakter Wonen en werken voor iedereen 24 Kandidaten t/m

3 INLEIDING Leeswijzer Met dank aan de vele betrokken burgers en: Noordwijkse ondernemersvereniging (N.O.V.) Jongerenraad Noordwijk Grand Hotel Huis ter Duin Hotels van Oranje Hotel Royal De Baak Seaside LTO-Noord Duin en Bollenstreek Protestantse Gemeente Noordwijk (PKN) Parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee RTV Nens Leerlingenraad Teylingen College, locatie Leeuwenhorst Jongerenraad Northgo College De Noordwijkse School RK Basisschool de Bronckhorst Basisschool de Schapendel R.K. Montessori school Noordwijk CBS Wakersduin CBS Hoffenne Chr. Basisschool de Vierboet Basisschool Zeehonk Sportraad Noordwijk T. C. Bollenpark Chr.Korfbalvereniging Fluks Tafeltennisvereniging TOV VV Noordwijk Voetbalvereniging SJC Zeilvereniging Noordwijk Noordwijkse Hockey Club Binnensportverenigingen Stichting PCOB Stichting Uitvaartverzorging Sint Barbara Wijkvereniging De Zuid Vereniging De Oude Dorpskern Groot Hoogwaak, WoonZorgcentrum Woonzorgcentrum Jeroen Opera Aan Zee Schilderfestival Noordwijk Wij bedanken iedereen hartelijk voor de bijdragen en de nuttige kritische kanttekeningen die beogen ons Noordwijk mooier te maken. Ons luisterend oor en onze daadkrachtige fractie blijven u ter beschikking staan, ook na de verkiezingen. Jan Maarten de Raad Voorzitter CDA Noordwijk 0.2 Jan de Ridder Jan de Ridder Lijsttrekker CDA Noordwijk Bent u ook enthousiast geworden en wilt u meedenken en meedoen, ga dan naar en neem contact met ons op. Bellen mag ook naar , Jeroen van der Meer. Martijn Vroom wethouder CDA Noordwijk Jan Maarten de Raad Onze partij heeft sterke wortels in de Noordwijkse samenleving. Die vindt u niet alleen terug in dit verkiezingsprogramma, maar ook op onze lijst. In de komende periode zal het bestuur en de gemeenteraad voor moeilijke keuzes komen te staan. Daarom is het enorm belangrijk dat u bij de verkiezingen uw stem uitbrengt. Natuurlijk het liefst op CDA Noordwijk. Onze kandidaat- raadsleden zijn niet alleen zeer capabel, maar vormen ook een hecht en fris team. In de afgelopen jaren hebben wij ons ingezet voor een stabiel bestuur en hebben we vaak een brugfunctie vervuld in de Noordwijkse politiek. Met veel politieke partijen in de raad is het belangrijk dat die brugfunctie intact blijft. Daarnaast kunt u van ons verwachten dat wij niet alleen bruggenbouwers zijn maar ook uiterst kritisch zullen opkomen voor de belangen van alle Noordwijkers en niet van enkelen! Dat betekent dat we met veel initiatieven zullen komen om het leven in Noordwijk te verbeteren. Noordwijk maken we met z n allen! Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Ouders voor hun kinderen en de overheid voor hen, die het echt niet kunnen. Het CDA streeft naar een goede balans tussen economie, toerisme en leefbaarheid. De laatste vier jaar zijn vooral benut, met het indienen en vaststellen van nota s en visies. Maar: in nota s en visies kun je niet wonen, werken en leven. CDA Noordwijk wil niet praten, maar doen. Daarom: CDA werkt aan Noordwijk. Laarzen aan en aan de slag! 0.3 Martijn Vroom Noordwijk is een schitterend dorp. Er kan veel en het ligt er prachtig bij. Maar soms kan er ook téveel: er moet méér handhaving en toezicht komen, zodat de vernielingen en overlast nu eindelijk eens echt worden aangepakt. Het is niet normaal dat mensen spullen van een ander stukmaken. Om samen het dorp te kunnen zijn, moeten we zorgen dat overlast wordt aangepakt en dat alle regels voor iedereen gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen! Ook ben ik trots op wat we hebben bereikt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nog teveel mensen met recht op ondersteuning doen geen beroep op de vele regelingen die er de afgelopen jaren gekomen zijn. Graag wil ik me de komende periode inzetten om dat te verbeteren! Het Christen-Democratisch Appèl is een politieke partij voor iedereen. De visie van het CDA is gebaseerd op de christelijke boodschap, vertaald naar 4 uitgangspunten: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. 42

4 1. Werken aan zekerheid 1. Werken aan zekerheid 1.1 Werk en bereikbaarheid De Lokale Arbeids Top blijft als instrument gehandhaafd om via een goede samenwerking tussen werkgevers, gemeente en overheidsdiensten te zorgen voor voldoende stageplekken, werkplekken en werkervaringsplaatsen. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. Werkgelegenheid in Noordwijk en de regio krijgt prioriteit. Werk geeft inkomen, eigenwaarde en sociale contacten. Werk hoeft niet altijd betaalde arbeid te zijn. Vrijwilligers vormen het cement van de Noordwijkse samenleving. Meer dan Noordwijkers (70 % van de beroepsbevolking) verdienen hun brood buiten Noordwijk. Evenveel mensen van buiten Noordwijk vinden in Noordwijk werk. Kwalitatief hoogwaardig Openbaar Vervoer met een hoge frequentie tijdens de spitstijden en het verbeteren van de aansluitingen richting A44 en A4 krijgt veel aandacht van CDA Noordwijk. Rijn Gouwe Lijn: vooralsnog niet doen. Zodra dossier toch weer actueel wordt moet er een onafhankelijke exploitatieberekening komen. Daarbij wordt ook het door CDA Noordwijk gesteunde alternatief meegenomen van vrije bus / taxi banen van de kust naar CS Leiden, met dezelfde frequentie als de RGL. Als blijkt dat de RGL én goedkoper (door financiële bijdrage van Provincie Zuid Holland) én voldoende veilig is, is de RGL een optie, buiten de dorpskernen om. Busdiensten moeten alle wijken ontsluiten en logische routes rijden. Routes en dienstregelingen dienen niet elk jaar gewijzigd te worden. CDA Noordwijk wil Kiss and Ride (Zoen en Zoef)zones invoeren bij alle scholen. Bij bebouwing van het Wantveld wil CDA Noordwijk dat tenminste 500 parkeerplaatsen ondergronds bij het Wantveld worden gecompenseerd; bijvoorbeeld bij de Maarten Kruytstraat of het Jan Kroonsplein. Zeker niet buiten Noordwijk. CDA Noordwijk wil dat snel wordt gestart met het aanleggen van de verlengde Biltlaan bij het Space Business Park. CDA Noordwijk vindt dat tijdens alle verbouwingen van het wegennetwerk dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt bereikbaar moeten blijven voor de senioren. 1.2 Betrouwbaar en transparant bestuur Openbaarmaking van nevenfuncties van ambtenaren, gemeenteraadsleden en bestuurders vinden wij vanzelfsprekend. Dubbele petten betekenen vaak ook dubbele agenda s en mogen niet tot vertroebeling leiden. De jongerenraad wordt structureel ondersteund door een vast budget en regulier overleg wordt verankerd in de overlegagenda. CDA Noordwijk luistert naar de burgers en reageert op hun interesses. Alsmede die van ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noordwijk. De crisis en de onzekerheid over bestuurlijke herindelingen maken op dit moment de bouw van een nieuw Gemeentehuis of een verhuizing van het gemeentelijk apparaat onverantwoord. CDA Noordwijk ziet anno 2010 geen directe noodzaak voor bestuurlijke fusies. Wel ondersteunen wij samenwerking in de regio waar dat voordelen biedt voor Noordwijk op voorwaarde dat lokale democratische controle verzekerd is. Als Noordwijk dan toch moet fuseren, vinden wij samengaan met Noordwijkerhout de eerste optie. Bij onderhandelingen in de toekomst over de vorming van een nog grotere gemeente zullen achtereenvolgens Teylingen (Van Kust tot Kaag), Lisse en Hillegom worden betrokken. 5 6

5 7 1. Werken aan zekerheid 1.3 Verbeteren ambtelijke organisatie Het aantal externe adviseurs moet tot een minimum worden beperkt. Verdere professionalisering van de gemeentelijke organisatie is nodig. Niet het aantal ambtenaren, maar de kwaliteit en output van de individuele ambtenaar moet uitgangspunt zijn voor de organisatie. Burgers hebben te maken met diverse ambtenaren voor één simpele kwestie door deeltijdwerk en vele functiewisselingen. Gemeentelijk beleid ten aanzien van deeltijdwerk ontbreekt en moet worden ontwikkeld. Dit beleid moet een betere balans bewerkstelligen tussen voltijdsfuncties en deeltijdsfuncties, en een afstemming tussen banen waar deeltijd efficiënt is en banen waar deeltijd niet efficiënt is. Gemeentelijke diensten en informatie moeten beter digitaal bereikbaar worden gemaakt. Daarvan mogen mensen, grotendeels ouderen, die niet zijn aangesloten op internet niet de dupe worden. Daarom moet gedrukte en geschreven communicaties daarnaast gewoon gehandhaafd blijven. Het aanvragen van vergunningen voor evenementen en subsidies voor culturele en sportverenigingen die afhankelijk zijn van vrijwilligers moet eenvoudiger worden gemaakt en sneller worden afgewikkeld. 1.4 Financiën De financiële positie van Noordwijk is vanaf 2002, mede dankzij de inzet van CDA Noordwijk sterk verbeterd. Ons motto: éérst verdienen, dan uitgeven willen wij, in het licht van goed rentmeesterschap, continueren,. WOZ waarden en OZB volgen marktontwikkelingen en inflatie. Gaat de markt omlaag, dan moet ook WOZ en OZB omlaag. Nu is de tijd voor het gemeentebestuur om echt rentmeesterschap te tonen: geen kaasschaaf, wel keuzes. Helder, eerlijk, transparant met oog voor de menselijke maat. CDA Noordwijk staat voor een terughoudend, consistent financieel beleid dat zich richt op het in stand houden van een weerstandsvermogen van minimaal 5%. CDA Noordwijk staat voor een actief grondbeleid. Hiermee kan worden voorkomen dat speculanten de grondprijzen opdrijven waardoor de bouw van betaalbare (sociale) woningen onmogelijk wordt. 1. Werken aan zekerheid CDA Noordwijk staat voor een actief grondbeleid. Hiermee kan worden voorkomen dat speculanten de grondprijzen opdrijven waardoor de bouw van betaalbare (sociale) woningen onmogelijk wordt. Uitgaven voor sport, hulpdiensten (NRB), volkstuinen en cultuur zijn investeringen in de samenleving en mogen dus geen sluitpost van de begroting zijn. De vreemde gang van zaken dat verenigingen enerzijds subsidie ontvangen en anderzijds gemeentelijke heffingen moeten betalen wordt aangepakt: dit is slechts rondpompen van geld. Investeringen in de kwaliteit van het toeristisch gebied bij grootschalige planontwikkeling mogen niet ten laste komen van de Noordwijkse burgers. Hiertoe dient een exploitatiegebied te worden vastgesteld, waarvoor geldt dat vastgoedontwikkelingen in dit gebied via een vast percentage van de bouwsom meebetalen aan de investeringen in de openbare ruimte. Het pachtbeleid van strandpaviljoens moet per direct op basis van economische criteria worden aangepast naar de nieuwe bestemming en functies. Op de kortst mogelijke termijn wordt gestart met de bouw van het nieuwe zwembad. Een open middengebied met duurzame bestemming, dat waarde toevoegt aan de uitstraling en de samenleving van Noordwijk, blijft uitgangspunt voor de toekomstige inrichting van dit gebied. Instellen van een Sociaal Economische Raad (SER) ter bevordering van de ontwikkeling van (visie op) de lokale economie is gewenst. Aandacht voor bedrijven met aantrekkingskracht, bijvoorbeeld de Baak Seaside, zeker nu het Zilveren Kruis in 2011 naar Leiden verhuist. Ontwikkelen van de Schiestraat en het Schie tot passanten-haven voor dagtoeristen. Grote subsidies die ten gunste komen van kleine doelgroepen worden kritisch tegen het licht gehouden. Bouwplannen moeten sneller worden behandeld; naast inkomsten voor de gemeente leidt dit tot stimulering van de werkgelegenheid. 8

6 1. Werken aan zekerheid 1.Werken aan zekerheid 1.5 Scholing Goede opleidingsmogelijkheden in verantwoorde schoolgebouwen is het uitgangspunt van CDA Noordwijk. Scholen worden gehuisvest waar de kinderdichtheid het grootst is. Schoolgebouwen moeten meer en beter benut worden o.a. voor welzijnsdoeleinden in de wijk. Voor allochtonen die willen meedoen en meepraten in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse taal een absolute vereiste. Lokaal stimuleren wij initiatieven om dit te bereiken, o.a door extra programma s voor taalontwikkeling op peuterspeelzalen én kinderdagverblijven. CDA Noordwijk bepleit het onderwijs van levensbeschouwelijke overtuigingen en wereldgodsdiensten op basisscholen. 1.6 Sport voor jong en oud Steun voor lokale jeugdinitiatieven ( voor de jeugd, door de jeugd ). Doel hiervan is de binding onder jonge Noordwijkers te versterken en hen trots te laten zijn op eigen successen. Het geld voor jongereninitiatieven ligt al klaar, nu wachten we alleen nog op goede ideeën. Alle suggesties zijn welkom. Met voorrang moet de gemeente een onderhoudsplan voor gemeentelijke (sport) accommodaties opstellen. Wat gebouwd is moet ook onderhouden worden door de gemeente. Het is bijvoorbeeld een kleine moeite om het basketbalveldje in het Vinkenveld te repareren en de gaten daarin te dichten. Zolang er niet een voor alle verenigingen acceptabel alternatief is, blijven de sportaccommodaties in het Middengebied. CDA Noordwijk pleit voor het inrichten van extra parkeerplaatsen in het Middengebied, zodat het parkeertekort voor omwonenden, Fluks, Het Bollenpark en de Noordwijkse Hockeyclub wordt opgelost. CDA Noordwijk vindt dat Zeilvereniging Noordwijk (sinds 1957) bij Noordwijk hoort en formeel moet worden erkend in de (bestemmings)plannen van de gemeente. Procedures voor sport op het strand moeten worden versimpeld. CDA Noordwijk maakt zich hard voor sportverenigingen die het strand willen gebruiken voor sportevenmenten. Jeugd wordt o.a. door voorlichting op scholen gestimuleerd zich actief aan te sluiten bij sportverenigingen. Als je wilt sporten, moet dat ook mogelijk worden gemaakt. Financiële drempels mogen niet de reden zijn om niet mee te doen Senioren actief betrokken houden in de samenleving is een toenemende uitdaging. Actieve regie en ondersteuning door de gemeente is cruciaal om bestaande instellingen en accommodaties optimaal in te zetten. 9 8

7 1. Werken aan zekerheid 1. Werken aan zekerheid 1.7 Cultureel erfgoed en kunst(manifestaties) in Noordwijk CDA Noordwijk ziet het historische en cultureel erfgoed van Noordwijk als een uniek bezit dat moet worden beschermd. Herwaardering van de Jeroens-traditie: Als je niet weet waar je vandaan komt, zul je nooit begrijpen waar je naar toe gaat. We prijzen ons gelukkig met het Museum Oud Noordwijk, Atlantik Wall Museum, Streekmuseum Veldzicht en Space Expo en de activiteiten van het Genootschap Oud Noordwijk en De Oude Dorpskern in onze gemeente. De mogelijkheid om de toren van de Oude Jeroenskerk te beklimmen hoort ook in dit rijtje thuis. Ondersteuning van deze organisaties verdient een eigen budget en moet niet op één berg worden geveegd met podiumkunsten, zang en muziek Culturele evenementen als de Tuinmarkt in Noordwijk-Binnen, het Schildersfestival in Noordwijk aan Zee, de twee bloemencorso s, de activiteiten van Kunstklank, Klamuze en Muziek in Jeroen, het Pop Podium en de vele uitvoeringen van tal van professioneleen amateur artiesten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Noordwijk voor zowel inwoners als toeristen. De literaire bijeenkomsten, georganiseerd door Boekhandel van der Meer, vaak in samenwerking met de Bibliotheek zijn niet alleen in Noordwijk bekend, maar trekken mensen uit de wijde omgeving. CDA Noordwijk is van mening dat deze activiteiten daarom facilitaire en ook geldelijke ondersteuning van de gemeente verdienen. CDA Noordwijk is voor een commercieel uitgebaat poppodium voor de jeugd. Drempels voor deelname door de jeugd aan Noordwijkse muziekverenigingen moeten worden weggenomen door een helder subsidiebeleid, betaalbare muzieklessen en een goed functionerende muziekschool. De bibliotheek en de Noordwijkse scholen werken goed samen. CDA Noordwijk is voorstander van meer en gecoördineerde samenwerking tussen andere culturele instellingen en de Noordwijkse scholen. CDA Noordwijk is voorstander van modernisering van de bibliotheek door ook digiboeken (boeken met computerscherm) aan te gaan bieden. Het monumentenbeleid krijgt veel aandacht op Open Monumentendag, maar moet permanent en actief worden ontwikkeld. CDA Noordwijk is van mening dat dit o.a. kan door behoud en onderhoud aan de monumenten te koppelen aan een zo goed mogelijke maatschappelijke benutting daarvan. De Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen en de kapel in Noordwijk aan Zee zijn daarvan goede voorbeelden Theater de Muze is een aanwinst voor Noordwijk en het gebruik ervan in theaterluwe periodes als bioscoop is een voorbeeld van betere benutting van faciliteiten die voorhanden zijn. Het theaterdeel moet wel een financieel sluitende exploitatie hebben. CDA Noordwijk wil onderzoeken in hoeverre marktpartijen geïnteresseerd zijn om de exploitatie, en daarmee de financiële risico s van de gemeente, over te nemen. Dit met inachtneming van afspraken met lokale culturele verenigingen. Noordwijkse vrijwilligers moeten (ook financieel) beter terecht kunnen in De Muze

8 2. Werken aan daadkracht 2. Werken aan daadkracht Leeswijzer 2.1 Meer aandacht voor Preventie, Handhaving en Politie Invoeren Burgernet: burgers helpen mee om bij misdrijven de daders te signaleren. Door een eenvoudig telefoontje kan de politie snel ogen en oren van de burgers in Noordwijk gebruiken om daders in de kraag te vatten. Minder regels en meer handhaving. Preventie begint met duidelijk beleid en strikte handhaving. Dit kan werken met minder ambtenaren binnen het gemeentehuis en meer agenten op straat. Meer agenten op straat is nodig om de stijgende lijn van inbraken tegen te gaan. Camera s met nummerbordherkenning moeten worden aangeschaft. Deze hebben een preventieve werking en vergroten de pakkans van dieven. Snel invoeren van een lik-op-stuk beleid tegen vandalisme en vernielingen. Inrichten van een politieke portefeuille Openbare orde en handhaving, dit ter ondersteuning van de burgemeester die wettelijk voor deze taken verantwoordelijk is. Mensen die zich stelselmatig onttrekken aan werk, worden gekort op de uitkering: misbruik ondergraaft solidariteit. Mensen die aankloppen bij gemeente voor uitkering of voorziening worden begeleid voor kwijtschelding of aanvullende regelingen, en worden zo snel mogelijk weer aan het werk gezet. 2.2 Compact en slagvaardig bestuur CDA Noordwijk is voor het uitbreiden van het aantal wijkverenigingen. Wijkverenigingen zijn goed voor sociale samenhang van Noordwijk, maar ze verbeteren ook het overleg met gemeentelijke instanties. Versterken van de topstructuur van de gemeentelijke organisatie is noodzakelijk om marktpartijen meer professioneel tegemoet te kunnen treden. Meer aandacht voor de democratische controle op regionale ontwikkelingen en projecten is noodzakelijk. De reactietijd op vragen van raadsleden, bedrijven, instellingen en burgers moet worden ingekort. De Gemeente moet meer regie nemen bij de de schaamplekken van Noordwijk: Vuurtorenplein en omgeving, en het Gat van Palace. Een maatschappelijk en politiek breed gedragen plan voor gebiedsontwikkeling is een eerste vereiste om vervolgstappen te kunnen nemen. Dit vraagt om een daadkrachtig en moedig bestuur met respect voor de individuele belangen van direct betrokkenen. De waardevolle kenmerken van de verschillende wijken en buurten van Noordwijk moeten in kaart worden gebracht en worden gerespecteerd

9 2. Werken aan daadkracht 3. Werken aan fatsoen 3.1 Eigen verantwoordelijkheid, aandacht voor elkaar en rechtvaardigheid De samenleving zijn wij samen. Geef zelf het goede voorbeeld en denk na over de eigen bijdrage aan het samen leven bij het geven van kritiek. 2.3 Minder praten, meer doen De gemeenteraad stelt kaders vast op hoofdlijnen, geeft richting aan en controleert het college. De organisatie voert uit: op tijd en binnen de begroting. De mandatenregelingen tussen College en gemeenteraad worden tegen het licht gehouden: de gemeenteraad neemt haar positie serieus. Gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen moeten beter worden voorbereid door alle deelnemers. Nieuwe regelgeving alleen indien strikt noodzakelijk. Eerst zorgen dat bestaande regels worden gehandhaafd. Het actualiseren van bestemmingsplannen loopt ver achter op de hieromtrent gedane toezeggingen. In de komende periode moet deze achterstand het liefst worden ingelopen en in ieder geval niet verder oplopen. Bouwaanvragen dienen strikter te worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan van Noordwijk; er moet een maximale inspanning worden gedaan om de Noordwijkse Stijl uitgangspunt te laten zijn. De gemeentelijke website krijgt een forumfunctie waar burgers, bedrijven en instellingen problemen en oplossingen kunnen aandragen en uitwisselen. Wij zullen al het mogelijke doen om alle burgers in alle leeftijden, maar ook maatschappelijke en culturele instellingen en zorgaanbieders die positief mee willen denken, te betrekken bij het openbaar bestuur. De lokale overheid heeft permanent aandacht voor de zwakkeren in de Noordwijkse samenleving en heeft oog voor de noden van haar inwoners. Door de economische crisis zal het moeilijk zijn, iedereen bij de samenleving en de lokale economie te blijven betrekken. Extra inzet van de gemeente is daarom noodzakelijk. Zorg voor kinderen in moeilijke situaties heeft prioriteit (sociaal, taal, etc.) 3.2 Goed bereikbare woon- en zorgvoorzieningen CDA Noordwijk wil zich, samen met het bedrijfsleven, inzetten voor een aantrekkelijke inrichting van beide koopcentra in Noordwijk. Het inrichten van een brancheringcommissie en bijvoorbeeld het (tijdelijk) aanstellen van een wegbereider voor het interesseren van nieuwe ondernemers voor Noordwijk zijn serieuze opties. CDA Noordwijk vindt dat het regionaal taxivervoer voor ouderen snel veel beter moet. De huidige kwaliteit laat te wensen over; regionalisering is prima, maar wel onder de voorwaarde dat de (administratieve) lasten niet hoger worden. Noordwijkse jongeren, maar ook senioren, met een zorgvraag moeten kunnen rekenen op voldoende woon- en zorgvoorzieningen in Noordwijk. CDA Noordwijk wil een actiever beleid waar het gaat om Maatschappelijk Gebonden Eigendom-(MGE-)woningen voor starters en starterleningen. CDA Noordwijk is voorstander van het opzetten van een appartementencomplex met 100 kleine betaalbare zelfstandige units van ongeveer 40m2 voor Noordwijkse jongeren. Inrichting van nieuwe wijken en het Woningtoewijzingsbeleid moeten het ontstaan van éénkleurige wijken voorkomen

10 3. Werken aan fatsoen 3. Werken aan fatsoen In Noordwijk dient voldoende ruimte te zijn voor veelkleurig onderwijs en particuliere initiatieven voor crèches en naschoolse opvang. Wij bepleiten meer regie op de inrichting van eerste - en tweedelijns gezondheidszorg om een goede spreiding van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in Noordwijk veilig te stellen. Het aantal senioren ouder dan 70 jaar (dus ook de vraag naar zorg) zal de komende 7-10 jaar verdubbelen. Dit vraagt om extra aandacht voor Wonen, Zorg en Welzijn van deze - in veel gevallen - kwetsbare inwoners. CDA Noordwijk pleit ervoor om met hoge prioriteit, samen met de voor deze functies verantwoordelijke maatschappelijke instellingen, de noodzakelijke maatregelen in beeld te brengen en deze vervolgens onmiddellijk te gaan uitvoeren. CDA Noordwijk wil in de directe omgeving van het Trefpunt, een locatie voor aangepaste huisvesting voor senioren met een zorgvraag. Door het Trefpunt mede in te richten als Welzijnscentrum, geëxploiteerd door één van de maatschappelijke instellingen, zullen de exploitatietekorten van de gemeente op dit gebied worden beperkt. CDA Noordwijk vindt dat ex-woningen van WMO cliënten beschikbaar moeten blijven voor nieuwe WMO cliënten. In deze woningen zijn aanpassingen aangebracht zoals bijvoorbeeld trapliften. Deze aanpassingen zijn betaald uit de WMO. Bij vertrek van een WMO cliënt worden deze aanpassingen vaak uit de woning gesloopt. Deze verspilling moet worden gestopt. CDA Noordwijk wil rolstoelvriendelijkere wegen, en wil een scootmobielroute zonder hindernissen van woonzorgcentra naar winkelgebieden. Jongeren en senioren moeten kunnen wonen en recreëren in zowel Noordwijk aan Zee als in Noordwijk-Binnen. Extra investeren in speelplekken is gewenst. Boerenburg en het speelparadijs naast het nieuwe Bollenbad (Bloemenzee) krijgen voorrang. De huidige, reeds goedgekeurde plannen moetensnel worden uitgevoerd. Woningbouwprojecten in Offem Zuid en de Willem van de Bergh lijken met de aanpak van de afgelopen jaren te zijn stilgevallen. CDA Noordwijk wil zoveel mogelijk, de voor de sociale volkshuisvesting belangrijke, projecten tot realisatie brengen door proactief en creatief samen te werken met de betrokken ontwikkelaars. CDA Noordwijk vindt dat ex-woningen van WMO cliënten beschikbaar moeten blijven voor nieuwe WMO cliënten. In deze woningen zijn aanpassingen aangebracht zoals bijvoorbeeld trapliften. Deze aanpassingen zijn betaald uit de WMO. Bij vertrek van een WMO cliënt worden deze aanpassingen vaak uit de woning gesloopt. Deze verspilling moet worden gestopt. CDA Noordwijk wil rolstoelvriendelijkere wegen, en wil een scootmobielroute zonder hindernissen van woonzorgcentra naar winkelgebieden. Jongeren en senioren moeten kunnen wonen en recreëren in zowel Noordwijk aan Zee als in Noordwijk-Binnen. Extra investeren in speelplekken is gewenst. Boerenburg en het speelparadijs naast het nieuwe Bollenbad (Bloemenzee) krijgen voorrang. De huidige, reeds goedgekeurde plannen moetensnel worden uitgevoerd. Woningbouwprojecten in Offem Zuid en de Willem van de Bergh lijken met de aanpak van de afgelopen jaren te zijn stilgevallen. CDA Noordwijk wil zoveel mogelijk, de voor de sociale volkshuisvesting belangrijke, projecten tot realisatie brengen door proactief en creatief samen te werken met de betrokken ontwikkelaars

11 3. Werken aan fatsoen 3. Werken aan fatsoen Leeswijzer 3.4 Gelukkig in Noordwijk De uitstraling van Noordwijk ( ingetogen, stijlvol en charmant ) krijgt maximale aandacht. We handhaven wat de moeite waard is en hebben alle aandacht voor beeldkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen. Noordwijkers worden weer trots op de ontwikkelingen in hun gemeente. De lokale omroep RTV Nens is van groot belang voor zowel lokale betrokkenheid bij het openbaar bestuur als de sociale en culturele samenhang van de gemeente. Respectvol omgaan met elkaar staat centraal in ons handelen. Ook in de wijze van besturen laten wij dit zien. Noordwijkers hebben respect voor hun bestuurders. 3.3 Milieu en duurzaamheid CDA Noordwijk heeft in alle acties en ontwikkelingen oog voor milieu en duurzaamheid. De gemeente ontwikkelt niet zelf, maar stimuleert nieuwe ontwikkelingen waarvan de effectiviteit is bewezen. CDA heeft hoge ambities m.b.t. duurzaamheid. Daartoe behoren een spoedige uitvoering van een gemeentelijke milieuvisie en de oprichting van een ondernemersplatform Noordwijk. Ons strand en ons straatbeeld voldoen aan normen die passen bij een zichzelf respecterende badplaats, maar er is desondanks nog veel te verbeteren. Voldoende afvalbakken en hondenuitlaatplaatsen moeten worden gecombineerd met strenge handhaving. Blijvend speerpunt van CDA Noordwijk is de aandacht voor een mooie, groene, veilige, en schone openbare ruimte. CDA Noordwijk is terughoudend waar het gaat om grootschalige muziekfestivals en streeft naar maximaal 4 grote festivals per jaar. De natuur in en rond Noordwijk is uniek, Deze verdient aandacht en moet worden beschermd. Duurzaam bouwen is energie besparen en dus lasten verlichten. Deelnemen aan culturele, maatschappelijke of sportieve uitingen is mogelijk in Noordwijk, door een gericht en eenvoudig toegankelijk subsidiebeleid voor grote en kleine organisaties. Concentratie van buitenlandse werknemers die hier tijdelijk verblijven heeft een negatief effect op de toeristische verblijfscapaciteit en kwaliteit in Noordwijk. CDA Noordwijk stelt voor dat de opvang van werktoeristen beter wordt geregeld, zonder effecten op de toeristische verblijfscapaciteit. Om die reden vraagt CDA Noordwijk om maatregelen die de huidige ontwikkelingen beperken. CDA Noordwijk is voor de invoering van een kinderlintje (30 april) voor het kind of de jongere die zich het beste heeft ingezet voor het dorp

12 4. Werken aan Noordwijk 4. Werken aan Noordwijk Leeswijzer Werken 4.1 Noordwijk als Bloemenbadplaats aan fatsoen Agrariërs zijn belangrijke ondernemers voor Bloemenbadplaats Noordwijk. Bronsgeest: bollengrond éérst compenseren, voordat de eerste schop de grond in gaat. De bollenteelt wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de Noordwijkse economie. Zolang dit economisch verantwoord is wordt het agrarisch complex ontzien en blijft dit een integraal onderdeel van de aanblik van Noordwijk. Geen bloemenbadplaats zonder bloeiende bollenvelden. CDA Noordwijk staat positief ten opzichte van een sterke profilering van de Greenport. Veel inwoners genieten van hun groentetuintje. Legale tuinen worden gecompenseerd als deze moeten wijken voor nieuwbouwplannen. CDA Noordwijk is voor bouw van een zeejachthaven mits het effect voor de belastingbetalende Noordwijkers positief is, en geen sprake is van horizonvervuiling. Vakantieparken handhaven als recreatieve / toeristische bestemming en permanente bewoning niet toestaan. CDA Noordwijk wil ruimte geven aan jaarrond stijlvolle evenementen die passen binnen de relevante criteria. De NRB en de KNZRM verdienen nieuwe huisvesting. Een belangrijke kwaliteit van het Noordwijkse strand is de beleving van een ononderbroken kustlijn. Deze dient in alle opzichten te worden gerespecteerd. Strandpaviljoens mogen het zicht vanaf de boulevards niet beïnvloeden. De permanente aanwezigheid mag niet leiden tot het oprekken van de sluitingstijden. De hoofdfunctie van de strandpaviljoens dient te zijn gericht op het stimuleren en het faciliteren van het strandtoerisme. CDA Noordwijk wil dat de gemeente de regie voor kwaliteit van boulevard en strand oppakt door actief boulevardondernemers en strandondernemers bij elkaar te brengen. Wij zijn tegen verdere uitbreiding van horeca op het strand en zijn tegen het volbouwen van het Noordwijkse strand. Dagtoerisme is belangrijk voor Noordwijk. De ruimte voor kwalitatief duurzaam aanbod wordt echter beperkt. Flankerend beleid is nodig om de uitstraling van Noordwijk positief te beïnvloeden en te zorgen dat Noordwijk zich in positieve zin blijft onderscheiden van Scheveningen en Zandvoort. Een uitgaanscentrum, met centraal daarin de Grent, hoort bij Noordwijk. Maar CDA Noordwijk wil dat een einde komt aan de overlast en de vernielingen. CDA Noordwijk wil een veilige twaalf+ basisdisco in Noordwijk. 21

Verkiezingsprogramma CDA Noordwijk

Verkiezingsprogramma CDA Noordwijk Verkiezingsprogramma CDA Noordwijk 2010 2014 WERKEN AAN NOORDWIJK DAADKRACHT van aanpakken ZEKERHEID van beschermende duinen FATSOEN is een open deur Versie 0.21 Pagina 1 van 19 Datum Beschrijving Wie

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni Voorzitter, CDA Zaltbommel laat zich inspireren door christelijke waarden en normen. We spreken mensen aan op gedeelde waarden zoals menselijk geluk, wederzijds respect en fatsoen en het omzien naar elkaar.

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Uniek wonen op een historische plek

Uniek wonen op een historische plek Uniek wonen op een historische plek Voorstraat Hof van Holland De Swan De Witte Valck Het Ankerhof Historie en toekomst komen samen in Hof van Holland Het project Hof van Holland ligt op een unieke locatie

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013

Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Bijlage SWOT-ANALYSE GEMEENTE OEGSTGEEST DD. 14 JUNI 2013 Ruimtelijk/ economisch Ligging Ligging in (economisch sterke) Leidse regio, tussen grote steden en dicht bij strand/duin en Groene Hart. Mogelijkheden

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Datum: Van: Onderwerp: 2 december 2013 Bestuur NOV Beleidsplan Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) 2013-2017 De missie van de NOV is: De Noordwijkse Ondernemers Vereniging zet

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Toekomst TVB Alles van waarde is weerloos?

Toekomst TVB Alles van waarde is weerloos? Toekomst TVB Alles van waarde is weerloos? Feiten TVB oprichting 1959, dus bijna 50 jaar oud 1.350 spelende leden (dus 1 op 10 Badhoevedorpers!) 400 jeugdleden 10e vereniging van Nederland in aantal leden

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

GEWOON GOED VOOR HAAKSBERGEN. Verkiezingsprogramma lijst 6. Vrijwilligers hebben recht op ondersteuning! Jong en oud, oud en jong!

GEWOON GOED VOOR HAAKSBERGEN. Verkiezingsprogramma lijst 6. Vrijwilligers hebben recht op ondersteuning! Jong en oud, oud en jong! GEWOON GOED VOOR HAAKSBERGEN Jong en oud, oud en jong! Vrijwilligers hebben recht op ondersteuning! Sport voor iedereen! Gemeentelijke organisatie... veranderen is noodzaak! Wonen Werk en Welzijn! Verkiezingsprogramma

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Toelichting. 1. Energiehuis

Toelichting. 1. Energiehuis Toelichting In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet om van Dordrecht een nog aantrekkelijker stad te maken. Om een beeld te geven van waar we ons in de afgelopen periode voor hebben ingezet,

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november.

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november. Inleiding. Voor ons ligt de Perspectiefmota 2015-2019, de opmaat voor de begroting in november. Wij danken alle ambtenaren, die antwoord hebben gegeven tijdens het vragenuurtje of mailwisselingen. Een

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

OOGST THEMA S 27 JANUARI

OOGST THEMA S 27 JANUARI OOGST THEMA S 27 JANUARI Thema 1: Toekomstvisie - Als u gemeente bent, hoe stuurt u er op dat de maatschappelijke doelen worden bereikt? - Wat heeft u onze inwoners of maatschappelijke organisaties te

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

VERKIEZINGSDEBAT. Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid. www.sbnoordduinen.nl. 6 maart 2014

VERKIEZINGSDEBAT. Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid. www.sbnoordduinen.nl. 6 maart 2014 VERKIEZINGSDEBAT Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid www.sbnoordduinen.nl 6 maart 2014 PROGRAMMA 20.00 uur Opening door Johan van der Plas. Deelnemers stellen zichzelf voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

PIJNACKER - NOOTDORP. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom. Stelling 1

PIJNACKER - NOOTDORP. Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom. Stelling 1 PIJNACKER - NOOTDORP Stelling 1 Evenementen met dieren zijn in de gemeente niet welkom De gemeente dient een voorkeursbeleid voor evenementen zonder dieren te hanteren. Vermaak met dieren gaat namelijk

Nadere informatie

Ik wens u veel leesplezier! Hans-Jorg van Broekhoven, voorzitter PvdA Bergen op Zoom

Ik wens u veel leesplezier! Hans-Jorg van Broekhoven, voorzitter PvdA Bergen op Zoom het rode boekje Als PvdA afdeling Bergen op Zoom bieden we u met trots dit rode boekje aan, met daarin een samenvatting van ons programma en een persoonlijke boodschap van onze eerste tien kandidaten.

Nadere informatie

Resultaten Brainstormen en Clusteren

Resultaten Brainstormen en Clusteren Pagina: 1 Resultaten Brainstormen en Clusteren Item 1: Waarover maak je je zorgen als je denkt aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Hooge? Item-Informatie: Waarover maak je je zorgen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Toelichting. In het najaar van 2014 zijn maatschappelijke partijen in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of vragen te stellen over

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES

ADVIESRAAD GEMEENTE GOES ADVIESRAAD GEMEENTE GOES College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes. Goes, 16 september 2013 Geacht college, De Adviesraad van de gemeente Goes geeft hierbij haar advies inzake het uitgebrachte

Nadere informatie

Kinderraad 2014 Leerlingenboek

Kinderraad 2014 Leerlingenboek Kinderraad 2014 Leerlingenboek Leerlingenboek 1 Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden 2 Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel leuk dat jullie meedoen aan de Kinderraad.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Criteria en afwegingen voor het advies aan het Commissariaat voor de Media van de gemeenteraad voor de representativiteit van het pbo/lokale omroep

Criteria en afwegingen voor het advies aan het Commissariaat voor de Media van de gemeenteraad voor de representativiteit van het pbo/lokale omroep Criteria en afwegingen voor het advies aan het Commissariaat voor de Media van de gemeenteraad voor de representativiteit van het pbo/lokale omroep Representativiteit PBO Holland Centraal / Unity fm NeNs

Nadere informatie

Hoekse Zaken. Verkiezingsprogramma 2010-2014

Hoekse Zaken. Verkiezingsprogramma 2010-2014 Hoekse Zaken Verkiezingsprogramma 2010-2014 INHOUDSOPGAVE UITGANGSPUNTEN HOEKSE ZAKEN 3 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 4 Aanspreekbare deelgemeente 4 Veiligheid 4 Organisatie en service 4 Communicatie 4 Leven

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding Resultaten bewonersonderzoek Visie 2025 door Woongemeenschap Vervolgstappen 2 Inleiding 3 Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Nadere informatie

Meedoen in Landsmeer

Meedoen in Landsmeer afdeling Landsmeer www.landsmeer.pvda.nl Meedoen in Landsmeer Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Meedoen door te kiezen is uw recht, maar ook in uw belang. Er valt gelukkig iets te kiezen.

Nadere informatie

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college,

Boekel- Venhorst. Betreft: Begroting 2015. Geacht college, Boekel- Venhorst Betreft: Begroting 2015 Geacht college, De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2015. Zoals in dit document staat is

Nadere informatie