Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie Pieters. nieuws. Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie 2014. Pieters. nieuws. Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015!"

Transcriptie

1 Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie 2014 Pieters nieuws Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015!

2 Veranderingen in de zorg Op 1 januari 2015 treden er verschillende wetten in werking. Het Rijk hevelt dan belangrijke taken over naar gemeenten. Ook zorgverzekeraars krijgen meer taken. De veranderingen in (langdurige) zorg kunnen en zullen naar verwachting veel vragen oproepen. De komende tijd krijgen cliënten en burgers meer informatie over deze veranderingen. In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of iemand nu een hoog of een laag inkomen heeft, jong of oud is. Dat blijft zo. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop de zorg georganiseerd wordt, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kan de overheid garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is. Hoe verandert mijn zorg Er is een grote landelijke publiekscampagne gestart over de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp. In deze campagne worden onder meer advertenties in dagbladen en huis-aan-huisbladen en radio- en televisiespots ingezet. Eveneens wordt het Contactcenter Zorg en jeugdhulp gelanceerd waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Afzender van de campagne is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De campagne heet Hoe verandert mijn zorg. Er is een speciale website nl gelanceerd en voor professionals komt binnenkort een speciale app beschikbaar vanuit deze campagne. Nederland verandert, de zorg verandert mee Naast de landelijke publiekscampagne over de veranderingen in de Wmo start er ook een landelijke campagne over de veranderingen in de langdurige zorg. In deze campagne Nederland verandert, de zorg verandert mee worden onder andere tv-commercials, brochures en dagbladadvertenties ingezet. Op de website www. dezorgverandertmee.nl staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de langdurige zorg en worden tips gegeven om de eigen zorg goed te regisseren. Ook worden de meest voorkomende misverstanden over de zorg in Nederland de wereld uit geholpen. Medewerkers van zorgorganisaties in de langdurige zorg krijgen er specifieke informatie zodat zij vragen van cliënten kunnen beantwoorden. Eigen verhaal gemeenten Keerpunt Naast de specifieke, op de doelgroepen gerichte, voorlichting willen gemeenten en de overheid ook het grote publiek informeren over de veranderingen in de zorg. Daarom start in het najaar de campagne We gaan meer voor elkaar betekenen. Hierin kunnen gemeenten hun eigen verhaal gaan vertellen. Deze campagne zal vooral te zien zijn in de lokale en regionale media, een advertentie in landelijke dagbladen, de website en sociale media. Dit is vergelijkbaar met de Keerpunt Campagne in onze regio. Hou de radio, de tv en de krant dus in de gaten. Pieter van Foreest en de veranderingen Op de website van Pieter van Foreest is een speciale pagina aangemaakt met informatie rondom de veranderingen in de zorg, welke betrekking hebben op onze cliënten, de ouderenzorg en dus onze organisatie. Ook staat hier een hyperlink naar de hiervoor genoemde websites van het Ministerie van VWS. Neem dus gerust eens een kijkje onder het kopje veranderingen in de zorg op Wet Maatschapelijke Ondersteuning (Wmo) in 2015 Ondersteuning, begeleiding en dagbesteding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Zij voeren deze wet uit. In 2015 wordt de Wmo uitgebreid. Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden. Gemeenten moeten ervoor gaan zorgen dat zorgvragers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat zorgvragers andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Elke gemeente voert de Wmo 2015 op een eigen manier uit, zodat de gemeente maatwerk kan leveren. De gemeente bekijkt samen met de zorgvrager en zijn/haar omgeving welke hulp nodig is. Eerst kijkt de gemeente wat de zorgvrager zelf nog kan. Dan kijkt de gemeente hoe de omgeving van de zorgvrager kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente hulp bieden. Criteria hiervoor zijn dat de zorgvrager niet (meer) mee kan doen aan de samenleving. Of dat de zorgvrager niet (meer) zonder hulp thuis kan blijven wonen. Op dat moment kan gebruik worden gemaakt van de Wmo De gemeente kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening aanbieden. Ook kan de gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) geven. De gemeente bekijkt samen met de zorgvrager en zijn/haar omgeving welke hulp er precies nodig is. Wat zijn de belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2015? De belangrijkste verandering is dat de huidige AWBZ verdwijnt. Voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding die nu nog onder de AWBZ vallen, moet de zorgvrager vanaf 2015 bij de gemeente zijn. Dit betekent niet dat op 1 januari 2015 alles anders wordt is een overgangsjaar. Krijgt een zorgvrager nu begeleiding of dagbesteding? En is het indicatiebesluit in 2015 nog geldig? Dan gaat de begeleiding of dagbesteding gewoon door. Uiterlijk tot 31 december De gemeente neemt eind 2014 of in de loop van 2015 contact met de zorgvrager op en bekijkt samen met de zorgvrager of hij/zij hulp van de gemeente nodig heeft. En als dat zo is, hoe die hulp er na 2015 uit gaat zien. Of eerder, wanneer de indicatie eerder afloopt. Hervorming Langdurige Zorg: Zorgverzekeringswet Verzorging en verpleging thuis Het grootste deel van de extramurale verpleging en verzorging is vanaf 2015 opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Extramuraal betekent dat mensen deze zorg thuis krijgen. Op dit moment valt deze zorg nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een klein gedeelte van de verzorging valt vanaf 2015 onder Wmo*. Die verzorging wordt door de gemeente gegeven. Zorg Thuis: Zorgverzekeringswet (Zvw) Mensen krijgen verpleging en verzorging via de Zvw als ze geneeskundige zorg nodig hebben of als hun risico daarop hoog is. Dit zijn mensen met een gezondheidssituatie die snel kan veranderen (op herstel gericht) en/of verslechteren. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Deze mensen krijgen vaak al (intensieve) huisartsenzorg of ziekenhuiszorg. In de praktijk kijkt een wijkverpleegkundige wat iemand nodig heeft. De rol van de wijkverpleegkundige wordt sterker: hij/ zij is een spil in de zorg en de schakel tussen het medische en sociale domein. De wijkverpleegkundige stelt eerst vast welke geneeskundige zorg nodig is en daarnaast kijkt hij/zij of andere ondersteuning een rol kan spelen. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan gebruikmaken van de bevindingen van de wijkverpleegkundige. Daarom maakt de wijkverpleegkundige t.z.t. deel uit van de sociale wijkteams. *Zorg Thuis: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Soms biedt de gemeente ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Maar alleen als deze ADL een onderdeel van begeleiding zijn. De ondersteuning bij ADL is dan niet geneeskundig van aard. Er is ook geen hoog risico op geneeskundige zorg. 2 3

3 Hervormingen langdurige zorg: Wet langdurige zorg (Wlz) De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari De Eerste Kamer moet het voorstel nog goedkeuren. Wonen met zorg De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die de hele dag (24 uur) intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Een zorgvrager kan een beroep op de Wlz doen als het niet langer mogelijk is om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te wonen. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft. Deze zorgvragers krijgen (meestal) zorg in een locatie van zorginstelling (wonen met zorg). Het gaat om mensen met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening. Een voorbeeld van mensen met een psychogeriatrische aandoening zijn demente ouderen. Zorg Thuis via de Wlz Op grond van de Wlz kunnen mensen ook thuis zorg krijgen. Maar alleen als de kwaliteit van de zorg goed is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een wonen met zorg locatie. Voor Zorg Thuis via de Wlz zijn drie mogelijkheden: een volledig pakket thuis (vpt): thuiszorg van een zorginstelling; een persoonsgebonden budget (pgb): zorgvrager regelt alle zorg thuis zelf, een modulair pakket thuis (mpt). Dit pakket krijgt een zorgvrager als hij/zij niet het volledige zorgaanbod van een zorginstelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wil organiseren. Met het mpt kan de zorgvrager de zorg door een zorginstelling combineren met een pgb. Pakket zorg De Wet langdurige zorg geeft recht op een pakket zorg. Mensen krijgen dit pakket zorg meestal in een zorginstelling, maar ze kunnen het ook thuis krijgen. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit zoals bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel en vervoer. De Wlz vergoedt ook woningaanpassingen. Zorgkantoor Uitvoering van de Wlz gaat via een zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft een zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat de cliënt de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven als voor mensen die met vpt en mpt thuis zorg krijgen. Cliënten die kiezen voor een pgb, krijgen het pgb van het zorgkantoor. De werkdag van Karin van der Ende werkt als wijkverpleegkundige bij Pieter van Foreest in regio Poeldijk, Wateringen en Kwintsheul. Mijn dag als wijkverpleegkundige begint altijd op kantoor in Poeldijk om de route van de dag op te halen en voor een korte overdracht. Vanuit kantoor ga ik langs bij een aantal cliënten om zorg te verlenen. Ik inventariseer direct de eventuele knelpunten in de zorg en beoordeel de cliënt. Vaak is er later in de ochtend of in de middag een huisbezoek gepland. Een huisbezoek is vaak op verzoek van het Zorg Thuis team, de cliënt zelf of vanuit de mantelzorger. Daarnaast heb ik contact met de huisarts, familie en indien nodig andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist. In de middag werk ik meestal de gesprekken met de cliënten uit Roze Ouderen Salon bestaat 2 jaar! Vrijdag 28 november vond een feestelijke bijeenkomst in de Roze Ouderen Salon plaats om het 2-jarig bestaan te vieren. De 20 bezoekers genoten van gezellige muziek, lekkere hapjes, leuke gesprekken en ze haalden herinneringen met elkaar op van het afgelopen jaar. en de acties die erop volgen zet ik uit. Het werk als wijkverpleegkundige is afwisselend en uitdagend. De wijkverpleging is volop in ontwikkeling. Het is dankbaar werk, ik heb al heel wat blije klanten en familie gezien! Wijkverpleegkundige Vanaf 1 januari is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Dit geldt voor de functies verpleging en verzorging. De wijkverpleegkundige kan ingeschakeld worden door een familielid, mantelzorger, de cliënt zelf of een collega van het Zorg Thuis team als zij bezorgd zijn. De wijkverpleegkundige inventariseert vervolgens de zorg, beoordeelt de cliënt en heeft contact met de huisarts, familie en indien nodig andere disciplines. De wijkverpleegkundige is breed georiënteerd, neemt deel aan verschillende vormen van ketenzorg en werkt aan preventie van ziekten en aan zelfredzaamheid van cliënten. Kom gezellig langs! 4 Ook het komende jaar zal de Roze Ouderen Salon elke laatste vrijdag van de maand plaatsvinden van uur. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor homoseksuele, lesbische en transgender ouderen uit de buurt, stad en omgeving. Tijdens deze bijeenkomsten staat gezelligheid voorop en komen diverse thema s en onderwerpen aan bod. Vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom! Elke laatste vrijdag van de maand kleurt de locatie Delfshove roze. 5

4 Personenalarmering 2015 De tarieven van Personenalarmering zijn voor 2015 verhoogd. In november zijn onze abonnees hierover per brief geïnformeerd. De reden van de verhoging is de jaarlijkse indexering van de prijzen en de verplichting vanuit de overheid om BTW te heffen over de alarmeringsapparatuur en diensten van de alarmcentrale. Abonnementskosten 2015 Alarmering met sociale opvolging: 17,95 per maand; Alarmering met professionele zorg opvolging: 29,50 per maand. Personenalarmering in combinatie met digitale telefonie Personenalarmering is in principe ook mogelijk als u de telefoonaansluiting heeft via een digitaal modem van bijvoorbeeld een kabelprovider zoals Ziggo, Caiway, KPN etc. Wij hebben Wat is personenalarmering: echter geconstateerd dat niet altijd alle modems van de providers geschikt zijn voor het doorlaten van het alarmeringssignaal, waardoor er geen contact met de alarmcentrale kan worden gemaakt. Bij plaatsing van de alarmeringsapparatuur wordt daarom altijd een proefalarm gemaakt om te testen of alles naar behoren werkt. Een vaste analoge telefoonlijn waarborgt nog steeds de hoogste kwaliteit van de verbinding met de alarmcentrale. Het persoonlijk alarmeringssysteem van Pieter van Foreest stelt u in staat om in noodsituaties hulp in te roepen. U kunt kiezen uit twee varianten. Sociale alarmering. U kiest ervoor om zelf een contactpersoon op te geven die in geval van nood opgeroepen wordt; Professionele alarmering. U kiest ervoor om gebruik te maken van de mogelijkheid van professionele hulp door medewerkers van Pieter van Foreest Hoe werkt het? Het alarmeringssysteem kan bezorgdheid wegnemen en zorgen voor een stukje veiligheid en zekerheid in uw eigen woning. Stel dat u onwel wordt of valt, dan hoeft u alleen op de knop van een (draadloos) alarmzendertje te drukken en er is direct verbinding met de alarmcentrale. Het alarmeringssysteem werkt eenvoudig, is betrouwbaar en bestaat uit de volgende elementen: Een toestel met spreek-luisterverbinding voor direct contact; Een draadloze hals- of polszender, die u om uw hals of pols kunt dragen. Het systeem is beveiligd tegen het uitvallen van de netspanning en waarschuwt automatisch als er een storing in de telefoonlijn optreedt. Bent u geïnteresseerd in de personenalarmering van Pieter van Foreest? Neem dan contact op met de CliëntenService van Pieter van Foreest op telefoonnummer of mail naar De therapeuten van Pieter van Foreest zijn zeer betrokken Het echtpaar Stuurman uit s Gravenzande is 62 jaar getrouwd en heeft één wens: zo lang mogelijk samen thuis blijven wonen. Na een val in huis en een lange revalidatie hielpen de specialisten van Pieter s Behandel Praktijk mee om die wens in stand te houden. Het was niet de eerste keer dat Arie Stuurman (86) in zijn huis viel; zijn evenwichtsstoornissen speelden hem al langer parten. Maar na zijn laatste val was een scheur in het heupbeen het gevolg. De arts in het ziekenhuis vertelde dat mijn heup alleen door rust kon genezen. Vier maanden heb ik toen gerevalideerd. Ik was hulpeloos, kon helemaal niets en zat in een rolstoel. Na een paar maanden leerde ik langzaam weer lopen. Fysiotherapeut Loes Oostrik speelde daarin een belangrijke rol. Janny Stuurman (84) zag haar man vooruit gaan. Loes had engelengeduld en haar vriendelijkheid deed ons zo goed. Er moest veel gebeuren voordat mijn man weer terug naar huis kon gaan. Maar zolang we het samen thuis nog kunnen redden, wilden we ervoor gaan. Een paar maanden later en een traplift verder was Arie weer thuis. Toch ging het lopen nog niet zoals gehoopt. Tijdens een controle in het ziekenhuis adviseerde de specialist dan ook om de fysiotherapie ook thuis verder voort te zetten. We dachten meteen aan Loes, gaat Janny verder. Zij was immers vertrouwd en we hadden goede ervaringen met haar. We hadden ook geluk, want toen bleek dat Loes niet alleen in Naaldwijk, maar ook bij ons in s Gravenzande werkte. Verschillende vestigingen Loes Oostrik werkt voor Pieter s Behandel Praktijk, een praktijk die specialistische behandeling biedt aan thuiswonende ouderen. Artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen werken samen in één team en zijn vaak ook samen betrokken bij een zorgvrager. Door de verschillende vestigingen in het Westland, Midden- Delfland en Delft bereiken zij veel zelfstandig wonende ouderen in de regio. Sinds ik weer therapie krijg, ben ik de laatste maanden erg vooruit gegaan, Arie: Samen met Loes heb ik laatst zelfs een rondje om mijn huis gelopen. Inmiddels behandelt Loes niet alleen hem, maar ook zijn echtgenote. Janny: Ik ging altijd met mijn man mee naar zijn therapie en vroeg aan Loes of zij ook iets voor mij zou kunnen betekenen. Ik heb artrose en daardoor veel pijn in mijn rug en benen. Sindsdien krijg ik ook therapie, direct na mijn man. Het nauwe contact tussen de verschillende behandelaren in de behandelpraktijk, wierp ook zijn vruchten af voor het echtpaar. Ik vertelde Loes over mijn besluit om mijn auto weg te doen. Mijn kinderen drongen daar al langer op aan, maar moeilijk was het wel. Toen Loes dat hoorde, vroeg ze haar collega Linda om eens bij ons langs te komen. aldus Arie. Linda Koomen is ergotherapeut en keek samen met het echtpaar Stuurman naar alternatieve mogelijkheden voor vervoer. Door de vlot ingezette samenwerking, en een welwillende gemeente, staat in de schuur sinds enkele weken een scootmobiel. Samen met Linda reed hij al een paar keer wat oefenrondjes. Nu kan hij eindelijk weer naar buiten, een boodschap halen in het dorp. Janny: We hebben er nooit om gevraagd, maar de therapeuten waren allemaal ongelooflijk betrokken. Zelfs oprecht bezorgd. Ze krijgen van ons echt een dikke tien. 6 7

5 Op stap met Pieter in de spotlight! Er eens lekker tussenuit? Met zekerheid van goede reisbegeleiding? Speciaal voor senioren organiseert Pieter van Foreest in samenwerking met van Heugten Tours uitstapjes waarbij gezelligheid voorop staat. In 2014 zijn er een zestal tochten geweest met vele enthousiaste reacties als vervolg.. De herfst zet voorzichtig in op de Utrechtse Heuvelrug. Groengele velden met eenzame tractoren en dichte bossen wisselen elkaar af, terwijl de bus over mooie binnenwegen rijdt. Reisleidster Marjorie vertelt wetenswaardigheden over de passerende plaatsen en hun geschiedenis. Ik heb hier vroeger vaak gekampeerd met mijn gezin. De tranen springen in mijn ogen, fluistert een van de deelnemers tegen haar reisgezel. Deze uitstapjes zijn voor mij een uitkomst Het is een van de laatste dagtochten van het jaar en de bus zit vol. Het is het tweede jaar dat Pieter van Foreest, samen met Van Heugten Tours, deze tochten voor senioren organiseert. De jaarlijkse zes uitstapjes zijn onderdeel van een speciaal welzijns- en ontspanningsprogramma voor mensen die buiten de instellingen van Pieter van Foreest wonen. Mevrouw Starink woont in de aanleunwoning van Delfshove en is deelnemer sinds het eerste uur. Ik vind deze dagtochten fantastisch. Ik loop niet meer zo goed en op deze manier ben ik er toch eens even uit. Ze vertelt over de eerdere uitjes naar de glasblazerij in Leerdam en de prachtige bustocht door de bollenvelden. En op het uitje naar de Veluwe vertelde een boswachter veel over zijn werk en de natuur. Zo leer je ook nog wat, al ben je nog zo oud. Rollators in de laadbak Naast haar in de bus zitten mevrouw Boer en mevrouw Kruiswijk. Ook zij zijn terugkerende deelnemers. Mevrouw Kruiswijk: Als deze uitstapjes er niet zouden zijn, zou ik de deur nog maar weinig uitkomen. Bovendien kom ik op plekken waar ik anders nooit meer zou komen. Straks komen we langs paleis Soestdijk. Het is zo lang geleden dat ik daar was. Mevrouw Boer vult aan: Je moet wel een beetje ter been zijn om deel te nemen aan de tochten, genoeg om de bus in- en uit te kunnen stappen. Maar ook daar word je bij geholpen. Ze lacht. Die arme Frans laadt bij iedere stop alle rollators uit het kofferruim. Frans van der Heijden is de geroutineerde buschauffeur van Van Heugten Tours en is net als vrijwilliger Henny Alsemgeest en reisleidster Marjorie Coers er altijd bij. Tijdens de eerste koffiestop in het pittoreske Linschoten vertelt Marjorie over haar werk. Ik heb altijd als reisleidster gewerkt en bereid deze tochten dan ook zo goed mogelijk voor. Ik begin al in november met het programma voor volgend jaar. Dan bezoek ik vakantiebeurzen en zoek naar dagtochten die geschikt zijn voor mensen die minder goed ter been zijn. Een beetje op vakantie Marjorie kijkt om haar heen en ziet hoe een volle zaal mensen met elkaar praat en zich te goed doen aan de koffie met gebak. Ik had nooit verwacht dat het zo n succes zou worden. Veel mensen zijn weduwe en weduwnaar, rijden geen auto meer en gaan dus ook niet meer op vakantie. Deze uitstapjes zijn belangrijk en mensen kijken er enorm naar uit. De heer van Willigen woont samen met zijn vrouw in de aanleunwoning van Stefanna en kan Marjorie alleen maar beamen. Mijn vrouw en ik gaan niet meer op vakantie, maar als we alle uitstapjes in het jaar meepakken, zijn we aan het eind van het jaar toch een beetje op vakantie geweest. In Driebergen rijdt de bus langs statige villa s en huizen met karakteristieke roodwitte luikjes voor de ramen. Na de lunch in een eeuwenoude boerderij glijden de paarse heidevelden van de Soesterduinen langs de ramen. Je komt ogen te kort, zegt mevrouw Appels tegen haar buurvrouw. De man van mevrouw Appels werd een paar maanden geleden opgenomen in een verpleeghuis. Het is belangrijk dat ik weer een beetje onder de mensen kom en daarom ga ik mee met deze tochten. Ik vond het in het begin wel moeilijk. Dan zat ik op de Linge in een boot en dacht dan aan mijn man in het verpleeghuis. Toch moet ik mijn leven weer een beetje op zien te bouwen. Moeder en dochter-uitje Met haar 94 jaar is mevrouw van der Ende de oudste deelnemer van vandaag. Zij heeft zich, zoals veel deelnemers, alleen ingeschreven. Mijn vriendinnen vallen langzamerhand weg. Het was even spannend of ik wel mee kon vandaag, maar zo lang mijn gezondheid het toe laat, ga ik tóch mee. Zo n dagje weg is voor mij een uitkomst. Mevrouw Fransen (92) heeft zich samen met haar dochter ingeschreven en kijkt genietend naar het langsglijdende landschap om haar heen. Ik vind het heerlijk vandaag. Ik zie graag de natuur; de bloemen, tuinen en de boerenbedrijfjes. Haar dochter heeft het duidelijk ook naar haar zin op het moeder en dochter-uitje: Als ik haar zo zie genieten, dan ben ik ook gelukkig. Op stap met Pieter 2015 Voor het nieuwe jaar staan er weer nieuwe dagtochten op de planning. Het programma zal eind januari/februari bekend gemaakt worden. Meer informatie over de dagtochten, de brochure en het aanmeldformulier kunt u terugvinden op services-diensten/op-stap-met-pieter. Uiteraard kunt ook telefonisch contact opnemen met Van Heugten Tours voor meer informatie via

6 Los de k ru juiste let iswoordpuzzel o ters in d e oploss p en zet de ingenbal k De vergeten veteranen Midden in de nacht komen de beelden bij me terug. Het is alsof er een knop wordt omgedraaid en ik plotseling weer in Korea ben. In mijn dromen spreek ik zelfs vloeiend Koreaans, iets wat mij overdag zeker niet lukt. Niet omzien Zestig jaar geleden diende Cor van de Laar (85) in de Korea-oorlog. Toen hij en zijn kameraden terugkwamen in Nederland, kreeg hij een hand van de minister-president en hoorde daarna niets meer. Het was de tijd van doorgaan en niet omzien. Denk er maar niet meer aan, was het goed bedoelde advies van zijn geliefde echtgenote. Later begonnen zijn nachtmerries die nooit meer zouden verdwijnen. Ook niet na zijn opname in verpleeghuis De Naaldhorst. De verpleegsters op zijn afdeling haalde psycholoog Lizanne van de Ree erbij, maar haar therapeutische behandeling bleek niet genoeg. Ik sprak met hem over zijn oorlogsverleden, maar merkte al snel dat ik niet veel kon betekenen. Het is moeilijk om gerichte vragen te stellen, als je niet weet hoe het daar écht is geweest. Vroeger bezocht Van de Laar regelmatig met een maatje veteranenbijeenkomsten in Nederland. Maar zijn vriend stierf en zijn opname in het verpleeghuis zou de mogelijkheden nog verder beperken. Binnen het behandelteam werd hardop nagedacht wat men voor hem kon doen. Activiteitenbegeleidster Ellen Siersma vroeg Kees Verkade van de Technische Dienst om advies. Ik heb ook in dienst gezeten en verdiep me al langer in de problemen van veteranen, vertelt Verkade. Ik weet het een en ander van de broederschap die je ervaart in militaire dienst en in een oorlogssituatie is die kameraadschap nog vele malen sterker. 10 PTTS Er bleek nóg een oud-militair in De Naaldhorst te wonen. Hij vocht vroeger in Nederlands-Indië en die periode speelt ook hem nog dagelijks parten. Langzaam ontstond het idee voor het organiseren van een veteranengroep; het samenkomen van lotgenoten die met elkaar een gevoel van herkenning, verbondenheid en kameraadschap delen. Door de contacten van Verkade binnen Defensie en geholpen door verschillende oproepen in lokale kranten, meldden de eerste senioren-veteranen zich al snel aan. Nu, een half jaar later, komt een groep van twaalf veteranen iedere maand een middag samen in De Naaldhorst. Ontspannen samenzijn onder kameraden Veel van deze ouderen lijden aan een onbehandelde posttraumatische stressstoornis (PTTS), vertelt Lizanne van de Ree. Ze hebben erg veel ellende meegemaakt, maar toch is het behandelen van hun trauma niet het doel van onze veteranengroep. Het oprakelen van gebeurtenissen hoeft niet, belangrijker is dat mensen die van elkaar weten wat ze hebben meegemaakt samen zijn. Verkade vult aan: We merken dat de een er wel over wil praten, maar een ander stopt zijn herinneringen liever in een schoenendoos onder zijn bed. Dat is ook goed, mensen moeten immers ook gewoon oud kunnen zijn. Zo draaiden we laatst bij een bijeenkomst muziek uit hun diensttijd en keken we een andere keer gezamenlijk naar een film. Gewoon, als mannen onder elkaar. Samen sterker Inmiddels schuiven ook veteranen van een jongere generatie regelmatig aan, jongens die in Libanon en Afghanistan dienden. De senioren waren nieuwsgierig naar hun ervaringen en werden zodoende door Verkade samen gebracht. Puzzel mee en win! Cor van de Laar ervaart weer erkenning voor zijn verleden en de problemen die hij dagelijks ervaart. Ik kwam erachter dat er meer jongens zijn die moeite hebben met slapen, vertelt hij. Als ik een veteranenbijeenkomst heb bezocht, voel ik me daarom altijd opgelucht. Ik kan dan net wat beter tegen mijn nachtmerries, die sindsdien ook minder vaak voorkomen. Verkade: Deze veteranen zijn een vergeten groep die aandacht verdient. Binnen de muren van een instelling zijn er nu weinig mogelijkheden voor hen. Zelfs Defensie lijkt ze te zijn vergeten. Maar juist deze mensen, in de laatste fase van hun leven, denken veel na over wat hen is overkomen. De belangrijkste boodschap die wij willen uitdragen is dat ze er niet alleen voor staan. De winnaar van de puzzel in de editie van oktober 2014 van Pieter s Nieuws is mevrouw T.Verbeek Veteranengroep De veteranengroep komt iedere laatste vrijdag van de maand van tot uur bijeen in De Naaldhorst.Voor meer informatie, bel naar: Stuur de oplossing vóór 1 februari naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieter s Nieuws, Postbus 118, 2600 AC Delft of mail de oplossing naar pietervanforeest.nl. Meld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Prijs: De winnaar ontvangt een een VVV Irischeque. Dit is de populairste cadeaubon van Nederland. De VVV Irischeque is onbeperkt geldig bij acceptanten, waaronder bijna 100 landelijke winkelketens, (attractie) parken, restaurants, musea en meer. 11

7 Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Het is bijna zover, in 2015 valt weer de blauwe envelop op de deurmat en is het de tijd om aangifte te doen van de inkomstenbelasting over Pieter s Plus Hulp bij administratie & belastingen kunt u daarbij helpen. Pieter van Foreest werkt samen met het bedrijf AK-67, een administratie en belastingkantoor. Bent u op zoek naar hulp bij het invullen van uw belastingaangifte? Of bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag? Pieter s Plus Hulp bij administratie en belastingen helpt u graag om uw belastingaangifte of de aanvraag van toeslagen te verzorgen. De afspraak vindt plaats bij u thuis of bij AK-67 op kantoor. Kosten: Belastingaangifte Opzetten en schonen administratie Bijhouden administratie Aanvraag zorgtoeslag Algemene administratieve ondersteuning 55,00 per keer 110,00 per keer 55,00 per keer 35,00 per keer 55,00 per keer Meer informatie of aanmelden? U kunt contact opnemen met de CliëntenService van Pieter van Foreest via telefoonnummer of Honderden vrijwilligers in de zorg bieden nét dat beetje extra Zondag 7 december was het de nationale Dag van de Vrijwilliger. Een dag waarop extra aandacht wordt gevestigd op iedereen die zich geheel belangeloos als vrijwilliger inzet. Want zonder de inzet van honderden vrijwilligers zou heel wat werk dat professionals verrichten net niet helemaal af zijn. Vrijwilligers bieden net dat stukje extra. Bij Pieter van Foreest zijn wij trots op onze vrijwilligers. Gedurende het jaar laten wij regelmatig blijken. Interesse in vrijwilligerswerk bij Pieter van Foreest? Bent u op zoek naar een zinvolle en dankbare tijdsbesteding? Wilt u ons ondersteunen? Bekijk de vacatures voor vrijwilligers op www. werkenbijpieter.nl, neem contact op met de vrijwilligerscoördinator op de locatie of mail naar pietervanforeest.nl Colofon Pieter s Nieuws is een uitgave van Pieter van Foreest. Drukwerk en opmaak: Sonneveld GrafiMedia, s-gravenzande Oplage: Redactieadres: PR & Communicatie Kalfjeslaan 2, 2623 AA Delft Druk- en zetfouten voorbehouden Blijf op de hoogte! Voor meer informatie, nieuwsberichten en vacatures kunt u kijken op onze website of volg ons op verschillende social media: https://twitter.com/pietervforeest

PIETERS NIEUWS. Pieters Nieuws! Op vakantie mét zorg! Pieter van Foreest. De eerste editie van

PIETERS NIEUWS. Pieters Nieuws! Op vakantie mét zorg! Pieter van Foreest. De eerste editie van Nummer 1 - Zomer 2013 PIETERS NIEUWS De eerste editie van Pieters Nieuws! Er gebeurt veel in de gezondheidszorg. De kranten staan er vol mee en dat niet altijd in de meest positieve bewoordingen. Dat er

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

In de Buurt. Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op

In de Buurt. Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op In de Buurt verhalen & voordeel van Aafje Nr. 3 2014 Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op thuiszorg huizen zorghotels Erik van

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen

Ruim 100 professionals te gast in PW Jansen Magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Solis # 4 juli/augustus 2014 Solis thuiszorg. Een nieuwe naam die je al lang kent. 10 Onze rots in de branding 35 Ruim 100 professionals te gast

Nadere informatie

Nieuwe voorzitter cliëntenraad

Nieuwe voorzitter cliëntenraad oktober 2013 nummer 4 magazine Dit is mijn nacht In het holst van de nacht rijden we naar klanten Opella in gesprek met klanten Over ontwikkelingen in de zorg Puzzel en win cadeaubon! Nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

ZOMER 2015 MAGAZINE OVER ZORG EN SERVICE VAN ZONNEHUISGROEP AMSTELLAND THUISZORG WIJKZORG IN 2015 WIJKTEAMS STELLEN ZICH VOOR

ZOMER 2015 MAGAZINE OVER ZORG EN SERVICE VAN ZONNEHUISGROEP AMSTELLAND THUISZORG WIJKZORG IN 2015 WIJKTEAMS STELLEN ZICH VOOR ZOMER 2015 MAGAZINE OVER ZORG EN SERVICE VAN ZONNEHUISGROEP AMSTELLAND THUISZORG WIJKZORG IN 2015 WIJKTEAMS STELLEN ZICH VOOR VOORWOORD Zeer gewaardeerde cliënt van Zonnehuisgroep Amstelland Thuiszorg,

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids

STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids STEUNPUNT MANTELZORG Mantelzorggids Voor steun in de rug bij de zorg voor uw naaste Mantelzorg, vanzelfsprekend? Naast professionele, beroepsmatige zorg kennen we in Nederland ook het begrip Mantelzorg.

Nadere informatie

Ik organiseer mijn zorg zelf! Bert Barendrecht regelde na een heupoperatie zijn eigen revalidatie. vanzelfsprekend. Wat te doen bij een hartinfarct?

Ik organiseer mijn zorg zelf! Bert Barendrecht regelde na een heupoperatie zijn eigen revalidatie. vanzelfsprekend. Wat te doen bij een hartinfarct? vanzelfsprekend Voorjaar 2015 Wat te doen bij een hartinfarct? Het Vierstroom Zorgcollectief Sluit u nu aan en profiteer direct van aantrekkelijke kortingen Veilig thuis met het Vierstroom Personenalarm

Nadere informatie

HERSENEN IN DE TOEKOMST

HERSENEN IN DE TOEKOMST HERSENEN IN DE TOEKOMST Jaargang 8, nummer 3, december 2014 Column: De laatste X Gert-Jan van Zetten Grote lokale verschillen in zorg gehandicapten Schildersucces in de werkplaats 1 Redactioneel Inhoud

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op vakantie? Wilt u als mantelzorger op vakantie? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor u op een rijtje.

Nieuwsbrief. Op vakantie? Wilt u als mantelzorger op vakantie? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor u op een rijtje. editie 2 2015 Nieuwsbrief voor mantelzorgers in Veenendaal in deze editie onder andere Bijeenkomst Met ruim 90 bezoekers werd de eerste mantelzorgbijeenkomst op 16 april in Veenendaal een groot succes

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011 Nieuwsbrief nr. 4, winter 2011 Nieuwjaarswens Sinds begin dit jaar is het Centrum Mantelzorg in de vorm van een alliantie met MEE, Welsaen en SMD in gemeente Zaanstad gestart. In de gemeente Purmerend

Nadere informatie

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking INHOUD

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie