Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie Pieters. nieuws. Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie 2014. Pieters. nieuws. Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015!"

Transcriptie

1 Jaargang 2 - Nummer 7 - Kersteditie 2014 Pieters nieuws Pieter van Foreest wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2015!

2 Veranderingen in de zorg Op 1 januari 2015 treden er verschillende wetten in werking. Het Rijk hevelt dan belangrijke taken over naar gemeenten. Ook zorgverzekeraars krijgen meer taken. De veranderingen in (langdurige) zorg kunnen en zullen naar verwachting veel vragen oproepen. De komende tijd krijgen cliënten en burgers meer informatie over deze veranderingen. In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of iemand nu een hoog of een laag inkomen heeft, jong of oud is. Dat blijft zo. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop de zorg georganiseerd wordt, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kan de overheid garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is. Hoe verandert mijn zorg Er is een grote landelijke publiekscampagne gestart over de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp. In deze campagne worden onder meer advertenties in dagbladen en huis-aan-huisbladen en radio- en televisiespots ingezet. Eveneens wordt het Contactcenter Zorg en jeugdhulp gelanceerd waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Afzender van de campagne is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De campagne heet Hoe verandert mijn zorg. Er is een speciale website nl gelanceerd en voor professionals komt binnenkort een speciale app beschikbaar vanuit deze campagne. Nederland verandert, de zorg verandert mee Naast de landelijke publiekscampagne over de veranderingen in de Wmo start er ook een landelijke campagne over de veranderingen in de langdurige zorg. In deze campagne Nederland verandert, de zorg verandert mee worden onder andere tv-commercials, brochures en dagbladadvertenties ingezet. Op de website www. dezorgverandertmee.nl staat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de langdurige zorg en worden tips gegeven om de eigen zorg goed te regisseren. Ook worden de meest voorkomende misverstanden over de zorg in Nederland de wereld uit geholpen. Medewerkers van zorgorganisaties in de langdurige zorg krijgen er specifieke informatie zodat zij vragen van cliënten kunnen beantwoorden. Eigen verhaal gemeenten Keerpunt Naast de specifieke, op de doelgroepen gerichte, voorlichting willen gemeenten en de overheid ook het grote publiek informeren over de veranderingen in de zorg. Daarom start in het najaar de campagne We gaan meer voor elkaar betekenen. Hierin kunnen gemeenten hun eigen verhaal gaan vertellen. Deze campagne zal vooral te zien zijn in de lokale en regionale media, een advertentie in landelijke dagbladen, de website en sociale media. Dit is vergelijkbaar met de Keerpunt Campagne in onze regio. Hou de radio, de tv en de krant dus in de gaten. Pieter van Foreest en de veranderingen Op de website van Pieter van Foreest is een speciale pagina aangemaakt met informatie rondom de veranderingen in de zorg, welke betrekking hebben op onze cliënten, de ouderenzorg en dus onze organisatie. Ook staat hier een hyperlink naar de hiervoor genoemde websites van het Ministerie van VWS. Neem dus gerust eens een kijkje onder het kopje veranderingen in de zorg op Wet Maatschapelijke Ondersteuning (Wmo) in 2015 Ondersteuning, begeleiding en dagbesteding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Zij voeren deze wet uit. In 2015 wordt de Wmo uitgebreid. Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden. Gemeenten moeten ervoor gaan zorgen dat zorgvragers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat zorgvragers andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Elke gemeente voert de Wmo 2015 op een eigen manier uit, zodat de gemeente maatwerk kan leveren. De gemeente bekijkt samen met de zorgvrager en zijn/haar omgeving welke hulp nodig is. Eerst kijkt de gemeente wat de zorgvrager zelf nog kan. Dan kijkt de gemeente hoe de omgeving van de zorgvrager kan helpen. Is deze hulp niet genoeg? Dan kan de gemeente hulp bieden. Criteria hiervoor zijn dat de zorgvrager niet (meer) mee kan doen aan de samenleving. Of dat de zorgvrager niet (meer) zonder hulp thuis kan blijven wonen. Op dat moment kan gebruik worden gemaakt van de Wmo De gemeente kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening aanbieden. Ook kan de gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) geven. De gemeente bekijkt samen met de zorgvrager en zijn/haar omgeving welke hulp er precies nodig is. Wat zijn de belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2015? De belangrijkste verandering is dat de huidige AWBZ verdwijnt. Voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding die nu nog onder de AWBZ vallen, moet de zorgvrager vanaf 2015 bij de gemeente zijn. Dit betekent niet dat op 1 januari 2015 alles anders wordt is een overgangsjaar. Krijgt een zorgvrager nu begeleiding of dagbesteding? En is het indicatiebesluit in 2015 nog geldig? Dan gaat de begeleiding of dagbesteding gewoon door. Uiterlijk tot 31 december De gemeente neemt eind 2014 of in de loop van 2015 contact met de zorgvrager op en bekijkt samen met de zorgvrager of hij/zij hulp van de gemeente nodig heeft. En als dat zo is, hoe die hulp er na 2015 uit gaat zien. Of eerder, wanneer de indicatie eerder afloopt. Hervorming Langdurige Zorg: Zorgverzekeringswet Verzorging en verpleging thuis Het grootste deel van de extramurale verpleging en verzorging is vanaf 2015 opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Extramuraal betekent dat mensen deze zorg thuis krijgen. Op dit moment valt deze zorg nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een klein gedeelte van de verzorging valt vanaf 2015 onder Wmo*. Die verzorging wordt door de gemeente gegeven. Zorg Thuis: Zorgverzekeringswet (Zvw) Mensen krijgen verpleging en verzorging via de Zvw als ze geneeskundige zorg nodig hebben of als hun risico daarop hoog is. Dit zijn mensen met een gezondheidssituatie die snel kan veranderen (op herstel gericht) en/of verslechteren. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Deze mensen krijgen vaak al (intensieve) huisartsenzorg of ziekenhuiszorg. In de praktijk kijkt een wijkverpleegkundige wat iemand nodig heeft. De rol van de wijkverpleegkundige wordt sterker: hij/ zij is een spil in de zorg en de schakel tussen het medische en sociale domein. De wijkverpleegkundige stelt eerst vast welke geneeskundige zorg nodig is en daarnaast kijkt hij/zij of andere ondersteuning een rol kan spelen. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning. De gemeente kan gebruikmaken van de bevindingen van de wijkverpleegkundige. Daarom maakt de wijkverpleegkundige t.z.t. deel uit van de sociale wijkteams. *Zorg Thuis: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Soms biedt de gemeente ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Maar alleen als deze ADL een onderdeel van begeleiding zijn. De ondersteuning bij ADL is dan niet geneeskundig van aard. Er is ook geen hoog risico op geneeskundige zorg. 2 3

3 Hervormingen langdurige zorg: Wet langdurige zorg (Wlz) De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari De Eerste Kamer moet het voorstel nog goedkeuren. Wonen met zorg De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die de hele dag (24 uur) intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Een zorgvrager kan een beroep op de Wlz doen als het niet langer mogelijk is om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te wonen. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft. Deze zorgvragers krijgen (meestal) zorg in een locatie van zorginstelling (wonen met zorg). Het gaat om mensen met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening. Een voorbeeld van mensen met een psychogeriatrische aandoening zijn demente ouderen. Zorg Thuis via de Wlz Op grond van de Wlz kunnen mensen ook thuis zorg krijgen. Maar alleen als de kwaliteit van de zorg goed is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een wonen met zorg locatie. Voor Zorg Thuis via de Wlz zijn drie mogelijkheden: een volledig pakket thuis (vpt): thuiszorg van een zorginstelling; een persoonsgebonden budget (pgb): zorgvrager regelt alle zorg thuis zelf, een modulair pakket thuis (mpt). Dit pakket krijgt een zorgvrager als hij/zij niet het volledige zorgaanbod van een zorginstelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wil organiseren. Met het mpt kan de zorgvrager de zorg door een zorginstelling combineren met een pgb. Pakket zorg De Wet langdurige zorg geeft recht op een pakket zorg. Mensen krijgen dit pakket zorg meestal in een zorginstelling, maar ze kunnen het ook thuis krijgen. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit zoals bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel en vervoer. De Wlz vergoedt ook woningaanpassingen. Zorgkantoor Uitvoering van de Wlz gaat via een zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft een zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat de cliënt de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor zowel voor mensen die in een instelling gaan verblijven als voor mensen die met vpt en mpt thuis zorg krijgen. Cliënten die kiezen voor een pgb, krijgen het pgb van het zorgkantoor. De werkdag van Karin van der Ende werkt als wijkverpleegkundige bij Pieter van Foreest in regio Poeldijk, Wateringen en Kwintsheul. Mijn dag als wijkverpleegkundige begint altijd op kantoor in Poeldijk om de route van de dag op te halen en voor een korte overdracht. Vanuit kantoor ga ik langs bij een aantal cliënten om zorg te verlenen. Ik inventariseer direct de eventuele knelpunten in de zorg en beoordeel de cliënt. Vaak is er later in de ochtend of in de middag een huisbezoek gepland. Een huisbezoek is vaak op verzoek van het Zorg Thuis team, de cliënt zelf of vanuit de mantelzorger. Daarnaast heb ik contact met de huisarts, familie en indien nodig andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist. In de middag werk ik meestal de gesprekken met de cliënten uit Roze Ouderen Salon bestaat 2 jaar! Vrijdag 28 november vond een feestelijke bijeenkomst in de Roze Ouderen Salon plaats om het 2-jarig bestaan te vieren. De 20 bezoekers genoten van gezellige muziek, lekkere hapjes, leuke gesprekken en ze haalden herinneringen met elkaar op van het afgelopen jaar. en de acties die erop volgen zet ik uit. Het werk als wijkverpleegkundige is afwisselend en uitdagend. De wijkverpleging is volop in ontwikkeling. Het is dankbaar werk, ik heb al heel wat blije klanten en familie gezien! Wijkverpleegkundige Vanaf 1 januari is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Dit geldt voor de functies verpleging en verzorging. De wijkverpleegkundige kan ingeschakeld worden door een familielid, mantelzorger, de cliënt zelf of een collega van het Zorg Thuis team als zij bezorgd zijn. De wijkverpleegkundige inventariseert vervolgens de zorg, beoordeelt de cliënt en heeft contact met de huisarts, familie en indien nodig andere disciplines. De wijkverpleegkundige is breed georiënteerd, neemt deel aan verschillende vormen van ketenzorg en werkt aan preventie van ziekten en aan zelfredzaamheid van cliënten. Kom gezellig langs! 4 Ook het komende jaar zal de Roze Ouderen Salon elke laatste vrijdag van de maand plaatsvinden van uur. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor homoseksuele, lesbische en transgender ouderen uit de buurt, stad en omgeving. Tijdens deze bijeenkomsten staat gezelligheid voorop en komen diverse thema s en onderwerpen aan bod. Vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom! Elke laatste vrijdag van de maand kleurt de locatie Delfshove roze. 5

4 Personenalarmering 2015 De tarieven van Personenalarmering zijn voor 2015 verhoogd. In november zijn onze abonnees hierover per brief geïnformeerd. De reden van de verhoging is de jaarlijkse indexering van de prijzen en de verplichting vanuit de overheid om BTW te heffen over de alarmeringsapparatuur en diensten van de alarmcentrale. Abonnementskosten 2015 Alarmering met sociale opvolging: 17,95 per maand; Alarmering met professionele zorg opvolging: 29,50 per maand. Personenalarmering in combinatie met digitale telefonie Personenalarmering is in principe ook mogelijk als u de telefoonaansluiting heeft via een digitaal modem van bijvoorbeeld een kabelprovider zoals Ziggo, Caiway, KPN etc. Wij hebben Wat is personenalarmering: echter geconstateerd dat niet altijd alle modems van de providers geschikt zijn voor het doorlaten van het alarmeringssignaal, waardoor er geen contact met de alarmcentrale kan worden gemaakt. Bij plaatsing van de alarmeringsapparatuur wordt daarom altijd een proefalarm gemaakt om te testen of alles naar behoren werkt. Een vaste analoge telefoonlijn waarborgt nog steeds de hoogste kwaliteit van de verbinding met de alarmcentrale. Het persoonlijk alarmeringssysteem van Pieter van Foreest stelt u in staat om in noodsituaties hulp in te roepen. U kunt kiezen uit twee varianten. Sociale alarmering. U kiest ervoor om zelf een contactpersoon op te geven die in geval van nood opgeroepen wordt; Professionele alarmering. U kiest ervoor om gebruik te maken van de mogelijkheid van professionele hulp door medewerkers van Pieter van Foreest Hoe werkt het? Het alarmeringssysteem kan bezorgdheid wegnemen en zorgen voor een stukje veiligheid en zekerheid in uw eigen woning. Stel dat u onwel wordt of valt, dan hoeft u alleen op de knop van een (draadloos) alarmzendertje te drukken en er is direct verbinding met de alarmcentrale. Het alarmeringssysteem werkt eenvoudig, is betrouwbaar en bestaat uit de volgende elementen: Een toestel met spreek-luisterverbinding voor direct contact; Een draadloze hals- of polszender, die u om uw hals of pols kunt dragen. Het systeem is beveiligd tegen het uitvallen van de netspanning en waarschuwt automatisch als er een storing in de telefoonlijn optreedt. Bent u geïnteresseerd in de personenalarmering van Pieter van Foreest? Neem dan contact op met de CliëntenService van Pieter van Foreest op telefoonnummer of mail naar De therapeuten van Pieter van Foreest zijn zeer betrokken Het echtpaar Stuurman uit s Gravenzande is 62 jaar getrouwd en heeft één wens: zo lang mogelijk samen thuis blijven wonen. Na een val in huis en een lange revalidatie hielpen de specialisten van Pieter s Behandel Praktijk mee om die wens in stand te houden. Het was niet de eerste keer dat Arie Stuurman (86) in zijn huis viel; zijn evenwichtsstoornissen speelden hem al langer parten. Maar na zijn laatste val was een scheur in het heupbeen het gevolg. De arts in het ziekenhuis vertelde dat mijn heup alleen door rust kon genezen. Vier maanden heb ik toen gerevalideerd. Ik was hulpeloos, kon helemaal niets en zat in een rolstoel. Na een paar maanden leerde ik langzaam weer lopen. Fysiotherapeut Loes Oostrik speelde daarin een belangrijke rol. Janny Stuurman (84) zag haar man vooruit gaan. Loes had engelengeduld en haar vriendelijkheid deed ons zo goed. Er moest veel gebeuren voordat mijn man weer terug naar huis kon gaan. Maar zolang we het samen thuis nog kunnen redden, wilden we ervoor gaan. Een paar maanden later en een traplift verder was Arie weer thuis. Toch ging het lopen nog niet zoals gehoopt. Tijdens een controle in het ziekenhuis adviseerde de specialist dan ook om de fysiotherapie ook thuis verder voort te zetten. We dachten meteen aan Loes, gaat Janny verder. Zij was immers vertrouwd en we hadden goede ervaringen met haar. We hadden ook geluk, want toen bleek dat Loes niet alleen in Naaldwijk, maar ook bij ons in s Gravenzande werkte. Verschillende vestigingen Loes Oostrik werkt voor Pieter s Behandel Praktijk, een praktijk die specialistische behandeling biedt aan thuiswonende ouderen. Artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen werken samen in één team en zijn vaak ook samen betrokken bij een zorgvrager. Door de verschillende vestigingen in het Westland, Midden- Delfland en Delft bereiken zij veel zelfstandig wonende ouderen in de regio. Sinds ik weer therapie krijg, ben ik de laatste maanden erg vooruit gegaan, Arie: Samen met Loes heb ik laatst zelfs een rondje om mijn huis gelopen. Inmiddels behandelt Loes niet alleen hem, maar ook zijn echtgenote. Janny: Ik ging altijd met mijn man mee naar zijn therapie en vroeg aan Loes of zij ook iets voor mij zou kunnen betekenen. Ik heb artrose en daardoor veel pijn in mijn rug en benen. Sindsdien krijg ik ook therapie, direct na mijn man. Het nauwe contact tussen de verschillende behandelaren in de behandelpraktijk, wierp ook zijn vruchten af voor het echtpaar. Ik vertelde Loes over mijn besluit om mijn auto weg te doen. Mijn kinderen drongen daar al langer op aan, maar moeilijk was het wel. Toen Loes dat hoorde, vroeg ze haar collega Linda om eens bij ons langs te komen. aldus Arie. Linda Koomen is ergotherapeut en keek samen met het echtpaar Stuurman naar alternatieve mogelijkheden voor vervoer. Door de vlot ingezette samenwerking, en een welwillende gemeente, staat in de schuur sinds enkele weken een scootmobiel. Samen met Linda reed hij al een paar keer wat oefenrondjes. Nu kan hij eindelijk weer naar buiten, een boodschap halen in het dorp. Janny: We hebben er nooit om gevraagd, maar de therapeuten waren allemaal ongelooflijk betrokken. Zelfs oprecht bezorgd. Ze krijgen van ons echt een dikke tien. 6 7

5 Op stap met Pieter in de spotlight! Er eens lekker tussenuit? Met zekerheid van goede reisbegeleiding? Speciaal voor senioren organiseert Pieter van Foreest in samenwerking met van Heugten Tours uitstapjes waarbij gezelligheid voorop staat. In 2014 zijn er een zestal tochten geweest met vele enthousiaste reacties als vervolg.. De herfst zet voorzichtig in op de Utrechtse Heuvelrug. Groengele velden met eenzame tractoren en dichte bossen wisselen elkaar af, terwijl de bus over mooie binnenwegen rijdt. Reisleidster Marjorie vertelt wetenswaardigheden over de passerende plaatsen en hun geschiedenis. Ik heb hier vroeger vaak gekampeerd met mijn gezin. De tranen springen in mijn ogen, fluistert een van de deelnemers tegen haar reisgezel. Deze uitstapjes zijn voor mij een uitkomst Het is een van de laatste dagtochten van het jaar en de bus zit vol. Het is het tweede jaar dat Pieter van Foreest, samen met Van Heugten Tours, deze tochten voor senioren organiseert. De jaarlijkse zes uitstapjes zijn onderdeel van een speciaal welzijns- en ontspanningsprogramma voor mensen die buiten de instellingen van Pieter van Foreest wonen. Mevrouw Starink woont in de aanleunwoning van Delfshove en is deelnemer sinds het eerste uur. Ik vind deze dagtochten fantastisch. Ik loop niet meer zo goed en op deze manier ben ik er toch eens even uit. Ze vertelt over de eerdere uitjes naar de glasblazerij in Leerdam en de prachtige bustocht door de bollenvelden. En op het uitje naar de Veluwe vertelde een boswachter veel over zijn werk en de natuur. Zo leer je ook nog wat, al ben je nog zo oud. Rollators in de laadbak Naast haar in de bus zitten mevrouw Boer en mevrouw Kruiswijk. Ook zij zijn terugkerende deelnemers. Mevrouw Kruiswijk: Als deze uitstapjes er niet zouden zijn, zou ik de deur nog maar weinig uitkomen. Bovendien kom ik op plekken waar ik anders nooit meer zou komen. Straks komen we langs paleis Soestdijk. Het is zo lang geleden dat ik daar was. Mevrouw Boer vult aan: Je moet wel een beetje ter been zijn om deel te nemen aan de tochten, genoeg om de bus in- en uit te kunnen stappen. Maar ook daar word je bij geholpen. Ze lacht. Die arme Frans laadt bij iedere stop alle rollators uit het kofferruim. Frans van der Heijden is de geroutineerde buschauffeur van Van Heugten Tours en is net als vrijwilliger Henny Alsemgeest en reisleidster Marjorie Coers er altijd bij. Tijdens de eerste koffiestop in het pittoreske Linschoten vertelt Marjorie over haar werk. Ik heb altijd als reisleidster gewerkt en bereid deze tochten dan ook zo goed mogelijk voor. Ik begin al in november met het programma voor volgend jaar. Dan bezoek ik vakantiebeurzen en zoek naar dagtochten die geschikt zijn voor mensen die minder goed ter been zijn. Een beetje op vakantie Marjorie kijkt om haar heen en ziet hoe een volle zaal mensen met elkaar praat en zich te goed doen aan de koffie met gebak. Ik had nooit verwacht dat het zo n succes zou worden. Veel mensen zijn weduwe en weduwnaar, rijden geen auto meer en gaan dus ook niet meer op vakantie. Deze uitstapjes zijn belangrijk en mensen kijken er enorm naar uit. De heer van Willigen woont samen met zijn vrouw in de aanleunwoning van Stefanna en kan Marjorie alleen maar beamen. Mijn vrouw en ik gaan niet meer op vakantie, maar als we alle uitstapjes in het jaar meepakken, zijn we aan het eind van het jaar toch een beetje op vakantie geweest. In Driebergen rijdt de bus langs statige villa s en huizen met karakteristieke roodwitte luikjes voor de ramen. Na de lunch in een eeuwenoude boerderij glijden de paarse heidevelden van de Soesterduinen langs de ramen. Je komt ogen te kort, zegt mevrouw Appels tegen haar buurvrouw. De man van mevrouw Appels werd een paar maanden geleden opgenomen in een verpleeghuis. Het is belangrijk dat ik weer een beetje onder de mensen kom en daarom ga ik mee met deze tochten. Ik vond het in het begin wel moeilijk. Dan zat ik op de Linge in een boot en dacht dan aan mijn man in het verpleeghuis. Toch moet ik mijn leven weer een beetje op zien te bouwen. Moeder en dochter-uitje Met haar 94 jaar is mevrouw van der Ende de oudste deelnemer van vandaag. Zij heeft zich, zoals veel deelnemers, alleen ingeschreven. Mijn vriendinnen vallen langzamerhand weg. Het was even spannend of ik wel mee kon vandaag, maar zo lang mijn gezondheid het toe laat, ga ik tóch mee. Zo n dagje weg is voor mij een uitkomst. Mevrouw Fransen (92) heeft zich samen met haar dochter ingeschreven en kijkt genietend naar het langsglijdende landschap om haar heen. Ik vind het heerlijk vandaag. Ik zie graag de natuur; de bloemen, tuinen en de boerenbedrijfjes. Haar dochter heeft het duidelijk ook naar haar zin op het moeder en dochter-uitje: Als ik haar zo zie genieten, dan ben ik ook gelukkig. Op stap met Pieter 2015 Voor het nieuwe jaar staan er weer nieuwe dagtochten op de planning. Het programma zal eind januari/februari bekend gemaakt worden. Meer informatie over de dagtochten, de brochure en het aanmeldformulier kunt u terugvinden op services-diensten/op-stap-met-pieter. Uiteraard kunt ook telefonisch contact opnemen met Van Heugten Tours voor meer informatie via

6 Los de k ru juiste let iswoordpuzzel o ters in d e oploss p en zet de ingenbal k De vergeten veteranen Midden in de nacht komen de beelden bij me terug. Het is alsof er een knop wordt omgedraaid en ik plotseling weer in Korea ben. In mijn dromen spreek ik zelfs vloeiend Koreaans, iets wat mij overdag zeker niet lukt. Niet omzien Zestig jaar geleden diende Cor van de Laar (85) in de Korea-oorlog. Toen hij en zijn kameraden terugkwamen in Nederland, kreeg hij een hand van de minister-president en hoorde daarna niets meer. Het was de tijd van doorgaan en niet omzien. Denk er maar niet meer aan, was het goed bedoelde advies van zijn geliefde echtgenote. Later begonnen zijn nachtmerries die nooit meer zouden verdwijnen. Ook niet na zijn opname in verpleeghuis De Naaldhorst. De verpleegsters op zijn afdeling haalde psycholoog Lizanne van de Ree erbij, maar haar therapeutische behandeling bleek niet genoeg. Ik sprak met hem over zijn oorlogsverleden, maar merkte al snel dat ik niet veel kon betekenen. Het is moeilijk om gerichte vragen te stellen, als je niet weet hoe het daar écht is geweest. Vroeger bezocht Van de Laar regelmatig met een maatje veteranenbijeenkomsten in Nederland. Maar zijn vriend stierf en zijn opname in het verpleeghuis zou de mogelijkheden nog verder beperken. Binnen het behandelteam werd hardop nagedacht wat men voor hem kon doen. Activiteitenbegeleidster Ellen Siersma vroeg Kees Verkade van de Technische Dienst om advies. Ik heb ook in dienst gezeten en verdiep me al langer in de problemen van veteranen, vertelt Verkade. Ik weet het een en ander van de broederschap die je ervaart in militaire dienst en in een oorlogssituatie is die kameraadschap nog vele malen sterker. 10 PTTS Er bleek nóg een oud-militair in De Naaldhorst te wonen. Hij vocht vroeger in Nederlands-Indië en die periode speelt ook hem nog dagelijks parten. Langzaam ontstond het idee voor het organiseren van een veteranengroep; het samenkomen van lotgenoten die met elkaar een gevoel van herkenning, verbondenheid en kameraadschap delen. Door de contacten van Verkade binnen Defensie en geholpen door verschillende oproepen in lokale kranten, meldden de eerste senioren-veteranen zich al snel aan. Nu, een half jaar later, komt een groep van twaalf veteranen iedere maand een middag samen in De Naaldhorst. Ontspannen samenzijn onder kameraden Veel van deze ouderen lijden aan een onbehandelde posttraumatische stressstoornis (PTTS), vertelt Lizanne van de Ree. Ze hebben erg veel ellende meegemaakt, maar toch is het behandelen van hun trauma niet het doel van onze veteranengroep. Het oprakelen van gebeurtenissen hoeft niet, belangrijker is dat mensen die van elkaar weten wat ze hebben meegemaakt samen zijn. Verkade vult aan: We merken dat de een er wel over wil praten, maar een ander stopt zijn herinneringen liever in een schoenendoos onder zijn bed. Dat is ook goed, mensen moeten immers ook gewoon oud kunnen zijn. Zo draaiden we laatst bij een bijeenkomst muziek uit hun diensttijd en keken we een andere keer gezamenlijk naar een film. Gewoon, als mannen onder elkaar. Samen sterker Inmiddels schuiven ook veteranen van een jongere generatie regelmatig aan, jongens die in Libanon en Afghanistan dienden. De senioren waren nieuwsgierig naar hun ervaringen en werden zodoende door Verkade samen gebracht. Puzzel mee en win! Cor van de Laar ervaart weer erkenning voor zijn verleden en de problemen die hij dagelijks ervaart. Ik kwam erachter dat er meer jongens zijn die moeite hebben met slapen, vertelt hij. Als ik een veteranenbijeenkomst heb bezocht, voel ik me daarom altijd opgelucht. Ik kan dan net wat beter tegen mijn nachtmerries, die sindsdien ook minder vaak voorkomen. Verkade: Deze veteranen zijn een vergeten groep die aandacht verdient. Binnen de muren van een instelling zijn er nu weinig mogelijkheden voor hen. Zelfs Defensie lijkt ze te zijn vergeten. Maar juist deze mensen, in de laatste fase van hun leven, denken veel na over wat hen is overkomen. De belangrijkste boodschap die wij willen uitdragen is dat ze er niet alleen voor staan. De winnaar van de puzzel in de editie van oktober 2014 van Pieter s Nieuws is mevrouw T.Verbeek Veteranengroep De veteranengroep komt iedere laatste vrijdag van de maand van tot uur bijeen in De Naaldhorst.Voor meer informatie, bel naar: Stuur de oplossing vóór 1 februari naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieter s Nieuws, Postbus 118, 2600 AC Delft of mail de oplossing naar pietervanforeest.nl. Meld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Prijs: De winnaar ontvangt een een VVV Irischeque. Dit is de populairste cadeaubon van Nederland. De VVV Irischeque is onbeperkt geldig bij acceptanten, waaronder bijna 100 landelijke winkelketens, (attractie) parken, restaurants, musea en meer. 11

7 Hulp nodig bij uw belastingaangifte? Het is bijna zover, in 2015 valt weer de blauwe envelop op de deurmat en is het de tijd om aangifte te doen van de inkomstenbelasting over Pieter s Plus Hulp bij administratie & belastingen kunt u daarbij helpen. Pieter van Foreest werkt samen met het bedrijf AK-67, een administratie en belastingkantoor. Bent u op zoek naar hulp bij het invullen van uw belastingaangifte? Of bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag? Pieter s Plus Hulp bij administratie en belastingen helpt u graag om uw belastingaangifte of de aanvraag van toeslagen te verzorgen. De afspraak vindt plaats bij u thuis of bij AK-67 op kantoor. Kosten: Belastingaangifte Opzetten en schonen administratie Bijhouden administratie Aanvraag zorgtoeslag Algemene administratieve ondersteuning 55,00 per keer 110,00 per keer 55,00 per keer 35,00 per keer 55,00 per keer Meer informatie of aanmelden? U kunt contact opnemen met de CliëntenService van Pieter van Foreest via telefoonnummer of Honderden vrijwilligers in de zorg bieden nét dat beetje extra Zondag 7 december was het de nationale Dag van de Vrijwilliger. Een dag waarop extra aandacht wordt gevestigd op iedereen die zich geheel belangeloos als vrijwilliger inzet. Want zonder de inzet van honderden vrijwilligers zou heel wat werk dat professionals verrichten net niet helemaal af zijn. Vrijwilligers bieden net dat stukje extra. Bij Pieter van Foreest zijn wij trots op onze vrijwilligers. Gedurende het jaar laten wij regelmatig blijken. Interesse in vrijwilligerswerk bij Pieter van Foreest? Bent u op zoek naar een zinvolle en dankbare tijdsbesteding? Wilt u ons ondersteunen? Bekijk de vacatures voor vrijwilligers op www. werkenbijpieter.nl, neem contact op met de vrijwilligerscoördinator op de locatie of mail naar pietervanforeest.nl Colofon Pieter s Nieuws is een uitgave van Pieter van Foreest. Drukwerk en opmaak: Sonneveld GrafiMedia, s-gravenzande Oplage: Redactieadres: PR & Communicatie Kalfjeslaan 2, 2623 AA Delft Druk- en zetfouten voorbehouden Blijf op de hoogte! Voor meer informatie, nieuwsberichten en vacatures kunt u kijken op onze website of volg ons op verschillende social media: https://twitter.com/pietervforeest

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland.

Handige Websites. ZorgbelangGelderland.nl Dè consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn. http://www.zorgbelanggelderland. Handige Websites Rijksoverheid www.dezorgverandertmee.nl, Het Informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp is via het telefoonnummer 0800 0126 bereikbaar voor vragen. Als u belt, houdt u dan uw indicatiebesluit

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

Laurens Antonius Binnenweg. Centrum voor revalidatie en specialistische zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius Binnenweg. Centrum voor revalidatie en specialistische zorg. meer dan zorg Laurens Antonius Binnenweg Centrum voor revalidatie en specialistische zorg meer dan zorg Antonius Binnenweg De medewerkers van Antonius Binnenweg zijn gespecialiseerd in het bieden van revalidatie zorg

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder

Zorg aan huis Wijkteams. Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder Zorg aan huis Wijkteams Verzorging, verpleging en begeleiding voor jong en oud bij u thuis? - Vivium helpt u verder 2 Welkom bij Zorg aan huis door Vivium Verzorging, verpleging en begeleiding in uw eigen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis

Wijkverpleging. Zorg bij u thuis Wijkverpleging Zorg bij u thuis 2 Oost west, thuis best Thuis wonen is natuurlijk het aller fijnst. Fijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Met vertrouwde mensen om u heen. Carintreggeland Wijkverpleging

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg Laurens Antonius IJsselmonde Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg meer dan zorg Antonius IJsselmonde Antonius IJsselmonde is een centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. Hier krijgt u op individuele

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen!

Thuiszorg van Inovum. Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Thuiszorg van Inovum Zodat u prettig zelfstandig kunt blijven wonen! Prettig zelfstandig blijven wonen Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Soms is hierbij ondersteuning nodig. Ons brede pakket

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T 033-469 20 20 E personenalarmering@beweging3.nl I www.beweging3.nl WZO-064-1113 Basis van Beweging 3.0 Een veilig gevoel! Een veilig gevoel met het Basis

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T 033-469 20 20 E klantenservice@beweging3.nl I www.beweging3.nl WZO-064-1114 Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Een veilig gevoel! Een veilig gevoel met

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Thuiszorg Welkom bij Zonnehuis Thuis Zonnehuis Thuis is een onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Als Vlaardingse organisatie zijn we thuis in de wijk en staan we dicht bij onze cliënten. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie