Een Zilverplan voor Brugge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Zilverplan voor Brugge"

Transcriptie

1 Een Zilverplan voor Brugge Een plan voor een toekomst voor iedereen 17 september 2006

2 Waarom een Zilverplan voor Brugge? Binnen 20 jaar is één op vier Bruggelingen ouder dan 60 jaar. Dat steeds meer mensen uitzicht hebben op een langer leven is één van de mooiste ontwikkelingen in onze maatschappij. Maar deze veranderingen vragen ook aanpassingen. Hoe we wonen, hoe we ons verplaatsen, hoe we ons ontspannen. Op nationaal niveau is de sp.a de afgelopen 30 jaar de bewaker gebleken van ons huidig sociale zekerheidstelsel. De pensioenen betaalbaar houden voor iedereen is dan ook een bijzondere uitdaging voor de komende jaren. Het Zilverfonds is hierop alvast een eerste antwoord om ook na 2010 de pensioenlast te kunnen dragen. Ongetwijfeld zullen bijkomende initiatieven nodig zijn, zoals het welvaartvast houden van de pensioenen. Ook de verdere uitbouw en het betaalbaar houden van de zorgsector is een enorme uitdaging. We moeten ons echter op alle beleidsniveau s voorbereiden op andere noden en vragen. Daarom wil de sp.a in Brugge werk maken van een lokaal Zilverplan. Een plan voor een toekomst voor iedereen. De afgelopen 30 jaar heeft de sp.a ook in Brugge hard gewerkt om van onze stad een warm, sociaal en rechtvaardig thuis te maken voor iedereen. In de traditie Van Acker Bourdon Vandevoorde willen we verder werk maken van ons sociaal beleid. De afgelopen jaren is er reeds een uitstekende dienstverlening uitgebouwd bij het Brugse OCMW o.l.v. voorzitter Frank Vandevoorde. Maar alles kan nog beter en besturen betekent ook geregeld bijsturen. Een actief seniorenbeleid moet immers nu reeds rekening houden met de noden van morgen. De afgelopen zes maanden hebben we samen met veel Bruggelingen hard gewerkt aan het Zilverplan. Via enquêtes, zilvernamiddagen in tal van wijken, individuele gesprekken kregen we een beter zicht op de uitdagingen van morgen. Voor u ligt dan ook het eerste Zilverplan voor Brugge. We vragen dan ook uw steun op 8 oktober om dit vanaf 9 oktober te kunnen uitvoeren. Frank Vandevoorde, OCMW-voorzitter Jürgen Vanpraet, gemeenteraadslid Gerda Goethals, OCMW-raadslid Mia Huyghebaert, OCMW-raadslid Renaat Landuyt, minister voorzitter sp.a Brugge

3 Worden we straks allemaal 100 jaar? De voorbije eeuw steeg de gemiddelde levensduur in België met 30 jaar. Die trend zet zich verder. Tussen 2006 en 2050 zal het aantal 60-plussers in ons land stijgen van 25% naar minstens 33%. Het aantal 80-plussers zal tegen 2050 zelfs verdrievoudigen. De gemiddelde levensverwachting bedraagt in ons land momenteel 76 jaar voor de mannen en zelfs 81 jaar bij de vrouwen. Het verschil valt te verklaren door meer zogenaamd risicogedrag; mannen van de oudere generaties drinken en roken gemiddeld meer dan vrouwen. Bovendien komen ze ook vaker om bij verkeersongevallen en ongevallen op het werk. Heel wat vrouwen van de generatie van kort na de Tweede Wereldoorlog bleven immers thuis werken om het huishouden te doen. Het mannenwerk zoals in de bouw of in de haven zijn uiteraard ook risicovoller voor arbeidsongevallen dan bijvoorbeeld een job in het onderwijs, de administratie of de zorgsector, wat dan meer vrouwelijke beroepen zijn. Ook het aantal eeuwelingen blijft stijgen. Wat vroeger nog een dorpsfeest was, is nu een jaarlijks gebeuren in bijna elke deelgemeente van Brugge. In 2004 waren er in totaal eeuwelingen, wat meteen een verdubbeling betekent sinds op 10 van de Belgische eeuwelingen zijn vrouwen De gemiddelde leeftijd in het middeleeuwse Brugge bedroeg nauwelijks 30 jaar. Ten tijde van Napoleon was dit nog maar 40 jaar en rond 1900 werd je in Brugge gemiddeld 50 jaar. De medische vooruitgang zorgde toen voor een doorbraak. Ook de stijging van de hygiëne en de betere voeding na de Tweede Wereldoorlog deed de globale gezondheid sterk stijgen.

4 Steeds meer mensen bereiken een zeer hoge leeftijd, gelukkig in vele gevallen in goede gezondheid. Maar de kans op zorgafhankelijkheid neemt onmiskenbaar toe met de leeftijd. Zo wijst onderzoek uit dat driekwart van de 75-plussers zich zeer goed voelt, maar bij de 80-plussers is plots één op drie reeds zorgafhankelijk. Maar cijfers zeggen uiteraard niet alles. Steeds meer senioren zijn lid van sportclubs en worden weer actiever in het verenigingsleven. Het is een vorm van ontspanning, het is een garantie voor veel sociale contacten en het houdt lichaam en geest fitter. Vergrijzing of verzilvering? De vergrijzing van onze bevolking en de gevolgen daarvan worden ongetwijfeld één van de belangrijkste politieke en maatschappelijke uitdagingen voor de komende 20 jaar. Niet alleen in Brugge, maar in gans Vlaanderen en zelfs in de ganse Westerse wereld. Het lokaal Zilverplan moet Brugge voorbereiden op een samenleving waarvan 1 op 4 senioren zijn. Een actief seniorenbeleid dat rekening houdt met de wensen, de noden en de vragen van deze senioren op elk beleidsdomein. Een beleid dat wordt opgemaakt en bijgestuurd in nauw overleg met de senioren. Om een beter inzicht te krijgen in de thema s die belangrijk zijn voor veel senioren werd een enquête gehouden bij 512 Bruggelingen. Enkele opmerkelijk resultaten van deze bevraging: 1. Veiligheid Ongeveer de helft van de senioren voelt zich soms onveilig. Het veiligheidsgevoel kunnen we volgens 40 % verhogen door in de eerste plaats meer contact te hebben met de wijkagent. Voor vele senioren in Brugge is deze belangrijke politiefunctie blijkbaar een nobele onbekende geworden. Ook meer aandacht voor verkeersveiligheid is voor velen belangrijk (22%), net zoals een goede straatverlichting en goed onderhouden wegen en voetpaden. 2. OCMW-dienstverlening De meest bekende dienstverlening van het OCMW zijn de maaltijden aan huis en de poetshulp. Ook de dienstencentra, het gebruik van alarmtoestellen en de dagverzorgingscentra zijn voldoende bekend. Minder bekend zijn dan weer taxibonnen, thuisopvang en kort- of weekendopvang. Slechts 1 op vier ondervraagde senioren had weet van de mogelijkheden inzake opvang door het OCMW.

5 Uit de rondvraag blijkt dat er vooral nood is aan meer mogelijkheden voor klusjes aan huis en in de tuin. Heel wat senioren vragen ook een plaats waar ze terechtkunnen voor juridische vragen. 3. Het openbaar vervoer Volgens 85 % van de ondervraagden is er een bushalte op wandelafstand in hun buurt. Over het algemeen is er een vrij grote tevredenheid over het busvervoer in Brugge. Wel is er pleidooi voor meer avondlijnen, een hoger frequentie op zondag en zijn er klachten over geluidsoverlast door bussen in het centrum. Daarnaast zijn er nog tal van suggesties in verband met schuilhokjes en haltes. Grootste knelpunten inzake de trajecten van de bussen zijn de omgeving van BLOSO (Sint- Kruis/Assebroek), de wijk Grote Moerstraat (Sint-Andries) en de omgeving van Tilleghem (Sint-Michiels). Hier ontbreekt immers nog een zekere basismobiliteit. Ook de bediening in sommige delen van het stadscentrum kan volgens sommigen een stuk beter. 4. Wonen Indien het moeilijk wordt om in de huidige woning te blijven wonen, kiezen de meeste ondervraagden voor een verhuis naar een serviceflat (40%). Bijna een zelfde aantal ondervraagden zou liever een premie bekomen om de woning aan te passen, zodat ze in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Andere opties zoals verhuizen naar een bejaardenwoning (8%), een rusthuis (6%) of intrekken bij familie (2%) zijn niet echt populair. Volgens een onderzoek van prof. Verté (VUB, 2004) zijn de Brugse senioren voor 71,3% eigenaar van het huis waarin ze wonen. 14,6% is dan weer huurder op de privé-markt en 7,5% bij een sociale bouwmaatschappij. De rest van de senioren woont in een rusthuis of serviceflat. Slechts 1,4 % is inwonend bij hun kinderen. Een cijfer dat tot aan de Tweede Wereldoorlog een stuk hoger was. Samengevat kunnen we stellen dat er drie grote bezorgdheden zijn bij de Brugse senioren die we ondervraagd hebben: - Zal het aanbod aan appartementen en serviceflats straks groot genoeg zijn en zal dit betaalbaar blijven voor ons? - Effen voetpaden, veilige oversteekplaatsen en voldoende busvervoer is essentieel. - De levensduurte, de zorgkost, de pensioenen, de energiekosten: vrees voor welvaartsvastheid.

6 Enkele cijfers in verband met de huidige dienstverlening van het OCMW-Brugge tonen aan dat er nu reeds een uitgebreid netwerk is van ondersteuning, vooral in de zorgsector. In 2005 werden warme maaltijden aan huis geleverd in alle Brugse deelgemeenten. In de 15 verschillende dienstencentra kun je o.a. ook voor een warme maaltijd terecht. Dagelijks gaan 143 personeelsleden aan huis poetsen. Vorig jaar werden taxibonnen verdeeld. Momenteel zijn er 174 alarmtoestellen in gebruik. Er zijn 450 aangepaste en vooral betaalbare woningen voor senioren. Daarnaast zijn er 759 bedden en aangepaste zorg via 7 woon- en zorgcentra. Recent werden ook nog 36 comfortabele en betaalbare serviceflats gebouwd.

7 21 voorstellen voor een toekomst voor iedereen Meer contact met de wijkagent In de eerste plaats pleiten we voor meer wijkagenten, door hun wijken waarvoor ze bevoegd zijn te verkleinen. Op die wijze gaan ze meer voeling hebben met hun buurt en meer tijd kunnen vrijmaken voor individuele, buurtgebonden problemen. Door meer tijd te kunnen besteden aan deze problemen wordt de wijkagent terug de vertrouwenspersoon van de buurt. Hij is voortdurend in het straatbeeld aanwezig en meer aanspreekbaar. Hij kan daardoor de belangrijkste antenne in de buurt worden voor alle wijkgebonden problemen. De wijkagent draagt op die manier bij tot de opbouw van sociale cohesie in de wijk. Hij is actief en aanspreekbaar voor het verenigingsleven, bijvoorbeeld voor seniorenverenigingen, wijkcomités, sportclubs e.a. Bovendien wordt hij zo de onmisbare schakel en het eerste aanspreekpunt van wat men de basispolitiezorg noemt. M.a.w. de preventieve aanwezigheid wordt verhoogd. Onmisbaar daarin is natuurlijk dat de stad en de politie de nodige initiatieven neemt om hun wijkagenten voldoende bekend te maken in de buurt. In het nabije verleden zijn daar al initiatieven toe genomen bijvoorbeeld via het gemeentelijk informatieblad of ook door hun aanwezigheid op de verwelkoming van nieuwe Bruggelingen. Deze initiatieven dienen natuurlijk verder gezet en nog uitgebreid te worden. Want nog te veel Bruggelingen kennen hun wijkagent niet of amper. In de marge daarvan pleiten wij ook voor bijkomende initiatieven om de buurt centraler te plaatsen in de dienstverlening naar de bevolking toe. In alle deelgemeenten en in elke buurt moet de concrete eerste lijnshulpverlening en dienstverlening aanwezig zijn, in een gezamenlijk initiatief van stad, OCMW en politie. Of je nu in Lissewege, Assebroek, Koolkerke of Sint-Michiels woont. Niet overal kunnen we dezelfde administratie of zorgverlening uitbouwen, maar laten we toch mikken op een basisdienstverlening voor alle wijken. Onderhoud en kleine klusjes aan huis Heel wat senioren signaleerden ons dat ze soms hulp nodig hebben van vrienden, familie of buren voor kleine klusjes in huis: een loszittende deurklink, een haperende deur of raam, een kapotte lamp, een loshangende tak in de tuin, Daarom denken we aan een soort vlinderploeg, die vrij snel van de ene plaats naar de andere kan gaan, om kleine klusjes in huis en in de tuin aan te pakken. De klusjes kunnen dan gebeuren tegen een minimale vergoeding.

8 Een sociaal tewerkstellingsproject georganiseerd door het OCMW kan hierbij voor een extra dimensie zorgen. Bovendien kan deze vlinderploeg ook ingezet worden om kleine problemen in de wijk aan te pakken die geen aannemer nodig hebben. We denken hierbij aan het wegnemen van zwerfvuil, het opkuisen van glas op het fietspad, het herstellen van straatmeubilair. Hiervoor kan prima worden samengewerkt met de Wegenfoon en met de wegendienst. Zo voorkomen we heel wat kleine ergernissen in de wijk en zorgen we voor de opleiding en herscholing van mensen die het even moeilijk hebben om aan de slag te kunnen op de gewone arbeidsmarkt. Boodschappendienst Nu reeds bestaat een beperkte service in een deel van Brugge via de autonome verenging WOK (een afkorting voor Werkt Ook), die hiervoor in 2003 een samenwerking afsloot met het OCMW. De vereniging WOK zorgt voor sociale tewerkstelling en arbeid op maat voor zij die het arbeidsritme of de werkdruk in het gewone arbeidscircuit om diverse redenen niet (meer) aankunnen. De buurtdienst presteerde met een 60-tal medewerkers in 2005 in totaal bijna uren, vooral tuinonderhoud en strijkhulp maar ook 684 uren boodschappendienst. Momenteel kunnen echter enkel personen met een laag inkomen, die doorverwezen werden door een sociale dienst, beroep doen op deze service. Deze boodschappendienst waarbij hoofdzakelijk senioren maar ook zieken gebruik van makenn, zouden we verder moeten uitbreiden. Zeker tijdens de wintermaanden is de vraag hiernaar wellicht vrij groot. Bovendien stimuleren we hiermee ook de buurteconomie. Buurtwinkels zoals bakkers, beenhouwers en kleine detailwinkels hebben het vandaag immers niet makkelijk om op te tornen tegen de supermarkten en de grote ketens. Nochtans zorgen deze buurtwinkels voor veel sociaal contact in de buurt. Heel wat senioren verkiezen dan ook de nabije winkel in hun buurt boven de grote supermarkt waarvoor je vaak een auto nodig hebt om er te geraken. Bij ziekte of tijdens de winter zouden ze zo via de boodschappendienst toch vlot hun levensmiddelen kunnen bekomen. Uitbreiden premies aanpassen eigen woning Nu reeds bestaan premies voor het aanpassen van de eigen woning op provinciaal niveau. De Provincie West-Vlaanderen beschikt over een provinciale aanpassingspremie die als doel heeft het aanpassen van de woning aan de specifieke noden van gehandicapten en senioren. Er dient voldaan te worden aan inkomensvoorwaarden en voorwaarden betreffende de woning om aanspraak te kunnen maken op deze premie.

9 Voor veel mensen is de keuze immers snel gemaakt: ze willen zolang mogelijk blijven wonen in de eigen woning en in de buurt waar ze altijd hebben gewoond en waar ze iedereen kennen. Daarom is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die kans krijgen. Een extra duwtje in de rug om bijvoorbeeld een traplift te installeren, kan hierbij het verschil maken. We stellen dan ook voor dat de stad een eigen aanpassingspremie uitwerkt, aanvullend en complementair met de provinciale ondersteuning. Verdere uitvoering van het voetpadenplan De afgelopen jaren is op initiatief van de sp.a in Brugge hard gewerkt aan de realisatie van het voetpadenplan. Tientallen straten en voetpaden werden heraangelegd in alle deelgemeenten van Brugge. Het werk is echter niet af. Nog heel wat straten vragen verdere investeringen om een effen en veilig voetpad te kunnen aanbieden. Vooral voor senioren is dit bijzonder belangrijk, wat ook bleek uit onze bevraging. We stellen dan ook voor om elk jaar een budget van 2,5 miljoen Euro te voorzien op de stadsbegroting van 2007, 2008 en 2009 om het voetpadenplan volledig af te werken. Vanaf doen moeten we jaarlijks 1 miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud van de Brugse voetpaden. Ook de realisatie van het fietspadenplan moet versneld worden en uitgevoerd zijn tegen Dit plan voorziet veilige functionele maar ook recreatieve fietsroutes tussen Brugge en alle deelgemeenten. Prioriteiten zijn o.a. veiliger fietspaden langs de Gistelsesteenweg, de Moerkerksesteenweg, de Oostendse Steenweg, de Astridlaan en de Dudzeelse Steenweg. Betaalbaar wonen Het betaalbaar houden en het aanbieden van voldoende woningen is ongetwijfeld één van de grote uitdagingen waar we de komende jaren moeten aan werken in onze stad. Mensen wonen graag in Brugge. De leefkwaliteit is er vrij groot en alles is nabij en vlot bereikbaar. Ook de aantrekkingskracht van de oude stad speelt hierin een belangrijke rol. Mensen zijn fier in Brugge te wonen. Dit zorgt meteen voor een vrij grote vraag naar woningen en appartementen. De stadsvernieuwing van de afgelopen decennia zorgde voor ruimere woningen met beter comfort, maar meteen ook voor duurdere prijzen. In de randgemeenten is de bouwdruk bijzonder groot geworden. De afgelopen 20 jaar zijn deelgemeenten zoals Assebroek en Koolkerke sterk gegroeid. Bouwgronden zijn niet alleen schaarser geworden, grondspeculatie zorgt meteen ook voor weinig aanbod en dus nog duurdere prijzen. Uit de jaarlijkse publicatie van vastgoedprijzen van Trends-magazine blijken de prijzen van de bouwgronden meer dan verdubbeld in minder dan tien jaar. Ook de prijzen van bestaande woningen en appartementen kwamen mee onder druk te staan en kenden gelijkaardige stijgingen. Dit zorgde voor een verdringingseffect naar de huurmarkt, waar eveneens de

10 prijzen de pan uit swingden. Komt daar ooit een einde aan en wordt een eigen huis straks steeds moeilijker voor heel wat mensen? Hopelijk niet, want voor veel senioren is een eigen huis een soort tweede pensioenzekerheid die we maximaal moeten kunnen vrijwaren. Waar wonen onze senioren? (percentage 60-plussers per deelgemeente t.o.v. de totale bevolking) 1. Sint-Michiels 30,28% 2. Kristus Koning 27,70% 3. Brugge-centrum 26,67% 4. Sint-Pieters 25,82% 5. Zeebrugge 25,39% 6. Sint-Andries 25,27% 7. Sint-Kruis 24,39% 8. Sint-Jozef 23,19% 9. Assebroek 22,88% 10. Dudzele 21,86% 11. Lissewege 21,22% 12. Zwankendamme 20,20% 13. Koolkerke 19,03% Totaal 25,21% Bron: bevolking Brugge, En de sociale huisvesting dan? Hier staan we de komende twee jaar voor de realisatie van een aantal belangrijke dossiers. De wachtlijsten zijn - mede door het soepeler maken van de voorwaarden - niet echt gekrompen in onze stad. Ondanks heel wat projecten van zowel de Brugse Maatschappij voor Huisvesting als de Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting / Haard en Kouter. O.a. een grootschalig project in Sint-Pieters (400 woningen in diverse vormen) moet zorgen voor extra aanbod. Ook in Sint-Kruis, Assebroek en andere deelgemeenten staan grote projecten in de steigers. Heeft de stad dan impact op het woonbeleid? Ja en soms amper. Uiteraard hebben we grotendeels te maken met een vrije markt. Eigenaars van grond en woningen kunnen zelf bepalen hoeveel ze vragen voor huur of koop. Maar als stad moet er meer kunnen gecorrigeerd worden. Via het taksreglement kunnen we speculatie van bouwgronden van grote vennootschappen tegengaan. We kunnen ook de normen voor sociale huisvesting bij grote projecten zelf mee bepalen. Nu is het reeds zo dat 25% van het totaal aantal woningen bij grote verkavelingprojecten via sociale huisvesting moet gerealiseerd worden. Via de huisvestingsambtenaar en via de schepen van Wonen kan er ook nog betere coördinatie komen tussen alle betrokken diensten. We pleiten dan ook voor een maandelijks woonoverleg tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen, de stad, het OCMW, betrokken vzw's en dit onder leiding van de schepen van Wonen. Zo kunnen ook belangrijke dossiers in Brussel beter opgevolgd worden. Een belangrijk punt van opvolging voor heel wat senioren is de groeiende

11 woonkost waarbij energiekosten een belangrijk aandachtspunt zijn. Vanuit het OCMW moeten we er over waken dat senioren niet in de problemen komen doordat ze de energiefactuur niet of amper kunnen betalen. De schepen van consumentenzaken moet dit vanuit het stadsbestuur mee opvolgen, want te veel senioren werden de afgelopen jaren het slachtoffer van maatschappijen die op onduidelijke wijze contractwijzigingen voorleggen en laten ondertekenen. Wonen op maat Levenslang wonen krijgt steeds meer ingang. En dat is maar goed ook. Waar vroeger werd gebouwd zonder rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen, zijn projectontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen meer en meer bezig met lange termijn strategie inzake wonen. De schepen van wonen moet dus ook via het geregeld overleg met alle betrokken diensten en organisaties, de diversiteit en vooral de specificiteit van woonvormen voor senioren bewaken en stimuleren waar nodig. Via het vergunningenbeleid heeft het stadsbestuur hier immers een serieuze vinger in de pap. Aanleunwoningen is een andere, groeiende en interessante bewoningsvorm voor senioren: ze kunnen nog zelfstandig wonen maar hun woning is vlakbij een woon- en zorgcentrum of bij een dienstencentrum gebouwd. Voor de specifieke verzorging en ondersteuning kunnen ze daar dan terecht. We denken hierbij aan warme maaltijden, oproep bij noodgevallen, poetshulp, Ook kangoeroewoningen is een interessante bewoningsvorm voor de toekomst. Het zijn woningen waar jong en oud onder één dak wonen. Senioren, voor wie het huis te groot is geworden nadat de eigen kinderen het huis uit zijn, kunnen thuis blijven wonen mits het aanpassen van hun woning tot twee onafhankelijke wooneenheden. Een jong koppel kan zo bij een ouderpaar intrekken tegen een betaalbare prijs. De stad moet ook op andere beleidsvlakken die verband houden met wonen, meer rekening houden met senioren. Vooral bij de uitwerking van het mobiliteitsbeleid is een zilvertoets meer dan nodig. Zo dient er bij plannen en renovaties van straten meer rekening gehouden te worden met snelheidsbeperkingen indien nodig, veilige oversteekplaatsen, voldoende straatverlichting en toegankelijke opstapplaatsen voor de bus. Zo kan ook het gratis busvervoer geleidelijk aan verder worden uitgebreid voor de 60 tot 64-jarigen. Veel senioren maken nu reeds dankbaar gebruik van dit aanbod op woensdagen. In een eerste fase zou dit verder kunnen uitgebreid worden tijdens het weekend. Gratis centraal zilvertelefoon Heel wat senioren signaleren ons dat ze vaak nergens of moeilijk terechtkunnen voor bepaalde vragen. De dienstverlening van de stad, het OCMW en andere overheden is voor veel mensen

12 een kluwen waar nog nauwelijks aan uit te komen is. Het internet bracht hier gelukkig heel wat duidelijkheid en gemak bij. Maar vooral bij senioren is het internet niet onmiddellijk een alternatief om vlot en snel de nodige informatie te bekomen. Opvallend bij de bevraging van senioren is de nood aan eerstelijnshulp voor juridische problemen zoals erfenis, woonrecht, contracten, verzekeringsdiscussies, Daarom stellen we voor om via het OCMW een gratis centraal telefoonnummer te installeren een zogenaamd 0800-nummer waar senioren terecht kunnen voor al hun vragen of problemen. De bedoeling van dit nummer is vooral om mensen op weg te helpen tot bij de juiste dienst of persoon. De bedoeling is dus vooral doorschakelen en doorverbinden. Via een sticker wordt dit nummer bekendgemaakt bij alle senioren, die dit op hun vast toestel kunnen kleven. Gratis internetcursus voor alle senioren Iets meer dan de helft van alle Bruggelingen (52%) zijn aangesloten op het internet. Bij de senioren is dit een pak minder met 13%. Toch vormen de senioren een snel stijgende groep van internetgebruikers (+60% t.o.v. vorig jaar). Ook de eerste internetcursussen voor Brugse senioren is intussen een feit. Toch is het initiatief nog te beperkt en vooral te weinig bekend gemaakt. Want veel senioren hebben wel degelijk interesse om bij te blijven. Al was het maar om te chatten met de kleinkinderen, thuis de bankzaken af te werken, informatie te verzamelen over reizen en cultuur. Via s kun je trouwens veel regelmatiger klein contact houden met vrienden en familie. Het internet moet voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar zijn. Daarom willen we meer beginnerscursussen voor meer senioren. Meer aanbod cultuur en sport overdag tijdens de weekdagen Senioren hebben een andere tijdsindeling dan jongere, nog werkende gezinnen. Vooral overdag tijdens de week is er vaak een zee van tijd. Maar het aanbod is niet altijd afgestemd op deze extra vrije tijd van veel senioren. Het sport- en cultuuraanbod is dikwijls specifiek gericht op het weekend en de avonduren. In samenspraak met de schepen voor Cultuur en Sport moet onderzocht worden welk specifiek aanbod beter kan uitgebouwd worden tijdens de weekdagen. Maar men hoeft het niet altijd ver te zoeken. Via de dienstencentra kunnen overdag bijvoorbeeld ook taalcursussen Engels, Spaans en Frans voor gebruik op vakantie worden gegeven. Het zijn

13 korte cursussen die beperkt worden tot praktische kennis voor op vakantie maar die je wel zelfzekerder maken in je taalgebruik. Inzake sport bestaat nu reeds de seniorensportacademie, waar men voor het eerst kan kennismaken met tal van sporten om fit te blijven. Wat cultuur betreft is er dan weer de nostalgiepas, waarmee men 25% korting krijgt op bepaalde culturele activiteiten in Brugge. Initiatieven die volgens ons nog meer promotie verdienen. En waarom niet een samenwerking met de Brugse cinema s om op maandag - een traditioneel kalme dag een extra korting te voorzien voor de namiddagvoorstelling voor Brugse senioren? Cultuurparticipatie bij senioren in Brugge: - 42 % gaat nooit naar een film, het toneel of andere cultuurvoorstellingen, 21 % maandelijks, 8% minsten 1 maal per week - belangrijkste redenen waarom nooit: geen interesse (39,5%), het tijdstip van de voorstelling - 's avonds (21,9%), te duur (20,6%) Bron: behoefteonderzoek bij senioren in Brugge, prof. Verté, 2004 De wijkconciërge De wijk moet voor ons een centralere rol gaan spelen in Brugge. Niet alleen de wijkagent speelt hierin een belangrijke rol. Ook de bewoners zelf kunnen hierin het voortouw nemen. Heel wat mensen met zin voor verantwoordelijkheid zijn immers bereid om nu en dan een oogje in het zeil te houden. In sommige wijken met veel senioren kan dit best zelfs een vaste/deeltijdse medewerker/ster zijn van het OCMW. De wijkconciërge is iemand met verantwoordelijkheidszin die contact houdt met de mensen en hen bijstaat bij kleine problemen of vragen. Hij/zij kan de contacten leggen met de vlinderploegen om kleine klusjes aan huis uit te voeren, of de kleine problemen kan hij desnoods zelf oplossen. Hij/zij is ook in staat om sociale problemen zoals dreigende vereenzaming sneller op te sporen en echte klachten te melden bij de juiste diensten of bij de wijkagent. De wijkconciërge heeft dus naast een oplossende functie vooral een preventieve functie.

14 Lokale zitdagen van ambtenaren Laten we het stadhuis tot in de wijk brengen door de ambtenaren meer van achter hun bureaus te laten komen en ze dichter bij de mensen te plaatsen. Het is alleen door lokaal aanwezig te zijn en de polsslag van de bewoners ter plaatse te voelen, dat ook onze administraties zich beter in de werkelijkheid en problemen kunnen inleven. Pas dan zal er voldoende begrip zijn en creatief denkvermogen om lokale problemen met gezond verstand en niet alleen met theoretische regeltjes aan te pakken. Daarenboven zijn er heel wat senioren die zich niet goed of niet ver meer kunnen verplaatsen. Anderen hebben nog steeds een bepaalde drempelvrees. Laten we die mensen dus meer in de eigen buurt gaan opzoeken in plaats van op wacht te staan aan de poort van het stadhuis, totdat men daar op bezoek komt. We beschikken in Brugge over een dicht netwerk van zorgcentra, buurtlokalen en culturele centra. In elke buurt is er wel een mogelijkheid voor het installeren van een antenne waar stad, OCMW en politie samen lokale zitdagen van ambtenaren kunnen organiseren en dit bijvoorbeeld twee keer in de maand. En als het nodig is moeten we de mensen thuis opzoeken. Minder- of andersvaliden, hoogbejaarden en zieken hebben recht op dezelfde dienstverlening als alle andere burgers. Deze lokale zitdagen van ambtenaren op wijkniveau bestaan reeds in andere steden in Vlaanderen en Nederland. Laten we proefondervindelijk vaststellen wat haalbaar en wenselijk is. Opfriscursus veilig autorijden De meeste senioren hebben ooit hun rijbewijs kunnen afhalen op het stadhuis. Het verplichte rijexamen kwam er pas eind de jaren 60 met de toenemende verkeersdrukte. Heel wat senioren hebben dus bijzonder veel rijervaring, maar hebben nooit een theoretisch of praktisch rijexamen afgelegd. De afgelopen 25 jaar is het aantal auto s en de verkeersdrukte verdubbeld. Voor heel wat senioren zorgt dit voor meer onzekerheid in het verkeer. Sommigen laten zelfs daarom de auto staan en haken zo bijvoorbeeld af in het verenigingsleven. Een opfriscursus op maat van senioren zou zeker heel wat mensen terug zelfzekerder maken in ons verkeer. En een chauffeur die goed de regels kent, is een veiliger chauffeur. In enkele lessen kunnen volgende thema s aan bod komen: - opfrissing van het verkeersreglement; - specifieke verkeerssituaties in Brugge; - algemene tips voor veiliger autorijden. De autorijscholen en de verkeerspolitie zullen ongetwijfeld een handje toesteken.

15 Meldpunt voor vereenzaamde senioren De minder en niet-mobiele vereenzaamde senioren hebben het niet altijd makkelijk om te communiceren en zo de nodige oplossingen voor hun probleem te verkrijgen. Het OCMW richt daarom een meldpunt op via de zilvertelefoon. Dit moet waar nodig leiden tot rechtstreekse hulp of passende doorverwijzing. Het meldpunt is een werkinstrument voor de signaalfuncties van wijkagenten, postbodes, huisartsen en wijkconciërges. Er wordt onderzocht of seniorenverenigingen nog beter kunnen ingeschakeld worden om vereenzaamde senioren regelmatiger te bezoeken. Uit het behoefteonderzoek van prof. Verté (VUB, 2004) blijkt dat 1 op 5 Brugse senioren zich soms tot vaak eenzaam voelt. Het merendeel van de senioren krijgt gelukkig regelmatig bezoek of heeft telefonisch contact met de kinderen of schoonkinderen: 41% 1 à 2 keer per week, 32% bijna dagelijks, 9,5% maandelijks. Zilverkrant Heel wat informatie voor senioren gaat verloren doordat dit telkens apart wordt gecommuniceerd. Waarom zou het OCMW-Brugge in samenwerking met de stad niet tweemaal per jaar een zilverkrant uitbrengen met alle mogelijke nuttige informatie over nieuwe initiatieven, het specifieke cultuur- en sportaanbod, voordelen, nieuwe buslijnen, De zilverkrant kan ook verspreid worden via mutualiteiten en seniorenverenigingen. Brandpreventie via rookmelders Rookmelders vormen ontegensprekelijk een belangrijke preventiemiddel tegen brand in huis. In heel wat woningen werden deze vrij goedkope maar zeer efficiënte alarmtoestellen reeds geïnstalleerd. Vooral bij oudere woningen en bij senioren blijft dit nog wat achterwege. Daarom stellen we voor om via een campagne in samenwerking met de brandweer van Brugge, alle seniorenwoningen gratis te voorzien van een rookmelder indien men dit wenst.

16 Winternoodplan Een onverwachte of lange winterperiode kan soms voor groot comfortverlies zorgen bij senioren. Daarom willen we op lokaal niveau aandacht hebben voor kleine doch essentiële maatregelen die het basiscomfort verzekeren. Daarom willen we in een winternoodplan voorzien waarbij minstens de volgende items aan bod komen : - installeren van noodverwarmingstoestellen; - bij senioren in financiële problemen gratis herstellingen bij schade aan verwarmingstoestellen; - extra aandacht voor sneeuwruimen en ijsvrij maken van voetpaden, in samenwerking met de wegendienst van de stad; - wateraanvoer in geval van bevroren leidingen. Het OCMW-raad ziet toe op de opmaak, bijsturing en uitvoering indien nodig. Hittenoodplan De afgelopen zomers werden geregeld gekenmerkt door lange periodes van aanhoudende hitte. Uit de statistieken weten we intussen dat heel wat senioren het moeilijk krijgen. Ook het sterftecijfer ligt merkelijk hoger tijdens dergelijke periodes. Het zijn de aandachtsmomenten om zieken en hoogbejaarden extra te verzorgen. Daarom stellen we voor om niet allen s winters waakzaam te zijn, maar ook tijdens de zomermaanden extra aandacht te hebben voor dit probleem. Een hittenoodplan voorziet minstens volgende zaken : - communicatie naar hulpverleners, wijkagenten, buren en familie om extra waakzaam te zijn bij alleenwonende senioren; - promoten van het regelmatig drinken van voldoende water tijdens de warmste dagen. Ook hier ziet de OCMW-raad toe op de opmaak, bijsturing en uitvoering van dit plan indien nodig.

17 Veiligheid in de woning dankzij gratis advies De veiligheid in heel wat woningen kan beter. Vaak zijn het kleine ingrepen zonder veel kosten die ernstige problemen kunnen voorkomen. Een ergotherapeut komt gratis aan huis voor een onderzoek en geeft tips om de veiligheid binnen je woning te verbeteren. Vaak zijn dat zinvolle adviezen waar we niet op letten maar die wel kunnen voorkomen dat senioren bijvoorbeeld vallen over een opkrullend tapijt of door het ontbreken van een handgreep aan het bad. Ook onveilige stopcontacten en het ontbreken van een antislipmatje in de badkamer zijn veel voorkomend problemen. Uit cijfers weten we immers dat de helft van de 80-plussers minstens één keer per jaar valt in huis, waarbij één op vijf keer een ernstig letsel wordt opgelopen. Voorkomen is hier dus beter dan genezen. In samenwerking met de wijkconciërge (zie voorstel nummer 11) kan bekeken worden welke kleine klusjes kunnen uitgevoerd worden tegen een kleine vergoeding. Bossen voor Brugge Het belang van bossen voor Brugge en zijn bewoners mag niet worden onderschat. De zuidelijke bosgordel rond Brugge met Tilleghem, Beisbroek en Tudor zijn niet alleen biologisch van belang. Ze zorgen ook voor veel wandelplezier voor veel Brugse senioren. Een extra inspanning op dit vlak is dus zeker geen overbodige luxe. De afgelopen zes jaar is het Brugse bossenbestand verder uitgebreid in Sint-Pieters met het geboortebos, in Assebroek met de aanplantingen aan de Gemene Weidebeek, en op het domein Beisbroek in Sint-Andries. 20 ha extra wandelbos voor de volgende generaties. Maar ook bestaande bossen werden aangekocht door de stad en toegankelijk gemaakt. Dit is het geval voor het Chartruezinnenbos en het Duivekeetbos. Het tempo waarmee de afgelopen jaren geïnvesteerd werd in bos moet volgehouden worden. Zo moet de stad de komende zes jaren opnieuw 20 ha bos aankopen en 20 ha nieuw bos aanplanten en toegankelijk maken voor wandelaars en genieters.

18 Inspraak de zilvertoets Bij wegenwerken is er de afgelopen jaren een traditie van inspraakvergaderingen ontstaan. Deze vorm van inspraak kan nog uitgebreid worden. Elke Bruggeling en zeker de senioren moeten volgens ons de kans krijgen om een idee aan de gemeenteraad voor te leggen. We stellen dan ook voor dat het stadsbestuur zich er toe engageert, wanneer men minstens handtekeningen heeft verzameld, een bepaald punt te behandelen op de gemeenteraad. In een open en transparant bestuur moet dit kunnen. Voor andere voorstellen kan het stadsbestuur en het OCMW-bestuur ook afspreken dat men telkens een zilvertoets uitvoert bij beslissingen die een belangrijke impact hebben op senioren in onze stad. We denken hierbij aan reglementen voor huisvuilophaling, verkavelingdossiers, uitbreiden van het openbaar busvervoer, toegankelijkheid bij nieuwe gebouwen,... De uitvoering van het Zilverplan is zo meteen ook een dynamischer gegeven. De huidige voorstellen zijn opgemaakt met de inzichten en mogelijkheden van vandaag. Een maatschappij en ook onze stad en zijn bewoners evolueren constant. Via inspraak en de zilvertoets wordt zo permanent rekening gehouden met de mening van de senioren in onze stad.

19 Dank aan alle medewerkers van de werkgroep Zilverplan : Wilfried Wouters - Pablo Annys - Frank Vandevoorde - Gerda Goethals - François Hernou - Ronny Raeymaekers Mia Huyghebaert Jürgen Vanpraet. Dank aan alle 539 Bruggelingen die spontaan reageerden op onze enquête. Dank aan de 465 aanwezigen op onze zilvernamiddagen tijdens de afgelopen zes maanden. Dank aan alle Bruggelingen die de uitvoering van dit beleid door de sp.a willen steunen op 8 oktober. Op ons engagement en onze inzet om het Zilverplan te realiseren kunt u alvast rekenen! Frank Vandevoorde, Jürgen Vanpraet, Gerda Goethals, Mia Huyghebaert, Renaat Landuyt en alle kandidaten op de sp.a spiritlijst Het Zilverplan is slechts een deel van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge op 8 oktober. Wil je meer vernemen dan bezorgen we u graag onze 47 voorstellen voor Brugge. Met een hart voor onze stad. Bel voor een gratis exemplaar naar 0477/ of surf naar en

PERSBERICHT SP.A BRUGGE STAND VAN ZAKEN EN EERSTE RESULTATEN

PERSBERICHT SP.A BRUGGE STAND VAN ZAKEN EN EERSTE RESULTATEN PERSBERICHT SP.A BRUGGE STAND VAN ZAKEN EN EERSTE RESULTATEN Inleiding In februari 2011 startte sp.a met De Brugse Bevraging, een grootscheepse enquête bij de bevolking. Doel is elke Bruggeling de kans

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Lokaal behoefteonderzoek bij de Genkse 60-plussers

Lokaal behoefteonderzoek bij de Genkse 60-plussers Lokaal behoefteonderzoek bij de Genkse 60-plussers 1 1 SAMENVATTING RESULTATEN 2011-2012 Lokaal behoefteonderzoek Genk 2 3 Beste 6 jaar geleden organiseerden we een eerste grootschalig onderzoek bij de

Nadere informatie

Ouderen behoefteonderzoek. Brussel. 2/jun/09

Ouderen behoefteonderzoek. Brussel. 2/jun/09 Ouderen behoefteonderzoek Brussel 2/jun/09 Prof. Dr. D. Verté, N. De Witte, L. De Donder, T. Buffel, S. Dury Onderzoeksgroep Agogische Wetenschappen Vrije Universiteit Brussel Situering van het project

Nadere informatie

SENIORENBELEID te VORSELAAR

SENIORENBELEID te VORSELAAR SENIORENBELEID te VORSELAAR Inleiding In het voorjaar 2015 werd het ouderenbehoefteonderzoek in Vorselaar afgerond. Bedoeling is dat de resultaten worden ontleed en als eindresultaat een seniorenbeleidsplan

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek. Samenvatting

Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek. Samenvatting Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek Samenvatting Het sociaal behoeftenonderzoek werd uitgevoerd door GfK Significant aan de hand van een vragenlijst. Deze werd opgebouwd rond de volgende

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge

Mobiliteit. Voetgangers en fietsers. Openbaar vervoer. Brugge Voetgangers en fietsers Openbaar vervoer Auto Verkeersarme binnenstad Open VLD wil de binnenstad verkeersarmer maken. Nu zijn enkel de Jan Breydelstraat en de Sint-Amandstraat verkeersvrij. Het laden en

Nadere informatie

6.1 Wat doet de senior bij een plotse verslechtering van de gezondheid? Meerdere mogelijkheden konden aangekruist worden.

6.1 Wat doet de senior bij een plotse verslechtering van de gezondheid? Meerdere mogelijkheden konden aangekruist worden. 40 6. Gezondheid. 6.1 Wat doet de senior bij een plotse verslechtering van de gezondheid? Meerdere mogelijkheden konden aangekruist worden. Ik heb daar nog niet over nagedacht. 148x Ik vraag raad aan mijn

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners. Voorstelling resultaten 18/11/2007

DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners. Voorstelling resultaten 18/11/2007 DORP inzicht VOOR en DOOR bewoners Voorstelling resultaten 18/11/2007 Inleiding Historisch overzicht van het project Dorp inzicht Dorp inzicht Oosteeklo De werkgroep Inleiding Met dank aan: Iedereen die

Nadere informatie

Geslacht. 37% man vrouw 63% man 37% vrouw 63%

Geslacht. 37% man vrouw 63% man 37% vrouw 63% Geslacht man 37% vrouw 63% 63% 37% man vrouw Hoe wordt het inkomen in het gezin verkregen? vervangingsinkomen 45% pensioen 33% arbeid 22% 22% 45% vervangingsinkomen pensioen arbeid 33% Mijn moedertaal

Nadere informatie

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OOSTROZEBEKE OPEN KRISTELIJK RESPECTVOL ACTIEF BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN IN 2012 1 DOET DE ZILVERPROEF OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging

Nadere informatie

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN

1. PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN CHECKLIST LEEFTIJDSVRIENDELIJKE GEMEENTE Items Het is belangrijk om je score telkens te beargumenteren met concrete voorbeelden die je gezien hebt. Die kunnen dan ook aangegrepen worden om aan de situatie

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen engageren zich om levensloopbestendige woningen te bouwen

Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen engageren zich om levensloopbestendige woningen te bouwen Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen engageren zich om levensloopbestendige woningen te bouwen De vijf sociale huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn, hebben op 4 januari in het Gentse

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving PERSBERICHTEN 20 februari 2015 PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving SIJSELE - WZC Morgenster vzw bouwde 32 assistentiewoningen (serviceflats) naast het bestaande woonzorgcentrum

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Steeds tot uw dienst.

Steeds tot uw dienst. Steeds tot uw dienst. En plotseling Talen leren is iets dat iedereen kan doen, een leven lang. Je bent nooit te oud of te jong om een taal te leren! Uw redenen om een taal te leren: stond ik met mijn mond

Nadere informatie

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 Peiling naar de voorwaarden die 80-plussers toelaten om langer zelfstandig thuis te wonen 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2015 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 24 november 2015 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

Actief ouder worden: meer dan sportelen. Prof. Dr. Anja Declercq UDL Kortrijk, 27 februari 2014

Actief ouder worden: meer dan sportelen. Prof. Dr. Anja Declercq UDL Kortrijk, 27 februari 2014 Actief ouder worden: meer dan sportelen Prof. Dr. Anja Declercq UDL Kortrijk, 27 februari 2014 De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is de vergrijzing iets dat louter negatief is?

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Gemeente Naam vereniging Contactpersoon Formulier terugbezorgen (adres) Terugbezorgen tegen (datum) 1 Algemene informatie 1. In welke straat

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening?

Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening? Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening? concept met 6 pijlers drie deelmodellen Een doorgangswoning is een vorm van aangepaste OCMWdienstverlening. 1 vorm

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Leeftijdsvriendelijke gemeente. Welkom in. Zwijndrecht

Leeftijdsvriendelijke gemeente. Welkom in. Zwijndrecht Leeftijdsvriendelijke gemeente Welkom in Zwijndrecht Wat is een leeftijdsvriendelijke gemeente Geeft iedereen de kans deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven: alle ouderen hebben

Nadere informatie

Welkom! Sociale assistentiewoningen. Jozef Vervaenestraat Infobrochure

Welkom! Sociale assistentiewoningen. Jozef Vervaenestraat Infobrochure Welkom! Sociale assistentiewoningen Jozef Vervaenestraat Infobrochure Inhoudstafel 1 Welkom 4 2 De flats 5 3 Hulp in noodsituaties 6 4 Uw woonassistent, wijkmonitor en lokaal dienstencentrum 7 5 De gebruikersraad

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Beste kiezer, Bij alle onzekerheden in de wereld van vandaag is één ding zeker: Nederland telt steeds meer ouderen. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen

Nadere informatie

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt Evy Raes. Beeld uit de ILIV- Thuis in beeld -fotoreportage 2013 De THUIS-wijk Belgen voelen zich thuis in hun buurt De buurt is belangrijk voor de Belg. Hoe men zich voelt in zijn buurt heeft een impact

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

leeftijd: gemiddeld 45 tot 59 jaar Percentage vrouwen: 51%, mannen 49% Aantal: 900 ingevuld van 1750 formulieren

leeftijd: gemiddeld 45 tot 59 jaar Percentage vrouwen: 51%, mannen 49% Aantal: 900 ingevuld van 1750 formulieren Algemeen leeftijd: gemiddeld 45 tot 59 jaar Percentage vrouwen: 51%, mannen 49% Aantal: 900 ingevuld van 1750 formulieren het Zevendonkse Buurtonderzoek 1 / 53 www.zevendonk.be Wonen Wat vindt u van de

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee!

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! G O A R Gemeentelijke Ouderenadviesraad Ruiselede Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! De resultaten worden aan het gemeentebestuur overgemaakt om als constructieve

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Maak overal werk van het achterwerk

Maak overal werk van het achterwerk brugge.be maak overal werk van het achterwerk 1. Zeebrugge 3. Lissewege 2. Zwankendamme 4. Dudzele Eerste-hulp-bij-hondenpoep-box Maak overal werk van het achterwerk 5. Sint-Pieters 6. Sint-Jozef 7. Koolkerke

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid. 1. Samenstelling van het gezin dat de woonst wil betrekken

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid. 1. Samenstelling van het gezin dat de woonst wil betrekken Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid Vak in te vullen door Vivendo Datum betaling :... Ontvangen bedrag :... Magdalenastraat 20 bus 0001, B-8200 Sint-Andries 050/44 61

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Beste ouder, Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een

Nadere informatie

Woonwensen senioren. Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen. 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen

Woonwensen senioren. Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen. 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen Woonwensen senioren Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen Inhoud presentatie 1 Inleiding 2 Senioren toen, nu en straks 3 Woonwensen

Nadere informatie

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening.

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 48 7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 7.1 Het OCMW : 7.1.1 Welke diverse diensten van de Sociale dienstverlening kent men? De sociale dienstverlening van het OCMW: de 5 meest gekende. 140 129

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

STAD BRUGGE Assebroek

STAD BRUGGE Assebroek STAD BRUGGE Assebroek Oktober 2011 Mercedes Van Volcem Assebroek in beweging INLEIDING Brugge is absoluut meer dan de binnenstad. Een beleid per deelgemeente of sector dringt zich op. De deelgemeenten

Nadere informatie

De kustgemeenten vergrijzen

De kustgemeenten vergrijzen Oostende panoramazaal CC De Grote Post 29 mei 2015 De kustgemeenten vergrijzen Niels De Luyck SumResearch Studiedag Ook de aangespoelden blijven! Woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Brussel en Antwerpen: expatsteden bij uitstek. Internationale scholen in Brussel en Antwerpen: het succes

Brussel en Antwerpen: expatsteden bij uitstek. Internationale scholen in Brussel en Antwerpen: het succes IN V EST ER I N G S V AS T G O E D V ERH U R E N AAN E X P AT S Brussel en Antwerpen: expatsteden bij uitstek Als geografisch en politiek centrum van Europa is Brussel de ideale vestigingsplaats voor de

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Januari, februari, maart 2016 Gezondheidsconsult: Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig.

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

4. Dienstverlening in het centrum

4. Dienstverlening in het centrum 4. Dienstverlening in het centrum Elke middag serveren we een warme maal jd in het social restaurant. U kunt zich bij ons ook eens goed laten verzorgen met een manicure of pedicure. Wie een moeilijke periode

Nadere informatie

RESIDENTIE LONGAEVITAS

RESIDENTIE LONGAEVITAS RESIDENTIE LONGAEVITAS Erkende serviceflats BANKSTRAAT 98 2811 HOMBEEK INFO: 0475/73.18.12 of 0473/39.32.85 INFOBROCHURE ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS

Nadere informatie

Impact tweede verblijvers voor het Kusttoerisme. Persconferentie Westtoer Koksijde, 7 december 2016

Impact tweede verblijvers voor het Kusttoerisme. Persconferentie Westtoer Koksijde, 7 december 2016 Impact tweede verblijvers voor het Kusttoerisme Persconferentie Westtoer Koksijde, 7 december 2016 Resultaten onderzoek De heer Olivier Verhaeghe 21 miljoen overnachtingen in vakantiewoningen = 70% van

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST

ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST Wie is voor wat verantwoordelijk? Voor een aanvraag karweidienst kan men terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose op iedere werkdag van 8.30 uur

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 Senior Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 1 [ SENIOR SAMENHUIZEN ] Senior Samenhuizen Voorbeeldboek woongemeenschappen

Nadere informatie

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Hebt u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of eten? Dan kunt u dit zelf regelen

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking.

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking. ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS situeert zich in de Bankstraat de belangrijkste hoofdweg van Hombeek op loopafstand van het dorp, vlakbij de parochiezaal

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Je bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid? Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Bovendien verandert onze samenleving snel:

Nadere informatie

12/05/2016 PRO-ACTIEF WERKEN IN OUDERVRIENDELIJK KORTENAKEN KORTENAKEN? ONTSTAAN ouderenbehoefteonderzoek

12/05/2016 PRO-ACTIEF WERKEN IN OUDERVRIENDELIJK KORTENAKEN KORTENAKEN? ONTSTAAN ouderenbehoefteonderzoek PRO-ACTIEF WERKEN IN OUDERVRIENDELIJK KORTENAKEN KORTENAKEN? Landelijke gemeente in het Hageland Uitgestrekt 7888 inwoners wonen zeer verspreid Sterk vergrijsde bevolking Gemiddeld inkomen zeer laag Groot

Nadere informatie

11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout?

11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout? 79 11. Cultuur. 11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout? 45% 40% 35% 30% 45% 25% 20% 35% 15% 10% 18% 5% 0%

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie