Een Zilverplan voor Brugge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Zilverplan voor Brugge"

Transcriptie

1 Een Zilverplan voor Brugge Een plan voor een toekomst voor iedereen 17 september 2006

2 Waarom een Zilverplan voor Brugge? Binnen 20 jaar is één op vier Bruggelingen ouder dan 60 jaar. Dat steeds meer mensen uitzicht hebben op een langer leven is één van de mooiste ontwikkelingen in onze maatschappij. Maar deze veranderingen vragen ook aanpassingen. Hoe we wonen, hoe we ons verplaatsen, hoe we ons ontspannen. Op nationaal niveau is de sp.a de afgelopen 30 jaar de bewaker gebleken van ons huidig sociale zekerheidstelsel. De pensioenen betaalbaar houden voor iedereen is dan ook een bijzondere uitdaging voor de komende jaren. Het Zilverfonds is hierop alvast een eerste antwoord om ook na 2010 de pensioenlast te kunnen dragen. Ongetwijfeld zullen bijkomende initiatieven nodig zijn, zoals het welvaartvast houden van de pensioenen. Ook de verdere uitbouw en het betaalbaar houden van de zorgsector is een enorme uitdaging. We moeten ons echter op alle beleidsniveau s voorbereiden op andere noden en vragen. Daarom wil de sp.a in Brugge werk maken van een lokaal Zilverplan. Een plan voor een toekomst voor iedereen. De afgelopen 30 jaar heeft de sp.a ook in Brugge hard gewerkt om van onze stad een warm, sociaal en rechtvaardig thuis te maken voor iedereen. In de traditie Van Acker Bourdon Vandevoorde willen we verder werk maken van ons sociaal beleid. De afgelopen jaren is er reeds een uitstekende dienstverlening uitgebouwd bij het Brugse OCMW o.l.v. voorzitter Frank Vandevoorde. Maar alles kan nog beter en besturen betekent ook geregeld bijsturen. Een actief seniorenbeleid moet immers nu reeds rekening houden met de noden van morgen. De afgelopen zes maanden hebben we samen met veel Bruggelingen hard gewerkt aan het Zilverplan. Via enquêtes, zilvernamiddagen in tal van wijken, individuele gesprekken kregen we een beter zicht op de uitdagingen van morgen. Voor u ligt dan ook het eerste Zilverplan voor Brugge. We vragen dan ook uw steun op 8 oktober om dit vanaf 9 oktober te kunnen uitvoeren. Frank Vandevoorde, OCMW-voorzitter Jürgen Vanpraet, gemeenteraadslid Gerda Goethals, OCMW-raadslid Mia Huyghebaert, OCMW-raadslid Renaat Landuyt, minister voorzitter sp.a Brugge

3 Worden we straks allemaal 100 jaar? De voorbije eeuw steeg de gemiddelde levensduur in België met 30 jaar. Die trend zet zich verder. Tussen 2006 en 2050 zal het aantal 60-plussers in ons land stijgen van 25% naar minstens 33%. Het aantal 80-plussers zal tegen 2050 zelfs verdrievoudigen. De gemiddelde levensverwachting bedraagt in ons land momenteel 76 jaar voor de mannen en zelfs 81 jaar bij de vrouwen. Het verschil valt te verklaren door meer zogenaamd risicogedrag; mannen van de oudere generaties drinken en roken gemiddeld meer dan vrouwen. Bovendien komen ze ook vaker om bij verkeersongevallen en ongevallen op het werk. Heel wat vrouwen van de generatie van kort na de Tweede Wereldoorlog bleven immers thuis werken om het huishouden te doen. Het mannenwerk zoals in de bouw of in de haven zijn uiteraard ook risicovoller voor arbeidsongevallen dan bijvoorbeeld een job in het onderwijs, de administratie of de zorgsector, wat dan meer vrouwelijke beroepen zijn. Ook het aantal eeuwelingen blijft stijgen. Wat vroeger nog een dorpsfeest was, is nu een jaarlijks gebeuren in bijna elke deelgemeente van Brugge. In 2004 waren er in totaal eeuwelingen, wat meteen een verdubbeling betekent sinds op 10 van de Belgische eeuwelingen zijn vrouwen De gemiddelde leeftijd in het middeleeuwse Brugge bedroeg nauwelijks 30 jaar. Ten tijde van Napoleon was dit nog maar 40 jaar en rond 1900 werd je in Brugge gemiddeld 50 jaar. De medische vooruitgang zorgde toen voor een doorbraak. Ook de stijging van de hygiëne en de betere voeding na de Tweede Wereldoorlog deed de globale gezondheid sterk stijgen.

4 Steeds meer mensen bereiken een zeer hoge leeftijd, gelukkig in vele gevallen in goede gezondheid. Maar de kans op zorgafhankelijkheid neemt onmiskenbaar toe met de leeftijd. Zo wijst onderzoek uit dat driekwart van de 75-plussers zich zeer goed voelt, maar bij de 80-plussers is plots één op drie reeds zorgafhankelijk. Maar cijfers zeggen uiteraard niet alles. Steeds meer senioren zijn lid van sportclubs en worden weer actiever in het verenigingsleven. Het is een vorm van ontspanning, het is een garantie voor veel sociale contacten en het houdt lichaam en geest fitter. Vergrijzing of verzilvering? De vergrijzing van onze bevolking en de gevolgen daarvan worden ongetwijfeld één van de belangrijkste politieke en maatschappelijke uitdagingen voor de komende 20 jaar. Niet alleen in Brugge, maar in gans Vlaanderen en zelfs in de ganse Westerse wereld. Het lokaal Zilverplan moet Brugge voorbereiden op een samenleving waarvan 1 op 4 senioren zijn. Een actief seniorenbeleid dat rekening houdt met de wensen, de noden en de vragen van deze senioren op elk beleidsdomein. Een beleid dat wordt opgemaakt en bijgestuurd in nauw overleg met de senioren. Om een beter inzicht te krijgen in de thema s die belangrijk zijn voor veel senioren werd een enquête gehouden bij 512 Bruggelingen. Enkele opmerkelijk resultaten van deze bevraging: 1. Veiligheid Ongeveer de helft van de senioren voelt zich soms onveilig. Het veiligheidsgevoel kunnen we volgens 40 % verhogen door in de eerste plaats meer contact te hebben met de wijkagent. Voor vele senioren in Brugge is deze belangrijke politiefunctie blijkbaar een nobele onbekende geworden. Ook meer aandacht voor verkeersveiligheid is voor velen belangrijk (22%), net zoals een goede straatverlichting en goed onderhouden wegen en voetpaden. 2. OCMW-dienstverlening De meest bekende dienstverlening van het OCMW zijn de maaltijden aan huis en de poetshulp. Ook de dienstencentra, het gebruik van alarmtoestellen en de dagverzorgingscentra zijn voldoende bekend. Minder bekend zijn dan weer taxibonnen, thuisopvang en kort- of weekendopvang. Slechts 1 op vier ondervraagde senioren had weet van de mogelijkheden inzake opvang door het OCMW.

5 Uit de rondvraag blijkt dat er vooral nood is aan meer mogelijkheden voor klusjes aan huis en in de tuin. Heel wat senioren vragen ook een plaats waar ze terechtkunnen voor juridische vragen. 3. Het openbaar vervoer Volgens 85 % van de ondervraagden is er een bushalte op wandelafstand in hun buurt. Over het algemeen is er een vrij grote tevredenheid over het busvervoer in Brugge. Wel is er pleidooi voor meer avondlijnen, een hoger frequentie op zondag en zijn er klachten over geluidsoverlast door bussen in het centrum. Daarnaast zijn er nog tal van suggesties in verband met schuilhokjes en haltes. Grootste knelpunten inzake de trajecten van de bussen zijn de omgeving van BLOSO (Sint- Kruis/Assebroek), de wijk Grote Moerstraat (Sint-Andries) en de omgeving van Tilleghem (Sint-Michiels). Hier ontbreekt immers nog een zekere basismobiliteit. Ook de bediening in sommige delen van het stadscentrum kan volgens sommigen een stuk beter. 4. Wonen Indien het moeilijk wordt om in de huidige woning te blijven wonen, kiezen de meeste ondervraagden voor een verhuis naar een serviceflat (40%). Bijna een zelfde aantal ondervraagden zou liever een premie bekomen om de woning aan te passen, zodat ze in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Andere opties zoals verhuizen naar een bejaardenwoning (8%), een rusthuis (6%) of intrekken bij familie (2%) zijn niet echt populair. Volgens een onderzoek van prof. Verté (VUB, 2004) zijn de Brugse senioren voor 71,3% eigenaar van het huis waarin ze wonen. 14,6% is dan weer huurder op de privé-markt en 7,5% bij een sociale bouwmaatschappij. De rest van de senioren woont in een rusthuis of serviceflat. Slechts 1,4 % is inwonend bij hun kinderen. Een cijfer dat tot aan de Tweede Wereldoorlog een stuk hoger was. Samengevat kunnen we stellen dat er drie grote bezorgdheden zijn bij de Brugse senioren die we ondervraagd hebben: - Zal het aanbod aan appartementen en serviceflats straks groot genoeg zijn en zal dit betaalbaar blijven voor ons? - Effen voetpaden, veilige oversteekplaatsen en voldoende busvervoer is essentieel. - De levensduurte, de zorgkost, de pensioenen, de energiekosten: vrees voor welvaartsvastheid.

6 Enkele cijfers in verband met de huidige dienstverlening van het OCMW-Brugge tonen aan dat er nu reeds een uitgebreid netwerk is van ondersteuning, vooral in de zorgsector. In 2005 werden warme maaltijden aan huis geleverd in alle Brugse deelgemeenten. In de 15 verschillende dienstencentra kun je o.a. ook voor een warme maaltijd terecht. Dagelijks gaan 143 personeelsleden aan huis poetsen. Vorig jaar werden taxibonnen verdeeld. Momenteel zijn er 174 alarmtoestellen in gebruik. Er zijn 450 aangepaste en vooral betaalbare woningen voor senioren. Daarnaast zijn er 759 bedden en aangepaste zorg via 7 woon- en zorgcentra. Recent werden ook nog 36 comfortabele en betaalbare serviceflats gebouwd.

7 21 voorstellen voor een toekomst voor iedereen Meer contact met de wijkagent In de eerste plaats pleiten we voor meer wijkagenten, door hun wijken waarvoor ze bevoegd zijn te verkleinen. Op die wijze gaan ze meer voeling hebben met hun buurt en meer tijd kunnen vrijmaken voor individuele, buurtgebonden problemen. Door meer tijd te kunnen besteden aan deze problemen wordt de wijkagent terug de vertrouwenspersoon van de buurt. Hij is voortdurend in het straatbeeld aanwezig en meer aanspreekbaar. Hij kan daardoor de belangrijkste antenne in de buurt worden voor alle wijkgebonden problemen. De wijkagent draagt op die manier bij tot de opbouw van sociale cohesie in de wijk. Hij is actief en aanspreekbaar voor het verenigingsleven, bijvoorbeeld voor seniorenverenigingen, wijkcomités, sportclubs e.a. Bovendien wordt hij zo de onmisbare schakel en het eerste aanspreekpunt van wat men de basispolitiezorg noemt. M.a.w. de preventieve aanwezigheid wordt verhoogd. Onmisbaar daarin is natuurlijk dat de stad en de politie de nodige initiatieven neemt om hun wijkagenten voldoende bekend te maken in de buurt. In het nabije verleden zijn daar al initiatieven toe genomen bijvoorbeeld via het gemeentelijk informatieblad of ook door hun aanwezigheid op de verwelkoming van nieuwe Bruggelingen. Deze initiatieven dienen natuurlijk verder gezet en nog uitgebreid te worden. Want nog te veel Bruggelingen kennen hun wijkagent niet of amper. In de marge daarvan pleiten wij ook voor bijkomende initiatieven om de buurt centraler te plaatsen in de dienstverlening naar de bevolking toe. In alle deelgemeenten en in elke buurt moet de concrete eerste lijnshulpverlening en dienstverlening aanwezig zijn, in een gezamenlijk initiatief van stad, OCMW en politie. Of je nu in Lissewege, Assebroek, Koolkerke of Sint-Michiels woont. Niet overal kunnen we dezelfde administratie of zorgverlening uitbouwen, maar laten we toch mikken op een basisdienstverlening voor alle wijken. Onderhoud en kleine klusjes aan huis Heel wat senioren signaleerden ons dat ze soms hulp nodig hebben van vrienden, familie of buren voor kleine klusjes in huis: een loszittende deurklink, een haperende deur of raam, een kapotte lamp, een loshangende tak in de tuin, Daarom denken we aan een soort vlinderploeg, die vrij snel van de ene plaats naar de andere kan gaan, om kleine klusjes in huis en in de tuin aan te pakken. De klusjes kunnen dan gebeuren tegen een minimale vergoeding.

8 Een sociaal tewerkstellingsproject georganiseerd door het OCMW kan hierbij voor een extra dimensie zorgen. Bovendien kan deze vlinderploeg ook ingezet worden om kleine problemen in de wijk aan te pakken die geen aannemer nodig hebben. We denken hierbij aan het wegnemen van zwerfvuil, het opkuisen van glas op het fietspad, het herstellen van straatmeubilair. Hiervoor kan prima worden samengewerkt met de Wegenfoon en met de wegendienst. Zo voorkomen we heel wat kleine ergernissen in de wijk en zorgen we voor de opleiding en herscholing van mensen die het even moeilijk hebben om aan de slag te kunnen op de gewone arbeidsmarkt. Boodschappendienst Nu reeds bestaat een beperkte service in een deel van Brugge via de autonome verenging WOK (een afkorting voor Werkt Ook), die hiervoor in 2003 een samenwerking afsloot met het OCMW. De vereniging WOK zorgt voor sociale tewerkstelling en arbeid op maat voor zij die het arbeidsritme of de werkdruk in het gewone arbeidscircuit om diverse redenen niet (meer) aankunnen. De buurtdienst presteerde met een 60-tal medewerkers in 2005 in totaal bijna uren, vooral tuinonderhoud en strijkhulp maar ook 684 uren boodschappendienst. Momenteel kunnen echter enkel personen met een laag inkomen, die doorverwezen werden door een sociale dienst, beroep doen op deze service. Deze boodschappendienst waarbij hoofdzakelijk senioren maar ook zieken gebruik van makenn, zouden we verder moeten uitbreiden. Zeker tijdens de wintermaanden is de vraag hiernaar wellicht vrij groot. Bovendien stimuleren we hiermee ook de buurteconomie. Buurtwinkels zoals bakkers, beenhouwers en kleine detailwinkels hebben het vandaag immers niet makkelijk om op te tornen tegen de supermarkten en de grote ketens. Nochtans zorgen deze buurtwinkels voor veel sociaal contact in de buurt. Heel wat senioren verkiezen dan ook de nabije winkel in hun buurt boven de grote supermarkt waarvoor je vaak een auto nodig hebt om er te geraken. Bij ziekte of tijdens de winter zouden ze zo via de boodschappendienst toch vlot hun levensmiddelen kunnen bekomen. Uitbreiden premies aanpassen eigen woning Nu reeds bestaan premies voor het aanpassen van de eigen woning op provinciaal niveau. De Provincie West-Vlaanderen beschikt over een provinciale aanpassingspremie die als doel heeft het aanpassen van de woning aan de specifieke noden van gehandicapten en senioren. Er dient voldaan te worden aan inkomensvoorwaarden en voorwaarden betreffende de woning om aanspraak te kunnen maken op deze premie.

9 Voor veel mensen is de keuze immers snel gemaakt: ze willen zolang mogelijk blijven wonen in de eigen woning en in de buurt waar ze altijd hebben gewoond en waar ze iedereen kennen. Daarom is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die kans krijgen. Een extra duwtje in de rug om bijvoorbeeld een traplift te installeren, kan hierbij het verschil maken. We stellen dan ook voor dat de stad een eigen aanpassingspremie uitwerkt, aanvullend en complementair met de provinciale ondersteuning. Verdere uitvoering van het voetpadenplan De afgelopen jaren is op initiatief van de sp.a in Brugge hard gewerkt aan de realisatie van het voetpadenplan. Tientallen straten en voetpaden werden heraangelegd in alle deelgemeenten van Brugge. Het werk is echter niet af. Nog heel wat straten vragen verdere investeringen om een effen en veilig voetpad te kunnen aanbieden. Vooral voor senioren is dit bijzonder belangrijk, wat ook bleek uit onze bevraging. We stellen dan ook voor om elk jaar een budget van 2,5 miljoen Euro te voorzien op de stadsbegroting van 2007, 2008 en 2009 om het voetpadenplan volledig af te werken. Vanaf doen moeten we jaarlijks 1 miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud van de Brugse voetpaden. Ook de realisatie van het fietspadenplan moet versneld worden en uitgevoerd zijn tegen Dit plan voorziet veilige functionele maar ook recreatieve fietsroutes tussen Brugge en alle deelgemeenten. Prioriteiten zijn o.a. veiliger fietspaden langs de Gistelsesteenweg, de Moerkerksesteenweg, de Oostendse Steenweg, de Astridlaan en de Dudzeelse Steenweg. Betaalbaar wonen Het betaalbaar houden en het aanbieden van voldoende woningen is ongetwijfeld één van de grote uitdagingen waar we de komende jaren moeten aan werken in onze stad. Mensen wonen graag in Brugge. De leefkwaliteit is er vrij groot en alles is nabij en vlot bereikbaar. Ook de aantrekkingskracht van de oude stad speelt hierin een belangrijke rol. Mensen zijn fier in Brugge te wonen. Dit zorgt meteen voor een vrij grote vraag naar woningen en appartementen. De stadsvernieuwing van de afgelopen decennia zorgde voor ruimere woningen met beter comfort, maar meteen ook voor duurdere prijzen. In de randgemeenten is de bouwdruk bijzonder groot geworden. De afgelopen 20 jaar zijn deelgemeenten zoals Assebroek en Koolkerke sterk gegroeid. Bouwgronden zijn niet alleen schaarser geworden, grondspeculatie zorgt meteen ook voor weinig aanbod en dus nog duurdere prijzen. Uit de jaarlijkse publicatie van vastgoedprijzen van Trends-magazine blijken de prijzen van de bouwgronden meer dan verdubbeld in minder dan tien jaar. Ook de prijzen van bestaande woningen en appartementen kwamen mee onder druk te staan en kenden gelijkaardige stijgingen. Dit zorgde voor een verdringingseffect naar de huurmarkt, waar eveneens de

10 prijzen de pan uit swingden. Komt daar ooit een einde aan en wordt een eigen huis straks steeds moeilijker voor heel wat mensen? Hopelijk niet, want voor veel senioren is een eigen huis een soort tweede pensioenzekerheid die we maximaal moeten kunnen vrijwaren. Waar wonen onze senioren? (percentage 60-plussers per deelgemeente t.o.v. de totale bevolking) 1. Sint-Michiels 30,28% 2. Kristus Koning 27,70% 3. Brugge-centrum 26,67% 4. Sint-Pieters 25,82% 5. Zeebrugge 25,39% 6. Sint-Andries 25,27% 7. Sint-Kruis 24,39% 8. Sint-Jozef 23,19% 9. Assebroek 22,88% 10. Dudzele 21,86% 11. Lissewege 21,22% 12. Zwankendamme 20,20% 13. Koolkerke 19,03% Totaal 25,21% Bron: bevolking Brugge, En de sociale huisvesting dan? Hier staan we de komende twee jaar voor de realisatie van een aantal belangrijke dossiers. De wachtlijsten zijn - mede door het soepeler maken van de voorwaarden - niet echt gekrompen in onze stad. Ondanks heel wat projecten van zowel de Brugse Maatschappij voor Huisvesting als de Interbrugse Maatschappij voor Huisvesting / Haard en Kouter. O.a. een grootschalig project in Sint-Pieters (400 woningen in diverse vormen) moet zorgen voor extra aanbod. Ook in Sint-Kruis, Assebroek en andere deelgemeenten staan grote projecten in de steigers. Heeft de stad dan impact op het woonbeleid? Ja en soms amper. Uiteraard hebben we grotendeels te maken met een vrije markt. Eigenaars van grond en woningen kunnen zelf bepalen hoeveel ze vragen voor huur of koop. Maar als stad moet er meer kunnen gecorrigeerd worden. Via het taksreglement kunnen we speculatie van bouwgronden van grote vennootschappen tegengaan. We kunnen ook de normen voor sociale huisvesting bij grote projecten zelf mee bepalen. Nu is het reeds zo dat 25% van het totaal aantal woningen bij grote verkavelingprojecten via sociale huisvesting moet gerealiseerd worden. Via de huisvestingsambtenaar en via de schepen van Wonen kan er ook nog betere coördinatie komen tussen alle betrokken diensten. We pleiten dan ook voor een maandelijks woonoverleg tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen, de stad, het OCMW, betrokken vzw's en dit onder leiding van de schepen van Wonen. Zo kunnen ook belangrijke dossiers in Brussel beter opgevolgd worden. Een belangrijk punt van opvolging voor heel wat senioren is de groeiende

11 woonkost waarbij energiekosten een belangrijk aandachtspunt zijn. Vanuit het OCMW moeten we er over waken dat senioren niet in de problemen komen doordat ze de energiefactuur niet of amper kunnen betalen. De schepen van consumentenzaken moet dit vanuit het stadsbestuur mee opvolgen, want te veel senioren werden de afgelopen jaren het slachtoffer van maatschappijen die op onduidelijke wijze contractwijzigingen voorleggen en laten ondertekenen. Wonen op maat Levenslang wonen krijgt steeds meer ingang. En dat is maar goed ook. Waar vroeger werd gebouwd zonder rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen, zijn projectontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen meer en meer bezig met lange termijn strategie inzake wonen. De schepen van wonen moet dus ook via het geregeld overleg met alle betrokken diensten en organisaties, de diversiteit en vooral de specificiteit van woonvormen voor senioren bewaken en stimuleren waar nodig. Via het vergunningenbeleid heeft het stadsbestuur hier immers een serieuze vinger in de pap. Aanleunwoningen is een andere, groeiende en interessante bewoningsvorm voor senioren: ze kunnen nog zelfstandig wonen maar hun woning is vlakbij een woon- en zorgcentrum of bij een dienstencentrum gebouwd. Voor de specifieke verzorging en ondersteuning kunnen ze daar dan terecht. We denken hierbij aan warme maaltijden, oproep bij noodgevallen, poetshulp, Ook kangoeroewoningen is een interessante bewoningsvorm voor de toekomst. Het zijn woningen waar jong en oud onder één dak wonen. Senioren, voor wie het huis te groot is geworden nadat de eigen kinderen het huis uit zijn, kunnen thuis blijven wonen mits het aanpassen van hun woning tot twee onafhankelijke wooneenheden. Een jong koppel kan zo bij een ouderpaar intrekken tegen een betaalbare prijs. De stad moet ook op andere beleidsvlakken die verband houden met wonen, meer rekening houden met senioren. Vooral bij de uitwerking van het mobiliteitsbeleid is een zilvertoets meer dan nodig. Zo dient er bij plannen en renovaties van straten meer rekening gehouden te worden met snelheidsbeperkingen indien nodig, veilige oversteekplaatsen, voldoende straatverlichting en toegankelijke opstapplaatsen voor de bus. Zo kan ook het gratis busvervoer geleidelijk aan verder worden uitgebreid voor de 60 tot 64-jarigen. Veel senioren maken nu reeds dankbaar gebruik van dit aanbod op woensdagen. In een eerste fase zou dit verder kunnen uitgebreid worden tijdens het weekend. Gratis centraal zilvertelefoon Heel wat senioren signaleren ons dat ze vaak nergens of moeilijk terechtkunnen voor bepaalde vragen. De dienstverlening van de stad, het OCMW en andere overheden is voor veel mensen

12 een kluwen waar nog nauwelijks aan uit te komen is. Het internet bracht hier gelukkig heel wat duidelijkheid en gemak bij. Maar vooral bij senioren is het internet niet onmiddellijk een alternatief om vlot en snel de nodige informatie te bekomen. Opvallend bij de bevraging van senioren is de nood aan eerstelijnshulp voor juridische problemen zoals erfenis, woonrecht, contracten, verzekeringsdiscussies, Daarom stellen we voor om via het OCMW een gratis centraal telefoonnummer te installeren een zogenaamd 0800-nummer waar senioren terecht kunnen voor al hun vragen of problemen. De bedoeling van dit nummer is vooral om mensen op weg te helpen tot bij de juiste dienst of persoon. De bedoeling is dus vooral doorschakelen en doorverbinden. Via een sticker wordt dit nummer bekendgemaakt bij alle senioren, die dit op hun vast toestel kunnen kleven. Gratis internetcursus voor alle senioren Iets meer dan de helft van alle Bruggelingen (52%) zijn aangesloten op het internet. Bij de senioren is dit een pak minder met 13%. Toch vormen de senioren een snel stijgende groep van internetgebruikers (+60% t.o.v. vorig jaar). Ook de eerste internetcursussen voor Brugse senioren is intussen een feit. Toch is het initiatief nog te beperkt en vooral te weinig bekend gemaakt. Want veel senioren hebben wel degelijk interesse om bij te blijven. Al was het maar om te chatten met de kleinkinderen, thuis de bankzaken af te werken, informatie te verzamelen over reizen en cultuur. Via s kun je trouwens veel regelmatiger klein contact houden met vrienden en familie. Het internet moet voor zo veel mogelijk mensen beschikbaar zijn. Daarom willen we meer beginnerscursussen voor meer senioren. Meer aanbod cultuur en sport overdag tijdens de weekdagen Senioren hebben een andere tijdsindeling dan jongere, nog werkende gezinnen. Vooral overdag tijdens de week is er vaak een zee van tijd. Maar het aanbod is niet altijd afgestemd op deze extra vrije tijd van veel senioren. Het sport- en cultuuraanbod is dikwijls specifiek gericht op het weekend en de avonduren. In samenspraak met de schepen voor Cultuur en Sport moet onderzocht worden welk specifiek aanbod beter kan uitgebouwd worden tijdens de weekdagen. Maar men hoeft het niet altijd ver te zoeken. Via de dienstencentra kunnen overdag bijvoorbeeld ook taalcursussen Engels, Spaans en Frans voor gebruik op vakantie worden gegeven. Het zijn

13 korte cursussen die beperkt worden tot praktische kennis voor op vakantie maar die je wel zelfzekerder maken in je taalgebruik. Inzake sport bestaat nu reeds de seniorensportacademie, waar men voor het eerst kan kennismaken met tal van sporten om fit te blijven. Wat cultuur betreft is er dan weer de nostalgiepas, waarmee men 25% korting krijgt op bepaalde culturele activiteiten in Brugge. Initiatieven die volgens ons nog meer promotie verdienen. En waarom niet een samenwerking met de Brugse cinema s om op maandag - een traditioneel kalme dag een extra korting te voorzien voor de namiddagvoorstelling voor Brugse senioren? Cultuurparticipatie bij senioren in Brugge: - 42 % gaat nooit naar een film, het toneel of andere cultuurvoorstellingen, 21 % maandelijks, 8% minsten 1 maal per week - belangrijkste redenen waarom nooit: geen interesse (39,5%), het tijdstip van de voorstelling - 's avonds (21,9%), te duur (20,6%) Bron: behoefteonderzoek bij senioren in Brugge, prof. Verté, 2004 De wijkconciërge De wijk moet voor ons een centralere rol gaan spelen in Brugge. Niet alleen de wijkagent speelt hierin een belangrijke rol. Ook de bewoners zelf kunnen hierin het voortouw nemen. Heel wat mensen met zin voor verantwoordelijkheid zijn immers bereid om nu en dan een oogje in het zeil te houden. In sommige wijken met veel senioren kan dit best zelfs een vaste/deeltijdse medewerker/ster zijn van het OCMW. De wijkconciërge is iemand met verantwoordelijkheidszin die contact houdt met de mensen en hen bijstaat bij kleine problemen of vragen. Hij/zij kan de contacten leggen met de vlinderploegen om kleine klusjes aan huis uit te voeren, of de kleine problemen kan hij desnoods zelf oplossen. Hij/zij is ook in staat om sociale problemen zoals dreigende vereenzaming sneller op te sporen en echte klachten te melden bij de juiste diensten of bij de wijkagent. De wijkconciërge heeft dus naast een oplossende functie vooral een preventieve functie.

14 Lokale zitdagen van ambtenaren Laten we het stadhuis tot in de wijk brengen door de ambtenaren meer van achter hun bureaus te laten komen en ze dichter bij de mensen te plaatsen. Het is alleen door lokaal aanwezig te zijn en de polsslag van de bewoners ter plaatse te voelen, dat ook onze administraties zich beter in de werkelijkheid en problemen kunnen inleven. Pas dan zal er voldoende begrip zijn en creatief denkvermogen om lokale problemen met gezond verstand en niet alleen met theoretische regeltjes aan te pakken. Daarenboven zijn er heel wat senioren die zich niet goed of niet ver meer kunnen verplaatsen. Anderen hebben nog steeds een bepaalde drempelvrees. Laten we die mensen dus meer in de eigen buurt gaan opzoeken in plaats van op wacht te staan aan de poort van het stadhuis, totdat men daar op bezoek komt. We beschikken in Brugge over een dicht netwerk van zorgcentra, buurtlokalen en culturele centra. In elke buurt is er wel een mogelijkheid voor het installeren van een antenne waar stad, OCMW en politie samen lokale zitdagen van ambtenaren kunnen organiseren en dit bijvoorbeeld twee keer in de maand. En als het nodig is moeten we de mensen thuis opzoeken. Minder- of andersvaliden, hoogbejaarden en zieken hebben recht op dezelfde dienstverlening als alle andere burgers. Deze lokale zitdagen van ambtenaren op wijkniveau bestaan reeds in andere steden in Vlaanderen en Nederland. Laten we proefondervindelijk vaststellen wat haalbaar en wenselijk is. Opfriscursus veilig autorijden De meeste senioren hebben ooit hun rijbewijs kunnen afhalen op het stadhuis. Het verplichte rijexamen kwam er pas eind de jaren 60 met de toenemende verkeersdrukte. Heel wat senioren hebben dus bijzonder veel rijervaring, maar hebben nooit een theoretisch of praktisch rijexamen afgelegd. De afgelopen 25 jaar is het aantal auto s en de verkeersdrukte verdubbeld. Voor heel wat senioren zorgt dit voor meer onzekerheid in het verkeer. Sommigen laten zelfs daarom de auto staan en haken zo bijvoorbeeld af in het verenigingsleven. Een opfriscursus op maat van senioren zou zeker heel wat mensen terug zelfzekerder maken in ons verkeer. En een chauffeur die goed de regels kent, is een veiliger chauffeur. In enkele lessen kunnen volgende thema s aan bod komen: - opfrissing van het verkeersreglement; - specifieke verkeerssituaties in Brugge; - algemene tips voor veiliger autorijden. De autorijscholen en de verkeerspolitie zullen ongetwijfeld een handje toesteken.

15 Meldpunt voor vereenzaamde senioren De minder en niet-mobiele vereenzaamde senioren hebben het niet altijd makkelijk om te communiceren en zo de nodige oplossingen voor hun probleem te verkrijgen. Het OCMW richt daarom een meldpunt op via de zilvertelefoon. Dit moet waar nodig leiden tot rechtstreekse hulp of passende doorverwijzing. Het meldpunt is een werkinstrument voor de signaalfuncties van wijkagenten, postbodes, huisartsen en wijkconciërges. Er wordt onderzocht of seniorenverenigingen nog beter kunnen ingeschakeld worden om vereenzaamde senioren regelmatiger te bezoeken. Uit het behoefteonderzoek van prof. Verté (VUB, 2004) blijkt dat 1 op 5 Brugse senioren zich soms tot vaak eenzaam voelt. Het merendeel van de senioren krijgt gelukkig regelmatig bezoek of heeft telefonisch contact met de kinderen of schoonkinderen: 41% 1 à 2 keer per week, 32% bijna dagelijks, 9,5% maandelijks. Zilverkrant Heel wat informatie voor senioren gaat verloren doordat dit telkens apart wordt gecommuniceerd. Waarom zou het OCMW-Brugge in samenwerking met de stad niet tweemaal per jaar een zilverkrant uitbrengen met alle mogelijke nuttige informatie over nieuwe initiatieven, het specifieke cultuur- en sportaanbod, voordelen, nieuwe buslijnen, De zilverkrant kan ook verspreid worden via mutualiteiten en seniorenverenigingen. Brandpreventie via rookmelders Rookmelders vormen ontegensprekelijk een belangrijke preventiemiddel tegen brand in huis. In heel wat woningen werden deze vrij goedkope maar zeer efficiënte alarmtoestellen reeds geïnstalleerd. Vooral bij oudere woningen en bij senioren blijft dit nog wat achterwege. Daarom stellen we voor om via een campagne in samenwerking met de brandweer van Brugge, alle seniorenwoningen gratis te voorzien van een rookmelder indien men dit wenst.

16 Winternoodplan Een onverwachte of lange winterperiode kan soms voor groot comfortverlies zorgen bij senioren. Daarom willen we op lokaal niveau aandacht hebben voor kleine doch essentiële maatregelen die het basiscomfort verzekeren. Daarom willen we in een winternoodplan voorzien waarbij minstens de volgende items aan bod komen : - installeren van noodverwarmingstoestellen; - bij senioren in financiële problemen gratis herstellingen bij schade aan verwarmingstoestellen; - extra aandacht voor sneeuwruimen en ijsvrij maken van voetpaden, in samenwerking met de wegendienst van de stad; - wateraanvoer in geval van bevroren leidingen. Het OCMW-raad ziet toe op de opmaak, bijsturing en uitvoering indien nodig. Hittenoodplan De afgelopen zomers werden geregeld gekenmerkt door lange periodes van aanhoudende hitte. Uit de statistieken weten we intussen dat heel wat senioren het moeilijk krijgen. Ook het sterftecijfer ligt merkelijk hoger tijdens dergelijke periodes. Het zijn de aandachtsmomenten om zieken en hoogbejaarden extra te verzorgen. Daarom stellen we voor om niet allen s winters waakzaam te zijn, maar ook tijdens de zomermaanden extra aandacht te hebben voor dit probleem. Een hittenoodplan voorziet minstens volgende zaken : - communicatie naar hulpverleners, wijkagenten, buren en familie om extra waakzaam te zijn bij alleenwonende senioren; - promoten van het regelmatig drinken van voldoende water tijdens de warmste dagen. Ook hier ziet de OCMW-raad toe op de opmaak, bijsturing en uitvoering van dit plan indien nodig.

17 Veiligheid in de woning dankzij gratis advies De veiligheid in heel wat woningen kan beter. Vaak zijn het kleine ingrepen zonder veel kosten die ernstige problemen kunnen voorkomen. Een ergotherapeut komt gratis aan huis voor een onderzoek en geeft tips om de veiligheid binnen je woning te verbeteren. Vaak zijn dat zinvolle adviezen waar we niet op letten maar die wel kunnen voorkomen dat senioren bijvoorbeeld vallen over een opkrullend tapijt of door het ontbreken van een handgreep aan het bad. Ook onveilige stopcontacten en het ontbreken van een antislipmatje in de badkamer zijn veel voorkomend problemen. Uit cijfers weten we immers dat de helft van de 80-plussers minstens één keer per jaar valt in huis, waarbij één op vijf keer een ernstig letsel wordt opgelopen. Voorkomen is hier dus beter dan genezen. In samenwerking met de wijkconciërge (zie voorstel nummer 11) kan bekeken worden welke kleine klusjes kunnen uitgevoerd worden tegen een kleine vergoeding. Bossen voor Brugge Het belang van bossen voor Brugge en zijn bewoners mag niet worden onderschat. De zuidelijke bosgordel rond Brugge met Tilleghem, Beisbroek en Tudor zijn niet alleen biologisch van belang. Ze zorgen ook voor veel wandelplezier voor veel Brugse senioren. Een extra inspanning op dit vlak is dus zeker geen overbodige luxe. De afgelopen zes jaar is het Brugse bossenbestand verder uitgebreid in Sint-Pieters met het geboortebos, in Assebroek met de aanplantingen aan de Gemene Weidebeek, en op het domein Beisbroek in Sint-Andries. 20 ha extra wandelbos voor de volgende generaties. Maar ook bestaande bossen werden aangekocht door de stad en toegankelijk gemaakt. Dit is het geval voor het Chartruezinnenbos en het Duivekeetbos. Het tempo waarmee de afgelopen jaren geïnvesteerd werd in bos moet volgehouden worden. Zo moet de stad de komende zes jaren opnieuw 20 ha bos aankopen en 20 ha nieuw bos aanplanten en toegankelijk maken voor wandelaars en genieters.

18 Inspraak de zilvertoets Bij wegenwerken is er de afgelopen jaren een traditie van inspraakvergaderingen ontstaan. Deze vorm van inspraak kan nog uitgebreid worden. Elke Bruggeling en zeker de senioren moeten volgens ons de kans krijgen om een idee aan de gemeenteraad voor te leggen. We stellen dan ook voor dat het stadsbestuur zich er toe engageert, wanneer men minstens handtekeningen heeft verzameld, een bepaald punt te behandelen op de gemeenteraad. In een open en transparant bestuur moet dit kunnen. Voor andere voorstellen kan het stadsbestuur en het OCMW-bestuur ook afspreken dat men telkens een zilvertoets uitvoert bij beslissingen die een belangrijke impact hebben op senioren in onze stad. We denken hierbij aan reglementen voor huisvuilophaling, verkavelingdossiers, uitbreiden van het openbaar busvervoer, toegankelijkheid bij nieuwe gebouwen,... De uitvoering van het Zilverplan is zo meteen ook een dynamischer gegeven. De huidige voorstellen zijn opgemaakt met de inzichten en mogelijkheden van vandaag. Een maatschappij en ook onze stad en zijn bewoners evolueren constant. Via inspraak en de zilvertoets wordt zo permanent rekening gehouden met de mening van de senioren in onze stad.

19 Dank aan alle medewerkers van de werkgroep Zilverplan : Wilfried Wouters - Pablo Annys - Frank Vandevoorde - Gerda Goethals - François Hernou - Ronny Raeymaekers Mia Huyghebaert Jürgen Vanpraet. Dank aan alle 539 Bruggelingen die spontaan reageerden op onze enquête. Dank aan de 465 aanwezigen op onze zilvernamiddagen tijdens de afgelopen zes maanden. Dank aan alle Bruggelingen die de uitvoering van dit beleid door de sp.a willen steunen op 8 oktober. Op ons engagement en onze inzet om het Zilverplan te realiseren kunt u alvast rekenen! Frank Vandevoorde, Jürgen Vanpraet, Gerda Goethals, Mia Huyghebaert, Renaat Landuyt en alle kandidaten op de sp.a spiritlijst Het Zilverplan is slechts een deel van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brugge op 8 oktober. Wil je meer vernemen dan bezorgen we u graag onze 47 voorstellen voor Brugge. Met een hart voor onze stad. Bel voor een gratis exemplaar naar 0477/ of surf naar en

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

6.1 Wat doet de senior bij een plotse verslechtering van de gezondheid? Meerdere mogelijkheden konden aangekruist worden.

6.1 Wat doet de senior bij een plotse verslechtering van de gezondheid? Meerdere mogelijkheden konden aangekruist worden. 40 6. Gezondheid. 6.1 Wat doet de senior bij een plotse verslechtering van de gezondheid? Meerdere mogelijkheden konden aangekruist worden. Ik heb daar nog niet over nagedacht. 148x Ik vraag raad aan mijn

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving PERSBERICHTEN 20 februari 2015 PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving SIJSELE - WZC Morgenster vzw bouwde 32 assistentiewoningen (serviceflats) naast het bestaande woonzorgcentrum

Nadere informatie

STAD BRUGGE Assebroek

STAD BRUGGE Assebroek STAD BRUGGE Assebroek Oktober 2011 Mercedes Van Volcem Assebroek in beweging INLEIDING Brugge is absoluut meer dan de binnenstad. Een beleid per deelgemeente of sector dringt zich op. De deelgemeenten

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Steeds tot uw dienst.

Steeds tot uw dienst. Steeds tot uw dienst. En plotseling Talen leren is iets dat iedereen kan doen, een leven lang. Je bent nooit te oud of te jong om een taal te leren! Uw redenen om een taal te leren: stond ik met mijn mond

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets: persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Lang thuis in eigen huis

Nadere informatie

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt Evy Raes. Beeld uit de ILIV- Thuis in beeld -fotoreportage 2013 De THUIS-wijk Belgen voelen zich thuis in hun buurt De buurt is belangrijk voor de Belg. Hoe men zich voelt in zijn buurt heeft een impact

Nadere informatie

Twijfel niet: het moet nu

Twijfel niet: het moet nu Ver. uitgever: Johan Deckmyn - Charles de Kerchovelaan 9-9000 Gent Uw mening telt! ook in Gent Twijfel niet: het moet nu enquête Nog slechts enkele maanden scheiden ons van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER Het OCMW verhuurt 28 serviceflats in een omgeving waar het aangenaam is om te wandelen of te verpozen, in de nabijheid van het dienstencentrum

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 Senior Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 1 [ SENIOR SAMENHUIZEN ] Senior Samenhuizen Voorbeeldboek woongemeenschappen

Nadere informatie

Leeftijdsvriendelijke gemeente. Welkom in. Zwijndrecht

Leeftijdsvriendelijke gemeente. Welkom in. Zwijndrecht Leeftijdsvriendelijke gemeente Welkom in Zwijndrecht Wat is een leeftijdsvriendelijke gemeente Geeft iedereen de kans deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven: alle ouderen hebben

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde:

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde: 12 13 tewerkstelling Etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen slechts 3,69% van de Aalsterse bevolking. Toch behoort 9,3% van alle Aalsterse werklozen tot deze doelgroep. De evolutie op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Titel. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden. UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009

Titel. Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden. UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009 Titel Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden UGent CDO en CLP - HoGent Trui Maes, UGent.CDO Brussel, transitiearena DuWoBo, 4juni 2009 Situering van de Vlaamse Stadsmonitor Aard: leer-, meet- en

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Woonwensen senioren. Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen. 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen

Woonwensen senioren. Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen. 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen Woonwensen senioren Studiemiddag comfortabel en levensloopbestendig wonen voor ouderen 14 april 2010 Veerle Forschelen-Janssen Inhoud presentatie 1 Inleiding 2 Senioren toen, nu en straks 3 Woonwensen

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven Een overzicht van deze rechten en plichten en vooral op het vlak van de onderhouds- en herstellingswerken is opgenomen in onze publicatie "Hoe? Zo!" die in april 2014 aan de huurders is bezorgd. De Bouwmaatschappij

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever Stuk 1525 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 21 januari 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Paul Van Malderen, Eddy Schuermans en Jan Laurys en mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever betreffende

Nadere informatie

De kustgemeenten vergrijzen

De kustgemeenten vergrijzen Oostende panoramazaal CC De Grote Post 29 mei 2015 De kustgemeenten vergrijzen Niels De Luyck SumResearch Studiedag Ook de aangespoelden blijven! Woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de

Nadere informatie

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening.

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 48 7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 7.1 Het OCMW : 7.1.1 Welke diverse diensten van de Sociale dienstverlening kent men? De sociale dienstverlening van het OCMW: de 5 meest gekende. 140 129

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Sterkste groei bij werknemers

Sterkste groei bij werknemers In 1994 stagneerde de ontwikkeling van de koopkracht nog. In de daarop volgende jaren nam de koopkracht echter steeds sterker toe: met 1% in 1995 tot 1,5% in 1997. De grootste stijging,,7%, deed zich voor

Nadere informatie

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP ocmw Sint-Katelijne-Waver FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP DEN HAES 8A 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Kennismakingsbrochure 2 / 13 12/03/2008 VOORWOORD Begin maart 2005 besliste de toenmalige

Nadere informatie

Paasontbijt voor senioren

Paasontbijt voor senioren Paasontbijt voor senioren Dinsdag 21 april 2015 Activiteit Paasontbijt voor senioren Op dinsdag 21 april 2015 kwam OCMW-voorzitter en schepen Rudy Coddens naar het Paasontbijt voor senioren voor een gesprek

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté

Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Vergrijzing aan de kust: lust of last? Prof.Dr. Dominique Verté Ageing and care challenges Ageing society Workforce shortage Chronic conditions Financial unsustainability HLY vs LE Health inequalities

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

RESIDENTIE LONGAEVITAS

RESIDENTIE LONGAEVITAS RESIDENTIE LONGAEVITAS Erkende serviceflats BANKSTRAAT 98 2811 HOMBEEK INFO: 0475/73.18.12 of 0473/39.32.85 INFOBROCHURE ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

Thuisdossier 50+ Veel geld en aandacht voor de woning

Thuisdossier 50+ Veel geld en aandacht voor de woning EVY RAES. Beeld uit de ILIV- Thuis in beeld -fotoreportage 2013 Thuisdossier 50+ Veel geld en aandacht voor de woning De moderne 50-plusser heeft tijd. Driekwart van hen heeft ook geld. Geld dat ze ook

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting.

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. HOSPITAWONEN Beste Gentenaar, Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. Hospitawonen betekent dat iemand met

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290 3001 HEVERLEE Tel. 016/27.97.11 BEWONERSPROFIEL

SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290 3001 HEVERLEE Tel. 016/27.97.11 BEWONERSPROFIEL SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290 3001 HEVERLEE Tel. 016/27.97.11 DATUM: BEWONERSPROFIEL 1. IDENTITEITSGEGEVENS Naam & voornaam: Geboorteplaats: Geboortedatum: Adres: Sedert wanneer woont

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Advies Buurtconciërges

Advies Buurtconciërges Advies Buurtconciërges juni 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In mei 2011 is Nijestee haar tiende BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

Registratiefiche multiscreening

Registratiefiche multiscreening Registratiefiche multiscreening 1 Identificatie van de invuller Naam Organisatie waarvoor men werkt Functie Contactgegevens (tel en email) Draaischijf/project 2 Datum waarop formulier wordt ingevuld (dag/

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Inhoud. IV. Financiële impact 264

Inhoud. IV. Financiële impact 264 Inhoud Deel 4: Financiële impact... 265 Deel 4.1 Bijdrage: gebruikersbijdrage en maatschappelijke bijdrage... 266 1. Doel... 266 2. Werkwijze... 266 3. Scenario 1: Eigenaar... 268 4. Scenario 2: Huren

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013 Toegankelijkheid op maat van een grote stad VIGEZ-symposium 23/04/2013 BESTUURSAKKOORD NIEUWE LEGISLATUUR als basis lokale beleid specifieke engagementen stadsbestuur rond toegankelijkheid gezondheid:

Nadere informatie

Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis

Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis Mijn huis, mijn alles & alles voor mijn huis ILIV, kenniscentrum, voerde een representatief onderzoek naar de impact van financiën op het thuisgeluk bij meer dan 4.000 Belgen. Een huis maakt gelukkig en

Nadere informatie

LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger

LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger LEZING Vermaatschappelijking van zorg, gezien door de gebruiker en mantelzorger Het begrip vermaatschappelijking van zorg is overgewaaid uit Nederland. Iedereen is het eens over de pluspunten van de visie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Wetenschappelijke studie geeft zicht op de leefomstandigheden van daklozen en mensen zonder papieren

Wetenschappelijke studie geeft zicht op de leefomstandigheden van daklozen en mensen zonder papieren Kabinet van Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Philippe COURARD Kabinet van Minister van KMO'S, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine LARUELLE Persbericht

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Handleiding traject multiscreening

Handleiding traject multiscreening Handleiding traject multiscreening 1. Wat is traject multiscreening? Vanuit de vaststelling dat verschillende hulpverleners aan huis komen, of dat hulpverleners vanuit een zeer diverse invalshoek een zelfde

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Actief ouder worden. Oma en opa. 50 kaarsjes op de taart! daarbij hulp nodig. Hoe is het bij. Gudrun Peperstraete. jullie?

Actief ouder worden. Oma en opa. 50 kaarsjes op de taart! daarbij hulp nodig. Hoe is het bij. Gudrun Peperstraete. jullie? Gudrun Peperstraete Oma en opa daarbij hulp nodig. Hoe is het bij jullie? 50 kaarsjes op de taart! Wie zijn je grootouders? Ken je misschien ook één van je overgrootouders? Weet je hoe oud ze zijn? Zoek

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont.

Thuiszorg. Thuiszorg. Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. Thuiszorg Thuiszorg Een uitgebreid dienstenpakket voor als u nog thuis woont. 3 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Thuiszorg 4 Hulp bij het huishouden 6 Kosten Thuiszorg en Hulp bij het huishouden 8 Servicepakket

Nadere informatie

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK

INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG. www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK BEVOLKINGSPROGNOSES ESSENTIEEL VOOR INVESTEREN IN WONEN, WELZIJN EN ZORG www.aimtrack.nl PAUL REIJN & AUKE VLONK SEMINAR BEVOLKINGSPROGNOSES IN THEORIE, BELEID EN PRAKTIJK 6 OKTOBER 2015, CBS, DEN HAAG

Nadere informatie

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar

* 44 mensen geven aan te willen verhuizen binnen 5 jaar en nog eens 27 tussen 5 en 10 jaar Enquête Woonbehoefte Na het gereedkomen van de Woonvisie is het dorpsberaad gestart met de uitwerking om tot dit gewenste beeld te komen. Als eerste is d.m.v. een enquête geïnventariseerd wat de vraag

Nadere informatie

Villa Ferrant. Genieten en zekerheid, uw toekomst

Villa Ferrant. Genieten en zekerheid, uw toekomst Villa Ferrant Genieten en zekerheid, uw toekomst 21 seniorenappartementen in het centrum van Ronse Met ruime terrassen, garages en een prachtige tuin. www.artabuilding.be De historische art deco-villa

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 BULLETIN 6 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN 2015 2015/017 Mondelinge vraag over onderzoek uitbreiding van oplaadpunten 06/2015 budgetmeters 2015/018 Webwinkel in de lokale dienstencentra

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie

Armoede verjaart niet!

Armoede verjaart niet! Armoede verjaart niet 1 op 5 ouderen leeft in armoede. Armoede verjaart niet! De campagne-eisen in jouw gemeente V.U. Daniëlle Colsoul, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel - WZZ-2012-1001 De Welzijnszorgcampagne

Nadere informatie