GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 10 nr. 3 sept 2009 VOORWOORD. De vakantie voorbij, weer aan het werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 10 nr. 3 sept 2009 VOORWOORD. De vakantie voorbij, weer aan het werk"

Transcriptie

1 ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 10 nr. 3 sept 2009 GEWESTBRIEF VOORWOORD De vakantie voorbij, weer aan het werk Het zit er weer op voor de meeste onder ons. Ik hoop dat iedereen zich vermaakt heeft en de dingen gedaan heeft die op het wensenlijstje stonden. Maar vooral dat iedereen weer gezond is teruggekomen en de problemen die we misschien voor die tijd hadden, op het vakantieadres hebben achtergelaten. Zelf heb ik mijn vakantie in Frankrijk doorgebracht. Mijn broer woont daar en de caravan hebben we in de tuin opgezet. Soms hoor je mensen zeggen dat Frankrijk een mooi land is maar eigenlijk zouden er geen Fransen moeten wonen. Ik erger mij daar aan want het is vaak onbekendheid en vooringenomenheid, en vooringenomenheid vind ik niet zo slim. Dit geldt ook voor zaken die zich in de ANBO afspelen. Maar straks daar over meer. Ik heb het voordeel dat ik met mijn broer mee kan en een aantal dagen bij Franse families mag logeren. Zo kan ik op een andere manier kennis kan maken met de Franse families en hun gastvrijheid. Natuurlijk, als toerist zie je alleen de buitenkant maar baseer er dan niet meteen een glasharde mening op. Ik geef dit maar 1 als voorbeeld over meningsvorming, ook binnen de ANBO. Ook binnen de vereniging kom ik dit fenomeen tegen. Van horen zeggen en dan de focus er op richten, en daarna gaat het verhaal een eigen leven leiden. Het vervelende is natuurlijk dat, in plaats dat de rust terugkeert de onrust alleen maar toeneemt. Ik laat veel verhalen langs mij heen gaan maar als iets hardnekkig is, verdiep ik mij daarin en kom dan pas tot een oordeel. Dat is goed voor mijn eigen gemoedsrust maar ook voor die van anderen. Nog een voorbeeld waar ik mijn mening op heb bijgesteld. Zelf ga ik met mijn vrouw aan de voorkant van het hoogseizoen op vakantie maar op enig moment zegt iemand dat afdelingen veel beter in het hoogseizoen activiteiten kunnen ontplooien want dan zijn de senioren weer terug van vakantie of ze gaan pas in het

2 naseizoen. Daar had ik nog niet goed over nagedacht maar er zit een grote mate van logica achter. Denk er eens over na. De vereniging ontwaakt weer De afdelingen gaan het werk weer opvatten, want daar gebeurt het. De ANBO leden hebben contact met hun vereniging in de afdeling. Daar vinden de activiteiten plaats. Het zijn niet alleen de normale zaken in de ontspanningssfeer maar ook de belangenbehartiging komt weer op gang. Het gemeentehuis start weer op en dan gaan allerlei commissie weer aan de slag, zoals WMO raden en seniorenraden, in de zorg, bij woningcorporaties en nog veel meer. Op al die plekken zijn senioren, onze leden, actief bezig met belangenbehartiging. Een bezigheid die steeds belangrijker wordt omdat de financiën van gemeenten minder worden, de uitkeringen van het rijk aan de gemeentes beknot worden en dat betekent dat er steeds scherper keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes, die ook senioren raken. Onze kaderleden doen hun best om bij de les te blijven en te sturen op de juiste keuzes. Het vervelende van dit werk is dat niet door iedereen gezien wordt dat het belangrijk werk is. Niet iedereen ziet het belang er van in. Sterker nog, veel leden kennen hun belang niet, ze komen er niet mee in aanraking dus bestaat het niet. Er ligt dus voor veel besturen nog wat te doen op het gebied van informeren over belangenbehartiging voor nu maar ook voor straks. Het is niet alleen de ander die gebruik moet maken van de WMO of de zorg, maar het kan iedereen overkomen. Vragen Het gewest is ongeveer een jaar gelden begonnen met een andere werkwijze. Verscheidene Algemeen Bestuursleden van het Gewestelijk Bestuur hebben een deel van het gewest als werkgebied gekregen. De bedoeling was en is nog steeds dat er een netwerk gaat ontstaan tussen afdelingen en gewest. Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Het gewest wil een dialoog opbouwen met de afdelingen, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar de slimmigheidjes kunnen overdragen. Veel afdelingen zullen hiervan nog niet veel gemerkt hebben. Het gewest is naast bovenstaande wens vooral bezig geweest met een flink aantal besturen bij te staan. Een vereniging van senioren zoals de ANBO, heeft net als een school last van doorloop. Wanneer de school niet elk jaar een nieuwe klas formeert is de school na enkele jaren helemaal leeg. Ook de ANBO kampt met dit probleem. Het gewestelijk bestuur is redelijk druk bezig om afdelingsbesturen bij te staan bij het verkrijgen van opvolgers. Ook zijn er af en toe afdelingsbesturen die splijten door verschil van inzicht. Soms staan de delen als kemphanen tegenover elkaar en dan moet het Gewestelijk Bestuur als bemiddelaar optreden. Ook gebeurt het dat er geen bestuur te formeren is en moet het gewest de rol van het afdelingsbestuur op zich nemen. Ik heb dan het gevoel net als bij de voetbal. We willen wel voetballen maar niemand wil de lijnen trekken, want dat is werk en geen ontspanning. Echter zonder werk geen ontspanning. Toch wil het gewest doorgaan met bovenstaande werkwijze. Wij geloven dat door onderlinge communicatie de ANBO in Noord-Holland beter voor haar leden kan opkomen. Zowel in de ontspanningssfeer als bij de belangenbehartiging. Bij het laatste is kennisvergaring en het op peil houden van bestaande kennis een must. Met het communicatienetwerk hopen we hier een bijdrage aan te kunnen leveren. 2

3 Nieuwsbrieven Een flink aantal afdelingen geeft een nieuwsbrief of afdelingsblad uit. Een aantal hiervan zien er uitstekend uit maar anderen zouden best een opfrisser kunnen gebruiken. Voor afdelingen die nog niets hebben is het toch een punt van aandacht. Nu is het gewest bezig samen met Ineke van de Rotte om een leuk voorblad voor een nieuwsbrief en een flyer (strooifolder) te ontwerpen. Het idee is om een voorbedrukte pagina te maken die later door de afdeling op een eigen manier ingevuld kan worden. Wij menen dat een goede uitstraling naar buiten een wervend karakter heeft. En werving is broodnodig voor de ANBO. Wanneer we niets aan ledenwerving doen dan zal de ANBO per jaar ongeveer tien procent kleiner worden. Chris Hoppenbrouwer, voorzitter NH Terugkomdag en ANBO website maken Op maandag 27 oktober 2009 wordt weer een workshop ANBO website maken georganiseerd in de Trefpuntkerk in Bennebroek. Hiervoor zijn nog enige plaatsen beschikbaar. Geeft u op bij het secretariaat tel of VAN DE PENNINGMEESTER P.O.L. (2) Ongeveer een jaar geleden schreef ik een kolommetje over een inmiddels in brede ANBO kringen bekend geworden onderwerp: Penning-meesters On Line, afgekort P.O.L. Voor de mensheid een klein stapje, voor de ANBO een reuzensprong! In de september editie van de Gewestbrief in 2008 vindt u een uitvoerige beschrijving van mijn hand over de doelstelling van P.O.L. Kort samengevat: standaardisatie van de boekhouding voor afdelingen en gewesten en deze toegankelijk maken voor accountantscontrole. Deze stap is noodzakelijk om een geconsolideerde jaarrekening voor de hele vereniging mogelijk te maken. En die is weer nodig om aan te tonen dat de vereniging in zijn geheel een positief Eigen Vermogen heeft. Het totstandkomen van het P.O.L.- project heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Niet alleen omdat lang niet al onze penningmeesters zich van een computer bedienden bij hun boekhouding, maar ook omdat het omgaan met het online-programma van Twinfield voor velen een groot struikelblok betekende. Nu, met mijn lange ervaring met dit programma, kom ik zelf nog klantonvriendelijke werkwijzen tegen die maken dat ik (te) veel tijd moet steken in het zoeken naar oplossingen. Dat slijt er wel na verloop van tijd weer uit, maar kan behoorlijk lastig zijn. Uit het veld heeft mij een aantal klachten bereikt. De belangrijkste is wel dat de handleiding van Twinfield te weinig informatie geeft om op alle vragen antwoord te geven. Dat betekent dan een groot beroep op de helpdesk, niet bij Twinfield, maar bij ons zelf. Ik steek een pluim op de hoed van Martijn Pulles, met wie ik veel contact heb gehad en die mij allerlei klippen deed omzeilen. 3

4 Een niet geringe barrière bleek het gebrek aan boekhoudkundige kennis, waardoor bijvoorbeeld onjuiste balansen werden opgesteld. Door het Verenigingsbureau zijn wel plannen in de maak om een cursus boekhouden op te zetten, maar die zijn totnogtoe voor zover ik weet niet in praktijk gebracht. Intussen doet in het hele land 86 procent van de penningmeesters met P.O.L. mee. Dat is meer dan ik vorig jaar verwachtte. Een bijzonder resultaat dat duidelijk door de grote inspanningen van het projectteam van P.O.L., vooral op het gebied van scholing en ondersteuning, is bereikt. Dat er toch nog duidelijk behoefte aan nascholing is blijkt uit de vragen die mij daarover bereiken. In de ANBO Informatief editie Nr. 4 van april 2009 lees ik op pagina 4 dat in het Verenigingsbureau in Utrecht maandelijks cursusdagen plaatsvin-den voor de Twinfield boekhouding online. Deze zijn bedoeld voor penningmeesters die nog geen cursus hebben gevolgd of zij die nogmaals graag worden begeleid. U kunt zich aanmelden op: verdere informatie is beschikbaar bij Annemiek van Leth, , of per C.A. Aronds Gewestpenningmeester Noord-Holland Professionele presentatieset ter beschikking van afdelingen Ter ondersteuning bij uw aanwezigheid op regionale beurzen en markten heeft het gewest Noord-Holland een professionele presentatieset in ANBO stijl tot haar beschikking waar u, als afdeling, gebruik van kunt maken. Deze sets bestaan uit 2 lichtgewicht en eenvoudig bedienbare achterwanden en een makkelijk op te zetten balie 4 voor folders en magazines, deze sets ogen zeer professioneel. De afdeling kan de presentatieset bij het gewest lenen. Het is de bedoeling dat de afdeling de set zelf in Haarlem ophaalt en weer terugbrengt De gewestvoorzitter in actie staande voor de presentatieset Promotieartikelen Het verenigingsbureau heeft een select aantal promotieartikelen voor u ingekocht die u tegen kostprijs kunt bestellen. Een ANBO tas met daarin een ANBO magazine, folders, een ANBO pen en wat promotionele hebbedingetjes heeft meer impact en uitstraling dan het uitdelen van losse folders. In combinatie met de presentatieset komt u zeer goed en met een ANBO uitstraling voor de dag. Dit promotie materiaal is ter ondersteuning van uw activiteiten bedoeld en is niet om leden mee te werven. Voor Ledenwerving kunt u ideeën opdoen in het stappenplan ledenwerving De macht van het getal

5 INTERVIEW Berthe Scholte-Hendriks, ANBO Middenmeer (bron: Wie haar kent en al te maken heeft gehad met haar sociale hart, zoals zij dat noemt, zal het moeten toegeven: Berthe Schotte-Hendriks is een dappere vrouw. Ze wordt belaagd door een spierziekte en voortschrijdende reuma, maar toch staat ze volop in het leven als secretaris van de ANBO Middenmeer, als VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur) en als lid van de Gemeentelijke Werkgroep Wonen Welzijn en Zorg. Daarin zijn tal van organisaties, waaronder de ANBO, vertegenwoordigd. De werkgroep houdt zich nu onder meer bezig met de voorbereidingen voor een gezondheids- en wijkcentrum en een dorpshuis in een speciaal Zorgstraatje in Middenmeer, waar zo n 4000 mensen wonen. Het kost allemaal veel energie en tijd vertelt Berthe, maar waarschijnlijk kan begin volgend jaar met de bouw worden begonnen. Daarvoor moet er nog verder worden gepraat met tal van deelnemers aan het project, zoals ook de huisartsen. De ANBO wordt hoofdgebruiker van het Dorpshuis, waar we de ouderen nog beter van dienst kunnen zijn dan nu. Ze is al 6 ½ jaar secretaris van deze ouderenorganisatie in Middenmeer. Tijdens een vergadering, waarbij het hele bestuur door onenigheid opstapte, sprak mijn sociale hart en dacht ik: maar nu moet er iets gebeuren, je kunt de leden niet opschepen met bestuurlijke problemen. Kort en goed, ik bood aan als tijdelijk secretaris de zaak weer op gang te brengen. Dat gebeurde, alles kwam weer op de rails en toen ben ik maar gebleven en werd ik permanent secretaris. Berthe kent veel mensen in het dorp. Vóór haar werk bij de ANBO was ze vele jaren verbonden aan het Arbeidsbureau, eerst bij de bijzondere arbeidsbemiddeling en daarna als beroepskeuze-adviseur. Ze had veel te maken met mensen, die moesten worden omgeschoold of een beperking hadden. Haar vriendelijkheid, directheid èn doortastendheid kwamen daarbij van pas en dat is nu ook het geval in haar nieuwste functie als VOA (Vrijwillig Ouderen Adviseur) waarvoor ze ruim twee jaar geleden een opleiding volgde bij de SBO-NH in Haarlem. Haar ervaring bij het Arbeidsbureau vormt in deze functie natuurlijk een enorm pluspunt en ook het feit dat ze zoveel mensen kent. Ons kent ons zegt ze lachend. Ze wordt in haar functie als VOA vaak gebeld om hulp. Opvallend is dat de mensen mij bellen om een probleem, maar dat het in feite vaak om een complex van problemen gaat. Ze rijdt naar de mensen toe op haar elektrische fiets, een vervoermiddel dat zij iedereen, zoals ze zegt, voor driehonderd procent aan kan bevelen. Berthe houdt van superlatieven. Het zijn fantastische dingen. Ze doen een deel van het werk, maar je blijft zelf ook in beweging. Ik ben er zo blij mee. 5

6 Eenmaal gearriveerd bij de mevrouw, die haar in dit geval had gebeld, blijkt dat er inderdaad veel meer mis is, dan voor de telefoon was gezegd. Ik kwam bij de mevrouw in kwestie om haar te helpen een nieuwe rollator aan te vragen, maar er was veel meer mis. Ze woont in een eigenlijk te groot huis waarin aanpassingen nodig zijn, maar ze wist niet dat ze die vergoed kon krijgen. En van een OV-taxi (haar vervoer was ook een probleem) had ze nog nooit gehoord. Ze kreeg hulp van haar schoondochter ja dat is mantelzorg maar ze had ook recht op meer zorgverlening, alleen: hoe moest dat worden aangevraagd? Ze had geen idee. Toen Berthe weer op haar elektrische fiets stapte, liet ze een dankbare client achter. En dat geeft voldoening. Het is heerlijk om andere mensen te helpen. Daar leef je van op; daar leef je voor. Ze straalt als ze dit zegt en, heel passend: Berthe betekent De stralende. Dat hoorde ze indertijd van de dominee, die iedereen hielp met de bekende poesie-albums. Ik ben vernoemd naar mijn tante Bertha, maar mijn vader vond dat te veel doen denken aan Dikke Bertha, de bommen uit de oorlog. Ik was bovendien een tenger klein ding. En dus maakte hij er Berthe van, zonder te weten wat dat precies betekende. Berthe Schotte-Hendriks is niet het type dat een blad voor de mond neemt. Toen ze voor de eerste keer in het gebouw van de SBO in Haarlem binnenstapte (als toenmalig lid van de RSBO Kop van Noord-Holland) ontdekte ze dat er geen traplift was. Ik kon met mijn rheuma en spierziekte niet naar boven en vertrok onverrichterzake weer naar huis. Nou, daar heb ik werk van gemaakt, jazeker. De secretaris van de RSBO schreef er op mijn aandringen een brief over. Kort daarna was er een traplift in het SBOgebouw. Er werd prompt op gereageerd. Bravo SBO-NH! Geen bravo heeft ze over voor nogal wat vrijwilligers en die kom je overal tegen van wie zij vindt dat ze teveel met zichzelf en te weinig met de ouderen bezig zijn. Ze luisteren niet naar de ander, ze willen voor die ander denken zonder diens mening te vragen. Dat is ego-tripperij. En waar zijn al die vrijwlligers als er een ledenvergadering is? Ik ga er altijd heen, of het nu om een regionale, provinciale of landelijke bijeenkomst gaat. Maar je ziet er zo weinig bekenden. Ik pleit voor meer enhousiasme en minder zelfdunk. De vele goeden natuurlijk niet te na gesproken. Berthe heeft twee mensen die haar steunen en die ze in veel opzichten als haar voorbeeld ziet. Om te beginnen haar moeder van 89, die prachtige geborduurde schilderijen maakte èn maakt. Een juist beeindigde merklap met het A tot Z, die Berthe wil gaan inlijsten, ligt voor haar op de tafel. Moeder, die nog steeds zelfstandig woont, is een kunstenares ook als het om haar vaardigheid gaat zich door het leven te slaan. Haar man Simon (76), krijgt eveneens alle lof. Jaren geleden, in 2002, voorspelden de dokters in het ziekenhuis dat hij, met een ongeneeslijke darmkanker, aan zijn laatse dagen bezig was, maar dat pakte anders uit. Tijdens dit interview was Simon bezig het huis te schilderen. Hij is oud-aannemer, dus laat dat maar aan hem over. Hij geldt als een medisch wonder en al jarenlang worden er geen uitzaaiingen meer geconstateerd. Als er kaarten moeten worden rond gebracht naar de jarige leden van de ANBO, helpt hij een handje. 6

7 Die kaarten worden, samen met haar zuster, door Berthe gemaakt. Het zijn pracht-exemplaren met geborduurde bloemen en plaksels erop, waardoor je de indruk krijgt dat het miniatuurschilderijtjes zijn. Berthe is er zelf ook tevreden over, zoals ze blijmoedig tegen het hele leven aan ziet. Kijk, ik weet dat mijn ziektes erger worden. De dokter zei eens: de dag komt dat je alleen nog achterover in je stoel kunt zitten. Nou dat zal dan wel. Ik leef met de dag en geniet er van. Ik ben 61 en ik kijk uit naar nog vele stralend jaren voor mij. Ja toch? Dat ben ik aan mijn naam de stralende verplicht. Koos Smedes Najaars gewestvergadering op 21 oktober 2009 Zoals gebruikelijk wordt de gewestelijke najaarsvergadering ook dit jaar gehouden in Hotel Akersloot. Inmiddels zijn de uitnodigingen met het jaarboek 2008 verstuurd. Net als verleden jaar vindt s ochtends het themagedeelte plaats en s middags de jaarvergadering met tussendoor lunch. Het thema bestaat dit jaar uit drie delen. Allereerst zal er een demonstratie worden gegeven van de AMIQO. Dit is een computer met een aanraakscherm dat heel gemakkelijk door ouderen is te bedienen. Lees voor meer informatie ook het artikel dat hieronder is geschreven (Mijn vrouw is een digibeet). Vervolgens zal de heer Nico Krul, (voorzitter ANBO gewest ZH) in zijn functie van landelijk coördinator ledenwerving aandacht vragen voor de ledenwerving actie. Tenslotte wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe bestuursvorm met contactpersonen die dit jaar in het gewest is opgestart en waar momenteel mee wordt gewerkt. 7 Elkaar treffen tijdens de Gewestvergadering Alle afdelingen worden van harte uitgenodigd om twee vertegenwoordigers naar de gewestvergadering af te vaardigen. Het is nuttig minimaal twee keer per jaar met elkaar intensief over ANBO actualiteiten te praten, het is goed voor uw netwerk en we steken er altijd weer wat van op! Heeft u zich nog niet aangemeld, doe het dan nu. Mijn vrouw is een digibeet Enige tijd geleden kwamen Rob Wagenaar en ondergetekende in contact met twee heren die vertelden dat zij een computer hadden die vooral bedoeld is voor digibeten. Volgens hen zijn er onder ouderen nog veel digibeten, mensen die niets met computers te maken willen hebben. Nu heb ik de laatste 15 jaar in mijn werk op een computerafdeling van een groot bedrijf gewerkt en ik dacht al veel gezien te hebben. Ik was dus enigermate sceptisch. We hebben in het gewestelijk kantoor een demonstratie van het nieuwe apparaat meegemaakt en onze scepsis draaide om tot enthousiasme. Er werd mij het voorstel gedaan om bij mij thuis ook nog een kleine demonstratie te geven. Zij noemen hun nieuwe computer AMIQO. Thuis mocht mijn vrouw het apparaat ook eens proberen. Omdat het zo eenvoudig is en het geen echte

8 computer leek was ze er niet bang oor en het leek haar wel wat. Dat was voor mij een teken aan de wand. Wat is het eigenlijk voor een ding, die nieuwe computer AMIQO. Het is een gewone computer met alles erop en eraan. De echte computeraars onder ons kunnen gewoon met het ding aan de gang met alle programma s die ze gewend zijn. Ze moeten dan wel hun software nog op deze computer installeren zoals Word of Excel. Deze software wordt meegeleverd. Echter het is geen gewone kast met toetsenbord en muis maar het is een aanraakscherm (touch screen) waarin de computer is ingebouwd met DVD speler en ingebouwde microfoon en webcam. Natuurlijk wordt er een toetsenbord en muis bijgeleverd. Maar voor de digibeet mag dit in het bureau opgeborgen blijven. Het bijzondere van deze computer is, dat wanneer de computer aangezet wordt automatisch het nieuw ontwikkelde programma wordt opgestart. Met dit programma is het bijzondere dat je dat geen muis of toetsenbord nodig hebt. Alles wordt bestuurd met knoppen op het aanraakscherm. Een kind doet de was als het maar OMO gebruikt. Op het scherm staan een aantal plaatjes (knoppen) die allemaal een functie aansturen. Enige voorbeelden: Mailen. Er staat een knop met een plaatje van een enveloppe op het scherm. Wanneer je deze knop aanraakt met een vinger of een speciaal pennetje dan roept de computer: U wilt een bericht versturen en opent vervolgens uw adresboek. Je kiest met een knop uit je adresboek de persoon die je een bericht wilt versturen en dan roept de computer gaat uw gang. Met behulp van de ingebouwde microfoon en webcam wordt er een filmpje 8 opgenomen en het gesprokene wordt dan vastgelegd met microfoon en webcam. Ben je klaar dan druk je met je vinger op de knop Gereed en wordt het filmpje naar de gewenste persoon verstuurd. (voor de deskundigen, als bijlage) Opbellen. Dat gaat op dezelfde wijze. Druk op de knop met de telefoon en dan komt het adresboek tevoorschijn. Staat het nummer er niet in dan druk je op de knop Nummer maken en dan verschijnt er een soort rekenmachine waar je het telefoonnummer in kunt toetsen. Daarna druk je op de knop Verbinden en wordt het nummer gebeld. Het leuke hierbij is dat via internet wordt gebeld en dat de gesprekken kosteloos zijn (naar overal ter wereld). Je kunt normaal op de gebruikelijke manier internetten maar er zijn ook een aantal knoppen beschikbaar waaronder je de favoriete websites kunt opbergen. Bijvoorbeeld de website Buienradar. Druk je op die knop dan kom je vanzelf op deze website. Je kunt met knoppen ook tv en radiostations instellen en deze op de AMIQO bekijken en beluisteren. Wanneer je een kennis hebt met dezelfde computer of een computer met webcam en microfoon dan kan je middels deze computer met elkaar praten maar elkaar ook zien. (videoconferencing)

9 Bij de demonstratie had de leverancier ook een apparaatje bij zich wat je hartslag kon tonen. Dat werd keurig als grafiekje op het scherm getoond en wanneer dat wenselijk is kan dit naar een huisarts of ziekenhuis opgestuurd worden. Het programma heeft een agenda en elke keer wanneer de computer wordt aangezet wordt deze agenda gecontroleerd of er op die dag iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld moet er op woensdag een pil worden ingenomen, dan verteld de computer met een boodschap op het scherm maar ook mondeling dat de pil moet worden ingenomen. Die agenda kan een boodschap onthouden die maar 1 keer voorkomt maar ook boodschappen, die elke week of maand voorkomen. Die hoef je maar 1 keer in te voeren en worden op het gewenste tijdstip getoond en uitgesproken. Dit zijn slechts een paar voorbeelden maar er is nog veel meer mogelijk Het gemak Alles in dit programma wordt bestuurd via de knoppen op het scherm. Deze moet je kiezen door ze aan te raken met je vinger. Elke keus die je maakt, wordt ook mondeling door de computer begeleid. Gegevens die je met dit programma gebruikt of maakt, worden elders in een computercentrum opgeslagen. Wanneer de computer dienst weigert kan de leverancier in de computer kijken zonder in huis te komen (op afstand) Omdat de nieuwe eigenaar een digibeet is en er iets ingesteld moet worden, zoals een nieuw mailadres of telefoonnummer, is het verstandig om een computermaatje (buddy) te hebben. Deze kan dan op afstand het adresboek invullen of een nieuwe website of radio of tv station onder een knop aanbrengen. Wanneer er geen bekende is die wijzigingen kan aanbrengen dan kan de leverancier wellicht ook iets betekenen. Uiteindelijk kan de gebruiker het zelf ook aanmaken. Waarom schrijf ik dit? Ik denk dat dit apparaat een rol kan vervullen voor ouderen in hun dagelijks leven om een stukje familieleven in stand te houden en / of dreigende eenzaamheid te vermijden. Je kan met anderen praten als met een beeldtelefoon over de hele wereld en wat is er niet leuker om met je kleinkind of oomzegger of neef om de hoek maar ook in Australië of Amerika een babbeltje te maken. Bovendien is dit geheel en al gratis (het gesprek). Daarnaast zijn er heel wat instanties en zaken en de gemeente die roepen Kijk op internet of meldt u aan via onze website. Er zijn meerdere redenen aan te voeren dat dit apparaat een kleine aanvulling kan zijn op de verbinding met de buitenwereld. Chris Hoppenbrouwer LANDELIJKE ANBO Uit Informatief:herinnering aan belangrijke berichten en oproepen, geselecteerd door Ria Smid. De redactie hoopt dat u onderstaande berichten wilt opnemen in uw afdelingsblad. Twee dubbelnummers ANBO Magazine In de ANBO Informatief van mei heeft u al kunnen lezen dat de september editie van het ANBO magazine een dubbelnummer is geworden: september /oktober. Ook zullen wij een dubbelnummer aan het eind van het jaar uitbrengen het november/december nummer. 9

10 De economische crisis heeft zo n invloed op de advertentiemarkt, dat het dit jaar onmogelijk is gebleken om een blad zoals het ANBO Magazine 10 x per jaar uit te geven, de financiële consequenties zijn dan voor onze vereniging niet meer verantwoord. Laatste nieuws De redactie van het magazine zet alles op alles om de twee laatste nummers weer net zo informatief en interessant te maken als de voorgaande nummers. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om u wel goed te blijven informeren en besteden dan ook extra aandacht aan onze internetsite om u daar het laatste nieuws te melden. Verder is het nu ook mogelijk om u in te schrijven voor de ANBO-nieuwsbrief die wij vanaf september maandelijks uitgeven. Zo blijft u goed op de hoogte. Wij blijven u via de Informatief informeren over de laatste stand van zaken. Wij hopen op uw begrip voor de gemaakte keuzes door het VB. Pensioenonderzoek Er is weinig bekend over de financiële situatie van mensen na het overlijden van hun partner. Stichting Pensioenkijker.nl wil proberen meer inzicht te verkrijgen in deze situatie. ANBO wil daar graag aan meewerken. Op de site staat in de kolom Actueel daarom een link naar het onderzoek. Politieke lobby De resultaten kunnen voor ANBO aanleiding zijn om de politieke lobby op dit punt verder te versterken. De vragenlijst is bestemd voor mensen wier partner in de afgelopen vijf jaren is overleden. Wmo-enquête Enquête toont verbeterpunten Wmo ANBO hield met PCOB en Unie KBO afgelopen voorjaar twee enquêtes onder Gewesten, Afdelingen en leden. De enquêtes hadden betrekking op participatie van ouderen in de Wmo en de ervaringen van ouderen met het aanvragen en toegekend krijgen van Wmo voorzieningen. Tevredenheid Belangrijke verbeterpunten van de Wmo liggen op het terrein van informatievoorziening en de aanvraagprocedure van Wmo voorzieningen. Ook de samenwerking tussen lokale afdelingen en Wmo raden moet verbeteren. Opvallend is dat de tevredenheid over het lokale Wmo beleid tamelijk laag is. De resultaten van de enquêtes kunt u lezen in het rapport op de website. Dat kunt u downloaden in de kolom Actueel, onder het kopje nieuws. Een gedrukt exemplaar van het rapport kunt u opvragen bij afdeling Verzending. Na overmaking van 2,50 per rapport op rekeningnummer (onder vermelding van Rapport Wmo ) wordt het rapport toegestuurd. Mocht u naar aanleiding van deze enquêtes vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met Nel Barendsen op Digitale nieuwsbrief verschijnt Een digitale nieuwsbrief voor leden en niet-leden verschijnt vanaf september met maandelijkse frequentie. De ontvangers blijven op de hoogte van de activiteiten, recentste resultaten van de politieke lobby en ontwikkelingen in de landelijke politiek. Onder de inschrijvers verloot ANBO maandelijks mooie prijzen. De komende tijd maken inschrijvers kans 10

11 op gratis kaarten naar Holiday on Ice in Amsterdam en in Groningen. Alle leden kunnen profiteren van de seniorenkorting bij twee speciale voorstellingen. Kijk bij Voordeel & korting op de site. Wilt u er zeker van zijn dat u iedere maand op de hoogte bent van de recentste ontwikkelingen? Ga naar en vul uw adres in bij het kopje Nieuwsbrief op de homepage onder ANBO VOOR U. Vrijwilligers gezocht: Vrijwilligers met hart voor milieu Zuinig omgaan met energie is goed voor het milieu en de portemonnee. ANBO start dit najaar het proefproject De Energie van Ouderen om daarbij te helpen. Het project bestaat uit voorlichtingsmiddagen bij afdelingen én een milieubingo. ANBO zoekt vrijwilligers die na een training zo n bijeenkomst willen begeleiden. Daarnaast zoeken we afdelingen die een milieubingo willen organiseren. ANBO werkt in dit project samen met Stichting Collusie, een organisatie die zich inzet voor een duurzame samenleving. Meer informatie of aanmelden? Liesbeth Boerwinkel, (030) , ANBO verbaasd over voorrang vaccinatie griep De ouderenbond ANBO is verbaasd dat 60-plussers als eersten worden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Eerder leken senioren niet als 11 eersten aan de beurt te komen, omdat zij al een soort afweer hebben tegen deze griep. Mogelijk zijn zij eerder in aanraking geweest met een vergelijkbaar virus. Vatbaarder De bond verwacht dat senioren massaal gebruik gaan maken van de vaccinatie. Dat zei een woordvoerder. Het lijkt ANBO goed om de vaccinatie te combineren met de jaarlijkse griepprik. Dan hoeven ouderen die slecht ter been zijn of om andere redenen minder mobiel zijn, niet twee maal op pad. Ook pleit de bond voor mobiele teams die naar verzorgingshuizen komen om daar de mensen te vaccineren. Chronische aandoeningen Voorzitter André Knottnerus van de Gezondheidsraad wees er op dat er wel lichte aanwijzingen zijn dat ouderen beter tegen de Mexicaanse griep bestand zouden zijn, maar dat deze niet duidelijk genoeg zijn. Jongeren lijken nu vatbaarder te zijn voor de ziekte, maar dat komt vooral omdat zij meer contacten hebben en dus meer risico op besmetting lopen. Maar ouderen lopen wel degelijk meer gevaar als ze de ziekte krijgen omdat ze vaker lijden aan chronische aandoeningen. Ouderen met griep belanden ook vaker in het ziekenhuis. Uw alternatief voor het verhogen van de AOW-leeftijd Als het aan ANBO en FNV ligt, komt er geen verhoging van de AOW-leeftijd. We denken dat er genoeg alternatieve manieren zijn om dat betaalbaar te houden, ondanks de vergrijzing. Afgesproken is dat de FNV tot 1 oktober de kans krijgt om die alternatieven in de Sociaal Economische Raad (SER) -waar ook ANBO deel van uitmaakt- uit te

12 werken. Het advies van de SER zal zwaar meewegen in het uiteindelijke besluit, heeft het kabinet beloofd. In een recente notitie somt ANBO de belangrijkste bezwaren tegen verhoging van de AOW-leeftijd op (zie De (on)zin van verhoging van de AOWleeftijd). Ook de FNV zet in 'Samenwerken voor de AOW' argumenten en alternatieven op een rij. Die maatregel is niet nodig om de AOW betaalbaar te houden, daarvoor zijn andere maatregelen afdoende, zoals fiscalisering van AOW en AWBZ. keuzemogelijkheden. Voor ons doel, de hele breedte gebruiken, kiezen we Doorlopend. Klik dus in het rondje voor Doorlopend. Hierna gaan we naar de menukeus Opmaak en kiezen voor Kolommen. In het venster kiezen we nu voor één1 kolom. We typen nu de gewenste titel voor Uw ideeën? U moet er toch ook niet aan denken om twee jaar langer door te werken? En twee jaar langer premie te betalen? Heeft u ideeën over een alternatief voor het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar? Geef deze dan door via 'Mijn AOW-alternatief' (op Uw ideeën zijn van harte welkom! Word tips voor Nieuwsbrief of afdelingskrant Er zijn nieuwsbrieven die met kolommen werken, bijvoorbeeld twee kolommen. Boven zo n kolom staat dan een titel maar die past eigenlijk niet in deze kolom en loopt soms over twee of drie regels uit. Dit kan in Word veel mooier. Nu is er een manier om toch met kolommen te werken en de titel over de hele pagina te laten lopen zodat deze maar 1 één regel beslaat. Hiervoor gebruiken we secties. Je knipt de pagina dan op in aparte delen. Twee kolommen, een regel over de gehele breedte en dan weer doorgaan met kolommen. Ga als volgt te werk: Kies boven in het menu Invoegen. Kies dan Eindemarkering (wanneer die niet zichtbaar is klik even op de tweepijlpuntjes onderin). Er verschijnt dan een venstertje met verschillende 12 boven de volgende kolom over de volle breedte van de pagina. Willen we nu weer doorgaan met twee kolommen dan kiezen we nu voor Invoegen, Eindemarkering en klikken op de keus Doorlopend. In de menukeus Opmaak kiezen we daarna Kolommen en we klikken het vakje Twee aan voor twee kolommen. Deze werkwijze kunt u net zo vaak herhalen als u zelf wilt. Chris Hoppenbrouwer

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden!

Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Download DIGIPRAAT in de Google playstore! Zoek naar eu.desmidt om DIGIPRAAT en DIGITAAL te vinden! Inhoud Hoe werkt het:... 1 Aanmaken van een nieuwe groep met eigen afbeelding, tekst en spraak... 4 Instellingen...

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Handleiding website FMS-spaarnwoude.nl

Handleiding website FMS-spaarnwoude.nl Handleiding website FMS-spaarnwoude.nl Alfred Houdijk Webmaster 27-12-2012 Inhoud Inleiding... 2 Wie kan wat op de website... 3 Foto s en filmpjes plaatsen... 4 Copyright... 4 Schrijf een artikel... 5

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

8.13 Windows Hulp op afstand

8.13 Windows Hulp op afstand 1 8.13 Windows Hulp op afstand Misschien heeft u een probleem dat u zelf niet kunt oplossen, maar is één van uw (klein)kinderen of kennissen erg handig met computers. Dan kunt u natuurlijk telefonisch

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

SKYPE, de goedkope manier van communiceren via internet (VOIP) Voor allen die willen weten hoe je Skype moet installeren en instellen op je PC.

SKYPE, de goedkope manier van communiceren via internet (VOIP) Voor allen die willen weten hoe je Skype moet installeren en instellen op je PC. SKYPE, de goedkope manier van communiceren via internet (VOIP) Voor allen die willen weten hoe je Skype moet installeren en instellen op je PC. Ik zal je nu stap voor stap vertellen hoe je dat moet doen.

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

2. Downloaden en installeren

2. Downloaden en installeren U hebt ongetwijfeld wel eens van Skype gehoord. De populaire (video)beldienst op uw pc, op basis van Voice over IP (VoIP), zit zo in de lift dat Microsoft de dienst heeft overgenomen (Microsoft legt 8,5

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl

Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl IVVU Gebruikershandleiding CMS ouderenzorgutrecht.nl datum 15 februari 2011 IVVU opdrachtgever projectnummer 8374 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Basishandelingen 4 1.1 Ik wil mijn pagina s op ouderenzorgutrecht.nl

Nadere informatie

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Disclaimer: Ik ben niet verbonden aan Shakespeak of het bedrijf dat Shakespeak produceert. Deze handleiding is geschreven op basis van mijn eigen ervaringen

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Handleiding Samzo. thuiszorg voor cliënt en mantelzorger

Handleiding Samzo. thuiszorg voor cliënt en mantelzorger Handleiding Samzo thuiszorg voor cliënt en mantelzorger 1 Inhoudsopgave Hier vindt u de inhoudsopgave van deze handleiding. Klik op een paragraaftitel om direct naar de pagina te gaan met de informatie

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Handleiding Bardienstplanner Versie 1.2

Handleiding Bardienstplanner Versie 1.2 Versie 1.2 Inleiding Beste leden, Hieronder vind je een handleiding voor de bardienstplanner zoals deze wordt toegepast op onze website www.tclangenboom.nl. Deze handleiding geeft een beschrijving weer,

Nadere informatie

Basishandleiding WordPress

Basishandleiding WordPress Basishandleiding WordPress Website: http://www.uwsite.nl Back-end: http://www.uwsite.nl/wp-admin Gebruikersnaam: uwgebruikersnaam Wachtwoord: uwwachtwoord 0. Inloggen in het gebruikersgedeelte / het back-end

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZWIP

Gebruikershandleiding ZWIP Gebruikershandleiding ZWIP het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Uitleg ZWIP... 3 1.1 Opstarten ZWIP... 3 1.2 Aanmeldscherm... 4 1.3 Wijzigen van uw wachtwoord... 5 1.4 Startscherm...

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Skype. Praktische informatie over Skype

Skype. Praktische informatie over Skype April 2015 Auteur: E.C.Bliek Skype Praktische informatie over Skype Dit bestand omvat een introductie over het programma Skype. Functies, gebruik en een gebruiksinstructie worden behandeld. ICT&Onderwijs

Nadere informatie

ICT Publisher 2002 1

ICT Publisher 2002 1 ICT Publisher 2002 1 Werken met Publisher 2002 1. Het maken van een eenvoudige publicatie in Publisher Inhoud Wat gaat er gebeuren? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Handleiding Z app. Overzicht

Handleiding Z app. Overzicht Handleiding Z app Overzicht Intro... 2 De Z app installeren... 3 Skype installeren... 5 De Z app... 6 De Z app gebruiken... 7 Hoofdmenu... 8 Beeldbellen... 9 Agenda... 13 Nieuws... 15 Contacten... 16 Berichten...

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Waar gaat dit over? Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Hier leer je hoe je een eigen webpagina kunt maken op de site van de school. Op deze webpagina kun je vertellen wie

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Een quiz plaatsen op je website

Een quiz plaatsen op je website Een quiz plaatsen op je website Om de deelnemers een beetje na te laten denken kan je een quiz toevoegen op je site. Dat doe je op de volgende manier: a. Een quiz aanmaken Ga naar je eigen pagina en klik

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Met de nieuwsbriefmodule is het mogelijk om veilig en eenvoudig digitale nieuwsbrieven te versturen naar abonnees. Voor de module is maatwerk nodig

Nadere informatie

1. Starten en stoppen met Windows

1. Starten en stoppen met Windows 15 1. Starten en stoppen met Windows De computer die u voor u heeft staan wordt ook wel PC genoemd, de afkorting voor Personal Computer. Deze PC heeft de laatste twintig jaar een stormachtige opmars gemaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint Basics Hoe maak je een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen

Microsoft PowerPoint Basics Hoe maak je een presentatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen Als je weet wat er komt, wat inhoud betreft, kijken bij maken van een spreekbeurt, kunnen we praten over jouw PowerPoint presentatie. Je hebt in de klas de basis handelingen op de computer al geleerd zoals:

Nadere informatie

HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden.

HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden. 1Welkom! HCC, de vereniging van computergebruikers telt momenteel zo n 75.000 leden. Veel van deze leden zijn actief in een regio en/of in één of meerdere interessegroepen. Om al onze leden te kunnen bereiken

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Gmail documentatie. Dit document is copyright (c) Mark Ament. Alleen te verspreiden en te gebruiken met goedkeuring van Mark Ament.

Gmail documentatie. Dit document is copyright (c) Mark Ament. Alleen te verspreiden en te gebruiken met goedkeuring van Mark Ament. Gmail documentatie Auteur: Mark Ament Versie: 0.4 XP Emailadres: m.ament@mailcity.com Telefoonnummer: 06-25490866 Website: http://computerlessen.be-sure-soft.com Dit document is copyright (c) Mark Ament.

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis.

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Thema Gezondheid Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Wat leert u in deze les? De weg vragen. Om herhaling en verduidelijking vragen. Je naam spellen. Vragen stellen en beantwoorden. Veel succes! 1 HET GESPREK

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Het Pluryn Plein. Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt

Uitgebreide versie. Het Pluryn Plein. Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt Uitgebreide versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt Het Pluryn Plein Ben je clint van Pluryn? Dan is het belangrijk dat je alle informatie

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem

Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem Pagina 1 van 5 Wat is er gewijzigd? Op 18 december 2009 is het nieuwe Jemasoft CMS Mailing systeem E@syMailings online gegaan. De grootste wijziging ten opzichte van

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Maak in. je eerste. fotoboek! 10 stappen. Snelle handleiding voor Windowsversie 7.4 en hoger. Selecteer je beste foto s. Open het fotoboekprogramma.

Maak in. je eerste. fotoboek! 10 stappen. Snelle handleiding voor Windowsversie 7.4 en hoger. Selecteer je beste foto s. Open het fotoboekprogramma. Snelle handleiding voor Windowsversie 7.4 en hoger Maak in 10 stappen je eerste fotoboek! 1 Selecteer je beste foto s. Selecteer de foto s die je wilt gebruiken en verzamel ze in één folder op je computer.

Nadere informatie

Enquête maken met Enquetemaken.nu

Enquête maken met Enquetemaken.nu Enquête maken met Enquetemaken.nu Met Enquetemaken.nu kun je makkelijk een enquete maken. Je kunt die via mail of via Twitter rondsturen. Ga naar enquetemaken.nu en klik op 'Inloggen'. Van je docent krijg

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ Opname hulp Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen B B Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ BoekenBabbels DOEL Door het opnemen en plaatsen van korte

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Zoetermeer laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Zoetermeer laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Zoetermeer.

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger.

Let op! In dit PDF-bestand wordt voor de voorbeelden gebruikgemaakt van de Instant Messaging-software Windows Live Messenger. 1 Veilig chatten Chatten is een populaire manier van contact maken en onderhouden op internet. Het is simpel gezegd het uitwisselen van getypte berichten. Dat kan met familie, vrienden en andere bekenden,

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal leermateriaal maken

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal leermateriaal maken Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1, deel 10 (versie 1.0 NL 19-5-2010) digitaal leermateriaal maken door Serge de Beer Inleiding Tot nu toe hebben we in deze cursus al een aantal mogelijkheden gezien voor

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Getting Started. Siemens M55 * PrePay. i-mode browser compatible AD-0571/07-03

Getting Started. Siemens M55 * PrePay. i-mode browser compatible AD-0571/07-03 Getting Started Siemens M55 * i-mode browser compatible PrePay * De browser van dit toestel ondersteunt i-mode; sommige i-mode diensten worden mogelijk niet ondersteund. AD-0571/07-03 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap With a little Help from Wennen aan Office 2010 John Spronk Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap naar Office 2010 omdat het er zo anders uitziet dan het vertrouwde Office 97. Degenen die

Nadere informatie

Starten website/homepage

Starten website/homepage Inleiding Via deze website (http://www.lets-heino.nl/), kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je klavers overschrijven, zoals bij internet-bankieren. Gelukkig is het wel eenvoudiger! Als je

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie