GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 10 nr. 3 sept 2009 VOORWOORD. De vakantie voorbij, weer aan het werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 10 nr. 3 sept 2009 VOORWOORD. De vakantie voorbij, weer aan het werk"

Transcriptie

1 ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 10 nr. 3 sept 2009 GEWESTBRIEF VOORWOORD De vakantie voorbij, weer aan het werk Het zit er weer op voor de meeste onder ons. Ik hoop dat iedereen zich vermaakt heeft en de dingen gedaan heeft die op het wensenlijstje stonden. Maar vooral dat iedereen weer gezond is teruggekomen en de problemen die we misschien voor die tijd hadden, op het vakantieadres hebben achtergelaten. Zelf heb ik mijn vakantie in Frankrijk doorgebracht. Mijn broer woont daar en de caravan hebben we in de tuin opgezet. Soms hoor je mensen zeggen dat Frankrijk een mooi land is maar eigenlijk zouden er geen Fransen moeten wonen. Ik erger mij daar aan want het is vaak onbekendheid en vooringenomenheid, en vooringenomenheid vind ik niet zo slim. Dit geldt ook voor zaken die zich in de ANBO afspelen. Maar straks daar over meer. Ik heb het voordeel dat ik met mijn broer mee kan en een aantal dagen bij Franse families mag logeren. Zo kan ik op een andere manier kennis kan maken met de Franse families en hun gastvrijheid. Natuurlijk, als toerist zie je alleen de buitenkant maar baseer er dan niet meteen een glasharde mening op. Ik geef dit maar 1 als voorbeeld over meningsvorming, ook binnen de ANBO. Ook binnen de vereniging kom ik dit fenomeen tegen. Van horen zeggen en dan de focus er op richten, en daarna gaat het verhaal een eigen leven leiden. Het vervelende is natuurlijk dat, in plaats dat de rust terugkeert de onrust alleen maar toeneemt. Ik laat veel verhalen langs mij heen gaan maar als iets hardnekkig is, verdiep ik mij daarin en kom dan pas tot een oordeel. Dat is goed voor mijn eigen gemoedsrust maar ook voor die van anderen. Nog een voorbeeld waar ik mijn mening op heb bijgesteld. Zelf ga ik met mijn vrouw aan de voorkant van het hoogseizoen op vakantie maar op enig moment zegt iemand dat afdelingen veel beter in het hoogseizoen activiteiten kunnen ontplooien want dan zijn de senioren weer terug van vakantie of ze gaan pas in het

2 naseizoen. Daar had ik nog niet goed over nagedacht maar er zit een grote mate van logica achter. Denk er eens over na. De vereniging ontwaakt weer De afdelingen gaan het werk weer opvatten, want daar gebeurt het. De ANBO leden hebben contact met hun vereniging in de afdeling. Daar vinden de activiteiten plaats. Het zijn niet alleen de normale zaken in de ontspanningssfeer maar ook de belangenbehartiging komt weer op gang. Het gemeentehuis start weer op en dan gaan allerlei commissie weer aan de slag, zoals WMO raden en seniorenraden, in de zorg, bij woningcorporaties en nog veel meer. Op al die plekken zijn senioren, onze leden, actief bezig met belangenbehartiging. Een bezigheid die steeds belangrijker wordt omdat de financiën van gemeenten minder worden, de uitkeringen van het rijk aan de gemeentes beknot worden en dat betekent dat er steeds scherper keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes, die ook senioren raken. Onze kaderleden doen hun best om bij de les te blijven en te sturen op de juiste keuzes. Het vervelende van dit werk is dat niet door iedereen gezien wordt dat het belangrijk werk is. Niet iedereen ziet het belang er van in. Sterker nog, veel leden kennen hun belang niet, ze komen er niet mee in aanraking dus bestaat het niet. Er ligt dus voor veel besturen nog wat te doen op het gebied van informeren over belangenbehartiging voor nu maar ook voor straks. Het is niet alleen de ander die gebruik moet maken van de WMO of de zorg, maar het kan iedereen overkomen. Vragen Het gewest is ongeveer een jaar gelden begonnen met een andere werkwijze. Verscheidene Algemeen Bestuursleden van het Gewestelijk Bestuur hebben een deel van het gewest als werkgebied gekregen. De bedoeling was en is nog steeds dat er een netwerk gaat ontstaan tussen afdelingen en gewest. Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Het gewest wil een dialoog opbouwen met de afdelingen, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar de slimmigheidjes kunnen overdragen. Veel afdelingen zullen hiervan nog niet veel gemerkt hebben. Het gewest is naast bovenstaande wens vooral bezig geweest met een flink aantal besturen bij te staan. Een vereniging van senioren zoals de ANBO, heeft net als een school last van doorloop. Wanneer de school niet elk jaar een nieuwe klas formeert is de school na enkele jaren helemaal leeg. Ook de ANBO kampt met dit probleem. Het gewestelijk bestuur is redelijk druk bezig om afdelingsbesturen bij te staan bij het verkrijgen van opvolgers. Ook zijn er af en toe afdelingsbesturen die splijten door verschil van inzicht. Soms staan de delen als kemphanen tegenover elkaar en dan moet het Gewestelijk Bestuur als bemiddelaar optreden. Ook gebeurt het dat er geen bestuur te formeren is en moet het gewest de rol van het afdelingsbestuur op zich nemen. Ik heb dan het gevoel net als bij de voetbal. We willen wel voetballen maar niemand wil de lijnen trekken, want dat is werk en geen ontspanning. Echter zonder werk geen ontspanning. Toch wil het gewest doorgaan met bovenstaande werkwijze. Wij geloven dat door onderlinge communicatie de ANBO in Noord-Holland beter voor haar leden kan opkomen. Zowel in de ontspanningssfeer als bij de belangenbehartiging. Bij het laatste is kennisvergaring en het op peil houden van bestaande kennis een must. Met het communicatienetwerk hopen we hier een bijdrage aan te kunnen leveren. 2

3 Nieuwsbrieven Een flink aantal afdelingen geeft een nieuwsbrief of afdelingsblad uit. Een aantal hiervan zien er uitstekend uit maar anderen zouden best een opfrisser kunnen gebruiken. Voor afdelingen die nog niets hebben is het toch een punt van aandacht. Nu is het gewest bezig samen met Ineke van de Rotte om een leuk voorblad voor een nieuwsbrief en een flyer (strooifolder) te ontwerpen. Het idee is om een voorbedrukte pagina te maken die later door de afdeling op een eigen manier ingevuld kan worden. Wij menen dat een goede uitstraling naar buiten een wervend karakter heeft. En werving is broodnodig voor de ANBO. Wanneer we niets aan ledenwerving doen dan zal de ANBO per jaar ongeveer tien procent kleiner worden. Chris Hoppenbrouwer, voorzitter NH Terugkomdag en ANBO website maken Op maandag 27 oktober 2009 wordt weer een workshop ANBO website maken georganiseerd in de Trefpuntkerk in Bennebroek. Hiervoor zijn nog enige plaatsen beschikbaar. Geeft u op bij het secretariaat tel of VAN DE PENNINGMEESTER P.O.L. (2) Ongeveer een jaar geleden schreef ik een kolommetje over een inmiddels in brede ANBO kringen bekend geworden onderwerp: Penning-meesters On Line, afgekort P.O.L. Voor de mensheid een klein stapje, voor de ANBO een reuzensprong! In de september editie van de Gewestbrief in 2008 vindt u een uitvoerige beschrijving van mijn hand over de doelstelling van P.O.L. Kort samengevat: standaardisatie van de boekhouding voor afdelingen en gewesten en deze toegankelijk maken voor accountantscontrole. Deze stap is noodzakelijk om een geconsolideerde jaarrekening voor de hele vereniging mogelijk te maken. En die is weer nodig om aan te tonen dat de vereniging in zijn geheel een positief Eigen Vermogen heeft. Het totstandkomen van het P.O.L.- project heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Niet alleen omdat lang niet al onze penningmeesters zich van een computer bedienden bij hun boekhouding, maar ook omdat het omgaan met het online-programma van Twinfield voor velen een groot struikelblok betekende. Nu, met mijn lange ervaring met dit programma, kom ik zelf nog klantonvriendelijke werkwijzen tegen die maken dat ik (te) veel tijd moet steken in het zoeken naar oplossingen. Dat slijt er wel na verloop van tijd weer uit, maar kan behoorlijk lastig zijn. Uit het veld heeft mij een aantal klachten bereikt. De belangrijkste is wel dat de handleiding van Twinfield te weinig informatie geeft om op alle vragen antwoord te geven. Dat betekent dan een groot beroep op de helpdesk, niet bij Twinfield, maar bij ons zelf. Ik steek een pluim op de hoed van Martijn Pulles, met wie ik veel contact heb gehad en die mij allerlei klippen deed omzeilen. 3

4 Een niet geringe barrière bleek het gebrek aan boekhoudkundige kennis, waardoor bijvoorbeeld onjuiste balansen werden opgesteld. Door het Verenigingsbureau zijn wel plannen in de maak om een cursus boekhouden op te zetten, maar die zijn totnogtoe voor zover ik weet niet in praktijk gebracht. Intussen doet in het hele land 86 procent van de penningmeesters met P.O.L. mee. Dat is meer dan ik vorig jaar verwachtte. Een bijzonder resultaat dat duidelijk door de grote inspanningen van het projectteam van P.O.L., vooral op het gebied van scholing en ondersteuning, is bereikt. Dat er toch nog duidelijk behoefte aan nascholing is blijkt uit de vragen die mij daarover bereiken. In de ANBO Informatief editie Nr. 4 van april 2009 lees ik op pagina 4 dat in het Verenigingsbureau in Utrecht maandelijks cursusdagen plaatsvin-den voor de Twinfield boekhouding online. Deze zijn bedoeld voor penningmeesters die nog geen cursus hebben gevolgd of zij die nogmaals graag worden begeleid. U kunt zich aanmelden op: verdere informatie is beschikbaar bij Annemiek van Leth, , of per C.A. Aronds Gewestpenningmeester Noord-Holland Professionele presentatieset ter beschikking van afdelingen Ter ondersteuning bij uw aanwezigheid op regionale beurzen en markten heeft het gewest Noord-Holland een professionele presentatieset in ANBO stijl tot haar beschikking waar u, als afdeling, gebruik van kunt maken. Deze sets bestaan uit 2 lichtgewicht en eenvoudig bedienbare achterwanden en een makkelijk op te zetten balie 4 voor folders en magazines, deze sets ogen zeer professioneel. De afdeling kan de presentatieset bij het gewest lenen. Het is de bedoeling dat de afdeling de set zelf in Haarlem ophaalt en weer terugbrengt De gewestvoorzitter in actie staande voor de presentatieset Promotieartikelen Het verenigingsbureau heeft een select aantal promotieartikelen voor u ingekocht die u tegen kostprijs kunt bestellen. Een ANBO tas met daarin een ANBO magazine, folders, een ANBO pen en wat promotionele hebbedingetjes heeft meer impact en uitstraling dan het uitdelen van losse folders. In combinatie met de presentatieset komt u zeer goed en met een ANBO uitstraling voor de dag. Dit promotie materiaal is ter ondersteuning van uw activiteiten bedoeld en is niet om leden mee te werven. Voor Ledenwerving kunt u ideeën opdoen in het stappenplan ledenwerving De macht van het getal

5 INTERVIEW Berthe Scholte-Hendriks, ANBO Middenmeer (bron: Wie haar kent en al te maken heeft gehad met haar sociale hart, zoals zij dat noemt, zal het moeten toegeven: Berthe Schotte-Hendriks is een dappere vrouw. Ze wordt belaagd door een spierziekte en voortschrijdende reuma, maar toch staat ze volop in het leven als secretaris van de ANBO Middenmeer, als VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur) en als lid van de Gemeentelijke Werkgroep Wonen Welzijn en Zorg. Daarin zijn tal van organisaties, waaronder de ANBO, vertegenwoordigd. De werkgroep houdt zich nu onder meer bezig met de voorbereidingen voor een gezondheids- en wijkcentrum en een dorpshuis in een speciaal Zorgstraatje in Middenmeer, waar zo n 4000 mensen wonen. Het kost allemaal veel energie en tijd vertelt Berthe, maar waarschijnlijk kan begin volgend jaar met de bouw worden begonnen. Daarvoor moet er nog verder worden gepraat met tal van deelnemers aan het project, zoals ook de huisartsen. De ANBO wordt hoofdgebruiker van het Dorpshuis, waar we de ouderen nog beter van dienst kunnen zijn dan nu. Ze is al 6 ½ jaar secretaris van deze ouderenorganisatie in Middenmeer. Tijdens een vergadering, waarbij het hele bestuur door onenigheid opstapte, sprak mijn sociale hart en dacht ik: maar nu moet er iets gebeuren, je kunt de leden niet opschepen met bestuurlijke problemen. Kort en goed, ik bood aan als tijdelijk secretaris de zaak weer op gang te brengen. Dat gebeurde, alles kwam weer op de rails en toen ben ik maar gebleven en werd ik permanent secretaris. Berthe kent veel mensen in het dorp. Vóór haar werk bij de ANBO was ze vele jaren verbonden aan het Arbeidsbureau, eerst bij de bijzondere arbeidsbemiddeling en daarna als beroepskeuze-adviseur. Ze had veel te maken met mensen, die moesten worden omgeschoold of een beperking hadden. Haar vriendelijkheid, directheid èn doortastendheid kwamen daarbij van pas en dat is nu ook het geval in haar nieuwste functie als VOA (Vrijwillig Ouderen Adviseur) waarvoor ze ruim twee jaar geleden een opleiding volgde bij de SBO-NH in Haarlem. Haar ervaring bij het Arbeidsbureau vormt in deze functie natuurlijk een enorm pluspunt en ook het feit dat ze zoveel mensen kent. Ons kent ons zegt ze lachend. Ze wordt in haar functie als VOA vaak gebeld om hulp. Opvallend is dat de mensen mij bellen om een probleem, maar dat het in feite vaak om een complex van problemen gaat. Ze rijdt naar de mensen toe op haar elektrische fiets, een vervoermiddel dat zij iedereen, zoals ze zegt, voor driehonderd procent aan kan bevelen. Berthe houdt van superlatieven. Het zijn fantastische dingen. Ze doen een deel van het werk, maar je blijft zelf ook in beweging. Ik ben er zo blij mee. 5

6 Eenmaal gearriveerd bij de mevrouw, die haar in dit geval had gebeld, blijkt dat er inderdaad veel meer mis is, dan voor de telefoon was gezegd. Ik kwam bij de mevrouw in kwestie om haar te helpen een nieuwe rollator aan te vragen, maar er was veel meer mis. Ze woont in een eigenlijk te groot huis waarin aanpassingen nodig zijn, maar ze wist niet dat ze die vergoed kon krijgen. En van een OV-taxi (haar vervoer was ook een probleem) had ze nog nooit gehoord. Ze kreeg hulp van haar schoondochter ja dat is mantelzorg maar ze had ook recht op meer zorgverlening, alleen: hoe moest dat worden aangevraagd? Ze had geen idee. Toen Berthe weer op haar elektrische fiets stapte, liet ze een dankbare client achter. En dat geeft voldoening. Het is heerlijk om andere mensen te helpen. Daar leef je van op; daar leef je voor. Ze straalt als ze dit zegt en, heel passend: Berthe betekent De stralende. Dat hoorde ze indertijd van de dominee, die iedereen hielp met de bekende poesie-albums. Ik ben vernoemd naar mijn tante Bertha, maar mijn vader vond dat te veel doen denken aan Dikke Bertha, de bommen uit de oorlog. Ik was bovendien een tenger klein ding. En dus maakte hij er Berthe van, zonder te weten wat dat precies betekende. Berthe Schotte-Hendriks is niet het type dat een blad voor de mond neemt. Toen ze voor de eerste keer in het gebouw van de SBO in Haarlem binnenstapte (als toenmalig lid van de RSBO Kop van Noord-Holland) ontdekte ze dat er geen traplift was. Ik kon met mijn rheuma en spierziekte niet naar boven en vertrok onverrichterzake weer naar huis. Nou, daar heb ik werk van gemaakt, jazeker. De secretaris van de RSBO schreef er op mijn aandringen een brief over. Kort daarna was er een traplift in het SBOgebouw. Er werd prompt op gereageerd. Bravo SBO-NH! Geen bravo heeft ze over voor nogal wat vrijwilligers en die kom je overal tegen van wie zij vindt dat ze teveel met zichzelf en te weinig met de ouderen bezig zijn. Ze luisteren niet naar de ander, ze willen voor die ander denken zonder diens mening te vragen. Dat is ego-tripperij. En waar zijn al die vrijwlligers als er een ledenvergadering is? Ik ga er altijd heen, of het nu om een regionale, provinciale of landelijke bijeenkomst gaat. Maar je ziet er zo weinig bekenden. Ik pleit voor meer enhousiasme en minder zelfdunk. De vele goeden natuurlijk niet te na gesproken. Berthe heeft twee mensen die haar steunen en die ze in veel opzichten als haar voorbeeld ziet. Om te beginnen haar moeder van 89, die prachtige geborduurde schilderijen maakte èn maakt. Een juist beeindigde merklap met het A tot Z, die Berthe wil gaan inlijsten, ligt voor haar op de tafel. Moeder, die nog steeds zelfstandig woont, is een kunstenares ook als het om haar vaardigheid gaat zich door het leven te slaan. Haar man Simon (76), krijgt eveneens alle lof. Jaren geleden, in 2002, voorspelden de dokters in het ziekenhuis dat hij, met een ongeneeslijke darmkanker, aan zijn laatse dagen bezig was, maar dat pakte anders uit. Tijdens dit interview was Simon bezig het huis te schilderen. Hij is oud-aannemer, dus laat dat maar aan hem over. Hij geldt als een medisch wonder en al jarenlang worden er geen uitzaaiingen meer geconstateerd. Als er kaarten moeten worden rond gebracht naar de jarige leden van de ANBO, helpt hij een handje. 6

7 Die kaarten worden, samen met haar zuster, door Berthe gemaakt. Het zijn pracht-exemplaren met geborduurde bloemen en plaksels erop, waardoor je de indruk krijgt dat het miniatuurschilderijtjes zijn. Berthe is er zelf ook tevreden over, zoals ze blijmoedig tegen het hele leven aan ziet. Kijk, ik weet dat mijn ziektes erger worden. De dokter zei eens: de dag komt dat je alleen nog achterover in je stoel kunt zitten. Nou dat zal dan wel. Ik leef met de dag en geniet er van. Ik ben 61 en ik kijk uit naar nog vele stralend jaren voor mij. Ja toch? Dat ben ik aan mijn naam de stralende verplicht. Koos Smedes Najaars gewestvergadering op 21 oktober 2009 Zoals gebruikelijk wordt de gewestelijke najaarsvergadering ook dit jaar gehouden in Hotel Akersloot. Inmiddels zijn de uitnodigingen met het jaarboek 2008 verstuurd. Net als verleden jaar vindt s ochtends het themagedeelte plaats en s middags de jaarvergadering met tussendoor lunch. Het thema bestaat dit jaar uit drie delen. Allereerst zal er een demonstratie worden gegeven van de AMIQO. Dit is een computer met een aanraakscherm dat heel gemakkelijk door ouderen is te bedienen. Lees voor meer informatie ook het artikel dat hieronder is geschreven (Mijn vrouw is een digibeet). Vervolgens zal de heer Nico Krul, (voorzitter ANBO gewest ZH) in zijn functie van landelijk coördinator ledenwerving aandacht vragen voor de ledenwerving actie. Tenslotte wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe bestuursvorm met contactpersonen die dit jaar in het gewest is opgestart en waar momenteel mee wordt gewerkt. 7 Elkaar treffen tijdens de Gewestvergadering Alle afdelingen worden van harte uitgenodigd om twee vertegenwoordigers naar de gewestvergadering af te vaardigen. Het is nuttig minimaal twee keer per jaar met elkaar intensief over ANBO actualiteiten te praten, het is goed voor uw netwerk en we steken er altijd weer wat van op! Heeft u zich nog niet aangemeld, doe het dan nu. Mijn vrouw is een digibeet Enige tijd geleden kwamen Rob Wagenaar en ondergetekende in contact met twee heren die vertelden dat zij een computer hadden die vooral bedoeld is voor digibeten. Volgens hen zijn er onder ouderen nog veel digibeten, mensen die niets met computers te maken willen hebben. Nu heb ik de laatste 15 jaar in mijn werk op een computerafdeling van een groot bedrijf gewerkt en ik dacht al veel gezien te hebben. Ik was dus enigermate sceptisch. We hebben in het gewestelijk kantoor een demonstratie van het nieuwe apparaat meegemaakt en onze scepsis draaide om tot enthousiasme. Er werd mij het voorstel gedaan om bij mij thuis ook nog een kleine demonstratie te geven. Zij noemen hun nieuwe computer AMIQO. Thuis mocht mijn vrouw het apparaat ook eens proberen. Omdat het zo eenvoudig is en het geen echte

8 computer leek was ze er niet bang oor en het leek haar wel wat. Dat was voor mij een teken aan de wand. Wat is het eigenlijk voor een ding, die nieuwe computer AMIQO. Het is een gewone computer met alles erop en eraan. De echte computeraars onder ons kunnen gewoon met het ding aan de gang met alle programma s die ze gewend zijn. Ze moeten dan wel hun software nog op deze computer installeren zoals Word of Excel. Deze software wordt meegeleverd. Echter het is geen gewone kast met toetsenbord en muis maar het is een aanraakscherm (touch screen) waarin de computer is ingebouwd met DVD speler en ingebouwde microfoon en webcam. Natuurlijk wordt er een toetsenbord en muis bijgeleverd. Maar voor de digibeet mag dit in het bureau opgeborgen blijven. Het bijzondere van deze computer is, dat wanneer de computer aangezet wordt automatisch het nieuw ontwikkelde programma wordt opgestart. Met dit programma is het bijzondere dat je dat geen muis of toetsenbord nodig hebt. Alles wordt bestuurd met knoppen op het aanraakscherm. Een kind doet de was als het maar OMO gebruikt. Op het scherm staan een aantal plaatjes (knoppen) die allemaal een functie aansturen. Enige voorbeelden: Mailen. Er staat een knop met een plaatje van een enveloppe op het scherm. Wanneer je deze knop aanraakt met een vinger of een speciaal pennetje dan roept de computer: U wilt een bericht versturen en opent vervolgens uw adresboek. Je kiest met een knop uit je adresboek de persoon die je een bericht wilt versturen en dan roept de computer gaat uw gang. Met behulp van de ingebouwde microfoon en webcam wordt er een filmpje 8 opgenomen en het gesprokene wordt dan vastgelegd met microfoon en webcam. Ben je klaar dan druk je met je vinger op de knop Gereed en wordt het filmpje naar de gewenste persoon verstuurd. (voor de deskundigen, als bijlage) Opbellen. Dat gaat op dezelfde wijze. Druk op de knop met de telefoon en dan komt het adresboek tevoorschijn. Staat het nummer er niet in dan druk je op de knop Nummer maken en dan verschijnt er een soort rekenmachine waar je het telefoonnummer in kunt toetsen. Daarna druk je op de knop Verbinden en wordt het nummer gebeld. Het leuke hierbij is dat via internet wordt gebeld en dat de gesprekken kosteloos zijn (naar overal ter wereld). Je kunt normaal op de gebruikelijke manier internetten maar er zijn ook een aantal knoppen beschikbaar waaronder je de favoriete websites kunt opbergen. Bijvoorbeeld de website Buienradar. Druk je op die knop dan kom je vanzelf op deze website. Je kunt met knoppen ook tv en radiostations instellen en deze op de AMIQO bekijken en beluisteren. Wanneer je een kennis hebt met dezelfde computer of een computer met webcam en microfoon dan kan je middels deze computer met elkaar praten maar elkaar ook zien. (videoconferencing)

9 Bij de demonstratie had de leverancier ook een apparaatje bij zich wat je hartslag kon tonen. Dat werd keurig als grafiekje op het scherm getoond en wanneer dat wenselijk is kan dit naar een huisarts of ziekenhuis opgestuurd worden. Het programma heeft een agenda en elke keer wanneer de computer wordt aangezet wordt deze agenda gecontroleerd of er op die dag iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld moet er op woensdag een pil worden ingenomen, dan verteld de computer met een boodschap op het scherm maar ook mondeling dat de pil moet worden ingenomen. Die agenda kan een boodschap onthouden die maar 1 keer voorkomt maar ook boodschappen, die elke week of maand voorkomen. Die hoef je maar 1 keer in te voeren en worden op het gewenste tijdstip getoond en uitgesproken. Dit zijn slechts een paar voorbeelden maar er is nog veel meer mogelijk Het gemak Alles in dit programma wordt bestuurd via de knoppen op het scherm. Deze moet je kiezen door ze aan te raken met je vinger. Elke keus die je maakt, wordt ook mondeling door de computer begeleid. Gegevens die je met dit programma gebruikt of maakt, worden elders in een computercentrum opgeslagen. Wanneer de computer dienst weigert kan de leverancier in de computer kijken zonder in huis te komen (op afstand) Omdat de nieuwe eigenaar een digibeet is en er iets ingesteld moet worden, zoals een nieuw mailadres of telefoonnummer, is het verstandig om een computermaatje (buddy) te hebben. Deze kan dan op afstand het adresboek invullen of een nieuwe website of radio of tv station onder een knop aanbrengen. Wanneer er geen bekende is die wijzigingen kan aanbrengen dan kan de leverancier wellicht ook iets betekenen. Uiteindelijk kan de gebruiker het zelf ook aanmaken. Waarom schrijf ik dit? Ik denk dat dit apparaat een rol kan vervullen voor ouderen in hun dagelijks leven om een stukje familieleven in stand te houden en / of dreigende eenzaamheid te vermijden. Je kan met anderen praten als met een beeldtelefoon over de hele wereld en wat is er niet leuker om met je kleinkind of oomzegger of neef om de hoek maar ook in Australië of Amerika een babbeltje te maken. Bovendien is dit geheel en al gratis (het gesprek). Daarnaast zijn er heel wat instanties en zaken en de gemeente die roepen Kijk op internet of meldt u aan via onze website. Er zijn meerdere redenen aan te voeren dat dit apparaat een kleine aanvulling kan zijn op de verbinding met de buitenwereld. Chris Hoppenbrouwer LANDELIJKE ANBO Uit Informatief:herinnering aan belangrijke berichten en oproepen, geselecteerd door Ria Smid. De redactie hoopt dat u onderstaande berichten wilt opnemen in uw afdelingsblad. Twee dubbelnummers ANBO Magazine In de ANBO Informatief van mei heeft u al kunnen lezen dat de september editie van het ANBO magazine een dubbelnummer is geworden: september /oktober. Ook zullen wij een dubbelnummer aan het eind van het jaar uitbrengen het november/december nummer. 9

10 De economische crisis heeft zo n invloed op de advertentiemarkt, dat het dit jaar onmogelijk is gebleken om een blad zoals het ANBO Magazine 10 x per jaar uit te geven, de financiële consequenties zijn dan voor onze vereniging niet meer verantwoord. Laatste nieuws De redactie van het magazine zet alles op alles om de twee laatste nummers weer net zo informatief en interessant te maken als de voorgaande nummers. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om u wel goed te blijven informeren en besteden dan ook extra aandacht aan onze internetsite om u daar het laatste nieuws te melden. Verder is het nu ook mogelijk om u in te schrijven voor de ANBO-nieuwsbrief die wij vanaf september maandelijks uitgeven. Zo blijft u goed op de hoogte. Wij blijven u via de Informatief informeren over de laatste stand van zaken. Wij hopen op uw begrip voor de gemaakte keuzes door het VB. Pensioenonderzoek Er is weinig bekend over de financiële situatie van mensen na het overlijden van hun partner. Stichting Pensioenkijker.nl wil proberen meer inzicht te verkrijgen in deze situatie. ANBO wil daar graag aan meewerken. Op de site staat in de kolom Actueel daarom een link naar het onderzoek. Politieke lobby De resultaten kunnen voor ANBO aanleiding zijn om de politieke lobby op dit punt verder te versterken. De vragenlijst is bestemd voor mensen wier partner in de afgelopen vijf jaren is overleden. Wmo-enquête Enquête toont verbeterpunten Wmo ANBO hield met PCOB en Unie KBO afgelopen voorjaar twee enquêtes onder Gewesten, Afdelingen en leden. De enquêtes hadden betrekking op participatie van ouderen in de Wmo en de ervaringen van ouderen met het aanvragen en toegekend krijgen van Wmo voorzieningen. Tevredenheid Belangrijke verbeterpunten van de Wmo liggen op het terrein van informatievoorziening en de aanvraagprocedure van Wmo voorzieningen. Ook de samenwerking tussen lokale afdelingen en Wmo raden moet verbeteren. Opvallend is dat de tevredenheid over het lokale Wmo beleid tamelijk laag is. De resultaten van de enquêtes kunt u lezen in het rapport op de website. Dat kunt u downloaden in de kolom Actueel, onder het kopje nieuws. Een gedrukt exemplaar van het rapport kunt u opvragen bij afdeling Verzending. Na overmaking van 2,50 per rapport op rekeningnummer (onder vermelding van Rapport Wmo ) wordt het rapport toegestuurd. Mocht u naar aanleiding van deze enquêtes vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, dan horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met Nel Barendsen op Digitale nieuwsbrief verschijnt Een digitale nieuwsbrief voor leden en niet-leden verschijnt vanaf september met maandelijkse frequentie. De ontvangers blijven op de hoogte van de activiteiten, recentste resultaten van de politieke lobby en ontwikkelingen in de landelijke politiek. Onder de inschrijvers verloot ANBO maandelijks mooie prijzen. De komende tijd maken inschrijvers kans 10

11 op gratis kaarten naar Holiday on Ice in Amsterdam en in Groningen. Alle leden kunnen profiteren van de seniorenkorting bij twee speciale voorstellingen. Kijk bij Voordeel & korting op de site. Wilt u er zeker van zijn dat u iedere maand op de hoogte bent van de recentste ontwikkelingen? Ga naar en vul uw adres in bij het kopje Nieuwsbrief op de homepage onder ANBO VOOR U. Vrijwilligers gezocht: Vrijwilligers met hart voor milieu Zuinig omgaan met energie is goed voor het milieu en de portemonnee. ANBO start dit najaar het proefproject De Energie van Ouderen om daarbij te helpen. Het project bestaat uit voorlichtingsmiddagen bij afdelingen én een milieubingo. ANBO zoekt vrijwilligers die na een training zo n bijeenkomst willen begeleiden. Daarnaast zoeken we afdelingen die een milieubingo willen organiseren. ANBO werkt in dit project samen met Stichting Collusie, een organisatie die zich inzet voor een duurzame samenleving. Meer informatie of aanmelden? Liesbeth Boerwinkel, (030) , ANBO verbaasd over voorrang vaccinatie griep De ouderenbond ANBO is verbaasd dat 60-plussers als eersten worden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Eerder leken senioren niet als 11 eersten aan de beurt te komen, omdat zij al een soort afweer hebben tegen deze griep. Mogelijk zijn zij eerder in aanraking geweest met een vergelijkbaar virus. Vatbaarder De bond verwacht dat senioren massaal gebruik gaan maken van de vaccinatie. Dat zei een woordvoerder. Het lijkt ANBO goed om de vaccinatie te combineren met de jaarlijkse griepprik. Dan hoeven ouderen die slecht ter been zijn of om andere redenen minder mobiel zijn, niet twee maal op pad. Ook pleit de bond voor mobiele teams die naar verzorgingshuizen komen om daar de mensen te vaccineren. Chronische aandoeningen Voorzitter André Knottnerus van de Gezondheidsraad wees er op dat er wel lichte aanwijzingen zijn dat ouderen beter tegen de Mexicaanse griep bestand zouden zijn, maar dat deze niet duidelijk genoeg zijn. Jongeren lijken nu vatbaarder te zijn voor de ziekte, maar dat komt vooral omdat zij meer contacten hebben en dus meer risico op besmetting lopen. Maar ouderen lopen wel degelijk meer gevaar als ze de ziekte krijgen omdat ze vaker lijden aan chronische aandoeningen. Ouderen met griep belanden ook vaker in het ziekenhuis. Uw alternatief voor het verhogen van de AOW-leeftijd Als het aan ANBO en FNV ligt, komt er geen verhoging van de AOW-leeftijd. We denken dat er genoeg alternatieve manieren zijn om dat betaalbaar te houden, ondanks de vergrijzing. Afgesproken is dat de FNV tot 1 oktober de kans krijgt om die alternatieven in de Sociaal Economische Raad (SER) -waar ook ANBO deel van uitmaakt- uit te

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Voorwoord. Janneke Wagenaar

Voorwoord. Janneke Wagenaar Voorwoord Vorige maand was ik met mijn man en onze dochter in Rome. We hebben genoten van deze prachtige stad, met als extra dimensie: het was de week voor Pasen. We struikelden over priesters en nonnen,

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

ANBO Informatief nr. 03 week 8, februari 2010

ANBO Informatief nr. 03 week 8, februari 2010 Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Marry van Baalen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet ANBO standpuntenbundel 2010 De ANBO

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels

PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ PH postzegels 10e jaargang / nummer 4 / december 2012 Papillon PHA congres in Barcelona Ineens ben je zelf patiënt Succesvolle verwendag 30+ Dit is een uitgave van Stichting PHA Nederland PH postzegels 010015-Papillon

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Sien Magazine. Sanne is ook Sien. Meerderjarig worden. Genieten van een bijzonder concert. voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien Magazine. Sanne is ook Sien. Meerderjarig worden. Genieten van een bijzonder concert. voor mensen met een verstandelijke beperking #1 Sien Magazine Genieten van een bijzonder concert Sanne is ook Sien Meerderjarig worden nummer 1 / 2013 voor mensen met een verstandelijke beperking inhoud in dit nummer Jesse 3 Jesse Oudenaarden overleed

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

Erbij horen door Jopy Sol

Erbij horen door Jopy Sol Erbij horen door Jopy Sol Diverse mensen hebben antwoord gegeven op onze vragen. Erbij horen - Wat is dat voor jou? - Wat doet dat met jou? - Wat doe je zelf om erbij te horen? - Wat kan je medemens doen

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl

informatievoorziening - kwaliteitstoetsing - lotgenotencontact - belangenbehartiging www.msvereniging.nl MenSen Juni 2012 Nummer 3 20 e jaargang Voorlichtersteam op pad door het land Hypotheken en verzekeren problematisch Reni de Boer blikt terug en vooruit MS-telefoon 0900-821 2108 (10ct/min) ma, do, vr:

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Hoe geef je je leven zin?

Hoe geef je je leven zin? DECEMBER2010 Over zingeving met longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Hoe geef je je leven zin? Toen de redactie het thema 'zingeving en longfibrose' had bedacht,

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie