INHOUD. ACOD - wegwijzer...2. Onkruid en uitbestedingen vergaan niet (alweer)...3. Vormingsgeld CAO: opleiding buschaufeurs...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. ACOD - wegwijzer...2. Onkruid en uitbestedingen vergaan niet (alweer)...3. Vormingsgeld CAO: opleiding buschaufeurs...6"

Transcriptie

1 INHOUD ACOD - wegwijzer....2 Onkruid en uitbestedingen vergaan niet (alweer)....3 Vormingsgeld CAO: opleiding buschaufeurs...6 Brochure Sociale dienst ABVV en ACOD in acte voor jouw loon en index..18 Aansluitngsblad. 20 Kanaal+ is het driemaandelijks ledenblad van de ACOD sector OVERHEIDSDIENSTEN voor het administratef, meesters-, vak- en dienstpersoneel in het gemeenschapsonderwijs. Kanaal+ 1 januari-februari-maart 2013

2 ACOD - WEGWIJZER ACOD sector Overheidsdiensten Fontainasplein Brussel 02/ / / / ACOD-lokaal Hendrik Consciencegbouw Koning Albert II-laan Brussel lokaal 1BC01 02/ / GEWESTELIJKE KANTOREN Antwerpen Ommeganckstraat Antwerpen 03/ Patrick Marivoet Limburg Koningin Astridlaan Hasselt 011/ Wilfried Spiesschaert Oost-Vlaanderen Bagatenstraat Gent 09/ Peter De Keyzer bereikbaar op donderdag:alain Mestdach West-Vlaanderen St-Amandstraat Roeselare 051/ Rudy Kesteloot Tomme Maria Mechelen Statonsstraat Mechelen ( 015/ Rony De Schouwer Vlaams-Brabant Maria-Theresiastraat Leuven ( 016/ Charly Debaetselier Autonome afdeling Brussel - Halle - Vilvoorde Fontainasplein Brussel ( 02/ Eddy Janssens Kanaal+ 2 januari-februari-maart 2013

3 ONKRUID EN UITBESTEDINGEN VERGAAN NIET (ALWEER) Elk einde schooljaar geeft onzekerheid voor de contractuele personeelsleden. Het einde van het schooljaar zorgt traditioneel voor ongerustheid bij bepaalde groepen van het contractueel administratief, meesters-, vak- en dienstpersoneel en is het dikwijls bang afwachten of men het volgende schooljaar nog aan het werk kan blijven. Personeelsleden met arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (10 maanden) moeten sowieso hopen op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Echter ook zij met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur hebben geen absolute zekerheid. Verbreken bij het einde van het schooljaar van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur is geen regel, maar komt toch voor. Binnen het GO! baden de meeste scholengroepen niet in weelde inzake werkingsmiddelen. En het zijn juist die werkingsmiddelen die noodzakelijk zijn om contractueel MVD-personeel in dienst te kunnen halen en houden. Besparingen à volonté: werkingsmiddelen steeds meer onder druk. De werkingsmiddelen worden toegekend op basis van de leerlingenaantallen. Het GO! moet daarvoor de concurrentie aangaan met het vrije net. De GO!-scholen bijten daarbij goed van zich af. De hele situatie wordt in deze tijden nog moeilijker door de grote budgettaire besparingen die de huidige Vlaamse regering oplegt. Deze financiële besparingen slaan ook toe binnen het onderwijs. De scholengroepen zenden alarmerende signalen uit over het stagneren en zelfs inkrimpen van de werkingsmiddelen. Allerhande kosten worden stiekem op de scholengroepen afgewimpeld. Het centrale niveau van het GO! bevestigt die ongunstige evolutie. Privatiseren-uitbesteden-outsourcing is niet goedkoper en niet efficiënter. Zoals onkruid nooit vergaat, steekt bij budgettaire spanningen ook altijd het spook van de uitbesteding/outsourcing de kop op. Alhoewel een aantal concrete experimenten en initiatieven hebben aangetoond dat uitbesteden budgettair niet voordeliger is, blijven sommigen zweren bij de heilige koe van het uitbesteden als oplossing. Gelukkig maar dat de meerderheid der scholengroepen het nut en belang inziet om onderhoudstaken in eigen beheer te houden. Vorig jaar was er al een school in Limburg die ging uitbesteden en ook nu is er de scholengroep 16 in de provincie Limburg die alle heil gaat zoeken in de outsourcing van het poetsgebeuren. Scholengroep lapte de naleving van CAO IX onderwijs aan haar laars maar dat was buiten de vakbond gerekend! De scholengroep wilde zomaar eventjes op een onverwachte en niet overlegde manier het volledige schoonmaakpersoneel op straat zetten met collectief ontslag, zonder het noodzakelijk overleg vakbonden en zonder de bepalingen van punt 10.1 uit CAO XI te respecteren. De bepalingen van deze CAO zijn nochtans duidelijk: Kanaal+ Pagina 3 januari-februari-maart 2013

4 10.1. Logistieke taken De overheid, de koepels en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streven ernaar dat de logistieke taken (schoonmaak, busvervoer, onderhoud, catering, ) op een zo efficiënt mogelijke manier gebeuren en bij voorrang in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarbij worden de nodige vormingsactiviteiten voor de personeelsleden voorzien, teneinde die efficiëntie na te streven. Wanneer er problemen ontstaan bij het functioneren van de personeelsleden, zal het alternatief van (tijdelijke) coaching van het in dienst zijnde personeel, op zijn haalbaarheid worden onderzocht. Elk mogelijk initiatief tot outsourcing moet vooraf worden onderzocht op kosten en baten. Personeelseffecten moeten vooraf en schriftelijk worden meegedeeld aan de bevoegde onderhandelings- en overlegorganen. De beslissing tot outsourcing kan pas genomen worden na onderhandelingen in voormelde organen. Outsourcing moet gebeuren volgens alle wettelijke en decretale bepalingen. Samengevat: - er wordt voorrang gegeven aan eigen beheer - er dient een alternatief op coaching te worden onderzocht - elk initiatief tot outsourcing dient VOORAF te worden onderzocht op kosten en baten - de personeelseffecten moeten VOORAF worden meegedeeld aan de bevoegde onderhandelings- en overlegorganen - de beslissing tot outsourcing kan pas worden genomen NA onderhandeling of overleg. onkruid en uitbestedingen vergaan blijkbaar niet Als ACOD-overheidsdiensten hebben toen fors ingegrepen en direct telefonisch contact met de directie én de niet-naleving van de CAO en de uitbesteding aangeklaagd via een brief aan de directie, de minister en de gedelegeerd bestuurder van het GO! De mogelijke beslissing tot outsourcing kan immers pas worden genomen nadat de opgesomde stappen zijn doorlopen. Aangezien de hele uitbesteding al in gang gezet was, wilden wij als ACOD dat er onmiddellijk een stop kwam op de uitbestedingsprocedure tot na overleg. Als vakbond kijken wij strikt toe op de naleving, door alle betrokken partijen, van de afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. De procedure uitbesteding werd dan ook stopgezet. We hebben toen een bijeenkomst van het BOC geëist (én verkregen). Kanaal+ Pagina 4 januari-februari-maart 2013

5 Op het overleg hebben de voorzitter van de Raad van Bestuur en de algemeen directeur eerst hun uitleg gedaan. Kort geschetst zegden zij dat het personeel voordeel heeft bij uitbesteding en dat het voor de scholengroep in de huidige situatie financieel niet meer haalbaar is om de schoonmaak in eigen beheer te doen. Na aandringen van de vakbonden werd duidelijk dat al het personeel wordt overgenomen door de privéfirma maar zei er in eerste instantie niet bij dat iedereen begint met een proefperiode (dit werd pas gezegd bij navraag door de vakbonden). Vanuit de vakbonden hebben natuurlijk onze grieven naar voor gebracht (niet naleven van de CAO IX en de nadelen van een uitbesteding). Uiteindelijk hebben wij een protocol van niet akkoord gegeven waarbij we aangeven dat de CAO niet gevolgd werd, dat poetsen met eigen personeel op (middel)lange termijn beter is, dat de scholengroep aan CAO-middelen zal inboeten, dus minder inkomsten. We hebben kunnen bewerkstelligen dat de scholengroep zich engageert dat de privéfirma alle personeelsleden een contract zal aanbieden, dat de verloning voor de meesten gunstig zal zijn, dat de verbrekingsvergoeding correct zal worden uitbetaald en dat de mensen onmiddellijk in dienst van de privéfirma gaan zonder onderbreking. In de namiddag is er dan op vraag van de vakbonden een personeelsvergadering doorgegaan waarop de directie aan het onderhoudspersoneel de overgang naar de privéfirma heel rooskleurig v o o r s t e l d e. Daarna hebben wij als vakbond uitleg gegeven die meer bij de realiteit aanleunde (o.a. ook het recht op een ontslagvergoeding en eventueel ontslaguitkering RVA indien men aan de voorwaarden voldoet). We hebben ook nog zoveel mogelijk individueel uitleg gegeven aan degenen die dat wensten. De ontgoocheling en woede waren groot bij het overgrote deel van de personeelsleden. Zelf doen is nog steeds de beste keuze! Wij blijven bij onze overtuiging dat wanneer alle elementen in rekening worden gebracht, de schoonmaak in eigen beheer, nog altijd de beste keuze is. Een kosten-batenanalyse moet met alle elementen rekening houden. Niet enkel de vraag stellen wat kost het vandaag, maar ook de kostenevolutie in de toekomst. Bij een vergelijking eigen personeel versus inhuren van externe firma's mag men zich niet beperken tot de puur financiële componenten. Er is ook de onafhankelijkheid ten overstaan van derden nu en in de toekomst. Nog iets is de brede inzetbaarheid van het personeel. Personeel ter beschikking gesteld zullen enkel doen hetgeen is opgenomen in de overeenkomst tussen de scholengroep en de externe firma. Het is niet dat die personeelsleden van slechte wil zijn. Hun bazen zullen niet toelaten dat men meer doet dan hetgeen is overeengekomen. Dat ligt anders bij het eigen meesters-, vak- en dienstpersoneel. Die springen wel in als de veter los is van het kind dat de trap wil afkomen. Die gaan wel helpen als de kleuter een accidentje heeft gehad. Op die personeelsleden kan men wel een beroep doen voor iets extra zoals bijvoorbeeld een schoolfeest. Ook het argument dat eigen personeel meer kost bij ziekte klopt niet helemaal. Kanaal+ Pagina 5 januari-februari-maart 2013

6 VORMINGSGELD CAO: OPLEIDING BUSCHAUF- FEURS Vormingsgeld CAO VIII geef de richtng aan. Wij hebben als vakbond ons uiterste best gedaan bij vorige onderhandelen om vormingsgeld te voorzien voor de personeelsleden. Dankzij de CAO-VIII is er voorzien in de oprichtng van een vormingsfonds voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, met inbegrip van de busbegeleiders. Dat fonds wordt jaarlijks gespijsd met , een bedrag dat wordt geïndexeerd. Waarvoor werd het vormingsgeld al gebruikt? Het budget van werd aangewend voor een aangepaste opleiding van de busbegeleiders. Tijdens het schooljaar werd het vormingsfonds aangewend voor het poetspersoneel. Er werd aandacht gegeven aan de werkwijzen bij het poetsen en de te gebruiken materialen en producten. In 2010 werd aandacht gegeven inzake opleiding voor de buschaufeurs. Het gaat hier over ongeveer 400 personeelsleden (o.a. bepaalde aandachtspunten over de wetelijke verplichtngen, de veiligheidsnormen en het gedrag van de personeelsleden bij het uitvoeren van de taken). Er werd eveneens een herhaling worden gegeven van de opleiding voor de busbegeleiders van het niet-zonaal leerlingenvervoer. De twee opleidingen (buschaufeurs en busbegeleiders) werden gecombineerd in een ontmoetngsdag. In oktober 2012 gaf het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een opleiding voor meesters-,vak- en dienstpersoneel rond veiligheid op de werkvloer. Dit zal gebeurde o.a. aan de hand van een flm waarin wordt aangegeven waarmee de betrokken personeelsleden op het gebied van veiligheid rekening moeten houden bij de uitoefening van hun taken. Vorming 2013: vakbekwaamheidsatest buschaufeurs. Buschaufeurs moeten naast hun rijbewijs D ook in het bezit zijn van een vakbekwaamheidattest. Na 5 jaar dient dit atest verlengd te worden voor eenzelfde periode. Er dient een vorming gevolgd te worden van 35 uren: 5 dagen van 7 uur. Dit zal voor de ongeveer 400 buschaufeurs GO! voornamelijk gebeuren in Het CAO-vormingsgeld zal hierover aangewend worden. Als ACOD hadden we ook graag gezien dat de overheid hier extra in tegemoet zou komen Kanaal+ Pagina 6 januari-februari-maart 2013

7 zodat ze ook haar verantwoordelijkheid neemt en omdat de opleiding nodig is voor het werk. BROCHURE VAN DE SOCIALE DIENST Ondernemingsnummer Dieleghemsesteenweg Jette - Tel Fax : De Sociale Dienst is een Vereniging Zonder Winstoogmerk voor de Personeelsleden van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het doel van de sociale dienst is het bevorderen van het welzijn van de personeelsleden van het GO! door middel van morele en fnanciële steun. De werking van de Sociale Dienst strekt zich uit tot de personeelsleden die vallen onder de bevoegdheid van de Raad van het GO! De vzw heef tot doel aan de bovenvermelde personeelsleden onder elke passende vorm de materiële en niet materiële hulp te verschafen die zij zowel i n h u n b e r o e p s l e ven a l s i n h u n p r i va a t l e ven m o c hten n o d i g a c hten. Alle dossiers worden met de nodige aandacht en discrete behandeld volgens de deontologische regels ter zake. Onderstaand geven we alle informate weer die vervat zit in de brochure van de sociale dienst: RECHTHEBBENDEN VAN DE DIENSTVERLENING Worden als rechthebbenden beschouwd voor zover ze niet ressorteren onder het werkingsveld van een andere sociale dienst, en voor zover hun rechtgevende diensten in HOOFDAMBT gepresteerd werden: - alle personeelsleden, in welke hoedanigheid ook, die op het ogenblik van hun aanvraag tenminste sinds drie maanden binnen het gemeenschapsonderwijs zijn tewerkgesteld en waarvan de wedde/het loon hetzij door het departement onderwijs hetzij door de scholengroep wordt uitbetaald. - alle personeelsleden in actieve dienst of in disponibiliteit, met uitzondering van diegenen die wegens persoonlijke aangelegenheden ter beschikking zijn gesteld. - alle personen die ten laste vallen van de hierboven vermelde rechthebbenden. - de echtgenoten of samenwonenden van de personeelsleden of overleden personeelsleden. - de gepensioneerde vastbenoemde personeelsleden op voorwaarde dat ze op de vooravond van hun opruststelling effectief personeelslid van het gemeenschapsonderwijs waren. - de gepensioneerde tijdelijke en contractuele personeelsleden op voor- Kanaal+ Pagina 7 januari-februari-maart 2013

8 waarde dat ze op de vooravond van hun opruststelling effectief gedurende minstens tien maanden in dienst waren binnen het gemeenschapsonderwijs en effectief maandloon van het departement onderwijs of de scholengroep, herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie niet inbegrepen. TEGEMOETKOMINGEN Er dient onderscheid gemaakt tussen twee soorten tegemoetkomingen: - tegemoetkomingen voor alle rechthebbende personeelsleden, ongeacht het inkomen: Voor deze tussenkomsten door de Sociale Dienst is de rechthebbende niet afhankelijk van de grootte van het gezinsinkomen. Iedereen die als rechthebbende beroep kan doen op de Sociale Dienst kan in deze categorie een aanvraag doen voor : o o o renteloze lening voorschot op wedde, wachtgeld of pensioen premie/vergoeding: geboorte/adoptie, pensioen, overlijden - tegemoetkomingen voor alle rechthebbende personeelsleden in verhouding tot het inkomen. Om het recht en de grootte van deze tegemoetkoming te bepalen hanteert de Raad van Bestuur een vast normenstelsel dat door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd. Dit stelsel dat rekening houdt met het inkomen, de lasten en de gezinstoestand, bepaalt de draagkracht van het gezin of de alleenstaande. Hieronder vallen : o o medische kosten sociale vakanties Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen: 1. Renteloze leningen De Sociale Dienst kan in bepaalde gevallen overgaan tot het toekennen van een renteloze lening van maximaal 2.500,00 Euro. Deze lening wordt toegestaan bij onvoorziene omstandigheden die buitengewone kosten en / of uitgaven met zich meebrengen. Er wordt slechts overgegaan tot het toekennen van een renteloze lening indien de sociale noodzaak voldoende gemotiveerd is. De Raad van Bestuur behandelt ieder dossier individueel in eer en geweten. De renteloze lening wordt slechts toegestaan als er van overheidswege geen beslag gelegd is op het loon of de wedde van de aanvrager. De terugbetalingstermijn en het maandelijks terug te storten bedrag worden vastgelegd in een schriftelijk contract tussen de Sociale Dienst en de rechthebbende. Dit schriftelijk contract wordt vastgelegd en ondertekend voor de renteloze lening van kracht wordt. De terugbetalingstermijn bedraagt maximaal 36 maanden. Indien de rechthebbende uit onwil niet bereid is de verschuldigde sommen op de afgesproken tijdstippen te betalen zal de Sociale Dienst juridische stappen ondernemen om de tegoeden te recupereren. De personeelsleden moeten op het ogenblik van hun aanvraag tenminste drie maanden Kanaal+ Pagina 8 januari-februari-maart 2013

9 binnen het gemeenschapsonderwijs tewerkgesteld zijn en hun wedde moet uitbetaald worden door het departement onderwijs of door de scholengroep. Formulier SD 1 volledig invullen Een beschrijving van de sociale omstandigheden die de renteloze lening motiveren. Eventueel kan de maatschappelijk werker een huisbezoek afleggen op vraag van de aanvrager of van de Raad van Bestuur. Bewijsstukken van bestek en factuur. Een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting. Een rekeninguittreksel of loonfiche van een maand. Een voorstel van afbetalingsplan. 2. Voorschot op wedde, pensioen en vervangende inkomens Wanneer, door een samenloop van omstandigheden, de uitbetaling van de rechtmatige wedde, het vervangingsinkomen of het pensioen vertraging oploopt, kan de Sociale Dienst na overleg met de Raad van Bestuur aan de rechthebbende een voorschot toekennen. Het bedrag van dit voorschot en de termijnen van uitbetaling worden door de Raad van Bestuur bepaald in functie van onze reglementering. Het bedrag wordt berekend in functie van de grootte van de te verwachten wedde, het vervangingsinkomen of het pensioenbedrag. Het maandelijks bedrag van het voorschot en de termijn van uitbetaling worden vastgelegd in een schriftelijk contract tussen de Sociale Dienst en de rechthebbende. Dit schriftelijk contract wordt vastgelegd voor het eerste voorschot uitbetaald wordt. Van zodra de uitbetaling van de wedde, het vervangingsinkomen of het pensioen van kracht wordt moeten de voorschotten teruggestort worden aan de Sociale Dienst. Indien de rechthebbende uit onwil niet bereid is de verschuldigde sommen op de afgesproken tijdstippen te betalen zal de Sociale Dienst juridische stappen ondernemen om de tegoeden te recupereren. De personeelsleden moeten op het ogenblik van hun aanvraag tenminste drie maanden binnen het gemeenschapsonderwijs tewerkgesteld zijn en hun wedde moet uitbetaald worden door het departement onderwijs of door de scholengroep. Formulier SD 1 volledig invullen. De nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat de rechthebbende aanspraak kan maken op de wedde, het vervangingsinkomen of het pensioen. ( Dit kan door AGD, document van de school of RL1 ) 3. Geboorte-of adoptiepremie De Sociale Dienst verleent voor de geboorte of de adoptie van een kind een premie van 100,00 euro. Het kind moet geboren zijn (geen miskraam) Deze premie wordt uitbetaald op aanvraag van één van de ouders (of adoptieouders). De premie wordt steeds aan de moeder of aan een adoptieouder uitbetaald. Per kind wordt slechts één premie uitbetaald. Een formulier SD 1 volledig invullen. ( inkomensgegevens zijn echter niet nodig ) Een kopie van de geboorteakte of de adoptieakte bijvoegen. Een bewijs van aanstelling in het hoofdambt aan een instelling van het gemeenschapsonderwijs op het ogenblik van de geboorte of de adoptie (Pers 2, RL 2 of een arbeidsovereenkomst). Kanaal+ Pagina 9 januari-februari-maart 2013

10 De personeelsleden moeten op het ogenblik van hun aanvraag tenminste drie maanden binnen het gemeenschapsonderwijs tewerkgesteld zijn en hun wedde moet uitbetaald worden door het departement onderwijs of door de scholengroep. 4. Pensioneringspremie Als blijk van waardering voor een loopbaan in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt door de Sociale Dienst aan alle rechthebbende gepensioneerden een eenmalige premie van 50,00 euro uitbetaald. De premie wordt uitbetaald na de werkelijke datum van pensionering. Rechthebbende personeelsleden die ter beschikking gesteld worden voorafgaand aan het rustpensioen komen slechts in aanmerking bij de definitieve pensionering. De personeelsleden moeten op het ogenblik van hun aanvraag tenminste drie maanden binnen het gemeenschapsonderwijs tewerkgesteld zijn en hun wedde wordt / werd uitbetaald door het departement onderwijs of door de scholengroep. Het SD 1 formulier volledig invullen. Een bewijs van pensionering via een officieel document van de school (Pers 15 of ander officieel document), de pensioendienst of een verklaring van de hiërarchische overste.in geval van moeilijkheden bij het indienen 5. Overlijdensvergoeding Aan de persoon die de begrafeniskosten voor een tijdelijk of contractueel personeelslid betaalde kan een overlijdensvergoeding door de Sociale Dienst worden uitbetaald. De overleden personeelsleden moeten op het ogenblik van hun overlijden tenminste drie maanden, voor het overlijden, binnen het gemeenschapsonderwijs tewerkgesteld zijn en hun wedde moet uitbetaald zijn door het departement onderwijs of door de scholengroep. De overlijdensvergoeding bedraagt 375,00 euro. De overlijdensvergoeding wordt niet uitbetaald als een andere dienst ( werkstation of andere bevoegde dienst ) een dergelijke vergoeding uitkeert. Een nabestaande of de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald moet volgende documenten insturen : SD 1 formulier ( het inkomen moet evenwel niet ingevuld worden ). Een kopie van de akte van overlijden. Een akte van bekendheid die door de gemeente wordt afgeleverd. Een bewijs van de inrichtende macht van de instelling waar het overleden personeelslid tijdelijk of contractueel tewerkgesteld was. De overledene moet op het ogenblik van het overlijden minstens drie maanden in dienst zijn in het gemeenschapsonderwijs. Originele facturen van de begrafeniskosten. Tegemoetkomingen voor rechthebbenden in verhouding tot het inkomen: Om het recht en de hoegrootheid van deze tegemoetkoming te bepalen hanteert de RvB een vast normenstelsel dat door de AV werd goedgekeurd. Dit stelsel dat rekening houdt met het inkomen, de lasten en de gezinstoestand, bepaalt alzo de draagkracht van het gezin of de alleenstaande. Kanaal+ Pagina 10 januari-februari-maart 2013

11 1. Medische kosten Kosten die naar aanleiding van een medische problematiek werden gemaakt komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat ze door een geneesheer als dusdanig worden erkend en dat ze niet door een andere instantie worden terugbetaald. De Sociale Dienst houdt bij de terugbetaling rekening met het inkomen, de lasten en de gezinstoestand. In dezelfde rubriek staan ook de kosten voor medisch verblijf. Dit zijn alle kosten die bij een opname in een ziekenhuis, een sanatorium en een hersteloord (na hospitalisatie) worden gemaakt. Deze kosten omvatten alle kosten voor opname, verzorging en medicatie die tijdens het verblijf werden verstrekt. Kosten die geen enkel verband houden met de verzorging komen niet in aanmerking. Kosten voor telefoon, tv, gebruik van drankjes en dergelijke kunnen niet ingebracht worden. Indien de rechthebbende over een hospitalisatieverzekering beschikt, kan de premie hiervoor eveneens ingebracht worden als medische kosten. Als gevolg hiervan kan, het via de hospitalisatieverzekering niet terugbetaalde gedeelte, eveneens als medische kosten ingebracht worden. De originele documenten van afrekening gelden dan als bewijs van betaling SD 1 formulier volledig invullen en handtekenen Loonfiche man en vrouw (of pensioenfiche ) Laatste aanslagbiljet Originele facturen van de opname in het ziekenhuis Originele facturen van de medische kosten Voor de apotheek gelden alleen de briefjes 704 N of BVAC. Originele kwijtingen van de mutualiteit Desgevallend bewijs van invaliditeit van minimaal 66% Bewijsstukken van ingebrachte kosten als huur, hypothecaire lening, onderhoudskosten, kunnen voor een deel als vermindering op het inkomen worden ingebracht Per kalenderjaar wordt bij voorkeur één maal een volledig dossier ingestuurd. Het ontbreken van documenten of originele documenten brengt vertraging in de behandeling van het dossier met zich mee. Medische verblijfskosten Dit zijn alle kosten die bij een opname in een ziekenhuis, een sanatorium, een hersteloord worden gemaakt en niet door een andere instantie worden terugbetaald. Dit behelst zowel de kosten voor opname als voor verzorging en medicatie die tijdens het verblijf werden verstrekt. Kosten die geen enkel verband hebben met de verzorging komen echter niet in aanmerking. Kosten voor bv. telefoon of tv en gebruik van dranken e.d. kunnen bijgevolg niet worden ingebracht. Indien de rechthebbende over een hospitalisatieverzekering beschikt kan de premie voor deze verzekering onder deze rubriek worden ingebracht. Als gevolg hiervan kan het niet terugbetaalde gedeelte door de verzekeringsinstantie eveneens als medische kost worden ingebracht. Het originele document van afrekening dat u door de verzekeringsmaatschappij wordt bezorgd, geldt als bewijs voor de resterende kosten. Prothesekosten Kanaal+ Pagina 11 januari-februari-maart 2013

12 Bij de Sociale Dienst kunnen kosten in verband met prothesen ingebracht worden onder bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat er steeds een medische verantwoording nodig is voor dergelijke kosten (doktersvoorschrift). Een volledige omschrijving van wat als prothesekosten kan worden beschouwd is onmogelijk. Kosten in verband met kunstledematen, hoorapparaten (geen batterijen), krukken, rolstoel, loopstoel, steunzolen of andere mechanische of fysische hulpmiddelen zijn slechts een greep uit de mogelijkheden. Kunstgebitten en brillen ( geen zonnebril ) horen ook in deze rubriek thuis. Kosten voor een traplift, douchebrancard en dergelijke worden enkel vergoed indien er een tussenkomst is van het Vlaams Fonds (herstellingen van deze externe prothesen kunnen niet in rekening gebracht worden ). SD 1 formulier volledig invullen en handtekenen Loonfiche man en vrouw (of pensioenfiche ) Laatste aanslagbiljet Originele facturen van de opname in het ziekenhuis Originele facturen van medische kosten Voor de apotheek de briefjes 704 N of BVAC Originele kwijtingen van de mutualiteit Voor een bril is steeds een origineel voorschrift van de oogarts nodig Per jaar wordt slechts tussengekomen voor één bril per soort Desgevallend bewijs van invaliditeit van minimaal 66% Bewijsstukken van ingebrachte kosten als huur, hypothecaire lening, onderhoudskosten, kunnen voor een deel als vermindering op het inkomen worden ingebracht Per kalenderjaar wordt bij voorkeur maal een volledig dossier ingestuurd. één Het ontbreken van documenten of originele documenten brengt vertraging in de behandeling van het dossier met zich mee. Medische en aanverwante kosten Dit zijn medische kosten die gemaakt worden zonder dat men in een ziekenhuis of hersteloord verblijft. Hieronder vallen o.a. doktersbezoeken, apotheekkosten, paramedische behandelingen en kinesitherapiekosten. SD 1 formulier volledig invullen en handtekenen Loonfiche man en vrouw (of pensioenfiche ) Laatste aanslagbiljet Originele facturen van opname in het ziekenhuis (bloed of ander onderzoek ) Originele facturen van medische kosten Voor de apotheek de briefjes 704 N of BVAC. Originele kwijtingen van de mutualiteit. Desgevallend bewijs van invaliditeit van minimaal 66% Bewijsstukken van ingebrachte kosten als huur, hypothecaire lening, onderhoudskosten, kunnen voor een deel als vermindering op het inkomen worden ingebracht Per kalenderjaar wordt bij voorkeur één maal een volledig dossier ingestuurd. Het ontbreken van documenten of originele documenten brengt vertraging in de behandeling van het dossier met zich mee. Tandheelkundige kosten Kanaal+ Pagina 12 januari-februari-maart 2013

13 Alle kosten die verband houden met tandheelkundige ingrepen of tandverzorging die door een tandarts worden uitgevoerd vallen onder deze rubriek. Orthodontie voor volwassenen wordt niet aanvaard. Bleaching wordt alleen aanvaard om medische redenen Voorwaarde is dat er steeds een medische verantwoording voor dergelijke kosten is ( doktersvoorschrift ). SD 1 formulier volledig invullen en handtekenen Loonfiche man en vrouw (of pensioenfiche ) Laatste aanslagbiljet Originele facturen tandarts Originele kwijtingen van de mutualiteit Desgevallend bewijs van invaliditeit van minimaal 66% Bewijsstukken van ingebrachte kosten als huur, hypothecaire lening, onderhoudskosten, kunnen voor een deel als vermindering op het inkomen worden ingebracht Per kalenderjaar wordt bij voorkeur maal een volledig dossier ingestuurd. één Het ontbreken van documenten of originele documenten brengt vertraging in de behandeling van het dossier met zich mee. Niet nader gedefinieerde kosten Dit zijn kosten die te maken hebben met een erkende medische problematiek, maar niet onder één van voorgaande rubrieken kunnen worden geplaatst. Ook noodzakelijke gezinshulp kan hieronder vallen. Zoals voor alle medische kosten is een verantwoording verplicht ( doktersvoorschrift ). Na grondige analyse van de problematiek beslist de Raad van Bestuur of de ingebrachte kosten al dan niet worden aanvaard en in welke mate er aan wordt tegemoetgekomen. SD 1 formulier volledig invullen en handtekenen Loonfiche man en vrouw (of pensioenfiche ) Laatste aanslagbiljet Originele kwijtingen van de mutualiteit Originele bewijsstukken van de gemaakte kosten Desgevallend bewijs van invaliditeit van minimaal 66% Bewijsstukken van ingebrachte kosten als huur, hypothecaire lening, onderhoudskosten, kunnen voor een deel als vermindering op het inkomen worden ingebracht Per kalenderjaar wordt bij voorkeur maal een volledig dossier ingestuurd. één Het ontbreken van documenten of originele documenten brengt vertraging in de behandeling van het dossier met zich mee. Tegemoetkomingen in sociale vakantiekosten: Voor kinderen die fiscaal ten laste zijn van een rechthebbende kan in bepaalde vakantiekosten door de vzw worden tussengekomen. De tegemoetkomingen worden berekend in verhouding tot de draagkracht van het gezin. Om budgettaire redenen is op jaarbasis per kind een beperking in de tegemoetkomingen voorzien. Per kind is dit bedrag vastgesteld op 200,00 euro voor een mindervalide kind wordt dit bedrag verhoogd tot 400,00 euro. Deze maxima zijn eveneens gekoppeld aan de draagkracht van het gezin. Verder zijn er Kanaal+ Pagina 13 januari-februari-maart 2013

14 per soort sociale vakantie nog beperkingen ingebouwd. Sneeuw-, bos-, zee- en openluchtklassen Voor kinderen die fiscaal ten laste zijn van een rechthebbende kan de Sociale Dienst in bepaalde gevallen tussenkomen voor de vakantiekosten. De tegemoetkomingen worden berekend in verhouding tot de draagkracht van het gezin. Op jaarbasis is er een beperking in de tegemoetkoming voorzien. Per kind is dit bedrag vastgesteld op 200,00 euro. Voor een mindervalide wordt dit bedrag verhoogd tot 400,00 euro. Deze maxima zijn eveneens gekoppeld aan de draagkracht van het gezin. Verder zijn er per soort vakantie beperkingen voorzien. Om een tegemoetkoming te bekomen moet deze activiteit door een instelling van het GO! worden georganiseerd. De maximale tegemoetkoming per dag bedraagt 25,00 euro. Het uitgekeerde bedrag kan echter nooit de reële kostprijs overtreffen. SD 1 formulier volledig invullen en handtekenen Loonfiche man en vrouw (of pensioenfiche ) Laatste aanslagbiljet Een origineel bewijs van deelname aan de GWP met vermelding van de kostprijs, het tijdstip en de duur van de GWP Originele facturen met bewijs van betaling van de GWP Desgevallend bewijs van invaliditeit van minimaal 66% Bewijsstukken van ingebrachte kosten als huur, hypothecaire lening, onderhoudskosten, kunnen voor een deel als vermindering op het inkomen worden ingebracht Per kalenderjaar wordt bij voorkeur één maal een volledig dossier ingestuurd. Het ontbreken van documenten of originele documenten brengt vertraging in de behandeling van het dossier met zich mee. Sociale vakantie, vakantiekolonie en vakantiekamp Voor kinderen die fiscaal ten laste zijn van een rechthebbende kan de Sociale Dienst in bepaalde gevallen tussenkomen voor de vakantiekosten. De tegemoetkomingen worden berekend in verhouding tot de draagkracht van het gezin. Er is op jaarbasis een beperking in de tegemoetkoming voorzien. Per kind is dit bedrag vastgesteld op 200,00 euro. Voor een mindervalide wordt dit bedrag verhoogd tot 400,00 euro. Deze maxima zijn eveneens gekoppeld aan de draagkracht van het gezin. Verder zijn er per soort vakantie nog beperkingen voorzien. Om het recht op een tegemoetkoming te kunnen doen gelden moet de sociale vakantie georganiseerd zijn door een organisatie die door de Raad van Bestuur als sociaal wordt erkend. De Raad van Bestuur baseert zich hiervoor op de statuten van deze organisatie. Vakanties georganiseerd door onder meer Kind en Gezin, jeugdverenigingen, mutualiteiten en Bloso kunnen als dusdanig worden beschouwd. De deelname aan de sociale vakantie moet ten minste vier dagen bedragen. De maximale tegemoetkoming per dag bedraagt 10,00 euro. Het uitgekeerde bedrag kan echter nooit de reële kostprijs overtreffen. SD 1 formulier volledig invullen en handtekenen Loonfiche man en vrouw (of pensioenfiche ) Kanaal+ Pagina 14 januari-februari-maart 2013

15 Laatste aanslagbiljet Een origineel bewijs van deelname aan de sociale vakantie met vermelding van de kostprijs, het tijdstip en de duur van de vakantie. Originele facturen met bewijs van betaling van de sociale vakantie Desgevallend bewijs van invaliditeit van minimaal 66% Bewijsstukken van ingebrachte kosten als huur, hypothecaire lening, onderhoudskosten, kunnen voor een deel als vermindering op het inkomen worden ingebracht Per kalenderjaar wordt bij voorkeur één maal een volledig dossier ingestuurd. Het ontbreken van documenten of originele documenten brengt vertraging in de behandeling van het dossier met zich mee. BEHANDELINGSPROCEDURE De Raad van Bestuur oordeelt of de ingebrachte kosten al dan niet aanvaard worden en onder welke rubriek deze worden ingebracht. Per rubriek is op jaarbasis een maximumbedrag vastgelegd dat aan de rechthebbende kan worden uitgekeerd. Dit maximumbedrag is eveneens gekoppeld aan de draagkracht van het gezin of de alleenstaande. Ingezonden stukken waarbij essentiële stukken ontbreken (zie procedure per rubriek) worden als onvolledig beschouwd. Deze ontbrekende stukken maken de berekening van het dossier onmogelijk. De administratief verantwoordelijke van de provincie zal de aanvrager één maal verzoeken de ontbrekende stukken te bezorgen. Indien de gevraagde stukken niet binnen de gestelde termijn aan de Sociale Dienst worden bezorgd, wordt het dossier als niet ontvankelijk verklaard. Alle ingestuurde stukken worden op uitdrukkelijke aanvraag van de rechthebbende teruggestuurd. Ingediende kosten die niet gestaafd zijn door originele bewijsstukken of waarvoor geen voorschrift aanwezig is, worden als nietig beschouwd en worden derhalve niet in de berekening opgenomen. Indien de Raad van Bestuur valsheid in geschrifte vaststelt wordt het dossier in zijn geheel afgewezen. Per kalenderjaar wordt bij voorkeur één maal een volledig dossier ingestuurd. Het best is een dossier van een kalenderjaar binnen te sturen in het begin van het volgende (nieuwe) kalenderjaar. Het ontbreken van documenten of originele documenten brengt vertraging in de behandeling van het dossier met zich mee. AFSPRAKEN De leden van de AV en van de RvB, de administratieve bedienden, de maatschappelijk werker alsook de sociaal afgevaardigden zijn deontologisch gebonden aan het ambtsgeheim. M.a.w. alle informatie die ze uit hoofde van hun functie ontvangen, kan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. BEKENDMAKING Deze omzendbrief wordt aan alle personeelsleden voorgelegd alsook ter kennis gebracht van alle personeelsleden die om verschillende redenen tijdelijk niet aanwezig zijn in de instelling. In de mate van het mogelijke dienen ook de gepensioneerde personeelsleden of hun rechthebbende(n) van de inhoud van deze omzendbrief op de hoogte gebracht te worden. Kanaal+ Pagina 15 januari-februari-maart 2013

16 Bijlage AANVRAAGFORMULIER SD1 Persoonlijke inlichtingen aanvrager Naam: Voornaam :.. Geboortedatum: Plaats: Straat:. nr.:.. Postnummer: Woonplaats:. Tel.:.. Fax.: . Zicht / bankrekening : Op naam van :... Inlichtingen loopbaan Instelling van tewerkstelling of van laatste tewerkstelling:... Administratieve toestand:.. (zie onderstaande mogelijkheden) (vastbenoemd contractueel tijdelijk - TBS pensioen - andere) Inlichtingen burgerlijke stand Burgerlijke stand:. (zie onderstaande mogelijkheden) (gehuwd samenwonend - feitelijk gescheiden gescheiden - alleenstaand) Wijzigde uw burgerlijke stand in de loop van het jaar waarvoor aanvraag geldt: 0 Neen 0 Ja - Reden van wijziging :.. Vanaf welke datum: Indien gehuwd of samenwonend: Naam van partner: Geboortedatum: Beroep: Huidige samenstelling gezin Aantal gezinsleden op aangegeven adres:. Aantal personen ten laste: Naam en voornaam Geboortedatum Verwantschap Aantal minder valide gezinsleden:. (*) (*): minimaal 66% of overeenstemmend aantal punten zelfredzaamheid

17 Inkomensgegevens Totaal maandelijks(e) netto inkomen(s) uit: wedde-lonen-wachtgeld-pensioen-vervangingsinkomen-vergoedingen-verhuring-onderhoudsgeld voor aanvrager en partner: Inkomen aanvrager: Inkomen partner: Andere inkomsten gezin met vermelding van bron(nen): Bedrag Bron Bedrag Bron Lasten van het gezin Maandelijks huurgeld voor woning waarin u woont:. Gemiddelde maandelijkse aflossing hypothecaire lening:. Betaalde onderhoudsgelden met vermelding van begunstigde: Bedrag Begunstigde Bedrag Begunstigde Aanvraag voor bekomen van: (met X aankruisen wat past) Tegemoetkoming medische kosten Voorschot wedde/pensioen Tegemoetkoming vakantiekosten Aanvraag premie/vergoeding Lening Enkele tips: - Van alle aangegeven elementen moeten de nodige bewijsstukken aan het dossier worden toegevoegd. - Voor een correcte en volledige samenstelling van het dossier, raadpleeg de instructies vervat in de omzendbrief. - Enkel de relevante gegevens voor de soort aanvraag moeten worden ingevuld Ondergetekende aanvrager verklaart op zijn/haar eer dat bovenstaande gegevens correct en volledig zijn. Opgemaakt te.... Handtekening aanvrager, Datum:

18 ABVV EN ACOD IN ACTIE VOOR JOUW LOON EN INDEX DE WERKNEMERS BLIJVEN NIET HET GELAG BETALEN! Op 21 februari hebben het ABVV/ACOD en de andere vakbonden acte gevoerd en betoogd om de werknemers uit de privésector en openbare diensten te beschermen en hun eisen kracht bij te zeten: Het zijn niet de werknemers, noch de mensen die van een uitkering moeten leven, die ons in deze crisis hebben gestort. Genoeg is genoeg. De uitzichtloze aanvallen op de rechten en de koopkracht van werknemers moeten stoppen. De werknemers moeten eindelijk een toekomstperspectef krijgen. Wij eisen: De volledige uitvoering van de eerder gemaakte afspraken: aanpassen van uitkeringen aan de levensduurte, optrekken van lage lonen, afschaffen van de discriminerende jeugdlonen en verlengen van de tijdelijke maatregelen zoals de speciale brugpensioenen (nachtwerk, bouw, );

19 De onmiddellijke stopzetting van alle pogingen om de indexkorf te manipuleren en zo de koopkracht van de gewone man/vrouw te verlagen; Ruimte voor vrije onderhandelingen, en in elk geval: respect voor eerder afgesproken loonsverhogingen en ruimte om het sectorale minimumloon op te trekken en de verlaagde jeugdbarema s weg te werken, ruimte om andere discriminaties (arbeiders-bedienden, mannen-vrouwen, jongeren-ouderen, ) weg te werken, respect voor het sociaal overleg bij invoering van flexibiliteit Dat de andere inkomensgroepen ook de crisis mee betalen; Een rechtvaardiger fiscaliteit, waar iedereen eerlijk aan bijdraagt. In het bijzonder eisen we een zwaardere inspanning van grote vermogens en iedereen die inkomsten haalt uit vermogen; Een algemene oplossing voor het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden; Dat er een einde komt aan de voortdurende aanvallen op de openbare diensten; Eindelijk een geloofwaardig relancebeleid om jobs te creëren en de economie terug op gang te trekken. Automatische indexering is geen luxe, maar een noodzaak Met je 100 van nu kan je veel minder kopen dan met je 100 van vijf jaar geleden! De prijzen stjgen, dat merkt iedereen. Gelukkig is er de automatsche indexering van lonen en sociale uitkeringen. Die zorgt ervoor dat onze lonen en uitkeringen mee evolueren met de prijzen. Zo houdt onze koopkracht stand. Zonder indexeringen zou je op enkele jaren tjd straatarm zijn. In ons land gebeuren de indexeringen au - tomatsch: als de prijzen stjgen, volgen er indexeringen. En dit voor alle loontrekkers en iedereen die moet leven van een uitkering. Toch ligt dit systeem onder vuur. Maar het zijn de prijzen die aan banden moeten worden gelegd, niet de automatsche indexering!

20 Kanaal+ is er voor de leden van ACOD. Niets belet je om Kanaal+ ook aan collega s die geen lid zijn van ACOD te laten lezen. Misschien geraken ook zij overtuigd, wij kunnen er enkel bij groeien. Indien zo, laat hen dan onderstaand aansluitngsblad invullen en verstuur het naar: Chris Moortgat Fontainasplein Brussel. Aansluitngsblad PERSOONLIJKE GEGEVENS: Naam en voornaam :... Straat :...Nr :... Postcode :...Gemeente :... Telefoon/fax :... Geboortedatum :...Geboorteplaats :... WERKZETEL : Scholengroep :... School :... adres : telefoon/fax :... WERK : functe : Toestand : vastbenoemd / contractueel - voltjds / deeltjds Betalingswijze : domiciliëring maandelijks / overschrijving driemaandelijks Aansluitngsdatum :... Ik ben ervan op de hoogte dat de gegevens van onderhavig aansluitngsblad opgenomen en bewaard worden in het geïnformatseerd ledenregister van de ACOD. Ik heb geen enkel bezwaar tegen dit feit, aangezien de ACOD de gegevens enkel zal gebruiken voor lidmaatschapsdoeleinden, zowel bij de ACOD als bij het ABVV, waarvan ze deel uitmaakt en zoals voorzien in de wet van 08/12/1992. Ik heb recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Ik kan bijkomende inlichtngen verkrijgen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Datum en handtekening,

Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw Sociale Dienst. Dieleghemsesteenweg 24-26

Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw Sociale Dienst. Dieleghemsesteenweg 24-26 Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw

Nadere informatie

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2.

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2. Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst

Nadere informatie

Inlichtingen: vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36.

Inlichtingen: vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36. Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g-o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g-o.be vzw Sociale Dienst

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord

INHOUDSTAFEL. Voorwoord INFOBROCHURE INHOUDSTAFEL Voorwoord 1 Historiek 3 2 Bestuur 3 3 Beheer 4 4 Rechthebbenden 5 5 Tegemoetkomingen 6 5.1 Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen 7 5.1.1 Renteloze lening 7 5.1.2 Voorschot op

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE INLICHTINGENFORMULIER A1 dat AANGETEKEND moet teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds in het kader van een aanvraag voor vrijstelling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

Inlichtingenformulier A1

Inlichtingenformulier A1 Vrijstelling van de sociale bijdragen van de zelfstandig Inlichtingenformulier A1 Moet aangetekend teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds Gelieve een antwoord te geven op elke vraag/rubriek.

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische socialedienstv Z W Tegemoetkoming medische kosten Tegemoetkoming medische kosten 2014 2014 en 2015 en 2015 MEDISCHE KOSTEN (remgeldtellers + facturen) Voor wie? Gerechtigden van de (zie website voor aangesloten

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Jongeren & Sociale werken

Jongeren & Sociale werken Jongeren & Sociale werken Bij de NMBS-Groep Jongeren@Workshop Brussel DE SOCIALE SOLIDARITEIT HEEFT OOG VOOR HAAR JONGEREN (Artikel overgenomen uit Het Spoor april 2008) De Sociale Solidariteit heeft speciale

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN Departement Welzijn, Onderwijs en Veiligheid Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 - Fax : 03-240 61 62 INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - GEHANDICAPTEN TOELAGE

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225)

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) Contact: Algemeen: eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be Hans De Becker: hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson: rudi.warson@vsko.be Magda

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VERTEGENWOORDIGING OF BIJSTAND Datum aanstelling:... Rolnummer:... Aan de vrederechter van het Kanton... Periode van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG ** Gebaseerd op de reglementering van Familieplan: mantelzorg door de zelfstandige, KB 27/09/2015, BS 05/10/2015. FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en stempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1 AANGIFTE VAN DE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE TOESTAND stempel WB MIJN IDENTITEIT IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE De cijfers tussen haakjes verwijzen

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

MEDEDELING M.10.014 VAKANTIEGELD. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Geachte

MEDEDELING M.10.014 VAKANTIEGELD. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Geachte Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.10.014 BRUSSEL, 2010-05-19 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER A1

INLICHTINGENFORMULIER A1 VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE maatschappelijke zetel: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel 0416 377 646 RPR

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Onderwijs (VO) Aanvraagformulier 2013-2014 Dit formulier uiterlijk 1 juli 2013 inleveren. [naam + adres contactpersoon school] Gegevens leerling(en): Naam leerling:..

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Inleiding Dit formulier wordt ingevuld voor het aanvragen van een verlofstelsel waarvoor de toestemming van de

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Deposito- en Consignatiekas

Deposito- en Consignatiekas AANVRAAGFORMULIER VOOR TEGEMOETKOMING VOOR EEN TAK 21-LEVENSVERZEKERING, onderworpen aan het Belgisch recht. (met uitzondering van de volledige tweede pijler ) 1/11 Deel 1 Voorwaarden om in aanmerking

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. Huisvestingsdienst, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor ALTERNATIEVE ENERGIE (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2010) In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke,

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER 1. KANDIDAAT ECHTGENO(O)T(E) of SAMENWONENDE Naam: Naam: Voornaam: Voornaam: Geslacht: M / V Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie