Nieuwsbrief April 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief April 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief April 2015 Jaargang 3 nr. 4 Met deze maand o.a.: Informatie SVK blz. 2 Namens de Redactie blz. 3 Namens De Voorzitter blz. 4 Om over na te denken blz. 4 Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) blz. 6 Belastingaangiftes blz. 6 Kompjoeterie blz. 7 Oudhollandse spelmiddag blz. 8 In beweging blz. 8 Moordkuil blz. 8 4 & 5 mei in Krommenie blz. 9 Weekje Ootmarsum blz. 10 Activiteiten April blz. 12 Dagtocht Den Bosch blz. 13

2 Bestuur Seniorenvereniging Krommenie (SVK) voor 50-plussers Voorzitter Wim Nieuwenhuijse Alb. Schweitzerstr GD Vice-voorz. Evert Kolder Zonnebaars KN Secretaris Nora Swagerman Van Allenstraat TM Penningmr André van der Ende Robert Kochstraat GB Lid Jan Ludekuize Neptunuslaan XR Lid Henk Lutke Schipholt Gagarinstraat TH secretariaat: redactie FIKS: ook voor klachten/informatie over bezorging. ledenadministratie: Internet homepage: Bankrekening ING: IBAN nummer: NL87 INGB t.n.v. Seniorenvereniging Krommenie De contributie bedraagt 20,- per jaar en partners betalen 17,50. Belangenbehartiging Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen: Rinus van der Zel Ranonkellaan 20 T E André van der Ende Robert Kochstraat 18 T E (tevens Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA), o.a. voor invulhulp formulieren) Aanmelden nieuwe leden Nieuwe leden van harte welkom! Aanmelden kan via of een briefje naar de Gagarinstraat 196, 1562 TH, of tel Meld je aan met naam, adres, postcode, telefoonnummer én geboortedatum. En liefst ook met adres! Nieuwe leden ontvangen de laatste FIKS Geef ons je adres via Dan krijg je de Nieuwsbrief (in kleur!) per . En dat bespaart óns een hoop werk bij het bezorgen! En als je verandert van ( )adres: geef het even door! 2

3 Namens De Redactie In het decembernummer van de Fiks sprak André al zijn afschuw uit over de rol van robots in de zorg. Het onderwerp intrigeert me. Op heel veel andere terreinen worden robots al jaren gebruikt. In de industrie bijvoorbeeld waar vaak saai werk, dat uit het eindeloos herhalen van dezelfde handeling bestaat, al jaren steeds vaker door robots wordt uitgevoerd. Maar dan hebben we het over tamelijk eenvoudige en routinematige handelingen. De huidige robots (om over toekomstige maar te zwijgen) kunnen natuurlijk veel meer en met slimme softwareprogramma s kunnen ze ook steeds beter zelf iets beslissen of reageren op voorgeprogrammeerde situaties of gesproken commando s. Tot hoever dat kan gaan is moeilijk te voorspellen maar dat zou wel eens heel ver kunnen zijn. Robots worden in hoog tempo steeds betrouwbaarder en slimmer. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag en vragen nooit om loonsverhogingen. De eerste zelfrijdende auto s zijn er al en in de zorg worden de eerste robots al ontwikkeld (of zijn er al op beperkte schaal) die je eten of drinken brengen of eenvoudige handelingen kunnen verrichten die iemand zelf niet meer kan. Dat hoeft denk ik niet altijd negatief te zijn. Altijd een verzorgende om je heen moeten hebben lijkt me ook niet altijd even prettig en zolang je zelf maar de baas blijft over je robot kun je ook nog een beetje de illusie hebben dat je jezelf nog kunt helpen. Voor mantelzorgers lijkt het me ook wel eens prettig om eens wat aan je zorgvrager zelf te kunnen overlaten zonder voor alle routine wiswasjes op te moeten draven en eens wat meer tijd voor jezelf te hebben. Maar om nou een gesprek met je robot (heus, ze zijn er!) te moeten voeren omdat er geen mens tijd voor je heeft lijkt ook mij afschuwelijk. Misschien een tijdje (technisch) interessant, maar dat zal denkelijk snel vervelen. Uiteindelijk gaat er niets boven gewoon menselijk contact. En een knuffelrobot (heus, ook die zijn er) hoef ik al helemaal niet, zeker niet zolang ik bij mijn verstand ben. Afijn, het is zeker dat er op dit terrein nog van alles gaat veranderen en het is zaak om er met ons allen op te letten dat het allemaal menselijk blijft. Die menselijke maat gaat ons de komende jaren nog wel even bezig houden, vrees ik. Ik vrees dat, omdat ik denk dat die discussie nog wel eens heel intensief zou kunnen worden. Als ik lees dat wetenschappers nu al voorspellen dat er straks nog maar 20% van de mensheid werkt en 80% dus geen werk meer (nodig?) heeft door het inzetten van robots, wordt het toch interessant om te zien hoe we dat sociaal gaan oplossen. Wat gaan we doen met al die (on-)vrijwillige vrije tijd? Daar kan je wel een FIKS mee vullen, denk ik zo. Maar nu even niet. Over deze Fiks kan ik nog vertellen dat die niet door een robot in elkaar is gezet. Het is nog steeds het oude handwerk. En er staat ook deze keer weer heel veel in. Van belastingen tot dingen om over na te denken, dagtochten en andere activiteiten. Veel plezier ermee! Henk Lutke Schipholt 3

4 Namens De Voorzitter Op onze derde jaarlijkse ledenvergadering was een groot aantal leden aanwezig. Het werd dus een geanimeerde vergadering. De SVK heeft in drie jaar tijd vaste grond onder de voeten gekregen. Van 100 naar 245 leden! Dat bleek ook uit het uitvoerige verslag van secretaris Nora Swagerman, een uitgebreide weergave van al onze activiteiten van het afgelopen jaar. Ook penningmeester Andre van der Ende liet zich niet onbetuigd. Een klein batig saldo. De kascontrolecommissie was dan ook dik tevreden. De inkomsten waren voor het overgrote deel gestopt in het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leden. Niet onvermeld mag blijven de support van de Stichting Ons Huis. Ook de belangenbehartiging kwam aan bod. De belastingaangifte, samen met Rinus van der Zel: bijna 180 aangiften gingen in een zeer korte tijd de deur uit. Ook na de nieuwe wetgeving op 1 januari neemt de vraag om assistentie en ondersteuning van de Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) toe. Reden waarom 2 leden deze cursus nu volgen en straks samen met Rein Wasscher het sociale team gaan vormen. Samen met het voorwoord van de voorzitter werd door het bestuur op deze wijze verantwoording afgelegd en naar de toekomst gekeken. De SVK is van en voor ouderen en zoals gebruikelijk kijken we niet teveel naar achteren, maar naar voren, want daar schijnt de zon. Al mag die schrale wind wel wegblijven. Ook veel waardering voor de FIKS waar Henk Lutke Schipholt veel energie in steekt. Een woord van dank ook aan Vera Voogd die vanaf de oprichting deel uitmaakte van het bestuur en op wie we nimmer vergeefs een beroep deden als het ging om de uitvoering van de activiteiten. Vera erg bedankt en goed dat je lid van de activiteitencommissie blijft. Ook mochten we een nieuw bestuurslid welkom heten: Dik Jonker. KORTOM EEN GOEDE VERGADERING EN WE GAAN ER WEER TEGEN AAN. Wim Nieuwenhuijse Om over na te denken! Zoals gebruikelijk blijven bij ons een aantal kranten en tijdschriften, waarvoor door de week geen tijd is, tot zondag liggen. Dan wordt de stapel afgewerkt en soms krab je jezelf achter de oren over wat er nu weer verandert of wordt bezuinigd. Zo ook met de woonruimteverdeling. Zaanstad is per 1 juli 2015 in de regio Amsterdam ingedeeld en dan gelden er andere regels. Wie wilde of ging verhuizen kreeg bij de inschrijving het aantal woonjaren mee. Voor ouderen die naar een kleiner huis wilden of hun huis wilden verkopen voor een huurwoning, was dat niet ongunstig. Voor hen niet, maar ook niet voor de doorstroming. 4

5 Voor sociale woningen geldt een inkomensgrens (tot een verzamelinkomen van euro). De woonjaren vervallen. Wie zich dus na 1 juli voor een sociale huurwoning gaat inschrijven komt onderaan op de lijst. Door de regionale samenwerking wordt vanaf 1 juli 25% bij voorkeur aan een Zaankanter toegewezen, 25% onder lokale verordening en 50% is vrij voor mensen van buiten. Het ziet er dus naar uit dat het dringen wordt geblazen. Nieuwe overgangsregeling Wie in de toekomst denkt een sociale huurwoning nodig te hebben moet ingeschreven staan bij Woningnet. Dat gaat 50 euro per inschrijving en daarna ieder jaar 10 euro kosten. Als men dat voor 1 juli doet worden de woonjaren als inschrijfjaren meegeteld, met een geldigheid van 15 jaar. Wij adviseren de inschrijving toch te doen voor mensen met een bestaande huurwoning, maar ook voor mensen met een koopwoning. Dat laat onverlet dat deze bedragen te hoog zijn voor ouderen. Voor meer informatie kun je kijken op of bellen met Woningnet Rekenen Een ander bericht ging over de dalende werkeloosheid. Iedereen kent het getal wel van ruim werkelozen. Maar door een nieuwe rekenmethode is het percentage gedaald. Ra ra. Nou heel eenvoudig. Het aantal werkenden, met 12 uur en meer, werd gedeeld door het aantal werkelozen. Nu heeft men het aantal werkenden verhoogd door ook de werkenden onder de twaalf uur mee te tellen. Dat hogere aantal gedeeld door de werkelozen is dus lager. Slim he, zo gaan we er op vooruit. Maar ondanks deze andere methode: is altijd nog te veel. Zo waren er ook weer beschouwingen die aangaven dat iedereen er iets op vooruit ging. Goed bericht, maar buiten beschouwing werd gelaten dat de gepensioneerden al jaren geen compensatie hebben gekregen en dat het er ook niet naar uitziet dat dat snel gaat gebeuren. WTCG Regeling De WTCG-korting (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) op de eigen bijdrage is afgeschaft. Deze korting van 33% werd op de nota vermeld en tot en met 2014 automatisch van de eigen bijdrage afgetrokken. Vanaf 1 januari 2015 bestaat deze WTCG vergoeding niet meer. Hierdoor wordt de eigen bijdrage op de zorg hoger. Ook de jaarlijkse uitkering aan chronisch zieken is na drie jaren afbouw geheel vervallen. In sommige gevallen, bij een inkomen beneden 110% van het sociale minimum en een totaal betaalde eigen bijdrage zorg van 375 euro, is er een maximale vergoeding van 70 euro, als men in de gemeentelijke normen past. Wim Nieuwenhuijse 5

6 De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) Zoals u wellicht weet, heeft de Seniorenvereniging Krommenie al jaren een Vrijwillige Ouderenadviseur die in de afgelopen jaren de leden heeft bijgestaan in vele zaken, zoals formulieren invullen, gesprekken over problemen die men heeft en adviseren over hulp van diverse instanties, begeleiding naar hulp in kader van WMO en huishoudelijke hulp, wonen en meer van dit soort zaken. Met de herziening van de WMO is hier voor veel mensen de vraag ontstaan hoe het gaat met de zorg in de toekomst. Kortom, genoeg te doen. Er zijn momenteel 2 nieuwe adviseurs in opleiding en op de vergadering meldde zich nog iemand die gaarne wil gaan assisteren. Binnenkort gaan we met allen bijeenkomen en gaan we bespreken hoe we de taken kunnen verdelen. Met het Sociaal Wijkteam Krommenie komt een goede samenwerking tot stand en onze ervaringen zijn hierbij redelijk positief. Ook bij het Wijkteam moet men roeien met de riemen die men heeft als gevolg van de bezuinigingen die de regering ons oplegt. Onze rol hierbij is een zo goed mogelijke begeleiding van u als lid. Heeft u vragen, of hulp nodig, of iemand gaarne erbij bij een keukentafelgesprek, neem dan even contact op. André van der Ende Belastingaangiftes Het meeste werk is weer gedaan. Het was dit jaar een bewerkelijke klus met een nieuw systeem. Na een opfrisdag met diverse belastinginvullers van diverse seniorenverenigingen konden we aan de slag. Sommige mensen zullen een kleine verrassing krijgen, want de belastingen zijn iets verhoogd door hogere tarieven. Maar ook diverse aftrekposten zijn er niet meer, zoals brillen, rollators, trapliften en bij voorbeeld een scootmobiel. Heeft u dit jaar nog gebruik kunnen maken van de aanvullende ouderentoeslag, dan moet u er rekening mee houden dat deze in 2016 zal verdwijnen. De belastinginvullers zullen u zeker opmerkzaam op maken tijdens de bespreking van de verzorgde aangiftes. Ook de zorgtoeslag en huurtoeslag is beoordeeld. Als er bijzonderheden zijn, zullen u deze ongetwijfeld ter ore komen. Heeft u geen verzoek om aangifte gekregen, maar heeft u toch idee, dat u iets terug kunt krijgen, dan kijken we gaarne hier nog naar voor u. Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op. André van der Ende Rinus van der Zel 6

7 Kompjoeterie Vorige maand heb ik het gehad over de beveiliging van uw computer. Ik raadde U toe aan om uw computer te beveiligen om inbraak op uw systeem te voorkomen. Deze keer heb ik een aantal van deze programma s onder de loep genomen en wel: NORMAN, AVAST en KASPERSKY. Er zijn er veel meer op de markt, maar dit zijn de meest gangbare. NORMAN is een uitstekend programma en geeft beveiliging op diverse niveaus maar kent geen gratis versie. AVAST heeft een gratis en een betaalde versie, maar geeft bij de gratis versie storende reclameboodschappen. KASPERSKY is een zeer goed beveiligingsprogramma en werkt op diverse niveaus en kent ook een gratis en betaalde versie. Veel antivirus en beveiligingsprogramma s kennen overigens een gratis en een betaalde versie, waarbij de betaalde uiteraard uitgebreidere mogelijkheden kent. Ik heb met alle drie gewerkt en ben uiteindelijk op KASPERSKY blijven hangen. KASPERSKY geeft op allerlei manieren en niveaus bescherming. - Bij het bezoeken van een Internetpagina. - Bij het intikken van een internetadres. Zelfs met een virtueel toetsenbord op uw scherm, zodat het absoluut onmogelijk is voor derden, om te achterhalen wat u intikt. - Het programma is voor alle systemen (Windows, Apple en Ubuntu (Linux)) verkrijgbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar Kaspersky, maar laat u niet weerhouden andere programma s uit te proberen. Alle programma s zijn ook voor een proefperiode te gebruiken. Uiteraard hangt er dan een prijskaartje aan bij aanschaf, maar het is het in alle opzichten waard. - Geen vastlopende computers meer. - Geen mogelijkheid meer om uw wachtwoorden te achterhalen. - Geen gevaar meer dat uw bankrekening gebruikt kan worden. - M.a.w. op alle niveaus rustig en veilig kunnen werken. Mocht u in het bezit zijn van een ipad, dan behoeft u in principe geen beveiliging aan te brengen, want Apple heeft de zaak goed dichtgespijkerd. Mocht u vragen hebben met betrekking tot beveiliging van uw computer of het installeren van een beveiligingsprogramma, dan kunt u mij altijd bellen voor assistentie. Tel Jan Ludekuize Contributie Het merendeel van de leden heeft de contributie 2015 al betaald, maar toch zijn er nog een aantal leden die dit helaas is ontgaan. Kijkt u dit nog even na? André van der Ende, penningmeester 7

8 Oud Hollandse spelletjes middag Als er ergens anders een Bingomiddag wordt georganiseerd kunnen wij daar helaas nog steeds niet tegen concurreren. Zo blijkt. Dus onze spelletjesmiddag werd wat minder bezocht, dan wij gehoopt hadden. Niettemin was het een reuze gezellige middag. Sjoelen blijkt nog steeds het meest populaire spel, maar het meest verrassende was toch het spelletje waar de chocolade eitjes om je oren vlogen. Als u de foto s bekijkt ziet u het plezier er van af spatten. Op de website: Nora Swagerman In beweging Het voorjaar is weer begonnen, dus starten we weer met onze gebruikelijke maandelijkse fietstochten van 30 tot 40 kilometer, met tussenstops voor koffie en appelgebak. Allen met elektrische fietsen of gewone fietsen zijn welkom. Omdat de spieren toch een beetje stram zijn na de winter benutten we het eerste gedeelte van de tocht om weer wat vaardigheden op te doen en de aanwijzingen weer aan te leren. Dinsdag 14 april, vertrek vanaf de Durghorst om uur Er is slechts 1 voorbehoud. Bij slecht weer gaan we automatisch een week later, dan is het beter weer. Helemaal in onze stijl, van voren schijnt de zon. Wim Nieuwenhuijse De Moordkuil waarvan u vast al wist dat je dat niet van je hart moet maken. Daarom is dit hier de plek om uw ongenoegen te uiten. Overigens mag u hier ook uw genoegen weergeven, graag zelfs, want niet alles is narigheid, toch? Onze vaste briefschrijfster meldt dit keer: Balen, Het was me het weekje wel vorige week (nu ook nog een beetje). Maandag word je al wakker met koppijn. 2 paracetamol dan maar. Hielp ook niet echt en dan weet ik het wel: foute boel. Als ik uit bed stap is er een sok kwijt, ver onder het bed en dan ligt mijn slof ook nog eens op zijn kop. Gordijntje open, de hele handel komt met rails en al naar beneden, klusje voor Dik wordt dat wel, is-tie ff blij met me. Valt er als ik naar de badkamer loop een bak met troepjes naar de grond, daar staat de wasmachine die niet goed centrifugeert. Als Dik hem eindelijk open heeft (de pomp) blijkt er een 2 euro stuk in te zitten, is mijn schuld die zat in mijn broekzak, wilde ik bewaren, was er een met dubbele kop (hoofd). Valt de zeep ook nog op de grond en glibbert natuurlijk een eind weg, onder het kastje natuurlijk, als ik het heb zit het onder het stof,heb ondertussen vergeten de kraan uit te doen, gelukkig heeft de wastafel een overloop gaatje, alle goeie dingen komen in drieën? (alle slechte ook?) O jeetje, het is pas kwart over negen wat voor week word dit? Het is a.s vrijdag nog de 13 de ook, niet dat ik me daar druk over maak,maar het zal toch niet? We gaan er maar weer tegenaan. Groetjes van AAT 8

9 4 en 5 mei 2015 Sinds 1948 wordt het Bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. In de loop der jaren is de Bevrijdingsvuur-estafette uitgegroeid tot een nationaal evenement, waarbij vele sporters vanuit heel Nederland naar Wageningen komen om het vuur door middel van een estafette door het land te verspreiden. In 2015 is het 70 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden werd bevrijd door de Geallieerden. Al sinds 1948 wordt het Bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen ontstoken. In de loop der jaren is de Bevrijdingsvuur-estafette uitgegroeid tot een nationaal evenement, waarbij vele sporters vanuit heel Nederland naar Wageningen komen om het vuur door middel van een estafette door het land te verspreiden. Het Bevrijdingsvuur is hét symbool voor leven in vrede en vrijheid. Het Bevrijdingsvuur is van Bayeux van de stranden van Normandië naar Eindhoven gebracht. Atletiekvereniging Pallas 67 heeft het vervolgens in estafettevorm naar Wageningen gebracht. Dit jaar worden er vanuit heel Nederland ongeveer 130 gemeenten verwacht die loopgroepen afvaardigen om in Wageningen het Bevrijdingsvuur in ontvangst te nemen. Op dit moment zijn er al meer dan 3000 lopers en begeleiders die deelnemen aan dit unieke, nationale evenement. Samen zorgen we ervoor dat het Bevrijdingsvuur in heel Nederland brandt. Op 5 mei ziet het bevrijdingsfeest in Krommenie er zo uit: uur: bevrijdingsvuur komt vanuit Wageningen aan in Krommenie ter hoogte van boekhandel Stumpel uur: onder aanvoering van Premier Drumcorps gaat het bevrijdingsvuur in feestelijke optocht door het dorp naar het Rosariumpark uur: ontvangst van het bevrijdingsvuur door Wim Nieuwenhuijse van (Stichting 40-45) uur: bevrijdingslunch: Wittebrood met stroop, jam, hagelslag en een glas melk uur uur: optreden dans-big band Louis Swing Orchestra uur: voor klein en groot: oud-hollandse spelletjes zoals Rad van Avontuur, Tafelkegelen, Hamerspel en Mep een Muis uur: vertoon mini-documentaires (Krommeniese) Monumenten Spreken uur uur: optreden : Louis Swing Orchestra. (programma v.a uur: bij mooi weer in het Rosariumpark en bij regen in De Pelikaan) uur: Afsluiting. 9

10 Zomerreis naar Ootmarsum samen met Seniorenvereniging Zaandam Wij ontvingen onderstaande uitnodiging van onze zustervereniging uit Zaandam voor een mooie vakantieweek naar het Stadje Ootmarsum In Overijssel. VAKANTIE 2015 Voor de vakantie 2015 is de keuze gevallen op Stadshotel Ootmarsum. Dit hotel is een familiehotel op een oude stadswal aan de rand van het historische stadscentrum. De hotelkamers zijn standaard, maar niet allemaal gelijk, wel allemaal voorzien van telefoon, wekkerradio, televisie, badkamer met douche en toilet en natuurlijk ook met bed(den). Het hotel heeft ook beschikking over een restaurant, bar, lounge, een mooi terras en uiteraard een lift. Ootmarsum is een eeuwenoud stadje in Overijssel, waar u o.a. kerken, monumenten, galerieën, een stadspark en een openluchtmuseum kunt bekijken. Bewonder deze mooie plekjes tijdens een wandeling door dit gezellige stadje, deze liggen op 3 minuten lopen van het hotel. Stadshotel Ootmarsum wordt omgeven door een landschap met essen, beekdalen en heuvels. Maak een wandeling door het Springendal met de watermolen Bels. In het hotel zijn gratis wandel- en fietsroutes verkrijgbaar. Wij hebben hier 2 x een week geboekt voor: week zaterdag 18 juli t/m 25 juli 2015 week zaterdag 25 juli t/m 1 augustus 2015 (zie onder voor: Frieda/Erika) of: (zie onder voor: Jo/Aafke) De prijs voor een week volpension is: Voor SvZ en SVK leden voor een 2-persoonskamer 510,00 vol pension p.p. Voor niet-leden voor een 2-persoonskamer 525,00 vol pension p.p. Voor een 1-persoonskamer wordt 50,00 extra per week in rekening gebracht. Bij deze prijzen is het volgende inbegrepen: Het halen en brengen per luxe touringcar Verzorging op basis van volpension 4 x een halve-dagtocht (de tochten worden nog bekend gemaakt) Gratis bingoavond Mogelijkheid tot organiseren van een quiz Gratis alle avonden/ochtenden koffie of thee Folkloristische dansavond Stadsrondwandeling en een mogelijkheid voor Oudhollandse spelen 10

11 Op vrijdag warm/koud buffet en muziek van het nieuwe Decap orgel. Voor het vervoer van uw rollator, zonder mandje, brengen wij 10,00 in rekening. Bij annulering brengen wij 15,00 in rekening voor de onkosten. Wij kunnen een reis- annuleringsverzekering voor u afsluiten voor een bedrag van ongeveer 40,00 p.p. Wat wij wel van u vragen is een redelijke goede gezondheid. De bus in- en uitstappen moet voor u geen probleem zijn, want er is geen loopplank aanwezig. Daar kan ook niet voor gezorgd worden. Bij twijfel graag van tevoren overleg plegen. U kunt zich alleen schriftelijk opgeven door middel van onderstaande strook in te leveren op vrijdag 3 april a.s. in de Pelikaan, Kervelstraat 185a, wij sturen deze dan door, of de strook te zenden naar: Alie van Baak, Schepenlaan 146, 1503 HM Zaandam, tel. nr of naar Frieda Prins, Justpier 34, 1506 BZ Zaandam, tel. nr U ontvangt van Alie van Baak of Frieda Prins een bevestiging en de gegevens voor betalen, opstapplaats enz NAAM: 1. Dhr/mw Lid SVK ja / nee 2. Dhr/mw Lid SVK ja / nee Adres...Tel.nr Telefoonnr van uw contactpersoon Ik neem wel/geen rollator mee, even doorhalen wat niet van toepassing is. Ik wil van zaterdag 18 juli 2015 t/m 25 juli 2015 Ik wil van zaterdag 25 juli 2015 t/m 1 augustus pers. kamer 2-pers. kamer 2-pers. kamer samen met Kamergenoot lid van de SVZ of SVK? Ja / nee Kamergenoot moet wel even een eigen formulier invullen en opsturen. 11

12 Activiteitenprogramma voor April Let op!!! Helaas kan door allerlei omstandigheden de Paasbrunch niet doorgaan. Maar wel is er op maandag 2de Paasdag (zie 6 april) een gezellige lentemiddag. Vrijdag 3 April Inschrijven voor de dagtocht naar Den Bosch. Tussen en uur in de Pelikaan. Zie beschrijving elders in de Fiks. Maandag 6 April van tot uur een gezellige lentemiddag. Samen met Abe de Verhalenverteller en de harpiste Iris Schram gaan wij op zoek naar de lente. Entree 5.= inclusief een drankje en een hapje. Dinsdag 7 april Onze maandelijkse koffieochtend (van 10 tot t 12). Deze keer komt Olga de Leeuw langs en wij kunnen haar van alles vragen over comfortabel wonen. Welke e snufjes zijn er allemaal om lekker te wonen? Dinsdag 14 april Thema middag. Aanvang uur. Bart Nieuwenhuis vertelt ons van alles over onze unieke Zaanse Houtbouw. Niet voor niets bezoeken hordes toeristen onze Zaanse Schans. Entree 2,50. Dinsdag 14 april wordt er ook weer gefietst. Vertrek vanaf de Durghorst om uur. Zie deze Fiks: In beweging Dinsdag 21 april gaan we naar Den Bosch toe. Inschrijven op 3 april. Vertrek bus 8.50 vanaf de Pelikaan en vanaf de Remise (oude stationsplein) om 9.00 uur. Klaverjassen Tot en met juni elke vrijdagmiddag klaverjassen in de Pelikaan, behalve in vakanties, als de Pelikaan gesloten is. In mei / juni willen we met de klaverjassers een klaverjas drive organiseren, waarbij we ook spelers van Seniorenvereniging Zaanstreek uit Zaandam uitnodigen. Blik vooruit Houd dinsdag 5 mei vrij. Er wordt een groot bevrijdingsfeest in het Rosariumpark georganiseerd. Meer informatie vindt u in dit nummer. 12

13 Dagtocht Den Bosch met rondvaart over de Dieze Op dinsdag 21 april is er een dagtocht aan naar de hoofdstad van Noord-Brabant s-hertogenbosch. We vertrekken om 8.45 / 9.00 uur vanuit Krommenie en zijn dan omstreeks uur in Den Bosch, waar we worden verwelkomd met koffie/thee en natuurlijk een Bossche Bol. Om uur wandelen we naar de boot, waar we om uur instappen voor een vaartocht over de Dieze voor een historische route dwars door Den Bosch. Na ongeveer 50 minuten zijn we weer terug bij de Zuidwal en wandelen we naar Grand Cafe Silva Ducis, waar vanaf uur een uitgebreid lunchbuffet wordt gepresenteerd met keuze uit: Broodjes wit/bruin, hard/zacht; Krentenbollen; Wit of bruin brood; 3 soorten vleesbeleg, kaas en zoet beleg; Vers fruit; Koffie, thee, melk en Jus d Orange; Kopje tomatensoep. Om uur komen onze gidsen ons ophalen bij Silva Ducis en nemen ons mee voor een rondleiding in de Sint-Janskathedraal, de bekende historische kathedraal op het centrale plein. Na het bezoek aan de kathedraal is er nog een bezoek aan museum de Bouwloods. De totale duur is circa 1,5 uur, zodat om ongeveer uur een einde aan het programma is gekomen. We gaan terug naar Krommenie waar we omstreeks uur aankomen. We kunnen dankzij een subsidie van de Stichting Eigen Gebouw deze dagtocht aanbieden voor 37,50 p.p., niet-leden betalen 49,50. Bovenstaande prijs is inclusief: 2 x koffie of thee met Bossche Bol; rondvaart over de Dieze; uitgebreide lunch/koffietafel; entree/rondleiding Sint-Janskathedraal; museum de Bouwloods en vervoer per luxe touringcar. Er zijn 2 vertrekplaatsen: Vanaf de Pelikaan: 8.50 uur, en Oude Stationsplein, Provincialeweg bij eetcafé de Remise: 9.00 uur. Inschrijven doet u met onderstaande strook onder gelijktijdige betaling op vrijdag 3 april a.s. in de Pelikaan tussen 10 en 12 uur. Geef dan meteen aan welke vertrekplaats u kiest Hierbij geeft/ geven zich op: Lid SVK ja / nee Tel.nr Lid SVK ja / nee Tel.nr Lid SVK ja / nee Tel.nr Vertrek vanaf (doorhalen wat niet gewenst wordt) Provincialeweg De Remise / De Pelikaan Kervelstraat Speciale wensen: Vegetarisch:

FIKS. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens de Voorzitter (?) blz. 3. Eetcafé blz. 3. Crea oproep blz. 4. Kompjoeterie blz.

FIKS. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens de Voorzitter (?) blz. 3. Eetcafé blz. 3. Crea oproep blz. 4. Kompjoeterie blz. FIKS Nieuwsbrief februari 2014 Seniorenvereniging Krommenie Jaargang 2 nr. 2 Met deze maand: Informatie SVK blz. 2 Namens de redactie blz. 3 Namens de Voorzitter (?) blz. 3 Eetcafé blz. 3 Crea oproep blz.

Nadere informatie

FIKS. Nieuwsbrief april 2013. van de. (voor 50 plussers)

FIKS. Nieuwsbrief april 2013. van de. (voor 50 plussers) FIKS Nieuwsbrief april 2013 van de Seniorenvereniging Krommenie (voor 50 plussers) Jaargang 1 nr. 3 Met deze maand: Namens de redactie blz. 3 Namens het bestuur blz. 3 Vervoersperikelen blz. 4 Voorzitter

Nadere informatie

Programma 2014. Fietsen Wandelen. Museumbezoek Dagtochten Themamiddagen Toneel / Muziek Verzorging rging Belastingaangifte en

Programma 2014. Fietsen Wandelen. Museumbezoek Dagtochten Themamiddagen Toneel / Muziek Verzorging rging Belastingaangifte en Programma 2014 augustus ustus t/m december Fietsen Wandelen Bingo Klaverjassen Museumbezoek Dagtochten Themamiddagen Toneel / Muziek Verzorging rging Belastingaangifte en aanvragen Huur- en Zorgtoeslag

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank NL55RABO 0156521466 uitgave: maart 2015 Artikelen in dit Afdelingsnieuws 01 Uitnodiging voor de Algemene vergadering

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Over Leven & geld WHIPLASH MAGAZINE. Special: Voel je rijk. Onvoorspelbaarheid. vraagt om maatwerk. Regie over energie en pijn HÉT WHIPLASH LIJFBLAD

Over Leven & geld WHIPLASH MAGAZINE. Special: Voel je rijk. Onvoorspelbaarheid. vraagt om maatwerk. Regie over energie en pijn HÉT WHIPLASH LIJFBLAD WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 24e jaargang nummer 1 april 2012 Special: Over Leven & geld Onvoorspelbaarheid vraagt om maatwerk Voel je rijk Regie over energie en pijn advertentie Ondersteuning

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over SGO

Inhoudsopgave. Over SGO Inhoudsopgave Inhoudsopgave en over SGO 2 SGO Informatieavond 5 november 2014 3 Veranderingen in de zorg per 1 januari 4 Oproep: nieuwe voorzitter 5 Reizen op rekening 5 Zorgcentra lenen gratis scootmobiel

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde Van de voorzitter De vakantie is voor velen nog niet helemaal voorbij en u ontvangt alweer de Nieuwsbrief van augustus/september. Vanaf januari is de gemeente Best verantwoordelijk voor de huishoudelijke

Nadere informatie

Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71

Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71 PERSPECTIEF Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71 3 CONTACTGEGEVENS PERSPECTIEF PERSPECTIEF is het contactblad van de Nederlandse CVA-Vereniging Samen Verder, REGIO Utrecht. Een patiëntenvereniging

Nadere informatie

Bijpraten. Beraber konuşalım. Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015

Bijpraten. Beraber konuşalım. Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015 Bijpraten Beraber konuşalım Bijpraten nr. 66 december 2015 Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015 Crisismeldpunt: 088-3580999 Crisisdienst: 088-3571999 Ma t/m vrijdag 17.00 09.00

Nadere informatie

Nieuwbouw Schoonoord vordert

Nieuwbouw Schoonoord vordert VOOR VERWANTEN VAN DE GROESBEEKSE TEHUIZEN JAARGANG 6 2012 NR 3 NOVEMBER Nieuwbouw Schoonoord vordert In deze nieuwsbrief: VERBOUWING KASTEELSEHOF GESLAAGDE HUIFKARTOCHT NIEUWS VAN DE CLIENTENRAAD DE MEIDENGROEP

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Loesje. Pag. 6

Inhoudsopgave. Voorwoord Loesje. Pag. 6 1 Inhoudsopgave Voorwoord Loesje Pag. 3 Pag. 4 PGW zet zich in voor sport en bewegen voor mensen Pag. 5 met een beperking Life Style Vitae & Platform Gehandicapten Weert presenteren: Pag. 6 Inkomenssteun

Nadere informatie

De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen

De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen De Cirkel Een middagje dansen Wel of geen uittreding zie pagina 3 zie pagina 13 Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen Juni 2013 Colofon De Cirkel is een uitgave voor de senioren

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

Gilde 33e jaargang no. 4 december 2014

Gilde 33e jaargang no. 4 december 2014 Gildebrief 33e jaargang no. 4 december 2014 C O L O F O N Gildebrief De Gildebrief is het verenigingsblad van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk Sociale zaken info oktober 2011 - nummer 3 Verhuizing archief Sociale Zaken Foto: Jan Anninga De gemeente Emmen wil iedereen die een beroep doet op een uitkering weer zo snel mogelijk naar werk begeleiden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwe posters en flyers voor STG. De Stampertjes kleinschalige opvang voor kinderen

Nieuwsbrief. Nieuwe posters en flyers voor STG. De Stampertjes kleinschalige opvang voor kinderen Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland Nieuwsbrief nr. 3 - september 2010 Nieuwe posters en flyers voor STG Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem De Stampertjes kleinschalige

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie