Nieuwsbrief April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief April 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief April 2015 Jaargang 3 nr. 4 Met deze maand o.a.: Informatie SVK blz. 2 Namens de Redactie blz. 3 Namens De Voorzitter blz. 4 Om over na te denken blz. 4 Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) blz. 6 Belastingaangiftes blz. 6 Kompjoeterie blz. 7 Oudhollandse spelmiddag blz. 8 In beweging blz. 8 Moordkuil blz. 8 4 & 5 mei in Krommenie blz. 9 Weekje Ootmarsum blz. 10 Activiteiten April blz. 12 Dagtocht Den Bosch blz. 13

2 Bestuur Seniorenvereniging Krommenie (SVK) voor 50-plussers Voorzitter Wim Nieuwenhuijse Alb. Schweitzerstr GD Vice-voorz. Evert Kolder Zonnebaars KN Secretaris Nora Swagerman Van Allenstraat TM Penningmr André van der Ende Robert Kochstraat GB Lid Jan Ludekuize Neptunuslaan XR Lid Henk Lutke Schipholt Gagarinstraat TH secretariaat: redactie FIKS: ook voor klachten/informatie over bezorging. ledenadministratie: Internet homepage: Bankrekening ING: IBAN nummer: NL87 INGB t.n.v. Seniorenvereniging Krommenie De contributie bedraagt 20,- per jaar en partners betalen 17,50. Belangenbehartiging Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen: Rinus van der Zel Ranonkellaan 20 T E André van der Ende Robert Kochstraat 18 T E (tevens Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA), o.a. voor invulhulp formulieren) Aanmelden nieuwe leden Nieuwe leden van harte welkom! Aanmelden kan via of een briefje naar de Gagarinstraat 196, 1562 TH, of tel Meld je aan met naam, adres, postcode, telefoonnummer én geboortedatum. En liefst ook met adres! Nieuwe leden ontvangen de laatste FIKS Geef ons je adres via Dan krijg je de Nieuwsbrief (in kleur!) per . En dat bespaart óns een hoop werk bij het bezorgen! En als je verandert van ( )adres: geef het even door! 2

3 Namens De Redactie In het decembernummer van de Fiks sprak André al zijn afschuw uit over de rol van robots in de zorg. Het onderwerp intrigeert me. Op heel veel andere terreinen worden robots al jaren gebruikt. In de industrie bijvoorbeeld waar vaak saai werk, dat uit het eindeloos herhalen van dezelfde handeling bestaat, al jaren steeds vaker door robots wordt uitgevoerd. Maar dan hebben we het over tamelijk eenvoudige en routinematige handelingen. De huidige robots (om over toekomstige maar te zwijgen) kunnen natuurlijk veel meer en met slimme softwareprogramma s kunnen ze ook steeds beter zelf iets beslissen of reageren op voorgeprogrammeerde situaties of gesproken commando s. Tot hoever dat kan gaan is moeilijk te voorspellen maar dat zou wel eens heel ver kunnen zijn. Robots worden in hoog tempo steeds betrouwbaarder en slimmer. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag en vragen nooit om loonsverhogingen. De eerste zelfrijdende auto s zijn er al en in de zorg worden de eerste robots al ontwikkeld (of zijn er al op beperkte schaal) die je eten of drinken brengen of eenvoudige handelingen kunnen verrichten die iemand zelf niet meer kan. Dat hoeft denk ik niet altijd negatief te zijn. Altijd een verzorgende om je heen moeten hebben lijkt me ook niet altijd even prettig en zolang je zelf maar de baas blijft over je robot kun je ook nog een beetje de illusie hebben dat je jezelf nog kunt helpen. Voor mantelzorgers lijkt het me ook wel eens prettig om eens wat aan je zorgvrager zelf te kunnen overlaten zonder voor alle routine wiswasjes op te moeten draven en eens wat meer tijd voor jezelf te hebben. Maar om nou een gesprek met je robot (heus, ze zijn er!) te moeten voeren omdat er geen mens tijd voor je heeft lijkt ook mij afschuwelijk. Misschien een tijdje (technisch) interessant, maar dat zal denkelijk snel vervelen. Uiteindelijk gaat er niets boven gewoon menselijk contact. En een knuffelrobot (heus, ook die zijn er) hoef ik al helemaal niet, zeker niet zolang ik bij mijn verstand ben. Afijn, het is zeker dat er op dit terrein nog van alles gaat veranderen en het is zaak om er met ons allen op te letten dat het allemaal menselijk blijft. Die menselijke maat gaat ons de komende jaren nog wel even bezig houden, vrees ik. Ik vrees dat, omdat ik denk dat die discussie nog wel eens heel intensief zou kunnen worden. Als ik lees dat wetenschappers nu al voorspellen dat er straks nog maar 20% van de mensheid werkt en 80% dus geen werk meer (nodig?) heeft door het inzetten van robots, wordt het toch interessant om te zien hoe we dat sociaal gaan oplossen. Wat gaan we doen met al die (on-)vrijwillige vrije tijd? Daar kan je wel een FIKS mee vullen, denk ik zo. Maar nu even niet. Over deze Fiks kan ik nog vertellen dat die niet door een robot in elkaar is gezet. Het is nog steeds het oude handwerk. En er staat ook deze keer weer heel veel in. Van belastingen tot dingen om over na te denken, dagtochten en andere activiteiten. Veel plezier ermee! Henk Lutke Schipholt 3

4 Namens De Voorzitter Op onze derde jaarlijkse ledenvergadering was een groot aantal leden aanwezig. Het werd dus een geanimeerde vergadering. De SVK heeft in drie jaar tijd vaste grond onder de voeten gekregen. Van 100 naar 245 leden! Dat bleek ook uit het uitvoerige verslag van secretaris Nora Swagerman, een uitgebreide weergave van al onze activiteiten van het afgelopen jaar. Ook penningmeester Andre van der Ende liet zich niet onbetuigd. Een klein batig saldo. De kascontrolecommissie was dan ook dik tevreden. De inkomsten waren voor het overgrote deel gestopt in het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leden. Niet onvermeld mag blijven de support van de Stichting Ons Huis. Ook de belangenbehartiging kwam aan bod. De belastingaangifte, samen met Rinus van der Zel: bijna 180 aangiften gingen in een zeer korte tijd de deur uit. Ook na de nieuwe wetgeving op 1 januari neemt de vraag om assistentie en ondersteuning van de Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) toe. Reden waarom 2 leden deze cursus nu volgen en straks samen met Rein Wasscher het sociale team gaan vormen. Samen met het voorwoord van de voorzitter werd door het bestuur op deze wijze verantwoording afgelegd en naar de toekomst gekeken. De SVK is van en voor ouderen en zoals gebruikelijk kijken we niet teveel naar achteren, maar naar voren, want daar schijnt de zon. Al mag die schrale wind wel wegblijven. Ook veel waardering voor de FIKS waar Henk Lutke Schipholt veel energie in steekt. Een woord van dank ook aan Vera Voogd die vanaf de oprichting deel uitmaakte van het bestuur en op wie we nimmer vergeefs een beroep deden als het ging om de uitvoering van de activiteiten. Vera erg bedankt en goed dat je lid van de activiteitencommissie blijft. Ook mochten we een nieuw bestuurslid welkom heten: Dik Jonker. KORTOM EEN GOEDE VERGADERING EN WE GAAN ER WEER TEGEN AAN. Wim Nieuwenhuijse Om over na te denken! Zoals gebruikelijk blijven bij ons een aantal kranten en tijdschriften, waarvoor door de week geen tijd is, tot zondag liggen. Dan wordt de stapel afgewerkt en soms krab je jezelf achter de oren over wat er nu weer verandert of wordt bezuinigd. Zo ook met de woonruimteverdeling. Zaanstad is per 1 juli 2015 in de regio Amsterdam ingedeeld en dan gelden er andere regels. Wie wilde of ging verhuizen kreeg bij de inschrijving het aantal woonjaren mee. Voor ouderen die naar een kleiner huis wilden of hun huis wilden verkopen voor een huurwoning, was dat niet ongunstig. Voor hen niet, maar ook niet voor de doorstroming. 4

5 Voor sociale woningen geldt een inkomensgrens (tot een verzamelinkomen van euro). De woonjaren vervallen. Wie zich dus na 1 juli voor een sociale huurwoning gaat inschrijven komt onderaan op de lijst. Door de regionale samenwerking wordt vanaf 1 juli 25% bij voorkeur aan een Zaankanter toegewezen, 25% onder lokale verordening en 50% is vrij voor mensen van buiten. Het ziet er dus naar uit dat het dringen wordt geblazen. Nieuwe overgangsregeling Wie in de toekomst denkt een sociale huurwoning nodig te hebben moet ingeschreven staan bij Woningnet. Dat gaat 50 euro per inschrijving en daarna ieder jaar 10 euro kosten. Als men dat voor 1 juli doet worden de woonjaren als inschrijfjaren meegeteld, met een geldigheid van 15 jaar. Wij adviseren de inschrijving toch te doen voor mensen met een bestaande huurwoning, maar ook voor mensen met een koopwoning. Dat laat onverlet dat deze bedragen te hoog zijn voor ouderen. Voor meer informatie kun je kijken op of bellen met Woningnet Rekenen Een ander bericht ging over de dalende werkeloosheid. Iedereen kent het getal wel van ruim werkelozen. Maar door een nieuwe rekenmethode is het percentage gedaald. Ra ra. Nou heel eenvoudig. Het aantal werkenden, met 12 uur en meer, werd gedeeld door het aantal werkelozen. Nu heeft men het aantal werkenden verhoogd door ook de werkenden onder de twaalf uur mee te tellen. Dat hogere aantal gedeeld door de werkelozen is dus lager. Slim he, zo gaan we er op vooruit. Maar ondanks deze andere methode: is altijd nog te veel. Zo waren er ook weer beschouwingen die aangaven dat iedereen er iets op vooruit ging. Goed bericht, maar buiten beschouwing werd gelaten dat de gepensioneerden al jaren geen compensatie hebben gekregen en dat het er ook niet naar uitziet dat dat snel gaat gebeuren. WTCG Regeling De WTCG-korting (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) op de eigen bijdrage is afgeschaft. Deze korting van 33% werd op de nota vermeld en tot en met 2014 automatisch van de eigen bijdrage afgetrokken. Vanaf 1 januari 2015 bestaat deze WTCG vergoeding niet meer. Hierdoor wordt de eigen bijdrage op de zorg hoger. Ook de jaarlijkse uitkering aan chronisch zieken is na drie jaren afbouw geheel vervallen. In sommige gevallen, bij een inkomen beneden 110% van het sociale minimum en een totaal betaalde eigen bijdrage zorg van 375 euro, is er een maximale vergoeding van 70 euro, als men in de gemeentelijke normen past. Wim Nieuwenhuijse 5

6 De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) Zoals u wellicht weet, heeft de Seniorenvereniging Krommenie al jaren een Vrijwillige Ouderenadviseur die in de afgelopen jaren de leden heeft bijgestaan in vele zaken, zoals formulieren invullen, gesprekken over problemen die men heeft en adviseren over hulp van diverse instanties, begeleiding naar hulp in kader van WMO en huishoudelijke hulp, wonen en meer van dit soort zaken. Met de herziening van de WMO is hier voor veel mensen de vraag ontstaan hoe het gaat met de zorg in de toekomst. Kortom, genoeg te doen. Er zijn momenteel 2 nieuwe adviseurs in opleiding en op de vergadering meldde zich nog iemand die gaarne wil gaan assisteren. Binnenkort gaan we met allen bijeenkomen en gaan we bespreken hoe we de taken kunnen verdelen. Met het Sociaal Wijkteam Krommenie komt een goede samenwerking tot stand en onze ervaringen zijn hierbij redelijk positief. Ook bij het Wijkteam moet men roeien met de riemen die men heeft als gevolg van de bezuinigingen die de regering ons oplegt. Onze rol hierbij is een zo goed mogelijke begeleiding van u als lid. Heeft u vragen, of hulp nodig, of iemand gaarne erbij bij een keukentafelgesprek, neem dan even contact op. André van der Ende Belastingaangiftes Het meeste werk is weer gedaan. Het was dit jaar een bewerkelijke klus met een nieuw systeem. Na een opfrisdag met diverse belastinginvullers van diverse seniorenverenigingen konden we aan de slag. Sommige mensen zullen een kleine verrassing krijgen, want de belastingen zijn iets verhoogd door hogere tarieven. Maar ook diverse aftrekposten zijn er niet meer, zoals brillen, rollators, trapliften en bij voorbeeld een scootmobiel. Heeft u dit jaar nog gebruik kunnen maken van de aanvullende ouderentoeslag, dan moet u er rekening mee houden dat deze in 2016 zal verdwijnen. De belastinginvullers zullen u zeker opmerkzaam op maken tijdens de bespreking van de verzorgde aangiftes. Ook de zorgtoeslag en huurtoeslag is beoordeeld. Als er bijzonderheden zijn, zullen u deze ongetwijfeld ter ore komen. Heeft u geen verzoek om aangifte gekregen, maar heeft u toch idee, dat u iets terug kunt krijgen, dan kijken we gaarne hier nog naar voor u. Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op. André van der Ende Rinus van der Zel 6

7 Kompjoeterie Vorige maand heb ik het gehad over de beveiliging van uw computer. Ik raadde U toe aan om uw computer te beveiligen om inbraak op uw systeem te voorkomen. Deze keer heb ik een aantal van deze programma s onder de loep genomen en wel: NORMAN, AVAST en KASPERSKY. Er zijn er veel meer op de markt, maar dit zijn de meest gangbare. NORMAN is een uitstekend programma en geeft beveiliging op diverse niveaus maar kent geen gratis versie. AVAST heeft een gratis en een betaalde versie, maar geeft bij de gratis versie storende reclameboodschappen. KASPERSKY is een zeer goed beveiligingsprogramma en werkt op diverse niveaus en kent ook een gratis en betaalde versie. Veel antivirus en beveiligingsprogramma s kennen overigens een gratis en een betaalde versie, waarbij de betaalde uiteraard uitgebreidere mogelijkheden kent. Ik heb met alle drie gewerkt en ben uiteindelijk op KASPERSKY blijven hangen. KASPERSKY geeft op allerlei manieren en niveaus bescherming. - Bij het bezoeken van een Internetpagina. - Bij het intikken van een internetadres. Zelfs met een virtueel toetsenbord op uw scherm, zodat het absoluut onmogelijk is voor derden, om te achterhalen wat u intikt. - Het programma is voor alle systemen (Windows, Apple en Ubuntu (Linux)) verkrijgbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar Kaspersky, maar laat u niet weerhouden andere programma s uit te proberen. Alle programma s zijn ook voor een proefperiode te gebruiken. Uiteraard hangt er dan een prijskaartje aan bij aanschaf, maar het is het in alle opzichten waard. - Geen vastlopende computers meer. - Geen mogelijkheid meer om uw wachtwoorden te achterhalen. - Geen gevaar meer dat uw bankrekening gebruikt kan worden. - M.a.w. op alle niveaus rustig en veilig kunnen werken. Mocht u in het bezit zijn van een ipad, dan behoeft u in principe geen beveiliging aan te brengen, want Apple heeft de zaak goed dichtgespijkerd. Mocht u vragen hebben met betrekking tot beveiliging van uw computer of het installeren van een beveiligingsprogramma, dan kunt u mij altijd bellen voor assistentie. Tel Jan Ludekuize Contributie Het merendeel van de leden heeft de contributie 2015 al betaald, maar toch zijn er nog een aantal leden die dit helaas is ontgaan. Kijkt u dit nog even na? André van der Ende, penningmeester 7

8 Oud Hollandse spelletjes middag Als er ergens anders een Bingomiddag wordt georganiseerd kunnen wij daar helaas nog steeds niet tegen concurreren. Zo blijkt. Dus onze spelletjesmiddag werd wat minder bezocht, dan wij gehoopt hadden. Niettemin was het een reuze gezellige middag. Sjoelen blijkt nog steeds het meest populaire spel, maar het meest verrassende was toch het spelletje waar de chocolade eitjes om je oren vlogen. Als u de foto s bekijkt ziet u het plezier er van af spatten. Op de website: Nora Swagerman In beweging Het voorjaar is weer begonnen, dus starten we weer met onze gebruikelijke maandelijkse fietstochten van 30 tot 40 kilometer, met tussenstops voor koffie en appelgebak. Allen met elektrische fietsen of gewone fietsen zijn welkom. Omdat de spieren toch een beetje stram zijn na de winter benutten we het eerste gedeelte van de tocht om weer wat vaardigheden op te doen en de aanwijzingen weer aan te leren. Dinsdag 14 april, vertrek vanaf de Durghorst om uur Er is slechts 1 voorbehoud. Bij slecht weer gaan we automatisch een week later, dan is het beter weer. Helemaal in onze stijl, van voren schijnt de zon. Wim Nieuwenhuijse De Moordkuil waarvan u vast al wist dat je dat niet van je hart moet maken. Daarom is dit hier de plek om uw ongenoegen te uiten. Overigens mag u hier ook uw genoegen weergeven, graag zelfs, want niet alles is narigheid, toch? Onze vaste briefschrijfster meldt dit keer: Balen, Het was me het weekje wel vorige week (nu ook nog een beetje). Maandag word je al wakker met koppijn. 2 paracetamol dan maar. Hielp ook niet echt en dan weet ik het wel: foute boel. Als ik uit bed stap is er een sok kwijt, ver onder het bed en dan ligt mijn slof ook nog eens op zijn kop. Gordijntje open, de hele handel komt met rails en al naar beneden, klusje voor Dik wordt dat wel, is-tie ff blij met me. Valt er als ik naar de badkamer loop een bak met troepjes naar de grond, daar staat de wasmachine die niet goed centrifugeert. Als Dik hem eindelijk open heeft (de pomp) blijkt er een 2 euro stuk in te zitten, is mijn schuld die zat in mijn broekzak, wilde ik bewaren, was er een met dubbele kop (hoofd). Valt de zeep ook nog op de grond en glibbert natuurlijk een eind weg, onder het kastje natuurlijk, als ik het heb zit het onder het stof,heb ondertussen vergeten de kraan uit te doen, gelukkig heeft de wastafel een overloop gaatje, alle goeie dingen komen in drieën? (alle slechte ook?) O jeetje, het is pas kwart over negen wat voor week word dit? Het is a.s vrijdag nog de 13 de ook, niet dat ik me daar druk over maak,maar het zal toch niet? We gaan er maar weer tegenaan. Groetjes van AAT 8

9 4 en 5 mei 2015 Sinds 1948 wordt het Bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken. In de loop der jaren is de Bevrijdingsvuur-estafette uitgegroeid tot een nationaal evenement, waarbij vele sporters vanuit heel Nederland naar Wageningen komen om het vuur door middel van een estafette door het land te verspreiden. In 2015 is het 70 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden werd bevrijd door de Geallieerden. Al sinds 1948 wordt het Bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen ontstoken. In de loop der jaren is de Bevrijdingsvuur-estafette uitgegroeid tot een nationaal evenement, waarbij vele sporters vanuit heel Nederland naar Wageningen komen om het vuur door middel van een estafette door het land te verspreiden. Het Bevrijdingsvuur is hét symbool voor leven in vrede en vrijheid. Het Bevrijdingsvuur is van Bayeux van de stranden van Normandië naar Eindhoven gebracht. Atletiekvereniging Pallas 67 heeft het vervolgens in estafettevorm naar Wageningen gebracht. Dit jaar worden er vanuit heel Nederland ongeveer 130 gemeenten verwacht die loopgroepen afvaardigen om in Wageningen het Bevrijdingsvuur in ontvangst te nemen. Op dit moment zijn er al meer dan 3000 lopers en begeleiders die deelnemen aan dit unieke, nationale evenement. Samen zorgen we ervoor dat het Bevrijdingsvuur in heel Nederland brandt. Op 5 mei ziet het bevrijdingsfeest in Krommenie er zo uit: uur: bevrijdingsvuur komt vanuit Wageningen aan in Krommenie ter hoogte van boekhandel Stumpel uur: onder aanvoering van Premier Drumcorps gaat het bevrijdingsvuur in feestelijke optocht door het dorp naar het Rosariumpark uur: ontvangst van het bevrijdingsvuur door Wim Nieuwenhuijse van (Stichting 40-45) uur: bevrijdingslunch: Wittebrood met stroop, jam, hagelslag en een glas melk uur uur: optreden dans-big band Louis Swing Orchestra uur: voor klein en groot: oud-hollandse spelletjes zoals Rad van Avontuur, Tafelkegelen, Hamerspel en Mep een Muis uur: vertoon mini-documentaires (Krommeniese) Monumenten Spreken uur uur: optreden : Louis Swing Orchestra. (programma v.a uur: bij mooi weer in het Rosariumpark en bij regen in De Pelikaan) uur: Afsluiting. 9

10 Zomerreis naar Ootmarsum samen met Seniorenvereniging Zaandam Wij ontvingen onderstaande uitnodiging van onze zustervereniging uit Zaandam voor een mooie vakantieweek naar het Stadje Ootmarsum In Overijssel. VAKANTIE 2015 Voor de vakantie 2015 is de keuze gevallen op Stadshotel Ootmarsum. Dit hotel is een familiehotel op een oude stadswal aan de rand van het historische stadscentrum. De hotelkamers zijn standaard, maar niet allemaal gelijk, wel allemaal voorzien van telefoon, wekkerradio, televisie, badkamer met douche en toilet en natuurlijk ook met bed(den). Het hotel heeft ook beschikking over een restaurant, bar, lounge, een mooi terras en uiteraard een lift. Ootmarsum is een eeuwenoud stadje in Overijssel, waar u o.a. kerken, monumenten, galerieën, een stadspark en een openluchtmuseum kunt bekijken. Bewonder deze mooie plekjes tijdens een wandeling door dit gezellige stadje, deze liggen op 3 minuten lopen van het hotel. Stadshotel Ootmarsum wordt omgeven door een landschap met essen, beekdalen en heuvels. Maak een wandeling door het Springendal met de watermolen Bels. In het hotel zijn gratis wandel- en fietsroutes verkrijgbaar. Wij hebben hier 2 x een week geboekt voor: week zaterdag 18 juli t/m 25 juli 2015 week zaterdag 25 juli t/m 1 augustus 2015 (zie onder voor: Frieda/Erika) of: (zie onder voor: Jo/Aafke) De prijs voor een week volpension is: Voor SvZ en SVK leden voor een 2-persoonskamer 510,00 vol pension p.p. Voor niet-leden voor een 2-persoonskamer 525,00 vol pension p.p. Voor een 1-persoonskamer wordt 50,00 extra per week in rekening gebracht. Bij deze prijzen is het volgende inbegrepen: Het halen en brengen per luxe touringcar Verzorging op basis van volpension 4 x een halve-dagtocht (de tochten worden nog bekend gemaakt) Gratis bingoavond Mogelijkheid tot organiseren van een quiz Gratis alle avonden/ochtenden koffie of thee Folkloristische dansavond Stadsrondwandeling en een mogelijkheid voor Oudhollandse spelen 10

11 Op vrijdag warm/koud buffet en muziek van het nieuwe Decap orgel. Voor het vervoer van uw rollator, zonder mandje, brengen wij 10,00 in rekening. Bij annulering brengen wij 15,00 in rekening voor de onkosten. Wij kunnen een reis- annuleringsverzekering voor u afsluiten voor een bedrag van ongeveer 40,00 p.p. Wat wij wel van u vragen is een redelijke goede gezondheid. De bus in- en uitstappen moet voor u geen probleem zijn, want er is geen loopplank aanwezig. Daar kan ook niet voor gezorgd worden. Bij twijfel graag van tevoren overleg plegen. U kunt zich alleen schriftelijk opgeven door middel van onderstaande strook in te leveren op vrijdag 3 april a.s. in de Pelikaan, Kervelstraat 185a, wij sturen deze dan door, of de strook te zenden naar: Alie van Baak, Schepenlaan 146, 1503 HM Zaandam, tel. nr of naar Frieda Prins, Justpier 34, 1506 BZ Zaandam, tel. nr U ontvangt van Alie van Baak of Frieda Prins een bevestiging en de gegevens voor betalen, opstapplaats enz NAAM: 1. Dhr/mw Lid SVK ja / nee 2. Dhr/mw Lid SVK ja / nee Adres...Tel.nr Telefoonnr van uw contactpersoon Ik neem wel/geen rollator mee, even doorhalen wat niet van toepassing is. Ik wil van zaterdag 18 juli 2015 t/m 25 juli 2015 Ik wil van zaterdag 25 juli 2015 t/m 1 augustus pers. kamer 2-pers. kamer 2-pers. kamer samen met Kamergenoot lid van de SVZ of SVK? Ja / nee Kamergenoot moet wel even een eigen formulier invullen en opsturen. 11

12 Activiteitenprogramma voor April Let op!!! Helaas kan door allerlei omstandigheden de Paasbrunch niet doorgaan. Maar wel is er op maandag 2de Paasdag (zie 6 april) een gezellige lentemiddag. Vrijdag 3 April Inschrijven voor de dagtocht naar Den Bosch. Tussen en uur in de Pelikaan. Zie beschrijving elders in de Fiks. Maandag 6 April van tot uur een gezellige lentemiddag. Samen met Abe de Verhalenverteller en de harpiste Iris Schram gaan wij op zoek naar de lente. Entree 5.= inclusief een drankje en een hapje. Dinsdag 7 april Onze maandelijkse koffieochtend (van 10 tot t 12). Deze keer komt Olga de Leeuw langs en wij kunnen haar van alles vragen over comfortabel wonen. Welke e snufjes zijn er allemaal om lekker te wonen? Dinsdag 14 april Thema middag. Aanvang uur. Bart Nieuwenhuis vertelt ons van alles over onze unieke Zaanse Houtbouw. Niet voor niets bezoeken hordes toeristen onze Zaanse Schans. Entree 2,50. Dinsdag 14 april wordt er ook weer gefietst. Vertrek vanaf de Durghorst om uur. Zie deze Fiks: In beweging Dinsdag 21 april gaan we naar Den Bosch toe. Inschrijven op 3 april. Vertrek bus 8.50 vanaf de Pelikaan en vanaf de Remise (oude stationsplein) om 9.00 uur. Klaverjassen Tot en met juni elke vrijdagmiddag klaverjassen in de Pelikaan, behalve in vakanties, als de Pelikaan gesloten is. In mei / juni willen we met de klaverjassers een klaverjas drive organiseren, waarbij we ook spelers van Seniorenvereniging Zaanstreek uit Zaandam uitnodigen. Blik vooruit Houd dinsdag 5 mei vrij. Er wordt een groot bevrijdingsfeest in het Rosariumpark georganiseerd. Meer informatie vindt u in dit nummer. 12

13 Dagtocht Den Bosch met rondvaart over de Dieze Op dinsdag 21 april is er een dagtocht aan naar de hoofdstad van Noord-Brabant s-hertogenbosch. We vertrekken om 8.45 / 9.00 uur vanuit Krommenie en zijn dan omstreeks uur in Den Bosch, waar we worden verwelkomd met koffie/thee en natuurlijk een Bossche Bol. Om uur wandelen we naar de boot, waar we om uur instappen voor een vaartocht over de Dieze voor een historische route dwars door Den Bosch. Na ongeveer 50 minuten zijn we weer terug bij de Zuidwal en wandelen we naar Grand Cafe Silva Ducis, waar vanaf uur een uitgebreid lunchbuffet wordt gepresenteerd met keuze uit: Broodjes wit/bruin, hard/zacht; Krentenbollen; Wit of bruin brood; 3 soorten vleesbeleg, kaas en zoet beleg; Vers fruit; Koffie, thee, melk en Jus d Orange; Kopje tomatensoep. Om uur komen onze gidsen ons ophalen bij Silva Ducis en nemen ons mee voor een rondleiding in de Sint-Janskathedraal, de bekende historische kathedraal op het centrale plein. Na het bezoek aan de kathedraal is er nog een bezoek aan museum de Bouwloods. De totale duur is circa 1,5 uur, zodat om ongeveer uur een einde aan het programma is gekomen. We gaan terug naar Krommenie waar we omstreeks uur aankomen. We kunnen dankzij een subsidie van de Stichting Eigen Gebouw deze dagtocht aanbieden voor 37,50 p.p., niet-leden betalen 49,50. Bovenstaande prijs is inclusief: 2 x koffie of thee met Bossche Bol; rondvaart over de Dieze; uitgebreide lunch/koffietafel; entree/rondleiding Sint-Janskathedraal; museum de Bouwloods en vervoer per luxe touringcar. Er zijn 2 vertrekplaatsen: Vanaf de Pelikaan: 8.50 uur, en Oude Stationsplein, Provincialeweg bij eetcafé de Remise: 9.00 uur. Inschrijven doet u met onderstaande strook onder gelijktijdige betaling op vrijdag 3 april a.s. in de Pelikaan tussen 10 en 12 uur. Geef dan meteen aan welke vertrekplaats u kiest Hierbij geeft/ geven zich op: Lid SVK ja / nee Tel.nr Lid SVK ja / nee Tel.nr Lid SVK ja / nee Tel.nr Vertrek vanaf (doorhalen wat niet gewenst wordt) Provincialeweg De Remise / De Pelikaan Kervelstraat Speciale wensen: Vegetarisch:

Programma 2014. Fietsen Wandelen. Museumbezoek Dagtochten Themamiddagen Toneel / Muziek Verzorging rging Belastingaangifte en

Programma 2014. Fietsen Wandelen. Museumbezoek Dagtochten Themamiddagen Toneel / Muziek Verzorging rging Belastingaangifte en Programma 2014 augustus ustus t/m december Fietsen Wandelen Bingo Klaverjassen Museumbezoek Dagtochten Themamiddagen Toneel / Muziek Verzorging rging Belastingaangifte en aanvragen Huur- en Zorgtoeslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2014

Nieuwsbrief juni 2014 Nieuwsbrief juni 2014 Jaargang 2 nr. 6 Met deze maand: Informatie SVK blz. 2 Namens de redactie blz. 3 Namens de Voorzitter blz. 3 Valys-taxi s blz. 4 Veilig thuis blijven blz. 4 Kompjoeterie blz. 4 &

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

FIKS. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens het bestuur blz. 3. Binnenstad van Zaandam blz. 4. Opvallend blz. 5

FIKS. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens het bestuur blz. 3. Binnenstad van Zaandam blz. 4. Opvallend blz. 5 FIKS Nieuwsbrief december 2013 Seniorenvereniging Krommenie Jaargang 1 nr. 8 Met deze maand: Informatie SVK blz. 2 Namens de redactie blz. 3 Namens het bestuur blz. 3 Binnenstad van Zaandam blz. 4 Opvallend

Nadere informatie

Seniorenvereniging Krommenie

Seniorenvereniging Krommenie Seniorenvereniging Krommenie voor 50 plussers Nieuwsbrief Februari 2013 Jaargang 1 Nr 1 Met deze maand: Namens de redactie blz. 2 Namens het bestuur blz. 3 Bingo blz. 4 Westfriese middag blz. 4 tot Klaverjassen

Nadere informatie

FIKS. Nieuwsbrief mei 2014. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens de Voorzitter blz. 3. Kompjoeterie blz. 4. Druppels blz.

FIKS. Nieuwsbrief mei 2014. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens de Voorzitter blz. 3. Kompjoeterie blz. 4. Druppels blz. FIKS Nieuwsbrief mei 2014 Seniorenvereniging Krommenie Jaargang 2 nr. 5 Met deze maand: Informatie SVK blz. 2 Namens de redactie blz. 3 Namens de Voorzitter blz. 3 Kompjoeterie blz. 4 Druppels blz. 4 Mooi

Nadere informatie

FIKS. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens de Voorzitter (?) blz. 3. Eetcafé blz. 3. Crea oproep blz. 4. Kompjoeterie blz.

FIKS. Informatie SVK blz. 2. Namens de redactie blz. 3. Namens de Voorzitter (?) blz. 3. Eetcafé blz. 3. Crea oproep blz. 4. Kompjoeterie blz. FIKS Nieuwsbrief februari 2014 Seniorenvereniging Krommenie Jaargang 2 nr. 2 Met deze maand: Informatie SVK blz. 2 Namens de redactie blz. 3 Namens de Voorzitter (?) blz. 3 Eetcafé blz. 3 Crea oproep blz.

Nadere informatie

Bewindvoering: hoe werkt het?

Bewindvoering: hoe werkt het? Bewindvoering: hoe werkt het? Samen je centen de baas JE HEBT EEN BEWINDVOERDER. EN NU? Een tijdje terug heb je ervoor gekozen om je geld samen met Mijn Geld en Zo te regelen. De rechter vindt dit goed.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2015

Nieuwsbrief Juni 2015 Nieuwsbrief Juni 2015 Jaargang 3 nr. 6 Met deze maand o.a.: Informatie SVK blz. 2 Namens de Redactie blz. 3 Namens De Voorzitter blz. 4 Creatieve grenzen blz. 4 Fietsen/Bewegen/Eten blz. 5 Kompjoeterie

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Hoe ziet de reis eruit:

Hoe ziet de reis eruit: Bij voldoende belangstelling organiseren wij voor de echte berggeiten wederom een fietsreis naar de Franse Pyreneeën. vertrek: vrijdag 18 september 2015 terugkomst: zaterdag 26 september 2015 Hoe ziet

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

WIJ OUDEREN. nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar. Uitgave september 2014. Jaargang 1 nr 1. Beste leden,

WIJ OUDEREN. nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar. Uitgave september 2014. Jaargang 1 nr 1. Beste leden, dd WIJ OUDEREN nieuws van de Seniorenvereniging Alkmaar Jaargang 1 nr 1 Uitgave september 2014 Beste leden, In september 2012 heb ik met 3 andere belastinginvullers de Seniorenvereniging Alkmaar opgericht

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO.

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. Officiële start ABO Op 15 april 2016 is tijdens een receptie in

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Vraag & Antwoord Afschaffing Compensatie eigen risico (CER) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Krijg ik nog wel een CER vergoeding over het jaar 2014? De CER is met ingang van

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken TOCH UIT VAKANTIES 2010 Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Thuis zorgen voor een dementerende partner is geen eenvoudige taak. Door de permanente druk hebt u meestal onvoldoende

Nadere informatie

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Voor u ligt de brochure van de Stichting A.V.B.S. Hierin willen wij informatie geven over onze activiteiten. Wij hopen dat deze brochure een

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def.

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def. 1 Adres: ActiviteitenCommissie ESSENT Regio Zwolle Secretariaat de heer G.A. van Elburg, Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle telefoon 038-444 69 29 Email: aczwolle@ssen-spenzwolle.nl Email Gosse van Elburg:

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Musea op Tiengemeten

Musea op Tiengemeten Overzicht arrangementen: MAANDAG GESLOTEN 1. Dagje Tiengemeten basic. 8,-- 2. Dagje Tiengemeten basic +. 10,50 3. Dagje musea Tiengemeten. 14,-- 4. Nostalgische dagje uit Tiengemeten 38,20 5. Schoolreisje

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

Dit boekje is mede ontworpen en gedrukt door `t Drukpunt` van Zideris Veenendaal. De digitale versie is beschikbaar via

Dit boekje is mede ontworpen en gedrukt door `t Drukpunt` van Zideris Veenendaal. De digitale versie is beschikbaar via Activiteiten Dit boekje is mede ontworpen en gedrukt door `t Drukpunt` van Zideris Veenendaal. De digitale versie is beschikbaar via recreatie@zideris.nl of de website www.zideris.nl. Maandag 1 augustus

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

FIKS. Seniorenvereniging Krommenie. Nieuwsbrief september 2013. Jaargang 1 nr. 5. Met deze maand: Aanmelden als lid blz. 2. Namens de redactie blz.

FIKS. Seniorenvereniging Krommenie. Nieuwsbrief september 2013. Jaargang 1 nr. 5. Met deze maand: Aanmelden als lid blz. 2. Namens de redactie blz. FIKS Nieuwsbrief september 2013 Seniorenvereniging Krommenie Jaargang 1 nr. 5 Met deze maand: Aanmelden als lid blz. 2 Namens de redactie blz. 3 Namens het bestuur blz. 3 Seizoen 2013 2014 blz. 4 Paaltjewerpen

Nadere informatie

Hotel & Bungalows Changa Turkije Turkse Rivièra Adrasan

Hotel & Bungalows Changa Turkije Turkse Rivièra Adrasan Hotel & Bungalows Changa Turkije Turkse Rivièra Adrasan 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel & Bungalows Changa - (Turkije Turkse Rivièra Adrasan) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten

Nadere informatie

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start.

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. In Noord Frankrijk, 385 km van Den Haag, net onder de Franse

Nadere informatie

Week 1. Donderdag 14 juli Vandaag staat er een uitstapje voor je geboekt naar Aqualand Playa del Delftse hout.

Week 1. Donderdag 14 juli Vandaag staat er een uitstapje voor je geboekt naar Aqualand Playa del Delftse hout. HOERA, het is eindelijk zomervakantie, heerlijk 6 weken vrij! Deze zomervakantie verandert onze BSO in All inclusief resort t Palet. Een heerlijke plek om jouw vakantie door te brengen! Zo kan je genieten

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016

NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER BELASTINGAANGIFTE 2015 CAPELSE ZOMERSCHOOL 2016 NIEUWSBRIEF APRIL 2016 VAN DE VOORZITTER Het is weer voorjaar! Er breekt weer een fijne tijd aan voor velen van ons. Ons eerste busreisje van dit jaar naar het van Gogh museum was erg gezellig en smaakt

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Schildervakantie in de Morvan! Zaterdag 09 juni zaterdag 16 juni 2012

Schildervakantie in de Morvan! Zaterdag 09 juni zaterdag 16 juni 2012 Schildervakantie in de Morvan! Zaterdag 09 juni zaterdag 16 juni 2012 Tekenen en schilderen én Bourgondisch genieten! Een schildervakantie in de Morvan; het groene hart van de Bourgogne, onder leiding

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten Zakelijke ontvangsten 2016 www.glk.nl Kasteel Cannenburch Zakelijke ontvangsten Kasteel Cannenburch en het naastgelegen Bouwhuis liggen aan de rand van een park en bieden een representatief en stijlvol

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief december 2014 Nieuwsbrief december 2014 Jaargang 2 nr. 10 Met deze maand o.a.: Informatie SVK blz. 2 Van de Voorzitter blz. 4/5 Robot en zorg blz. 5 Dagtocht Linge blz. 6 De aardappel blz. 6 Dag van de Ouderen blz.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen,

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen, Nieuwsbrief Gezelschapsbank maart 2015 Beste mensen, De dagen beginnen alweer langer te worden en we gaan op naar de zomer. Heerlijk om naar buiten te gaan en leuke dingen te ondernemen. De Gezelschapsbank

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Zorg Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Inschrijven Handboek Informatie: Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen

Inschrijven Handboek Informatie: Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen Inschrijven Als u mee wilt doen met de Bevrijdingsvuurestafette, kunt u zich inschrijven door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen of door deze digitaal in te vullen op de website: www.bevrijdingsvuurestafette.nl.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Seizoen 2017-2018 U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September 2017 September 2018. Het kan zijn dat er wijzigingen

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum De Verbinding

Ontmoetingscentrum De Verbinding Ontmoetingscentrum De Verbinding O Z T T : 1 0-1 2-2 0 1 5 T M O ACTIVITITAABOD DCMBR 2015 T O O T W I K K L L T S P A OTMOTIGSCTRUM D VRBIDIG Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 email: deloohof@stgsamenzorgen.nl

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!

Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee! Mindfulness training 7 dagen op 2 juni -9 juni 2012 in Andalusië in Spanje, wat een heerlijk idee!.uitzicht vanuit de tuin naar de zee Praktisch mindfulness leren en toepassen, én ontspanning én een vakantie,

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten Zakelijke ontvangsten 2015 www.glk.nl Kasteel Cannenburch Zakelijke ontvangsten Kasteel Cannenburch en het naastgelegen Bouwhuis liggen aan de rand van een park en bieden een representatief en stijlvol

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Mantelzorgers in het zonnetje

Mantelzorgers in het zonnetje Mantelzorgers in het zonnetje Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet voor hun inzet voor hulpbehoevende inwoners uit onze stad. De gemeente Helmond is daarvoor een waarderingsactie gestart, in samenwerking

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

WISPO 2013. Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een

WISPO 2013. Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een WISPO 2013 Wat is de WISPO? Elk jaar organiseert NOVA voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft een wintersport vakantie, genaamd de WISPO. De WISPO commissie 2013 heeft dit jaar een reis georganiseerd

Nadere informatie

DE VIJFDAAGSE SCHAAKWEEK

DE VIJFDAAGSE SCHAAKWEEK Stichting PPL en schaakvereniging Bloemendaal kondigen u aan: DE VIJFDAAGSE SCHAAKWEEK NAAR POLEN Schaakweek naar Polen, 2009 1 Van woensdag 3 juni t/m zondag 7 juni gaan we, samen met de hulporganisatie

Nadere informatie

Familie weekend in de Ardennen

Familie weekend in de Ardennen Familie weekend in de Ardennen De prachtige Ardennen is de ideale plek voor een gezellig en actief weekend voor de hele familie. Ideaal voor een weekendje weg met meerdere gezinnen of als familie reünie.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten

Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten foto Entree: 3,00 Inclusief een drankje. Een kaartje kunt u tot 19

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Wonen & Samenleven

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Wonen & Samenleven MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Wonen & Samenleven Als mijn zoon begeleid zelfstandig gaat wonen, staat er dan altijd iemand voor hem klaar? Ik wil graag een traplift. Bij wie vraag ik die

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas GELD EN GELDZAKEN. SOMS BEST LASTIG. Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je niet goed begrijpt. Of dat je een

Nadere informatie

Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis.

Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis. Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Oktober 2016 Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis. Het doel is iedereen bewust te maken van waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Wilt u er even tussen uit met een groep ouderen? Dan bent u van harte welkom op één van onze vakantieweken! Deze weken

Nadere informatie

FIKS. Nieuwsbrief april 2014. Veranderingen blz. 5. Seniorenmarkt blz. 6. Moordkuil blz. 7. Belastinghulp & VOA blz. 7

FIKS. Nieuwsbrief april 2014. Veranderingen blz. 5. Seniorenmarkt blz. 6. Moordkuil blz. 7. Belastinghulp & VOA blz. 7 FIKS Nieuwsbrief april 2014 Seniorenvereniging Krommenie Jaargang 2 nr. 4 Met deze maand: Informatie SVK blz. 2 Namens de redactie blz. 3 Namens de Voorzitter blz. 3 Eten in Thailand blz. 4 Kompjoeterie

Nadere informatie

Wintersport 2016 naar Oostenrijk

Wintersport 2016 naar Oostenrijk Wintersport 2016 naar Oostenrijk Dit jaar organiseren Jan Broekman en Annemiek Paulussen weer de wintersportvakantie van De Wissel. We vertrekken op vrijdag 11 maart en komen we op zondag 20 maart met

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Heet jullie van harte welkom, Op het 12e timmerdorp van Hoevelaken. Dit jaar gehouden op: Maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017

Heet jullie van harte welkom, Op het 12e timmerdorp van Hoevelaken. Dit jaar gehouden op: Maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017 Timmerdorp Hoevelaken is een initiatief van: Kinderopvang: Lionsclub Hoevelaken De Stichting Timmerdorp Hoevelaken: Petra Koudstaal (voorzitter) (dagelijkse leiding) Saskia Turk (dagelijkse leiding) Dennis

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Jaargang 02 nummer Informatieblad

Jaargang 02 nummer Informatieblad Jaargang 02 nummer 10 2013 Informatieblad Secretariaat: D. Goldenbeld. Meidoornstraat 16, 6011 RT ELL. 0495 551574 d.goldenbeld@ziggo.nl Agenda: 20 dec, 10 jan, Internetcafé John. 31 jan. Volgt Vervolg

Nadere informatie