vraagspecificatie Oostenrijkse woningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vraagspecificatie Oostenrijkse woningen"

Transcriptie

1 Vraagspecificatie Oostenrijkse woningen Bijlage 5.1 Vraagspecificatie Oostenrijkse woningen 9 maart /12 Aardvast

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Aanleiding van het project Bestemmingsplan Planning 3 2. Het te leveren product 2.1 Algemeen Programma van eisen Woningbouwprogramma Woontechnische kwaliteit Bouwtechnische kwaliteit Begeleiding toekomstige bewoners Plangebied Bestemmingsplan Stedenbouwkundigplan Projectcriteria Meerjarenonderhoudsbegroting Wetten en regelingen 11 4.Procesverantwoordelijkheid Overleg met de gemeente en nuts Overleg met de opdrachtgever Overleg met bewoners Aanwijzingen door de opdrachtgever 12 2/12 Aardvast

3 1. Algemeen 1.1 Aanleiding van het project Woningstichting Bergh heeft het voornemen om tot nieuwbouw over te gaan in het plangebied. Het betreffende plangebied is/wordt in eigendom van de woningstichting. De nieuwe woningen geven een goede aanvulling op de bestaande woningvoorraad in de dorpskern. Aan de woningen worden hoge eisen gesteld ten aanzien van duurzaamheid ten gunste van lage levensduurkosten van de woning en het milieu. Voor verdere achtergrond van de ontwikkeling wordt verwezen naar de richtlijn aanbesteding. 1.2 Bestemmingsplan Het nieuwe bestemmingsplan wordt door de opdrachtgever aangevraagd. Als onderlegger voor het bestemmingsplan is het stedenbouwkundigplan gehanteerd. De beeldkwaliteit en voorbereiding bestemmingsplan (o.a. onderzoeken) is opgenomen in het stedenbouwkundigplan. Het stedenbouwkundigplan dient als uitgangspunt voor de ontwerpen van de woningen en openbare ruimte Planning Het project wordt gefaseerd per locatie uitgevoerd. Het plangebied van de locatie wordt beschikbaar gesteld nadat de laatste huurder is verhuisd. De opdrachtnemer dient rekening te houden met de volgende data van beschikbaar stellen van de locaties: o Delweg oktober 2011 o Plantsoensingel Midden/zuid januari 2012 o Plantsoensingel Noord juni 2012 De vergunning voor sloop dient tijdig door de opdrachtnemer te worden aangevraagd, zodat binnen 2 weken nadat het plangebied/terrein beschikbaar is gesteld, kan starten met de sloopwerkzaamheden. Voor de locaties vraagt de Woningstichting een bestemmingsplanwijziging aan. De omgevingsvergunning dient door de opdrachtnemer te worden aangevraagd, uiterlijk 2 weken nadat het bestemmingsplan in werking is getreden. De omgevingsvergunning aanvraag kan naar schatting worden aangevraagd in: o Delweg oktober 2011 o Plantsoensingel Midden/zuid maart 2012 o Plantsoensingel Noord juli 2012 De opdrachtnemer dient binnen 2 weken nadat het plangebied beschikbaar is en de vergunning is verleend te starten met de uitvoeringswerkzaamheden van de nieuwbouw. De opdrachtnemer dient zelf een realistische planning aan te leveren voor de ontwikkeling en realisatie. Woningstichting Bergh streeft er naar in juli 2011 de opdracht te kunnen verlenen. De verkoop van de koopwoningen start met een nader te bepalen aantal maanden voor de daadwerkelijke start van de bouw van deze koopwoningen. De startbouw datum is onafhankelijk van de voortgang van de verkoop. De proceskwaliteit bepaald mede het eindresultaat van het project. De door de opdrachtnemer op te stellen plan van aanpak dienen de projectspecifieke kenmerken belicht te worden, zoals: De 3 locaties zijn inbreidingslocaties: grote mate van maatwerk en flexibiliteit De fasering Integraal project van ontwikkeling en realisatie van woningen en bouw- en woonrijpmaken Voorbeeldproject op het gebied van duurzaamheid en vernieuwing 3/12 Aardvast

4 2 Het te leveren product 2.1 Algemeen Het doel van het project is door middel van sloopnieuwbouw, goede en betaalbare woningen toe te voegen aan de vastgoedportefeuille. Subdoelen hierbij zijn: Een gedifferentieerd bezit /buurt van eengezinswoningen en levensloopgeschikte woningen; Een goede afzetbaarheid van de woningen: voor meerdere doelgroepen geschikt; Dat bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen; De woonlasten te beheersen/reduceren door energiezuinig te bouwen; Een voorbeeldfunctie voor duurzaamheid: terugdringen energieverbruik en CO2 uitstoot, stimuleren gebruik schone energie en het gebruik van duurzame producten en materialen; Het reduceren van de exploitatiekosten van de woning: lange levensduur en lage onderhoudskosten; Het stimuleren van de regionale economie en vernieuwingen in de bouwkolom; De woningen binnen de vastgestelde financiële kaders ontwikkelen en realiseren. Uitgangspunt is dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer het terrein in de huidige toestand (vrij van bewoners) ter beschikking stelt en dat opdrachtnemer hierop de geprogrammeerde woningen ontwikkelt en realiseert. De te volgen goedkeuringsprocedure voor het ontwerp is beschreven in de richtlijn aanbesteding en reglement selectiecommissie De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op de overeengekomen datum ter beschikking stellen van het terrein en verhuur van de nieuwbouwwoningen. Alle overige werkzaamheden, waaronder ontwerp, onderzoeken, uitvoeringswerkzaamheden sloop en nieuwbouw, bouwmanagement en coördinatiewerkzaamheden, behoren tot de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Hierin zijn ook begrepen alle eventuele werkzaamheden buiten de bouwkavels, zoals tijdelijke maatregelen in verband met het bouwlogistiek en het herstellen van eventuele schade aan belendingen als gevolg van de uitvoeringsactiviteiten. De woningen en openbare ruimten dienen te voldoen aan de minimum eisen (en maximum eisen indien expliciet aangegeven) zoals beschreven in het onderstaande programma van eisen. Afwijkingen ten opzichte van het Programma van eisen mogen worden voorgesteld indien deze een aantoonbaar positief effect hebben op het vastgoed. In geval van strijdigheid met het Bouwbesluit prevaleert vanzelfsprekend het Bouwbesluit. In alle overige gevallen dient de voor de opdrachtgever meest gunstige kwaliteit te worden aangehouden, een en ander ter beoordeling van de opdrachtgever. Opdrachtnemer blijft te allen tijde (woning)productverantwoordelijk. 4/12 Aardvast

5 2.2 Programma van eisen Woningbouwprogramma Op de 3 locaties dienen totaal de sloop van 46 woningen en nieuwbouw van 55 woningen te worden gerealiseerd, volgens onderstaand woningbouwprogramma. Tevens dient de openbare ruimte te worden aangepast. Woningbouwprogramma s'-heerenberg bestaand nieuwbouw huur nieuwbouw totaal EGW LBB EGW koop nieuwbouw Plantsoensingel Noord 19 * energieneutraal 11 4 ** 3 ** 18 west Plantsoensingel Midden 17 * * 20 Zeddam Delweg Totaal *: inclusief particuliere woning **: deels afwijkend woningtype (EGW): 7 huur en 3 koop aan de Hoge Distelweg De exacte locatie van de verschillende woningen is aangegeven in het stedenbouwkundigplan Woontechnische kwaliteit Woningtype Om te voldoen aan het projectdoel van een gedifferentieerde buurt en om te voldoen aan de wensen van terugkerende huurders (terugkeergarantie) zijn per locatie zowel eengezins- als levensloop huurwoningen en eengezins koopwoningen opgenomen. Het programma van eisen van de huurwoningen is gebaseerd op het basisprogramma van eisen van WSB en de specifieke projectdoelen. De koopwoningen zijn per locatie in overleg met de makelaar geprogrammeerd. Samengevat is het programma van eisen van de woningen als volgt: Eengezins huurwoningen (EGW): Voor grotere gezinnen: 108 m2 GBO en 3 slaapkamers en optie hobby/slaapruimte Geschikt voor meerdere doelgroepen: woonkeur en mogelijkheid voor een lift Levensloop geschikte huurwoningen (LLB): Voor kleinere huishoudens: 95 m2 GBO en 2 slaapkamers en hobbyruimte Geschikt voor meerdere doelgroepen: slaapkamer met badkamer op de begane grond Eengezins koopwoningen (EGW): Voor grotere gezinnen: 120 m2 GBO en 3 slaapkamers en (optie) hobby/slaapruimte Geschikt voor meerdere doelgroepen: woonkeur en mogelijkheid voor een lift Algemene eisen: Woningen met lage energielasten Woningen betaalbare huur: maximale huur eerste aftoppingsgrens ( 652) en streven naar maximaal redelijk: o Huidige WWS 80 tot 85%; o Nieuwe WWS 70 tot 75%. Woningen waar het comfortabel en gezond wonen is Woningen met voorzieningen voor bewustwording van bewoner voor duurzaam gebruik Woningen waarin bewoners inrichtingswensen eenvoudig kunnen worden opgenomen 5/12 Aardvast

6 Ruimtelijk De onderstaande tabel geeft per woningtype het minimale oppervlak per ruimte weer volgens de NEN Het totaal genoemde gebruiksoppervlak per woning is het minimale oppervlak en het maximale oppervlak is het minimale oppervlak + 5%. Deze 5% regel geldt niet voor het vloeroppervlak op zolder lager dan 1,5m1. De beukmaten liggen vast. Ruimtelijk programma van eisen woningtype Oppervlak in m2 GBO EG W LL B EGW koop Begane grond woonkamer en keuken toilet/hal/trap bijkeuken/berg-wasruimte 2 1 slaapkamer 15 badkamer 5 Verdieping slaapkamer slaapkamer hobby/slaapruimte bergruimte met install badkamer overloop/trap bergruimte 1 Verdieping Slaap/hobbykamer bergruimte/install./trap 8 8 Totaal GBO minimaal Beukmaat 5,7 6,9 6 Buiten berging Garage 20 Specifieke aanvullende eisen: bij de woningen aan de Hoge Distelweg is de voordeur en hal op de 1e verdieping gelegen slaapkamer op de 2 e verdieping is voor de huurwoningen optioneel aanbieden bij energieneutrale woning tochtportaal/kas optioneel aanbieden inrichting badkamer LLB niet opnemen m.u.v. afgedopte leidingen (wc, douche, wastafel) een aantal koopwoningen zijn voorzien van een garage (zie hiervoor het stedenbouwkundigplan), de woningen zonder garage zijn voorzien van een berging 6/12 Aardvast

7 Functioneel Om de functionaliteit en comfort van de woning duurzaam te waarborgen, dienen de woningen te voldoen aan: Het vigerende Bouwbesluit Eisen welke gesteld worden door de overheid, nutsbedrijven en brandweer met de daaraan gekoppelde regelgeving en normbladen Woonkeur basispakket (inclusief aanlevering certificaat door SKW) Woningborg (voorheen GIW): voor de koopwoningen dient geen garantiecertificaat te worden aangeleverd. Aanvullende eisen: o Glasbewassing hoger gelegen dan 2,5m + maaiveld van binnenuit mogelijk o Alle beweegbare ramen te bedienen op een hoogte van mm o Plaatsing keuken zodanig dat uitbreiding van de keuken en apparatuur mogelijk is. o Geen open (trap)verbinding tussen woonkamer en verdieping en gesloten trap o Vaste trap van 1 e naar 2 e verdieping o Traplift eenvoudig in het ontwerp in te passen Bouwtechnische kwaliteit De minimale technische eisen die gesteld worden aan alle woningen zijn onderverdeeld in algemene en specifieke eisen. Indien er expliciet streven of optioneel staat omschreven, is het geen eis maar een streven tot de genoemde prestatie. Algemeen Woningen met aansprekende architectuur en passend bij de locatie lange levensduur, minimaal: drager met opgenomen voorzieningen 100 jaar gevel/dak steenachtig 100 jaar overige gevel/dak 50 jaar inbouw en installatie 25 jaar Aanpasbaarheid van de woning: drager- inbouwconstructie Adaptief vermogen: nieuwe ontwikkelingen eenvoudig in te passen Onderhoudsarm ontwerpen: geen buitenschilderwerk, goede detaillering en te onderhouden onderdelen eenvoudig bereikbaar Duurzame materialen: vervangbaar, deels demontabel en hergebruik mogelijk Woningen met duurzame materialen en maatregelen ten gunste van flora en fauna SBR details toepassen: minimaal comfort details Toepassen vaste maatregelen Nationaal pakket duurzaam bouwen en FSC keurmerk Kwaliteitsborging geluid: NEN 1070 kwaliteitscijfer 2 toepassen Zowel de woningborgregeling als de aanvullende eisen van GIW/ISSO 2008 zijn van toepassing. Afwerking Afwerking van de woning en buitenruimte volgens de standaard van de woningcorporatie, zoals als annex is opgenomen. Energetisch: De minimale energieprestatie van de woningen is een EPC van 0,4. De woningstichting eist het werken met Trias Energetica: eerst het terugbrengen van de energievraag en vervolgens (additioneel) duurzame energieopwekking. Om te komen tot een goed, fysisch inzicht in de energievraag wordt een energieprestatie in PHPP berekening vereist (versie 1.5 te verkrijgen via en een EPC berekening. De volgende minimale eisen worden gesteld: 1. energievraag en CO2 uitstoot van de woning verlagen met een duurzaam casco: compacte vorm van het gebouw en zonoriëntatie passieve zonne-energie hoge isolatiewaarde: RC waarde gevel, dak en vloer van > 6 en 3-laags isolatieglas van HR ++ kwaliteit U waarde kozijnen, ramen en deuren van < 1; 7/12 Aardvast

8 luchtdichtheid: q v,10,kar van < 0,40 voor EPN; voor PHPP moet deze waarde omgerekend worden naar n 50. en voldoende spuiventilatie (tenminste bouwbesluiteis). bij oplevering: testresultaten van Blower Doortest en Thermografische meting (minimaal 1 per woningtype per locatie) terugwinning van warmte die in de woning aanwezig is: ventilatie energiezuinig: natuurlijke debietgeregelde toevoer met (vraaggestuurde) mechanische afvoer of gebalanceerd met HR-WTW en bypass o.g. douche: douche WTW (gebruiksvriendelijk) lage temperatuurverwarming (toevoertemperatuur bij voorkeur < 35 ºC): vloerverwarming begane grond en badkamer en overige mini convectoren vermijd actieve koeling in de zomer: zonwering zuidzijde en zomernachtventilatie (hoog gelegen) daglicht toetreding verbeteren korte leidingen naar warmtapwaterpunten 2. optioneel duurzame energieopwekking toepassen voor een betere energieprestatie, zoals(individueel systeem) bijvoorbeeld: zonne-energie: warmte en/of elektra aardwarmte/koeling (bijvoorbeeld WKO, bodem), buitenlucht, retourlucht hoogwaardige restwarmte (uit omgeving); waarderen volgens EPN-methodiek, geen kwaliteitsverklaringen geldig 3. effectief toepassen van uitputbare brandstoffen nastreven 4. bewustwording bewoner van duurzaam gebruik: energiedisplay in de woonkamer Installaties: Robuuste installaties Geen collectieve installaties Voorbereiding voor PV (vb. loze leiding van meterkast naar bovenste verdieping/dak (indien PV nog niet geplaatst is)) en WKO (in overleg) Voorbereiding op gelijkspanningsnet (loze leidingen geschikt voor 12V/24V gelijkspanning vanuit meterkast naar centraaldoos) in elke verblijfsruimte en plaats reserveren in meterkast. Voorbereiding oplaadpunt elektrische auto Individuele warmteregeling per vertrek (thermostaatknoppen en/of ruimtethermostaat) NEN 1010 en optioneel aanvullend pluspakket woonkeur Comfort: elektronische installaties, telefoon en kabel aan ISSO 77 levensloopbestendig wonen nastreven Meetprotocol voor blowerdoortest: zowel Q v10;kar (EPC) als N50 (PHPP) aanleveren; Naast de EPC berekening dient een PHPP berekening overlegd te worden, met als vaste invoerparameters: warm tapwatergebruik 37 liter p.p. per dag; interne bronnen standaard 2,1 W/m2; 3 personen aanwezig; Klimaat=de Bilt. Voor energieneutraal wordt PV buiten de programma EPC invoer gehouden. Prestatiegaranties op duurzame systemen en productspecificaties worden door de aanbieder verstrekt. Energieneutraal/Duurzaamheid Om de voorbeeldfunctie van WSB op het gebied van duurzaamheid nader in te vullen, is met de gemeente afgesproken om aanvullend op de EPC eis < 0,4 voor 18 woningen op de locatie Plantsoensingel Noord (sublocatie energieneutraal) de energetische ambitie te verhogen naar energieneutraal. Daarnaast sluit de energetische ambitie aan op de duurzaamheidbelofte van de branche en de Regio Achterhoek. Naast de publiciteit van energieneutraal, biedt dit een uitgelezen mogelijkheid om de regionale economie en de innovatiekracht in de bouwkolom te stimuleren. De gebouwgebonden energieneutraliteit wordt als volgt bereikt: Het totale primaire energiegebruik, berekend via de EPN methodiek, wordt gecompenseerd met zon volgens het principe uit de bijgesloten W/E rapportage: het jaargebruik aan gebouwgebonden (o.a. verwarming, ventilatie, warmwater en verlichting) energiegebruik is gelijk aan de jaarlijks duurzame opgewekte energie (zon). Het gebruikersgebonden deel van het energiegebruik (bijvoorbeeld tv en koken) en materiaalgebonden energiegebruik (bouw, onderhoud, sloop), zijn vanwege kosten/batenafweging niet meegenomen. 8/12 Aardvast

9 De duurzaamheid aspecten zijn (deels) opgenomen in het stedenbouwkundigplan. Om de vertaling van duurzaamheidambities te kunnen meten bij de selectie (ambitie), ontwerp en na realisatie is gekozen voor BREEAM-NL. Voor de 18 woningen dient een BREEAM-NL certificaat te worden overhandigd. Het minimale BREEAM niveau is 1 ster. Naast de nieuwbouw wordt aandacht gevraagd voor het minimaliseren van de milieubelasting als gevolg van de sloopwerkzaamheden. Overige bijzonderheden: Voor de energieneutrale woningen wordt de mogelijkheid geboden om op basis van onderbouwde voorstellen af te wijken van het bouwtechnisch programma van eisen. Als pilot verwachten wij voorstellen om het proces en de energiehuishouding/wonen te monitoren (om van te leren) Afzetmogelijkheden van duurzaam opgewekte energie worden nader onderzocht; inbreng vanuit de inschrijvers is wenselijk Woningen zonder gasaansluiting zijn met een goede motivering toegestaan Voor nadere informatie over energieneutraal zie het rapport van WE adviseurs Begeleiding toekomstige bewoners Algemeen De opdrachtnemer dient rekening te houden met het verzorgen van: Startbouw en opleverfeest Organiseren van kijkmiddagen, één op het moment dat de binnenmuren staan en de bouw veilig is. Het tweede: twee maanden voor de oplevering: bewoners de gelegenheid geven om de maten te nemen. Het derde: twee weken voor oplevering: bewoners de gelegenheid geven om een voorschouw uit te voeren. Informatie over voortgang bouw en dergelijke voor onder andere nieuwsbrieven Opties De opdrachtnemer dient een aantal opties uit te werken welke voor een vastgestelde maximale prijs worden aangeboden aan de kopers woningen. De opties van Woningstichting voor de huurders liggen vast en zijn nader uitgewerkt in het Programma van eisen. Deze dienen, voor zover niet al standaard meegenomen in de koopwoningen, ook voor de koopwoningen voor dezelfde prijs te worden aangeboden. Het staat de opdrachtnemer vrij om meerdere opties aan te bieden bij de koop(garant)woningen. Huurwoningen: De opdrachtgever zal voor de huurwoningen de verhuur en het optietraject verzorgen. Volgens het basisassortiment en meerwerk keuken, badkamer en toilet. Uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de verhuur- en informatiebrochures en daarnaast de bemonstering van de te kiezen opties (in de showroom welke de woningstichting gebruikt) verzorgt, voor zover niet aanwezig. De planning van het optie traject dient voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever. Koopwoningen: De opdrachtnemer verkoopt de koopwoningen onder Woningborg (GIW) garantie. Voor de voorwaarde van mogelijke aankoop van koopwoningen door opdrachtgever zie de basis overeenkomst. De opdrachtnemer dient voor de koopwoningen te voldoen aan de richtlijnen van Woningborg (GIW). Uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de verkoopstukken verzorgd. De opdrachtnemer dient voor de koopwoningen het optie traject te verzorgen en hiervoor een kopersbegeleider aan te stellen en dient vooraf de opties met prijzen en showroom aan te geven ter vaststelling van de opdrachtgever Plangebied Het plangebied wordt onbewoond aan de opdrachtnemer ter beschikking gesteld zoals aangegeven in de richtlijn. Voor de exacte locatie zie het stedenbouwkundigplan. De opdrachtnemer dient op basis van de beschikbare gestelde aanbestedingsdocumenten (o.a. bestemmingsplanonderzoeken en asbestonderzoek) en locatie- en woning bezoek de bodemgesteldheid en de staat van de woningen/terrein vast te stellen. De bodemgesteldheid (voor o.a. grondbalans en funderingsprincipe) en de staat van de woningen/terrein (o.a. asbest) geeft na gunning geen mogelijkheid tot verrekening. 9/12 Aardvast

10 2.2.6 Bestemmingsplan onderzoeken In het bestemmingsplan dienen alle planologische, milieutechnische en juridische randvoorwaarden opgenomen te worden die (gaan) gelden bij de voorliggende ontwikkeling en realisatie. De voorbereidende onderzoeken voor het bestemmingsplan en de ontwikkeling en realisatie zijn als annex opgenomen Stedenbouwkundig plan Het bijgevoegde Stedenbouwkundigplan, geldt als basis voor het ontwerp en realisatie van de woningen en openbare ruimte. Voor verdere toelichting en informatie wordt verwezen naar de richtlijn aanbesteding en het Stedenbouwkundigplan welke als annex is toegevoegd bij de vraagspecificatie. Voor Plantsoensingel Midden is er een alternatief plan opgenomen Openbare ruimte De openbare ruimte dient te voldoen aan de eisen van: de vraagspecificatie, het stedenbouwkundigplan en de overige genoemde documenten de 4 bladen met standaars details van de gemeente de gemeente, nutsbedrijven en waterschap de RAW bepalingen en wetgeving garanties 20 jaar en onderhoudsperiode 1 jaar Meerjarenonderhoudsbegroting Voorstel voor het toe te passen onderhoudsconcept met een meerjarenonderhouds prestatie garantie (begrotingen volgen bij het definitief ontwerp) volgens de aangeleverde onderlegger per woningtype en totaal. Voor de op te stellen meerjarenonderhoudsplanning worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Uitgangspunt 1 De onderhoudsplanning wordt opgesteld per woningtype. Uitgangspunt 2 De onderhoudsplanning wordt opgesteld voor alle onderdelen in en aan de woning: - Alle bouwdelen die onderdeel vormen van de buitenschil zoals kozijnen (cyclisch onderhoud 1 maal per 3 jaar afstellen draaiende delen), metselwerk, dilataties, goten en goot/gevelbekledingen afhankelijk van toegepast materiaal; - Alle onderdelen die onderdeel vormen van de binnenzijde zoals vloer-, wand- (met een cyclus van 30 jaar) en plafondafwerkingen, binnenkozijnen, keukens (met een cyclus van 15 jaar); - Alle installatieonderdelen zoals sanitair,elektra, verwarming (met een cyclus van 18 jaar), mechanische ventilatie (reinigen kanalen cyclus 3 jaar) en riolering; - Alle terreininrichtingen (zoals bergingen, bestrating, erfscheidingen, verlichting). Uitgangspunt 3 De onderdelen worden gecodeerd aangeleverd volgens de codering (NLsfb) zoals deze in gebruik is bij Woningstichting. Uitgangspunt 4 De onderhoudswerkzaamheden worden ingepland op basis van prestatiegericht onderhoud. Voor de definitie van dit prestatiegericht onderhoud wordt de conditiemeting van bouw- en installatiedelen volgens de NEN 2767 gehanteerd. De gewenste conditie van alle bouw- en installatiedelen bedraagt: - Conditiescore 1; uitstekende conditie (incidenteel geringe gebreken); of - Conditiescore 2; goede conditie (incidenteel beginnende veroudering); of - Conditiescore 3; redelijke conditie (plaatselijk zichtbare veroudering, functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar). Voordat conditiescore 4 wordt bereikt dient onderhoud aan de betreffende bouw- of installatiedelen te hebben plaatsgevonden (conditiescore 4; matige conditie, functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar). 10/12 Aardvast

11 Uitgangspunt 5 De onderhoudsplanning wordt opgezet voor de gehele exploitatieperiode van minimaal 70 jaar. De onderhoudsplanning is vanaf het 60 e jaar afbouwend. Het startjaar van de onderhoudsplanning is Prijsindex 3,25% en rente netto contant 6%. Uitgangpunt 6 In de aan te leveren stukken is per woningtype inzichtelijk: - De gehanteerde hoeveelheden; - De gehanteerde eenheidsbedragen; - De gehanteerde onderhoudscycli; - De kosten per activiteit per jaar; - De kosten per onderdeel per jaar; - De kosten per deelcomplex per jaar. Uitgangspunt 7 Kosten voor dagelijks onderhoud (mutatieonderhoud en reparatieverzoeken) worden niet opgenomen in de aan te leveren onderhoudsplanning. Uitvoering onderhoud De Woningstichting behoudt het voorrecht om de aannemer na oplevering te verplichten om het meerjarenonderhoud voor een x-aantal jaren volgens de door aannemer opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting met de door Woningstichting gestelde prestatie-eisen uit te voeren. De Woningstichting kan ook besluiten om een derde het meerjarenonderhoud te laten uitvoeren. 2.3 Wetten en regelingen Op het project is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing, waaronder het vigerende Bouwbesluit, zoals deze gelden op het moment van de aanvraag bouwvergunning. Voorts zijn op het project van toepassing de gemeentelijke regelingen en verordeningen van de gemeente, zoals deze gelden op het moment van de aanvraag bouwvergunning. De aanvraag van de benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen behoren tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Kopieën van afschriften en correspondentie dienen verstrekt te worden aan de opdrachtgever. 4.Procesverantwoordelijkheden Woningstichting beoogt met deze aanbesteding het ontwerp en uitvoering van het project, inclusief de verantwoordelijkheid voor het proces, op te dragen aan de opdrachtnemer. De werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan ondermeer (niet uitputtend) uit: (check) - Het opstellen en bewaken van de totale planning; - Het maken van een voorlopig ontwerp van de woningen en openbare ruimte; - Het maken van een definitief ontwerp van de woningen en openbare ruimte; - Het aanvragen van vergunningen, inclusief het noodzakelijk overleg met gemeente, brandweer en nutsbedrijven e.d.; - Het uitvoeren van alle benodigde onderzoeken en berekeningen, waaronder (niet uitputtend) aanvullende sonderingonderzoeken, funderingsadviezen, constructieberekeningen, daglicht, geluid en ventilatieberekeningen, brandveiligheidsonderzoek, energieconcepten en bijbehorende energieprestatie berekeningen etc. - Het maken van de benodigde bestekken/technische omschrijvingen; - Het maken van de benodigde uitvoeringstekeningen; - Het verkrijgen van alle benodigde ontheffingen en toestemmingen voor het realiseren van het werk, waaronder bijvoorbeeld toegankelijkheid bouwplaats, eventuele bemaling, plaatsen van keten, reclame etc.; - Het verzorgen van alle benodigde nutsaansluitingen, waaronder gas, vuilwater riolering, elektriciteit, water, (vaste) telefoon en kabelantenne aansluiting; De kosten voor de aansluitingen komen voor rekening van de opdrachtnemer; - Het aanleveren van de verhuur- en verkoopinformatie; 11/12 Aardvast

12 - Het leveren en plaatsen van een reclamebord volgens opgave opdrachtgever; - De verkoop van de woningen inclusief verkoopkosten (o.a. makelaar/notaris/kadaster); - Het verzorgen en aanbieden van kopersopties aan de kopers inclusief de afhandeling van het kopers optietraject; - Het realiseren van de woningen volgens goedgekeurde tekeningen; - Het aanbrengen van alle gebouwde en geplante erfscheidingen; - Het gebruiksklaar opleveren van alle woningen, voorzien van werkende (nuts)voorzieningen, certificaten, revisietekeningen, handleidingen, voor het gebruik benodigde vergunningen (bijv. inritvergunning), keukenblok; - En verder het op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico regelen van alle zaken die noodzakelijk zijn voor of dienstbaar zijn aan realisatie van het Werk, waaronder het samen met opdrachtgever informeren van omwonenden en andere geïnteresseerden en belanghebbenden. - Het verkrijgen en overhandigen van de benodigde goedkeuringen en garantiecertificaten van de woningen; - Het overhandigen van een polis CAR verzekering en ontwerpaansprakelijkheid - Het opnemen en vastleggen van de bestaande situatie rondom het plangebied (nulmeting) - De legeskosten voor het verkrijgen van bouwvergunningen; - De aansluitkosten nutsbedrijven voor energie, water, telefoon en kabel Tot verplichtingen c.q. taken van de opdrachtgever behoren: - Het ter beschikking stellen van het bouwterrein (incl. opstallen e.d.) aan de opdrachtnemer; - De verhuur van de woningen; - De coördinatie en begeleiding huurders opties; - Het verkrijgen van het bestemmingsplan - De benodigde percelen in het plangebied van gemeente en particulieren. 4.1 Overleg met gemeente, nutsbedrijven en waterschap Opdrachtnemer is nadrukkelijk verantwoordelijk voor het overleg met o.a. de gemeente, nutsbedrijven en waterschap over zaken die ten genoegen van deze partijen moeten worden geregeld in het kader van de uitvoering van het werk. De gemeente neemt na acceptatie de openbare ruimte in beheer. 4.2 Overleg met de opdrachtgever De gemachtigde van de opdrachtnemer overlegt maandelijks, of zoveel vaker als noodzakelijk, met opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden, kwaliteit en de communicatie met derden (niet zijnde onderaannemers of leveranciers). 4.3 Overleg met de bewoners De wijze waarop overleg plaats vindt tussen bewoners en opdrachtnemer dient nader overeengekomen te worden. Voordat de directie van de Woningstichting een besluit neemt op het definitief ontwerp wordt het ontwerp ter raadpleging voorgelegd aan de bewoners. Eventueel wijzigen worden door de opdrachtnemer verwerkt in het ontwerp met een eventueel vooraf overeengekomen financiële verrekening. 4.4 Aanwijzingen door de opdrachtgever De opdrachtgever heeft het recht om, in redelijkheid en voor zover opdrachtgever belang heeft bij een bepaalde afwikkeling, aan opdrachtnemer aanwijzingen te geven betreffende het management van de externe omgeving van het project. Einde document 12/12 Aardvast

Basis programma van eisen of vraagspecificatie. voor nieuwbouwwoningen

Basis programma van eisen of vraagspecificatie. voor nieuwbouwwoningen of vraagspecificatie voor nieuwbouwwoningen Versie: concept Datum: februari 2014 Opdrachtgever: Opgesteld door: M. Georgius Aedes M. van Bodegraven Aardvast Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Doelstellig woningcorporatie

Nadere informatie

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal

Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Passiefhuis gecertificeerd & Energieneutraal Sportpark Kilder Meer betrokkenheid Meer keuze Meer kwaliteit MeerWaarde Het consortium Het consortium van Campen heeft reeds meerdere energetisch hoogwaardige

Nadere informatie

Duurzaamheid in Boswinkel Oost

Duurzaamheid in Boswinkel Oost Programma Waarom energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen? Waarom energiemonitoring Duurzaamheid in Boswinkel Oost Energiemonitoring Velve Lindenhof, Enschede De energiezuinigste wijk van Enschede De uitvraag

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service Heilijgers WoningConcept PROJECTEN HAALBAAR MAKEN De woningkwaliteit stijgt en de prijzen zijn gedaald. Het is

Nadere informatie

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep

BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN. Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep BVR RENOVATIECONCEPT DOORZONWONINGEN Presentatie 10 febr. 2011 Bouwbeurs Utrecht door mr. ir. A.J.P.M.G. (Ad) Wirken Algemeen directeur BVR Groep Presentatie Voorstellen BVR Groep Uitleg Concepten 2 BVR

Nadere informatie

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 -

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - KENNISBANK 2012 VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - Yuri van Bergen en Martin Liebregts, 2 juli 2012 De huidige aanpak van rijtjeswoningen Bij

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling

E + Revital. voor duurzame woonwaarde-ontwikkeling aanbieder (geen aannemer) woonwaarde ontwikkeling directeur Bouwbedrijf EBU Verduurzamen bestaande (huur)woningen: COMPLEX DUUR OVERLAST WAT LEVERT HET OP? Integraal Slim & Snel Ketenintegratie Trias Energetica

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Kleinschalige energetische renovatie

Kleinschalige energetische renovatie Kleinschalige energetische renovatie Kantoor plus bovenwoning van label G naar A+ de Haas & Partners Adviseurs Duurzaam Gebouwde Omgeving Van componenten naar concept Bouwkundig Ventilatie Installaties

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

Zelf bouwen stappenplan

Zelf bouwen stappenplan Zelf bouwen stappenplan Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale woning niet voor in het bestaande- of het nieuwbouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een

Nadere informatie

BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties

BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties BOUWHULPGROEP: advies en architectuur Architectuur en stedenbouw: de bestaande stad Advisering: wijk- en locatieontwikkeling Innovatie: energie, milieu

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp kave lp a n or KAVELPASPOORTEN gemeente h o Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan Luchtfoto van de locatie Impressie van de locatie eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp

Nadere informatie

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis ZEN Platformbijeenkomst Bouw op onze kennis Even voorstellen Patrick Harting Projectmanager Werkzaam sinds: 2007 "De uitdaging van mijn werk is niet het stapelen van de stenen, maar het inzetten van ieders

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger Wonen in een groene omgeving met veel ruimte? Dat kan in de Daalkampen, een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen

ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen Ir. Harm Valk Nieman Groep Platform ZEN 10 december 2015 Routekaart BENG 9-12-2015 2 BENG wat gaat er veranderen Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw

6-11-2012. Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie. Visie renovatie & energiezuinigheid. Programma. Renoveren in bestaande bouw Programma Nut en noodzaak energieconcepten in renovatie van visie tot concept renovatie & energiezuinigheid Voorbeeldprojecten Toekomst + gebruiker (bestaande) bouw ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur

Nadere informatie

Topprestaties in energiezuinige bouw

Topprestaties in energiezuinige bouw Topprestaties in energiezuinige bouw Henk Zwartbol Zwartbol Planontwikkeling & Advies Projectmanager herstructurering Stekkenberg West in Groesbeek Het project Sloop/nieuwbouw van 240 sociale huurwoningen

Nadere informatie

TE KOOP. Dunningerhof 0ong te DE WIJK

TE KOOP. Dunningerhof 0ong te DE WIJK Dunningerhof 0ong te DE WIJK TE KOOP BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl Internet:

Nadere informatie

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 7 C o n t a c t g e g e v e n s BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam Kanaalweg 4 9902 AN

Nadere informatie

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Optimaal Woning Zorgeloos woongenot! OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Een complete eengezinswoning vanaf 175.000 v.o.n. (inclusief grond en exclusief

Nadere informatie

TE KOOP. Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO NOG (1) TE KOOP! Koopsom: ,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel)

TE KOOP. Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO NOG (1) TE KOOP! Koopsom: ,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel) NOG (1) TE KOOP!.. TE KOOP Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO Koopsom: 193.800,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel).. Omschrijving Op korte afstand van de binnenstad van Almelo in de nieuw

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII

Schilindex. Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG. Gerrit Jan Kuiper NII Nederlandse Schilindex Kansen voor energiebesparing met de gebouwschilindicator in de nieuwe NEN 5128 en EPG Gerrit Jan Kuiper 1 Nederlandse Een goede schil is het halve werk 2 Schilindex = logisch denken

Nadere informatie

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO)

Energieprestatie. Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector. Kees Arkesteijn (ISSO) Energieprestatie Energieprestatie van gebouwen en de rol van de installatiesector Kees Arkesteijn (ISSO) Programma 1. Inleiding Energieprestatie gebouwen 2. Methoden bepaling Energieprestatie 3. Wet en

Nadere informatie

Doetinchem Veemarkt. Vanaf v.o.n. Kavel 28 inclusief 548 m² grond. Kavel m2. Vrijstaand Brandes 6

Doetinchem Veemarkt. Vanaf v.o.n. Kavel 28 inclusief 548 m² grond. Kavel m2. Vrijstaand Brandes 6 Doetinchem Veemarkt Vrijstaand Brandes 6 Vanaf 486.590 v.o.n. Kavel 28 inclusief 548 m² grond. Kavel 28 548 m2 Kopen is Bouwen De grond koopt u van de gemeente Doetinchem en de woning wordt door Groothuis

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Raadhuisstraat & Hofsteestraat Nieuwbouw van 6 levensloopbestendige woningen

Raadhuisstraat & Hofsteestraat Nieuwbouw van 6 levensloopbestendige woningen Raadhuisstraat & Hofsteestraat Nieuwbouw van 6 levensloopbestendige woningen Informatiebrochure Raadhuisstraat & Hofsteestraat Nieuwbouw van 6 levensloopbestendige woningen Woningstichting Hellendoorn

Nadere informatie

Woningen met EPC ( 0,8

Woningen met EPC ( 0,8 Een initiatief van in samenwerking met 1 Woningen met EPC ( 0,8 Toelichting wijzigingen en bouwkundige aandachtspunten en duurzame energie - ontwerp- en adviesbureau BNA ir. F.W. den Dulk (Freek) 2 1 Onderwerpen

Nadere informatie

Trebbe Basiswonen óók voor senioren

Trebbe Basiswonen óók voor senioren Wij ontwikkelen en bouwen voor de klant! De vraag naar woningen voor ouderen neemt de komende jaren sterk toe. In 2019 is de helft van de volwassenen ouder dan 50 jaar. De traditionele verzorgingshuizen

Nadere informatie

95 PéGé woningen De Ooi

95 PéGé woningen De Ooi 95 PéGé woningen De Ooi 52 rode woningen 43 blauwe woningen 95 PéGé woningen De Ooi Agenda: Visie en ambitie. Huurders en doelgroep. Vastgoedstrategie. Bewoners enquête 2015 Kwaliteit. Mogelijkheden en

Nadere informatie

Definitieve voorbereiding dd.

Definitieve voorbereiding dd. Voorbereiding Definitieve voorbereiding dd. Project: Verbouwing woonhuis.. Locatie:.. Opdrachtgever: Familie. Voorbereiding I N H O U D S O P G A V E I N H O U D S O P G A V E... 2 A I N L E I D I N G...

Nadere informatie

Bouwbesluit en Passief Bouwen

Bouwbesluit en Passief Bouwen Bouwbesluit en Passief Bouwen Welke (on)mogelijkheden zijn er vanuit de bouwregelgeving? ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Bouwbesluiteisen en Passief Bouwen Gezondheid

Nadere informatie

Vossepark. 6 luxe vrijstaande woningen, type E

Vossepark. 6 luxe vrijstaande woningen, type E Vossepark 6 luxe vrijstaande woningen, type E Vestada Ontwikkeling houdt zich bezig met de ontwikkeling van plangebieden. In het plangebied Vossepark is Vestada bezig met het realiseren van 6 vrijstaande

Nadere informatie

Bouwen om te vernieuwen.

Bouwen om te vernieuwen. BVR-Groep Bouwen om te vernieuwen. Presentatie Reno+ BOUWLOKALEN Dordrecht donderdag 26 april 2012 Peter Suijkerbuijk Presentatie Reno+ BVR-Groep Renovatiequiz Reno+ voor de grondgebonden doorzonwoning

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving. J.E. StorkAir. Jerôme Corba Adviseur woningbouw. - Regelgeving. - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC.

Inhoud. Regelgeving. J.E. StorkAir. Jerôme Corba Adviseur woningbouw. - Regelgeving. - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC. J.E. StorkAir Jerôme Corba Adviseur woningbouw Inhoud - Regelgeving - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC - Bestekken Regelgeving - Wat is het Bouwbesluit - Wanneer dien je aan het Bouwbesluit

Nadere informatie

Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen. L escaut woonservice

Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen. L escaut woonservice Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen L escaut woonservice Woonburg Zeeuwland 1 De Wooneco-alliantie 2 Minder dan een

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

ONTWIKKELING 17 WONINGEN TE HELMOND. www.botswonen.nl. Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond

ONTWIKKELING 17 WONINGEN TE HELMOND. www.botswonen.nl. Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond ONTWIKKELING VERKOOPINFORMATIE STRAAKVEN 17 WONINGEN TE HELMOND Bots Bouwmanagement B.V. Energiestraat 21 5753 RN Deurne Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond T F E 0493-341 521 0493-310

Nadere informatie

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Plannen Woontij in Oosterend 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Agenda Terugblik op de vergadering van 10 April Huisbezoeken Overleg klankbordgroep

Nadere informatie

Passief Bouwen in de praktijk

Passief Bouwen in de praktijk Passief Bouwen in de praktijk Velve-Lindenhof: van idee tot realisatie ir. H.J.J. (Harm) Valk / ing. A.F. (André) Kruithof adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Projectomschrijving Ontwerpvisie Bouwfysische

Nadere informatie

Hartelijk dank voor deze ontvangst

Hartelijk dank voor deze ontvangst Hartelijk dank voor deze ontvangst Wie zijn wij? Andre van der Kraan Rob Withaar Patrick Bakker Doel van deze presentatie Brainstorm kennisdelen Waarom De Verduurzamers? De opgave waarvoor wij staan Hoe

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

EPC concepten 0,4. Trias Energetica...2 EPC 0,4 concepten - Vrijstaande woning...3 EPC 0,4 concepten - Geschakelde woning...4.

EPC concepten 0,4. Trias Energetica...2 EPC 0,4 concepten - Vrijstaande woning...3 EPC 0,4 concepten - Geschakelde woning...4. etaalbare kwaliteit! EPC en 0,4 14 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1996 1998 2000 2006 2011 2015 Inhoudsopgave: Trias Energetica...2 EPC 0,4 en - Vrijstaande woning...3 EPC 0,4 en - Geschakelde woning...4 EPC

Nadere informatie

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad Sato Vastgoed B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat geleid wordt door 2 enthousiaste

Nadere informatie

TE KOOP. Satellietenlaan 27b te HOOGEVEEN

TE KOOP. Satellietenlaan 27b te HOOGEVEEN Satellietenlaan 27b te HOOGEVEEN TE KOOP BV Hentenaar Makelaardij Hoogeveen o.z. Alteveerstraat 2 7907 AA Hoogeveen Telefoon (0528) - 277001 Fax (0528) -279109 E-Mail:hoogeveen@hentenaarmakelaardij.nl

Nadere informatie

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen behorende bij aanvraag omgevingsvergunning betreffende activiteit bouwen voor de nieuwbouw van een woning te Oostkapelle, in opdracht van: fam. Korevaar Lassuslaan

Nadere informatie

Active House: woningen die meer geven dan nemen

Active House: woningen die meer geven dan nemen Active House: woningen die meer geven dan nemen Door: Haico van Nunen en Yuri van Bergen Als we om ons heenkijken vormt de bestaande woningvoorraad onze leefomgeving voor de komende eeuw(en). Dezelfde

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

ZEN en BENG Nieuwe inzichten over bijna energieneutrale woningen

ZEN en BENG Nieuwe inzichten over bijna energieneutrale woningen ZEN en BENG Nieuwe inzichten over bijna energieneutrale woningen Ir. Harm Valk Nieman Groep Platform ZEN 22 maart 2016 Routekaart BENG 22-3-2016 2 BENG Drie indicatoren Lijkt op de PHPP 1. Energiebehoefte

Nadere informatie

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken Voor u ligt het informatieboekje over de nieuwbouw van 5 eengezinswoningen achter de Woonzorgboerderij van RIBW in Andijk. De woningen hebben het volgende adres Piet Kistemakerstraat 21 t/m 29 in Andijk.

Nadere informatie

Makelaarsboek 4 woningen de Ljepper

Makelaarsboek 4 woningen de Ljepper Makelaarsboek 4 woningen de Ljepper Datum 14-09-2016 Kaart en beeldmateriaal uit het beeldkwaliteitsplan Wiarda van gemeente Leeuwarden Kaart en beeldmateriaal uit het beeldkwaliteitsplan Wiarda van gemeente

Nadere informatie

Offerte (individueel) meer- en minderwerk

Offerte (individueel) meer- en minderwerk Pagina 12 T 0165-560602 KVK 20095532 Sanitair 07.01 Standaard sanitairopstelling bij onze leverancier 0,00 U kiest voor een standaard sanitairopstelling bij onze leverancier. U dient wel het e.e.a. met

Nadere informatie

Comfortabel wonen in het inspirerende Julianadorp. Johan Friso Twee-onder-één-kap (J)

Comfortabel wonen in het inspirerende Julianadorp. Johan Friso Twee-onder-één-kap (J) Comfortabel wonen in het inspirerende Julianadorp Johan Friso Twee-onder-één-kap (J) Twee-onder-één-kapwoning Johan Friso Dit type twee-onder-één-kapwoning is uitgevoerd met een mansarde kap (gebroken

Nadere informatie

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten

Conceptoplossingen door samenwerking. Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Conceptoplossingen door samenwerking Albert van Lohuizen Manager Installatieconcepten Waarom bouwen we zoveel muren en slaan we zo weinig bruggen? Brink Climate Systems 1903 Smederij te Assen 2013 Fabrikant

Nadere informatie

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd:

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd: Project: Brede School Rijswijk Projectnr.: 6.053 Datum: 20 februari 2017 Betreft: Startnotitie Duurzaamheid en Installatieconcept 1. UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante

Nadere informatie

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren Wie is Woonlinie Woonlinie is een middelgrote woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en Zaltbommel. Totaal verhuurt Woonlinie ongeveer 4200 woningen. Daarnaast bouwt de vastgoed afdeling

Nadere informatie

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters

26 eengezinswoningen voor gezinnen en starters 17 comfort woningen voor senioren en starters Broekkant, Malden Wijk: Herstructurering Malden Jachthuis Broekkant Op 15 mei 2009 heeft Oosterpoort het sloopbesluit genomen voor de woningen Broekkant 22 t/m 56. Acaciastraat 1 t/m 36, Meidoornstraat

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

Reinette 46 te BOSKOOP

Reinette 46 te BOSKOOP Reinette 46 te BOSKOOP Vraagprijs 435.000,-- k.k. Op één van de fraaiste locaties van de woonwijk Waterrijk in Boskoop bieden wij u deze riante, onder architectuur gebouwde, kubusvilla met garage te koop

Nadere informatie

Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Bromo

Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Bromo Informatiebrochure Borger, Daalkampen II nieuwbouw Type Bromo De informatiebrochure kent de volgende inhoud: Presentatie Plattegronden Straatbeeld Bouwbestek Borger, Maalsteen Type Bromo: - Woning 144.000,00

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Vijf royale woningen aan de Wielewaallaan in Hurwenen

Vijf royale woningen aan de Wielewaallaan in Hurwenen Vijf royale woningen aan de Wielewaallaan in Hurwenen Kopen is Bouwen Wij bouwen de vrijstaande woningen per stuk en de twee onder een kap per blok. Energiezuinig De woningen zijn voorzien van zonnepanelen

Nadere informatie

Tramstraat 10 d KATWIJK ZH. Vraagprijs 189.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Tramstraat 10 d KATWIJK ZH. Vraagprijs 189.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl KATWIJK ZH Vraagprijs 189.000 k.k.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Externe opbouw. : Kopers opties type Mispelboom : : : : : : : : : Projectomschrijving : Deventer plan "Steenbrugge" Projectnummer :

Externe opbouw. : Kopers opties type Mispelboom : : : : : : : : : Projectomschrijving : Deventer plan Steenbrugge Projectnummer : Datum: 09-12-2016 Pagina: 1 van 9 Projectomschrijving : Deventer plan "Steenbrugge" Projectnummer : 15.051.0 Betreft : Kopers opties type Mispelboom Naam koper Naam partner Adres Postcode + woonplaats

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4 PASSIEFHUIZEN COLUMBUSKWARTIER ALMERE VEEL GESTELDE VRAGEN PASSIEFHUIZEN EN WONEN IN EEN PASSIEFHUIS 2 1. Wat is een Passiefhuis? 2 2. Wat is het voordeel van een Passiefhuis? 2 3. Wat zijn bewonerservaringen

Nadere informatie

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting EPC 0-woning Leek, Groningen, 2009 Omschrijving Deze demonstratiewoning voor duurzaam, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen met zijn EPC = 0, gebruik van zonne-energie en aardwarmte en gebruik

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder, voortgang reductiedoelstellingen scope 3

CO 2 prestatieladder, voortgang reductiedoelstellingen scope 3 1. Stand van zaken mbt het uitvoeren van onderzoeken nieuwbouw versus renovatie. Doel: het uitvoeren van 3 onderzoeken naar nieuwbouw versus renovatie bij heronwikkeling van woonwijken om CO2 reductie

Nadere informatie

Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016

Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016 Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016 Energiebesparende voorzieningen zijn in meerdere opzichten interessant: Structurele besparing tot 30% op

Nadere informatie

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo MAKELAARSBOEK 2 Woningen Windmolenweg Boekelo Versie 11 juli 2016 ALGEMENE INFORMATIE ONTWIKKELAAR / BOUWER: Ootmarsumseweg 12 Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo 0546 48 00 00 info@groothuis.nl www.groothuis.nl

Nadere informatie

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen behorende bij aanvraag omgevingsvergunning betreffende activiteit bouwen voor de nieuwbouw (herbouw) van strandpaviljoen Beachclub Lekker in Vrouwenpolder. 1.

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie