8-9 Een zomer vol tennis bij Tennisclub Drogenbos 2-3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8-9 Een zomer vol tennis bij Tennisclub Drogenbos 2-3"

Transcriptie

1 kaaskrabber jaargang 8, nr 2 Maart 2007 Tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de muse en vzw de Rand afgiftekantoor linkebeek 1 Belgie - Belgique P.B Linkebeek 2/ Een zomer vol tennis bij Tennisclub Drogenbos 2-3 Nieuwe Calmeyn aan het roer 4 Union spreekt al meteen Frans op gemeenteraad 5 Verbouwingen GC de Muse gestart Theater voor anderstaligen

2 02 uit de gemeente De nieuwe Calmeyn aan het roer Een gesprek met burgemeester Alexis Calmeyn Alexis Calmeyn is met zijn 33 jaar een van de jongste burgemeesters van het land. Een hele verantwoordelijkheid, zeker, maar Alexis draagt ook een extra erfenis mee. Vader Jean Calmeyn was maar liefst 39 jaar burgemeester van Drogenbos. Van hem leerde ik te luisteren naar de mensen, maar ook om geheimen te bewaren, vertelt de kersverse burgemeester. En wat mogen de inwoners de volgende zes jaar verwachten? Een realistisch bestuur. Wij verkondigen geen utopieën. Het kantoor van burgemeester Alexis Calmeyn ligt in een hoek van het statige gemeentehuis aan de Grote Baan. Hij kijkt van op de eerste verdieping uit over het centrum van zijn gemeente. Er is sinds de dood van vader Jean Calmeyn nog niets veranderd in het burgemeesterskantoor. Alleen het portret van Jean - hij stierf in november 2004 na een slepende ziekte - kreeg een plaatsje in de rij. Zoon Alexis neemt nu het roer over in de gemeente. Om drie redenen, stelt hij. De vraag kwam, ik doe het heel graag en ik denk dat het de wens van vader was. Hij heeft het me nooit gezegd, maar toch wist ik dat hij het eigenlijk wel zo wilde. Alexis is niet aan zijn proefstuk toe in de politiek. Tijdens de vorige legislatuur was hij OCMW-voorzitter. De Calmeyndynastie in Drogenbos is dus nog lang niet aan haar eind gekomen. Alexis heeft nooit anders geweten dan dat zijn vader burgemeester was. Ik heb van hem geleerd dat je moet kunnen luisteren, maar ook dat je geheimen moet kunnen bewaren. Mensen komen met al hun verhalen bij mij en die vertel je niet zomaar aan iedereen. Mijn vader stond ook heel dicht bij de inwoners. Hij was altijd aanspreekbaar. Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Valse noot Het staat er vandaag ook helemaal anders voor in de gemeentepolitiek. De partij van Alexis Calmeyn, Drogenbos Plus,

3 uit de gemeente 03 heeft een heel krappe meerderheid van acht zetels op vijftien. De Franstalige lijst Union haalde zes zetels en een schepenambt. Bovendien is Alexis de enige man in het schepencollege, met Myriam Claessens (DP), Fatima Boudjaoui (DP) en Corinne François (UF) als schepenen. Dàt lijkt mij geen probleem, lacht Alexis. Myriam Claessens heeft de ervaring van twee jaar burgemeesterschap Er moet veel aandacht gaan naar mobiliteit, veiligheid, milieu en sociale zaken. en voorts is het vooral een jonge ploeg. We zullen goed werk leveren. Dat geldt volgens de burgemeester ook voor de samenwerking met het Franstalige Union. Ook al begon het nieuwe werkjaar al meteen met een valse noot. Gemeenteraadslid Gilbert Leenen (UF) sprak Frans tijdens de gemeenteraadszitting. Ook toen voorzitter Baudouin De Wulf (Drogenbos Plus) hem er op wees dat dit volgens de wet niet kon, bleef de man in het Frans spreken. Voorzitter De Wulf vroeg hem daarom om de zitting te verlaten. Ja, er zullen meningsverschillen zijn, beseft Alexis. Maar die moeten uitgepraat worden. We moeten elkaar niet boycotten. Het dagelijkse bestuur zal vlot lopen. Ik zie dat wel zitten. Communautaire problemen heb je hier trouwens bijna niet. Als hier iemand in mijn kantoor Frans spreekt, spreek ik ook Frans. Spreekt hij of zij Nederlands, dan spreek ik Nederlands. De inwoners hebben geen problemen met elkaar. De politici hogerop maken zich druk, maar ze kennen de wensen van de inwoners van Drogenbos niet. Wij leven hier samen zoals het hoort. Geen utopie En wat mogen de inwoners dan verwachten van de nieuwe burgemeester en zijn beleidsploeg? Volgens Calmeyn heeft Drogenbos Plus een zeer realistisch programma. We verkondigen geen utopieën, vertelt hij. De prioriteiten? Er moet veel aandacht gaan naar de mobiliteit, de veiligheid, het milieu, de sociale aspecten van het samenwonen en de centrumfunctie van Drogenbos. We moeten ook kijken naar wat de buurgemeenten doen, want Drogenbos mag niet de dupe zijn van de plannen van grotere gemeenten in de omgeving. Daarmee doelt hij onder meer op de dreigende verhuizing van Vorst Nationaal naar de gemeentegrens en de hinder die het composteercentrum Brussel Compost in het verleden al heeft veroorzaakt. Ook het wonen in Drogenbos krijgt aandacht. De burgemeester wil inwoners van Drogenbos voorrang geven voor bouwprojecten in de gemeente. En kleine ingrepen kunnen het wonen aangenamer maken, zoals het aanpakken van de straatnaamborden. Op het gebied van veiligheid kunnen kleine maatregelen een groot effect hebben. Vandaag zijn er zes openbare camera s in de gemeente. Dat kunnen er acht worden. Bovendien willen we de werking daarvan optimaliseren. Vandaag worden niet alle beelden geregistreerd. Dat willen we veranderen. Als mensen weten dat ze gefilmd worden en dat de beelden opgeslagen worden, zullen ze niet zomaar hun boekje te buiten gaan. Bart Claes

4 04 uit de gemeente Gemeenteraad wordt anders Union speelt meteen stokebrand Uit de gemeenteraden van 2 en 18 januari > Het is nog wat aftasten, maar één ding is zeker: de gemeentepolitiek in Drogenbos wordt anders. Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vielen meer Franstalige klanken te horen dan de voorgaande jaren. Nieuwe raadsleden en schepenen, vooral van UF (Union des Francophones) hadden het moeilijk om hun eed in verstaanbaar Nederlands af te leggen, niettegenstaande zij enkel een briefje moesten aflezen. Voor een aantal waren het wellicht ook de laatste woorden die zij uitspraken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad > UF eiste na de verkiezingen meteen ook de laatste schepenzetel op. Voorbarig en onterecht, zo bleek. Drogenbos Plus krijgt twee schepenzetels met oudburgemeester Myriam Claessens en Fatima Boudjaoui. Corinne François wordt de schepen van UF. Alexis Calmeyn van Drogenbos Plus wordt de burgemeester. Omdat de voorzitter van de gemeenteraad voortaan iemand anders kan zijn dan de burgemeester, kreeg oudschepen Baudouin De Wulf een troostprijs in de vorm van het voorzitterschap. Dit was een voorwaarde om mee te doen, aldus De Wulf. Het is een goede zaak dat de burgemeester geen voorzitter is. Ik heb de Franstalige oppositie al verwittigd: de gemeenteraden zullen de volgende zes jaar volgens de wet in het Nederlands verlopen. Burgemeester Alexis Calmeyn krijgt de bevoegdheden openbare werken, stedenbouw, ruimtelijke ordening en politie en veiligheid. Schepen Corinne François krijgt burgerlijke stand, financiën, juridische aangelegenheden, onderwijs en lokale economie. Schepen Myriam Claessens krijgt jeugd, sport, feestelijkheden, informatica en informatie. Schepen Fatima Boudjaoui heeft cultuur, milieu, mobiliteit en sociale zaken als bevoegdheden. > Tijdens deze eerste gemeenteraad werden ook al de nieuwe leden voor de politieraad verkozen. De volgende zes jaar zullen burgemeester Alexis Calmeyn (DP), José Lefever (DP), Cedric Persoons (DP) en Magaly Eylenbosch (UF) de gemeente Drogenbos in de politieraad vertegenwoordigen. Op de eerste echte gemeenteraad van 18 januari was het meteen prijs. De UFfractie wilde ter meerdere eer en glorie van de eigen achterban haar Franstalige tanden laten zien. Bij de bespreking en stemming van de verschillende gemeentebelastingen - die trouwens ongewijzigd blijven - nam UF-raadslid Gilbert Leenen het woord in het Frans. Doelbewust. Een in Drogenbos nooit eerder geziene provocatie. Leenen werd het zwijgen opgelegd door een categorieke voorzitter Baudouin De Wulf. De gemeenteraad moet, zoals de wet het voorschrijft, in het Nederlands verlopen. Leenen kon zich daarmee blijkbaar niet verzoenen en de voorzitter vroeg hem uiteindelijk met aandrang de vergadering te verlaten, wat hij ook deed. Daarop protesteerde schepen Corinne François (UF). Volgens haar werd hiermee een belangrijk deel van de bevolking niet in zijn taal vertegenwoordigd. Ze beweerde ook nog dat verschillende rechtspraken het gebruik van het Frans op de gemeenteraden in faciliteitengemeenten toelieten. Een zeer betwistbare stelling. Hiermee was meteen de toon gezet en we kunnen in de faciliteitengemeenten twee nieuwe Franstalige helden begroeten. Voorzitter De Wulf, hierbij gesteund door burgemeester Calmeyn, was echter duidelijk: Nederlands is de voertaal op de gemeenteraad. > De samenstelling van de gemeentelijke commissies werd goedgekeurd. De commissies van ruimtelijke ordening en openbare werken, onderwijs, cultuur, feestelijkheden, sport, jeugd, communicatie en informatica, milieu en mobiliteit en lokale economie bestaan telkens uit vijf leden. Twee van Drogenbos Plus, twee van UF en één van Accent. Hugo Devillé

5 VERENIGINGSNIEUWS 05 Vocht bedreigt Gemeenschapscentrum de Muse archief en personeel Uit de gemeenteraad van 15 februari > De Franstalige raadsleden van UF hielden zich deze keer gedeisd. Zij namen enkel in het Nederlands het woord en bleven mooi zitten zoals het een raadslid betaamt. > De gemeenteraad besprak het probleem van de vochtigheid in de kelders van het OCMW-gebouw, waar het archief is opgeslagen. Door de vochtproblemen is er schimmelvorming ontstaan. Enkele personeelsleden kregen af te rekenen met allergische huidreacties. De schimmelvorming werd door een geneesheer als de oorzaak van deze aandoeningen aangewezen. De gemeenteraad besliste over te gaan tot de bekuiping van de kelder en een schimmelbehandeling. Burgemeester Alexis Calmeyn, de voorbije zes jaar voorzitter van het OCMW, zei dat het lastenboek voor deze werken al twee jaar geleden werd opgemaakt. Geraamd prijskaartje van deze dringende werken: euro. > Tijdens deze gemeenteraad kwam UF-schepen Corinne François voor het eerst inhoudelijk aan het woord in het dossier van de sneeuwklassen van de beide gemeentelijke basisscholen. Blijkt nu dat ze wel degelijk een deftig Nederlands spreekt. Waarom dan al die heisa vorige keer? Gelukkig hielp raadslid Marc Verhellen (Accent) haar op het goede pad te blijven in dit dossier. Er werd beslist dat de gemeente 180 euro per leerling en 8 euro per leerling voor uitgaven ter plaatse bijdraagt. De begeleidende leerkrachten krijgen van de gemeente euro. Raadslid Marc Verhellen (Accent) vroeg om de gemeentelijke bijdrage te verhogen, zodat ze dezelfde is als die van de ouders. Schepen Corinne François (UF) ging hier niet op in. Zij is van oordeel dat de gemeente op dit vlak al belangrijke inspanningen levert. Ze sluit niet uit dat een en ander nog eens bekeken kan worden. > De verplaatsingsvergoeding van de stadswachten, die jaarlijks worden aangepast, werd voor 2007 vastgelegd op 0,2841 euro/km (van 1/1 tot 30/6/07) en 0,2903 euro/km (van 1/7 tot 31/12/07). > De gemeenteraad duidde de gemeentelijke vertegenwoordigers aan in allerlei intercommunales zoals Finilek, Waterschap Zenne-Zuid, IWVB, Haviland, e.a. Bij de goedkeuring om toe te treden tot de vzw Toerisme Vlaams-Brabant en de aanduiding van een vertegenwoordiger bij Toerisme Vlaams-Brabant vzw stemde schepen Corinne François (UF) mee met Drogenbos Plus. De andere UF-raadsleden stemden tegen. Marc Verhellen (Accent) onthield zich. Na drie jaar dromen, meerdere aanpassingen aan het oorspronkelijk project en twee bouwaanvragen, is het zover: op 8 januari gebeurde de eerste steenlegging, of beter steenwegneming, van het nieuwe, toekomstige gemeenschapscentrum de Muse in de Kuikenstraat. Er moesten immers afbraakwerken gebeuren voordat de bestaande woning, die oorspronkelijk bestemd was als conciërgewoning voor het Museum Felix De Boeck, ingericht kan worden als zevende gemeenschapscentrum van vzw de Rand. Als alles klaar is, zal deze driegevelwoning de ingang opzij hebben, een kantoor op het gelijkvloers, een vergaderzaal voor 20 personen en een foyer op de eerste verdieping en een vergaderzaal voor 8 personen en een berging op de tweede verdieping. De eerste verdieping is via een traplift toegankelijk voor mindervaliden. Vanuit de foyer heb je een prachtig zicht op de tuin van het museum en een gedeelte van de woning van Felix De Boeck. Vanuit de vergaderzaal op de tweede verdieping waan je je in een foto uit ons boek Rand in zicht. Aan je voeten ligt Drogenbos; een eindje verder zie je de skyline van Brussel. De werf duurt 110 kalenderdagen en loopt af op 21 juni De champagne mag alvast in de ijskast: een feestelijke opening komt er zeker deze zomer tijdens het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli. Hugo Devillé

6 06 uit de gemeente Kunstroute over Louis Thévenet (2) Tijdens de twee jaar dat Louis Thévenet in Drogenbos woonde, bracht hij steeds meer tijd door in de herbergen van onze gemeente en Calevoet. Hij die zo vredelievend en verlegen was, werd opstandig. Hij ontvluchtte zijn oude vrienden, zijn beschermers en weigerde nog volgens hun burgerlijk gevoel te schilderen. Hij ging resoluut zijn eigenzinnige weg. Het was in deze periode dat Felix De Boeck hem leerde kennen, want de familie Thévenet ging op de hoeve van Felix melk halen. Het was ook in deze periode dat Thévenet voor Felix de eerste verftubes meebracht uit de coöperatieve in Brussel, zodat Felix zijn eerste schilderijen kon maken. Op de vraag van Felix wat Louis vond van zijn eerste werkjes zei deze hem vlakaf: Dit zijn geen schilderijen, dit zijn postzegels. Waarop Felix fijntjes over Thévenet toevoegde: Hij had niet veel intellectuele bagage. In 1916 ging de familie Thévenet definitief in Halle wonen, samen met Jeanneke Mommaert, hun aangenomen dochter. Zij was het kind van een verongelukte arbeidster in de brouwerij Van Haelen. In een armoedig huisje in de Sollenbeemd 52 zou Thévenet opnieuw rust vinden. En ook enkele meesterwerken schilderen. Wij leven hier rustig, iedereen kent mij. Het is voortdurend Louis van hier en Louis van daar. Ze weten dat ik een artiest ben. Zij waarderen mij. Ik hou van deze mensen. (René Lyr, 1945) In Halle schilderde Louis Thévenet zijn grootste meesterwerken. Hier beleefde hij de zuiverste en meest aangrijpende momenten van zijn kunst en zijn passie om een scheppende kunstenaar te zijn. Hij verkocht goed, wat volstond om een huisje te bouwen in de Hendrik Consciencestraat nummer 41, waar hij in 1926 met zijn gezin ging wonen. Maar hij voelde zich onwennig tussen het schreeuwerige behang en het gloednieuwe ongebruikte hout. Hij schilderde veel. Sommigen zien in deze overproductie oppervlakkigheid, anderen vinden dat hij meer en meer uit de werkelijkheid weg deemsterde. De inspiratie overstelpte hem, zoals hij zelf zei. Zijn hand kon de inspiratie niet meer volgen. Hij schijnt zich op de grens van een openbaring te (Collectie Drogenbos, MuFDB 2007, foto: Jo Vandermarliere).

7 uit de gemeente 07 bevinden. Ik weet niet of hij een voorgevoel had van zijn naderende dood, maar in alle geval was hij gehaast datgene te bereiken waartoe hij zich eindelijk in staat voelde, schreef René Lyr in zijn boek Mon ami Louis Thévenet. Een van zijn laatste schilderijen, en wellicht ook zijn meesterwerk, Hoed met bloemen stamt uit Er bestaat een merkwaardig verband tussen dat schilderij en zijn eerste interieur uit Louis Thévenet voelde zich miskend, maar verkocht eigenlijk best veel schilderijen. De elementen van beide werken zijn nagenoeg identiek. Er is echter de beroemde clochehoed, het belangrijkste element van het schilderij. De gele deur staat open. Aan de muur hangt een doek dat het verre verleden van Nieuwpoort en de herinnering aan Auguste Oleffe oproept. De klokslinger geeft de tijd aan die de kunstenaar heeft willen vastleggen en verheerlijken. Met dit doek is hij tot ontplooiing gekomen. Het is geen toeval dat deze symbolische hoed, die de kamer komt opvrolijken, door zijn scheppende vreugde op de voorgrond wordt geplaatst. Dit is het belangrijkste kenmerk waardoor de invloed van de eenvoudige kunst van Louis Thévenet kan belicht worden. Achter de eenvoudige, misschien ruwe man, opgezwollen door de eenzaamheid en de drank, naïef en spontaan, zat een authentieke schepper, een buitenaards wezen. Deze interieurs sluiten u niet op, maar ze werken bevrijdend. (Claude Lyr, 1990) In 1925 hield Louis Thévenet in Brussel de laatste van zijn drie individuele tentoonstellingen, die echter niet het verhoopte succes kende. Dit maakte hem moedeloos en tot het einde van zijn leven bleef hij herhalen dat men niet van zijn kunst hield. Dat strookt echter niet met de werkelijkheid, want volgens de zorgvuldig bijgehouden rekeningen van zijn vrouw Emma verkocht hij tussen 1908 en 1930 vierhonderdvijftig schilderijen. In de laatste maanden van zijn leven maakte hij trouwens nog zestig nieuwe werken. Toen de kunstenaar na een escapade van twee dagen naar huis terugkeerde, werd hij getroffen door een beroerte. Enkele dagen later kreeg hij een hersenbloeding. Aan zijn ziekbed stonden de belangrijke mensen uit zijn leven. François Van Haelen en de schilders Auguste Oleffe, Pierre Scoupreman en Jos Albert. Louis Thévenet stierf op zaterdag 16 augustus 1930 in Halle. Aan zijn graf sprak Auguste Oleffe de lijkrede uit, wenend als een kind. De weduwe van de kunstenaar vertelde later aan René Lyr: Nu hij dood is, schrijft iedereen. Bekijk deze brieven, allemaal barons, Fréderic, Laermans, Ensor, allemaal mensen die ik niet ken. En al die handelaars die gekomen zijn. Zij wilden allemaal kopen, maar ik heb gewacht tot jij de prijs zou bepalen. Ik zal doen zoals je zegt. Louis liet zich altijd in de maling nemen. Als ik tegen hem zei, je vraagt niet genoeg, antwoordde hij: zij kunnen niet meer betalen. Ik ben een kunstenaar, geen handelaar. Ik heb mijn plicht gedaan, dat zij de hunne doen. André Lerminiaux (Met dank aan Sicca Silva Droogenbosch, René Lyr, en Robert De Laere van de heemkundige Kring Maurits van Coppenolle uit Brugge.)

8 08 VERENIGING IN DE KIJKER Tennishype met Clijsters en Henin is stilaan uitgedoofd Een gesprek met Guido De Pauw van Tennisclub Drogenbos Tennisclub Drogenbos, die haar vaste stek heeft in de Marie Collartstraat, heeft sinds vorig jaar meer plaats om te tennissen. De twee enkele en de twee dubbele tennisvelden zijn met de steun van de gemeente ( euro) vergroot tot vier dubbele tennisvelden. De tennisclub telt zo n 180 leden, die op de openluchtterreinen van half maart tot eind november hun balletje slaan. In onze club wordt recreatief tennis gespeeld. De vzw Tennisclub Drogenbos bestaat sinds 2004, zegt penningmeester Guido De Pauw. Tot voor 1999 was de gemeente de beheerder van de tennisclub. We zijn toen naar de gemeente gestapt om het beheer zelf te mogen doen. Dat komt de werking van de club ten goede, want herstellingen of investeringen lieten vroeger soms maanden op zich wachten, omdat de gemeente zich moet houden aan procedures die veel tijd in beslag nemen. Een defect net bijvoorbeeld, bleef enkele maanden stuk, omdat het door de administratieve mallemolen moest gaan. Voor je er dan erg in hebt, is het seizoen gedaan en zijn de netten nog stuk. In die omstandigheden kan je natuurlijk ook geen andere clubs op je terreinen ontvangen. Ons voorstel om het beheer zelf te doen, werd door burgemeester Calmeyn positief onthaald. Het bestuur van de tennisclub, die toen nog een feitelijke

9 VERENIGING IN DE KIJKER 09 Guido De Pauw: Onze zomerse barbecues versterken de vriendschapsbanden. vereniging was, werd ondergebracht in de vzw Sporthal. In 2004 konden we met de goedkeuring van de gemeente een eigen vzw oprichten. In deze vzw zetelen voorzitter Luc Van Campenhout uit Drogenbos, secretaris Michel Berlier uit Ukkel, ondervoorzitter Stephane Ravyts uit Beersel, en ikzelf. Daarnaast is er ook een werkgroep van een tiental mensen die de club draaiende houden. Tennisschool Onze club telt 180 leden, afkomstig van Drogenbos en de omliggende gemeenten. Drie vierde is Franstalig, een vierde Nederlandstalig. De twee talen worden door mekaar gesproken. Naast de vzw Tennisclub Drogenbos maakt ook de Tennisschool van Drogenbos gebruik van de tennispleinen in de Marie Collartstraat. Zij spelen er op woensdag, vrijdag en zaterdag. De Tennisschool Drogenbos telt zo n 150 leerlingen van 5 tot 18 jaar. De Tennisschool en de Tennisclub zijn twee afzonderlijke verenigingen, maar er is een samenwerking om doorstroming te krijgen van de school naar de club. Momenteel kampen we met een generatiekloof en het is moeilijk om jeugdspelers in de club te houden. Een aantal goede spelers gaan naar andere clubs, omdat ze het daar iets chiquer vinden of omdat er een kantine is, vertelt Guido De Pauw. Accommodatie is oud zeer Voor Tennisclub Drogenbos is de accommodatie nog altijd een oud zeer. We proberen ons te behelpen met een terras en een overdekking van vijftig vierkante meter, gaat Guido De Pauw verder. We zouden graag een verwarmd lokaal hebben, want buiten de zomermaanden kan het nog flink koud zijn. We beseffen dat de gemeente niet alles in één keer kan investeren, maar we willen toch de druk op de ketel houden. Bij interclubwedstrijden moeten we een beroep doen op een traiteurdienst, omdat we geen clubhuis hebben waar we kleine gerechten kunnen voorschotelen. In de zomer organiseren we een barbecue waarbij iedereen zijn eigen vlees meebrengt. Voor de sla en groenten is er een beurtrol. In 2005 werd er ook een petanquebaan aangelegd die door iedereen gebruikt mag worden als je tussen twee tennisspelletjes door wat tijd hebt. Vriendschapsbanden Onze tennisbarbecues zijn een voltreffer. Ze versterken de vriendschapsbanden. Daar draait het in onze club ook om: het familiale karakter en de vriendschap tussen de leden. De laatste week van juni organiseren we ons ledentoernooi. Na de zomer is het tennisseizoen gedaan. Dan trekken onze leden naar overdekte tennisterreinen van andere clubs of naar de gemeentelijke sporthal. Een tennisballon is een droom die we op termijn graag zouden realiseren, maar het moet natuurlijk betaalbaar blijven. We houden onze prijzen bewust laag. Inwoners van Drogenbos betalen 75 euro lidgeld per jaar; inwoners van buiten de gemeente 95 euro per jaar. Met de familiale sfeer, de lage prijzen en het recreatieve karakter, kunnen we ons ledenaantal op peil houden. Nu hebben we wel wat minder leden dan drie jaar geleden. Toen gingen we vlot boven de tweehonderd. Nu zijn er nog zo n 180 leden. Dat heeft volgens mij te maken met de tennisvedetten Justine Henin en Kim Clijsters. Mensen hebben zich enkele jaren geleden als kippen op het tennis gestort, maar nu is die hype wat aan het afnemen, besluit Guido De Pauw, die naast tennis ook graag fietst en supporter is van voetbalclub Anderlecht. Joris Herpol Info over de Tennisclub Drogenbos: , De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen gebeuren op 10, 11, 17 en 18 maart tussen en uur aan de terreinen in de Marie Collartstraat.

10 10 nieuws uit Museum Felix De Boeck Het werk van Felix De Boeck herbekeken 8 februari tot 15 april > Van 8 februari tot 15 april 2007 herbekijkt het Museum Felix De Boeck (MuFDB) een laatste maal het werk van Felix De Boeck door een klassieke bril in een klassieke opstelling. Dit selectief overzicht van het oeuvre van Felix De Boeck bevat toch heel wat verrassingen. De meest gekende thema s van de schilder/boer komen aan bod, maar met vaak verrassende keuzes. Zo wordt zijn religieuze thema met een atypisch, maar verrassend, Kristus aan het kruis getoond. Ook zijn abstracte hernemingen uit de jaren 60 hebben een grondige ingreep gekregen. Uit de permanente collectie worden steeds andere juweeltjes opgedoken. > Vanaf juni kan je kennis maken met de hedendaagse kunst via de eerste mecenasprojecten Doe Stil Voort. Kunstenaars hebben af en toe nood aan steun van andere kunstenaars of kunstliefhebbers. Zo speelde Felix De Boeck in de jaren in op de Doe stil voort beweging in Brussel die tot doel had jonge talent te stimuleren. MuFDB wil deze beweging nieuw leven in blazen. Het museum traceert beloftevolle beeldende kunstenaars en brengt hen in contact met kunstverzamelaars die de kunstenaar aan hun netwerken voorstellen en zorgen voor een kortlopende tentoonstelling van de kunstenaar. > In het najaar start Uit de eerste hand, een project waar de bezoeker door Felix De Boeck zelf rondgeleid wordt via audiovisuele technieken. Deze zomer kan je ook het werk (schilderijen, grafiek, meubels en tapijten) van generatiegenoot Karel Maes bekijken. In het najaar brengen we het animisme het museumgebouw binnen met werk van Albert Van Dijck. Felix De Boeck Felix De Boeck ( ) geldt als één van de belangrijkste grondleggers van de abstracte schilderkunst in België; een stroming die vooral in de vroege jaren twintig een belangrijke artistieke rol vervulde. Als eerbetoon aan de kunstenaar opende in 1996 in zijn geboortedorp Drogenbos het nieuwe Museum Felix De Boeck. De museumsite beslaat naast het moderne museumgebouw ook de voormalige woning en boomgaard van Felix De Boeck. Een beeldentuin wordt uitgebouwd. Praktisch Museum Felix De Boeck Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos tel fax Contactpersoon Sergio Servellón, tel ,

11 VERENIGINGSNIEUWS 11 Vacature Vzw de Rand zoekt voor gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode een: Theatertechnicus (m/v) Inhoud > Je draagt bij aan een tijdige en veilige technische realisatie van voorstellingen in het centrum. Je werkt samen met collegatechnici van vzw de Rand en bezoekende gezelschappen. > Je ondersteunt op (theater-)technisch vlak de lokale verenigingen en klanten bij de realisatie van hun projecten. > Je staat in voor het onderhoud en eventuele herstellingen van de (theater-)technische installaties en zorgt mee voor de ordelijke opslag van licht- en geluidsmateriaal. > Je volgt de veiligheidsprocedures bij het samenwerken en bij de manipulatie van alle technische apparatuur. > Je assisteert of vervangt collega s in andere centra. Functievereisten > Je hebt een algemene theatertechnische opleiding genoten of ervaring met podiumtechnieken (lichtontwerp & - bediening geluidsversterking en -mixage). > Je beschikt over een diploma A2 (of evenwaardig door ervaring). > Je hebt een rijbewijs B. > Je bent niet kleurenblind. > Je beschikt over organisatorische vaardigheden en bent in staat om eindverantwoordelijkheid te nemen voor een voorstelling. > Je bent diplomatisch maar beslist, klantvriendelijk en je houdt van teamwerk. > Je kennis van het Nederlands is uitstekend, met noties van Engels en Frans. > Je hebt voeling met de sociaal-culturele sector. > Je bent bereid tot avond- en weekendwerk, binnen een flexibel uurrooster. > Ervaring is geen must maar mooi meegenomen. Iets voor jou? Stuur je gemotiveerde kandidatuur met cv vóór 16 maart naar: vzw de Rand t.a.v. Jean-Pierre De Clercq, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, fax , RARARA Wie weet waar deze foto werd genomen? Denk je het goede antwoord te kennen, schrijf dan een briefje of kaartje met het antwoord en je naam, adres en telefoonnummer naar Patricia Motten, p/a Museum Felix De Boeck, Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos. Je kan je antwoord ook mailen naar patricia. Het juiste antwoord van de opgave in ons januarinummer was de inhuldigingsplaat van de Franstalige School in 1906 (nu Nederlandse school) op de Steenweg op Drogenbos en niet de schouw in de raadzaal van het gemeentehuis, zoals iemand ons schreef. Mevrouw Jeanine Rombaut uit de Brouwerijstraat kwam als winnaar uit de bus. Zij mag zich weldra aan een verrassing van de cultuurraad verwachten.

12 12 VERENIGINGSNIEUWS Kalender Wanneer Wie / Wat Waar MAART OKRA Ledenvergadering Gem. Feestzaal APRIL MEI JUNI OKRA Bezinningsmoment i.s.m. Gem. Seniorenwerking OKRA Seniorenacademie Halle Zin en onzin van diëten OKRA Paasfeest + Verkiezing bestuur Gem. Feestzaal KAV Lentewandeling Kerk Drogenbos Davidsfonds Bezoek Huis van de Toekomst Parking gemeentehuis DOSIDO Jaarlijks Dansfeest Gem. Feestzaal OKRA Ledenvergadering Gem. Feestzaal KAV Moederdagmis Kerk Drogenbos OKRA Breugelnamiddag De Solsleutel Gem. Feestzaal KAV Uitwaaitocht: in balans Ziekenzorg Bedevaart naar Banneux Parking Paviljoen OKRA Ledenvergadering Gem. Feestzaal 12 OKRA Ledenvergadering Gem. Feestzaal Cultuurraad in samenwerking met KAV, Davidsfonds, Gezinsbond, OKRA Ontbijtgesprek Museum FDB Wekelijkse activiteiten Dansgroep DOSIDO - De kleuters (vanaf 4 jaar) komen wekelijks op zaterdag samen in de Regenboog (naast de Aldi) van tot uur. - De + 7-jarigen dansen elke zaterdag in de turnzaal van de Franse school van tot uur. - De 11-jarigen dansen wekelijks op zaterdag van tot uur in de Regenboog. - De pubers dansen elke vrijdag van tot uur in de Regenboog. - De volwassenen slaan wekelijks op maandag de beentjes uit van tot uur in de gemeentelijke feestzaal. Inlichtingen voor alle dansgroepen: Nouche, Dansgroep De Solsleutel - Elke dinsdag en vrijdag van tot uur in de gemeentelijke feestzaal. Inlichtingen: Irène De Bolle, Turnen voor senioren Alle senioren van Drogenbos, mannen en vrouwen, kunnen elke maandag hun lichamelijke conditie verbeteren in de Gemeentelijke Sporthal, Steenweg op Drogenbos van tot uur. Inlichtingen: Gerda Migerode, Ontmoeting tussen senioren De senioren zijn elke maandag en woensdag van tot uur van harte welkom in het Paviljoen om er een kaartje te leggen, een koffie of een pintje te drinken en samen een babbeltje te doen. Inlichtingen: Christiane Lerminiaux, Sint-Sebastiaansgilde De schutters van deze gilde komen vanaf 26 maart wekelijks op maandag samen in café Oud Drogenbosch om uur, waar zij hun pijlen kunnen richten op de liggende wip. Inlichtingen: Bob Vander Oost,

13 VERENIGINGSNIEUWS 13 Davidsfonds Drogenbos De jaren vliegen voorbij en voor je het weet, is het weeral nieuwjaar en dus tijd voor het traditionele familiefeest van onze vereniging. Als wij de tel goed hebben bijgehouden was het dit jaar de 24ste keer. Volgend jaar zijn wij dus aan een jubileum toe! Zoals elk jaar willen wij een gezellig samenzijn met een vriendenmaal ook combineren met een niet zo alledaagse activiteit. Dit jaar werd er vooral aan de jongeren gedacht, hoewel Willy en Jef toch geen tieners meer zijn. In groep gaan karten, neen niet kaarten of met de kaarten spelen, maar met die kleine wagentjes op een afgebakende piste rijden, het gaf ons even het gevoel een Schumacher te zijn. De rijders hadden er lol in en zoals steeds hebben de rapsten gewonnen, maar ook de kijkers hadden een aangename babbel. Met een publiek tussen 3 maand en 86 jaar waren wij een grote familie. En dan naar het aperitief en het avondmaal. Elkaar terugzien na voor sommigen een jaar, met spelende kinderen die de sfeer blijer en jonger maken, onze uitwisseling van weetjes en wensen, het hoort allemaal bij een familiefeest van de vereniging. En zoals altijd was er een einduur gepland, maar velen bleven napraten, want het was weer een goed feest, en feesten doen wij graag. Op naar het volgende jaar, waar wij voor de jubileumaflevering hoe dan ook een speciaal feest zullen trachten te bouwen. Noteer alvast zondag 27 januari 2008 in je agenda. Bij het verschijnen van dit nummer zal de quiz juist zijn afgelopen. Op 9 maart is het Museum Felix De Boeck de ontmoetingsplaats tussen kunst en kennen. In het volgende nummer krijg je er een verslag over. Op zaterdag 21 april bezoekt Davidsfonds Drogenbos het totaal vernieuwde huis van de toekomst in Vilvoorde met een gids. Vertrek aan de parking tegenover het gemeentehuis om 9.00 uur. Prijs: 5 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden. Wie mee wil, moet inschrijven bij Myriam Govers-Lerminiaux, voor 18 april. Voor alle informatie over Davidsfonds Drogenbos: Myriam Govers-Lerminiaux, Kerkstraat 79, 1620 Drogenbos,

14 14 RAND-NIEUWS Nederlands praten met de dieren Toneel voor anderstaligen van Ensemble Leporello en Fast Forward De vereniging Fast Forward wil anderstaligen die Nederlands leren de mogelijkheid bieden om ook in het theater een en ander bij te leren. Dit keer werkten ze daarvoor samen met het Brusselse Ensemble Leporello, dat het gewend is om met taal te spelen. Met de dierensprookjes van Toon Tellegen maakten zij Beestenbende. Ensemble Leporello bestaat sinds Stichtend lid en drijvende kracht is regisseur Dirk Opstaele, die daarvoor een opleiding kreeg aan de internationale theaterschool Ecole Jacques Lecoq. Het is een school die de nadruk legt op de miseen-scène en het beeldende aspect van theater en een voorliefde heeft voor doorleefde genres als de Griekse tragedie of de Italiaanse Commedia dell arte. De sporen daarvan zijn zeker terug te vinden in het werk van Leporello, dat het levenslicht zag in de zolderzaal van de Ancienne Belgique. Ondertussen repeteert Leporello in de Bottelarij in Molenbeek. Het is er nog steeds een levendige bedoening, want als de studenten van het Rits of de Kleine Academie er niet aan de slag zijn, dan wordt in de Brussels Event Brewery wel een of andere houseparty gehouden. Opstaele: Wij zitten hier goed. Vanavond repeteren wij bijvoorbeeld in een van de zalen die vrij zijn en daarvoor hebben we alleen de sleutel nodig. Een van de voordelen van onze arte povera aanpak is dat we geen decor, geen installaties en geen hightechtoestanden moeten meesleuren. Alles is akoestisch en daarom kunnen we ook zo makkelijk op tournee gaan. Straks zitten we in Rouen, dan in Grenoble en daarna in Deurne. Daarom wordt ons wel eens verweten dat we meer in het buitenland zouden spelen dan hier, maar dat kunnen we weerleggen met harde cijfers. Tekst als partituur Als Brussels gezelschap springt Leporello voortdurend tussen Nederlands en Frans. Dat is ook het geval met Beestenbende, een jeugdvoorstelling gebaseerd op de grappige en ontroerende dierenverhaaltjes van de Nederlander Toon Tellegen. Toen de bundel Misschien wisten zij alles uitkwam, ben ik daar meteen voor gevallen dankzij Willy Thomas van theatergezelschap Dito Dito, die mij zei dat het een aanrader was. In Frankrijk en Wallonië wilden ze al heel lang dat we eens iets voor de jeugd zouden maken en toen heb ik Tellegen gekozen. Voor hen is het iets nieuws dat de moeite waard is. Sinds 2005 spelen we het stuk in het Frans, sinds vorig jaar ook in het Nederlands. We hebben de leeftijd wel moeten optrekken van 6 tot 10 jaar, omdat het toch een verbale, soms nogal filosofische voorstelling is. We hebben dan ook nog een heleboel klassieke Leporello-trucs toegepast met mime, zang, dans, ritme en lichaamspercussie. Zo is Beestenbende een schoolvoorbeeld, en zelfs een schools voorbeeld, geworden van wat Leporello in zijn mars heeft: de manier om de tekst als een partituur te bekijken en te orkestreren is typisch. De drie acteurs hebben het boek in de hand, doen het open, springen in hun personage en er weer uit. We spelen het boek dus niet, maar we spelen mét het boek. We gooien het naar elkaar en we vangen het op. Het collectief is ook heel belangrijk: de olifant, de mier en de eekhoorn staan samen op het podium met de contrabassist. De dieren hebben allemaal hun eigen manier van spreken en hun eigen spraakgebreken, en de bassist praat met zijn strijkstok en zijn klankkast. 400 woorden De versie die in samenwerking met Fast Forward wordt gepresenteerd, zal er wel enigszins anders uitzien dan de andere. Die versie moeten we nu gaan instuderen. We mochten van hen eigenlijk maar vierhonderd woorden gebruiken - dat is hun motto - maar wij hebben natuurlijk voor sommige woorden gevochten. Uiteindelijk zijn we tot een consensus gekomen waarbij een aantal woorden die we echt wilden gebruiken in een kleine brochure komen, waardoor het publiek ze sowieso zal kennen, ook al worden ze niet elke dag gebruikt. Als elke acteur vijftien wijzigingen heeft in zijn tekst, dan is dat te doen. Wij denken dat de voorstelling zeer geschikt is voor anderstaligen. Zelfs als je er bijna niets van begrijpt, kan je nog volgen. En de mensen mogen ook wat nieuwsgierig zijn naar de woorden die ze nog niet kennen. Michaël Bellon Miel Pieters

15 RAND-NIEUWS 15 Fast Forward In Nederland en België studeren tienduizenden mensen Nederlands als vreemde taal. Om hen ook in een culturele context met het Nederlands te laten kennismaken, presenteert Fast Forward voor hen toneelstukken op maat. Ze worden geschreven of herschreven door gebruik te maken van de frequentste Nederlandse woorden. Vzw de Rand werkt samen met de organisatie, die vorig jaar in Nederland de Marga Klompéprijs kreeg naar aanleiding van haar vijfjarig bestaan. Beestenbende, van Ensemble Leporello en Fast Forward - maandag 26 maart om uur in GC de Bosuil, Jezus-Eik, Oefen hier je Nederlands Eerste winnaars Op 25 oktober 2006 startten vzw de Rand en de provincie Vlaams-Brabant met een nieuwe actie. In de randgemeenten rond Brussel werden een aantal handelaars geselecteerd, die een oefenplaats willen bieden voor anderstaligen die Nederlands leren of geleerd hebben. De anderstaligen die dat willen, kunnen hun bestelling in het Nederlands doen, ook als dat nog niet zo heel vlot gaat. De handelaars die meedoen met de actie, helpen hen daarbij door een beetje langzamer te spreken of makkelijkere woorden te gebruiken. De anderstaligen kregen een pictogrammenboekje met woordjes die hen helpen bij het winkelen of om een boodschappenlijstje op te stellen. Aan de actie is ook een wedstrijd verbonden. Drie keer per jaar kunnen een anderstalige klant en een deelnemende handelaar een weekend winnen. De anderstalige klanten laten - telkens ze in het Nederlands winkelen - een spaarkaart afstempelen. De winnaars krijgen een vakantiecheque van Vlaanderen Vakantieland, ter waarde van 250 euro. Voor de anderstaligen misschien een ideale gelegenheid om een nieuw plekje in Vlaanderen te ontdekken, voor de winnende handelaar wellicht een welkome ontspanning. Op 15 januari 2007 werden de eerste winnaars bekendgemaakt. In een dertigtal winkels werd ijverig stempels gezet op de spaarkaarten van de anderstalige klanten. De uitbaters van de cafetaria van Den Blank, het cultuurcentrum van Overijse, gingen met de prijs aan de haal. Zij stuurden het meeste ingevulde spaarkaarten op. Jan Lesage van de cafetaria - die zelf een grapje maakte over zijn nogal Frans klinkende achternaam - reageerde verrast. Frédérique Meulders (30) uit Oudergem - die dan weer een erg Vlaams klinkende achternaam heeft - gokte het best op het aantal ingezamelde spaarkaarten. Zij won bij de anderstalige klanten. Ze leerde de actie kennen bij bloemenhandel Josfin-Charlot in Hoeilaart, waar ze regelmatig over de vloer komt. Nederlands heeft ze geleerd in de middelbare school in Oudergem. Frédérique was erg blij met haar prijs. De komende weken en maanden doen vzw de Rand en de provincie Vlaams-Brabant hun uiterste best om de actie nog meer bekendheid te geven, zodat nog meer handelaars meedoen. Via de scholen voor volwassenenonderwijs worden anderstaligen aangespoord om hun spaarkaarten te gebruiken bij de deelnemende handelaars. Handelaars die willen meedoen of anderstaligen die een pictogrammenboekje willen, kunnen ook terecht op deze website. INHOUD UIT DE GEMEENTE 2-3 Een gesprek met de nieuwe burgemeester / 4-5 Uit de gemeenteraad / 6-7 Kunstroute over Louis Thévenet / 10 Nieuws uit het Museum Felix De Boeck VERENIGINGSNIEUWS 5 Verbouwing gemeenschapscentrum de Muse gestart / 8-9 Een gesprek met Guido De Pauw van Tennisclub Drogenbos / 12 Activiteitenkalender / 13 Davidsfonds RAND-NIEUWS Beestenbende, theater voor anderstaligen / 15 Eerste winnaars campagne Oefen hier je Nederlands COLUMN 11 Rarara / 16 Koppen uit Drogenbos de kaaskrabber is een uitgave van gemeenschapscentrum de Muse en vzw de Rand. De kaaskrabber komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie André Lerminiaux, Niko Lerminiaux, Patricia Motten, Paul Smets, Jacky Van Kelst foto s Jacky Van Kelst, Verenigingen Eindredactie Geert Selleslach, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Redactieadres Patricia Motten Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos tel fax Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans Kaasmarkt Wemmel Wil je meer weten? of

16 Koppen uit Drogenbos

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

SPONSORINFORMATIEMAP

SPONSORINFORMATIEMAP SPONSORINFORMATIEMAP CLUBRUIMTE F.C PATRO PATRO SPORTIEF Al onze ploegen treden aan in de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op de Blokwegvelden gelegen Kerkstraat 89

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

8 De Tafel van kunstenaar Kris Vanhemelrijck. 10-11 10 jaar vzw de Rand. 2 Nieuwe gemeenteraad. 4-5 De zusters van de H. Harten van Virginal

8 De Tafel van kunstenaar Kris Vanhemelrijck. 10-11 10 jaar vzw de Rand. 2 Nieuwe gemeenteraad. 4-5 De zusters van de H. Harten van Virginal kaaskrabber jaargang 8, nr 1 Januari 2007 Tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de muse en vzw de Rand afgiftekantoor linkebeek 1 Belgie - Belgique P.B. 1630

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS

Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS Villa Reynaert DE HAND VAN PIETER PORTERS IN TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS 56 TIJDLOOS Of je nu tot rust wilt komen tussen zakelijke beslommeringen door of je wilt met je geliefde

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Woordje van de voorzitter

Woordje van de voorzitter Woordje van de voorzitter Beste tennisvrienden Nog enkele dagen en dan start het nieuwe tennisseizoen! Voor velen onder u reeds het zoveelste en dat vinden we heel fijn. Ben je nieuw in onze club, dan

Nadere informatie

- heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn?

- heeft de burgemeester ons tijdens diezelfde gemeenteraad trachten te misleiden met een plan wat niet juist blijkt te zijn? HERMAN SNOEYS Afschaffing buurtweg nr. 46 tussen Driehoekstraat en Meerdorp te Meer: principiële afschaffing van de weg en opdracht tot het onderwerpen van de aanvraag aan een openbaar onderzoek Gemeenteraad

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Publiciteitsdossier 2015. Royal Hasselt Yachting Club

Publiciteitsdossier 2015. Royal Hasselt Yachting Club Publiciteitsdossier 2015 Royal Hasselt Yachting Club Geachte Heer, Mevrouw, De Royal Hasselt Yachting Club is een watersport- en tennisclub met vele activiteiten. Een place to be voor sportievelingen,

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen!

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen! Harpflash 8 november 2013 2013 is het jaar van het voorlezen! Daarom en om leesplezier bij jong en oud te bevorderen organiseren wij volgende week (van 12 t.e.m. 15 november) een heuse voorleesweek! Tijdens

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang wachten tot we erin konden. Onze klas mocht als eerste de

Nadere informatie

DOOR DE DIRECTIE 1 TONEEL PETER PAN 2 KLAS G MAAKT KRUISWOORDRAADSELS 3 KLAS A ZORGT GOED VOOR ZICHZELF 4

DOOR DE DIRECTIE 1 TONEEL PETER PAN 2 KLAS G MAAKT KRUISWOORDRAADSELS 3 KLAS A ZORGT GOED VOOR ZICHZELF 4 S C H O O L K R A N T B. O. D E B R U G BRUGKLAPPER januari 2014 DOOR DE DIRECTIE Beste, Vrijdag 31 januari. Het lijkt wel of het gisteren was dat we elkaar een gelukkig Nieuwjaar wensten. We zijn al in

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief mei 2014 Tafeltennisclub TTC Flyer.be Ninove Nieuwsbrief mei 2014 Beste lezers, Het competitieseizoen 2013-2014 loopt ten einde. Voor het eerst in ons bestaan (5j jawel, jawel, houten jubileumjaar is op komst)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Editie 10, jaargang 3, 17 december 2014

NIEUWSBRIEF Editie 10, jaargang 3, 17 december 2014 Agenda 17 december Kerstdiner 19 december Compensatiemiddag, de kerstvakantie start om 12.00 uur! 05 januari Kerstvakantie voorbij, school start weer! Kerst Beide gebouwen zijn door de ouderraad met hulp

Nadere informatie

Jaargang 3, eerste trimester 2002

Jaargang 3, eerste trimester 2002 Jaargang 3, eerste trimester 2002 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette -2- Beste, Mijn naam is Heidi Herremans. Ik ben

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot Feestelijke dagen Taak 1 : o Zoek op in het woordenboek - feestdag: o Zeg met eigen woorden wat een feestdag is. o Maak 3 samenstellingen met : - - dag voorbeeld verjaardag... - feest- voorbeeld feestmenu

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI Beste bewoner Wijk van de maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen

Resultaten enquête. Onderzoek van Leen Leys. Master in de pedagogische wetenschappen Resultaten enquête Onderzoek van Leen Leys Master in de pedagogische wetenschappen Voorwoord van de directie BESTE OUDERS, In wat volgt, tonen we de resultaten van een enquête die tijdens het eerste trimester

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

4-5 Bouw omstreden tramdepot even uitgesteld. 6-7 Dosido organiseert unieke djembélessen voor kinderen. 2 Kinderdagverblijf komt eraan

4-5 Bouw omstreden tramdepot even uitgesteld. 6-7 Dosido organiseert unieke djembélessen voor kinderen. 2 Kinderdagverblijf komt eraan kaaskrabber Drogenbos jaargang 11, nr 1 januari 2010 Tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de muse en vzw de Rand afgiftekantoor linkebeek 1 België - Belgique

Nadere informatie

5 lessen voor maar 5!!!

5 lessen voor maar 5!!! Aanbod naschoolse activiteiten Brede school Heemse 5 lessen voor maar 5!!! Toneelspelen Ontdek t! Lijkt het je leuk om op een podium te staan? Je in te leven in een ander? Een persoon of een typetje te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pinksteren 2014

Nieuwsbrief Pinksteren 2014 Nieuwsbrief Pinksteren 2014 PASSIE EN PLEZIER OP DE RUÏNE VAN BATENBURG Het is een kunst om in de hectiek van het dagelijkse leven in contact te blijven met plezier en bezieling. Dit vraagt om een goede

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 05.12.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13. Naar het museum. Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste. 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt.

HOOFDSTUK 13. Naar het museum. Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste. 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt. 215 215 HOOFDSTUK 13 Naar het museum WOORDEN 1 Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt. 2 De Nederlandse schilder Van Gogh schilderde vaak met kleuren.

Nadere informatie

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+

lesmap Wortel van Glas HETGEVOLG Wortel van Glas 16+ Wortel van Glas 16+ Naast de reguliere producties is en blijft het werk met en voor moeilijke doelgroepen een absolute noodzaak voor Stefan Perceval. Binnen dat kader presenteren we ook Wortel van Glas,

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

6 Bouwen van stoomlocomotief een passie voor Marc Verhellen. 2-3 Uit de gemeenteraad: eerste aanzet voor containerpark

6 Bouwen van stoomlocomotief een passie voor Marc Verhellen. 2-3 Uit de gemeenteraad: eerste aanzet voor containerpark kaaskrabber Drogenbos jaargang 11, nr 5 November 2010 Tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de muse en vzw de Rand afgiftekantoor linkebeek 1 België - Belgique

Nadere informatie

Welkom. bij OCMW Antwerpen

Welkom. bij OCMW Antwerpen Welkom bij OCMW Antwerpen 1 Onthaalbrochure_klanten.indd 1 25/08/15 16:52 2 Onthaalbrochure_klanten.indd 2 25/08/15 16:52 Inhoud Wat is een OCMW? 4 Waar is het OCMW? 4 Wie kan hulp vragen? 4 Hoe vraag

Nadere informatie

Samenvatting Kunst ABC

Samenvatting Kunst ABC Samenvatting Kunst ABC Week 1: Kunst algemeen + film, beeldhouwen en fotografie Info: Wat is kunst? Kunst kan verschillende soorten dans, muziek, schilderijen, toneel en beelden zijn. Beeldhouwkunst of

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

FOTO21 BREDEVOORT. Nieuwsbrief maart 2015 actuele informatie over exposities. Tentoonstellingen verwacht. Tentoonstellingen

FOTO21 BREDEVOORT. Nieuwsbrief maart 2015 actuele informatie over exposities. Tentoonstellingen verwacht. Tentoonstellingen FOTO21 BREDEVOORT Nieuwsbrief maart 2015 actuele informatie over exposities Tentoonstellingen verwacht Tentoonstellingen huidige Beeld &Poëzie Tentoonstelling tijdelijk niet te bezoeken i.v.m. renovatie

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Inleiding. De hongerigen spijzen. De dors gen laven. De naakten kleden. De vreemdelingen herbergen. De gevangenen verlossen / bezoeken

Inleiding. De hongerigen spijzen. De dors gen laven. De naakten kleden. De vreemdelingen herbergen. De gevangenen verlossen / bezoeken De 7 werken van barmhartigheid wandelboekje 2 19 Gebruik de bankjes rechts van je om even uit te blazen. Zoek samen met je begeleider en je medewandelaars uit of je bij iedere stopplaats het juiste werk

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2012. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2012. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor

Nadere informatie

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Januari 2010 Jaargang 1, Nummer 4 In deze nieuwsbrief: Woordje vooraf. Beste sportievelingen, dansers, kids & ouders, EN Info en Nieuwe initiatieven Jonge dansers in

Nadere informatie

Paulo op bezoek in de klas

Paulo op bezoek in de klas Kunst voor peuters en kleuters Dit materiaal is bestemd voor leerkrachten van groep 0, 1 en 2. Met de informatie en lessuggesties kunt in de klas aan de slag met beeldende kunst. Het kijken naar en praten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Faux Pas Test (Volwassenen versie)

Faux Pas Test (Volwassenen versie) Faux Pas Test (Volwassenen versie) V. Stone & S. Baron-Cohen Vertaald door: A.A. Spek & I.A. van Berckelaer-Onnes Versie diagnosticus 1. Onderweg naar huis stopte Jan bij het benzinestation om te tanken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Op dinsdagnamiddag 2 september 2014 beleefden we samen met onze klas (7CZR) een aangenaam stadspel in Aalst. De zon was van de partij en iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

rekenboek 6a taken 507019

rekenboek 6a taken 507019 rekenboek 6a taken 507019 Blok 2 Week 1 Taak 1 Werken met getallen. a Neem het schema over en vul in: b Schrijf het getal in woorden: D H T E 3141 driehonderdzes 687 vierduizend acht 5870 veertienhonderdeenentachtig

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Marleen De Brauwer Popperodedries 46 9300 Aalst 053 70 12 09. donderdag 15-10- 2015: Overijse en de Druivenstreek

Verantwoordelijke uitgever: Marleen De Brauwer Popperodedries 46 9300 Aalst 053 70 12 09. donderdag 15-10- 2015: Overijse en de Druivenstreek donderdag 15-10- 2015: Overijse en de Druivenstreek maandag 16-11 - 2015: Sint-Katelijne-Waver: Groenteveiling Wintertuin van de Ursulinen dinsdag 15-12 - 2015: Kerstfeest woensdag 20-01 - 2016: Pikante

Nadere informatie

VERMIST. Gebruik de tekening op de volgende pagina om alle gevonden informatie samen te brengen!

VERMIST. Gebruik de tekening op de volgende pagina om alle gevonden informatie samen te brengen! Enkel voor kinderen! Dit dossier is een realisatie van Ryckevelde vzw Ryckevelde 2010 2 Waar is Eugène? VERMIST Enkele dagen geleden wou Eugène Ryckevelde Brussel gaan verkennen! Het was al heel lang geleden

Nadere informatie

Matonge. wijkwandeling. Doe-boekje voor jongeren

Matonge. wijkwandeling. Doe-boekje voor jongeren Matonge wijkwandeling Doe-boekje voor jongeren Spel- en gedragsregels We gaan samen op stap in de wijk. Wandelen is een sociale activiteit. In de straat, en zeker in Matonge loop je zelden alleen op het

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

LOODGIETER THEUNS KRIS

LOODGIETER THEUNS KRIS ZOMER 2015 Beste KidsTennisser, Beste ouders, Ken je mij al? Ik ben Kastaar. Ik ben de mascotte van alle KidsTennissers. Heb je al eens goed rondgekeken op de club? Dan zie je zeker een affiche van mij!

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November- December 2014

Nieuwsbrief. November- December 2014 Nieuwsbrief WTC Berlaar November- December 2014 1. Vergunning 2015 AANDACHT! Gooi uw vergunning van 2013 niet weg. Deze bleef afgelopen seizoen geldig en dat blijft ze ook in 2015. Na het betalen van het

Nadere informatie

Graduation Project: Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te Amsterdam

Graduation Project: Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te Amsterdam Graduation Project: Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te Amsterdam. Main tutors: Christoph Grafe, Heike Löhmann. Technical tutor: Maarten Meijs. Student Rob Wesselink, b1212362. P5 . Geschiedenis. Het

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Erfgoeddag? Erfgoeddag 2016 Rituelen Van idee naar activiteit Hoe inschrijven? Promotiemateriaal Belangrijke data welkomsritueel Rhoussoul, Foto: Cigdem Yuksel,

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Klaskrantje van groep 1.

Klaskrantje van groep 1. Klaskrantje van groep 1. Week : 2 Thema: Maandag 5 september. Vandaag beginnen we een nieuwe week. We zien Nellie en Cezar terug en ook onze vriendjes van de klas. Er zijn eventjes traantjes maar het duurt

Nadere informatie

Voor elk wat Weesps. Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. www.woneninpapeveld.nl

Voor elk wat Weesps. Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. www.woneninpapeveld.nl Voor elk wat Weesps Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen www.woneninpapeveld.nl 2 3 Wonen in Papeveld. Dat is straks lekker thuiskomen. Ze liggen vandaag de dag misschien niet altijd voor

Nadere informatie

Winterlessen 2015 2016

Winterlessen 2015 2016 Winterlessen 2015 2016 Jeugdwerking Waregem Gaver Tennisclub Puur Sport VZW verzorgt de volledige jeugdwerking van Waregem Gaver tennisclub. Interclub, tornooitjes, begeleid tennis en tenniskampen zijn

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

Week van 25 tot 29 mei 2015

Week van 25 tot 29 mei 2015 Week van 25 tot 29 mei 2015 Project: prinsessen Maandag: Pinkstermaandag Dinsdag: Deze week werd ons turnen gewisseld. I.p.v. turnen op donderdag krijgen we éénmalig turen op dinsdag. Na de praatronde

Nadere informatie

22/09/2014 Reyers Laat Wie betaalt de Septemberverklaring? 8/10/2014 Het Nieuwsblad Westrand en Chokri met verhalen over Vlaanderen

22/09/2014 Reyers Laat Wie betaalt de Septemberverklaring? 8/10/2014 Het Nieuwsblad Westrand en Chokri met verhalen over Vlaanderen FLEMISH PAVILION/PAVILLON FLAMAND IN DE PERS Datum Bron Titel 16/09/2014 Het Laatste Nieuws Theatermaker Chokri gaat op zoek naar de Vlaamse identiteit 16/09/2014 Editie Pajot Project Vlaams Paviljoen

Nadere informatie

TULPENGEKTE. 1. Streep door wat niet van toepassing is.

TULPENGEKTE. 1. Streep door wat niet van toepassing is. TULPENGEKTE Je leraar of lerares heeft je een tulpenbol laten zien. Zo n bol stop je in de herfst in de grond, en in de lente groeit er een tulp uit. Niets bijzonders zou je zeggen. Maar vierhonderd jaar

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie