In bijlage vindt U onze offerte betreffende de liftinstallatie te Nationalestraat 4.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In bijlage vindt U onze offerte betreffende de liftinstallatie te Nationalestraat 4."

Transcriptie

1 HUGO DE JONGH N.V. Noorderlaan Antwerpen Tel. : Fax : BTW : BE RPR Antwerpen KBC ING ONDERHOUD, HERSTELLEN MODERNISEREN EN PLAATSEN VAN LIFTEN & TRAPLIFTEN ONDERHOUDSKONTRAKTEN Residentie Groenhof - 4 p/a Jurimmo Amerikalei 163 B-2000 Antwerpen dinsdag 21 december 2010 Onze referentie: Uw contactpersoon: A/10/322a Lennert Swaeb Betreft: Grondige Renovatie Liftinstallatie Geachte, In bijlage vindt U onze offerte betreffende de liftinstallatie te Nationalestraat 4. Deze offerte is gebaseerd op Uw schrijven van 1/10/2010 met in bijlage het verslag van risicoanalyse van 21/02/2006 opgesteld door de externe dienst voor technische controle " Konhef " volgens het KB 09/03/ /03/2005 Beveiliging Liften. Wij bestudeerden deze risicoanalyse grondig en voerden een plaatsbezoek uit. De bijgevoegde offerte is volledig gebaseerd op deze risicoanalyse, eventuele tussentijdse aanpassingen of wijzigingen van de interpretatie van de reglementering zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullende offerte nadat dit door bovenvermeld EDTC werd vastgesteld. Bovenstaande contactpersoon zal gedurende het volledige project Uw aanspreekpunt blijven. Wij hopen U met bijlage een mooi voorstel te doen en blijven ter Uwen dienste. Met de meeste achting, Ing. Andy Ceyssens Verantw. Modernisatie

2 Offertenummer: Offertedatum: Project: Type: Contractnummer: Klantnr.: PRIJSOFFERTE A/10/322a dinsdag 21 december 2010 lift te Nationalestraat 4 - Antwerpen Grondige Renovatie Liftinstallatie O/10/950 K LIFTGEGEVENS Serienummer: Merk: THYSSEN Hefvermogen: Aantal Stopplaatsen: 6 Bouwjaar: 1977 EDTC: KONHEF 2/10

3 VOORGESTELDE WERKEN: Deel 1: Werken uit te voeren in de machinekamer en/of schijvenkamer: Δ Leveren en plaatsen van een nieuwe liftsturing 'Pdahl S3' met geheugen 'collectief-dalen', verdiepencontrollersysteem door middel van een encodersysteem met telband in de schacht, registratie van de laatste 100 fouten en conform de reglementaire voorschriften. Deze sturing wordt geplaatst in een metalen kast, die geïsoleerd wordt opgehangen aan de muur. Leveren en plaatsen van nieuwe elektrische zweefkabels onder de liftkooi. Leveren en plaatsen van nieuwe kooibedrading. Leveren en plaatsen van een nieuwe inspectiedoos die gelijktijdig dienst doet als aansluitdoos op de liftkooi. De sturing is voorzien van een CAN-bus aansluiting zodat de liften in een multiplexsysteem kunnen geplaatst worden. Leveren en plaatsen van een frequentiesturing KEB (7,5 kw) (closed loop) voor een elektronische aansturing en afremming van de liftmotor. Volgende zaken zijn wettelijk verplicht en zijn voorzien op de sturing: - Zeer goede stopnauwkeurigheid. - De voeding van de machine en de rem gebeurt door 2 onafhankelijke contactoren waarvan de contacten in serie zijn geschakeld in de voedingsketen van de machine en de rem. - Een volledig conforme inspectiebesturing met dodemansbediening en noodstop. - Afscherming van delen onder spanning. De sturing wordt geplaatst in een kast. - Bedieningsknoppen om de lift naar de uiterste verdiepen te sturen. - Hoofdschakelaar dewelke buiten de sturingskast wordt geplaatst. Δ Leveren en plaatsen van nieuwe rembekleding. Verklaring geen asbesthoudende materialen. Δ Aanpassen van de verlichting van de machinekamer tot de gevraagde waarden. Leveren en plaatsen van een schakelaar aan de toegang van de machinekamer. o Leveren en plaatsen van een sleutelslot voor de toegang tot de machinekamer. Voorzien van een vergrendelbaar sleutelkastje in de buurt van de machinekamer. Δ Maken van een verluchtingsopening in de zijwand van de machinekamer. Afschermen van de opening met een rooster. Δ Leveren en plaatsen van een elektrische tornbediening op de liftmachine. o Schilderen van de bewegende delen in een gele kleur. Markeren van de gevarenzones in de machinekamer: - rond de bewegende delen - plaatsen waar de werkhoogte kleiner is dan 1,80m - een werkvlak kleiner dan 0,60m x 0,50m voor het stuurbord - merken van de hefkabels ter hoogte van de ontgrendelzone in de machinekamer. 3/10

4 o Afschermen van de bewegende delen in de machinekamer. o Voorzien van de nodige aanduidingen en stickers in de machinekamer: - Voorziening op de lasthaak - Noodbedieningsprocedure - Waarschuwing aan de toegang van de machinekamer - Alle overige, verplichte signalisaties Deel 2: Werken uit te voeren in de schacht: Δ Leveren en plaatsen van nieuwe schachtverlichtingsarmaturen. De schachtverlichting is beveiligd (10A) door een aparte hoofdschakelaar. De bediening kan gebeuren in de machinekamer, op het kooidak of in de put. Δ Leveren en plaatsen van een standaanduiding op het gelijkvloers. Δ Leveren en plaatsen van nieuwe kabelkanalen en schachtbedrading in de liftschacht. Δ Vernieuwen van de drukknoppen op de verdiepingen. Vervangen van de dekplaten op de verdiepingen. Δ Verwijderen van de bestaande deuroperators van de bordesdeuren. Leveren en plaatsen van nieuwe rijwerken voor de bordesdeuren van het type SLYCMA SCHINDLER CT72 OTD 800. Afregelen van de bordesdeuren. Δ Leveren en plaatsen van verlichte pijlen op de bordessen die de richting van de volgende rit aangeven. Deze worden samen met de drukknoppen in een inox afdekplaat ingewerkt. Deel 3: Werken uit te voeren in de kooi: Δ Leveren en plaatsen van een automatische schuifdeur aan de liftkooi. Aanpassen van de bestaande inkomstijlen en het linteel van de liftkooi. Leveren en plaatsen van een nieuwe deurdrempel in de liftkooi. Leveren en plaatsen van een automatische, 2-delige, telescopische-sluitende kooideur met vrije opening 800mm x 2000mmm en voorzien van inox deurpanelen. Deze deurpanelen met een totaaldikte van 130mm worden in de inkom van de liftkooi geplaatst zodat de huidige kooioppervlakte volledig behouden blijft. Leveren en plaatsen van een inox afwerkprofiel. Δ Verwijderen van de bestaande kooiverlichting. Leveren en plaatsen van een zwevend, inox plafond, scharnierend opgehangen. Inbouwen van 4 LED-spots waarvan 1 LED-spot zal fungeren als noodverlichting. LED-spots zijn ideaal voor het gebruik in een liftkooi daar ze niet warm worden. Het verbruik ten opzichte van traditionele halogeenspots ligt 30% lager. Δ Leveren en plaatsen van een nieuw drukknoppenpaneel met standaanduiding. Volgende knoppen zijn voorzien: - Verdiepdrukknoppen 4/10

5 - Drukknop alarm (gekoppeld aan de sirene) - Deuren open (voor het heropenen van de deur) - Drukknop telefoon Alle knoppen zijn anti-vandaal en voorzien van een rode LED-verlichting. Een kenplaat met de liftgegevens wordt aangebracht. Een schriftelijke waarschuwing voor de fotocellijst is eveneens voorzien. Achter de inox dekplaat bevindt zich de handenvrije telefoonunit. Deze maakt een verbinding met onze dispatching door middel van het indrukken van de telefoonknop gedurende 5 seconden. Voorzien van een communicatiecontract ter ter garantie van de verbinding. Het contract voldoet volledig aan geharmoniseerde norm EN Inhoud van het contract: - Aansluiting tot de telefooncentrale via een GSM-verbinding. - Onderhouden van de telefooncentrale. - Alle verbindingskosten (telefoongesprekken controle/onderhoud inbegrepen). - Automatische controle van de noodbatterij (excl. vervanging nieuwe batterij) - Automatische controle beschikbaarheid van de telefoonlijn. - Registratie van uitgevoerde communicatie. Kostprijs communicatiecontract 84,00 EUR + BTW / jaar (all-in) (jaarlijks aanpasbaar volgens vastgestelde index) Deel 4: Werken uit te voeren in de schachtput: o Leveren en plaatsen van een nieuwe ladder voor het veilig bereiken van de schachtput. o Leveren en plaatsen van een veiligheidscontact op het spangewicht van de snelheidsbegrenzerkabel. Voor de totaalprijs per stuk van Garantie: 2 jaar op wisselstukken en werkuren ,00 + B.T.W. De werken dienen na beëindiging gekeurd worden door een externe dienst voor Schatting duur der werken zonder opties: 3 weken Volgens het KB09/03/ /03/2005 kunnen de werken opgesplitst worden in: Δ maatregelen te nemen voor 1/1/2013 : ,00 + B.T.W. о maatregelen te nemen voor 1/1/2018 : 3.250,00 + B.T.W. 5/10

6 OPTIES: Opties zijn niet strikt noodzakelijk volgens wetgeving, maar kunnen soms een aanzienlijke geen opties 6/10

7 VOLGENDE WERKEN ZIJN NIET INBEGREPEN IN DE OFFERTE X Bouwkundige werken en/of schilderweken voor zover deze niet vermeld worden in bovenstaande prijsofferte. X Voorzien van de gegevens van de eigenaar en/of de te contacteren verantwoordelijke in geval van algemene problemen. Deze gegevens dienen aanwezig te zijn in de trappenhal die toegang verschaft tot de lift. NOTA: BIJLAGEN: Deze werken kunnen slechts door onze diensten uitgevoerd worden wanneer wij een optie hebben op het onderhoud van de lift daar wij volgens de Europese Reglementering verantwoordelijk zijn voor de uitgevoerde werken en er dan ook graag toezicht op houden. - Technische documentatie bij de offerte - Onderhoudsvoorstel + Algemene voorwaarden onderhoudscontract Wij hopen U hiermee van dienst te zijn en met Uw opdracht vereerd te worden, (Handtekening + ev. stempel) Met de meeste achting, Voor de klant:.. Datum:. /.. /.. Marcel De Clerck Technisch Directeur (Gelieve 'gelezen en goedgekeurd' te vermelden, in het voorziene vak te handtekenen en elke bladzijde te paraferen) Gekozen opties: Opmerkingen: 7/10

8 Voorkeurperiode: 8/10

9 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Levertermijn De levering en plaatsing zullen geschieden in onderling overleg Merknamen De merknamen in deze offerte kunnen gewijzigd worden. Hugo De Jongh NV verbindt zich er echter toe gelijkwaardig materiaal te voorzien Stroomvoorziening Indien tijdens de werken geen stroomtoevoer aanwezig is en Hugo De Jongh NV hiervan niet de oorzaak is, zullen wij een een schadevergoeding vragen voor de niet-gepresteerde uren. Een aarding (volgens AREI) buiten de liftschacht dient beschikbaar gesteld te worden. 3.1 Betalingsvoorwaarden 30% bij het ter beschikking stellen van de materialen 30% bij de aanvang van de werken 30% bij het einde van de werken 10% na goedkeuring der werken door een erkend controleorganisme. Nota: Indien de werken niet kunnen goedgekeurd worden door redenen waarvan Hugo De Jongh NV niet de oorzaak is, zal de laatste 10% gefactureerd worden zodra alle lifttechnische opmerkingen in orde werden 3.2. Geldigheidsduur De prijs is geldig voor uitvoering gedurende het jaar Prijsaanpassing Indexatie voor uitvoering na 01/01/2011 volgens volgende formule: P P (0,4 0 I I 0 0,4 S S 0 0,2) P = Nieuwe prijs geldig voor de periode van uitvoering P0 = I = Offerteprijs (zie voorgaande prijzen) Index zoals onder I0 bepaald, maar in voege op de eerste dag van de maand waarin de werken zijn gestart. I0 = de maandelijkse conventionele index is contractueel berekend door het Ministerie van Economische Zaken, Industriële Administratie, op basis van een samenstelling van de belangrijkste materialen en materialen uit de constructie-industrie op de binnenlandse markt en die gepubliceerd zijn in de maand van het opstellen van de offerte. S = Loon zoals onder S0 bepaald, maar in voege op de eerste dag van de maand waarin de werken zijn gestart. 9/10

10 S0 = Nationaal referentieloon uit de metaalnijverheid (referentie metaal-, machine- en elektrische bouw) voor fabriek en werkplaats, van kracht op de datum van de offerte, met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, dat op dezelfde datum door het Ministerie van Openbare Werken is aangenomen. 4. Geschillen Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 10/10

Liften: veiligheid op elke verdieping

Liften: veiligheid op elke verdieping Liften: veiligheid op elke verdieping Er bestaat al een wettelijke verplichting Geen onderscheid meer tussen liften voor professioneel en liften voor privé-gebruik 3 4 6 7 Veiligheid in liften: een onderschat

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Typereglement - Elektriciteit in laagspanning van toepassing voor de verkoop van elektriciteit geleverd door het distributienet aan de afnemers

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag

Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten op aanvraag Federale Overheidsdienst FINANCIËN Bijzonder bestek nr.: Finshop/verhuizing kader 2010 Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 maart 2010 om 11.00u Algemene offerteaanvraag betreffende verhuisdiensten

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 225 33 33, Fax: 09 225 92 27 SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING SELECTIEPROCEDURE VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN SOCIAAL

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

TE KOOP RESIDENTIE LUYTHAGEN

TE KOOP RESIDENTIE LUYTHAGEN TE KOOP RESIDENTIE LUYTHAGEN Antwerpsestraat 62-64 te 2640 MORTSEL Dossier : 21451 First Immo N.V. Italiëlei 54 2000 Antwerpen Tel. : 03/206.76.76 Fax 03/227.33.44 www.firstimmo.be - e-mail : info@firstimmo.be

Nadere informatie

PRIJSOFFERTE. www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE

PRIJSOFFERTE. www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE PRIJSOFFERTE Aanbevelingen... 324 Aanvraag prijsofferte voor schoorstenen... 325 Aanvraag prijsofferte voor CLV... 327 Algemene verkoopsvoorwaarden... 328 www.detandt.com 323 PRIJSOFFERTE AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING 1 BESTEK FED/11/OA/180/MED.MAT LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL, Kartuizerstraat

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Contract Belgacom Communication Tools http://www.belgacom.be/communicationtools

Contract Belgacom Communication Tools http://www.belgacom.be/communicationtools Contract Belgacom Communication Tools /communicationtools CONTRACT FAXEN NAAR : 0800 11 333 (enkel 3 eerste pagina s faxen)! Formulaire disponible en français sur demande P 1/7 OPVOLGING VAN HET CONTRACT

Nadere informatie

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict

BESTEK. In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict BESTEK In plaatsstelling van een documentair systeem voor de stafdienst ICT docict Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9 september 2010 om 10 uur Indiening van de offertes uitsluitend

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie