Glabbe KLAP. 14 Interview Rachelle V. 20 PMD op containerparken. 08 Een sneeuwvrije. 22 Moppen tussen de bloesems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glabbe KLAP. 14 Interview Rachelle V. 20 PMD op containerparken. 08 Een sneeuwvrije. 22 Moppen tussen de bloesems"

Transcriptie

1 Februari 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 1 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Jubilarissen in de bloemetjes gezet Houtverkoop Nieuwe tarieven autokeuring e-id: prijsstijging Uit in Glabbeek Jongerentheaterfestival Fit in 12 weken Jeugdbeleidsplan PMD op het containerpark 08 Een sneeuwvrije stoep 14 Interview Rachelle V. 20 PMD op containerparken 22 Moppen tussen de bloesems Grotestraat Glabbeek Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester & schepenen Glabbeek Verschijnt driemaandelijks. Afgiftekantoor: 3380 Glabbeek

2 2 Februari Beste dorpsgenoten, Vooreerst wens ik ieder van u een gezond en gelukkig 2010, een jaar met veel mooie en gezellige momenten. De mooie winterlandschappen van de voorbije periode hadden ook een keerzijde. Er werd in Glabbeek 150 ton zout gestrooid om de wegen berijdbaar te houden. Uiteraard kregen de grote verbindingswegen voorrang. Op kleinere wegen met weinig verkeer werd ook regelmatig gestrooid. Hier is het onmiddellijke resultaat echter duidelijk minder. De budgetten voor 2010 werden goedgekeurd op de gemeenteraad van december Om u een beeld te geven van hoe de gemeente uw geld besteedt, geeft de schepen van financiën op blz. 10 een overzicht van de belangrijkste posten. Zo zult u merken dat er dit jaar veel aandacht gaat naar openbare werken. Naast geld voor het gewone onderhoud is er een extra bedrag van euro gereserveerd voor wegenwerken met de nadruk op verkeersbeveiligende maatregelen. Een studiebureau maakte hiervoor reeds een voorstudie. Verschillende wegenwerken zullen uiteraard uitgevoerd worden in combinatie met de rioleringswerken die door Aquafin en Riobra gepland zijn. Voor deze rioleringswerken kreeg Glabbeek reeds euro subsidies toegezegd. De herinrichting van Attenrode centrum krijgt dit jaar concreet vorm. Hier is al veel om te doen geweest en er werd hierover ook onjuiste of onvolledige informatie verspreid. Op 22 februari 2010 moeten de ontwerpen van de architectenwedstrijd binnen zijn bij Vlabo (Vlaanderen bouwt). Dan zal een jury, samengesteld uit deskundigen en vertegenwoordigers van iedere fractie uit de gemeenteraad, beoordelen welk het beste voorstel is dat voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden qua woningbouw en kwaliteitsvolle inrichting (o.a. centrum met trage doortocht, plein, speeltuigen,... ). Nog even afwachten dus. Veel inwoners informeren geregeld naar het geplande sociaal woonproject en commercieel centrum in Glabbeek. In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan werd hiervoor reeds een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 31/07/2008. Het project zit momenteel geblokkeerd doordat één van de betrokkenen klacht indiende bij de Raad van State. Bijgevolg is er voorlopig geen rechtszekerheid voor de uitvoering. Ondertussen worden informeel wel de nodige voorbereidingen getroffen om met dit dossier onmiddellijk te kunnen verdergaan zodra er een uitspraak is. De Tiensesteenweg is geen gemeenteweg. Toch zijn het onze inwoners die het meest te lijden hebben onder de schabouwelijke staat van het wegdek. Wij hebben bijna dagelijks klachten doorgegeven aan het Vlaams Gewest en aangedrongen op een onverwijlde reparatie. Ondertussen is een definitieve oplossing in de maak voor het gedeelte tussen Bunsbeek en Tienen. Dat stuk wordt volledig heraangelegd. Vanuit het schepencollege hebben wij er ook op aangedrongen gelijktijdig vrijliggende fietspaden te voorzien. Op een vergadering met de betrokken verantwoordelijken werd afgesproken dat het vermelde traject volledig wordt vernieuwd inclusief vrijliggende fietspaden. Vooraleer het gedeelte Bunsbeek-Glabbeek structureel wordt aangepakt, moeten er in het kader van het waterzuiveringsstation en de aanleg van collectoren nog ingrijpende rioleringswerken gebeuren. Men heeft wel beloofd om in afwachting daarvan grondige herstellingswerken uit te voeren. U ziet het, beste inwoners, er is nog veel werk aan de winkel. Wij hopen er in 2010 weer een stuk van te verwezenlijken. Uw burgemeester, Jean Vanschoubroek INHOUD Voorwoord van de burgemeester Geboortes, huwelijken, overlijdens Jubilarissen in de bloemetjes gezet Nieuws uit de gemeenteraad Houtverkoop OCMW: gratis juridisch advies OCMW: composteren e-id: prijsstijging Nieuwe tarieven autokeuring Vervoer van gevaarlijke goederen Een sneeuwvrije stoep Woonaanpassingen Meldingskaart Gemeentefinanciën 2010 Vrijwilligers in de kijker Sluikstoken Interview: Rachelle Vanderstukken GC De Roos: programmatie Dag van de vrijwilligers Uit in Glabbeek Jongerentheaterfestival Bloedinzamelingen Fit in 12 weken Sportieve data 2010 Jeugdbeleidsplan PMD op het containerpark Hageland+Dichter 2010 gezocht Nieuwe brochure over Glabbeek Moppen tussen de bloesems Gemeenteraad / OCMW-raad Onze diensten Middenkatern: activiteitenkalender COLOFON Contactadres Redactie Gemeentelijk Infoblad GlabbeKLAP Stationsstraat Glabbeek Tel. 016/ Druk Drukkerij Arco Steenbergestraat 25, 3384 Wever Teksten infoblad Het volgende nummer verschijnt rond 30 april. Alle artikels en foto s moeten uiterlijk op 31 maart binnengeleverd worden. Teksten die later toekomen worden NIET MEER gepubliceerd. U kan uw gegevens doorsturen bij voorkeur via of per adres van GlabbeKLAP, Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen.

3 Bevolking 3 GEBOORTES Proficiat aan alle ouders met de geboorte van hun kindje. 16 nov. - Lyns, kindje van Ilona De Ruyter en Joost Overstijns uit Bunsbeek 28 nov. - Julie, kindje van Sigrid Vanden Bempt en Davy Segers uit Kapellen 03 dec. - Maxim, kindje van Jessica Poot en Glenn Vandermeulen uit Kapellen 16 dec. - Milan, kindje van Erzsébet Racz en Mario Smets uit Bunsbeek 21 dec. - Ellinor, kindje van Maureen Depré en Reinhard Massart uit Kapellen 24 dec. - Loes, kindje van Carmen Dils en Johan Wauters uit Glabbeek 28 dec. - Anna-Yasmina, kindje van Meryeme Benmadda en Michael Vanheer uit Bunb. HUWELIJKEN Geen OVERLIJDENS Innige deelneming in de rouw van onze medeburgers. 21 nov. - Roger Pypen, 77 jaar uit Attenrode-Wever 25 nov. - Malvina Fets, 87 jaar uit Glabbeek 26 nov. - André Brees, 71 jaar uit Zuurbemde 03 dec. - Maria Vanhentenryk, 91 jaar uit Glabbeek 11 dec. - Theophile Mellaerts, 79 jaar uit Glabbeek 19 dec. - Simonne Paulus, 78 jaar uit Glabbeek 21 dec. - Felix Deroost, 83 jaar uit Bunsbeek 29 dec. - Georges Vanderspikken, 78 jaar uit Bunsbeek 01 jan. - Maria Van Clapdurp, 89 jaar uit Bunsbeek 14 jan. - Julia Hermans, 90 jaar uit Glabbeek 14 jan. - Leonia Costermans, 73 jaar uit Glabbeek 15 jan. - Denis Denruyter, 81 jaar uit Bunsbeek ONZE JUBILARISSEN 2009 IN DE BLOEMETJES GEZET Op zaterdag 19 december 09 werden alle jubilarissen uitgenodigd op het gemeentehuis. Gouden jubileum: 18 echtparen & Diamanten jubileum: 5 echtparen Proficiat!!!

4 4 Nieuws uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD VAN 12 NOVEMBER 2009 De raad hecht zijn goedkeuring aan: 1. Het verslag van de vorige gemeenteraadszitting van 8 oktober De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 20 november De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 99 december De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale I.W.M. van 16 december De agendapunten van de algemene vergadering van I.G.O Leuven van 17 december De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven Hofheide van 22 december De agendapunten van de algemene vergadering van 23 december 2009 van EcoWerf. 8. De gemeenterekening voor het jaar De gemeenterekening 2008 bestaat uit: de begrotingsrekening afgesloten met een begrotingsresultaat gewone dienst: ,71 euro buitengewone dienst: ,08 euro boekhoudkundig resultaat gewone dienst: ,74 euro buitengewone dienst: ,13 euro 9. De begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor het jaar De gewone dienst sluit na begrotingswijziging met een boni van ,04 euro en de buitengewone dienst met een boni van 4.125,27 euro. 10. Het bestek en de raming voor de opdracht met als voorwerp vernieuwen CV branderinstallatie voor het gemeentehuis en voor de bibliotheek. 11. Het bestek en de raming voor de opdracht met als voorwerp vernieuwen buitenschrijnwerkerij bibliotheek. 12. Het bestek en de raming voor de opdracht Aanstelling van een ontwerper voor het verbreden en uitdiepen van het mobiliteitsplan. 13. Het extra hoofdstuk van het sportbeleidsplan inzake de aanvraag van een impulssubsidie voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de erkende sportverenigingen. Akte wordt genomen van: 14. de voorliggende verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. De volledige verslagen van de gemeenteraden vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke website: HOUTVERKOOP Het gemeentebestuur van Glabbeek gaat over tot de verkoop van ongeveer 25m³ ruw verzaagd brandhout. De partij hout ligt gestapeld aan de Steenbergestraat 44 (naast het OCMW-gebouw) en is zichtbaar vanaf de weg. Wenst u dit hout of een gedeelte ervan te kopen, dan dient u een schriftelijke prijsbieding in met opgave van de gewenste hoeveelheid in m³ op het gemeentehuis, Grotestraat 33. Dit moet gebeuren vóór dinsdag 23 februari 2010 om 16 uur. Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de heer Sylvain Celis via 0473/ of via

5 OCMW 5 GRATIS JURIDISCH ADVIES Iedere eerste dinsdag van de maand kun je van tot uur op de sociale dienst van het OCMW te Glabbeek bij een advocaat terecht voor een verkennend juridisch advies. De data voor de volgende maanden zijn: dinsdagen 2 februari / 2 maart / 6 april / 4 mei / 1 juni Je kan bij de advocaat terecht met al je vragen over bijvoorbeeld: schuldbemiddeling / huurcontracten / alimentatie /huwelijkscontracten / enz. De advocaat zal je persoonlijk te woord staan. COMPOSTEREN BRENGT LEVEN IN JE TUIN Waarom zelf je keuken- en tuinresten composteren? Er zijn heel wat redenen te bedenken om je keuken- en tuinafval niet zelf te composteren. Je houdt bijvoorbeeld van gemakkelijke oplossingen en voegt het keuken- en tuinafval gewoon bij het restafval dat je wekelijks op de stoep zet. Het resultaat? Het organisch afval drievierde water gaat dan hoogstwaarschijnlijk naar de verbrandingsoven, waar het verbrand wordt. Dit is duur. Ook jij betaalt ervoor. Een betere oplossing is het afzonderlijk inzamelen van groenten-,fruit- en tuinafval. Wat je meegeeft, wordt dan in een GFT-installatie tot compost verwerkt. Prima, maar toch zal je ook voor die verwerkingswijze steeds vaker de kostprijs moeten gaan betalen. Natuurlijk is je tuinafval ook welkom in het containerpark. Van hieruit vertrekt het dan verder naar de professionele groencompostering. Ook dit is echter een dure oplossing. Misschien heb je kippen lopen of gebruik je het grasmaaisel en de andere plantenresten uit je siertuin gewoon als mulch om de bodem tussen struiken en vaste planten af te dekken. Nog een idee: haksel je snoeihout fijn en gebruik het als padbedekking. Een mulchmaaier versnippert het afgemaaide gras en verspreidt het opnieuw op het gazon. Dit zijn uitstekende oplossingen die het organisch materiaal en de voedingselementen heel snel terugbrengen waar ze thuishoren: in de bodem. Toch blijft een compostvat of een compostbak in je tuin interessant. Wat doe je immers met bananenschillen of met de resten van kiwi of prei? En wat als je tijdens een warme, vochtige zomer toch te veel grasmaaisel hebt? Wat je in je tuin niet meteen een andere nuttige bestemming kan geven, kun je best composteren. Voor het eindproduct de compost zal je snel een heleboel nuttige toepassingen vinden. Je bespaart aanzienlijk op de kosten voor vuilniszakken en het containerpark. En vooral: composteren is een van de meest boeiende werkjes in de tuin. Nergens zal je zoveel nuttig leven ontdekken, nergens zal je van zo nabij betrokken worden bij de natuurlijke kringlopen die het leven op aarde in stand houden. Leve het compostvat of de compostbak! Wanneer start je best met composteren? Als je van plan bent te composteren, begin er dan zo snel mogelijk mee. Elke dag uitstel betekent een verlies aan organisch materiaal en voedingselementen voor je tuin. Het moment van het jaar waarop je start met composteren, heeft minder belang. Putje winter is niet echt aan te raden. De natuur en de afbraakorganismen zijn dan in rust.

6 6 OCMW Composteren is een natuurlijk omvormingsproces Tijdens het composteren zorgen micro-organismen en kleine ongewervelde diertjes voor de vertering van het afval. Breng verschillende materialen samen en creëer de geschikte leefomstandigheden voor bacteriën en schimmels, wormen, pissebedden, mijten en springstaarten. Behalve de voedingsstoffen die in je keuken- en tuinafval zitten, hebben zij net als wij water en lucht nodig. Daar zal je bij het composteren dan ook erg op moeten letten. Bij optimale omstandigheden wordt het leven in de composthoop zo intens dat de temperatuur gaat stijgen. Zelfs in een compostvat kan deze oplopen tot 50 graden. Ziektekiemen en onkruidzaden zijn hiertegen niet bestand. Dat is een van de voordelen van composteren, net zoals de snelheid waarmee het proces verloopt. Op hooguit 9 maanden mag je compost verwachten die je zowel in een bloembak als in de tuin kan gebruiken. Composteren van gras - Het gemaaide gazon wordt steeds onmiddellijk verwerkt. Zo ga je te werk: Zorg voor een hoop structuurvol bruin materiaal zoals houtsnippers, (gehakselde tuinresten), best op een beschaduwde plaats. - Spreidt op een oppervlakte van ca 1m² een laag houtsnippers uit, ongeveer 3 tot 5 cm dik. - Ledig de bak van je grasmaaier op deze laag houtsnippers. - Voeg een nieuwe laag houtsnippers van 3 à 5 cm toe. - Wissel telkens lagen gras en houtsnippers op deze manier af. - Na het grasmaaien schep je met je riek of spitvork de ganse mengeling van gras en houtsnippers zeer luchtig, goed in de lucht werpend, terug op de oorspronkelijke hoop houtsnippers. Bij droog weer is het gras na 1 a 2 weken verdwenen. Bij vochtig of nat weer gebruik je de week erop, als je terug met grasresten zit, dezelfde houtsnippers opnieuw maar neem je iets meer houtsnippers. Na 3 a 4 maanden (1 seizoen) zijn je houtsnippers verpulverd en kan je deze fijne materie gebruiken als mulchlaag onder stuiken of bomen, of verwerken in je composthoop. Je kan een compostbak of -vat aanvragen bij de groendienst van Landelijke Thuiszorg. Dat kan via OCMW Glabbeek (016/ , Johan Thomas) of rechtstreeks bij Landelijke Thuiszorg (016/ ). Via de gemeente kan je ook een compostvat aankopen voor de prijs van 10,66 euro. Bevolking ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN: PRIJSSTIJGING Omdat de productiekost van de elektronische identiteitskaart gestegen is, verhoogt de FOD Binnenlandse Zaken de prijs die aan de gemeenten wordt aangerekend met 2 euro. Vanaf 1 april 2010 betaalt u daarom 14 euro voor een elektronische identiteitskaart.

7 Politie 7 PRIJZEN AUTOKEURING SCHIETEN DE LUCHT IN Vanaf 1 januari 2010 zullen de keuringsstations aanzienlijk hogere tarieven aanrekenen voor hun technische controles. De verhoging komt er nadat de prijzen al sinds 2002 onveranderd waren gebleven. Voor de volledige keuring van een personenwagen zullen we voortaan 27,50 euro moeten ophoesten in plaats van 24,50 euro. De keuring van een autobus/autocar stijgt van 43,50 euro naar 49 euro. Een lichte vrachtwagen of kampeerauto (M.T.M. max kg) wordt gekeurd voor 31 euro euro in plaats van 27,50 euro. Voor vrachtwagens, trekkers of kampeerauto s (M.T.M. >3.500 kg) zal 49 euro moeten worden betaald in plaats van 43,50 euro. De volledige lijst is terug te vinden in artikel 23undecies van het K.B. van 15 maart 1968 (technisch reglement). Ook nieuw is de toeslag voor laattijdige keuringen die nu afhankelijk is van de termijn die verstreken is. - Eerste maand te laat: 7 euro - Tweede en derde maand: 10 euro - Vierde, vijfde en zesde: 15 euro - Meer dan zes maanden te laat: 25 euro De tarieven zullen vanaf nu om de twee jaar aangepast worden. VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN DOOR TUNNELS (nieuwe signalisatie) Vanaf 1 januari 2010 vinden een aantal wijzigingen plaats in de wegcode over doorgangsbeperkingen van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren door tunnels. Wegtunnels worden volgens Europese regels ingedeeld in categorieën die bepalen welke gevaarlijke stoffen door een tunnel mogen. De vijf tunnelcategorieën volgens het ADR (B.S ) zijn : - Categorie A : geen enkele beperking op het vervoer van gevaarlijke goederen; - Categorie B : beperking van het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing kunnen veroorzaken; - Categorie C : beperking van het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing of het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen kunnen veroorzaken; - Categorie D : beperking van het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken; - Categorie E : beperking van het vervoer van alle gevaarlijke goederen behalve de UN-nummers UN 2919, 3291, 3331, 3359 en De verbodsbepalingen en alternatieve reiswegen moeten voor de tunnels aangegeven worden met behulp van verkeerstekens op een plaats waar de keuze voor een alternatieve reisweg nog mogelijk is. Wanneer de toegang tot tunnels aan beperkingen onderhevig is, of wanneer er alternatieve reiswegen voorgeschreven zijn, dan moeten de verkeerstekens aangevuld worden met de letters B, C, D of E naargelang van de categorie waartoe de tunnel wordt gerekend.

8 8 Politie Het bord C24a wordt voorzien van nieuwe onderborden die de toegang verbieden voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren. Deze onderborden vermelden de letters B, C, D of E en duiden aan dat het verbod geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor de toegang tot wegtunnels van categorie B, C, D of E verboden is. Ook komt er een nieuw verkeersbord D4 dat dient om voor de voertuigen die de tunnel niet in mogen een alternatieve reisweg aan te duiden. Indien dit verkeersbord aanvullend de letters B, C, D of E vermeldt, dan geldt de verplichting om de alternatieve reisweg te volgen voor alle voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels behorend tot de categorie B, C, D of E verboden is. Het nieuwe bord D4 verplicht voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen. IS UW STOEP SNEEUWVRIJ? We maken dit jaar echt een winter mee. De kans is dan ook groot dat het verkeer gehinderd wordt door sneeuw en ijs. Ook de voetpaden liggen er soms glad bij. Daarom willen we er even aan herinneren dat elke burger verplicht is om het voetpad voor zijn woning sneeuw- en ijsvrij te houden. U zal dus elke dag sneeuw en ijs moeten ruimen zodat uw voetpad er tussen zonsopgang en 20 uur niet glad bij ligt. Bedenk daarbij dat bomen en planten gevoelig zijn voor de schadelijke invloed van zout. Spring dus niet te kwistig om met dooizout maar gebruik enkel de hoeveelheid die noodzakelijk is om sneeuw en ijs te verwijderen. Sneeuw die u van het voetpad verwijdert, moet u aan de rand van het voetpad opeenstapelen en zeker niet in de straatgoot. Zo hebben de voetgangers een vrije doorgang en kan het dooiwater gemakkelijk wegvloeien. Gooi echter nooit de sneeuw van het voetpad op de rijweg. Daardoor kunnen immers gladde plekken ontstaan, die vooral de fietsers in gevaar brengen! Als er daardoor een ongeval gebeurt, kan u daarvoor mee aansprakelijk gesteld worden. De plaatsen waar u sneeuw en ijs verwijderd hebt, kan u bestrooien met zand of zaagsel. Zo vermijdt u dat het daar opnieuw glad wordt. In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van het gelijkvloers in voor deze taak. Is het gelijkvloers niet bewoond, dan gaat de verplichting over op de bewoners van de eerste verdieping, enz. Als er een huisbewaarder of syndicus voor het gebouw aangesteld is, dan is hij verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Bij onbewoonde gebouwen en langs niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de eigenaars. Bij vriesweer of vorst is het verboden om water of andere stoffen die kunnen aanvriezen, op de openbare weg te gieten. Ook het maken van glijbanen op de openbare weg is verboden. Insp. Cauwenberghs, Politiezone Hageland - Wijkkantoor GLABBEEK

9 Wooninfopunt 9 WOONAANPASSINGEN Oost West, thuis best! Als oudere of persoon met een handicap wil u natuurlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Nochtans is dat niet voor iedereen een zelfsprekende keuze. De inrichting van uw woning kan een echte spelbreker zijn. Denk maar aan keukenkastjes die te hoog hangen, deuropeningen die te smal zijn, de verschillende trappen in uw woning,... Een onaangepaste woning betekent nog niet dat u uw woning moet verlaten. U zult wellicht wél uw huis moeten aanpassen. Zo wordt het niet alleen veiliger, maar ook een stuk aangenamer en comfortabeler om in te wonen. Welke aanpassingen? Gelukkig kunt u veel doen om uw woning veiliger te maken. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen meer of minder ingrijpende aanpassingen worden uitgevoerd. - Vaak kunnen kleine aanpassingen het comfort en de veiligheid sterk verhogen. Hierbij denken we aan goede verlichting; hellende vlakken in plaats van drempels; antislipmatjes; leuningen aan de trap; handgrepen aan bad, douche en toilet,... - Soms zijn grotere ingrepen nodig: deuren verbreden, toilet en badkamer binnenshuis inrichten, een garage ombouwen tot bad- of slaapkamer, installeren van traplift of badlift,... Hoeveel kost dat? De kosten voor het aanpassen van een woning kunnen vrij hoog oplopen, afhankelijk van de werken die nodig zijn. Als u uw woning moet verbeteren omwille van ouderdom of een handicap, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een aanpassings- of verbeteringspremie. Deze premies worden verleend door de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Vlaams-Brabant. Waar vind ik meer informatie? De deskundigen van Hartje Hageland helpen u graag verder. Elke maandag van 9 12 uur op het wooninfopunt in het gemeentehuis van Glabbeek. OF Hartje Hageland, p/a huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 te 3390 Tielt-Winge. Bij voorkeur na telefonische afspraak op het nummer 016/ Openingsuren: maandag tot donderdag van 9-12 uur en uur, op vrijdag van 9-12 uur. OF Surf naar de website: Hier kunt u op een leuke manier pijnpunten aan een woning ontdekken en vindt u concrete tips om uw woning comfortabeler en veiliger te maken. Meldingskaart Elke inwoner uit Glabbeek kan via deze meldingskaart (of via > uw mening telt! ) problemen, klachten of voorstellen melden bij het gemeentebestuur (Grotestraat 33, 3380 Glabbeek). Anonieme meldingen worden niet behandeld! Uw coördinaten: Naam: Adres: Telefoon: Mededeling:

10 10 Financiën BEGROTING 2010 De schepen van financiën André Debecker Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 28 december 2009 werd de gemeentelijke begroting 2010 besproken en meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst bedraagt ,33 euro en in de buitengewone dienst 4.125,27 euro. De personeelskosten nemen de grootste hap uit de begroting 2010 met 39,66% of euro. Hierin zitten ook de lonen van het onderwijzend personeel verwerkt met een uitgave van euro of 7,68% maar met eveneens een ontvangst van euro of 6,59%. De uitgavenposten politie ( euro of 5,80%) en brandweer ( euro of 2,09%) vallen ook relatief hoog uit. De aflossing van leningen bedraagt ,12 euro of 5,89%. Huisvuil blijft met euro of 9,41% uitgaven tegenover euro of 1,30% inkomsten een zware dobber. Jeugd, volksontwikkeling en bibliotheek vertegenwoordigen ,18 euro of 11,86% uitgaven tegenover ,03 euro of 5,55% ontvangsten. De kerkfabrieken kregen een krediet toegewezen van euro en het OCMW euro. De overdrachten bedragen ,22 euro of 26% en bevatten werken en aanbestedingen van 2009 die nog niet helemaal voltooid werden (Dorpsstraat en Torenstraat) of die zelfs nog moeten beginnen zoals de vernieuwing van de ramen van de bibliotheek en de centrale verwarming in het gemeentehuis en de bibliotheek en werken aan de Groenstraat. In de buitengewone dienst werd voor het onderhoud van wegen euro of ruim 25% voorzien. Daarin zitten dan ook de volgende geplande werken vervat: - vernieuwen Kapellenstraat - veiliger maken van gevaarlijke kruispunten - onderhoud asfaltwegen: slempen en aanbrengen van toplaag - voegvullingen - aanleggen van voet- en of fietspaden In de lokalen van de naschoolse kinderopvang zijn voor euro werken voorzien, waaronder de isolatie van het dak en het vernieuwen van centrale verwarming en dakgoten. Ook de toiletten voor de kleuters worden vernieuwd en hiervoor is euro voorzien. Buitengewone ontvangsten zijn: Attenrode Centrum ( euro) en verkoop schoolgebouw Tiensesteenweg ( euro). Waar uw geld naartoe gaat en waar de gemeente haar inkomsten haalt, ziet u in de onderstaande tabellen. Zij tonen ook wat de verschillende belastingen opbrengen.

11 Financiën 11

12 12 Financiën

13 Cultuur - Jeugd - Sport 13 Milieu Wie zelf zijn afval verbrandt, is de sigaar 25% van de dioxine-uitstoot van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin! Vijfentwintig percent van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin. Dat blijkt niet alleen uit het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen 2001 (Mira-T), maar ook uit tal van andere studies. Dat is een cijfer dat tot nadenken aanzet over de gevolgen voor het milieu en onze gezondheid. Dat onze gezondheid er niet op verbetert met zo n sterke vervuiling mag dan ook niet verbazen. Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Vooral dioxines, PAK s en fijn stof vormen een reëel gevaar. Vuurtjes stoken in de open lucht heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de stoker en zijn buren, maar voor elke Vlaming, terwijl er toch tal van alternatieven zijn. Laten we zorg dragen voor het milieu en onze gezondheid, en stoppen met die slechte gewoonte. In gevallen van sluikverbranding: bel de politie! Meer info:

14 14 Mensen met een verhaal Interview GlabbeKLAP sprak met Rachelle Vanderstukken Kunt u even vertellen wie u bent en vanwaar de mensen u kennen of kenden? Ik ben geboren in Waanrode op 2 oktober 1930 en groeide op in een gezin met twee zussen. Tot het derde leerjaar liep ik school in Waanrode. Toen ik acht was zijn we naar Glabbeek verhuisd. De eerste nacht dat we in Glabbeek sliepen, brak er in de buurt een zware brand uit bij André en Jeanne Laermans. De vrouw des huizes stond op straat met twee potdeksels te kloppen om iedereen te alarmeren. Er was een vermoeden van brandstichting. Ons gezin was zodanig onder de indruk dat we dezelfde nacht nog terug naar Waanrode trokken, waar we dan nog drie jaar gewoond hebben. Moeder was een dochter van brouwer Alen en eerst was vader werknemer van de brouwerij. Hij voerde met paard en kar bier uit naar de mensen van het dorp. Toen we nog in Waanrode woonden, verwierf vader een vergunning om een bakkerij uit te baten in Glabbeek aan de kerk. Vanaf het vierde leerjaar ben ik dan naar school gegaan in de Nieuwstraat. Later liep ik huishoudschool in de Donystraat in Tienen. Het werd zeer druk in vaders bakkerij en ik moest de school verlaten en mee in de bakkerij gaan werken. Ik bediende de klanten in de winkel en elke ochtend moest ik met een volgeladen fiets een broodronde doen langs de Grote Steenweg en in Zuurbemde. Soms moest ik dit traject twee keer afleggen. Moeder had zeer grote zakken gemaakt om op de fiets te monteren, zodat er veel brood kon vervoerd worden. Toen ik vijftien jaar oud was, werd de fiets als vervoermiddel stilaan vervangen door de bestelwagen. In het dorp was vader een van de eerste mensen die zich zo n voertuig konden aanschaffen. We konden nu veel meer brood vervoeren en zo groeide ons aantal klanten van dag tot dag. Bompa zei dikwijls: Een klant winnen is niet moeilijk, de kunst is een klant behouden. En dit kan alleen door goei waar te leveren en door een vriendelijke bediening. Omdat hij slechts over een kleine bakoven beschikte, moest vader de hele dag bakken om de klanten te kunnen gerieven. Op een bepaald moment leverden wij brood in de dorpen Kersbeek, Kapellen, Zuurbemde, Waanrode, Bekkevoort, Meensel, Kiezegem en op de Muggenberg brood. Ja, we dreven echt wel een bloeiende zaak! En alles deden we zelf. In 1961 huwde ik met Germain Lambrechts en we kregen twee dochters: Carine en Diane. Toevallig zijn ze beiden gelukkig getrouwd met twee buitenlanders, een Italiaan en een Duitser. Ondertussen ben ik grootmoeder van Andreas, Laura, Niels en Julie, die het goed doen op school. De mensen van het dorp kennen me van het winkeltje aan de kerk in Glabbeek. Eigenlijk zijn we op een slecht moment begonnen met dat winkeltje. Er was de invoering van de btw en de opkomst van de grote warenhuizen. In Glabbeek opende in die tijd de Massa-markt de deuren, waar nu de Euro-spar gevestigd is. Moeder had veel meer inkomsten doordat er nog geen btw te betalen was. Ik heb twintig jaar winkel gedreven, van 1971 tot Het was een zeer mooie tijd in mijn leven. Het sociaal contact met de klanten was enorm. Toen hadden de mensen nog tijd om even een babbeltje te slaan. Iedereen kende elkaar en vreugde en verdriet lagen soms dicht bij elkaar. Oooooh, waar is de tijd! Te oordelen aan haar gelaatsuitdrukking mist Rachelle nog steeds die warme babbels van de mensen van het dorp. Welk Glabbeeks plekje roept speciale herinneringen bij u op? Het mooiste plekje van Glabbeek is voor mij zeker de Nieuwstraat; de weg achter de kerk. Langs deze weg stapte ik tijdens mijn

15 Datum Uur Activiteit Vereniging Plaats ma 1 & 8 feb. 20 u. Leeskring: Dubbelgangers. Samen boeken lezen rond een onderwerp en ervaringen uitwisselen. Davidsfonds & Bibliotheek Glabbeek Dries Ceuppens - 016/ Bibliotheek, Glabbeek di 2 feb u. Viering Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Zangkoor Kapellen O.-L.-Vr.-Geboortekerk, Kapellen wo 3 feb. 14 u. Koffie en vermaak Gepensioneerden Attenrode-Wever Julia Dereze, 016/ Parochiecentrum Attenrode wo 3 feb u. Koken: Lekkers uit de grond, wortels en knollen KVLV Bunsbeek - Rita Boesmans 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek do 4 feb. 20 u. Beter bewegen (van 4/2 tot 11/3) KVLV Bunsbeek - Iréne Hendrickx Parochiecentrum, Bunsbeek za 6 feb. 20 u. Nederlandstalig luisterlied: Gebak - thema: Valentijn Edmond Denruyter, 0485/ Remi Vangoidsenoven, 0494/ Parochiecentrum, Bunsbeek di 9 feb. 14 u. Latijns-Amerika: door Liesbeth Walkiers (Trias) vr 12 feb. 19 u. Valentijnfeest voor de vrouwen van de deelnemers van de kooklessen zo 14 feb. 14 u. Pannenkoekendag: Oliebollen en pannenkoeken Neos-Glabbeek - 016/ vandervelpen_ Landelijke Gilde Bunsbeek Edmond Denruyter - 016/ Ziekenzorg Kapellen Filemon Smekens - 016/ Glazuur, Glabbeek Parochiecentrum, Bunsbeek Parochiecentrum, Kapellen di 16 feb. 14 u. Kinderactiviteit KVLV Bunsbeek Vera Schouters - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek wo17&24feb u. Knutselavond (inschrijven!) V.K.T. Hageland / Taverne t Hoekske, Tienen do 18 feb. 14 u. Koffienamiddag met animatie Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx, 0472/ Glazuur, Glabbeek zo 21 feb u. Wandeltocht ( km): over een parkoers van bos,veldwegen en rustige dorpsstraatjes Toekers Bunsbeek Dave Debecker / Parochiecentrum, Miskom do 25 feb. 14 u. Bezoek Vivantia Thuiszorgwinkel Ziekenzorg Bunsbeek Irene Hendrickx - 016/ Linter zo 28 feb. 14 u. Vertelnamiddag met Sef van Wegberg Kunst- en Cultuurkring Athena v.z.w. 016/ GC De Roos, Glabbeek wo 3 mrt. 14 u. Koffie en vermaak Gepensioneerden Attenrode-Wever Julia Dereze, 016/ Parochiecentrum Attenrode wo 3 mrt u. Sjaal in bezemsteel - haakwerk KVLV Bunsbeek Rita Boesmans - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek do 4 mrt u. Gratis proeflessen volleybal (kinderen vanaf 2de leerjaar) Lizards volleybal - Nico Hemerijckx 0476/ Sporthal Ter Linde, Glabbeek zo 7 mrt u. Solidaire Maaltijd t.v.v. Broederlijk Delen Federatie Parochies Glabbeek Gert Janssens, 016/ Glazuur, Glabbeek zo 7 mrt. 14 u. Pannenkoekendag Ziekenzorg Bunsbeek Irene Hendrickx - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek wo 17 mrt. 14 u. Geheugentraining door David De Pessemier Neos-Glabbeek - 016/ Glazuur, Glabbeek

16 Datum Uur Activiteit Vereniging Plaats do 18 mrt. 14 u. Koffienamiddag met animatie za 20 mrt. Tentoonstelling: schilderijen van Monique Boeckaerts & Trout Demey Za en zo.: u. + tijdens openingsuren gemeentehuis zo 21 mrt u. Kruisoplegging Vormelingen Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx, 0472/ Kunst- en Cultuurkring Athena v.z.w. 016/ Rita Vangilbergen Zangkoor Sint-Niklaas Glabbeek 016/ Glazuur, Glabbeek Gemeentehuis, Glabbeek Sint-Niklaaskerk, Glabbeek di 23 mrt. Daguitstap naar Puurs en Sint-Niklaas Neos-Glabbeek - 016/ vandervelpen_ Puurs & Sint-Niklaas wo 24 mrt u. Koken: Lekker gezond koken voor weinig geld KVLV Bunsbeek Rita Boesmans - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek za 27 mrt. Operette of musical Neos-Glabbeek - 016/ vandervelpen_ nog te bepalen zo 28 mrt. Palmzondagvieringen in de kerken Attenrode,Bunsbeek,Glabbeek,Kapellen,Wever & Zuurbemde: opgeluisterd door hun resp. koren ma 29 mrt. Paasfeest wo. 31 mrt. do. 1 apr. vr. 2 apr. 19 u. 15 u. 15u.&19u. Biechtviering Viering Witte Donderdag Viering Goede Vrijdag Ziekenzorg Attenrode Frieda Willems - 016/ Zangkoor Sint-Niklaas Glabbeek 016/ Parochiecentrum, Attenrode Sint-Niklaaskerk, Glabbeek vr 2 >5 apr. Goede Vrijdagrally: Kamperen in Nederland V.K.T. Hageland - 016/ Poortvliet, Nederland 3 & 4 apr. Paasvieringen in de kerken van Attenrode,Bunsbeek,Glabbeek,Kapellen,Wever & Zuurbemde: opgeluisterd door hun resp. zangkoren 7 apr. &5mei 14 u. Koffie en vermaak Gepensioneerden Attenrode-Wever Julia Dereze, 016/ Parochiecentrum Attenrode zo 11 apr. 12 u. Paasfeest Ziekenzorg Bunsbeek - Irene Hendrickx 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek wo 14 apr. 14 u. Koffienamiddag met animatie Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx, 0472/ Glazuur, Glabbeek za 17 apr u. Italiaanse avond KSJ Glabbeek - Brecht Guelinckx 0477/ Bart Decroos: 0494/ Parochiecentrum, Wever di 20 apr. Daguitstap Yerseke en Zeeland Neos-Glabbeek - 016/ vandervelpen_ Yerseke en Zeeland wo 21 apr u. Bloemschikken KVLV Bunsbeek Maria Cockx - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek zo 25 apr. 14 u. Moppen tussen de bloesems met Jacky Lafon (5 km) (inschrijven vóór 19/4) Dienst Toerisme Glabbeek Nico Hemerijckx, 016/ , Bunsbeek Meer info: zie pag. 22 zo 25 apr u. Eerste communieviering mei. Dorpsfeesten Bunsbeek: Met kermisfoor en 2 dagen rommelmarkt-oldies night en optreden covergroep Zangkoor Sint-Niklaas Glabbeek 016/ Edmond Denruyter, 0485/ Remi Vangoidsenoven, 0494/ Sint-Niklaaskerk, Glabbeek Parochiecentrum, Bunsbeek

17 Nieuw! Trefpunt Glabbeek Omdat verschillende Glabbekenaren lid zijn en deelnemen aan OKRA-activiteiten buiten hun eigen gemeente, hebben enkelen het initiatief genomen om in Glabbeek te starten met een OKRA-Trefpunt. U bent 55+ en op zoek naar een leuke, gezellige, verrijkende, ontspannende, vrijetijdsbesteding? Dan stel ik u graag voor aan OKRA trefpunt Glabbeek. O K R A Open Openheid en ontmoeting! Kristelijk Bron van inspiratie en motivatie. Respectvol Voor alle ouderen en andere generaties. Actief Actief in het leven. Actie voor rechtmatige Ouderenbelangen. OKRA is dé plaats waar 55+ elkaar vindt, elkaar ontmoet. OKRA is ook het trefpunt dat de belangenbehartiging van ouderen trefzeker aanpakt. Wij zijn een vereniging van 55+, gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers die vorm, inhoud en kleur willen geven aan onze verschillende activiteiten. Interesse? U wordt uitgenodigd om met de vereniging kennis te maken tijdens de startnamiddag op donderdag 25 februari 2010 tussen 14 en 18 uur in de sporthal van Glabbeek. Op het programma: Allerlei infostands, demonstratie en initiatie van enkele binnen- en buitenactiviteiten, aangepast aan onze doelgroep. Zin om mee te werken? Kom naar de startnamiddag of Fred Courant, 016/ , Jan Craninckx, 016/ , Lieve Degeest, 016/ , Lucia Francen, 0475/ , Guy Petré, 0499/ , Remy Vangoidsenoven, 016/ , Felix Libersens, 016/

18 Actiecomité Roemenië Glabbeek Eind december 2009 werd in Roemenië de bloedige revolutie van 1989 herdacht. Meer dan mensen kwamen om toen de Roemeense bevolking in opstand kwam tegen dictator Ceaucescu. Nu, 20 jaar later, blijkt dat Roemenië en het Roemeense volk nog steeds hard vechten tegen de uitwassen van de verjaagde dictatuur: corruptie en machtsmisbruik zijn nog steeds verweven met het dagelijkse leven. Op heel wat plaatsen worden echter maatregelen genomen om deze wanpraktijken te bannen uit het systeem. In de TBC-ziekenhuizen van Arad en Lipova, die al sinds 1991 samenwerken met het actiecomité Roemenië Glabbeek worden patiënten goed behandeld zonder dat ze artsen en verplegend personeel onder de tafel moeten bijbetalen. De patiënten verblijven er ook in goede omstandigheden, naar Roemeense normen. Ook in 2010 zullen we deze projecten blijven steunen. De Roemeense gezondheidszorg kan nog steeds niet zonder externe steun voor infrastructuurwerken en de aankoop van medisch materiaal. Samen met comités uit een 20-tal andere Vlaamse gemeentes is het actiecomité Roemenië Glabbeek actief bezig met het verbeteren van de basisgezondheidszorg en de uitbouw van sociale weefsels op het Roemeense platteland. Door de uitbouw van een vrouwenorganisatie, een jongerenvereniging, een gezondheidsraad of het organiseren van vakantiewerking in een dorp of gemeente brengen we heel wat van onze kennis over naar een maatschappij waar de mensen opnieuw moeten leren om samen te werken ten voordele van hun eigen gemeenschap. Met steun van uit Glabbeek wordt er door de inwoners van het dorpje Viscri gewerkt aan gezondheidszorg en worden er plannen gesmeed om volgende zomer een vakantiewerking op te zetten voor de kinderen van het dorp. Heb je interesse voor onze projecten of wil je er aan meewerken? Wil je wel eens mee naar Roemenië om onze projecten te bezoeken? Laat iets weten via of aan één van de onderstaande mensen: Piet Henckens 0497/ Ivonne Vranckx 016/ Kris Vangoidsenhoven 016/ Jef Vandijck 016/ Maurice Timmermans 016/ Fernanda Goen 016/ Sigrid Vangoidsenhoven 0497/ Liesbet Henckens 016/ Hanne Vanherberghen 0496/ Rudi Timmermans 0478/ We willen ook iedereen van harte bedanken voor de steun die we ontvingen tijdens onze jaarlijkse Kerstactie. Voorlopig (27/12/09) staat de teller op 3.758,64 euro. Een fantastisch resultaat, waarmee we vanuit het kleine Glabbeek grote dingen kunnen doen in onze Roemeense projecten. Giften zijn nog steeds welkom op rekeningnummer

19 Mensen met een verhaal 15 kindertijd naar school en later kwam ik er tot driemaal per dag mijn kleinkinderen aan de school ophalen. Het was een weg waar het dorpsleven ingevuld werd door schoolgaande kinderen, een grote boerderij, een boer die nog zeer lang zijn land bewerkte met paard en kar en de landelijke rust van een dorpje. Het is een weg waar je nog steeds met je kinderen over de straat kan wandelen. Het kasteeltje van de familie Nackaerts op de hoek van de Dries en de Cranenbroekstraat roept bij mij ook zeer goede herinneringen op. Tussen het werk door mocht ik gaan spelen met mijn vriendin Bernadette Nackaerts in het grote domein rond het kasteel. We speelden in en rond de vijver. Jaarlijks werd er een Vlaamse kermis georganiseerd door de plaatselijke verenigingen. Jong en oud kwam er samen om plezier te maken. Er werd gezongen en gedanst, er stonden primitieve attracties zoals volksspelen, schietkot en eendjes vangen. Het was een moment in de zomer waar iedereen naar uitkeek. Wat hebben we toch plezier gemaakt! Geregeld bezoeken wij de kapel van de Heinkensberg om even tot rust te komen. We nemen ook elk jaar deel aan de processie naar de kapel. Deze kapel wordt nog dagelijks bezocht door tal van fietsers, wandelaars en mensen die komen bidden. Mijn echtgenoot, Jos Gillis, Gerard Huts en Alfons Denruyter hebben vrijwillig de binnenkapel gerestaureerd. Het materiaal werd aangekocht met centen van giften. Waar onze generatie nog over spreekt zijn de nic-nac -koekjes die vader uitdeelde aan de kinderen op zijn ronde of in de winkel. In die tijd was dat een feest voor de kinderen omdat er nog niet veel snoep bestond. Welke gebeurtenissen zijn u bijgebleven? Tijdens de oorlog had mijn oom Emiel een schuilplaats gemaakt in de weide. Het was een grote put met als deksel een plank met daarop een grasmat. Telkens er alarm was, gingen we allen naar die schuilplaats. Toen de oorlog ten einde was, lieten de Engelse soldaten zilveren slingers uit de lucht vallen. De soldaten deelden kauwgom en sigaretten uit. Tijdens de oorlog zijn er in Wever een aantal huizen beschadigd, waaronder dat van Jos Coel. Ook de kerk van Wever werd getroffen; door een inslag van een vliegende bom gingen aan één kant alle glasramen aan diggelen. Merkwaardig was dat het hele huis van Jos Coel vernietigd was buiten het Mariabeeldje, dat nog op dezelfde plaats op de schouw stond. Het dorp Meensel had bijzonder zwaar te lijden van de oorlog. In Wever kwamen de soldaten in één lijn over de weg gestapt en ze controleerden iedereen. Wie van Meensel was werd meegenomen. Van de schrik gingen we schuilen en op een bepaald moment zagen we dat ze meester Sciot tegenhielden. Maar omdat hij niet van Meensel was, lieten ze hem gaan. De dorpelingen hadden vanaf toen minder schrik. Er werd tijdens de oorlog ook veel gesmokkeld door Brusselaars die via Bekkevoort langs landelijke weggetjes naar de boerderijen kwamen om boter en eieren te kopen. Wat me nog goed is bijgebleven zijn de werknemers van de Brigida melkerij die met paard en kar dagelijks hun ronde deden om de melk op te halen bij de talrijke boeren. Rond het huidige gemeentehuis klonk voortdurend het rinkinken van volle en lege melkkruiken. Waar is de tijd dat we bij Albert Lissens met ons kruikje botermelk gingen kopen tegen 5 Bef de liter. De Grotestraat was een bloeiende straat met veel bedrijvigheid. Er was het wassalon van Albert Omloop, de veiling, de vele cafés, de tramhalte met voortdurend komen en gaan van mensen. De veilingbranden in 1958 en 1997 staan ook nog in mijn geheugen gegrift. Wat maakt Glabbeek zo n mooie gemeente om in te wonen? Glabbeek is een rustige, stille gemeente waar ik zeer graag woon. Het is een gezellig dorp waar vroeger

20 16 Mensen met een verhaal iedereen elkaar kende. Nu is dit veranderd omdat er veel bijgebouwd is de laatste jaren. Veel mensen van elders hebben de charme van het platteland ontdekt. Maar er is hier geen sprake van vandalisme en geweldadige overvallen. Wat boeide u in al die jaren? Het dagelijkse contact met de dorpelingen was mijn leven. Dansen was één van mijn grote hobby s. Vooral op de jaarlijkse kermissen in de dorpen rond Glabbeek kon ik me uitleven. Deze kermissen bestaan nog steeds en worden nog door talrijke dorpelingen bijgewoond. Het zijn toch plaatsen waar de mensen de vriendschappen onderhouden en waar er goed gefeest werd en wordt. In al die jaren had ik een mooie vriendschap met Annie Debecker, met wie ik dikwijls een babbeltje ging slaan. Nog een hobby van mij is alles proper houden. Ik poets elke dag omdat het altijd netjes moet zijn. Koken en de bloemen in de tuin verzorgen zijn ook prettige bezigheden. Uw mooiste moment? Het mooiste moment is geboren worden in een warm nestje. Op de dag van mijn plechtige communie moest ik thuis opgerold in mijn feestjurk tussen de vele taarten voor de feesten van andere kinderen door laveren. Ik zelf kreeg mijn feest een week later en dat was een heel mooie dag. Het feest van Graaf Jean d Arschot in het kasteel van Waanrode is ook een mooie herinnering met de uitreiking van de eretekens aan twee verdienstelijke werklieden om hun jarenlange diensten. Mijn grootvader, Alfons Van der Stukken, kreeg toen de gouden palm der kroonorde opgespeld. Gedurende meer dan 60 jaar was hij als hovenier en meester-werkman in boswerken bij de kasteelheren van Waanrode in dienst geweest. Ook onze huwelijksdag op 31 mei 1961 was natuurlijk onvergetelijk, en de geboorte van onze kinderen Carine en Diane. De vier kleinkinderen zijn mijn oogappels en daar ben ik fier op. Het meest trieste moment? De plotse dood van mijn beide ouders was telkens een grote schok. Vader stierf in 1987 aan astma, die hij opliep door de bloem in de bakkerij. Vroeger werd de bloem dagelijks in juten zakken uitgegoten en dit veroorzaakte telkens een enorme stofwolk. Even later moesten we een vakantie in Duitsland onderbreken omdat moeder was opgenomen in de kliniek. Ze stierf aan een hersenbloeding in Wat is er nog veranderd in Glabbeek? De wegen zijn stilaan aan het dichtslibben door het overvloedige verkeer. Grote landbouwvoertuigen hebben de plaats ingenomen van paard en kar. Sociaal contact is zo belangrijk voor iedereen maar is de laatste jaren vervangen door de moderne technologie, zoals internet, , msn en de gsm. Vroeger deelden de mensen op straat lief en leed met elkaar. De mensen zaten s avonds buiten, ze lachten, ze vertelden elkaar hun verhalen van vreugde en verdriet. Door de welvaart kan iedereen zich nu zelfs twee televisies aanschaffen om zeker hun favoriet programma niet te missen. We zitten allen gekluisterd aan de buis. Onze maatschappij is minder verdraagzaam geworden. Vroeger werd er veel meer water bij de wijn gedaan om overeen te komen. Toen ik binnenkwam was je druk op zoek naar mooie foto s om te publiceren. Je zei me tijdens het interview dat het stoppen met de winkel je zeer moeilijk was gevallen omwille van het sociaal contact dat plotseling wegviel. Maar na een interview van ruim twee uur ben je helemaal opgelucht. Net het gevoel of je tegen zeer veel klanten hebt gesproken. Lang leve Rachelle van het snoepwinkeltje aan de kerk in Glabbeek.

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel!

Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel! Tuin- en keukenresten composteren? Dàt is kinderspel! Hallo. Ik ben Jerom de compostworm. Ik eet alles wat in de natuur groeit. Ik ben verlekkerd op overschotjes uit de tuin en de keuken. Ik sabbel en

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN De Keuzemeersen is een klein natuurgebied naast de Leie. Een natuurgebied is leuk voor de mensen die in de stad wonen. Niet iedereen heeft een tuin. Of sommigen willen

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat)

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat) 18 dec Interview door Luk Indesteege met Armand Nijs (71), 50 jaar gehuwd met Marie-Julienne Thuys (72) Hengelhoefstraat 85, 3600 Genk gepensioneerd bakker in Hoevenzavel, Marie-Julienne hielp in bakkerij.

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Inhoud: ----------------------------- ----------------------------- nog Rijmpjes ----------------------------- Interview

Inhoud: ----------------------------- ----------------------------- nog Rijmpjes ----------------------------- Interview Jaargang 3 -Uitgave 1 Inhoud: November 2012 Voorstelling nieuwe leerlingenraad IDEH. Project FAIRTRADE Spelletjes/Raadseltjes Moppentrommel Rijmpjes en nog Rijmpjes Interview De nieuwe leden van de Leerlingenraad

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

8 ste editie. www.hagelandsegordel.be. Zondag 19 juli 2015. Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen

8 ste editie. www.hagelandsegordel.be. Zondag 19 juli 2015. Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen www.hagelandsegordel.be 8 ste editie Zondag 19 juli 2015 Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen NIEUW AANBOD: Route langs Meensel- Kiezegem bij het standbeeld van Eddy Merckx! Praktisch Fietsen:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 De wandelingen starten aan voetbalkantine,vlaasstraat 3, 3380 Bunsbeek Wandelclub de Toekers Bunsbeek zal naar goede gewoonte in het kader van de week van de sportclub

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Moet er nog taart zijn? Hoog bezoek MILLEKEMOL. fietspool: een groep kinderen die onder begeleiding

Nieuwsbrief. Moet er nog taart zijn? Hoog bezoek MILLEKEMOL. fietspool: een groep kinderen die onder begeleiding Nieuwsbrief JAARGANG 15, NR 7 MAART 2014 MILLEKEMOL Moet er nog taart zijn? In dit nummer: Spelen met taal 2 Zondag 23 maart werden een recordaantal taarten en pizza s rondgebracht: liefst 1140 stuks verdwenen

Nadere informatie

Indien u dus nog een broertje of zusje wil inschrijven, meld je kind dan zeker aan binnen deze periode!

Indien u dus nog een broertje of zusje wil inschrijven, meld je kind dan zeker aan binnen deze periode! Januari 2016 Beste kinderen, Beste ouders, Ik wens jullie in naam van het hele team een warm kerstfeest en een bruisend 2016. Dirk Vranken directeur INSCHRIJVEN IN ONZE SCHOOL Nieuwe kinderen kunnen op

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken

Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Lekker ontspannen in een sfeervolle omgeving In 2010 zijn er 8 TOCH UIT vakantieweken TOCH UIT VAKANTIES 2010 Af en toe er even tussenuit samen met uw dementerende partner Thuis zorgen voor een dementerende partner is geen eenvoudige taak. Door de permanente druk hebt u meestal onvoldoende

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong Nummer 8 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016

Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Eindverslag zomerkamp 2016 Oosterzee, Friesland 18 juli t/m 22 juli 2016 Maandag 18 juli We vertrekken vanaf de locatie Koningsbelt met 25 leerlingen, 10 begeleiders en aanvullende gezinsleden zoals een

Nadere informatie

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes!

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes! DE KASTANJEKRANT NOVEMBER 2012 De allereerste Kastanjekrant! Er is lang over nagedacht en hard aan gewerkt maar met veel trots stellen we u de allereerste editie van onze Kastanjekrant voor! Bij het begin

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Hoge Weide - Leidsche Rijn - Utrecht

Hoge Weide - Leidsche Rijn - Utrecht Hoge Weide - Leidsche Rijn - Utrecht Het beste van twee werelden Leidsche Rijn heeft alles Voorzieningen Basis plattegrond De thuisbasis van Linda en Jeroen De Smaakmakers Interieurimpressie De Smaakmakers

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be

Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be Infobrief -16weekend 4 tot 6 april 2014 www.klj-vissenaken.be Hallo beste KLJ ers, Het tweede deel van ons KLJ-jaar is al een tijdje van start gegaan, de koudste periode van de winter is voorbij en de

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl Makkers en rakkers Nel Ooievaar bron. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/ooie002makk01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Makkers en rakkers] 3 Een mus

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006 Jaargang 28 nr. 1 januari februari 2006 - 2 - P r o j e c t g r o e p S p o r t Z o n d a g 2 9 j a n u a r i 2 0 0 6 W a n d e l e n Onze eerste wandeling van 2006 blijft nog een verrassing. Kleed je

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 DECEMBER 2006 MEDEDELINGEN Vrije dagen in mei (even herhalen) woensdag 4 mei Pedagogische studiedag voor de leerkrachten (vrije dag voor alle kinderen) donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

Nadere informatie

Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015

Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015 brugge.be BULLETIN Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015 20ste jaargang nr. 3 3 februari 2015 --------------------------------------------------------------------------------------- In het

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Composteren en kringlooptuinieren

Composteren en kringlooptuinieren Meer halen uit de biologische kringloop Composteren en kringlooptuinieren Iedereen wil graag een mooie tuin. Vlaco vzw, www.vlaco.be 1 Maar smaken verschillen. Bent u meer voor de wat wilde tuin? En zegt

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE. DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.VERCAEMER @DE-LELIE.BE Krantje 26 DE ROZE HUISKRANT Juli 2013 Interview met onze stagiaire We hebben sinds 4 februari een stagiaire,

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Ons Familienieuws: Juli

Ons Familienieuws: Juli . 01-07-2006 Maand: Juli In dit nummer: Jarigen va n de maand Juli 2 Voorwoord Activiteitenkalender 3 Even terug in de tijd 4 + 5 Informatief 6 Overlijdens 7 Gedicht 8 Woon En Zorgcentrum Heilige familie

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan Advent vieren en beleven tweede graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie