Glabbe KLAP. 14 Interview Rachelle V. 20 PMD op containerparken. 08 Een sneeuwvrije. 22 Moppen tussen de bloesems

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glabbe KLAP. 14 Interview Rachelle V. 20 PMD op containerparken. 08 Een sneeuwvrije. 22 Moppen tussen de bloesems"

Transcriptie

1 Februari 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 1 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Jubilarissen in de bloemetjes gezet Houtverkoop Nieuwe tarieven autokeuring e-id: prijsstijging Uit in Glabbeek Jongerentheaterfestival Fit in 12 weken Jeugdbeleidsplan PMD op het containerpark 08 Een sneeuwvrije stoep 14 Interview Rachelle V. 20 PMD op containerparken 22 Moppen tussen de bloesems Grotestraat Glabbeek Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester & schepenen Glabbeek Verschijnt driemaandelijks. Afgiftekantoor: 3380 Glabbeek

2 2 Februari Beste dorpsgenoten, Vooreerst wens ik ieder van u een gezond en gelukkig 2010, een jaar met veel mooie en gezellige momenten. De mooie winterlandschappen van de voorbije periode hadden ook een keerzijde. Er werd in Glabbeek 150 ton zout gestrooid om de wegen berijdbaar te houden. Uiteraard kregen de grote verbindingswegen voorrang. Op kleinere wegen met weinig verkeer werd ook regelmatig gestrooid. Hier is het onmiddellijke resultaat echter duidelijk minder. De budgetten voor 2010 werden goedgekeurd op de gemeenteraad van december Om u een beeld te geven van hoe de gemeente uw geld besteedt, geeft de schepen van financiën op blz. 10 een overzicht van de belangrijkste posten. Zo zult u merken dat er dit jaar veel aandacht gaat naar openbare werken. Naast geld voor het gewone onderhoud is er een extra bedrag van euro gereserveerd voor wegenwerken met de nadruk op verkeersbeveiligende maatregelen. Een studiebureau maakte hiervoor reeds een voorstudie. Verschillende wegenwerken zullen uiteraard uitgevoerd worden in combinatie met de rioleringswerken die door Aquafin en Riobra gepland zijn. Voor deze rioleringswerken kreeg Glabbeek reeds euro subsidies toegezegd. De herinrichting van Attenrode centrum krijgt dit jaar concreet vorm. Hier is al veel om te doen geweest en er werd hierover ook onjuiste of onvolledige informatie verspreid. Op 22 februari 2010 moeten de ontwerpen van de architectenwedstrijd binnen zijn bij Vlabo (Vlaanderen bouwt). Dan zal een jury, samengesteld uit deskundigen en vertegenwoordigers van iedere fractie uit de gemeenteraad, beoordelen welk het beste voorstel is dat voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden qua woningbouw en kwaliteitsvolle inrichting (o.a. centrum met trage doortocht, plein, speeltuigen,... ). Nog even afwachten dus. Veel inwoners informeren geregeld naar het geplande sociaal woonproject en commercieel centrum in Glabbeek. In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan werd hiervoor reeds een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 31/07/2008. Het project zit momenteel geblokkeerd doordat één van de betrokkenen klacht indiende bij de Raad van State. Bijgevolg is er voorlopig geen rechtszekerheid voor de uitvoering. Ondertussen worden informeel wel de nodige voorbereidingen getroffen om met dit dossier onmiddellijk te kunnen verdergaan zodra er een uitspraak is. De Tiensesteenweg is geen gemeenteweg. Toch zijn het onze inwoners die het meest te lijden hebben onder de schabouwelijke staat van het wegdek. Wij hebben bijna dagelijks klachten doorgegeven aan het Vlaams Gewest en aangedrongen op een onverwijlde reparatie. Ondertussen is een definitieve oplossing in de maak voor het gedeelte tussen Bunsbeek en Tienen. Dat stuk wordt volledig heraangelegd. Vanuit het schepencollege hebben wij er ook op aangedrongen gelijktijdig vrijliggende fietspaden te voorzien. Op een vergadering met de betrokken verantwoordelijken werd afgesproken dat het vermelde traject volledig wordt vernieuwd inclusief vrijliggende fietspaden. Vooraleer het gedeelte Bunsbeek-Glabbeek structureel wordt aangepakt, moeten er in het kader van het waterzuiveringsstation en de aanleg van collectoren nog ingrijpende rioleringswerken gebeuren. Men heeft wel beloofd om in afwachting daarvan grondige herstellingswerken uit te voeren. U ziet het, beste inwoners, er is nog veel werk aan de winkel. Wij hopen er in 2010 weer een stuk van te verwezenlijken. Uw burgemeester, Jean Vanschoubroek INHOUD Voorwoord van de burgemeester Geboortes, huwelijken, overlijdens Jubilarissen in de bloemetjes gezet Nieuws uit de gemeenteraad Houtverkoop OCMW: gratis juridisch advies OCMW: composteren e-id: prijsstijging Nieuwe tarieven autokeuring Vervoer van gevaarlijke goederen Een sneeuwvrije stoep Woonaanpassingen Meldingskaart Gemeentefinanciën 2010 Vrijwilligers in de kijker Sluikstoken Interview: Rachelle Vanderstukken GC De Roos: programmatie Dag van de vrijwilligers Uit in Glabbeek Jongerentheaterfestival Bloedinzamelingen Fit in 12 weken Sportieve data 2010 Jeugdbeleidsplan PMD op het containerpark Hageland+Dichter 2010 gezocht Nieuwe brochure over Glabbeek Moppen tussen de bloesems Gemeenteraad / OCMW-raad Onze diensten Middenkatern: activiteitenkalender COLOFON Contactadres Redactie Gemeentelijk Infoblad GlabbeKLAP Stationsstraat Glabbeek Tel. 016/ Druk Drukkerij Arco Steenbergestraat 25, 3384 Wever Teksten infoblad Het volgende nummer verschijnt rond 30 april. Alle artikels en foto s moeten uiterlijk op 31 maart binnengeleverd worden. Teksten die later toekomen worden NIET MEER gepubliceerd. U kan uw gegevens doorsturen bij voorkeur via of per adres van GlabbeKLAP, Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen.

3 Bevolking 3 GEBOORTES Proficiat aan alle ouders met de geboorte van hun kindje. 16 nov. - Lyns, kindje van Ilona De Ruyter en Joost Overstijns uit Bunsbeek 28 nov. - Julie, kindje van Sigrid Vanden Bempt en Davy Segers uit Kapellen 03 dec. - Maxim, kindje van Jessica Poot en Glenn Vandermeulen uit Kapellen 16 dec. - Milan, kindje van Erzsébet Racz en Mario Smets uit Bunsbeek 21 dec. - Ellinor, kindje van Maureen Depré en Reinhard Massart uit Kapellen 24 dec. - Loes, kindje van Carmen Dils en Johan Wauters uit Glabbeek 28 dec. - Anna-Yasmina, kindje van Meryeme Benmadda en Michael Vanheer uit Bunb. HUWELIJKEN Geen OVERLIJDENS Innige deelneming in de rouw van onze medeburgers. 21 nov. - Roger Pypen, 77 jaar uit Attenrode-Wever 25 nov. - Malvina Fets, 87 jaar uit Glabbeek 26 nov. - André Brees, 71 jaar uit Zuurbemde 03 dec. - Maria Vanhentenryk, 91 jaar uit Glabbeek 11 dec. - Theophile Mellaerts, 79 jaar uit Glabbeek 19 dec. - Simonne Paulus, 78 jaar uit Glabbeek 21 dec. - Felix Deroost, 83 jaar uit Bunsbeek 29 dec. - Georges Vanderspikken, 78 jaar uit Bunsbeek 01 jan. - Maria Van Clapdurp, 89 jaar uit Bunsbeek 14 jan. - Julia Hermans, 90 jaar uit Glabbeek 14 jan. - Leonia Costermans, 73 jaar uit Glabbeek 15 jan. - Denis Denruyter, 81 jaar uit Bunsbeek ONZE JUBILARISSEN 2009 IN DE BLOEMETJES GEZET Op zaterdag 19 december 09 werden alle jubilarissen uitgenodigd op het gemeentehuis. Gouden jubileum: 18 echtparen & Diamanten jubileum: 5 echtparen Proficiat!!!

4 4 Nieuws uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD VAN 12 NOVEMBER 2009 De raad hecht zijn goedkeuring aan: 1. Het verslag van de vorige gemeenteraadszitting van 8 oktober De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 20 november De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven van 99 december De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale I.W.M. van 16 december De agendapunten van de algemene vergadering van I.G.O Leuven van 17 december De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven Hofheide van 22 december De agendapunten van de algemene vergadering van 23 december 2009 van EcoWerf. 8. De gemeenterekening voor het jaar De gemeenterekening 2008 bestaat uit: de begrotingsrekening afgesloten met een begrotingsresultaat gewone dienst: ,71 euro buitengewone dienst: ,08 euro boekhoudkundig resultaat gewone dienst: ,74 euro buitengewone dienst: ,13 euro 9. De begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor het jaar De gewone dienst sluit na begrotingswijziging met een boni van ,04 euro en de buitengewone dienst met een boni van 4.125,27 euro. 10. Het bestek en de raming voor de opdracht met als voorwerp vernieuwen CV branderinstallatie voor het gemeentehuis en voor de bibliotheek. 11. Het bestek en de raming voor de opdracht met als voorwerp vernieuwen buitenschrijnwerkerij bibliotheek. 12. Het bestek en de raming voor de opdracht Aanstelling van een ontwerper voor het verbreden en uitdiepen van het mobiliteitsplan. 13. Het extra hoofdstuk van het sportbeleidsplan inzake de aanvraag van een impulssubsidie voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de erkende sportverenigingen. Akte wordt genomen van: 14. de voorliggende verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. De volledige verslagen van de gemeenteraden vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke website: HOUTVERKOOP Het gemeentebestuur van Glabbeek gaat over tot de verkoop van ongeveer 25m³ ruw verzaagd brandhout. De partij hout ligt gestapeld aan de Steenbergestraat 44 (naast het OCMW-gebouw) en is zichtbaar vanaf de weg. Wenst u dit hout of een gedeelte ervan te kopen, dan dient u een schriftelijke prijsbieding in met opgave van de gewenste hoeveelheid in m³ op het gemeentehuis, Grotestraat 33. Dit moet gebeuren vóór dinsdag 23 februari 2010 om 16 uur. Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de heer Sylvain Celis via 0473/ of via

5 OCMW 5 GRATIS JURIDISCH ADVIES Iedere eerste dinsdag van de maand kun je van tot uur op de sociale dienst van het OCMW te Glabbeek bij een advocaat terecht voor een verkennend juridisch advies. De data voor de volgende maanden zijn: dinsdagen 2 februari / 2 maart / 6 april / 4 mei / 1 juni Je kan bij de advocaat terecht met al je vragen over bijvoorbeeld: schuldbemiddeling / huurcontracten / alimentatie /huwelijkscontracten / enz. De advocaat zal je persoonlijk te woord staan. COMPOSTEREN BRENGT LEVEN IN JE TUIN Waarom zelf je keuken- en tuinresten composteren? Er zijn heel wat redenen te bedenken om je keuken- en tuinafval niet zelf te composteren. Je houdt bijvoorbeeld van gemakkelijke oplossingen en voegt het keuken- en tuinafval gewoon bij het restafval dat je wekelijks op de stoep zet. Het resultaat? Het organisch afval drievierde water gaat dan hoogstwaarschijnlijk naar de verbrandingsoven, waar het verbrand wordt. Dit is duur. Ook jij betaalt ervoor. Een betere oplossing is het afzonderlijk inzamelen van groenten-,fruit- en tuinafval. Wat je meegeeft, wordt dan in een GFT-installatie tot compost verwerkt. Prima, maar toch zal je ook voor die verwerkingswijze steeds vaker de kostprijs moeten gaan betalen. Natuurlijk is je tuinafval ook welkom in het containerpark. Van hieruit vertrekt het dan verder naar de professionele groencompostering. Ook dit is echter een dure oplossing. Misschien heb je kippen lopen of gebruik je het grasmaaisel en de andere plantenresten uit je siertuin gewoon als mulch om de bodem tussen struiken en vaste planten af te dekken. Nog een idee: haksel je snoeihout fijn en gebruik het als padbedekking. Een mulchmaaier versnippert het afgemaaide gras en verspreidt het opnieuw op het gazon. Dit zijn uitstekende oplossingen die het organisch materiaal en de voedingselementen heel snel terugbrengen waar ze thuishoren: in de bodem. Toch blijft een compostvat of een compostbak in je tuin interessant. Wat doe je immers met bananenschillen of met de resten van kiwi of prei? En wat als je tijdens een warme, vochtige zomer toch te veel grasmaaisel hebt? Wat je in je tuin niet meteen een andere nuttige bestemming kan geven, kun je best composteren. Voor het eindproduct de compost zal je snel een heleboel nuttige toepassingen vinden. Je bespaart aanzienlijk op de kosten voor vuilniszakken en het containerpark. En vooral: composteren is een van de meest boeiende werkjes in de tuin. Nergens zal je zoveel nuttig leven ontdekken, nergens zal je van zo nabij betrokken worden bij de natuurlijke kringlopen die het leven op aarde in stand houden. Leve het compostvat of de compostbak! Wanneer start je best met composteren? Als je van plan bent te composteren, begin er dan zo snel mogelijk mee. Elke dag uitstel betekent een verlies aan organisch materiaal en voedingselementen voor je tuin. Het moment van het jaar waarop je start met composteren, heeft minder belang. Putje winter is niet echt aan te raden. De natuur en de afbraakorganismen zijn dan in rust.

6 6 OCMW Composteren is een natuurlijk omvormingsproces Tijdens het composteren zorgen micro-organismen en kleine ongewervelde diertjes voor de vertering van het afval. Breng verschillende materialen samen en creëer de geschikte leefomstandigheden voor bacteriën en schimmels, wormen, pissebedden, mijten en springstaarten. Behalve de voedingsstoffen die in je keuken- en tuinafval zitten, hebben zij net als wij water en lucht nodig. Daar zal je bij het composteren dan ook erg op moeten letten. Bij optimale omstandigheden wordt het leven in de composthoop zo intens dat de temperatuur gaat stijgen. Zelfs in een compostvat kan deze oplopen tot 50 graden. Ziektekiemen en onkruidzaden zijn hiertegen niet bestand. Dat is een van de voordelen van composteren, net zoals de snelheid waarmee het proces verloopt. Op hooguit 9 maanden mag je compost verwachten die je zowel in een bloembak als in de tuin kan gebruiken. Composteren van gras - Het gemaaide gazon wordt steeds onmiddellijk verwerkt. Zo ga je te werk: Zorg voor een hoop structuurvol bruin materiaal zoals houtsnippers, (gehakselde tuinresten), best op een beschaduwde plaats. - Spreidt op een oppervlakte van ca 1m² een laag houtsnippers uit, ongeveer 3 tot 5 cm dik. - Ledig de bak van je grasmaaier op deze laag houtsnippers. - Voeg een nieuwe laag houtsnippers van 3 à 5 cm toe. - Wissel telkens lagen gras en houtsnippers op deze manier af. - Na het grasmaaien schep je met je riek of spitvork de ganse mengeling van gras en houtsnippers zeer luchtig, goed in de lucht werpend, terug op de oorspronkelijke hoop houtsnippers. Bij droog weer is het gras na 1 a 2 weken verdwenen. Bij vochtig of nat weer gebruik je de week erop, als je terug met grasresten zit, dezelfde houtsnippers opnieuw maar neem je iets meer houtsnippers. Na 3 a 4 maanden (1 seizoen) zijn je houtsnippers verpulverd en kan je deze fijne materie gebruiken als mulchlaag onder stuiken of bomen, of verwerken in je composthoop. Je kan een compostbak of -vat aanvragen bij de groendienst van Landelijke Thuiszorg. Dat kan via OCMW Glabbeek (016/ , Johan Thomas) of rechtstreeks bij Landelijke Thuiszorg (016/ ). Via de gemeente kan je ook een compostvat aankopen voor de prijs van 10,66 euro. Bevolking ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN: PRIJSSTIJGING Omdat de productiekost van de elektronische identiteitskaart gestegen is, verhoogt de FOD Binnenlandse Zaken de prijs die aan de gemeenten wordt aangerekend met 2 euro. Vanaf 1 april 2010 betaalt u daarom 14 euro voor een elektronische identiteitskaart.

7 Politie 7 PRIJZEN AUTOKEURING SCHIETEN DE LUCHT IN Vanaf 1 januari 2010 zullen de keuringsstations aanzienlijk hogere tarieven aanrekenen voor hun technische controles. De verhoging komt er nadat de prijzen al sinds 2002 onveranderd waren gebleven. Voor de volledige keuring van een personenwagen zullen we voortaan 27,50 euro moeten ophoesten in plaats van 24,50 euro. De keuring van een autobus/autocar stijgt van 43,50 euro naar 49 euro. Een lichte vrachtwagen of kampeerauto (M.T.M. max kg) wordt gekeurd voor 31 euro euro in plaats van 27,50 euro. Voor vrachtwagens, trekkers of kampeerauto s (M.T.M. >3.500 kg) zal 49 euro moeten worden betaald in plaats van 43,50 euro. De volledige lijst is terug te vinden in artikel 23undecies van het K.B. van 15 maart 1968 (technisch reglement). Ook nieuw is de toeslag voor laattijdige keuringen die nu afhankelijk is van de termijn die verstreken is. - Eerste maand te laat: 7 euro - Tweede en derde maand: 10 euro - Vierde, vijfde en zesde: 15 euro - Meer dan zes maanden te laat: 25 euro De tarieven zullen vanaf nu om de twee jaar aangepast worden. VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN DOOR TUNNELS (nieuwe signalisatie) Vanaf 1 januari 2010 vinden een aantal wijzigingen plaats in de wegcode over doorgangsbeperkingen van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren door tunnels. Wegtunnels worden volgens Europese regels ingedeeld in categorieën die bepalen welke gevaarlijke stoffen door een tunnel mogen. De vijf tunnelcategorieën volgens het ADR (B.S ) zijn : - Categorie A : geen enkele beperking op het vervoer van gevaarlijke goederen; - Categorie B : beperking van het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing kunnen veroorzaken; - Categorie C : beperking van het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing of het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen kunnen veroorzaken; - Categorie D : beperking van het vervoer van gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken; - Categorie E : beperking van het vervoer van alle gevaarlijke goederen behalve de UN-nummers UN 2919, 3291, 3331, 3359 en De verbodsbepalingen en alternatieve reiswegen moeten voor de tunnels aangegeven worden met behulp van verkeerstekens op een plaats waar de keuze voor een alternatieve reisweg nog mogelijk is. Wanneer de toegang tot tunnels aan beperkingen onderhevig is, of wanneer er alternatieve reiswegen voorgeschreven zijn, dan moeten de verkeerstekens aangevuld worden met de letters B, C, D of E naargelang van de categorie waartoe de tunnel wordt gerekend.

8 8 Politie Het bord C24a wordt voorzien van nieuwe onderborden die de toegang verbieden voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren. Deze onderborden vermelden de letters B, C, D of E en duiden aan dat het verbod geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor de toegang tot wegtunnels van categorie B, C, D of E verboden is. Ook komt er een nieuw verkeersbord D4 dat dient om voor de voertuigen die de tunnel niet in mogen een alternatieve reisweg aan te duiden. Indien dit verkeersbord aanvullend de letters B, C, D of E vermeldt, dan geldt de verplichting om de alternatieve reisweg te volgen voor alle voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels behorend tot de categorie B, C, D of E verboden is. Het nieuwe bord D4 verplicht voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen. IS UW STOEP SNEEUWVRIJ? We maken dit jaar echt een winter mee. De kans is dan ook groot dat het verkeer gehinderd wordt door sneeuw en ijs. Ook de voetpaden liggen er soms glad bij. Daarom willen we er even aan herinneren dat elke burger verplicht is om het voetpad voor zijn woning sneeuw- en ijsvrij te houden. U zal dus elke dag sneeuw en ijs moeten ruimen zodat uw voetpad er tussen zonsopgang en 20 uur niet glad bij ligt. Bedenk daarbij dat bomen en planten gevoelig zijn voor de schadelijke invloed van zout. Spring dus niet te kwistig om met dooizout maar gebruik enkel de hoeveelheid die noodzakelijk is om sneeuw en ijs te verwijderen. Sneeuw die u van het voetpad verwijdert, moet u aan de rand van het voetpad opeenstapelen en zeker niet in de straatgoot. Zo hebben de voetgangers een vrije doorgang en kan het dooiwater gemakkelijk wegvloeien. Gooi echter nooit de sneeuw van het voetpad op de rijweg. Daardoor kunnen immers gladde plekken ontstaan, die vooral de fietsers in gevaar brengen! Als er daardoor een ongeval gebeurt, kan u daarvoor mee aansprakelijk gesteld worden. De plaatsen waar u sneeuw en ijs verwijderd hebt, kan u bestrooien met zand of zaagsel. Zo vermijdt u dat het daar opnieuw glad wordt. In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van het gelijkvloers in voor deze taak. Is het gelijkvloers niet bewoond, dan gaat de verplichting over op de bewoners van de eerste verdieping, enz. Als er een huisbewaarder of syndicus voor het gebouw aangesteld is, dan is hij verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Bij onbewoonde gebouwen en langs niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de eigenaars. Bij vriesweer of vorst is het verboden om water of andere stoffen die kunnen aanvriezen, op de openbare weg te gieten. Ook het maken van glijbanen op de openbare weg is verboden. Insp. Cauwenberghs, Politiezone Hageland - Wijkkantoor GLABBEEK

9 Wooninfopunt 9 WOONAANPASSINGEN Oost West, thuis best! Als oudere of persoon met een handicap wil u natuurlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Nochtans is dat niet voor iedereen een zelfsprekende keuze. De inrichting van uw woning kan een echte spelbreker zijn. Denk maar aan keukenkastjes die te hoog hangen, deuropeningen die te smal zijn, de verschillende trappen in uw woning,... Een onaangepaste woning betekent nog niet dat u uw woning moet verlaten. U zult wellicht wél uw huis moeten aanpassen. Zo wordt het niet alleen veiliger, maar ook een stuk aangenamer en comfortabeler om in te wonen. Welke aanpassingen? Gelukkig kunt u veel doen om uw woning veiliger te maken. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen meer of minder ingrijpende aanpassingen worden uitgevoerd. - Vaak kunnen kleine aanpassingen het comfort en de veiligheid sterk verhogen. Hierbij denken we aan goede verlichting; hellende vlakken in plaats van drempels; antislipmatjes; leuningen aan de trap; handgrepen aan bad, douche en toilet,... - Soms zijn grotere ingrepen nodig: deuren verbreden, toilet en badkamer binnenshuis inrichten, een garage ombouwen tot bad- of slaapkamer, installeren van traplift of badlift,... Hoeveel kost dat? De kosten voor het aanpassen van een woning kunnen vrij hoog oplopen, afhankelijk van de werken die nodig zijn. Als u uw woning moet verbeteren omwille van ouderdom of een handicap, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een aanpassings- of verbeteringspremie. Deze premies worden verleend door de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Vlaams-Brabant. Waar vind ik meer informatie? De deskundigen van Hartje Hageland helpen u graag verder. Elke maandag van 9 12 uur op het wooninfopunt in het gemeentehuis van Glabbeek. OF Hartje Hageland, p/a huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 te 3390 Tielt-Winge. Bij voorkeur na telefonische afspraak op het nummer 016/ Openingsuren: maandag tot donderdag van 9-12 uur en uur, op vrijdag van 9-12 uur. OF Surf naar de website: Hier kunt u op een leuke manier pijnpunten aan een woning ontdekken en vindt u concrete tips om uw woning comfortabeler en veiliger te maken. Meldingskaart Elke inwoner uit Glabbeek kan via deze meldingskaart (of via > uw mening telt! ) problemen, klachten of voorstellen melden bij het gemeentebestuur (Grotestraat 33, 3380 Glabbeek). Anonieme meldingen worden niet behandeld! Uw coördinaten: Naam: Adres: Telefoon: Mededeling:

10 10 Financiën BEGROTING 2010 De schepen van financiën André Debecker Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 28 december 2009 werd de gemeentelijke begroting 2010 besproken en meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst bedraagt ,33 euro en in de buitengewone dienst 4.125,27 euro. De personeelskosten nemen de grootste hap uit de begroting 2010 met 39,66% of euro. Hierin zitten ook de lonen van het onderwijzend personeel verwerkt met een uitgave van euro of 7,68% maar met eveneens een ontvangst van euro of 6,59%. De uitgavenposten politie ( euro of 5,80%) en brandweer ( euro of 2,09%) vallen ook relatief hoog uit. De aflossing van leningen bedraagt ,12 euro of 5,89%. Huisvuil blijft met euro of 9,41% uitgaven tegenover euro of 1,30% inkomsten een zware dobber. Jeugd, volksontwikkeling en bibliotheek vertegenwoordigen ,18 euro of 11,86% uitgaven tegenover ,03 euro of 5,55% ontvangsten. De kerkfabrieken kregen een krediet toegewezen van euro en het OCMW euro. De overdrachten bedragen ,22 euro of 26% en bevatten werken en aanbestedingen van 2009 die nog niet helemaal voltooid werden (Dorpsstraat en Torenstraat) of die zelfs nog moeten beginnen zoals de vernieuwing van de ramen van de bibliotheek en de centrale verwarming in het gemeentehuis en de bibliotheek en werken aan de Groenstraat. In de buitengewone dienst werd voor het onderhoud van wegen euro of ruim 25% voorzien. Daarin zitten dan ook de volgende geplande werken vervat: - vernieuwen Kapellenstraat - veiliger maken van gevaarlijke kruispunten - onderhoud asfaltwegen: slempen en aanbrengen van toplaag - voegvullingen - aanleggen van voet- en of fietspaden In de lokalen van de naschoolse kinderopvang zijn voor euro werken voorzien, waaronder de isolatie van het dak en het vernieuwen van centrale verwarming en dakgoten. Ook de toiletten voor de kleuters worden vernieuwd en hiervoor is euro voorzien. Buitengewone ontvangsten zijn: Attenrode Centrum ( euro) en verkoop schoolgebouw Tiensesteenweg ( euro). Waar uw geld naartoe gaat en waar de gemeente haar inkomsten haalt, ziet u in de onderstaande tabellen. Zij tonen ook wat de verschillende belastingen opbrengen.

11 Financiën 11

12 12 Financiën

13 Cultuur - Jeugd - Sport 13 Milieu Wie zelf zijn afval verbrandt, is de sigaar 25% van de dioxine-uitstoot van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin! Vijfentwintig percent van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin. Dat blijkt niet alleen uit het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen 2001 (Mira-T), maar ook uit tal van andere studies. Dat is een cijfer dat tot nadenken aanzet over de gevolgen voor het milieu en onze gezondheid. Dat onze gezondheid er niet op verbetert met zo n sterke vervuiling mag dan ook niet verbazen. Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Vooral dioxines, PAK s en fijn stof vormen een reëel gevaar. Vuurtjes stoken in de open lucht heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de stoker en zijn buren, maar voor elke Vlaming, terwijl er toch tal van alternatieven zijn. Laten we zorg dragen voor het milieu en onze gezondheid, en stoppen met die slechte gewoonte. In gevallen van sluikverbranding: bel de politie! Meer info:

14 14 Mensen met een verhaal Interview GlabbeKLAP sprak met Rachelle Vanderstukken Kunt u even vertellen wie u bent en vanwaar de mensen u kennen of kenden? Ik ben geboren in Waanrode op 2 oktober 1930 en groeide op in een gezin met twee zussen. Tot het derde leerjaar liep ik school in Waanrode. Toen ik acht was zijn we naar Glabbeek verhuisd. De eerste nacht dat we in Glabbeek sliepen, brak er in de buurt een zware brand uit bij André en Jeanne Laermans. De vrouw des huizes stond op straat met twee potdeksels te kloppen om iedereen te alarmeren. Er was een vermoeden van brandstichting. Ons gezin was zodanig onder de indruk dat we dezelfde nacht nog terug naar Waanrode trokken, waar we dan nog drie jaar gewoond hebben. Moeder was een dochter van brouwer Alen en eerst was vader werknemer van de brouwerij. Hij voerde met paard en kar bier uit naar de mensen van het dorp. Toen we nog in Waanrode woonden, verwierf vader een vergunning om een bakkerij uit te baten in Glabbeek aan de kerk. Vanaf het vierde leerjaar ben ik dan naar school gegaan in de Nieuwstraat. Later liep ik huishoudschool in de Donystraat in Tienen. Het werd zeer druk in vaders bakkerij en ik moest de school verlaten en mee in de bakkerij gaan werken. Ik bediende de klanten in de winkel en elke ochtend moest ik met een volgeladen fiets een broodronde doen langs de Grote Steenweg en in Zuurbemde. Soms moest ik dit traject twee keer afleggen. Moeder had zeer grote zakken gemaakt om op de fiets te monteren, zodat er veel brood kon vervoerd worden. Toen ik vijftien jaar oud was, werd de fiets als vervoermiddel stilaan vervangen door de bestelwagen. In het dorp was vader een van de eerste mensen die zich zo n voertuig konden aanschaffen. We konden nu veel meer brood vervoeren en zo groeide ons aantal klanten van dag tot dag. Bompa zei dikwijls: Een klant winnen is niet moeilijk, de kunst is een klant behouden. En dit kan alleen door goei waar te leveren en door een vriendelijke bediening. Omdat hij slechts over een kleine bakoven beschikte, moest vader de hele dag bakken om de klanten te kunnen gerieven. Op een bepaald moment leverden wij brood in de dorpen Kersbeek, Kapellen, Zuurbemde, Waanrode, Bekkevoort, Meensel, Kiezegem en op de Muggenberg brood. Ja, we dreven echt wel een bloeiende zaak! En alles deden we zelf. In 1961 huwde ik met Germain Lambrechts en we kregen twee dochters: Carine en Diane. Toevallig zijn ze beiden gelukkig getrouwd met twee buitenlanders, een Italiaan en een Duitser. Ondertussen ben ik grootmoeder van Andreas, Laura, Niels en Julie, die het goed doen op school. De mensen van het dorp kennen me van het winkeltje aan de kerk in Glabbeek. Eigenlijk zijn we op een slecht moment begonnen met dat winkeltje. Er was de invoering van de btw en de opkomst van de grote warenhuizen. In Glabbeek opende in die tijd de Massa-markt de deuren, waar nu de Euro-spar gevestigd is. Moeder had veel meer inkomsten doordat er nog geen btw te betalen was. Ik heb twintig jaar winkel gedreven, van 1971 tot Het was een zeer mooie tijd in mijn leven. Het sociaal contact met de klanten was enorm. Toen hadden de mensen nog tijd om even een babbeltje te slaan. Iedereen kende elkaar en vreugde en verdriet lagen soms dicht bij elkaar. Oooooh, waar is de tijd! Te oordelen aan haar gelaatsuitdrukking mist Rachelle nog steeds die warme babbels van de mensen van het dorp. Welk Glabbeeks plekje roept speciale herinneringen bij u op? Het mooiste plekje van Glabbeek is voor mij zeker de Nieuwstraat; de weg achter de kerk. Langs deze weg stapte ik tijdens mijn

15 Datum Uur Activiteit Vereniging Plaats ma 1 & 8 feb. 20 u. Leeskring: Dubbelgangers. Samen boeken lezen rond een onderwerp en ervaringen uitwisselen. Davidsfonds & Bibliotheek Glabbeek Dries Ceuppens - 016/ Bibliotheek, Glabbeek di 2 feb u. Viering Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Zangkoor Kapellen O.-L.-Vr.-Geboortekerk, Kapellen wo 3 feb. 14 u. Koffie en vermaak Gepensioneerden Attenrode-Wever Julia Dereze, 016/ Parochiecentrum Attenrode wo 3 feb u. Koken: Lekkers uit de grond, wortels en knollen KVLV Bunsbeek - Rita Boesmans 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek do 4 feb. 20 u. Beter bewegen (van 4/2 tot 11/3) KVLV Bunsbeek - Iréne Hendrickx Parochiecentrum, Bunsbeek za 6 feb. 20 u. Nederlandstalig luisterlied: Gebak - thema: Valentijn Edmond Denruyter, 0485/ Remi Vangoidsenoven, 0494/ Parochiecentrum, Bunsbeek di 9 feb. 14 u. Latijns-Amerika: door Liesbeth Walkiers (Trias) vr 12 feb. 19 u. Valentijnfeest voor de vrouwen van de deelnemers van de kooklessen zo 14 feb. 14 u. Pannenkoekendag: Oliebollen en pannenkoeken Neos-Glabbeek - 016/ vandervelpen_ Landelijke Gilde Bunsbeek Edmond Denruyter - 016/ Ziekenzorg Kapellen Filemon Smekens - 016/ Glazuur, Glabbeek Parochiecentrum, Bunsbeek Parochiecentrum, Kapellen di 16 feb. 14 u. Kinderactiviteit KVLV Bunsbeek Vera Schouters - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek wo17&24feb u. Knutselavond (inschrijven!) V.K.T. Hageland / Taverne t Hoekske, Tienen do 18 feb. 14 u. Koffienamiddag met animatie Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx, 0472/ Glazuur, Glabbeek zo 21 feb u. Wandeltocht ( km): over een parkoers van bos,veldwegen en rustige dorpsstraatjes Toekers Bunsbeek Dave Debecker / Parochiecentrum, Miskom do 25 feb. 14 u. Bezoek Vivantia Thuiszorgwinkel Ziekenzorg Bunsbeek Irene Hendrickx - 016/ Linter zo 28 feb. 14 u. Vertelnamiddag met Sef van Wegberg Kunst- en Cultuurkring Athena v.z.w. 016/ GC De Roos, Glabbeek wo 3 mrt. 14 u. Koffie en vermaak Gepensioneerden Attenrode-Wever Julia Dereze, 016/ Parochiecentrum Attenrode wo 3 mrt u. Sjaal in bezemsteel - haakwerk KVLV Bunsbeek Rita Boesmans - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek do 4 mrt u. Gratis proeflessen volleybal (kinderen vanaf 2de leerjaar) Lizards volleybal - Nico Hemerijckx 0476/ Sporthal Ter Linde, Glabbeek zo 7 mrt u. Solidaire Maaltijd t.v.v. Broederlijk Delen Federatie Parochies Glabbeek Gert Janssens, 016/ Glazuur, Glabbeek zo 7 mrt. 14 u. Pannenkoekendag Ziekenzorg Bunsbeek Irene Hendrickx - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek wo 17 mrt. 14 u. Geheugentraining door David De Pessemier Neos-Glabbeek - 016/ Glazuur, Glabbeek

16 Datum Uur Activiteit Vereniging Plaats do 18 mrt. 14 u. Koffienamiddag met animatie za 20 mrt. Tentoonstelling: schilderijen van Monique Boeckaerts & Trout Demey Za en zo.: u. + tijdens openingsuren gemeentehuis zo 21 mrt u. Kruisoplegging Vormelingen Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx, 0472/ Kunst- en Cultuurkring Athena v.z.w. 016/ Rita Vangilbergen Zangkoor Sint-Niklaas Glabbeek 016/ Glazuur, Glabbeek Gemeentehuis, Glabbeek Sint-Niklaaskerk, Glabbeek di 23 mrt. Daguitstap naar Puurs en Sint-Niklaas Neos-Glabbeek - 016/ vandervelpen_ Puurs & Sint-Niklaas wo 24 mrt u. Koken: Lekker gezond koken voor weinig geld KVLV Bunsbeek Rita Boesmans - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek za 27 mrt. Operette of musical Neos-Glabbeek - 016/ vandervelpen_ nog te bepalen zo 28 mrt. Palmzondagvieringen in de kerken Attenrode,Bunsbeek,Glabbeek,Kapellen,Wever & Zuurbemde: opgeluisterd door hun resp. koren ma 29 mrt. Paasfeest wo. 31 mrt. do. 1 apr. vr. 2 apr. 19 u. 15 u. 15u.&19u. Biechtviering Viering Witte Donderdag Viering Goede Vrijdag Ziekenzorg Attenrode Frieda Willems - 016/ Zangkoor Sint-Niklaas Glabbeek 016/ Parochiecentrum, Attenrode Sint-Niklaaskerk, Glabbeek vr 2 >5 apr. Goede Vrijdagrally: Kamperen in Nederland V.K.T. Hageland - 016/ Poortvliet, Nederland 3 & 4 apr. Paasvieringen in de kerken van Attenrode,Bunsbeek,Glabbeek,Kapellen,Wever & Zuurbemde: opgeluisterd door hun resp. zangkoren 7 apr. &5mei 14 u. Koffie en vermaak Gepensioneerden Attenrode-Wever Julia Dereze, 016/ Parochiecentrum Attenrode zo 11 apr. 12 u. Paasfeest Ziekenzorg Bunsbeek - Irene Hendrickx 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek wo 14 apr. 14 u. Koffienamiddag met animatie Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx, 0472/ Glazuur, Glabbeek za 17 apr u. Italiaanse avond KSJ Glabbeek - Brecht Guelinckx 0477/ Bart Decroos: 0494/ Parochiecentrum, Wever di 20 apr. Daguitstap Yerseke en Zeeland Neos-Glabbeek - 016/ vandervelpen_ Yerseke en Zeeland wo 21 apr u. Bloemschikken KVLV Bunsbeek Maria Cockx - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek zo 25 apr. 14 u. Moppen tussen de bloesems met Jacky Lafon (5 km) (inschrijven vóór 19/4) Dienst Toerisme Glabbeek Nico Hemerijckx, 016/ , Bunsbeek Meer info: zie pag. 22 zo 25 apr u. Eerste communieviering mei. Dorpsfeesten Bunsbeek: Met kermisfoor en 2 dagen rommelmarkt-oldies night en optreden covergroep Zangkoor Sint-Niklaas Glabbeek 016/ Edmond Denruyter, 0485/ Remi Vangoidsenoven, 0494/ Sint-Niklaaskerk, Glabbeek Parochiecentrum, Bunsbeek

17 Nieuw! Trefpunt Glabbeek Omdat verschillende Glabbekenaren lid zijn en deelnemen aan OKRA-activiteiten buiten hun eigen gemeente, hebben enkelen het initiatief genomen om in Glabbeek te starten met een OKRA-Trefpunt. U bent 55+ en op zoek naar een leuke, gezellige, verrijkende, ontspannende, vrijetijdsbesteding? Dan stel ik u graag voor aan OKRA trefpunt Glabbeek. O K R A Open Openheid en ontmoeting! Kristelijk Bron van inspiratie en motivatie. Respectvol Voor alle ouderen en andere generaties. Actief Actief in het leven. Actie voor rechtmatige Ouderenbelangen. OKRA is dé plaats waar 55+ elkaar vindt, elkaar ontmoet. OKRA is ook het trefpunt dat de belangenbehartiging van ouderen trefzeker aanpakt. Wij zijn een vereniging van 55+, gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers die vorm, inhoud en kleur willen geven aan onze verschillende activiteiten. Interesse? U wordt uitgenodigd om met de vereniging kennis te maken tijdens de startnamiddag op donderdag 25 februari 2010 tussen 14 en 18 uur in de sporthal van Glabbeek. Op het programma: Allerlei infostands, demonstratie en initiatie van enkele binnen- en buitenactiviteiten, aangepast aan onze doelgroep. Zin om mee te werken? Kom naar de startnamiddag of Fred Courant, 016/ , Jan Craninckx, 016/ , Lieve Degeest, 016/ , Lucia Francen, 0475/ , Guy Petré, 0499/ , Remy Vangoidsenoven, 016/ , Felix Libersens, 016/

18 Actiecomité Roemenië Glabbeek Eind december 2009 werd in Roemenië de bloedige revolutie van 1989 herdacht. Meer dan mensen kwamen om toen de Roemeense bevolking in opstand kwam tegen dictator Ceaucescu. Nu, 20 jaar later, blijkt dat Roemenië en het Roemeense volk nog steeds hard vechten tegen de uitwassen van de verjaagde dictatuur: corruptie en machtsmisbruik zijn nog steeds verweven met het dagelijkse leven. Op heel wat plaatsen worden echter maatregelen genomen om deze wanpraktijken te bannen uit het systeem. In de TBC-ziekenhuizen van Arad en Lipova, die al sinds 1991 samenwerken met het actiecomité Roemenië Glabbeek worden patiënten goed behandeld zonder dat ze artsen en verplegend personeel onder de tafel moeten bijbetalen. De patiënten verblijven er ook in goede omstandigheden, naar Roemeense normen. Ook in 2010 zullen we deze projecten blijven steunen. De Roemeense gezondheidszorg kan nog steeds niet zonder externe steun voor infrastructuurwerken en de aankoop van medisch materiaal. Samen met comités uit een 20-tal andere Vlaamse gemeentes is het actiecomité Roemenië Glabbeek actief bezig met het verbeteren van de basisgezondheidszorg en de uitbouw van sociale weefsels op het Roemeense platteland. Door de uitbouw van een vrouwenorganisatie, een jongerenvereniging, een gezondheidsraad of het organiseren van vakantiewerking in een dorp of gemeente brengen we heel wat van onze kennis over naar een maatschappij waar de mensen opnieuw moeten leren om samen te werken ten voordele van hun eigen gemeenschap. Met steun van uit Glabbeek wordt er door de inwoners van het dorpje Viscri gewerkt aan gezondheidszorg en worden er plannen gesmeed om volgende zomer een vakantiewerking op te zetten voor de kinderen van het dorp. Heb je interesse voor onze projecten of wil je er aan meewerken? Wil je wel eens mee naar Roemenië om onze projecten te bezoeken? Laat iets weten via of aan één van de onderstaande mensen: Piet Henckens 0497/ Ivonne Vranckx 016/ Kris Vangoidsenhoven 016/ Jef Vandijck 016/ Maurice Timmermans 016/ Fernanda Goen 016/ Sigrid Vangoidsenhoven 0497/ Liesbet Henckens 016/ Hanne Vanherberghen 0496/ Rudi Timmermans 0478/ We willen ook iedereen van harte bedanken voor de steun die we ontvingen tijdens onze jaarlijkse Kerstactie. Voorlopig (27/12/09) staat de teller op 3.758,64 euro. Een fantastisch resultaat, waarmee we vanuit het kleine Glabbeek grote dingen kunnen doen in onze Roemeense projecten. Giften zijn nog steeds welkom op rekeningnummer

19 Mensen met een verhaal 15 kindertijd naar school en later kwam ik er tot driemaal per dag mijn kleinkinderen aan de school ophalen. Het was een weg waar het dorpsleven ingevuld werd door schoolgaande kinderen, een grote boerderij, een boer die nog zeer lang zijn land bewerkte met paard en kar en de landelijke rust van een dorpje. Het is een weg waar je nog steeds met je kinderen over de straat kan wandelen. Het kasteeltje van de familie Nackaerts op de hoek van de Dries en de Cranenbroekstraat roept bij mij ook zeer goede herinneringen op. Tussen het werk door mocht ik gaan spelen met mijn vriendin Bernadette Nackaerts in het grote domein rond het kasteel. We speelden in en rond de vijver. Jaarlijks werd er een Vlaamse kermis georganiseerd door de plaatselijke verenigingen. Jong en oud kwam er samen om plezier te maken. Er werd gezongen en gedanst, er stonden primitieve attracties zoals volksspelen, schietkot en eendjes vangen. Het was een moment in de zomer waar iedereen naar uitkeek. Wat hebben we toch plezier gemaakt! Geregeld bezoeken wij de kapel van de Heinkensberg om even tot rust te komen. We nemen ook elk jaar deel aan de processie naar de kapel. Deze kapel wordt nog dagelijks bezocht door tal van fietsers, wandelaars en mensen die komen bidden. Mijn echtgenoot, Jos Gillis, Gerard Huts en Alfons Denruyter hebben vrijwillig de binnenkapel gerestaureerd. Het materiaal werd aangekocht met centen van giften. Waar onze generatie nog over spreekt zijn de nic-nac -koekjes die vader uitdeelde aan de kinderen op zijn ronde of in de winkel. In die tijd was dat een feest voor de kinderen omdat er nog niet veel snoep bestond. Welke gebeurtenissen zijn u bijgebleven? Tijdens de oorlog had mijn oom Emiel een schuilplaats gemaakt in de weide. Het was een grote put met als deksel een plank met daarop een grasmat. Telkens er alarm was, gingen we allen naar die schuilplaats. Toen de oorlog ten einde was, lieten de Engelse soldaten zilveren slingers uit de lucht vallen. De soldaten deelden kauwgom en sigaretten uit. Tijdens de oorlog zijn er in Wever een aantal huizen beschadigd, waaronder dat van Jos Coel. Ook de kerk van Wever werd getroffen; door een inslag van een vliegende bom gingen aan één kant alle glasramen aan diggelen. Merkwaardig was dat het hele huis van Jos Coel vernietigd was buiten het Mariabeeldje, dat nog op dezelfde plaats op de schouw stond. Het dorp Meensel had bijzonder zwaar te lijden van de oorlog. In Wever kwamen de soldaten in één lijn over de weg gestapt en ze controleerden iedereen. Wie van Meensel was werd meegenomen. Van de schrik gingen we schuilen en op een bepaald moment zagen we dat ze meester Sciot tegenhielden. Maar omdat hij niet van Meensel was, lieten ze hem gaan. De dorpelingen hadden vanaf toen minder schrik. Er werd tijdens de oorlog ook veel gesmokkeld door Brusselaars die via Bekkevoort langs landelijke weggetjes naar de boerderijen kwamen om boter en eieren te kopen. Wat me nog goed is bijgebleven zijn de werknemers van de Brigida melkerij die met paard en kar dagelijks hun ronde deden om de melk op te halen bij de talrijke boeren. Rond het huidige gemeentehuis klonk voortdurend het rinkinken van volle en lege melkkruiken. Waar is de tijd dat we bij Albert Lissens met ons kruikje botermelk gingen kopen tegen 5 Bef de liter. De Grotestraat was een bloeiende straat met veel bedrijvigheid. Er was het wassalon van Albert Omloop, de veiling, de vele cafés, de tramhalte met voortdurend komen en gaan van mensen. De veilingbranden in 1958 en 1997 staan ook nog in mijn geheugen gegrift. Wat maakt Glabbeek zo n mooie gemeente om in te wonen? Glabbeek is een rustige, stille gemeente waar ik zeer graag woon. Het is een gezellig dorp waar vroeger

20 16 Mensen met een verhaal iedereen elkaar kende. Nu is dit veranderd omdat er veel bijgebouwd is de laatste jaren. Veel mensen van elders hebben de charme van het platteland ontdekt. Maar er is hier geen sprake van vandalisme en geweldadige overvallen. Wat boeide u in al die jaren? Het dagelijkse contact met de dorpelingen was mijn leven. Dansen was één van mijn grote hobby s. Vooral op de jaarlijkse kermissen in de dorpen rond Glabbeek kon ik me uitleven. Deze kermissen bestaan nog steeds en worden nog door talrijke dorpelingen bijgewoond. Het zijn toch plaatsen waar de mensen de vriendschappen onderhouden en waar er goed gefeest werd en wordt. In al die jaren had ik een mooie vriendschap met Annie Debecker, met wie ik dikwijls een babbeltje ging slaan. Nog een hobby van mij is alles proper houden. Ik poets elke dag omdat het altijd netjes moet zijn. Koken en de bloemen in de tuin verzorgen zijn ook prettige bezigheden. Uw mooiste moment? Het mooiste moment is geboren worden in een warm nestje. Op de dag van mijn plechtige communie moest ik thuis opgerold in mijn feestjurk tussen de vele taarten voor de feesten van andere kinderen door laveren. Ik zelf kreeg mijn feest een week later en dat was een heel mooie dag. Het feest van Graaf Jean d Arschot in het kasteel van Waanrode is ook een mooie herinnering met de uitreiking van de eretekens aan twee verdienstelijke werklieden om hun jarenlange diensten. Mijn grootvader, Alfons Van der Stukken, kreeg toen de gouden palm der kroonorde opgespeld. Gedurende meer dan 60 jaar was hij als hovenier en meester-werkman in boswerken bij de kasteelheren van Waanrode in dienst geweest. Ook onze huwelijksdag op 31 mei 1961 was natuurlijk onvergetelijk, en de geboorte van onze kinderen Carine en Diane. De vier kleinkinderen zijn mijn oogappels en daar ben ik fier op. Het meest trieste moment? De plotse dood van mijn beide ouders was telkens een grote schok. Vader stierf in 1987 aan astma, die hij opliep door de bloem in de bakkerij. Vroeger werd de bloem dagelijks in juten zakken uitgegoten en dit veroorzaakte telkens een enorme stofwolk. Even later moesten we een vakantie in Duitsland onderbreken omdat moeder was opgenomen in de kliniek. Ze stierf aan een hersenbloeding in Wat is er nog veranderd in Glabbeek? De wegen zijn stilaan aan het dichtslibben door het overvloedige verkeer. Grote landbouwvoertuigen hebben de plaats ingenomen van paard en kar. Sociaal contact is zo belangrijk voor iedereen maar is de laatste jaren vervangen door de moderne technologie, zoals internet, , msn en de gsm. Vroeger deelden de mensen op straat lief en leed met elkaar. De mensen zaten s avonds buiten, ze lachten, ze vertelden elkaar hun verhalen van vreugde en verdriet. Door de welvaart kan iedereen zich nu zelfs twee televisies aanschaffen om zeker hun favoriet programma niet te missen. We zitten allen gekluisterd aan de buis. Onze maatschappij is minder verdraagzaam geworden. Vroeger werd er veel meer water bij de wijn gedaan om overeen te komen. Toen ik binnenkwam was je druk op zoek naar mooie foto s om te publiceren. Je zei me tijdens het interview dat het stoppen met de winkel je zeer moeilijk was gevallen omwille van het sociaal contact dat plotseling wegviel. Maar na een interview van ruim twee uur ben je helemaal opgelucht. Net het gevoel of je tegen zeer veel klanten hebt gesproken. Lang leve Rachelle van het snoepwinkeltje aan de kerk in Glabbeek.

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Op de foto: Burgemeester Peter Reekmans, de vleugeladjudant van de Koning, de Duitse ambassadeur, de provinciecommandant en schepen Natasja Ons bij de bloemenneerlegging tijdens Glabbeek Herdenkt Beste

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Maquette woonzorgcentrum te bekijken op het gemeentehuis. Beste inwoners Heel wat dossiers die onze gemeente ten goede komen, zijn recent in een stroomversnelling geraakt. Zo keurde de gemeenteraad de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Nieuwjaarsconcert 1 januari 2014 vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Vergeet je fluitglas niet, de schuimwijn is gratis! Nieuwsbrief Nieuwjaarswens Beste inwoners, 2014, een nieuw

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

Infoblad. Het Gemeentelijk

Infoblad. Het Gemeentelijk Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2012! Pittem-Egem - 11 de jaargang - Nr. 5 januari maart 2012 Pag. 8 2 Pag. 16 1 Pag. 24 3 2 Mededelingen aan de bevolking: In de voetsporen van... 1 Heden en

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni Zwerfvuilactie Onze vrijwilligers verzamelden op 14 maart 1 volle container aan

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

januari, februari & maart 2014

januari, februari & maart 2014 driemaandelijks januari t.e.m. maart 2014 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 73 januari, februari & maart 2014 Inhoud Waarde Stadsgenoot, Jos Ceyssens burgemeester

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

Nadere informatie

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) infokrant Meise doof het licht akademie muzische kunsten inhoud Voorwoord Wim Verbeke

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

gemeenschapskrant van jaargang 5, nr 1 januari 2004 tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus)

gemeenschapskrant van jaargang 5, nr 1 januari 2004 tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) gemeenschapskrant van drogenbos afgiftekantoor drogenbos de kaaskrabber jaargang 5, nr 1 januari 2004 tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Schepen Myriam Claessens over jongeren, sport en

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - ZOMER 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.14 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL HUIS P.22 MILIEU P.24 TERUGBLIK

Nadere informatie