Gulden Eifeesten d Eiafterparty

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gulden Eifeesten d Eiafterparty"

Transcriptie

1 Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 24 - nr. 3 Gulden Eifeesten d Eiafterparty april 2013

2 Het schepencollege feliciteerde Maria De Wilde met haar 101e verjaardag. Djembé initiatie voor de asielzoekers van het lokaal opvanginitiatief van het OCMW. Toneelgroep t Komt in Orde speelt Hotel Fontina. Ook dit jaar kende het MEGA-project voor de leerlingen van het 6e leerjaar een geslaagde editie. Voorstelling nieuwe wielertoeristenclub Up-2-Hill Cycling Team. Nokere Koerse winnaar van 1960, Gilbert De Smet, was eregast tijdens de voorstelling van Nokere Koerse Danilith Classic Ontbijtbuffet voor de vrijwilligers van het WZC Sint-Petrus. Viergeslacht: Jeanine Voet, Martine van Thuyne, Valerie De Ruyck en Liesl Van de Weghe.

3 GEMEENTELIJK NIEUWS Bericht van de redactie Het Eierdopje van mei 2013 verschijnt op 26 april Stuur teksten, foto s en activiteiten uiterlijk 11 april 2013 digitaal door naar be. Contactpersoon: Lutgart Parmentier tel Sluitingsdagen Gemeentehuis, bibliotheek en OCMW: 1 april Containerpark: 1 april Sporthal: 1 april PWA: 1, 2 en 11 april GEEN MARKT OP DINSDAG 2 APRIL! DANKWOORD Het gemeentebestuur dankt de ruimploegen, alle landbouwers en iedereen die zich tijdens de voorbije winterprik ingezet hebben om sneeuw te helpen ruimen en vastgeraakte auto s te helpen bevrijden. Ook iedereen die het voetpad voor zijn deur sneeuwvrij maakte en hielp bij het ruimen van sneeuw bij oudere buurtbewoners, verdient een woord van dank. De technische dienst van de gemeente heeft alles in het werk gesteld om de wegen zo vlug mogelijk te ruimen en te strooien. Uiteraard kunnen de ruim- en strooiwagens niet overal tegelijk zijn. Dank voor je begrip hiervoor. GEMEENTERAAD 11/3 Financiële rapportering over het jaar 2012 voor de gemeenteontvanger) rapporteert toestand. Daarnaast rapporteert hij over het debiteurenbeheer en over de voorafgaande controle van wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. De daling van de kastoestand in het eerste semester van 2012 werd meer dan gecompenseerd in het tweede semester. De belangrijkste reden voor de hoge kastoestand Voor publiciteit: Tim Isebaert tel Druk. Vanderhaegen, Kruishoutem, tel Foto cover: Nancy Weytens Foto cover vorig nummer: bestaat uit de verkoop van de pastorij van Wannegem ten bedrage van 1,150 miljoen euro. De totale kastoestand zal in de volgende maanden en jaren sterk beïnvloed worden door de lopende investeringsdossiers, zoals de bouw van de gemeentelijke basisschool, de uitbreiding van de sporthal, de bouw van de chirolokalen en de heraanleg van de Olsensesteenweg. De evolutie van de budgetten voor de uitgaven gewone dienst verloopt grotendeels op een gelijkmatige en constante wijze. Wat het debiteurenbeheer betreft, kan gesteld worden dat de opmaak en de inning van de uitgaande facturen vlot verloopt. Ruiling van gronden gelegen in de Kazerneweg Het gemeentebestuur Kruishoutem en de BVBA Gobalfuturn, Kapellestraat 117 te 8020 Oostkamp wensen over te gaan tot een kosteloze ruiling van gronden gelegen in de ambachtelijke zone. Deze ruiling kadert in de herbestemming van de site voormalige Eierveiling, gelegen aan de Kazerneweg 1, tot een bedrijfsverzamelgebouw en de inrichting van een openbare parkeerzone voor vrachtwagens. Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen Op zaterdag 30 maart 2013 rijden de wielertoeristen naar jaarlijkse traditie hun Ronde van Vlaanderen. De betrokken gemeentebesturen en de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen sluiten een convenant af waarin afspraken worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie. Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad worden een aantal aanpassingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad doorgevoerd. - en verslagen. WIN EEN GRATIS VIP ARRANGEMENT OP PAASMAANDAG. Paasmaandag is voor Kruishoutemnaren de traditionele hoogdag van het jaar. Maak alles mee van op de eerste rij en geniet van een uitzonderlijke dag in het gezelschap van de kakelverse Eikoningin, de nieuwe Eierboer, het Eiprinsesje, de Eierprins en de schepen van Feestelijkheden. hiervoor doen? Meld je op paasmaandag tussen u. en u. aan op het gemeentehuis samen met je partner of iemand die je genegen is. kunnen genieten van dit unieke aanbod. Indien meerdere koppels aanwezig zijn zal er overgegaan worden tot een kleine prijsvraag i.v.m. de Kruishoutemse Eifeesten. De gelukkigen vertrekken dan samen met het hele gevolg naar een bekend en befaamd Kruishoutems restaurant waar ze kunnen aanzitten aan een overheerlijk 4 -gangen menu. Achteraf maken ze samen de folklorenamiddag mee om daarna van op de tribune ook nog de Eierworp te kunnen bewonderen. Net voor het LED-spektakel met aansluitend reuzenvuurwerk volgt nog een afsluitende receptie. Dit unieke arrangement, aangeboden door het gemeentebestuur, is een echte aanrader. Wees er als de kippen bij op paasmaandag en kom tijdig naar het gemeentehuis, wie weet behoor jij samen met je partner of gezelschap tot de gelukkigen. VERNIEUWING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING - OPROEP Overeenkomstig de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, van kracht vanaf 1 september 2009, en latere wijzigingen, wordt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie, bestaande uit zeven stemgerechtigde leden. Twee van die leden dienen deskundig te zijn op het gebied van ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente: één milieu- en natuurvereniging, één vereniging van werkgevers of zelfstandigen, één vereniging van landbouwers, één vereniging van werknemers en één vereniging van gezinnen. De leden moeten in Kruishoutem woonachtig zijn. Kandidaturen dienen het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9770 Kruishoutem, te bereiken ten laatste op donderdag 25 april Kandidaat-deskundigen dienen hun kandidatuur te motiveren en titels en verdien- kundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening aan te tonen) op te geven. De voorzitter wordt voorgedragen uit de deskundigen die kandidaat zijn. Kandidaat-vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers van de maatschappelijke geledingen worden voorgedragen door de maatschappelijke geledingen zelf. De maatschappelijke geledingen dienen hun 1

4 Maak nu je afspraak voor je communie - lentefeest v o o r h e m e n h a a r 056/

5 ging overtuigingsstukken). Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraden en overlegstructuren dienen van hetzelfde geslacht te zijn. ZOEK JE STEUN VOOR JOUW ONTWIKKELINGSPROJECT? Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur i.s.m. lokale vrijwilligers de gemeentelijke solidariteitsactie in de week voorafgaand aan 11 november. Via huis-aan-huis inzameling worden giften ingezameld voor een lokaal gedragen project op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Naar aanleiding van de solidariteitsactie 2013 polst het gemeentebestuur in overleg met de Gemeentelijke Raad voor Ontwik- daat-projecten. Deze projecten kunnen worden ingediend door een Kruishoutemse organisatie actief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking of door één of meerdere Kruishoutemnaren die een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigen. Kandidaten kunnen bij de schepen voor Ontwikkelingssamenwerking of de ambtenaar welzijnszaken de voorwaarden voor kandidatuurstelling bekomen. Kandidaturen dienen uiterlijk voor 15 mei aan het gemeentebestuur, Markt Kruishoutem, te worden opgestuurd. Info en aanvragen: welzijnszaken, , BRENG HET GEMEENTEBESTUUR OP DE HOOGTE VAN JE EVENEMENT! Het hele jaar door vinden er in Kruishoutem kermissen, fuiven, buurtfeesten, optredens, tentoonstellingen, sportmanifestaties plaats. Deze evenementen vragen heel wat NIEUWE INWONERS Tom LIBBRECHT en Sophie BLIECK, Hedekensdriesstraat 31/0005 Glenn SEMEY, Truweelweg 2 Karel T KINDT, Sandra LAMPENS, Rune en Sem, Truweelweg 21 Wesley VERHEYE, Kimberley IRMER en Matiz, Ijzerbergstraat 12 Olivier VERCAMMEN, Delphine VAN HECKE, Fantine en Gaspard, Goedlevenstraat 5 Mathieu SENNESAEL, Winkelkouter 33/E Luc MICHEL, Fonteinstraat 48 Yasna DIERICKX, Beverhoekstraat 21/1001 Jelle DE BAETS, Neerrechemstraat 35 ADRESWIJZIGINGEN BINNEN DE GEMEENTE Conny VAN HEDDEGEM, Melissa, Evelyn en Caro, Borreweg 4 Hendrik GHYSELINCK, Beverhoekstraat 21/1001 Patrick WAEYE, Tjollevelddreef 5/0006 organisatie en tal van afspraken tussen de organisator, het gemeentebestuur, de politie en de buurt. Daarom moet je als organisator het gemeentebestuur inlichten over je geplande activiteiten via het. Dit formulier moet ingevuld worden voor volgende evenementen: - alle activiteiten op het openbaar domein markten ); - publiek toegankelijke activiteiten van meer dan 100 personen op een tijdelijke locatie vinden in De Mastbloem, de gemeenschapslokalen of andere gereglementeerde locaties zoals horecazaken e.d. vallen hier niet onder; - publiek toegankelijke fuiven en muziekoptredens, ongeacht de locatie of en de andere gemeenschapslokalen); 100 deelnemers en met start- of aankomstplaats in Kruishoutem. - alle gemotoriseerde tochten met start- of aankomstplaats in Kruishoutem. - het maken van een kampvuur. - gebruik van radiowagens. - afspelen van muziek luider dan 85 dba. Een kopie van dit aanvraagformulier wordt automatisch ter kennisgeving doorgestuurd naar de brandweer en politie. Volgende zaken dien je aan te vragen via een apart formulier: - gebruik materialen gemeentelijke - gebruik gemeentelijke infoborden; - gebruik gemeentelijk transport; - afsteken van vuurwerk; - schenken van sterke drank = gedestilleerde whisky, rum, vodka, gin ) of dranken waar pisang, sherry, likeuren, breezers, gin-tonic, campari ) Alle aanvraagformulieren vind je terug op de gemeentelijke website onder de rubriek vrije GEBOORTEN. Ook voor andere aspecten van een evenement kan je terecht op dit digitaal evenementenloket. Ingevulde aanvraagformulieren stuur je terug naar het Gemeentebestuur Kruishoutem, het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9770 Kruishoutem. Voor bijkomende informatie over evenementen en het afhalen van het aanvraagformulier kan je terecht bij: - Infodienst, , - Cultuurdienst, , GEVONDEN VOORWERPEN 1. littosleutel aan ijzeren sleutelhanger, gevonden in de Deinsesteenweg 2. 3 sleutels aan metalen sleutelhanger, gevonden in de Ommegangstraat 3. 1 huissleutel, gevonden in de Contact GB 4. herenjas, gevonden in De Mastbloem op 13 maart. Tijdens de kantooruren af te halen bij de dienst Burgerzaken. BEPERKT VERKEER MOGELIJK OP DE OLSENSESTEENWEG Door de weersomstandigheden kon de aannemer de laatste weken de planning niet volgen. Daarom werd ook het verkeer tijdelijk toegelaten op de Olsensesteenweg. De komende weken is het mogelijk dat tijdens de werkuren plaatselijk verkeerslichten staan om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. gegoten worden. In die week zullen dan ook de grote signalisatieborden ter hoogte van de Ijzerbergstraat en de rotonde aan de Markt terug op de weg geplaatst worden om het verkeer te ontraden. Ter hoogte van de werkzone zal de weg sporadisch afgesloten worden. Om vlot verkeer te garanderen vragen wij iedereen om die week de omleiding te volgen. BEVOLKING Stan VANROOSE, zoon van Tom en van Karlien VANDENDORPE, Wannegemdorp 51 Leon FUMIÈRE, zoon van Olivier en van Bieke GALLE, Karreweg 11/A Juul ISEBAERT, zoon van Tim en van Kelly MOERMAN, Brugstraat 1 Elias FARZANEH GHAHFAROKHI, zoon van Seyed en van Evelyn WILLEMYNS, Deinsesteenweg 27 OVERLIJDENS Urbaan GEURS, 87 j., echtgenoot van Godelieve De Vreeze, Lozerstraat 40, overleden te Deinze op 17/02/2013 Jules VAN DER BEKEN, 89 j., echtgenoot van Leona Demuytere, Gaversstraat 3, overleden te Waregem op 20/02/2013 Alois VAN DE WEGE, 95 j., weduwnaar van Margareta Decaluwé, Spinnewielstraat 12, overleden te Kruishoutem op 25/02/2013 BRILJANTEN HUWELIJKSJUBILEUM Alphons TAELMAN en Maria VERHOEYEN, Machelsestraat 16 3

6 Kom eens langs voor uw verzekeringen UW AUTO- VERZEKERING TOT 30% GOEDKOPER RESTAURATIE-RENOVATIE-NIEUWBOUW WERFT AAN WEGENS UITBREIDING Metser Timmerman/dakwerker UW PROFIEL Zelfstandig kunnen werken Enkele jaren ervaring Voor ploeg regio Kruishoutem - De Pinte Werkomgeving regio Gent - Brugge Dit kan als u aan volgende voorwaarden voldoet: Bestuurder vanaf 26 jaar Bestuurder is reeds 3 jaar zonder ongeval verzekerd of 5 jaar maximum 1 ongeval in fout Er geen gezinsleden onder de 26 jaar uw wagen zullen besturen. Is dit bij u zo? Vergelijk dan snel de prijzen. Wenst u graag een offerte? Kom langs met uw huidige polis of bel voor een afspraak Naam:... Adres: Monnikenwerve Brugge Tel. 050/ TE KOOP TE RENOVEREN WOONHUIS IN HET HARTJE VAN WANNEGEM-LEDE (WANNEGEMDORP) Geschikte ligging voor kabinet vrij beroep en/of privé Opp. bouwgrond: 1250 m 2, 20m. straatbreedte, 1 VP euro Inlichtingen: Geboortedatum bestuurder:... Telefoon:... adres:... Kw wagen:... Huidige kwalificatiegraad:... Onze lopende rekening is al 26 jaar GRATIS gratis beheer - gratis verrichtingen - gratis overschrijven - gratis bankcontact en visakaarten. Gratis internetbankieren!! Kantoor Buré Verschuere Katrien b.v.b.a Knokstraat Kruishoutem Tel. en Fax 09/ Erkend agent C.B.F.A ondernemingsnr

7 GRONDGEBIEDZAKEN MOBILITEIT In opdracht van het Vlaams gewest heeft de gemeente Kruishoutem het goedgekeurde mobiliteitsplan herzien via een sneltoets. Hierbij werd geopteerd voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. Het vernieuwde mobiliteitsplan is eigenlijk een beperkte herziening. Naar aanleiding van de geplande heraanleg van de Markt, Nieuw Plein en omgeving werd een grootschalig parkeeronderzoek gedaan. Daarnaast werden ook de beperkte parkeerproblemen van de deelkernen verder onderzocht. De resultaten van dit onderzoek hebben de problematiek geobjectiveerd en zo een bijdrage geleverd aan de vergroting van het draagvlak voor de heraanleg van de Markt, Nieuw Plein en omgeving. Verder is een plan met de gewenste snelheidsregimes uitgewerkt. Het snelheidsbeleid van Kruishoutem houdt het volgende in: 30 km/u. aan schoolomgevingen, 50 km/u. binnen de verblijfsgebieden en 70 km/u. buiten de verblijfsgebieden. Na gunstig advies van de Gecoro en de verkeersadviescommissie heeft de Provinciale Auditcommissie het gemeentelijk mobiliteitsplan conform verklaard. De gemeenteraad heeft het vernieuwde mo- nieuwde mobiliteitsplan kan je bekijken op de dienst Grondgebiedzaken. LEEFMILIEU Gratis houtsnippers: zaterdag 6 april 2013 Snoeihout dat binnenkomt op het containerpark en snoeihout van de gemeentelijke onderhoudswerken wordt door onze eigen diensten verhakseld. Deze snippers wenden wij bij voorkeur aan in de eigen plantsoenen. Zowel in het voorjaar als in het najaar bieden we ook aan alle inwoners van Kruishoutem de mogelijkheid aan om gratis verhakselde snippers op te halen op het containerpark. De eerstvolgende actie gaat door op zaterdag 6 april van 9.00 u. tot u. verbijsterende bijen: van 2 tot 15 april 2013 De laatste tijd hebben zowel honingbijenals wilde bijen het moeilijker om te overleven. De Provincie Oost-Vlaanderen wil daarom bloemen en planten laten inzaaien die bijen en andere nectar minnende insecten verwennen met veel stuifmeel en nectar als voedsel. Je kan het zaadmengsel van 2 tot 15 april afhalen in het containerpark. Let wel, dit is geldig tot zolang de voorraad strekt u. Andere nuttige acties en info of haal de brochure bij de milieudienst Foto Telefoon Adres Zone Rosette Gevaert Achiel Deconinck Herman Dekoninck Rudy Van Hove Passionistenstraat 45 Passionistenstraat Nazarethsedorpweg, Wijkhuizestraat richting Simaeyzestraat) Hoogstraat 18 bus 2 Hoogstraat, Kerkhofweg, Pastorijstraat, Blekerijstraat, Nieuw Plein, Woestijnestraat, Stefaan De Jonghestraat, dr. C. Derestraat,Kerkakkerstraat, Warandestraat Neerrechemstraat 15 Neerrechemstraat Lozerbosstraat 1 Lozers Wijkhuizestraat) - Lozerbosstraat Wist je dat - jouw gemeentebestuur en de afvalintercommunale IMOG naast compostvaten ook compostbakken verkoopt? - je in deze bakken voortaan ook al je composteren? - je bij IMOG aan een goedkoop tarief compost kan aankopen? Kom eens langs u. tot u. en verneem er alles over composteren! Je keert zelfs terug met compost als je dat wil! proper Sinds eind 2012 zijn er in onze gemeente een aantal vrijwilligers die actief hun buurt proper houden. Graag stellen we de betrokkenen afvalmeesters en hun activiteiten even aan je voor. - de afvalmeester ruimt met regelmaat het afval op in zijn straat of buurt; - hij of zij is eveneens voor u het lokaal aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen inzake afval, sorteren en fungeert als - hij/zij krijgt ter ondersteuning van de afvalintercommunale IMOG: o een kleine vergoeding o logistieke ondersteuning handschoenen, PMD- en zwerfvuilzakken). Wie zijn ze en waar zijn ze actief (zie tabel) De op te ruimen zones worden begin april even in de kijker gezet door ze te voorzien van het campagnebordje zonder vuilstraat. Het gemeentebestuur apprecieert de vrijwillige inzet van de afvalmeesters ten zeerste en vraagt alle inwoners en in het bijzonder de buurtbewoners van deze zones om de netheid mee te bewaren door: - zelf geen afval te sluikstorten; - gegevens van sluikstorters door te geven voor verdere opsporing wie boete van minimum 200 euro! 5

8 KANTOOR VAN NOTARIS LIESBETH MATTHYS te KRUISHOUTEM (Wannegem-Lede), Wannegemdorp 31, Tel. 09/ , VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP MOOI en RUSTIG gelegen HOEVE met BIJGEBOUW en aanpalende WEIDE te ZULTE (Machelen), Sparrenstraat 33 Bekend ten kadaster te Zulte 3de afdeling Machelen, Sectie B, nummers 361/K en 361/L voor een oppervlakte van 50a, K.I.: 741 Euro (vermindering registratierechten mogelijk) Indeling: Gelijkvloers: woonplaats keuken + leefruimte badkamer - wasplaats + berging Bovenverdieping: 4 grote kamers en 1 kleine kamer Droge kelder en zolder Stedenbouw: stedenbouwkundige vergunning dd. 03/11/1964 voor het bouwen van een woonhuis en aanhorigheden.; stedenbouwk. bestemming: agrarisch gebied; geen dagvaarding; geen voorkooprecht; geen verkavelingsvergunning EPC: 770 kwh/m² - alle wettelijke attesten aanwezig ter kantore Onmiddellijk vrij van gebruik na betaling van koopprijs en kosten. Bezoek: op zaterdag van 10u tot 11u en op woensdag van 16u tot 17u. Alle verdere inlichtingen en verkoopsvoorwaarden ten kantore van notaris Matthys NA HOGER BOD GEBRACHT OP: DEFINITIEVE VERKOOPDAG: vrijdag 5 april om 15u30 uur in café De Marolle te Kruishoutem, Deinsesteenweg 197. Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract. Voor vennootschappen dienen de statuten en de benoeming van bestuurders voorgelegd (uittreksel staatsblad). 6

9 Uiteraard zou het leuk zijn moesten we ook Wannegem-Lede) bijkomende afvalmeesters kunnen werven. Misschien ruim jij nu reeds spontaan op in de buurt of tijdens een vast wandeltraject. Dan verwelkomen we je 18 energie infosessie 30 april 2013 De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de derde keer een groepsaankoop van 100% groene stroom. Ook onze gemeente ondersteunt deze campagne. Vanaf 15 april 2013 kun je je opnieuw vrijblijvend inschrijven. Hoe inschrijven? 1. via de website Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je tijdens de openingsuren graag verder op de milieudienst - gemeentehuis. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee 3. via de infosessie dinsdag 30 april 2013 Het provinciebestuur organiseert voor de inwoners van de gemeenten Kruishoutem, Zingem en Wortegem-Petegem een infosessie. Deze gaat door op 30 april 2013 om u. in de Mastbloem Kruishoutem. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee PMD bij bedrijven vanaf 1 juli 2013 Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan mogelijk kunnen produceren, gebruiken of verbruiken. Onze kernboodschap is: - Laat ons er voor zorgen dat materialen steeds opnieuw inzetbaar zijn met een zo laag mogelijk milieu-impact over hun ganse levenscyclus. Laat ons daar samen aan werken door zoveel mogelijk afval te vermijden, door duurzaam te consumeren en te produceren en door daarna afval optimaal te sorteren om te recycleren. Zo vermijden we onnodige afvalstoffen en worden ontstane afvalstoffen terug beschikbaar. Zo kunnen we materiaalkringlopen sluiten. Om dat nog beter te organiseren, trad op 1 juni 2012 het VLAREMA in werking, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Vanaf 1 juli 2013 wordt ook bij bedrijven PMD-afval een apart in te zamelen fractie. Ook zullen bedrijven voor gemengd bedrijfsafval een contract moeten afsluiten met een afvalstoffeninzamelaar. Informatie over deze nieuwe regeling vind je in de brochure van de OVAM. Deze brochure wijst je ook de weg naar een beter omgaan met afvalstoffen en materialen. Voor deze brochure of met vragen kan je terecht bij: - - de milieuambtenaar Meldpunt vossenschade De vossenproblematiek vormt een actueel thema in het Vlaamse land. Er komen steeds meer klachten binnen betreffende schade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen Kruishoutem op te volgen en tevens een beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau verwijzen wij je graag naar het meldpunt van de Sint-Hubertusvereniging: hvv.be/page/42/vossenschade.aspx. Vul je schadegeval in en help bijdragen tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Je informatie kan een eerste stap naar een oplossing zijn. BIBLIOTHEEK E-WIJS MET ZOVLA 1. Infoavond door Dirk Dheedene: Het interactieve internet en sociale media - Sociale media: Facebook, Twitter, Skype, LinkedIn Termen die je dagelijks hoort, maar wat houdt dat in en wat kan jij er mee doen? - Wat betekent het interactieve internet? We spreken van de tweede Web 2.0 ligt de nadruk meer op communicatie en participatie: sociale netwerken, ons mening verkondigen, samenwerken Al deze vragen komen aan bod tijdens de infosessie. Waar en Wanneer? Dinsdag 16 april 2013 om u. in de bibliotheek. 2. Demo s over de nieuw media Gerda Dekempe laat je kennis maken met de ipad, tablet en e-reader. snel evoluerende multimediawereld? Tijdens de workshop kan je zelf oefenen met de ipad, tablet en e-reader. Het aantal deelnemers is beperkt, schrijf je tijdig in. Waar en Wanneer? Woensdag 24 april 2013 om u. in de bibliotheek. 3. Infoavond door Professor De Hert over Internet en privacy Waar en Wanneer? Donderdag 16 mei 2013 om u. in Zaal Nova, Steenweg 92, Nazareth. Alle activiteiten worden gratis aangeboden. Graag vooraf reserveren, zeker voor de demo s over de nieuwe media. bibliotheek of mail naar 7

10 Vastgoed Bothuyne VERKOOP EN VERHUUR VAN UW EIGENDOM! glittertattoo s,reuzespelen, ) feest van a tot z) MARIEKE DE CLERCQ 0479/ Waregemsesteenweg 19 Verkoop en verhuur van uw eigendom! PIETER BOTHUYNE TE KOOP EINE / MULLEM Rust en ruimte zijn kernwoorden! 4000m², woning, oude stal van 600m², weide en bijgebouw. Op 1 min van N60 TE KOOP KRUISHOUTEM Dé perfecte villa voor uitoefening van een vrij beroep!! Véél ruimte! 1671m² oppervlakte GSM: 0478/ TEL / FAX 09/ Mail: BIV In samenwerking met sinds /

11 Jeugdboekenweek

12 TE KOOP TE HUUR VAKANTIEWONING Loubressac, Lot PRACHTIGE VAKANTIEWONING TE KOOP / TE HUUR (rechtstreeks van eigenaar) Uw droom wordt werkelijkheid in één van de mooiste stukjes Frankrijk in residentieel Lôtissement met prachtig zwembad. Siegfried STAES 10

13 CULTUURRAAD ZOEKT NIEUWE (BESTUURS)LEDEN! N.a.v. de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient de cultuurraad opnieuw te worden samengesteld. De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen, des- inwoners. De cultuurraad heeft als doel om het gemeentebestuur te adviseren bij het gemeentelijk cultuurbeleid en is een overlegplatform tussen de verenigingen en het gemeentebestuur. In samenwerking met het gemeentebestuur staat de cultuurraad ook in voor de organisatie van een aantal culturele activiteiten temnaren stellen tentoon, aperitiefconcert borrelnootjes ). De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Bestuursvergadering. De Algemene Vergadering komt 1 à 2 keer per jaar samen en kiest voor de duur van de gemeentelijke legislatuur een bestuur van minimum 6 en maximum 12 bestuursleden. De Bestuursvergadering vergadert tweemaandelijks en kiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter en een penningmeester. Het secretariaat wordt waargenomen door de cultuurbeleidscoördinator, die samen met de schepen voor cultuur, als waarnemend lid zetelt. Een organisatie of een geïnteresseerde inwoner die lid van de cultuurraad wenst te worden, richt een aan het bestuur van de cultuurraad voor 15 april De aanvrager geeft tevens aan of hij/zij in het bestuur wenst te zetelen en of hij/zij kandidaat is voor één van de 3 voornoemde bestuursfuncties. De aanvraag gebeurt bij voorkeur via het aanvraagformulier dat je kunt downloaden op de gemeentelijke website onder de rubriek: Vrije Tijd\Cultuur\Cultuurraad. Info en formulieren kunnen ook bekomen worden bij de cultuurbeleidscoördinator, Bart Victor, , kruishoutem.be. KINDEREN STELLEN TENTOON Voor de 3 keer organiseert de cultuurraad n.a.v. de junikermis een publieke tentoonstelling met kunstwerken van kinderen. De kunstwerken zullen te bewonderen zijn op zondagvoormiddag 30 juni en tijdens de avondmarkt op maandag 1 juli. Alle artistieke 13 jaar, die in Kruishoutem wonen of naar school gaan, kunnen deelnemen aan deze tentoonstelling. Laat je fantasie de vrije loop en schilder, teken, boetseer of knutsel eigenhandig een uniek kunstwerk met als. Een vakjury zal jullie werk beoordelen en per leeftijdscategorie wordt een prijs uitgereikt tijdens de avondmarkt op 1 juli. Creatieve duizendpoten die hun werk willen tentoonstellen, schrijven zich best zo vlug mogelijk in via de cultuurdienst. Doe dit uiterlijk voor 1 juni. Info en inschrijvingen: cultuurdienst of CULTUUR 19 DE EURO-KARTOENALE DE FIETS EN DE RONDE VAN MAREC De tweejaarlijkse Eurokartoenale is dit jaar al aan zijn 19de editie toe. Deze keer werd voor het Een thema dat voor de hand ligt gezien de 100ste verjaardag van de Ronde van Vlaanderen. Dat het anderzijds ook een universeel thema is blijkt uit de bijna 2500 inzendingen van 718 cartoonisten uit 79 verschillende landen. De cartoonisten gingen allen op zoek naar de meest grappige, kritische en spitsvondige situaties m.b.t. het thema. De internationale jury bekroonde 6 werken met een prijs, die uitgereikt werd op de of- zijn aspecten benaderd hebben kan je komen ontdekken in het Europees Cartoon Centrum op de zeer gevarieerde en grappige tentoonstelling van de 170 beste cartoons. Daarnaast brengt Marec zijn eigen visie op de wielerwereld. Met de Ronde van Marec brengt de huiscartoonistvan Het Nieuwsblad voor het eerst zijn beste cartoons over de wielerwereld samen in één tentoonstelling. De tentoonstellingen zijn elke zondag te bezichtigen van u. tot u. en van u. tot u. en dit tot en met 23 juni. Ook op paasmaandag kan je uiteraard in de namiddag in het Europees Cartoon Centrum terecht. Meer info op: 8 Schilderijen MARC DE BEL Beelden in marmer WILLY DE MEESTER Keramiek MIE BUUR 40 JAAR KUNSTGALERIJ T LEEGHOEK W-L Kruishoutem van 13 april tot 5 mei 2013 vooropening 13 april van 14 uur. 8 open zaterdag en zondag van 14 tot 18u. of na afspraak Tel. 09/

14 DAGVERZORGINGS- CENTRUM DE MAROLLE Het voorbije jaar heeft het dagverzorgingscentrum De Marolle aan thuiswonende senioren een gepaste manier van ondersteuning kunnen bieden. Maar ook senioren die structuur nodig hebben of kampen met vereenzaming kunnen in het dagverzorgingscentrum De Marolle een warme opvang vinden. Het dagverzorgingscentrum is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Zowel inwoners van Kruishoutem als Zingem en de naburige gemeenten kunnen gebruik maken van het dagverzorgingscentrum. Het dagverzorgingscentrum is op weekdagen open van 8u30 tot 18u30. De kostprijs voor een volledige dag bedraagt 21,65 en voor een halve dag (max. 6 uren) 10,82. Er bestaat de mogelijkheid om met kwaliteitsvol, aangepast vervoer naar het dagverzorgingscentrum te komen. Voor inlichtingen kan u zich wenden tot de verantwoordelijke, mevr. Delphine Blancke of de sociale dienst op het nummer 09/ Dagverzorgingscentrum De Marolle Ommegangstraat KRUISHOUTEM Tel: 09/ opendeurweekend 5, 6 en 7 april 2013 Lulstraat 3, 9770 Kruishoutem tel Vrijdag van 13 u. tot 19 u. zaterdag van 09 u. tot 18 u. zondag van 10 u. tot 17 u. Kunstenaars stellen tentoon: - Kristine Cnudde - Kristien Vervaet - Rita Wildro - Eric De Smet Infodag 4 mei van 9 tot 18 uur Infoavond 24 mei van 17 tot 20 uur SECUNDAIR ONDERWIJS aso - bso - tso Keukeldam 17, Waregem Internaat voor meisjes 12

15 WELZIJN DANSNAMIDDAG Van 22 tot en met 28 april is het opnieuw, dit jaar met als thema blijf actief, vermijd vallen. De focus ligt op beweging, één van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. Wie heeft er vroeger niet gedanst in zijn jeugdjaren? Hoeveel mensen gingen er niet uit met hun vrienden en gingen naar een bal of naar de danstent? Daarom werd gedacht om het nuttige aan het aangename te koppelen. Vandaar de titel: dans je leven lang, een bewegingscampagne van de Vlaamse Overheid. Op vrijdag 26 april organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Woon- en Zorgcentrum St.-Petrus en Logo Gezond+ een dansnamiddag. Eerst geeft een medewerker van Logo Gezond+ een woordje uitleg over waarom dansen steeds belangrijk blijft en wat het kan bijdragen tot onze mobiliteit. Uiteraard volgt er na de theorie de praktijk en voegen we de daad bij het woord: we gaan dansen! Luc, de huis-dj van Home St.-Petrus, zal voor de muzikale omlijsting zorgen. zien en we sluiten af met een broodje. Datum: vrijdag 26 april van u. tot u. Plaats: Cafetaria WZC Sint-Petrus, Ommegangstraat 22, Kruishoutem Voor wie: alle 55-plussers van de gemeente inbegrepen) Inlichtingen bij de schepen van welzijn man be) tot 22 april NIEUWE GELUIDSNORMEN Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat de Vlaamse regering nieuwe geluidsnormen heeft goedgekeurd die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn. Hiermee wil de regering gehoorschade vermijden, maar een goede muziekbeleving toch nog mo gelijk maken. Schattingen van het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid spreken immers over 40 % jongeren die afstevenen ten gevolge van blootstelling aan te luide muziek. Het geluidsniveau op een activiteit met elekrtronisch versterkte muziek moet klei- veau gemeten over 15 minuten). Wie een hoger geluidsniveau wenst, moet ofwel beschikken over een milieuvergunning of een afwijking aanvragen bij het gemeentebestuur. Daarnaast dienen volgende maatregelen een milieuvergunning): o geluidsniveau meten; o het geluidsniveau visualiseren ter hoogte van de geluidstafel. o geluidsniveau meten, ter hoogte van de geluidstafel; o geluidsniveau visualiseren én registreren ter hoogte van de geluidstafel; o gratis oordopjes ter beschikking stellen. - - Voor activiteiten waar - en fuiven) moet gespecialiseerde meetapparatuur worden ingehuurd. Veel verhuurders van geluidstafels hebben dit ondertussen ook in hun verhuurgamma en bieden dit als 1 verhuurpakket aan. Erkende en opgeleide controleurs van het departement Leefmilieu van de Vlaamse Overheid of hiertoe erkende en opgeleide lokale politieagenten staan in voor de controle en naleving op deze regelgeving. Zij kunnen verbaliseren, sanctioneren of bijkomende maatregelen aan de organisator opleggen opdat het evenement verder zou kunnen blijven plaats vinden. Aanvraag De vergunning voor het afspelen van elektronisch versterkte muziek vraag je aan via het aanvraagformulier evenementen, beschikbaar op de gemeentelijke website onder de rubriek Vrije tijd\evenementen organiseren. Info - Infodienst, , - Cultuurdienst, , KRUISHOUTEM Iedereen kent wel iemand met borstkanker. Vroegtijdig opsporen van borstkanker vergroot de kans op herstel aanzienlijk. Laat de kans dus niet liggen om je te informeren. Noteer hiervoor alvast de datum van de Ladies Night op 16 mei in CC De Mastbloem, met een toelichting rond borstkankeronder- Gabrielle coco Chanel. Aansluitend biedt het gemeentebestuur je een drankje aan. Meer informatie volgt in het volgende Eierdopje. In samenwerking met de Gezinsbond, KVLV en Logo Gezond+. REVA 2013 INFORMATIEBEURS VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Laat jij je niet beperken door je beperkingen? Breng dan zeker een bezoek aan REVA Die informatiebeurs over hulpmiddelen en diensten voor mensen met een beperking van welke aard dan ook en hun hulpverleners palmt op 25, 26 en 27 april 2013 de Gentse Flanders Expo in. Met de 13de editie van de beurs is REVA al lang geen onbekende meer voor mensen met een fysieke beperking. Ook blinden en slechtzienden vinden er tegenwoordig trouwens heel wat hulpvolle informatie. Met meer dan 150 standhouders biedt de beurs informatie over een groot gamma aan producten en activiteiten voor elke doelgroep. Zo kom je er meer te weten over vakanties op maat, over het nieuwste model traplift of over de verbeterde capaciteiten van een sportrolstoel. Maar evengoed kan je er deelnemen aan een workshop of seminarie rond een relevant thema. REVA levert voor de komende editie extra inspanningen opdat ook ouderen kunnen ontdekken hoe zij hun leven thuis en hun vrije tijd aangenaam kunnen maken of houden. Daarom pakt de organisatie uit met een lokaal dienstencentrum op de beursvloer. Ouderen kunnen er kennismaken met de dienstverlening en het activiteitenaanbod van zo n centrum. En net zoals in de permanente centra kunnen ze er gezellig Meer informatie op 13

16 NORGA-DE BAERE nv Anzegemsesteenweg Kruishoutem Petegemplein Wortegem-Petegem tel. 09/ Liobel Comm. V. Nieuwstraat Kruishoutem tel. 09/ STICHELBAUT-PENNINCK Wannegemdorp Wannegem-Lede tel. 09/

17 WORD ANIMATOR OP HET SPEELPLEIN Nog geen plannen voor deze zomer? Geen probleem je bent nooit te oud voor een vakantie op het speelplein. Elke dag staan een 50-tal kinderen klaar voor een nieuwe dag vol spel, sport, avontuur, uitdaging... En daarvoor heeft de gemeente jou nodig! Om gedurende de hele zomer de fun-factor zo hoog mogelijk te houden voor de kinderen is de gemeente op zoek naar gemotiveerde animatoren voor de gemeentelijke speelpleinwerking. Ben jij een creatief persoon, hou je van kinderen, hou je ervan om werk en plezier te combineren, ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of kan jij absoluut niet stilzitten? Dan is animator zijn op het speelplein zeker iets voor jou! Je moet wel minimum 16 jaar oud zijn of worden in Je bereidt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar activiteiten voor en begeleidt deze activiteiten. Je doet dit niet alleen. Per leeftijdsgroep staan minstens 2 begeleiders en daarnaast krijgen jullie de dagelijkse ondersteuning van de hoofdanimator en de jeugdambtenaar. Animatoren op het speelplein werken met een vrijwilligersovereenkomst. Dit wil zeggen dat iemand die reeds een maand binnen een vakantiejobcontract heeft gewerkt of dit nog gepland heeft in de zomer, nog een extra centje kan verdienen op het speelplein. Een tweede voordeel is dat dit bedrag niet belastbaar is. Per prestatie (1 prestatie is ongeveer 5 u. Leeftijd Niet- Geattesteerde animator 17 euro 19 euro 20 euro 22 euro 23 euro 25 euro 18 + jaar 26 euro 28 euro Interesse? Haal dan snel de folder en het inschrijvingsdocument af bij de jeugddienst op het gemeentehuis of via de website www. kruishoutem.be. Je kunt de jeugdambtenaar steeds bereiken via of IETS OVER OPVOEDING Attest animator / pedagogisch diploma Hoewel we zelf veel goede herinneringen hebben aan buiten spelen, hebben we vandaag de GEZOCHT Op 1 februari 2013 verdween onze shetlandpony uit zijn weide in de Wortegemstraat te Nokere. Heeft u informatie? Contacteer ons dan aub via: of of JEUGDBELEID dag soms schrik om onze kinderen buiten te laten spelen. Toch is het van belang dat we kinderen soms de ruimte geven om hun omgeving te ontdekken en buiten te spelen. Het is essentieel voor de ontwikkeling van het kind, maar waarom is dit dan zo goed voor het kind? - Buiten spelen = beweging. Op die manier stimuleren we de motorische ontwikkeling van kinderen. - Kinderen leren ruimte, diepte, afstanden en snelheid beter inschatten door buiten te spelen. - Het is een plaats waar kinderen hun energie kwijt kunnen. - Ze leren al spelend de wereld rondom zich kennen. Wat gebeurt er als water vervriest, welke vruchten uit de tuin kan ik opeten? - Buiten spelen = met anderen spelen je kind ook een heleboel sociale vaardigheden, het bevordert de taalontwikkeling - Buiten spelen = gezond en verlaagt de stress bij kinderen. - Kinderen leren via het buitenspelen hun eigen lichaam kennen; kunnen ze hard lopen, zijn ze goed in het optillen van dingen wat ook goed is voor hun zelfvertrouwen en motivatie. - Door buiten te spelen oefenen kinderen hun organisatie capaciteiten. Ze kiezen ` zelf wat ze gaan spelen, ze organiseren zelf afspraakjes om samen verder aan het kamp op de weide te gaan bouwen. U kan ook contact nemen met de politie van Kruishoutem. BELONING VOOR DE GOUDEN TIP! Bedankt! Kantoor Carl Dedeken bvba Nieuw Plein Kruishoutem Tel. 09/ Fax: 09/ FSMA A-B Openingsuren: ma.: 9.00 u u. di.: 9.00 u u. en u u. woe.: 9.00 u u. do.: 9.00 u u. en u u. vr.: 9.00 u u. en u u. zat u u. Alle beleggingen, kredieten en verzekeringen 15

18 Elk kind is anders, het ene kind kan de hele dag buiten doorbrengen terwijl voor een ander kind het warme huis of de aanwezigheid van mama een reden is om de tuin, de straat of de buurt te mijden. Buiten spelen is op avontuur gaan en hoewel avonturen ook risico s inhouden zorgen ze er ook voor dat je kind allerlei vaardigheden ontwikkelt die hem of haar in de toekomst van pas zullen komen. Ga samen op avontuur! SOCIAAL BELEID OCMW In maart 2013 is het meldpunt gestart met partnergeweld. Dit meldpunt is bereikbaar op het telefoonnummer 1712 en is bedoeld voor burgers die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik. Dit kan zowel gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezagrelaties maar ook over misdrijven met geweld. Partnergeweld kan onder veel verschillende vormen voorkomen waaronder: fysiek, seksueel, psychisch en economisch. Vaak komen er bij partnergeweld vragen naar boven zoals: als hij/zij mij dwingt is dat dan ook verkrachting? Waar kan ik terecht? Welke invloed heeft dit op de kinderen? Wat zal er gebeuren met de kinderen als dit uit komt? Ook vernederen, negeren, dreigen en stalken kunnen vormen zijn van partnergeweld. Heb je hiermee te maken of heb je vragen over partnergeweld, je kan steeds contact opnemen met het meldpunt op het telefoonnummer Dit is een gratis telefoonnummer waar je discreet wordt geholpen en je naam niet dient te vermelden. Het gesprek wordt niet op je factuur vermeld. AGENDA APRIL MAANDAG 1 APRIL Gulden Eifeesten Om 9.00 u. ontbijtbrunch om 10.00u De Zandvlooi Jeugdraad: rodeostier van u. tot u. Jeugdhuis Nuitgang Gulden Eifeesten Om u. optredens en straatanimatie Om u. Gulden Eiworp Om u. vuurwerk Jeugdhuis Nuitgang Nuitgang) DINSDAG 2 APRIL Gulden Eifeesten Om u. Volksfeest met Filip Piens en Paul Severs WOENSDAG 3 APRIL Om u. zaal Telex om u. CM-secretariaat DONDERDAG 4 APRIL Om u. De Kring VRIJDAG 5 APRIL Om u. Home St.-Petrus om u. zaal Telex ZATERDAG 6 APRIL Pasar: rondvaart in Gentse zeehaven Om 9.30 u. Om u. De Mastbloem ECC: tentoonstellingen Van u. tot u. en van u. tot u. MAANDAG 8 APRIL Om u. Faille Par. Centrum della KVLV: paasvergadering: je hebt je hart hard nodig Om u. zaal Telex Turnen 50+ Van u. tot u. sporthal Om u. zaal De Kring WOENSDAG 10 APRIL Om u. vertrek zaal Telex DONDERDAG 11 APRIL Om u VRIJDAG 12 APRIL Om u. ZATERDAG 13 APRIL De Kring Home St.-Petrus van u. tot u. t Leeghoek 3 Tentoonstelling te bezichtigen van 13 april tot 5 mei 2013 Scouts: spaghettiavond Om u. zaal Telex dames-heren-jeugd bij afgifte van deze bon -10% KORTING (geldig tot 15 april en niet cumuleerbaar met andere kortingen) Nazarethsesteenweg Kruishoutem Tel 09/ Open: alle dagen 9u - 12u en 13u30-19u op zaterdag tot 18u elke zondag 9u - 12u30 Gesloten: maandag en zondagnamiddag 16

19 ZONDAG 14 APRIL KVLV: gezinswandeling en ontbijtbuffet Om 7.45 u. Schaagstraat Nokere daarna ontbijt zaal Telex ECC: tentoonstellingen Van u. tot u. en van u. tot u. MAANDAG 15 APRIL Om u. Par. Centrum della Faille Turnen 50+ Van u. tot u. sporthal Om u. Oude abdij Drongen DINSDAG 16 APRIL - Om u. bibliotheek Om u zaal Telex DONDERDAG 18 APRIL Om u. De Kring Om u. zaal Twee Dorpen Om u. zaal Telex Om u. Oudenaarde, St.-Jozefsplein 7 VRIJDAG 19 APRIL Om u. Home St.-Petrus Om u. Om u. Wiel: In the Mix Om u. De Mastbloem ZONDAG 21 APRIL Om 9.15 u. start Nieuw Plein ECC: tentoonstellingen Van u. tot u. en van u. tot u. wielerwedstrijd Elite Z/C en beloften om u. centrum Kruishoutem MAANDAG 22 APRIL Om u. Par. Centrum della Faille Turnen 50+ Van u. tot u. sporthal DINSDAG 23 APRIL Om u. WOENSDAG 24 APRIL Om u. WZC Sint-Petrus vertrek zaal Telex Om 14.30u. zaal Twee Dorpen Om u. bibliotheek DONDERDAG 25 APRIL vanaf u. zaal Rozenhof Petegem a/d Schelde Om u. De Kring Om u. zaal Telex VRIJDAG 26 APRIL Om u. Home St.-Petrus Om u. WZC St.-Petrus van u u. WZC Sint-Petrus Wielerwedstrijd Aspiranten Om u. Zandvlooi Kruishoutem ZONDAG 28 APRIL ECC: tentoonstellingen Van u. tot u. en van u. tot u. Wielerwedstrijd: Koers aan de Zandvlooi voor nieuwelingen u.: tijdrit u.: wegrit MAANDAG 29 APRIL Om u. Par. Centrum della Faille Turnen 50+ Van u. tot u. sporthal DINSDAG 30 APRIL energie Om u. De Mastbloem WACHTDIENSTEN DOKTERS EN APOTHEKERS Wachtdienst dokters: Wachtdienst apothekers: Wachtdiensten Algemeen Tandarts Vlaanderen: Familiehulp VZW: Dienst voor Thuiszorg: Fax Thuisverpleging BOND MOYSON: permanente wachtdienst: thuisverpleging: permanent bereikbaar: , Fax Onafh. Zelfst. Verpleegkundige Drankprobleem??? Je kan geholpen worden!!! AA. Nationaal tel AA. Bill Kruishoutem tel of

20 18

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014 Basisscholen Milieuzorg op School 2013-2014 Vanaf dit schooljaar worden duurzame ondersteund door de stad. projecten op school gerichter Alle basisscholen kunnen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Open Monumentendag. Dag van de klant. Daguitstap senioren. Lozerkermis. Heuvelfeest. Seniorencongres. Ei-vol vitaliteit! Gemeente

Open Monumentendag. Dag van de klant. Daguitstap senioren. Lozerkermis. Heuvelfeest. Seniorencongres. Ei-vol vitaliteit! Gemeente Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 23 -

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM

AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM AG VESPA VERKOOPT PROJECTEIGENDOM Berkenrodelei 24-28 2660 Hoboken AG VESPA verkoopt een centraal gelegen projecteigendom in de Berkenrodelei 24/28. De verkoop betreft een gebouw bestaande uit een ruime

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij?

nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? nummer 1 I JAARGANG 1 Wie zijn wij? ACTIES Evenementen Friends time schoon madammen avonden Bachelorette day Are you ready to get married Hoge hakken avond Thema weekends Wie zijn wij Het Corbie team,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Van 14u tot 16u gratis workshops ( spelletjes ) door de leerkrachten en voor de kinderen

Van 14u tot 16u gratis workshops ( spelletjes ) door de leerkrachten en voor de kinderen mei nummer 13 Inhoudstafel: 1. Inhoudstafel 2. Nieuws uit De kring 3. Kinderen in beeld 4. Wist-je-weetjes 5. Ouderparticipatie 6. Niet te missen 7. Kinderpagina Nieuws uit de kring: Noteer het alvast

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1.

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1. 1. Maandplanning FEBRUARI 2016 FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u speeltijd Voorstelling Door dik en dun Voorstelling Door dik en dun redactieraad Bernarduske

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CADEAUBON

GEMEENTELIJKE CADEAUBON GEMEENTELIJKE CADEAUBON Informatievergadering 8 oktober 201 Lutgart Parmentier Ambtenaar lokale economie 1 WAT IS EEN GEMEENTELIJKE CADEAUBON? Bon te besteden bij alle deelnemende LOKALE handelaars, horeca,

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Theresia School Nieuws

Theresia School Nieuws Theresiaschool Braakven 19 5258 AG Berlicum 073-5037117 Theresia School Nieuws 16 e jaargang nummer 1, 25 augustus 2011 * Welkom in het nieuwe schooljaar 2011-2012 Het begin is gemaakt. Hopelijk heeft

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Kalender maart april 2012

Kalender maart april 2012 schooljaar : 2011 2012 (jaargang 11) editie : maart 2012 Deze Colomascoop is voor : Kalender maart april 2012 Donderdag 1 maart Maandag 5 maart Donderdag 8 maart Zaterdag 10 maart Donderdag 15 maart Maandag

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER Dit formulier moet volledig ingevuld zijn! Onvolledige formulieren worden niet behandeld! Dit formulier, samen met een ondertekende en gedateerde kopie van

Nadere informatie

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 maandblad kwb heusdencentrum leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be organiseert haar kermisbarbecue IEDEREEN IS WELKOM zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

www.klaverdries.be Nieuwsbrief KLAVERDRIES. NIEUWE WEBSITE Vakantie. April, mei, juni 2013 Onderwijs Stad Gent

www.klaverdries.be Nieuwsbrief KLAVERDRIES. NIEUWE WEBSITE Vakantie. April, mei, juni 2013 Onderwijs Stad Gent Onderwijs Stad Gent April, mei, juni 01 Jaargang 14 nr. Nieuwsbrief KLAVERDRIES. In dit nummer: Vanaf 1 april gaat onze nieuwe website life. Samen met een tweede stedelijke school maken we deel uit van

Nadere informatie

Kinderraad 2014 Leerlingenboek

Kinderraad 2014 Leerlingenboek Kinderraad 2014 Leerlingenboek Leerlingenboek 1 Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden 2 Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel leuk dat jullie meedoen aan de Kinderraad.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Bericht van Hilde. 17 de jaargang nummer 20 tel 09 233 85 32 1 maart 2012 fax 09 224 30 60

Bericht van Hilde. 17 de jaargang nummer 20 tel 09 233 85 32 1 maart 2012 fax 09 224 30 60 Nieuws uit leefschool Kleuter- en Lager onderwijs De Oogappel Bisdomkaai 1-9000 Gent 17 de jaargang nummer 20 tel 09 233 85 32 1 maart 2012 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten 1 Inleiding Word een 5 sterren FairTradeGemeente Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Nieuwsbrief. mei 2015. Inhoud

Nieuwsbrief. mei 2015. Inhoud Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs- Nieuwsbrief mei 2015 Inhoud P1: Madelief en Zonnebloem P2: Kleutersportdag P2: Fotografie rond veiligheid

Nadere informatie

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):.

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):. Meldingsformulier feesten, fuiven, evenementen Wie een evenement / fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan het College van burgemeester en schepenen via dit formulier. Een antwoord

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016

Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 Richtlijnen om uw kind aan te melden en in te schrijven in de gemeentelijke basisschool Cade van Aartselaar: voor schooljaar 2015-2016 1. Inleiding Cade kleuter- en lagere school werkt voor schooljaar

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Activiteiten jeugddienst 06 Sportkampen 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Nieuws uit groep 5/6 Toeten en Blazen Schoolreis

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Nieuws uit groep 5/6 Toeten en Blazen Schoolreis t Bruggetje Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen.nl Informatiebulletin voor ouders Jaargang 2013-2014 nr. 19 12 juni 2014 Nieuws uit de groepen

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI Beste bewoner Wijk van de maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Paul Vekemanslaan zn 2660 Hoboken

AG VESPA VERKOOPT. Paul Vekemanslaan zn 2660 Hoboken AG VESPA VERKOOPT Paul Vekemanslaan zn 2660 Hoboken AG VESPA verkoopt een bouwgrond in een rustige straat in Hoboken. De grond heeft een oppervlakte van 1.384 m². Volgens het gunstig stedenbouwkundig attest

Nadere informatie

ADVENT Hoe maken wij tijd vrij om te dromen van vrede en hoe hebben we

ADVENT Hoe maken wij tijd vrij om te dromen van vrede en hoe hebben we Basisschool Heilige Familie Driesstraat 1 8700 Tielt 051 40 47 50 Heilige-familie@kbo-tielt.be NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 Workshops 2de leerjaar rond thema De Sint! ADVENT Hoe maken wij tijd vrij om te

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

Westhoek Vrijetijd Anders vzw

Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders vzw Want iedereen heeft recht op vrije tijd Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders of WVA is een vrijetijdszorgorganisatie. Dit wil zeggen dat wij vrijetijdsactiviteiten

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

Infobrochure onthaalklas

Infobrochure onthaalklas Infobrochure onthaalklas Juf Kelly Schooljaar 2012-2013 Beste ouders, Met deze brochure wil ik jullie op de hoogte brengen hoe het er allemaal aan toe gaat in onze klas. Jullie krijgen een overzicht van

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkalender februari Vorming: Als eten een zorg wordt dinsdag 9 februari Gezond eten

Nadere informatie

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk!

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk! Kleuterkrant November & December 2013 Kerstviering In deze periode van verwachting en hoop herdenken we de geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Samen met onze kleuters en E.H. Pastoor Lei Gielen

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie