Gulden Eifeesten d Eiafterparty

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gulden Eifeesten d Eiafterparty"

Transcriptie

1 Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 24 - nr. 3 Gulden Eifeesten d Eiafterparty april 2013

2 Het schepencollege feliciteerde Maria De Wilde met haar 101e verjaardag. Djembé initiatie voor de asielzoekers van het lokaal opvanginitiatief van het OCMW. Toneelgroep t Komt in Orde speelt Hotel Fontina. Ook dit jaar kende het MEGA-project voor de leerlingen van het 6e leerjaar een geslaagde editie. Voorstelling nieuwe wielertoeristenclub Up-2-Hill Cycling Team. Nokere Koerse winnaar van 1960, Gilbert De Smet, was eregast tijdens de voorstelling van Nokere Koerse Danilith Classic Ontbijtbuffet voor de vrijwilligers van het WZC Sint-Petrus. Viergeslacht: Jeanine Voet, Martine van Thuyne, Valerie De Ruyck en Liesl Van de Weghe.

3 GEMEENTELIJK NIEUWS Bericht van de redactie Het Eierdopje van mei 2013 verschijnt op 26 april Stuur teksten, foto s en activiteiten uiterlijk 11 april 2013 digitaal door naar be. Contactpersoon: Lutgart Parmentier tel Sluitingsdagen Gemeentehuis, bibliotheek en OCMW: 1 april Containerpark: 1 april Sporthal: 1 april PWA: 1, 2 en 11 april GEEN MARKT OP DINSDAG 2 APRIL! DANKWOORD Het gemeentebestuur dankt de ruimploegen, alle landbouwers en iedereen die zich tijdens de voorbije winterprik ingezet hebben om sneeuw te helpen ruimen en vastgeraakte auto s te helpen bevrijden. Ook iedereen die het voetpad voor zijn deur sneeuwvrij maakte en hielp bij het ruimen van sneeuw bij oudere buurtbewoners, verdient een woord van dank. De technische dienst van de gemeente heeft alles in het werk gesteld om de wegen zo vlug mogelijk te ruimen en te strooien. Uiteraard kunnen de ruim- en strooiwagens niet overal tegelijk zijn. Dank voor je begrip hiervoor. GEMEENTERAAD 11/3 Financiële rapportering over het jaar 2012 voor de gemeenteontvanger) rapporteert toestand. Daarnaast rapporteert hij over het debiteurenbeheer en over de voorafgaande controle van wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. De daling van de kastoestand in het eerste semester van 2012 werd meer dan gecompenseerd in het tweede semester. De belangrijkste reden voor de hoge kastoestand Voor publiciteit: Tim Isebaert tel Druk. Vanderhaegen, Kruishoutem, tel Foto cover: Nancy Weytens Foto cover vorig nummer: bestaat uit de verkoop van de pastorij van Wannegem ten bedrage van 1,150 miljoen euro. De totale kastoestand zal in de volgende maanden en jaren sterk beïnvloed worden door de lopende investeringsdossiers, zoals de bouw van de gemeentelijke basisschool, de uitbreiding van de sporthal, de bouw van de chirolokalen en de heraanleg van de Olsensesteenweg. De evolutie van de budgetten voor de uitgaven gewone dienst verloopt grotendeels op een gelijkmatige en constante wijze. Wat het debiteurenbeheer betreft, kan gesteld worden dat de opmaak en de inning van de uitgaande facturen vlot verloopt. Ruiling van gronden gelegen in de Kazerneweg Het gemeentebestuur Kruishoutem en de BVBA Gobalfuturn, Kapellestraat 117 te 8020 Oostkamp wensen over te gaan tot een kosteloze ruiling van gronden gelegen in de ambachtelijke zone. Deze ruiling kadert in de herbestemming van de site voormalige Eierveiling, gelegen aan de Kazerneweg 1, tot een bedrijfsverzamelgebouw en de inrichting van een openbare parkeerzone voor vrachtwagens. Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen Op zaterdag 30 maart 2013 rijden de wielertoeristen naar jaarlijkse traditie hun Ronde van Vlaanderen. De betrokken gemeentebesturen en de organisator van de Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen sluiten een convenant af waarin afspraken worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie. Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad worden een aantal aanpassingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad doorgevoerd. - en verslagen. WIN EEN GRATIS VIP ARRANGEMENT OP PAASMAANDAG. Paasmaandag is voor Kruishoutemnaren de traditionele hoogdag van het jaar. Maak alles mee van op de eerste rij en geniet van een uitzonderlijke dag in het gezelschap van de kakelverse Eikoningin, de nieuwe Eierboer, het Eiprinsesje, de Eierprins en de schepen van Feestelijkheden. hiervoor doen? Meld je op paasmaandag tussen u. en u. aan op het gemeentehuis samen met je partner of iemand die je genegen is. kunnen genieten van dit unieke aanbod. Indien meerdere koppels aanwezig zijn zal er overgegaan worden tot een kleine prijsvraag i.v.m. de Kruishoutemse Eifeesten. De gelukkigen vertrekken dan samen met het hele gevolg naar een bekend en befaamd Kruishoutems restaurant waar ze kunnen aanzitten aan een overheerlijk 4 -gangen menu. Achteraf maken ze samen de folklorenamiddag mee om daarna van op de tribune ook nog de Eierworp te kunnen bewonderen. Net voor het LED-spektakel met aansluitend reuzenvuurwerk volgt nog een afsluitende receptie. Dit unieke arrangement, aangeboden door het gemeentebestuur, is een echte aanrader. Wees er als de kippen bij op paasmaandag en kom tijdig naar het gemeentehuis, wie weet behoor jij samen met je partner of gezelschap tot de gelukkigen. VERNIEUWING GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING - OPROEP Overeenkomstig de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, van kracht vanaf 1 september 2009, en latere wijzigingen, wordt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie, bestaande uit zeven stemgerechtigde leden. Twee van die leden dienen deskundig te zijn op het gebied van ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente: één milieu- en natuurvereniging, één vereniging van werkgevers of zelfstandigen, één vereniging van landbouwers, één vereniging van werknemers en één vereniging van gezinnen. De leden moeten in Kruishoutem woonachtig zijn. Kandidaturen dienen het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9770 Kruishoutem, te bereiken ten laatste op donderdag 25 april Kandidaat-deskundigen dienen hun kandidatuur te motiveren en titels en verdien- kundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening aan te tonen) op te geven. De voorzitter wordt voorgedragen uit de deskundigen die kandidaat zijn. Kandidaat-vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers van de maatschappelijke geledingen worden voorgedragen door de maatschappelijke geledingen zelf. De maatschappelijke geledingen dienen hun 1

4 Maak nu je afspraak voor je communie - lentefeest v o o r h e m e n h a a r 056/

5 ging overtuigingsstukken). Ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraden en overlegstructuren dienen van hetzelfde geslacht te zijn. ZOEK JE STEUN VOOR JOUW ONTWIKKELINGSPROJECT? Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur i.s.m. lokale vrijwilligers de gemeentelijke solidariteitsactie in de week voorafgaand aan 11 november. Via huis-aan-huis inzameling worden giften ingezameld voor een lokaal gedragen project op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Naar aanleiding van de solidariteitsactie 2013 polst het gemeentebestuur in overleg met de Gemeentelijke Raad voor Ontwik- daat-projecten. Deze projecten kunnen worden ingediend door een Kruishoutemse organisatie actief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking of door één of meerdere Kruishoutemnaren die een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigen. Kandidaten kunnen bij de schepen voor Ontwikkelingssamenwerking of de ambtenaar welzijnszaken de voorwaarden voor kandidatuurstelling bekomen. Kandidaturen dienen uiterlijk voor 15 mei aan het gemeentebestuur, Markt Kruishoutem, te worden opgestuurd. Info en aanvragen: welzijnszaken, , BRENG HET GEMEENTEBESTUUR OP DE HOOGTE VAN JE EVENEMENT! Het hele jaar door vinden er in Kruishoutem kermissen, fuiven, buurtfeesten, optredens, tentoonstellingen, sportmanifestaties plaats. Deze evenementen vragen heel wat NIEUWE INWONERS Tom LIBBRECHT en Sophie BLIECK, Hedekensdriesstraat 31/0005 Glenn SEMEY, Truweelweg 2 Karel T KINDT, Sandra LAMPENS, Rune en Sem, Truweelweg 21 Wesley VERHEYE, Kimberley IRMER en Matiz, Ijzerbergstraat 12 Olivier VERCAMMEN, Delphine VAN HECKE, Fantine en Gaspard, Goedlevenstraat 5 Mathieu SENNESAEL, Winkelkouter 33/E Luc MICHEL, Fonteinstraat 48 Yasna DIERICKX, Beverhoekstraat 21/1001 Jelle DE BAETS, Neerrechemstraat 35 ADRESWIJZIGINGEN BINNEN DE GEMEENTE Conny VAN HEDDEGEM, Melissa, Evelyn en Caro, Borreweg 4 Hendrik GHYSELINCK, Beverhoekstraat 21/1001 Patrick WAEYE, Tjollevelddreef 5/0006 organisatie en tal van afspraken tussen de organisator, het gemeentebestuur, de politie en de buurt. Daarom moet je als organisator het gemeentebestuur inlichten over je geplande activiteiten via het. Dit formulier moet ingevuld worden voor volgende evenementen: - alle activiteiten op het openbaar domein markten ); - publiek toegankelijke activiteiten van meer dan 100 personen op een tijdelijke locatie vinden in De Mastbloem, de gemeenschapslokalen of andere gereglementeerde locaties zoals horecazaken e.d. vallen hier niet onder; - publiek toegankelijke fuiven en muziekoptredens, ongeacht de locatie of en de andere gemeenschapslokalen); 100 deelnemers en met start- of aankomstplaats in Kruishoutem. - alle gemotoriseerde tochten met start- of aankomstplaats in Kruishoutem. - het maken van een kampvuur. - gebruik van radiowagens. - afspelen van muziek luider dan 85 dba. Een kopie van dit aanvraagformulier wordt automatisch ter kennisgeving doorgestuurd naar de brandweer en politie. Volgende zaken dien je aan te vragen via een apart formulier: - gebruik materialen gemeentelijke - gebruik gemeentelijke infoborden; - gebruik gemeentelijk transport; - afsteken van vuurwerk; - schenken van sterke drank = gedestilleerde whisky, rum, vodka, gin ) of dranken waar pisang, sherry, likeuren, breezers, gin-tonic, campari ) Alle aanvraagformulieren vind je terug op de gemeentelijke website onder de rubriek vrije GEBOORTEN. Ook voor andere aspecten van een evenement kan je terecht op dit digitaal evenementenloket. Ingevulde aanvraagformulieren stuur je terug naar het Gemeentebestuur Kruishoutem, het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9770 Kruishoutem. Voor bijkomende informatie over evenementen en het afhalen van het aanvraagformulier kan je terecht bij: - Infodienst, , - Cultuurdienst, , GEVONDEN VOORWERPEN 1. littosleutel aan ijzeren sleutelhanger, gevonden in de Deinsesteenweg 2. 3 sleutels aan metalen sleutelhanger, gevonden in de Ommegangstraat 3. 1 huissleutel, gevonden in de Contact GB 4. herenjas, gevonden in De Mastbloem op 13 maart. Tijdens de kantooruren af te halen bij de dienst Burgerzaken. BEPERKT VERKEER MOGELIJK OP DE OLSENSESTEENWEG Door de weersomstandigheden kon de aannemer de laatste weken de planning niet volgen. Daarom werd ook het verkeer tijdelijk toegelaten op de Olsensesteenweg. De komende weken is het mogelijk dat tijdens de werkuren plaatselijk verkeerslichten staan om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. gegoten worden. In die week zullen dan ook de grote signalisatieborden ter hoogte van de Ijzerbergstraat en de rotonde aan de Markt terug op de weg geplaatst worden om het verkeer te ontraden. Ter hoogte van de werkzone zal de weg sporadisch afgesloten worden. Om vlot verkeer te garanderen vragen wij iedereen om die week de omleiding te volgen. BEVOLKING Stan VANROOSE, zoon van Tom en van Karlien VANDENDORPE, Wannegemdorp 51 Leon FUMIÈRE, zoon van Olivier en van Bieke GALLE, Karreweg 11/A Juul ISEBAERT, zoon van Tim en van Kelly MOERMAN, Brugstraat 1 Elias FARZANEH GHAHFAROKHI, zoon van Seyed en van Evelyn WILLEMYNS, Deinsesteenweg 27 OVERLIJDENS Urbaan GEURS, 87 j., echtgenoot van Godelieve De Vreeze, Lozerstraat 40, overleden te Deinze op 17/02/2013 Jules VAN DER BEKEN, 89 j., echtgenoot van Leona Demuytere, Gaversstraat 3, overleden te Waregem op 20/02/2013 Alois VAN DE WEGE, 95 j., weduwnaar van Margareta Decaluwé, Spinnewielstraat 12, overleden te Kruishoutem op 25/02/2013 BRILJANTEN HUWELIJKSJUBILEUM Alphons TAELMAN en Maria VERHOEYEN, Machelsestraat 16 3

6 Kom eens langs voor uw verzekeringen UW AUTO- VERZEKERING TOT 30% GOEDKOPER RESTAURATIE-RENOVATIE-NIEUWBOUW WERFT AAN WEGENS UITBREIDING Metser Timmerman/dakwerker UW PROFIEL Zelfstandig kunnen werken Enkele jaren ervaring Voor ploeg regio Kruishoutem - De Pinte Werkomgeving regio Gent - Brugge Dit kan als u aan volgende voorwaarden voldoet: Bestuurder vanaf 26 jaar Bestuurder is reeds 3 jaar zonder ongeval verzekerd of 5 jaar maximum 1 ongeval in fout Er geen gezinsleden onder de 26 jaar uw wagen zullen besturen. Is dit bij u zo? Vergelijk dan snel de prijzen. Wenst u graag een offerte? Kom langs met uw huidige polis of bel voor een afspraak Naam:... Adres: Monnikenwerve Brugge Tel. 050/ TE KOOP TE RENOVEREN WOONHUIS IN HET HARTJE VAN WANNEGEM-LEDE (WANNEGEMDORP) Geschikte ligging voor kabinet vrij beroep en/of privé Opp. bouwgrond: 1250 m 2, 20m. straatbreedte, 1 VP euro Inlichtingen: Geboortedatum bestuurder:... Telefoon:... adres:... Kw wagen:... Huidige kwalificatiegraad:... Onze lopende rekening is al 26 jaar GRATIS gratis beheer - gratis verrichtingen - gratis overschrijven - gratis bankcontact en visakaarten. Gratis internetbankieren!! Kantoor Buré Verschuere Katrien b.v.b.a Knokstraat Kruishoutem Tel. en Fax 09/ Erkend agent C.B.F.A ondernemingsnr

7 GRONDGEBIEDZAKEN MOBILITEIT In opdracht van het Vlaams gewest heeft de gemeente Kruishoutem het goedgekeurde mobiliteitsplan herzien via een sneltoets. Hierbij werd geopteerd voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. Het vernieuwde mobiliteitsplan is eigenlijk een beperkte herziening. Naar aanleiding van de geplande heraanleg van de Markt, Nieuw Plein en omgeving werd een grootschalig parkeeronderzoek gedaan. Daarnaast werden ook de beperkte parkeerproblemen van de deelkernen verder onderzocht. De resultaten van dit onderzoek hebben de problematiek geobjectiveerd en zo een bijdrage geleverd aan de vergroting van het draagvlak voor de heraanleg van de Markt, Nieuw Plein en omgeving. Verder is een plan met de gewenste snelheidsregimes uitgewerkt. Het snelheidsbeleid van Kruishoutem houdt het volgende in: 30 km/u. aan schoolomgevingen, 50 km/u. binnen de verblijfsgebieden en 70 km/u. buiten de verblijfsgebieden. Na gunstig advies van de Gecoro en de verkeersadviescommissie heeft de Provinciale Auditcommissie het gemeentelijk mobiliteitsplan conform verklaard. De gemeenteraad heeft het vernieuwde mo- nieuwde mobiliteitsplan kan je bekijken op de dienst Grondgebiedzaken. LEEFMILIEU Gratis houtsnippers: zaterdag 6 april 2013 Snoeihout dat binnenkomt op het containerpark en snoeihout van de gemeentelijke onderhoudswerken wordt door onze eigen diensten verhakseld. Deze snippers wenden wij bij voorkeur aan in de eigen plantsoenen. Zowel in het voorjaar als in het najaar bieden we ook aan alle inwoners van Kruishoutem de mogelijkheid aan om gratis verhakselde snippers op te halen op het containerpark. De eerstvolgende actie gaat door op zaterdag 6 april van 9.00 u. tot u. verbijsterende bijen: van 2 tot 15 april 2013 De laatste tijd hebben zowel honingbijenals wilde bijen het moeilijker om te overleven. De Provincie Oost-Vlaanderen wil daarom bloemen en planten laten inzaaien die bijen en andere nectar minnende insecten verwennen met veel stuifmeel en nectar als voedsel. Je kan het zaadmengsel van 2 tot 15 april afhalen in het containerpark. Let wel, dit is geldig tot zolang de voorraad strekt u. Andere nuttige acties en info of haal de brochure bij de milieudienst Foto Telefoon Adres Zone Rosette Gevaert Achiel Deconinck Herman Dekoninck Rudy Van Hove Passionistenstraat 45 Passionistenstraat Nazarethsedorpweg, Wijkhuizestraat richting Simaeyzestraat) Hoogstraat 18 bus 2 Hoogstraat, Kerkhofweg, Pastorijstraat, Blekerijstraat, Nieuw Plein, Woestijnestraat, Stefaan De Jonghestraat, dr. C. Derestraat,Kerkakkerstraat, Warandestraat Neerrechemstraat 15 Neerrechemstraat Lozerbosstraat 1 Lozers Wijkhuizestraat) - Lozerbosstraat Wist je dat - jouw gemeentebestuur en de afvalintercommunale IMOG naast compostvaten ook compostbakken verkoopt? - je in deze bakken voortaan ook al je composteren? - je bij IMOG aan een goedkoop tarief compost kan aankopen? Kom eens langs u. tot u. en verneem er alles over composteren! Je keert zelfs terug met compost als je dat wil! proper Sinds eind 2012 zijn er in onze gemeente een aantal vrijwilligers die actief hun buurt proper houden. Graag stellen we de betrokkenen afvalmeesters en hun activiteiten even aan je voor. - de afvalmeester ruimt met regelmaat het afval op in zijn straat of buurt; - hij of zij is eveneens voor u het lokaal aanspreekpunt voor vragen/opmerkingen inzake afval, sorteren en fungeert als - hij/zij krijgt ter ondersteuning van de afvalintercommunale IMOG: o een kleine vergoeding o logistieke ondersteuning handschoenen, PMD- en zwerfvuilzakken). Wie zijn ze en waar zijn ze actief (zie tabel) De op te ruimen zones worden begin april even in de kijker gezet door ze te voorzien van het campagnebordje zonder vuilstraat. Het gemeentebestuur apprecieert de vrijwillige inzet van de afvalmeesters ten zeerste en vraagt alle inwoners en in het bijzonder de buurtbewoners van deze zones om de netheid mee te bewaren door: - zelf geen afval te sluikstorten; - gegevens van sluikstorters door te geven voor verdere opsporing wie boete van minimum 200 euro! 5

8 KANTOOR VAN NOTARIS LIESBETH MATTHYS te KRUISHOUTEM (Wannegem-Lede), Wannegemdorp 31, Tel. 09/ , VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP MOOI en RUSTIG gelegen HOEVE met BIJGEBOUW en aanpalende WEIDE te ZULTE (Machelen), Sparrenstraat 33 Bekend ten kadaster te Zulte 3de afdeling Machelen, Sectie B, nummers 361/K en 361/L voor een oppervlakte van 50a, K.I.: 741 Euro (vermindering registratierechten mogelijk) Indeling: Gelijkvloers: woonplaats keuken + leefruimte badkamer - wasplaats + berging Bovenverdieping: 4 grote kamers en 1 kleine kamer Droge kelder en zolder Stedenbouw: stedenbouwkundige vergunning dd. 03/11/1964 voor het bouwen van een woonhuis en aanhorigheden.; stedenbouwk. bestemming: agrarisch gebied; geen dagvaarding; geen voorkooprecht; geen verkavelingsvergunning EPC: 770 kwh/m² - alle wettelijke attesten aanwezig ter kantore Onmiddellijk vrij van gebruik na betaling van koopprijs en kosten. Bezoek: op zaterdag van 10u tot 11u en op woensdag van 16u tot 17u. Alle verdere inlichtingen en verkoopsvoorwaarden ten kantore van notaris Matthys NA HOGER BOD GEBRACHT OP: DEFINITIEVE VERKOOPDAG: vrijdag 5 april om 15u30 uur in café De Marolle te Kruishoutem, Deinsesteenweg 197. Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract. Voor vennootschappen dienen de statuten en de benoeming van bestuurders voorgelegd (uittreksel staatsblad). 6

9 Uiteraard zou het leuk zijn moesten we ook Wannegem-Lede) bijkomende afvalmeesters kunnen werven. Misschien ruim jij nu reeds spontaan op in de buurt of tijdens een vast wandeltraject. Dan verwelkomen we je 18 energie infosessie 30 april 2013 De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de derde keer een groepsaankoop van 100% groene stroom. Ook onze gemeente ondersteunt deze campagne. Vanaf 15 april 2013 kun je je opnieuw vrijblijvend inschrijven. Hoe inschrijven? 1. via de website Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je tijdens de openingsuren graag verder op de milieudienst - gemeentehuis. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee 3. via de infosessie dinsdag 30 april 2013 Het provinciebestuur organiseert voor de inwoners van de gemeenten Kruishoutem, Zingem en Wortegem-Petegem een infosessie. Deze gaat door op 30 april 2013 om u. in de Mastbloem Kruishoutem. Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee PMD bij bedrijven vanaf 1 juli 2013 Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan mogelijk kunnen produceren, gebruiken of verbruiken. Onze kernboodschap is: - Laat ons er voor zorgen dat materialen steeds opnieuw inzetbaar zijn met een zo laag mogelijk milieu-impact over hun ganse levenscyclus. Laat ons daar samen aan werken door zoveel mogelijk afval te vermijden, door duurzaam te consumeren en te produceren en door daarna afval optimaal te sorteren om te recycleren. Zo vermijden we onnodige afvalstoffen en worden ontstane afvalstoffen terug beschikbaar. Zo kunnen we materiaalkringlopen sluiten. Om dat nog beter te organiseren, trad op 1 juni 2012 het VLAREMA in werking, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Vanaf 1 juli 2013 wordt ook bij bedrijven PMD-afval een apart in te zamelen fractie. Ook zullen bedrijven voor gemengd bedrijfsafval een contract moeten afsluiten met een afvalstoffeninzamelaar. Informatie over deze nieuwe regeling vind je in de brochure van de OVAM. Deze brochure wijst je ook de weg naar een beter omgaan met afvalstoffen en materialen. Voor deze brochure of met vragen kan je terecht bij: - - de milieuambtenaar Meldpunt vossenschade De vossenproblematiek vormt een actueel thema in het Vlaamse land. Er komen steeds meer klachten binnen betreffende schade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen Kruishoutem op te volgen en tevens een beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau verwijzen wij je graag naar het meldpunt van de Sint-Hubertusvereniging: hvv.be/page/42/vossenschade.aspx. Vul je schadegeval in en help bijdragen tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Je informatie kan een eerste stap naar een oplossing zijn. BIBLIOTHEEK E-WIJS MET ZOVLA 1. Infoavond door Dirk Dheedene: Het interactieve internet en sociale media - Sociale media: Facebook, Twitter, Skype, LinkedIn Termen die je dagelijks hoort, maar wat houdt dat in en wat kan jij er mee doen? - Wat betekent het interactieve internet? We spreken van de tweede Web 2.0 ligt de nadruk meer op communicatie en participatie: sociale netwerken, ons mening verkondigen, samenwerken Al deze vragen komen aan bod tijdens de infosessie. Waar en Wanneer? Dinsdag 16 april 2013 om u. in de bibliotheek. 2. Demo s over de nieuw media Gerda Dekempe laat je kennis maken met de ipad, tablet en e-reader. snel evoluerende multimediawereld? Tijdens de workshop kan je zelf oefenen met de ipad, tablet en e-reader. Het aantal deelnemers is beperkt, schrijf je tijdig in. Waar en Wanneer? Woensdag 24 april 2013 om u. in de bibliotheek. 3. Infoavond door Professor De Hert over Internet en privacy Waar en Wanneer? Donderdag 16 mei 2013 om u. in Zaal Nova, Steenweg 92, Nazareth. Alle activiteiten worden gratis aangeboden. Graag vooraf reserveren, zeker voor de demo s over de nieuwe media. bibliotheek of mail naar 7

10 Vastgoed Bothuyne VERKOOP EN VERHUUR VAN UW EIGENDOM! glittertattoo s,reuzespelen, ) feest van a tot z) MARIEKE DE CLERCQ 0479/ Waregemsesteenweg 19 Verkoop en verhuur van uw eigendom! PIETER BOTHUYNE TE KOOP EINE / MULLEM Rust en ruimte zijn kernwoorden! 4000m², woning, oude stal van 600m², weide en bijgebouw. Op 1 min van N60 TE KOOP KRUISHOUTEM Dé perfecte villa voor uitoefening van een vrij beroep!! Véél ruimte! 1671m² oppervlakte GSM: 0478/ TEL / FAX 09/ Mail: BIV In samenwerking met sinds /

11 Jeugdboekenweek

12 TE KOOP TE HUUR VAKANTIEWONING Loubressac, Lot PRACHTIGE VAKANTIEWONING TE KOOP / TE HUUR (rechtstreeks van eigenaar) Uw droom wordt werkelijkheid in één van de mooiste stukjes Frankrijk in residentieel Lôtissement met prachtig zwembad. Siegfried STAES 10

13 CULTUURRAAD ZOEKT NIEUWE (BESTUURS)LEDEN! N.a.v. de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient de cultuurraad opnieuw te worden samengesteld. De cultuurraad is een gemeentelijk adviesorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen, des- inwoners. De cultuurraad heeft als doel om het gemeentebestuur te adviseren bij het gemeentelijk cultuurbeleid en is een overlegplatform tussen de verenigingen en het gemeentebestuur. In samenwerking met het gemeentebestuur staat de cultuurraad ook in voor de organisatie van een aantal culturele activiteiten temnaren stellen tentoon, aperitiefconcert borrelnootjes ). De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Bestuursvergadering. De Algemene Vergadering komt 1 à 2 keer per jaar samen en kiest voor de duur van de gemeentelijke legislatuur een bestuur van minimum 6 en maximum 12 bestuursleden. De Bestuursvergadering vergadert tweemaandelijks en kiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter en een penningmeester. Het secretariaat wordt waargenomen door de cultuurbeleidscoördinator, die samen met de schepen voor cultuur, als waarnemend lid zetelt. Een organisatie of een geïnteresseerde inwoner die lid van de cultuurraad wenst te worden, richt een aan het bestuur van de cultuurraad voor 15 april De aanvrager geeft tevens aan of hij/zij in het bestuur wenst te zetelen en of hij/zij kandidaat is voor één van de 3 voornoemde bestuursfuncties. De aanvraag gebeurt bij voorkeur via het aanvraagformulier dat je kunt downloaden op de gemeentelijke website onder de rubriek: Vrije Tijd\Cultuur\Cultuurraad. Info en formulieren kunnen ook bekomen worden bij de cultuurbeleidscoördinator, Bart Victor, , kruishoutem.be. KINDEREN STELLEN TENTOON Voor de 3 keer organiseert de cultuurraad n.a.v. de junikermis een publieke tentoonstelling met kunstwerken van kinderen. De kunstwerken zullen te bewonderen zijn op zondagvoormiddag 30 juni en tijdens de avondmarkt op maandag 1 juli. Alle artistieke 13 jaar, die in Kruishoutem wonen of naar school gaan, kunnen deelnemen aan deze tentoonstelling. Laat je fantasie de vrije loop en schilder, teken, boetseer of knutsel eigenhandig een uniek kunstwerk met als. Een vakjury zal jullie werk beoordelen en per leeftijdscategorie wordt een prijs uitgereikt tijdens de avondmarkt op 1 juli. Creatieve duizendpoten die hun werk willen tentoonstellen, schrijven zich best zo vlug mogelijk in via de cultuurdienst. Doe dit uiterlijk voor 1 juni. Info en inschrijvingen: cultuurdienst of CULTUUR 19 DE EURO-KARTOENALE DE FIETS EN DE RONDE VAN MAREC De tweejaarlijkse Eurokartoenale is dit jaar al aan zijn 19de editie toe. Deze keer werd voor het Een thema dat voor de hand ligt gezien de 100ste verjaardag van de Ronde van Vlaanderen. Dat het anderzijds ook een universeel thema is blijkt uit de bijna 2500 inzendingen van 718 cartoonisten uit 79 verschillende landen. De cartoonisten gingen allen op zoek naar de meest grappige, kritische en spitsvondige situaties m.b.t. het thema. De internationale jury bekroonde 6 werken met een prijs, die uitgereikt werd op de of- zijn aspecten benaderd hebben kan je komen ontdekken in het Europees Cartoon Centrum op de zeer gevarieerde en grappige tentoonstelling van de 170 beste cartoons. Daarnaast brengt Marec zijn eigen visie op de wielerwereld. Met de Ronde van Marec brengt de huiscartoonistvan Het Nieuwsblad voor het eerst zijn beste cartoons over de wielerwereld samen in één tentoonstelling. De tentoonstellingen zijn elke zondag te bezichtigen van u. tot u. en van u. tot u. en dit tot en met 23 juni. Ook op paasmaandag kan je uiteraard in de namiddag in het Europees Cartoon Centrum terecht. Meer info op: 8 Schilderijen MARC DE BEL Beelden in marmer WILLY DE MEESTER Keramiek MIE BUUR 40 JAAR KUNSTGALERIJ T LEEGHOEK W-L Kruishoutem van 13 april tot 5 mei 2013 vooropening 13 april van 14 uur. 8 open zaterdag en zondag van 14 tot 18u. of na afspraak Tel. 09/

14 DAGVERZORGINGS- CENTRUM DE MAROLLE Het voorbije jaar heeft het dagverzorgingscentrum De Marolle aan thuiswonende senioren een gepaste manier van ondersteuning kunnen bieden. Maar ook senioren die structuur nodig hebben of kampen met vereenzaming kunnen in het dagverzorgingscentrum De Marolle een warme opvang vinden. Het dagverzorgingscentrum is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Zowel inwoners van Kruishoutem als Zingem en de naburige gemeenten kunnen gebruik maken van het dagverzorgingscentrum. Het dagverzorgingscentrum is op weekdagen open van 8u30 tot 18u30. De kostprijs voor een volledige dag bedraagt 21,65 en voor een halve dag (max. 6 uren) 10,82. Er bestaat de mogelijkheid om met kwaliteitsvol, aangepast vervoer naar het dagverzorgingscentrum te komen. Voor inlichtingen kan u zich wenden tot de verantwoordelijke, mevr. Delphine Blancke of de sociale dienst op het nummer 09/ Dagverzorgingscentrum De Marolle Ommegangstraat KRUISHOUTEM Tel: 09/ opendeurweekend 5, 6 en 7 april 2013 Lulstraat 3, 9770 Kruishoutem tel Vrijdag van 13 u. tot 19 u. zaterdag van 09 u. tot 18 u. zondag van 10 u. tot 17 u. Kunstenaars stellen tentoon: - Kristine Cnudde - Kristien Vervaet - Rita Wildro - Eric De Smet Infodag 4 mei van 9 tot 18 uur Infoavond 24 mei van 17 tot 20 uur SECUNDAIR ONDERWIJS aso - bso - tso Keukeldam 17, Waregem Internaat voor meisjes 12

15 WELZIJN DANSNAMIDDAG Van 22 tot en met 28 april is het opnieuw, dit jaar met als thema blijf actief, vermijd vallen. De focus ligt op beweging, één van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. Wie heeft er vroeger niet gedanst in zijn jeugdjaren? Hoeveel mensen gingen er niet uit met hun vrienden en gingen naar een bal of naar de danstent? Daarom werd gedacht om het nuttige aan het aangename te koppelen. Vandaar de titel: dans je leven lang, een bewegingscampagne van de Vlaamse Overheid. Op vrijdag 26 april organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Woon- en Zorgcentrum St.-Petrus en Logo Gezond+ een dansnamiddag. Eerst geeft een medewerker van Logo Gezond+ een woordje uitleg over waarom dansen steeds belangrijk blijft en wat het kan bijdragen tot onze mobiliteit. Uiteraard volgt er na de theorie de praktijk en voegen we de daad bij het woord: we gaan dansen! Luc, de huis-dj van Home St.-Petrus, zal voor de muzikale omlijsting zorgen. zien en we sluiten af met een broodje. Datum: vrijdag 26 april van u. tot u. Plaats: Cafetaria WZC Sint-Petrus, Ommegangstraat 22, Kruishoutem Voor wie: alle 55-plussers van de gemeente inbegrepen) Inlichtingen bij de schepen van welzijn man be) tot 22 april NIEUWE GELUIDSNORMEN Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat de Vlaamse regering nieuwe geluidsnormen heeft goedgekeurd die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn. Hiermee wil de regering gehoorschade vermijden, maar een goede muziekbeleving toch nog mo gelijk maken. Schattingen van het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid spreken immers over 40 % jongeren die afstevenen ten gevolge van blootstelling aan te luide muziek. Het geluidsniveau op een activiteit met elekrtronisch versterkte muziek moet klei- veau gemeten over 15 minuten). Wie een hoger geluidsniveau wenst, moet ofwel beschikken over een milieuvergunning of een afwijking aanvragen bij het gemeentebestuur. Daarnaast dienen volgende maatregelen een milieuvergunning): o geluidsniveau meten; o het geluidsniveau visualiseren ter hoogte van de geluidstafel. o geluidsniveau meten, ter hoogte van de geluidstafel; o geluidsniveau visualiseren én registreren ter hoogte van de geluidstafel; o gratis oordopjes ter beschikking stellen. - - Voor activiteiten waar - en fuiven) moet gespecialiseerde meetapparatuur worden ingehuurd. Veel verhuurders van geluidstafels hebben dit ondertussen ook in hun verhuurgamma en bieden dit als 1 verhuurpakket aan. Erkende en opgeleide controleurs van het departement Leefmilieu van de Vlaamse Overheid of hiertoe erkende en opgeleide lokale politieagenten staan in voor de controle en naleving op deze regelgeving. Zij kunnen verbaliseren, sanctioneren of bijkomende maatregelen aan de organisator opleggen opdat het evenement verder zou kunnen blijven plaats vinden. Aanvraag De vergunning voor het afspelen van elektronisch versterkte muziek vraag je aan via het aanvraagformulier evenementen, beschikbaar op de gemeentelijke website onder de rubriek Vrije tijd\evenementen organiseren. Info - Infodienst, , - Cultuurdienst, , KRUISHOUTEM Iedereen kent wel iemand met borstkanker. Vroegtijdig opsporen van borstkanker vergroot de kans op herstel aanzienlijk. Laat de kans dus niet liggen om je te informeren. Noteer hiervoor alvast de datum van de Ladies Night op 16 mei in CC De Mastbloem, met een toelichting rond borstkankeronder- Gabrielle coco Chanel. Aansluitend biedt het gemeentebestuur je een drankje aan. Meer informatie volgt in het volgende Eierdopje. In samenwerking met de Gezinsbond, KVLV en Logo Gezond+. REVA 2013 INFORMATIEBEURS VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Laat jij je niet beperken door je beperkingen? Breng dan zeker een bezoek aan REVA Die informatiebeurs over hulpmiddelen en diensten voor mensen met een beperking van welke aard dan ook en hun hulpverleners palmt op 25, 26 en 27 april 2013 de Gentse Flanders Expo in. Met de 13de editie van de beurs is REVA al lang geen onbekende meer voor mensen met een fysieke beperking. Ook blinden en slechtzienden vinden er tegenwoordig trouwens heel wat hulpvolle informatie. Met meer dan 150 standhouders biedt de beurs informatie over een groot gamma aan producten en activiteiten voor elke doelgroep. Zo kom je er meer te weten over vakanties op maat, over het nieuwste model traplift of over de verbeterde capaciteiten van een sportrolstoel. Maar evengoed kan je er deelnemen aan een workshop of seminarie rond een relevant thema. REVA levert voor de komende editie extra inspanningen opdat ook ouderen kunnen ontdekken hoe zij hun leven thuis en hun vrije tijd aangenaam kunnen maken of houden. Daarom pakt de organisatie uit met een lokaal dienstencentrum op de beursvloer. Ouderen kunnen er kennismaken met de dienstverlening en het activiteitenaanbod van zo n centrum. En net zoals in de permanente centra kunnen ze er gezellig Meer informatie op 13

16 NORGA-DE BAERE nv Anzegemsesteenweg Kruishoutem Petegemplein Wortegem-Petegem tel. 09/ Liobel Comm. V. Nieuwstraat Kruishoutem tel. 09/ STICHELBAUT-PENNINCK Wannegemdorp Wannegem-Lede tel. 09/

17 WORD ANIMATOR OP HET SPEELPLEIN Nog geen plannen voor deze zomer? Geen probleem je bent nooit te oud voor een vakantie op het speelplein. Elke dag staan een 50-tal kinderen klaar voor een nieuwe dag vol spel, sport, avontuur, uitdaging... En daarvoor heeft de gemeente jou nodig! Om gedurende de hele zomer de fun-factor zo hoog mogelijk te houden voor de kinderen is de gemeente op zoek naar gemotiveerde animatoren voor de gemeentelijke speelpleinwerking. Ben jij een creatief persoon, hou je van kinderen, hou je ervan om werk en plezier te combineren, ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of kan jij absoluut niet stilzitten? Dan is animator zijn op het speelplein zeker iets voor jou! Je moet wel minimum 16 jaar oud zijn of worden in Je bereidt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar activiteiten voor en begeleidt deze activiteiten. Je doet dit niet alleen. Per leeftijdsgroep staan minstens 2 begeleiders en daarnaast krijgen jullie de dagelijkse ondersteuning van de hoofdanimator en de jeugdambtenaar. Animatoren op het speelplein werken met een vrijwilligersovereenkomst. Dit wil zeggen dat iemand die reeds een maand binnen een vakantiejobcontract heeft gewerkt of dit nog gepland heeft in de zomer, nog een extra centje kan verdienen op het speelplein. Een tweede voordeel is dat dit bedrag niet belastbaar is. Per prestatie (1 prestatie is ongeveer 5 u. Leeftijd Niet- Geattesteerde animator 17 euro 19 euro 20 euro 22 euro 23 euro 25 euro 18 + jaar 26 euro 28 euro Interesse? Haal dan snel de folder en het inschrijvingsdocument af bij de jeugddienst op het gemeentehuis of via de website www. kruishoutem.be. Je kunt de jeugdambtenaar steeds bereiken via of IETS OVER OPVOEDING Attest animator / pedagogisch diploma Hoewel we zelf veel goede herinneringen hebben aan buiten spelen, hebben we vandaag de GEZOCHT Op 1 februari 2013 verdween onze shetlandpony uit zijn weide in de Wortegemstraat te Nokere. Heeft u informatie? Contacteer ons dan aub via: of of JEUGDBELEID dag soms schrik om onze kinderen buiten te laten spelen. Toch is het van belang dat we kinderen soms de ruimte geven om hun omgeving te ontdekken en buiten te spelen. Het is essentieel voor de ontwikkeling van het kind, maar waarom is dit dan zo goed voor het kind? - Buiten spelen = beweging. Op die manier stimuleren we de motorische ontwikkeling van kinderen. - Kinderen leren ruimte, diepte, afstanden en snelheid beter inschatten door buiten te spelen. - Het is een plaats waar kinderen hun energie kwijt kunnen. - Ze leren al spelend de wereld rondom zich kennen. Wat gebeurt er als water vervriest, welke vruchten uit de tuin kan ik opeten? - Buiten spelen = met anderen spelen je kind ook een heleboel sociale vaardigheden, het bevordert de taalontwikkeling - Buiten spelen = gezond en verlaagt de stress bij kinderen. - Kinderen leren via het buitenspelen hun eigen lichaam kennen; kunnen ze hard lopen, zijn ze goed in het optillen van dingen wat ook goed is voor hun zelfvertrouwen en motivatie. - Door buiten te spelen oefenen kinderen hun organisatie capaciteiten. Ze kiezen ` zelf wat ze gaan spelen, ze organiseren zelf afspraakjes om samen verder aan het kamp op de weide te gaan bouwen. U kan ook contact nemen met de politie van Kruishoutem. BELONING VOOR DE GOUDEN TIP! Bedankt! Kantoor Carl Dedeken bvba Nieuw Plein Kruishoutem Tel. 09/ Fax: 09/ FSMA A-B Openingsuren: ma.: 9.00 u u. di.: 9.00 u u. en u u. woe.: 9.00 u u. do.: 9.00 u u. en u u. vr.: 9.00 u u. en u u. zat u u. Alle beleggingen, kredieten en verzekeringen 15

18 Elk kind is anders, het ene kind kan de hele dag buiten doorbrengen terwijl voor een ander kind het warme huis of de aanwezigheid van mama een reden is om de tuin, de straat of de buurt te mijden. Buiten spelen is op avontuur gaan en hoewel avonturen ook risico s inhouden zorgen ze er ook voor dat je kind allerlei vaardigheden ontwikkelt die hem of haar in de toekomst van pas zullen komen. Ga samen op avontuur! SOCIAAL BELEID OCMW In maart 2013 is het meldpunt gestart met partnergeweld. Dit meldpunt is bereikbaar op het telefoonnummer 1712 en is bedoeld voor burgers die een vraag of melding hebben over alle vormen van geweld of misbruik. Dit kan zowel gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezagrelaties maar ook over misdrijven met geweld. Partnergeweld kan onder veel verschillende vormen voorkomen waaronder: fysiek, seksueel, psychisch en economisch. Vaak komen er bij partnergeweld vragen naar boven zoals: als hij/zij mij dwingt is dat dan ook verkrachting? Waar kan ik terecht? Welke invloed heeft dit op de kinderen? Wat zal er gebeuren met de kinderen als dit uit komt? Ook vernederen, negeren, dreigen en stalken kunnen vormen zijn van partnergeweld. Heb je hiermee te maken of heb je vragen over partnergeweld, je kan steeds contact opnemen met het meldpunt op het telefoonnummer Dit is een gratis telefoonnummer waar je discreet wordt geholpen en je naam niet dient te vermelden. Het gesprek wordt niet op je factuur vermeld. AGENDA APRIL MAANDAG 1 APRIL Gulden Eifeesten Om 9.00 u. ontbijtbrunch om 10.00u De Zandvlooi Jeugdraad: rodeostier van u. tot u. Jeugdhuis Nuitgang Gulden Eifeesten Om u. optredens en straatanimatie Om u. Gulden Eiworp Om u. vuurwerk Jeugdhuis Nuitgang Nuitgang) DINSDAG 2 APRIL Gulden Eifeesten Om u. Volksfeest met Filip Piens en Paul Severs WOENSDAG 3 APRIL Om u. zaal Telex om u. CM-secretariaat DONDERDAG 4 APRIL Om u. De Kring VRIJDAG 5 APRIL Om u. Home St.-Petrus om u. zaal Telex ZATERDAG 6 APRIL Pasar: rondvaart in Gentse zeehaven Om 9.30 u. Om u. De Mastbloem ECC: tentoonstellingen Van u. tot u. en van u. tot u. MAANDAG 8 APRIL Om u. Faille Par. Centrum della KVLV: paasvergadering: je hebt je hart hard nodig Om u. zaal Telex Turnen 50+ Van u. tot u. sporthal Om u. zaal De Kring WOENSDAG 10 APRIL Om u. vertrek zaal Telex DONDERDAG 11 APRIL Om u VRIJDAG 12 APRIL Om u. ZATERDAG 13 APRIL De Kring Home St.-Petrus van u. tot u. t Leeghoek 3 Tentoonstelling te bezichtigen van 13 april tot 5 mei 2013 Scouts: spaghettiavond Om u. zaal Telex dames-heren-jeugd bij afgifte van deze bon -10% KORTING (geldig tot 15 april en niet cumuleerbaar met andere kortingen) Nazarethsesteenweg Kruishoutem Tel 09/ Open: alle dagen 9u - 12u en 13u30-19u op zaterdag tot 18u elke zondag 9u - 12u30 Gesloten: maandag en zondagnamiddag 16

19 ZONDAG 14 APRIL KVLV: gezinswandeling en ontbijtbuffet Om 7.45 u. Schaagstraat Nokere daarna ontbijt zaal Telex ECC: tentoonstellingen Van u. tot u. en van u. tot u. MAANDAG 15 APRIL Om u. Par. Centrum della Faille Turnen 50+ Van u. tot u. sporthal Om u. Oude abdij Drongen DINSDAG 16 APRIL - Om u. bibliotheek Om u zaal Telex DONDERDAG 18 APRIL Om u. De Kring Om u. zaal Twee Dorpen Om u. zaal Telex Om u. Oudenaarde, St.-Jozefsplein 7 VRIJDAG 19 APRIL Om u. Home St.-Petrus Om u. Om u. Wiel: In the Mix Om u. De Mastbloem ZONDAG 21 APRIL Om 9.15 u. start Nieuw Plein ECC: tentoonstellingen Van u. tot u. en van u. tot u. wielerwedstrijd Elite Z/C en beloften om u. centrum Kruishoutem MAANDAG 22 APRIL Om u. Par. Centrum della Faille Turnen 50+ Van u. tot u. sporthal DINSDAG 23 APRIL Om u. WOENSDAG 24 APRIL Om u. WZC Sint-Petrus vertrek zaal Telex Om 14.30u. zaal Twee Dorpen Om u. bibliotheek DONDERDAG 25 APRIL vanaf u. zaal Rozenhof Petegem a/d Schelde Om u. De Kring Om u. zaal Telex VRIJDAG 26 APRIL Om u. Home St.-Petrus Om u. WZC St.-Petrus van u u. WZC Sint-Petrus Wielerwedstrijd Aspiranten Om u. Zandvlooi Kruishoutem ZONDAG 28 APRIL ECC: tentoonstellingen Van u. tot u. en van u. tot u. Wielerwedstrijd: Koers aan de Zandvlooi voor nieuwelingen u.: tijdrit u.: wegrit MAANDAG 29 APRIL Om u. Par. Centrum della Faille Turnen 50+ Van u. tot u. sporthal DINSDAG 30 APRIL energie Om u. De Mastbloem WACHTDIENSTEN DOKTERS EN APOTHEKERS Wachtdienst dokters: Wachtdienst apothekers: Wachtdiensten Algemeen Tandarts Vlaanderen: Familiehulp VZW: Dienst voor Thuiszorg: Fax Thuisverpleging BOND MOYSON: permanente wachtdienst: thuisverpleging: permanent bereikbaar: , Fax Onafh. Zelfst. Verpleegkundige Drankprobleem??? Je kan geholpen worden!!! AA. Nationaal tel AA. Bill Kruishoutem tel of

20 18

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gulden Eifeesten Ename-Abdijbierenloop. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gulden Eifeesten Ename-Abdijbierenloop. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 24 -

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 4

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 4 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 4 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto:

Nadere informatie

Lancering Kruishoutembon 11 novemberviering Gemeentelijke solidariteitsactie Sint-Hubertusviering. Ei-vol vitaliteit! Gemeente.

Lancering Kruishoutembon 11 novemberviering Gemeentelijke solidariteitsactie Sint-Hubertusviering. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Opening nieuwe: chirolokalen sporthal gemeenteschool. Heuvelfeesten Lozerkermis Dag van de klant. Ei-vol vitaliteit! Gemeente

Opening nieuwe: chirolokalen sporthal gemeenteschool. Heuvelfeesten Lozerkermis Dag van de klant. Ei-vol vitaliteit! Gemeente Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 24 -

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 3

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 3 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 3 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto:

Nadere informatie

Kruishoutem hartveilige gemeente 9 e sportgala. Ei-vol vitaliteit! 13 februari 2015. Gemeente. Marleen Raes

Kruishoutem hartveilige gemeente 9 e sportgala. Ei-vol vitaliteit! 13 februari 2015. Gemeente. Marleen Raes Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 26 -

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Kruishoutem Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 21 - nr. 8

Kantoor van afgifte : Kruishoutem Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 21 - nr. 8 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Kruishoutem Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 21 - nr. 8 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Kruishoutem Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 19 - nr. 5

Kantoor van afgifte : Kruishoutem Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 19 - nr. 5 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Kruishoutem Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 19 - nr. 5 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. diversiteit EN integratie. mei juni 2011. INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE mei juni 2011 INFOrmatIeblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne diversiteit EN integratie

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E

M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E J A A R G A N G 8 N R. 1 0 N O V E M B E R 2 0 1 4 M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E Jouw vragen over verkeersveiligheid pag. 3 Inventaris bomen en struiken met erfgoedwaarde

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen

INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen INFOMAGAZINE 11 juliviering Opening Vlaskoorde Opening Den Aert september - oktober 2010.04 Fluovestjes senioren Belgisch kampioenschap wielrennen gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoner,

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd Mei-Juni 2011 22ste jaargang nr. 3 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (juli-augustus 2011) worden verwacht uiterlijk op woensdag 25

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

Wij verhuizen. Inkijkdag. Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6. www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7

Wij verhuizen. Inkijkdag. Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6. www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7 www.zwevegem.be - 36ste jaargang - september 2013 - Nr 7 Wij verhuizen Nieuw gemeentehuis Zwevegem, zie p. 6 Inkijkdag ZWEVEGEM-NR7.indd 1 23/08/13 11:31 Meldpunt Gemeente 0800 1 8550 Vanaf 16 september

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie