Introductie. Uitgaven van de publieke sector INKOOPSAMENWERKINGEN. Kansen voor verdere professionalisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16-5-2013. Introductie. Uitgaven van de publieke sector INKOOPSAMENWERKINGEN. Kansen voor verdere professionalisering"

Transcriptie

1 INKOOPSAMENWERKINGEN Kansen voor verdere professionalisering 14 mei 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc Introductie Marcel Stuijts MSc. directeur Bizob Vice voorzitter ACIA-VNG commissie Ervaringen Senior advisor G2G procurement Croatia Directeur Inkoopbureau West-Brabant (SIW) Inkoopdirecteur gemeente Moerdijk Inkoopmanager gemeente Barendrecht en Dordrecht Project (Inkoop) manager Massive verlichtingen 2 2 Uitgaven van de publieke sector Public organization Spend in euro Provincie's Waterschappen Overige publieke org. Ministerie's Gemeenten ATKearny,

2 Business case: verhouding grootte en professionaliteit Gemeentegrootte Aantal % Aandeel inkoopvolume Naleving en groter 25 6% 47% 60-70% tot % 23% 30-40% tot % 22% 20-30% tot % 7% 0-10% tot % 1% 0-10% Totalen % 100% 4 4 Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2004; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties als de VRZOB, SRE, RHC en de gemeenten Schijndel, Veghel en Uden; Combinatie van individuele en gezamenlijke inkoop; Expertise centrum voor (publieke) inkoop in de regio Bizob concern inkopers werken bij de gemeenten; Meer concern inkopers voor en/of in één gemeente. 5 Deelnemers Asten Cranendonck Laarbeek Best Bergeijk Gemert-Bakel Bladel Heeze-Leende Deurne Nuenen Eersel Oirschot Reusel - De Mierden Someren Veldhoven Geldrop-Mierlo Son en Breugel Waalre ruim inwoners 6 2

3 Niet deelnemers SRE en MDRE (Samenwerking Regio Eindhoven en de Milieudienst) VRBZO (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) RHC Veghel, Schijndel, Uden 7 (Structurele) inkoopsamenwerkingen 8 8 KEOUGH - inkoopontwikkelingsmodel fase 1: dien de fabriek fase 2: laagste kosten per eenheid fase 3: gecoördineerde inkoop fase 4: crossfunctionele inkoop fase 5: world-class supply management cumulatieve besparingen 50% financiële dienstverlening mechanische componenten chemicaliën kapitaalgoederen microcomputers automobielsector 0% farmaceutica consumentenproducten tijd Fase 1: Startpunt voor doorontwikkeling inkoopfunctie Lage cummulatieve besparing groot groeipotentieel Fase 3/4: Professionaliteit doorontwikkelen en continueren Partnerships, e-commerce, meer gezamenlijke inkooptrajecten 9 9 3

4 Beschikbare knoppen Vrij naar: Van Weele, dimensies van inkoopresultaat 10 Big wins met Inkoop door: - Centraal geleide Inkoop - Business alignement (J. Hughes, M. Day, 2011) - Gezamenlijke inkoop - Het samen bundelen en/of delen van informatie en expertise, hulpmiddelen en/of volume op het gebied van inkoop, met als doel het behalen van voordeel voor alle deelnemende organisaties (Murray et al., 2008) 11 The really Big Wins (J. Hughes, M. Day, 2011) Lange termijn Prijs en Contract innovatie Structuren van gedifferentieerde prijzen, prijs innovatie, prijzen op basis van waarde, prijzen op basis van resultaat, betalen bij resultaat Veranderingen leveranciersketen Total Cost of Ownership implementeren, grote belangrijke contracten ontkoppelen Nieuwe dienstverleningsconcepten AWBZ, jeugdzorg Contract(en) heronderhandelen Systematisch bestaande contracten heronderhandelen, opgelegde prijs reducties, laten vervallen van extra of onbelangrijk werk, minimaliseren verplichtingen Leveranciersmanagement op Uitbesteden waarde Exploitatie gebouwen en Verbeter en kostenreductie projecten, sportcentra, gemeentewerf saneren aantal leveranciers en/of contracten Mate van omvang verandering(en) Tactisch heronderhandelen Het rationaliseren van specificaties Aggregatie en gedeelde diensten Prijzen vergelijken, prijzen naar beneden Het vereenvoudigen en reduceren Verkeersborden, Verzekeringen, bijstellen, concurrentie stellen, van specificaties, verminderen van Wegmarkeringen, Strooizout, prijsonderhandelingen, veilingen, tender prijzen over specificeren, standaardiseren Juridische dienstverlening analyseren van specificaties Korte termijn snelle besparingen Prijzen structuren Her onderhandelen en structureren van leveranciersprijzen en contracten. Kosten structuren Marktgerichte structuren Beïnvloeden van de kostendragers en Groenonderhoud, Social return het aanpassen van de leveranciersketens (gym samenvoegen met leerlingenvervoer en of eventueel cvv vervoer) h Prijsstructuren Kostenstructuren Organisatiestructuren 12 4

5 Spanning tussen de nieuwe aanbestedingswet Spanning gerelateerd aan weerstand leidt (onderscheidend) vermogen!!???? Uiteindelijk tot innovatie!!! 13 Rekenkameronderzoek 2 e kamer, Kosten reductie publieke sector door schaalvergroting (Europees Aanbesteden, Rekenkamer) - Toegang MKB vergroten door overheidsopdrachten op te delen in percelen (Europees Aanbesteden, Rekenkamer) - Inventarisatie onderzoek(case study Rijksoverheid): - MKB kon niet voldoen aan de MVO eisen, niet proportioneel?? (TD werkzaamheden) - Percelen waren nog steeds te groot voor het MKB, niet professioneel marktresearch?? (inhuur van tijdelijk personeel) 14 Inkoopportfolio van Kraljic(1983) Hoog Hefboomprodukten - alternatieve leveranciers beschikbaar - substitutie mogelijk Strategische produkten - moeilijk om te wisselen van leverancier - kritische voor kostprijs en levering Invloed op het financieel resultaat Concurrentiestelling Voorbeelden: bedrijfswagens, civieltechnisch, werkzaamheden, WMO-rollend materiaal, cviel Routineprodukten - groot aanbod, bewerkelijk - grote diversiteit aan produkten Samenwerking Voorbeelden: (uitbestede) exploitatie zwembaden, softwarepakketten, architecten Knelpuntprodukten - monopolistische markt - hoge entreebarrières System contracting Electronisch bestellen Veiligstellen levering Ontwikkelen alternatieven Laag Voorbeelden: abonnementen, catering, kantoorartikelen, verkeersborden Voorbeelden: software, onderhoud installaties Toeleveringsrisico Hoog 15 5

6 Inkoopportfolio van Kamann (1999): handig voor inkoopsamenwerkingen! 16 Inkoopplan 17 Aandachtsgebied Bizob purchasing function tactical / initial ordering/ operational Internal customer Specification Selecting Contracting Sourcing Ordering Supply Expediting Follow and up/ evaluation evaluation Supplier Buying Procurement

7 Professioneel Aanbestedingsproces Inkoopstrategie (1) Doel: Op basis van inzicht in kansen en bedreigingen besluiten nemen over alle relevante aspecten om het meest optimale resultaat te behalen. Rekeninghoudend met politieke wensen Conform ABBB en grondbeginselen Motivatie keuze procedure Accorderen conform mandaatbeleid / budgethoudersregeling 20 Inkoopstrategie (2) Inhoud: sjabloon Analyse van: - de inkoopsituatie (gewenste situatie); - het interne proces; - de kosten in de bedrijfskolom en prijsopbouw; - de marktsituatie; - de contractmogelijkheden, AB methoden; - portfolio analyse Duurzaamheid en sociale aspecten; SME/ regionale ondernemers; Inkoop- of aanbestedingsprocedure; Gunningscriterium; Planning; Inkoop- en aanbestedingsteam (verantwoordelijkheden) 21 7

8 Afwegingskader Samenvoegen (1) - Mate van samenhang opdracht - Logisch geheel; - In lijn met de inkoopdoelstelling - Toegang tot het MKB/SME (Europese definitie < 250 medewerkers) - Analyse van de relevante markt - Aandeel MKB - Marktsegmentatie - Voldoende concurrentie 22 Afwegingskader Samenvoegen (2) - Gevolgen organisatie en risico s samenvoegen voor aanbestedende dienst en ondernemer - Aanbestedende dienst: a) Prijseffecten b) Risico s, beheersbaarheid c) Transactiekosten d) Uitvoering overeenkomst (faalkosten) e) Interne organisatie (beheersbaarheid) - Ondernemer a) Risico's opdracht, aansprakelijkheid b) Transactiekosten c) Kosten uitvoering overeenkomst (coördinatie kosten) d) Organisatorische impact en beheersbaarheid (intern) e) Afhankelijkheid van derden, referenties, beschikbaarheid f) Faalkosten 23 Value chain analyse Algemeen Traditioneel Design en Build Kosten % Kosten % % ,0% Aandeel aannemer Aandeel (installaties) (onderaanneming) % ,0% Verbetering eindprijs door vraaginnovatie 12,7% Projectinspanning opdrachtgever 67,0% 100% Prestatie-indicatoren Cumm. Euro's % Cumm. Euro's % Kostprijs incl. onderaannemers incl. opslagen Optimalisatie kostprijs door beter engineeren ,0% ,0% Effect onderhandelingsvrijheid/seriematigheid ,0% ,0% Bouw plaatskosten/bouwplaatsmanagement ,5% ,5% Coordinatie op de bouwplaats/onderaannemers ,0% ,0% Bouwsom Algemene kosten fabriekshal ,0% ,0% Algemene kosten (penvoerder/contractant) ,0% ,0% Aanbiedingskosten, medeontwikkelingskosten ,5% ,0% Ontw erpkosten aanbieder ,0% ,0% Research & development ,0% ,0% Winst(van penvoerder/contractant) ,0% ,0% Risico (van penvoerder/contractant) ,0% ,0%

9 Gezamenlijke inkooptrajecten Opleidingen Mediabureau Openbare verlichting /Schilderen lichtmasten Verkeersborden Drukwerk Bureaubehoeften en kopieer- en printpapier Flexibel personeel Wegenzout Speeltoestellen Riolering (w.o. pompen, reinigen, inspecties) Aanschaf bomen en heesters Huisvuilinzameling Peel Huisvuilinzameling De Kempen (Mobiele) Telefonie Kunststof inzamelzakken Milieustraten Bizob en het MKB Bijeenkomsten organiseren voor de (regionale) ondernemers: - Algemene info over inkopen bij publieke organisaties - Hoe inschrijven met TenderNed - Inkoopplannen Bizob gemeenten - Bijeenkomsten(consultaties) over commodity's met ondernemers 26 Cijfers over Sme s Percentage lokale leveranciers t.o.v. van het totaal aantal leveranciers: Percentage bestedingen bij lokale leveranciers t.o.v. het totaal volume van bestedingen: Boekjaar: Oirschot Best Eersel Bergeijk Veldhoven Boekjaar: Oirschot Best Eersel Bergeijk Veldhoven % 21% 20% 24% 16% % 10% 10% 11% 20% % 20% 20% 24% 18% % 8% 18% 12% 14% % 19% 20% 27% 18% % 6% 17% 15% 14% 27 9

10 Opleiding en training Inkooporganisatie en/of inkoopafdelingen Materiedeskundige en juristen 28 Uitrol en opleiding Nationale Aanbestedingswet Financiele resultaten 2012 Project: Bedrag begroting (looptijd): Gemiddelde inschrijfsom: Begrotings resultaat: Contract waarde: Inkoop resultaat: Financieel resultaat: Openbare verlichting Kempen gemeenten (onderhoud en beheer) , , , , , ,65 SRE Milieustraten beheer plus alle afvalstromen , , , , , ,00 SRE inzameling Glas, OPK, milieustraat , , , , , ,00 Strooizout/wegenzout , , , , , ,00 WMO Hulp bij de huishouding (verlenging) WMO Hulp bij de huishouding Kempen Regio , , , , , ,16 Trapliften , , , , , ,12 Wegmarkeringen , , , , , ,00 Gasleveranties Inhuur flexibel personeel: Payroll , , , , , ,33 Medische (sociaal) advisering Peelgemeenten , , , , , ,70 WMO Hulp bij de huishouding Cranendonck/Heeze-Leende , , , , , ,

11 Financiële resultaten (in mln.) Referenties Bizob, (2010, 2011, 2012), Annual accounting report. Dimitir, Piga, Spagnolo, (2006): Handbook of Procurement, pp and pp , Cambridge University Press. Gelderman, C.J., Ghijsen P.W.Th, Brugman M.J, (2006), Public procurement and EU tendering directive-explaining noncomplience. International Journal of Public Sector Management; Volume: 19 Hughes, J., Day, M., (2011), Why Public Procurement is Central to the UK s Economic Performance, Henly university. Kamann, D.J.F., (1999), Extra dimensions to portfolio analysis, paper presented at the IPSERA meeting London, Ontario, Canada. Kraljic, P.,(1983), Purchasing must become supply management, Harvard business Review, pp Lysons, K., (2006), Purchasing and Supply Chain Management. Prentice Hall,fifth ed. Monczka, R.M., Trent, R.J. Global sourcing A Development approach, International Journal of Purchasing and Materials Management, (27:2), Spring 1991, pp Murray, G., Rentell, J., Peter G., David Geere, (2008), Procurement as a shared service in English local government, International Journal of Public Sector Management, Vol 21, No. 5, pp Schotanus, F., (2004), Inkoopsamenwerking van theorie naar praktijk, NPPP-publicatie, pp. 50. Weele, van, A.J.(2005b), How purchasing and supply management develops over time, pp.92-98, Purchasing & Supply Chain management, Thomsom. Algemene rekenkamer, (2012), Europees aanbesteden, aangeboden aan de Tweede Kamer

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste D.J.P.

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Augustus 2011

Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit augustus 2011 1 2 Gids Proportionaliteit augustus 2011 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit.

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Juli 2012

Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit juli 2012 1 2 Gids Proportionaliteit juli 2012 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit. Deze Gids is het resultaat van de werkzaamheden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1 1. Inleiding...3 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces...4 2.1. Inleiding...4 2.2. Inkoop versus

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie def Datum juli 2012 Referentie 00397 Auteurs Mevr. E. Hulleman Mevr. E.T.M. Weersink Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362

Nadere informatie

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P.

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P. Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van Mevr. Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2 Beleid- & strategievorming in inkoop 3 De inkooporganisatie

Nadere informatie

Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid.

Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid. Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid. Procurement Outsourcing bij de overheid Bussum, juni 2013 1

Nadere informatie

INKOOPBEGRIPPEN A. Tip 603

INKOOPBEGRIPPEN A. Tip 603 INKOOPBEGRIPPEN A Aanbesteding, uitbesteding van (bouwkundige) werken door middel van het uitnodigen van aannemers tot het doen van een prijsopgave. Er zijn hierbij twee vormen te onderkennen, te weten:

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

Afhankelijkheid in de metaalsector

Afhankelijkheid in de metaalsector Afhankelijkheid in de metaalsector Nulmeting juli 2008: ondernemers over hun nauwe banden met klanten en leveranciers K.P. van den Berg Msc dr. J. Meijaard drs. M.J. Overweel Zoetermeer, maart 2009 ISBN:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

C yclus 2013-2014. VIB Opleidingen. OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

C yclus 2013-2014. VIB Opleidingen. OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT C yclus 2013-2014 VIB Opleidingen OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT C yclus 2013-2014 VIB Opleidingen OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK &

Nadere informatie

Advies over een. Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen

Advies over een. Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen Advies over een Raamwerk voor Impactmeting voor Circulair Inkopen Dr. Walter J.V. Vermeulen Ir. Sjors Witjes Denise Reike MSc 5 september 2014 In opdracht van: Economic Board Utrecht (EBU) In samenwerking

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Vernieuwing zorginkoop in de VV&T

Vernieuwing zorginkoop in de VV&T Vernieuwing zorginkoop in de VV&T Verkenning door Significant in opdracht van ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland Meer toegevoegde waarde met inkoop- en verkoopmodellen Voorwoord De AWBZ-zorginkoop is

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2014-2018 Transparant Betrouwbaar Non discriminatoir Duurzaam Kostenbewust Proportioneel Concern Inkoop januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling

Nadere informatie

Inaugural Address. Inkoop, Leveranciers en Innovatie: van VOC tot Space Shuttle. Erasmus Research Institute of Management.

Inaugural Address. Inkoop, Leveranciers en Innovatie: van VOC tot Space Shuttle. Erasmus Research Institute of Management. Inaugural Address Inaugural Address Erasmus Research Institute of Management Inkoop, Leveranciers en Innovatie: van VOC tot Space Shuttle Finn Wynstra Erasmus University Rotterdam RSM Erasmus University

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij

PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij Opgesteld door: Afvalwaterteam Doelmatig waterbeheer de Meierij Versie en datum: Revisie 6 van 3 februari 2014 Goedgekeurd door: Stuurgroep

Nadere informatie