VERSLAG VAN DE DIRECTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE DIRECTIE"

Transcriptie

1 Inhoud 1. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Kwaliteit van het woningbezit Huisvesting van de doelgroep Betrokkenheid bewoners Leefbaarheid Wonen en zorg Financiën 3. RAAD VAN COMMISSARISSEN 4. JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroom (indirect) Toelichting op balans en winst- en verliesrekening Overige relevante gegevens Pag. 20 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 24 Pag OVERIGE GEGEVENS Inleiding Personeel Verslag van de commissarissen Pag. 2 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 15 Bestemming jaarresultaat Pag. 31 Gebeurtenissen na balansdatum Pag. 31 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Pag. 32 Fotothema: Herstructurering Dr. van Kammenstraat in Surhuisterveen Gesloopt: 6 woningen. Nieuwbouw: 16 appartementen 1

2 VERSLAG VAN DE DIRECTIE INLEIDING Praktysk en beret op doelmjittige wize dwaan wat nedich is yn Achtkarspelen Op 26 oktober 1907 werd er een woningstichting in de plattelandsgemeente Achtkarspelen opgericht. Deze woningstichting werd bij koninklijk besluit van 6 mei 1908 toegelaten als uitsluitend de verbetering der volkshuisvesting bedoelend. Anno nu zetten we ons dagelijks voor 100% in voor onze kerntaak: uitstekende woningen voor een betaalbare prijs in een prettige omgeving met prima dienstverlening in de gemeente Achtkarspelen. Wij willen onze kerntaak uitstekend uitvoeren. We willen, uitgaande van eigen kracht, adequaat anticiperen op ontwikkelingen, zonder overal achter aan te willen lopen. Wij willen ondernemerschap combineren met sociale volkshuisvesting. Onze aanpak was, is en blijft: praktysk en beret op doelmjittige wize dwaan wat nedich is yn Achtkarspelen. Een prachtige corporatie Met 2951 woningen wordt Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) gedefinieerd als een kleine corporatie. SWA investeert jaarlijks circa 15 miljoen in haar werkgebied, de 11 dorpen van de gemeente Achtkarspelen. Deze investeringen zorgen ervoor dat woningen goed worden onderhouden met als gevolg dat er direct en indirect circa 150 mensen aan het werk zijn. De gemiddelde huisbezetting in Achtkarspelen bedraagt 2,4 personen; dit betekent dat SWA de huisbaas is van ruim 7000 mensen. Wij zijn van mening dat SWA niet te groot en niet te klein is, overzichtelijk, korte lijnen, herkenbaar, bereikbaar, onderdeel uitmakend van de gemeenschap, financieel gezond en voldoende uitdagingen. Kortom: SWA is een prachtige corporatie. Ondernemingsplan 2014 De wereld verandert continu. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook niet veranderen. Het is als organisatie de kunst om adequaat te reageren en aan te passen op ontwikkelingen en veranderingen. Niet door overal achteraan te rennen, maar wel volgens het principe onderzoekt alles en behoudt het goede. SWA is een actieve zelfstandige woningcorporatie, een private onderneming met een publieke taak. Wij hebben de ambitie om onze taak uitstekend uit te voeren. Wij willen de goede dingen goed doen. Wij willen vandaag doen wat nodig is en tegelijk de voorwaarden scheppen om ook morgen te kunnen doen wat dan nodig is. Ons ondernemingsplan 2014 Dwaan wat nedich is yn Achtkarspelen is geen spoorboekje en geen TomTom. Geen statisch verhaal, maar een kader voor onze zienswijze, aanpak en werkwijze. Een ontwikkelend kader, dat afhankelijk van ontwikkelingen en veranderingen, waar nodig of gewenst gemotiveerd kan worden aangepast of gewijzigd. Aantal woningzoekenden licht gedaald In de jaren 2002 tot 2007 bedroeg het aantal woningzoekenden ongeveer 900, het ene jaar wat meer en het andere jaar wat minder. Vanaf 2007 groeide het aantal woningzoekenden jaarlijks aanzienlijk met respectievelijk 84, 170, 80, 84, 58, 132 tot 1516 in In 2013 hebben we, na 6 jaar stijging, te maken met een afname van het aantal woningzoekenden. Eind 2013 hadden we 1456 geregistreerde woningzoekenden; een afname van 60. Ter informatie: we werken met actuele cijfers. Elk half jaar wordt elke woningzoekende aangeschreven om te controleren of de gegevens en wensen nog correct zijn. Wie dan niet reageert, wordt uitgeschreven. Per ultimo 2013 zijn alle woningen verhuurd; er is geen leegstand. De wachttijden variëren van een half jaar tot 3 jaren of nog langer. Urgente situaties kunnen moeilijk op korte termijn worden geholpen. De woningzoekenden komen vooral uit de gemeente Achtkarspelen en direct omliggende gemeenten. Ondanks het feit dat er een behoorlijk aantal particuliere woningen met een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens van 681,- wordt aangeboden zijn veel woningzoekenden aangewezen op corporatie woningen om een woning in Achtkarspelen te verkrijgen. Wij doen wat in ons vermogen ligt om zittende bewoners noflik wenje te litten en woningzoekenden adequaat te helpen, mar wy kinne gjin izer mei hânnen brekke. Heiwerk en uitzetten fundering Anticipeerregio Prognoses geven aan dat we te maken krijgen met krimp op de woningmarkt. Deze krimp houdt in dat er tot circa 2032 sprake zal zijn van een verminderde groei van het aantal huishoudens. Na 2032 zal er sprake zijn van een afname van het aantal huishoudens. Achtkarspelen behoort tot een anticipeerregio. Voor deze regio s geldt dat bewustwording van de aanstaande krimp van groot belang is zodat regio s bijtijds maatregelen kunnen nemen die de leefbaarheid op peil houden. 2

3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Krimp heeft in combinatie met ontgroening, vergrijzing en vertrek naar elders van een groot deel van de beter opgeleide mensen niet alleen gevolgen voor de woningmarkt, maar ook voor zaken als de zorg, het onderwijs en de arbeidsmarkt. 55-plus: bij verhuizing graag naar een huurwoning We zien veel mensen met een eigen woning die heel bewust de keuze maken om de eigen woning te verkopen en vervolgens een woning van SWA te huren. We horen mensen van deze leeftijd vaak zeggen we willen nog één keer verhuizen, dus het moet wel goed. Er is veel vraag van 55-plussers naar onze levensloopgeschikte huurwoningen. Het onderhoud wordt geregeld door SWA en het geld in de koopwoning wordt vrijgemaakt, zodat men daar andere leuke dingen mee kan doen. Veelal weet men de koopwoning niet (meer) voor de hoofdprijs, die men enkele jaren geleden in het hoofd had, te verkopen, maar heel vaak wel voor een prijs die veel hoger ligt dan de hypotheek op de woning. Bijkomend aspect is dat de woningen die deze 55-plussers achterlaten vaak wat oudere koopwoningen zijn, die vervolgens door starters worden gekocht en opgeknapt. Of de 55-plussers laten een goedkope eengezins huurwoning achter die weer in trek is bij andere woningzoekenden. Er wordt op deze manier een verhuisketen in gang gezet die leidt tot doorstroming op de woningmarkt en tot het opknappen van bestaande koopwoningen. En dat geeft weer de nodige bedrijvigheid bij allerlei bedrijven en winkels. Gemêleerde buurten De huidige inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning leiden tot voorsorteren op toekomstige segregatie. Dat moeten we niet willen, daar is niemand bij gebaat. Wij zijn voor gemêleerde buurten; door samen te leven, leren samenleven. Nieuwbouw in uitbreidingsplannen Harkema, uitbreidingsplan De Singel, Dûbele Wite 16 t/m 26 Zes levensloopgeschikte 2/1kap woningen met lage goot. De woningen zijn voorzien van 3 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder, zowel boven als beneden een wc en badkamer. De woningen zijn 12 september 2013 opgeleverd en aansluitend allemaal verhuurd. De huurprijs, inclusief servicekosten, bedraagt 621,54 per maand. Boelenslaan, De Wyk 19, 21 Twee levensloopgeschikte 2/2kap woningen met lage goot. De woningen zijn voorzien van 3 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder, zowel boven als beneden een wc en badkamer. Op 3 juni 2013 is gestart met de bouw. De woningen zijn 1 december 2013 opgeleverd en aansluitend allebei verhuurd. De huurprijs, inclusief servicekosten, bedraagt 591,16 per maand. Bouwgrond De gemeente Achtkarspelen was voor ons altijd de belangrijkste leverancier van bouwgrond. Achtkarspelen heeft zeer beperkt beschikbare woningcontingenten. Nieuwe bestemmingsplannen zijn er niet meer. Sloop en nieuwbouw (herstructurering) Na-oorlogse woningen uit de jaren 50 en 60 zijn nog steeds gewild. Wanneer een woning door huuropzegging vrijkomt, is er, door een goede prijs/kwaliteitsverhouding, veel belangstelling. Sloop In 2013 zijn geen woningen gesloopt. Nieuwbouw na sloop Gerkesklooster, Hoogstraten 15 t/m 21 Vier levensloopgeschikte 2/2 kap woningen met lage goot. De woningen zijn voorzien van 3 slaapkamers en een vaste trap naar de zolder, zowel boven als beneden een wc en badkamer. De woningen zijn 17 juni 2013 opgeleverd en aansluitend allemaal verhuurd. De huurprijs, inclusief servicekosten, bedraagt 591,16 per maand. Surhuisterveen, Dr. van Kammenstraat 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 5, 5a, 5b, 7, 7a, 7b, 9, 9a, 11, 11a Zestien appartementen. Het appartementencomplex bestaat uit 3 woonlagen. De appartementen hebben een grootte van minimaal 110 m2 en zijn voorzien van een ruime slaapkamer en een tweede slaapkamer/onbenoemde ruimte. De woningen zijn op 8 november 2013 opgeleverd en aansluitend allemaal verhuurd. De huurprijs, exclusief servicekosten, bedraagt 566,49 per maand. Huurprijs inclusief servicekosten bedraagt 604,16. 3

4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Van staatssteun naar steun de Staat Corporaties zijn in de 20-ste eeuw met steun van de Staat geworden tot wat ze nu zijn. Maar het tij is gekeerd. Prinsjesdag 2007 is aan ons te kennen gegeven dat we jaarlijks voor de pracht-/krachtwijken (ook wel Vogelaarheffing genoemd) en vennootschapsbelasting moeten betalen aan het Rijk. Inmiddels is de Vogelaarheffing beëindigd, maar met ingang van 2013 moeten corporaties een zogenaamde verhuurdersheffing betalen. Een heffing die doet vermoeden dat verhuurders moeten betalen; dat is ook zo, maar indirect zijn het toch de huurders die het gelag betalen. Wij vinden deze heffingen niet in het belang van de volkshuisvesting in Achtkarspelen. Saneringsheffing Enkele Nederlandse corporaties zorgden voor financiële debacles en integriteitskwesties. Gevolg is dat de corporaties, hoewel plaatselijk vaak gewaardeerd, landelijk in een kwaad daglicht kwamen te staan. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft ook tot taak om corporaties die in financiële nood zitten te saneren. De kosten van saneringen worden betaald uit een saneringsfonds dat door alle corporaties wordt gevuld via een saneringsheffing. Voor 2013 is een heffing van 4% vastgesteld, oftewel 225,- per woning, oftewel door SWA te betalen aan het saneringsfonds. Geld dat is opgebracht door huurders in Achtkarspelen en wordt weggesluisd via Den Haag naar noodlijdende corporaties in den lande. Geld dat we in Achtkarspelen zo node kunnen missen voor investeringen in de volkshuisvesting in ons werkgebied. Verkoop In 2008 kregen we te maken met verplichte Rijksheffingen. Teneinde ons vermogen en liquiditeit op een verantwoord niveau te houden hebben we besloten mondjesmaat over te gaan tot verkoop van woningen. Mondjesmaat vanwege het grote aantal woningzoekenden en de gewildheid van de huurwoningen. We hanteren hierbij het volgende basisprincipe: voor elke 6 nieuw te bouwen woningen verkopen we 1 bestaande woning. Uitgangspunt voor verkoop is het jaar waarin de zogenaamde onrendabele top voor de bouw van de nieuwe woningen wordt verrekend. In 2013 hebben we een woning verkocht. Het verkopen van woningen doen we zelf of via een makelaar. We benaderen ook rechtstreeks zittende bewoners. Geen van de 39 huurders die we rechtstreeks hebben benaderd, bleek belangstelling te hebben voor het kopen van de huurwoning. Bij makelaars hebben meerdere woningen van ons gedurende het gehele jaar te koop gestaan. Uiteindelijk hebben we deze woningen weer verhuurd, want er was geen belangstelling om te kopen. Bedrijfsvergelijking Om inzicht te verkrijgen in de financiële positie en de exploitatie van SWA zijn de volgende stukken opgesteld en besproken : Een bedrijfsvergelijking aan de hand van de jaarrekeningen 2012 van 16 corporaties, grotendeels uit de regio. Om de verschillen goed te kunnen zien en te beoordelen zijn de overzichten opgesteld per woning. Op grond van het Besluit beheer sociale huursector beoordeelt het CFV in opdracht van de minister van Wonen en Rijksdienst jaarlijks onze kwaliteit financiële informatie, behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkrachtvermogen. Het CFV komt tot de beoordeling: het onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen of nader onderzoek. Er is geen aanleiding tot het doen van interventies. Corporatie in perspectief. Dit is een door het CFV verstrekte benchmark, waarbij er een vergelijking wordt gemaakt met referentie-corporaties en het landelijk gemiddelde. Intern beheersingssysteem Nadat de bedrijfsbegroting is vastgesteld, wordt - maandelijks - aan de hand van de werkelijke ontwikkelingen de bedrijfsbegroting gewijzigd. Wij beschikken derhalve voortdurend over een actuele prognose van het exploitatieresultaat (en dan is het definitieve exploitatieresultaat binnen 14 dagen na afloop van het boekjaar bekend). Storten fundering en de eerste vloerdelen worden gelegd Verklaring Wij zijn een not-for-profit organisatie. Wij zijn niet bedoeld om zoveel mogelijk winst te maken, maar ook niet om geen winst te maken. Wij zijn bedoeld om de volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied, de gemeente Achtkarspelen, adequaat te realiseren. Daarbij achten wij een gezonde financiële situatie noodzakelijk; we zullen dus ook winst moeten maken om onze volkshuisvestelijke doelstellingen, niet alleen nu, maar ook op termijn naar behoren te kunnen uitvoeren. Voor het realiseren van plannen heb je nu eenmaal geld nodig. 4

5 VERSLAG VAN DE DIRECTIE Wij hebben geen aandeelhouders die jaarlijks hun winst opstrijken. Nee, alle (eventuele) winst wordt volledig ingezet in de volkshuisvesting. Vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing dienen naar onze overtuiging geen volkshuisvestelijk doel. Deze heffingen voldoen naar ons idee ook niet aan de verplichting op basis van het Bbsh artikel 21, lid 2, om de beschikbare middelen in te zetten voor de volkshuisvesting. Dit is ook de reden dat de directeurbestuurder, voor wat betreft de vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing, geen verklaring heeft afgelegd betreffende de inzet voor de volkshuisvesting. Verklaring van het bestuur Het bestuur van Stichting Woningbouw Achtkarspelen verklaart dat alle middelen in het verslagjaar, met uitzondering van verplicht af te dragen vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing, zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting. Inzet Door de inzet van de medewerkers kunnen wij met tevredenheid terugzien op de goede resultaten in het afgelopen jaar. Een woord van dank is hier op zijn plaats. Buitenpost, 22 januari Riekele T. Heida, directeurbestuurder PERSONEEL Op 31 december 2013 had de Stichting Woningbouw Achtkarspelen 30 personeelsleden, van wie 9 parttimers, in vaste dienst (26,5 formatieplaatsen, waarvan 10,4 technische dienst uitvoerend). In 2013 heeft geen mutatie in het personeelsbestand plaatsgevonden. De gemiddelde leeftijd was ultimo ,3 jaar ( ,3 jaar). De betrokkenheid van het personeel bij de organisatie is groot, dat vertaalt zich ook in langdurige dienstverbanden. De gemiddelde duur van het dienstverband bedroeg 18 jaar ( jaar). Evenals voorgaande jaren werd aan studenten de gelegenheid geboden om hun stage in de organisatie te vervullen. Er waren 9 studenten die hun stage vervuld hebben bij onze organisatie. Arbeidsomstandigheden Het ziekteverzuim was in ,17% (2012 6,09%). Dit hoge verzuimpercentage werd voornamelijk veroorzaakt door het ziekteverzuim langer dan een maand van 3 medewerkers. Het kortverzuimpercentage, korter dan een maand, was het afgelopen jaar 2,36% (2012 1,21%). De Arbo Unie verzorgt de bedrijfsgeneeskundige dienstverlening en de wettelijke taken betreffende het ziekteverzuimbeleid. In de organisatie zijn 2 interne bedrijfshulpverleners, waarvan 1 ook is aangesteld als preventiemedewerker. Het aantal EHBO ers in de organisatie is fors, in totaal hebben we 18 gediplomeerde EHBO ers in dienst. Naast de gediplomeerde EHBO ers hebben ook 7 medewerkers het AED certificaat. Arbeidsvoorwaarden Alle medewerkers (uitgezonderd de directie) vallen onder de CAO woondiensten. Medezeggenschap Binnen de onderneming is een ondernemingsraad werkzaam. Deze bestaat uit 3 werknemers, die gekozen zijn door het personeel. De ondernemingsraad heeft een keer per halfjaar overleg met de directeurbestuurder. Twee maal per jaar is er een medezeggenschapsvergadering met het voltallige personeel. Deze vergadering wordt georganiseerd door de ondernemingsraad. De besproken onderwerpen in deze vergaderingen zijn onder andere: personeelsgebeurtenissen, nieuwbouw- en herstructureringsprojecten, innovatieprojecten, jaarcijfers, gewijzigd overheidsbeleid en de effecten daarvan voor onze organisatie en een voorlichting verzorgd door het pensioenfonds van de woningcorporaties. Opleiding In 2013 zijn door diverse medewerkers cursussen gevolgd. Deze cursussen hadden met name betrekking op het vergroten van de vakbekwaamheid en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. 5

6 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG KWALITEIT VAN HET WONINGBEZIT Woningbezit Eind december 2013 had de Stichting Woningbouw Achtkarspelen 2951 woningen en 89 garageboxen in exploitatie. Het uitgangspunt van onze stichting is het leveren van woningen met een uitstekende kwaliteit tegen een acceptabele huurprijs. Er wordt voortdurend geïnvesteerd om de kwaliteit van het woningbezit op peil te houden en te verbeteren Onderhoud Het onderhoud is gesplitst in de onderdelen planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud. Planmatig onderhoud is gebaseerd op onze meerjarenonderhoudsbegroting en wordt zo veel mogelijk per cluster uitgevoerd. Hiermee beperken we de overlast voor de bewoners. Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd na een verzoek van onze huurders. Van de werkopdrachten is in % binnen 2 werkdagen compleet afgewerkt en 82% binnen een week. Mutatieonderhoud wordt uitgevoerd als mensen verhuizen. Specificatie van de onderhoudskosten Planmatig onderhoud Projectonderhoud - clustermatig , ,- - voegwerk, schoorstenen, vervangen cv-ketels , ,- - dakramen, dakbedekking, cv-installaties, metselwerk , ,- - nagekomen clustermatig onderhoud , ,- - buitenschilderwerk 679 woningen , , , ,- Planmatig regiewerk - schilderwerk bijwerkbeurt 217 woningen , ,- - deuren vervangen, afwerken schoorstenen , ,- - eigen beheer, houtrot , , , ,- totaal planmatig onderhoud , ,- Proefproject - energiebesparende maatregelen 0, ,- Dagelijks onderhoud - reparatieverzoeken , ,- - mutatieonderhoud , ,- - onderhoud cv , ,- - verlichting, liften en schoonmaak flats , ,- - diversen 372,- -/ , , ,- Indirecte kosten - huisvesting en bedrijfswagens , ,- totaal , ,- Overige onderhoudskosten , ,- Doorberekening lonen -/ ,- -/ ,- Algemeen totaal , ,- Opbouw begane grond en betonstorten eerste verdieping 6

7 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Onderhoudskosten De kosten voor planmatig onderhoud waren in ,75% hoger dan in De kosten van het dagelijks onderhoud zijn 8,7% lager. De totale onderhoudskosten waren 2,3% lager dan in Clustermatig onderhoud Aan 441 woningen werd voor ,- besteed: gemiddeld 4.201,- per woning. Bij totaal 57 woningen werd geïnvesteerd in buitenkozijnen, 58 woningen kregen nieuwe douches en toiletten en 175 woningen een nieuwe keuken. Reparatieverzoeken Reparaties worden verricht na een melding van bewoners. In 2013 werden 5476 reparatieverzoeken verwerkt. Dit is gemiddeld 1,9 per woning. De kosten per reparatie bedroegen in 2013 gemiddeld 114,- ( ,- per woning). Mutatieonderhoud Bij elke verhuizing worden de sloten of cilinders vervangen. In 2013 waren er totaal 203 verhuizingen waarvan 175 in bestaande woningen (in 2012: 215). De mutatiekosten bedroegen in ,- (2012: ,-). Gemiddeld per mutatie bedroegen de kosten 1.099,- (2012: 1.269,-). Per mutatie waren de kosten gemiddeld 13,4% lager dan in In 2013 bedroeg bij 13,3% van het aantal mutaties, op 27 adressen, de investering meer dan 1.000,- (in 2012 was dat 20,0% op 43 adressen) van de gemuteerde woningen. De totale mutatiekosten in 2013 waren 18,3% lager dan in CV-installaties In 2013 kregen 7 bestaande woningen een nieuwe cv-installatie tegen een huurverhoging van 30,69 per maand. De investering bedroeg ,-. Van onze 2951 woningen zijn er 2673 woningen voorzien van cv. Dit is 91% van het totaal. 278 woningen hebben geen cv-installatie. Onderhoud aan cv-installaties De cv-ketels worden volgens de voorschriften van de ketelfabrikanten geïnspecteerd en onderhouden. Eind december 2013 hadden we 166 verwarmingsketels in de garantieperiode. Totaal zijn er 2682 ketels in onderhoud. In ons woningbezit 2677 stuks, inclusief 4 ketels die in algemene ruimtes staan opgesteld en nog 5 ketels in het bedrijfsgebouw van SWA. Woningaanpassingen In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden woningen aangepast. De gemeente Achtkarspelen voert in hoofdzaak woningaanpassingen in eigen beheer uit. Alleen ingrijpende maatregelen voor een woningaanpassing worden door de gemeente bij ons ingediend. In 2013 werden er in 12 woningen aanpassingen verricht. Daarbij waren er 4 woningen waarin een traplift werd gemonteerd. Ter vergelijking: in 2012 werden 18 woningen aangepast, waarvan 2 woningen met een traplift. Energy Performance Building Directive (EPBD) energielabeling SWA is epa certificaathouder op het werkterrein Energieprestatiecertificaat Woningen, NL-EPBD SWA heeft hiervoor 4 gecertificeerde energieprestatieadviseurs in dienst. In eigen beheer zijn alle woningen conform de specificaties van de BRL 9500 voorzien van een energielabel. Er werden in 2013 energieverbeterende maatregelen uitgevoerd bij 334 woningen. Deze woningen zijn opnieuw afgemeld (in 2012 bij 230 woningen). HUISVESTING VAN DE DOELGROEP Toewijzing De toewijzing van voor verhuur beschikbare woningen vindt plaats op voordracht van de Woning Toewijzing Commissie (WTC). Bij toewijzing houdt de commissie rekening met de volgende criteria: datum van inschrijving, verhouding tussen de huurprijs van de woning en het inkomen van de woningzoekende, gezinssamenstelling, leeftijd, de reden van de aanvraag, buurtopbouw en de regelgeving van het ministerie. Huisvesting vergunninghouders De gemeente Achtkarspelen heeft met betrekking tot de taakstelling voor huisvesting statushouders een achterstand van nog 33 te huisvesten personen. In 2012 was dit nog 41. De gemeente tracht deze achterstand, in samenwerking met de beide corporaties, de komende jaren weg te werken. In het verslagjaar hebben we 10 woningen beschikbaar gesteld en 19 personen gehuisvest. 7

8 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Woningzoekenden Op 31 december 2013 stonden er 1456 woningzoekenden geregistreerd. Ten opzichte van 2012 (1516) is dit een daling van 60 woningzoekenden. De meeste vraag geldt voor de dorpen Surhuisterveen (635) en Buitenpost (398). Het inkomen van 53% van de aanvragers is een inkomen uit een uitkering of pensioen. 91% van de woningzoekenden heeft een inkomen tot ,-. De huurprijs van 58,7% van de woningen ligt beneden 374,44 per maand. De vraag naar huurwoningen blijft, ondanks de afname van het aantal woningzoekenden, onverminderd groot. Vooral in de grotere dorpen Surhuisterveen en Buitenpost is de druk het grootst. De gemiddelde wachttijd voor deze dorpen is veelal langer dan 2 jaar. Via onze website (www.woningbouwachtkarspelen.nl) kunnen woningzoekenden zich op de hoogte stellen van het actuele woningaanbod en desgewenst hun voorkeur voor een woning doorgeven. Huurtoeslag Huurders, die op basis van hun inkomen de huurprijs niet kunnen opbrengen, kunnen een beroep doen op de huurtoeslagregeling. De uitvoering van deze regeling geschiedt door de belastingdienst. Huurders kunnen de huurtoeslag zelf ontvangen op hun bank- of girorekeningnummer. De mogelijkheid om de huurtoeslag te matigen op de huur hebben wij in 2013 ook geboden. Het aantal huurders dat van deze mogelijkheid gebruik maakt, neemt maandelijks af. Het gemiddelde aantal matigingen per maand bedraagt 488 (in 2012: 510). In totaal is ,- op de huur in mindering gebracht. Per huurder is dit gemiddeld 1.577,- (per maand 131,-). Hoeveel huurders rechtstreeks huurtoeslag ontvangen is bij ons niet bekend. Na 2013 is het door overheidsmaatregelen niet meer mogelijk om de huurtoeslag te matigen op de huur. Bezwaarschrift tegen de huur Wij hebben twee bezwaarschriften tegen de huurverhoging in het verslagjaar ontvangen. De huurcommissie heeft de bezwaarschriften ongegrond verklaard. In het voorgaande verslagjaar had de huurcommissie nog geen uitspraak verricht op twee ingediende bezwaarschriften. Een bezwaarschrift was ingediend op basis van onderhoudsgebreken en een was ingediend tegen de huurverhoging. Ook deze bezwaarschriften zijn door de huurcommissie in dit verslagjaar ongegrond verklaard. Huurachterstand Op 31 december bedroeg de achterstand ,- (0,64% van de jaarhuuropbrengst) bij 195 huurders. Op 31 december 2012 was dat ,- (0,55%) bij 167 huurders. Door de problematiek van de overgang naar het europees betalingssysteem en overgang van de Frieslandbank klanten naar de Rabobank is de achterstand in de maand december fors opgelopen. De gemiddelde huurachterstand per maand bedroeg in ,52% van de jaarhuuropbrengst. Ons beleid is erop gericht zoveel mogelijk te voorkomen dat er achterstand ontstaat. Maandelijks wordt met het lokaal maatschappelijk netwerk overlegd om ontruimingen te voorkomen. Desondanks hebben we in woningen wegens huurachterstand ontruimd (voor 14 huurders was er een ontruimingsvonnis door de rechter uitgesproken). Mutaties In het verslagjaar werden er 203 nieuwe huurcontracten afgesloten. Hiervan waren er 86 (42%) in de huurklasse tot 374,44. Tijdelijke regeling staatssteun voor toewijzen huurwoningen Van de 203 uitgegeven huurcontracten met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens van 681,02 zijn er 13 woningen (6,4%) toegewezen aan huishoudens met een huishoudinkomen boven de ,-. Opbouw eerste verdieping 8

9 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Huuropbouw Op 31 december 2013 had Stichting Woningbouw Achtkarspelen 2951 woningen in exploitatie. De huuropbouw van de woningen is als volgt: Aantal Percentage Huurklasse Aantal in % cumulatief cumulatief tot 222, % 83 2,8% 222,18 374, ,9% ,7% 374,44 574, ,1% ,8% 574,35 en hoger 123 4,2% ,0% Algemeen totaal ,0% Huuropzeggingen Het aantal huuropzeggingen in 2013 bedroeg 182, dit is 6,2% (in ,2%, %). Leegstand De leegstand, inclusief projectleegstand, bedroeg ,- ( ,-). Dit is inclusief de eerste 14 dagen gratis wonen bij nieuwe verhuringen. De mutatieleegstand bedroeg ,- ( ). Verkoop woningen Het afgelopen jaar is er 1 woning verkocht, namelijk Burmaniastraat 25 in Surhuisterveen, aan de zittende huurder. Product-marktcombinaties Het woningbezit is op basis van de verhuurmogelijkheden onderverdeeld in 8 product-marktcombinaties (pmc s): a. Vooroorlogse woningen: 75 woningen 1. Bouwjaar 1910/20 : 11 woningen 2. Bouwjaar 1936/40 : 64 woningen Na een huuropzegging wordt bekeken of deze woningen, qua onderhoudstoestand, opnieuw voor verhuur in aanmerking komen of dat we overgaan tot sloop en herbouw. b. Goedkope gezinswoningen: 1201 woningen 1. Bouwjaar 1947/1960 : 431 woningen 2. Bouwjaar 1961/1967 : 430 woningen 3. Bouwjaar 1973/1976 : 270 woningen 4. Bouwjaar 1985/1987 : 70 woningen Dit betreft in hoofdzaak de woningen met een huurprijs beneden 374,44. Met toewijzing van deze woningen proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met het inkomen en de gezinsgrootte van de woningzoekenden. c. Dure gezinswoningen: 789 woningen 1. Bouwstroomwoningen 1968/1973 : 411 woningen 2. Bouwjaar 1968/1973 : 122 woningen 3. Bouwjaar 1979/1987 : 225 woningen 4. Bouwjaar vanaf 2007 : 31 woningen Deze woningen proberen we ook zoveel mogelijk financieel passend toe te wijzen. 9

10 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG d. Bejaardenwoningen: 300 woningen 1. Bouwjaar 1957 en 1968/1972 : 93 woningen 2. Bejaardenflats 1969/1972 : 46 woningen 3. Bouwjaar 1979 : 45 woningen 4. Seniorenwoningen 1987/1996 : 116 woningen ad 1. Deze woningen voldoen niet meer helemaal aan de huidige eisen. Bij een verminderde belangstelling van senioren worden de woningen ook aan jongeren verhuurd. ad 2. De 18 aanleunwoningen bij Haersmahiem voldoen in mindere mate aan de huidige eisen. ad 3 en 4. Deze woningen zijn multifunctioneel, hebben een goede ligging en een juiste prijs/kwaliteit verhouding. e. HAT woningen: 260 woningen 1. Bouwjaar 1970/1972 : 64 woningen 2. Bouwjaar 1982/1987 : 188 woningen 3. Maisonnettes bouwjaar 1993 : 8 woningen Er is nog steeds veel vraag naar deze voor starters geschikte woningen. f. Flats 1. Bouwjaar 1959 en 1972 : 42 woningen Voor dit type flatwoningen bestaat nog steeds veel belangstelling. Vooral de benedenwoningen zijn gewild en geschikt voor senioren. g. Multifunctioneel en levensloopgeschikt: 263 woningen 1. Halfvrijstaande woningen : 106 woningen 2. Vrijstaande woningen : 23 woningen 3. Seniorenappartementen : 134 woningen Woningen, welke uitstekend in de verhuurmarkt liggen. h. Zorgwoningen: 21 woningen 1. Appartementen : 17 wooneenheden 2. TWAspanhûzen : 4 woningen Tweede verdieping en het leggen van dakelementen 10

11 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG BETROKKENHEID BEWONERS Overleg huurder/verhuurder Sinds 1975 functioneert binnen Stichting Woningbouw Achtkarspelen de Stichting Contactraad SWA welke bestaat uit 20 huurders. In het reglement van deze stichting staan onder andere de samenstelling, de bevoegdheden en de vergaderfrequentie. De leden vergaderen 6 keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn de 2, door de Contactraad voorgedragen leden van de raad van commissarissen aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het managementteam met de Contactraad. Bij dit overleg is ook de raad van commissarissen aanwezig. De verplichte onderwerpen van bespreking zijn vastgelegd in de Overlegwet. Klachtencommissie In 1992 is een klachtencommissie ingesteld. De commissie bestaat uit drie leden: de voorzitter van de Contactraad, een lid van de raad van commissarissen en een lid van het managementteam. De commissie heeft in het verslagjaar geen klachten ontvangen. LEEFBAARHEID Woonfraudebeleid In de woningen van SWA hebben we in het verslagjaar geen woonfraude gesignaleerd. In het regelmatig overleg met de gemeente en in het maandelijks overleg met het netwerk maatschappelijke opvang zijn door de diverse instanties geen melding gedaan van woonfraude. Bij signalering van een of meer vormen van woonfraude zullen wij alles in het werk stellen om deze problematiek, eventueel in overleg met de hiervoor genoemde instanties, snel en adequaat op te lossen. Wij zijn werkzaam in een plattelandsgemeente, waar de sociale controle gelukkig nog vrij groot is. Veilig wonen Wij besteden veel aandacht aan veilig wonen. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk woningen willen laten voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarbij worden de woningen voorzien van nieuw hang- en sluitwerk, rookmelders en bij de achtergevel wordt een aansluitpunt voor een buitenlamp aangebracht. Daarnaast worden er koolmonoxidemelders geplaatst ter alarmering van de bewoners tegen rookgaslekkages in de woning. De investeringen bedroegen totaal Deze kosten komen volledig voor rekening van SWA. Bij elke verhuizing worden de cilinders in de buitendeuren vervangen. Bij nieuwbouwwoningen is inbraakpreventie een standaard onderdeel van het programma van eisen. SWA heeft twee gecertificeerde keurmeesters politiekeurmerk in dienst. Onderhoud woonomgeving Aan tuinonderhoud en bestratingen werd ,- uitgegeven. Samenlevingsbudget Met de gemeente is afgesproken dat daar waar regelgeving tekort schiet en bewoners toch fysieke voorziening in of om hun huurwoning nodig hebben de bewoners een beroep kunnen doen op het leefbaarheidsfonds van gemeente en SWA. De kosten hiervan worden gedeeld met de gemeente. In 2013 is door SWA een bedrag van ,- besteed. Sportverenigingen met jeugdleden Als aanvulling op het gemeentelijke beleid wordt aan sportverenigingen met jeugdleden de gemeentelijke subsidie door ons verdubbeld. Wij betalen een bedrag tot aan maximaal 6,- per jeugdlid. In 2013 is ,- beschikbaar gesteld. Woongenot Wij verhuren kwalitatief goede woningen voor lage huren. Een meetpunt daartoe is de woningwaardering. Het aantal woningwaarderingspunten bedraagt gemiddeld per woning 144,3 en de gemiddelde maandhuur is 53,3% van de maximale huurprijs op basis van het woningwaarderingssysteem. 11

12 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG PluZ en aanvullende diensten Dorpen hebben te maken met een afkalvend voorzieningenniveau. We zien dat inwoners uit de kleine dorpen trekken, waardoor het voor de resterende plaatselijke ondernemers steeds moeilijker is zich staande te houden. We willen graag de leefbaarheid in de dorpen stimuleren en ondersteunen en de leegloop uit de dorpen voorkomen in het belang van onze huurders en de verhuurbaarheid van onze woningen. Alsnog weer ondernemers vinden voor de dorpen lukt vaak niet, er zullen alternatieven moeten komen. Vandaar dat we in 2008 zijn gestart met het gratis aanbieden van het pluz lidmaatschap aan al onze huurders. Met ingang van 2009 betalen huurders die lid zijn gebleven van pluz de helft van het lidmaatschap. Het resterende deel betaalt SWA. PluZ is de ledenservice van Thuiszorg De Friese Wouden. PluZ is een organisatie waar je terecht kunt voor hulp, diensten en producten (met korting) die het leven makkelijker en leuker maken. PluZ is intermediair tussen klanten en aanbieders van producten. Leden kunnen zich aanmelden voor een bepaald product of dienst en vervolgens wordt geregeld dat klant en aanbieder met elkaar in contact komen en vervolgafspraken kunnen maken. 719 huurders zijn via SWA lid van pluz. In 2013 is er in de zomermaanden weer een speciale tuin- en klusactie gehouden. PluZ-leden welke huurder zijn van SWA ontvingen een extra korting bovenop het al voordelige tuin- en klustarief. Daarnaast is er een TOP-uitje (Tegearre Op Paed) georganiseerd. Dit keer kon een voorstelling worden bijgewoond van de bekende Friese zangeres Anneke Douma. In combinatie met het open huis van de 16 zorg- en seniorgeschikte appartementen aan de Dr. van Kammenstraat in Surhuisterveen is er door SWA en pluz Sa wol ik it ha, markt voor gemaksdiensten, georganiseerd. Het open huis en de markt met doorlopende workshops en diverse activiteiten door standhouders trok veel belangstelling. Ook kunnen huurders, tegen een aantrekkelijk tarief, gebruik maken van de dienstverlening van een budgetadviseur. Het gebeurt ons allemaal wel eens; aan het einde van de maand ontdekken dat er meer geld is uitgegeven dan er binnengekomen is. Dit is niet erg, maar het wordt anders als het vaker gebeurt. Budgetadvies helpt met het inzicht krijgen en grip houden op de persoonlijke financiën. Daarnaast wordt er ook gekeken naar mogelijke belastingvoordelen. De bijdrage aan pluz en de aanvullende diensten bedroeg in ,-. WONEN EN ZORG Lokaal netwerk Maatschappelijke Opvang Achtkarspelen In 2000 is in de gemeente Achtkarspelen gestart met het lokaal netwerk Maatschappelijke Opvang Achtkarspelen. De doelgroep waar dit netwerk zich op richt bestaat uit mensen die door wat voor oorzaak dan ook in de problemen dreigen te komen. Waar het om wonen en leefbaarheid gaat, moeten we denken aan mensen die hun huisvesting dreigen te verliezen (bijvoorbeeld door schuld, vervuiling en overlast) en aan mensen waarvan op grond van het verleden verwacht kan worden dat zij problemen zullen ondervinden bij het zelfstandig wonen. Zitting in dit netwerk hebben de woningcorporaties SWA en WoonFriesland, de sociale dienst van de gemeente, het maatschappelijk werk, de schulddienstverlening, de politie, het welzijnswerk, de GGZ en de verslavingszorg. Huisvesting bijzondere doelgroepen Dit betreft vooral dak- en thuislozen, onzelfstandige jongeren (begeleid woonprojecten), ex-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en ex-gedetineerden. Het Lokaal netwerk Maatschappelijke Opvang Achtkarspelen heeft hierin ook een functie met betrekking tot genoemde doelgroepen als het gaat om het opsporen of signaleren van problematische situaties. In het afgelopen jaar hebben wij niemand uit deze bijzondere doelgroep behoeven te huisvesten. Het metselwerk is gestart en de voorbereiding van de balkons Gemeenschappelijke ruimten seniorenappartementen In de seniorenappartementen in Augustinusga, Buitenpost, Kootstertille en Surhuisterveen is een royale ruimte aanwezig voor gemeenschappelijke doeleinden. In deze voorziening kunnen door de bewoners zelf diverse activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast worden de ruimtes ook gebruikt voor diverse zorgactiviteiten, zoals door de organisatie welzijn van ouderen, een spreekuur voor de thuiszorg en bewegingstherapie voor bewoners onder begeleiding van een fysiotherapeut. 12

13 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG FINANCIËN Jaarrekening In 2013 bedroeg het resultaat ,- positief. Het positieve resultaat heeft voornamelijk twee oorzaken. Het wordt veroorzaakt door terugneming van eerdere afboekingen op nieuwbouwinvesteringen voor een bedrag van 4,9 miljoen. Voor de fiscaal te verrekenen verliezen is een latentie gevormd. Door het vormen van een actieve belastinglatentie neemt het resultaat met 1,2, miljoen toe. De procedures om te komen tot nieuwbouwinvestering vergen veel tijd. Dit heeft als gevolg dat in dit verslagjaar maar voor 2 woningen het onrendabele deel van de nieuwbouwinvestering afgeboekt behoefde te worden. De afboeking hiervan bedroeg ,-. Financieel statuut De interne afspraken met betrekking tot het financiële beheer zijn vastgelegd in een financieel statuut. Jaarlijks wordt geëvalueerd of dit statuut nog aanvullingen of wijzigingen behoeft. In 2013 is het ongewijzigd gecontinueerd. De uitgangspunten van het financieel statuut zijn beheersbaarheid van de rentelasten, het minimaliseren van de risico s van rentestijgingen en optimaal liquiditeitenbeheer. In het financieel statuut is al jaren opgenomen dat geen gebruik van financiële instrumenten gemaakt wordt ter afdekking van het risico van rentestijging. Beleggingen De liquide middelen die vrijkomen uit de normale bedrijfsexploitatie worden aangewend voor nieuwbouwinvesteringen. SWA heeft dan ook geen beleggingen. Conform het vastgestelde financieel statuut zijn beleggingen met een speculatief karakter uitgesloten. Leningen Met de gemeente Achtkarspelen is in 2009 een financieringsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst verklaart de gemeente tot en met 2017 om, onder voorwaarden, in de financieringsbehoefte van SWA te voorzien. De leningen kennen geen andere zekerheden dan borging door de gemeente Achtkarspelen. Voor het realiseren van de nieuwbouw zijn in het verslagjaar twee leningen aangetrokken groot elk 2,0 miljoen. Een met een looptijd van 8 jaar en een rentepercentage van 2,1% en een met een looptijd van 9 jaar en een rentepercentage van 2,74%. WOZ waarde Door de gemeente wordt de waarde van het woningbezit geraamd op 351 miljoen. Meerjarenraming De uitgangspunten voor de meerjarenraming zijn:. rente conform het leningenoverzicht;. nieuwe leningen tegen 5,25%;. onderhoudskosten conform meerjarenraming planmatig onderhoud;. leegstand 1,0% vanaf ,0%;. inflatie 2,5% vanaf ,0%;. huurverhoging 4,0% vanaf ,5% ; Met verkoop van woningen is bij de meerjarenraming zodanig rekening gehouden dat wanneer 6 woningen gebouwd worden er een bestaande woning ter financiering verkocht wordt. Door de opgelegde overheidsaanslagen is het helaas niet mogelijk om zonder verkoopopbrengsten een gezonde financiële positie te behouden. Opgenomen is aan te betalen verhuurdersheffing een bedrag per woning in 2014 van 456,-, in 2015 van 510,-, in 2016 van 566,-, en de jaren daarna 617,-. Voor de saneringsheffing wordt een bedrag per woning geraamd in 2014 van 200,- in 2015 en 2016 van 120,- en in 2017 en 2018 van 60,-. In de exploitatie is voor de onrendabele top van de nieuwbouwplannen vanaf 2013 een geraamd bedrag van gemiddeld ,- per woning opgenomen. 13

14 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Bedrijfswaarde Bij de berekening van de bedrijfswaarde is het woningbezit ingedeeld in acht PMC s. De indeling is gebaseerd op de volgende marktkenmerken: vooroorlogse woningen, goedkope gezinswoningen, dure gezinswoningen, bejaardenwoningen, HAT woningen, flats, levensloopgeschikte woningen/appartementen en zorg-woningen/appartementen. De gehanteerde parameters zijn gebaseerd op de gepresenteerde parameters door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en overeenkomstig de uitgangspunten van de meerjarenraming. Het disconto percentage bedraagt 5,25%, restant levensduur is 18 jaar. In de bedrijfswaardeberekening is rekening gehouden met de verhuurdersheffing zoals opgenomen in het belastingplan Conform de geldende voorschriften is geen rekening gehouden met de af te dragen saneringsheffing en de te betalen vennootschapsbelasting. Hierdoor wordt de verdiencapaciteit hoger gewaardeerd dan in werkelijkheid het geval is. In tegenstelling tot ons beleid betekent dit je rijk rekenen en arm tellen. De bedrijfswaarde bedraagt 72,8 miljoen en is in het verslagjaar toegenomen met een bedrag van 16,8 miljoen ten opzichte van de bedrijfswaarde ultimo het voorgaande verslagjaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de huurstijgingsparameter voor de eerste vijf jaren met 1,75% is verhoogd. De bedrijfswaarde van het totale woningbezit is 17,0 miljoen hoger dan de totale boekwaarde. Het gecorrigeerd eigen vermogen op basis van de bedrijfswaarde bedraagt 49,6 miljoen. Ontwikkeling eigen vermogen Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt nu 32,6 miljoen. Volgens de opgestelde meerjarenramingen blijven de resultaten op de gewone bedrijfshuishouding positief. Door de geprognosticeerde onrendabele nieuwbouwinvesteringen, de vennootschapsbelasting en de verhuurdersheffing daalt het eigen vermogen naar ongeveer 31,0 miljoen in In de ontwikkeling van het eigen vermogen is opgenomen het resultaat van 9,4 miljoen positief. Ontwikkeling kengetallen solvabiliteit 53% 50% 48% 45% 43% 43% rentabiliteit totaal vermogen 17% 0% 1% 1% 2% 3% rentabiliteit eigen vermogen 29% -2% -1% -3% -1% 1% current ratio 3 1 De laatste fase op het dak en binnen de vloerverwarming 14

15 RAAD VAN COMMISSARISSEN VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen. Zij staat tevens het bestuur met raad ter zijde. In de statuten van Stichting Woningbouw Achtkarspelen, laatst gewijzigd op zesentwintig januari tweeduizend en vier, staat het intern toezicht, waaronder onverenigbaarheden, aftreden, einde lidmaatschap, schorsing en ontslag, taken en bevoegdheden, vergaderingen, besluitvorming, stemmingen, controle jaarstukken in de artikelen 13 tot en met 24 omschreven. In dit jaarverslag legt de raad van commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Toezichttaak Tijdens de op 12 en 19 november 2013 gehouden vergadering van de raad van commissarissen is het ondernemingsplan 2014, de bedrijfsbegroting 2014 en de meerjarenraming vastgesteld. De te volgen strategie is voor de komende jaren uitgestippeld. De (financiële) gevolgen van alle projecten (nieuwbouw, herstructurering, financieringsbehoefte) worden in deze meerjarenraming verwerkt. Als norm voor de financiële continuïteit geldt dat het weerstandsvermogen hoger dient te zijn dan het door het Centraal Fonds Volkshuisvesting vastgestelde minimale weerstandsvermogen. De vastgestelde bedrijfsbegroting is leidraad voor 2014; er zijn door de raad van commissarissen geen aanvullende prestatie-eisen voor de directeurbestuurder vastgesteld. Door de raad van commissarissen is vastgesteld dat: 1. de invulling van de maatschappelijke taak, de positie van de corporatie, de strategie en de risico s verbonden aan de onderneming, mede in het licht van het lange termijnkarakter van de activa en de aard van de financiering voldoende is besproken; 2. de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne beheersingssystemen voldoende zijn toegelicht en besproken; 3. de ondernemingsdoelstellingen, de relatie tot de maatschappelijke taakstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico s en de mechanismen om deze risico s te beheersen voldoende zijn toegelicht; 4. de raad van commissarissen voldoende informatie (zowel intern als extern) heeft ontvangen. De raad van commissarissen is van mening dat de organisatie van SWA transparant is en dat er voldoende achtergrondinformatie wordt verstrekt. Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de raad van commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren inzake de resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. De belangrijkste besluiten (goedkeuring) van de raad van commissarissen Het vaststellen van de jaarrekening Het vaststellen van de aangifte vennootschapsbelasting Het vaststellen van het ondernemingsplan Het vaststellen van de huur bij mutatie op 60% van de maximale huurprijs. Het vaststellen van de bedrijfsbegroting Het vaststellen van het planmatig onderhoud Het vaststellen van de meerjarenraming tot Het vaststellen van de huurverhoging per 1 juli Het vaststellen van de bedrijfsvergelijking Het vaststellen van het financieel statuut. Het vaststellen van de profielschets voor commissarissen. Het vaststellen van aansprakelijkheid voor commissarissen. Het vaststellen van het benoemen van een commissaris. Het vaststellen van het reglement van de raad van commissarissen. 15

16 RAAD VAN COMMISSARISSEN Vergaderingen In 2013 hebben er 12 vergaderingen van de raad van commissarissen plaats gevonden. De jaarlijkse vergadering met de wethouder van volkshuisvesting werd op 2 april gehouden. Huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA, de raad van commissarissen en het managementteam komen twee maal per jaar bij elkaar voor een gezamenlijke vergadering. Ter voorbereiding op de vergadering in het voorjaar komen vooraf het dagelijks bestuur van de Stichting Contactraad SWA, de raad van commissarissen en de directeurbestuurder bijeen. De door de Stichting Contactraad SWA voorgedragen 2 leden voor de raad van commissarissen waren beide aanwezig bij alle 6 vergaderingen van de Stichting Contactraad SWA. Geen van de leden van de raad van commissarissen is frequent afwezig geweest bij vergaderingen. Hiervoor genoemde bijeenkomsten vinden in een positief kritische- en opbouwende sfeer plaats en worden als nuttig, leerzaam en plezierig ervaren. Realisering volkshuisvestelijke opgaven In het volkshuisvestingsverslag wordt gerapporteerd over realisering van de volkshuisvestelijke opgaven omtrent doelgroepen en prestatievelden zoals benoemd in het Besluit beheer sociale huursector. Governance Good Governance is uitgangspunt voor het handelen van SWA. SWA heeft daartoe geen code ondertekend. SWA acht ondertekening geen voorwaarde om verantwoord en integer te handelen. Zelfevaluatie Op 8 oktober 2013 is door de raad van commissarissen een vergadering gehouden waarin het eigen functioneren is besproken, evenals dat van de individuele leden. Tevens is ook het functioneren van het bestuur besproken. In de besloten vergadering zonder externe begeleiding en buiten aanwezigheid van het bestuur heeft de raad van commissarissen zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden beoordeeld. De zelfevaluatie vond plaats aan de hand van de volgende punten: - visie van de raad van commissarissen; - samenstelling van de raad van commissarissen qua deskundigheden en maatschappelijke ervaring; - de onderlinge verhoudingen binnen de raad van commissarissen; - de door de directeurbestuurder verstrekte informatie en de controlemogelijkheden die deze informatie biedt; - samenwerking met de directeurbestuurder en beschikbaarheid van de directeurbestuurder voor overleg en informatie; - relatie met de leden van het managementteam en andere personen in de organisatie voor het verkrijgen van informatie, enzovoort; toegankelijkheid van de organisatie voor leden van de raad van commissarissen; - relatie met de Stichting Contactraad SWA; - relatie en contacten met andere instanties; - verbeterpunten en aandachtspunten voor het functioneren van de raad van commissarissen, zoals onder andere politieke-, beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op het functioneren en de positie van SWA De kozijnen en het regenwaterhergebruiksysteem worden geplaatst 16

17 RAAD VAN COMMISSARISSEN Het volgende werd door de leden van de raad van commissarissen opgemerkt: 1. De leden van de raad van commissarissen zijn van mening, dat er binnen de raad van commissarissen grote overeenstemming is over uitgangspunten, doelen en beleid van de SWA, zoals onder andere omschreven in de jaarrekening 2013, ondernemingsplan 2014, begroting 2014 en onderliggende beleidsstukken. 2. De raad van commissarissen is van mening, dat er binnen de raad van commissarissen sprake is van een goede mix van deskundigheden en een brede maatschappelijke ervaring. Zo is er sprake van financiёle deskundigheid, deskundigheid op het gebied van architectuur en woningbouw, kennis van bestuurs- en beleidsprocessen en kennis van de woningmarkt in Achtkarspelen. De leden van de raad van commissarissen vervullen thans en in het verleden diverse bestuursfuncties voor verschillende maatschappelijke organisa ties. 3. De verhoudingen binnen de raad van commissarissen zijn uitstekend te noemen. Er is sprake van openheid en respect voor elkaars mening, zodat er op een constructieve wijze gediscussieerd kan worden met de daarbij behorende besluitvorming en advisering. 4. De samenwerking met de directeurbestuurder is uitstekend, evenals de beschikbaarheid van de directeurbestuurder voor overleg en het verstrekken van informatie. 5. De samenwerking met de leden van het managementteam en andere personen binnen de organisatie is eveneens uitstekend te noemen. De commissarissen zijn van mening dat er voor de hele organisatie een grote mate van toegankelijkheid en openheid geldt, dit wordt zéér op prijs gesteld. 6. De relatie met de Contactraad SWA is uitstekend. Twee leden (Jarig Wijma en Wieberen Miedema) van de raad van commissarissen, die op voordracht van de Contactraad in de raad van commissarissen zitting hebben, bezoeken de 4 reguliere vergaderingen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Daarnaast vergadert de Contactraad 2 keer per jaar - de zogenaamde voorjaars- en najaarsvergadering - met het voltallige managementteam en de voltallige raad van commissarissen onder voorzitterschap van de directeurbestuurder. Eénmaal per jaar vergaderen de raad van commissarissen, de directeurbestuurder en het dagelijks bestuur van de Contactraad met de voeten op tafel. 7. Daarnaast hebben de voltallige raad van commissarissen en de directeurbestuurder jaarlijks in april een bijeenkomst met de direct verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van de gemeente Achtkarspelen en in februari met de verantwoordelijke accountant voor bespreking van de jaarcijfers over het afgelopen jaar. Voorts hebben de directeurbestuurder, de voorzitter van de raad van commissarissen en een managementteamlid jaarlijks een werkdiner met meestal - het voltallige college van burgemeester en wethouders inclusief verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Achtkarspelen. Alle genoemde bijeenkomsten worden als nuttig, plezierig en leerzaam ervaren. 8. Besproken werd om in voorkomende gevallen gebruik te maken van de aangeboden opleidingen, bijscholingen en externe vergaderingen voor de leden van de raad van commissarissen. 9. Een voortdurend punt van aandacht vormt het overheidsbeleid en de gevolgen van dat beleid voor de positie van de SWA. Vooral na het aantreden van het kabinet Rutte II staat corporatieland voor een grote uitdaging. Dit vereist van de raad van commissarissen, bestuur en alle medewerkers van de SWA een voortdurende ontwikkeling van kennis en inzicht. Een belangrijke rol spelen hierbij het ondernemersplan met alle onderliggende stukken en de bedrijfsbegroting die jaarlijks en wellicht gelet op de recente politieke ontwik kelingen wel vaker, geactualiseerd worden en waarin op de gevolgen van het overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen geanticipeerd wordt. Aan het eind van de zelfevaluatie door de raad van commissarissen werden bespreekpunten vastgesteld voor het functioneringsgesprek op 14 november 2013 van de voorzitter van de raad van commissarissen en de directeurbestuurder. Over deze punten werden de meningen van de leden van de raad van commissarissen geïnventariseerd. Deze zijn later aan de directeurbestuurder voorgelegd en besproken en vastgelegd in een verslag. Tijdens het functioneringsgesprek van de voorzitter en de directeurbestuurder zijn de uitgangspunten en bevindingen van de zelfevaluatie onderwerp van bespreking geweest en heeft de directeurbestuurder zijn mening daaromtrent gegeven. 17

18 RAAD VAN COMMISSARISSEN Werving en selectie Voor elke commissaris geldt als algemeen uitgangspunt dat hij/zij over ervaring beschikt op het gebied van bestuur en of toezicht, een brede maatschappelijke ervaring bezit, basiskennis heeft van volkshuisvesting en financiën, onafhankelijk en onpartijdig is. Een brede maatschappelijke betrokkenheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een professionele taakvervulling van de commissaris. Bij het (her)benoemen van een nieuwe commissaris dienen onderstaande vragen te worden beantwoord: 1. Is bepaalde specifieke deskundigheid aanwezig? 2. Zal de commissaris voldoende onafhankelijk kunnen functioneren? (wordt een tegenstrijdig belang voorzien?) 3. Is er voldoende tijd beschikbaar? 4. Past de commissaris binnen het team? Om voor herbenoeming in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de actuele profielschets met bijbehorende vragen in combinatie met goed functioneren. De heer W. Miedema, was in 2013 aftredend en herkiesbaar. Nadat per brief aan de Contactraad SWA is gevraagd of ze kunnen instemmen met herverkiezing van de heer Miedema en hierop bevestigend is geantwoord, heeft de raad van commissarissen in haar vergadering van 4 september de heer Miedema met ingang van 1 december 2013 herbenoemd. Integriteit Plato ( voor Christus): Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen Voor alle betrokkenen (medewerkers, bestuur, commissarissen) geldt: wees je bewust van het vertrouwen dat mensen in je stellen. Dat gaat verder dan de officiële regels. In de vergadering van 12 en 19 november 2013, waarbij aanwezig de raad van commissarissen, de directeurbestuurder en het managementteam, is de bedrijfsbegroting voor het verslagjaar 2013 vastgesteld. In de bedrijfsbegroting gaat een apart hoofdstuk over integriteit. Tevens is vastgesteld dat er geen transacties hebben plaats gevonden met tegenstrijdige belangen. Naar het oordeel van de raad van commissarissen zijn alle commissarissen onafhankelijk en hebben er in het verslagjaar geen transacties plaats gevonden waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. Het eindresultaat is in zicht 18

19 RAAD VAN COMMISSARISSEN Verantwoording raad van commissarissen Samenstelling per 31 december 2013 Naam (her)benoemd aftredend functie A. van Dellen - Veenema 1 feb lid J. Wijma 1 jan lid (namens huurders) W. de Jong 1 jan lid J. Roosma 1 jan vice-voorzitter W. Miedema 1 dec voorzitter (lid namens huurders) Naam woonplaats leeftijd achtergrond, beroep, deskundigheidsgebied A. van Dellen - Veenema Surhuisterveen 65 gepensioneerd directeur basisscholen J. Wijma Drogeham 57 credit-manager W. de Jong Twijzel 57 zelfstandig onderwijsadviseur J. Roosma Buitenpost 63 steenhouwer, ondernemer W. Miedema Twijzel 62 ondernemer, voorheen gecertificeerd register makelaar/taxateur Nevenfuncties Leden van de raad van commissarissen waren/zijn in verschillende niet volkshuisvesting gerelateerde besturen en commissies actief. Honorering De commissarissen ontvingen een vergoeding van 5.948,- de voorzitter 8.923,- Onkostenvergoeding bedroeg 774,-. Functioneren van de directeurbestuurder Op 14 november 2013 hebben de voorzitter van de raad van commissarissen en de directeurbestuurder een functionerings- en beoordelingsgesprek gehad. Naar het oordeel van de raad van commissarissen heeft het functioneren van de directeurbestuurder uitstekend voldaan aan de gestelde prestatie-eisen. Goedkeuring raad van commissarissen Op 25 februari 2014 heeft de raad van commissarissen een gesprek gehad met de accountant. De raad van commissarissen heeft het verslag van de directeurbestuurder over het jaar 2013 bestudeerd. Voorts heeft de raad van commissarissen kennis genomen van de door Deloitte afgegeven accountantsverklaring en het verslag van de bevindingen over de jaarrekening De raad van commissarissen heeft de jaarrekening goedgekeurd. Buitenpost, 25 februari W. Miedema A. van Dellen Veenema J. Roosma W. de Jong J. Wijma 19

20 BALANS na resultaatbestemming Activa 31 december december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa sociaal vastgoed in exploitatie vastgoed in ontw. bestemd voor eigen exploitatie onroerende en roerende zaken t.d.v. exploitatie Financiële vaste activa te vorderen BWS subsidie latente belastingvordering lening SKZ Vlottende activa Voorraad overige voorraad Vorderingen huurdebiteuren gemeenten overige vorderingen belastingen en premies sociale verzekeringen Liquide middelen Totaal activa

VERSLAG VAN DE DIRECTIE

VERSLAG VAN DE DIRECTIE Inhoud 1. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. 3. VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Kwaliteit van het woningbezit Huisvesting van de doelgroep Betrokkenheid bewoners Leefbaarheid Wonen en zorg Financiën RAAD VAN COMMISSARISSEN

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014

KleurrijkWonen. Populair Jaarverslag 2014 KleurrijkWonen Populair Jaarverslag 2014 Fusie In november 2014 zijn SVT en KleurrijkWonen gefuseerd tot het nieuwe KleurrijkWonen. Eén nieuwe organisatie die regionaal groter wordt, maar lokaal sterk

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012. 5. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2012 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2012 4. Nieuwbouwprojecten Laauwik 5. Ontwikkelingen in de sector en de

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1979 Stichting Stadswonen t.a.v. het bestuur Postbus 4057 3006 AB ROTTERDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Jaarplan 2008. Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1

Jaarplan 2008. Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1 Jaarplan 2008 Jaarplan 2007, Woonstichting Land van Altena, november 2006/ pagina 1 1. Inleiding Dit is de tweede editie van ons jaarplan. In het jaarplan worden onze plannen en ambities voor het komende

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014

Verkoopbeleid 2014. Versie 03-12-2014 Versie 03-12-2014 Inleiding Enerzijds kan gesteld worden dat er sprake is van druk op de woningmarkt. Dit is o.a. merkbaar door het aantal reacties die we gemiddeld ontvangen op iedere woning die bij mutatie

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Werken aan Wonen

Jaarverslag 2014 Werken aan Wonen Jaarverslag 2014 Werken aan Wonen Voorwoord 2014 is omgevlogen. Een turbulent jaar, dat kunnen we gerust stellen. Turbulent voor Woningstichting St. Joseph en voor de sector als geheel. Na afloop van de

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Verder sluit het jaarplan in belangrijke mate aan op het beleidsplan 2007-2012.

Verder sluit het jaarplan in belangrijke mate aan op het beleidsplan 2007-2012. Jaarplan 2009 1. Inleiding Het jaarplan 2009 en de daarbij horende (meerjaren)begroting worden beïnvloed door de dreigende kredietcrisis en de invoering van de vogelaarheffing en de vennootschapsbelasting.

Nadere informatie

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011

KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 KleurrijkWonen - verkort jaarverslag 2011 INhoud voorwoord Sleutelwoorden: professionalisering en concrete doelen SLEUTEL 1: Klanttevredenheid woning en woonomgeving minimaal een 7 SLEUTEL 2: Slaagkans

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten

WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten J AARV ERSLAG WoonInvest Beknopt verslag van onze resultaten INHOUD Inhoud Voorwoord 3 Betaalbaar wonen 4 Huisvesting doelgroepen 5 Kengetallen 6 Duurzaamheid & kwaliteit 8 Communicatie 9 Financiën & organisatie

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie