39e jaargang nr. 5. uitgave van de V.A.B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "39e jaargang nr. 5. uitgave van de V.A.B."

Transcriptie

1 Almenak 39e jaargang nr uitgave van de V.A.B.

2 ABONNEMENTEN VERKOOP ALMENSE IJSBAAN De voorverkoop van de abonnementen is van t/m De voorbereidingen voor het komende schaatsseizoen zijn begonnen, de baan wordt binnenkort onder water gezet, zodat we klaar zijn als er een vorstperiode aankomt. De prijzen van de voorverkoop zijn: 3,50 voor de jeugd 4 t/m 12 jaar ( t/m 3 jaar vrije entree!) 7,00 voor de jeugd vanaf 13 jaar en volwassen Na de voorverkoop zijn de prijzen resp. 7,50 en 12,50 voor een abonnement. Tegen inlevering van het ingevulde inschrijfformulier in een envelop tezamen met het verschuldigde bedrag, ontvangt u daarna persoonlijk uw abonnement, of deze ligt klaar bij de ijsbaan, als de ijsbaan open gaat. De enveloppen kunnen ingeleverd worden bij Wendy Ruiterkamp, Whemerweg 6 in Almen. U kunt de abonnementen ook kopen op de kerstmarkt in Almen op 15 december van 14:30 uur tot 18:00 uur Inschrijfformulier voorverkoop Almense IJsbaan de Vetweide Naam: Adres: Telnr: 1 Voornaam Achternaam Geboortedatum Prijs ( 3,50 of 7,00) Totaalprijs

3 A L M E N A K Officieel orgaan van de Vereniging Almens Belang november 2013, 39 e jaargang nr. 5 Redactie: Joost Dijksman Wilrike ter Meulen Technische verzorging: Jan Menkhorst, Harry Tragter (stencilwerk). Inbinden: Theo Simons Bankrek: , penningm. VAB. Almenak op internet: Martien Streppel Van de redactie: De laatste Almenak van dit jaar ligt voor u. De dagen zijn op het moment dat ik dit schrijf kort maar vooral donker. Uit betrouwbare bron kan ik melden dat Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten het druk hebben. Tegen de tijd dat u dit leest is het Spaanse gezelschap al afgemeerd in de Almense haven. Bijgestaan door een orkest bestaande uit kleine Zwarte Pietjes, dat zal voor deze jonge muzikanten een ervaring zijn die ze nooit vergeten. En dat dat allemaal kan in ons kleine, fraaie dorp, vind ik super. Minstens zo super is het naderende Playbackfestival. Ook in deze Almenak een oproep aan de (wat oudere) jeugd om mee te doen. Ieder jaar weer die spanning: zou het weer net zo grandioos worden als voorgaande jaren? We laten ons verrassen. Voor nu wens ik u fijne feestdagen, en alle goeds maar bovenal een goede gezondheid in 2014! Namens de redactie, Wilrike Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden van dorps aangelegenheden? Meld u aan bij ondergetekenden, zie ADI service. Deze is geheel kosteloos. Schema uitgifte Almenakken jaar 2014 Nummer: Inleveren kopij: Verschijningsdata: 1 Vrijdag 10 januari Vrijdag 24 januari 2 Vrijdag 14 maart Vrijdag 28 maart 3 Vrijdag 16 mei Vrijdag 30 mei 4 Vrijdag 05 september Vrijdag 19 september 5 Vrijdag 14 november Vrijdag 28 november Kopij inleveren altijd voor vrijdag uur per bij: Wilrike ter Meulen: Almenak online: ADI service: en klik vervolgens de Almenak aan. of Data agenda Almen-info.nl: Data activiteitenkalender Almenak: Floris van de Wetering: Punten voor VAB vergaderingen: aanmelden via één van de bestuursleden of Secretariaat van de VAB: Coby Wiltink-Roeterdink, Dorpsstraat 7, 7218 AA Almen, tel:

4 Van de bestuurstafel. Windmolens De gemeente Zutphen heeft een onderzoek laten uitvoeren om een tweede windmolenpark te realiseren. In dit onderzoek zijn enkele locaties bekeken in een eerste verkenning. De informatieavond die hierover gehouden is op 6 november is door diverse Almenaren bezocht. Binnen de VAB hebben wij hierover een standpunt bepaald. Het bestuur van de VAB is voorstander van de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Wij vinden het ook een goede zaak dat Zutphen zich probeert energie-neutraal te gaan ontwikkelen. Dat deze ontwikkeling inhoudt dat Zutphen op onze drempel, midden in het bos van het Waliën een aantal - meer dan 90 meter hoge - windmolens zou gaan plaatsen wijzen wij unaniem af. Hoewel het er nu op lijkt dat deze locatie(s) inmiddels al weer geschrapt is(zijn), hebben wij het College van B&W schriftelijk ons standpunt kenbaar gemaakt. We zullen de ontwikkelingen zeker volgen. Meandering Berkel. Verderop in deze Almenak kunt u een artikel van Joost Dijksman en Jan Tuitert lezen over de meandering van de Berkel. Er is ondertussen veel water door De Berkel gegaan, maar het ziet er naar uit dat de uitvoering dan toch na de jaarwisseling gaat starten. Begraafplaats Met regelmaat komt het onderhoud op de begraafplaats terug op de agenda. Voor de gemeente is het steeds lastiger om de (door ons) gewenste kwaliteit te kunnen uitvoeren, bij lager wordende budgetten. De vorige maand heeft de Gemeenteraad besloten dat het beheer door de gemeentelijke dienst wordt ondergebracht in een nieuw samenwerkingsverband, genaamd BBOOR. In het licht van deze verzelfstandiging wordt nu opnieuw bekeken hoe het onderhoud van de begraafplaats in de toekomst wordt uitgevoerd. We blijven het scherp volgen. Nieuwe ontwikkelingen bespreken we tegen die tijd met de dorpsraad uit Harfsen en andere partijen, zoals kerk, ondernemers en begrafenisvereniging. Ontwikkelaar Prozero Zoals in de Almenak werd aangekondigd heeft een ontwikkelaar, ProZero, een plan voor woningbouw in Zuid 1 ontwikkeld. Het gaat om een rij van 3 woningen en 2 onder-een-kap. De VAB is blij met het resultaat en dat er weer beweging komt in dit plan. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen via en zich in contact stellen met ProZero. VAB en Social Media De Almenak is niet meer weg te denken uit ons dorp als informatieblad. We zijn ook blij dat u het waardeert dat de Almenak in deze vorm bij thuis wordt bezorgd. Bij deze is het ook een mooie gelegenheid nog eens onze hartelijke dank uit te spreken naar al die mensen die hier voor zorgen. DANK! Maar anno 2013 is de Almenak niet genoeg als communicatiemiddel. Vandaar dat wij onze website eerder dit jaar grondig hebben vernieuwd en een Twitter-account hebben aangemaakt. Twitteraars kunnen ons volgen Sinds kort is er een Facebook-pagina aan toegevoegd. Met deze instrumenten hopen wij u goed te kunnen blijven informeren, naast die goeie, trouwe Almenak.

5 Overlegorgaan accommodaties De samenwerking van de Almense sportverenigingen heeft er toe geleid dat de Stichting Almense Accommodaties (S.A.A.) is opgericht, die de accommodaties van de sportverenigingen gaat beheren. Bij velen is bekend, dat de vernieuwde sportaccommodatie bij SV-Almen dusdanig is ingericht dat Ovéra er morgen al bij in zou kunnen trekken. Voor het zover was heeft veelvuldig en langdurig overleg tussen de sportverenigingen plaats gevonden, waarbij de VAB steeds betrokken was. Een bijkomend voordeel van deze bijeenkomsten is geweest, dat het inzicht sterk gegroeid is, dat samenwerking in de nabije toekomst broodnodig is en dat overleg en samenwerking een veel grotere garantie is voor de instandhouding van onze voorzieningen dan felle concurrentiestrijd. Kort geleden hebben daarom de besturen van de sportverenigingen, Ons Huis en de VAB om tafel gezeten om overleg te voeren over de vraag hoe in de nabije toekomst bovengenoemde samenwerking inhoud gegeven kan worden. Tijdens deze vergadering is unaniem besloten een kleine werkgroep te vormen die onder de paraplu van de VAB zal trachten voorstellen en aanbevelingen te formuleren verband houdende met de Almense accommodaties. Inmiddels is deze werkgroep een eerste maal bijeen gekomen. Afscheid Burgemeester Spekreijse Eind september namen we afscheid van Frans Spekreijse als burgemeester van Lochem. Niet op een plechtige afscheidsreceptie, maar gewoon bij ons aan de bestuurstafel. De (oud) burgemeester had er voor gekozen om langs de diverse (belangen)verenigingen te gaan om zo afscheid te nemen. Het was een plezierig gesprek en we hebben onze waardering uitgesproken voor zijn inzet. Voor Almen heeft Frans Spekreijse zich onder meer ingezet om de realisatie van de buurtsuper mogelijk te maken. Hij blijft met zijn vrouw Ine inwoner van Almen, nu als gewone burger. Nieuwe secretaris Zoals in de vorige Almenak is aangekondigd hebben wij een opvolgster kunnen vinden voor onze secretaris Coby Wiltink. Coby heeft aangegeven in de jaarvergadering van komend voorjaar te stoppen als bestuurslid van de VAB en zich kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn enorm blij dat wij met Anja Harkink een prima opvolger hebben gevonden. Anja loopt nu de komende maanden mee in het Bestuur en zal met Coby zorgen voor een goede overdracht van taken. In de jaarvergadering zal Anja officieel worden voorgedragen. Vacature bestuurslid Naast het vertrek van Coby ontstaat er nog een vacature in het Bestuur van de VAB. Alvorens het Bestuur op zoek gaat naar een kandidaat willen wij de leden gelegenheid bieden zich te kandideren. Eventuele geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat. Namens het bestuur, Joost Dijksman en Bart Ruiterkamp

6 Almen op de schop. Inleiding. Ongeveer zes jaar geleden kwam het Waterschap naar buiten met de plannen voor hermeandering van de Berkel bij Almen. De VAB heeft hierna direct contact gezocht met het Waterschap en dat eerste contact heeft geleid tot een groot aantal vergaderingen en besprekingen met het Waterschap waarin de wensen en de belangen van Almen steeds aan de orde zijn gesteld. Ook maakte en maakt de VAB deel uit van het Bestuurlijk platform waarin de Gemeente Zutphen en Lochem, het Oude en Nieuwe Gasthuis, LTO, voortdurend overleg hebben gevoerd over de voortgang van het proces. Daarnaast heeft de VAB meerdere malen overleg gevoerd met de Gemeente Lochem en het Oude en Nieuwe Gasthuis. Bij het verder lezen van dit artikel mag het duidelijk zijn dat er de afgelopen jaren ook tussen de VAB en de Stichting Gorsselse Zwembaden steeds een goed en intensief overleg heeft plaats gevonden. Zwembad Almen. De gewijzigde loop van de Berkel biedt vooral het zwembad De Berkel nieuwe kansen. Het Waterschap en het Oude en Nieuwe Gasthuis hebben zich bereid verklaard gronden in gebruik te geven aan de Gemeente Lochem. Voor het grootste deel worden deze gronden weer door de Gemeente in gebruik gegeven aan de Stichting Gorsselse Zwembaden. 1. Zo komt er ruimte vrij om op termijn zonnecollectoren te plaatsen om in de toekomst belangrijk te kunnen besparen op de energiekosten. 2. Het deel van de ligweide langs de Berkel kan straks belangrijk uitgebreid worden. 3. Langs de glooiende oever zal het Waterschap een nieuwe kanosteiger bouwen. Tevens wordt hier een kanostrandje aangelegd waar de kano s op het droge kunnen worden getrokken 4. Ter hoogte van de huidige trekkershutten wordt door het Waterschap ter vervanging van de oude aanlegsteiger een nieuwe steiger gebouwd voor de Berkelzomp. Ook zal nu een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: de bouw van een kleine overkapping voor de Fute. Deze overkapping wordt voor een deel gefinancierd door de Stichting Berkelzomp en voor een ander deel door middel van zelfwerkzaamheid van de Almense Berkelschippers. Er is bewust gewacht met de bouw van een dergelijke overkapping tot de nieuwe steiger een feit zal zijn. Eindelijk kan de zomp beschermd tegen de inwerking van regen en zon aan de steiger liggen! Beplanting. Een belangrijk onderdeel van het Berkelplan is het creëren van nieuwe natuur, dan wel de Berkel een veel natuurlijker aanzien te geven. In het gedeelte op en om het zwembadterrein zal een groot aantal bomen en struiken worden geplant. Hierbij worden soorten gekozen die van nature in het rivier/beeklandschap thuis horen. Parkeerruimte. Er komt een overloop-parkeerruimte die alleen in gevallen van topdrukte in gebruik wordt genomen om de parkeeroverlast in het dorp te voorkomen. De grond van dit terrein wordt geprepareerd en is begroeid met gras. Tijdens de overige 110 dagen van het zwemseizoen

7 word het huidige parkeerterrein gebruikt. De VAB overlegt nog met de Gemeente hoe dit terrein efficiënter kan worden ingericht. Wandelpad. Een van de wensen, opgenomen in het dorpsplan van 2007, betere bereikbaarheid van de Berkel, het realiseren van een rondje Almen. Langs de nieuwe Berkelloop zal straks gewandeld kunnen worden van het Besselink tot aan het zwembad. Overlast. Het Waterschap zal in februari 2014 beginnen met de werkzaamheden. Het Waterschap heeft toegezegd als eerste de werkzaamheden bij het gedeelte rond het zwembad uit te voeren. Tevens is de garantie af gegeven dat de kano- en zompvaart gewoon doorgang kan vinden, zij het dat op bepaalde momenten vaart op het totale gedeelte Velhorst Besselink niet altijd mogelijk is. Informatie. Het Waterschap heeft het voornemen in de maand januari een voorlichtings/inloopavond te organiseren waar door middel van kaartmateriaal de nu definitieve plannen getoond zullen worden. Via de pers en de ADI zal u daarover worden geïnformeerd! Jan Tuitert en Joost Dijksman Almense Tennisclub ATC ook voor de jeugd De Almense Tennisclub mag zich verheugen in de belangstelling van steeds meer jeugdleden. Op dit moment hebben 18 kinderen les onder leiding van tennisleraar Loet Baart. De kinderen krijgen 1x per week les tot 11 december aanstaande. Daarna is er een winterstop, maar zo gauw als het weer het weer toelaat zullen de lessen weer beginnen. Waarschijnlijk na de krokusvakantie wordt er weer gestart met een serie van 10 lessen. De lestijden zijn van en van op de woensdagen. Er is nog plek dus als er belangstelling voor is kun je contact opnemen met Elly Wopereis ( of Afgelopen zomer is er in samenwerking met Laren en Harfsen een Jeugdtoernooi georganiseerd in Laren. Dit is heel leuk verlopen. De deelnemers waren zeer enthousiast. Voor een volledig verslag kun je kijken op de website atcalmen.nl. Er is besloten dat volgende zomer het toernooi in Almen zal worden gehouden. Dus als je nog in training moet.. Meld je aan als nieuw jeugdlid. ATC is er natuurlijk niet alleen voor de jeugd, ook voor volwassene is het leuk om in ons eigen dorp te kunnen tennissen. De vereniging organiseert ook allerlei andere activiteiten zoals in de winter de Wintermix. Op donderdagavond wordt er gemengd dubbel gespeeld door ongeveer 15 teams in de periode november tot en met maart. En als koning winter geen witte hoed op zet kunnen we de hele winter tennissen! Alle informatie is ook na te lezen op atcalmen.nl Groeten Corina Tabak, secretaris ATC

8 Wie? WWWWWat u altijd al had willen weten over Christian Slettenhaar van garage Slettenhaar Almense ondernemers presenteren zich : Christian Slettenhaar, 33 jaar. Ik woon al mijn hele leven in Harfsen en sinds 7 jaar woon ik samen met mijn vriendin Marije van der Wal (schilder van der Wal, Holterweg). Ik heb de MTS in Apeldoorn gedaan, richting Personenauto s & Schadeherstel. Na de MTS ben ik bij de Renault dealer Segerink en Wolbers gaan werken als plaatwerker/ schadehersteller en monteur. De afgelopen jaren heb ik veel cursussen gedaan, waaronder voor aircosystemen, hybride/elektrische auto s en elektronische systemen. Wat? Sinds 1 mei 2007 heb ik het autobedrijf van Robbie en Gerda van de Straat overgenomen. In eerste instantie ben ik zonder personeel begonnen, maar na een jaar is Berjan Haijtink als leerlingmonteur begonnen. Inmiddels is hij volwaardig 1 e monteur. Sinds 1 februari van dit jaar is Daniel Kistemaker, ook 1 e monteur en APK-keurmeester, ons team komen versterken. We houden ons bezig met APK-keuringen, onderhoud en reparatie van alle merken auto s, sinds kort ook leaseauto s. Daarnaast verkopen we nieuwe en gebruikte auto s. Tevens kunnen mensen bij ons terecht voor aircoservice, schadeherstel en natuurlijk ook 24 uur per dag om te tanken. Waar? We zitten aan de Dorpsstraat 14a. Onze website is te vinden via Telefoonnummer: Wanneer? We zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot uur geopend en op zaterdag op afspraak. Waarom? Al van kleins af aan was ik ieder dag bij mijn ouders in hun autobedrijf te vinden. Tijdens mijn eindexamens moesten mijn ouders me zelfs uit de garage houden zodat ik me op school bleef richten. Na een aantal jaren in loondienst te hebben gewerkt, leek het me erg leuk om zelf een mooi autobedrijf te runnen. Ik wilde niet alleen met een auto bezig zijn, maar juist ook met de klant en alle zaken die er verder bij komen kijken. Ons bedrijf is relatief klein waardoor we onze klanten kennen en goed kunnen inspelen op hun wensen. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in de modernste diagnose apparatuur om ook aan de nieuwste auto s te kunnen werken. Ondernemersvereniging Almen

9 Nieuws van Kindercentrum De Blokkentoren Op donderdag 16 januari 2014 willen wij jullie uitnodigen om eens een kijkje bij ons te komen nemen. Wij zijn die dag van 9.30 tot uur open om iedereen die dat wil en leuk lijkt om naar onze open dag te komen. Uiteraard mag en kan je langskomen met je kind(eren), maar ook opa's en oma's of andere belangstellenden zijn van harte welkom. Wij vangen niet alleen kinderen overdag op maar wij hebben ook voorschoolse- en naschoolse opvang i.s.m de basisschool Juliana in Almen. Daarnaast verzorgen wij ook peuterspeelzaal ochtenden, vanaf 2 jaar. Wij zijn geopend op de maandag, dinsdag en donderdag. Mocht er interesse zijn in andere dagen, hiervoor is een intekenlijst aanwezig op de locatie zodat in de toekomst dit eventueel ook mogelijk zou kunnen zijn. Tot dan wat ons betreft. De koffie, thee en limonade staan in ieder geval klaar! Mochten er vragen zijn wij zijn bereikbaar op telefoonnummer of kijk op onze website Jolanda, Marscha en Willy van Kindercentrum De Blokkentoren gevestigd in het Dorpshuis, aan het dorpsplein, tegenover de basisschool in Almen Deze Almenak is ingebonden door: Tonny Berkenbosch, Mimi Boel, Dineke Kruissink, Gerda Kruisselbrink, Heinz van Leeuwen, Diny Memelink, Betsy Nijkamp, Mini Schepers en Henny Tragter o.l.v. Theo Simons. Reserve: Louise Berendsen, Hermien Heijink, Ineke Schieven en Harry Tragter. Deze Almenak werd bij u bezorgd door: Henk Boschloo, Mieke Brinkman, Tom Delfgaauw, Adriaan Dolmans, Janny Gotink, Gea Heijink, Jenny Ilbrink, Riek Jacobs, Kees Keg, Henk Klaassen, Ina Lenderink, Moniek Lenderink, Heinz van Leeuwen, Willem van Lulofs Umbgrove, Gerrit Maalderink, Tonnie Martens, Diny Memelink, Wilrike ter Meulen, Betsy Nijkamp, Johan Reurslag, Harmke van de Straat, Henk Vredenberg, Irma Wissink, Kees Zijderveld,. Hebt u vragen over de bezorging, neem dan contact op met Theo Simons, tel: ADI-service: De ADI-service (Almense Digitale Dorps Info) is in het leven geroepen om op een snelle manier Almense wetenswaardigheden te delen met dorpsgenoten. De service is geheel gratis. Wat u moet doen om abonnee te worden is een mailtje sturen naar Coby Wiltink of ondergetekende, zie pagina 1. Afzeggen gaat op dezelfde wijze. Een berichtje verspreiden we via een persoonlijke mail, die we u als bcc sturen. Anderen zien niet uw mailadres. z.o.z.

10 In de loop der tijd is gebleken dat we enkele regels moesten stellen. Zo kan de ADI uitsluitend worden gebruikt voor berichten voor en door Almenaren. Acties zoals red de laatste kameel van de Noordpool, hoe nobel ook, ondersteunen we niet. Ook is de ADI niet bedoeld om reclame te maken voor uw bedrijf. Eén keer voorstellen mag, daarna moet u gebruik maken van een eigen adressenbestand. Deze regel hebben we ingevoerd om zowel u te beschermen voor overmatige s, als onszelf voor overmatig werk. Wij verlenen deze service met veel plezier maar wel in onze schaarse vrije tijd. Momenteel telt de ADI-service ruim 500 abonnees. (Almen e.o. heeft circa 1200 inwoners). Wilrike Inburgeren Bingo! Bijna was het zover. Bijna gebeurde waar ik altijd voor vrees. Op de Dorpsstraat, s avonds schemerdonker onder lantaarnpalen, moest ik op de rem. Bijna had ik een hond en zijn baas voor de auto. Jammer van de hond, denk ik dan. Geen medelijden met de baas, zul je denken? Het antwoord is Nee! Het zou zijn eigen stomme schuld geweest zijn. Donkere kleding, zaklantaarn in de hand (die niet scheen). Dankzij zijn kwispelende lichte hondje viel hij op. Daarom hier mijn oproep aan alle hondenbezitters die er s avonds laat nog ff op uit gaan: doe een lichtgevend hes aan. Kost een paar euries, maar is mogelijk levensverlengend. En kijk ook nog even naar het licht van de fietsen van je kinderen, als je tenminste van ze houdt. Overigens ben ik sinds vandaag eigenaar van een kat. Weliswaar op batterijen. Maar levensecht. Gekocht voor onze kleindochter die dol op dieren is, maar die er vanwege allergieën bij ons niet in komen. Om eerlijk te zijn, ik griezel van het beest. Het rotding begon al te miauwen toen ik hem uit de doos haalde. Schrok me een hoedje. En als hij op de bank ligt, denk ik dat hij aangereden is gezien de stand van zijn poten. Als je het knopje aan zet, begint hij te spinnen, draait zijn kop en kan zelfs op z n rug gaan liggen. Je bent straks goed voorbereid, vond dochterlief. Dementerende ouderen vinden het beest helemaal te gek, volgens de reviews op internet. Ze kunnen er tegen praten, de kat reageert. En de beesten hoeven niet te eten of te worden verschoond! In verpleeghuizen worden ze door de verzorging gepropageerd. Zover had ik nog niet gedacht. Al zijn we sinds een maand lid van de ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren. Jawel. Niet uit ideële motieven, maar gewoon om te besparen op de premie voor de ziektekostenverzekering. Maar toch voelt het alsof je een drempel bent overgestapt. Net zoiets als toen je je kind voor het eerst naar de kleuterschool bracht. En nu we het er toch over hebben Je bent ouderwets, merkte mijn schoonzoon onlangs fijntjes op toen ik voor de zoveelste keer het snot van de neus van kleindochter veegde. Nu twijfel ik geen moment aan het waarheidsgehalte van zijn opmerking, maar zijn argumentatie verbaasde mij des te meer. Omdat je een zakdoek gebruikt. Dat doet alleen de oudere generatie. Hoe zijn generatie dan de neus snuit? Gewoon met een stukje keukenpapier of een papieren zakdoekje! Voel even in je jaszak en je weet bij welke club je hoort. Oh, en voor jullie mij aanspreken over het fraaie gedicht dat Sinterklaas en Zwarte Piet instuurden in deze Almenak: ik heb het niet gemaakt! Ik ben dan wel de maîtresse van een Sinterklaas maar ik ben niet zijn secretaresse. Wilrike

11 Onze maandelijkse filmavond is een succes, we gaan door in 2014!!! Steeds op de laatste woensdag van de maand (dus 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei). Foyer open 19.30, start film om Kosten 4,- Daarnaast vertonen we in de voorjaarsvakantie, de meivakantie en de herfstvakantie steeds twee kinderfilms (één voor onderbouw en één voor bovenbouw). Informatie volgt via de ADI en persberichten. Graag willen wij met u het afgelopen jaar evalueren: 1. Wat vond u van de programmering? 2. Wat vond u van de algehele organisatie (berichtgeving, avond zelf, de extra s etc)? 3. Van welke film, die u pás of ooit heeft gezien zegt u : Die zou een ander ook moeten zien!? 4. We willen ook graag documentaires draaien en hopen op tips. Bij voorbaat hartelijke dank. Graag reactie voor 9 december naar of bij Pien in de bus Bakkersteeg 2 Ons <film> Huis is een initiatief van het bestuur van Ons Huis. De filmcommissie wordt gevormd door Margreet Broer, Gea Heijink, Pien Pon, Harro Rijkhoek en Gerard Zoetenhorst

12 FIETSTOCHT 20 0KTOBER GEORGANISEERD DOOR DE ONDERNEMERSVERENIGING ALMEN Zondag 20 oktober organiseerde de ondernemersvereniging Almen een Herfsttinten fietstocht met een appeltje voor onderweg en met aan het eind pannenkoeken eten. Het aantal personen dat hieraan heeft deelgenomen was ongeveer 50 personen. Het was een mooie tocht (met dank aan Henk Pelgrum) en het weer was veel beter dan voorspeld was. Het eindpunt was bij Tuintechniek Eefde, waar de pannenkoeken werden gebakken door Rene Vos en Gerard de Ruiter. Het beslag was gemaakt door de Hoofdige Boer en de koffie werd aangeboden door de Nieuwe Aanleg. Aan het eind was het nog erg gezellig en iedereen bleef nog lekker napraten. Onderweg kon men ook vragen invullen en aan het eind inleveren. Dit hadden 10 personen gedaan. De vragen gingen o.a. over de dichter Staring, De Berkel, De molen en buurtschap Warken, Het Grote Veld, buurtschap Veldwijk en het Nieuwe Enserinck. Aan deze vragen is ook een prijs verbonden, en ik wil hierbij dan ook bekendmaken wie de winnaar is geworden. Een gedeelde 2 e plaats voor: Jan en Betsie Dolman, Fam. R. Hulshof (Koedijk), R. Westendorp (Lage Lochemseweg ). De 1 e prijs is voor Harmke en Freddy van de Straat. Zij hadden de vragen het meest compleet ingevuld. Deze prijs, een boekje met fietstochten (Het Mooiste van Lochem) en de mogelijkheid om nog meer tochten te downloaden via internet, is aan Harmke en Freddy overhandigd. We hopen dat ze hier samen veel plezier van mogen hebben. Iedereen (deelnemers en organisatie) hartelijk bedankt voor de inzet en de fijne dag. Namens de ondernemersvereniging Almen, Hennie Toersen Eh Hola (Hoi Hallo) Afgelopen jaar woonde onze dochter Julia enige tijd in Spanje. Eerst een aantal maanden in Malaga. Daar hebben wij haar bezocht en daarna nog een tijdje in Barcelona. Onze zoon Joost woonde twee maanden in Cusco, Peru. Net als Geert fotograferen zij ook. Het resultaat is een familie-expositie met foto's uit deze Spaanstalige landen. Galerie De Blauwe Deur te Almen, laat deze foto s zien gedurende haar winterseizoen, dat van start is gegaan op woensdag 6 november. Tot en met 14 maart 2014 is de galerie op donderdag en vrijdag gesloten. Kijk voor de juiste openingstijden op Natuurlijk kunt u altijd op afspraak komen. De galerie is op de volgende weekenddagen geopend : 1 dec, 8 & 9 dec., 4 & 5 jan., 1 & 2 feb., 1 & 2 maart. Pien Pon & co

13 sejssecr. J. Westendorp-Brinkman Secr. Janny Westendorp-Brinkman Wagenvoortsdijk MP Almen Wagenvoortsdijk 3 tel website: Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning Terugblik concert met LEGO We kijken terug op een geslaagd concert met het LEGO ( Leerlingen En Gevorderden Orkest) van Muziekvereniging Eendracht uit Eerbeek. Beide orkesten hebben zich onder leiding van Alike Jonkman van hun beste kant laten zien. Tot slot speelden we samen twee stukken. Wat een ervaring: een orkest van 82(!) muzikanten. Alle luisteraars bedankt dat jullie zijn geweest! Geslaagd en succes! Op 9 november hebben weer een aantal muzikanten theorie examen gedaan. Martin Vruggink, Merit van Doleweerd en Sophie Ruiterkamp deden theorie examen A. Mayke Pasman theorie examen B. Zij zijn allemaal geslaagd, van harte gefeliciteerd!! Voor Merit en Sophie is dit niet hun laatste examen van dit jaar, want zij gaan op 21 december ook nog praktijkexamen A doen, net als Kjelt van der Roest. Kjelt op hoorn, Merit op klarinet en Sophie op alt-saxofoon. Allemaal alvast heel veel succes! Waar komt u ons nog tegen dit jaar? Op het moment dat deze Almenak uitkomt hebben we op 23 november Sinterklaas en zijn pieten alweer feestelijk onthaald. Daarbij was er dit jaar een bijzondere rol weggelegd voor de samenspelgroep van onze vereniging, zij mochten zelfs op de boot plaatsnemen om daar Sinterklaasliedjes te spelen! Op 15 december is de Kerstmarkt waar wij weer gezellige muziek zullen laten horen. Onze commissie Instrumentenfonds zal op de markt staan met een kraam vol prachtige planten. Tot slot van dit jaar zullen we op 24 december in de Kerstnachtdienst spelen. Tot slot Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en ook in 2014 zien wij u graag weer op onze concerten! Jan Menkveld & Linda Schieven Meditatie in Almen! Iedere dinsdagavond en woensdagochtend kun je in Almen mediteren. De bijeenkomsten zijn bedoeld om te leren mediteren of, als je al mediteert, om je meditatie te verdiepen. Meditatie is een manier om tot rust te komen. We leren om onze gedachten en emoties op te merken zonder er in mee te gaan en om onszelf op een eenvoudige manier te laten zijn. In de 5 kwartier dat we bij elkaar zijn helpen we ons lichaam ontspannen, mediteren we in twee periodes en bespreken we de ervaringen die in de meditatie naar voren komen. Ik ga in op elementen van de meditatie zoals adem, aandacht, concentratie, ontspanning, gedachtes, energie en dimensies van zijn. Ook geven we aandacht aan de manier waarop meditatie meegenomen kan worden in je dag. Voor meer informatie kun je ook de website bezoeken: Wanneer mediteren? (z.o.z.)

14 Iedere dinsdagavond van tot uur Iedere woensdagochtend van 8.45 tot uur Je kunt per keer kijken of je mee wilt doen. Het is nodig om je telefonisch ( ) of via op te geven. Voor deelname aan de dinsdagavond kun je je opgeven tot op de dag dat je meedoet. Voor deelname aan de woensdagochtend kun je je tot dinsdagavond uur opgeven. Kosten: 5,- Locatie: Binnenweg 38, Almen Anna Maria Roos Denksportvereniging Ons Genoegen Gorssel (DOG) Het lijkt wel ere-divisie voetbal: na elke ronde weer een andere koploper en de achtervolgers staan te dringen om volgende week weer een heel andere stand te laten zien. Zo ging Gerrit Maalderink deze maandagavond lachend naar huis want hij boekte zijn tweede overwinning na een zeer sluw zetje bedacht te hebben waar Gerrit Kruissink intippelde. En dan onze kampioen Jan Huisjes die een beetje van slag lijkt te zijn na twee verliespartijen en een remisepartij en nu in de middenmoot staat. Halverwege de eerste ronde is de stand als volgt: 1. Jan Haijtink Gorssel pnt. 2. Piet Staal Eefde pnt. 3. Berend J. Schoneveld Almen pnt. 4. Jan Hoenink Vorden pnt. 5. Bert Kruissink Colmschate pnt. 6. Jan Huisjes Eefde pnt. 7. Gerrit Maalderink Eefde pnt. 8. Gerrit van Zeijts Eefde pnt. 9. Johan Dijkman Zutphen pnt. 10. Gerrit Kruissink Warnsveld pnt. 11. Joost Dijksman Almen pnt. 12. Harry Bruins Almen pnt. In de externe competitie speelt DOG met 2 teams in de 2e klas Oost-Gelderland. In deze klasse spelen 13 teams met elk 4 dammers tegen elkaar over 12 rondes. In het 1 e team spelen Jan Huisjes, Bert Kruissink, Berend Jan Schoneveld en Jan Hoenink. In het 2 e team spelen Jan Haijtink, Piet Staal, Gerrit van Zeijts en Johan Dijkman. Na 4 gespeelde wedstrijden staaf DOG 1 met DSV 2 (Sinderen)op een gedeelde 1 e /2 e plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Het 2 e team staat op eeen 12 e plek met 2 punten uit 4 wedstrijden nog net niet onderaan. In dit team speelt Gerrit van Zeijts boven verwachting; hij heeft nog geen enkele partij verloren en wel tegen spelers met een veel hogere rating. Senioren die thuis zitten, kom eruit en speel eens mee. Het is een goede hersentraining en nog leuk ook: maandagavond om uur in Ons Huis te Almen. Piet Staal

15 Soos t Keldertje presenteert: Playbackshow 2014 Soos t Keldertje is een jeugdorganisatie wat eens in de zoveel tijd een feestje organiseert in het keldertje van Dorpshuis Ons Huis in Almen. Dit seizoen hebben we al een zeer gezellig en geslaagd Tirolerfest georganiseerd. Veel mensen uit Almen en omstreken komen naar deze evenementen om de sfeer te proeven, los te gaan op de muziek of om de leuke playback, live en soundmix acts te bekijken. Dit laatste, de Playbackshow, zal ook weer plaatsvinden, dit jaar op zaterdag 4 januari De weken die daar aan vooraf gaan zal er een enorme groep jongens en meiden aansluiten bij de vaste leden van de Soos om een artistiek stukje decor neer te zetten. Vanaf vrijdag 20 december kunnen de mensen die deel willen nemen aan dit jaarlijkse evenement zich opgeven bij Bart Ilbrink. Je kunt hem bereiken op zijn mobiele telefoon: en op zijn adres: Wij hopen dat veel mensen zich aanmelden om een spetterend programma neer te zetten op deze eerste zaterdag van het nieuwe jaar. Je kunt je opgeven voor de categorieën Soundmix, Live of Playback, er zijn geen inschrijfkosten aan verbonden. De deuren zijn geopend vanaf uur en het programma start om uur. Data van de feestjes zullen bekend gemaakt worden via de mailinglist, de Gids de ADI en de Facebookpagina van Soos t Keldertje. Wil jij graag ook een mail ontvangen met informatie over de feestjes? Stuur dan een mailtje naar Tot 4 januari bij de Playbackshow! Soos t Keldertje, Bart Ilbrink Protestantse Gemeente Almen De economische crisis schijnt langzamerhand af te nemen. Daar merken we als diaconie (nog) niet zoveel van. De gezamenlijke diaconieën van de voormalige gemeente Gorssel werken samen als vangnet voor mensen in acute financiële nood middels de stichting ISBN (Interkerkelijke Stichting voor Bijzondere Noden) Helaas hoeft er tegenwoordig niet zoveel te gebeuren om in de problemen te komen. Verlies van een baan, ziekte, (v)echtscheiding of anderszins. Als dan ineens de wasmachine het begeeft ontstaat er acute nood. De stichting helpt, anoniem, in eerste instantie door middel van een lening, maar tegenwoordig vaak als gift. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) heeft een wat tragere procedure van hulpverlening en daarom blijft de ISBN noodzakelijk. Het einde van het jaar nodigt uit tot (zelf)reflectie. Traditiegetrouw omvat het een aantal vaste punten. Te beginnen op 13 december waarin, samen met de jeugdvereniging, een 75-tal kerstbakjes gemaakt worden die daarna naar de

16 zieken en 80 plussers gebracht wordt als groet van de jeugd. Op 15 december hoopt de kerk acte de presence te geven op de kerstmarkt. De definitieve collectie is nog niet bepaald, maar muziek hoort er zeker bij. Manja Bedner zal tijdens de kinderkerstviering op kerstavond een bijzonder verhaal met de kinderen spelen. Ook wordt er in die viering gezongen en valt er voor jong en oud van alles te beleven. Kerstnacht is er een dienst met medewerking van de muziekvereniging Juliana, en op Eerste Kerstdag doet de cantorij mee. Als afsluiting van het jaar is er s avonds op 31 december een bijzondere dienst. Daarin wordt het zoet en het bitter van het leven ritueel verbeeld door allemaal een in honing gedoopt stukje appel te eten. U weet het, onze vestiging is ook elke zondag geopend en u bent er welkom. Tot ziens. Adriaan van Doleweerd Ovéra Almen afdeling volleybal Recreantenvolleybal Overa. Voor iedereen die het jaar goed wil beginnen en meer wil bewegen, hierbij een uitnodiging om te komen volleyballen. Op 6 januari begint de training weer om in de sporthal. Nieuwe leden zijn welkom om 2 keer vrijblijvend mee te trainen. Ovéra speelt met 3 teams mee in de gemengde recreantencompetitie. Gemengd wil zeggen dat er altijd 3 dames en 3 heren in het veld staan De wedstrijden en de training van het recreantenvolleybal zijn altijd door de week. Woensdagavond is de wedstrijdavond voor de thuiswedstrijden(informatie Dick Loman ). Voor de komende tijd is het wedstrijdschema als volgt: 8, 15, 22 en 29 januari, 12 februari en 12 maart wedstrijden op de woensdagavond. Kijk op de site van overa.nl (bij wedstrijden) voor de exacte aanvangstijden. Publiek is van harte welkom!!!! Voorjaarsvolleybaltoernooi met vrije inschrijving Let op: dit jaar weer voorjaarsvolleybaltoernooi voor iedereen. Vorig jaar hebben 5 teams aan dit toernooi meegedaan. Dit jaar willen we dit weer organiseren aan het einde van het seizoen. DATA: WOENSDAG 14 MEI EN WOENSDAG 21 MEI. De aanvangstijden zijn afhankelijk van de deelname ongeveer vanaf Schrijf de data alvast in je agenda en bespreek in familieverband, vrienden en volleybalkennissen hierover om een team samen te stellen. Volgende Almenak meer hierover. Secretaris afdeling volleybal: Willy Tuitert

17 Dorpshuis Ons Huis Het bestuur heeft de afgelopen tijd bepaald niet stilgezeten. De voorbereidingen voor de komende verbouwing eisen alle aandacht. Verbouwing is eigenlijk niet het juiste woord. Belangrijke ingrepen als bij de verbouwing in 2008 blijven achterwege. Het gaat meer om aanpassingen van ruimten die in 2008 (gedeeltelijk) zijn overgeslagen. Maar daarover hieronder meer. Bedankavond voor de vrijwilligers Om de vrijwilligers van Ons Huis in het zonnetje te zetten had het bestuur hen uitgenodigd op vrijdagavond 8 november in Ons Huis. Onder het genot van koffie/thee, drankjes en vele lekkere hapjes werd in teams het spel Triviant gespeeld. Natuurlijk was er ook alle tijd met iedereen bij te praten. Het bestuur hoopt dat zij met deze avond de vrijwilligers heeft kunnen laten weten hoe blij ze is met hun inzet. De verbouwing Tijdens de verbouwing in 2008 zijn de foyer, de keuken, de toiletten, de bestuurskamer en de hal grondig aangepakt. De grote zaal beneden, de bovenzaal en de kelder zijn destijds deels meegenomen. Nu is het de tijd om deze ruimtes grondig aan te pakken. Wat gaat er gebeuren? Grote zaal beneden: Het licht en geluid zullen worden vernieuwd, zodat met name het geluid geschikt zal zijn voor theater en het vertonen van films. Ook zal er geschilderd worden en de vloerbedekking vervangen. Tenslotte zijn we op zoek naar nieuwe tafels en stoelen. Bovenzaal: Ook in deze zaal zullen andere kleuren verschijnen en zal het licht herzien worden. De stoelen (uit de jaren 50?) zijn meer dan aan vervanging toe. De traplift naar boven zal binnenkort aangelegd worden. De kelder: In ieder geval zal de vloer vervangen worden. Daarnaast wacht de Bouwcommissie op voorstellen vanuit de jeugd. We zijn benieuwd Naast onze plannen zal u binnenkort gevraagd worden via een enquête met de ADI wat uw mening is over Ons Huis. Wat is uw oordeel over wat moet veranderen of juist niet; wat mist u of welke kansen ziet u voor de toekomst van Ons Huis? Graag horen we uw mening. Denk dus gerust met ons mee! Op dit moment is de Bouwcommissie in de fase van overleg met deskundigen en het opvragen van offertes. Nog vóór de kerstvakantie zullen er op veel vlakken beslissingen vallen, zodat in het nieuwe jaar snel begonnen kan worden. Gefaseerd natuurlijk, want Ons Huis zal beschikbaar blijven voor haar vele gebruikers. Hooguit zal misschien een keer uitgeweken moeten worden naar een andere ruimte in ons dorpshuis. Ruim vóór de zomervakantie hopen we klaar te zijn. Een drukke tijd met vast een mooi resultaat! Namens het bestuur, Marjoske Kiers,secretaris

18 afdeling gymnastiek/dans Nieuws en Informatie Clip-Dance Deze dansles is gestart in september De eerste twee maanden heeft Debbie deze les gegeven en daarna heeft Jessica de les overgenomen. Zij geeft deze les nog steeds, met heel veel inzet en plezier. In het begin was het één groep; meisjes van 7 tot 15 jaar. Dit seizoen hebben we de groep gesplitst; een groep meisjes 7 tot 11 jaar en een groep meisjes 12 tot 15 jaar. Helaas is de tweede groep wat kleiner geworden. Daarom een oproep aan meisjes van 12 tot 15 jaar, kom eens een keer kijken en meedoen. Het is hartstikke leuk. Ook jongens zijn natuurlijk van harte welkom. Voor informatie: kijk op onze website of bel: Speculaas Terwijl ik dit schrijf, stromen de intekenlijsten binnen met grote aantallen bestelde speculaasstukken. De komende week gaat Henk Klaassen de speculaas bakken en in de week van 25 november wordt de lekkernij bij u thuis bezorgd. De vraag rijst natuurlijk, wat doet de afdeling gymnastiek/dans, met de opbrengst van deze actie. Het antwoord: dit gaan we besteden aan nieuwe turntoestellen. Ook deze toestellen zijn aan slijtage onderhevig. Op dit moment zijn de 2 springkasten versleten en moeten dus vervangen worden. Het geld dat we verdienen willen we besteden aan een tweede combi set; dit is een toestel wat gebruikt kan worden als een springkast maar daarnaast ook als klim- en klauter toestel. Namens het bestuur wil ik alle gymnastiek/dans leden bedanken voor hun inzet voor deze actie. Ook dank aan de kopers van de speculaas. Hoe groot de opbrengst is, leest u in de volgende Almenak. Nieuwjaarsbijeenkomst Zoals gebruikelijk willen we het nieuwe kalenderjaar weer beginnen met een nieuwjaarsbijeenkomst. Alle gymnastiek- en dansleden worden hiervoor van harte uitgenodigd. Meer informatie komt op een poster in de hal van de sportzaal. Houdt de avond van maandag 6 januari 2014 alvast vrij. Fijne feestdagen Het bestuur van OVÉRA afdeling gymnastiek/dans wenst alle leden en hun familie fijne feestdagen en een gezond en sportief Niet vergeten!! Gymnastiek/dans is GOED, GAAF, GEZELLIG, GEZOND EN GEWELDIG! Voor de afdeling gymnastiek/dans, Gerrit Nijkamp.

19 Vernieuwde Berkelloop Op zaterdag 21 december 2013 vindt de 25 e Berkelloop plaats. In verband met dit jubileum heeft de organisatie besloten om de loop een exclusief tintje te geven! De loop wordt georganiseerd door een aantal fanatieke lopers uit Almen in samenwerking met voetbalvereniging S.V. Almen. Allereerst zijn dit jaar de afstanden gewijzigd; in plaats van de gebruikelijke 15 km heeft de organisatie de in het verleden beruchte Almense halve marathon (exact 21,1 km) weer in het leven geroepen. Het parcours van de halve marathon is echter wel gewijzigd en loopt voor ongeveer 75% over onverharde paden over een drietal prachtige landgoederen rondom Almen. Hierdoor mogen we met trots gelijk de eerste natuurloop/trailrun in Almen aankondigen! Naast deze unieke natuurloop wordt er ook een 5 km en 10 km wedstrijdloop georganiseerd. Het parcours van de 5 km is gewijzigd t.o.v. vorige jaren en is nu echt een rondje om het dorp, waarbij lopers o.a. kennismaken met het prachtige dorpsplein van Almen. De 10 km is dit jaar ook één grote ronde en voert u o.a. door het prachtige natuurgebied t Waliën. Natuurlijk is er net als voorgaande jaren na de finish voor iedere deelnemer een gratis warme kop soep te verkrijgen in de kantine! Nieuw dit jaar is ook dat er tijdregistratie plaatsvindt; de uitslagen zullen zo snel mogelijk na afloop van de loop op de website van S.V. Almen worden gepubliceerd. Het startpunt voor alle afstanden is bij de kantine van Voetbalvereniging S.V. Almen. Er is hier voldoende omkleed- en douchegelegenheid voor zowel dames als heren. Het programma ziet er als volgt uit: 9.30u Aanvang na-inschrijving en ophalen startnummers voorinschrijvers 10.30u Start trailrun 21,1 km 11.00u Start 10 km 11.30u Start 5 km 12.30u Prijsuitreiking alle afstanden Meer informatie en tevens informatie over (voor)inschrijving: en Namens de organisatie, Nienke Dijk en Dirk Kok.

20 Notities van een Torenhaan. Heerlijk., de maand december is bijna aangebroken. Voor moeder de Hen en mij kan het verboden spel weer beginnen. Direct na zonsondergang duik ik onder het torendak. Het luik en de gordijnen gaan dicht. De computer wordt uitgezet. Facebook, , twitter en de striek-telefoon zijn uitgeschakeld. Alles zit op slot. Op tafel brandt een kaars, een kurk ligt er naast. Om de beurt houden moeder en ik deze een tijdje in de kaarsvlam; tot die zwart wordt, pikzwart! Het geheime laadje van het kabinet gaat open. Voorzichtig haal ik het eeuwenoude doosje te voorschijn. Het is een erfstuk van mijn over-over-overgrootvader Torentius; Torentius de Haen. De Haen vergaarde zijn kapitaal door bij de VOC de slavenvaart te beoefenen. Van zijn totale nalatenschap bleef tenslotte alleen dit doosje voor ons over. Moeder de Hen maakt het eerbiedig open. Het zwartepiet spel kan beginnen. Zij die dit spel kennen weten dat het echt ver-slavend werkt. We hebben de afspraak dat het laatste spel ruim voor Pauw en Witteman dient afgelopen te zijn. In 9 van de tien gevallen blijf ik met de zwartepiet zitten en met wellust haalt moeder de Hen de kurk over mijn gezicht. Afwassen mag vooreerst nog niet. De volgende morgen krijg ik wel te horen dat mijn kussensloop weer zo smerig is. Beneden mij stapt Sinterklaas uit het voertuig. Hij bezoekt de Julianaschool. Ik hoop dat het de laatste keer is. Het volgend jaar ga ik hem aanpakken. Het is toch een ongehoord schandaal dat zoveel jaren na de scheiding van kerk en staat de openbare school nota bene een uur lang tijd inruimt om een bisschop te ontvangen. Het is toch uiterst bedenkelijk dat na het grondige werk dat de commissie Deetman heeft verricht, zo n ranzige oude baas weer urenlang met allerlei kleine kindertjes op schoot zit. Het is toch niet normaal dat nog zo ontvankelijke kleine kinderen een ochtend lang tegen het heilig kruis aan moeten kijken. Over die staf zullen het helemaal maar niet hebben. Meer dan een uur gratis Roomse reclame! Begrijp me goed ik heb niets tegen het Sinterklaasfeest an sich. Het wordt echter hoog tijd dat het aangepast wordt aan deze tijd en daar ga ik voor strijden. Uit met die verhullende rode soepjurk, weg met die pet met kruis en zeker geen staf meer. Een keurig zwart pak, desnoods een mooie hoofddoek en een mobiele telefoon dat moet de outfit worden! Vanuit Uddel kreeg ik van dominee Recht in de Leer al een adhesiebetuiging. En, of ik ook ten strijde wilde trekken tegen die verderfelijke paashaas en het heidens eierzoeken dat geheel in strijd was met de Lijdenstijd. Ik heb hem direct terugg d en gezegd dat ik ook zou gaan ageren tegen de jingle-bellende kerstbomen. Maar even tussen haakjes: die windmolens in het Waliën kan natuurlijk niet. Zutphen kan mijn rug op! Eeuwenlang zit ik op de hoogste plek van de wijde omgeving om de wind aan te wijzen. En dan zal Zutphen mij even brodeloos maken door hier vlak bij alle wind weg te vangen! Om Almen energie-neutraal te maken zouden we ook zonnepanelen op het dak van de Sint Walburgiskerk kunnen plaatsen. Krijgt die Sint de zwartepiet toebedeeld! --00

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers,

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers, Berkenblad nr. 10 27 januari 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het tiende Berkenblad van het school jaar 2014-2015! Vanaf vandaag ontvangt u onze nieuwsbrief alleen nog via de mail! Zo besparen

Nadere informatie

Het Sinterklaasfeest op school zit er weer op, maar voor thuis wensen wij iedereen een heel fijne pakjesavond!

Het Sinterklaasfeest op school zit er weer op, maar voor thuis wensen wij iedereen een heel fijne pakjesavond! BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN SINTERKLAAS Met de groepen 3 en 4 hebben we op woensdag 25 november een bezoek gebracht aan het kasteel van Sinterklaas. We hadden er heel veel zin in! Bij de bus stond een Piet

Nadere informatie

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2015-2016 // 16 e jaargang // nummer 4 // 10 september 2015 Website www.delangenoord.nl De Langenoord ALGEMENE INFORMATIE-AVOND Dinsdag

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar Beste ouder(s)/verzorger(s), Dit is alweer de laatste INFO van dit schooljaar. Aankomende vrijdag zullen de kinderen een brief krijgen met de groepsindeling voor volgend schooljaar. We wensen u alvast

Nadere informatie

N ieuwsbrief 02 december 2016

N ieuwsbrief 02 december 2016 Kattebelletje Maandag 5 december Sinterklaasviering Kerst-versieren woensdag 7 december vanaf half 9 Maandag 19 december Kerst-inloop. Tussen 18.30-19.30 uur Let op! Donderdag 22 december zijn de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Koppel kort nummer 5 3 november 2016

Koppel kort nummer 5 3 november 2016 Belangrijke data: maandag 7 t/m vrijdag 11 november: 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging van de leerkracht maandag 7 en dinsdag 8 november: Drempelonderzoek leerlingen groep 8. woensdag 9

Nadere informatie

Streetwise, let op gewijzigde schooltijden. Maandag 11 t/m woensdag 13 mei Kamp groep 5 en 6 Atletiekdag groep 7 en 8, vertrek 8.30 uur met de fiets

Streetwise, let op gewijzigde schooltijden. Maandag 11 t/m woensdag 13 mei Kamp groep 5 en 6 Atletiekdag groep 7 en 8, vertrek 8.30 uur met de fiets Regel van de Week Van elkaar afblijven! Agenda Woensdag 29 april Donderdag 30 april Vrijdag 1 mei Zaterdag 2 mei Maandag 4 t/m vrijdag 8 mei Maandag 4 mei Streetwise, let op gewijzigde schooltijden Afscheid

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

30 ste jaargang nr. 4, december 2015

30 ste jaargang nr. 4, december 2015 30 ste jaargang nr. 4, december 2015 Fietsenkeuring Op 6 november zijn de fietsen van onze leerlingen gekeurd. Van de 89 fietsen zijn 56 fietsen goedgekeurd. Een goede verlichting op de fiets is heel belangrijk!

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Kinderboekenweek activiteiten 2016

Kinderboekenweek activiteiten 2016 Nieuwsbrief donderdag 6 oktober 2016 Kinderboekenweek activiteiten 2016 Op donderdag 13 oktober van 16.00 tot 17.30 bent u van harte welkom om alle knutsels en werkjes van uw kind te komen bekijken tijdens

Nadere informatie

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst.

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. Week 50: 9 t/m 15 december Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56 Week 51: 16 t/m 22 december

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 26-06-2014

Nieuwsbrief 26-06-2014 Nieuwsbrief 26-06-2014 Beste ouders/verzorgers, Dit is de laatste schoolkrant van het schooljaar 2013-2014. Namens bestuur, team en directie van basisschool de Meent alvast een fijne vakantie gewenst!

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Informatieavond. Nummer 3: 25-09-2015. Jaargang 2015-2016

Wingerdbericht. Agenda. Informatieavond. Nummer 3: 25-09-2015. Jaargang 2015-2016 Wingerdbericht Nummer 3: 25-09-2015 Jaargang 2015-2016 Agenda 26 september Klusploeg 7 oktober Start kinderboekenweek raar maar waar 9 oktober Studiedag team (KIVA), alle leerlingen vrij 14 oktober Inloopmiddag

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Mei 2014 NIEUWSBRIEF

Mei 2014 NIEUWSBRIEF Mei 2014 NIEUWSBRIEF Engels in groep 1/2 a Ik (Jolanda) heb als module voor de Taalcursus die we volgen Engels op de basisschool gekozen. Het is erg leuk om met de kleuters Engelse lessen te doen. Ze vinden

Nadere informatie

29 januari 2015, 20ste jaargang

29 januari 2015, 20ste jaargang 7 29 januari 2015, 20ste jaargang Maandag en woensdag fruitdag! Do. 29 jan. 20.00 OR vergadering Woe. 4 feb. Afsluiting Poëzieweek Do. 5 feb. Studiedag groep 1-2, leerlingen lesvrij 20.00 MR vergadering

Nadere informatie

Tijdens deze week gaan we met elkaar op schoolreisje, we kijken de musical van groep 8, vieren de verjaardagen van de juffen en nog veel meer.

Tijdens deze week gaan we met elkaar op schoolreisje, we kijken de musical van groep 8, vieren de verjaardagen van de juffen en nog veel meer. FEESTWEEK 2017 Beste jongens en meisjes, beste ouder(s) /verzorger(s), Vanaf maandag 10 juli gaan we dit schooljaar weer afsluiten met de feestweek. Een week vol leuke activiteiten om het schooljaar op

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.hetstartblok.net Ma 03 Di 04 Wo 05 Week 49 Sinterklaasfeest! 08.20 uur ontvangst Sint en Pieten

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015

Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015 Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015 Agenda: 27 april Kinderen vrij i.v.m. Koningsdag 28 april Kinderen vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten 2 mei Start Meivakantie 17 mei Einde Meivakantie 18 mei Weer

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI. RKBS De Troubadour INHOUD. Vervanging. Afscheidsavond groep 8. Gezinsavond. (www.troubadourschool.nl) AGENDA

NIEUWSBRIEF JULI. RKBS De Troubadour INHOUD. Vervanging. Afscheidsavond groep 8. Gezinsavond. (www.troubadourschool.nl) AGENDA INHOUD Vervanging Entreetoets Creatieve middagen Afscheid groep 8 Fusie Afsluitende viering Laatste bijeenkomst Musical Wisselochtend Kamp groep 7 en 8 Cartridges Gezinsavond Vakantie Overig nieuws NIEUWSBRIEF

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Inhoud. Vanuit de redactie: Like onze facebookpagina! www.gymnia.nl

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Inhoud. Vanuit de redactie: Like onze facebookpagina! www.gymnia.nl Gymnia Waalwijk Nieuwsbrief www.gymnia.nl Inhoud Vanuit de redactie en kalender 1 Vanuit het bestuur 2 Actueel 3 Fotopagina 6 Kletspraatjes 7 Lesrooster 8 Vanuit de redactie: Het jaar zit er al bijna weer

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS

DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS DECEMBER 2016 JANUARI 2017 TRIMENZO HET GROTENHUIS Het Grotenhuis Binnenweg 2 7391 GP Twello TRIMENZO Hallo Allen, Voor u ligt weer een veelzijdig programma-overzicht. voor de maanden December 2016 en

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Nr november 2017 ALGEMEEN

Nr november 2017 ALGEMEEN Nr. 07 13 november 2017 ALGEMEEN OR Afgelopen maand is de vernieuwde OR vol enthousiasme aan de slag gegaan om Sint, kerst, schoolfeest ( 60 jarig bestaan) en Serious Request met ons voor te bereiden.

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2017.

Nieuwsbrief januari 2017. Nieuwsbrief januari 2017. Hallo Heikanters, het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen toe en alle goeds in 2017 en vooral een goeie gezondheid! Jullie zijn hartelijk welkom op de Nieuwjaarsreceptie op

Nadere informatie

Lijzijde 4 9733LA Groningen Tel. 050-3642685 info@juffiesspeelopvang.nl. Nieuwsbrief oktober 2014

Lijzijde 4 9733LA Groningen Tel. 050-3642685 info@juffiesspeelopvang.nl. Nieuwsbrief oktober 2014 Lijzijde 4 9733LA Groningen Tel. 050-3642685 info@juffiesspeelopvang.nl Nieuwsbrief oktober 2014 1. SPEELopvang 2. Welkom 3. Kind gesprekken 4. Kleding 5. Openingstijden 6. Stagiaire 7. Sinterklaas 8.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Juf Monique studieverlof 3 4 5 Sint Groep 1 t/m 4 12 uur vrij Groep 5 t/m 8 13 uur vrij 6 Groep 1/2 vrij Juf Lucille ADV 9 Juf Lucille

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door Bouwdorp Sint pancras Thema: Sint pancras! Herfstvakantie!! Maandag 17 t/m donderdag 20 oktober 2016 Dit boekje is geprint door www.copycentre.nl Bouwdorp Sint Pancras 2016 Hallo jongens en meisjes! De

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze DE STROOM JAARGANG 3 NUMMER 16 7 JANUARI 2016 Inhoud: De allerbeste wensen voor 2016! Hulpouders bedankt! Voorbereiding Vormsel Vakantierooster 2016-2017 Agenda en bijlagen Informatieblaadje Basisschool

Nadere informatie

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria OBS De Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert T: 0229-201535 E: info@obsdevijzel.nl Vijzelvaria Woensdag 25 november Vrijdag 4 december Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Nadere informatie