Zelf uw zorg regelen in de Wmo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf uw zorg regelen in de Wmo"

Transcriptie

1 Zelf uw zorg regelen in de Wmo Met een pgb van uw gemeente De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T ( 0,20 per minuut) E I uitgave: 2012 /2013

2 Inhoudsopgave 00 Inleiding 3 In deze brochure leest u over 01 Wmo-hulp en -voorzieningen 5 02 Kiezen voor een pgb-wmo 9 03 Aanvragen, ontvangen en verantwoorden van een pgb-wmo Besteding en beheer van een pgb-wmo Mogelijke veranderingen in de toekomst Wat Per Saldo voor alle pgb-houders doet Wat Per Saldo voor u persoonlijk doet Lid of abonnee worden van Per Saldo Machtiging voor betaling Brochures van Per Saldo Cursussen van Per Saldo Colofon Inleiding U redt het niet zonder hulp bij het huishouden Uw huis moet worden aangepast U hebt een vervoersmiddel of rolstoel op maat nodig Allemaal voorzieningen die u in 2012 en 2013 bij uw gemeente kunt aanvragen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg de Wmo. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, staat u voor de keus: wacht u af wat de thuishulporganisatie of leverancier van de gemeente u kan bieden? Of regelt u het liever zelf? Daarover gaat deze brochure Hoe regelt u zelf uw zorg met een persoonsgebonden budget dat u krijgt van de gemeente: het pgb-wmo. Wat is een pgb-wmo? Dit is een geldbedrag dat u krijgt van uw gemeente, nadat is vastgesteld dát u zorg nodig hebt en wélke zorg u nodig hebt. Afhankelijk van uw indicatie kunt u met het pgb-wmo: uw hulp bij het huishouden zelf uitbetalen; een hulp die u zelf aanneemt, die werkt op uw aanwijzing, op de tijd waarop u dat wilt zelf de verbouwing van uw aan te passen huis regelen en betalen, met de aannemer naar uw keuze, die op uw manier werkt, met de materialen die u wilt een vervoersvoorziening aanschaffen, bijvoorbeeld de rolstoel aanschaffen die u wilt het model fiets dat u zelf graag wilt: de sportieve in plaats van een traditionele tandem Naast Wmo ook pgb-awbz Bij de gemeente kunt u voor bepaalde vormen van zorg terecht. Andere zorg die u ook nodig kunt hebben, is geregeld in de Awbz, Algemene wet bijzondere ziektekosten. Het gaat daarbij om Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding (individueel en in groepsverband) en Kortdurend 2 3

3 verblijf (de zogenoemde logeeropvang). Deze zorg kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of, voor jongeren tot 18 jaar met psychiatrische problemen, bij Bureau Jeugdzorg. Wilt u hier meer over weten, lees dan de brochure: Zelf uw zorg regelen in de Awbz. Voor leden van Per Saldo gratis te downloaden, voor niet-leden te bestellen via de webwinkel op Deze brochure is een uitgave van Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Wilt u meer weten over het pgb, van de indicatiestelling tot het afsluiten van overeenkomsten, van budgetberekeningen tot het afleggen van verantwoording over uw uitgavenen over de meest recente ontwikkelingen rondom het pgb, raadpleeg dan de uitgebreide informatie op de website of neem telefonisch contact op met de ledenservice, Met Per Saldo staat u er niet alleen voor! 01 Wmo-hulp en -voorzieningen U kunt bij uw gemeente een aanvraag doen voor hulp bij het huishouden voor hulpmiddelen (zoals een rolstoel), voor voorzieningen voor lokaal vervoer (zoals een aangepaste fiets) en voor het aanbrengen van aanpassingen in en rond uw woning. Hulp bij het huishouden Hebt u hulp bij het huishouden nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat u die hulp krijgt. Sommige gemeenten maken onderscheid tussen twee, sommige tussen drie vormen van hulp bij het huishouden. De eerste, eenvoudige vorm, geeft u de dagelijkse hulp in de huishouding zoals schoonmaken, wassen draaien, boodschappen doen. De tweede, meer uitgebreide vorm, geeft ook ondersteuning bij de organisatie van uw huishouden, als u dat zelf niet overziet. Een indicatie voor een derde, gecompliceerde vorm van huishoudelijk werk, is ook mogelijk, zij het niet in elke gemeente. Er zijn ook gemeenten die dit onderscheid niet maken. Het staat gemeenten vrij welke vormen van hulp bij het huishouden zij aanbieden. Zin of pgb Hulp bij het huishouden in zorg in natura (zin) wordt geleverd door een instelling voor thuiszorg, een schoonmaakbedrijf of een andere aanbieder waar uw gemeente afspraken mee heeft gemaakt. Kiest u voor een pgb, dan krijgt u het geld voor de hulp bij het huishouden zelf in handen en kunt u zelf beslissen wie u komt helpen en hoe de hulp bij u thuis aan de slag gaat. De hoogte van het budget is afhankelijk van het besluit dat de gemeente daarover neemt. U leest hierover verderop meer. Minder dan drie maanden Voor kortdurende, incidentele hulp - bijvoorbeeld gedurende een paar weken na een ziekenhuisopname - hoeft de gemeente u geen pgb toe te kennen. Wel kan de gemeente u onder deze omstandigheden zorg in natura aanbieden. 4 5

4 Hulpmiddelen (zoals een rolstoel) Hebt u een rolstoel nodig om u te verplaatsen, dan is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat u een passende rolstoel krijgt. Zin of pgb De gemeente geeft u de keuze tussen de aanschaf van een rolstoel in zorg in natura (zin) - geleverd door een leverancier waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt - of een pgb. Kiest u voor een pgb, dan krijgt u het geld voor de aanschaf, het op maat maken, het onderhoud, de service en de verzekering van de rolstoel zelf in handen. U ontvangt dit geld op basis van een programma van eisen (zie ook hoofdstuk 03). Uitzondering Voor kortdurend of incidenteel gebruik van een rolstoel hoeft de gemeente u geen pgb toe te kennen. De gemeente kan besluiten om u een rolstoel in natura te bieden. Sportrolstoel Ook het verstrekken van een sportrolstoel behoort tot de taak van de gemeente. Doorgaans krijgt u een eenmalig bedrag, ook wel forfaitair bedrag genoemd: een vast bedrag voor alle kosten van de sportrolstoel, die niet nader gespecificeerd hoeven te worden. Hiermee kunt u voor een bepaalde periode een sportrolstoel aanschaffen en onderhouden. Woning aanpassen Moet uw woning worden aangepast om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat de voorzieningen die daarvoor nodig zijn mogelijk worden gemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende aanpassingen. Bouwkundige of woontechnische (vaste) aanpassing. Denk aan het verwijderen van drempels, het aanbrengen van handgrepen en steunen, het installeren van een traplift of elektrische deuropeners, het aanpassen van de keuken of de badkamer, het installeren van een deurbel met lichtsignalen of een intercom, het inrichten van een uitraaskamer, het realiseren van een uitbouw op de begane grond, het rolstoeltoegankelijk maken van toegangspaden, enzovoorts. Roerende (losse) aanpassing, zoals bijvoorbeeld een douchestoel in de badkamer, een tillift in de slaapkamer of het aanpassen van vloerbedekking. Vergoeding van verhuiskosten, als de gemeente u vraagt te gaan verhuizen naar een andere, aangepaste woning, als dat een adequate oplossing is voor uw woonprobleem. Zin of pgb De gemeente biedt u de keuze tussen een verstrekking in zorg in natura (zin) of in een pgb. Kiest u voor een pgb, dan krijgt u het geld voor de woningaanpassing zelf in handen. U bepaalt zelf wie u inschakelt voor het realiseren ervan. U bepaalt in dat geval ook zelf hoe de aanpassingen worden uitgevoerd. U ontvangt een budget op basis van een programma van eisen (zie beschrijving in hoofdstuk 03). 6 7

5 Er zijn ook gemeenten die voor aanpassingen aan een woning aan de eigenaar geen pgb, maar een financiële vergoeding betalen; dat is een eenmalige bijdrage in de kosten. Niet bij een huurwoning Bouwkundige of woontechnische aanpassingen in een huurwoning moeten door de verhuurder worden gedaan. In dat geval hoeft de gemeente u geen keuze aan te bieden voor een pgb. Vervoer in eigen regio Kunt u door uw beperking of handicap geen gebruik maken van het lokale vervoer of van openbaar vervoer in uw regio, dan is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van een vervoersvoorziening. Heeft de gemeente een collectief vervoerssysteem waar u gebruik van kunt maken dan hebt u geen recht op een pgb voor een individuele vervoersvoorziening. De gemeente kan in dat geval volstaan met het aanbieden van een collectieve voorziening, zoals een regiotaxi. Is dat voor u geen adequaat antwoord op uw vraag of organiseert uw gemeente geen collectief vervoer, dan kunt u uw recht doen gelden op een individuele vervoersvoorziening en dus ook op een pgb. Bij een individuele vervoersvoorziening kunt u denken aan een scootmobiel, een driewielfiets, een tandem, speciale vervoermiddelen voor kinderen met een beperking, zoals een grote buggy, een vergoeding voor taxikosten, aanpassingen aan uw auto. Met een pgb voor een individuele vervoersvoorzieningen kunt u zelf een leverancier uitkiezen en afspraken maken over hoe u het product geleverd wilt krijgen. U ontvangt het pgb op basis van een programma van eisen (zie ook hoofdstuk 03). Uitzondering Voor kortdurend, incidenteel gebruik van een vervoersvoorziening hoeft de gemeente u geen pgb toe te kennen. 02 Kiezen voor een pgb-wmo Ondanks uw beperking of chronische ziekte wilt u of uw kind een actief maatschappelijk leven leiden. U wilt zelf bepalen door wie u geholpen wilt worden, op welke tijd en op welke manier. U wilt zelf bepalen waar u woont en hoe u woont. U wilt gaan en staan waar u wilt. Herkent u zichzelf in één of meer van deze uitgangspunten, dan is het pgb misschien iets voor u. Zodat u of uw kind een eigen leven kunt leiden, onder regie van uzelf. Zodat u niet afhankelijk bent van wat instellingen, organisaties of leveranciers die voor de gemeente werken u kunnen bieden. Zodat u uw eigen rol kunt blijven vervullen: in uw gezin, in een al dan niet betaalde baan, als scholier of student, als vriend of familielid, als goede buur. Keuzemoment Kiezen voor een pgb heeft veel voordelen. Maar voordat u eraan begint, is het wel belangrijk dat u zich bewust bent van alle consequenties. Want met de vrijheid die het pgb u geeft, krijgt u er ook een portie regelwerk en verantwoordelijkheid bij. Zelf doen U gaat zelf op zoek naar zorgverleners en/of leveranciers U maakt zelf afspraken U sluit zelf zorgovereenkomsten af U betaalt uw hulp en/of leverancier zelf uit U houdt de financiële administratie bij, waarmee u zich kunt verantwoorden Met een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor al deze werkzaamheden, maar u hoeft het niet alleen te doen. Kijk bij hoofdstuk 07 hoe Per Saldo u hierbij kan helpen. 8 9

6 U bent opdrachtgever De meeste nieuwe pgb-houders moeten wennen aan de nieuwe rol, die hen tot dan toe totaal onbekend was. Ga maar na: u bent ineens zorgvrager en kleine zelfstandige tegelijk. Iemand die zelf mensen aanneemt, officiële afspraken maakt over uurloon, opzegtermijn, leveringsvoorwaarden, garantie, verzekering enzovoort. U bent opdrachtgever, dus iemand die eisen stelt. U bent niet langer afhankelijk van wat bestaande instanties u kunnen bieden. U hoeft het niet alleen te doen Per Saldo steunt u en geeft u alle informatie die u nodig hebt. Volg bijvoorbeeld een cursus. Kijk op Doe de pgb-test Met deze test kunt u nagaan of het pgb echt wel iets voor u is. Als u de vragenlijst helemaal invult (15 minuten invultijd), krijgt u een persoonlijk advies, aangevuld met waardevolle tips. Een tip kan zijn om bepaalde taken uit te besteden. Of het volgen van een bepaalde cursus. Na afloop krijgt u direct uw persoonlijke advies. Kijk op 03 Aanvragen, ontvangen en verantwoorden van een pgb-wmo Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het zorgloket in uw gemeente. Elke gemeente noemt het weer anders: Loket Wmo, Loket voorzieningen gehandicapten en ouderen, Loket één, enzovoorts. Nadat volgens de regels van uw gemeente is vastgesteld dat u recht hebt op Wmo-hulp of -voorziening, dan kunt u kiezen tussen de zogenoemde zorg in natura of een pgb. Voor complexe vragen zal de gemeente advies vragen aan een externe deskundige. Soms is een uitgebreid onderzoek door een arts noodzakelijk, vaak ook is een advies van een ergotherapeut nodig, zoals bij de verstrekking van complexe rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Bij woningaanpassingen wordt meestal een huisbezoek afgelegd. Gemeente heeft compensatieplicht Gemeenten zijn verplicht zich te houden aan de compensatieplicht (artikel 4 in de Wmo). Dat betekent dat de gemeente voor elke individuele aanvraag voor hulp, hulpmiddelen of een voorziening de meest passende (= adequate) oplossing moet zoeken. De gemeente maakt daarom samen met u als aanvrager een beschrijving van uw persoonlijke situatie. Op basis daarvan wordt gekeken waar uw handicap of waar uw beperkingen u belemmeren om mee te doen in de samenleving. Waar en waarom u uw rol in een gezin, op school, op het werk, in vrijwilligerswerk enzovoort niet kunt vervullen. Vervolgens onderzoekt de gemeente hoe uw probleem niet alleen op de meest passende, maar ook op de meest goedkope manier kan worden opgelost. Daarbij worden alle mogelijkheden onderzocht: binnen uw eigen netwerk, via collectieve voorzieningen, met individuele voorzieningen, met een pgb. De gemeente beslist uiteindelijk. Dat kan betekenen dat de gemeente kiest voor een collectieve voorziening, terwijl uw voorkeur uitgaat naar een pgb

7 Tip Vraag bij een complexe aanvraag ook om een vergoeding van de kosten van een aantal uren begeleiding. Bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een rolstoel, begeleiding van een ergotherapeut, die als onafhankelijk adviseur bij het keuzeproces optreedt. Toekenning U ontvangt van de gemeente een beslissing (de beschikking) waarin staat op hoeveel uren hulp bij het huishouden, welk hulpmiddel of welke voorziening u van de gemeente kunt ontvangen en of u die met uw pgb kunt inkopen. Dit besluit krijgt u op papier thuisgestuurd. Vaststelling van de hoogte van het pgb hulp bij het huishouden Bij huishoudelijke hulp hanteert elke gemeente zijn eigen tarieven. Elke gemeente is daar vrij in, maar moet er wel rekening mee houden dat u in staat moet zijn om in de lokale situatie voor het vastgestelde pgb goede en toereikende hulp in te kopen. Er zijn gemeenten die verschillende tarieven hanteren afhankelijk van de vorm van hulp bij het huishouden (zie pagina 13). Er zijn ook gemeenten die onderscheid maken tussen tarieven voor particulieren en tarieven voor instellingen. Budgethouders die het niet eens zijn met de tarieven in hun gemeente, hebben er een zaak voor de rechter van gemaakt. Uit uitspraken van de rechter is duidelijk geworden, dat het pgb-tarief zo hoog moet zijn dat daarvoor hulp kan worden ingekocht die kwalitatief vergelijkbaar is met de hulp bij het huishouden die de gemeenten in zorg in natura heeft ingekocht. Wel mag de gemeente voor particuliere een lager tarief hanteren dan voor instellingen. Ook mogen voor de verschillende vormen van hulp bij het huishouden verschillende tarieven worden gehanteerd. De gemeente moet uit kunnen leggen waarom zij een bepaald tarief hanteert. Op de website van Per Saldo vindt u bij een overzicht van de tarieven per gemeente. Staan de gegevens over uw gemeente er niet vermeld, dan kunt u deze zelf opvragen bij uw gemeente en mailen naar dan past Per Saldo de tarieven op de website aan. Gemeenten zijn verplicht om basistarieven vast te stellen Op 1 september 2012 is er een nieuw artikel (21a) in de Wmo, in werking getreden. Het verplicht gemeenteraden om basistarieven vast te stellen voor het verlenen van huishoudelijke hulp, waar het college van B&W zich aan moet houden. Tarieven die gebaseerd zijn op reële kostprijzen, en aansluitend bij de vereiste vaardigheden van de medewerker en het daarbij passende loon. Let op Dit geldt voor hulp door een instelling. De gemeente moet de pgbtarieven daarvan afleiden. Vaststelling van de hoogte van het pgb voor hulpmiddelen en voorzieningen Gaat het om een rolstoel, woonvoorziening en/of een individuele vervoersvoorziening, dan is de hoogte van het budget gebaseerd op het programma van eisen voor de betreffende voorziening. Let op Het is mogelijk dat de organisatie of leverancier, die een contract heeft met de gemeente, prijsafspraken heeft gemaakt die onder de kostprijs liggen. Zij kunnen dit doen vanwege de te verwachten grote omzet. Wanneer de hoogte van uw pgb wordt afgestemd op deze scherpe prijs, dan bent u wellicht niet in staat om voor dit lage pgb een passende oplossing te vinden. U kunt vervolgens in bezwaar gaan. Bezwaar maken Bent u het niet eens met het besluit van uw gemeente of vindt u het pgbtarief te laag, dan kunt u er bezwaar tegen maken. In de brief met het besluit van uw gemeente staat hoe u dat kunt doen. Hebt u een pluslidmaatschap bij Per Saldo, dan kunt u hierbij advies en zo nodig juridische ondersteuning krijgen. Let op Gemeenten mogen uw aanvraag niet afwijzen vanwege de hoogte van uw inkomen. Met andere woorden: gemeenten mogen geen inkomensgrenzen hanteren bij de toekenning van hulp, hulpmiddelen en voorzieningen vanuit de Wmo. Toch zijn er in 2012 nog gemeenten die dit in hun gemeentelijke verordening hadden staan. Het ministerie heeft de 12 13

8 gemeenten erop gewezen dat dit niet is toegestaan: geen inkomensgrens waarop een aanvraag kan worden afgewezen en geen extra bijdrage bij een bepaald inkomen. Wel mogen gemeenten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen (zie eigen bijdrage, hieronder). Eigen bijdrage De gemeente mag voor alle hulp en voorzieningen een eigen bijdrage van u vragen, behalve voor rolstoelen. Zij moet dat volgens de landelijke richtlijnen doen. Hoe hoog die maximale eigen bijdrage is, hangt af van uw verzamelinkomen, samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage, ongeacht de soort hulp of voorzieningen waar ze gebruik van maken en ongeacht het inkomen van hun ouders. Verantwoording afleggen De gemeente mag zelf regels stellen over de verantwoording van het pgb. Sommige gemeenten zullen helemaal geen verantwoording van u vragen. U hebt dan maximale bestedingsvrijheid. Andere gemeenten zullen een deel van het budget vrijlaten en alleen over het resterende bedrag verantwoording van u vragen. Weer andere gemeenten zullen u tot op de laatste eurocent ter verantwoording roepen. Als het gaat om rolstoelen, woonvoorzieningen en individuele vervoersvoorzieningen, zal het voor de verantwoording aan de gemeente voldoende zijn om een factuur te overhandigen als bewijs van de aanschaf. Let erop dat u zich strikt houdt aan het programma van eisen. Krijgt u hulp of voorzieningen van uw gemeente en wordt er een eigen bijdrage geheven, dan krijgt u automatisch een brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK), waarin staat hoe hoog uw maximale eigen bijdrage is. Het CAK gaat daarbij uit van uw inkomensgegevens van twee jaar geleden, zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst. U betaalt de eigen bijdrage die de gemeente vraagt per acceptgiro aan het CAK. Het kan gaan om aanzienlijke bedragen. Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, kunt u uw eigen bijdrage op de website van het CAK berekenen met de daarvoor bestemde rekenmodule. Kijkt u daarvoor op zoekwoord eigen bijdrage berekenen. Nieuw Veel gemeenten die tot nu toe geen eigen bijdrage hebben geheven op individuele voorzieningen, gaan dat in deze tijden van schaarste alsnog doen. Hebt u bijvoorbeeld al jaren een scootmobiel van de gemeente, dan kan het zijn dat u daar een eigen bijdrage voor moet gaan betalen. De datum van ingang mag niet eerder zijn dan de datum waarop de wijziging van deze regeling in de gemeentelijke verordening is opgenomen. Gemeenten moeten vóór invoering van een eigen bijdrage de budgethouder voor de keuze te stellen of zij onder de nieuwe voorwaarden de voorziening willen houden

9 04 Besteding en beheer van een pgb-wmo De gemeente stelt over het algemeen een termijn vast waarbinnen u de voorziening moet aanschaffen en dus het budget moet hebben besteed. Die termijn is meestal drie tot zes maanden na de toekenning. Kunt u door omstandigheden het budget niet binnen die termijn besteden, neem dan tijdig contact op met de gemeente en vraag om een verlenging van de termijn. U mag zelf bepalen wie u inhuurt of bij welke leverancier u inkoopt. Huishoudelijke hulp Verder kan Per Saldo u helpen bij het maken van loonberekeningen. Op deze manier krijgt u een overzicht over de besteding van uw budget, ziet u hoeveel uw hulpen u gedurende uw periode gaan kosten. U hoeft dan niet bang te zijn dat u niet uitkomt met uw budget. Hiervoor kunt u onze ledenlijn bellen of een sturen naar Administratie Een handig hulpmiddel om uw budget te beheren is epgb. Dit is een veilig en door iedere budgethouder eenvoudig te gebruiken digitaal systeem. U kunt epgb 30 dagen kosteloos uitproberen. Voor meer informatie kijkt u op Voor een goed overzicht en een heldere verantwoording kunt u of moet u wellicht in sommige gemeenten een aparte bankrekening openen voor het pgb. Wie kunt u inhuren? Particuliere personen en mensen via bedrijven, instellingen of organisaties. U kunt ook familieleden, vrienden en bekenden inhuren. U kunt selecteren op de eisen die u stelt, op zaken die voor u belangrijk zijn. Opleiding kan een rol spelen, maar het is niet verplicht dat u hierin eisen stelt. Hulp vinden Vraag in uw omgeving of er mensen bereid zijn voor u te werken. Plaats een oproep in de lokale media. Raadpleeg www. persaldohulpgids.nl of plaats een oproep op deze website. Thuiszorgorganisaties en schoonmaakbedrijven bieden vaak speciale mogelijkheden voor mensen met een pgb. Deze instellingen kunt u om een offerte vragen. Tip Per Saldo geeft u op hulp-vinden informatie en advies over hoe en waar u hulp bij het huishouden kunt zoeken, over wat de hulp kost (deze informatie is alleen toegankelijk voor leden). Informatie over het sluiten van een overeenkomst met uw hulpen: schriftelijke-overeenkomsten. Leden hebben gratis toegang tot de gehele website. Voor niet-leden is een deel van de informatie niet toegankelijk. Financiële risico s Als budgethouder kunt u, afhankelijk van de zorgovereenkomst, werkgever zijn. Dat brengt bepaalde risico s met zich mee. Wie betaalt bijvoorbeeld uw hulp als hij ziek is? De gemeente kan daarvoor een regeling treffen. Ook kan uw gemeente afspraken maken met het Servicecentrum PGB van de SVB. Op ziet u welke gemeenten een overeenkomst hebben afgesloten met de SVB. Salarisadministratie Bepaalde zorgovereenkomsten kunnen ingewikkelde administratieve handelingen tot gevolg hebben, waarbij u loonheffing en/of werkgeverslasten moet afdragen aan de Belastingdienst. De gemeente kan regelen dat u daar, zonder kosten, ondersteuning bij krijgt van het Servicecentrum PGB of van een andere instantie. Op ziet u of uw gemeente een contract heeft met de SVB. Een andere mogelijkheid is dat uw gemeente u een vergoeding toekent, zodat u een administratiekantoor kunt inhuren

10 Verzekerd voor ongelukken Als er iets gebeurt met uw hulp terwijl hij bij u aan het werk is, kunt u aansprakelijk gesteld worden. Uw eigen particuliere verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid dekt dit risico over het algemeen niet. Uw gemeente kan het Servicecentrum PGB of bij een andere instantie of verzekeraar regelen dat u als budgethouder verzekerd bent voor een wettelijke aansprakelijkheid. Heeft uw gemeente geen overeenkomst met de SVB (kijk op wmo-per-gemeente-2012) en heeft zij dit ook niet op een andere manier geregeld, dan is het raadzaam dat u dit zelf doet. Rechtsbijstand Als pgb-houder kunt u te maken krijgen met arbeidsconflicten met uw hulp. In dat geval moet u verzekerd zijn voor rechtsbijstand. Ook hierover kan de gemeente afspraken maken met het Servicecentrum PGB of zelf een regeling treffen. Heeft uw gemeente geen overeenkomst met de SVB (www.pgb.nl/dit-is-een-persoonsgebonden-budget-pgb/wmo-gemeente/ wmo-per-gemeente-2012) en heeft zij dit ook niet op een andere manier geregeld, dan is het raadzaam dat u dit zelf doet. Pgb en inkomen/belastingdienst Het pgb is voor u als budgethouder geen inkomen. Het pgb heeft daarom geen invloed op andere regelingen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of uitkeringen. Voor de mensen die u inhuurt om voor u te werken, is het geld dat zij daarmee verdienen wel inkomen. Zij moeten dat inkomen opgeven bij de Belastingdienst. Het pgb dat op 31 december op uw bankrekening staat, moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Is het een restant van het pgb van datzelfde jaar, dan wordt dit door de Belastingdienst niet als vermogen gezien. Individuele voorzieningen Voor de aanschaf van een rolstoel, voor woningaanpassing en voor individuele vervoersvoorzieningen kunt u het programma van eisen van de gemeente (zie hoofdstuk 03) gebruiken om een offerte aan te vragen bij de leverancier/aannemer/het bedrijf van uw keuze. Korting Schaft u uw voorziening aan bij een leverancier die gecontracteerd is door de gemeente, dan kunt u zich afvragen of levering in zorg in natura niet zinvoller is. Wilt u het product toch zelf aanschaffen, dan kunt u veelal gebruik maken van de kortingen die de gemeente heeft bedongen bij dit bedrijf. U kunt hierover navraag doen bij uw gemeente. Per Saldo Winkel Leden krijgen aantrekkelijke korting op producten zoals rolstoelaccessoires, rolstoelhelling en rollators. Kijk op Service en onderhoud Let erop dat u goede afspraken maakt over de service en het onderhoud van de voorziening gedurende de hele looptijd van het gebruik. Voorziening overbodig Hebt u een voorziening aangeschaft via een pgb en blijkt dat u na een aantal jaren de voorziening niet meer nodig hebt, dan kan de gemeente de voorziening bij u opvragen. U mag de aangeschafte voorziening dus niet verkopen of verpanden. Voorziening voldoet niet Mocht achteraf blijken dat een voorziening niet voldoet, dan is het van belang dat u een nieuw advies van de indicatiesteller ontvangt. U kunt de gemeente daar om vragen. Zijn er wijzigingen in uw situatie waardoor de voorziening niet meer voldoet, dan kunt u op basis van een nieuw programma van eisen een aanvullend budget krijgen voor een aanpassing, of voor een nieuwe voorziening

11 05 Mogelijke veranderingen in de toekomst Het pgb ligt onder vuur, aangewakkerd door de bezuinigingen, als gevolg van de huidige economische crisis. Anno november 2012 zijn nog niet op alle fronten knopen doorgehakt, maar is er al wel een lijn der verwachting waarneembaar. Hieronder leest u de mogelijke veranderingen die zullen worden ingevoerd. Overheveling Awbz-zorg naar Wmo De overheveling van bepaalde vormen van zorg die nu nog onder de Awbz vallen, zullen naar verwachting in 2015 worden overgeheveld naar de Wmo. De gemeenten gaan dan ook Begeleiding (individueel in uren en in groepsverband, in dagdelen), plus Kortdurend Verblijf (logeeropvang) regelen. Ook is er sprake van dat in 2015 Persoonlijke Verzorging over gaat naar de gemeente. Huishoudelijke hulp in het regeerakkoord oktober 2012 Het nieuwe kabinet is voornemens de hulp in de huishouding af te schaffen en wil deze zorg vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en die het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Gaat deze maatregel door, dan wordt huishoudelijk hulp inkomensafhankelijk. Eigen bijdrage voor voorzieningen in de Wmo U las hier al over in hoofdstuk 03. Waren er voorheen veel gemeenten die nog geen eigen bijdrage vroegen, de meesten gaan dat nu wel doen. Alleen kan dat niet zomaar met terugwerkende kracht. Het heffen van de eigen bijdrage mag pas worden ingevoerd vanaf de datum waarop dit besluit officieel is opgenomen in de gemeentelijke verordening. En de datum van ingang mag niet meer dan twee jaar geleden zijn. Actualiteit De ontwikkelingen gaan snel. Let u daarom op op de actualiteiten rondom dit onderwerp of meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief op nieuws-voor-pgb-houders/nieuwsbrieven/abonneren-op-nieuwsbrief. Keuzevrijheid Per Saldo is voorstander van keuzevrijheid. Mensen moeten kunnen kiezen tussen een pgb of zorg in natura. Tot nu toe is elke gemeente verplicht haar burgers een pgb aan te bieden voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en voorzieningen. Per Saldo strijdt ervoor dat gemeenten de mogelijkheid van een pgb, ook voor de zorg die wordt overgeheveld vanuit de Awb, moet gaan aanbieden. Huishoudelijke hulp De Wmo is tot nu toe een wet waarbij de burger aangeeft welke voorziening hij wil en de gemeente vervolgens beoordeelt of hij dat inderdaad kan krijgen. In de huidige ontwikkeling gaat dat in sommige gemeenten anders. Wat gebeurt is dat gemeenten niet meer ingaan op de aanvraag voor een individuele huishoudelijke hulp voor een bepaald aantal uren, maar een oplossing gaan zoeken voor het daadwerkelijke probleem, namelijk hoe houdt iemand zijn huis schoon?. De gemeente kan vervolgens allerlei manieren bedenken om een bepaald eindresultaat te bereiken en heeft daarin grote vrijheid

12 06 Wat doet Per Saldo voor alle pgb-houders? Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte of psychische problemen moeten de mogelijkheid behouden om met eigen regie hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Per Saldo springt voor hen op de bres bij zowel de landelijke als lokale politiek en overheid, bij organisaties die beleid ontwikkelen, bij zorgverlenend Nederland. Solide pgb Per Saldo strijdt onverminderd door voor een duurzaam (= houdbaar) en solide pgb. Een budget op maat voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Onder voorwaarden die voorkomen dat er op grote schaal misbruik van de regeling gemaakt kan worden. Met tegelijkertijd een vereenvoudiging van de regelgeving en administratieve handelingen. Uiteindelijk streven was en blijft een integraal participatiebudget. Eén budget, waarmee iedereen met een beperking die daarvoor is geïndiceerd en dus voldoet aan de voorwaarden, zijn leven kan leven in vrijheid en zijn mogelijkheden kan benutten, ondanks zijn beperking. Pgb-ambassadeurs Met een klein landelijk bureau lukt het Per Saldo niet in alle gemeenten een voet tussen de deur te krijgen. Daarom zijn de leden gevraagd of zij bereid zijn pgb-ambassadeur te worden in hun eigen gemeente. Om zo het pgb bekendheid te geven, eventuele indianenverhalen te ontzenuwen en het belang en de voordelen van het pgb te benadrukken. Er zijn in 2012 inmiddels ruim 100 pgb-ambassadeurs opgeleid door Per Saldo. Is er al een pgb-ambassadeur in uw gemeente actief of bent u zelf geïnteresseerd? Kijk op Is uw gemeente pgb-(schaap)waardig? Het ligt in de lijn der verwachting dat Begeleiding en Kortdurend Verblijf vanuit de Awbz worden overgeheveld naar de Wmo, naar de gemeente. Per Saldo strijdt voor behoud van het pgb in alle gemeenten. Tot nu toe (oktober 2012) zijn er van de ruim 400 gemeenten slechts 13 om. Deze gemeen- 16 van de ruim 100 pgb-ambassadeurs zijn enthousiast aan het werk in hun gemeenten om de toekomst van het pgb, en daarmee 22 de eigen regie, veilig te stellen. 23

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo

zelf aan zet in de Wmo Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget Wmo zelf aan zet in de Wmo De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut) E info@pgb.nl I www.pgb.nl Hulp en

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen voor gebruikers van Wmo-voorzieningen en degenen die hun belangen behartigen Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Pgb! Wat gebeurt er mee?

Pgb! Wat gebeurt er mee? Pgb! Wat gebeurt er mee? informatie voor budgethouders, beleidsmakers en adviesraden 3 Het liefst zou ik alles via een pgb regelen, want dat biedt me zoveel vrijheid. ( ) Ik wil mezelf ontplooien, en méér

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Goor, januari 2015. Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015

Goor, januari 2015. Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015 Inleiding U leest nu het Handboek maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2015. Dit handboek bevat

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Zelf regelen of uitbesteden? Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Wet maatschappelijke ondersteuning Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) Zelf regelen of uitbesteden? Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie