Robin Kleen. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robin Kleen. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam 06 24 22 05 30 r.kleen@facilityestate."

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Robin Kleen 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam Profiel Robin Kleen is een professionele projectmanager die zich laat kenmerken door daadkracht, klant- en resultaatgerichtheid en integriteit. Het sturen op deadlines, binnen gestelde randvoorwaarden, is voor Robin vanzelfsprekend. Hij weet de wensen van de klant uitstekend te vertalen naar doelen binnen het project. Weet alle betrokken partijen optimaal in te zetten en behoudt het overzicht. Robin levert niet alleen wat er wordt gevraagd, maar levert toegevoegde waarde door in het belang van de opdrachtgever kritisch mee te denken gedurende de verschillende processtappen. Door zijn procesmatige aanpak weet Robin complexe vraagstukken te vertalen naar concrete stappen en resultaten binnen het project. Het uitwerken van complexe huisvestingvraagstukken en de projectmatige aanpak van opdrachten bieden Robin steeds weer nieuwe inzichten en uitdagingen. Kerncompetenties Flexibel Integer Klantgericht Stressbestendig Resultaatgericht Samenwerken Besluitvaardig Opleiding Training HBO Facilitair Management MBO Facilitair Management KMBO Sport en recreatieleider LBO Elektrotechniek (diploma behaald) (diploma behaald) (diploma behaald) (diploma behaald)

2 SAP (ERP-Software pakket), in-house training Leidinggeven uitvoerend niveau, Schouten & Nelissen Beveiliger 1, Koninklijke Vermande BV FMIS diverse modules, Planon Interne audits ISO 9001, Lloyds Register Quality Assurances Kennis Vaardigheden Het creëren van de optimale leer-, werkomgeving Intermediair tussen organisatie, gebruikers, adviseurs en diverse uitvoerende partijen Wensen van de klant goed vertalen naar doelen binnen het project Betrokken partijen optimaal inzetten en gebruik maken van verschillende specialisten binnen complexe projecten Goede beheersing van MS Office Projectervaring Regio College Zaanstreek Waterland Herinrichting VTO juni 2015 heden Ten behoeve van het implementeren van BYOD opstellen programma van eisen Af- en overeenstemming met CvB en afdelingsmanager over de nieuw in te delen leeromgeving augustus Regio College Zaanstreek Waterland Topsportcentrum De Koog Zaanstad februari heden

3 Betrokken bij de haalbaarheidsstudie Sportcentrum De Koog Zaanstad Opstellen functioneel programma van eisen en investeringsbegroting Komen tot huurovereenkomsten, gebruikers- en beheerafspraken Namens het College van Bestuur aanspreekpunt en intermediair tussen de gemeente, Sportbedrijf en vaste huurders van het Topsportcentrum Regio College Zaanstreek Waterland Renovatie B-vleugel Facilitair Adviseur februari 2015 heden Brainstormsessies (oriëntatiefase) voor management FB, noodzakelijk voor verdere uitwerking project initiatie document Het administratief uitwerken en opleveren van de brainstormsessies (definitiefase) Het opstellen van een project initiatie document (initiatiefase) Het opstellen van een projectplan B vleugel (definitiefase) Verantwoordelijk van het herhuisvestingproject vanaf de initiatiefase tot en met nazorg en overdracht van projectorganisatie naar beheersorganisatie (facilitair bedrijf) Financiële omvang van het project 4,5 mln Verantwoordelijk voor en het leveren van input t.b.v. aanbesteding architect, adviseur E + W, aannemer, W + E installateur Verantwoordelijk voor de renovatie en adviserend aan het College van Bestuur Gemeente Capelle aan den IJssel Vervanging zwangerschapsverlof Unithoofd Diensten a.i. 4 maanden Verantwoordelijk voor de Unit Diensten Eindverantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening binnen het gemeentehuis en gemeentewerf Aansturen van diverse taakgroepen Bodedienst, Beveiliging, Catering, Reprografie, Schoonmaak Verantwoordelijk voor en betrokken bij de herinrichting van het gemeentehuis conform werkplek concept HNW Accountmanagersrol tussen de gebruikers en leveranciers

4 Gemeente Capelle aan den IJssel Uitbreiding & herinrichting Werkplein IJsselgemeente, Capelle aan den IJssel 12 maanden De voornaamste doelstelling was het onder één dak bijeenbrengen van de groepsgewijze activiteiten waaronder de sollicitatievaardigheidstrainingen (Pleinwerk), de intensieve groepsgewijze begeleiding (Sollicitatieclub) en de vacaturebijeenkomsten. Het opstellen van randvoorwaarden en uitgangspunten, eisen en wensen van de interne organisatie vertaald naar een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen In samenwerking met de architect en gebruikers komen tot een definitief ontwerp en investeringsbegroting Verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en oplevering van de uitbreiding en herinrichting van het Werkplein Gemeente Capelle aan den IJssel Revitalisatie en optimalisatie gemeentehuis Capelle aan den IJssel december 2012 heden Verantwoordelijk voor de gevel renovatie, vervanging klimaatinstallatie en vervanging dakbedekking Opstellen van een integraal projectplan incl. bijbehorende planning en begroting Per deel project opstellen van een plan van aanpak incl. bijbehorende planning en begroting Draagt verantwoording af aan de stuurgroep, projectmanagementoverleg en voorzitter van diverse projectgroepen en betrokken technische adviesbureaus Sparringpartner hoofd facilitaire diensten, unithoofd vastgoedbeheer en diensten Regio College Zaanstreek Waterland - Zaandam Herhuisvesting + Renovatie (deelproject fase III) 26 maanden

5 Verantwoordelijk van het herhuisvestingproject vanaf de initiatiefase tot en met nazorg en overdracht van projectorganisatie naar beheersorganisatie (facilitair bedrijf) Verantwoordelijk voor projectplan, plan van aanpak en projectbegroting ( ,-) ten behoeve van het herhuisvestingsproject. In samenwerking met bouwkundig en installatietechnisch projectleider aanbesteding adviseur E + W, architect, aannemer, W + E installateur t.b.v. bouwteam constructie Het inventariseren en opstellen van functioneel Programma van Eisen voor diverse opleidingsclusters en het facilitair bedrijf Verantwoordelijk voor en onderdeel van Stuurgroep overleg (CvB) en projectmanagementoverleg (PMO) Betrokken bij deelproject haalbaarheidsstudie sporthal Regio College Verantwoordelijk voor projectcoördinator Center 4 met gedelegeerde verantwoordelijkheid; Namens eindgebruikers en het facilitair bedrijf intermediair binnen het bouwteam, waarbij de belangen werden behartigd en verdedigd gedurende de ontwerpfase Aansturen en begeleiden van diverse werkgroepen inclusief verhuisteams (eindgebruikers en facilitair bedrijf) Verantwoordelijke voor de uitvoering, coördinatie en oplevering van alle aanbestede facilitaire werkzaamheden en middelen gedurende de uitvoering van het project. Technische Universiteit Delft faculteit TBM Deelprojecten Renovatie + Logistiek Projectleider Services (FM) 4 maanden Onderzoek lichte renovatie onderwijsvleugel. Ten behoeve van een lichte renovatie van de onderwijsvleugel: in samenwerking met architect en toekomstige gebruikers komen tot en verantwoordelijk voor functioneel Programma van Eisen, ruimtestaat, voorlopig ontwerp, initiatiedocument, raming ( ,-) en planning. Project is omwille van economische redenen on hold gezet en gereserveerd voor de investeringsbegroting van Het extern uithuizen en intern herplaatsen van een onderwijsinstituut ITAV. Door de opzegging van de extern gehuurde onderwijslocatie INHolland de gebruikers binnen de bestaande faculteit TBM en locatie Fellowship onderbrengen. Verantwoordelijk voor initiatiedocument, raming

6 ( ,-) en planning, functioneel Programma van Eisen en afstemmen op de toekomstige locaties. Aanbesteden werkzaamheden AV middelen en verhuisleverancier. Voorbereiden en begeleiden van de verhuizing, oplevering aangehuurde locatie INHolland Herpositionering en hergebruik bestaand meubilair INHolland binnen de faculteit TBM. Vervangen vloerbedekking ondersteunende diensten Verantwoordelijk voor initiatiedocument, raming ( ,-) en planning voor het aanbesteden van m2 vloerbedekking en verhuisactiviteiten, voorbereiden en begeleiden van alle werkzaamheden, logistieke activiteiten, oplevering en nazorg. Zakelijk Intralox LLC Europe Herhuisvesting + Renovatie juni 2011 juli 2012 Het project betrof de renovatie en verhuizing van de firma Intralox naar een naastgelegen kantoor (2.000 m2) met productiehal (8.000 m2). Binnen het project heeft Center 4 de opdrachtgever begeleidt van initiatiefase tot nazorg. Het opstellen van randvoorwaarden en uitgangspunten, eisen en wensen van de interne organisatie vertaald naar een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (a.d.h.v. diverse werkplek concepten). In samenwerking met opdrachtgever en bouwkundig projectleider is een bouwteam aanbesteed en aangestuurd. Taken en verantwoordelijkheden Programma manager Het opstellen van initiatiedocument, projectplan, plan van aanpak en projectbegroting ( ,-) ten behoeve van het herhuisvestingsproject. In samenwerking met opdrachtgever en eindgebruikers het begeleiden van werkgroepen om te komen tot een functioneel programma van eisen en deze implementeren binnen het definitief ontwerp. Regio College Zaanstreek Waterland - Zaandam Herhuisvesting + Renovatie (deelproject fase II) Projectleider FM 13 maanden

7 Verantwoordelijk voor projectplan, plan van aanpak en facilitaire projectbegroting ( ,-) ten behoeve van het herhuisvestingsproject. In samenwerking met bouwkundig en installatietechnisch projectleider aanbesteding adviseur E + W, architect, aannemer, W + E installateur, Het inventariseren en opstellen van functioneel Programma van Eisen voor diverse opleidingsclusters (a.d.h.v. diverse werkplek concepten) en het facilitair bedrijf Namens eindgebruikers en het facilitair bedrijf intermediair binnen het bouwteam, waarbij de belangen werden behartigd en verdedigd gedurende de ontwerpfase In samenwerking met diverse werkgroepen het opstellen van Programma van Eisen en het aanbesteden (mantelovereenkomsten) van alle facilitaire materialen en middelen. In samenwerking met de afdeling inkoop alle bestaande contracten aanpassen op de toekomstige huisvesting situatie Vakinhoudelijk onderdeel van stuurgroep overleg en projectmanagementoverleg Aansturen en begeleiden van diverse werkgroepen inclusief verhuisteams (eindgebruikers en facilitair bedrijf) Verantwoordelijke voor de uitvoering, coördinatie en oplevering van alle aanbestede facilitaire werkzaamheden en middelen gedurende de uitvoering van het project Overdracht van projectorganisatie naar beheersorganisatie (facilitair bedrijf). Technische Universiteit Delft faculteit TBM Herhuisvesting faculteit TBM Projectleider Services (FM) september 2009 november 2009 Intermediair tussen gebruiker (TU Delft) en verhuurder (INHolland) en het naleven van de huurovereenkomst. Begeleiden van de betreffende opleidingssectoren gedurende het project. Inventariseren van wensen en behoefte van de gebruikers, opstellen functioneel en technisch PvE en aanbesteden van audiovisuele middelen en meubilair. Verantwoordelijk voor plan van aanpak en projectbegroting ( ). Coördineren van diverse deelprojecten; bouwkundige oplevering door verhuurder aan huurder. Oplevering AVM, inrichting onderwijsruimte, verhuisactiviteiten, afstemming van facilitaire diensten tussen verhuurder en huurder. Informatieverstrekking aan docenten en studenten.

8 Technische Universiteit Delft Herhuisvesting faculteit Bouwkunde FM Projectleider 7 maanden Het uitvoeren van een aanvullende evaluatieonderzoek verdichtingsstudie waarbij afdelingsverbeteringsvoorstellen zijn geïnventariseerd en gerapporteerd aan de betrokken afdelingsvoorzitters. Verantwoordelijk voor plan van aanpak, projectbegroting ( ) en planning ten behoeve van afdelingsverbeteringsvoorstellen. Coördineren van diverse deelprojecten; Opslag, WTB, Bouwkundig, ICT, onderwijsvoorzieningen, beveiliging, AVM, ARBO, lichtwering, akoestiek en alle verhuisactiviteiten. Het optimaliseren van bestaande projectorganisatie FMVG faculteit Bouwkunde. Fonds voor Cultuurparticipatie Utrecht Herhuisvesting 4 maanden Verantwoordelijk voor het begeleiden en coördineren van alle herhuisvestingsactiviteiten binnen een gerenoveerd bedrijfsverzamelgebouw. Het opstellen van plan van aanpak, projectbegroting ( ) en totale planning. Inventarisatie van gebruikerswensen -en behoefte vertalen naar aannemer en installateur. Intermediair tussen huurders aangaande de aanbesteding van gezamenlijke facilitaire voorzieningen (schoonmaak en beveiliging) Coördinatie van diverse deelprojecten; bouwkundig en installatietechnische aanpassingen richting aannemer. Oplevering van het kantoorpand, ICT en telefonie, meubilair, schoonmaak, beveiliging, verhuisactiviteiten en eindoplevering richting opdrachtgever. Zorg Het Oogzorgnetwerkt OOGbus Projectleider 8 maanden

9 Verantwoordelijk voor Programma van Eisen voor de OOGbus inclusief het opstellen van een VO en DO in samenwerking met architectenbureau Eklund Terbeek. Verantwoordelijk voor selectie, aanbesteding en gunning leveranciers. Het opstellen en bewaken van plan van aanpak, projectbegroting ( per OOGbus) en bijbehorende planning. Intermediair tussen gebruiker en leveranciers. Zakelijk JTI International Company Netherlands B.V. Renovatie kantorencomplex november 2008 maart 2009 Verantwoordelijk voor het upgraden van het kantorencomplex. Intermediair tussen gebruiker, huurder en verhuurder. Het opstellen van functioneel Programma van Eisen, begeleiden en coördineren van de voortgang van de renovatie kantooromgeving. Het opstellen en bewaken van de projectbegroting ( ) en bijbehorende planning. Coördineren van diverse deelprojecten; in gebruik name van tijdelijke kantoorruimte, interne verhuizingen, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden, aanschaf kantoormeubilair, upgraden bestaande rookruimten. Adviesrapport professionalisering Facility Management JTI locatie Hilversum. Bibliotheek Aan den IJssel Optimaliseren bedrijfsvoering Manager Facilitaire Dienst 5 maanden Verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en uitvoering van de facilitaire dienstverlening voor hoofdlocatie Capelle aan den IJssel en drie nevenlocaties Krimpen aan den IJssel, s-gravenland en Schollevaar. Begeleiden van medewerkers en leiding geven aan de uitbestede diensten. Verantwoordelijk voor het onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties. Verzorgen van de contacten met klanten en leveranciers. Bewaken van de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. Signaleren en aanpakken van aandachtspunten binnen de facilitaire dienstverlening.

10 Inventarisatie, opstellen Programma van Eisen en de begroting voor diverse deelprojecten; installatie pinvoorzieningen, vervangen BMC, de leeszaal hoofdlocatie. Positionering en aanbevelingen professionalisering facilitair bedrijf. Kunstfactor Integratie kantooromgeving FM Projectleider 5 maanden Verantwoordelijk voor het herhuisvesten van vier bestaande kantoorpanden (Utrecht en Amsterdam) tot een gerenoveerd kantoorpand binnen Utrecht. Onderdeel Bouwteam voortgang renovatie nieuw kantoorpand in Utrecht. Het opstellen en bewaken van projectplanning en projectbegroting ( ). Begeleiden en coördineren van diverse deelprojecten; opzegging huurcontracten, verkoop kantoorpand, verbouwing nieuwe locatie, ICT en telefonie, inrichting, facilitaire voorzieningen, verhuizing van de verschillende locaties (Amsterdam/Utrecht), archief en communicatie (intern-extern). Zakelijk Centricon BV Herhuisvesting Projectcoördinator 3 maanden In samenwerking met Bouwkundig projectmanager opstellen van een inventarisatierapport upgrading kantorencomplex in Delft ( m2 en het opstellen van projectbegroting ( ). Ondersteuning van de bouwkundig projectmanager bij diverse projectwerkzaamheden. Regio College Zaanstreek-Waterland Herhuisvesting (deelproject fase I) en beheer Coördinator huisvesting 12 maanden

11 Verantwoordelijk voor het onderhoud van gebouwen, terreinen en installaties voor het hoofdgebouw in Zaandam met drie bijgebouwen en drie nevenvestigingen in Noord Holland. Verrichten van dagelijkse werkzaamheden op het gebied van huisvesting en middelen en het uitvoeren van diverse herhuisvestingsprojecten. Opstellen van Programma s van Eisen voor de inrichting van de facilitaire diensten en middelen (o.a. schoonmaak, inventaris). Coördineren van verbouwingen, renovatie en (interne) verhuizingen. Inventariseren en analyseren van wensen en behoefte van de eindgebruikers. Onderhouden van contact met interne klanten, leveranciers en aannemers. Aansturen van leveranciers op het naleven van SLA s. Zorgdragen voor een goede inrichting van de gebouwen, waarbij voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Opzetten en onderhouden van projectplanningen. Deelnemen aan de Europese aanbesteding voor het meubilair. Zakelijk Verhulst Klimaattechniek BV Bedrijfscontinuïteit Servicemedewerker 6 maanden Aanspreekpunt voor (klachten of storings-) meldingen van klanten. Bewaken van de voortgang en afhandeling van meldingen en aanvragen. Adviseren van klanten en geven van (technische) productinformatie. Opstellen van offertes, calculaties en aanbiedingen van producten. Verzorgen van de administratieve verwerking van orders, contracten en facturen in ERP pakket (SAP). Zakelijk Aannemersbedrijf Van Hemert Certificering ISO 9001 Projectmedewerker 16 maanden Begeleiden en ondersteunen van de ISO 9001 certificering voor de interne werkprocessen. Opzetten en implementeren van een kwaliteitsregistratiesysteem. Uitvoeren en rapporteren van interne audits.

12 Werkervaring Werkgever Functie Facility Estate BV Mede eigenaar juni 2012 heden Werkgever Center 4 B.V. Functie Mede eigenaar juni 2007 mei 2012 Werkgever Gemeente Spijkenisse Functie Junior Facility Manager september 2006 augustus 2007 Werkgever Zadkine Beroepsopleidingen Functie Assistent Hoofd Facilitaire Dienst april 2006 september 2006 Werkgever Sanquin Bloedbank Zuid-West Functie Diverse functies: van medewerker kwaliteit, Arbo & Mileu, laboratorium-assistent tot uitgiftemedewerker. juli 1988 september 2006

13 Doe de juiste dingen en doe ze goed Bekijk onze werkwijze op:

Curriculum Vitae. Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig

Curriculum Vitae. Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig Curriculum Vitae Robin Kleen 29 november 1975, woonachtig te Rotterdam 06 24 22 05 30 r.kleen@facilityestate.nl Samenwerken Besluitvaardig Flexibel Integer Klantgericht Resultaatgericht Stressbestendig

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald)

Curriculum Vitae. Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk. 1999 2005 (diploma behaald) Curriculum Vitae Martijn Baarendse MSc 27 januari 1987, woonachtig te Udenhout 06 42 36 65 84 m.baarendse@facilityestate.nl Gedreven Open Sterk inlevingsvermogen Gestructureerd Resultaatgericht Eerlijk

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 05-09-2009. Naam : Jean Marcel Laumen Wonende te : Voorschoten

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 05-09-2009. Naam : Jean Marcel Laumen Wonende te : Voorschoten Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 05-09-2009 Naam : Jean Marcel Laumen Wonende te : Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam A.G. (Gerard) Soeteman Adres Vlist 12 Woonplaats 2911 GC Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoonnummer 0180 31 95 98 (privé), 0180 76 90 07 (zakelijk), 06 53 97 15 67

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING Curriculum Vitae PERSONALIA Voornaam Kandidaat-nummer Geboortedatum Woonplaats Geslacht Rijbewijs Vertrouwelijk (op verzoek kandidaat) 10763 5 juli 1958 Den Haag Man B PERSOONLIJK PROFIEL Ik ben een ervaren,

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Frank van Dun

Curriculum Vitae Frank van Dun Curriculum Vitae Frank van Dun Persoonlijke gegevens Naam : Frank van Dun Adres : Achter de Hoven 10 Postcode : 5161 BT Woonplaats : Sprang-Capelle Geboortedatum : 25 april 1963 Burgerlijke staat : Ongehuwd

Nadere informatie

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder

Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Curriculum Vitae ITIL Proces beheerder Naam Arno Henzen Woonplaats Hoofddorp Geboortejaar 1968 Nationaliteit Nederlands Rijbewijs B SAMENVATTING Arno is een ervaren ICT beheerder, zowel technisch als organisatorisch!

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 Datum: 24 februari 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia

CV: R.M. van der Meer V.2.2 maart 2013. Personalia Personalia Naam: van der Meer Voornaam: Ruben Geboortedatum: 23-01- 1986 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Nationaliteit: Nederlands Geslacht: Man Email: r.vandermeer@tis- solutions.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Aanpak. Meerwaarde T 030 677 87 00 F 030 677 87 01. Postbus 19218 3501 DE Utrecht. Pausdam 2 3512 HN Utrecht. E info@intergo.nl I www.intergo.

Aanpak. Meerwaarde T 030 677 87 00 F 030 677 87 01. Postbus 19218 3501 DE Utrecht. Pausdam 2 3512 HN Utrecht. E info@intergo.nl I www.intergo. Capability Statement Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is meer dan de feitelijke huisvesting van uw personeel. Een goede afstemming tussen werkprocessen en faciliteiten voor uw personeel schept mogelijkheden

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/ CURRICULUM VITAE Personalia Naam : van Goch Voornamen : Johannus Theodorus Godefridus Maria Roepnaam : Hans Geslacht : Man Adres : Gerstakker 7 Plaats : 5236 VG s-hertogenbosch Mobile privé : 06 46 17

Nadere informatie

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie