COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST"

Transcriptie

1 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST Verslag van de tweehonderdtweeënzestigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 26 augustus 2003 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: Afwezig: P. Vermeulen (voorzitter), de leden G. Andela, M. van Goor, D. Lambert, K. Ottenheym en R. van Wylick; J. Koning (secretaris), Th. Hilhorst (adjunctsecretaris), W. Smits (afd. Stedenbouw), B. van Santen (afd. Monumenten), en M. van der Wiel (verslag). V. Yanovshtchinsky (lid) OVERZICHT VERSLAG A. Ingekomen stukken en mededelingen B. Notulen gedelegeerd overleg Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 12 augustus 2003 C. Algemeen C1 Evaluatie Pilotproject Steigerdoekreclame D. Bouwplannen D1 Oudkerkhof 48 / Korte Jansstraat 2 D2 Vleutenseweg / A. Thijmstraat / Staringstraat D3 ABC straat D4 Pythagoraslaan 100 D5 Heidelberglaan D6 Jutfaseweg / Reitdiepstraat D7 Minister Talmalaan 34 D8 Lange Nieuwstraat 119 E. Nagekomen plannen E1 Springweg 20 E2 Nieuwe Koekoekstraat 113 F. Overige bouwplannen Plannen met positief preadvies, lijst d.d. 21 augustus 2003 G. Reclames G1 Lange Elisabethstraat 4 G2 Potterstraat 28 / 30 G3 Kaap de Goede Hooplaan 20 H. Rondvraag en sluiting Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus 2003

2 A. Ingekomen stukken en mededelingen B. Notulen van het gedelegeerd overleg Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 12 augustus 2003 Het verslag is nog niet gereed, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. C. Algemeen C1 Evaluatie Pilotproject Steigerdoekreclame In principe is de commissie positief over het gehouden pilotproject: gave, goed verzorgde steigerdoeken met reclame zijn beter dan de vaak slordige losse doeken waarachter een verbouwing schuilgaat. Wel is de commissie van mening dat er een aantal voorwaarden aan steigerdoekreclame is verbonden: - de doeken dienen beoordeeld te worden op kleurtoepassing, schreeuwerigheid en zedelijkheid. De commissie wil de regie houden op het beeld. De doeken moeten op ontwerp en locatie getoetst worden. - tijdelijkheid van de steigerdoekreclame is essentieel. De doeken mogen alleen hangen gedurende de bouwactiviteit, hierover moeten van tevoren afspraken zijn vastgelegd. - bij monumentale panden en bij langdurige restauraties moet extra zorgvuldigheid in acht genomen worden. Evaluerend concludeert de commissie over de geplaatste steigerdoekreclames in de pilotperiode dat alleen het doek aan de Neude te schreeuwerig en te dominant van kleur was. De overige voldeden. D. Bouwplannen D1 Oudkerkhof 48 / Korte Jansstraat 2 BV Principe-aanvraag vernieuwing en vergroting winkel- /kantoorpand tot winkel, kantoorruimte en woning Aanvraag: C. Dekkers Ontwerp: Architectenbureau Sluijmer & Van Leeuwen Architect Sluijmer geeft aan dat hij de mening van de afdeling Stedenbouw nog niet heeft vernomen. Het huidige pand dateert uit 1963 en is bouwtechnisch in slechte staat. Hij wil bij de nieuwbouw de oorspronkelijke stalen structuur gebruiken en ten opzichte van het huidige programma een woning toevoegen. In plaats van de huidige kubusvorm kiest de architect voor een duidelijke tweedeling aan de beide zijden van het hoekpand, ook vanwege de relatie tot de omgeving. De dakopbouw refereert aan de Korte Jansstraat / Domstraat. Hij gaat uit van een hoge begane grond met de winkel, de rest van het programma erboven met kap. De complexe plattegrond wordt gehuld in een koperen omkleding met roeven. De commissie heeft waardering voor het detail en sympathie voor de vorm, maar kan niet instemmen met de visie van de architect dat deze nieuwbouw zich voegt in zijn omgeving. De nadrukkelijke vormentaal plus de veelheid aan volumes plus de gekozen materialisering inclusief kleur zijn té opdringerig op deze plek. Op deze locatie moet gezocht worden naar een invulling die zich onopvallend voegt. De commissieleden constateren dat er een stap mist, tussen de getoonde robuustheid en de beoogde detaillering. Juist op dat niveau zou in de verfijning de relatie met de omgeving gelegd moeten worden om tot een bescheiden invulling te komen. Er moet op verschillende niveau s gedoseerd worden en er moeten keuzes gemaakt worden die gerelateerd worden aan de plek. Een maquette zou moeten uitwijzen of een dakopbouw hier passend is of storend. Aanvraag wordt afgewezen als zijnde té veel, té druk, té onbescheiden en té hoog. D2 Vleutenseweg / A. Thijmstraat / Staringstraat BV Bouwaanvraag nieuwbouw 15 woningen (fase 2) Aanvraag: Stichting Mitros Ontwerp: Pouw & Dillen architecten (zie notulen d.d. 25/02 en 15/ ) Architect Dillen licht toe dat klimopschermen voor privacy moeten zorgen. Een opengewerkte metselstructuur moet graffiti zoveel mogelijk tegengaan. De commissie meent dat het ontwerp goed is doordacht; aanvraag is akkoord. Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

3 D3 ABC straat BV Bouwaanvraag nieuwbouw medisch centrum Aanvraag: Centrum Maliebaan Ontwerp: architectenbureau Jaco D. de Visser (zie notulen d.d. 28/01 en 06/ ) Architect De Visser licht een aantal wijzigingen toe ten opzichte van de vorige behandeling, zoals de teruggeplaatste overstek ten opzichte van de rooilijn alsook de veranderingen van hoogtematen in het gevelbeeld. De bovenbouw wordt uitgevoerd in behandeld hout, de rest wordt aluminium of glasachtig gematerialiseerd. Op maaiveldniveau wordt één gedeelte voorzien van een langgerekte koekoek, aan de andere zijde wordt de lichttoetreding op bestratingsniveau opgelost. Aangezien in deze voorzone andere eigendomsverhoudingen blijken te spelen, weet de architect niet of de gemeente ook daadwerkelijk zijn voorstel voor o.a. het muurtje zal realiseren. De commissie is enthousiast over deze eigentijdse invulling in deze steeg. De schaal en detaillering van het project sluiten zeer goed aan op de omgeving. Wel kan zij slechts instemmen met de aanvraag als deze ook daadwerkelijk zo wordt gerealiseerd: - aansluiting op het maaiveld met muurtje en talud - materiaalbehandeling zoals voorgesteld De aanvraag wordt onder gestelde voorwaarden goedgekeurd. D4 Pythagoraslaan 100 BV Bouwaanvraag voor het bouwen van een kantoorgebouw met parkeergarage na sloop van bestaande kantoorgebouwen Aanvraag: William House XLIX Ontwerp: Rietveld Architects LLP (zie notulen d.d. 12/03 en 24/ ) Aanvraag is conform eerdere opmerkingen over materialisering aangepast (panelen RAL 9006). Aanvraag is akkoord. D5 Heidelberglaan Principeplan voor nieuwbouw studentenhuisvesting Aanvraag: SSHU Ontwerp: architecten Köther en Salman Architect Köther licht toe dat in de onderbouw langs de Heidelberglaan onderwijsruimten worden ondergebracht. De studentenhuisvesting van verschillende typen wordt in twee torens en in de verbindende laagbouwstrook langs de Bisschopssteeg gesitueerd. De studentenhuisvesting langs de steeg wordt afgemaakt zonder ontsluitingen. De architect dient rekening te houden met mogelijke toekomstige bebouwing aan deze zijde (de kashba-zone). Aan de andere kant van de laagbouw wordt overleg gevoerd met architect Dekkers over een passende aansluiting op het daar bestaande schoolgebouw. Het plein dat ontstaat wordt meegenomen in het ontwerp. De twee torens met huisvesting zijn van ongelijke maat, maar duidelijk verwant. Het architectonische totaalensemble wordt gekenmerkt door witte prefabbanden gecombineerd met verticale ramen. De muurdammen worden zwart, de kozijnen aluminium. De collegezaal krijgt aan de buitenzijde een accent ter markering. De commissie is overtuigd van de hoofdopzet van het ontwerp. Zij vindt het een verrassend en mooi voorstel. De aansluiting met het belendende schoolgebouw vereist veel studie. De commissie adviseert om te streven naar één geheel. Het zou jammer zijn als de aansluiting niet volstaat en het concept aan zou tasten. De architect wordt de optie meegegeven om de hoeken transparant vorm te geven; in het huidige ontwerp is hier nu sprake van metselwerk, vervang dit door glas. Aandacht wordt gevraagd voor de kwaliteit van de stegen; door de opzet van een kashba-zone die aangroeit mag er niet teveel verantwoordelijkheid naar de toekomst worden doorgeschoven. Door ook in de laagbouw de hoeken transparant vorm te geven worden er voorwaarden geschapen voor de toekomstige kwaliteit. Gezien de opzet van het plan is kwaliteit van de vijfde gevel onontbeerlijk. Een moeilijk gegeven in het ontwerpconcept is de donkere hoek in het binnengebied, ook hier wordt aandacht voor gevraagd. Een vervolgaanvraag wordt tegemoet gezien. Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

4 D6 Jutfaseweg / Reitdiepstraat Principeplan nieuwbouw appartementen en woningen Aanvraag: Dura Bouw Ontwerp: OPL architecten (zie notulen d.d. 01/ ) De architecten Post en Lüger geven een toelichting. Het ontwerp is minder zwaar vormgegeven o.a. door in volume-opbouw van vier lagen drie lagen te maken met terugliggende dakopbouw. Hierdoor is ook de overgang met de omringende bebouwing beter opgelost. Het binnengebied is ruimer van opzet. De commissie is van mening dat het ontwerp is verbeterd. Zij stemt in met de stedenbouwkundige opzet, maar wacht de architectonische uitwerking nog nader af. Realisatie van dit volume is voorwaardenscheppend voor de toekomstige invulling van dit gebied. In het toekomstige bestemmingsplan dient hier rekening mee te worden gehouden (gevelwanden en binnenplein). D7 Minister Talmalaan 34 BV Bouwaanvraag voor nieuwbouw 18 appartementen na sloop garagebedrijf Aanvraag: OMA Amsterdam Ontwerp: Van den Berg Houten De commissie heeft een aantal fundamentele bezwaren ten opzichte van het ontwerp. Het volume is in principe akkoord, maar de uitwerking behoeft nadere studie. Op de eerste plaats heeft het complex niet de uitstraling van een woongebouw; het uiterlijk refereert meer aan een kantorencomplex. Op de tweede plaats wordt het wonen op het maaiveld gesitueerd; dit dient in de architectuur beter opgelost te worden. Als derde punt merkt de commissie op dat het binnengebied aan de achterzijde te zwaar belast wordt door het parkeren. De auto s zijn in een te grote hoeveelheid aanwezig, alsook te dicht op het woongebouw geplaatst. Aanvraag wordt in deze vorm afgewezen. D8 Lange Nieuwstraat 119 BV Behandeling definitieve bouwaanvraag vernieuwing WA-Huis en behandeling materialisatie van de gevels op locatie WA-Huis Aanvraag: Stichting Altrecht Ontwerp: VMX architects De bijeenkomst is gericht op de toetsing van de materialisering en kleurstelling van één gevel in het nieuwbouwproject. De architect heeft hier gekozen voor een beplating met structuur, uitgevoerd in een gele kleur. De commissie oriënteert zich ter plaatse aan de hand van een proefopstelling. Zij is van mening dat het gekozen plaatmateriaal een verbetering is, maar de kleurstelling té opvallend en fel voor deze locatie. De gevel richt zijn op de achterzijde van woningen, in een kleinschalige historische binnenstad. Hier past geen schreeuwerig geel, maar dient een kleur gekozen te worden die afgestemd is op de omgeving. Naar de mening van de commissie mag dat een omgevingscontrasterende kleur zijn, maar geel is te fel en te hard. Aanvraag wordt wat betreft dit onderdeel aangehouden. E Nagekomen plannen E1 Springweg 20 BV Bouwaanvraag voor het plaatsen van een rolluik Aanvraag: P.A.J.M. de Bruijn Ontwerp: Jansen de Bilt In de aanvraag wordt de rolluikbak geplaatst gedeeltelijk over de bestaande penanten aan weerszijden van de pui. De betreffende pui wordt gekarakteriseerd door de natuurstenen penanten - met groeven - en borstwering onder het etalagevenster. In verband met o.a. overlast door oneigenlijk gebruik van de brievenbus wil de aanvrager het rolluik voor de hele pui laten afdekken. De commissie heeft begrip voor de wens de pui te bedekken. Zij meent echter dat een rolluik ondergeschikt dient te zijn aan de karakteristieke pui gelegen in een beschermd stadsgezicht. In het gedane voorstel worden de penanten half afgedekt, hetgeen de verticale opbouw van de pui schaadt. Indien de aanvrager de natuurstenen elementen in de gevel met minimale middelen zou willen aanpassen, is het goed mogelijk het rolluik Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

5 tussen de penanten te geleiden waardoor de historische pui haar oorspronkelijkheid behoudt. Ook is de commissie zich bewust van reeds de aanwezigheid van een bak tegen de gevel voor de zonwering. Op voorgestelde wijze ontstaat een stapeling van bakken (rolluik en zonwering) wat zeer ongewenst is, mede gezien de kleine schaal van de gevel. Aanvrager zou de keuze moeten maken één bak te plaatsen; goede geïntegreerde oplossingen van rolluik en zonwering bestaan, wat zowel gevelbeeld als straatbeeld ten goede zou komen. Aanvraag wordt in deze vorm afgewezen. E2 Nieuwe Koekoekstraat 113 Naar aanleiding van een sloopaanvraag voor garage Vogel ten behoeve van nieuwbouw, is er door omwonenden een verzoek ingediend om deze voormalige melkfabriek aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Mevrouw Van Santen deelt mede dat de afdeling Monumenten de aanvraag niet onderschrijft. Het voormalige fabriekje heeft door de tijd heen te veel van zijn originaliteit verloren. Hoewel passend in de buurt, bezit het pand te weinig kwaliteit om aan te merken als gemeentelijk monument. Ook de zeldzaamheid is niet overtuigend; in bijvoorbeeld de Obrechtstraat bevindt zich nog een meer in oorspronkelijke staat zijnde voormalige melkfabriek. De commissieleden kunnen zich in de argumentatie van de afdeling Monumenten vinden. Het toekennen van de monumentale status aan een pand vereist de grootste zorgvuldigheid teneinde devaluatie van de status te voorkomen. Verzoek wordt afgewezen. F Overige plannen Deze plannen worden met een positief preadvies van de secretaris aan de commissie voorgelegd. Na kennisname van de plannen besluit de commissie de advisering over te nemen. De plannen verdragen zich in voldoende mate met de omgeving en voldoen op zichzelf aan redelijke eisen van welstand (wat betreft materialisatie, detaillering en kleurstelling). Derhalve zijn bedoelde plannen akkoord. De lijst d.d. 21 augustus 2003 ligt ter inzage op het secretariaat. G Reclames G1 Lange Elisabethstraat 4 Reclame-aanvraag voor een spandoek tegen gevel winkel Aanvraag: Zigger De commissie keurt de aanvraag af. Het betreft een relatief groot gespannen reclamedoek op een frame dat de gevel ernstig domineert. In de door de gemeente opgestelde richtlijnen dient reclame ondergeschikt te zijn aan de architectuur en het straatbeeld; in onderhavige aanvraag is daarvan geen sprake. De aanvraag geldt voor een redelijk lange termijn, waardoor de commissie zich genoodzaakt voelt - met het oog op precedentwerking - om deze niet als tijdelijk te beoordelen. G2 Potterstraat 28/30 Reclame-aanvraag voor het wijzigen van een reclamebord op dak winkel-/woongebouw Aanvraag: Cannons In 1989 is er vergunning verleend voor de plaatsing van reclame van groot formaat op dit dak. Recent is de reclame-invulling en -boodschap aangebracht op de bestaande reclamedrager, op grond waarvan een aanvraag ingediend dient te worden. Begin jaren negentig zijn door de gemeente, in samenspraak met de commissie, richtlijnen opgesteld ten aanzien van reclamevoering. Hierin wordt gesteld dat reclame ondergeschikt dient te zijn aan architectuur en omgeving. Tevens moet de reclame betrekking hebben op het betreffende pand, alsook geplaatst op het perceelgedeelte waar de reclame voor geldt. In onderhavige aanvraag is hiervan geen sprake. Het grote bord domineert het daklandschap. De plaatsing is ook dusdanig dat deze geen relatie aangaat met de architectuur. Naar de mening van de commissie is hier eerder sprake van een storend element in het straatbeeld. Aan de richtlijn dat de reclameboodschap betrekking dient te hebben op het pand waar het reclame-element geplaatst is, lijkt hier ook niet te worden voldaan. Aanvraag wordt afgewezen. Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

6 G3 Kaap de Goede Hooplaan 20 Reclame-aanvraag vernieuwing reclame op gevels en dak winkelbedrijf Aanvraag: Hartog Wonen en Profijt Meubel Gewijzigd plan is akkoord. H Rondvraag en sluiting Geen onderwerpen. De volgende vergadering vindt plaats op 9 september De voorzitter De secretaris P. Vermeulen J. Koning Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 26 augustus

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 13 januari 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 13 januari 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2004-2 Verslag van de tweehonderdzeventigste vergadering, gehouden op dinsdag 27 januari 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg, te Utrecht. Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

P. Vermeulen (voorzitter), de leden G. Andela en R. van Wylick, J. Koning (secretaris), Th. Hilhorst (adjunct-secretaris).

P. Vermeulen (voorzitter), de leden G. Andela en R. van Wylick, J. Koning (secretaris), Th. Hilhorst (adjunct-secretaris). COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2003-08 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 6 mei 2003 te Utrecht, op het secretariaat van de Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen

Nadere informatie

P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. Koning (secretaris), M. van der Wiel (verslag)

P. Vermeulen (voorzitter), G. Andela (lid), J. Koning (secretaris), M. van der Wiel (verslag) COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2003-13 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 12 augustus 2003, op het Bureau Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen 61 te Utrecht

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 31-05-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 22 Verslag d.d. 31-05-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 Advies over de periode van 22-07-2015 t/m 06-08-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 06-08-2015 15-17743 Adres: Lucasbolwerk te Utrecht het plaatsen van fietsenrekken voor de duur van zes maanden 29-7-2015 Commissie: 11-8-2015

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013

SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 26-11-2013 SUB COMMISSIE ERFGOED van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 48 Verslag d.d. 26-11-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Leden: mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-07-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 19-07-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 29 Verslag d.d. 19-07-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 Advies over de periode van 12-06-2015 t/m 25-06-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 25-06-2015 15-06077 Adres: Oudegracht 69 te Utrecht het restaureren van een kerk 17-06-2015 Commissie: 30-6-2015 Akkoord Monumentwaarden voldoende

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 9 No. 04/'09 Dokkum, 26 november 2008 ONDERWERP: beeldcriteria de Twine SAMENVATTING: De welstandsnota bevat geen uitgewerkte welstandscriteria voor (her)ontwikkelingsprojecten. Dergelijke

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-03-2016 Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: Verslag d.d. 22-03-2016 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Gemandateerd: 2 Grote commissie: 3 Wijdemeren commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: 13:05 uur K.W. Koster (aanvrager), inzake 120060, Meidoornlaan 21 te 13:15 uur A. Bloem (architect), inzake 120057, Nieuw-sedijk

Nadere informatie

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND

GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND GRONINGEN, EEN PRONKJUWEEL MET WELSTAND SNELTOETS- CRITERIA DAKKAPELLEN DEEL 4. VERSNELLING: DE SNELTOETS- CRITERIA 1. DAKKAPELLEN 2. DAKOPBOUWEN EN AFSCHEIDINGEN ROND DAKTERRASSEN 3. DAKRAMEN EN ANDERE

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 1 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 3 110139 Bouwadres Rading 146 Loosdrecht Soort bouwwerk Winkel Omschrijving supermarkt Aanvrager Walmarkt vastgoed B.V. M.A. Slager Welstandsnota

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 12 augustus en d.d. 26 augustus 2003

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 12 augustus en d.d. 26 augustus 2003 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2003-15 Verslag van de tweehonderddrieënzestigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 9 september 2003 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten West d.d. 11 mei 2004 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2004-10 Verslag van de honderdnegentiende openbare vergadering, gehouden op dinsdag 25 mei 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: P. Vermeulen (voorzitter),

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 13-01-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 03-2015 Verslag d.d. 13-01-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving Gemeente Deurne Verslag nr. : 2016.02 Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 Afdeling : Ruimte en Samenleving Team : Leefomgeving Verslaglegger : Nicole Scharp-Hendriks Verslag

Nadere informatie

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Heemstede. Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie commissie ruimtelijke kwaliteit Raadhuis Aantal bouwplannen: 9 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. weeknummer: 34. Verslag d.d Status vastgesteld

Subcommissie Erfgoed. van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T. weeknummer: 34. Verslag d.d Status vastgesteld Subcommissie Erfgoed van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT A M E R S F O O R T weeknummer: 34 Verslag d.d. 22-08-2017 Status vastgesteld Aanwezig: Leden: - mevr. Ir. L.L.M. Oudenaarde, voorzitter, stadsbouwmeester

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 15-04812 Adres: Thematerweg 18 te Haarzuilens het verbouwen van een bijgebouw tot Bed & Breakfast 15-04-2015 Commissie: 21-4-2015

Nadere informatie

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 1 kozijn- en gevelwijzigingen 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 1 - kozijn- en gevelwijzigingen dorp stad & land

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140013 Bouwadres Herenweg 59 te Breukeleveen Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen van een schoorsteen Aanvrager

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon criteria 7 schotel-, spriet- en staafantennes 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 criteria 7 - schotel-, spriet- en staafantennes

Nadere informatie

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit VERSLAG vergadering nr.03 d.d. 10 februari 2016 Vast te stellen op 24 februari 2016 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Datum bespreking 10 feb. 2016 Plaats kamer 1.28 Datum verslag 10 feb. 2016 Opgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: Datum:

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: Datum: Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 02-05-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Opmerkingen: Akkoord onder voorwaarde, zie commissie opmerkingen notulen d.d. 03/

Opmerkingen: Akkoord onder voorwaarde, zie commissie opmerkingen notulen d.d. 03/ Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 12-10-2017 17-21490 Adres: Maliesingel 73 te Utrecht het wijzigen van de achtergevel en het aanbrengen van een buitentrap ten behoeve van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing

Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Centrumgebieden, kernen, lintbebouwing Hier geldt een regulier welstandsniveau, zier hiervoor de niveaukaart. Vergunningvrij? Voor een groot aantal ingrepen aan uw woning hoeft u geen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2004-12 Verslag van de tweehonderdzevenenzeventigste vergadering, gehouden op dinsdag 15 juni 2004 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht. Aanwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

De commissie is van mening dat met het plan voldoende tegemoet is gekomen aan de eerdere bemerkingen.

De commissie is van mening dat met het plan voldoende tegemoet is gekomen aan de eerdere bemerkingen. plan 1 : Boxtel datum : 13-1-2015 bouwplan : het verbouwen van de woning bwt.nr. : VB2014230 bouwadres : Lijndakker 28 te Boxtel --- advies : VOLDOET beh. : 2 Het plan heeft, door de staande verhoudingen

Nadere informatie

Verslag 6 november 2017

Verslag 6 november 2017 Verslag 6 november 2017 Nr Registratienr Omschrijving Advies 1 OMV67849 het veranderen van de gevel, Akkoord, met het veranderen van de gevel. De Schoolstraat 11 te Halsteren commissie wil graag de materialen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 4 WZNH Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 8 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

- 1 - Volgnr. Zaaknr. Onderwerp/voorstel Beslissing/uitvoering; zie akkoord/niet akkoord

- 1 - Volgnr. Zaaknr. Onderwerp/voorstel Beslissing/uitvoering; zie akkoord/niet akkoord - 1 - COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EINDHOVEN commissie-notulen ruimtelijke kwaliteit VOLGNR: KL2014-21 Samenstelling van deze KLEINE-commissie: de heer D. Boonstra arch. AvB en de secretaris (de heer

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2006-01 Verslag van de driehonderdnegende vergadering, gehouden op dinsdag 3 januari 2006 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: P. Vermeulen

Nadere informatie

ADVIEZEN Welstands- en Monumentencommissie 2 15 maart 2017

ADVIEZEN Welstands- en Monumentencommissie 2 15 maart 2017 ADVIEZEN Welstands- en Monumentencommissie 2 15 maart 2017 Locatie: Spui 70, kamer C01.09 Aanwezig: Jaap van den Bout Olivier Graeven Plv. voorzitter Lid Secretaris: Murielle Hemmes 1 A. HAMERSTUKKEN De

Nadere informatie

Uit de welstandsnota 2007 Gemeente Hof van Twente

Uit de welstandsnota 2007 Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Reclamebeleid Uit de welstandsnota 2007 Gemeente Hof van

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Adres: Biltstraat 67 te Utrecht Omschrijving: het aanbrengen van reclame tegen de gevel van een winkelpand voor een periode van 19 maanden

Adres: Biltstraat 67 te Utrecht Omschrijving: het aanbrengen van reclame tegen de gevel van een winkelpand voor een periode van 19 maanden Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 13-04-2017 17-01598 Adres: Lauwerhof 29 te Utrecht het verbouwen van een watertoren tot vier woningen 12-04-2017 Commissie: 18-4-2017 Akkoord

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 03-03-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 03-03-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 10 Verslag d.d. 03-03-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM

Dakkapel. Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM Dakkapel Voldoet uw bouwplan aan de vergunningvrije criteria op grond van de Woningwet? Zie ook folder van VROM ja nee U kunt direct gaan bouwen. De bouw moet veilig (bijv. stevige constructie) en gezond

Nadere informatie

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Programma Renovatie van de gevel en diverse bouwkunidge aanpassing Opdrachtgever Woonstad Rotterdam, OCNC Locatie Rotterdam, hoek Boezemlaan en Kerkhoflaan

Nadere informatie

visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp visie gevelbeeld Damlaan 23b, 32, 46-56, 58 Leidschendam Burg. Hoffmanplein 48b 3071 XM Rotterdam tel 010-4138480 www.linea-architecten.nl l inea architecten architectuur urban design binnenhuisontwerp

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling o Proces o Bestemmingsplan - Het plan o Beschrijving o Ambitie o Beeld o Gevelopbouw o Detaillering o Materialisering

Nadere informatie

Wabo /

Wabo / ZONNE-ENERGIE IN HISTORISCHE CONTEXT richtlijnen voor zonnepanelen- en collectoren bij monumenten en binnen beschermd stadsgezicht. INHOUDSOPGAVE Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

16-22294 Adres: Kromme Nieuwegracht 33E te Utrecht

16-22294 Adres: Kromme Nieuwegracht 33E te Utrecht Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 18-08-2016 16-20351 Adres: Begijnekade 6 te Utrecht het restaureren en verbouwen van een monumentaal kantoorgebouw tot 6 appartementen 12-08-2016

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1.

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Blz.1 Er is een verzoek ingediend om op een perceel grond op de hoek van de Olieslagweg en de Hengelosestraat een bestaande vrijstaande

Nadere informatie

Adres: Westerkade 18 te Utrecht Omschrijving: het verbouwen van een kantoor tot woning (kleinschalige transformatie)

Adres: Westerkade 18 te Utrecht Omschrijving: het verbouwen van een kantoor tot woning (kleinschalige transformatie) Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 23-11-2017 17-23343 Adres: Nieuwegracht 125, 125BS, 125BSA het renoveren en verbouwen van een woon- werkpand ten behoeve van acht appartementen

Nadere informatie

Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht.

Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2007-15 Verslag van de driehonderdzesenveertigste vergadering, gehouden op dinsdag 14 augustus 2007 in de Regentenzaal te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: de voorzitter,

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen

BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen BEELDKWALITEITPLAN Zenderensestraat 2 - Hebbrodweg Zenderen september 2014 2 Planbeschrijving Aan de noord-oost kant van Borne ligt het historische erf met zijn monumentale status. Het erf en de boerderij

Nadere informatie

OVERZICHT VERSLAG A Ingekomen stukken en mededelingen. B Notulen Commissie Welstand en Monumenten d.d. 28 januari 2003. C Algemeen C 1 Biltstraat 156

OVERZICHT VERSLAG A Ingekomen stukken en mededelingen. B Notulen Commissie Welstand en Monumenten d.d. 28 januari 2003. C Algemeen C 1 Biltstraat 156 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2003-03 Verslag van de tweehonderdtweeënvijftigste openbare vergadering, gehouden op dinsdag 11 februari 2003, in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed.

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 28-05-2015 15-04974 Adres: Oudegracht 204 te Utrecht het aanbrengen van reclame 19-05-2015 Commissie: 2-6-2015 Niet akkoord Voor niet akkoord

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 6 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140034 Bouwadres Voorstraat 18 te Nederhorst den Berg Soort bouwwerk Bedrijfsgebouw Omschrijving wijzigen van de voorgevel Aanvrager

Nadere informatie

OVERZICHT VERSLAG. A. Ingekomen stukken en mededelingen

OVERZICHT VERSLAG. A. Ingekomen stukken en mededelingen COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN WEST 2003-18 Verslag van het gedelegeerd overleg, gehouden op dinsdag 11 november 2003, op het secretariaat van de Commissie Welstand en Monumenten, Rachmaninoffplantsoen

Nadere informatie

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 8 maart 2005

B. Notulen Commissie Welstand en Monumenten Oost d.d. 8 maart 2005 COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2005-06 Verslag van de tweehonderddrieënnegentigste vergadering, gehouden op dinsdag 5 april 2005 in de Regentenzaal, Zwaansteeg te Utrecht. Aanwezig: Afwezig: De

Nadere informatie

Bio Energie Centrale Groene Weide Utrecht architectonisch concept

Bio Energie Centrale Groene Weide Utrecht architectonisch concept Bio Energie Centrale Groene Weide Utrecht architectonisch concept 0 07-01-2013 Voor bouwaanvraag E. Dorleijn W. Stevense Wijz. Datum Omschrijving Opsteller Gecontroleerd Copyright Tebodin Alle rechten

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Gebied 5 Historische invalswegen

Gebied 5 Historische invalswegen Gebied 5 Historische invalswegen Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen 81 het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 5 Historische invalswegen

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Omschrijving en uitgangspunten

Omschrijving en uitgangspunten 2.5 Dakkapellen Omschrijving en uitgangspunten Een dakkapel dient een bescheiden uitbouw in de kap te zijn, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbare oppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Appartementengebouw Cinus

Appartementengebouw Cinus Appartementengebouw Cinus Cinus Appartementen gebouw Cinus Uit de analyse van het kruispunt (Spuikomweg - Coosje Buskenstraat - Spuistraat) blijkt dat het nu wordt gevormd door 5 koppen. Vier monolithische

Nadere informatie

NOTA. Geacht college,

NOTA. Geacht college, Publiekszaken Monumentenzorg en Bouwkwaliteit Fax 015-2197162 Aan Het college van Burgemeester en Wethouders NOTA Datum 28-10-2008 Ons kenmerk 894714 Opsteller Mechteld Blom Bijlage 2 Onderwerp Mega(doek)reclame

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9

Aantal adviesaanvragen: 9 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 9 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen commissievergadering Heemstede Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede commissie ruimtelijke kwaliteit Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Verslag 13 Bouwplanverslag 2014

Verslag 13 Bouwplanverslag 2014 Verslag 13 Bouwplanverslag 2014 Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) 24 juni 2014 Aanwezig: Voorzitter vergadering: mevrouw C. Vanderheyden Leden: mevrouw N. Jellouli Guachati M. Pieters de heer

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 06-05-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 06-05-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 19 Verslag d.d. 06-05-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT

WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT WELSTANDS- en MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE DORDRECHT Secretariaat: Stadsontwikkeling Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Bezoekadres Spuiboulevard 300 E-mail: secretariaatwmc@dordrecht.nl Verslag kleine Welstands-

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST

COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN OOST 2004-01 Verslag van de tweehonderdnegenenzestigste vergadering, gehouden op dinsdag 13 januari 2004, in de Regentenzaal, Zwaansteeg, te Utrecht. Aanwezig: Afwezig:

Nadere informatie

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht

Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2015-15 Verslag van het gedelegeerd overleg van de Commissie Welstand en Monumenten, gehouden op dinsdag 11 augustus 2015 in het Stadskantoor te Utrecht Aanwezig: de leden

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 4 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 130017 Bouwadres Dennenlaan 25 te Loosdrecht Omschrijving plaatsen van een erker Aanvrager H. Bakker H.A. Arleman Welstandsnota gebied

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0004 Rv. nr.: 13.0004 B en W-besluit d.d.: 12.1309 B en W-besluit nr.: 8-1-2013 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Vaststelling omgevingsvergunning Hoge Rijndijk 156A Aanleiding:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 35 / 2017 Verslag d.d. 29-08-2017 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 1. DAKKAPELLEN Datum: 25 februari 2004 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Een dakkapel is een uitspringend dakvenster, aangebracht op het

Nadere informatie