Sharing Worlds Tanzania

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sharing Worlds Tanzania"

Transcriptie

1 Nummer 8 mei 2008 Sharing Worlds Tanzania We zijn erg blij u te kunnen vertellen dat op 8 maart 2008 Sharing Worlds Tanzania is opgericht!!! In deze nieuwsbrief leest u hier alles over! Een bijzondere nieuwsbrief dus! Het bezoek van Lars aan Dodoma in maart stond helemaal in het teken van het opzetten en registreren van de Tanzaniaanse afdeling van Sharing Worlds. Dit is erg belangrijk om het werk in Tanzania voort te kunnen zetten, te verdiepen en uit te breiden. Er is een Tanzaniaans bestuur opgericht dat verantwoordelijk is voor het werk van Sharing Worlds in Tanzania. Zij dragen samen met het bestuur van Sharing Worlds in Nederland de verantwoordelijkheid. Na twee weken vol actie kwam Lars voldaan terug in Nederland want in die weken is er van alles gebeurd in Tanzania. In deze nieuwsbrief leest u meer over het werk in Dodoma en vooral over de ontwikkelingen van de Sharing Worlds Tanzania, zoals het aanstellen van een fulltime medewerkster, het registreren van Sharing Worlds als NGO in Tanzania en het openen van een heus kantoor! We willen u als donateur van harte bedanken voor uw steun, met uw steun hebben we deze belangrijke stappen kunnen zetten die ondersteund zijn in de strijd tegen HIV/Aids en armoede! In deze nieuwsbrief: o Oprichting Sharing Worlds Tanzania blz. 2 o Feedback van de groepen die we ondersteunen blz. 3 o Een eerste kantoortje in Dodoma, Tanzania blz. 4 o Registratie Sharing Worlds Tanzania blz. 5 Sharing Worlds Tanzania laten uitgroeien tot een blijvende, krachtige Tanzaniaanse organisatie die inhoudelijke ondersteuning geeft aan vele lokale initiatieven op het gebied van hiv/aids en armoedebestrijding is het doel van het tweejarige Umeaji-project. Voor meer informatie kijk in bijgevoegde folder of op de website Blz. 1

2 Oprichting Sharing Worlds Tanzania Op 8 maart 2008 (wereld vrouwendag) vond de oprichtingsvergadering van Sharing Worlds Tanzania plaats. 6 mannen en 6 vrouwen zijn de founder members (oprichters) van de organisatie. Zoals gewoonlijk begon de vergadering wat later dan gepland. Er was één afmelding vanwege ziekte maar die heeft een volmacht voor zijn stem gegeven. Eén van de oprichters kwam pas een uur na het afsluiten van de vergadering. Hij was om 6 uur s ochtends met de bus vertrokken, maar kwam als gevolg van slecht wegdek (door de regens) pas om ongeveer 1 uur s middags aan. Er waren drie Nederlandse oprichters aanwezig; Robin (van de dovenschool), Saskia een VSO-ster die op de dovenschool werkt en Lars. De vergadering werd aanvankelijk voorgezeten door Pendo, die die rol voortreffelijk vervulde. Een van de oprichters was benoemd tot secretaris, omdat iedereen vond dat hij dat als leraar dat vast goed zou kunnen doen. Wat ook zo was. Na een kort voorstelrondje heeft Lars een introductie gegeven over de geschiedenis van Stichting Sharing Worlds, haar bestuur, de doelstelling, de visie, de samenwerking met Gasper en Pendo, de werkzaamheden van Sharing Worlds tot nu toe en de groepen waarmee wordt samengewerkt. Vervolgens heeft hij de noodzaak en wenselijkheid van Sharing Worlds Tanzania benoemd en uitgelegd wat we ermee voor ogen hebben. Er kwamen veel vragen over hoe we werken, hoe we studenten selecteren, samenwerking met overheden, kantoor, samenwerking tussen Nederland en Tanzania en zo meer. Allemaal goede inhoudelijke vragen die ook aangaven dat men serieus was. Na de theepauze werden de statuten besproken, welke in een stemronde door iedereen werden aangenomen. Daarna is men overgegaan tot de verkiezingen van de bestuursleden. Mr. Salawi, de leraar die tijdelijk notuleerde, werd met 11 stemmen tot voorzitter gekozen. Mary, community development officer voor de lokale overheid, is ook met 11 stemmen tot secretaris gekozen. Gasper werd met 7 stemmen tot penningmeester gekozen. Hij had als tegenkandidaat Pascal die zich mondiger profileerde tijdens de vergadering. Pascal werd dan ook als bestuurslid gekozen, samen met Peter die de hele ochtend onderweg was. De nieuw gekozen voorzitter en secretaris namen gelijk hun taak op zich en leiden verder de vergadering. Na een dankwoord van Lars voor ieders inzet en het uitdelen van Hollandse klompjes als een klein presentje, hield de voorzitter zijn eerste speech en verzocht hij iedereen nog iets te zeggen. Allemaal lekker officieel maar wel leuk. Tot slot nog een gezamenlijke lunch waarna iedereen vol enthousiasme voor de nieuwe organisatie naar huis ging. Pendo Maiseli Robin Donkersgoed Nancy David Peter Rwechungura Saskia Tien Gasper Mwaipopo Deogratius Salawi Agnetha Njavike Pascal Louis Lars Mokveld Mary Goletha Blz. 2

3 Feedback van de groepen die we ondersteunen Op woensdag 12 maart hebben Pendo en Lars een meeting gehad met alle groepen uit Dodoma Regio die gesteund worden door Sharing Worlds. Dit om met hen de huidige samenwerking te evalueren. De groepen kregen eerst de kans om hun feedback op een groot vel papier te schrijven om er daarna samen over te spreken. De feedback was in algemene zin positief. Men is blij met de support van Sharing Worlds en men hoopte ook dat we daarmee doorgaan. Maar er waren ook een aantal kritische opmerkingen: - Sharing Worlds is moeilijk bereikbaar omdat het geen kantoor heeft. - De vertegenwoordigers van Sharing Worlds komen niet vaak genoeg bij de groepen. - De feedback op projectplannen duurt te lang. - Men zou meer technische ondersteuning willen en meer trainingen. - Men zou meer uitwisseling willen met de andere groepen. Op zich allemaal zeer herkenbare feedback. Het kwam overeen met onze eigen observaties van het afgelopen jaar. Deze zelfde punten zijn voor het bestuur in Nederland en de medewerkers in Tanzania de redenen geweest om belangrijke veranderingen door te voeren zoals: - het aannemen van een fulltime stafmedewerker - het zoeken van kantoorruimte - het verder ontwikkelen van de ondersteuning aan de groepen in de vorm van capaciteitsopbouw. - En in verband met dit alles het vormen van een Tanzaniaans bestuur voor de Tanzaniaanse afdeling van Sharing Worlds. Het was daarom erg leuk om de groepen te informeren over de oprichting van Sharing Worlds Tanzania en de andere geplande stappen. Men was blij met het nieuws maar het riep ook gelijk weer nieuwe vragen op zoals de vraag; Waarom zijn wij niet gevraagd voor het bestuur? Uitleg werd gegeven dat we mogelijke belangenverstrengelingen wilde voorkomen. We hebben ook uitgelegd dat we een werkvorm gaan ontwikkelen waarin het bestuur van Sharing Worlds Tanzania en de groepen een of twee keer per jaar samenkomen voor overleg en om samen te kijken hoe het werk zich ontwikkelt. Daarnaast was er vanuit de groepen een zorg of het Tanzaniaanse bestuur wel te vertrouwen was. Men kent de bestuursleden nog niet allemaal en men was bang dat men er misschien wel betaald moet gaan worden om de projecten goedgekeurd te krijgen. (Iets wat soms gebeurt bij andere organisaties). Hier hebben we aangegeven dat we voor een goed bestuur zullen zorgen en dat steekpenningen uit den boze zijn bij Sharing Worlds. De komende weken gaan in ieder geval de bestuursleden van Sharing Worlds Tanzania bij de verschillende groepen langs om kennis met ze te maken. En wij zullen vanuit Nederland het bestuur in Tanzania ondersteunen om de organisatie goed en eerlijk te leiden. Blz. 3

4 Een eerste kantoortje voor Sharing Worlds in Dodoma, Tanzania! Zoals uit de feedback van de groepen bleek is het erg belangrijk dat Sharing Worlds een kantoor heeft waar men de medewerkers kan ontmoeten. Ook voor Pendo die tot voor kort al het werk vanuit haar kleine huis deed werd de situatie steeds lastiger. Daarnaast moet je om geregistreerd te kunnen worden als organisatie een fysiek adres hebben en dat in je statuten vermelden. Kortom, tijd voor een eerste kantoor! Pendo was de afgelopen maanden al bezig geweest een ruimte te vinden maar echter zonder succes. Een kantoorruimte vinden zonder tussenkomst van een makelaar is niet mogelijk bleek na verloop van tijd. Tja, en dan nog een makelaar vinden die een redelijke prijs vraagt voor zijn diensten, gewoonlijk gelijk aan een maand huur, maar nu in tijden dat Dodoma zich snel aan het ontwikkelen is en de vraag naar kantoorruimte stijgt, stijgen deze kosten ook plots tot bijvoorbeeld naar 3 x de maandhuur. Maar goed, gebruikmakend van netwerken van oud-collega s van Pendo en vrienden hebben we een aantal opties gekregen voor kantoorruimte waarvan sommige al weer net zo snel afvielen. Uiteindelijk hebben we een kantoorruimte kunnen huren, of eigenlijk een winkelruimte, van 4 bij 3 meter maar wel midden in de stad op een klein binnenplaatsje. Donderdag de 13 de maart werd het huurcontract getekend door de kersverse voorzitter en op de vrijdag de 14 de hebben we er onze eerste meeting gehouden om het kantoor in gebruik te nemen. We hebben het een officieel tintje gegeven door daar de statuten die nu klaar waren te laten ondertekenen door de voorzitter en secretaris. De ruimte was kaal, maar met wat geleende stoelen en een enthousiaste club mensen werd het al gelijk ons kantoor. Op de zaterdag de 22 ste maart is het kantoor geschilderd door een paar jongens van de Dovenschool in Dodoma, en de eerste meubeltjes zijn gebracht. Het werk kan beginnen! Blz. 4

5 Registratie Sharing Worlds Tanzania Een van de hindernissen die we moesten nemen om officieel als NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) in Tanzania te kunnen werken is het zorgen geregistreerd te zijn. We hebben gekozen voor een registratie als internationale NGO waardoor we t.z.t. in het hele land groepen kunnen ondersteunen. Hiervoor moesten we bij de nationale overheid zijn. Gewapend met alle benodigde documenten, als statuten, notulen, CV s, namenlijsten en aanvraagformulieren, zijn Pendo en Lars vertrokken naar Dar Es Salaam. Op dinsdag 18 maart om 9.00 uur stonden we in het eerste kantoortje dat we die dag zouden bezoeken. Daarna werd het een dag van gaan van kantoor naar kantoor, bureau naar bureau. Een aantal kamers hebben we op die dag meerdere keren bezocht en steeds gingen we weer weg met een andere instructie. Pasfoto s van de bestuursleden bleken ineens ook nodig, maar hoe krijg je die als je bestuursleden 500 km verderop in Dodoma zijn achtergebleven? Gelukkig zijn er steeds meer kleine zaakjes die digitale foto s kunnen printen waardoor m.b.v. van een Photoshop programma van een aantal foto s op Lars zijn camera, mooie pasfoto s gemaakt kon worden. Het proces van registratie ging ongekend voorspoedig. We hadden gebaseerd op de ervaringen van anderen er een vol jaar voor uitgetrokken maar na 1 1/2 dag was Pendo weer onderweg naar Dodoma met het registratie certificaat in haar hand! Het is heel bijzonder dat het allemaal zo snel is gegaan! We zijn Robin Donkersgoed van de EOTAS Dovenschool in Dodoma zeer erkentelijk voor zijn hulp en voor het delen van zijn ervaring met het oprichten en het registreren van zijn eigen NGO. Dit heeft ons geholpen om een aantal fouten te voorkomen! Blz. 5

6 Wilt u meer weten over stichting Sharing Worlds? HOE KUNT U SHARING WORLDS FINANCIEEL ONDERSTEUNEN? 1. Door een eenmalige gift op giro t.n.v. stichting Sharing Worlds Amsterdam 2. Door donateur te worden en periodiek een bedrag te schenken via giro t.n.v. stichting Sharing Worlds Amsterdam 3. Door een vaste jaarlijkse gift gedurende tenminste vijf jaar middels een schenkingsakte. Kijk voor meer informatie op WAT DOET STICHING SHARING WORLDS? Sharing Worlds staat voor het delen van werelden. Samen met mensen in Oost-Afrika zetten wij ons in voor het terugdringen van armoede en Aids. Dit doen wij door naar hen te luisteren, met hen mee te denken over hoe de problemen aan te pakken, door hen te bevragen en te steunen met geld en ideeën. Hierbij gaan wij uit van het eigen initiatief en eigen kracht van mensen. Al onze projecten kenmerken zich door korte lijnen, zo min mogelijk bureaucratie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van onze donateurs bij de projecten die zij mogelijk maken. Wij ondersteunen zowel in financiële als in adviserende zin. Stichting Sharing Worlds ondersteunt verschillende projecten op het gebied van: - Hiv preventie; - Zorg voor Aids-wezen; - Zorg voor mensen met Hiv/Aids; - Armoedebestrijding. Voor informatie over de verschillende projecten, verwijzen wij u graag naar onze website: Alle drie bovenstaande vormen van financiële ondersteuning zijn van harte welkom! U bepaalt zelf voor welk doel uw donatie gebruikt wordt. Geef dit doel aan bij uw donatie. U kunt kiezen voor de volgende doelen: 1. Alle projecten 2. Hiv/Aids preventie 3. Zorg voor Aids-wezen 4. Zorg voor mensen met Hiv/Aids 5. Armoedebestrijding 6. Sponsoring van individuele scholieren HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFORMATIE? Stichting Sharing Worlds is voor vragen of reacties te bereiken: : : Stichting Sharing Worlds P.a. J. Mulderplein MZ Amsterdam : Redactie van deze nieuwsbrief: Linda Buit, Lars Mokveld, Walter van Ruitenbeek Blz. 6

TUPENDANE. Want onze slogan is niet voor niets: Samen zijn we sterker! Strong together! Tuna nguvu pamoja! Nummer 13 juli 2010

TUPENDANE. Want onze slogan is niet voor niets: Samen zijn we sterker! Strong together! Tuna nguvu pamoja! Nummer 13 juli 2010 Nummer 13 juli 2010 Beste vrienden van Sharing Worlds, Nu alweer vijf jaar geleden is stichting Sharing Worlds opgericht om initiatieven van mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Initiatieven

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Projectmanagement, v2 KLJ & Groene Kring vzw

Projectmanagement, v2 KLJ & Groene Kring vzw IT & Management Projectmanagement, v2 3TI / 1B 29 december 2010 Katholieke Hogeschool Leuven Departement Gezondheidszorg en Technologie Herestraat 49 3000 Leuven Tel. +32 (0) 16 375 200 Fax +32 (0) 16

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1: Stichting Esperanza Bolivia:

Nieuwsbrief 1: Stichting Esperanza Bolivia: Nieuwsbrief 1: Stichting Esperanza Bolivia: Nummer 1 December 2007 Inhoud: - De bestuursleden. - Aangepast doel. - Financieel overzicht. - Woord van Eefje en Elske vanuit Bolivia - Woord van secretaris

Nadere informatie

Sociaal & Financieel Jaarverslag 2013

Sociaal & Financieel Jaarverslag 2013 Sociaal & Financieel Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013... 4 CEYEA... 7 De registratie als NGO... 7 Project geiten... 7 Zaterdagschool... 7 Shea butter project... 8 Sunrise - Hearing Assesment

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND JAARVERSLAG 2014

STICHTING DAPPER KIND JAARVERSLAG 2014 STICHTING DAPPER KIND JAARVERSLAG 2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek VOORWOORD Het DapperDagboek ligt in het ziekenhuis! Weer een jaar voorbij, een prachtig jaar vol nieuwe uitdagingen. Tijd voor het tweede

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Stichting Nahid Jaarverslag 2011. Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000

Stichting Nahid Jaarverslag 2011. Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000 Stichting Nahid Jaarverslag 2011 Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004 Handelsregisternummer H020864710000 Adres: Martinikerkhof 31a 9712 JH Groningen rek.nr. 1029.53.872 t.n.v. stichting

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Vastgesteld door bestuur, 30 juli 2009 te Utrecht Inleiding 1 Terugblik op afgelopen jaren 2 Missie en visie 3 Doelstellingen en strategie 4 Projecten 5 Werving

Nadere informatie

Goed op weg om onze ambities te realiseren! PREVENTIE Overleg over een nationaal HALT- project (alternatieve straffen voor kinderen)

Goed op weg om onze ambities te realiseren! PREVENTIE Overleg over een nationaal HALT- project (alternatieve straffen voor kinderen) Goed op weg om onze ambities te realiseren! Wat gaat het snel, 2014 is alweer voor de helft voorbij! Wij hebben de tijd goed benut en de afgelopen 6 maanden mooie successen en vooruitgang geboekt. Als

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

!!! Even voorstellen. Met uw steun hopen wij nog meer kinderen in Suriname te kunnen bereiken. Guus Liqui Lung

!!! Even voorstellen. Met uw steun hopen wij nog meer kinderen in Suriname te kunnen bereiken. Guus Liqui Lung N I E U W S B R I E F Even voorstellen Guus Liqui Lung In deze nieuwsbrief stellen wij penningmeester Guus Liqui Lung aan u voor. Guus is Research engineer aan de Technische Unoversiteit Delft, 56 jaar

Nadere informatie

Verslag Train de Trainer

Verslag Train de Trainer Verslag Train de Trainer Armoedebestrijding & Capacity Building vanuit een Genderperspectief in Zuid-Afrika November 2006 TIYE International Bienta Burleson Sayida Vanenburg Hellen Felter 1 Doelstellingen

Nadere informatie